KOSTNADS INDEKS. for lastebiltransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTNADS INDEKS. for lastebiltransport"

Transkript

1 KOSTNADS INDEKS for lastebiltransport 16. FEBRUAR 01/

2 Kostnadsindeks for lastebiltransport Utgiver: Norges Lastebileier-Forbund Statistisk sentralbyrå, Seksjon for transport-, reiselivs- IKT-statistikk er faglig ansvarlig har utarbeidet innholdet. Kontaktpersoner: Asbjørn Willy Wethal Gudveig Ihlang Bråten Oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde når statistikk eller opplysninger fra dette heftet blir gjengitt. Forespørsel om abonnementet rettes til: Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf.: Faks: e-post: Internett: ISSN: Priser ekskl. mva. (12 nummer) For medlemmer av NLF kr 1 400,- For ikke medlemmer kr 1 700,- Enkeltnummer kr 300,- ekskl. mva. Innhold Tekst 1. Kostnadsindekser for lastebiltransport, januar Hvordan regner man med indeksen? Kostnadsvekter i indeksene...5 Tabeller 1. Tømmertransport, 3-akslet bil med henger. Måned Trekkbil for semitrailer, 3-akslet bil med henger. Måned Tankbil, 3-akslet bil uten henger. Måned Tankbil, 3-akslet bil med henger. Måned Renovasjonsbil, 2-akslet bil. Måned Nærtransport, 2-akslet bil. Måned Kranbil, 3-akslet bil. Måned Anleggstransport, 3-akslet bil uten henger. Måned Anleggstransport, 3-akslet bil med henger. Måned Langtransport, 3-akslet bil med henger. Måned...10 Figurer Kostnadsindeks for lastebiltransport. Januar -januar...11 Kostnadsindeks for lastebiltransport. Prosentvis endring fra januar - januar...11 Neste nummer Utkommer 16. mars med: Kostnadsindekser for lastebiltransport, februar Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Desimalskilletegn,(.) Innledning Informasjon om produksjonen Kostnadsindeksene for lastebiltransport beskriver kostnadsutviklingen for ti ulike lastebiltyper fra måned til måned. Indeksen er faglig uavhengig, produseres av SSB, publiseres på ssb.no Kostnadsindeks for lastebiltransport het «Lastebilstatistikk fra Statistisk sentralbyrå» fram til Omslaget har fått ny design, men innholdet er som før. 2 Lastebilstatistikk 01/

3 Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar Kostnadsindekser for lastebiltransport Økte dieselpriser gir dyrere veitransport Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport uten ferge gikk opp med 2,1 prosent fra desember til januar. De siste tolv månedene økte de totale kostnadene med 4,7 prosent. Prisutviklingen på diesel førte til at drivstoffindeksen gikk opp med 6,8 prosent fra desember til januar. De siste tolv månedene gikk drivstoffindeksen opp med 12,7 prosent. Drivstoffindeksen er basert på faktiske pumpepriser innhentet fra forhandlere over hele landet hver måned. Selv om det kan være avvik i enkelte måneder, viser sammenligninger at utviklingen i pumpeprisene over tid er svært lik utviklingen i prisene på dieselavtalene til de store drivstoffleverandørene. Høyere forsikringspremier Forsikringsindeksen økte med 7,7 prosent den siste måneden. De siste tolv månedene har forsikringspremiene økt med 7,8 prosent. Økning i kapital Kapitalkostnadsindeksen økte med 1,5 prosent fra desember til januar. De siste tolv månedene gikk kapitalindeksen som består av avskrivninger, rente vektårsavgifter/årsavgifter, opp med 3,3 prosent. Økning i ferje Delindeksen for ferje gikk opp med 1,2 prosent fra desember til januar. De siste tolv månedene gikk ferje kostnadene opp med 2,3 prosent. Lavere dekkpriser Dekkindeksen gikk ned med 0,5 prosent den siste måneden. Fra januar til januar økte denne delindeksen med 1,3 prosent. Opprettet serie en uten ferge- for tankbil, 3-akslet bil uten henger er justert tilbake til 1. januar 2014 fra med indeksen for november. Selv om nivåene er litt forskjellig gir det lite utslag på prosentvise endringer mellom månedene. Endringer i indeksen fra januar 2009 Fra med januar 2009 blir kostnadsindeksen for lastebiltransport regnet ut med nye vekter som er bygget på regnskapstall for 2007 for et utvalg av foretak i næringen godstransport på vei. I forbindelse med denne endringen er januar 2009 satt som ny basismåned i indeksen, slik at januar 2009 nå er lik 100. Indekstallene for tidligere måneder har samtidig blitt regnet om kjedet sammen slik at utviklingen mellom to perioder er den samme som før. Nye totalindekser for lastebiltransport Fra med januar 2009 blir det så utarbeidet en totalindeks for lastebiltransport. en er et vektet gjennomsnitt av kostnadsindeksene for de ti kjøretøygruppene i statistikken. På oppfordring fra bransjen blir det fra januar 2009 så utarbeidet indekstall uten ferge-, fordi disse kostnadene i større grad enn andre er spesifikt knyttet til det enkelte kjøreoppdraget. Totalkostnadsindekser for lastebiltransport (januar 2009 = 100) Periode, vektet gjen nomsnitt for alle kjøretøygrupper for lastebiltransport, vektet gjen nomsnitt for alle kjøretøygrupper 2014 August 117,3 117,7 September 116,5 116,8 Oktober 116,3 116,6 November 117,6 117,9 Desember 117,0 117,3 Januar 117,0 117,4 Februar 116,3 116,7 Mars 116,9 117,3 April 117,1 117,5 Mai 116,2 116,6 Juni 117,5 118,0 Juli 117,7 118,1 August 116,7 117,1 September 116,9 117,3 Oktober 116,7 117,2 November 116,3 116,8 Desember 116,7 117,1 Januar 116,4 116,9 Februar 115,2 115,7 Mars 116,7 117,2 April 116,0 116,5 Mai 115,6 116,1 Juni 117,5 118,0 Juli 117,5 118,0 August 117,4 117,9 September 117,5 118,0 Oktober 117,5 118,0 November 118,1 118,6 Desember 119,4 119,9 Januar 121,9 122,4 Prosentvis endring Des. -Jan. 2,1 2,1 Jan. -Jan. 4,7 4,7 Lastebilstatistikk 01/ 3

4 Om statistikken Totalkostnadsindeksene for hver kjøretøygruppe er sammensatt av åtte delkostnadsindekser. Delkostnadsindeksene er veid sammen til totalkostnadsindekser ved hjelp av faste vekter. Noen av delkostnadsindeksene er sammensatt av flere kostnadskomponenter. Valget av delkostnadsindekser vektene dem i mellom blir revidert om lag hvert femte år. Dagens vekter bygger på en kostnadsundersøkelse for lastebilnæringen med regnskapstall for Slik regner du med de nye indekstallene For å regne ut utviklingen i kostnadene fra en måned før omleggingen til en måned etter, er det nødvendig å bruke det nye indekstallet for den første måneden i perioden. Utregningen av kostnadsendringen er den samme som før, selv om indekstallene som ligger til grunn for beregningen er nye. Eksempel - kostnadsendringen fra januar 2008 til januar 2009: Med gamle tall: (151,1 145,0) / 145,0 = 0,042 Med nye tall: (100 95,9) / 95,9 = 0,042 Det vil si at kostnadene økte med 4,2 prosent i denne perioden i begge utregningene. Hvordan regner man med indeksen? A. Hvor mye har en "indeks" endret seg fra et tidspunkt til et annet? i 2 i 1 Endring i indeks = x100(%) i1 i1 = indekstall på tidspunkt 1 i2 = indekstall på tidspunkt 2 Regneeksempel: Indekstall på tidspunkt 1 = 105,9 Indekstall på tidspunkt 2 = 109,2 Endring i indeks = 109,2 105,9 x100 3,1 prosent 105,9 B. Hva blir den nye prisen på tidspunkt 2 for en enkelt transporttjeneste hvis avtalt pris ved tidspunkt 1 er lik 400 kr? Ny pris = i 2 x gjeldende pris i1 Med samme indekstall som over: Ny pris = 109,2 x 400 = 412 kr 105,9 C. Hvordan regne ut gjennomsnittlig endring? I de tilfeller hvor gjennomsnittlig prisstigning skal benyttes, er den mest riktige framgangsmåten følgende: Addere alle indekstallene for en periode dividere på antall måneder: 101,1 104,0 103,0 106,0 108,1 108, Gjennomsnittsindeksen for vedkommende periode er 105,0. Indeksen ved periodens begynnelse er 101,1. Gjennomsnittlig endring er: 105,0-101,1 101,1 x 100 = 3,9 prosent 4 Lastebilstatistikk 01/

5 Kostnadsvekter i indeksene Beskrivelse av indeksgruppene Indeksgruppe Beskrivelse Kjøretøygruppe 1 Tømmertransport, 3-akslet bil med henger Kjøretøygruppe 2 Trekkbil med semitrailer, 3-akslet bil med henger Kjøretøygruppe 3 Tankbil, 3-akslet bil uten henger Kjøretøygruppe 4 Tankbil, 3-akslet bil med henger Kjøretøygruppe 5 Renovasjonsbil, 2-akslet bil Kjøretøygruppe 6 Nærtransport, 2-akslet bil Kjøretøygruppe 7 Kranbil, 3-akslet bil Kjøretøygruppe 8 Anleggstransport, 3-akslet bil uten henger Kjøretøygruppe 9 Anleggstransport, 3-akslet bil med henger Kjøretøygruppe 10 Langtransport, 3-akslet bil med henger Kostnadskomponenter, etter kostnadsgruppe Kostnadsgruppe (=delindeks) Kostnadskomponent 1. Lønn - Lønn til sjåfører - Sosiale 2. Reparasjons- service - Reparasjons- service 3. Drivstoff - Drivstoff 4. Dekk - Dekk 5. Administrasjon - Lønn til funksjonærer - Leie - Kontorrekvisita trykksaker - Telefon porto 6. Forsikring - Forsikring 7. Ferge - Ferge 8. - Avskrivninger - Rente - Vektårsavgift/årsavgift Kostnadsvekter, etter kjøretøygruppe kostnadsgruppe Kostnadsgruppe (=delindeks) 1. Tømmertransport 2. Trekkbil 3. Tankbil 4. Tankbil med henger 5. Renovasjonsbil Lønn 0,272 0,275 0,278 0,290 0,368 0,375 0,286 0,294 0,423 0,427 Reparasjons- service 0,101 0,103 0,070 0,073 0,110 0,112 0,101 0,104 0,091 0,092 Drivstoff 0,270 0,273 0,259 0,270 0,224 0,229 0,248 0,256 0,172 0,174 Dekk 0,030 0,030 0,040 0,042 0,030 0,031 0,030 0,031 0,025 0,025 Administrasjon 0,044 0,044 0,058 0,060 0,057 0,058 0,062 0,064 0,077 0,078 Forsikring 0,030 0,030 0,030 0,031 0,032 0,033 0,031 0,032 0,043 0,043 Ferge 0,010-0,040-0,020-0,030-0,010-0,243 0,245 0,225 0,234 0,159 0,162 0,212 0,219 0,159 0, Nærtransport 7. Kranbil 8. Anleggstransport 9. Anleggstransport med henger 10. Langtransport Lønn 0,414 0,421 0,362 0,364 0,365 0,367 0,309 0,311 0,281 0,293 Reparasjons- service 0,084 0,086 0,098 0,098 0,102 0,103 0,092 0,092 0,075 0,078 Drivstoff 0,186 0,190 0,174 0,176 0,218 0,219 0,214 0,216 0,240 0,250 Dekk 0,030 0,031 0,035 0,035 0,040 0,040 0,045 0,045 0,040 0,042 Administrasjon 0,080 0,082 0,070 0,070 0,072 0,072 0,057 0,057 0,068 0,070 Forsikring 0,031 0,032 0,043 0,043 0,038 0,038 0,039 0,039 0,025 0,026 Ferge 0,020-0,005-0,005-0,005-0,040-0,155 0,158 0,213 0,214 0,160 0,161 0,239 0,240 0,231 0,241 Lastebilstatistikk 01/ 5

6 1. Tømmertransport, 3-akslet bil med henger. Januar 2009=10 Lønn Januar 116,8 116,5 125,6 126,8 113,4 125,2 119,8 119,9 141,1 101,7 Februar 116,0 115,7 126,2 126,9 110,5 125,2 119,3 119,9 141,1 101,0 Mars 116,9 116,6 126,2 127,4 113,5 125,2 119,4 119,9 141,1 101,0 April 117,2 116,9 126,2 127,6 115,3 125,2 119,8 119,9 141,1 100,3 Mai 116,0 115,7 126,4 128,1 109,5 125,2 119,8 119,9 144,0 101,1 Juni 117,6 117,3 126,4 128,5 115,0 126,0 119,9 119,9 144,0 101,1 Juli 117,7 117,4 126,4 129,0 114,7 126,0 120,1 119,9 144,0 101,5 August 116,3 115,9 126,7 129,5 108,.4 127,9 120,4 119,9 144,0 102,0 September 116,9 116,6 126,7 129,3 109,7 127,9 120,5 135,7 144,0 101,1 Oktober 116,8 116,5 126,7 130,1 109,7 127,9 120,8 135,7 143,7 100,7 November 116,5 116,2 126,9 130,4 109,2 127,9 121,0 135,7 143,7 99,8 Desember 116,5 116,2 126,9 130,4 106,9 127,9 121,6 135,7 143,7 101,9 Januar 116,4 116,0 126,9 131,2 105,7 127,9 121,4 137,0 148,5 102,5 Februar 114,8 114,5 127,5 131,5 99,7 128,3 121,9 137,0 148,5 102,5 Mars 117,0 116,6 127,5 132,2 108,0 129,4 122,0 137,0 148,5 100,5 April 116,0 115,6 127,5 132,3 103,8 130,2 122,1 137,0 148,5 101,1 Mai 115,5 115,1 127,9 132,3 102,0 130,2 122,2 137,0 149,0 101,1 Juni 117,6 117,3 127,9 132,4 108,9 130,2 122,8 137,0 149,0 101,1 Juli 117,8 117,4 127,9 132,7 109,7 130,2 123,0 137,0 149,0 100,6 August 117,3 116,9 128,3 132,7 105,9 130,2 123,2 137,0 151,2 102,3 September 117,4 117,0 128,3 134,0 105,4 130,2 123,0 137,0 151,2 102,8 Oktober 117,3 116,9 128,3 134,7 104,3 130,2 123,3 137,0 150,9 103,3 November 118,3 117,9 128,4 133,7 109,0 130,2 123,4 137,0 150,9 102,0 Desember 119,6 119,2 128,4 133,9 111,5 130,2 123,5 137,0 150,9 103,8 Januar 122,3 122,0 128,4 133,7 119,1 129,5 123,9 147,5 151,2 104,9 2. Trekkbil med semitrailer, 3-akslet bil med henger. Januar 2009=100 Lønn Januar 117,0 116,4 125,6 127,0 113,4 125,3 120,1 123,7 133,5 98,9 Februar 116,1 115,4 126,2 127,2 110,5 125,3 119,7 123,7 133,5 97,8 Mars 116,6 115,9 126,2 127,6 113,5 125,3 119,8 123,7 133,5 96,5 April 116,8 116,2 126,2 127,9 115,3 125,3 120,2 123,7 133,5 95,4 Mai 115,7 115,0 126,4 128,3 109,5 125,3 120,2 123,7 134,8 96,4 Juni 117,2 116,6 126,4 128,8 115,0 126,0 120,3 123,7 134,8 96,4 Juli 117,4 116,8 126,4 129,3 114,7 126,0 120,5 123,7 134,8 97,2 August 116,4 115,7 126,7 129,8 108,4 127,8 120,8 123,7 134,8 98,7 September 116,3 115,6 126,7 129,6 109,7 127,8 120,9 122,6 134,8 97,3 Oktober 116,1 115,4 126,7 130,3 109,7 127,8 121,2 122,6 134,7 96,3 November 115,6 114,9 126,9 130,6 109,2 127,8 121,3 122,6 134,7 94,7 Desember 116,0 115,3 126,9 130,7 106,9 127,8 122,0 122,6 134,7 98,2 Januar 115,7 114,9 126,9 131,5 105,7 127,8 121,7 124,9 136,9 97,9 Februar 114,2 113,4 127,5 131,8 99,7 128,3 122,2 124,9 136,9 97,9 Mars 116,0 115,2 127,5 132,5 108,0 129,7 122,4 124,9 136,9 94,7 April 115,1 114,3 127,5 132,5 103,8 130,5 122,4 124,9 136,9 95,6 Mai 114,7 113,9 127,9 132,6 102,0 130,6 122,6 124,9 137,1 95,7 Juni 116,9 116,1 127,9 132,6 108,9 130,6 123,1 124,9 137,1 96,1 Juli 116,9 116,1 127,9 133,0 109,7 130,6 123,3 124,9 137,1 95,2 August 116,7 115,9 128,3 133,0 105,9 130,6 123,5 124,9 138,1 98,0 September 116,9 116,1 128,3 134,2 105,4 130,6 123,3 124,9 138,1 98,8 Oktober 116,7 115,9 128,3 135,0 104,3 130,6 123,6 124,9 137,9 99,0 November 117,4 116,6 128,4 133,9 109,0 130,6 123,7 124,9 137,9 96,7 Desember 118,9 118,2 128,4 134,2 111,5 130,6 123,8 124,9 137,9 99,6 Januar 121,4 120,6 128,4 133,9 119,1 129,6 124,2 133,8 140,6 99,8 6 Lastebilstatistikk 01/

7 3. Tankbil, 3-akslet bil uten henger. Januar 2009=100 1 Lønn Januar 118,6 118,1 125,6 126,0 113,4 124,3 120,3 122,2 141,1 94,6 Februar 117,9 117,3 126,2 126,2 110,5 124,3 119,9 122,2 141,1 93,3 Mars 118,7 118,1 126,2 126,6 113,5 124,3 120,0 122,2 141,1 93,0 April 119,0 118,4 126,2 126,9 115,3 124,3 120,4 122,2 141,1 91,7 Mai 118,0 117,4 126,4 127,3 109,5 124,3 120,4 122,2 144,0 93,1 Juni 119,4 118,8 126,4 127,8 115,0 125,0 120,5 122,2 144,0 93,1 Juli 119,6 119,0 126,4 128,3 114,7 125,0 120,7 122,2 144,0 94,0 August 118,4 117,8 126,7 128,8 108,4 126,9 121,0 122,2 144,0 94,9 September 118,7 118,1 126,7 128,5 109,7 126,9 121,1 130,6 144,0 93,2 Oktober 118,6 118,0 126,7 129,3 109,7 126,9 121,4 130,6 143,7 92,2 November 118,3 117,7 126,9 129,6 109,2 126,9 121,5 130,6 143,7 90,3 Desember 118,4 117,8 126,9 129,7 106,9 126,9 122,1 130,6 143,7 94,4 Januar 118,2 117,5 126,9 130,4 105,7 126,9 121,9 131,8 148,5 93,7 Februar 117,0 116,2 127,5 130,7 99,7 127,7 122,4 131,8 148,5 93,7 Mars 118,8 118,1 127,5 131,4 108,0 128,8 122,6 131,8 148,5 89,9 April 117,9 117,2 127,5 131,5 103,8 129,6 122,6 131,8 148,5 91,0 Mai 117,6 116,9 127,9 131,5 102,0 129,7 122,8 131,8 149,0 91,0 Juni 119,5 118,8 127,9 131,6 108,9 129,7 123,3 131,8 149,0 91,0 Juli 119,6 118,9 127,9 132,0 109,7 129,7 123,5 131,8 149,0 90,0 August 119,3 118,6 128,3 132,0 105,9 129,7 123,7 131,8 151,2 93,2 September 119,4 118,7 128,3 133,2 105,4 129,7 123,5 131,8 151,2 94,2 Oktober 119,4 118,7 128,3 133,9 104,3 129,7 123,8 131,8 150,9 95,2 November 120,2 119,5 128,4 132,9 109,0 129,7 123,9 131,8 150,9 92,5 Desember 121,4 120,7 128,4 133,1 111,5 129,7 124,0 131,8 150,9 95,9 Januar 124,0 123,3 128,4 132,9 119,1 128,6 124,3 142,1 151,2 98,0 1 en uten ferge- for tankbil, 3-akslet bil uten henger er justert tilbake til 1. januar 2014 fra med indeksen for november. Selv om nivåene er litt forskjellig gir det lite utslag på prosentvise endringer mellom månedene. 4. Tankbil, 3-akslet bil med henger. Januar 2009=100 Lønn Januar 116,6 115,7 125,6 127,0 113,4 124,3 120,4 119,2 141,4 91,9 Februar 115,7 114,7 126,2 127,2 110,5 124,3 120,0 119,2 141,4 90,3 Mars 116,5 115,5 126,2 127,6 113,5 124,3 120,1 119,2 141,4 89,6 April 116,7 115,7 126,2 127,9 115,3 124,3 120,5 119,2 141,4 87,9 Mai 115,6 114,5 126,4 128,3 109,5 124,3 120,5 119,2 144,6 89,4 Juni 117,2 116,2 126,4 128,8 115,0 125,0 120,6 119,2 144,6 89,4 Juli 117,4 116,4 126,4 129,3 114,7 125,0 120,8 119,2 144,6 90,6 August 116,1 115,0 126,7 129,8 108,4 126,9 121,1 119,2 144,6 91,7 September 116,4 115,3 126,7 129,6 109,7 126,9 121,1 127,8 144,6 89,5 Oktober 116,2 115,1 126,7 130,3 109,7 126,9 121,5 127,8 144,2 87,9 November 115,7 114,6 126,9 130,6 109,2 126,9 121,6 127,8 144,2 85,6 Desember 116,0 115,0 126,9 130,7 106,9 126,9 122,2 127,8 144,2 90,6 Januar 115,7 114,5 126,9 131,5 105,7 126,9 122,0 128,9 150,4 89,7 Februar 114,2 113,0 127,5 131,8 99,7 127,7 122,5 128,9 150,4 89,7 Mars 116,1 114,8 127,5 132,5 108,0 128,8 122,6 128,9 150,4 85,0 April 115,2 113,9 127,5 132,5 103,8 129,6 122,7 128,9 150,4 86,3 Mai 114,7 113,5 127,9 132,6 102,0 129,7 122,8 128,9 150,9 86,3 Juni 116,8 115,6 127,9 132,6 108,9 129,7 123,3 128,9 150,9 86,3 Juli 116,9 115,7 127,9 133,0 109,7 129,7 123,6 128,9 150,9 85,1 August 116,8 115,5 128,3 133,0 105,9 129,7 123,7 128,9 153,3 89,0 September 116,9 115,7 128,3 134,2 105,4 129,7 123,6 128,9 153,3 90,2 Oktober 116,9 115,6 128,3 135,0 104,3 129,7 123,8 128,9 152,9 91,4 November 117,7 116,4 128,4 133,9 109,0 129,7 124,0 128,9 152,9 88,0 Desember 119,2 118,0 128,4 134,2 111,5 129,7 124,0 128,9 152,9 92,2 Januar 122,2 121,0 128,4 133,9 119,1 128,6 124,4 138,9 153,3 94,7 Lastebilstatistikk 01/ 7

8 5. Renovasjonsbil, 2-akslet bil. Januar 2009=100 Lønn Januar 117,3 117,0 125,6 126,0 113,4 125,0 120,5 108,7 141,1 91,7 Februar 116,7 116,4 126,2 126,2 110,5 125,0 120,1 108,7 141,1 89,8 Mars 117,2 116,9 126,2 126,6 113,5 125,0 120,2 108,7 141,1 88,9 April 117,3 117,0 126,2 126,9 115,3 125,0 120,6 108,7 141,1 87,0 Mai 116,7 116,3 126,4 127,3 109,5 125,0 120,6 108,7 144,0 88,7 Juni 117,8 117,5 126,4 127,8 115,0 125,9 120,7 108,7 144,0 88,7 Juli 118,0 117,6 126,4 128,3 114,7 125,9 120,9 108,7 144,0 90,0 August 117,2 116,9 126,7 128,8 108,4 127,5 121,2 108,7 144,0 91,3 September 118,0 117,6 126,7 128,5 109,7 127,5 121,2 126,0 144,0 88,8 Oktober 117,9 117,5 126,7 129,3 109,7 127,5 121,6 126,0 143,7 87,5 November 117,5 117,2 126,9 129,6 109,2 127,5 121,7 126,0 143,7 84,7 Desember 117,9 117,6 126,9 129,7 106,9 127,5 122,3 126,0 143,7 90,6 Januar 117,7 117,3 126,9 130,4 105,7 127,5 122,1 127,2 148,5 89,4 Februar 116,8 116,4 127,5 130,7 99,7 127,7 122,6 127,2 148,5 89,4 Mars 117,9 117,6 127,5 131,4 108,0 129,3 122,7 127,2 148,5 84,0 April 117,4 117,0 127,5 131,5 103,8 130,1 122,8 127,2 148,5 85,5 Mai 117,1 116,8 127,9 131,5 102,0 130,2 122,9 127,2 149,0 85,5 Juni 118,6 118,3 127,9 131,6 108,9 130,2 123,4 127,2 149,0 85,5 Juli 118,6 118,3 127,9 132,0 109,7 130,2 123,6 127,2 149,0 84,0 August 118,7 118,4 128,3 132,0 105,9 130,2 123,8 127,2 151,2 88,6 September 118,9 118,5 128,3 133,2 105,4 130,2 123,7 127,2 151,2 90,0 Oktober 119,0 118,6 128,3 133,9 104,3 130,2 123,9 127,2 150,9 91,3 November 119,4 119,0 128,4 132,9 109,0 130,2 124,0 127,2 150,9 87,3 Desember 120,6 120,2 128,4 133,1 111,5 130,2 124,1 127,2 150,9 92,0 Januar 122,9 122,6 128,4 132,9 119,1 129,6 124,5 137,1 151,2 94,8 6. Nærtransport, 2-akslet bil. Januar 2009=100 Lønn Januar 119,4 119,0 125,6 126,0 113,4 125,1 120,2 122,0 141,1 99,0 Februar 119,0 118,5 126,2 126,2 110,5 125,1 119,8 122,0 141,1 98,4 Mars 119,6 119,2 126,2 126,6 113,5 125,1 119,9 122,0 141,1 98,2 April 119,8 119,4 126,2 126,9 115,3 125,1 120,3 122,0 141,1 97,3 Mai 119,0 118,6 126,4 127,3 109,5 125,1 120,3 122,0 144,0 98,2 Juni 120,2 119,7 126,4 127,8 115,0 125,1 120,4 122,0 144,0 98,2 Juli 120,3 119,8 126,4 128,3 114,7 125,1 120,6 122,0 144,0 98,9 August 119,4 118,9 126,7 128,8 108,4 127,1 120,9 122,0 144,0 99,5 September 119,6 119,1 126,7 128,5 109,7 127,1 121,0 125,2 144,0 98,3 Oktober 119,6 119,1 126,7 129,3 109,7 127,1 121,3 125,2 143,7 98,0 November 119,3 118,9 126,9 129,6 109,2 127,1 121,5 125,2 143,7 96,7 Desember 119,5 119,0 126,9 129,7 106,9 127,1 122,1 125,2 143,7 99,6 Januar 119,4 118,9 126,9 130,4 105,7 127,1 121,8 125,9 148,5 99,9 Februar 118,5 117,9 127,5 130,7 99,7 127,6 122,3 125,9 148,5 99,9 Mars 119,9 119,4 127,5 131,4 108,0 128,5 122,5 126,3 148,5 97,2 April 119,3 118,7 127,5 131,5 103,8 129,4 122,5 126,3 148,5 98,0 Mai 119,0 118,4 127,9 131,5 102,0 128,4 122,7 126,3 149,0 98,0 Juni 120,6 120,1 127,9 131,6 108,9 128,4 123,2 126,3 149,0 98,5 Juli 120,7 120,2 127,9 132,0 109,7 128,4 123,4 126,3 149,0 97,8 August 120,6 120,0 128,3 132,0 105,9 128,4 123,6 126,3 151,2 100,1 September 120,7 120,1 128,3 133,2 105,4 128,4 123,4 126,3 151,2 100,8 Oktober 120,7 120,1 128,3 133,9 104,3 128,4 123,7 126,3 150,9 101,6 November 121,3 120,8 128,4 132,9 109,0 128,4 123,8 126,3 150,9 99,6 Desember 122,3 121,8 128,4 133,1 111,5 128,4 123,9 126,3 150,9 102,2 Januar 124,5 124,0 128,4 132,9 119,1 128,6 124,3 136,2 151,2 103,6 8 Lastebilstatistikk 01/

9 7. Kranbil, 3-akslet bil. Januar 2009=100 Lønn Januar 119,2 119,1 125,6 126,0 113,4 125,0 119,8 115,4 141,1 108,6 Februar 118,6 118,5 126,2 126,2 110,5 125,0 119,4 115,4 141,1 107,4 Mars 119,1 119,0 126,2 126,6 113,5 125,0 119,5 115,4 141,1 107,0 April 119,2 119,1 126,2 126,9 115,3 125,0 119,9 115,4 141,1 105,8 Mai 118,6 118,5 126,4 127,3 109,5 125,0 119,9 115,4 144,0 107,1 Juni 119,7 119,6 126,4 127,8 115,0 125,0 120,0 115,4 144,0 107,1 Juli 119,9 119,8 126,4 128,3 114,7 125,0 120,2 115,4 144,0 107,9 August 119,2 119,0 126,7 128,8 108,4 127,1 120,5 115,4 144,0 108,7 September 119,5 119,3 126,7 128,5 109,7 127,1 120,5 124,5 144,0 107,1 Oktober 119,3 119,1 126,7 129,3 109,7 127,1 120,9 124,5 143,7 106,0 November 118,9 118,7 126,9 129,6 109,2 127,1 121,0 124,5 143,7 104,3 Desember 119,4 119,3 126,9 129,7 106,9 127,1 121,7 124,5 143,7 108,1 Januar 119,1 119,0 126,9 130,4 105,7 127,1 121,4 125,6 148,5 107,5 Februar 118,3 118,1 127,5 130,7 99,7 127,5 121,9 125,6 148,5 107,5 Mars 119,3 119,1 127,5 131,4 108,0 128,5 122,1 125,6 148,5 104,0 April 118,7 118,6 127,5 131,5 103,8 129,3 122,2 125,6 148,5 105,0 Mai 118,5 118,3 127,9 131,5 102,0 128,3 122,3 125,6 149,0 105,0 Juni 119,9 119,8 127,9 131,6 108,9 128,3 122,8 125,6 149,0 105,0 Juli 119,9 119,7 127,9 132,0 109,7 128,3 123,1 125,6 149,0 104,0 August 120,3 120,2 128,3 132,0 105,9 128,3 123,2 125,6 151,2 108,1 September 120,5 120,4 128,3 133,2 105,4 128,3 123,1 125,6 151,2 109,1 Oktober 120,6 120,5 128,3 133,9 104,3 128,3 123,3 125,6 150,9 110,0 November 120,9 120,8 128,4 132,9 109,0 128,3 123,5 125,6 150,9 107,4 Desember 122,2 122,1 128,4 133,1 111,5 128,3 123,5 125,6 150,9 110,6 Januar 124,5 124,4 128,4 132,9 119,1 128,5 123,9 135,4 151,2 112,5 8. Anleggstransport, 3-akslet bil uten henger. Januar 2009=100 Lønn Januar 118,5 118,4 125,6 126,8 113,4 125,2 121,2 119,4 141,1 98,1 Februar 117,8 117,7 126,2 126,9 110,5 125,2 121,0 119,4 141,1 96,9 Mars 118,5 118,4 126,2 127,4 113,5 125,2 121,1 119,4 141,1 96,7 April 118,8 118,6 126,2 127,6 115,3 125,2 121,4 119,4 141,1 95,5 Mai 117,8 117,7 126,4 128,1 109,5 125,2 121,5 119,4 144,0 96,6 Juni 119,2 119,0 126,4 128,5 115,0 126,0 121,5 119,4 144,0 96,6 Juli 119,3 119,2 126,4 129,0 114,7 126,0 121,7 119,4 144,0 97,4 August 118,3 118,2 126,7 129,5 108,4 127,9 122,0 119,4 144,0 98,4 September 118,8 118,6 126,7 129,3 109,7 127,9 122,0 130,9 144,0 96,9 Oktober 118,7 118,5 126,7 130,1 109,7 127,9 122,3 130,9 143,7 96,0 November 118,3 118,2 126,9 130,4 109,2 127,9 122,5 130,9 143,7 94,4 Desember 118,5 118,4 126,9 130,4 106,9 127,9 123,0 130,9 143,7 98,0 Januar 118,3 118,1 126,9 131,2 105,7 127,9 122,8 132,1 148,5 97,4 Februar 117,1 116,9 127,5 131,5 99,7 128,3 123,3 132,1 148,5 97,4 Mars 118,6 118,4 127,5 132,2 108,0 129,4 123,4 132,1 148,5 93,7 April 117,9 117,7 127,5 132,3 103,8 130,2 123,5 132,1 148,5 94,6 Mai 117,5 117,4 127,9 132,3 102,0 130,2 123,7 132,1 149,0 94,6 Juni 119,3 119,1 127,9 132,4 108,9 130,2 124,1 132,1 149,0 94,6 Juli 119,4 119,2 127,9 132,7 109,7 130,2 124,3 132,1 149,0 93,7 August 119,0 118,8 128,3 132,7 105,9 130,2 124,5 132,1 151,2 95,6 September 119,1 119,0 128,3 134,0 105,4 130,2 124,4 132,1 151,2 96,4 Oktober 119,1 118,9 128,3 134,7 104,3 130,2 124,6 132,1 150,9 97,2 November 119,8 119,6 128,4 133,7 109,0 130,2 124,7 132,1 150,9 94,9 Desember 121,0 120,9 128,4 133,9 111,5 130,2 124,8 132,1 150,9 97,9 Januar 123,5 123,3 128,4 133,7 119,1 129,5 125,1 142,4 151,2 99,4 Lastebilstatistikk 01/ 9

10 Tabell 9. Anleggstransport, 3-akslet bil med henger Lønn Januar 117,1 117,0 125,6 126,8 113,4 125,2 120,6 116,2 141,1 101,4 Februar 116,4 116,3 126,2 126,9 110,5 125,2 120,2 116,2 141,1 100,6 Mars 117,0 116,8 126,2 127,4 113,5 125,2 120,3 116,2 141,1 100,0 April 117,2 117,1 126,2 127,6 115,3 125,2 120,7 116,2 141,1 99,2 Mai 116,3 116,1 126,4 128,1 109,5 125,2 120,7 116,2 144,0 100,0 Juni 117,6 117,4 126,4 128,5 115,0 126,0 120,9 116,2 144,0 100,0 Juli 117,7 117,6 126,4 129,0 114,7 126,0 121,0 116,2 144,0 100,5 August 116,8 116,7 126,7 129,5 108,4 127,9 121,3 116,2 144,0 101,5 September 117,3 117,1 126,7 129,3 109,7 127,9 121,4 127,8 144,0 100,5 Oktober 117,2 117,1 126,7 130,1 109,7 127,9 121,7 127,8 143,7 100,0 November 117,0 116,9 126,9 130,4 109,2 127,9 121,8 127,8 143,7 99,4 Desember 117,2 117,1 126,9 130,4 106,9 127,9 122,4 127,8 143,7 101,9 Januar 117,0 116,8 126,9 131,2 105,7 127,9 122,2 128,8 148,5 101,5 Februar 115,8 115,6 127,5 131,5 99,7 128,3 122,7 128,8 148,5 101,5 Mars 117,3 117,1 127,5 132,2 108,0 129,4 122,9 128,8 148,5 99,1 April 116,6 116,4 127,5 132,3 103,8 130,2 122,9 128,8 148,5 99,8 Mai 116,3 116,1 127,9 132,3 102,0 130,2 123,1 128,8 149,0 99,8 Juni 118,0 117,8 127,9 132,4 108,9 130,2 123,5 128,8 149,0 99,8 Juli 118,0 117,8 127,9 132,7 109,7 130,2 123,8 128,8 149,0 99,2 August 117,4 117,2 128,3 132,7 105,9 130,2 123,9 128,8 151,2 99,6 September 117,5 117,3 128,3 134,0 105,4 130,2 123,8 128,8 151,2 100,2 Oktober 117,4 117,3 128,3 134,7 104,3 130,2 124,1 128,8 150,9 100,5 November 118,1 117,9 128,4 133,7 109,0 130,2 124,2 128,8 150,9 99,0 Desember 119,3 119,1 128,4 133,9 111,5 130,2 124,3 128,8 150,9 101,1 Januar 121,7 121,6 128,4 133,7 119,1 129,5 124,6 138,6 151,2 102,3 Tabell 10. Langtransport, 3-akslet bil med henger Lønn Januar 114,6 113,9 125,6 127,0 113,4 124,3 121,2 116,1 133,5 89,6 Februar 113,8 113,0 126,2 127,2 110,5 124,3 121,0 116,1 133,5 88,6 Mars 114,3 113,6 126,2 127,6 113,5 124,3 121,1 116,1 133,5 87,9 April 114,4 113,7 126,2 127,9 115,3 124,3 121,4 116,1 133,5 86,6 Mai 113,5 112,7 126,4 128,3 109,5 124,3 121,5 116,1 134,8 87,6 Juni 114,9 114,2 126,4 128,8 115,0 125,0 121,5 116,1 134,8 87,6 Juli 115,2 114,4 126,4 129,3 114,7 125,0 121,7 116,1 134,8 88,5 August 114,1 113,3 126,7 129,8 108,4 126,9 122,0 116,1 134,8 89,3 September 113,6 112,8 126,7 129,6 109,7 126,9 122,0 101,6 134,8 87,7 Oktober 113,2 112,4 126,7 130,3 109,7 126,9 122,3 101,6 134,7 86,3 November 112,6 111,8 126,9 130,6 109,2 126,9 122,5 101,6 134,7 84,5 Desember 113,3 112,5 126,9 130,7 106,9 126,9 123,0 101,6 134,7 88,4 Januar 113,1 112,2 126,9 131,5 105,7 126,9 122,8 102,6 136,9 88,4 Februar 111,8 110,9 127,5 131,8 99,7 127,7 123,3 102,6 136,9 88,4 Mars 113,1 112,2 127,5 132,5 108,0 128,8 123,4 102,6 136,9 84,7 April 112,4 111,5 127,5 132,5 103,8 129,6 123,5 102,6 136,9 85,7 Mai 112,0 111,1 127,9 132,6 102,0 129,7 123,7 102,6 137,1 85,7 Juni 114,2 113,3 127,9 132,6 108,9 129,7 124,1 102,6 137,1 86,7 Juli 114,1 113,2 127,9 133,0 109,7 129,7 124,3 102,6 137,1 85,7 August 114,3 113,4 128,3 133,0 105,9 129,7 124,5 102,6 138,1 88,9 September 114,5 113,6 128,3 134,2 105,4 129,7 124,4 102,6 138,1 89,8 Oktober 114,5 113,6 128,3 135,0 104,3 129,7 124,6 102,6 137,9 90,7 November 115,0 114,1 128,4 133,9 109,0 129,7 124,7 102,6 137,9 88,1 Desember 116,6 115,8 128,4 134,2 111,5 129,7 124,8 102,6 137,9 91,2 Januar 119,3 118,5 128,4 133,9 119,1 128,6 125,1 110,5 140,6 93,2 10 Lastebilstatistikk 01/

11 Kostnadsindeks for lastebiltransport. Januar -januar Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. uten ferje- for alle kjøretøygrupper Okt. Nov. Des. Jan. Kostnadsindeks for lastebiltransport. Prosentvis endring fra januar -januar 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 uten ferje- for alle kjøretøygrupper -1,5 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt Nov. Des. Jan. Lastebilstatistikk 01/ 11

12 A 0130 Returadresse: Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs Plass Oslo Publikasjonene kan bestilles fra: Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs Gate Oslo Tlf: Faks: E-post: lastebil.no Internett: ISSN

2/2000. Aktuell lastebilstatisti kk. 7. februar 2000

2/2000. Aktuell lastebilstatisti kk. 7. februar 2000 7. februar Aktuell lastebilstatisti kk C Statistisk sentralbyrå ber Dm å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 2/ Aktuell lastebilstatistikk I Aktuell lastebilstatistikk publiseres

Detaljer

26. november 1998. Aktuell. lastebilstatistikk 2/98. tatistisk sentralbyrå ber m â bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt.

26. november 1998. Aktuell. lastebilstatistikk 2/98. tatistisk sentralbyrå ber m â bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. 26. november 1998 Aktuell lastebilstatistikk tatistisk sentralbyrå ber m â bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. 2/98 Aktuell lastebilstatistikk I Aktuell lastebilstatistikk

Detaljer

Notater. Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Registerbasert kostnadsunder-søkelse, nye vekter og andre endringer fra 2009.

Notater. Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Registerbasert kostnadsunder-søkelse, nye vekter og andre endringer fra 2009. Notater Documents 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Registerbasert kostnadsunder-søkelse, nye vekter og andre endringer fra 2009 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport

Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Notater 1/2010 Vidar Lund Kostnadsindekser for lastebiltransport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn og formål med

Detaljer

Bompenger og kostnadsindeks

Bompenger og kostnadsindeks Bompenger og kostnadsindeks NLF Transportkonferanse 20. 21. januar 2017 Thorleif Foss Seniorrådgiver næringspolitikk Utbredelse - bompengestasjoner Får NLFs medlemmer betalt for bompengeutgiftene - utover

Detaljer

Norges største næringsorganisasjon for vegtransport. Lastebiltransport. Industriell produksjon. Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver

Norges største næringsorganisasjon for vegtransport. Lastebiltransport. Industriell produksjon. Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver Norges største næringsorganisasjon for vegtransport t Lastebiltransport Industriell produksjon Ivar Goderstad Siv.øk - rådgiver 1 Utvikling i godstransport og industriell organisering de siste 20 årene

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Ukens statistikk oktober 1999

Ukens statistikk oktober 1999 Ukens statistikk 18. - 22. oktober 1999 42 Ny statistikk Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 1999. 3 Veitrafikkulykker med vogntog innblandet,..... 5 Folketrygdfondets balanse, 1. halvår 1999...........

Detaljer

NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE

NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE 2013 Konjunkturundersøkelsen 2013 Kabotasjetransport økt prispress I Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sine konjunkturundersøkelser dokumenterer vi nåværende situasjon og

Detaljer

NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE

NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE NLFs KONJUNKTUR- UNDERSØKELSE Konjunkturundersøkelsen En mangfoldig bransje i vekst og omstilling Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin konkjunkturundersøkelse for viser en bransje i vekst og omstilling,

Detaljer

Ukens statistikk september 1999

Ukens statistikk september 1999 Ukens statistikk 13. - 17. september 1999 37 Ny statistikk Campingstatistikk, juli 1999....................... 3 Hyttegrendstatistikk, juli 1999..................... 4 Kommunalt avløp, 1998. Anlegg og

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 5. Vedlegg 5. Godtgjørelse og gebyr. Godtgjørelse og gebyr. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 5 Vedlegg 5 Godtgjørelse og gebyr Godtgjørelse og gebyr Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for Oppdraget... 3 2.1 Godtgjørelse

Detaljer

NLFs KONJUNKTUR UNDERSØKELSE.

NLFs KONJUNKTUR UNDERSØKELSE. NLFs KONJUNKTUR UNDERSØKELSE 2016 2017 www.lastebil.no Dette er 9. gangen NLF presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt og elektronisk blant

Detaljer

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman

Notater. Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn. Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Notater Documents 2017/45 Thomas von Brasch, Bjorn Dapi og Victoria Sparrman Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn Teknisk dokumentasjon Notater 2017/45 Thomas von

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr. om Innleie av lastebil med

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Ukens statistikk august 1999

Ukens statistikk august 1999 Ukens statistikk 16. - 20. august 1999 33 Ny statistikk Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. juli 1999 og endringene i 2. kvartal........................... 3 Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Postboks 200 2421 Trysil Furnes, 4. desember 2014

Trysil kommune Teknisk drift Postboks 200 2421 Trysil Furnes, 4. desember 2014 Trysil kommune Teknisk drift Postboks 200 2421 Trysil Furnes, 4. desember 2014 1. Ett eksemplar elektronisk vedlagt tilbudsbrev, samt en sladdet versjon, elektronisk. 2. LeverandØrens adresse, telefan/telefaks

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13

Styresak 36 2013 Økonomisk status pr 31.07.13 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 36 Økonomisk status pr 31.07.13 Saksbehandler: Bård Mortensen, Mariann

Detaljer

Styremøte 19. mars 2015

Styremøte 19. mars 2015 Styremøte 19. mars 2015 Sted: Ruter, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 Saker.: 24 /15 25/15 Sakliste til styremøte 19. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 24/15 Referat fra styremøte 5. mars 2015 Sak 25/15 Indeksveileder

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 10 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. oktober 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i september I september ble det klekket 491 000

Detaljer

Berit Otnes Hjemmetjenestetilbud på sykehjemsnivå Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og omsorgstjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata)

Berit Otnes Hjemmetjenestetilbud på sykehjemsnivå Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og omsorgstjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata) Notater 13/2010 Berit Otnes Beregninger på grunnlag av statistikk om pleie- og stjenestene 2008 (IPLOS- og KOSTRAdata) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november,

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014

Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Beregning av satser til private videregående skoler - 2014 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående

Detaljer

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden

Hovedstyremøte. 20. april Global og regional vekst tall fra IMF. USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden Hovedstyremøte. april Global og regional vekst tall fra IMF USA Asia uten Japan Øst-Europa Verden - 99 997 99 999 - Kilde: IMF Global og regional vekst tall fra IMF Euroområdet Japan Verden - 99 997 99

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Lastebildrift industriell produksjon

Lastebildrift industriell produksjon NLF Norges Lastebileier Forbund Lastebildrift industriell produksjon Er lønnsomhet viktig? Ivar Goderstad Siv.øk 1 NLF Norges Lastebileier Forbund - Den ledende næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening

Detaljer

FOR TRANSPORT RING 23182450

FOR TRANSPORT RING 23182450 FOR TRANSPORT RING 23182450 PRISGUIDE 2011 TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS Transportsentralen Oslo AS er Norges største Transportsentral med over 600 biler som daglig utfører alle typer veibaserte transportoppdrag.

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Ukens statistikk september 2000

Ukens statistikk september 2000 Ukens statistikk 11. - 15. september 2000 37 Ny statistikk Harmonisert konsumprisindeks for Norge, august 2000 3 Konsumprisindeksen, per 15. august 2000........... 4 Prisindeks for førstegongsomsetning

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Innhold 1.1 Formål... 1 1.2 Avfallsplan, lover og forskrifter.... 2 1.3 Målet for oppdraget.... 2 2. Grunnlagsdata.... 2 2.1 Krav til containere og behandling... 3 2.2 Farlig

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 8 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. august 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i juli Det ble klekket 534 000 kyllinger av verperase

Detaljer

Dette er 8. gangen Norges Lastebileier-Forbund presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt

Dette er 8. gangen Norges Lastebileier-Forbund presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt Dette er 8. gangen Norges Lastebileier-Forbund presenterer sin egen konjunkturundersøkelse for lastebilnæringen. Undersøkelsen er gjennomført anonymt og elektronisk blant NLFs medlemmer i løpet av november/desember.

Detaljer

Ukens statistikk august 2000

Ukens statistikk august 2000 Ukens statistikk 14. - 18. august 2000 33 Ny statistikk Byggekostnadsindeks, anlegg, 2. kvartal 2000........ 3 Byggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2000........................

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Ukens statistikk 13. - 17. desember 1999

Ukens statistikk 13. - 17. desember 1999 Ukens statistikk 13. - 17. desember 1999 50 Ny statistikk Forbruksundersøkelsen, 1998...................... 3 Bygge og anleggsavfall, 1998...................... 5 Finansinstitusjoner, 3. kvartal 1999.................

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Beregning av satser til frittstående videregående skoler

Beregning av satser til frittstående videregående skoler Beregning av satser til frittstående videregående skoler - 2016 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 2. november Vekstanslag Consensus Forecasts anslag juni anslag oktober. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. november Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag juni anslag oktober anslag juni anslag oktober Japan Asia uten Japan Japan Asia uten Japan Verden Nord- Vest- Amerika Europa Øst- Latin-

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Trio Brukerforening. PERIODE Februar - Desember, 2011. FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Februar - Desember, 2011 FIRMA Trio Brukerforening Postboks 493 1327 LYSAKER 994842846MVA OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m. fjorår Balanse IB Åpne kunde poster Åpne leverandør

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 7 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. juli 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i juni Det ble i juni klekket om lag 570 000 kyllinger

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 11 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. november 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i oktober Klekketallene for oktober falt for andre

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli

Hovedstyremøte. 11. august Vekstanslag Consensus Forecasts. Norges Bank. Norges Bank. anslag mars anslag juni anslag juli Hovedstyremøte. august Vekstanslag Consensus Forecasts 7 7 anslag mars anslag juni anslag juli anslag mars anslag juni anslag juli Verden Nord- Vest- Amerika Europa Japan Asia Øst- Latinuten Europa Amerika

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2018 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere

Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere Regler og prosedyrer for betaling av arbeidsgiveravgift for lastebileiere En orientering fra Norges Lastebileier-Forbund til medlemmene Oppdatert per 09.04.2015 Innhold 1. Innledning... 1 2. Endringene

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingbladet Nr. 6 2011 SLF-melding for klekking av kyllinger av høns og kalkun Kyllingtellinger per 1. juni 2011 1 Klekking av kyllinger av verperase i mai I mai ble det klekket nært 622 600 kyllinger

Detaljer

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn

4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4 Prisindeks. Nominell lønn. Reallønn 4.1 Prisindeks Prisindekser blir brukt til å måle prisutviklingen på utvalgte varer og tjenester. Vi har indekser som bl.a. måler utviklingen på eksport-/importpriser,

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011

LTLs markedsbarometer. Resultater fra 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer Resultater fra 4. kvartal 2011 Hovedkonklusjoner 4. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene gikk overraskende opp i 4. kvartal, fra 8 til

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser for frittstående videregående skoler

Beregning av satser for frittstående videregående skoler Beregning av satser for frittstående videregående skoler - 2017 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler

Beregning av satser til private videregående skoler Beregning av satser til private videregående skoler - 2013 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

Innvestering Tappeanlegg

Innvestering Tappeanlegg Innvestering Tappeanlegg Innvetering tappeutstyr, bygg utvidet kapasitet. Bryggekjele kr 12,000 kompetanseutvik/prosjektering/tegning/monter kr 5,000 Pumpe slanger koblinger kr 15,000 prosjektering/tegning/montering

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

Omlegging av pengemengdestatistikken

Omlegging av pengemengdestatistikken Notater Documents 2016/09 Camilla Høstmark, Marit Mathiesen, Kari Pedersen og Katharina Østensen Omlegging av pengemengdestatistikken Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk Notater

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag

Bare varighet. Manuell sammendragsfremheving Manuelt sammendrag. Ekstern milepæl Fremdrift Sammendrag. Bare start. Tidsfrist Prosjektsammendrag 15 10. aug. 15 17. aug. 15 24. aug. 15 31. aug. 15 07. sep. 15 14. sep. 15 21. sep. 15 28. s ID snavn Varighet Start Slutt o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l

Detaljer

Prisguide 2012. For. Med eierskap til jobben...

Prisguide 2012. For. Med eierskap til jobben... Prisguide 2012 For transport RING 23 18 24 50 Med eierskap til jobben... TRANSPORTSENTRALEN OSLO AS Transportsentralen Oslo AS er Norges største Transportsentral med over 600 biler som daglig utfører alle

Detaljer

AVTALE. (i det følgende kalt kontrakten ) vedrørende Transport av VEAS-jord mv. (i det følgende kalt oppdraget )

AVTALE. (i det følgende kalt kontrakten ) vedrørende Transport av VEAS-jord mv. (i det følgende kalt oppdraget ) VEDLEGG 1 AVTALEDOKUMENT År 2012, [dag, måned ] er det mellom (1) Vestfjorden Avløpsselskap VEAS Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad, org. nr.: 970 963 871 (i det følgende kalt VEAS eller oppdragsgiveren

Detaljer

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesalen, Week Numbers mar 2015 (Oslo) 23 24 25 26 27 28 1 TeaterNova/Simone/Prøver dagtid Anton og Henrik prøver Uke 9 i 2015 Kim Fairchild 2 3 4 5 6 7 8 Anton og Henrik prøver Anton og Henrik forestilling. Uke 10 i 2015 9

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Ukens statistikk 14. - 18. februar 2000

Ukens statistikk 14. - 18. februar 2000 Ukens statistikk 14. - 18. februar 2000 7 Ny statistikk Lastebilundersøkelsen. Internasjonale transporter, 3. kvartal 1999.................................. 3 Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/3

Klagenemndas avgjørelse 22. november 2004 i sak 2004/3 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anbudskonkurranse for syketransport. Tilbudet med lavest pris skulle velges. Klagenemnda fant at prisen var beregnet galt, men hadde ikke

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 20 13. mai Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank.

Hovedstyremøte. 24. januar Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 12 Anslag desember. Norges Bank. Hovedstyremøte. januar 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 7 Anslag desember Anslag januar Anslag desember Anslag januar USA Japan Euroområdet Sverige Kina USA Japan Euroområdet

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

USA

USA Hovedstyremøte. desember BNP. Volumvekst fra forrige kvartal Prosent. Sesongjustert.. kv. -. kv., USA,, UK, -, Japan Euroområdet -, - - Kilder: EcoWin, Statistics Japan, National Statistics (UK), EUR-OP/Eurostat,

Detaljer

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger

Kyllingbladet Nr SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingbladet Nr. 12 2011 SLF-melding for klekking av hønse- og kalkunkyllinger Kyllingtellinger per 1. desember 2012 1 Klekking av kyllinger av verperase i november Etter to måneder med lave klekketallene

Detaljer