Prosjektlederen. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse basert på prosjekterfaringer. B.Engebretsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektlederen. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse basert på prosjekterfaringer. B.Engebretsen"

Transkript

1 Prosjektlederen Ingeniørfaglig yrkesutøvelse basert på prosjekterfaringer B.Engebretsen Oslo 2013

2 Prosjektlederen Prosjektlederen er en bok om ingeniørfaglig yrkesutøvelse basert på Bjørn Engebretsen sine egne prosjekterfaringer som yrkesutøver og foreleser. Det er en casebasert lærebok i prosjektledelse og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse for ingeniørutdannelsen. Casene er hentet fra instrumenterings og automatiseringsdisiplinen, men teoridelen er allmenngyldig. Boken sikter mot emner som direkte omhandler disiplinen prosjektledelse, men vil være en reell lærebok i emner som søker å inkludere de nye begrepene: Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder samt det som omtales som Ingeniørfaglig systemtenkning. Begge disse elementene er inkludert og beskrevet i boken. Se for øvrig under appendikser.

3 3

4 Innledning Prosjektlederen er en lærebok i prosjektledelse og ingeniørfaglig yrkesutøvelse med en litt annerledes vinkling. Gjennom boken følger vi forfatteren, Bjørn, gjennom en rekke forskjellige prosjekter eller cases. I starten møter vi han i det han gjennomfører sitt første prosjekt i et lite firma, uten prosjekterfaring og med en totalt teoretisk bakgrunn. De typiske problemstillingene i en slik setting oppleves sammen med Bjørn og hans kunder. Hovedpersonen skifter arbeidsgivere opp gjennom tiden og kommer til å være prosjektleder for en rekke forskjellige typer prosjekter. Miljøene varierer fra medisinsk industri til olje og gass relaterte prosjekter og utviklingsprosjekter. Slik sett følger boken en yrkeskarriere basert på prosjektarbeidsformen. Prosjektene som følges i boken spenner over prosjekter i størrelsesorden til kr. De sentrale problemstillingene i faget prosjektledelse drøftes og beskrives etter hvert kapittel ettersom de forskjellige utfordringene og problemene finner sine løsninger. Case formatet kan gi leseren utfordringer med hensyn på bransjekunnskap. Kanskje må forelesere og studenter sette seg inn i bakgrunnsmaterialet eller bransjene de enkelte prosjektene er hentet fra. En ingeniørs hverdag vil imidlertid ofte medføre informasjonsinnhenting og informasjonsvurderinger. Case formatet er valgt fordi prosjektledelsesdisiplinen omfatter betydelig mer enn akkurat kunnskapen om hvordan et Ganttdiagram settes opp. Prosjektledelse er, for å bruke et svært forslitt uttrykk, mer en livsstil. En casebasert bok viser både selve prosjektlederdisiplinen og omgivelsene eller betingelsene rundt prosjektene. Prosjekter kan betraktes som midlertidige organisasjoner der man til stadighet arbeider i nye miljøer, med nye kollegaer og med nye problemstillinger. Prosjektet som arbeidsform etableres for å gjennomføre et arbeid eller en leveranse med størst mulig fortjeneste, enten via bedre priser eller via reduserte kostnader ved selve gjennomføringen. Dette krever egenskaper utover det faglige, utover det mekaniske i prosjektlederdisiplinen, det krever en viss menneskelig innsikt og pågangsmot. Det er også sagt at en prosjektleder bør kunne være en god hestehandler. Dette fordi ethvert prosjekt vil komme ut for problemer eller utfordringer som medfører at andre løsninger enn de beskrevne og forventede vil måtte velges. Dette er situasjoner ethvert prosjekt opplever og som en prosjektleder må kunne håndtere. For å belyse varierende situasjonene er det valgt ut en rekke spesifikke prosjekter, eller cases, som viser hvordan problemer eller utfordringer oppstår og hvordan de blir håndtert. Alle prosjektene i boken er reelle og faktiske prosjekter som forfatteren har gjennomført. Enkeltprosjektene, eller de enkelte casene, vil ikke belyse alle aspekter ved prosjektledelse, men er valgt ut for å vise interessante elementer som til sammen vil kunne utgjøre et prosjekt. Det er med andre ord nødvendig å lese hele boken for å danne seg en mening om helheten i disiplinen prosjektgjennomføring. 4

5 Det er også viktig å være klar over at selve definisjonen av arbeidsformen betyr at ingen prosjekter er identiske. Følgelig er det en rekke problemstillinger som ikke vil kunne adresseres i en lærebok. Det vil alltid oppstå situasjoner som ikke kan forutses eller beskrives. Det vil absolutt ikke kunne beskrives en relevant løsning eller fasitsvar på alle problemstillinger. Det er imidlertid et håp om at boken vil kunne hjelpe til å løse eller helst unngå noen uforutsette problemer. Boken spenner over en betydelig tidsepoke. Det første caset er basert på erfaringer fra et prosjekt som ble ferdigstilt i Det siste prosjektet ble ferdigstilt nesten tyve år senere. Likevel er dette relativ lenge siden. Boken er derfor også basert på en rekke intervjuer og erfaringsgrunnlag som er samlet inn helt opp mot utgivelsesdato. Ikke for å pynte på de enkelte casene, men for å verifisere at arbeidsmåten, de underliggende premissene, rapportering og at situasjonene som brukes i boken stadig er relevante. Dette arbeidet gav en rekke svært interessante resultater. Løsninger og metodene fra tyve år tilbake er generelt akkurat like relevant nå. Feilene som gjøres er mer eller mindre de samme. Arbeidet som utføres og prinsippene som benyttes for å lede, estimere fremdrift, beregne resultater og lignende er de samme. Årsaken kan være at prosjektledelse og prosjektgjennomføring på mange måter er en people business og at folk stadig motiveres og ledes basert på den samme typen insentiver og framferd som for tyve år siden. Det eneste som til en viss grad har endret seg er verktøyene som benyttes. Eventuelle fordeler mer avanserte verktøy gir er imidlertid ofte spist opp av økte krav til presisjon. Der en prosjektleder for tyve år siden beregnet alle vesentlige tall og resultater for å produsere en rapport med en kalkulator, hentes nå alt ut av SA systemet og aggregeres automatisk. Der en prosjektleder for tyve år siden kunne vurdere situasjonen arbeider nå SAP automatisk. Vurderinger rundt elementer som for eksempel periodisering av en utgift, utsettelse av en ferdigstillelse, flytting av en kostnad til en annen periode og så videre er overlatt til SAP. (*) SAP Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, et tysk svært stort firma/programsystem for økonomiløsninger for større eller mellomstore selskaper. 5

6 SAP henter frem absolutt alle tall, periode for periode. Selvfølgelig mer presist og kynisk, men med betydelig reduserte muligheter for personlige inngrep. Kanskje er det korrekt? Eller bør vurderinger gjøres av den ansvarlige prosjektleder før den endelige perioderapporten skrives, og ikke havne i et kommentarfelt? Boken kan fungere som en komplett lærebok i prosjektledelse, ettersom alle grepene i disiplinen prosjektledelse beskrives og omhandles, eller den kan benyttes som tilleggslitteratur, alternativt som en ren roman. 6

7 Innholdsfortegnelse over de seks casene boken trekker frem: Case 1: Stor internasjonal kunde svært liten leverandør Case 2: Kontrakt mellom to jevnstore norske selskaper Case 3: Unikt konsept, noe manglende erfaring Case 4: Massiv WBS prosess Case 5: Utviklingsprosjekter Case 6: Stort prosjekt med alle krav!

8 Detaljert innholdsfortegnelse Innledning... 4 Innholdsfortegnelse over de seks casene boken trekker frem:... 7 Detaljert innholdsfortegnelse... 8 Starten Den første arbeidsplassen Case 1: Stor internasjonal kunde svært liten leverandør Det aller første prosjektet Høvringen Tankanlegg, asfaltblanding Anlegget på Høvringen Prosjektprisen Montasje Test og igangkjøring Overlevering Oppsummering av første prosjekt Kostnadsberegninger av prosjektet Prosjektplanlegging og evne til gjennomføring Neste prosjekt Erfaringer fra dette prosjektet? Headhunting Karrierefremmende valg Forespørselen de egentlig ikke skulle fått Case 2: Kontrakt mellom to jevnstore norske selskaper Prosjektet Det lange møtet Tidsplaner Arbeidet Byggemøter Senere utvidelser Pilot Plant Hva som kan læres av dette tilbudsarbeidet Strategi

9 Presentasjoner Beslutningsmakten Leveransegrenser Prosjekt nummer to, eller neste prosjekt Hva som kan læres av prosjektet «Work Breakdown Structure» Risikovurderinger «Second Source» Ressurser Ledertyper Konflikter Case 3: Unikt konsept, noe manglende erfaring Har kunden alltid rett? Korea Japan Hva Bjørn lærte av dette prosjektet Med ryggen mot veggen Strategivalg - smal Strategivalg - bred Kvalitet Case 4: Massiv WBS prosess Åtte vannrenseanlegg i P.R. Kina Hva lærte kan læres av Kinaprosjektene? Ukjente kulturer Case 5: Utviklingsprosjekter Norvegian Fieldbus Consortium Pengeinnsamling Utvikling Markedsføring Hva kan man lære av å lede et utviklingsprosjekt? Rett produkt til rett tid Design

10 Beskyttelse av resultater fra utviklingsprosjekter Case 6: Stort prosjekt med alle krav! Det store prosjektet Prosjektplanlegging WBS FDS Aktiviteter Prosjektmodell Innkjøp Hele prosjektmodellen Ganttdiagram Rapportering / S-kurven Time Now kurven Matematisk modell Økonomi Hva kan læres av et slikt prosjekt? Appendiks Bli prosjektleder! Møtekultur Systemenes utvikling over tid Kontraktformer Kvalitetssikring av prosjekter og kontrakter Kontraktsgransking Fremdriftsrapport, detaljert Ressurser Presentasjonsteknikk Salg Undervisningskorolar Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder Ingeniørfaglig systemtenkning Case 1: Stor internasjonal kunde

11 Case 2: To jevnstore norske selskaper Case 3: Unikt konsept, noe manglende erfaring Case 4: Massiv WBS prosess Case 5: Utviklingsprosjekter Case 6: Stort prosjekt med alle krav! Salg Undervisningsopplegg Eksamensoppgaver gitt ved HiOA 2011 og

12 Starten Han var endelig ferdig med utdannelsen, syv år i barneskolen, to år på ungdomsskolen, tre år i gymnaset, to år på Oslo Tekniske Skole og til sist tre og et halvt år på Norges teknisknaturvitenskaplige universitet (NTNU). Han var ferdig, ingeniør og sivilingeniør, stinn av kunnskap, kunne alt og skulle ut og automatisere verden. Egentlig en ganske normal følelse etter endt skolegang. Bjørn hadde overhodet ingen ingeniørfaglig yrkesmessig erfaring. Det nærmeste han hadde vært var tolv uker i praksis på Trolla Brug, på mekanisk verksted. Fagretningen var kybernetikk. En studieretning under elektroparaplyen som ble grunnlagt av professor Jens Glad Balchen tidlig på seksti tallet under navnet Institutt i faget reguleringsteknikk. Det første instituttet i verden innenfor denne fagretningen. Instituttet ble omdøpt til Institutt for teknisk kybernetikk på 70 tallet. Kybernetikk er utledet etter det greske ordet kybernetes og betyr i utgangspunktet rormann. Riktignok måtte han i militæret, som var utsatt til etter endt utdannelse og en liten sving innom Sintef avdeling 48 som forsker, men endelig, ferdig! 12

13 Den første arbeidsplassen Han hadde fått seg jobb! En bekjent hadde anbefalt et lite ingeniørfirma, El-In-Ex as, kun to mann ansatt. Med andre ord han selv og daglig leder. Firmaet hadde eksistert 5 år og utfører mindre elektriske installasjonsjobber innenfor en spesiell bransje, automatisering av tankanlegg og bensinstasjoner. Et ganske så smalt felt, men med en del svært interessante utfordringer. Blant annet er bensinstasjoner og tankanlegg definert som eksplosjonsfarlige områder. Det er daglig leder av firma El-In-Ex as som innehar kompetansen innenfor denne typen av elektriske installasjoner. Daglig leder har også gitt ut en lærebok for elektriker utdannelsen på yrkesskolen. Bilde 1: Det staselige inngangspartiet til min første arbeidsplass, El-In-Ex as, ikke fullt så flott innvendig, El-In-Ex as leide tre rom i annen etasje. 13

14 Bjørn ble ansatt som leder for automatiseringsavdelingen. Smigrende tittel for en nyutdannet, fin jobb, han var den eneste ansatte i avdelingen. Automatiseringsavdelingen stod for daglig leders satsning innenfor området Programmerbare Logiske Styringer (PLS) (på engelsk kalt Programmable Logic Controller). En PLS er en spesialdatamaskin laget for styring av industrielle produksjonsprosesser. Med andre ord er en PLS omtrent som en konvensjonell PC, men optimalisert for høy tilgjengelighet og effektiv tilknytning til feltinstrumenter. Dette var utstyr som overhodet ikke hadde vært inkludert i noe pensum på NTNU den gang, men var den løsningen som industrien etter alle solemerker ville komme til å gå for. Utfordringene med å arbeide i et lite firma var store. Ingen linjeorganisasjon, ingen sekretærer eller andre normale servicefunksjoner som han til en viss grad hadde vent seg til på Sintef avd. 48. Som nyutdannet reflekterte han ikke noe særlig over dette, han var vant til en skolesituasjon og vant til å greie seg selv. Snarere så han det som en fordel, firmaets fremdrift var hans egen, gjorde han det godt for El-In-Ex as, ville han også gjøre det godt for seg selv. Enkelt, svært direkte og veldig entydig. 14

15 Case 1: Stor internasjonal kunde svært liten leverandør. I følge Hegnar Online, artikkel av Øystein Byberg fra , var det foretak med sysselsetting i Norge i Om lag ni av ti hadde færre enn fem ansatte og majoriteten av foretakene var innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet i følge tall fra SSB. Størrelsesmessig var følgelig El-In-Ex as en av mange. Noen fordeler ved å arbeide i et lite firma: Selvstendighet. Drømmen om eget firma. Jobbtilfredsstillelse, samme person former prosjektet, selger prosjektet, gjennomfører prosjektet og til sist avslutter prosjektet! Mange spennende utfordringer. Mange spennende muligheter. Du er din egen lykkes smed! Noen av ulempene ved å arbeide i et lite firma: Økonomisk usikkerhet. Lange dager. Ingen kollegastøtte eller muligheter for å diskutere løsninger internt. Kundens krav kan være knallharde, de har også sine budsjetter og tidsfrister. Små bedrifter får dårlige priser hos underleverandører, kunder og banker. Ingen, eller svært begrensede, investeringsmuligheter. Må håndtere alle sider av virksomheten, både det administrative, økonomiske, tekniske og praktiske. Er ofte svak i forhold til kunden med hensyn på økonomisk styrke og tåler svært dårlig betalingsutsettelser eller andre forsinkelser, Begrensede ressurser av alle slag og personavhengig. Det finnes ofte kun én person med aktuell kompetanse eller erfaring. El-In-Ex as var et slikt lite firma! 15

16 Det aller første prosjektet Det første prosjektet Bjørn får tildelt er automatisering av et asfaltblandeanlegg på Høvringen Tankanlegg utenfor Trondheim. Kunden var A/S Norske Esso, et datterselskap av det internasjonale oljeselskapet Exxon. Esso var store i Norge og drev oljeraffineriet Slagentangen, en rekke tankanlegg blant annet i Oslo, Bergen og Trondheim, leveranseanlegg for drivstoff til båter og skip ved et antall lokale kaianlegg samt bensinstasjoner ved de fleste riksveier i hele Norge. Firma El-In-Ex as hadde utført flere oppdrag for Esso og var en godt innarbeidet leverandør med gode referanser. Faktisk var relasjonene så gode at kunden hadde sagt klart i fra at de ønsket at El-In-Ex as ansatte en automatiseringsmann som nettopp kunne programmere PLS systemer. De så dette som fremtiden for dem, og for bransjen for øvrig når de gjaldt automatisering av alle deler av anleggene. Høvringen Tankanlegg, asfaltblanding Prosjektet på Høvringen går ut på å automatisere et blandeanlegg for fremstilling av oljekomponenten i asfalt. Innenfor oljebransjen rett og slett omtalt som asfalt. Korrekt betegnelse var selvfølgelig Oljekomponenten i asfalt. Asfalten som legges på veier inneholder også grus av forskjellige kvaliteter. På Høvringen tankanlegg ville tankbiler hente oljekomponenten i asfalten, kjøre til et asfaltanlegg der oljekomponenten ble blandet med grus og transportert med lastebiler ut til veier som skulle asfalteres i nærområdet til Trondheim. Bitumen Flussmiddel Herder Figur 1.1 Skjematisk oversikt over asfaltblandeanlegget på Høvringen. 16

17 En kompliserende faktor er at asfalten fra Høvringen var en blanding av tre komponenter, bitumen, flussmiddel og herder. Disse ble lagret i store separate tanker, og blandet til det endelige produktet under leveransen. Dette fordi den ferdige blandingen ikke kunne lagres på tanker, da ville den herde. Videre var det forskjellige blandingsforhold mellom de tre væskene, eller forskjelige resepter, avhengig av kravene til veibanen. Anlegget skulle med andre ord blande de tre komponentene etter forskjellige resepter som angav hvor stor prosentandel levert volum de enkelte komponentene skulle ha. Blandingen måtte være svært nøyaktig. Feil i blandingen kunne enten føre til at leveransen herdet i tankbilen eller at blandingen ikke ville herde på veien. Den første feilen ville være en ødelagt tank på en tankbil, den andre ville medføre at asfalten bygget seg opp på hjulene til bilene som kjørte på veien og ødelegge disse. In-Line-Blending På Høvringen tankanlegg måtte blandingen utføres kontinuerlig under leveranse, såkalt In-Line- Blending. Grunnen til In-Line-Blending løsningen var at tankbilsjåføren, som stod for tankingen, aldri kunne si på forhånd hvor mye han skulle ha. Plutselig kunne tanken være full og da måtte det leverte volumet ha korrekt blanding, ellers ville det bli vurdert som vrak og måtte deponeres eller destrueres. Batch blanding In-Line-Blending er en blandemetode som benyttes i motsetning til Batch blending som betyr at to eller flere væsker fylles til definerte nivåer i en tank og blandes med et røreverk eller lignende. Fordelene med In-Line-Blending utover at blandingen til enhver tid er korrekt og kan avbrytes, er blant annet plass og utstyrsbehov. FMC Technologies i Houston er et eksempel på én av mange leverandører med omfattende produktporteføljer av In-Line-Blending systemer for alle former for væsker, basert på sanntidsmåleinstrumenter og PLS systemer i FMC Technologies er en verdenskjent leverandør av alle former for utstyr til olje og gass relaterte prosesser. 17

18 Injiseringspumper En betydelig enklere løsning på samme typen oppgave er den som er montert i pumpene på bensinstasjoner. Denne løsning benytter en liten spesialpumpe, Jockeypumpe eller mer presist en additiv injeksjonspumpe. Injeksjonspumpen tilsetter en liten mengde ekstrakomponent i bensinen for å forbedre bensinens yteevne under leveransen. Navnet Jockeypumpe er et typisk eksempel på olje og gass bransjens mange fantasifulle og beskrivende navn. Navnet henspeiler på at det er en liten jockey styrer en relativt mye større hest til målet. I injiseringssammenheng er det en stor produktpumpe for hovedstrømmen, bensinen, og en liten pumpe som går synkront med leveransevolummåleren og tilsetter det lille ekstra som gjør leveransen spesiell. Dette er en svært forenklet versjon av In-Line-Blending og nøyaktigheten opprettholdes ved at hvert slag fra Jockey pumpen injiserer et helt nøyaktig antall milliliter tilsatsmiddel. Når pumpen er synkronisert med leveransevolummåleren blir blandingen korrekt pr. liter tappet bensin. Injeksjonsprodukt Jockeypumpe Hovedprodukt Strømningsmåler med synkronisering til Jockeypumpe Produktpumpe Leveranseprodukt Figur 1.2 Et arrangement med en Jockeypumpe for leveranse av produkt med injisert tileggskomponent. Av disse tre mulige blandingsmetodene er In-Line-Blending den mest kompliserte. Forberedelser Dette var helt nye problemstillinger for Bjørn. Langt i fra det som hadde blitt undervist på NTNU. NTNU den gang var dreiet i stor grad mot teoretiske og matematiske løsninger med et visst innslag av laboratoriearbeid. Det var også stilt en rekke krav som det var litt vanskelig å vurdere med hensyn på vanskelighetsgrad eller gjennomførbarhet. Han summerte opp utfordringene: Tilgjengelig i absolutt hele asfaltsesongen. Betjenes av asfaltsjåføren med alt det innebar. Krav om ekstrem nøyaktighet til kontinuerlig blanding av tre væskestrømmer kontinuerlig. Stor forskjell i væskenes viskositet samt temperaturavhengig viskositet? I tillegg ville kunden ha en fastpris for prosjektet. Dette krevde at Bjørn måtte akseptere en kontrakt der prisen var fiksert før prosjektet startet. Prisen omfattet programmeringsarbeidet, 18

19 innkjøp av PLS systemet, montering av PLS systemet i et skap samt montasje av systemet på Høvringen og elektrisk tilknytning til alt utstyret rundt systemet. Firma El-In-Ex as hadde imidlertid svært gode relasjoner til Esso og fikk Esso til å finansiere et forprosjekt. Esso ville betale en befaring på anlegget i Trondheim. De ville dekke reise og diett for Bjørn og daglig leder for El-In-Ex as, mens El-In-Ex as måtte dekke timekostnader. Deretter skulle Bjørn skissere en løsning og angi hvordan prosjektet var tenkt gjennomført, hvordan PLS programmet skulle være utført for å ivareta nøyaktighetskravet og legge dette frem for kunden i et møte. Deretter skulle de gå videre, men bare dersom kunden trodde på opplegget. Oljeselskapet ble representert av en litt eldre herre som het Henrik og som var tankanlegg og Blandemannen i Esso. I dag ville hans posisjon innenfor oljesjargongen ha vært PRE eller Purchase Responcible Engineer, en blanding av innkjøper og ingeniørkompetanse. Henrik hadde lang erfaring, hadde i sin tid kjøpt inn det eksisterende anlegget og kunne alt om hvordan ting foregikk. Bjørn hadde flere samtaler med Henrik og fikk en omstendelig innføring i hvordan anlegget fungerte, hvordan det ble betjent og hvor viktig alt var. Asfaltblandeanlegget gikk kun i sommerhalvåret fordi det var asfalt sesongen. Men da gikk det døgnet rundt, som Henrik stadig gjentok, i et litt truende ordelag. Bjørn begynte å forstå alvoret i situasjonen og fikk en litt ubehagelig følelse i magen. Det var svært tydelig at han skulle inn i et ganske så ukjent terreng med nesten ublu krav til både anleggets kvaliteter, funksjoner og tilgjengelighet. Avreise for befaring var satt til en onsdag to uker frem i tid med antatt varighet to dager. Opp til Trondheim onsdag morgen og ned igjen torsdag kveld. Flybilletter og overnatting på hotell Phønix ble kjøpt inn og bestilt. Tiden frem til møtet ble brukt godt. Han pløyde først igjennom alle lærebøker om reguleringsteknikk og instrumentering, til ingen nytte. Ingenting konkret og absolutt ingenting om In-Line-Blending som tydeligvis var et nøkkelbegrep for denne typen leveranser. Det var heller ingenting å finne om In-Line-Blending fra andre kilder. Henrik var tydeligvis den eneste han kunne snakke med. Han ringte Henrik igjen og spurt hva de skulle erstatte, hva enheten het og hvem hadde produsert den i sin tid. Henrik var svært hyggelig og la ut om anleggets fortreffeligheter. Produktet het Maihak og var i sin tid levert av et firma som het Maihak. Anlegget skulle erstattes fordi Maihak firmaet ikke lenger produserte dette utstyret og det ble dermed umulig å skaffe reservedeler og å få service. Han la videre ut om hvor flott anlegget var, aldri hadde det feilet, det var nøyaktig som bare det. Samtalen var ikke egnet til å roe nervene. Han skulle hoppe etter Wirkol, helt klart. Anlegget som stod der var tydeligvis perfekt, kunne bare ikke vedlikeholdes. (*) Kjent norsk stilhopper som en periode på slutten av 60 tallet vant alle hopprenn. Uttrykket henspeiler på at Wirkola var en ubestridt ener. Å hoppe etter Wirkola var ensbetydende med tap, du visste at du ikke kunne vinne. 19

20 Flyturen til Trondheim gikk greit. Daglig leder i El-In-Ex as, Henrik og Bjørn reiste sammen. Daglig leder snakket i vei om gamle dager, andre vellykkede jobber, muligheter for flere jobber og så videre, og så videre. Selger, tenkte Bjørn og jobbet med alle demonene som romsterte i kroppen. Denne typen samtaler skulle Bjørn erfare og kjenne igjen flere ganger opp gjennom karrieren. Enkeltstående konsulenter har en lei tendens til alltid å tenke på neste prosjekt. Mye av tiden vil derfor ofte gå med til å fortelle oppdragsgiveren om egen fortreffelighet og erfaringer for å sikre sin posisjon i neste prosjekt. En ubehagelig og slitsom fremgangsmåte å være vitne til, kan de ikke bare gjøre en god jobb og la resultatene snakke for seg? Drosje fra Værnes, ut til Høvringen tankanlegg på Byneset hvor de ble tatt i mot av en trivelig trønder som var driftssjef for anlegget. Dette var aller første gang han besøkte et virkelig fungerende anlegg og nedturen var kolossal. Anlegget på Høvringen Anlegget han til nå kun hadde hørt omtalt og sett som tekniske tegninger og prinsippskisser var i realiteten et noe falleferdig stativ. Leveranseracket, som man klatret opp til via en sliten trapp, gav tilgang til losseutstyret. Oppe på racket var man på høyde med toppen av tankbilen og fikk på den måten tilgang for å fylle tanken. Leveranseracket hadde noen instrumenter og et forferdelig rørarrangement med en håndoperert stoppekran som tydeligvis var selve slangen sjåføren stakk ned i tanken. 20

21 Bilde 1.2 Viser skapet med kontaktorer for styring av varmekabler på de forskjellige løpene, relativt ok, men releer henger i ledningene, skapet til høyre, bokser uten lokk og lignende ga et svært shabby look. I tillegg var det en brakke som huset Maihaken. Brakka var gammel, rotete, gulvet var skittent og alt bar alle preg av å være nettopp det det var, et asfalt blandeanlegg. Ingen hvite hansker, ingen små elegante brytere, ingen flotte detaljerte betjeningspaneler, alt kunne betjenes med store hansker asfalt var skittent, varmt og det luktet. Bjørn tok brakka i nærmere øyensyn. Maihaken så elendig ut. Det var en stor kontrollpult, med en rekke trykknapper og viserinstrumenter som var forferdelig tilgriset med asfalt, et slags reseptvalgpanel, som driftssjefen innrømmet at ikke hadde virket de siste årene, de hadde kjørt på en enkelt standard resept. I det hele tatt hadde driftssjefen en del ny informasjon. Anlegget var i realiteten nedkjørt, fungerte dårlig og bar preg av manglende vedlikehold. 21

22 Bjørn forsøkte å finne ut hvilke signaler og hvilke instrumenter han skulle koble seg til med PLS systemet. Dette var stort sett ganske få instrumenter, fire strømningsmålere som viste hvor mye av den enkelte komponent som ble tappet samt totalen og tre reguleringsventiler, en for hver strømning. Noen lamper og indikatorer og det var alt. Arbeidsfordelingen var at Bjørn fotograferte, noterte kabler og tilkoblingspunkter mens daglig leder i El-In-Ex as tok resten av det elektriske. Henrik bestemte også at oljeselskapet skulle fikse opp brakka, legge nytt gulv og male et par strøk før anlegget skulle installeres. Det ble vel egentlig også ganske tydelig at Henrik heller ikke hadde vært på anlegget på en stund, anlegget lignet ikke veldig på det glansbildet som var skissert. Bjørn oppdaget også at strømningsmålerne som var i drift på anlegget måtte bygges om for å fungere sammen med en moderne PLS. Reguleringsventilene fungerte overraskende bra selv om de så ut som om de var laget før siste verdenskrig. Henrik la ut om at slike ventiler kunne vare evig, når de arbeidet med oljerelaterte produkter. Neste dag var de igjen på anlegget og Bjørn oppdaget at reguleringsventilene måtte ha nye signalomformere for å fungere med et moderne PLS system. Alt dette syntes Henrik var helt utrolig. Han fant det helt utrolig at dette var nødvendig og helt utrolig at de ikke hadde visst dette før nå. Daglig leder i El-In-Ex as hadde jo arbeidet og levert prosjekter på en rekke av Esso sine tankanlegg før, hadde han ikke sett dette? At El-In-Ex as sine prosjekter var basert på forrige generasjons teknologi, relésystemer, ble ignorert. Det var tydelig at Henrik også hadde et budsjett og at de nå nærmet seg dette litt vel fort. Prosjektprisen Vel hjemme og neste dag, gikk Bjørn i gang med å beregne pris. Det var egentlig ganske enkelt, PLS systemet med prosessor, inn og utgangskort for å koble seg til instrumenter og ventiler, signalomformere til reguleringsventilene og strømningsmålerne samt en strømforsyning var det hele. Daglig leder i El-In-Ex as tok seg av skapet der PLS systemet skulle monteres og installasjonsjobben med kabler og koblingsbokser som måtte kjøpes inn og monteres, samt nødvendig ombygging av ventiler og instrumenter. Normal prisnøkkel på den tiden var at PLS systemet skulle koste ca. en tredjedel, programmeringen en tredjedel og installasjon en tredjedel. I tillegg kom frakt og montasje av skapet. De la sammen summene de hadde kommet frem til og fant at den generelle nøkkelen stemte bra ut i fra prisen på PLS systemet og installasjonen. Dette regnestykket gav også antallet timer disponible for programmering. Daglig leder i El-In-Ex as og Bjørn stilte i et stort møte hos kunden der også sjefen til Henrik deltok aktivt. De la ut om hvordan anlegget skulle virke, et reseptpanel, en startknapp og det var hele betjeningen. 22

23 Bjørn forklarte at programmet ville være sentrert rundt valgpanel for blandingsresepter og startknappen. Tre konvensjonelle regulatorer skulle regulere produktstrømningen i hvert sitt løp. Regulatorene ville sørge for konstant strømning i henhold til beregnede settpunkt. PLS programmet ville sørge for beregning av riktige settpunkter ut i fra valgt resept. Henrik var plutselig i tvil. Han fortalte at de tre komponentene var viskositetsmessig veldig forskjellige. En væskes viskositet beskriver hvor tyktflytende væsken er og angis i henhold til SI (*) systemet i pascalsekund. Det var helt klart at bitumenkomponenten var betydelig mer tyktflytende enn de lette komponentene. Henrik forutså at de lette komponentene ville komme opp til sine beregnede settpunkt eller ønskede strømningshastigheter svært fort, mens bitumenforløpet ville være tilsvarende tregt. Henrik hevdet at dette kunne medføre at blandingen ville inneholde for mye herder og flussmiddel. Dette ble notert og det kom senere frem i møtereferatet at Esso hadde hatt akkurat disse innvendingene. Bjørn la imidlertid ut om hvordan regulatorer fungerte og insisterte på at anlegget ville oppnå ønsket nøyaktighet, i det minste ville det være nøyaktig nok etter en kubikkmeter. Han hadde imidlertid fått sine tvil etter å ha sett anlegget. Var dette virkelig riktig løsning? De dro møtet i havn og fikk beskjed om at oljeselskapet ville bestemme seg fort, men at det var sannsynlig at de ville få jobben. Vel hjemme på kontoret ringte imidlertid Bjørn til driftssjefen på Høvringen og spurte om han kunne få tilsendt manualen for Maihak anlegget, hvordan hadde de løst det? De forfattet nå et spesifisert tilbud og la frem det hele for oljeselskapet. Oljeselskapet prutet! De visste selvfølgelig at El-In-Ex måtte ha prosjektet og at dette var det første prosjektet med denne teknologien. Henrik gav seg ikke før de hadde fått redusert prisen med tolv prosent. i (*) SI systemet etter Système International d Unitès er en internasjonal standard videreutviklet fra det metriske system. SI systemet definerer grunnleggende måleenheter i fysikk og kjemi. SI systemet ble innført i Norge ved kongelig resolusjon av 19.juni 1977 og administrerer av Justervesenet. 23

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt

Case 1. Nyutdannet første jobb, første prosjekt Case 1 Nyutdannet første jobb, første prosjekt Elinex a/s Et lite firma To mann, jeg var den ene, sekretær og «tegnedame» Meget spesifikk bransje, automatisering av bensinstasjoner og tankanlegg Elektriske

Detaljer

Prosjektlederen. B.Engebretsen. Oslo 2012. B.Engebretsen. Side 1

Prosjektlederen. B.Engebretsen. Oslo 2012. B.Engebretsen. Side 1 Prosjektlederen B.Engebretsen Oslo 2012 Side 1 Prosjektlederen En casebasert lærebok i disiplinen prosjektledelse for høyere teknisk utdannelse. Casene er hentet fra instrumenterings og automatiserings

Detaljer

Case 2. Kontrakt mellom to jevnstore norske selskaper

Case 2. Kontrakt mellom to jevnstore norske selskaper Case 2 Kontrakt mellom to jevnstore norske selskaper Selskapene: Nyco, Nyegaard & co. Opprinnelig en storprodusent av fruktsalt! Sunt for magen etc. Utviklet seg til en legemiddelprodusent og med patent

Detaljer

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet

Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet SALG! I begynnelsen Salg! Salg av større prosjekter med lang tidshorisont og prosjektbasert leveranse - Leveranseprosjektet Perspektiv Store prosjekter har en lang tidsperiode før anbudsinnbydelse Antatt

Detaljer

ADDISJON FRA A TIL Å

ADDISJON FRA A TIL Å ADDISJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til addisjon 2 2 Grunnleggende om addisjon 3 3 Ulike tenkemåter 4 4 Hjelpemidler i addisjoner 9 4.1 Bruk av tegninger

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget. Side 1 HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Emne: Mekatronikk Emnekode: SO524M Faglig veiledere: Bjørn Engebretsen Gruppe(r): 3MM Dato: 16.12.2002 Eksamenstid: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

YFF Rapport. Av: Hans Victor Ljungqvist

YFF Rapport. Av: Hans Victor Ljungqvist YFF Rapport Av: Hans Victor Ljungqvist Innhold Innledning... 3 Hva har jeg gjort?... 3 Mandag 14.11... 3 Fiskebruk... 3 Kundebesøk... 3 Tannlege... 4 Skole... 4... 4 Tirsdag 15.11... 5 Skole... 5 Leilighet...

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig.

OPPGAVESETT 20. b) Drøft hvilke fallgruver en prosjektleder som Anders Hove bør forsøke å unngå og som kan gjøre jobben som prosjektleder vanskelig. OPPGAVESETT 20 OPPGAVE 1 Case: DEX AS DEX AS er en voksende bedrift som produserer og leverer tekniske produkter og trafikkløsninger til industri og samferdselssektoren. Virksomheten er basert på å levere

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder

Kompleksitetsanalyse Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Helge Hafting 25.1.2005 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO117D Algoritmiske metoder Innhold 1 1 1.1 Hva er en algoritme?............................... 1 1.2

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

EKSAMEN SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 09. Mai 2003 Tid: kl Sensurfrist 30. Mai 2003

EKSAMEN SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER. Fredag 09. Mai 2003 Tid: kl Sensurfrist 30. Mai 2003 Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon Institutt for teknisk kybernetikk Faglig kontakt under eksamen Navn: Tor Onshus Tlf.: (735) 94388 EKSAMEN I SIE3075 INSTRUMENTERINGSSYSTEMER Fredag 09.

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Innhold Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Temperatur:... 4 Flow:... 5 Eksplosjonsfarlige områder:... 5 Flow...

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON

MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON 1. 9. 2009 FORSØK I NATURFAG HØGSKOLEN I BODØ MÅLING AV TYNGDEAKSELERASJON Foto: Mari Bjørnevik Mari Bjørnevik, Marianne Tymi Gabrielsen og Marianne Eidissen Hansen 1 Innledning Hensikten med forsøket

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER

RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER RAMIFLEXTM MOBILE OG FLEKSIBLE PERSONALBRAKKER FULL FUNKSJON PÅ UNDER 30 MINUTTER Med Ramirent RamiFlex TM kan du etablere personalrom med omkledningsrom, dusj og spiseplass på mindre enn 30 minutter.

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering: Innhold Fremdriftsplan 2018... 3 Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 4 Ex(iA) Sikkerhetsbarrierer... 4 Mulige eksamensoppgaver, instrumentering... 4 Oppgaver Instrumentering...

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Utviklingsprosjekter. Og andre typer prosjekter

Utviklingsprosjekter. Og andre typer prosjekter Utviklingsprosjekter Og andre typer prosjekter Industrien utvikler kontinuerlig nye produkter og løsninger For å løse problemer For å forbedre effektiviteten For å vinne nær forestående prosjekter Fordi

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).

Denne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon). Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon

DELAKTIG. Designet av IKEA og Tom Dixon DELAKTIG Designet av IKEA og Tom Dixon 9. februar 2018 lanserer IKEA og Tom Dixon DELAKTIG: en plattform i aluminium du kan tilpasse helt etter eget behov. For å virkelig utfordre vante designformer og

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Trykkluft lekkasje kontroll

Trykkluft lekkasje kontroll Trykkluft lekkasje kontroll Tilbud/nyhetsbrev på utførelse av trykkluft lekkasje kontroll. 3 motivasjons faktorer for å utføre trykkluft lekkasje kontroll: Registrering og utbedring av lekkasjer er enøk

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Emne: Gruppe(r): Eksamensoppgaven består av: Kybernetikk I E Antall sider (inkl. forsiden): 7 Emnekode: SO 8E Dato: 7. juni Antall oppgaver: Faglig veileder:

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse?

1.2 Hva sier bestillingen vedrørende overtakelse? Stemmer leveransen med bestillingen? Stemmer leveransen med bestillingen? Hva sier bestillingen om overtakelse? Hva blir levert? Tiltak til forbedring. 1.1 Presentasjon Bjørn Finn Farstadvoll Ansatt i

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2017/2018 Har du noen ganger tenkt på hvordan det var å leve i en annen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av elektrotjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg i Sør- og Nord-Trøndelag

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av elektrotjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg i Sør- og Nord-Trøndelag Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av elektrotjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg i Sør- og Nord-Trøndelag Dokumentets dato: 23.03.2012 Saksnummer: 2011/160930 B.1. Kravspesifikasjon

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Kapittel 3. The fun starts

Kapittel 3. The fun starts Kapittel 3 The fun starts Introduksjon I dette kapittelet vil jeg prøve å gjøre ting på en annen måte. Siden vi nå skal begynne å faktisk lage noe, tenkte jeg at jeg vil gjøre det slik at kapittelet blir

Detaljer

Digital og/eller analog skoledag?

Digital og/eller analog skoledag? Digital og/eller analog skoledag? Mitt navn er (som sagt) Odin Hetland Nøsen. Jeg er for tiden rådgiver hos skolesjefen i Randaberg, og har tidligere vært ITkonsulent på den gang Høgskolen i Stavanger,

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Mindstorm, robot- og reguleringskurs Mindstorm, robot- og reguleringskurs Kursets mål: Sett seg inn i reguleringsteknikk og deretter planlegge, bygge og programmere en robot for å løse et gitt problem. 1 Reguleringsteknikken Reguleringsteknikken

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE ELEVER OG PRIVATISTER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: REA3017, REA3018, REA3020 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde:

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016

Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Evaluering av ipad-bruk i barneskolene Undersøkelse blant Ås-lærere våren 2016 Bakgrunnsmateriale Nordby og Rustad fikk første gang ipad høsten 2013 (Nordby til to trinn, Rustad til ett trinn pluss til

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget

Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08. IKT - en sentral del av undervisningsopplegget Prosjektoppgave i IT1301 10.11.08 IKT - en sentral del av undervisningsopplegget 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Innledning 3 Undervisningsplan mandag uke 1 4 Undervisningsplan tirsdag uke 1 5 Undervisningsplan

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

6 ting du må vite om Macen din

6 ting du må vite om Macen din Gratis live-webinar 6 ting du må vite om Macen din vi begynner 19:00 Målet med webinaret: Lære noe nytt, forstå mer, få mer glede av Macen din til jobb eller hverdags Det skal bli Enklere Morsommere og

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

såkalte brukergruppa.

såkalte brukergruppa. PDA Framtid Framtid Skogdata fikk etter hvert behov for å modernisere sine systemer, og dette kom til å berøre datasystemene for transport og tømmermåling. Tømmermåling og transport ble skilt fra hverandre,

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Distanse gjennom vedkubben

Distanse gjennom vedkubben ,QQOHGQLQJ (NVHPSHOSURVMHNW+\GUDXOLVNYHGNO\YHU,QQOHGQLQJ Dette dokumentet beskriver en anvendelse av hydraulikk som er mye i bruk - en vedklyver. Prinsippet for en vedklyver er som regel en automatisering

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer