Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blackwire C710 /C720. USB-hodesett med ledning og Bluetooth. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Blackwire C710 /C720 USB-hodesett med ledning og Bluetooth Brukerhåndbok

2 Innhold Velkommen 3 Hva er det i pakken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør/reservedeler 6 Bruke hodesettet 7 Integrerte kontroller 7 Bære hodesettet 8 Koble til, lade og foreta samtaler med mobiltelefonen 9 Koble hodesettet til PC 9 Lade hodesettet 9 Foreta en samtale med mobiltelefonen 9 Foreta PC-samtaler 12 Avanserte funksjoner 14 Plantronics Spokes-programvare 18 Nyttige tips 21 Feilsøking 22 2

3 Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke Bluetooth-hodesettet Blackwire C710/C720. Se viktig produktsikkerhetsinformasjon i de separate sikkerhetsinstruksjonene før du installerer eller bruker produktet. Blackwire C710/C720 neste generasjons teknologi. Særpregede uthevinger og Smart Sensor -teknologi: Svar automatisk på anrop ved å sette hodesettet på øret. Overfører samtaler automatisk mellom mobiltelefonen og hodesettet. PC-telefon kan oppdateres automatisk. Integrert A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) gjør at du kan høre på medielyd. Talebeskjeder annonserer strøm av/på, batterinivå, tilkoblingsstatus og mer. Systemkrav Datamaskin Støttede operativsystemer: Windows XP SP3 eller nyere, Windows Vista SP1 eller nyere, Windows 7 SP1 eller nyere anbefales MAC OS X eller nyere Prosessor: 400 MHz Pentium -prosessor eller tilsvarende (minst), 1 GHz Pentium-prosessor eller tilsvarende (anbefalt) RAM: 96 MB (minst), 256 MB (anbefalt) Harddisk: 280 MB (minst), 500 MB (anbefalt) Nettleser Internet Explorer ver. 6 eller nyere må være på brukerens system (kreves) Registrere produktet elektronisk Gå til plantronics.com/productregistration for å registrere produktet elektronisk, slik at vi kan gi deg best mulig service og teknisk støtte. Teknisk hjelp Besøk nettstedet vårt på plantronics.com/support for teknisk støtte, inkludert vanlige spørsmål og kompatibilitets- og tilgjengelighetsinformasjon. 3

4 Hva er det i pakken ELLER Blackwire C710-hodesett med integrert kontroll (monaural) eller 2 Blackwire C720-hodesett med integrert kontroll (stereo) 3 USB-kabel til Blackwire C710/C720 4 Bæreetui 4

5 Hodesettfunksjoner Høyre ørepute 2 Justerbar hodebøyle 3 Venstre ørepute 4 Støyreduserende mikrofon 5 Taleknapp og Bluetooth av/på-knapp for mobiltelefonen 6 Volum opp-/ned-linje 7 Integrert kontroll 8 Knapp for demping / oppheve demping 9 Taleknapp for PC 10 USB-kabel/-kontakt 5

6 Tilbehør/reservedeler (selges separat). Bæreetui Øreputer i skum Øreputer i skinnimitasjon USB-kabel til Blackwire C710/C720 merk Hvis du vil ha mer informasjon om reservedeler, kan du gå til plantronics.com/accessories. 6

7 Bruke hodesettet Integrerte kontroller Taleknapp for mobiltelefon Taleknapp for PC Volum Kan brukes til å svare på eller avslutte et anrop direkte fra hodesettet med ett trykk. Lampen blinker raskt blått når en samtale kommer inn, og blinker sakte blått når en samtale pågår. Kan brukes til å slå Bluetooth-radioen av eller på manuelt med et svært langt trykk. Bluetooth-tilstanden blir i siste registrerte tilstand. Kan brukes til å svare på eller avslutte et anrop direkte fra hodesettet med ett trykk. Lampen blinker raskt grønt når en samtale kommer inn, og blinker sakte grønt når en samtale pågår. Kan også brukes til å sette en samtale på vent med et middels trykk. Volumet kan stilles opp og ned ved å skyve linjen opp og ned. Demp Et enkelt trykk på demp-knappen demper mikrofonen. Når mikrofonen er dempet, lyser en rød lampe. Trykk på knappen igjen for å oppheve dempingen av mikrofonen. forsiktig For din egen sikkerhets skyld bør du ikke bruke hodesettet med høyt volum i lange perioder om gangen. Dette kan føre til hørselstap. Bruk alltid moderate lyttenivåer. Du finner mer informasjon om hodesett og hørsel på: plantronics.com/healthandsafety. 7

8 Bære hodesettet 1 Hvis du vil justere hodebøylen, kan du forlenge eller forkorte bøylen til den sitter komfortabelt. Plasser hodesettmottakeren slik at putene sitter komfortabelt rett over ørene dine. 2 På C710-hodesettet plasserer du den stabiliserende T-stangen over øret. 3 Når du har plassert hodesettet over øret, justerer du den fleksible bøylen slik at tuppen til bøylen peker mot munnviken. Du kan forme bøylen til å følge kurvene i ansiktet. merk Hodesettet er utformet for at bøylen skal sitte på venstre side av ansiktet. Hvis du vil bære hodesettet med bøylen på høyre side, roterer du mikrofonbøylen oppover til den sitter ved munnviken på høyre side. Venstre og høyre lydkanal byttes om. 8

9 Koble til, lade og foreta samtaler med mobiltelefonen Koble hodesettet til PC 1 Koble USB-kabelen til PC-en og den integrerte kontrollen. Første gang du kobler hodesettet til PC-en, blinker taleknappen for mobiltelefonen på hodesettet rødt og blått, som viser at det sammenkobles med mobiltelefonen. MERK Hvis du ikke ønsker å sammenkoble mobiltelefonen nå, trykker du på og holder nede taleknappen for mobiltelefonen i mer enn fem sekunder for å slå av Bluetooth-radioen. Lampen lyser rødt i to sekunder. Se Andre funksjoner for å få mer informasjon. Lade hodesettet MERK Det nye hodesettet har nok strøm til å foreta noen få samtaler før du må lade det. Når hodesettet er koblet til PC-en, lyser taleknappen for mobilen rødt når den lader, og slås av når den er fulladet. 1 Koble til hodesettet, og plasser det på en flat, ikke-metallisk overflate. Sensorene i hodesettet kalibreres fullstendig under lading. En full opplading tar ca. to timer. Når det er fulladet, slukkes lampen. MERK Lad alltid ved tilnærmet romtemperatur: Lad aldri batteriene ved temperaturer under 0 ºC (32 ºF) eller over 40 ºC (104 ºF). Batterinivået til hodesettet Med Plantronics Spokes -programvaren installert, vises et hodesettikon i systemstatusfeltet som viser batteristatusen. Plantronics-batteristatusen varsler deg ved fire forskjellige batterinivåer (25 %, 50 %, 75 % og 100 %). Lad opp hodesettet minst én gang for å kalibrere batteristatusen ordentlig. Foreta en samtale med mobiltelefonen 1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og bruk deretter telefonens innstillinger for å legge til / søke etter / finne nye Bluetooth-enheter. BlackBerry Innstillinger/alternativer > Bluetooth: På > Søk etter enheter. iphone Innstillinger > Generelt > Bluetooth > På (starter søk etter enheter) Android -telefon Innstillinger > Trådløs > Bluetooth: På > Skann etter enheter. Andre Se i håndboken til telefonen 9

10 Merk Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om sammenkobling for populære mobiltelefoner, kan du gå til plantronics.com/easytopair Blackwire C700 2 Hvis telefonen ber deg om det, skriver du inn 0000 som kode. Taleknappen for mobiltelefonen slutter å blinke når hodetelefonen har en aktiv tilkobling til mobiltelefonen. 3 Mens du bærer hodesettet, foretar du et testanrop fra mobiltelefonen. Under en aktiv samtale blinker taleknappen for mobiltelefonen blått. 4 Hvis du vil bruke mobiltelefonen borte fra PC-en, kobler du USB-kabelen fra den integrerte kontrollen. MERK Når du kobler et fulladet hodesett fra PC-en, har det nok strøm til å ringe med mobiltelefonen i fire til fem timer før det må lades opp. Koble hodesettet til PC-en igjen, så lyser taleknappen for mobilen rødt når hodesettet lader, og slås av når det er fulladet. 5 Avslutt samtalen ved å trykke på taleknappen for mobiltelefonen. TIPS For iphone-brukere vises batterinivået til hodesettet på startskjermen. Hodesettet må være koblet til iphone. Samtalen avsluttes ikke hvis du tar av hodesettet uten å trykke på taleknappen for mobiltelefonen. Se Avanserte funksjoner. MERK Du får ringekontroll og andre funksjoner hvis du laster ned Plantronics Spokes-programvaren på plantronics.com/software. 10

11 Foreta et anrop med hodesettet og Bluetooth-mobiltelefonen Foreta en samtale Slå et nummer med tastaturet på mobiltelefonen. Slå forrige nummer på nytt* Aktiv taleoppringing* Trykk to ganger på taleknappen for mobiltelefonen. Hver gang du trykker, kommer det en dyp tone. En lav-lav-høy-tone viser at det forrige nummeret har blitt slått på nytt. Trykk på og hold nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder. Du kommer til å høre en tone etterfulgt av en ny tone, som viser at taleoppringing er aktivert. * Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter disse funksjonene. Svare på og avslutte samtaler med hodesettet og Bluetooth-mobiltelefonen Svare på en samtale Trykk kort på taleknappen for mobiltelefonen. Besvare et anrop når du allerede har en aktiv samtale på PC-telefon Trykk kort på taleknappen for PC-en for å avslutte samtalen på PCtelefonen. Trykk deretter på taleknappen for mobiltelefonen for å besvare mobiltelefonsamtalen. Avslutte en samtale Avvise en samtale Trykk kort på taleknappen for mobiltelefonen. Trykk på taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder til du hører en ny enkel, lang lav tone. Overføre en samtale fra mobiltelefonen til hodesettet Overføre en samtale fra hodesettet til mobiltelefonen Når en samtale pågår, holder du nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder til du hører en enkel tone etterfulgt av en lang, lav tone. Når en samtale pågår, holder du nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder til du hører en lang lav tone etterfulgt av lav-lav-høy-toner. Eller, hvis du bruker smartsensorer, tar du av C710-/C720-hodesettet for å overføre lyd til mobiltelefonen. * Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter denne funksjonen. Funksjonaliteten til taleknappen for mobiltelefon med PC og mobiltelefon koblet til (ikke når en samtale pågår) Slår siste nummer på nytt på mobiltelefonen* Starter taleoppringing på mobiltelefonen* Trykk to ganger på taleknappen for mobiltelefonen. Hold nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder. * Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter denne funksjonen. MERK Du får ringekontroll og andre funksjoner hvis du laster ned Plantronics Spokes-programvaren på plantronics.com/software. Indikatorlamper for taleknapp for mobiltelefon Innkommende anrop Aktiv samtale Medielyd Sammenkoblingsmodus Slår på strømmen Strøm av Blinker raskt blått Blinker sakte blått Blinker sakte blått Blinker rødt og blått Lyser blått (to sekunder) Lyser rødt (to sekunder) 11

12 Foreta PC-samtaler 1 Last inn Plantronics Spokes-programvaren ved å gå til plantronics.com/software og klikke på Download (Last ned). 2 Koble USB-kabelen til den integrerte kontrolleren og PC-en hvis den er koblet fra. 3 Bekreft at innstillingene for høyttaleren og mikrofonen for PC-telefonen er angitt til Plantronics Blackwire C710/C720 som vist nedenfor: PC-lydoppsett for Windows 7 (For å gå til denne skjermen: Kontrollpanel > Lyd) Standardinnstilling: Alle PC-lyder og lyd spilles i hodesettet. PC-lydoppsett for Windows XP (For å gå til dette skjermbildet: Start > Kontrollpanel> Lyd og lydenheter) Standardinnstilling: Alle PC-lyder og lyd spilles i hodesettet. Blackwire C7xx Blackwire C7xx Blackwire C7xx Blackwire C7xx 4 Ringe fra PC-telefonen. Når en aktiv samtale pågår, blinker taleknappen for PC sakte grønt. 12

13 MERK Hvis du velger IKKE å installere Spokes-programvaren, fungerer hodesettet som standard lydenhet, men knappene på den integrerte kontrollen vil kanskje ikke fungere med PC-telefonen. Foreta et anrop med hodesettet og PC-telefonen Foreta en samtale Slå nummeret på PC-telefonen. Svare på og avslutte samtaler med hodesettet og PC-telefonen Svare på en samtale Trykk kort på taleknappen for PC-en. Svare på en samtale når du allerede har en aktiv samtale på mobiltelefonen Trykk kort på taleknappen for mobiltelefonen for å avslutte mobiltelefonsamtalen. Trykk deretter på taleknappen for PC-en for å svare på anropet med PC-telefonen. Avslutte en samtale Trykk kort på taleknappen for PC-en. Indikatorlamper for taleknapp for PC Innkommende anrop Aktiv samtale Medielyd Blinker raskt grønt Blinker sakte grønt Blinker sakte grønt 13

14 Avanserte funksjoner Smart Sensor-teknologi Sensorene oppdager om du har på hodesettet eller ikke. Sensorene sitter på talestykket på samme side som mikrofonbøylen. Automatisk svar: Når du ikke bruker hodesettet. Automatisk pause av medier: Når du hører på medielyd. Automatisk overføring av samtale: Uansett om du bruker hodesettet eller ikke. Når du mottar en samtale på mobiltelefonen eller PC-telefonen, besvares samtalen automatisk hvis du tar på deg hodesettet. Du behøver ikke å trykke på ringeknappen. Når du hører på medielyd på mobiltelefonen, kan du sette lyden på pause ved å ta av hodesettet. Ta på hodesettet igjen, og lyden fortsetter. Merk Hvis mediespilleren har spilt av i mindre enn ti sekunder, må du starte mediespilleren på nytt manuelt. Merk Hvis lyden blir stående på pause i over fem minutter, må du starte mediespilleren på nytt manuelt. Merk Funksjonen Automatisk pause av medier er kun tilgjengelig for mobiltelefonen. Medielyd fra PC-en settes ikke automatisk på pause. Hvis du ikke bruker hodesettet, og du besvarer en innkommende samtale på mobiltelefonen, videreføres lyden til mobiltelefonen. Når du tar på hodesettet, overføres lyden automatisk til hodesettet. Hvis du allerede bruker hodesettet og mottar en samtale, videreføres lyden til hodesettet, og du må trykke på taleknappen for mobiltelefonen for å besvare samtalen. Merk Disse funksjonene er aktivert som standard og kan deaktiveres i Plantronics-kontrollpanelet. Plantronics Spokes-programvaren må lastes ned for at du skal få tilgang til kontrollpanelet. Du må være koblet til PC-en for å endre innstillingene. Last inn Plantronics Spokes-programvaren ved å gå til plantronics.com/software og klikke på Download (Last ned). Andre funksjoner Koble til automatisk Når du bruker hodesettet Manuell sammenkobling Kobler hodesettet automatisk til mobiltelefonen når Bluetooth-hodesettet er slått på og innenfor rekkevidden til enhetene. En talebeskjed sier at du er koblet til. Hvis Bluetooth-radio er slått på, trykker du på og holder nede taleknappen for mobiltelefonen i over fem sekunder for å slå den av. Hvis den er slått av, trykker du på og holder nede taleknappen for mobiltelefonen til knappen blinker rødt og blått. 14

15 Funksjonalitet for samtalehåndtering (PC og mobiltelefon) Du kan være i en samtale med et PC-telefonprogram og motta en mobiltelefonsamtale. Ringelyden for anropet på mobiltelefonen høres i hodesettet. Trykk på ringeknappen for PC-en for å avslutte samtalen i PC-telefonprogrammet. Hvis du trykker på ringeknappen for mobiltelefonen igjen, besvares anropet på mobiltelefonen. Merk Hvis du bruker mobiltelefonen til å besvare anropet, sendes lyden til mobiltelefonen og samtalen i PC-telefonprogrammet forblir aktiv i hodesettet. Du kan være i en samtale på mobiltelefonen og motta et anrop på PC-telefonen. Ringetonen til anropet til PC-telefonen høres i hodesettet under samtalen. Trykk på taleknappen for mobiltelefonen på hodesettet for å avslutte samtalen på mobiltelefonen. Hvis du trykker på taleknappen for PC-en, besvarer du anropet på PC-telefonen. Hvis du mottar et anrop på PC-telefonen og et anrop på mobiltelefonen samtidig, svarer du på de respektive samtalene ved å trykke på taleknappen for mobiltelefonen eller PC-en. Lytte til lyd via A2DP (Advanced Audio Distribution Profile for Bluetooth) Blackwire C710-/C720-hodesettet ditt kan spille av mediefiler (musikk, podkaster osv.) fra alle A2DP-aktiverte mobile enheter. Spill/Pause Du kan også se Auto Pause Media (Automatisk pause av medier) i tabellen Smart Sensor Features (Smart Sensor-funksjoner). Tilpass Gjør det mer personlig Gå til plantronics.com/myheadset for å oppdatere hodesettet og tilpasse det med funksjoner som: språkalternativer for talebeskjeder deaktivering/aktivering av sensorene Deaktiver/aktiver talebeskjeden Mute off (Demping av) Angi påminnelse med talebeskjeden Mute on (Demping på) Fastvareoppdateringer etter hvert som de kommer ut Plantronics-apper for å forbedre din håndfrie opplevelse Merk Du vil kanskje høre uventede talebeskjeder og toner når du oppdaterer hodesettet. Overføringsrekkevidde Hvis du er i en mobiltelefonsamtale, blir lyden dårligere etter hvert som du beveger deg utenfor rekkevidden til mobiltelefonen. Hvis du forblir utenfor driftsområdet, kan det hende at aktive samtaler blir avbrutt. Samtaler gjenopprettes når du beveger deg tilbake innenfor driftsområdet. Med Blackwire C710/C720 kan det være så langt som 10 meter mellom enhetene før du mister signalet. Du får høre talebeskjeden Lost Connection (Mistet tilkobling) når du mister forbindelsen. 15

16 Hodesettkontroller, indikatorer og talebeskjeder Handling LCD Tone Talebeskjed Varsel om innkommende PC-anrop I/T Blinker raskt grønt Programmerbar ringetone I/T Svare på / avslutte PCsamtale Trykk kort på taleknappen for PC-en Kort grønt blink Svar: Enkel lav tone etterfulgt av lav-lavhøy-tone Avslutt: Enkel lav tone I/T PC-samtale, blink Hold nede taleknappen for PC-en i to sekunder Kort grønt blink Lav tone I/T Justere volumet (i løpet av en samtale) Trykk på volum opp-/ned-linjen Ett blink fra lampen på PC-en Tone ved hver volumendring. Dobbel tone når laveste/ høyeste volumnivå er nådd I/T Dempe mikrofonen Trykk på og slipp dempeknappen På: Dempeknappen er på Av: Dempeknappen er av På: Lav-høy-toner Av: Høy-lav-toner På: Mute On (Demping av) Av: Mute Off (Demping av) Slå mobiltelefonen (Bluetooth) av/på Hold taleknappen for mobiltelefonen nede i fem sekunder På: lyser blått i to sekunder Av: lyser rødt i to sekunder I/T På: Power on (Strøm på) etterfulgt av Phone Connected (Telefon tilkoblet), No Phone is connected (Ingen telefon er tilkoblet, eller Pairing (Sammenkobler. Av: Power off (Strøm av) Kontrollere om mobiltelefonen (Bluetooth) er slått på Trykk kort på taleknappen for mobiltelefon Kort blått blink Kort lav tone I/T Varsel om innkommende anrop til mobiltelefon I/T Blinker raskt blått Programmerbar ringetone I/T Svare på / avslutte mobiltelefonsamtale Trykk kort på taleknappen for mobiltelefon Kort blått blink Svar: Enkel lav tone etterfulgt av lav-lavhøy-tone Avslutt: Enkel lav tone I/T 16

17 Handling LCD Tone Talebeskjed Koble til mobiltelefonen på nytt etter å ha vært utenfor rekkevidde i mer enn 30 sekunder Trykk kort på taleknappen for mobiltelefon Ett blått blink Én lav tone Phone connected (Telefon tilkoblet) Slå siste nummer på nytt med mobiltelefonen* Trykk to ganger på taleknappen for mobiltelefonen. To blå blink To lave toner etterfulgt av lav-lavhøy-toner I/T Aktiver taleoppringing på mobiltelefon* Trykk på og hold nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder Ett blått blink Kort lav tone etterfulgt av lang lav tone I/T Avvis mobilanrop* Trykk på og hold nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder Ett blått blink Kort lav tone etterfulgt av lang lav tone I/T Overfør samtalelyd til/ fra mobiltelefon* Trykk på og hold nede taleknappen for mobiltelefonen i to sekunder Ett blått blink Kort lav tone etterfulgt av lang lav tone. Når et anrop overføres til hodesettet, hører du også lav-lav-høytonen som varsler om at du er tilkoblet. I/T Sammenkoblingsmodus for mobiltelefon (Bluetooth) Når Bluetooth er slått av, trykker du på og holder nede taleknappen for mobiltelefonen i fem sekunder. Blinker rødt/blått Kort lav tone Power on (Strøm på) etterfulgt av Pairing (Sammenkobler). * Bare tilgjengelig på mobiltelefoner og enheter som støtter denne funksjonen. 17

18 Plantronics Spokes-programvare Plantronics Control Panel (Plantronics-kontrollpanel) Brukerinnstillinger og enhetsinnstillinger som påvirker ytelsen til hodesettet, kan endres med Plantronics-kontrollpanelet. Hvis du vil åpne Plantronics-kontrollpanelet, laster du ned Plantronics Spokes-programvaren ved å gå til plantronics.com/software og klikke på nedlastingsknappen. Du kan starte dette verktøyet ved å klikke Start > Programmer > Plantronics > Plantronicskontrollpanel. Enhetsinnstillinger Velg Blackwire C7xx fra rullegardinmenyen. Velg deretter Device Settings (Enhetsinnstillinger) for å konfigurere innstillingene for hodesettsystemet ditt. 18

19 Fanen Programmer Viser statusen for Plantronics-støtte for ulike programmer som PC-telefoner og mediespillere. Fanen Innstillinger Med fanen Innstillinger kan du angi preferanser for mediespilleren i tillegg til andre generelle innstillinger. 19

20 Fanen Om Gir onlinetilgang til brukerhåndbok og kundestøtte og viser hodesettets systeminformasjon. Plantronics Update Manager Check for updates automatically (Se etter oppdateringer automatisk) Hvis du merker av i denne boksen, vil programmet automatisk se etter programvareoppdateringer med jevne mellomrom. Check for Updates Now (Se etter oppdateringer nå) Du kan velge å se etter tilgjengelige programvareoppdateringer når som helst ved å klikke på knappen Check For Updates Now (se etter oppdateringer nå) i UpdateManager: På Startmenyen klikker du på Programmer, Plantronics, og deretter åpner du Plantronics Update Manager. Installere valgte oppdateringer Etter en AUTOMATISK eller MANUELL OPPDATERINGSKONTROLL fylles dette feltet ut med aktuelle programvareoppdateringer, og INSTALLER VALGTE OPPDATERINGER begynner. 20

21 Nyttige tips Klesklemmen Fest klemmen på tøyet i brysthøyde. Når du sitter ved PC-en, reduserer klesklemmen vekten til den integrerte kontrollen, slik at den sitter mer komfortabelt. Når du bruker mobiltelefonen borte fra PC-en, holder klemmen den integrerte kontrollen praktisk på plass. 21

22 Feilsøking Feilsøking Bruk av PC-telefon Det kommer ikke lyd fra hodesettet. Ingen hører meg. Jeg kan ikke svare på samtaler med hodesettet. Jeg kan ikke oppheve dempingen av hodesettet via PC-telefonen / jeg kan ikke oppheve dempingen av PCtelefonen via hodesettet. Kontroller at Blackwire C710/C720 er angitt som standardenhet for avspilling i Windows. Kontroller at Blackwire C710/C720 er angitt som lydenhet på PCtelefonen (henvis til produsenten av PC-telefonen for veiledning om hvordan du endrer lydutgang). Kontroller at de individuelle lydinnstillingene på hodesettet, i Windows og for PC-telefonen ikke er slått av. Kontroller at Blackwire C710/C720 er angitt som standardenhet for opptak i Windows. Kontroller at Blackwire C710/C720 er angitt som lydenhet på PCtelefonen (henvis til produsenten av PC-telefonen for veiledning om hvordan du endrer lydutgang). Kontroller at de individuelle lydinnstillingene på hodesettet, i Windows og for PC-telefonen ikke er slått av. Kontroller at Blackwire C710/C720 er angitt som lydenhet på PCtelefonen (henvis til produsenten av PC-telefonen for veiledning om hvordan du endrer lydutgang). Se Plantronics' kompatibilitetshåndbok på Det kan være at du må laste ned programvare for å aktivere ringekontroll på PC-telefonen. plantronics.com/software PC-telefonen kan trenge Plantronics Spokes-programvare for å synkronisere dempekontrollen på PC-en med hodesettet. Se Plantronics' kompatibilitetshåndbok på plantronics.com/software Volumkontrollen på hodesettet justerer ikke volumet i Windows. Hodesettvolumet gjelder kun for hodesettet hvis du ikke har installert Plantronics Spokes-programvaren. Med programvaren synkroniseres hodesettvolumet med Windows. plantronics.com/software Feilsøking Bruk av mobiltelefon Hodesettet fungerer ikke sammen med mobiltelefonen min. Sørg for at hodesettet er fulladet. Kontroller at hodesettet er sammenkoblet med mobiltelefonen du vil bruke. Se plantronics.com/easytopair Telefonen fant ikke hodesettet. Slå av både mobiltelefonen og hodesettet. Deretter starter du mobiltelefonen på nytt og gjentar sammenkoblingsprosessen. (Se Connect headset to PC (Koble hodesettet til PC)). Jeg kunne ikke angi PINkoden. Lydkvaliteten er dårlig. Slå både mobiltelefonen og hodesettet av og på, og gjenta deretter sammenkoblingsprosessen. (Se Connect headset to PC (Koble hodesettet til PC)). PIN-koden eller passordet er 0000 (fire nuller). MERK Mange mobiltelefoner angir passordet automatisk i løpet av sammenkoblingsprosessen. Det er ikke sikkert at telefonen ber deg om å skrive inn et passord. Hodesettet er utenfor rekkevidde. Flytt hodesettet nærmere mobiltelefonen. 22

23 Gratulerer! Produktet du har kjøpt, har merket for TCO-sertifiserte hodesett 1. Sertifiseringen betyr at hodesettet er utformet og produsert i henhold til noen av verdens strengeste krav til ytelse og miljø. Produsenten av dette hodesettet har gitt det sertifiseringen TCO-sertifisert hodesett 1 som et tegn på brukervennlighet, høy ytelse og redusert innvirkning på naturen og miljøet. Produkter som er sertifisert som TCO-sertifiserte hodesett 1, er utformet spesifikt for å begrense risikoen for hørselskader. Hodesettene har beskyttelse for akustisk grense, noe som beskytter brukeren fra plutselige lydøkninger forårsaket av forstyrrelser på telefonlinjen. Andre funksjoner for TCO-sertifiserte hodesett 1: Ergonomi Volumkontroll, individuell justering og tilpasning, utskiftbare deler og holdbarhet av god kvalitet. Energi Lavt energiforbruk på ladestasjonen. Stråling Lav SAR-verdi. Lave elektromagnetiske felt omgir laderen. Økologi Produktet er utformet for resirkulering. Produsenter må ha et sertifisert system for miljøhåndtering, som EMAS eller ISO Restriksjoner på o klorbehandlede og bromerte flammehemmere og polymer o farlige tungmetaller som kadmium, kvikksølv, seksverdig krom og bly Alle TCO-merkede produkter er verifisert og sertifisert av TCO Development, en merkingsorganisasjon som er en uavhengig tredjepart. I over 20 år har TCO Development vært fremst i arbeidet for å ta utformingen av IT-utstyr i en mer brukervennlig retning. Våre kriterier er utviklet i samarbeid med en internasjonal gruppe av forskere, eksperter, brukere og produsenter. Siden programmets begynnelse har TCO-merkede produkter vokst i popularitet, og er nå etterspurt av brukere og produsenter av IT-utstyr over hele verden. Fullstendige spesifikasjoner og lister over sertifiserte produkter finner du på nettstedet vårt TRENGER DU MER HJELP? plantronics.com/support Plantronics, Inc. 345 Encinal Street Santa Cruz, CA USA Plantronics BV South Point Building C Scorpius LR Hoofddorp Nederland EEE Yönetmeliğine Uygundur 2012 Plantronics, Inc. Med enerett. Plantronics, Blackwire, C710, C720, Spokes og Smart Sensor er varemerker eller registrerte varemerker for Plantronics, Inc. Microsoft, Internet Explorer, Lync, Windows, Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blackberry eies av Research In Motion Limited og er registrert og/eller brukes i USA og andre land i verden. Varemerkenavnet Bluetooth tilhører Bluetooth SIG, Inc. og Plantronics, Inc. bruker dette merket på lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Anmeldte patenter (10.12)

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435 Hodesett Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble til

Detaljer

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok

Blackwire C435-M. Hodesett. Brukerhåndbok Blackwire C435-M Hodesett Brukerhåndbok TM Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Registrere produktet elektronisk 3 Teknisk hjelp 3 Hva er det i esken 4 Hodesettfunksjoner 5 Tilbehør 6 Bruke hodesettet 7 Koble

Detaljer

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok

Voyager. Legend UC. Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Voyager Legend UC Trådløst hodesettsystem (B235 og B235-M) Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Inkluderte funksjoner 3 Systemkrav for Plantronics Spokes -programvaren 3 Innholdet i esken 4 Oversikt 5 Hodesett

Detaljer

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok

Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B. Brukerhåndbok Voyager PRO UC Trådløst hodesettsystem WG200/B Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne brukerveiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker det

Detaljer

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok

Calisto 620. Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter. Brukerhåndbok Calisto 620 Bluetooth Wireless Spearkerphone + Bluetooth USB Adapter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Innholdet i esken 4 Grunnleggende 5 Kontroller for høyttalertelefon 6 Lade høyttalertelefonen

Detaljer

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C510/C520. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C510/C520 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk

Detaljer

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W740-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W740-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W710/W720. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W710/W720 Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

Savi W445A-M. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok Savi W445A-M Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok TM Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne hurtigstartveiledningen inneholder instruksjoner for konfigurering og bruk av det trådløse

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok

Savi W745-M. Trådløst hodesettsystem for flere enheter. Brukerhåndbok Savi W745-M Trådløst hodesettsystem for flere enheter Brukerhåndbok Innhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-informasjon 4 Hva er det i esken 5 Grunnleggende om baseenhet og hodesett

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok

Plantronics Voyager PRO. Brukerhåndbok Plantronics Voyager PRO Brukerhåndbok Velkommen Takk for at du kjøpte Plantronics Voyager PROhodesettet. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke det nye hodesettet. Før

Detaljer

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok

Backbeat Go 2. og ladeetui. Brukerhåndbok Backbeat Go 2 og ladeetui Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken 4 Hodesettoversikt 5 Vær trygg 5 Oversikt over ladeetui 6 Sammenkoble 7 Sammenkobling 7 Sammenkoble en annen enhet 7 Flere

Detaljer

Voyager Legend. Brukerhåndbok

Voyager Legend. Brukerhåndbok Voyager Legend Brukerhåndbok Innhold Hva er det i esken 3 Hodesettoversikt 4 Sammenkobling 5 Sammenkobling for første gang 5 Sammenkoble en annen telefon 5 Lade 6 Passform 7 Bytte øreproppen 7 Bruke på

Detaljer

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS510A /CS520A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS510A /CS520A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Konfigurering av hodesett 7 Koble til bordtelefonen

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. MARQUE M155 Bluetooth -hodesett LÆR MER MARQUE M155 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på en samtale (1 trykk eller si "Answer" (Svar)) Avvise en samtale (hold nede i ett sekund eller si "Ignore" (Ignorer)) Ringe opp på nytt

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headset BH-112 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to mobilenheter samtidig.

Detaljer

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere anrop uten å måtte bruke hendene og høre på favorittmusikken din mens

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-601 Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-34W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM

BRUKERHÅNDBOK. Plantronics DA45 TM D261N TM BRUKERHÅNDBOK Plantronics DA45 TM D261N TM Stereo/da45 bundle D261n-usb Stereo 0 0 0 VELKOMMEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett

LÆR MER. ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett LÆR MER ML10 og ML12 Bluetooth -hodesett FØLG MED RINGEKNAPP Svare på eller avslutte en samtale (1 trykk) Ringe opp på nytt (2 trykk) Starte telefonens taleoppringing (hold nede i to sekunder til du hører

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546342

Din bruksanvisning SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4546342 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG OMNIA W GT-I8350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG OMNIA W GT-I8350 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer