VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok"

Transkript

1 VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM Brukerhåndbok

2 VELKOMMEN Brukerhåndbok for Voyager 510 Bluetooth - hodesettsystem Takk for at du har valgt Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet fra Plantronics. Med Voyager 510-systemet får du trådløs, håndfri hodesettkomfort og arbeidsmobilitet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av systemet. 1

3 ILLUSTRASJONER HODESETT

4 ILLUSTRASJONER BASEENHET

5 VELKOMMEN FIGURFORKLARING BASEENHET 1 Tx-glidebryter (mikrofonnivå)(a-d) 2 Rx-glidebryter (lyttenivå)(1-4) 3 Talevolum juster OPP 4 Talevolum juster NED 5 Ringekontrollknapp (base) 6 IntelliStand TM -bryter AV/PÅ 7 Konfigurasjonshjul 8 Vekselstrømsadapter 9 Port for vekselstrømsadapter 10 Port for telefonhåndsett 11 Telefonkabelport 12 Tilbehørsport 13 Dokkingholder for hodesett 14 Ladekontakter 15 Ladeindikator 16 Taleindikator 17 Strømindikator 18 Håndsettløfter (tilleggsutstyr) HODESETT 19 Mikrofon 20 Øretelefon 21 Ringekontrollknapp (hodesett) 22 Lyttevolum juster +/- 23 Strøm(av/på)/Demp (mute)-knapp 24 Statusindikator 25 Ladekontakter 4

6 KOBLE TIL VOYAGER 510-SYSTEMET TILLEGGSUTSTYR HÅNDSETTLØFTER 5

7 INFORMASJON Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet. Informasjon om sikkerhet og forskrifter finnes i det separate heftet "Viktig sikkerhets- og driftsinformasjon". Detaljert teknisk informasjon og en kopi av samsvarserklæringen finnes på LADE HODESETTET Statusindikatoren lyser rødt under lading og endres til blått når hodesettet er fullstendig oppladet. Hodesettet må lades i minst én time før det brukes tre timer før det er fullt oppladet. 6

8 WELCOME? 45cm 30cm 15cm POSISJONERE SYSTEMET Plassering: Anbefalt avstand. Viktig: Feil plassering kan forårsake problemer med støy og forstyrrelser. 7

9 SLÅ STRØMMEN TIL HODESETTET AV OG PÅ Når du skal slå på hodesettet, trykker du på og holder nede knappen Strøm/Demp i tre sekunder til statusindikatoren blinker blått. Når du skal slå det av, trykker du på og holder nede knappen igjen i tre sekunder til statusindikatoren blinker rødt. KOMPATIBILITET MED TELEFONEN Det er svært viktig at konfigurasjonshjulet er riktig plassert. Det kan oppstå lydproblemer hvis dette ikke er riktig innstilt. Hvis du ikke kan høre summetonen i hodesettet, snur du på konfigurasjonshjulet helt til du får tonen. Deretter ringer du en kollega, og mens du snakker, snur du på konfigurasjonshjulet gjennom de fire posisjonene. Velg posisjonen som gir best lydkvalitet for både deg og kollegaen din. I løpet av samtalen bør du også justere lytte- og talevolumet som beskrevet nedenfor. Når det er ferdig innstilt, krever ikke konfigurasjonshjulet flere justeringer. 8

10 A B SLIK RINGER DU Ringe med en telefon med ledning: Løft håndsettet og trykk deretter på enten ringekontrollknappen på hodesettet (A) eller baseenheten (B). Når du hører summetonen, ringer du på vanlig måte. Hvis du ikke får noen summetone, kontrollerer du at konfigurasjonshjulet er stilt inn slik det er beskrevet på side 8. Viktig: Hvis bordtelefonen har justering for lyttevolum, må du kontrollere at den ikke er satt høyere enn middels. For høy innstilling kan forårsake lydproblemer. Ringe med mobilhåndsettet: Slå nummeret med telefontastaturet eller ved hjelp av taleoppringingsfunksjonen (hvis telefonen har støtte for det). Viktig: Du må først koble hodesettet sammen med mobilhåndsettet. Se instruksjonene om sammenkobling i hurtigstartveiledningen for Voyager 510-hodesettet. A B SVARE PÅ ET ANROP Hvis bordtelefonen ringer, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet (A) eller på basen. (B). Hvis mobilhåndsettet ringer, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet (A) for å svare på anropet. Merk: Hvis Intellistand TM er aktivert, vil systemet alltid aktivere håndsettløfteren. Hvis du vil deaktivere Intellistand TM, følger du instruksjonene på side 13. 9

11 A B LYTTEVOLUM A: Juster lyttevolumet (hvordan andre høres ut for deg) til et behagelig nivå. B: Hvis du ikke finner et behagelig lyttenivå, må du prøve ulike innstillinger på Rxglidebryteren (1-4) som vist, helt til du oppnår et tilfredsstillende lydnivå. Merk: Denne innstillingen justerer bare hodesettets lyttenivå på oppringninger fra bordtelefonen, og kan ikke justere hodesettets lyttevolum når det brukes med et mobilhåndsett. Viktig: For høyt lyttevolum kan skape lydproblemer. Se avsnittet Feilsøking. A B TALEVOLUM A: Juster talevolumet (hvordan du høres ut for andre) til nivået er behagelig for samtalepartneren. B: Hvis du ikke finner et behagelig talevolum, må du prøve ulike innstillinger på Txglidebryteren (A-D) som vist, helt til du oppnår et tilfredsstillende lydnivå. Merk: Denne innstillingen justerer bare hodesettets talevolum på oppringninger fra bordtelefonen, og kan ikke justere hodesettets talevolum når det brukes med et mobilhåndsett. Viktig: For høyt talevolum kan skape problemer med lydkvaliteten. Se avsnittet Feilsøking. 10

12 DEMP-KNAPPEN Hvis du vil dempe en samtale, trykker du raskt på (< 1 sek.) Strøm/Demp-knappen én gang. Hvis du vil aktivere samtalen igjen, trykker du raskt (< 1 sek.) på knappen på nytt. 11

13 BRUK MED HÅNDSETTLØFTERTILBEHØRET Plantronics-håndsettløfteren er et tilbehør som kan kjøpes for bruk sammen med trådløse Plantronics-hodesettsystemer. Den har to funksjoner: 1. Den varsler automatisk en innkommende samtale når du ikke er ved arbeidsplassen din. 2. Den løfter av håndsettet på din kommando også når du ikke er ved arbeidsplassen din. Installering av håndsettløfteren er beskrevet i brukerhåndboken som følger med denne enheten. RINGE NÅR LØFTER ER INSTALLERT Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Løfteren løfter av telefonrøret. Du hører deretter en summetone i hodesettet og kan ringe som vanlig. Når du er ferdig med samtalen, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Håndsettløfteren senker deretter håndsettet for å avslutte samtalen. MOTTA EN SAMTALE NÅR LØFTER ER INSTALLERT Når en ny samtale mottas, ringer telefonen som vanlig, men i tillegg vil du høre et ringevarsel i hodesettet. Merk: This additional call alert is only active when the Handset Lifter is Merk: Dette tilleggsringevarselet aktiveres bare når håndsettløfteren er tilkoblet. Når du tar i mot en samtale, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Løfteren løfter av telefonrøret og du kan deretter snakke med den som ringer. Når du er ferdig med samtalen, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Håndsettløfteren senker deretter håndsettet for å avslutte samtalen. 12

14 BYTTE MELLOM HODESETT OG HÅNDSETT VED BRUK AV LØFTEREN Hvis du bruker hodesettet under en samtale og vil bytte til håndsettet, fjerner du håndsettet fra løfteren og trykker deretter på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Løfteren senkes og du kan fortsette samtalen ved hjelp av håndsettet. BYTTE MELLOM HÅNDSETT OG HODESETT VED BRUK AV LØFTEREN Hvis du bruker håndsettet under en samtale og vil bytte til hodesettet, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Løfteren løftes og du kan fortsette samtalen ved hjelp av hodesettet. Sett håndsettet tilbake på løfteren. Når samtalen er ferdig, trykker du på ringekontrollknappen på hodesettet eller på baseenheten. Løfteren senker håndsettet og avslutter samtalen. AKTIVERE/DEAKTIVERE INTELLISTAND Når Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet brukes sammen med en Plantronicshåndsettløfter, kan du aktivere IntelliStand TM -funksjonen. IntelliStand TM registrerer når hodesettet fjernes fra eller settes tilbake i Voyager 510-systembaseenheten, og aktiverer automatisk løfteren for å svare på eller avslutte en samtale. IntelliStand TM -funksjonen deaktiveres når bryteren er i posisjon I (som vist), eller aktiveres når bryteren er i posisjon II. Merk: Når du setter hodesettet tilbake i dokkingholderen, avsluttes alltid samtalen uansett om IntelliStand er aktivert eller deaktivert. 13

15 VARSELSIGNALER UTENFOR REKKEVIDDE-ADVARSEL Etter hvert som du beveger deg bort fra baseenheten, vil du til slutt komme til systemets driftsgrense. Systemet sender ut lydsignaler ved grensen for rekkevidde. Hvis du ikke er i en samtale: Én lav tone når grensen for rekkevidden er nådd. Én høy tone når du er innenfor rekkeviddegrensen igjen. Hvis du er i en samtale: Én lav tone når grensen for rekkevidden er nådd. Én høy tone etterfulgt av tre pipetoner når du er innenfor rekkeviddegrensen igjen. Når du hører varselet om at du nærmer deg grensen for rekkevidden, bør du gå nærmere baseenheten for å sikre at samtalekvaliteten opprettholdes. Hvis du beveger deg utenfor driftsrekkevidden, settes en aktive samtale på vent. Samtalen gjenopprettes når du går tilbake til rekkeviddegrensen. Hvis du holder deg utenfor driftsområdet i mer enn 10 minutter, avsluttes samtalen permanent. Hvis du bruker en Plantronics-håndsettløfter, settes håndsettet tilbake på plass og samtalen avsluttes. ADVARSEL OM LAVT BATTERINIVÅ Når batterinivået til hodesettet blir lavt, høres det et varselsignal i hodesettet. Signalet er en enkelt pipetone hvert 20. sekund. Hodesettets statusindikator vil også blinke rødt når batteriet må lades opp. Du bør lade hodesettet umiddelbart. ADVARSEL OM DEMPING AKTIVERT Når demping er aktivert, sender hodesettet ut to toner hvert 30. sekund. 14

16 SAMMENKOBLING Hodesettet og baseenheten for Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet er sammenkoblet når det kommer fra fabrikken. Men hvis du har kjøpt en Voyager 510- systembaseenhet, eller hvis du vil bruke et annet hodesett med din eksisterende baseenhet, må enhetene sammenkobles på følgende måte: 1. Trykk på og hold nede knappene for justering av talevolum (3 og 4) på baseenheten helt til indikatoren på ringekontrollknappen (5) begynner å blinke. 2. Trykk på og hold nede knappen Lyttevolum juster + (22) og ringekontrollknappen (21) på hodesettet helt til statusindikatoren (24) blinker rødt og blått. 3. Utført sammenkobling indikeres når indikatoren for ringekontrollknappen (5) tennes helt og statusindikatoren (24) blinker. VEDLIKEHOLDSTIPS 1. Koble enheten fra telefonen og vekselstrømsadapteren fra strømuttaket før rengjøring. 2. Når du skal rengjøre hodesettet, fjerner du det fra bøylene og tørker av det. 3. Rengjør utstyret med en fuktig (ikke våt) klut. 4. Ikke bruk løsemidler eller andre rengjøringsmidler. 15

17 VALGFRIE DELER OG TILBEHØR Det finnes en serie med Plantronics-tilbehør som er utformet for å forbedre funksjonaliteten til Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet. Kontakt Plantronicsleverandøren for mer informasjon. 1. HL10-håndsettløfter 2. I-bruk-indikator 3. Skjøtekabel for i-bruk-indikator 4. Konverteringskabel (ekstrautstyr) 5. Vekselstrømsadapter (bare Storbritannia) 6. Vekselstrømsadapter (Europa bortsett fra Storbritannia) 7. Vekselstrømsadapter (USA) 8. CLA-lader 9. USB-lader 10. Belteveske 11. Kabel for baseenhet 12. Voyager 510-hodesettet 13. Pakke med øreputer 14. Voyager 500A-baseenhet 16

18 MODEL AND COUNTRY INFORMATION Se på pakken for å finne produktmodellnummeret, og vis til tabellen nedenfor for godkjent bruk AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GBR, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN / /02 USA, Canada Australia, New Zealand 17

19 FEILSØKING PROBLEM Jeg har koblet til alt, men lysene tennes ikke. Mulig årsak Løsning Ingen strøm Kontroller at vekselstrømsadapteren er koblet til baseenheten. Kontroller at vekselstrømsadapteren er koblet til strømuttaket. Kontroller at vekselstrømsadapteren er samme modell som leveres av Plantronics. PROBLEM Hodesettet mitt fungerer ikke med baseenheten. Mulig årsak Løsning Hodesettet er slått av Slå det på ved å trykke på og holde nede Strøm/Demp-knappen i ca. 3 sekunder helt til statusindikatoren blinker blått. Mistet sammenkobling Koble sammen hodesettet med basen i henhold til instruksjonene i avsnittet SAMMENKOBLING. PROBLEM Jeg hører ikke den som ringer / summetonen. Mulig årsak Løsning Hodesettsystemet er ikke Kontroller at telefonen er koblet til baseenhetens riktig tilkoblet telefonkabelport. Kontroller at telefonrøret er koblet til baseenhetens rørkabelport. Utenfor rekkevidde Gå tilbake innenfor rekkevidde. Batteriet til hodesettet er Lad batteriet ved å plassere hodesettet i utladet dokkingholdere for hodesettet. Lyttevolumet er for lavt Juster lyttevolumkontrollen på hodesettet. Hvis volumet fremdeles er for lavt, velger du en annen innstilling med Rx-glidebryteren som beskrevet på side 10. Feil konfigurasjon- Prøv andre konfigurasjonshjulinnstillinger på shjulinnstilling for baseenheten. telefonen 18

20 PROBLEM De som ringer, kan ikke høre meg. Mulig årsak Løsning Demping er valgt Trykk én gang på Strøm/Demp-knappen som beskrevet på side 11. Hodesettmikrofonbøylen Juster mikrofonarmen i høyde med munnen er plassert feil Talevolumet er for lavt Øk talevolumet ved å justere talevolumkontrollene på baseenheten som beskrevet på side 10. Hvis volumet fremdeles er for lavt, velger du en annen innstilling med Tx-glidebryteren som beskrevet på side 10. Feil konfigurasjon- Prøv andre konfigurasjonshjulinnstillinger på shjulinnstilling for baseenheten. telefonen PROBLEM Jeg hører en summetone i mer enn én konfigurasjonsposisjon Mulig årsak Løsning Telefonen fungerer i mer Bruk posisjonen som høres best ut for deg og personen enn én konfigurasjon- du ringer til. shjulposisjon PROBLEM Jeg har prøvd alle fire posisjonene på konfigurasjonshjulet og kan ikke høre en summetone i noen av posisjonene. Mulig årsak Løsning Voyager 510 Bluetooth Kontroller at telefonen er koblet til baseenhetens -hodesettsystemet er ikke telefonkabelport. riktig tilkoblet Kontroller at telefonrøret er koblet til baseenhetens rørkabelport. Det kan hende du har en Ring leverandøren eller det lokale inkompatibel telefon Plantronics-kontoret for å få hjelp. Telefonlinjen er død Koble håndsettet til telefonen på nytt og prøv igjen. 19

21 PROBLEM Samtaler jeg mottar, høres forvrengte ut. Mulig årsak Løsning Talevolumet er for høyt Senk talevolumet ved å endre på innstillingen på Tx-glidebryteren som beskrevet på side 10. Lyttevolumet er for høyt Hvis telefonen har justering for lyttevolum, senker på telefonen du volumet til forvrengingen forsvinner. PROBLEM Hvis forvrengingen ikke forsvinner, senker du lyttevolumet på hodesettet. Hvis forvrengningen vedvarer, velger du en annen innstilling på Rxglidebryteren som beskrevet på side 10. Jeg hører for mye snakk, bråk eller ekkostøy i bakgrunnen. Mulig årsak Løsning Talevolumet er for høyt Senk talevolumet ved å justere talevolumkontrollene på baseenheten. Hvis volumet fremdeles er for høyt, velger du en annen innstilling med Tx-glidebryteren som beskrevet på side 10. PROBLEM Håndsettløfteren starter hver gang jeg fjerner eller setter tilbake hodesettet i baseenheten. Mulig årsak Løsning IntelliStand -funksjonen Hvis du vil deaktivere IntelliStand-funksjonen, er aktivert. flytter du IntelliStand -bryteren til posisjon I (av). PROBLEM Hodesettet reagerer ikke når jeg trykker på knapper Hodesettet må tilbakestilles. Selve hodesettet kan tilbakestilles ved å trykke på og holde nede STRØM/DEMP og TALEVOLUM NED samtidig. 20

22 Plantronics Ltd Wootton Bassett, UK Tel: (0) Plantronics B.V. Hoofddorp, Nederland Tel: (0)0800 PLANTRONICS (NL) (BE/LUX) Plantronics Sarl Noisy-le-Grand, France No Indigo: , 15 TTC / mn +33 (0) Plantronics GmbH Hürth, Deutschland Tel: Österreich: Schweiz: Plantronics Acoustics Italia Srl Milano, Italia Numero Verde: Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España Tel: Nordic Region Tel: Finland: Tel: Sverige: Tel: Danmark: Tel: Norge: Plantronics Middle East, Eastern Europe, Africa and India Tel: +44 (0) Plantronics Inc 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Tel: (800) Plantronics Ltd, Interface Business Park, Bincknoll Lane, Wootton Bassett, Wiltshire SN4 8QQ. ENGLAND Rev A 2005 Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, Plantronics og logoen sammen, Voyager og IntelliStand er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Bluetooth-navnet og Bluetooth-varemerkene eies av Bluetooth SIG, Inc., og brukes på lisens av Plantronics, Inc. Amerikanske patenter. 5,210,791; 6,735,453; Patenter under godkjenning. 03/05

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Plantronics Explorer 210-serien

Plantronics Explorer 210-serien Plantronics Explorer 210-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte hodesettet Plantronics Voyager 835. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke det nye hodesettet.

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 975. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics CS60-USB TRÅDLØST HODESETTSYSTEM 0 0 0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDET I PAKKEN Innholdet i pakken 3 Hodesett og bæremåter Funksjoner 4 Oppsett 6 Hodebøyle Lading 7 Plassering 7

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Explorer 500-serien. Brukerveiledning

Explorer 500-serien. Brukerveiledning Explorer 500-serien Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett LÆR MER M20 og M50 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Plantronics Explorer 240 & 395

Plantronics Explorer 240 & 395 Plantronics Explorer 240 & 395 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Explorer 240- eller 395-hodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner LÆR MER BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing(hold nede i 2 sekunder til du

Detaljer

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok Plantronics Discovery 925 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 925. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av den nye øretelefonen.

Detaljer

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett LÆR MER M100 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i 2 sekunder til du hører en tone)

Detaljer

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning Calisto 610 Kablet USB-høyttalertelefon Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Kontroller for høyttalertelefon 5 Koble til PC og samtale 6 Plantronics Hub-programvare 7 Fanen

Detaljer

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 10 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok MDA200 Lydsvitsj Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om MDA200 5 Tilbehør 6 Koble til hodesettet 7 Bordtelefon: Koble til og ringe 8 Bordtelefon (standard) 8 Bordtelefon

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok BackBeat SENSE Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Innholdet i esken 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble en andre enhet 5 Sammenkoble med Mac 5 Lade og tilpasse 6 Lade

Detaljer

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok Explorer 80-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble modus 5 Grunnleggende 6 Besvare eller avslutte et anrop 6 Justere volumet

Detaljer

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok C565 Trådløst DECT-hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende for hodesett og ladebase 5 Tilbehør 6 Tilpasse hodesettet 7 Konfigurasjon av ørebøyle for høyre øre 7 Konfigurasjon

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før

Detaljer

Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok Plantronics Explorer 370 Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke Plantronics Explorer 370-hodesettet.

Detaljer

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil

LÆR MER. K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil LÆR MER K100 Bluetooth -høyttalertelefon for bruk i bil FØLG MED FLERFUNKSJONSKNAPP Slå av eller på (hold nede i 3 til 4 sekunder) Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk)

Detaljer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig

Detaljer

Explorer 500 Series. User Guide

Explorer 500 Series. User Guide Explorer 500 Series User Guide Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade hodesett

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUKERHÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett LÆR MER Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk). Se Lære om sensorer for å få informasjon om å svare uten å trykke på en knapp. Ringe opp på

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS CA40 DECT

Din bruksanvisning PLANTRONICS CA40 DECT Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling 6 Sammenkoble en annen telefon

Detaljer

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 Åpen mikrofon 4 Taleoppringing (telefonfunksjon)

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

LÆR MER TRÅDLØS STEREO. Designet i Santa Cruz, California

LÆR MER TRÅDLØS STEREO. Designet i Santa Cruz, California ÆR MER TRÅDØS STEREO Designet i Santa Cruz, California TA EN TITT A Samtaler og streaming av lyd Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Avslå en samtale (hold nede i 2 sekunder) Sette den første

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

LÆR MER. M25 og M55 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M25 og M55 Bluetooth -hodesett LÆR MER M25 og M55 Bluetooth -hodesett FØLG MED A RINGEKNAPP C VOLUMKNAPP Svare på / avslutte en samtale M25: E Forhåndsinnstillinger av volum (ett trykk per nivåendring) Svare på eller avslutte en samtale

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Savi Office WO201 Trådløst hodesettsystem med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere

Detaljer

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett LÆR MER M1100 Savor Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Koble til igjen etter mistet tilkobling (1 trykk) Aktivere sammenkobling

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge UC-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Oversikt 4 Hodesettoversikt 4 Bluetooth-USB-adapter 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Plantronics Explorer 200-serien Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 200-serien Brukerhåndbok Plantronics Explorer 200-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

BackBeat FIT. Brukerveiledning

BackBeat FIT. Brukerveiledning BackBeat FIT Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til neste spor

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS SAVI W430-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PLANTRONICS SAVI W430-M i bruksanvisningen

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-hodesett BT300-M Bluetooth-USB-adapter BRUKERHÅNDBOK Innhold Velkommen 3 Voyager Pro UC neste generasjons teknologi. 3 Systemkrav 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435-M Hodesett Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning

Invacare REM 24 SC. Kjørepult Bruksanvisning Invacare REM 24 SC Kjørepult Bruksanvisning Hvordan kontakter du Invacare? Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, ber vi deg først å ta kontakt med din Invacare -forhandler. Der finnes den nødvendige

Detaljer

Savi W730-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W730-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W730-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer