Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C"

Transkript

1 Brukerdokumentasjon for Nets fakturahotell efaktura B2C versjon 2.0 s. 1-17

2 Innhold 1 INNLEDNING Om dette dokumentet Rollebeskrivelser Noen ord og uttrykk DETTE ER NETS FAKTURAHOTELL Funksjoner Alternative løsninger for fakturautsteder FREMGANGSMÅTE VED OPPSTART Inngå avtaler Implementere standard løsning Implementering av skreddersydd løsning Opprette datakommunikasjon , Produksjonstest i NETS fakturahotell DRIFT Driftsmønster og ansvarsoverganger Krav til overføring av fakturaoppdrag Endring i utsteders Fakturaoppdrag som medfører feil Endring i applikasjonspakke IFRAME Hva er en IFRAME: Krav: Anbefalinger: HVA FAKTURAHOTELLET KAN TILBY DERE SOM KUNDE FAKTURAHÅNDTERING NETS kan tilby: Konsept for fakturahåndtering TEKNISK HÅNDBOK - OVERSIKT ENDRINGSLOGG FOR DENNE BRUKERHÅNDBOKEN s. 2-17

3 1 Innledning 1.1 Om dette dokumentet Brukerhåndbok for Nets fakturahotell er et dokument beregnet på utstedere som skal tilknyttes efaktura-tjenesten og i tillegg har valgt å benytte Nets Fakturahotell. Dokumentet omhandler kun Nets Fakturahotell med beskrivelse av utsteders løsningsalternativer i forhold til utvikling av elektronisk faktura, samt en funksjonell beskrivelse av hvilke tilpasninger utsteder må gjøre i forhold til utvikling, test og implementering av løsning. For fullstendig oversikt over de funksjoner og oppgaver i tjenesten som driftes av NETS, må dette dokumentet sees i sammenheng med Brukerhåndbok for Bankenes Fellesfunksjon. For tilgang til teknisk dokumentasjon eller annen utfyllende informasjon, ta kontakt med din kunde-/cmansvarlig i banken eller Gjeldene dokumentasjon og informasjon om tjenesten finnes også på Kommentarer og forslag til forbedring av dokumentet, kan sendes til 1.2 Rollebeskrivelser Fakturautsteder (utsteder) Har ansvaret for å benytte tjenesten i henhold til krav. Innhold i fakturadetaljer Administrasjon av avtaler med forbrukere Fremvisning av fakturadetaljer Utvikle og vedlikeholde den elektroniske fakturaen Kundeservice mot egne kunder Avviks- og endringshåndtering Ivareta lovpålagt dokumentasjons- og arkiveringsplikt Bank Er tjenesteeier og dermed avtalepart både på utstedersiden og forbrukersiden. Dette innebærer et ansvar for: Salg mot fakturautsteder og forbruker Nettbankfunksjoner Integrasjon mot nettbank Kundeservice mot utsteder og forbruker Avviks- og endringshåndtering s. 3-17

4 Fakturahotell Oppbevarer fakturadetaljer på vegne av utsteder Visning av detaljer Genererer betalingskrav for distribusjon til fellesfunksjon Forbruker Mottar elektroniske fakturaer i sin nettbank Velger hvilke utstedere han/hun ønsker å motta efaktura fra via utstederoversikt i nettbank. Betaler / endrer / avviser Sier opp avtale med utsteder Fellesfunksjon Drives av NETS på vegne av bankene og har ansvaret for: Tjenesteavtale med bank som regulerer tjenesten og som gjensidig forplikter bankene til å vise frem alle fakturaer fra fakturautstedere som benytter efaktura tjenesten Formidling og administrasjon av avtaler Registrering og administrasjon av avtaler mellom fakturautsteder og bank Motta og validere betalingskrav og tilgjengeliggjøre disse for nettbank Koordinator for markedsopparbeidelse og videreutvikling av tjenesten Forvalter felles avtaler, standarder og dokumentasjon Kundeservice, primært mot bank 1.3 Noen ord og begreper Forbruker Aktør som mottar elektroniske fakturaer via nettbank Utsteder Aktør som sender elektroniske fakturaer Nettbank Bank som tilbyr fremvisning av elektroniske fakturaer Fakturahotell Aktør som tilbyr utstedere elektronisk mottak, lagring og presentasjon av fakturadetaljer s. 4-17

5 Fellesfunksjon Avtale Aktør som på vegne av bank formidler avtaler og betalingskrav mellom utsteder og nettbank Avtale mellom en forbruker og utsteder om bruk av elektronisk faktura. Betalingskrav Datasett som inneholder følgende informasjon: Kredit kontonummer Organisasjonsnummer efaktura-referanse KID ( valgfritt) Beløp Forfallsdato Referanse til fakturadetaljer og lagringssted (URL) Betalingstype (efaktura / ATG) Fakturadetaljer Utsteders elektroniske faktura efaktura Referanse Utsteders begrep for kundeidentifikasjon i tjenesten efaktura Integrasjons- Partner Tredjeparts leverandør som er sertifisert av Fellesfunksjonen for å bistå fakturautstedere med utvikling av skreddersydd elektronisk faktura lagret i Nets fakturahotell. Programvareleverandør Aktør som har egenutviklet applikasjon, hvor NETS tjenesten blir tilbudt i markedet som integrert del av programvare applikasjonen Sertifisert programpakke Programpakke som NETS har godkjent for bruk mot efakturatjenesten i NETS. Programpakken bruker NETS-format og standard maler i NETS s. 5-17

6 2 Dette er Nets Fakturahotell 2.1 Funksjoner Nets fakturahotell er en egen enhet tilknyttet efaktura-tjenesten. Hotelltjenestens hovedfunksjon er fremvisning av fakturadetaljer. Bruk av tjenesten forutsetter avtale med bank. Hotellet tar i mot fakturaoppdrag fra utsteder. Basert på utsteders spesifikasjon fremstiller hotellet elektroniske fakturaer for fremvisning i nettbank. For hvert mottatt fakturaoppdrag genereres også et betalingskrav som via Fellesfunksjonen formidles videre til nettbankene. 2.2 Alternative løsninger for fakturautsteder Utsteder som skal ta i bruk Nets fakturahotell gjør dette enten ved: Å velge en godkjent programpakke med standardiserte fakturamaler Å benytte sertifisert integrasjonspartner for implementering av skreddersydd løsning Standardisert løsning Dette er et tilbud beregnet på bedrifter som ikke har behov utover standard fakturamaler. Løsningen for standard fakturamaler inkluderer 2 alternative fakturamaler hvor utsteder legger inn egen logo og kan legge inn opptil 5 lenker til egne sider. Det finnes flere programvareleverandør som har utviklet en modul med standardisert efaktura i sine programpakker. efaktura modulen er sertifisert av NETS og for utstedere som kan benytte denne løsningen er det mulig å komme i gang med efaktura enkelt og rimelig. For bedrifter som benytter en av de godkjente programpakkene er det også mulig å få spesiallaget fakturamaler. Implementeringen av denne løsningen må da gjøres i samarbeid med en integrasjonspartner. For informasjon om hvilke programvareleverandør som har inngått avtale med NETS om å utvikle efaktura i sine programpakker, ta kontakt med: Skreddersydd løsning Utsteder som har behov for større variasjoner enn det som tilbys i en standardisert løsning velger skreddersydd løsning. Den tekniske implementeringen av løsningen må gjøres i samarbeid med en integrasjonspartner. Utsteder får etablert tilgang til et flerbrukerverktøy, samt støtte og hjelp til utvikling av en elektronisk faktura. Løsningen vil integreres med utsteders eksisterende fakturaløsning. Det finnes et stort utvalg av tilknytningsmuligheter hvilket gjør at tjenesten kan benyttes mot de aller fleste fakturasystemer i markedet. Ta kontakt med en sertifisert integrasjonspartner for å få et anslag på teknisk løsning. Informasjon om sertifiserte integrasjonspartnere finnes på efaktura.no s. 6-17

7 3 Fremgangsmåte ved oppstart 3.1 Inngå avtaler Avtalen som utsteder inngår med bank for å tilknytte seg efaktura-tjenesten kan også gjelde for bruk av Nets fakturahotell. Ønsker utsteder å benytte Nets fakturahotell angis dette i denne avtalen. Alle de kommersielle vilkårene for bruk av hotellet, reguleres av denne avtalen med banken. Hvis utsteder velger å bruke en tjenesteleverandør, anbefales det at det tegnes en avtale med tjenesteleverandøren som gjenspeiler kravene banken har overfor utsteder i tjenesteavtalen. Velges en skreddersydd løsning, må det også inngås en avtale med sertifisert integrasjonspartner for implementering av elektronisk faktura. Hvis fakturautsteder benytter standard programvare, må det også inngås avtale med programvareleverandøren slik at fakturautsteders programvare blir oppgradert i henhold til nye krav. Oversikt over sertifiserte partnere finnes på 3.2 Implementere standard løsning Leveranse til Fakturahotell Utstedere som har kjøpt en standardisert løsning og installert programpakken i sitt system skal kun overføre aktuell logo og adresser til de lenkene som skal benyttes i fakturaene. Dette sendes til 3.3 Implementering av skreddersydd løsning Utarbeide systemspesifikasjon Integrasjonspartner utarbeider en systemspesifikasjon, basert på krav fra efaktura-tjenesten og krav fra fakturautsteder. Systemspesifikasjonen skal inkludere alle krav relatert til datauttrekk fra fakturafilene og regler for oppbygging av en elektronisk faktura. Fakturafilene benyttes til fremstilling av fakturaer i html-format, samt ekstrahering av felt som skal danne grunnlag for betalingskrav. Fakturautsteder må sørge for at alle behov relatert til denne utviklingen er kartlagt og spesifisert og oppdatert ved eventuelle endringer. Til dette arbeidet skal det benyttes en mal som finnes i Teknisk håndbok Fakturahotell. Systemspesifikasjonen skal inngå som en del av leveransen som overføres til Fellesfunksjonen i NETS for uttesting før løsningen kan settes i produksjon. Leveransen omtales heretter som applikasjonspakken. s. 7-17

8 3.3.2 Utvikle efaktura applikasjon og design av fakturaene Basert på systemspesifikasjonen skal det utvikles en DDF (Data Definition File) for ekstrahering av data til betalingskrav som skal benyttes ved betaling i nettbankene og for oppbygging av faktura i htmlformat. Utseendet på de ulike fakturaene skal utvikles. Det må lages maler og design for fakturaene i htmlformat, der også alle faste tekstbokser, linker, etc må legges inn. Det må også foretas utvikling av logikk som beskriver variasjoner på fakturaene, basert på innholdet i fakturafilen. Det skal lages løsninger som viser fakturadataene presentert gjennom de forskjellige fakturamalene. Leveransen inngår i applikasjonspakken som skal sendes til Nets fakturahotell i NETS. For mer utfyllende informasjon se: Teknisk håndbok Nets fakturahotell Leveranse av applikasjonspakken Integrasjonspartner skal sende applikasjonspakken til NETS via e-post. NETS skal alltid ha gjeldende versjon. Hvis fakturautsteder ønsker en endring, må sertifisert integrasjonspartner kontakte NETS for å få oversendt siste produksjonsversjon av applikasjonspakken. NETS vil sjekke at filene i leveransen er i henhold til spesifikasjonen. Applikasjonspakken skal inneholde: Systemspesifikasjon DDF - definerer hvor i fakturafilen aktuelle felt finnes, samt hva innholdet i disse er ALF - logikk som bestemmer hvilken mal som skal benyttes Signert sjekkliste for implementering og endring av utsteder Mottaker i NETS er : 3.4 Opprette datakommunikasjon Fakturautsteder må klarlegge hvilke linjer som ønskes benyttet for datakommunikasjon med NETS, og hvilke overføringsprotokoller som skal benyttes. Datakommunikasjon mellom NETS og fakturautsteder benyttes for leveranse av avtaleoppdrag, fakturaoppdrag og tilhørende kvitteringsfiler. Fakturautstedere velger selv hvilken overføringsprotokoll de ønsker å sende og motta oppdrag til og fra NETS med. I noen tilfeller kan det være ønskelig å sende fakturaoppdrag med en protokoll, og å motta og sende avtaleoppdrag (forespørsels- og aktiviseringstransaksjoner) via en annen protokoll. Dette må hver fakturautsteder selv ta stilling til og deretter gjøre en avtale med NETS. Se brukerdokumentasjon filoverføring med SFTP mot Nets. For mer informasjon om kommunikasjon, ta kontakt med: 3.5 Produksjonstest i Nets fakturahotell Etablere fakturautsteder i NETS testmiljø Når avtalen med banken er signert, oversendes registreringsskjema i PDF format fra Bank som inneholder informasjonen om utsteder og utsteders valg av løsning til NETS. Dette er informasjon som skal legges inn i fellesfunksjonens avtaleregister og benyttes til autentisering av fakturautsteder ved innsendelse av testdata, kobling mellom testforbrukere og fakturautsteder. s. 8-17

9 3.5.2 Test av løsning Følgende hovedområder vil være gjenstand for testing: Kommunikasjon mellom utsteder og NETS Verifikasjon av ulike fakturatyper / maler Verifikasjon av at fakturaoppdrag er ihht avtalt format. Kvittering og avviksfiler med verifikasjon av ulike kontroller og håndtering av feilsituasjoner. Testen skal godkjennes av fakturautsteder og NETS. Test skal avtales med NETS. Ansvarlig for testplanleggingen i NETS er: Nets har en prekvalifiseringsportal (Viaduct)isom bedriften selv kan teste efakturaer og skissen under viser de fem stegene i implementeringsprosessen for utstedere. Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo De eller den som er registrert som teknisk og administrativ kontaktpersoner i bedriften vil motta en e-post med en lenke til et skjema hvor den registrerte informasjonen skal bekreftes eller endres om nødvendig. Dette er informasjon om hvem som er teknisk, samt administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør bedriften benytter seg av, samt hvilket format bedriften skal benytte. Ønsket produksjonsdato må oppgis. Steg 2 - Preteste Når kunde har bekreftet kontaktinformasjonen vil bedriften innen kort tid motta en e-post med lenke til Prekvalifiseringsportalen for å preteste fakturafil. Ved å klikke på lenken kommer bedriften direkte inn i portalen. Pretesten er en enkel test av format som gir tilbakemelding på om filen er i henhold til formatets krav eller ikke. Bedriften velger fakturatype (faktura eller kreditnota) som skal testes og laster opp filen. Filen valideres som gyldig Når bedriften har pretestet både faktura og kreditnota, og de valideres som gyldige, kan bedriften bestille testtid hos Nets (steg 3). Så snart Nets mottar resultatet vil de innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (uke). Filen valideres ugyldig Hvis filen feiler, vil bedriften få en beskjed om hva som er feil. Alle feil må rettes før filen lastes opp på nytt. Kvalifiseringskravet er at både faktura og kreditnota er testet ok før bedriften går videre til steg 3. s. 9-17

10 Steg 3 - Avtale testtid med Nets Så snart Nets mottar bedriften vellykkede pretestresultat, vil bedriften innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (uke) med Nets. Det kan forventes å få testperiode i løpet av de neste 2-4 uker. Svarfrist på tilbudt testuke er 3 virkedager. Ved manglende tilbakemelding frafaller tilbudt testuke. Hvis en slik situasjon skulle oppstå anbefaler vi bedriften å ta kontakt med Nets. I perioden fra test er avtalt og test skal starte må kommunikasjonsløsningen settes opp. Informasjon om hvordan SFTP settes opp vil bli sendt til utsteder. Steg 4 - Test med Nets Hovedsakelig går denne testen ut på å teste filflyten fra utsteders system via avtalt filkommunikasjon og til Nets filpostkasse. Se testplanen nedenfor, den gir en oversikt over tidsfrister og overordnet de aktivitetene som skal gjennomføres i den tildelte testuken. Testplan Steg 5 Produksjonsetting Når Nets har godkjent den gjennomførte testen (steg 4), ønsker Nets en snarlig godkjenning fra bedriften. I henhold til planen er fristen for bedriften å godkjenne testen (via e-post og/eller skjema) innen fredag kl. 12 i testuken. Dette for at Nets skal ha nok tid til å kunne sette avtalen i produksjon samme dag. Nets vil informere utsteder om nytt filnavn og filpostkasse å følge opp utsteders første fil i produksjon. s

11 4 Drift Tidsfrist for fakturaoppdrag som skal behandles samme dag er 0930, alle dager. Fakturaoppdrag må være mottatt av bank innen tidsfristen. 4.1 Driftsmønster og ansvarsoverganger. Meldingstype Aksjon Utførende 1. Fakturaoppdrag Fakturautsteder skal sende banken fakturaoppdrag i avtalt format. Fakturautsteder skal kun sende fakturaer til forbrukere som er bekreftet fra bank som aktive. Fakturautsteder 2. Kvittering på mottatt oppdrag Bankens mottakssystem skal kunne motta fakturaer utsteder alle dager. Banken skal sende kvitteringsmelding for mottatt faktura til fakturautsteder innen en time etter mottak. NETS NETS 3. Kvittering mottatte transaksjoner 4. Avviksmelding forbrukere uten aktiv status 5. Tilgjengelig gjøre fakturadata for nettbanken Banken skal sende kvittering for antall innleste fakturaer, med angivelse av antall godkjente og antall avviste fakturaer. Kvitteringen skal også inneholde liste over avviste fakturaer. Banken skal sende kvittering innen klokken for oppdrag mottatt innen tidsfristen. Banken skal sende avviksmelding til utsteder når fakturaene inneholder fakturaer til forbrukere som ikke er aktive. Banken skal sende eventuell avviksmelding innen klokken for oppdrag mottatt innen tidsfristen. Godkjente transaksjoner til aktive forbrukere, gjøres tilgjengelig for nettbanken senest innen klokken 13.00, for transaksjoner som er mottatt av banken innen tidsfristen. Fakturadata skal være tilgjengelig for forbruker i nettbanken innen klokken samme dag, eller neste virkedag, hvis filen ikke er mottatt på en virkedag. NETS NETS NETS NETS NETS Banken eller bankens underlever andør 4.2 Krav til overføring av fakturaoppdrag Utsteder skal overføre fakturadata til fakturahotell i henhold til det format og den overføringsprotokoll som er avtalt og godkjent. Teknisk Håndbok Nets Fakturahotell inneholder spesifikasjoner på tillatte formater. NETS skal gi kvittering for mottatt datafil i henhold til den valgte kommunikasjonsprotokoll. s

12 4.3 Endring i utsteders fakturaoppdrag som medfører feil Dersom det oppdages feil og dette skyldes at det er gjort endringer i fakturafilene slik at det medfører uoverensstemmelse mellom det som er definert i DDF eller maler, forutsettes det at fakturautsteder utfører feilretting og uttesting i eget testmiljø. Det må lages en ny leveranse til NETS og avtales test av denne. 4.4 Endring i applikasjonspakke Når utsteder eller integrasjonspartner ønsker å endre applikasjonspakke, sender NETS den gjeldende versjon av applikasjonspakke til integrasjonspartner. Integrasjonspartner utfører endringen og oppgraderer til ny versjon av applikasjonspakke samt nytt versjonsnummer på de filer som er endret i applikasjonspakken. Når dette er gjort, sendes applikasjonspakken til NETS. Når ny versjon er testet og godkjent, legges den nye pakken til produksjon. s

13 5 IFRAME Funksjonaliteter som kan tilbys i efaktura B2C fakturahotell i NETS 5.1 Hva er en IFRAME: En iframe er ett vindu I fakturaen hvor man kan vise en annen URL. Høyde, bredde og plassering av iframe bestemmes av utsteder og NETS i samråd. URL til vinduet kan sendes i fakturafilen, på den måten kan utsteder sende differensiert informasjon til hver enkelt sluttbruker. Utsteder har full kontroll over innholdet i URLen. URL eller innhold i iframe lagres på utstederes server eller NETS kan tilby den tjenesten. 5.2 Krav: 1. Innholdet i iframeen må ha minimum like lang levetid som fakturaen. Levetiden til fakturaen er til enhver tid beskrevet i gjeldene brukerhåndbok. Denne er tilgjengelig på 2. Innholdet i iframeen har samme oppetidskrav som fakturaen i fakturahotellet. Oppetidskravet er til enhver tid beskrevet i gjeldene brukerhåndbok. 3. Innholdet som vises i iframeen må ligge på en https url. Dette for å unngå at sluttbrukeren skal få et spørsmål om han vil åpne en side med delt sikkerhet. 4. iframeen merkes med annonse, eller annen avtalt tekst. Dette for å redusere forespørsler hvis innholdet i iframe er utilgjengelig. 5. Innholdet i iframeen må være knyttet til den virksomhet som utsteder driver. 6. Størrelse og utforming på iframeen må ikke forringe visningen av fakturadetaljene. 7. Utsteder kan sende URL for iframe i fakturafilen, hvis fakturafilen er tilrettelagt for dette. Da må mapping av URL avtales med NETS. 8. Innholdet i iframeen ligger lagret på utsteders webserver. 5.3 Anbefalinger: 9. Det anbefales å begrense innholdet i iframe oppad i størrelse til 200 Kb. 10. Det anbefales å ha en god struktur for lagring av informasjon som brukes i iframeen. 11. Linker i iframe bør åpnes i nytt vindu, fordi man beveger seg til en ekstern side. Under ligger de mest brukte størrelser for reklamebannere. Under ligger de mest brukte størrelser for reklamebannere. s

14 Andre størrelser/formater kan også avtales. s

15 6 Hva fakturahotellet kan tilby dere som kunde NETS tilbyr fakturahotell for virksomheter som fakturerer privat- og/eller bedriftskunder. Hotellet leveres som standard i 16 måneder, med mulighet for utvidelse til langtidsarkiv. Hotellet kan også inneholde fakturaer som er skannet eller printet av NETS. efaktura (B2C) Fakturahotellet (B2C) tar i mot fakturaoppdrag fra utsteder og legger til rette for fremvisning av faktura i nettbank. NETS leverer standardisert eller spesialtilpasset funksjonalitet. Fremvisning baseres på bedriftens krav i forhold til egen profil og layout. I tillegg tilbys elektronisk toveiskommunikasjon, dynamiske reklamefelt og sikre linker og grafer. Bedriften kan også få innsyn i egne fakturaer. Fakturahotellet har en rekke søkekriterier, slik at bedriften enkelt gjenfinner fakturaene. efaktura B2B (evt. i kombinasjon med efaktura (B2C) For kunder som fakturerer både privat- og bedriftskunder tilbyr NETS et samlet fakturahotell for begge tjenestene. Fakturahotellet kan utvides til et langtidsarkiv med 10 års lagring. Visningsformatet er PDF og arkivet kan også inneholde fakturaer som er skannet eller printet av NETS. Hvordan komme i gang? Ta kontakt med banken din eller NETS for å benytte Nets fakturahotell. Fordelene ved å benytte efaktura fakturahotell i NETS Standard eller spesialtilpasset funksjonalitet Elektronisk toveiskommunikasjon Bedriftstilpasset design/layout Prekvalifiseringsportal Dynamiske reklamefelt Enkel tilgang til egne fakturaer, inkludert printede og skannede fakturaer. s

16 7 Fakturahåndtering 7.1 NETS kan tilby: Fakturahåndtering som en modulbasert løsning for bedrifter og banker. Virksomheten løser sitt behov for elektronisk og papirbasert behandling, formidling og arkivering av både inn- og utgående fakturaer ved å benytte NETS som leverandør. Norge er et foregangsland innen elektronisk fakturahåndtering, og bankene og NETS er i førersetet for denne utviklingen. En overgang fra papirbasert til elektronisk fakturahåndtering utgjør store besparelser for privat og offentlig sektor. Til tross for dette formidles fortsatt 75 prosent av fakturaene i Norge på papir. NETS er verdensledende innen elektronisk formidling av fakturaer. Vår strategi er å tilby mer effektive, rimeligere og miljøbesparende løsninger for fakturahåndtering. Vi tilbyr efaktura B2B og B2C, fakturaprint, fakturahotell, fakturaskanning og fakturaarkiv. Virksomheten kan selv velge hvilke tjenester som er nødvendige for å effektivisere fakturahåndteringen. 7.2 Konsept for fakturahåndtering Vårt konsept for fakturahåndtering består av følgende moduler: Utgående fakturafiler: efaktura (B2C), efaktura B2B og fakturaprint Inngående fakturafil: Skanning og tolkning av faktura Webfaktura i nettbank:registrering av en enkeltfaktura i nettbank efaktura i nettbank: Betaling av enkeltfaktura Fakturahotell / langtidsarkiv for faktura Konseptet samhandler med bankenes inn- og utbetalingsløsninger som AvtaleGiro, OCR, nettbank og direkte remittering. Gå inn på våre nettsider for å få mer informasjon; s

17 8 Teknisk håndbok - oversikt efaktura Teknisk Håndbok, Nets fakturahotell inneholder tekniske spesifikasjoner: Navn Endringslogg XML format Spesifikasjon av 990 record Standardisert format - Faktura i BBS-format Beskrivelse Viser innhold og tidspunkt for endringer i Teknisk håndbok Spesifikasjon for filformat i XML format som utveksles mellom utsteder og NETS for betalingskrav,avtaler (påmeldinger)og samt kvitteringer Spesifikasjon av sluttrecord for fakturaer på printfilformat ) som utveksles mellom utsteder og NETS Spesifikasjon av filformat i BBS Format (standardisert løsning) som utveksles mellom utsteder og NETS for betalingskrav, avtaler(påmeldinger) og kvitteringer E2B format 3.3 og 3.4 Spesifikasjon av faktura håndtering i E2B 3.3 formatet for betalingskrav og kvitteringer. EHF format v 2.0 Spesifikasjon av faktura håndtering i EHF 2.0 formatet for betalingskrav og kvitteringer. Formatet støtter ikke vedlegg så PDF må benyttes som vedlegg fra utsteder. 9 Endringslogg for denne brukerhåndboken Dokumentansvarlig: Versjon Kapittel Beskrivelse av endring Sign. forfatter Sign. dok.ansv. Dato 6 Nytt kap om Iframe hha hha 7 Nytt kap om fakturahotell hha hha 8 Nytt kap fakturahåndtering hha hha 2.0 Alle Ny struktur, nye formater hha hha 10/2013 s

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling

Tjenestebeskrivelse. efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Tjenestebeskrivelse efaktura Bedrift Elektronisk dokumentformidling Fakturautsteder og -mottaker Versjon 2.0 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPSDEFINISJONER... 3 3 TJENESTEBESKRIVELSE...

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller... 2 3 ARBEIDSOMFANG...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer p. 1-7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET...

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering

Velkommen. Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Velkommen Bankenes løsning for mer effektiv fakturahåndtering Agenda Hva er en elektronisk faktura? Hvorfor er elektronisk faktura et aktuelt tema? Hvordan er modenheten i markedet? Pause Hva tilbyr bankene?

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Løsning for utgående EHFfaktura

Løsning for utgående EHFfaktura Løsning for utgående EHFfaktura og fakturahotell Bilag Kundens kravspesifikasjon Anskaffelse av konsulenttjenester DocuLive referanse nr 202036-38 Side av 7 Innledning... 3 2 Forklaring til kravspesifikasjonen...

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Behandling av personopplysninger efaktura B2C koblingsenhet

Behandling av personopplysninger efaktura B2C koblingsenhet Behandling av personopplysninger efaktura B2C koblingsenhet Versjon 1.0 12.mars 2012 Innhold Referanser - dokumentoversikt... 3 1. Generelt... 4 2. Parter, avtaler og teknisk løsning... 4 2.1 Parter...

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag

Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 5 Tjenestenivå med standardiserte prisavslag INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 3 2.1 Veiledning til utfylling... 3 3 PRODUKSJONSTID...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon

Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon Realisere kostnadsreduksjoner gjennom effektiv dokumentdistribusjon 01 April 2014 Agresso Multikanal Enkel og effektiv dokumentdistribusjon Powered by Agenda Forenkle og effektivisere dokumentdistribusjon

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota

Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Til Søndre Land kommunes leverandører Søndre Land kommune og elektronisk faktura/kreditnota Søndre land kommune ønsker at våre leverandører skal sende elektronisk faktura/kreditnota. Dette gir en rekke

Detaljer

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura Leverandør Kunde Fakturerings program Utskrift Postforsendelse Sortering

Detaljer

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring

Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk. Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Standardisert e-faktura B2B i praktisk bruk Jørn Einard Skjærlund Gjensidige NOR Forsikring Den vanlige scenariet er i dag at fakturaer sendes på papir og deretter behandles manuelt i mottaker organisasjonen

Detaljer

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ

Til Leverandører. Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Dato 01.02.2012 Referanse pejo Til Leverandører Krav til innhold i EHF fakturaer til DFØ Side 2 Innhold 1. Generelt... 3 a. Dialog med leverandør... 3 b. Test av XML filer... 3 c. Interntest DFØ... 3 d.

Detaljer

Hvordan komme i gang med B2C i Visma.net Financials?

Hvordan komme i gang med B2C i Visma.net Financials? Hvordan komme i gang med B2C i Visma.net Financials? Visma.net Financials støtter nå å sende fakturaer til privatkunder. Faktura sendes da via Nets til kundens nettbank. Du må først aktivere Autoinvoice

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold

Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL IVAR IKS Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)... 4 Elektronisk

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Spørsmål og svar. Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester

Spørsmål og svar. Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester Anskaffelse av elektroniske faktureringstjenester Endringslogg Dokumentnavn Versjon Opprettet Siste endret Status Fjellinjen Revisjonshistorikk - Spørsmål og svar v1.0 1.0 10.06.2011 10.06.2011 Godkjent

Detaljer

Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 11 APRIL 2013 2012 COPYRIGHT E-BOKS

Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 11 APRIL 2013 2012 COPYRIGHT E-BOKS 1 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki Bo Alm Svängstavägen 123 123 45 Stockholm Bo Alm Svängstavägen 123 123 45 Stockholm Bo Alm Svängstavägen 123 123 45 Stockholm Fra datafil til ulike distribusjonsløsninger

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Per Martin Jøraholmen 27.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Organisering av fakturamottaket (EFB) DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser INNHOLD 1 DOKUMENTINFORMASJON... 2 2 INTRODUKSJON... 2 2.1 Veiledning til utfylling av tabeller og evalueringsmodell...

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet.

Mapping fra e2b fakturaformat. til. Ehandel.no formatet. Mapping fra e2b fakturaformat til Ehandel.no formatet. Notat utarbeidet for Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT Versjon 03 27. september 2010 Utarbeidet av: Petter Sandvik Senior rådgiver EdiSys

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger

Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger Utvekslingsavtale for ehandelsmeldinger for utfylling 20.06.2008 ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV ENDRINGER 02.06.2008 0.1 Jon-Ivar Paulsen Første utkast av veiledningen 02.06.2008 0.2 Lars Olavesen

Detaljer

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift

Avtalevilkår DNB efaktura Bedrift 1. Innledning DNB Bank ASA tilbyr DNB efaktura Bedrift til juridiske enheter som ønsker å sende eller motta elektronisk faktura, via DNB Connect eller annen filkommunikasjon direkte til Banken eller Nets,

Detaljer

Jf. kundens kravspesifikasjon.

Jf. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Marianne Knutsen Almås Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring Agenda Hvorfor elektronisk faktura? Formatene Hvordan levere EHF Elektronisk faktura Statlige virksomheter og departementer skal kreve

Detaljer

Elektronisk fakturabehandling

Elektronisk fakturabehandling Elektronisk fakturabehandling Jan Morten Torsmyr 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 DFØ fakturamottak Oppstart høsten 2004 2005 2009 2010 2011 2012 17 virksomheter med årlig fakturamengde

Detaljer

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale)

Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) Utveksling av elektroniske meldinger (EDI-utvekslingsavtale) AS Vinmonopolet Oppdatert 29.11.2013 Side 1 av 6 Innhold 1. Formål... 3 2. Definisjoner... 3 3. Produksjonssetting av nye meldingstyper... 3

Detaljer

Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format

Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format Brukerveiledning for fil av digitale dokumenter med EHF-format Versjon 1.0 Dato 27.10.2015 Side 1 av 16 Innhold Innhold... 2 1 Introduksjon... 3 1.1 Målgruppe... 3 1.2 Kort om tjenestene... 3 1.3 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL. Fredrikstad kommune INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL Fredrikstad kommune 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang?... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura... 4 Infrastruktur (Aksesspunkt og ELMA)...

Detaljer

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra

Spørsmål og svar til « Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra Spørsmål og svar til «2014-21-06-01 Anskaffelse av fakturadistribusjon for Fjellinjen AS» Fra 30.06. 2. 7. 2014 Som potensiell leverandør til Fjellinjen, har vi behov for ytterligere avklaringer/svar på

Detaljer

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP

EHF-konferansen 23.04.2014. KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP EHF-konferansen 23.04.2014 KLPs erfaringer med bruk av EHF Solveig Øien Berg Prosjektleder, PMP 1 Agenda Om KLP Bakgrunn Hvorfor E-faktura Implementering av EHF Erfaringer, utfordringer Veien videre 2

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115

Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon. Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Tekniske forutsetninger - fakturadistribusjon Drift torsdag 17. sept 1030-1115 Elektronisk fakturadistribusjon, oversikt efaktura og Avtalegiro - NETS Andre selskap internt (Epost faktura sendes på epost)

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Jfr. kundens kravspesifikasjon.

Jfr. kundens kravspesifikasjon. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften

Detaljer

Akershus Universitetssykehus (Ahus)

Akershus Universitetssykehus (Ahus) Implementeringsguide elektronisk faktura HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL (Ahus) Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til, Ahus har nå mulighet til å motta elektroniske fakturaer gjennom Baswares

Detaljer

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt)

IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014. EHF 2.0 (og litt annet nytt) IF6 EHF 2.0 Øyvind Skarelven, UNIT4 Agresso AS og Gjert Gjertsen Evry 01.04.2014 EHF 2.0 (og litt annet nytt) Hva skal vi snakke om? Versjon 2.0 av EHF Erfaringer gjort så langt rundt EHF Hva er nytt på

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA

Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL. Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide HVORDAN SENDE ELEKTRONISKE FAKTURAER TIL Gjensidige Forsikring ASA Implementeringsguide 2 (6) Leverandør til Gjensidige Forsikring ASA, Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper

Detaljer

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen Fakta om faktura 400 mill fakturaer årlig i Norge (EU: 30 mrd) Over 90% manuelt Kostnad pr trans 100-1500 kr Over 1 mrd i norske stat alene Miljøet 12

Detaljer

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav E2b Forums frokostseminar Gjensidige, Sollerud 30. september 2010 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 leder Banknettverket efaktura B2B Innhold i presentasjonen

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3 Jan-2017

Releaseinfo i Winorg 3 Jan-2017 Innhold Aktør... 2 Adresser oppdateres nå med kilde for adressevask... 2 Aktør se medlemsstatus i aktørgrid... 2 Dublettsjekk... 2 Oppslag mot eksterne referanser... 3 Bedrift... 3 Opprettelse av ny bedrift...

Detaljer

Regler om efaktura Fastsatt av Bits AS

Regler om efaktura Fastsatt av Bits AS Regler om efaktura Fastsatt av Bits AS 19.09.2016 1. Hva reglene gjelder efaktura er en tjeneste der: Forhandler, på vegne av Fakturautsteder, sender inn betalingskrav til Operatøren, eller Leverandør

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte

Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Vedlegg 2 Fullmakt ved operatørbytte Abonnenten skal gi T-V fullmakt til å Bestille Operatørbytte, jf. Fullmaktsskjema ved enkelt fullmakt. Dersom Abonnenten ønsker at A-V skal annullere et Operatørbytte

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere

Spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere Spesielle bruksvilkår for digital Versjon 1.1 gjeldende fra 01.01.2017 1 Om digital postkasse til innbyggere Digital er en felleskomponent offentlige virksomheter kan benytte for å sende post digitalt

Detaljer