BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM"

Transkript

1

2 BRUKERHÅNDBOK Plantronics CS60-USB TRÅDLØST HODESETTSYSTEM 0 0 0

3 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDET I PAKKEN Innholdet i pakken 3 Hodesett og bæremåter Funksjoner 4 Oppsett 6 Hodebøyle Lading 7 Plassering 7 Hodesett Installere PerSono Suite-programvaren 8 Konfigurasjon og status 9 Justere tilpasning 10 Ringe/svare på samtaler/avslutte samtaler 11 Justere volumet, starte Flash 12 Dempe en samtale, bruke Smart-knappen 12 Reise med CS60-USB 13 Ørebøyler Baseenhet Hodesettkontroller 14 Lampene på baseenheten 15 Feilsøking for CS60-USB 15 Tilknytning 18 Vekselstrømslader Tilbakestilling av systemet 18 Bytte batteri 19 Vedlikehold 20 Teknisk hjelp 20 Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i det separate heftet om sikkerhetsinstruksjoner før installering eller bruk. REGISTRER PRODUKTET ELEKTRONISK Programvare Besøk oss på for å registrere CS60-USBproduktet elektronisk slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte. PerSono Suite Programvare-CD 3

4 FUNKSJONER Baseenhet Bakside og side Ringebryter (På = peker oppover) (Av = peker nedover) Holderpinner Adkomsthull for tilknytningsknapp (binders kreves) Port for vekselstrømslader USB-kabel Base - Bottom View Forside Telephone Handset Jack Hodesett ) Ladeindikatorlampe (rød) Handset Lifter Jack Statusindikatorlampe (grønn) AC Charging Jack Forsiden: Lyttevolum/demping/ Flash/Smart-knapp Telephone Cord Jack Ringekontrollknapp Ladekontakter Headset Speaking Volume Major Adjust Dokkingholder for hodesett Taleindikatorlampe Baksiden: Høyttaler Front: Batterideksel Listening Volume/Mute Mikrofon Call Control Button Talk Indicator Light Rear: Speaker Battery Cover Microphone

5 OPPSETT LADING 1 time = minste lading for å fortsette oppsett Tre timer = full lading Når du installerer baseenheten, må du først tre USB-kabelen gjennom bunnen av baseenheten slik at den ligger i hakket. Deretter kobler du til holderen ved å sette holderpinnene i hullene på undersiden av baseenheten. 1. Skyv hodesettet inn i ladeholderen. 2. Trykk forsiktig ned på hodesettet for å sikre at det sitter i riktig posisjon. Rød ladeindikatorlampe på baseenheten lyser når det lades og slås helt av når ladingen er fullført. 2 Bare vekselstrømslading: Når datamaskinen er slått av, lades ikke CS60-USB, og hodesettets Standby-tid reduseres. Ved å bruke den valgfrie vekselstrømsadapteren sørger du for at hodesettet forblir ladet. Bare USB-lading: Når datamaskinen er slått på, lades CS60-USB via USB-tilkoblingen. Koble USB-kabelen til en ledig USB-port på PCen. Det kan brukes en USB-hub, men du må forsikre deg om at den kan levere nok strøm (250 ma) til å lade hodesettet. Som et alternativ kan borrelås-teipen som følger med, brukes til å feste baseenheten til en PC-skjerm.Men hvis dette forårsaker støy eller interferens, ser du Plassering på side 7. PLASSERING 30 cm 3 15 cm Den valgfrie vekselstrømsladeren kan brukes. Minste anbefalte avstand vises ovenfor. VIKTIG: Feil plassering kan forårsake støy og interferens. 6 7

6 INSTALLERE PerSono Suite-PROGRAMVAREN Plantronics PerSono Suite-programvaren sørger for koblingen mellom CS60-USB-hodesettet og kompatible programmer for PC-telefon på datamaskinen. Med PerSono Suiteprogramvaren kan du eksternt gjenkjenne og svare på / avslutte en samtale fra programmet for PC-telefon via hodesettets ringekontrollknapp. I tillegg inneholder PerSono Suite noe grunnleggende konfigurasjons- og statusinformasjon om systemet. Kontroller PerSono Suite-kompatibilitetslisten på PerSono for oppdatert informasjon om PC-telefon-kompatibilitet. Hvis PC-telefonen din ikke støttes av PerSono Suite, kan du se side Når CDen er satt i, går du til hovedskjermbildet for PerSono Suite og klikker på Install the PerSono Suite Software (Installer PerSono Suite-programvaren). Bruke CS50/60-USB med Microsoft Office Communicator I tillegg til PC-telefoner og funksjoner som støttes via PerSono Suite, støtter CS50/60- USB-modellene følgende funksjoner for Microsoft Office Communicator (MOC). Merk: MOC er integrert i CS50/60-USB og krever ikke at PerSono Suite-programvaren er installert, for å fungere med MOC. Funksjon Ringegjenkjenning/svar innkommende MOC-anrop mens hodesettet er i baseenheten Handling/beskrivelse Hvis ringebryteren i baseenheten er på, vil baseenheten ringe én gang for å angi innkommende anrop. Løft av hodesettet og trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å svare. 2. Det kan hende at PC-telefonen krever at du velger hvilken lydenhet du vil bruke. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for PC-telefonen. MERK: Når CS60-USB er installert, blir den standard lydenhet på datamaskinen. Du kan angi innstillinger manuelt i Windows -operativsystemet gjennom alternativet Lyder og lydenheter i Kontrollpanel under fanearket Lyd. MERK: Når du har installert PerSono Suite, anbefaler vi at du angir at programmet skal starte når Windows -operativsystemet starter. Ringegjenkjenning/svar innkommende MOC-anrop hvis hodesettet ikke er i baseenheten Avslutte en samtale Start et anrop fra hodesettet hvis radiokoblingen er på (den grønne lampen på baseenheten blinker) Hodesettet angir innkommende anrop fra MOC. Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å svare. Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å avslutte samtalen eller sett hodesettet tilbake i baseenheten. Trykk på ringekontrollknappen, hodesettet er aktivert, og du hører ringetonen. Da kan du ringe fra MOC. Systemstatusfeltikoner Etter at du har installert og kjørt programvaren, vises ett av de fire systemstatusfeltikonene i systemstatusfeltet nederst på skjermen, og du ser status for hodesettkommunikasjon med PerSono Suite. : Fant ingen hodesett : Fant hodesett. Ingen radiolink til basestasjon. : Fant hodesett. Radiolink til basestasjon er aktiv. : Fant hodesett. Radiolink til basestasjon er låst i på-stilling. Start et anrop fra hodesettet hvis radiokoblingen er av (den grønne lampen på baseenheten blinker IKKE). Starte et anrop fra MOC Trykk på ringekontrollknappen én gang for å slå på radiokoblingen, og trykk på knappen igjen. Dette vil føre til at MOC-vinduet kommer foran, og du hører ringetonen. Foreta et anrop fra MOC. Foreta et anrop fra MOC, hodesettet aktiveres automatisk. CS50/60-USB inkluderer Intelligent Application Management-logikk som er med når en PerSono Suite-støttet PC-telefon brukes på samme datamaskin. KONFIGURASJON OG STATUS Høyreklikk på systemstatusfeltikonet for hodesettet, og velg Options (Alternativer). Dette åpner skjermbildene Grunnleggende alternativer og gjeldende status for PerSono Suite. Se den elektroniske hjelpen for programmet hvis du vil vite mer om PerSono Suiteprogramvaren

7 JUSTERE TILPASNING Wearing Options RINGE/SVARE PÅ SAMTALER/ AVSLUTTE SAMTALER Holdering Sett høyttaleren inn i holderingen i ønsket bæremåte (hodebøyle eller ørebøyle). 1. Juster hodebøylen. 2. Drei hodesettet i holderingen til mikrofonen peker mot haken. Slik ringer du: Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet. Statusindikatorlampene på baseenheten og hodesettet skal tennes for å angi at sammenkoblingen var vellykket. Ring ved hjelp av PC-telefon. Slik svarer du på en samtale: Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å svare på en samtale. Når ringebryteren på siden av baseenheten er på (peker oppover), ringer baseenheten ved innkommende samtale, slik at du kan få melding om en samtale selv om du ikke har på deg hodesettet. Funksjonen er deaktivert når ringebryteren peker nedover. Avslutte en samtale: Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet. Bytte mellom samtaler: Enkelte PC-telefoner støtter en funksjon som kalles flash. Dette gjør det mulig å sette den aktuelle samtalen på vent eller aktivere den eller bytte mellom samtaler. Beveg volumkontrollen til hodesettet i en av retningene i mer enn to sekunder. Se diagrammet under Justere volum, starte Flash på side 12. Når du bruker PerSono Suite, er radiolinken mellom hodesettet og baseenheten bare aktiv under en samtale. Dette er standardinnstillingen som skal bevare hodesettets batterilevetid. Men det kan være ønskelig at radiolinken er aktiv når du ikke sitter i en samtale slik at du kan lytte til andre lydkilder, for eksempel streaming av lyd til PCen. Du kan åpne radiolinken når som helst ved å trykke på ringekontrollknappen på hodesettet. MERK: Hvis du låser radiolinken i lange perioder om gangen, reduseres Standby- og taletiden for hodesettet drastisk. For PC-telefoner som ikke er kompatible med PerSono Suite Kontroller PerSono Suite-kompatibilitetslisten på PerSono for oppdatert informasjon om PC-telefon-kompatibilitet. Hvis PC-telefonen din ikke støttes av PerSono Suite, fungerer ikke ekstern gjenkjenning og svar/avslutt via hodesettet. Hvis du trykker på ringekontrollknappen på hodesettet, åpnes og lukkes bare radiolinken som gir lyd. Du må svare på et anrop fra PC-telefonen

8 JUSTERE VOLUMET, STARTE FLASH Minor Adjust Major Adjust REISE MED CS60-USB Skyv forsiktig fra side til side for å demontere Demontert enhet Beveg volumkontrollen til hodesettet frem og tilbake for å justere lyttevolumet. Hvis du vil justere lytte- eller talevolumet for PC-telefonen, kan du se i PC-telefonens brukerdokumentasjon. Du kan enkelt og greit demontere CS60-USB for å ta den med på reise. Når du skal justere lytte- eller talevolumet for lydenheten på datamaskinen, kan du se avsnittet Lyder og lydenheter i Kontrollpanel i Windows. Du starter Flash-funksjonen (se side 11 Bytte mellom samtaler) ved å bevege volumkontrollen til en av sidene i mer enn to sekunder. Base - Top View DEMPE EN SAMTALE, BRUKE SMART-KNAPPEN Headset Mute CS50 CS55 Front: Indicator Lights Talking (Green) Power (Red) Charging (Amber) For å spare på strømmen til hodesettet og følge forskrifter for reise med fly, skal du slå av hodesettet ved å trykke på både ringekontrollknappen og volum-/ dempknappen i fem sekunder. Når den grønne taleindikatorlampen på hodesettet blinker, slipper du begge knappene. Base - Bottom View Telephone Handset Du slår på hodesettet igjen ved å trykke på ringekontrollknappen. Handset Lifter Jack Taleindikatorlampen blinker raskt grønt. AC Charging Jack Telephone Cord Jac Telephone Hvis du vil dempe lyden i hodesettet, trykker du inn Volum-/demp-knappen. Trykk Configuration en gang til Dial for å oppheve dempingen. Du hører tre raske pipetoner hvert 15. sekund som indikerer at dempingen er på. Du bruker Smart-knappen ved å trykke på og holde nede Volum-/demp-knappen i mer enn to sekunder. Charging Cradle Rear: Speaking Volume Minor Adjust Speaking Volume MERK: Når hodesettet er slått av, kan du slå det på igjen ved å trykke én gang på hvilken Major som Adjust helst knapp. Vær oppmerksom på at dersom CS60-USB-hodesettet ikke oppbevares riktig, kan det slå seg på igjen ved en feiltakelse. Headset 12 0 Rear: 013 Front: Listening Volume/Mute Call Control Button Talk Indicator Light Speaker

9 HODESETTKONTROLLER LAMPENE PÅ BASEENHETEN Statusindikatorlampe (grønn) Ladeindikatorlampe (rød) Forklaring Funksjon Handling Tone Lyttevolum Beveg frem og tilbake Stigende/synkende toner, to toner ved grense Smart-knapp Trykk på og hold nede i mer enn to sekunder Handling Lading Batteriet er fulladet Lys Rød lampe lyser skarpt. Rød lampe slukkes. Demp (mute) Kort tastetrykk inn Tre toner hvert 15. sekund Dempet Grønn lampe blinker raskt. Hodesettet er ikke i baseenheten Rød lampe lyser svakt. OVERFØR Beveg i én retning i mer enn to sekunder Hodesettets forbindelse er aktiv Hodesettets forbindelse er ikke aktiv Grønn lampe blinker sakte. Kontinuerlig grønt lys. Ringe / svare på samtaler / avslutte samtaler Kort tastetrykk Middels tone Advarsel om lavt batterinivå (fem minutter med taletid gjenstår) Utenfor rekkevidde -advarsel i en aktiv samtale Varsling om innkommende samtale Sett hodesettet tilbake i ladeholderen Flytt deg nærmere baseenheten Trykk på ringekontrollknappen for å svare på et anrop Én tone hvert 10. sekund To toner før rekkeviddegrensen. Tre toner utenfor rekkevidde, og aktiv samtale blir avbrutt. Én tone høres når du igjen er innenfor rekkevidde. Samtalen blir gjenopprettet hvis det ikke har gått mer enn 15 minutter Tre gjentatte toner FEILSØKING FOR CS60-USB Problem Jeg har koblet til alt, men indikatorlampene tennes ikke. Løsning Kontroller at USB-kabelen er koblet til en datamaskin som er slått på. Kontroller at datamaskinen er slått på og ikke er i hvile- eller dvalemodus. Hvis du bruker en USB-hub, må du kontrollere at vekselstrømadapteren er riktig tilkoblet, og at huben kan levere 250 ma for å lade hodesettet. Hvis du bruker vekselstrømsladeren, må du kontrollere at laderens kontakt er koblet til baseenheten, at laderen er koblet til et uttak i veggen, og at det er modellen som leveres av Plantronics

10 FEILSØKING FOR CS60-USB Problem Løsning Problem Løsning Hodesettet fungerer ikke med baseenheten. Hodesettet fungerer ikke med PC-telefonen. Hodesettet kan være utenfor rekkevidden til baseenheten. Flytt deg nærmere baseenheten til hodesettet er innenfor rekkevidden. Rekkevidden varierer med kontormiljøet. Hodesettbatteriet må lades. Se side 7. Hvis du bruker en bærbar datamaskin som regelmessig går over i vente- eller dvalemodus, kan du bruke vekselstrømsadapteren som følger med, for å sikre at hodesettet kan lades uavbrutt. Lyttevolumet er for lavt. Trykk på knappen for volumøkning på hodesettet. Se side 12. Det kan være nødvendig å tilknytte hodesettet til baseenheten på nytt. Se side 18. Sjekk kompatibilitetslisten på SoftphoneCompatibility for å sikre at PC-telefonen er kompatibel med ekstern svaring og frakobling. Hodesettbatteriet må lades. Hvis du bruker en bærbar datamaskin som regelmessig går over i vente- eller dvalemodus, kan du bruke vekselstrømsadapteren som følger med, for å sikre at hodesettet kan lades uavbrutt. CS60-USB kan ikke stilles inn som standard lydenhet i programmet for PC-telefon. Lyden i hodesettet er forvrengt. Jeg hører ekko i hodesettet. Jeg hører for mye snakk eller støy i bakgrunnen. Jeg hører støy på linjen som gjør at jeg ikke kan kommunisere. De jeg snakker med, kan høre summing i bakgrunnen. Senk lyttevolumet til PC-telefonen til forvrengningen forsvinner. Hvis forvrengningen ikke forsvinner, senker du volumet på datamaskinen. Juster volumet på hodesettet. Se side 12. Talevolumet er for høyt. Senk talevolumet på PC-telefonen til støyen forsvinner. Hvis støyen ikke forsvinner, senker du mikrofonvolumet på datamaskinen. Du har ikke forbindelse med hodesettet. Forsøk å gjenopprette forbindelsen ved å trykke på ringekontrollknappen. Plugg ut USB-laderen først, og plugg deretter ut vekselstrømsladeren (hvis den brukes) fra baseenheten i fem sekunder. Koble til USB-laderen først og deretter vekselstrømsadapteren (hvis den brukes) for å starte igjen. Tilbakestill hele systemet som forklart på side 18. Flytt CS60-USB-baseenheten lenger bort fra telefonen. Vekselstrømsladeren er koblet til en strømskinne. Koble vekselstrømsladeren direkte i veggen. Jeg hører ikke den som ringer. De som ringer, kan ikke høre meg. Kontroller at alle ledninger er riktig tilkoblet. Kontroller at baseenheten har strømtilførsel (grønn indikatorlampe) og at hodesettbatteriet er fulladet. Hodesettet kan være utenfor rekkevidden til baseenheten. Flytt deg nærmere baseenheten til hodesettet er innenfor rekkevidden. Rekkevidden varierer med kontormiljøet. Juster lyttevolumet for hodesettet (se side 12), PC-telefonen og PC-lydkontrollen. Kontroller at hodesetthøyttaleren er riktig plassert over øret. Feil PC-telefon er valgt. Kontroller at du har valgt riktig PC-telefonmodell i programvaren. Det kan være nødvendig å tilknytte hodesettet på nytt. Se side 18. Hodesettet er dempet. Trykk på demp-knappen på hodesettet for å oppheve dempingen i mikrofonen. Se side 12. Hodesettmikrofonbøylen er justert feil. Juster hodesettbøylen i høyde med munnen. Talevolumet er for lavt. Øk talevolumet på PC-telefonen til innringeren kan høre deg. Hvis volumet fremdeles er for lavt, øker du mikrofonvolumet på datamaskinen. Hodesettbatteriet må lades. Se side 7. Det andre hodesettet jeg brukte til å høre på musikk med, virker ikke lenger. Hodesettet reagerer ikke når jeg trykker på knapper. Batteriet gir betydelig redusert taletid, selv etter full opplading. Hodesettet er ukomfortabelt når det brukes over øret. Jeg hører pipetoner i hodesettet. CS60-USB stiller seg inn som standard lydenhet i Windows. Bruk lydinnstillingene i Windows under Lyder og lydenheter for å endre enheten som brukes for lyd. Det kan være nødvendig å tilbakestille hodesettet. Se side 18. Hodesettbatteriet må lades. Se side 7. Hvis du bruker en bærbar datamaskin som regelmessig går over i vente- eller dvalemodus, kan du bruke vekselstrømsadapteren som følger med, for å sikre at hodesettet kan lades uavbrutt. Batteriet blir dårlig, bytt ut batteriet med et nytt batteri. Se side 19. Prøv å bytte ørebøyler. Prøv deg frem for å finne den beste tilpasningen eller bruk den medfølgende bøylen for plassering over hodet. Én pipetone hvert 10. sekund forårsakes av advarsel om lavt batterinivå. Lad opp batteriet ved å sette hodesettet i baseenhetens ladeholder i én til tre timer helt til ladelampen lyser kontinuerlig eller slutter å blinke. To pipetoner varsler om at du er utenfor rekkevidde. Flytt deg nærmere baseenheten. Tre pipetoner hvert 15. sekund angir at demping er på. Trykk på Demp-knappen én gang for å slå av dempingen

11 TILKNYTNING BYTTE BATTERI Hodesettet og baseenheten er tilknyttet hverandre ved levering. Men hvis du vil bruke et nytt hodesett med baseenheten, må enhetene tilknyttes på nytt på følgende måte: Originalbatteriet i hodesettet varer i to-tre år. Når taletiden reduseres betraktelig, bytter du batteri. Ring Plantronics på for å bestille et. Når du mottar batteriet, følger du fremgangsmåten nedenfor for å bytte det. 1 2 Sett hodesettet tilbake i ladeholderen. 1. Bruk en binders til å trykke på og hold nede tilknytningsknappen gjennom adkomsthullet på baseenheten i minst fem sekunder. Statusindikatorlampen blinker. 2. Trykk på og hold nede demp-knappen på hodesettet i minst fem sekunder. Indikatorlampen på hodesettet lyser. Når statusindikatorlampen er fullstendig tent og taleindikatorlampen er slukket, betyr det at den nye tilknytningen er vellykket. 3. Koble fra USB-laderen først, og koble deretter vekselstrømsladeren (hvis den brukes) fra vekselstrømsladerkontakten i fem sekunder. 4. Koble til igjen USB-laderen først og deretter vekselstrømsladeren (hvis den brukes). Hvis tilknytningen mislykkes i løpet av to minutter, går hodesettet tilbake til ikketilknyttet tilstand. Prøv prosessen for tilknytning på nytt, eller ring teknisk støtte. Klem på begge sidene av batteridekselet og løft for å fjerne det. Skyv batteriet ut, og ta det forsiktig ut. IKKE dra batteriet ut etter polene. TILBAKESTILLING AV SYSTEMET Hvis du vil rette feil (se avsnittet Feilsøking), kan det hende du må tilbakestille systemet Trykk på både ringekontrollknappen og Volum-/demp-knappen i fem sekunder. Når taleindikatorlampen blinker, slipper du alle knappene. 2. Trykk på ringekontrollknappen en gang til. Taleindikatorlampen blinker igjen kort for å angi at hodesettet er tilbake i normal drift igjen. 3. Koble fra USB-laderen først, og koble deretter vekselstrømsladeren (hvis den brukes) fra vekselstrømsladerkontakten i fem sekunder. 4. Koble til igjen USB-laderen først og deretter vekselstrømsladeren (hvis den brukes). Tilbakestilling av systemet er nå fullført. Koble til igjen og sett inn det nye batteriet. Etter at batteriet er byttet tar det tre timer før det er fullstendig ladet. Klem på begge sidene av batteridekselet og bytt det

12 VEDLIKEHOLD 1. Koble enheten fra datamaskinen og vekselstrømsladeren fra strømuttaket før rengjøring. 2. Rengjør utstyret med en fuktig (ikke våt) klut. 3. Ikke bruk løsemidler eller andre rengjøringsmidler. TEKNISK HJELP Besøk oss på Internett på for teknisk støtte, inkludert vanlige spørsmål og kompatibilitets- og tilgjengelighetsinformasjon. Plantronics Technical Assistance Center (TAC) er også klar til å hjelpe deg på for å bestille service i USA. AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN. GBR SOUND INNOVATION Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, CS60, PerSono Suite og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Microsoft og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. Amerikanske patenter , , D492,667, EM og patenter under godkjenning (07/09) 20 21

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUKERHÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM Brukerhåndbok VELKOMMEN Brukerhåndbok for Voyager 510 Bluetooth - hodesettsystem Takk for at du har valgt Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet fra Plantronics.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok MDA200 Lydsvitsj Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om MDA200 5 Tilbehør 6 Koble til hodesettet 7 Bordtelefon: Koble til og ringe 8 Bordtelefon (standard) 8 Bordtelefon

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok C565 Trådløst DECT-hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende for hodesett og ladebase 5 Tilbehør 6 Tilpasse hodesettet 7 Konfigurasjon av ørebøyle for høyre øre 7 Konfigurasjon

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS SAVI W430-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PLANTRONICS SAVI W430-M i bruksanvisningen

Detaljer

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W440 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435-M Hodesett Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-hodesett BT300-M Bluetooth-USB-adapter BRUKERHÅNDBOK Innhold Velkommen 3 Voyager Pro UC neste generasjons teknologi. 3 Systemkrav 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om

Detaljer

Explorer 500-serien. Brukerveiledning

Explorer 500-serien. Brukerveiledning Explorer 500-serien Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Savi Office WO201 Trådløst hodesettsystem med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok

Explorer 80-serien. Brukerhåndbok Explorer 80-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble modus 5 Grunnleggende 6 Besvare eller avslutte et anrop 6 Justere volumet

Detaljer

Savi Office WO300/WO350. Trådløst-hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok

Savi Office WO300/WO350. Trådløst-hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Savi Office WO300/WO350 Trådløst-hodesettsystem med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Plantronics Explorer 210-serien

Plantronics Explorer 210-serien Plantronics Explorer 210-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok BackBeat SENSE Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Innholdet i esken 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble en andre enhet 5 Sammenkoble med Mac 5 Lade og tilpasse 6 Lade

Detaljer

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning

Calisto 610. Kablet USB-høyttalertelefon. Brukerveiledning Calisto 610 Kablet USB-høyttalertelefon Brukerveiledning Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Kontroller for høyttalertelefon 5 Koble til PC og samtale 6 Plantronics Hub-programvare 7 Fanen

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W410/W420 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 50. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 50 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge UC-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Oversikt 4 Hodesettoversikt 4 Bluetooth-USB-adapter 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling 6 Sammenkoble en annen telefon

Detaljer

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok

Plantronics Explorer 10. Brukerhåndbok Plantronics Explorer 10 Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Sammenkoble og lade 6 Sammenkobling 6 Aktivere sammenkoblingsmodus 6 Bruke to telefoner 6 Koble

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWNB5201 Installasjonsguide Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HDW-3) 9233095 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HDW-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær.

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning EMOTION W880 DECT Hodesett med USB Brukerveiledning 1 ON-indikator - hodesett 2 ON/OFF-bryter (samtaleknapp) - hodesett 3 Power-indikator 4 Lade-indikator 5 Ibruk-indikator 6 Batterinivå-indikator 7 Telefon

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer