BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0

2 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet. Før du setter i gang, bør du lese heftet om sikkerhetsinformasjon som følger med i pakken. Hvis du trenger mer hjelp, service eller støtteinformasjon, kan du se produktgarantikortet eller gå til INNHOLDET I PAKKEN Hodesett (sett forfra og fra siden) CD med PerSonoCall - programvare INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdet i pakken 3 Funksjoner 4 Lading 5 Strøm 6 Sammenkobling 7 Installere PerSonoCall-programvaren 9 Justere tilpasningen 12 Bruke hodesettet 14 Indikatorlamper 17 Feilsøking 18 Teknisk hjelp 20 3 ørepropper (små, medium, store) USB-ladeledning for hodesett Ladeholder REGISTRER PRODUKTET ELEKTRONISK Besøk oss på for å registrere produktet elektronisk, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte. USB Bluetooth-adapter 3

3 FUNKSJONER LADING Horisontal bøylejustering Tale-knapp Ladeforbindelse Statusindikatorlampe Støyreduserende mikrofon med WindSmart -teknologi USB-lading Strøm/Demp-knapp Justeringsknapp +/- for lyttevolum Ørepropp Knapp for sammenkobling/ tilkobling USB-lading med ladeholder Indikatorlampe Før du bruker hodesettet må du lade det opp først. Indikatorlampen blinker rødt under ladingen og blir blå når hodesettet er fulladet. 20 minutter = minste lading Tre timer = full lading MERK: Ikke bruk hodesettet under lading, og ikke koble til laderen mens hodesettet er i bruk. 4 5

4 STRØM SAMMENKOBLING Slå på strømmen til hodesettet Koble hodesettet sammen med Bluetooth-telefonen Trykk på og hold nede Strøm/Dempknappen i tre sekunder for å slå hodesettet av eller på. Indikatorlampen blinker blått når hodesettet er på. Indikatorlampen blinker rødt når batterinivået blir lavt. Slå på strømmen til USB Bluetoothadapteren Før du bruker hodesettet for første gang, må du koble det sammen med Bluetoothtelefonen eller -enheten. Kontroller at hodesettet er fulladet. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett og sammenkobling med andre Bluetooth-enheter enn mobiltelefoner, kan du se i brukerhåndboken til Bluetooth-enheten. Slå på begge enhetene. 1. Trykk samtidig på justeringsknappen for lyttevolum merket + (volum opp) og taleknappen. Slipp knappene når indikatorlampen begynner å blinke rødt og deretter blått. 2. Når hodesettet blinker rødt og blått, bruker du menyvalgene på telefonen til å søke etter Bluetooth-enheter. Velg 510 Plantronics. 3. Når du blir bedt om å oppgi koden, skriver du inn Et blått lys blinker på hodesettet når enhetene er sammenkoblet. USB Bluetooth-adapteren slår seg automatisk på når den settes inn i USB-porten på datamaskinen. Hvis USB-porten på datamaskinen er vanskelig å nå, kan du bruke USBskjøteledningen. MERK: USB Bluetooth-adapteren aktiveres automatisk med gjeldende sammenkoblede hodesett når strømmen slås på. 6 7

5 SAMMENKOBLING Koble hodesettet sammen med USB Bluetooth-adapteren INSTALLERE PERSONOCALL -PROGRAMVAREN Plantronics PerSonoCall -programvaren er koblingen mellom Bluetooth-hodesettet og kompatible programmer for PC-telefon på datamaskinen. Med PerSonoCallprogramvaren kan du eksternt gjenkjenne og svare på / avslutte en samtale fra programmet for PC-telefon via hodesettets taleknapp. 2 sec. I tillegg inneholder PerSonoCall noe grunnleggende konfigurasjons- og statusinformasjon om systemet. Du finner mer informasjon på side 10. Kontroller PerSonoCall-kompatibilitetslisten på for oppdatert informasjon om PC-telefon-kompatibilitet. Hvis PC-telefonen din ikke støttes av PerSonoCall, kan du se side 14. MERK: Hodesettet og USB Bluetooth-adapteren er sammenkoblet på fabrikken. Hvis du imidlertid har kjøpt en USB Bluetooth-adapter separat, eller du vil bruke et annet hodesett sammen med den eksisterende adapteren, må enhetene sammenkobles. Slå strømmen til hodesettet på. Sett inn USB Bluetooth-adapteren i USB-porten på datamaskinen. 1. Trykk samtidig på hodesettes justeringsknapp for lyttevolum merket + (volum opp) og taleknappen. Slipp knappene når indikatorlampen begynner å blinke rødt og deretter blått. 2. Trykk på knappen for sammenkobling/tilkobling på USB Bluetooth-adapteren i minst to sekunder til adapteren blinker rødt og blått, og begynn sammenkoblingen med Bluetooth-hodesettet. MERK: Vær forsiktig når du sammenkobler USB-adapteren manuelt. Ikke trykk hardt. "Klem" med begge fingrene i stedet for å trykke på adapteren for å unngå skade på adapteren eller USB-porten. 1. Når CDen er satt i, går du til hovedskjermbildet for PerSonoCall og klikker på Install the PerSonoCall Software (Installer PerSonoCall-programvaren). 2. Det kan hende at PC-telefonen krever at du velger hvilken lydenhet du vil bruke. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for PC-telefonen. MERK: Når USB Bluetooth-adapteren er installert, blir den standard lydenhet på datamaskinen. Du kan angi innstillinger manuelt i Windows -operativsystemet gjennom alternativet Lyder og lydenheter i Kontrollpanel. MERK: Når du har installert PerSonoCall, anbefaler vi at du angir at programmet skal starte når Windows -operativsystemet starter. Du finner mer informasjon på side 10. Systemstatusfeltikoner Når du har installert programvaren, vises ett av de fire systemstatusfeltikonene i skuffefeltet nederst i skjermbildet som viser status for hodesettkommunikasjon med PerSonoCall. : Fant ingen hodesett. : Fant hodesett. Ingen radiolink til USB Bluetooth-adapteren. : Fant hodesett. Radiolink til USB Bluetooth-adapteren er aktiv. : Fant hodesett. Radiolink til USB Bluetooth-adapteren er låst i på-stilling. 8 9

6 INSTALLERE PERSONOCALL-PROGRAMVAREN Høyreklikk på systemstatusfeltikonet for hodesettet, og velg Options (Alternativer). Dette åpner skjermbildene Grunnleggende alternativer og Gjeldende status for PerSonoCall. Skjermbildet Grunnleggende alternativer. Skjermbildet Gjeldende status MERK: Noen PerSonoCall-funksjoner er grå og gjelder ikke for Voyager 510-USB-systemet. MERK: Noen PerSonoCall-funksjoner er grå og gjelder ikke for Voyager 510-USB-systemet. Start PerSonoCall når Windows starter Merk av i denne boksen for å starte PerSonoCall-programmet automatisk når du starter datamaskinen. Dette anbefales. Lås hodesettets radiolink i på-stilling Merk av i denne boksen for å hindre at PerSonoCall slår av radiolinken når det ikke er noen samtaler. Se Ringe / svare på samtaler / avslutte samtaler med PerSonoCall på side 14 hvis du vil vite mer. Vær oppmerksom på at hvis du låser hodesettets radiolink i på-stilling, reduseres hodesettets Standby- og taletid drastisk. La taleknappen slå hodesettets radiolink av og på Merk av i denne boksen for å slå radiolinken til hodesettet på og av for å støtte Multipoint-funksjonen. Se side 15. Boksen Status for hodesettet Gir teknisk informasjon du kan få bruk for. Indikatorene for hodesett som vises, vil bli kontrollert hvis de er aktive. Boksen Status for PC-telefon Viser de utgående linjene som kan velges, i tillegg til antall samtaler som er aktive, som ringer, som er på vent eller som er ferdige. MERK: Det kan i noen tilfeller hende at kompatible PC-telefoner ikke viser den tilgjengelige, utgående linjen i boksen Status for PC-telefon. Dette vil ikke berøre hvordan PC-telefonen fungerer med PerSonoCall. Vis advarsel hvis hodesettets radiolink blir stående på i lengre tid Merk av i denne boksen hvis du vil få en påminnelse hvis hodesettets radiolink står på i mer enn 30 minutter. Hvis hodesettets radiolink står lenge på om gangen, reduseres hodesettets Standby- og ventetid drastisk

7 JUSTERE TILPASNINGEN Sette inn en ny ørepropp Bære hodesettet Roter mikrofonen horisontalt og vertikalt som vist, for å velge om du vil bære hodesettet på venstre eller høyre øre. Illustrasjonen viser hvordan du bytter bruksmåte fra høyre til venstre øre. Reverser fremgangsmåten når du bytter bruksmåte fra venstre til høyre øre. Bytte øreproppen Skyv hodesettet over og bak øret. Trykk det forsiktig mot øret slik at det sitter godt. Juster mikrofonposisjonen slik at den kommer rett mot munnen din

8 BRUKE HODESETTET Ringe / svare på samtaler / avslutte samtaler med PerSonoCall eller PC-telefon Når du skal ringe, trykker du på taleknappen for å løfte av røret på PC-telefonen. Du skal høre en summetone. Når du skal svare på eller avslutte en samtale, trykker du på taleknappen. Når du bruker PerSonoCall, vil radiolinken mellom hodesettet og USB Bluetoothadapteren bare være aktiv under en samtale. Dette er standardinnstillingen som skal bevare hodesettets batterilevetid. Det kan imidlertid hende at du vil at radiolinken skal være aktiv når du ikke er i telefonen, slik at du kan lytte til andre lydkilder, for eksempel streaming av lyd på PCen. Du kan låse radiolinken i på-stilling på to måter: Skjermbildet Grunnleggende alternativer Merk av i boksen Lås hodesettets radiolink i på-stilling se side 10. Høyreklikk systemstatusfeltikonet, og velg Lås hodesettets radiolink i på-stilling. MERK: Hvis du låser radiolinken i lange perioder om gangen, reduseres Standby- og taletiden for hodesettet drastisk. For PC-telefoner som ikke er kompatible med PerSonoCall Kontroller PerSonoCall-kompatibilitetslisten på for oppdatert informasjon om PC-telefon-kompatibilitet. Hvis PC-telefonen din ikke støttes av PerSonoCall, fungerer ikke ekstern gjenkjenning og svar/avslutt via hodesettet. Hvis du trykker på taleknappen på hodesettet, åpnes og lukkes bare radiolinken som gir lyd. Du må svare på et anrop fra PC-telefonen. Ringe / svare på samtaler / avslutte samtaler med mobiltelefonen Multipoint-allsidighet Voyager 510-USB-hodesettet har Multipoint-teknologi som gjør det mulig å enkelt veksle mellom to lydenheter. Du kan svare på en samtale fra din PC-baserte PC-telefon eller mobiltelefon ved å trykke på taleknappen. Hodesettet må kobles sammen med begge enhetene, og når du skal aktivere denne funksjonen, kan du se La taleknappen slå hodesettets radiolink av og på i skjermbildet Grunnleggende alternativer på side 10. Tilleggsfunksjoner Bare med mobiltelefon Gjenta siste nummer Hvis du vil aktivere funksjonen for å slå om igjen siste nummer, dobbeltklikker du på taleknappen. Du hører en høy tone for hvert tastetrykk. Når du hører en tone til, har det siste nummeret blitt slått på nytt. Avvise en samtale Når du mottar en innkommende samtale, trykker du på og holder nede taleknappen. Du vil høre en tone. Når du hører den andre tonen, er samtalen avvist og du kan slippe opp knappen. Bruke taleoppringing Når hodesettet er på, trykker du på og holder nede taleknappen i to sekunder til du hører den andre tonen for å aktivere taleoppringing. Sette over en samtale fra telefonen til hodesettet Hvis du vil sette over en aktiv samtale fra telefonen til hodesettet, trykker du kort på taleknappen. Sette over en samtale fra hodesettet til telefonen Hvis du vil sette over en aktiv samtale fra hodesettet til telefonen, trykker du på og holder nede taleknappen til du hører en tone. Når du hører den andre tonen, er overføringen ferdig og du kan slippe knappen. MERK: Hvis du vil bruke stemmestyrt oppringing, må taleoppringingsfunksjonen være aktivert på telefonen. Se i brukerhåndboken for Bluetooth-telefonen hvis du vil ha mer informasjon. Når du skal svare på eller avslutte en samtale, trykker du kort på taleknappen. Når du skal ringe, taster du inn telefonnummeret på telefonen, trykker på send, og samtalen overføres automatisk til hodesettet. Det er ikke nødvendig å trykke på taleknappen

9 BRUKE HODESETTET INDIKATORLAMPER Justere volumet Indikatorlamper på hodesettet Hvis du vil heve lyttevolumet, trykker du på den øvre delen (+) av Volum-knappen. Hvis du vil senke lyttevolumet, trykker du på den nedre delen (-). Hvis du vil justere lytte- eller talevolumet for PC-telefonen, kan du se i PC-telefonens brukerdokumentasjon. Når du skal justere lytte- eller talevolumet for lydenheten på datamaskinen, kan du se avsnittet Lyder og lydenheter i Kontrollpanel. Status for hodesettet Strøm Lading Fulladet Lavt batterinivå Sammenkobling Bluetooth-enhet Koblet til hodesettet Lys Blått lys blinker Rødt lys blinker Blått konstant lys Rødt lys blinker Rødt og blått lys blinker Blått lys blinker Dempe en samtale Indikatorlamper for Bluetooth USB-adapteren Handling Koblet fra hodesettet Koblet til hodesettet Radiolink aktiv Sammenkoblingsmodus Lys Lilla lys blinker Blått konstant lys Blått lys blinker Rødt og blått lys blinker I løpet av en samtale trykker du kort på Strøm/Demp-knappen for å dempe mikrofonen. Når demping er aktivert, sender hodesettet ut to toner hvert 30. sekund. Hvis du vil oppheve dempingen, trykker du på knappen på nytt

10 FEILSØKING FOR VOYAGER 510-USB Problem Løsning Problem Løsning Voyager-hodesettet fungerer ikke med PC-telefonen jeg bruker på PCen. (Jeg kan ikke svare på eller koble fra med ringeknappen på hodesettet). Jeg har koblet til USB Bluetoothadapteren, men hodesettet reagerer ikke når jeg trykker på knapper. Jeg har installert PerSonoCall og USB Bluetooth-adapteren, men systemstatusfeltikonet viser en rød X (indikerer ingen forbindelse). Jeg hører ikke den som ringer/ summetonen. De som ringer, kan ikke høre meg. Kontroller kompatibilitetslisten på for å sikre at PC-telefonen er kompatibel for ekstern svaring og frakobling. Hodesettbatteriet må lades. Se side 5. Hodesettet er ikke koblet sammen med USB Bluetooth-adapteren. Se side 8. Når en PC går i Standby- eller dvalemodus, er USB Bluetooth-adapteren ikke lenger på. Kontroller at PCen er aktiv. Kontroller at PerSonoCall-programvaren er installert og at den kjører. Se side 9. Hodesettet er ikke koblet sammen med USB Bluetooth-adapteren. Se side 8. Hodesettbatteriet må lades. Se side 5. Hodesettet kan være utenfor rekkevidde for USB Bluetooth-adapteren. Flytt deg nærmere adapteren helt til hodesettet er innenfor rekkevidden. Rekkevidden varierer med kontormiljøet. Når en PC går i Standby- eller dvalemodus, er USB Bluetooth-adapteren ikke lenger på. Kontroller at PCen er aktiv. Hodesettet er ikke koblet sammen med USB Bluetooth-adapteren. Se side 8. Hodesettet er ikke koblet sammen med USB Bluetooth-adapteren. Se side 8. Hodesettbatteriet må lades. Se side 5. USB Bluetooth-adapteren er ikke angitt som standard lydenhet. Bruk lydinnstillingene i Windows under Lyder og lydenheter for å velge Plantronics BT Adapter som lydenhet. Lyttevolumet er for lavt. Trykk på knappen for volumøkning på hodesettet. Se side 16. Hodesettet er dempet. Trykk på Dempknappen for å oppheve dempingen av mikrofonen. Se side 16. Hodesettmikrofonbøylen er justert feil. Juster hodesettbøylen i høyde med munnen. Talevolumet er for lavt. Øk talevolumet på PC-telefonen til innringeren kan høre deg. Hvis volumet fremdeles er for lavt, øker du mikrofonvolumet på datamaskinen. Hodesettbatteriet må lades. Se side 5. USB Bluetooth-adapteren er ikke angitt som standard lydenhet. Bruk lydinnstillingene i Windows under Lyder og lydenheter for å velge Plantronics BT Adapter som lydenhet. Lyden i hodesettet er forvrengt. Jeg hører ekko i hodesettet. Jeg hører for mye snakk eller støy i bakgrunnen. Det andre hodesettet jeg brukte til å høre på musikk med, virker ikke lenger. Hodesettet reagerer ikke når jeg trykker på knapper. Batteriet gir betydelig redusert Standby-tid, selv etter full opplading. Jeg hører pipetoner i hodesettet. Hvis jeg trykker på taleknappen på hodesettet når jeg får en innkommende samtale på PC-telefonen, avbrytes samtalen. Jeg bruker hodesettet til å svare på anrop fra både PC-telefonen og mobiltelefonen, og når jeg trykker på taleknappen på hodesettet, løftes røret på PC-telefonen av i stedet for at mobiltelefonen som ringer, besvares. Senk lyttevolumet på PC-telefonen til forvrengningen forsvinner. Hvis forvrengningen ikke forsvinner, senker du volumet på datamaskinen. Juster volumet på hodesettet. Se side 16. Talevolumet er for høyt. Senk talevolumet på PC-telefonen til støyen forsvinner. Hvis støyen ikke forsvinner, senker du mikrofonvolumet på datamaskinen. USB Bluetooth-adapteren angir seg selv som standard lydenhet i Windows. Bruk lydinnstillingene i Windows under Lyder og lydenheter for å endre enheten som brukes for lyd. Hodesettbatteriet kan være flatt, så kontroller at hodesettet er fulladet. Se side 5. Når en PC går i Standby- eller dvalemodus, er USB Bluetooth-adapteren ikke lenger på. Kontroller at PCen er aktiv. Hodesettets radiolink er låst i på-stilling. Pass på at du ikke låser radiolinken i på-stilling for lenge om gangen, siden det vil redusere Standby- og taletiden for hodesettet. Se side 10. Batteriet kan være dårlig. Ring leverandøren eller Plantronics. Én pipetone hvert 10. sekund forårsakes av advarsel om lavt batterinivå. Lad batteriet ved å sette hodesettet i ladeholderen i én til tre timer til indikatorlampen lyser blått. Én pipetone er et utenfor rekkevidde-advarsel. Flytt deg nærmere USB Bluetooth-adapteren. To pipetoner hvert 30. sekund angir at demping er på. Trykk på Demp-knappen én gang for å slå av dempingen. Fjern merket i boksen i skjermbildet Grunnleggende alternativer for La taleknappen slå hodesettets radiolink av og på. Se side 11. Merk av i boksen i skjermbildet Grunnleggende alternativer for La taleknappen slå hodesettets radiolink av og på. Se side

11 TEKNISK HJELP Besøk oss på Internett på for teknisk støtte, inkludert vanlige spørsmål og kompatibilitets- og tilgjengelighetsinformasjon. Plantronics Technical Assistance Center (TAC) er også klar til å hjelpe deg på AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN. GBR Plantronics Ltd Wootton Bassett, UK Tel: Plantronics B.V. Hoofddorp, Nederland Tel: (NL) (BE/LUX) Plantronics Sarl Noisy-le-Grand, France No Indigo : , 15 4 TTC / mn Plantronics GmbH Hürth, Deutschland Tel: Österreich: Schweiz: Plantronics Acoustics Italia Srl Milano, Italia Numero Verde: Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España Tel: (ES) Tel: (PT) Nordic Region Tel: Finland: Tel: Sverige: Tel: Danmark: Tel: Norge: Plantronics Middle East, Eastern Europe, and Africa Tel: Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA95060 USA Tel: S O U N D I N N OVAT I O N Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, Plantronics Voyager, PerSonoCall og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Bluetooth-navnet og Bluetoothvaremerkene eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes på lisens av Plantronics, Inc. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. Amerikanske patenter , , D , Australia , EM og patenter under godkjenning (3/06) 20 21

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM Brukerhåndbok VELKOMMEN Brukerhåndbok for Voyager 510 Bluetooth - hodesettsystem Takk for at du har valgt Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet fra Plantronics.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics CS60-USB TRÅDLØST HODESETTSYSTEM 0 0 0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDET I PAKKEN Innholdet i pakken 3 Hodesett og bæremåter Funksjoner 4 Oppsett 6 Hodebøyle Lading 7 Plassering 7

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

Plantronics Explorer 210-serien

Plantronics Explorer 210-serien Plantronics Explorer 210-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUKERHÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok Plantronics Discovery 925 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 925. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av den nye øretelefonen.

Detaljer

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 10 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte hodesettet Plantronics Voyager 835. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke det nye hodesettet.

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Plantronics Explorer 240 & 395

Plantronics Explorer 240 & 395 Plantronics Explorer 240 & 395 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Explorer 240- eller 395-hodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

Explorer 500-serien. Brukerveiledning

Explorer 500-serien. Brukerveiledning Explorer 500-serien Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade

Detaljer

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett LÆR MER M20 og M50 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 975. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke

Detaljer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig

Detaljer

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-hodesett BT300-M Bluetooth-USB-adapter BRUKERHÅNDBOK Innhold Velkommen 3 Voyager Pro UC neste generasjons teknologi. 3 Systemkrav 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om

Detaljer

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok Explorer 80-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble modus 5 Grunnleggende 6 Besvare eller avslutte et anrop 6 Justere volumet

Detaljer

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok BackBeat SENSE Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Innholdet i esken 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble en andre enhet 5 Sammenkoble med Mac 5 Lade og tilpasse 6 Lade

Detaljer

Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke Plantronics Explorer 370-hodesettet.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett LÆR MER M100 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i 2 sekunder til du hører en tone)

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning Calisto 610 Kablet USB-høyttalertelefon Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Kontroller for høyttalertelefon 5 Koble til PC og samtale 6 Plantronics Hub-programvare 7 Fanen

Detaljer

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok C565 Trådløst DECT-hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende for hodesett og ladebase 5 Tilbehør 6 Tilpasse hodesettet 7 Konfigurasjon av ørebøyle for høyre øre 7 Konfigurasjon

Detaljer

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok MDA200 Lydsvitsj Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om MDA200 5 Tilbehør 6 Koble til hodesettet 7 Bordtelefon: Koble til og ringe 8 Bordtelefon (standard) 8 Bordtelefon

Detaljer

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge UC-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Oversikt 4 Hodesettoversikt 4 Bluetooth-USB-adapter 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS SAVI W430-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PLANTRONICS SAVI W430-M i bruksanvisningen

Detaljer

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 Åpen mikrofon 4 Taleoppringing (telefonfunksjon)

Detaljer

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner LÆR MER BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing(hold nede i 2 sekunder til du

Detaljer

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W440 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett LÆR MER Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk). Se Lære om sensorer for å få informasjon om å svare uten å trykke på en knapp. Ringe opp på

Detaljer

Explorer 500 Series. User Guide

Explorer 500 Series. User Guide Explorer 500 Series User Guide Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade hodesett

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling 6 Sammenkoble en annen telefon

Detaljer

LÆR MER TRÅDLØS STEREO. Designet i Santa Cruz, California

LÆR MER TRÅDLØS STEREO. Designet i Santa Cruz, California ÆR MER TRÅDØS STEREO Designet i Santa Cruz, California TA EN TITT A Samtaler og streaming av lyd Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Avslå en samtale (hold nede i 2 sekunder) Sette den første

Detaljer

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil LÆR MER K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil FØLG MED FLERFUNKSJONSKNAPP Slå av eller på (hold nede i 3 til 4 sekunder) Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk)

Detaljer

BackBeat FIT. Brukerveiledning

BackBeat FIT. Brukerveiledning BackBeat FIT Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til neste spor

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

LÆR MER. M25 og M55 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M25 og M55 Bluetooth -hodesett LÆR MER M25 og M55 Bluetooth -hodesett FØLG MED A RINGEKNAPP C VOLUMKNAPP Svare på / avslutte en samtale M25: E Forhåndsinnstillinger av volum (ett trykk per nivåendring) Svare på eller avslutte en samtale

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ* 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W410/W420 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435-M Hodesett Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett LÆR MER M1100 Savor Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Koble til igjen etter mistet tilkobling (1 trykk) Aktivere sammenkobling

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

BackBeat PRO / BackBeat PRO+ Brukerhåndbok

BackBeat PRO / BackBeat PRO+ Brukerhåndbok BackBeat PRO / BackBeat PRO+ Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 OpenMic 4 Taleoppringing

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 55Wx

Hurtigveiledning Konftel 55Wx NORSK Hurtigveiledning Konftel 55Wx Konftel 55Wx er en konferanseenhet som kan kobles til bordtelefoner, mobiltelefoner og datamaskiner. Den omgjør kommunikasjonsverktøyene dine til konferansetelefoner

Detaljer