De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De som jobbet og døde på veien. Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014"

Transkript

1 De som jobbet og døde på veien Torkel Bjørnskau Trygg Trafikks årskonferanse, 7. april 2014

2 Bakgrunn TØI Rapport 1269/2013: UAG-data SHT-rapporter Intervjuer Ross Phillips, Tor-Olav Nævestad & Sunniva Meyer Side 2

3 Hvor stort er problemet? Sjåfører i arbeid er involvert i 36 % av dødsulykkene Yrkessjåfører er involvert i 30 % av dødsulykkene I mange land (England, Frankrike mv.) er trafikkulykker nå den viktigste årsaken til skade og død på jobb I EU er det anslått at trafikkulykker er ansvarlig for fire av ti arbeidsulykker med dødelig utgang I Norge omkom 45 yrkessjåfører og 18 som kjørte i arbeid i perioden Side 3

4 Dødsulykker UAG Dødsulykker 2177 Sjåfører i alt 501 Sjåfører i arbeid Sjåfør ikke i arbeid 77 % Yrkessjåfør i arbeid 20 % Annen sjåfør i arbeid 3 % Side 4

5 Andel som har utløst dødsulykke 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 64,9 43,7 27,7 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 35,1 56,3 72,3 Ikke utløsende Utløsende 0 % Yrkessjåfør (N=430) Annen i arbeid (N=71) Ikke i arbeid (N=1145) Side 5

6 Ulykkesfaktorer (UAG) Blant 191 utløsende førere SIKRING AV LAST 6 SYKDOM 7 FEIL ELLER UHELDIG PLASSERING I KJØREBANEN 9 TRØTTHET 12 MANGLENDE TEKNISK KJØRETØYBEHANDLING 14 DEKK/BREMSER/STYRING/ 16 ANNET 17 SIKTHINDRING I/PÅ KJØRETØY 19 FEIL BESLUTNING/AVGJØRELSE 28 HØY FART ETTER FORHOLDENE 52 MANGLENDE INFORMASJONSINNHENTING Side 6

7 Skadefaktorer (UAG) Blant 191 utløsende førere SYKDOM 1 MC MOT TUNGBIL 2 DÅRLIG KAROSSERISIKKERHET 7 SIKRING AV LAST 7 KRITISK TREFFPUNKT 10 PERSONBIL MOT TUNGBIL 11 IKKE BRUKT BILBELTET 25 HØY FART ET/OVER FARTSGRENSEN Side 7

8 Side 8

9 Kollisjon tankvogntog og varebil på RV 3, Elverum Side 10

10 Side 11

11 Side 12

12 Hvorfor skjer slike ulykker? Statens vegvesen (UAG): Sikthindring i eller på kjøretøy Tekniske ferdigheter hos sjåfør Feil/mangelfull sikring av last Feil og mangler ved hjul/dekk/bremser Statens havarikommisjon (SHT): Mangelfull opplæring i bedriften Mangelfulle arbeidsbeskrivelser Mangelfulle risikovurderinger Utilstrekkelig fokus på HMS i bedriften For dårlig oppfølging av førere/kjørestil Side 14

13 Hvor er problemet? Ulykke UAG SHT Feilhandlinger System, organisering Side 15

14 «Det ligger et stort potensial i å styrke det såkalte organisatoriske trafikksikkerhetsarbeidet - dvs. etablere en trafikksikkerhetskultur som er synlig i alt fra planlegging til administrasjon, barrierer, design, regelverk og rutiner». Jansen, H. S., Kristiansen, T., Lund, N. A., Larsson, M., Holtan, A., & Haugvik, E. (2011). Dybdeanalyse av dødsulykker. UAG Region øst 2010, s. 4. Side 16

15 Hva mener ekspertene? Trøtthet, stress, tidspress Utenlandske vogntog Fordeling og sikring av last Gods- vs. persontransport Små selskaper små ressurser Bilbelte sjåførens ansvar Stabile kunderelasjoner en fordel Dårlig kontroll av arbeidstid Lønnssystem Side 17

16 Hva gjør de beste? Side 18

17 Sikkerhetskultur i 3 godsbedrifter Oppdrag for NHO transport: Hva kjennetegner godstransportbedrifter med gode sikkerhetskulturer? Hva gjør de for å ivareta sikkerheten? Teste et måleverktøy for sikkerhetskultur innenfor godstransport. TØI rapport 1300/2014 Side 19

18 Tre bedrifter Bedrift A Bedrift B Bedrift C Ulike typer farlig gods Langsiktige kontrakter med etablerte kunder Distribusjon og langtransport Langsiktige kontrakter med etablerte kunder Distribusjon og langtransport Langsiktige kontrakter med etablerte kunder ansatte. Ca. 200 biler. Regionlederne har daglig kontakt med sjåførene Ca. 85 sjåfører Avdelingslederne har daglig kontakt med sjåfører i tillegg til kundenes fraktledere Ca. 190 sjåfører Bedriftens fraktledere organiserer frakt og har daglig kontakt med sjåførene Side 20

19 Indeks for sikkerhetskultur 24 påstander som man vurderer på en skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig) Bedriftens skåre på indeksen= de ansattes gjennomsnittsskåre på de 24 spørsmålene Minimum 24, maksimum 120 Brukt tidligere i andre transportgrener (fly, bane, buss) Side

20 Eksempler på spørsmål «Ledelsen drøfter ofte sikkerhetsspørsmål med sjåførene» «Ledelsen betrakter sikkerhet som svært viktig i alle arbeidsoppdrag og aktiviteter» «Mine sjåførkolleger gjør alt de kan for å unngå uønskede hendelser og ulykker» «Sjåførene rapporterer vanligvis om alle sikkerhetsmessige mangler og farlige situasjoner som de opplever i arbeidet» Side

21 Sikkerhetskultur Bedrift A Bedrift B Bedrift C Helikopter (2009) Fly (2009) Bane (2009) Buss (2009) Side 23

22 Ulykker per million kjørte kilometer 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 0,69 4,07 2,06 9,69 A B C Lastebil generelt Side 24

23 Hva gjør de beste? Oppfølging av føreres fart, kjørestil, beltebruk Fartssperre < 90 km/t Automatisk registrering av kjørestil Kontroll av kjøre- og hviletidsreglene Ledelsen er sterkt engasjert i sikkerhet Forutsigbarhet Organisering av frakt Fast lønn Side 25

24 Hva gjør den aller beste i tillegg: Enda mer fokus på bilbelte/fart/kjørestil Trening i sikkerhetstenkning Samtaler om sikkerhet Rapporteringskultur - system for rapportering Sikkerhetsledelse Side 26

25 Hva kan bedriftene gjøre? Start med det enkleste: beltebruk, fart og kjørestil Lønnssystem Fartssperre på 80 km/t? Rapportering og oppfølging Lære av de beste i bransjen Side 28

26 Hvorfor tolererer vi slike tap? Side 29

27 Hva kan myndighetene gjøre? Krav til sikkerhetsledelse for transportløyve? Flere kontroller samordne Arbeidstilsynet og Statens vegvesen Bedre kontroll ved grensen Fokus på bedrifter i faresonen Bedre registrering av ulykkene Krav til sikkerhet ved kjøp av transport Side 30

28 Takk for oppmerksomheten! Side 31

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer

Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer Sammendrag: Trafikkulykker ved kjøring i arbeid - en kartlegging og analyse av medvirkende faktorer TØI rapport 1269/2013 Tor-Olav Nævestad og Ross Owen Phillips Oslo 2013, 92 sider Denne rapporten gjengir

Detaljer

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder

Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Dødsulykker med unge i Norge Fra for dårlige til for gode færdigheder Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Tirsdag den 23. august 2011 (Norsk præsentation)

Detaljer

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid?

Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? Hva mener yrkessjåførene om kjøre- og hviletid? - En undersøkelse av hvordan kjøre- og hviletidsreguleringen i norsk lastebilnæringen oppleves av sjåførene. Harald Bergland og Thomas Gressnes PROSJEKTRAPPORT.

Detaljer

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen!

Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008. Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! Orientering om UAG arbeidet generelt og 130 tungbilulykker i Norge 2005-2008 Leder for UAG Region vest Hans Olav Hellesøe Sikrere sammen! UAG Hva er det? Undersøker alle dødsulykker i trafikken fra 1.1.2005

Detaljer

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister

Motorsyklister Atferd og ulykkesrisiko Tiltak for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister Innhold Forord Innhold Side I II 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Hvorfor studere høyrisikogrupper Bakgrunn og formål

Detaljer

Ungdom og fartsulykker

Ungdom og fartsulykker BA6110 EVU Sikkerhetsstyring Region øst høsten 2007 Ungdom og fartsulykker Gruppe 1, kull 2, høsten 2007 Cecilie Waterloo Lindheim Ivar Haldorsen Bjarte Skaugset Per Ola Roald i Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Vegtrafikkulykker med utenlandsregistrerte kjøretøy et økende problem i Norge? Innholdsfortegnelse:

Vegtrafikkulykker med utenlandsregistrerte kjøretøy et økende problem i Norge? Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR VALG AV OPPGAVEN... 3 1.1.1 Nullvisjonen... 3 1.1.2 NTP... 3 1.2 AVGRENSNING AV OPPGAVEN... 3 1.3 HENSIKT/MÅL... 4 2 DAGENS

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 2017 Foto: Steinar Svensbakken 3 4 Forord Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på

Detaljer

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak

Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Statens vegvesen og NMCU 2014 Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014 2017 med oppfølgingstiltak Foto: Pål Andreassen Forord Det er godt kjent at MC-førere har betydelig høyere risiko enn for eksempel

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg ØMERKE ILJ T M 45 24 1 Trykksak 6 Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2009 Utgivelse, sted og dato: Oslo, 1. febuar 2006 Oppdragsgiver:

Detaljer

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet

Tenåringer i trafikken. Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Tenåringer i trafikken Kunnskapsgrunnlag om ungdom og trafikksikkerhet Forord Med dette arbeidet ønsker vi å vise hvilke mekanismer som ligger bak ungdommers innblanding i trafikkulykker i tenårene. Vi

Detaljer

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet

Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Motorsyklisters forhold l trafikksikkerhet Rapport fra spørreundersøkelse 211 INNLEDNING Risikoen ved å kjøre motorsykkel er betydelig redusert de siste 3 årene. I 198 var 4,8 % av alle norske motorsyklister

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

VD rapport Vegdirektoratet

VD rapport Vegdirektoratet Temaanalyse Dødsulykker på motorsykkel 2005-2009 VD rapport Vegdirektoratet Nr. 45 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Trafikkopplæring 11-2011 1. Bakgrunn

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Universitetet i Stavanger Vår 2009 Ann Elene Lund UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE

Detaljer

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015

I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 PROSJEKT I UTPRØ VING AV NY KJØ RETØ YTEKNOLOGI I NTP-PERIODEN 2006-2015 Statens vegvesen Utviklingsarbeide i forbindelse med NTP-perioden 2006-2015 JUNI 2003-REGION VEST 1FORSLAG TIL PROSJEKTPLAN 2 Innhold

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

Trafikksikkerhet blant mc-førere

Trafikksikkerhet blant mc-førere Sammendrag: TØI-rapport 1075/2010 Forfatter(e): Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad og Juned Akhtar Oslo 2010, 104 sider Trafikksikkerhet blant mc-førere En studie av risikoutsatte undergrupper og mulige

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud

Rapport 2007-094. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud Rapport 2007-094 Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud ECON-rapport nr. 2007-094, Prosjekt nr. 53620 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-926-5 TTH/pil, LRE, 18. september 2007 Offentlig Erfaringer

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer