6. MARS 2015 Mysterie- elevane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. MARS 2015 Mysterie- elevane"

Transkript

1 Min favorittlærer 22 Han sparket ballen tilbake Fotoreportasje 30 Ikke bare barnemat Reportasje 28 Kreativ orkesterdisiplin Frisonen 39 Gammalrosabloggaren 5 6. MARS 2015 utdanningsnytt.no I landstoppen: Mysterieelevane

2 Redaksjonen Knut Hovland Ansvarlig redaktør 5 6. MARS 2015 utdanningsnytt.no Innhold Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Kari Oliv Vedvik Journalist Inger Stenvoll Presentasjonsjournalist Tore Magne Gundersen Presentasjonsjournalist 12 Hovudsaka: ELEVANE SOM TRASSAR TEORIANE Befolkninga i Sogn og Fjordane har lågare utdanning enn landssnittet. Likevel er elevane i fylket mellom dei beste i landet når det gjeld skuleprestasjonar. Gjennom 12 ulike prosjekt har forskarar freista å finne årsaka. Ståle Johnsen Bokansvarlig/korrekturleser Synnøve Maaø Markedssjef Frisonen Inspirert av Hans Jæger og bohemane i Kristiania skriv Heidi Strand Harboe sitt liv. I heile 15 år har ho blogga om menneske ho møter, inntrykk og tru. 20 Randi Skaugrud Markedskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Carina Dyreng Markedskonsulent Sara Bjølverud Markedskonsulent Anita Ruud Markedskonsulent Innhold Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Hovedsaken 12 Kort og godt 20 Ut i verden 21 Min favorittlærer 22 Aktuelt 24 Intervju 26 Reportasje 28 Fotoreportasje 30 Reportasje 36 Friminutt 38 Frisonen 39 På tavla 40 Innspill 42 Debatt 48 Kronikk 54 Stilling ledig/ kurs 58 Lov og rett 63 Fra forbundet 64 Min favorittlærer Av sin ungdomsskolelærer Jan Aaserud lærte mediemannen Pål Gordon Nilsen hvordan man best takler ungdom. 2 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

3 Utdanning på nettet I Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og som eblad, samt informasjon om utgivelser: utdanningsnytt.no Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør xx Fotoreportasje klassingen Tor Hellum synes matlaging er gøy. I vinterferien var han med på kurs i Mathallen i Oslo. 28 Kreativ orkesterdisiplin Elever som deltar aktivt og blir vant til tilbakemeldinger, er en sentral del av Bjørn Johnsens musikkundervisning. Nå blir modellen hans brukt over hele landet. UTDANNING Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2014: issn: Design Itera Gazette Dette produktet er trykket etter svært strenge miljøkrav. Det er svanemerket og 100 % resirkulerbart. Trykk: Sörmlands Grafiska Abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Fagpressen Utdanning redigeres etter Redaktør-plakaten og Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon Forsidebildet Forskarane vil finne ut av kvifor elevane i Sogn og Fjordane har så gode resultat. Eit av funna er at jentene i fylket har større tru på eiga meistring. På biletet er elevar ved Kaupanger skule: Selma Løkkebø Vedvik, Synnøve Teigen Jensen, Lemone Løland, Kaja Hauståker og Malin Settevik Midtgård. Foto: Jørgen Jelstad Leder Ragnhild Lied 1. nestleder Terje Skyvulstad 2. nestleder Steffen Handal Sekretariatssjef Lars Erik Wærstad Opprør i barnehagene Barnehagelærere er både engasjerte, kompetente og tålmodige yrkesutøvere. De gjør sitt ytterste hver eneste dag for at barna i barnehagene skal ha et trygt og godt pedagogisk tilbud, for at barna skal trives og for at de skal utvikle seg. De foresatte gir også svært gode tilbakemeldinger om arbeidet barnehagelærerne gjør. Deres største bekymring er at det kan bli for få av dem når kommunene kutter sine budsjetter. I forbindelse med den nasjonale Barnehagedagen 10. mars vil både sentrale og lokale politikere gi velfortjent ros til både barnehagelærerne og alle de andre som arbeider i barnehagene. Men nå er barnehagelærerne sinte, for ikke å bruke et enda sterkere uttrykk. Et lovforslag fra regjeringen har tent opprørsgnisten. I forslaget til endringer i barnehageloven heter det blant annet: «Barnehageeier har det overordnete juridiske ansvaret, og har dermed rett til å velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte.» Det har vakt sterke reaksjoner blant barnehagelærere over hele landet, og reaksjonene må tas på største alvor. En barnehagelærer i Trondheim sier det slik til Utdanning: Jeg kan være urolig for et barn. Dersom barnehageeier da skal bestemme hvilket verktøy jeg skal observere med, er det ingen garanti for at observasjonene blir av det jeg mener er viktig for akkurat dette barnet. Blir jeg pålagt å arbeide på måter jeg ikke ser er til beste for barna, vet jeg ikke om jeg gidder mer. Klarere kan det ikke sies, og barnehagelærerne opplever nå det samme som mange lærere opplevde i forbindelse med streiken i fjor sommer: Mangel på tillit. Vi er kvalifiserte gjennom vår høyskoleutdanning til å ta vare på barn. Da fortjener vi tillit til at vi kan det, er omkvedet. Hege Valås, som er barnehagelærer og med i sentralstyret i Utdanningsforbundet, peker på et svar statsråd Torbjørn Røe Isaksen ga i Stortingets spørretime så sent som i november i fjor. Da sa Røe Isaksen at å kartlegge alle barn med kartleggingsverktøy var som å skyte på mål med hagle. Lignende signaler har statsråden og Kunnskapsdepartementet også gitt i andre sammenhenger. Vi både håper og tror at kunnskapsministeren har fått med seg de sterke reaksjonene som er kommet de siste ukene. Statsråden har tidligere vist at han er åpen for gode argumenter, og her er alle de gode argumentene på barnehagelærernes side. Regjeringens forslag bør derfor trekkes så snart som mulig, og gjør det gjerne i forbindelse med Barnehagedagen 10. mars. Den er i år knyttet til Friluftslivets år, og slagordet er «Vi vil ut!». Det er som kjent heller ingen skam å snu. 3 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

4 Aktuelt Stor lærermangel i Sverige TILTAK: Sverige vil mangle lærere i 2025, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB). Her må det omfattende tiltak til, sier Johanna Jaara Åstrand, leder i Lärarförbundet i Sverige til Lärarnas Tidning. Arbeidsgiverorganisasjonen Sveriges kommuner og Landsting (SKL) mener beregningene er for dramatiske. Yrkesliv Tema i spørreundersøkelsen Barnehageansattes kompetanse 2. Bemanning (tidsbruk og prioritering) i barnehagen 3. Trivsel i barnehagen (psykososialt miljø) 4. Barnehagens fysiske miljø 5. Kvalitetsverktøy i barnehagesektoren 6. Overgang fra barnehage til skole 7. Bruk av rammeplanen og støtteressurser til denne 8. Evaluering av barnehageforskningsmagasinet Vetuva 9. «Barnehagespegelen» (særtrykk av barnehagekapitlet i US14) 10. Kartlegging av opptakspraksis i private barnehager 96 prosent av styrerne mener at personalet legger til rette for at barna skal oppleve trygg tilknytning, ifølge en ny rapport. ILL.FOTO TOM-EGIL JENSEN De fleste barnehager har opplegg for opplæring Åtte av ti barnehager har interne opplæringstiltak. TEKST Paal M. Svendsen 68 prosent av barnehagene har tilbud om ekstern opplæring og etterutdanning, viser en fersk rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling. Private barnehager har etterutdanningstiltak i en litt større grad enn offentlige barnehager. Rapporten er gjort på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Foreldreundersøkelser Undersøkelsen, som er årlig, tar blant annet for seg trivsel i barnehagen, bemanning og kompetanse. 56 prosent av styrerne og 43 prosent av barnehageeierne har svart. Undersøkelsen viser også at nesten alle, 97 prosent, av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel. Hele 96 prosent av styrerne mener at personalet i stor, eller svært stor grad, legger til rette for at barna skal oppleve trygg tilknytning. De aller fleste barnehagestyrerne mener at fysisk miljø i barnehagen og barnehagens fysiske utemiljø er godt tilrettelagt for alle barn og aldersgrupper. Mer enn fire av fem barnehagestyrere og barnehageeiere oppgir at de gjennomfører foreldreundersøkelser. Én av fem benytter dessuten kvalitetsverktøy for systematiske barnesamtaler. Rammeplanen Et stort flertall av barnehagestyrerne svarer at planer, rutiner og møteplasser som skal bidra til støtte i overgangen til skole, er på plass. Private ordinære barnehager har slike rutiner i noe mindre grad enn offentlige, men forskjellen er ikke stor. Barnehageeiere mener i stor grad at rammeplanen fungerer godt som styringsverktøy, og barnehagestyrerne mener den gir gode føringer for det daglige arbeidet. Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernet er det viktigste opptakskriteriet i de fleste barnehager. 4 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

5 Bli en enda bedre matematikklærer! UiT Norges arktiske universitet og HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbyr MatematikkMOOC - nettbasert videreutdanning i Matematikk 2, 1.-7.trinn Emne 1 15 studiepoeng Læring og undervisning i matematikk Fra heltall til brøk Teknologi i matematikkfaget Emne 2 15 studiepoeng Vurdering i matematikk Fra tallregning til algebra Resonnering og argumentasjon i matematikk Videreutdanningen gir totalt 30 studiepoeng. 2x15 studiepoeng, strukturert rundt seks ulike kurs. Lærerne som deltar får styrket sin matematikkdidaktiske kompetanse. Studiet retter seg mot trinn, med hovedvekt på mellomtrinnet. Studiet er basert på det som i dag omtales som MOOC (Massive Open Online Course). Samarbeid, læring og re eks on sk er over nett. 15. mars 2015 er søknadsfrist for videreutdanningen eltagerne kan s ke stipendordning g ennom ompetanse for kvalitet. Studiet tilbys også som etterutdanning, uten studiepoeng. Mer informasjon:

6 Aktuelt Funksjonshemmete elever sluses systematisk ut ØKNING: I årene fra barnehage til videregående skole synker andelen funksjonshemmete barn i ordinært klassemiljø fra 9 av 10 til 3 av 10. Vi har sett en eksplosiv økning i antall elever som ikke går i vanlige klasser, sier Jan Tøssebro, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, til Handikapnytt. Danmark Ny avtale skal sikre tid til forberedelser Mange danske lærere er skeptiske til den nye avtalen med arbeidsgiverne. Den store konflikten mellom danske lærere og kommuneorganisasjonen i 2013 endte med at Folketinget vedtok en lov som blant annet førte til at lærerne måtte undervise mer og fikk mindre tid til forberedelser. En ny avtale mellom Lærernes Centralorganisation (LC) og kommuneorganisasjonen KL gir skolelederne ansvar for å sikre lærerne sammenhengende forberedelsestid, som ikke kan inndras til andre formål. Danmarks Lærerforenings leder Anders Bondo sier til fagbladet Folkeskolen at han tror denne overenskomsten kan være et skritt på veien mot en ny arbeidstidsavtale. Det står i aller første punkt at det er skoleledernes oppgave å sikre at lærerne kan oppfylle folkeskoleloven. Vi viser til lovens beskrivelse, og punktet betyr at skolelederne nå skal Leder i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, tror avtalen kan være et skritt på veien mot en bedre arbeidstidsavtale. FOTO SARAH BENDER/DLF direkte inn og forholde seg til hvordan lærerne skal kunne løse sine oppgaver. I dag opplever mange at de får en rekke oppgaver. Resttiden etter at alt er gjort ender så opp som forberedelsestiden, noe skolelederne ikke har forholdt seg til, sier Bondo til Folkeskolen. Nødt til å stemme nei Lærere Folkeskolen har snakket med, er imidlertid skeptiske til at de fagre ordene i forliket mellom KL og Lærernes Centralorganisation vil sikre dem bedre vilkår. De må kunne garantere en ramme så jeg igjen kan fordype meg. Jeg har ikke tid til å fordype meg når jeg kun har 45 minutters forberedelsestid her og der og ikke selv kan planlegge min arbeidstid, men må være her fra klokken 8 til 16, sier Katrine Krebs Bach, lærer ved Skolen ved Søerne i Frederiksberg til Folkeskolen. Flere av kretslederne i DLF uttrykker at de ser muligheter i den nye avtalen med kommuneorganisasjonen KL. Avtalen er godkjent i hovedstyret og skal ut på uravstemning blant medlemmene mars. Diskusjonen går friskt på lærerværelsene om hva lærerne vil stemme. Jeg kan finne på å stemme ja fordi jeg vil unngå konflikt. Jeg har 9. klasse. Skal jeg avbryte deres forberedelser til avgangsprøven for å gå i konflikt? Det kan jeg ikke leve med. Men et ja er mot alle mine prinsipper, sier Krebs Bach til Folkeskolen. Andre lærere poengterer at de vil stemme nei. Jeg makter ikke å fortsette tre år til på denne måten. Vi er nødt til å stemme nei, sier lærer Dorte Krogsgaard. Skritt i riktig retning Den nye avtalen fastlegger en rekke nye rammer for planleggingen av lærernes arbeidstid med særlig vekt på forberedelsestiden. Lokale avtaler som supplerer og fraviker bestemmelsene i loven fra 2013, står nå som en felles mulighet i papiret. De to partene har avtalt at de sammen skal evaluere om intensjonene nås. KLs sjefforhandler Michael Ziegler mener avtalen er et godt skritt i retning av å gjenskape respekten for skolen og lærergjerningen. Vi har konstatert at det var ting vi ikke kunne bli enige om. Vi ønsker ikke å gjeninnføre de bindingene på arbeidstiden som var før, og som LC ønsket. I stedet har vi valgt å inngå en forståelse om de tingene vi kan bli enige om, sier Ziegler til Folkeskolen. Resultatet fra uravstemningen vil være klart 26. mars. Hvis medlemmene forkaster avtalen gjennom et nei-flertall, går saken til Forligsinstitutionen, hvor forliksmannen vil forsøke å finne en løsning. Rettelse I en nyhetsartikkel i Utdanning nr. 4 sto det at hvis ti eller flere foreldre ber om undervisning i samisk for sine barn utenfor samiske områder, skal barna få dette. Det riktige er at alle samiske skoleelever har krav på å få opplæring i samisk språk uansett hvor de bor, men hvis ti eller flere krever det, kan barna få undervisning på samisk også i andre fag. 6 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

7 Én av tre førsteamanuenser publiserte ingenting FORSKNING: 10 prosent av professorene og 30 prosent av førsteamanuensene har ikke publisert noe poenggivende de siste to årene. Førsteamanuenser ved Universitetet i Bergen publiserer gjennomsnittlig mindre enn sine kolleger i Oslo og Trondheim, skriver På Høyden. Interessen for privatlærere dobler seg hvert år PRIVATTIMER: I Drammen er stadig flere foreldre villige til å betale mellom 500 og 600 kroner timen for at barna skal få privattimer. Markedet er i så stor vekst at det er kunder nok til alle. Interessen dobler seg hvert år nå, sier daglig leder Andreas Bjerkedal i MentorNorge til Drammens Tidende. Lærebøker Når lærer Terje Karlsrud, som er blind, får tilrettelagt læreverk fra Statped til høsten, vil han ha ventet i ett og et halvt år på det. ARKIVFOTO PAAL M. SVENDSEN Elever venter også på lydbøker Halvparten av blinde og svaksynte elever får tilrettelagte skolebøker for sent, viser en ny undersøkelse som Blindeforbundet har gjennomført. Må bruke utdatert læreverk Å få tilrettelagt læreverk sånn at han kan undervise, er avgjørende for historielærer Terje Karlsrud. Nå har den blinde læreren ventet i over ett år. TEKST Kari Oliv Vedvik Adjunkt Terje Karlsrud er lærer ved Thora Storm videregående skole i Trondheim. Han har undervist i historie siden 1984 og trives godt som lærer. I fjor bestemte teamet seg for å skifte til et nyere læreverk. Statped har ansvaret for å tilrettelegge læreverk. I tillegg til å få lest inn teksten, trenger jeg å få forklart bilder og tabeller slik at jeg kan bruke dem i undervisningen, sier Karlsrud til Utdanning. Bibliotekaren ved skolen bisto Karlsrud i kontakten med Statped våren Da ble han lovet i en e-post at verket skulle leses inn i løpet av våren. Det viste seg at Statped da mente våren Det er vanskelig å forstå at man ikke kan produsere læreboken i en tilgjengelig form raskere. I ytterste konsekvens kan dette sette min mulighet til å jobbe og undervise i fare, sier Karlsrud. Rektor ved skolen, Anne Karin Sveinall, har også purret Statped: Jeg har fått beskjed om at dette først kommer utpå høsten. En kan ikke skifte læreverk midt i året, sier hun. Da Utdanning ringer Statped, viser det seg at Karlsruds saksbehandler nylig har sluttet. På grunn av ombygging har vi manglet lydstudioer i flere måneder. Det har ført til forsinkelser i all produksjon. Karlsruds bok blir klar til skolestart, svarer avdelingsleder Ståle Bekkelien. Enn lærerveiledningen, blir den også lest inn? Nei, det har ikke vi ansvar for. Vi har bare ansvar for å lese inn lærebøker for utlån, primært til elever, sier Bekkelien. Da Utdanning kontakter Karlsrud i Trondheim, blir han lettet: Men jeg skulle gjerne hatt boken før, for å kunne forberede meg. Jeg tør ikke planlegge før jeg har den fysisk i hånden, sier Karlsrud. Lærerveiledningen blir ikke lest inn. Hva synes du om det? Det hadde vært kjekt, men siden jeg har lese- og sekretærhjelp, går det an å løse. Også mange blinde elever sliter med å få lærerbøker innlest i tide, sier Atle Lunde, leder i Norges Blindeforbund. At lærebøker i lyd og punktskrift ikke er klare ved skolestart, og ofte ikke før lenge etterpå, er dessverre et vanlig problem, sier Lund. Ferske tall fra Ipsos MMI viser at over halvparten av de blinde og svaksynte barna har fått tilrettelagt skolebøker for sent i forhold til undervisningen. 46 prosent har opplevd dette fem ganger eller mer. 68 prosent av foreldrene opplevde dette i fjor. For disse synshemmede elevene, og for Karlsrud og andre blinde lærere, er det vesentlig at de har samme bøker som de seende elevene. Vi har tatt opp dette med Statped flere ganger. Det er totalt uholdbart at Terje Karlsrud ikke får læreverkene i tide. Mange blinde og svaksynte sliter med å finne arbeid. For dem som er i jobb, er det avgjørende at det ikke blir stukket kjepper i hjulene for dem, sier Lund. Atle Lunde, leder i Norges Blindeforbund. FOTO NORGES BLINDEFORBUND 7 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

8 Aktuelt «I Oslo-skolen er det spesielt mange elever som identifiserer seg med islam. Det blir derfor feil å vektlegge en bestemt religion i større grad enn andre.» Caroline Høier, lærerstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i en kommentar 23.2 til Vårt Land om at faget RLE endres til KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Radikalisering Urolig for enslige mindreårige Gutter som ankommer Norge som enslige mindreårige asylsøkere, bekymrer Elisabeth Solberg. Hun har opplevd at to av disse guttene tok sitt eget liv. Byene skal ta grep I forbindelse med regjeringens «Handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme», skal 23 norske byer utarbeide lokale handlingsplaner. TEKST OG FOTO Marianne Ruud Solberg leder Introduksjonssenteret i Drammen. Hun ga innspill under et møte om radikalisering og ekstremisme 25. februar på Union scene i Drammen. Særlig to grupper bekymrer meg: enslige mindreårige gutter med lang fartstid i asylmottak og arbeidsledige innvandrere med høyere utdanning og tilleggsutdanning i norsk og andre fag, sa Elisabeth Solberg. De enslige mindreårige gutta kan være tøffe i flokk og vriene å hanskes med for lærere, jevnaldrende og andre instanser. Når de møter meg på kontoret mitt, ser jeg hvor sårbare de er. De sier ofte at de savner mamma, sa Solberg. Mange savner familiene sine. De har oppholdstillatelse, men ikke bosetting i en kommune. De synes ikke de kommer fort nok ut i jobb. Ofte venter familien seg at de raskt tjener penger til familien, sa Elisabeth Solberg. For noen av guttene blir forventningene altfor store. To av våre ungdommer tok sitt eget liv, sa Solberg: Mange har for høye ambisjoner. De vil bli lege eller advokat. Mange er også opptatt av det negative bildet i media. Da kan veien inn i radikaliserte og ekstreme grupper være kort. Også mange høyt utdannede sliter. De må ofte ta store deler av utdanningen på nytt. Likevel sliter de med å få jobb. Inkludering handler om utdanning, sa hun. IKT-konsulent Jonas Muhammad bekreftet Elisabeth Solbergs ord. Som utdannet dataingeniør har det betydd mye for meg å bruke den kompetansen, sa Muhammad, som deltar aktivt i lokalsamfunnet. Faren min var utdannet maskinmekaniker i Pakistan, men fikk seg aldri jobb som det i Norge. Mine to barn er i gang med utdanning. Datteren vil bli diplomat, sønnen min høyesterettsadvokat, sa han. Han sa også at asylbarn raskest mulig bør bosettes i en kommune og inkluderes i skole og i lokalmiljø. Han vil også at tros- og livssynssamfunn engasjerer seg for å inkludere flere: Her i Drammen kan imamene norsk. I moskeene har vi debatter om for eksempel ytringsfrihet og andre aktuelle temaer. Skal vi forebygge ekstremisme og radikalisering, må trossamfunnene engasjere seg, sa han. Lokalt engasjement skal forebygge radikalisering Regjeringen kan ikke forebygge radikalisering alene. Vi må engasjere skole, familie, barnevern, naboer, venner og ordførere. Det sa statsminister Erna Solberg, som innledet møtet. Vi må ikke glemme at den største terrorhandlingen i Europa i moderne tid sprang ut av høyreekstremisme og islamofobi. Vi kan ikke bare rette arbeidet mot islamsk jihadisme og unge gutter med minoritetsbakgrunn, sa hun. I møtet deltok også representanter for skoler, tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, kommunen, introduksjonssenteret, idrettsforeninger, politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Representanter for det multietniske miljøet i Drammen og statsminister Erna Solberg. 8 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

9 Mangel på engasjerte foreldre innen idretten skaper problemer INGEN: Nylig måtte et fotball-lag fra Honningsvåg trekke seg fra Polaris Cup i Lakselv, fordi ingen foreldre kunne være reiseledere. Vi må synliggjøre for foreldrene at vi venter noe av dem, slik som de forventer noe av oss som klubb, sier Stig Erling Kristiansen, leder av fotball-laget til nrk.no Aspaker overtar når Isaksen skal ut i pappaperm VIKAR: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) overtar for kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Kunnskapsdepartementet når han går ut i pappapermisjon. Aspaker vil fungere både som fiskeriminister og kunnskapsminister mens Isaksen er ute i permisjon, skriver Universitas. Arbeidsmiljø Barnehageansatte blir overtallige 24 ansatte i Tromsø kommune må belage seg på en ny arbeidshverdag når to barnehager legges ned til sommeren. TEKST Kari Oliv Vedvik Begrunnelsen for nedleggelsene av barnehagene Strimmelen og Åsgård er at det i år er 150 ledige plasser i kommunen. Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Tromsø, Ann Mari Milo Lorentzen, har bistått de ansatte som blir rammet. Nedleggelsene kommer som et direkte resultat av at kommunen har solgt to tomter som var ment til bygging av nye kommunale barnehager. Private aktører har bygd to barnehager, og vi har kommet i den situasjonen at det er for mange barnehageplasser i Tromsø, forteller Lorentzen til Utdanning. De to barnehagene som legges ned, har i alt 99 plasser. Begge holder hus i eldre bygg som kommunen leier av Universitetssykehuset i Tromsø. Strimmelen barnehage er en av to som legges ned til sommeren. FOTO TROMSØ KOMMUNE Gode prosesser til nå Også i fjor ble to barnehager nedlagt i Tromsø. Alle de som ville ha jobb, fikk nye stillinger i kommunen. Til nå har vi hatt gode prosesser, og kommunen har gjennomført kartleggingssamtaler med alle de overtallige. De har ansatt en som skal ta seg av alle dem som blir overtallige. I og med at de også har lagt ned renholdsselskapet, kommer det 80 overtallige derfra også. Dermed får kommunen en del overtallige arbeidstakere, sier Lorentzen. Må de overtallige ta de jobbene som er ledige? Til nå har deres ønsker blitt hørt, men det kan vel hende at det ikke blir sånn fremover. Kan kommunen forlange at man for eksempel skal jobbe i skolefritidsordningen? De som ønsket å jobbe på SFO, har fått jobb der, men vi kan nok komme i den situasjonen at de må, sier Lorentzen. Får nye plasser Foreldrene i barnehagene som skal legges ned, har protestert og frykter at de ikke får plass neste høst. Byråd for utdanning, Anna Amdal Fyhn (H), forsikrer at barna som rammes av nedleggelsene, får nye plasser. Det har de fått. Det er ikke sånn at det er lange køer i Tromsø. Grunnen til at vi legger ned to barnehager er nettopp at vi har en overkapasitet ved barnehagene i kommunen, noe som gjør at mange plasser har stått ledig, sier Fyhn til Utdanning. Hva skjer med de ansatte? Vi har gode omstillingslinjer vi følger, og alle vil fortsatt være ansatt i kommunen. I enkelte barnehager har vi ansatte på dispensasjon, så de som er barnehagelærer har jeg stor tro på at vi fort vil finne nye jobber til, sier hun. Kan det hende at noen blir plassert i for eksempel SFO? Det kan jo hende, men det er litt tidlig å si. Vi har 100 barnehager i Tromsø, så jeg har stor tro på at de som ønsker å jobbe i barnehage får det. Kan bli noen gående i vikariater og bli flyttet rundt? Det kan skje, men vi kommer å strekke oss så langt som mulig for at alle skal få en fast plass å jobbe, sier Fyhn. 9 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

10 Aktuelt navn Tegner med keiva for å bli 12 år igjen Forfatter Nina Elisabeth Grøntvedt er beæret over å bli nominert til nok en pris. Men autografer i panna skriver hun ikke. TEKST Jørgen Jelstad FOTO Titt Melhuus Nina Elisabeth Grøntvedt (35) Hvem Illustratør og barnebokforfatter. Debuterte i 2006 med «Den lille helten». Ble nominert til Brageprisen i 2010 for «Hei, det er meg!». Aktuell Nominert til Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur for boka «Supersommer». Prisen deles ut 9. mars. «Da følte jeg meg litt som en rockestjerne.» Gratulerer med nominasjon til Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur for boka «Supersommer». Hva handler boka om? Det er den tredje boka i en serie dagbokromaner om Oda som snart blir 13 år. «Supersommer» handler om den siste halvannen uka på barneskolen og sommerferien før hun begynner på ungdomsskolen. Det handler om forelskelse, hvordan det er å få seg kjæreste for første gang og til og med litt trekantdrama. Hvordan jobber du fram bøkene om Oda? Den første var et resultat av en skoleoppgave jeg skrev da jeg utdannet meg ved Norsk barnebokinstitutt. Ettersom det er dagbokform, prøver jeg å late som jeg er 12 år igjen når jeg skriver. Da jeg begynte å skrive om Oda, ble det veldig selvbiografisk, men for hver bok er det lettere å rive seg løs og dikte fritt. Det er også illustrasjoner i dagboka, og de tegner jeg med feil hånd for å få til en mer barnlig strek. Du reiser mye rundt på skoler og møter elever. Hva er den beste tilbakemeldingen du har fått? Det var en gang en elev som ville ha autografen min skrevet med penn på begge hender og i panna. Han fikk ikke autograf i panna, men jeg skrev på hendene. Etterpå utbrøt han entusiastisk: «Yes, jeg skal aldri vaske hendene mine resten av mitt liv!». Da følte jeg meg litt som en rockestjerne. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Astrid Lindgren som forfatterlærer. Som illustrasjonslærer ville jeg hatt Quentin Blake, mannen som har illustrert bøkene til Roald Dahl. Hvem ville du gitt straffelekse? Jeg var nylig på vinterferie på Tenerife. Der sto det tydelig skilt på hotellet om at det ikke var lov å holde av solsenger ved bassenget, men allikevel virket det som alle sto opp klokka seks og strødde håndklærne sine ut over alle solsengene. For oss som fulgte reglene, var det fryktelig irriterende. Hva liker du best med deg selv? Jeg går ikke fort lei av ting. For eksempel kan jeg sikkert spise taco til middag hver dag i to uker, uten å bli lei taco. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? Norsk forfattersentrum, foreningen Norske barneog ungdomsbokforfattere og Trøndersk forfatterlag. Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese? Helene Guåkers «Vil ikke reise, kan ikke bli» er én av mange. Hva gjør du for å få utløp for frustrasjoner? Jeg legger meg på sofaen og ser en film. Hvem er din favorittpolitiker? Min onkel, som er ordfører i Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt i Senterpartiet. Onkel ordfører kaller jeg han. Hva har du lagt ut på Facebook denne uka? Et bilde fra vinterferien, og at jeg ble nominert til pris. Hvilke tvangshandlinger har du? Siden min sønn ble født for rundt 11 måneder siden, har jeg tatt minst ett bilde av han hver eneste dag. Da det gikk opp for meg at jeg har gjort det, fikk jeg plutselig en frykt for å glemme å ta bilde av han hver eneste dag. Så nå har det blitt en tvangshandling. Hva er ditt bidrag for å redde verden? Jeg er Redd Barna-fadder. 10 UTDANNING nr. 5/6. mars 2015

11 Fabel 8-10 NYTT NORSK VERK FOR UNGDOMS- TRINNET Litterære vårsamlinger 2015 Program og påmelding på: aschehoug.no innen 16. mars FORLAGSHUSET ASCHEHOUG SCANDIC KRISTIANSAND BYSTRANDA LITTERATURHUSET I BERGEN Bestill vurderingseksemplar på aschehoug.no. Ta kontakt med for skolebesøk.

12 Hovudsaka ELEVPRESTASJONAR Ifølgje den årlege rangeringa frå Kommunal Rapport er Sogndal kommune nummer 14 av landets beste skulekommunar. Dei har selskap av ei rekkje andre kommunar i Sogn og Fjordane på topplista. Mysteriet i 12 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

13 vest Elevane i Sogn og Fjordane burde hatt heilt gjennomsnittlege resultat på skulen. I staden er dei blant dei beste i landet. Tolv forskarteam har no forsøkt å løyse mysteriet. 13 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011

Båtsfjord: 28. NOVEMBER 2014. utdanningsnytt.no. 1 UTDANNING nr. x/x. xxx 2011 Mitt tips 20 Viser vei til arbeidet Reportasje 26 Sjakkbølge i norske skoler Fotoreportasje 30 Juleverksted i barnehagen Frisonen 35 I bjellelammets fotspor 20 28. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Båtsfjord:

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag

Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag Mitt tips 20 Risikerer rødt kort i timen Portrettet 26 Ikke så smart som du tror Reportasje 24 Når presset blir for stort Gylne øyeblikk 31 Som natt og dag 6 22. MARS 2013 utdanningsnytt.no Redaksjonen

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814

Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 Mitt tips 20 Bok og barn blir bra Reportasje 22 Lærer norsk av Donald Portrettet 26 Bestemor på barrikadene Reportasje 30 Sparsom omtale av 1814 5 7. MARS 2014 www.utdanningsnytt.no Redaksjonen Knut Hovland

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren

Suksessdropperne. Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren Mitt tips 20 Uteskole gir gode resultater Fotoreportasje 30 Blåser i tradisjonene Reportasje 24 Viljars vemodige farvel Frisonen 39 Møtestrikkeren 9 8. MAI 2015 utdanningsnytt.no Suksessdropperne Redaksjonen

Detaljer

Presset KS til retrett

Presset KS til retrett Hovedsaken 12 Lærerne ønsker langsiktighet Min favorittlærer 24 Inn i faget med hud og hår Portrett 28 Rabulisten Reportasje 34 Vil ha svømmeopplæring fra skolestart 14 5. SEPTEMBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

20. MARS 2015 Bistands

20. MARS 2015 Bistands Mitt tips 20 Se ettåringen! Portrettet 34 Vil overbevise vaksinenølere med et smil Reportasje 22 «Blücher» engasjerer sjetteklassinger Gylne øyeblikk 39 Jenta med jernviljen 6 20. MARS 2015 utdanningsnytt.no

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.»

«Lærernes arbeidstid har alltid vært unormal.» Min favorittlærer 24 Fant tonen i opposisjonen Reportasje 28 Ivrer for matematikken Fotoreportasje 32 Maktdemonstrasjon mot arbeidsgiver Frisonen 39 Forførende trinn 8 25. APRIL 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx

Hvem skal inn? XXXXXXXXX XXXXX. Hovedsaken Xxxx xx Portrettet 22 Formidler og forteller, men aldri fornøyd Mitt tips 26 Får tid til alt Fotoreportasje 28 Få se leketøyet ditt! Gylne øyeblikk 33 Fekk «high five» fra provokatøren 14 6. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse

Med fagbrev til høyskole. Yrkesfag og studiekompetanse Reportasje 24 70 år siden arrestasjonen av lærerne Min favorittlærer 28 En god hippie Fotoreportasje 30 Gøyere gym Frisonen 37 Rocka lærer 10 25. MAI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfag og studiekompetanse

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

slår et slag for yrkesfag

slår et slag for yrkesfag 3 11. februar 2011 www.utdanningsnytt.no Fare for lærermangel: slår et slag for yrkesfag side 12 17 > Blir Betre av Besøk > wikipedia-konkurrenten > læreren er glad i meg > Utdanning > nr 3/11. februar

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie

PÅLEGGES Å IGNORERE BARNA. Tester fraværsgrense i videregående. Mitt beste ATV-tips. Mannen som skapte Facebook-historie Mitt beste ATV-tips Mannen som skapte Facebook-historie SIDE 3 SIDE 5 Krev din tid, er rådet fra Thomas Nordgård. Tester fraværsgrense i videregående Et viktig signal, mener Møt Preben Uthus i «På tomannshånd»

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer