Norges største næringsorganisasjon for vegtransport. Lastebiltransport. Industriell produksjon. Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges største næringsorganisasjon for vegtransport. Lastebiltransport. Industriell produksjon. Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver"

Transkript

1 Norges største næringsorganisasjon for vegtransport t Lastebiltransport Industriell produksjon Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver 1

2 Utvikling i godstransport og industriell organisering de siste 20 årene Transportløsning strategisk beslutning styreromme Ny teknologi nettverk kommunikasjon/informasjon Helhetstenkning nye kulturer vokst frem Nye bransjer kjededannelser d nye produkter nye varestrømmer Etterspørselsstyrte fleksible prosesser Tettere bånd leverandør transportør kunde Transport integrert del av sluttproduktet - tilgjengelighet - regularitet Tettere samvirke mellom forskjellige transporttyper per 2

3 Lastebilbedriften industriell produksjon Påvirkningsfaktorer økonomi - lønnsomhet Menneskeavhengigheten Kunnskap kompetanse holdninger kultur sunn fornuft Trafikk Været Sesong Dif Driftsplanlegging l i Dokumentasjon Suksessfaktor Utnyttelse Transportmateriellet Ledelsesfunksjonen Kostnadsberegnng Marked Relasjon selger/kjøper Salg Forhandlinger Avtaler Teknologisk utvikling Samfunnsfaktorer Innsatsfaktorene Vegtransportens rammebetingelser Offentlige virkemidler - investeringer - infrastruktur Samfunnsforandringer f - skatter - avgifter - økonomisk vekst - tilbakegang - lover - regler - distriktsutbygging - sentralisering - Kjøre- og hviletidsbestemelsene - Arbeidsdirektivet drivstoff, dekk, bilmateriell m.m. Pris/ kostnadsutvikling 3

4 Godstransport på veg: Lastebilnæringenens betydning for vekst, velferd og bosetting. TØI Transportøkonomisk institutt rapport 901b/2007 Svar TØI: Lastebilnæringens sentrale rolle i nærings- og samfunnsutvikling gjenspeiler seg ikke i bransjens andel av nasjonal verdiskapning. Lastebilnæringen innkasserer ikke den fulle gevinst av sin uunnværlighet. Avgiftspoltikken fører kun til høyere transportkostnader ingen endring i valg av transportløsning. Vi får en bekreftelse på at det er kundene som vi transporterer for - som tar den største delen av kaka, og at transport selges for billig. 4

5 Dagens lastebilbedrift Kjennetegn: nærhet til markedet handlingskraft små staber men enkle systemer men. selvstendighet konsentrasjon om det man kan best småbedriftsnæring små driftsmaginer - 4,7% - (8,2%) lav egenkapital - 23,1% - (41,8%) Konjukturundersøkelsen k 2009 Og: transport selges for billig (TØI rapport 901b/2007) ) 5

6 Norges største næringsorganisasjon for vegtransport Hvorfor selges transport for billig? Årsak: Næringen har ikke vært flink nok til gjennom planlegging og dokumentasjon å få frem hva transporten virkelig koster. 6

7 Dift Driftsplanlegging l i - Kostnadsberegning Utgangspunkt 1. Planlagt transport De fysiske driftsdata 2. Aktuelt transportmateriell 3. Driftskilometer år 4. Driftstimer år 5. Variable kostnader kr. pr. driftskilometer 6. Faste kostnader kr. pr. driftstime Dokumentasjon 7

8 De fysiske produksjonsdata Produksjonskilometer Produksjonstimer Tiden Avgjørende betydning for totalkostnaden og lønnsomheten. Tas det ikke hensyn til tiden vil en kunne få en feil oppfatning av kostnadene og lønnsomheten av de forskjellige transportoppdragene. 8

9 Logg De fysiske driftsdata d t a) Registrering g Lasting b) Bearbeiding c) Analyse d) Avvik Utarbeidelse av Arbeidsplaner Kjøreplaner Skiftplaner Kjør Hvil/pause Kjør Start Registrering Kjøredistanse Kjørehastighet Lasting Lossing Hvil/Pauser/Tilgjengelighetstid Annet arbeid Døgnhvil NLF`s modellverktøy for driftsplanlegging Lossing Kjør Døgnhvil Kjøre - og hviletidsbestemelsene Arbeidtidsdirektivet 9

10 Driftsplanlegging g Beregning g tidsforbruk -. Grunnlag for utarbeidelse av skiftplan 4 Kjøring Pauser Last -lossing Annet arbeid min KM KM/T Kjøre/hviletid Lasting Vask min Antall lass 1 Klargjøring 10 Tidsforbruk 30 (min) Annet arbeid 10 Sideveger Hovedveg Lossnig Anall turer Antall 1 Døgnhvil Timer Tdsforbruk 30 (min) 11 Forskrift arbeidstid Antall min 0 0 Kjøring pr. dag Tid kjøring Tid pauser 90 Tid last - lossing Tid annet arb. Tmer 9,2 Timer 1,5 Timer 1,00 Timer 0,33 Sum tidsforbruk pr. driftsdag d 12,02 Inklusiv døgnhvil 12,02 Antall driftdager år 220 Antall produsjonstimer år Antall produksjons km år NLF`s modellverktøy for driftsplanlegging 10

11 Merkostnad ved redusert kjørehastighet Transportdistanse 500 kilometer Transporttert mengde 30 tonn Beregning 1. Tilfredstillende veistandard - mai måned - sommerføre Kjørehastighet - km/t Kjørtid - timer Beregnet tonnkostnad 55 9,2 272 Beregning 2 Ikke tilfredstillende veistandard - januar måned - vinterføre ,1 % 87% 8,7 13 % NLF`s modellverktøy for kostnadsberegning 11

12 Kostnadsberegning Kostnadselementene 1. Variable kostnader målt i kr. pr.driftskilometer Drivstoff,reparasjon/ved.hold,dekk, service-vask.. 1. Faste kostnader målt i kr. pr. driftstime ti Kapitalkostnader, avskrivninger renter Forsikring, offentlige avgifter Lønn, sosiale kostnader 1. Administrasjonskostnader påslag % 2. Driftsmargin påslag % - (Risiko/Usikkerhet) Beregningen er direkte avhengig av kvaliteten på de data vi benytter oss av. Dette krever omfattende registrering, innsamling og bearbeidelse av både forbruks- og kostnadstall t og innkjøpspriser. i NLF`s modellverktøy for kostnadsberegning 12

13 Kostnadssammensetning Kostnadsindeksen for lastebiltransport NLF - SSB i % - tot. kost Tømmertransport t Anleggstransport t m/henger Lønn 27,2 30,9 Di Drivstoff 27,0 21,4 Kapital 24,3 23,9 Reperasjon/ S 10,1 9,2 Sum 1 88,6 85,4 Administrasjon 4,4 5,7 Dekk 3,0 4,5 Forsikring 3.0 3,9 Bom/Ferge 1,0 0,5 Sum 2 11,4 14,

14 Konsekvensberegning 1. Beregning - utgangspunkt Tonnkostnad 251 Pris Forbruk Avsikrivninger Lønn sjåfør Lastetid Kjøre Hast M.M diesel diesel utg - 6 år utg utg - 1 t utg - 50 Justeringer: 10 % -10 % ny - 5 år ny ny - 2 t ny - 45 Ny tonnkostnad Konsekvens: 2,8 % -2,8 % 4,8 % 4,4 % 15,0 % 4,4 % NLF`s modellverktøy for kostnadsberegning 14

15 Kostnadsindeksen for lastebiltransport NLF Statistisk sentralbyrå Gjeldende fra 2009 u-b/f = uten ferge- og bomkostnader 1. Tømmer 2. Trekkbil 3. Langtransport 4. Tank 5. Tank m/henger u-f/b u-f/b u-f/b u-f/b u-f/b Lønn 0,272 0,275 0,278 0,290 0,281 0,293 0,368 0,375 0,286 0,294 Drivstoff 0,270 0,273 0,259 0,270 0,240 0,250 0,224 0,229 0,248 0,256 Kapital 0,243 0,245 0,225 0,234 0,231 0,241 0,159 0,162 0,212 0,219 Rep/service 0,101 0,103 0,070 0,073 0,075 0,078 0,110 0,112 0,101 0,104 Sum1 0,886 0,896 0,832 0,867 0,827 0,862 0,861 0,878 0,847 0,873 Adm 0,044 0,044 0,058 0,060 0,068 0,070 0,057 0,058 0,062 0,064 Dekk 0,030 0,030 0,040 0,042 0,040 0,042 0,030 0,031 0,030 0,031 Forsikring 0,030 0,030 0,030 0,031 0,025 0,026 0,032 0,033 0,031 0,032 Ferge/bom 0,010 0,040 0,040 0,020 0,030 Sum2 0,114 0,104 0,168 0,133 0,173 0,138 0,139 0,122 0,153 0,127 Sum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1, Renovasjon 7. Nærtransport 8. Kran 9. Anlegg 10. Anlegg m/henger u-f/b u-f/b u-b/f u-f/b u-b/f Lønn 0,423 0,427 0,414 0,421 0,362 0,364 0,365 0,367 0,309 0,311 Drivstoff 0,172 0,174 0,186 0,190 0,174 0,176 0,218 0,219 0,214 0,216 Kapital 0,159 0,161 0,155 0,158 0,213 0,214 0,160 0,161 0,239 0,240 Rep/service 0,091 0,092 0,084 0,086 0,098 0,098 0,102 0,103 0,092 0,092 Sum1 0,845 0,854 0,839 0,855 0,847 0,852 0,845 0,850 0,854 0,859 Adm 0,077 0,078 0,080 0,082 0,070 0,070 0,072 0,072 0,057 0,057 Dekk 0,025 0,025 0,030 0,031 0,035 0,035 0,040 0,040 0,045 0,045 Forsikring 0, , , , , , , , , , Ferge/bom 0,010 0,020 0,005 0,005 0,005 Sum2 0,155 0,146 0,161 0,145 0,153 0,148 0,155 0,150 0,146 0,141 Sum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 15

16 Kostnadsindeksen for lastebiltransport NLF Statistisk ti ti sentralbyrå Kostnadsindeksen for lastebiltransport NLF Statistisk sentralbyrå - Måler prisene på de varer og tjenester nødvendige for driften av en lastebil - Modellverktøy skreddersydd for lastebilnæringen - 8 kostnadskomponenter 10 transportgrupper - Avvik faktisk kostnadsutviklng den enkelte lastebilbedrift må kjenne sin egen kostnadsutvikling - Etterrettelig transportkjøper skaper positive relasjoner omdømme og synliggjøring av næringen ( Høy produksjonskostnad) ) 16

17 Tkkf Takk for oppmersomheten ht Midt på 60 tallet 45 år siden Den lokale transportøren Tyskland Frankrike Italia 17

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Notater 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE

PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Rapport fra Skog og landskap 14/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROSJEKTRAPPORT KLIMATRE Energiforbruk og kostnader

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid?

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? - En undersøkelse av hvordan kjøre- og hviletidsreguleringen i norsk lastebilnæringen oppleves av sjåførene. Harald Bergland og Thomas Gressnes PROSJEKTRAPPORT.

Detaljer

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning

Hovedpunkter Hurtigruten på Norskekysten bidrar med 2,2 milliarder kroner i nettoverdiskapning SAMFUNNS- REGNSKAP Verdens vakreste sjøreise Ålesund Torvik Måløy Florø Bergen Kristiansund Polarsirkelen Nesna Sandnessjøen Brønnøysund Rørvik Molde Lofoten Geirangerfjord NORGE Oslo Stokmarknes Svolvær

Detaljer

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine

Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med Rolls-Royce Marine Magasin for transportkjøpere 2014 Konkurransedyktig sjøtransport Best på pris, punktlighet og miljø Container øker mest Nye miljøskip Nor Lines satser på naturgassdrevne godsskip utviklet i samarbeid med

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger

Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger Eirill Bø, Bente Flygansvær, Stein Erik Grønland: Miljøvennlig innsamling av avfall en studie av nye renovasjonstekniske løsninger SITMA rapport: 1201/2012 Forord Denne rapporten beskriver resultatene

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund

6. januar 2014. Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 6. januar 214 Hvordan avvirke lønnsomt? Utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund 2 HVORDAN AVVIRKE LØNNSOMT? DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet

Rapport fra NHO. Synspunkter på bilavgiftssystemet Rapport fra NHO Synspunkter på bilavgiftssystemet Forord Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og transportsektoren utgjør 65 % av utslippene utenfor kvotepliktig sektor.

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Konkurranseflater i godstransport

Konkurranseflater i godstransport Sammendrag: Konkurranseflater i godstransport TØI rapport 1125/2011 Inger Beate Hovi og Stein Erik Grønland Oslo 2011, 109 sider Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for

Detaljer

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører

Sluttrapport. Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører Sluttrapport Bedriftsutvikling for skogbrukets entreprenører 2012-2014 Sammendrag Skogsentreprenørene og deres ansatte er den gruppen aktører i norsk skogbruk som har størst innflytelse på hvordan skogbruket

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Transportutviklingen i Norge gjennom det 20. århundret mobilitetens og transportintensitetens århundre

Transportutviklingen i Norge gjennom det 20. århundret mobilitetens og transportintensitetens århundre Transportutviklingen i Norge gjennom det 20. århundret mobilitetens og transportintensitetens århundre Abstract: Forståelse for transportutviklingens langsiktige utvikling og dynamikken i tidsforløpet

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013

INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 S1 S1 INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 Innledning (med oppsummering av daglig leder) Hovedtall antall biler og omsetning pr gruppe osv. Administrasjonens beretning o Oppsummering av året o Vår organisasjon

Detaljer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer

Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Prosjektrapport nr. 32/2002 Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om sine erfaringer Elisabet Sørfjorddal Hauge Tittel Fungerer virkemiddelapparatet? Småbedriftsledere forteller om

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer