Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok

2 Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før du bruker dette produktet, bør du se i heftet om sikkerhet for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter. Registrere produktet Gå til /productregistration for å registrere produktet på Internett, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte. Få hjelp Plantronics Technical Assistance Center er klar til å hjelpe deg. Du kan finne svar på vanlige spørsmål, stille spørsmål via e-post, motta tjenester over Internett eller snakke direkte med en representant. Gå til /support, eller ring brukerstøtten i ditt land som står oppført bak i denne brukerhåndboken. MERK Hvis du vurderer å levere tilbake dette hodesettet, bør du kontakte Technical Assistance Center først. MERK For sammenkobling av hodesettet er koden (PIN-koden) ii

3 Innhold Innholdet i esken og tilbehør...iv Lade opp hodesettet...2 Kontrollere batteristatusen...3 Automatiske varslinger for batteristatus...3 Sammenkoble hodesettet...4 Slik kobler du hodesettet sammen med telefonen for første gang...4 Justere passformen...6 Bytte ørepropper...7 Hodesettkontroller og -indikatorer...8 Bruke mer enn én Bluetooth-telefon (multipoint)...11 Slik starter du en samtale...11 Slik svarer du på en samtale mens du snakker i den andre sammenkoblede telefonen...11 Feilsøking...12 Produktspesifikasjoner...13 iii

4 Innholdet i esken og tilbehør Knapper for volum opp (+) og ned (-) Demping (trykk på knappene +/- samtidig) Ringekontrollknapp Micro-USB ladekontakt Doble mikrofoner med vindskjermer iv

5 Innholdet i esken og tilbehør Ørepropp Statusindikatorlampe Ørepropper i Soft Gel (S, M, L) og skumputer Knapp for Strøm av/på og batterisjekk Vekselstrømslader ( V) Hvis du vil ha en komplett liste over tilbehør som er tilgjengelig for kjøp, kan du gå til 1

6 Lade opp hodesettet Bruke vekselstrømsadapteren Det nye hodesettet yter best når det er helt oppladet. Ikke bruk hodesettet mens det er koblet til laderen. Indikatorlampen lyser rødt mens hodesettet lades. Ladetid 2 1,5 timer... Full opplading 30 minutter... Minste opplading før første gangs bruk 1 merk Du må aldri lade batteriet på steder hvor temperaturen er under 0 C (32 F) eller over 40 C (104 F) for eksempel i et motorkjøretøy uten tilsyn. Ikke lad batteriet uten tilsyn. 2

7 Lade opp hodesettet Kontrollere batteristatusen Hvis du vil kontrollere statusen, må hodesettet være slått på. Trykk på av/på-knappen. Indikatorlampen blinker rødt for å vise ladenivået til batteriet. Ladeindikatorlamper S Røde blink S S S S S Batterinivå Mer enn 2/3 fullt 1/3 til 2/3 fullt Mindre enn 1/3 fullt Automatiske varslinger for batteristatus Når batterinivået er svært lavt, hører du automatisk en tone og en talebeskjed på engelsk. Advarsler om lavt batterinivå Batterinivå Tone Talebeskjed 30 minutter med taletid gjenstår (denne varseltonen kommer bare under en aktiv samtale) 10 minutter med taletid gjenstår Dobbel høy tone hvert 15. minutt Tre høye toner hvert 30. sekund "Battery Low" gjentas hvert 30. minutt "Recharge Battery" gjentas hvert 3. minutt 3

8 Sammenkoble hodesettet Før du bruker hodesettet for første gang, må du koble det sammen med Bluetoothtelefonen. Det nye hodesettet er utstyrt med Plantronics QuickPair -teknologi for å forenkle Bluetooth-oppsettsprosessen. Den første gangen du slår på hodesettet, går hodesettet automatisk i sammenkoblingsmodus i 10 minutter (indikatorlampen blinker vekselvis rødt og blått). Når det er sammenkoblet, kan hodesettet brukes med én gang og forblir på. Hvis sammenkoblingen ikke er vellykket etter ti minutter, slår hodesettet seg automatisk av. Når du slår hodesettet på igjen, går det automatisk i sammenkoblingsmodus til sammenkoblingen med en Bluetooth-telefon er vellykket. MERK Dette hodesettet er utstyrt med Secure Simple Pairing (SSP). Hvis telefonen din støtter SSP, trenger du ikke å angi en kode (PIN-kode). Slik kobler du hodesettet sammen med telefonen for første gang 1 Slå på telefonens Bluetooth-funksjon. På de fleste telefoner velger du Innstillinger/ Verktøy > Tilkoblinger > Bluetooth > På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 2 Slå på hodesettet. Trykk på og hold nede av/på-knappen til indikatorlampen blinker vekselvis rødt/blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. Hvis det ikke blinker rødt/blått, kan du trykke på og holde nede av/på-knappen for å slå av hodesettet, og deretter trykke på og holde nede av/på-knappen igjen, til du ser at det blinker rødt/blått. 4

9 Sammenkoble hodesettet 3 Bruk kommandoene på telefonen for å finne hodesettet. På de fleste telefoner velger du Innstillinger/ Verktøy > Enheter > Bluetooth > PROPlantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. SETTINGS T me and Date Phone Sett ngs Bluetooth Sound Sett ngs Network Services Securi y Reset Se ting Hvis du blir bedt om å angi en kode (PIN-kode), skriver du inn Sammenkoblingen er vellykket når indikatorlampen på hodesettet blinker blått. Hodesettet ditt er nå tilkoblet og klart til bruk. merk Hvis du vil koble hodesettet sammen med en ekstra telefon, må du slå telefonen på og deretter gjenta trinnene 2 til 4. Se side 11 hvis du vil ha mer informasjon om Multipoint. BLUETOOTH Discover/ Search BLUETOOTH PROPlantronics 3 PASSKEY

10 Justere passformen Riktig passform er nødvendig for å få optimal lydklarhet og komfort. 1 1 Legg ørebøylen bak øret, og plasser hodesettet slik at høyttaleren og øreproppen ligger komfortabelt i øret Hvis du vil ha optimal stemmeklarhet, dreier du mikrofonen opp eller ned, slik at den peker mot munnviken din. Hodesettet kan brukes på begge ørene ved å snu mikrofonarmen. 1 Drei mikrofonen til en oppreist stilling. 2 2 Roter mikrofonen og høyttaleren til den andre siden av hodesettet. 6

11 Justere passformen Bytte ørepropper Hodesettet leveres med medium ørepropp montert, men du kan skifte den ut med den lille eller store øreproppen som følger med. 1 Hvis du vil fjerne øreproppen, tar du tak i øreproppen med tommelen og pekefingeren. Trykk den forsiktig inn i høyttalerhuset, og roter den en kvart omdreining mot venstre. Løft forsiktig øreproppen bort fra hodesettet. 2 Hvis du vil feste en ny ørepropp, stiller du tappene på øreproppen på linje med hullene på høyttalerhuset. Dytt øreproppen forsiktig inn i huset mens du vrir den en kvart omdreining mot høyre. Øreproppen slutter å rotere når den er festet. MERK Øreputen i skum (tilleggsutstyr) kan benyttes for å få en mer komfortabel og stabil passform

12 Hodesettkontroller og -indikatorer Strøm av/på Handling Indikatorlampe Tone Hold Strøm av/på-knappen På: lyser blått i to sekunder På: stigende toner nede i to sekunder. Av: lyser rødt i to sekunder Av: synkende toner Kontrollere om hodesettet er slått på Trykk på ringekontrollknappen eller volumknappene + eler -. Kort blått blink Ingen Svar/avslutt samtale Trykk på ringekontrollknappen. Ingen En lav tone etterfulgt av lav-lav-høy-toner Overføre en samtale fra hodesettet til telefonen eller fra telefonen til hodesettet Under en samtale holder du ringekontrollknappen inne i ett sekund. Ingen Enkel tone etterfulgt av doble lave toner Avvise samtale Hold ringekontrollknappen inne i ett sekund under en innkommende samtale. Ingen Én lav tone VARIGHET: TRYKK varer under ett sekund. HOLD varer fra ett til fire sekunder som angitt. 8

13 Hodesettkontroller og -indikatorer Tapt samtale Demp (under en samtale) Justere volumet (i løpet av en samtale) Handling Indikatorlampe Tone Trykk på hvilken som helst Tre lilla b ink Ingen knapp for å stille tilbake hvert 10. sekund i fem indikatorlampen. minutter eller til den t lbakestilles Hold nede volumknappene + og - samtidig til du hører en statusbeskjed. Beskjeder kommer bare under en aktiv samtale. Trykk på volumknappene + eller -. Ingen Ett blått blink Demping på: Sekvensen begynner med høy-lav-toner og talebeskjeden "Mute On" (på engelsk). 15 minutter senere er det bare høy-lav-toner som informerer om status. Fullstendig sekvens repeteres hvert 30. minutt til dempingen er deaktivert. Demping av: høy-lav-toner etterfulgt av talebeskjeden "Mute Off" (på engelsk). Tone ved hver volumendring. Dobbel tone når laveste/høyeste volumnivå er nådd. ADVARSEL Ikke bruk hodesett med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Gå til /healthandsafety hvis du vil vite mer om hodesett og hørsel. VARIGHET: TRYKK varer under ett sekund. HOLD varer fra ett til fire sekunder som angitt. 9

14 Hodesettkontroller og -indikatorer Gjenta nummer Handling Indikatorlampe Tone Trykk to ganger på Ingen Dobbel lav tone ringekontrollknappen. Slå nummer på nytt med stemmeaktivering (hvis telefonen har denne funksjonen) Hold ringekontrollknappen nede i ett sekund. Indikatorlampe for samtaler Med hodesettet slått (aktivere/deaktivere) på holder du nede av/på-knappen og volumknappene + og - samtidig i ett sekund. Ingen Slå indikator på: blått lys som blir sterkere i to sekunder. Slå indikator av: blått lys som blir svakere i to sekunder. Én lav tone (telefonen kan deretter be deg om å si en kommando) Én lav tone Koble til igjen etter at du har forlatt området for Bluetooth-rekkevidden (10 meter) i mer enn 30 sekunder Trykk på ringekontrollknappen. Ett blått blink Én lav tone VARIGHET: TRYKK varer under ett sekund. HOLD varer fra ett til fire sekunder som angitt. 10

15 Bruke mer enn én Bluetooth-telefon Plantronics Voyager PRO støtter Multipointteknologi som gjør det mulig å bruke ett hodesett med to forskjellige mobiltelefoner med Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble hodesettet med den andre telefonen, kan du se Sammenkoble hodesettet på side 4. Slik starter du en samtale Hodesettet starter en samtale eller slår et nummer på nytt på telefonen som sist foretok en utgående samtale. Hvis du vil bruke den andre telefonen, starter du samtalen ved å bruke kontrollene på den telefonen. Den andre telefonen oppretter en aktiv kobling til hodesettet. MERK Hodesettet kan ikke sette en gjeldende samtale på vent mens du svarer på en samtale fra den andre telefonen. Slik svarer du på en samtale mens du snakker i den andre sammenkoblede telefonen Hvis du vil svare på den andre samtalen, må den gjeldende samtalen avsluttes eller føres tilbake til den første telefonen. Hvis du vil overføre samtalen, kan du se Hodesettkontroller på side 8. merk Hvis du velger å ikke besvare den andre samtalen, og du har talepost på den andre telefonen, vil samtalen slå inn på talepost. 1 Avslutt gjeldende samtale. Trykk på ringekontrollknappen. 2 Svar på den andre samtalen. Trykk på ringekontrollknappen igjen. TIPS Hvis du vil unngå problemer når du bytter mellom samtaler, bruker du ringekontrollknappen på hodesettet i stedet for kontrollene på telefonen. 11

16 Feilsøking Telefonen fant ikke hodesettet. Jeg kunne ikke angi koden/pin-koden. Jeg hører ikke den som ringer/ summetonen. Den som ringer hører ikke meg. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 4. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 4. Koden (PIN-koden) er Det er ikke sikkert hodesettet er slått på. Trykk på hvi ken som helst knapp. Hodesettet er slått på hvis det b inker blått. Hvis ikke kan du holde inne av/på-knappen i ca. to sekunder til du hører en tone eller ser at indikatorlampen lyser blått. Batteriet til hodesettet kan være utladet. Lad batteriet. Se Lade opp hodesettet på side 2. Hodesettet var utenfor rekkevidden til telefonen i mer enn 30 sekunder. Gå tilbake innenfor rekkevidde, og koble til på nytt manuelt ved å trykke på ringekontrollknappen. Sørg for at hodesettet er plassert riktig i øret, og at mikrofonen peker mot munnviken. Se Justere passformen på side 6. Kontroller at du ikke har aktivert dempefunksjonen. Se Hodesettkontroller på side 9. 12

17 Produktspesifikasjoner Taletid* Opptil 6 timer Bluetooth-profiler Hodesett (HSP) og håndfri (HFP) Standby-tid* Opptil 5 dager eller 120 timer Strømforsyningskrav 5 V likestrøm 180 ma Rekkevidde* Hodesettvekt Opptil 10 meter 17,5 gram Temperatur ved oppbevaring/drift 0 40º C (32 104º F) Batteritype Oppladbart lithium-ion polymer som ikke kan byttes ut Temperatur ved lading 0 40º C (32 104º F) Ladetid 1,5 timer for full lading Bluetooth-versjon EDR (Enhanced Data Rate) og Secure Simple Pairing (SSP) * Ytelsen er avhengig av batteriet og kan variere fra enhet til enhet. Lydkvaliteten blir dårligere når du beveger deg utenfor rekkevidde, og den er avhengig av enheten som hodetelefonen er sammenkoblet med. 13

18 Hvis du trenger mer sikkerhetsinformasjon, kan du se det separate heftet For din sikkerhet. Hvis du vil ha garantiinformasjon, kan du se Komme i gang-veiledningen eller besøke en es it ru Plantronics Ltd Wootton Bassett, UK Tel: ar cs Czech Republic da Danmark Tel: de Plantronics GmbH Hürth, Deutschland Kundenservice: Deutschland Österreich Schweiz el Για περισσότερες πληροφορίες: Plantronics Iberia, S.L. Madrid, España Tel: fi Finland Tel: fr Plantronics Sarl Noisy-le-Grand France ga Plantronics BV Regus House Harcourt Centre Harcourt Road Dublin 2 Ireland Service ROI: he למידע נוסף, בקר באתר: hu További információk: Plantronics Acoustics Ita ia Srl M lano, Italia Numero Verde: nl Plantronics B.V. Hoofddorp, Nederland Tel: (0)0800 Plantronics (NL) (BE/LUX) no Norge Tel: pl Aby uzyskać więcej informacji: pt Portugal Tel: ro Pentru informaţii Дополнительная информация: sv Sverige Tel: tr Daha fazla b lgi için: 14

19 МЛ05 Plantronics B.V. Scorpius LR Hoofddorp Nederland 2009 Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, Plantronics Voyager, QuickPair og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Bluetooth -merket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc. og brukes på lisens av Plantronics, Inc. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere. Patent US og patenter under godkjenning Rev A 15

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok

Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok Nokia høyttalertelefon HF-300 Brukerhåndbok 9203867 1. utgave NO SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-34W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante bestemmelser

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett Bruksanvisning Norsk Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet

Detaljer

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1

Nokia høyttalertelefon HF-200 9207896/1 Nokia høyttalertelefon HF-200 1 2 3 4 5 6 7 9207896/1 8 10 9 15 13 14 12 11 16 SAMSVARSERKLÆRING NOKIA CORPORATION, erklærer herved at produktet HF-36W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær.

Detaljer