Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok

2 Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det trådløse hodesettsystemet Voyager PRO UC WG200/B (BUA-200-USB-adapter og WH200/B-hodesett (Voyager PRO)). Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i de separate sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker produktet. Voyager PRO UC brukerhåndbok

3 Innhold 1 Innholdet i pakken og funksjoner USB-adapter Hodesett Konfigurering Koble USB-adapteren til PCen Lade hodesettet Tilpasse hodesettet Testsamtale Foreta en testsamtale Systeminformasjon...9 Dempe et hodesett under en samtale... 9 Indikatorlampe for USB-adapteren... 9 Hodesettkontroller og -indikatorer... 9 Kontrollere batteristatusen Automatiske varslinger for batteristatus Utenfor rekkevidde-advarsel Sammenkoble hodesettet og USB-adapteren Bruke hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth...11 Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth Foreta, svare på og avslutte samtaler med hodesettet og mobiltelefon med Bluetooth PerSono Suite-programvare...12 Støtte til PC-telefon Batterilevetid Innstillingerskjerm hodesett og USB-adapter Hjelp for USB-adapterinnstillinger PC-panelskjerm Avanserte innstillinger Støtteskjerm Oppdateringer Feilsøking og vanlige spørsmål...15 Voyager PRO UC brukerhåndbok

4 1 Innholdet i pakken og funksjoner 1.1 Voyager PRO UC USB-adapter og -lader USB-adapter CDen inneholder: PerSono Suite-programvare Fullstendig brukerveiledning USB-ladeledning Vekselstrømslader 1.2 Voyager PRO UC WH200/B-hodesett Ørepropper i Soft Gel (små og store) og øreproppdeksler i skum Hodesett med en forhåndsmontert medium ørepropp Voyager PRO UC brukerhåndbok 4

5 Funksjoner for Voyager PRO UC USB-adapteren Sammenkoblingsknapp Indikatorlampe Hodesettfunksjoner for Voyager PRO UC WH200/B Knapper for volum opp (+) og ned (-) (kontrollerer også demp-funksjonen) Ringekontrollknapp Ørepropp Statusindikatorlampe Knapp for Strøm av/på og batterisjekk Micro-USB ladekontakt Doble mikrofoner med vindskjermer Voyager PRO UC brukerhåndbok 5

6 2 Konfigurering 2.1 Koble USB-adapteren til PCen 1 Sett USB-adapteren inn i en USB-port på PCen. Indikatorlampen på USB-adapteren lyser kontinuerlig rødt for å indikere at USB-adapteren er slått på. Merk USB-ladekabelen kan også brukes til å lade hodesettet. Hvis du skal lade opp hodesettet med USB-kabelen, må PCen være slått på og i aktiv tilstand (ikke standby). Ladetiden varierer i henhold til antallet andre enheter som bruker strøm gjennom PCens USB-port(er). 2.3 Tilpasse hodesettet Hodesettet leveres konfigurert for det høyre øret. Riktig passform er nødvendig for å få optimal lydklarhet og komfort. 1 Legg ørebøylen bak øret, og plasser hodesettet slik at høyttaleren og øreproppen ligger komfortabelt i øret. VIKTIG Hvis du vil ha best mulig ytelse, anbefales det at Windows oppdateres med servicepakkenivåene nedenfor: Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) eller nyere Microsoft Windows Vista -Service Pack 1 (SP1) eller nyere 2.2 Lade hodesettet Koble vekselstrømsladeren til et strømuttak og hodesettet. Indikatorlampen på hodesettet lyser kontinuerlig rødt for å indikere at batteriet til hodesettet lades. 2 Lad opp i minst 30 minutter før første gangs bruk. En komplett lading tar 1,5 timer. 2 Hvis du vil ha optimal stemmeklarhet, dreier du bøylen opp eller ned, slik at mikrofonen peker mot munnviken din. Hodesettet kan brukes på begge ørene ved å snu mikrofonarmen. Slik konverteres hodesettet for bruk på venstre øre: 3 Drei mikrofonen til en oppreist stilling. Indikatorlampe Ladetid 30 min... Minste opplading før første gangs bruk 1,5 timer... Full opplading 4 Roter mikrofonen og høyttaleren til den andre siden av hodesettet. 3 4 merk Batterier må alltid lades i romtemperatur. Lad aldri batterier i temperaturer som er under 0 º C (32 º F) eller over 40 º C (104 º F). Voyager PRO UC brukerhåndbok 6

7 Bytte ørepropper Hodesettet leveres med medium ørepropp montert. Du kan skifte den ut med den lille eller store øreproppen som følger med. 1 Hvis du vil fjerne øreproppen, tar du tak i øreproppen med tommelen og pekefingeren. Trykk den forsiktig inn i høyttalerhuset, og roter den en kvart gang mot venstre. Løft forsiktig øreproppen bort fra hodesettet. 1 2 Hvis du vil feste en ny ørepropp, stiller du tappene på øreproppen på linje med hullene på høyttalerhuset. Dytt øreproppen forsiktig inn i huset mens du vrir den en kvart omdreining mot høyre. Øreproppen slutter å rotere når den er festet. 2 MERK Øreputen i skum (tilleggsutstyr) kan benyttes for å få en mer komfortabel og stabil passform. Voyager PRO UC brukerhåndbok 7

8 3 Testsamtale 3.1 Foreta en testsamtale 1 Slå på hodesettet ved å holde nede av/på-knappen i to sekunder. Indikatorlampen på hodesettet lyser kontinuerlig blått i to sekunder for å bekrefte at hodesettet er slått på. Merk Indikatorlampen for USB-adapteren lyser kontinuerlig blått mens hodesettet står på og den er koblet sammen med hodesettet. Indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt mens hodesettet står på, men det ikke er sammenkobling med hodesettet. 2 Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet når hodesettet er på. 3 Velg et komfortabelt volum på hodesettet og mikrofonen ved hjelp av PC-telefonen eller UC-programoppsettet (enhetlig kommunikasjon).. 4 Foreta en testsamtale med PC-telefonen eller UCprogrammet. 5 Juster mottaker- og lyttevolumet til et komfortabelt nivå ved hjelp av volumkontrollen i lydoppsettet for PCtelefonen eller UC-programmet. 6 Du kan også finjustere lyttevolumet på hodesettet ved å trykke på volum opp-knappen [+] for å heve volumet og volum ned-knappen [-] for å senke volumet. 7 Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet for å avslutte testsamtalen. MERK Lytte- og talevolumet kan også justeres ved hjelp av Lyder og lydenheter på PCen (Windows XP) eller Lydalternativet (Windows Vista) fra PCens kontrollpanel. For din egen sikkerhets skyld bør du ikke bruke hodesett med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Du finner mer informasjon om hodesett og hørsel på: Voyager PRO UC brukerhåndbok 8

9 4 Systeminformasjon Dempe hodesettet under en samtale Knapper for volum opp (+) og ned (-) Hvis du vil dempe en samtale, trykker du på og holder nede volumknappene + og til du hører en statusbeskjed. Sekvensen begynner med lav-høy-toner og stemmebeskjeden Mute On (på engelsk). Lav-høy-tonene repeteres etter 15 minutter for å indikere at dempingen er aktivert. Den fullstendige sekvensen repeteres hvert 30. minutt til dempingen er deaktivert. Hvis du vil deaktivere dempingen på en samtale, trykker du på og holder nede volumknappene + og - samtidig til du hører høy-lavtoner etterfulgt av statusbeskjeden Mute Off (på engelsk). Indikatorlampe for USB-adapter Status for USB-adapter Hodesett i pratemodus Sammenkobling av adapter og hodesett Tilkoblet, ingen aktivitet Slått på hodesett ikke sammenkoblet Indikatorlampe Blått lys blinker Rødt og blått lys blinker Kontinuerlig blått lys Kontinuerlig rødt Hodesettkontroller og -indikatorer Handling Indikatorlampe Tone Strøm av/på Hold av/på-knappen nede i to sekunder. På: lyser kontinuerlig blått i to sekunder Av: lyser kontinuerlig rødt i to sekunder På: stigende tone Av: synkende tone Kontrollere om hodesettet er slått på Trykk kort på ringekontrollknappen eller volumknappene + eller - Kort blått blink Ingen Innkommende samtale Ingen Blått lys blinker Tre lave toner Svar/avslutt samtale Trykk raskt på ringekontrollknappen Kort blått blink En lav tone etterfulgt av lav-lavhøy-toner Justere volumet (i løpet av en samtale) Trykk kort på volumknappene + eller - Ett blått blink Tone ved hver volumendring. Dobbel tone når laveste/høyeste volumnivå er nådd Indikatorlampe for samtaler (aktivere/deaktivere) Med hodesettet slått på holder du nede av/på-knappen og volumknappene + og - samtidig i ett sekund Slå indikator på: blått lys som blir sterkere i to sekunder Slå indikator av: blått lys som blir svakere i to sekunder Én lav tone Koble til igjen etter at du har forlatt området i mer enn 30 sekunder Trykk raskt på ringekontrollknappen Ett blått blink Én lav tone Voyager PRO UC brukerhåndbok 9

10 Kontrollere batteristatus Hvis du vil kontrollere batteristatusen, må hodesettet være slått på. Trykk kort på av/på-knappen. Indikatorlampen blinker rødt for å vise ladenivået til batteriet som vist nedenfor. Ladeindikatorlamper Røde blink Batterinivå S S S S S S Mer enn 2/3 fullt 1/3 til 2/3 fullt Mindre enn 1/3 fullt Automatiske varslinger for batteristatus Når batterinivået er svært lavt, hører du automatisk en tone og en talebeskjed på engelsk. Se nedenfor. Advarsler om lavt batterinivå Batterinivå Tone Talebeskjed Sammenkoble hodesettet og USB-adapteren Hodesettet og USB-adapteren leveres sammenkoblet. Men hvis du ønsker å bruke et annet hodesett med den eksisterende USBadapteren, kan enhetene kobles sammen på følgende måte: 1 Sørg for at det andre hodesettet er ladet opp. 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen til indikatorlampen blinker rødt og blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. Merk Hvis den ikke blinker rødt/blått, kan du trykke på og holde nede av/på-knappen for å slå av hodesettet. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen igjen, til du ser at det blinker rødt/ blått. 3 Sett USB-adapteren i sammenkoblingsmodus ved å trykke på og holde nede sammenkoblingsknappen på adapteren i to sekunder. Sammenkoblingslampen lyser rødt og blått. 4 Når sammenkoblingslampen på USB-adapteren lyser kontinuerlig blått, er hodesettet og USB-adapteren koblet sammen. MERK: Vær forsiktig når du sammenkobler USB-adapteren. Ikke trykk hardt. Klem med begge fingrene i stedet for å trykke på USBadapteren for å unngå skade på USB-adapteren eller USB-porten. 30 minutter med taletid gjenstår (denne varseltonen kommer bare under en aktiv samtale) Dobbel høy tone hvert 15. minutt "Battery Low" gjentas hvert 30. minutt 10 minutter med taletid gjenstår Tre høye toner hvert 30. sekund "Recharge Battery" gjentas hvert 3. minutt Utenfor rekkevidde-advarsel Hvis du er i en samtale, hører du at lyden blir dårligere etter hvert som du beveger deg utenfor rekkevidde. Hvis du forblir utenfor driftsområdet, kan det hende at aktive samtaler blir avbrutt. Samtaler gjenopprettes når du beveger deg tilbake innenfor driftsområdet. Voyager PRO UC brukerhåndbok 10

11 5 Bruke hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth 1 Slå på mobiltelefonen og aktiver Bluetooth. På de fleste telefoner velger du Innstillinger>Verktøy>Tilkoblinger> Bluetooth>På. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 2 Trykk på og hold nede av/på-knappen på hodesettet til indikatorlampen blinker rødt og blått. Hodesettet er nå i sammenkoblingsmodus. Merk Hvis den ikke blinker rødt/blått, kan du trykke på og holde nede av/på-knappen for å slå av hodesettet. Deretter trykker du på og holder nede av/på-knappen igjen, til du ser at det blinker rødt/blått. 3 Bruk kommandoene på telefonen til å finne hodesettet. På de fleste telefoner velger du Innstillinger>Verktøy>Til koblinger>bluetooth>søk>proplantronics. Se telefonens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon. 4 Når du blir bedt om å skrive inn en kode, skriver du inn 0000 (fire nuller). Indikatorlampen på hodesettet blinker blått når enhetene er sammenkoblet. merk Hvis du vil koble hodesettet sammen med en ekstra telefon, må du slå telefonen på og deretter gjenta trinnene 2 til 4. Merk Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om sammenkobling for populære mobiltelefoner, kan du gå til: easytopair. Hodesettet vil være i sammenkoblingsmodus i tre minutter. Foreta, svare på og avslutte samtaler med hodesettet og mobiltelefon med Bluetooth Foreta en samtale Slå et nummer med tastaturet på mobiltelefonen. Svare på en samtale Svare på en samtale når du allerede har en aktiv samtale med UC-programmet Avslutte en samtale Trykk raskt på ringekontrollknappen. Trykk raskt på ringekontrollknappen for å avslutte samtalen med UC-programmet, og trykk deretter igjen for å svare på samtalen på mobiltelefonen. Trykk raskt på ringekontrollknappen. Slå forrige nummer på nytt* Aktiv taleoppringing* Avvise en samtale Tapt samtale Overføre en samtale fra mobiltelefonen til hodesettet Overføre en samtale fra hodesettet til mobiltelefonen Trykk to ganger på ringekontrollknappen. For hver gang du trykker kommer det en dobbel lav tone. En siste tone indikerer at det forrige nummeret har blitt slått på nytt. Trykk på og hold nede ringekontrollknappen i to sekunder Første tone kommer når du trykker på knappen, etterfulgt av nok en tone for å indikere at taleoppringing er aktivert. Hold nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone. Trykk på hvilken som helst knapp for å stille tilbake indikatorlampen. Indikatorlampen blinker lilla tre ganger hvert 10. sekund i fem minutter eller til den stilles tilbake. Når en samtale pågår, trykker du på og holder nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone etterfulgt av en dobbel lav tone. Når en samtale pågår, trykker du på og holder nede ringekontrollknappen i ett sekund til du hører én lav tone etterfulgt av en dobbel lav tone. *Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter disse funksjonene. Voyager PRO UC brukerhåndbok 11

12 6 PerSono Suite-programvare Det anbefales på det sterkeste at du installerer PerSono Suite-programvaren. Selv om Voyager PRO UC-systemet fungerer uten programvaren, vil det begrense systemets funksjonalitet. Med PerSono Suite-programvaren kan du gjøre følgende med Voyager PRO UC-systemet: Svare på / avslutte samtaler fra PCen eksternt med hodesettet (krever bruk av støttet PC-telefon) Tilpasse hodesettet og adapterinnstillingene i henhold til de personlige preferansene dine Administrer PC-multimediene automatisk så du aldri går glipp av en samtale Få rask tilgang til produktstøtte og oppgraderingsinformasjon om programvare/fastvare Støtte til PC-telefon Hvis du vil ha en liste over PC-telefoner som støttes av PerSono Suite, kan du gå til SoftphoneCompatibility PerSono Suite-programvaren støtter alle PC-telefonene på listen uten at det kreves ekstra trinn fra brukeren, bortsett fra Skype. Hvis du vil tillate at Skype er en støttet PC-telefon i PerSono Suite, må du følge denne fremgangsmåten: 3 Skjermen Håndtere API-tilgangskontroll vises og angir at et annet program prøver å få tilgang til Skype. Navnet på programmet vises som PerSonoSuite.exe med utgiveren Plantronics, Inc. Du må velge Tillat at dette programmet bruker Skype og klikke på OK. 4 Hvis du vil bekrefte at PerSono Suite nå støtter Skype, kan du gå til kategorien for PC-panel i PerSono Suite og kontrollere at Skype vises under PC-telefoner. 1 Kontroller at PerSono Suite-programvaren kjører på PCen din. Du vil se et hodesettikon nederst til høyre i systemstatusfeltet for PCen når PerSono Suiteprogramvaren kjører. 2 Hvis Skype kjører på PCen din, vil Skype sende deg en beskjed om at PerSonoSuite.exe vil bruke Skype. Gå til kategorien for nye hendelser som finnes øverst i høyre hjørne av Skype-vinduet, og klikk på det røde flagget. Deretter må du klikke på koblingen til PerSonoSuite.exe for å komme til skjermen Håndtere API-tilgangskontroll. PerSono Suite.exe Batterilevetid I nedre, venstre hjørnet av skjermen (og for alle programvareskjermer), ser du ett av de følgende ikonene som angir omtrentlig gjenværende kapasitet i hodesettbatteriet. 100 % 75 % 50 % 25 % Mindre enn 5 min. Voyager PRO UC brukerhåndbok 12

13 Innstillingerskjerm hodesett og USB-adapter Med innstillingerskjermen kan du tilpasse adapteren og hodesettet i henhold til egne preferanser. Voyager PRO UC-systemet leveres med fabrikksinnstilinger som kan endres slik det beskrives i kolonnen Innstillinger nedenfor. MERK Noen parametere kan være grå. PerSono Suite gjør automatisk parametere som ikke passer til en spesiell Plantronics-enhet, grå. Innstillinger hodesett Funksjon Innstillinger Fabrikkinnstilling Dempingstone Av/på På Ringetone PC Lyd 1/lyd 2/lyd 3 Lyd 2 Ringetonevolum PC Av/på På Ringetone mobil Lyd 1/lyd 2/lyd 3 Lyd 1 Ringetonevolum mobil Av/på På Andre innkommende samtale Ring kontinuerlig/ring én gang/ignorer Ring kontinuerlig Innstillinger USB-adapter Funksjon Innstillinger Fabrikkinnstilling Lydbåndbredde PC Bredbånd/smalbånd Bredbånd Ring både hodesett/pc Av/på På Hjelp for USB-adapterinnstillinger Lyd Båndbredde Systemet støtter både smalbånds- og bredbåndslyd fra PCen. Bredbåndslyd gir bedre taleklarhet og lyd som er tro mot originalen. Bredbåndslyd bruker imidlertid mer batteristrøm og har mye strengere tilgangskriterier som reduserer antallet systemer som kan utplasseres i et lite område. Alle PCer støtter bredbåndslyd. Når du bytter mellom smalbånds- og bredbåndslyd, må du gjenopprette lydkoblingen for at endringene skal ha effekt. PC for bredbånd Voyager PRO UC brukerhåndbok 13

14 PC-panelskjerm Velg om du vil at PerSono Suite-programvaren skal starte når du logger på Windows. Se en liste over støttede PC-telefoner som kjører på PCen. Se hvilken Plantronics-enhet som er koblet til PCen og jobber sammen med PerSono Suite-programvare. Tilpass hvordan du vil at PerSono Suite-programvaren skal behandle multimedier når en samtale begynner/avslutter. Avanserte innstillinger Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled Hvis denne funksjonen settes til ON (PÅ) når en PC-radiokobling er opprettet, forutsetter Microsoft Office Communicator at brukeren prøver å foreta en VOIP-samtale og få en summetone. Hvis denne funksjonen settes til OFF (AV) når en PC-radiokobling er opprettet, kommer Microsoft Office Communicator til å vente. Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled kan settes til OFF (AV) eller ON (PÅ). Sertifisert Microsoft Office Communicator-produkt: Standardinnstilling = ON (PÅ) Standardprodukt: Standardinnstilling = OFF (AV) Audio Sensing Enabled Audio Sensing er en spesialfunksjon som er støttet av de trådløse enhetene til Plantronics. Denne funksjonen kan registrere lydsignaler ved USB-porten og automatisk opprette en PC-radiokobling mellom basen og det trådløse hodesettet uten at brukeren må trykke på ringekontrollknappen på PCen. Hvis parameteren Microsoft Office Communicator Dial-tone Enabled settes til ON (PÅ), høres Microsoft Office Communicator-summetonen hver gang brukeren trykker på ringekontrollknappen på PCen. Brukeren kan imidlertid ha trykt på ringekontrollknappen på PCen for blant annet å høre på musikk, og ønsker dermed ikke å høre summetonen. I dette tilfellet hvis brukeren setter parameteret Audio Sensing Enabled til ON (PÅ), opprettes radiokoblingen automatisk når PC-lyd blir registrert ved USB-porten, og dette gjør at brukeren slipper å trykke på ringekontrollknappen på PCen. Audio Sensing Enabled kan settes til OFF (AV) eller ON (PÅ). Støtteskjerm Støtteskjermen gir tilgang til denne brukerhåndboken som kan skrives ut, vanlige spørsmål, kontaktinformasjon for Plantronics og informasjon om programvareoppgradering. Den aktuelle versjonen av programvaren og fastvaren som for øyeblikket kjører på systemet, vises også her. Oppdateringer All nødvendig programvare og fastvare til Plantronics-enheten kan oppdateres via Internett når og hvis oppdateringer er tilgjengelig. Du kan velge hvor ofte systemet skal se etter oppdateringer. Når oppdateringer er tilgjengelig, kan du vise alle ventende oppdateringer og bestemme hvilke du vil laste ned, og når dette skal skje. Den bestemte versjonen av PerSono Suite-programvaren og fastvaren for hodesett/basestasjon som brukes på ditt system, vises alltid i VERSJONER-feltene. Varsle når oppdateringer er tilgjengelig: Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, vil systemet automatisk se etter programvareog fastvareoppdateringer med jevne mellomrom. Når denne parameteren aktiveres (merkes av), aktiveres automatiske oppdateringskontroller, og feltet for hyppighet utheves for å gjøre deg oppmerksom på at du kan velge hvor ofte systemet skal se etter oppdateringer, for eksempel hver tredje måned, hver måned eller hver uke. Når denne parameteren er deaktivert, vil systemet ikke automatisk se etter programvare-/fastvareoppdateringer. Se etter oppdateringer: Du kan velge å se etter programvare-/ fastvareoppdateringer når som helst ved å klikke på Se etter oppdateringer-knappen. Tilgjengelige oppdateringer: Etter at det manuelt eller automatisk har vært kontrollert om det finnes oppdateringer, fylles dette feltet ut med relevante programvare- og fastvareoppdateringer. Installer: Vær oppmerksom på at automatiske oppdateringskontroller ikke inkluderer automatisk nedlasting og installering. Selve nedlastingen og installeringen utføres bare når du velger minst ett element i Tilgjengelige oppdateringer-listen og klikker på Installer-knappen. Sertifisert Microsoft Office Communicator-produkt: Standardinnstilling = ON (PÅ) Standardprodukt: Standardinnstilling = OFF (AV) Voyager PRO UC brukerhåndbok 14

15 7 Feilsøking og vanlige spørsmål Feilsøking bruk av UC-programmet Hodesettet fungerer ikke sammen med UC-programmet. Lyden er forvrengt eller jeg hører et ekko i hodesettet. Jeg ønsker å motta en samtale fra mobiltelefonen mens jeg har en samtale med UCprogrammet. Koble til Bluetooth-koblingen mellom hodesettet og USBadapteren på nytt. Batteriet gir betydelig redusert taletid, selv etter full opplading. Kontroller at hodesettet er oppladet. Kontroller at hodesettet er slått på og tilkoblet. Trykk på ringekontrollknappen på hodesettet. Finjuster lyttevolumet med ringekontrollknappen. Hvis volumet fremdeles er for lavt, kan du justere lyttevolumet på PCen ved å bruke UCprogrammet*. Reduser talevolumet på PCen ved å bruke UC-programmet. Rett mikrofonen mot haken din. Hvis forvrengningen fortsatt er der, må du senke volumet med ringekontrollknappen. Trykk på ringekontrollknappen i under ett sekund (dette avslutter samtalen med UC-programmet). Trykk på ringekontrollknappen igjen for å koble til mobiltelefonen. Hvis du slår hodesettet på utenfor Bluetooth-rekkevidde, og deretter går tilbake i dekningsområdet, kan det hende at du må gjenopprette Bluetooth-koblingen ved å trykke på knappen på USBadapteren. Batteriet må byttes ut. Kontakt for å få informasjon om fabrikkservice. Voyager PRO UC brukerhåndbok 15

16 Feilsøking Bruk av mobiltelefon Hodesettet fungerer ikke med telefonen min. Kontroller at hodesettet er fulladet. Kontroller at hodesettet er sammenkoblet med Bluetooth-telefonen du vil bruke. Se Koble hodesettet sammen med en mobiltelefon med Bluetooth på side 11. Telefonen fant ikke hodesettet. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 11. Jeg kunne ikke angi PIN-koden. Slå både telefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen på side 11. PIN-koden eller koden er 0000 (fire nuller). Jeg hører ikke den som ringer/ summetonen. Lydkvaliteten er dårlig. Hodesettet er ikke slått på. Trykk på ringekontrollknappen i ca. 2 sekunder til du hører en pipetone eller ser at indikatoren lyser blått. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere Bluetooth-telefonen. Hodesettbatteriet er helt utladet. Lad batteriet. Se Lade hodesettet på side 6. Lyttevolumet er for lavt. Gradvis trykking på ringekontrollknappen justerer volumet. Kontroller at hodesettet passer ordentlig. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere Bluetooth-telefonen. Den som ringer hører ikke meg. Kontroller at hodesettet sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Hodesettet faller av øret. Kontroller at hodesettet sitter riktig i øret med mikrofonen pekende mot munnviken. Se Tilpasse hodesettet på side 6. Voyager PRO UC brukerhåndbok 16

17 Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Hvis du vil ha produktstøtte, kan du kontakte oss på Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, logoen, PerSono, Plantronics Voyager og Sound Innovation er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Microsoft, Windows og Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Skype er et varemerke for Skype Limited eller andre relaterte Skype-selskaper. Varemerkenavnet Bluetooth tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Plantronics bruker dette merket på lisens. Patent US og patenter under godkjenning (10.09)