Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok

2 Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det trådløse hodesettsystemet Voyager PRO UC WG200/B (BUA-200-USB-adapter og WH200/B-hodesett (Voyager PRO)). Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i de separate sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker produktet. Voyager PRO UC brukerhåndbok

3 Innhold 1 Innholdet i pakken og funksjoner USB-adapter Hodesett Konfigurering Koble USB-adapteren til PCen Lade hodesettet Tilpasse hodesettet Testsamtale Foreta en testsamtale Systeminformasjon...9 Dempe et hodesett under en samtale... 9 Indikatorlampe for USB-adapteren... 9 Hodesettkontroller og -indikatorer... 9 Kontrollere batteristatusen Automatiske varslinger for batteristatus Utenfor rekkevidde-advarsel Sammenkoble hodesettet og USB-adapteren Bruke hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth...11 Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth Foreta, svare på og avslutte samtaler med hodesettet og mobiltelefon med Bluetooth PerSono Suite-programvare...12 Støtte til PC-telefon Batterilevetid Innstillingerskjerm hodesett og USB-adapter Hjelp for USB-adapterinnstillinger PC-panelskjerm Avanserte innstillinger Støtteskjerm Oppdateringer Feilsøking og vanlige spørsmål...15 Voyager PRO UC brukerhåndbok

4 1 Innholdet i pakken og funksjoner 1.1 Voyager PRO UC USB-adapter og -lader USB-adapter CDen inneholder: PerSono Suite-programvare Fullstendig brukerveiledning USB-ladeledning Vekselstrømslader 1.2 Voyager PRO UC WH200/B-hodesett Ørepropper i Soft Gel (små og store) og øreproppdeksler i skum Hodesett med en forhåndsmontert medium ørepropp Voyager PRO UC brukerhåndbok 4

5 Funksjoner for Voyager PRO UC USB-adapteren Sammenkoblingsknapp Indikatorlampe Hodesettfunksjoner for Voyager PRO UC WH200/B Knapper for volum opp (+) og ned (-) (kontrollerer også demp-funksjonen) Ringekontrollknapp Ørepropp Statusindikatorlampe Knapp for Strøm av/på og batterisjekk Micro-USB ladekontakt Doble mikrofoner med vindskjermer Voyager PRO UC brukerhåndbok 5

6 2 Konfigurering 2.1 Koble USB-adapteren til PCen 1 Sett USB-adapteren inn i en USB-port på PCen. Indikatorlampen på USB-adapteren lyser kontinuerlig rødt for å indikere at USB-adapteren er slått på. Merk USB-ladekabelen kan også brukes til å lade hodesettet. Hvis du skal lade opp hodesettet med USB-kabelen, må PCen være slått på og i aktiv tilstand (ikke standby). Ladetiden varierer i henhold til antallet andre enheter som bruker strøm gjennom PCens USB-port(er). 2.3 Tilpasse hodesettet Hodesettet leveres konfigurert for det høyre øret. Riktig passform er nødvendig for å få optimal lydklarhet og komfort. 1 Legg ørebøylen bak øret, og plasser hodesettet slik at høyttaleren og øreproppen ligger komfortabelt i øret. VIKTIG Hvis du vil ha best mulig ytelse, anbefales det at Windows oppdateres med servicepakkenivåene nedenfor: Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) eller nyere Microsoft Windows Vista -Service Pack 1 (SP1) eller nyere 2.2 Lade hodesettet Koble vekselstrømsladeren til et strømuttak og hodesettet. Indikatorlampen på hodesettet lyser kontinuerlig rødt for å indikere at batteriet til hodesettet lades. 2 Lad opp i minst 30 minutter før første gangs bruk. En komplett lading tar 1,5 timer. 2 Hvis du vil ha optimal stemmeklarhet, dreier du bøylen opp eller ned, slik at mikrofonen peker mot munnviken din. Hodesettet kan brukes på begge ørene ved å snu mikrofonarmen. Slik konverteres hodesettet for bruk på venstre øre: 3 Drei mikrofonen til en oppreist stilling. Indikatorlampe Ladetid 30 min... Minste opplading før første gangs bruk 1,5 timer... Full opplading 4 Roter mikrofonen og høyttaleren til den andre siden av hodesettet. 3 4 merk Batterier må alltid lades i romtemperatur. Lad aldri batterier i temperaturer som er under 0 º C (32 º F) eller over 40 º C (104 º F). Voyager PRO UC brukerhåndbok 6

7 Bytte ørepropper Hodesettet leveres med medium ørepropp montert. Du kan skifte den ut med den lille eller store øreproppen som følger med. 1 Hvis du vil fjerne øreproppen, tar du tak i øreproppen med tommelen og pekefingeren. Trykk den forsiktig inn i høyttalerhuset, og roter den en kvart gang mot venstre. Løft forsiktig øreproppen bort fra hodesettet. 1 2 Hvis du vil feste en ny ørepropp, stiller du tappene på øreproppen på linje med hullene på høyttalerhuset. Dytt øreproppen forsiktig inn i huset mens du vrir den en kvart omdreining mot høyre. Øreproppen slutter å rotere når den er festet. 2 MERK Øreputen i skum (tilleggsutstyr) kan benyttes for å få en mer komfortabel og stabil passform. Voyager PRO UC brukerhåndbok 7

8 3 Testsamtale 3.1 Foreta en testsamtale 1 Slå på hodesettet ved å holde nede av/på-knappen i to sekunder. Indikatorlampen på hodesettet lyser kontinuerlig blått i to sekunder for å bekrefte at hodesettet er slått på. Merk Indikatorlampen for USB-adapteren lyser kontinuerlig blått mens hodesettet står på og den er koblet sammen med hodesettet. Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt mens hodesettet står på, men det ikke er sammenkobling med hodesettet. 2 Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet når hodesettet er på. 3 Velg et komfortabelt volum på hodesettet og mikrofonen ved hjelp av PC-telefonen eller UC-programoppsettet (enhetlig kommunikasjon).. 4 Foreta en testsamtale med PC-telefonen eller UCprogrammet. 5 Juster mottaker- og lyttevolumet til et komfortabelt nivå ved hjelp av volumkontrollen i lydoppsettet for PCtelefonen eller UC-programmet. 6 Du kan også finjustere lyttevolumet på hodesettet ved å trykke på volum opp-knappen [+] for å heve volumet og volum ned-knappen [-] for å senke volumet. 7 Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å avslutte testsamtalen. MERK Lytte- og talevolumet kan også justeres ved hjelp av Lyder og lydenheter på PCen (Windows XP) eller Lydalternativet (Windows Vista) fra PCens kontrollpanel. For din egen sikkerhets skyld bør du ikke bruke hodesett med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Du finner mer informasjon om hodesett og hørsel på: Voyager PRO UC brukerhåndbok 8

9 4 Systeminformasjon Dempe hodesettet under en samtale Knapper for volum opp (+) og ned (-) Hvis du vil dempe en samtale, trykker du på og holder nede volumknappene + og til du hører en statusbeskjed. Sekvensen begynner med lav-høy-toner og stemmebeskjeden Mute On (på engelsk). Lav-høy-tonene repeteres etter 15 minutter for å indikere at dempingen er aktivert. Den fullstendige sekvensen repeteres hvert 30. minutt til dempingen er deaktivert. Hvis du vil deaktivere dempingen på en samtale, trykker du på og holder nede volumknappene + og - samtidig til du hører høy-lavtoner etterfulgt av statusbeskjeden Mute Off (på engelsk). Indikatorlampe for USB-adapter Status for USB-adapter Hodesett i pratemodus Sammenkobling av adapter og hodesett Tilkoblet, ingen aktivitet Slått på hodesett ikke sammenkoblet Indikatorlampe Blått lys blinker Rødt og blått lys blinker Kontinuerlig blått lys Kontinuerlig rødt Hodesettkontroller og -indikatorer Handling Indikatorlampe Tone Strøm av/på Hold av/på-knappen nede i to sekunder. På: lyser kontinuerlig blått i to sekunder Av: lyser kontinuerlig rødt i to sekunder På: stigende tone Av: synkende tone Kontrollere om hodesettet er slått på Trykk kort på ringekontrollknappen eller volumknappene + eller - Kort blått blink Ingen Innkommende samtale Ingen Blått lys blinker Tre lave toner Svar/avslutt samtale Trykk raskt på ringekontrollknappen Kort blått blink En lav tone etterfulgt av lav-lavhøy-toner Justere volumet (i løpet av en samtale) Trykk kort på volumknappene + eller - Ett blått blink Tone ved hver volumendring. Dobbel tone når laveste/høyeste volumnivå er nådd Indikatorlampe for samtaler (aktivere/deaktivere) Med hodesettet slått på holder du nede av/på-knappen og volumknappene + og - samtidig i ett sekund Slå indikator på: blått lys som blir sterkere i to sekunder Slå indikator av: blått lys som blir svakere i to sekunder Én lav tone Koble til igjen etter at du har forlatt området i mer enn 30 sekunder Trykk raskt på ringekontrollknappen Ett blått blink Én lav tone Voyager PRO UC brukerhåndbok 9

10 Kontrollere batteristatus Hvis du vil kontrollere batteristatusen, må hodesettet være slått på. Trykk kort på av/på-knappen. Indikatorlampen blinker rødt for å vise ladenivået til batteriet som vist nedenfor. Ladeindikatorlamper Røde blink Batterinivå S S S S S S Mer enn 2/3 fullt 1/3 til 2/3 fullt Mindre enn 1/3 fullt Automatiske varslinger for batteristatus Når batterinivået er svært lavt, hører du automatisk en tone og en talebeskjed på engelsk. Se nedenfor. Advarsler om lavt batterinivå Batterinivå Tone Talebeskjed Sammenkoble hodesettet og USB-adapteren Hodesettet og USB-adapteren leveres sammenkoblet. Men hvis du ønsker å bruke et annet hodesett med den eksisterende USBadapteren, kan enhetene kobles sammen på følgende måte: 1 Sørg for at det andre hodesettet er ladet opp. 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen til indikatorlampen blinker rødt og blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. Merk Hvis den ikke blinker rødt/blått, kan du trykke på og holde nede av/på-knappen for å slå av hodesettet. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen igjen, til du ser at det blinker rødt/ blått. 3 Sett USB-adapteren i sammenkoblingsmodus ved å trykke på og holde nede sammenkoblingsknappen på adapteren i to sekunder. Sammenkoblingslampen lyser rødt og blått. 4 Når sammenkoblingslampen på USB-adapteren lyser kontinuerlig blått, er hodesettet og USB-adapteren koblet sammen. MERK: Vær forsiktig når du sammenkobler USB-adapteren. Ikke trykk hardt. Klem med begge fingrene i stedet for å trykke på USBadapteren for å unngå skade på USB-adapteren eller USB-porten. 30 minutter med taletid gjenstår (denne varseltonen kommer bare under en aktiv samtale) Dobbel høy tone hvert 15. minutt "Battery Low" gjentas hvert 30. minutt 10 minutter med taletid gjenstår Tre høye toner hvert 30. sekund "Recharge Battery" gjentas hvert 3. minutt Utenfor rekkevidde-advarsel Hvis du er i en samtale, hører du at lyden blir dårligere etter hvert som du beveger deg utenfor rekkevidde. Hvis du forblir utenfor driftsområdet, kan det hende at aktive samtaler blir avbrutt. Samtaler gjenopprettes når du beveger deg tilbake innenfor driftsområdet. Voyager PRO UC brukerhåndbok 10

11 5 Bruke hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth 1 Slå på mobiltelefonen og aktiver Bluetooth. På de fleste telefoner velger du Innstillinger>Verktøy>Tilkoblinger> Bluetooth>På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen på hodesettet til indikatorlampen blinker rødt og blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. Merk Hvis den ikke blinker rødt/blått, kan du trykke på og holde nede av/på-knappen for å slå av hodesettet. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen igjen, til du ser at det blinker rødt/blått. 3 Bruk kommandoene på telefonen til å finne hodesettet. På de fleste telefoner velger du Innstillinger>Verktøy>Til koblinger>bluetooth>søk>proplantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 4 Når du blir bedt om å skrive inn en kode, skriver du inn 0000 (fire nuller). Indikatorlampen på hodesettet blinker blått når enhetene er sammenkoblet. merk Hvis du vil koble hodesettet sammen med en ekstra telefon, må du slå telefonen på og deretter gjenta trinnene 2 til 4. Merk Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om sammenkobling for populære mobiltelefoner, kan du gå til: easytopair. Hodesettet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter. Foreta, svare på og avslutte samtaler med hodesettet og mobiltelefon med Bluetooth Foreta en samtale Slå et nummer med tastaturet på mobiltelefonen. Svare på en samtale Svare på en samtale når du allerede har en aktiv samtale med UC-programmet Avslutte en samtale Trykk raskt på ringekontrollknappen. Trykk raskt på ringekontrollknappen for å avslutte samtalen med UC-programmet, og trykk deretter igjen for å svare på samtalen på mobiltelefonen. Trykk raskt på ringekontrollknappen. Slå forrige nummer på nytt* Aktiv taleoppringing* Avvise en samtale Tapt samtale Overføre en samtale fra mobiltelefonen til hodesettet Overføre en samtale fra hodesettet til mobiltelefonen Trykk to ganger på ringekontrollknappen. For hver gang du trykker kommer det en dobbel lav tone. En siste tone indikerer at det forrige nummeret har blitt slått på nytt. Trykk på og hold nede ringekontrollknappen i to sekunder Første tone kommer når du trykker på knappen, etterfulgt av nok en tone for å indikere at taleoppringing er aktivert. Hold nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone. Trykk på hvilken som helst knapp for å stille tilbake indikatorlampen. Indikatorlampen blinker lilla tre ganger hvert 10. sekund i fem minutter eller til den stilles tilbake. Når en samtale pågår, trykker du på og holder nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone etterfulgt av en dobbel lav tone. Når en samtale pågår, trykker du på og holder nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone etterfulgt av en dobbel lav tone. *Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter disse funksjonene. Voyager PRO UC brukerhåndbok 11

12 6 PerSono Suite-programvare Det anbefales på det sterkeste at du installerer PerSono Suite-programvaren. Selv om Voyager PRO UC-systemet fungerer uten programvaren, vil det begrense systemets funksjonalitet. Med PerSono Suite-programvaren kan du gjøre følgende med Voyager PRO UC-systemet: Svare på / avslutte samtaler fra PCen eksternt med hodesettet (krever bruk av støttet PC-telefon) Tilpasse hodesettet og adapterinnstillingene i henhold til de personlige preferansene dine Administrer PC-multimediene automatisk så du aldri går glipp av en samtale Få rask tilgang til produktstøtte og oppgraderingsinformasjon om programvare/fastvare Støtte til PC-telefon Hvis du vil ha en liste over PC-telefoner som støttes av PerSono Suite, kan du gå til SoftphoneCompatibility PerSono Suite-programvaren støtter alle PC-telefonene på listen uten at det kreves ekstra trinn fra brukeren, bortsett fra Skype. Hvis du vil tillate at Skype er en støttet PC-telefon i PerSono Suite, må du følge denne fremgangsmåten: 3 Skjermen Håndtere API-tilgangskontroll vises og angir at et annet program prøver å få tilgang til Skype. Navnet på programmet vises som PerSonoSuite.exe med utgiveren Plantronics, Inc. Du må velge Tillat at dette programmet bruker Skype og klikke på OK. 4 Hvis du vil bekrefte at PerSono Suite nå støtter Skype, kan du gå til kategorien for PC-panel i PerSono Suite og kontrollere at Skype vises under PC-telefoner. 1 Kontroller at PerSono Suite-programvaren kjører på PCen din. Du vil se et hodesettikon nederst til høyre i systemstatusfeltet for PCen når PerSono Suiteprogramvaren kjører. 2 Hvis Skype kjører på PCen din, vil Skype sende deg en beskjed om at PerSonoSuite.exe vil bruke Skype. Gå til kategorien for nye hendelser som finnes øverst i høyre hjørne av Skype-vinduet, og klikk på det røde flagget. Deretter må du klikke på koblingen til PerSonoSuite.exe for å komme til skjermen Håndtere API-tilgangskontroll. PerSono Suite.exe Batterilevetid I nedre, venstre hjørnet av skjermen (og for alle programvareskjermer), ser du ett av de følgende ikonene som angir omtrentlig gjenværende kapasitet i hodesettbatteriet. 100 % 75 % 50 % 25 % Mindre enn 5 min. Voyager PRO UC brukerhåndbok 12

13 Innstillingerskjerm hodesett og USB-adapter Med innstillingerskjermen kan du tilpasse adapteren og hodesettet i henhold til egne preferanser. Voyager PRO UC-systemet leveres med fabrikksinnstilinger som kan endres slik det beskrives i kolonnen Innstillinger nedenfor. MERK Noen parametere kan være grå. PerSono Suite gjør automatisk parametere som ikke passer til en spesiell Plantronics-enhet, grå. Innstillinger hodesett Funksjon Innstillinger Fabrikkinnstilling Dempingstone Av/på På Ringetone PC Lyd 1/lyd 2/lyd 3 Lyd 2 Ringetonevolum PC Av/på På Ringetone mobil Lyd 1/lyd 2/lyd 3 Lyd 1 Ringetonevolum mobil Av/på På Andre innkommende samtale Ring kontinuerlig/ring én gang/ignorer Ring kontinuerlig Innstillinger USB-adapter Funksjon Innstillinger Fabrikkinnstilling Lydbåndbredde PC Bredbånd/smalbånd Bredbånd Ring både hodesett/pc Av/på På Hjelp for USB-adapterinnstillinger Lyd Båndbredde Systemet støtter både smalbånds- og bredbåndslyd fra PCen. Bredbåndslyd gir bedre taleklarhet og lyd som er tro mot originalen. Bredbåndslyd bruker imidlertid mer batteristrøm og har mye strengere tilgangskriterier som reduserer antallet systemer som kan utplasseres i et lite område. Alle PCer støtter bredbåndslyd. Når du bytter mellom smalbånds- og bredbåndslyd, må du gjenopprette lydkoblingen for at endringene skal ha effekt. PC for bredbånd Voyager PRO UC brukerhåndbok 13

14 PC-panelskjerm Velg om du vil at PerSono Suite-programvaren skal starte når du logger på Windows. Se en liste over støttede PC-telefoner som kjører på PCen. Se hvilken Plantronics-enhet som er koblet til PCen og jobber sammen med PerSono Suite-programvare. Tilpass hvordan du vil at PerSono Suite-programvaren skal behandle multimedier når en samtale begynner/avslutter. Avanserte innstillinger Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled Hvis denne funksjonen settes til ON (PÅ) når en PC-radiokobling er opprettet, forutsetter Microsoft Office Communicator at brukeren prøver å foreta en VOIP-samtale og få en summetone. Hvis denne funksjonen settes til OFF (AV) når en PC-radiokobling er opprettet, kommer Microsoft Office Communicator til å vente. Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled kan settes til OFF (AV) eller ON (PÅ). Sertifisert Microsoft Office Communicator-produkt: Standardinnstilling = ON (PÅ) Standardprodukt: Standardinnstilling = OFF (AV) Audio Sensing Enabled Audio Sensing er en spesialfunksjon som er støttet av de trådløse enhetene til Plantronics. Denne funksjonen kan registrere lydsignaler ved USB-porten og automatisk opprette en PC-radiokobling mellom basen og det trådløse hodesettet uten at brukeren må trykke på ringekontrollknappen på PCen. Hvis parameteren Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled settes til ON (PÅ), høres Microsoft Office Communicator-summetonen hver gang brukeren trykker på ringekontrollknappen på PCen. Brukeren kan imidlertid ha trykt på ringekontrollknappen på PCen for blant annet å høre på musikk, og ønsker dermed ikke å høre summetonen. I dette tilfellet hvis brukeren setter parameteret Audio Sensing Enabled til ON (PÅ), opprettes radiokoblingen automatisk når PC-lyd blir registrert ved USB-porten, og dette gjør at brukeren slipper å trykke på ringekontrollknappen på PCen. Audio Sensing Enabled kan settes til OFF (AV) eller ON (PÅ). Støtteskjerm Støtteskjermen gir tilgang til denne brukerhåndboken som kan skrives ut, vanlige spørsmål, kontaktinformasjon for Plantronics og informasjon om programvareoppgradering. Den aktuelle versjonen av programvaren og fastvaren som for øyeblikket kjører på systemet, vises også her. Oppdateringer All nødvendig programvare og fastvare til Plantronics-enheten kan oppdateres via Internett når og hvis oppdateringer er tilgjengelig. Du kan velge hvor ofte systemet skal se etter oppdateringer. Når oppdateringer er tilgjengelig, kan du vise alle ventende oppdateringer og bestemme hvilke du vil laste ned, og når dette skal skje. Den bestemte versjonen av PerSono Suite-programvaren og fastvaren for hodesett/basestasjon som brukes på ditt system, vises alltid i VERSJONER-feltene. Varsle når oppdateringer er tilgjengelig: Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, vil systemet automatisk se etter programvareog fastvareoppdateringer med jevne mellomrom. Når denne parameteren aktiveres (merkes av), aktiveres automatiske oppdateringskontroller, og feltet for hyppighet utheves for å gjøre deg oppmerksom på at du kan velge hvor ofte systemet skal se etter oppdateringer, for eksempel hver tredje måned, hver måned eller hver uke. Når denne parameteren er deaktivert, vil systemet ikke automatisk se etter programvare-/fastvareoppdateringer. Se etter oppdateringer: Du kan velge å se etter programvare-/ fastvareoppdateringer når som helst ved å klikke på Se etter oppdateringer-knappen. Tilgjengelige oppdateringer: Etter at det manuelt eller automatisk har vært kontrollert om det finnes oppdateringer, fylles dette feltet ut med relevante programvare- og fastvareoppdateringer. Installer: Vær oppmerksom på at automatiske oppdateringskontroller ikke inkluderer automatisk nedlasting og installering. Selve nedlastingen og installeringen utføres bare når du velger minst ett element i Tilgjengelige oppdateringer-listen og klikker på Installer-knappen. Sertifisert Microsoft Office Communicator-produkt: Standardinnstilling = ON (PÅ) Standardprodukt: Standardinnstilling = OFF (AV) Voyager PRO UC brukerhåndbok 14

15 7 Feilsøking og vanlige spørsmål Feilsøking bruk av UC-programmet Hodesettet fungerer ikke sammen med UC-programmet. Lyden er forvrengt eller jeg hører et ekko i hodesettet. Jeg ønsker å motta en samtale fra mobiltelefonen mens jeg har en samtale med UCprogrammet. Koble til Bluetooth-koblingen mellom hodesettet og USBadapteren på nytt. Batteriet gir betydelig redusert taletid, selv etter full opplading. Kontroller at hodesettet er oppladet. Kontroller at hodesettet er slått på og tilkoblet. Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet. Finjuster lyttevolumet med ringekontrollknappen. Hvis volumet fremdeles er for lavt, kan du justere lyttevolumet på PCen ved å bruke UCprogrammet*. Reduser talevolumet på PCen ved å bruke UC-programmet. Rett mikrofonen mot haken din. Hvis forvrengningen fortsatt er der, må du senke volumet med ringekontrollknappen. Trykk på ringekontrollknappen i under ett sekund (dette avslutter samtalen med UC-programmet). Trykk på ringekontrollknappen igjen for å koble til mobiltelefonen. Hvis du slår hodesettet på utenfor Bluetooth-rekkevidde, og deretter går tilbake i dekningsområdet, kan det hende at du må gjenopprette Bluetooth-koblingen ved å trykke på knappen på USBadapteren. Batteriet må byttes ut. Kontakt for å få informasjon om fabrikkservice. Voyager PRO UC brukerhåndbok 15

16 Feilsøking Bruk av mobiltelefon Hodesettet fungerer ikke med telefonen min. Kontroller at hodesettet er fulladet. Kontroller at hodesettet er sammenkoblet med Bluetooth-telefonen du vil bruke. Se Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth på side 11. Telefonen fant ikke hodesettet. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 11. Jeg kunne ikke angi PIN-koden. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 11. PIN-koden eller koden er 0000 (fire nuller). Jeg hører ikke den som ringer/ summetonen. Lydkvaliteten er dårlig. Hodesettet er ikke slått på. Trykk på ringekontrollknappen i ca. 2 sekunder til du hører en pipetone eller ser at indikatoren lyser blått. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere Bluetooth-telefonen. Hodesettbatteriet er helt utladet. Lad batteriet. Se Lade hodesettet på side 6. Lyttevolumet er for lavt. Gradvis trykking på ringekontrollknappen justerer volumet. Kontroller at hodesettet passer ordentlig. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere Bluetooth-telefonen. Den som ringer hører ikke meg. Kontroller at hodesettet sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Hodesettet faller av øret. Kontroller at hodesettet sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Voyager PRO UC brukerhåndbok 16

17 Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Hvis du vil ha produktstøtte, kan du kontakte oss på Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, PerSono, Plantronics Voyager og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Microsoft, Windows og Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Skype er et varemerke for Skype Limited eller andre relaterte Skype-selskaper. Varemerkenavnet Bluetooth tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Plantronics bruker dette merket på lisens. Patent US og patenter under godkjenning (10.09)

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B http://no.yourpdfguides.com/dref/2752440 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS VOYAGER PRO UC WG200/B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Voyager PRO UC v2 BT300-M

Voyager PRO UC v2 BT300-M TM Voyager PRO UC v2 Bluetooth-hodesett BT300-M Bluetooth-USB-adapter BRUKERHÅNDBOK Innhold Velkommen 3 Voyager Pro UC neste generasjons teknologi. 3 Systemkrav 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431

Din bruksanvisning PLANTRONICS SAVI W430-M http://no.yourpdfguides.com/dref/2752431 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PLANTRONICS SAVI W430-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PLANTRONICS SAVI W430-M i bruksanvisningen

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W430. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W430 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Bedienungsanleitung Brugervejledning. Manual do Utilizador Bedienungsanleitung Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Detaljer

Blackwire C510- M/C520-M

Blackwire C510- M/C520-M Blackwire C510- M/C520-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig

Detaljer

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok

C565. Trådløst DECT-hodesett. Brukerhåndbok C565 Trådløst DECT-hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende for hodesett og ladebase 5 Tilbehør 6 Tilpasse hodesettet 7 Konfigurasjon av ørebøyle for høyre øre 7 Konfigurasjon

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics VOYAGER 510-USB BLUETOOTH -HODESETTSYSTEM 0 0 0 VELKOMMEN Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for installering og bruk av Plantronics Voyager 510 USB Bluetooth-hodesettsystemet.

Detaljer

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W440. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W440 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse hodesettsystemet

Detaljer

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok

MDA200. Lydsvitsj. Brukerhåndbok MDA200 Lydsvitsj Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om MDA200 5 Tilbehør 6 Koble til hodesettet 7 Bordtelefon: Koble til og ringe 8 Bordtelefon (standard) 8 Bordtelefon

Detaljer

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok

Savi Office WO201. Trådløst hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Savi Office WO201 Trådløst hodesettsystem med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere

Detaljer

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge UC-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge UC-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Oversikt 4 Hodesettoversikt 4 Bluetooth-USB-adapter 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Plantronics Explorer 210-serien

Plantronics Explorer 210-serien Plantronics Explorer 210-serien Brukerhåndbok Velkommen Gratulerer med det nye hodesettet fra Plantronics. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Plantronics Explorer

Detaljer

Backbeat FIT. Brukerhåndbok

Backbeat FIT. Brukerhåndbok Backbeat FIT Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Sammenkobling 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Ta kontrollen 7 Slå av eller på 7 Spille av musikk eller sette musikk på pause 7 Gå til

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller

Detaljer

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W410/W420. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W410/W420 Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Savi Office WO300/WO350. Trådløst-hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok

Savi Office WO300/WO350. Trådløst-hodesettsystem. med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Savi Office WO300/WO350 Trådløst-hodesettsystem med HL10 -løfter (tilleggsutstyr) Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM

BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØST HODESETTSYSTEM BRUKERHÅNDBOK Plantronics CS60-USB TRÅDLØST HODESETTSYSTEM 0 0 0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDET I PAKKEN Innholdet i pakken 3 Hodesett og bæremåter Funksjoner 4 Oppsett 6 Hodebøyle Lading 7 Plassering 7

Detaljer

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok

Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Plantronics Voyager 835 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte hodesettet Plantronics Voyager 835. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfi gurere og bruke det nye hodesettet.

Detaljer

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok

Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Enkelt og genialt Plantronics Discovery 975 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 975. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok

VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM. Brukerhåndbok VOYAGER 510 BLUETOOTH - HODESETTSYSTEM Brukerhåndbok VELKOMMEN Brukerhåndbok for Voyager 510 Bluetooth - hodesettsystem Takk for at du har valgt Voyager 510 Bluetooth -hodesettsystemet fra Plantronics.

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok

Plantronics Discovery 925. Brukerhåndbok Plantronics Discovery 925 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte øretelefonen Plantronics Discovery 925. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av den nye øretelefonen.

Detaljer

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Plantronics Explorer 240 & 395

Plantronics Explorer 240 & 395 Plantronics Explorer 240 & 395 Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Explorer 240- eller 395-hodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det

Detaljer

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435-M Hodesett Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble

Detaljer

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok

Voyager Edge-serien. Brukerhåndbok Voyager Edge-serien Brukerhåndbok Innhold Innholdet i esken 3 Hodesettoversikt 4 Vær trygg 4 Oversikt over ladeetui 5 Sammenkoble 6 Bluetooth-sammenkobling 6 NFC-sammenkobling 6 Sammenkoble en annen telefon

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Explorer 500 Series. User Guide

Explorer 500 Series. User Guide Explorer 500 Series User Guide Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Tilleggsutstyr 5 Hodesettoversikt 6 Vær trygg 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Bruke to telefoner 7 Justere passformen 8 Lade hodesett

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUKERHÅNDBOK PLANTRONICS PULSAR 260 BLUETOOTH-STEREOHODESETT VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN OG FUNKSJONER Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for oppsett og bruk av Plantronics Pulsar 260 Bluetooth

Detaljer

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Innholdet i esken 3 Hodetelefonoversikt 4 Strøm av/på 4 Aktiv støydemping 4 Spille musikk / sette musikk på pause 4 Volum 4 Sporvalg 4 Åpen mikrofon 4 Taleoppringing (telefonfunksjon)

Detaljer

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M100 Bluetooth -hodesett LÆR MER M100 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i 2 sekunder til du hører en tone)

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet.

Trådløst headset. Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087. Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Trådløst headset Brukerveiledning SCEH-00075 SCEH-00087 Les dokumentasjonen som er vedlagt nøye før du bruker produktet. Innhold 1. Advarsler 1.1 Instruksjoner for resirkulering for kunder i Europa 1.2

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner

LÆR MER. BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner LÆR MER BackBeat 903+ Bluetooth -hodetelefoner FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing(hold nede i 2 sekunder til du

Detaljer

Brukerhåndbok for Air Sync

Brukerhåndbok for Air Sync Brukerhåndbok for Air Sync Lading av Air Sync 1. Plugg mikro-usb-porten til Air Sync (D) inn i datamaskinen eller andre kompatible ladeenheter ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller andre kompatible

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING X2PREMIUM BLUETOOTH-ØREPLUGGER NORSK

BRUKERVEILEDNING X2PREMIUM BLUETOOTH-ØREPLUGGER NORSK BRUKERVEILEDNING X2PREMIUM BLUETOOTH-ØREPLUGGER NORSK BÆREETUI Bæreetui bruksanvisning...3 BRUKSALTERNATIVER Montering under øret...5 Lydsjekk...14 Montering over øret...16 DETALJERTE INSTRUKSJONER I esken...26

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning

EMOTION W880 DECT Hodesett med USB. Brukerveiledning EMOTION W880 DECT Hodesett med USB Brukerveiledning 1 ON-indikator - hodesett 2 ON/OFF-bryter (samtaleknapp) - hodesett 3 Power-indikator 4 Lade-indikator 5 Ibruk-indikator 6 Batterinivå-indikator 7 Telefon

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M20 og M50 Bluetooth -hodesett LÆR MER M20 og M50 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083

Trådløst stereohodesett 2.0. Brukerhåndbok CECHYA-0083 Trådløst stereohodesett 2.0 Brukerhåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett

LÆR MER. Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett LÆR MER Voyager PRO HD Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk). Se Lære om sensorer for å få informasjon om å svare uten å trykke på en knapp. Ringe opp på

Detaljer

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett

LÆR MER. M1100 Savor Bluetooth -hodesett LÆR MER M1100 Savor Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Koble til igjen etter mistet tilkobling (1 trykk) Aktivere sammenkobling

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær.

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer