Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura"

Transkript

1 Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato Side 1 av 10

2 Innhold 1 Introduksjon Kort om tjenesten Målgruppe Kontaktinformasjon Relevant dokumentasjon Nets dokumentasjon Ekstern dokumentasjon Implementering Innledning Integrasjon Integrasjon med nettside og formidling av link (URL) til applikasjon Informasjon i link (URL) til applikasjon Returside fra applikasjonen Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Oppfølgingsaktiviteter Markedsføring Kundeservice Side 2 av 10

3 1 Introduksjon 1.1 Kort om tjenesten Elektronisk avtaleinngåelse er en tilleggstjeneste til AvtaleGiro og efaktura B2C som lar betalere inngå en avtale til de respektive tjenestene med sin Bank ved hjelp av Bank ID og Bank ID på mobil. Avtaleinngåelsen utføres direkte mot Nets via en webapplikasjon. Applikasjonen kan integreres med betalingsmottakers nettside eller åpnes direkte av betaler. 1.2 Målgruppe Denne dokumentasjonen er beregnet til bedrifter som skal implementere løsningen. 1.3 Kontaktinformasjon Kundeservice: og telefon (valg 1) 1.4 Relevant dokumentasjon Nets dokumentasjon Dokumentasjon vedlikeholdt av Nets: Brukerveiledning for Elektronisk avtaleinngåelse Ekstern dokumentasjon Ekstern dokumentasjon (Nets er ikke ansvarlig for innholdet i ekstern dokumentasjon): Side 3 av 10

4 2 Implementering 2.1 Innledning Implementasjonen utføres i fire steg: Integrasjon Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Integrering med kundedatabase/regnskapssystem og nettside Selvtest av integrasjonen mot Nets applikasjon Avtaleinngåelse med egen bank inkludert ønsket dato for oppstart Tilgjengeliggjøre link til applikasjonen for kundene ved oppstart 2.2 Integrasjon Integrasjon Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Integrasjon med nettside og formidling av link (URL) til applikasjon For at en bedrift skal kunne tilby sine kunder å inngå avtale elektronisk må bedriften sende kunden til applikasjonen med informasjon om betaler og betalingsmottaker. Dette gjøres ved at bedriften dynamisk genererer en URL med (http get) parameter verdier. Informasjonen som skal sendes til applikasjonen via URLen skal være unik per kunde. Kunden må derfor være identifisert og riktig informasjon hentet fra regnskapssystemet til bedriften. URL-en kan formidles til kunden blant annet via bedriftens nettside eller som en QR-kode på papirsvarkupong eller faktura. a) Formidle link via bedriftens nettside Ved formidling av link via bedriftens nettsider anbefales det at det gjøres via «min side» eller etter registrering som ny kunde slik at bedriften kan knytte kunden opp mot riktig informasjon i kundedatabasen og/eller regnskapssystemet. Bedriftens leverandør av nettsidene er best egnet til å tilpasse nettsidene til dette. Hvis ønsket kan Nets formidle kontakt til en av sine partnere som kan bistå med denne delen av integrasjonen. b) Annen formidling av link direkte til kunde Bedriften kan også formidle link til applikasjonen direkte til kunden på f.eks. epost, sms eller som QRkode. En QR-kode er spesielt egnet til formidling av lange URL-er på papir for eksempel svarkupong, faktura eller markedsmateriell. For å lage en QR-kode av URL-en trenger man en QR-generator, det finnes flere open source og kommersielle aktører på markedet. Kunden må fortsatt være identifiser slik at korrekt og unik informasjon fra regnskapssystemet ligger i URL-en. Forts. neste side Side 4 av 10

5 2.2.2 Informasjon i link (URL) til applikasjon For at kunden enkelt skal kunne inngå en avtale må linken inneholde informasjon om den unike avtalen fra bedriften. Kunden må derfor være identifisert på forhånd slik at korrekt informasjon skal kunne hentes fra regnskapssystem/kundedatabase og legges i URL-en. URL-en til applikasjonen hos Nets varierer etter hvilke tjenester det skal inngås avtaler mot: AvtaleGiro: https://pvu.nets.no/pvu/pvu.do? efaktura B2C: https://pvu.nets.no/pvuefaktura/logon.do? AvtaleGiro og efaktura B2C: https://pvu.nets.no/pvuatgefa/atgefa.do? NB: se selvtest URL under 2.3 Selvtest Følgende informasjon kan legges inn i URL-en, obligatoriske felt er markert med *: Tjeneste Informasjonselement Feltnavn Eksempel Kommentar AvtaleGiro Bedriftens kontonummer* account Kontonummer Bedriften har avtale om AvtaleGiro på. AvtaleGiro Bedriftens navn* name Bedriften_AS Samme navn som Bedriften har registrert på sin AvtaleGiro avtale. AvtaleGiro Kundens KID* kid Kundens fulle KID med antall siffer og modulus utregning ihht Bedriftens avtale om AvtaleGiro. AvtaleGiro Beløpsgrense* limit 5000 Forslag til beløpsgrense per måned i hele kroner. AvtaleGiro Hvordan SignWeb skal vises wi f Mulighet for å kontrollere signeringen i applikasjonen til å bli utført i eller utenfor iframe r= åpner signeringen i en iframe innenfor applikasjonen(default) f= åpner signeringen som standalone efaktura B2C Utsteder ID* utstederid NOR Bedriftens ID for efaktura B2C efaktura B2C BrandID* brandid 1 For bedrifter som har mer enn en brand pr utsteder ID. Default er 1. efaktura B2C Kundens efakturareferanse* efakturaref Kundens efakturareferanse hos bedriften. efaktura B2C Kundens epostadresse epost Forslag til epostadresse for varsel om nye efakturaer til kunden. Alle Retur-URL* url Retur URL som kunden skal sendes tilbake til. Må være siste parameter i URL en. Spesialtegn og mellomrom i informasjonselementene må være URL-enkodet i UTF-8 for å kunne tolkes korrekt. Les mer om URL-encoding her: Forts. neste side Side 5 av 10

6 Eksempel på fullstendig URL: https://pvu.nets.no/pvuatgefa/atgefa.do?name=bedriften%20as&account= &kid= &limit=5000&utstederid=nor &brandid=1&efakturaref= &url=http%3a%2f%2fwww%2 Eavtalegiro%2Eno Side 6 av 10

7 URL for Bank ID på mobil Det er visse begrensninger på antall tegn i avtalen ved signering av FBO-er med Bank ID på mobil. Avtalen fylles ut med informasjon fra følgende informasjonselementer: account, name, kid og limit. De variable feltene name (Bedriftens navn), kid og limit (beløpsgrense) er derfor begrenset til å kunne inneholde 53 tegn for at avtalen skal være gyldig. Avtaleteksten for Bank ID på mobil signering kan testes i selvtesten. NB: Noen regnskapssystemer kan ha KID med 25 siffer og beløpsgrensen kan settes til opp til 6 tegn. Informasjons-element Feltnavn Maks antall tegn Bedriftens navn Name Ingen KID Kid 25 Beløpsgrense Limit Returside fra applikasjonen I URL-en til applikasjonen defineres det en retur-url som kunden videresendes til fra applikasjonen. Når kunden blir sendt til ønsket URL(http redirect med url parameter) vil det følge med en parameter 'status' som sier noe om avtalen ble signert eller ikke. Retur-URL med statuskoder kan benyttes til å gi utvalgt informasjon til kunden, spore avtaleinngåelsene og statistikk. Det anbefales at bedriftens nettside tolker statuskoden slik at kunden informeres om ønsket handling basert på om avtalen er signert eller ikke. Følgende statuskoder er definert: Betydning Avtalen er signert og vil bli etablert Avtaleinngåelsen har blitt avbrutt av kunden Et eller flere delsystemer er nede Betaler har printet ut skjema Kode ok cancel error print Eksempel på retur-url kan da være: Side 7 av 10

8 2.3 Selvtest Integrasjon Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Bedriften kan utføre en selvtest av integrasjonen som vil validere at nødvendig informasjon er med. Via selvtesten kan man også validere lengden på avtalen som signeres med Bank ID på mobil og retur-url med statuskoder. Selvtesten utføres ved å benytte følgende URL for respektive tjenester: AvtaleGiro: https://pvu-test.nets.no/pvutest/atgtest.do? efaktura B2C: https://pvu-test.nets.no/pvutest/efakturatest.do? AvtaleGiro og efaktura B2C: https://pvu-test.nets.no/pvutest/combinationtest.do? Eksempel på selvtest url: https://pvutest.nets.no/pvutest/combinationtest.do?name=bedriften%20as&account= &kid= &limit=5000&utstederid=nor &brandid=1&efakturaref= &url=http%3a%2f%2fwww%2 Eavtalegiro%2Eno Man kan teste oppsatt tolkning av statuskoder for retur-url ved å klikke på ønsket statuskode som åpner retur-url med statuskoden. Forts. neste side Side 8 av 10

9 «Vis eksempel på mobil tekst» viser avtaleteksten kunder signerer på med Bank ID på mobil. For å kunne inngå en gyldig avtale kan ikke denne overstige 120 tegn. 2.4 Avtaleinngåelse Integrasjon Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Før tjenesten kan tas i bruk må det inngås en avtale per kreditkonto (AvtaleGiro) eller organisasjonsnummer (efaktura B2C) med bedriftens bank. 2.5 Oppstart Integrasjon Selvtest Avtaleinngåelse Oppstart Ved ønsket oppstartdato vil applikasjonen åpnes for bruk. Bedriften kan da endre til produksjons-url og formidle link via nettside eller annen ønsket kanal. Side 9 av 10

10 3 Oppfølgingsaktiviteter 3.1 Markedsføring Det anbefales å gjøre kundene oppmerksomme om muligheten for elektronisk avtaleinngåelse ved markedsføring på egne nettsider og andre kanaler. AvtaleGiro og efaktura merkevaren vil gi en gjenkjennelseseffekt som styrker kundens tillitt til tjenesten og økt volum. Logoer kan lastes ned her: Kundeservice Det anbefales at bedriftens kundeservice oppdateres med hvordan applikasjonen fungerer. Se brukerveiledning for elektronisk avtaleinngåelse for mer informasjon. Side 10 av 10

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Salg av gavekort via LinkShop

Salg av gavekort via LinkShop Salg av gavekort via LinkShop Mange av våre kunder har etterspurt en løsning for salg av gavekort direkte fra egne nettsider. Vi har derfor utviklet en enkel, rimelig og trygg måte å selge gavekort på.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Generell brukerveiledning for hyttami.no

Generell brukerveiledning for hyttami.no Generell brukerveiledning for hyttami.no HyttaMi har siden etableringen i 2003 vokst til å bli den største aktøren i Norge innen hyttestyring. Målet har hele tiden vært å kunne tilby en komplett og brukervennlig

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Legge inn kunder i Xakt

Legge inn kunder i Xakt Legge inn kunder i Innhold Innlegging av kunder i... 4 Kunder.... 4 Legge inn ny kunde.... 4 Gruppering... 6 Angi avdeling... 6 Kontakter... 6 Kundekort... 7 Registrere kontrakt mot kunde... 8 Tilpasse

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

TILLEGGSMODULER FOR DELTAGER.NO

TILLEGGSMODULER FOR DELTAGER.NO TILLEGGSMODULER FOR DELTAGER.NO Deltager.no tilbys av DNB. Tjenesten er utviklet, driftes og supporteres av Cotech AS COTECH AS Bankplassen 1A, 0151 OSLO Hei! Takk for at du har vist interesse for våre

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon

Bomveier.no. Betalingsløsning for private veilag. Brukerdokumentasjon Bomveier.no Betalingsløsning for private veilag Brukerdokumentasjon Mars 2013 Introduksjon Bomveier.no er en betalingsløsning for mobile enheter for private veilag. Tjenesten er utviklet for at veilag

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer