Voyager Legend. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Voyager Legend. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Voyager Legend Brukerhåndbok

2 Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på venstre eller høyre side 7 Det grunnleggende 8 Ringe/besvare/avslutte samtaler 8 Demp 9 Justere volumet 9 Bruke sensorer 9 Avspilling eller pause av lydstreaming 9 Flere funksjoner 10 Talevarslinger 10 Talekommandoer 10 Tilpasse hodesettet 11 Multipoint 11 Spesifikasjoner 12 Brukerstøtte 2

3 Hva er det i esken 1 2 Hodesett USB-ladeledning EURO + UK 6 7 Vekselstrømslader 1 2 Skumputer og ørepropper i silikon Billader 6 7 3

4 Hodesettoversikt voice Ringeknapp Volumknapp Indikatorlampe på hodesett Av/på-knapp Magnetisk ladeport Demp-knapp Taleknapp Avspillings-/pause-knapp Vær trygg. Les sikkerhetsveiledningen for å få viktig informasjon om sikkerhet, lading, batteri og forskrifter før du bruker det nye hodesettet. 4

5 Sammenkobling Sammenkobling for første gang Første gang du slår på hodesettet, starter sammenkoblingsprosessen. 1 Plasser hodesettet på øret, og slå det på. 2 Mens hodesettets indikatorlamper blinker rødt og blått, aktiver Bluetooth på telefonen, og start søk etter nye enheter. iphone: Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På Android -smarttelefoner: Settings (Innstillinger) > Wireless & Networks (Trådløs og nettverk) > Bluetooth: On (På) > Scan for devices (Søk etter enheter) MERK Menyene kan variere fra enhet til enhet. 3 Velg PLT_Legend. Hvis telefonen ber om det, trykker du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen. 4 Når sammenkoblingen er fullført, slutter indikatorlampene å blinke rødt og blått, og du hører pairing successful (vellykket sammenkobling). MERK Hvis du vil aktivere kunngjøring av navnet til oppringer, må du tillate tilgang til kontaktene dine hvis telefonen spør etter det. Sammenkoble en annen telefon Etter at du har sammenkoblet hodesettet med telefonen, vil du kanskje sammenkoble en annen telefon. 1 Slå på hodesettet og velg mellom: å trykke på taleknappen og si pair mode (sammenkoblingsmodus), eller å trykke på og holde nede ringeknappen til du hører pairing (kobler sammen) 2 Mens hodesettets indikatorlamper blinker rødt og blått, aktiveres Bluetooth på telefonen, og søket etter nye enheter begynner. 3 Velg PLT_Legend. Hvis telefonen ber om det, trykker du inn fire nuller (0000) som passord eller godtar tilkoblingen. 4 Når sammenkoblingen er fullført, slutter indikatorlampene å blinke rødt og blått, og du hører pairing successful (vellykket sammenkobling). MERK Hvis du vil aktivere kunngjøring av navnet til oppringer, må du tillate tilgang til kontaktene dine hvis telefonen spør etter det. 5

6 Lade Det nye hodesettet ditt har nok strøm til å sammenkoble og foreta noen få samtaler før du må lade det, men du kan lade det opp når som helst. 1 Plasser den magnetiske ladekontakten slik at kontakten trekkes inntil hodesettet og kontaktpunktene møtes. 2 Koble kabelen til USB-veggladeren eller en bærbar datamaskin i 90 minutter. Indikatorlampene slutter å lyse når enheten er ladet opp. 6

7 Passform Bytte øreproppen Bytt øreproppen for bedre passform. 1 Trykk inn øreproppen, og roter mot venstre for å løsne den Plasser den nye øreproppen i sporet. 3 Roter den mot høyre for å låse den på plass. 2 1 Bruke på venstre eller høyre side Hvis du vil bruke hodesettet på det andre øret, må du rotere mikrofonarmen oppover og vri den rundt, slik at øreproppen er på den andre siden før du senker mikrofonarmen igjen

8 Det grunnleggende voice Ringe/besvare/ avslutte samtaler Svare på en samtale Velg mellom følgende: Plasser hodesettet på øret for å svare på samtalen, eller si "answer" (svar) etter at samtalen er kunngjort, eller trykk på ringeknappen MERK Du kan endre talekommandospråket via verktøyet MyHeadset Updater. Språkene som er tilgjengelige, er britisk engelsk, fransk, tysk og spansk. Se Talekommandoer hvis du vil ha mer informasjon. Svare på en andre samtale Først trykker du på ringeknappen for å avslutte den gjeldende samtalen. Deretter trykker du på ringeknappen på nytt for å svare på den nye samtalen. Avslutte en samtale Trykk på ringeknappen for å avslutte gjeldende samtale. Avvise en samtale Velg mellom følgende: Ta hodesettet av, eller si "ignore" (ignorer) etter at samtalen er kunngjort, eller hold nede ringeknappen i to sekunder Ringe tilbake til siste samtale Dobbelttrykk på ringeknappen. Taleoppringing (telefonfunksjon) Hold nede ringeknappen i to sekunder, vent på telefonbeskjeden, og gi telefonen beskjed om å slå navnet til en lagret kontakt. Kunngjøring av oppringer Når du bruker hodesettet, vil du høre navnet til kontakten som ringer deg. Du kan da bestemme om du vil svare på eller ignorere samtalen. Navnet til personen som ringer, blir kunngjort: hvis telefonen har Phone Book Access Profile (PBAP). hvis du har gitt tilgang til kontaktene dine under sammenkoblingsprosessen. hvis vedkommende er lagret som kontakt. 8

9 Navnet til personen som ringer, blir imidlertid ikke kunngjort i følgende situasjoner: hvis du bruker sensorene til å svare på et anrop automatisk når du tar på hodesettet hvis oppringeren er ukjent, ikke oppført eller blokkert Demp Du kan dempe mikrofonen under en samtale. Trykk på dempeknappen. Du hører en bekreftelse som sier mute on (demping på). Et varsel gjentas hvert 15. minutt for å minne deg på at mikrofonen er dempet. Trykk på dempeknappen igjen for å åpne mikrofonen og høre mute off (demping av). Justere volumet Trykk volumknappen opp (+) eller ned ( ) under en samtale eller mens du streamer lyd. Bruke sensorer Smart Sensor -teknologien i dette hodesettet registrerer hvis du tar på deg hodesettet, og kan utføre tidsbesparende funksjoner automatisk. Du kan gjøre følgende når du tar på hodesettet: svare på en innkommende samtale overføre en aktiv samtale fra telefon til hodesett gjenoppta streaming av lyd Du kan gjøre følgende når du tar av hodesettet: Avvise en innkommende samtale overføre en aktiv samtale fra hodesett til telefon sette streaming av lyd på pause låse ringeknappen for å unngå utilsiktede anrop Tilbakestille sensorer Du må tilbakestille sensorene hvis de ikke fungerer som de skal. 1 Test Mens du har på deg hodesettet, trykker du på ringeknappen for å teste sensorene. En talevarsling for taletid betyr at sensorene fungerer. En tone betyr at sensorene må tilbakestilles. 2 Tilbakestilling Hvis du vil tilbakestille sensorene, må du lade hodesettet og plassere det på en flat, ikke-metallisk overflate i mer enn 10 sekunder. Avspilling eller pause av lydstreaming Ved å holde nede avspillings-/pause-knappen spilles av eller settes på pause. i to sekunder vil lydstreamingen enten MERK Du må sette streaming av lyd på pause før du gjør følgende: bruker hodesettets talekommandoer starter en utgående samtale via hodesettet (ringer tilbake eller taleoppringing) MERK Hvis du slår av hodesettet eller kommer utenfor telefonens rekkevidde mens du streamer lyd, vil ikke hodesettet spille av / pause streamingen når tilkoblingen med telefonen gjenopprettes. Du må gjenoppta streaming med telefonen manuelt. 9

10 Flere funksjoner Talevarslinger Hodesettet gir deg beskjed om statusendringer på engelsk. Du kan endre talevarslingsspråket ved å gå til plantronics.com/myheadset og laste ned verktøyet MyHeadset Updater. Språkene som er tilgjengelige, er kantonesisk, britisk engelsk, fransk, tysk, mandarin og spansk. Liste over talevarslinger Power on/off (Strøm av/på) Answering call (Besvarer samtale) Talk-time (x) hours (Taletid (x) timer) Talk-time less than 2 hours (Taletid under to timer) Battery low (Lavt batterinivå) Recharge headset (Lad opp hodesett på nytt) Phone 1 disconnected/phone 2 disconnected (Telefon 1 frakoblet / telefon 2 frakoblet) Phone 1 connected/phone 2 connected (Telefon 1 tilkoblet / telefon 2 tilkoblet) Pairing (Kobler sammen) Pairing successful (Vellykket sammenkobling) Pairing incomplete, restart headset (Sammenkobling mislyktes. Start hodesettet på nytt) Mute on/off (Demping av/på) Volume maximum/minimum (Maksimalt/minimalt volum) Voice recognition on/off (Stemmegjenkjenning av/på) Calling back last number (Ringer tilbake siste nummer) Call back XYZ (Ringer tilbake XYZ) Talekommandoer Trykk på taleknappen, vent på kommandoforespørsel, og si en kommando. What can I say? (Hva kan jeg si?) leser opp den fullstendige listen over tilgjengelige kommandoer. Du kan endre talekommandospråket ved å gå til plantronics.com/myheadset og laste ned verktøyet MyHeadset Updater. Språkene som er tilgjengelige, er britisk engelsk, fransk, tysk og spansk. Liste over talekommandoer Am I connected? (Er jeg tilkoblet?) Answer (Svar) Call information (Anropsinformasjon) Call Vocalyst (Ring Vocalyst) Cancel (Avbryt) Check battery (Kontroller batteri) Ignore (Ignorer) Pair mode (Sammenkoblingsmodus) Redial (Slå nummeret på nytt) What can I say? (Hva kan jeg si?) MERK Taleoppringingsfunksjonen på telefonen starter når du trykker på ringeknappen to sekunder. Taleoppringingsfunksjonen er ikke en talekommando for hodesettet. i 10

11 Deaktivere talekommandoene answer/ignore (svar/ignorer) Slik deaktiverer du talekommandoene answer/ignore (svar/ignorer) 1 Slå på hodesettet. 2 Trykk på og hold nede taleknappen til du hører en dobbel tone. 3 Gjenta for å aktivere kommandoene for talesvar på nytt. Tilpasse hodesettet Hodesettet forstår og snakker engelsk. Du kan endre språket og andre innstillinger på Internett. Med verktøyet MyHeadset Updater kan du gjøre følgende: få fastvareoppdateringer endre språket for talevarsling og -kommandoer (britisk engelsk, fransk, tysk og spansk. Talekommandoer er også tilgjengelige på kantonesisk og mandarin) endre det regionale telefonnummeret til Vocalyst-tjenesten slå talekommandoer av/på slå Smart Sensors av/på slå streaming av lyd med høy kvalitet (A2DP) av/på slå talevarslingen mute off (demping av) av/på Laste ned MyHeadset Updater 1 Koble hodesettet og USB-kabelen til datamaskinen. 2 Last ned verktøyet MyHeadset Updater fra plantronics.com/myheadset. 3 Rediger språk og regionale innstillinger, konfigurer andre funksjoner og last ned oppdateringer når de er tilgjengelige. Multipoint Voyager Legend støtter Multipoint-teknologi, som gjør det mulig å bruke ett hodesett med to forskjellige mobiltelefoner med Bluetooth. Hvis du vil sammenkoble hodesettet med en andre telefon, ser du Sammenkoble en annen telefon. Hvis du vil svare på den andre samtalen med den andre telefonen, må den gjeldende samtalen avsluttes eller føres tilbake til den første telefonen. Hvis du velger å ikke svare, går den andre samtalen til talepost. 1 Trykk på ringeknappen for å avslutte den første samtalen. 2 Trykk på ringeknappen på nytt for å svare på den andre samtalen. MERK Hvis du vil unngå problemer med Multipoint, bruker du ringeknappen stedet for kontrollene på telefonen. på hodesettet i Kontrollere batterinivå Du kan kontrollere det gjenstående batterinivået til hodesettet på to enkle måter. Bruk talekommandoen check battery (kontroller batterinivå). Se på batterimåleren for hodesettet på iphone (vises automatisk) eller Android-smarttelefonen (aktiveres av appene MyHeadset eller Find Myheadset ). 11

12 Spesifikasjoner Taletid Standby-tid Rekkevidde Hodesettvekt Ladetilkobling Batteritype Ladetid (maks.) Opptil 7 timer Opptil 11 dager Opptil 10 meter, klasse II 18 gram Mikro-USB-kabel med magnetisk kontakt for hodesettet, modulbasert strømlader på V, billader Oppladbart litium-ion-polymer som ikke kan byttes ut 90 minutter for full opplading Strømforsyningskrav 5 V DC 180 ma Bluetooth-versjon Bluetooth v3.0 Bluetooth-profiler Støy- og vindredusering Støtter Advanced Audio Distribution (A2DP), Audio/Video Remote Control (AVRCP), håndfri bredbånd v1.6 (HFP), hodesett v1.2 (HSP), Phone Book Access Profile (PBAP), Secure Simple Pairing (SSP2) Aktiv digital signalbehandling (DSP) med tre mikrofoner samt: Innebygget adaptiv 20 bånds equalizer Akustisk ekkoreduksjon Sidetone for registrering av støy Driftstemperatur 0 40 C Oppbevaringstemperatur 0 40 C Temperatur ved lading 0 40 C Tre lags beskyttelse mot vindstøy omfatter: vindskjermer i rustfritt stål akustisk stoffmateriale elektronisk filter i mikrofonkretsen 12

13 Brukerstøtte plantronics.com/support EN Tel: AR CS DA Tel: DE Deutschland Österreich Schweiz EL ES Tel: *Støtte på engelsk FI Tel: FR Tel: GA Tel: HE HU IT Tel: NL NL BE LUX NO Tel: PL PT Tel: RO RU Tel: SV Tel: TR Sikkerhetsinformasjon: se det separate heftet "For din sikkerhet" Informasjon om den 2-års begrensede garantien: plantronics.com/warranty Plantronics B.V. Scorpius LR Hoofddorp Netherlands plantronics.com 2012 Plantronics, Inc. Med enerett. Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc., og all bruk fra Plantronics' side er under lisens. Alle andre varemerker eies av sine respektive selskaper. Patenter under godkjenning (10.12)

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML18 og ML20 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680136

Din bruksanvisning APPLE IPHONE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z200 http://no.yourpdfguides.com/dref/819926 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50 Brukerhåndbok SmartWatch 3 SWR50 Innhold Komme i gang...4 Introduksjon...4 Oversikt...4 Lading...4 Slå på og av...5 Konfigurere SmartWatch 3...5 Grunnleggende informasjon...8 Slik bruker du berøringsskjermen...8

Detaljer

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9048. Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Installasjons- og bruksanvisning CC 9048 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer