(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet: (86) Europeisk søknadsnr: (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato () Prioritet US (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (62) Avdelt fra EP / , med inndato (73) Innehaver International Business Machines Corporation, One New Orchard Road, Armonk, NY 04, USA (72) Oppfinner Gainey, Charles W., Intellc/o IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Law Hursley Park, Winchester, Hampshire SO21 2JN, Storbritannia Schmidt, Donald W., c/o IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Law Hursley Park, Winchester, Hampshire SO21 2JN, Storbritannia Kubala, Jeffrey P., c/o IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Law Hursley Park, Winchester, Hampshire SO21 2JN, Storbritannia Farrell, Mark S., c/o IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Law Hursley Park, Winchester, Hampshire SO21 2JN, Storbritannia (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 06 OSLO, Norge (4) Benevnelse Virtuell topologioppdagelse av konfigurasjon av datamaskin (6) Anførte publikasjoner EP-A B1, Perretta R F: "z/architecture overview - part 2", MVS Update, vol January 03 ( ), pages 1-74, XP , Retrieved from the Internet: URL:http://www.cbttape.org/xephon/xephonm/ mvs01.pdf [retrieved on ], US-A B1, EP-A B1

2 1 Teknisk felt Den foreliggende oppfinnelsen gjelder generelt for virtualisering av flerprosessorsystemer. Spesielt relaterer den foreliggende oppfinnelsen seg til at programmer kan oppdage topologi over sine virtuelle miljøer. Bakgrunn for oppfinnelsen. Blant systemets kontrollfunksjoner er evnen til å partisjonere systemet i flere logiske partisjoner (LPARer). En LPAR er en undergruppe av prosessorens maskinvare som er definert til å støtte et operativsystem. En LPAR inneholder ressurser (prosessorer, minne og inn / ut-enheter) og opererer som et uavhengig system. Flere logiske partisjoner kan eksistere innenfor et stormaskin hardwaresystem. I stormaskinsystemer fra IBM inkludert, S/390 (R), I mange år var det en grense på 1 LPARer. Nyere maskiner har (og potensielt mer). Slike maskiner er eksemplifisert ved z / Architecture (R). IBM (R) z / Architecture (R) er beskrevet i z / Architecture Principles of Operation SA publisert april, 07 av IBM. 1 2 Praktiske begrensninger i minnestørrelse, I / O tilgjengelighet, og tilgjengelig prosessorkraft begrenser vanligvis antall LPARer til mindre enn disse maksimumsgrensene. Hardware og firmware som muliggjør partisjonering er kjent som PR / SM (TM) (Prosessor Resource / System Manager). Det er PR / SM funksjoner som brukes til å opprette og kjøre LPARer. Denne forskjellen mellom PR / SM (et innebygd anlegg) og LPARer (resultatet av å bruke PR / SM) blir ofte ignorert og begrepet LPAR brukes samlet for anlegget og dets resultater. Systemansvarlige overdrar deler av minnet til hver LPAR og minnet kan ikke deles mellom LPARer. Administratorene kan gi prosessorer (også kjent som CPer eller CPUer) til bestemte LPARer eller de kan la systemet kontrollerne å sende noen eller alle prosessorer til alle LPARene hjelp av en intern lastbalanserende algoritme. Kanaler (CHPIDs) kan tilordnes bestemte LPARer eller kan deles av flere LPARer, avhengig av innholdet av enhetene på hver kanal. Et system med én prosessor (CP prosessor) kan ha flere LPARer. PR / SM har en intern dispatcher som kan tildele en del av prosessoren til hver LPAR, mye som et operativsystem dispatcher tildeler en del av sin prosessor tid til hver prosess, tråd, eller oppgave.

3 2 1 Partisjoneringskontrollspesifikasjonene befinner seg delvis i IOCDS og er delvis inneholdt i en systemprofil. IOCDSene og profilen befinner seg begge i Support Element (SE) som er rett og slett en bærbar datamaskin inne i systemet. SE kan kobles til en eller flere maskinvareadministrasjonkonsoller (HMCs), som er stasjonære personlige datamaskiner som brukes til å overvåke og kontrollere maskinvare som stormaskin mikroprosessorer En HMC er mer praktisk å bruke enn en SE og kan styre flere forskjellige stormaskiner. Å arbeide fra en HMC (eller fra en SE, i uvanlige omstendigheter), utarbeider en operatør en stormaskin til bruk ved å velge og laste inn en profil og en IOCDS. Disse skaper LPARer og konfigurere kanaler med enhetene tall, LPAR oppgaver, multiple sti informasjoner, og så videre. Dette er kjent som en Power-on Reset (POR). Ved å laste inn en annen profil og IOCDS, kan operatøren fullstendig endre antallet og arten av LPARer og utseendet på I / O-konfigurasjon. Men å gjøre dette er vanligvis forstyrrende for eventuelle operativsystemer og applikasjoner som kjører, og er derfor sjelden gjort uten videre planlegging. Logiske partisjoner (LPARer) er, i praksis, tilsvarende egne stormaskiner. Hver LPAR kjører sitt eget operativsystem. Dette kan være hvilken som helst stormaskin operativsystem, det er ikke nødvendig å kjøre z / OS (R), for eksempel, i hver LPAR. Installasjonsplanleggerne kan velge å dele I / O-enheter på tvers av flere LPARer, men dette er en lokal avgjørelse. 2 Den systemansvarlige kan tildele én eller flere system prosessorer for eksklusiv bruk av en LPAR. Alternativt, kan administratoren tillate alle prosessorer som skal brukes på noen eller alle LPARer. Her gir systemkontrollfunksjonene (ofte kjent som mikrokode eller firmware) en dispatcher å dele prosessorer blant de valgte LPARer. Administratoren kan angi maksimalt antall samtidige prosessorer utførende i hver LPAR. Administratoren kan også angi vektingene for ulike LPARer, for eksempel angi at LPAR1 bør få dobbelt så mye prosessortid som LPAR2. Operativsystemet i hver LPAR er IPLed separat, har sin egen kopi av operativsystemet, har sin egen operatørkonsoll (hvis nødvendig), og så videre. Hvis systemet i en LPAR krasjer, har det ingen effekt på de andre LPARene. I et stormaskinsystem med tre LPARer, for eksempel kan du ha en produksjon z / OS i LPAR1, en testversjon av z / OS i LPAR2, og Linux (R) for S/390 (R) i LPAR3. Hvis dette totale systemet har 8 GB minne, kunne vi ha tildelt 4 GB til LPAR1, 1 GB til LPAR2, 1 GB til LPAR3, og har holdt 2 GB i reserve. Operativsystemkonsollene for de to z / OS LPARene kan være på helt forskjellige steder.

4 3 For de fleste praktiske formål er det ingen forskjell mellom for eksempel tre separate stormaskiner som kjører z / OS (og dele det meste av sin I / O-konfigurasjon) og tre LPARer på samme stormaskin gjør det samme. Med mindre unntak z / OS, kan operatørene, og programmer ikke oppdage forskjellen. De små forskjellene inkluderer muligheten for z/os (hvis tillatt når LPARer ble definert) for å få ytelse og utnyttelsesinformasjon på tvers av hele stormaskin systemet og dynamisk skifte ressurser (prosessorer og kanaler) blant LPARer å forbedre ytelsen. Dagens IBM (R) stormaskiner har et sentralt prosessorkompleks (CPC), som kan inneholde flere ulike typer z / Architecture (R) prosessorer som kan brukes til litt forskjellige formål. Flere av disse formålene er knyttet til kostnadskontroll av programvare, mens andre er mer grunnleggende. Alle prosessorene i CPC begynner som tilsvarende prosessorenheter (PUS) eller motorer som ikke har vært preget for bruk. Hver prosessor er preget av IBM under installasjon eller på et senere tidspunkt. De potensielle karakteristikkene er: 1 Prosessor (CP) Denne prosessortypen er tilgjengelig for normale operativsystemer og programvarer. System Assistanse Prosessor (SAP) 2 Hver moderne stormaskin har minst én SAP; større systemer kan ha flere. Strukturtilpasningsprogrammer kjører internkoden for å gi I / O subsystem. En SAP, for eksempel, oversetter enhetstall og reelle adresser til kanalens sti identifikatorer (CHPIDer), elboks adresser og enhetstall. Det klarer flere baner til styringsenheter og utfører feilgjenoppretting for midlertidige feil. Operativsystemer og applikasjoner kan ikke oppdage strukturtilpasningsprogrammer, og strukturtilpasningsprogrammer bruker ikke noen "normalt" minne. Integrert fasilitet for Linux (R) (IFL) Dette er en normal prosessor med én eller to instruksjoner deaktivert som brukes bare av z / OS (R). Linux bruker ikke disse instruksjonene og kan bli utført av en IFL. Linux kan utføres ved en CP også. Forskjellen er at en IFL ikke telles når du angir modellnummeret av systemet. Dette kan gjøre en betydelig forskjell i programvare kostnader. zaap

5 4 Dette er en prosessor med en rekke funksjoner deaktivert (avbryte behandling, noen instruksjoner) slik at ikke noe fult operativsystem kan kjøres på prosessoren. Imidlertid kan z / OS oppdage tilstedeværelsen av zaap prosessorer og vil bruke dem til å utføre Java (TM)-koden. Den samme Java-kode kan kjøres på en standard CP. Igjen telles zaap motorer ikke når du angir modellnummeret av systemet. Som IFLer, eksisterer de bare for å styre programvare kostnader. ziip 1 System Z9 (TM) Integrert Information Prosessor (ziip) er en spesialisert motor for behandling av kvalifiserte database arbeidsmengder. ziip er utviklet for å hjelpe med lavere programvare kostnader for utvalgte arbeidsbelastninger på stormaskiner, som business intelligence (BI), Enterprise Resource Planning (ERP) og Customer Relationship Management (CRM). ziip forsterker stormaskinrollen som data hub for foretaket ved å hjelpe til å gi direkte tilgang til DB2 (R) mer kostnadseffektiv og redusere behovet for flere kopier av dataene. Integrert Coupling Facility (ICF) Disse prosessorene har bare Licensed Internal Code. De er ikke synlige for vanlige operativsystemer eller applikasjoner. Et koplingsanlegg er i praksis en stor minne kladdeblokk som brukes av flere systemer for å koordinere arbeidet. ICFer må tildeles LPARer som da blir koplingsfasiliteter. Spar En ukarakterisert CPU fungerer som en "reserve". Hvis systemkontrollerne oppdager en sviktende CP eller SAP, kan det erstattes med en reserve CPU. I de fleste tilfeller kan dette gjøres uten systemavbrudd, selv for programmet som kjører på sviktende prosessor. 2 I tillegg til disse karakteristikkene av prosessorer, har noen stormaskiner modeller eller versjoner som er konfigurert til å operere langsommere enn den potensielle hastigheten på sine CPer. Dette er viden kjent som "kne-capping", selv om IBM foretrekker begrepet kapabilitetsinnstillingen, eller noe lignende. Det gjøres ved hjelp av mikrokodeoppdateringen å sette nullsykluser inn i prosessorens instruksjonsstream. Formålet, igjen, er å kontrollere programvarekostnadene ved å ha den minste stormaskin modellen eller versjonen som oppfyller krav til søknaden. IFLer, SAP, zaaper og ziiper og ICFer fungere alltid på full fart på prosessoren fordi disse prosessorene "teller ikke" i beregningene av software priser.

6 1 2 3 Prosessor og CPU kan referere til enten den komplette systemboksen, eller til en av prosessorene (CPU) i systemboksen. Selv om meningen kan være klart fra konteksten av en diskusjon, selv stormaskin fagfolk må avklare hvilken prosessor eller CPU mening de bruker i en diskusjon. IBM bruker begrepet sentral prosessor kompleks (CPC) for å referere til den fysiske samlingen av maskinvare som omfatter hovedlageret, en eller flere sentrale prosessorer, timere, og kanaler. (Noen systemprogrammerere bruke begrepet sentralt elektronisk kompleks (CEC) for å referere til stormaskin "boksen", men den foretrukne begrepet er CPC.) Kort, alle S/390 eller z / Architecture prosessorer innenfor en CPC er prosesseringsenheter (PUS). Når IBM leverer CPC, blir PUS karakterisert som CP (for normalt arbeid), integrert fasilitet for Linux (IFL), Integrert koplingsfasilitet (ICF) for parallelle Sysplex konfigurasjoner, og så videre. Mainframe fagfolk bruker vanligvis systemet til å indikere maskinvareboksen, et komplett maskinvaremiljø (med I / O-enheter), eller et driftsmiljø (med programvare), avhengig av kontekst. De bruker vanligvis prosessoren til å bety en enkelt prosessor (CP) i CPC. z / VM (R) hypervisor (TM) er utviklet for å hjelpe kundene med å utvide virksomhetens verdi av stormaskinteknologien i hele bedriften ved å integrere applikasjoner og data samtidig som det gir eksepsjonelle nivåer av tilgjengelighet, sikkerhet og operasjonell letthet. z / VM virtualiseringsteknologi er utformet for å gi mulighet for kundene å kjøre hundrevis til tusenvis av Linux-servere på en enkelt stormaskin som kjører med andre System z operativsystemer, for eksempel z / OS (R), eller som et storstilt Linux- bare enterprise server løsning. z / VM V.3 kan også bidra til å forbedre produktiviteten ved vertsing av ikke-linux arbeidsbelastninger som z / OS, z / VSE, og z / TPF. z / VM forsyner hver bruker med et individuelt arbeidsmiljø kjent som en virtuell maskin. Den virtuelle maskinen simulerer eksistensen av en dedikert ekte maskin, inkludert prosessor funksjoner, minne, nettverk og input / output (I / O) ressurser. Operativsystemer og applikasjonsprogrammer kan kjøres i virtuelle maskiner som gjester. For eksempel kan du kjøre flere Linux og z / OS bilder på samme z / VM system som også støtter ulike applikasjoner og sluttbrukere. Som et resultat, kan utvikling, testing og produksjonsmiljøer dele en enkelt fysisk maskin. Med henvisning til fig. 1A-1D, partisjonering og virtualisering innebærer et skifte i tenkningen fra fysisk til logisk ved å behandle IT-ressurser som logiske bassenger snarere enn som separate fysiske enheter. Dette innebærer en konsolidering og sammenslåing av IT ressurser, og gir en "enkelt system illusjon" for både homogene og heterogene servere, lagring, distribuerte systemer og nettverk.

7 6 Partisjonering av maskinvare innebærer separat CPUer for separate operativsystemer, som hver kjører sine spesifikke applikasjoner. Software partisjonering sysselsetter en software-basert "hypervisor" for å aktivere enkelte operativsystemer for å kjøre på enkelte eller alle CPUene. 1 2 Hypervisorer tillater flere operativsystemer å kjøre på en vertsmaskin samtidig. Hypervisorteknologi oppsto i IBM VM/370, forgjengeren til z / VM vi har i dag. Logisk partisjonering (LPAR) innebærer å partisjonere firmware (en hardware-basert hypervisor) å isolere operativsystemet fra CPUer. Virtualisering aktiverer eller utnytter fire grunnleggende funksjoner: ressursdeling, ressurs aggregering, emulering av funksjon, og isolasjon. Vi utforsker disse temaene i ytterligere detalj i de følgende avsnittene. z / VM er et operativsystem for IBM System z plattformen som gir et svært fleksibelt test og produksjonsmiljø. Z / VM implementering av IBM virtualiseringsteknologi gir mulighet til å kjøre full funksjons operativsystemer som Linux på System z, z / OS, og andre som "gjester" av z / VM. z / VM støtter 64-bits IBM z / Architecture gjester og 31-bits IBM Enterprise Systems Architecture/390 gjester. z / VM forsyner hver bruker med et individuelt arbeidsmiljø kjent som en virtuell maskin. Den virtuelle maskinen simulerer eksistensen av en dedikert ekte maskin, inkludert prosessor funksjoner, minne, nettverk og input / output (I / O) ressurser. Operativsystemer og applikasjonsprogrammer kan kjøres i virtuelle maskiner som gjester. For eksempel kan du kjøre flere Linux og z / OS (R) bilder på samme z / VM system som også støtter ulike applikasjoner og sluttbrukere. Som et resultat, kan utvikling, testing og produksjonsmiljøer dele en enkelt fysisk maskin. En virtuell maskin bruker ekte maskinvare ressurser, men selv med dedikerte enheter (som en båndstasjon), kan eller kan ikke den virtuelle adressen til båndstasjon være den samme som den virkelige adressen til båndstasjon. Derfor vet en virtuell maskin bare "virtuell maskinvare" som kan eller ikke kan eksistere i den virkelige verden. Et første-nivå z / VM er base operativsystemet som er installert på toppen av ekte maskinvare FIG 16. Et andre-nivå operativsystem er et system som er opprettet ved basen z / VM operativsystem. Derfor kjører z / VM som et base operativsystem på maskinvaren, mens et gjeste operativsystem kjører på virtualiseringsteknologi. I FIG 14, illustrerer et andre nivå gjest z / VM OS lastet inn i en første nivå gjest (gjest-1) partisjon.

8 7 Med andre ord, det er et første-nivå z / VM-operativsystemet som sitter direkte på maskinvaren, men gjestene fra dette første nivå z / VM-systemet er virtualisert. Ved å virtualisere maskinvaren fra gjestene, er vi i stand til å opprette og bruke så mange gjester som nødvendig med en liten mengde hardware. Som tidligere nevnt, operativsystemer som kjører i virtuelle maskiner blir ofte kalt "gjester". Andre uttrykk og setninger du kan støte på er: "Running første nivå" betyr å kjøre direkte på maskinvaren (som er det z / VM gjør). "Running andre nivå", "kjører under VM", eller "kjører på (toppen av) VM" betyr kjører som en gjest. 1 Et eksempel på funksjonaliteten til z / VM er, hvis du har et første-nivå z / VM system og en andre-nivå z / VM-system, kan du fortsette å lage flere operativsystemer på andre nivå system. Denne typen miljø er spesielt nyttig for å teste operativsystemets installasjon før utplassering, eller for testing eller feilsøking av operativsystemer. Virtuelle ressurser kan ha funksjoner eller egenskaper som ikke er tilgjengelige i deres underliggende fysiske ressurser. FIG. 14 illustrerer virtualiseringen av ressurs-emulering. Eksempler er arkitekturemulerings programvare som implementerer en prosessor arkitektur med en annen; iscsi, som implementerer en virtuell SCSI buss på et IPnettverk, og virtuell-tape lagring implementert på fysisk disk lagring. 2 Dessuten er det pakking av sentrale-prosessorer (CPU) i modem teknologi ofte hierarkisk. Flere kjerner kan plasseres på en enkelt brikke. Flere chips kan plasseres i en enkelt modul. Flere moduler kan være pakket på et brett ofte referert til som en bok, og flere bøker kan distribueres over flere rammer. CPU har ofte flere nivåer av cacher, for eksempel hver prosessor kan ha en cache (eller muligens en delt Instruction cache og en data cache) og det kan være flere større cacher mellom hver prosessor og hovedminne grensesnittet. Avhengig av nivå i hierarkiet, er cacher også plassert for å forbedre den generelle ytelsen, og på visse nivåer, kan en cache deles blant mer enn en enkelt CPU. De tekniske beslutninger om slik plassering avtale med plass, strøm / termisk, kablingsavstander, CPU frekvens, systemytelse, og andre aspekter. Denne plasseringen av elementene i CPU skaper en intern struktur som kan være mer eller mindre gunstige for en bestemt logisk partisjon, avhengig av hvor plasseringen av hver CPU på partisjonen ligger. En logisk partisjon gir utseendet til et operativsystem, eierskap av visse ressurser, inkludert prosessorutnyttelsen der i virkeligheten, operativsystemet deler ressurser med andre operativsystemer på andre partisjoner. Normalt er programvaren ikke klar over plasseringen, og i en symmetrisk-

9 8 multiprosessering (SMP) konfigurasjon, observerer et sett av CPUer hvor hver gir samme nivå av ytelse. Problemet er at uvitenhet om den interne emballasje og "avstand" mellom to CPUer kan resultere i at programvaren gjør mindre enn optimale valg på hvordan CPUer kan tildeles arbeid. Derfor er det fulle potensialet på SMP konfigurasjonen ikke nådd. Eksempel på stormaskinvirtualisering presentert er ment å lære ulike topologier mulig i virtualiseringen av en maskin. Som nevnt, de programmene som kjører i en partisjon (inkludert operativsystemer) har sannsynligvis en oppfatning om at de ressursene som er tilgjengelige for dem, inkludert prosessorer, minne og I / O er dedikert til partisjonen. Faktisk trenger programmer ikke ha noen ide om at de kjører i en partisjon. Slike programmer er heller ikke klar over topologien av partisjonen sin og kan derfor ikke ta valg basert på slik topologi. Det som trengs er en måte for programmer å optimalisere for konfigurasjonstopologien som de kjører. EP-A avslører en metode i henhold til den pre-karakterisere delen av krav 1. 1 Peretta RF: «z/architecture overview part 2», MVS Update, Vol.196, 1. Januar 03, sider 1-74 XP , hentet fra internet: URL: [hentet.01.17], viser SYSIB strukturen. Sammenfatning av oppfinnelsen Oppfinnelsen gir en metode som hevdet i krav 1 og tilsvarende system og dataprogram. De teknikkens mangler er overvunnet, og ytterligere fordeler tilbys, gjennom levering av en metode, system, og dataprogram produkt for å aktivere en undergruppe av sovende maskinvare ressurser på et oppgraderbart datasystem har et sett av sovende computer hardware ressurser. 2 En vertsmaskin omfattende verts CPUer kan deles inn i logiske / virtuelle partisjoner som har gjeste CPUer. Partisjoneringen er fortrinnsvis oppnådd ved firmware eller programvare som kan bli gitt av et operativsystem som for eksempel z / VM fra IBM. Hver gjeste CPU er en virtuell CPU i at gjeste programmene viser gjeste CPUer som faktiske prosessorer, men i virkeligheten har den underliggende verten kartlagt hver gjeste CPU til å være verts CPU-ressurser. I en utførelsesform, er en gjeste CPU implementert ved hjelp av en del av en verts CPU av verten utpekt en del av CPU tiden for gjeste CPUen å utnytte verts CPUen. Det er tenkt at et mangfold av gjestecpuer kan bli støttet av en enkelt verts CPU, men det motsatte kan også brukes.

10 9 I en annen utførelsesform, gjeste CPUene etterlignes av programvare der, emuleringsrutiner konverterer funksjoner til gjeste CPUen (inkludert instruksjons dekoding og utførelse) til rutiner som kjører på verts CPUene. Verts CPUene er klargjort for å støtte gjeste CPUene. I en annen utførelsesform, kan et første gjestebilde være vert for et andre gjestebilde. I så fall er den andre gjeste CPUen besørget av første gjeste CPU som selv er utnevnt av verts CPUen. Topologien av konfigurasjoner er en nesting av nivåer av gjeste CPUer og ett eller flere verts CPUer. En ny PERFORM TOPOLOGY FACILITY (PTF) instruksjon gis og teknikkens STORE SYSTEM 1 INFORMATION (STSI) instruksjon er forbedret for å gi en ny SYSIB (SYSIB identifikator 1.1.2) som gir komponent affinitet og logisk emballasje informasjon til programvaren. Dette gjør at programvaren søker informerte og intelligente valg på hvordan de enkelte elementer, for eksempel behandlingsenheter av multi-prosessorer, er tildelt ulike applikasjoner og arbeidsmengder. Dermed gis informasjon til et program (OS) for å forbedre ytelsen ved å øke felles-cache rammede forholdstall for eksempel. En ny PERFORM TOPOLOGY FUNKSJON (PTF) instruksjon brukes av en privilegert program som en veileder, en OS, en kjerne og lignende) for å be om at CPU konfigurasjonstopologien innenfor som programmet kjører endres. I en utførelsesform er gjeste CPU topologien slått mellom horisontal og vertikal polarisering. 2 Ved å ha evnen til å lære CPU topologiinformasjon, forstår programmet "avstand" mellom en vilkårlig to eller flere CPUer av en symmetrisk-multiprosessering konfigurasjon. Muligheten gitt for å minimere den samlede avstanden alle CPUer i en konfigurasjon, og hvordan spesialprogram-programoppgaver sendes på den enkelte CPU gir tilsynsprogrammer med muligheten for å forbedre ytelsen. Resultatfremgangen kan resultere fra en eller flere av følgende egenskaper som er forbedret med bedre topologi kunnskap: Avkortning av Inter-CPU signalveistier. Delt lagring, tilgang til flere CPUer er mer sannsynlig å være i cacher som er nærmere det sett av CPUer. Derfor er inter-cache lagringsplass begrenset til en mindre undergruppe av den samlede maskinen og konfigurasjonen som tillater raskere cache-tilcache overføring. Tilstedeværelse av et lagringssted i det nærmeste bufferet for en CPU (L1) er vesentlig mer sannsynlig å skje. På grunn av forbedret ytelse, kan antall CPUer faktisk i konfigurasjonen være færre i antall, mens de fortsatt får den samme jobben gjort i samme eller mindre kjøretid. En slik reduksjon av CPUer reduserer antall kommunikasjonsveier at hver CPU må brukes for

11 å kommunisere med andre CPUer av konfigurasjonen, og dermed ytterligere bidra til generell ytelsesforbedring. 1 2 For eksempel, hvis prosessorer trenger å utføre et bestemt program, er inter-cache trafikken betydelig mens hvis det samme programmet kan kjøres på en CPU, er det ingen inter-cache trafikk. Dette indikerer at cache tilstedeværelsen av ønskede lagringsplasser er garantert å være i cache av den enkelste CPUen, hvis lagringen er i cache i det hele tatt. Når lagring og tilhørende cachehierarki er lokalt, i motsetning til å bli fordelt over flere fysiske rammer (dvs. bokser, etc.), signaliseringsbaner er kortere. Topologi kunnskap viser den relative avstanden i å velge riktig undergruppe av CPUer tilordnet til et program slik at, selv innenfor et større sett av CPUer i en SMP-konfigurasjon, optimaliserer undergruppen den minimerte avstanden mellom dem. Dette kalles ofte en affinitetsgruppe. De forestillinger om CPU-opptelling reduksjon og avstanden mellom CPUer blir informert av topologi informasjon som gjør at programmet kan optimalisere tildelingen av CPUer til en affinitet gruppe. I en utførelsesform (Fig. ), i et logisk partisjonert vertsmaskinsystem bestående av vertsprosessorer (verts CPU), er topologi informasjonen oppdaget av en eller flere gjesteprosessorer (gjeste CPU) av en gjestekonfigurasjon og lagres i en tabell. Helst, henter en gjesteprosessor av gjestekonfigurasjonen en STORE SYSTEM INFORMASJON instruksjon for utførelse. Under utføringen av STORE SYSTEM INFORMASJON instruksjon, basert på en topologi informasjonsanmodning STORE SYSTEM INFORMASJON instruksjon, henter topologi informasjonen om datamaskinkonfigurasjonen topologiinformasjon bestående av nestingsinformasjonsprosessorer i konfigurasjonen. Innhentede topologiopplysninger lagres i en konfigurasjonstopologitabell fortrinnsvis i minnet. I en utførelsesform, omfatter topologien informasjonen identifisert av vertprosessoren og nestingnivåer forbundet med topologien av vertsprosessorer. I en annen utførelsesform omfatter topologien informasjon om vertsprosessoren gjestekonfigurasjon og nestingnivåer forbundet med topologien av vertsprosessoren gjestekonfigurasjonen. I en utførelsesform omfatter STORE SYSTEM INFORMASJON instruksjon et opcode felt, et baseregisterfelt, et signert fortrengningfelt, hvor topologi oppdagelsesinstruksjonen ytterligere omfatter et første innebærende generelt register inneholdende et

12 11 funksjonskode felt og en velger-1-felt og en andre innebærende generelt register inneholdende et velger-2-felt, funksjonskodefeltet angir topologi forespørsel om informasjon, baseregistrerfeltet og det signerte forskyvningsfeltet identifiserer en plassering i minne om en system informasjonsblokk (SYSIB) som inneholder konfigurasjonstopologitabellen, hvor verdier av velger-1-feltet og velger-2-feltet, i kombinasjon, fastslår topologien forespørsel om informasjon som skal utføres. I en annen utførelsesform, inkluderer tabellen en topologilisteprosessoroppføring for hver gruppe av nestende prosessorer av prosessorene. I enda en utførelsesform, omfatter topologilisteprosessorens oppføring ytterligere en indikator som indikerer hvordan dedikerte prosessorer for gruppen av nestede prosessorer er den logiske partisjons gjestekonfigurasjonen. I en utførelsesform, inkluderer tabellen ytterligere en topologilistebeholderoppføring av hvert nestende nivå for et hierarki av ett eller flere nestende nivåer ha nevnte nestede prosessorer. 1 I en utførelsesform, er gjennomføringen av STORE SYSTEM INFORMASJON utført av emuleringen på en fremmed prosessor. Kort beskrivelse av tegningene Innholdet som regnes som oppfinnelsen er spesielt påpekt og tydelig hevdet i den konkluderende delen av spesifikasjonen. Oppfinnelsen, imidlertid, både med hensyn til organisering og metode for praksis, sammen med ytterligere objekter og fordeler derav, kan best forstås ved henvisning til følgende beskrivelse tatt i forbindelse med tilhørende tegninger der: FIG. 1 skildrer et vertsmaskinsystem fra tidligere kjent teknikk; FIG. 2 skildrer et emulert vertsmaskinsystem fra tidligere kjent teknikk; 2 FIG. 3 skildrer et instruksjonsformat fra tidligere kjent STSI maskin instruksjon; FIG. 4 skildrer implisitt registre fra en tidligere kjent STSI instruksjon; FIG. skildrer en funksjon kode tabell; FIG. 6 skildrer en tidligere kjent SYSIB tabell; FIG. 7 skildrer en tidligere kjent SYSIB tabell; FIG. 8 skildrer en tidligere kjent Format-1 SYSIB tabell;

13 12 FIG. 9 skildrer en tidligere kjent Format-2 SYSIB tabell; FIG. skildrer en SYSIB tabellen i henhold til oppfinnelsen; FIG. 11 skildrer en beholder type TLE; FIG. 12 viser en CPU type TLE; FIG. 13 skildrer et instruksjonsformat av en PTF maskin instruksjon i henhold til oppfinnelsen; FIG. 14 skildrer et registerformat av PTF instruksjonen; FIG. 1A-1D skildrer tidligere kjente elementer av partisjonerte datasystemer; FIG. 16 skildrer et eksempel på et datasystemet; FIG skildrer beholdere for eksempler på datasystemer, og FIG. skildrer et flytskjema av en utførelsesform av oppfinnelsen. DETALJERT BESKRIVELSE 1 2 I en stormaskin, bygd for maskininstruksjoner brukt av programmerere (typisk skriving av applikasjoner i "C", men også Java (R), COBOL, PL / I, PL / X, Fortran og andre høynivå språk), ofte i form av en kompilator applikasjon. Disse instruksjonene som er lagret i lagringsmediet kan utføres direkte i az / Arkitektur IBM Servere, eller alternativt i maskiner som benytter andre arkitekturer. De kan bli emulert i eksisterende og i fremtidige IBM stormaskinservere og på andre maskiner fra IBM (f.eks. pseries (R) Servere og xseries (R) servere). De kan utføres i maskiner som kjører Linux på en rekke maskiner som benytter maskinvare produsert av IBM (R), Intel (R), AMD (TM), Sun Microsystems og andre. Foruten kjøring på i maskiner med az / Architecture (R), kan Linux brukes samt maskiner som benytter emulering av Hercules, UMX, FSI (Fundamental Software, Inc) eller Plattform Solutions, Inc. (PSI), hvor generelt sett utførelsen er i en emuleringsmodus. I emuleringsmodus, er emulering programvare utført av en iboende prosessor for å emulere arkitekturen til en emulert prosessor. De iboende prosessorene utfører vanligvis emuleringsprogramvaren omfattende enten av firmware eller et iboende operativsystem for å utføre emulering av den emulerte prosessoren. Emuleringsprogramvaren er ansvarlig for henting og gjennomføring av instruksjoner fra den emulert prosessorarkitekturen. Emuleringsprogramvaren opprettholder en emulert programteller for å holde styr på instruksjonsgrenser. Emulering programvare kan hente en eller flere emulerte maskininstruksjoner av gangen og konvertere de en eller flere emulerte maskininstruksjonene til en korresponderende

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk. Distribuert fellesminne i software over SCI. Henning Spjelkavik. Hovedfagsoppgave

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk. Distribuert fellesminne i software over SCI. Henning Spjelkavik. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Distribuert fellesminne i software over SCI Henning Spjelkavik Hovedfagsoppgave 1. mai 1999 ii Distribuert fellesminne i software over SCI Henning Spjelkavik

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

hvor SikkEr Er din bedrift?

hvor SikkEr Er din bedrift? Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1028/2012 www.proact.no Probox - Gir bedriftsmarkedet et sikkert alternativ til Dropbox Enklere, billigere

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development

NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Evaluering av datastøttet samarbeid Globalt Vindu i Posten Teori, metodikk og resultater NR Norwegian Computing Center/Applied Research and Development Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING RAPPORT/REPORT

Detaljer

Energieffektivitet i datasentre White paper

Energieffektivitet i datasentre White paper Energieffektivitet i datasentre White paper Energi representerer en av de mest betydningsfulle driftskostnadene i et datasenter. Videre vil den grunnleggende prisen på energi, basert på nåværende og forutsigbare

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl

Utarbeidet av. Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl NORBUD Utarbeidet av Jørgen Lundgren Martin Sagstuen Ole M. Grodås Espen Flydahl Innholdsfortegnelse 1. PROSJEKTPLAN... 1 1.1 MÅL OG RAMMER... 1 1.1.1 Bakgrunn... 1 1.1.2 Prosjektmål... 1 1.1.3 Rammer...

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055

Innlevering 1. Teorioppgaver. Gruppenavn LEKK. Lars- Martin Hejll 113495. Eirik Simensen 113452. Kjell Storvestre 113504. Krister Moen 113055 Innlevering Teorioppgaver Gruppenavn LEKK Lars- Martin Hejll 3495 Eirik Simensen 3452 Kjell Storvestre 3504 Krister Moen 3055 Innhold. Stiler... 2 2. Objekter... 3 a) Objektorientering av brukergrensesnitt...

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications

CRNA CRNA. Robusthet i norske mobilnett. Tilstandsrapport 2014, CRNA. Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport 2014, CRNA CRNA CRNA Centre for Resilient Networks & Applications Centre for Resilient Networks & Applications Robusthet i norske mobilnett Tilstandsrapport

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

ESET SMART SECURITY 6

ESET SMART SECURITY 6 ESET SMART SECURITY 6 Brukerhåndbok (beregnet for produktversjon 6,0 og høyere) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Tilknytning til Internett

Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere

Detaljer