På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!"

Transkript

1 På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger MATERIALE Blyant og papir TIDSBRUK: Én skoletime Passer godt som hjemmelekse. GJENNOMFØRING 1. Samle sammen aviser på skolen eller be elevene lese hjemme. 2. Hver elev eller elevgruppe klipper ut tre artikler om ulike saker som har inntruffet. Det kan for eksempel være tordenvær, trafikkulykker, orkan, flom, strømavbrudd eller køer. 3. Lærer plukker ut en artikkel og leser den. 4. Legg opp til diskusjon: - Hva hendte egentlig? - Hva gikk feil? Hvorfor? - Hvem var innblandet, og hva gjorde de? - Hvordan så det ut der dette skjedde? 5. Kunne dette vært unngått? Diskuter: Hva kunne vært gjort for at dette ikke skulle skjedd eller for at det ikke skulle ha oppstått så stor skade? Har elevene forslag til hvordan hendelsen kunne vært unngått? 6. Etter at dette er gjort én gang, kan elevene individuelt eller i grupper analysere sine artikler. 7. Bruk PEN-ark som verktøy. OVERFØRINGSVERDI Øvelsen gir elevene god trening i å analysere hendelser i omgivelsene og til å drive problemløsing i praksis.

2 KAN VI FORBEDRE? MÅL Å hjelpe elevene til å tenke nytt og annerledes Å inspirere elevene til å finne på nye ting selv MATERIALE Blyant og papir TIDSBRUK Passer godt som hjemmelekse GJENNOMFØRING 1. Gjennomgå oppgaven på forhånd. Ta noen eksempler for hele klassen. Elevene velger et produkt de vil se nærmere på. Det kan være noe de bruker i hverdagen hjemme eller på skolen. Elevene undersøker produktet de har valgt og noterer ned: For eksempel datamaskin: - Hvor får vi kjøpt den? - Hvor brukes den? - Hva slags behov dekker den? - Hvor lagres den? - Hva synes vi om utseendet? Beskriv alt av interesse! 2. Elevene fokuserer deretter på om det er noe som kunne vært bedre med produktet og noterer ned forslag til endring i form og funksjon. Oppfordre til illustrasjoner. Elevene skal altså skreddersy produktet ut ifra behov og ønsker. 3. Kan løsningen være å bruke teknologi fra andre produkter? Som for eksempel problemet med at tastaturet ikke tåler vann. Kan teknologien i undervannskameraer brukes på din datamaskin? VÆR OPPMERKSOM PÅ Oppgaven bør planlegges slik at hjemmet kan bistå. Vi anbefaler at arbeidet gjøres hjemme og at etterarbeid blir gjort på skolen. Oppgaven kan også justeres slik at elevene undersøker noe som tilhører andre personer. Bruk gjerne PEN-skjema for det nye produktet elevene utvikler.

3 HVERDAGSIRRITASJONER MÅL At elevene selv skal finne problemer de kan løse Å trene elevene i gi innspill på andre gruppers problemstillinger MATERIALE Blyant og papir TIDSBRUK En skoletime GJENNOMFØRING 1. Del inn klassen i grupper på tre fire elever. 2. Elevene tenker etter hva som irriterer dem i hverdagen. Ta gjerne noen eksempler. Bruk fem minutter. Bruk Elevark De velger deretter ut tre fire av irritasjonene og skriver dem på et papir. (Gjerne samme antall som det er personer på gruppa). Én i hver gruppe skriver ned: 4. Diskusjon Elevene diskuterer først sakene som irriterer. Deretter skal de diskutere hva som er årsakene til irritasjonene og forslag til løsninger. Noter forslagene. Bruk fire minutter på hver irritasjon. Bruk elevark 2. NB: Tenk på hvor, hvordan og når irritasjonene oppstår! 5. Gruppene bytter lapper. 6. Elevene diskuterer den andre gruppas irritasjoner og kommer med forslag til løsninger. Bruk elevark 3. NB: Tenk etter: Hvor, hvordan og når oppstår irritasjonene? Elevene må ikke stille for store krav til løsningene! 7. Gruppene presenterer til slutt sitt arbeid. ELLERS I tillegg til å finne irritasjoner handler oppgaven om å trene på å gi andre grupper respons. Det er derfor viktig at elevene er kjent med gangen i arbeidet. Vær også rimelig tydelig på bruk av tid og hold fristene som er skissert. Gruppene bør ta vare på arkene. De vil være gode utgangspunkt til å lage problemstillinger ut ifra PENarket.

4 HVERDAGSIRRITASJONER Elevark 1 av 3 1. Hverdagsirritasjoner: Skriv ned alle irritasjoner dere kommer på:

5 Elevark 2 av 3 2. Velg ut tre fire av irritasjonene gjerne samme antall som dere er på gruppa, så dere får en hver, og skriv dem ned. En i hver gruppe skriver ned. Se på irritasjonene dere har valgt. Diskuter også hva som er årsakene til irritasjonene og forslag til løsninger. Noter forslag. IRRITASJONER 1. LØSNINGER

6 Elevark 3 av 3 3. Se på en annen gruppes irritasjoner. Skriv dem ned nedenfor. Noter forslag til løsninger. IRRITASJONER 1. LØSNINGER

7 DETTE HAR JEG BRUK FOR! MÅL Å forstå hvordan forskjellige produkter vi bruker i hverdagen, dekker behov og løser oppgaver og problemer. Å inspirere til å få nye ideer eller videreutvikle og forbedre eksisterende løsninger. MATERIALE Blyant og papir TIDSBRUK En skoletime Passer godt som hjemmelekse. GJENNOMFØRING 1. Introduser oppgaven ved å fortelle om noen produkter du selv er avhengig av i hverdagen og hvordan disse hjelper deg. 2. Be elevene tenke på lignende produkter som er nyttige for dem. Diskuter. 3. Hjemme skal elevene så finne et produkt de bruker og notere ned svarene på følgende: o Hvordan ser produktet ut? o Hvordan fungerer det? o Hvordan du fikk det? o Hva slags behov dekker det hos/for deg? o Fortell om dets utseende og hvorfor du eventuelt liker det? o Hva slags mennesker liker og er avhengige av produktet? o Hvordan kan produktet eventuelt forbedres? 5. Oppsummer oppgaven på skole og la noen elever fortelle om sitt produkt. OVERFØRINGSVERDI Poenget med denne oppgaven er å fremme forståelsen av at alle vi mennesker bruker produkter hver dag som løser våre behov. Uten disse ville hverdagen vært mer strevsom. Oppgaven bør bidra til at elevene blir bevisste muligheten til å se nye muligheter og få nye ideer. En naturlig oppfølging er oppgaven Dette har andre bruk for!.

8 DETTE HAR JEG BRUK FOR! Elevark 1. Produktets navn: 2. Beskriv kort produktets utseende: 3. Hvordan fungerer det? 4. Hvordan fikk du (tak i) det? 5. Hva slags behov dekker det hos deg?

9 DETTE HAR ANDRE BRUK FOR! MÅL Å forstå hvordan forskjellige produkter vi bruker i hverdagen dekker behov og løser problemer. Å inspirere til å få nye ideer, eller videreutvikle og forbedre eksisterende løsninger. Utvikle evnen til å se verden ut i fra andres perspektiv. MATERIALE Blyant og papir Hver elev tar med et produkt TIDSBRUK: En skoletime. Passer godt som hjemmelekse. GJENNOMFØRING 4. Introduser oppgaven ved repetere elevenes arbeid fra oppgave Dette har jeg bruk for! 5. Be elevene tenke på ting som er nødvendig for andre mennesker. Diskuter. 6. Elevene skal nå finne en person som ikke er på egen alder. Målet er at denne personen forteller om et produkt de er avhengig av i hverdagen. Intervjuet bør ta utgangspunkt i følgende spørsmål: o Hvordan produktet ser ut? o Hvordan det fungerer? o Hvordan du fikk det? o Hva slags behov dekker det hos deg? o Fortell om utseende og om hvorfor du eventuelt liker det? o Hva slags mennesker liker og er avhengig av produktet? 4. Oppsummer oppgaven på skole og la noen elever få presentere sitt arbeid. VÆR OPPMERKSOM PÅ 1. Oppgaven er naturlig å ta etter Dette har jeg bruk for! 2. Poenget med denne oppgaven er å fremme forståelsen for at alle mennesker bruker produkter hver dag som løser våre behov. Uten disse ville hverdagen vært mer problematisk. Oppgaven bør bidra til at elevene blir bevisste muligheten for å se nye muligheter og få nye ideer.

10 DETTE HAR ANDRE BRUK FOR! Elevark 1. Produktets navn: 2. Beskriv kort produktets utseende: 3. Hvordan fungerer det? 4. Hvordan du fikk det? 5. Hva slags behov dekker det hos deg? 6. Fortell om utseende og om hvorfor du eventuelt liker det? Lag gjerne en enkel illustrasjon. 7. Hva slags mennesker bruker produktet og er avhengig av det? 8. Lag en illustrasjon:

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe

Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Eksempler på øvelser for å bli kjent og fordele roller og ansvar i en gruppe Til lærer: I dette dokumentet har vi samlet et utvalg øvelser som kan brukes i forbindelse med sammensetning av elever i grupper/ungdomsbedrifter.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer