BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador"

Transkript

1 Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство пользователя Snabbstarthandbok Användarhandbok a

2 no Norwegian Innholdsfortegnelse Velkommen 195 Hva er Bluetooth? 195 Innholdet i pakken og funksjoner 196 Lading 197 Sammenkobling 198 Riktig passform 200 Hodesettkontroller 201 Indikatorer 203 Rekkevidde 203 Håndfrifunksjoner 204 Multipoint 205 TilleggsutstyrUtstyr som kan kjøpes 206 Feilsøking 207 Produktspesifikasjoner 208 Teknisk hjelp Plantronics Voyager 520

3 Velkommen Takk for at du valgte hodesettet Plantronics Voyager 520. Vi anbefaler at du går gjennom de følgende trinnene, slik at du får mest mulig ut av det nye hodesettet ditt: 1. Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i det separate heftet med sikkerhetsinstruksjoner før du installerer eller bruker produktet. no Norwegian 2. Hvis du trenger hjelp, kan du: Følge fremgangsmåten i avsnittet Feilsøking på side 207. Ta kontakt med Plantronics Technical Assistance Center på for å registrere hodesettet elektronisk, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte. Hvis du trenger ytterligere hjelp, service eller støtte, kan du gå til www. plantronics.com/warranty. MERK: Hvis du vurderer å sende tilbake produktet, ber vi deg ta kontakt med Technical Assistance Center først. Hva er Bluetooth? Den trådløse teknologien Bluetooth er en måte som enheter kan kommunisere med hverandre på, ved å bruke en kortbølgeradiofrekvens i stedet for ledninger. To hvilke som helst Bluetooth-enheter kan kommunisere så lenge de begge har slått på Bluetooth, de er innenfor rekkevidde av hverandre og de har blitt sammenkoblet en rask introduksjonsprosess som kobler de to enhetene sammen. Bluetooth-rekkevidden er opp til 10 meter. Hindringer, som vegger eller andre elektroniske enheter, kan føre til forstyrrelser eller de kan forkorte den effektive rekkevidden. Plasser hodesettet og telefonen på samme side av kroppen for å få best mulig ytelse. Plantronics Voyager

4 no Norwegian Innholdet i pakken og funksjoner Ringekontrollknapp Vindskjerm Justerbar ørebøyle 4. Ørepropp Ladekontakt Støyreduserende mikrofon 7. Vekselstrømslader på V 8. Bordlader 196 Plantronics Voyager 520

5 Lading Du bør lade opp hodesettet i minst én time før du bruker det første gang. Det tar ca. to timer å lade hodesettet helt. Indikatoren lyser rødt mens hodesettet lades. Når hodesettet er fullladet, slår indikatoren seg av. Det er to måter å lade hodesettet på: Du kan bruke vekselstrømsladeren til å koble direkte til et strømuttak. 2 no Norwegian Du kan bruke skrivebordsladeholderen med vekselstrømsladeren. 1. Sett ladeholderen på hodet og skyv av dekslet. 2. Sett ladeledningen inn i ladeholderen Skyv ladeholderdekslet tilbake på plass. Koble vekselstrømsladeren til et strømuttak. Sett hodesettet i ladeholderen Ikke bruk hodesettet mens det er koblet til laderen. Kontrollere ladenivået Indikatoren blinker rødt for å vise ladenivået når du slår på hodesettet. Røde blink Batterinivå 1 Mindre enn 1/3 fullt 2 1/3 til 2/3 fullt 3 Mer enn 2/3 fullt Plantronics Voyager

6 no Norwegian Sammenkobling Sammenkobling er prosessen med å introdusere hodesettet for telefonen din. Før du bruker hodesettet for første gang, må du koble det sammen med Bluetooth-telefonen. Vanligvis må du bare sammenkoble hodesettet med telefonen én gang. QuickPair -teknologi Det nye hodesettet er utstyrt med Plantronics QuickPair-teknologi for å forenkle Bluetooth-oppsettsprosessen. Den første gangen du slår på hodesettet, går hodesettet automatisk i sammenkoblingsmodus i ti minutter. Når det er sammenkoblet, kan hodesettet brukes med én gang det blir slått på. Hvis sammenkoblingen ikke var vellykket etter ti minutter, slår hodesettet seg automatisk av. Når du slår hodesettet på igjen, går det automatisk i sammenkoblingsmodus til sammenkoblingen med en Bluetooth-telefon er vellykket. Slik sammenkobler du hodesettet for første gang: 1. Slå PÅ Bluetooth-funksjonen på telefonen din TIPs: På de fleste telefoner kan du velge Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. Trykk og hold ringekontrollknappen inne for å slå på hodesettet. (Indikatoren blinker rødt/blått for å vise at hodesettet er på og i sammenkoblingsmodus.) TIPs: Hvis du ikke ser røde/blå blink, kan du trykke og holde ringekontrollknappen inne for å slå av hodesettet, og deretter trykke og holde inne ringekontrollknappen igjen, til du ser røde/blå blink. 3. Bruk kommandoene på telefonen til å finne hodesettet. TIPs: På de fleste telefoner kan du velge Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > Søk > 520Plantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 4. Når du blir bedt om å oppgi koden, skriver du inn Når sammenkoblingen var vellykket, blinker indikatoren på hodesettet med et blått lys. Hodesettet ditt er nå tilkoblet og klart til bruk. 198 Plantronics Voyager 520

7 Påfølgende sammenkobling Hvis du allerede har sammenkoblet hodesettet med en annen enhet, eller hvis du har problemer med å sammenkoble hodesettet, kan du følge disse trinnene: 1. Slå PÅ Bluetooth-funksjonen på telefonen din. no Norwegian TIPS: På de fleste telefoner kan du velge Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. Slå av hodesettet ved å trykke på og holde ringekontrollknappen inne til indikatoren blir rød og deretter slukker. Slå hodesettet på igjen ved å trykke på og holde ringekontrollknappen inne til indikatoren blinker rødt/blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. 4. Bruk kommandoene på telefonen til å finne hodesettet. TIPS: For de fleste telefoner kan du velge Innstillinger/Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > Søk > 520Plantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 5. Når du blir bedt om å oppgi koden, skriver du inn Når sammenkoblingen var vellykket, blinker indikatoren på hodesettet med et blått lys. Hodesettet ditt er nå tilkoblet og klart til bruk. Plantronics Voyager

8 no Norwegian Riktig passform 1. Løft ørebøylen. 2. Drei ørebøylen til høyre hvis du vil bruke hodesettet på venstre øre, eller til venstre hvis du vil bruke det på høyre øre. Høyre Venstre Plasser ørebøylen bak øret. Roter hodesettet slik at høyttaleren ligger komfortabelt i øret. Rett inn mikrofonen mot munnviken. TIPs: De du snakker med hører deg best når mikrofonen plasseres mot munnviken Plantronics Voyager 520

9 Hodesettkontroller Handling Slå på hodesettet Trinn Trykk og hold ringekontrollknappen inne til indikatoren lyser blått. Indikatoren blinker deretter rødt opptil tre ganger for å vise deg batteriladingsnivået. Se Kontrollere ladenivået på side 197 hvis du vil ha mer informasjon. no Norwegian Slå av hodesettet Svare på en samtale Trykk og hold ringekontrollknappen inne til indikatoren lyser rødt. Når strømmen er av, lyser heller ikke indikatoren. Trykk raskt på ringekontrollknappen. Avvise en samtale Avslutte en samtale Ringe Justere volum Trykk på ringekontrollknappen i to sekunder for å avvise samtalen. Trykk raskt på ringekontrollknappen. Samtalen overføres automatisk til hodesettet etter at du trykker inn nummeret på telefonen og trykker på sendeknappen. Trykk ringekontrollknappen oppover for å heve lyttevolumet eller nedover for å senke det. Overføre en samtale fra hodesettet til telefonen Overføre en samtale fra telefonen til hodesettet Trykk og hold ringekontrollknappen inne til du hører en lang, lav tone. Trykk raskt på ringekontrollknappen. Plantronics Voyager

10 no Norwegian Hodesettkontroller Tips Hvis du har på deg hodesettet, hører du stigende toner når du slår på strømmen og synkende toner når du slår av strømmen. Når du mottar en samtale, kan det hende at telefonen ringer før hodesettet. Vent til du hører at det ringer i hodesettet før du trykker på ringekontrollknappen for å svare på samtalen. Plasser telefonen på samme side av kroppen som hodesettet for å oppnå best mulig ytelse. Hvis du vil koble til den sist brukte enheten som er innenfor rekkevidde, kan du trykke raskt på ringekontrollknappen. Hvis du vil avbryte en utgående samtale, kan du trykke raskt på ringekontrollknappen. Hvis telefonen din støtter taleoppringing, kan du se Håndfrifunksjoner på side 204 for flere instruksjoner. 202 Plantronics Voyager 520

11 Indikatorer Handling Lys Tone Lading Kontinuerlig rødt Ingen Fulladet Ingen Ingen Lavt batterinivå Blinker rødt to ganger hvert 10. sekund To høye toner hvert 30. sekund Sammenkobling Blinker vekselvis rødt og blått Én lav tone Sammenkoblet Blått lys blinker Én lav tone Slå på Kontinuerlig blått lys i 2 sekunder Stigende toner Standby Blinker blått hvert 10. sekund. Ingen Tapt samtale Blinker lilla hvert 10. sekund Ingen Utenfor rekkevidde Ingen Én høy tone Innenfor rekkevidde Blinker blått én gang Én lav tone Slå av Kontinuerlig rødt i 4 sekunder Synkende toner no Norwegian Tips: Hvis du vil tilbakestille indikatoren for tapte samtaler, kan du trykke én gang på ringekontrollknappen. Rekkevidde Hvis du vil opprettholde en kobling, bør du holde hodesettet innenfor en avstand på 10 meter fra Bluetooth-enheten. Hvis det finnes hindringer mellom hodesettet og enheten, kan det hende at det oppstår forstyrrelser. Plasser hodesettet og telefonen på samme side av kroppen for å få best mulig ytelse. Etter hvert som du beveger deg utenfor rekkevidde, blir lydkvaliteten dårligere og dårligere. Når du er langt nok borte til å miste koblingen, hører du en høy tone i hodesettet. Hodesettet forsøker å koble til igjen etter 30 sekunder. Hvis du flytter deg tilbake innenfor rekkevidde senere, kan du manuelt koble til igjen ved å trykke på ringekontrollknappen. MERK: Lydkvaliteten er også avhengig av enheten som hodesettet er sammenkoblet med. Plantronics Voyager

12 no Norwegian Håndfrifunksjoner Hvis leverandørene av både telefon- og trådløstjenesten støtter håndfri, kan du bruke de følgende funksjonene: Handling Ringe det siste nummeret på nytt Talestyrt oppringing Avvise en samtale Trinn Trykk to ganger på ringekontrollknappen. Du hører en høy tone etter hvert tastetrykk. Når hodesettet er på, kan du trykke og holde ringekontrollknappen inne i ca. 2 sekunder til du hører en lav tone. Når hodesettet ringer, kan du trykke og holde ringekontrollknappen inne i ca. 2 sekunder til du hører en lav tone. TIPs: Når du avviser en samtale, overføres den som ringer til telefonsvareren. 204 Plantronics Voyager 520

13 Multipoint Plantronics Voyager 520 støtter multipoint-teknologi, noe som gjør at du kan veksle mellom to forskjellige lydenheter med Bluetooth. Derfor kan du bruke ett hodesett sammen med to forskjellige telefoner. Sammenkoble med en annen Bluetooth-enhet Gjenta sammenkoblingstrinnene med den nye enheten. Se Påfølgende sammenkobling på side 199 hvis du vil ha flere instruksjoner. no Norwegian Starte en samtale Hodesettet starter en samtale på den enheten du brukte sist. Hvis du vil bruke den andre telefonen, starter du samtalen ved å bruke kontrollene på den andre telefonen. Den andre telefonen danner en kobling med hodesettet. Svare på en samtale En innkommende samtale fra en av telefonene ringer gjennom til hodesettet. Når du skal svare på en samtale, trykker du på ringekontrollknappen. Svare på en samtale mens du snakker i den andre enheten Du må avslutte den første samtalen før du kan ta imot den andre. Det finnes ingen funksjon for å plassere en samtale på vent mens du besvarer en annen samtale fra hodesettet. Trykk på ringekontrollknappen én gang for å legge på den første samtalen, og trykk deretter på ringekontrollknappen igjen for å svare på den nye samtalen fra den andre telefonen. Vent på pipetonen, og besvar den andre samtalen ved å trykke på ringekontrollknappen på nytt. Hvis du velger å ikke besvare den andre samtalen, og du har talepost på den andre enheten, vil samtalen slå inn på talepost. Plantronics Voyager

14 no Norwegian Tilleggsutstyr Utstyr som kan kjøpes USB-ladeledning modell # Billader modell # Bilholder modell # Skrivebordsladeholder modell # Hvis du vil bestille, kan du kontakte Plantronics-leverandøren eller gå til 206 Plantronics Voyager 520

15 Feilsøking Problem Hodesettet fungerer ikke med telefonen. Telefonen fant ikke hodesettet. Jeg kunne ikke angi passordet mitt. Jeg hører ikke den som ringer/ summetonen. Løsning Kontroller at hodesettet er fulladet. Kontroller at hodesettet er sammenkoblet med telefonen du vil bruke. Hodesettet var ikke i sammenkoblingsmodus da menyvalgene på mobiltelefonen ble foretatt. Se Sammenkobling på side 198. Du foretok feil menyvalg på mobiltelefonen. Se Sammenkobling på side 198. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 198. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 198. Hodesettet er ikke slått på. Trykk på ringekontrollknappen i ca. 2 sekunder til du hører en pipetone eller ser at indikatoren lyser blått. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere telefonen eller Bluetooth-enheten. Hodesettbatteriet er helt utladet. Lad batteriet. Se Lading på side 197. Lyttevolumet er for lavt. Trykk ringekontrollknappen oppover for å heve lyden du hører i hodesettet. no Norwegian Plantronics Voyager

16 no Norwegian Produktspesifikasjoner Taletid* Standby-tid* Ladetid Rekkevidde Hodesettvekt Strømforsyningskrav Batteritype Oppbevaring og brukstemperatur batteriet har kapasitet på opptil 8 timer batteriet har kapasitet på opptil 180 timer 2 timer for full lading opptil 10 meter 16 gram Litium-ion polymer C Versjon Bluetooth 2.0 Bluetooth-profiler: Hodesettprofil (HSP) for å snakke på telefonen. Håndfriprofil (HFP) for å snakke på telefon og betjene telefonen. * Ytelsen kan variere fra enhet til enhet. Hodesettet kan holde i opptil fire dager uten å måtte lades opp, basert på en gjennomsnittlig taletid på 1,5 timer per dag. Teknisk hjelp Plantronics Technical Assistance Center (TAC) er klar til å hjelpe deg. Gå til webområdet vårt på Du kan også ringe Technical Assistance Center hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet: Plantronics Voyager 520

17 Plantronics Inc 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Tel: (800) Tel: Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under licence. Patents U.S. 5,210,791 and Patents Pending (06-07)

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett LÆR MER M100 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i 2 sekunder til du hører en tone)

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett LÆR MER Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk). Se Lære om sensorer for å få informasjon om å svare uten å trykke på en knapp. Ringe opp på

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W440 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W410/W420 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet.

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Trådløst headset Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087 Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Innhold 1. Advarsler 1.1 Instruksjoner for resirkulering for kunder i Europa 1.2

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett LÆR MER M20 og M50 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil LÆR MER K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil FØLG MED FLERFUNKSJONSKNAPP Slå av eller på (hold nede i 3 til 4 sekunder) Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk)

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer