Parallellnavn på samisk. Parallellnavn på norsk. Ifølge Qvigstad, gnr. 49 i Arstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parallellnavn på samisk. Parallellnavn på norsk. Ifølge Qvigstad, gnr. 49 i Arstad"

Transkript

1 Stedsnavn Gradteigskart Koordinater Sted; kommune og grend Info om stedet Språklig info om navnet Parallellnavn på samisk Parallellnavn på norsk Navnegruppe Navneinformasjo n i kart Andre opplysninger, kommentarer Info i skriflige kilder Opptak 1 Arstáde 33 W Beiarn Ifølge Qvigstad, gnr. 49 i Beiarn. Arstad Qvigstad: "Ar-stāđđē" Qvigstad 1938: Arstajåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Arstadåga Bájddár UTM33: Øst Nord Beiarn Innfjorden ved Storjord i Tysfjord heter Bájddavuodna, noe som kan komme av at den ofte er en "stille og blank fjord". Beiarfjorden fryser til om vinteren og er også slik sett blank og stille. Bájddárjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Beiarelva Bájddár Beiarn Bájddárjåhkå Qvigstad: "Arsta-jǫhkǫ" Qvigstad: "Bai'dār" Qvigstad: Bai'dār-jǫhkǫ" KiG 185; KiG 175; KiG 177; [00:02:19 00 :03:12] Bebba 33 W Beiarn K14, samt navneliste [00:10:33 00 :11:31] Kartkonvolutt K14). Stedsnavnet også oppført på tysk kart fra Biekkas UTM33: Øst Nord Beiarn Vindhågen Qvigstad: "V for Stolpevatnet er Biekkas KiG 208; (g. Bæg'gasa), Vindhaugen; jfr. bæg'ga, vind" 7

2 Buoljojåhkå 33 W Beiarn Elva kommer ned fra Tindvatn på Ramskjellstindens vestside og renner ned i Tollåga ved Petternes. Flere mulige forklaringer på navnet; basert på terreng eller historisk hendelse. 1. Navnet kan komme av "buollja",genitiv "buolja": snau, skogløs plass eller skogløs topp i skoglandet, jf buoljas, buovdda. Passer med terrenget i området; Bullothågen. Vi velger å normere ut fra denne forklaringen, 2. Ifølge Knut Sivertsen, Tollå, er det en lokal historie om en hannbjørn som hadde herjet i krøtterflokkene til de første som bosatte seg i Tollådalen, (oldefar til Knut, Abraham Johanson). Denne hannbjørnen ble jaget opp i dette området. Mulig anknytning til buoltadja, et noaord for bjørn, som betyr "han som oppholder seg på en fjellskrent". Bullotåga Sivert Ludvik Johansen ( ) 8 9 Båssjukjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Neveråga KiG 194 Båssjukkjávrre 33 W Beiarn På norsk skilles det mellom øvre og nedre Nevervatn. Koordinatene er for det øvre vatnet. Informasjon fra Bror Hemminghytt, arbeidsgruppa: "Det øvre er i dag regulert Qvigstad setter navnet i mens det nedre er sammenheng med "boaš'šō, den uregulert, men mangler innerste del i telt eller gamme" naturlig nok gjennomstrømming av vann. Rundt det nedre er det noe bjørkeskog mens det for øvre Nevervann vil jeg tro manglet skog da det ligger på ca 650moh." Nævervatnet Qvigstad: "Bǫššukjaw'rē" Q 1938: Diellegamåsske 33 W Beiarn Innerste botten av Tverrådalen. Jf. kommentar til Dællek/Diellek. Qvigstad: "Dællegamǫs'kē" Qvigstad 1938:227. Elsa Stina Larsdatter, Diellek 33 W Beiarn På fjellet er det visstnok en snøflekk, som kan bære folk, og som ikke smelter om sommeren. "Dielle" er et snølag el. spor som bærer (ikke skare); gammel sammenføket og sammenpakket slett snø på fjellet om sommeren. Diellek er da et sted hvor det er et slikt snølag. Tellingen Qvigstad: "Dællek (g. - ega), Tellingen" KiG 211; ; Elsa Stina Larsdatter ( ) [00:03:56 00 :05:09] Doaresvágge UTM33: Øst Nord Beiarn Tverrådalen Qvigstad: "Dōrēsvag'gē" KiG 197;

3 Gállotjuollda 33 W Beiarn Plassen ligger like under Lille Vindhågen, sør for nedre Tollådal. Navnet Gallatjolti er ikke med Gállotjuollda. Gállo = flytteblokk, på noe kart. Det er en stor stein. Tjuollda = påle, plugg, bergrabb som går nokså spiss stein. Jf. parallellnavnet bratt oppover mot Lille Gierggetjuollda, benevnt i ØKkartverk. Vindhågen. I dette området ligger det noen store steiner som kan være opphavet til navnet Gierggetjuollda I KiG-rapporten er stedsnavnet skrevet "Gállátjuollda". KiG 250. Ole Kristian Mikalsen ( ); Olaf Storhaug; Gunnar Storhaug Gierggetjuollda 33 W Beiarn Gállotjuollda I ØK-kart: Gergetjolt Skogoglandskap.n o, gårdskart, gammelt ØKraster. Kart-ID: DY Ajourår: Olav Storhaug [00:05:09 00 :05:32] Giggo K14 UTM33: Øst Nord Beiarn Har ifølge informant GS vært feilplassert på nyere kart. Giggo er navnet på nabofjellet, høydemeter 758. Gradteigskart K14 bekrefter GS' navnsetting. Både kartkladder, navnelister og ferdig kart viser at de to fjelltoppene er nabotopper. På gradteigskart skrives navnet Kiggo, hm 766 på datidens kart. Se gradteigskart K14, samt navnekonvolutt (arkivmateriale, Statens kartverk). GS [00:12:05-00:17:45] Guollejávrre UTM33: Øst Nord Beiarn Arstadvatnet Qvigstad: "Guollējaw'rē" KiG 186; Guollevágge 33 W Beiarn Fra demninga i Arstadalen og innover, det som i dag er neddemt, hadde navnet Gollavaggi. Her rant elva slakt og dannet fra kulper til nesten oser. Det var flere gode fiskeplasser for røyr på strekningen, ca.3 km. Fiskedalen Gradteigskart K14: "Guollevagge". Qvigstad: "Guollēvag'gē" K14, samt navneliste Kartkonvolutt K14).KiG 187; Gæjnnovágge UTM33: Øst Nord Beiarn Vegdalen Gæjnnovákjávre UTM33: Øst Nord Beiarn Vegdalsvatnan Qvigstad: "Gæidnōvag'ge" Qvigstad: "Gæidnōvakjawrēh, pl." KiG 21; KiG 179; Gæjnnovákjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Vegdalselva Gåbdesjávre UTM33: Øst Nord Beiarn Gåvdesvatnan Gåbdesjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Gåvdesåga Gåbdestjåhkkå UTM33: Øst Nord Beiarn Gåvdestinden Qvigstad: "Gæidnōvakjǫhkǫ" KiG 180; Qvigstad: "Gǫptisjawrēh" () KiG 189; Qvigstad: "Gǫptis-jǫhkǫ" KiG 188; Qvigstad: "Gǫptisčohkko" KiG 191;

4 25 Gåbdesvágge UTM33: Øst Nord Beiarn Gåvdesdalen Qvigstad: "Gǫptisvag'gē" KiG 190; 26 Gåhppe 33 W Beiarn Flere små daler og groper i området. Koppi Kåre Hemminghytt ( ) 27 Hábres 33 W Beiarn Dalføre fra Arstadalen, midt inne på dammen og går østover mot Grottådalen. Dalen er i nedre del ufremkommelig, men oppe på høyfjellet deler den seg i to nesten identiske dalfører, nordre- og søndre Habres, med en steil rygg på ca. 300 m høyde, den kalles Habresegga. Jonas Larsen ( ) Hábrestjåhkkå UTM33: Øst Nord Beiarn Hábrestinden Hábresvágge; Hábres Kartkonvolutt K14: "Habresčokka" kartkonvolutt K14). Qvigstad: "Habrēsčǫhkkǫ" Oppført i navneliste til gradteigskart K14 Kartkonvolutt K14). Stedsnavnet er ikke oppført på selve gradteigskartet Hábresvágge UTM33: Øst Nord Beiarn Hemmekhuhtto 33 W Beiarn Dette er et gårdsnavn i Beiarn, gårdsnr 42 iflg Qvigstad. Dalføret deler seg i to, som på norsk heter Nordre og Søre Hábresdalen. Nordre Hábresdalen, Søre Hábresdalen Hemminghytt Hábrestjåhkkå; Hábres Ihtarjávrre UTM33: Øst Nord Beiarn Kvalvatnet Ihtarjåhkå Qvigstad: "Habrēsvag'gē" Qvigstad: "Hemmekhuhttō" Qvigstad: "Īhtar-jaw'rē" KiG 198; Qvigstad 1938:227 KiG 184; Ihtarjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Ifølge Qvigstad tilsvarer Ihtarjåhkå Eiteråga. Men Eiteråga dannes når Kvalvassåga og Fjøsåga flyter sammen. Ihtarjåhkå kommer ifølge Qvigstad fra Ihtarjávrre - innbefatter dermed Kvalvassåga. Jiggavárásj 33 W Beiarn Jiggahaugen Klibbo UTM33: Øst Nord Beiarn Monsfjellet Lismajávrre UTM33: Øst Nord Beiarn Litlevatnet Eiteråga Ihtarjávrre Qvigstad: "Īhtar-jǫhkǫ" KiG 183; Qvigstad: "Jig'ga-vārāč" KiG 212; Qvigstad: "Klib'bō" KiG 182; KiG: "Lismajaure" (KiG 246). KiG Márjávárátja UTM33: Øst Nord Beiarn Mariahumpan Njoammeloajvve 33 W Beiarn Godt synlig håg nord for Grottåtind. Kvalvasshågen Qvigstad: "Marjāvārāčah" () KiG 222; Olav Storhaug [00:05:43 00 :06:04]

5 Njoammeltjåhkkå 33 W Beiarn Gråttåtinden "Njåmmel Tjåch er det få som kjenner til i dag. Men i Olav Storhaug sine etterlatte papirer lå det et lite notat om at det var dette navnet de gamle brukte om Gråttåtinden. Navnet Njoammeltjåhkkå, som det ville ha blitt skrevet i dag, betyr Haretinden." (Sitat, arbeidsgruppa.) Olav Storhaug [00:06:06 00 :06:56] 38 Njunnje UTM33: Øst Nord Beiarn Nasen Gradteigskart K14: Njunne. Oppført på gradteigskart K14, Kartkonvolutt K14) Piellajiegge 33 W Beiarn Myr i Øvre Tollådal. Pellemyra Råptekjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Sokumåga Refererer til samen Piella som bodde på Asplem (KiG) Qvigstad: "Sǫhkam- ell. Rǫptēk-jǫhkǫ" KiG 249; Carl Johansson, Mujto (1989) KiG 193; [00:06:57 00 :07:25] Sadjemtjåhkkå UTM33: Øst Nord Beiarn Skiferen her er godt materiale til hein (KiG) Heinberget Qvigstad: "Sajjēmčǫhhkǫ" KiG 181; Sjielbmmá K14 UTM33: Øst Nord Beiarn Er ifølge informant GS det korrekte navnet på fjellet, hm 809, som i dag kalles Giggo på kartet. Dagens skrivemåte er Sjielmmá, men uttalen av navnet skal ifølge informanten GS være med tydelig -lbmm-. Vi foreslår derfor å skrive navnet i henhold til uttalen. Ifølge informant GS har elva fått navn etter fjelltoppen. Gradteigskart K14 bekrefter GS' navnsetting. Både kartkladder, navnelister og ferdig kart viser at de to fjelltoppene (Giggo og Sjielbmmá) er nabotopper. På gradteigskart skrives navnet Selma, men i navnelistene står (bl.a.) Šelma. Se gradteigskart K14, samt navnekonvolutt (arkivmateriale, Statens kartverk). IntGS: [00:12:05-00:17:45] Sjnuhtjegálav 33 W Beiarn Gálá Stálloråhtje 33 W Beiarn Stoalppu UTM33: Øst Nord Beiarn "Dette er det gamle navnet på Stalloråggi-passet." Liten, smal dalgang. Eller sammentrengt parti av dalgang. Stolpen (Store Stolpen) Stoalppujávrre UTM33: Øst Nord Beiarn Stolpvatnet Stoalppu Stoalppujåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Stolpelva Stoalppujávrre "Snjnutjegalam" "Stalloråhtje" Qvigstad: "Stol'pu" Qvigstad: "Stol'pujaw'rē" Qvigstad: "Stol'pujǫhkǫ" Åge Sevaldsen Erling Vegusdal Eriksen (prest i Beiarn rundt 1940) KiG 205; KiG 204;

6 Stuorraboatka UTM33: Øst Nord Beiarn Storpåsk; Storskaret Reg i SSR som Stuorraboarkka. Gradteigskart K14: K 14: "Stuorabotka" K14, samt Kartkonvolutt K14) [00:07:28 00 :10:32] 49 Stuorraboatkatjåhkkå UTM33: Øst Nord Beiarn Storpåskfjellet Reg i SSR som Stuorrabårkatjåhkkå. Gradteigskart K14: K 14: "Stuorabotkačokka". K14, samt navneliste Kartkonvolutt K14) Suorggegájsse 33 W Beiarn Stormyrtinden Suorggejåhkå 33 W Beiarn Gråtåga Tjiegŋalis 33 W Beiarn Vannet ligger i Tollådalen og i skogbevokst terreng på dalens østside, det er særdeles frodig i dette området. Vannet er smalt og kroket. Tjiegŋalisjávrre Djupvatnet Tjiegŋalisjávrre 33 W Beiarn Tjiegŋalis Djupvatnet Tjiegŋalisjåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Djupvasselva Tjivvajåhkå UTM33: Øst Nord Beiarn Tjyvåga Qvigstad: "Suor gēgaisē" Qvigstad: "Suor'gējǫhkǫ" KiG: "Ciekŋalis-jaw'rē og Tijegnalis"(KiG206). Qvigstad:Q: "Čiekŋalisjaw'rē" Q1938: 226 KiG 178; KiG 206; Sivert Ludvik Johansen ( ) KiG: "Ciekŋalis-johko" (KiG 207). KiG 207 Qvigstad: "Civva-jǫhkǫ" KiG 200; 57 Uhtsaboatka UTM33: Øst Nord Beiarn I pitesamisk opptrer stammekonsonantene -ttk uten glidevokal, og -tkk med glidevokal (i motsetning til i lulesamisk -rrk og -rkk). Her vil vi foreslå at -ttk og -tkk brukes. Navnet bør dermed skrives Uhtsaboatkå. Jf. også Stuorraboatkå som er normert til lulesamisk Stuorraboarkka. Her vil vi også foreslå tilsvarende en endring i skrivemåte. Litlepåsk Stuorraboatka; Stuorraboatkatjå hkkå Gradteigskart K14: "Uccabotka" K14, samt [00:12:30 00 navneliste :14:28] Kartkonvolutt K14). Vátjamguovddel UTM33: Øst Nord Beiarn Simlefjellet Gradteigskart K14: "Vačamgavdel". Qvigstad: "Vācamguow'del" K14, samt navneliste Kartkonvolutt K14); KiG 216; Gássavárre UTM33: Øst Nord Beiarn/Bod ø Bráhkko UTM33: Øst Nord Bodø Gårdsnavn gnr 23 Gåsvasshågen Brekke Schnitler: "Gassavara" (Sch:439). Qvigstad: "Brahkkō" KiG 247; Sch:439 KiG 50; Q1938:223

7 Burddo UTM33: Øst Nord Bodø Børvatnet Fádnovágge UTM33: Øst Nord Bodø Kvanndalen Gåbddåluokta UTM33: Øst Nord Bodø Gårdsnavn, gårdnr 38, 39. Breivik Qvigstad: "Bur'dō" Qvigstad: "Fad'nōvag'gē" Qvigstad: "Gǫb'dǫluokta" KiG 162; KiG 57; Q1938:223 KiG 56; Q1938: Gåddjåstrávve UTM33: Øst Nord Bodø Godøystraumen Hierggenjárgga UTM33: Øst Nord Bodø Neset ytterst på Bodøhalvøya. Reinoksene ble satt dit. Godt beite der, mye lav. Når byen begynte å vokse, ble det vanskeligere å bruke området. Ifølge informant PNK betegner navnet stedet hvor flyplassen nå ligger. Sameforeninga som ble stiftet i Bodø i 1980 het Hierggenjárgga Sámi Siebbre (Heargenjárgga Sámiid Searvi). Kárbbil UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 13, 14. Karbøl Klæhtta UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 29 Klette Luhtár UTM33: Øst Nord Bodø Lurfjellet Luhtáragájsse UTM33: Øst Nord Bodø Lurfjelltinden Medasværdda UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 26 Misvær Mævva UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 79 Mjønes Sáltovuodna UTM33: Øst Nord Bodø Saltfjorden Sátto UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 6 Sand Siggajávrre eller Jimmerjávrre UTM33: Øst Nord Bodø Gjømmervatnet Skierrestáde UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 35 Skjerstad Stuorstrávve UTM33: Øst Nord Bodø Alternativt Stuorrastrávve Saltstraumen Suhpenjárgga UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 30 Espenes Sválesnjárgga UTM33: Øst Nord Bodø Kvalnes Svárbbe UTM33: Øst Nord Bodø Kvarv Viestabuollda UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 18, 19 Voakko UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 80 Vågan Vesterli (Q: Vesterlien) Ålleriddja UTM33: Øst Nord Bodø Gårdnr 9 Oldereid Qvigstad: "Gǫddjōstravvē" KiG 77; Q1938:224 Qvigstad: "Kar'bil" Qvigstad: "Klæhtta" Qvigstad; "Lūtār" Qvigstad: "Lūtāragai'sē" Qvigstad: "Mis- eller Mēadas-vær'da" KiG 48; Q1938:223 KiG 52; Q1938:223 KiG 163; KiG 164; KiG 51; Q1938:223 Qvigstad: "Mævva" (Q1938:223) KiG 58; Q1938:223 Qvigstad: "Sal'tō-vuotna ell. Sævva" Qvigstad: "Sattō" Qvigstad: "Sig'ga-jaw'rē ell. Jimmer-jaw'rē" Qvigstad: "Skerrēstaddē" Qvigstad: "Stuorr(a)- stravvē ell. -sravvē" Qvigstad: "Suhpēnjar'ga" Qvigstad: "Svālēsnjar'ga" Qvigstad: "Svar'bē" Qvigstad: "Vēstaboal'da" Qvigstad: "Voakkō" Qvigstad: "Ǫlleriddja" KiG 76; Q1938:224 Q1938:223 KiG 165; KiG 55; Q1938:223 KiG 78; Q1938:224 KiG 53; Q1938:223 KiG 45; Q 1938:223 KiG 54; Q1938:223 KiG 49; Q1938:223 KiG 59; Q1938:223 KiG 47; Q1938:223 PNK [00:51:13-00:54:06] [00:14:28 00 :14:59] [00:15:00 00 :16:44]

8 Ávvilumguovddel UTM33: Øst Nord Fauske Stedsnavnet omfatter et større høyfjellsområde uten skog, derfor er vel -guovddel langt mer sannsynlig enn -vuovdde. Biernnabuollda UTM33: Øst Nord Fauske Gårdsnavn Bjørnbakkan Davve-Loaŋŋga UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 117, 118 Klungset ytre Finnájdde UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 101 Finneid Ávvilumtjåhkkå "Avilonvoudel" oppført på følgende kart: "Karta öfver Sulitelma aktiebolags grufveområde uti Skjerstads socken af Nordlands amt, Norge, upprättad åren af C.J.O.Kjellström" Qvigstad: "V for Jakobsbakken er Avvelum-guow'del" (Q1938:224) Qvigstad: "Bjørnbakk, lp. Bier'nabuol'da" Qvigstad: "Sisnjēp- og Davvē-Loaŋ'ga" (Q1938:221). Qvigstad: "Finn-ai'dē" (Q1938:221). Q1938:224 KiG 61; Q1938:223 Q1938:221 Q1938:221 [00:17:07 00 :19:48] Fuossko UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 102,103 Fauske Gasskaoajvve UTM33: Øst Nord Fauske Gasskavárre (reg i SSR) Mellomfjellet Haŋŋkabuollda UTM33: Øst Nord Fauske Hankabakken Hoallto UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr Holtan Jemgápmo? UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 97 Usikker på opphav, derfor vanskelig å foreslå moderne skrivemåte. Kosmåhka UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 62 Kosmo Laksoavvo UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 93, 94 Lakså Levsæhtta UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 83, 84 Eventuelt Lævvasæhtta Leivset Lunnda UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 105 Lund Muvvo UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 85 Moen Njárggagiehtje UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 43 Øynes Rudda ell. Ruddaluokta UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 44 Røvik Gjemgam Ruonásse UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 108 Grønåsen Senståhka UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 88 Sjønstå Sisŋep-Loaŋŋga UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 117, 118 Klungset indre Stáhpe UTM33: Øst Nord Fauske Gårdsnr 87 Storvik Qvigstad: "Fauske østre og vestre, lp. Sisnjēpog Davvē-Fuos'kō ell. Fuoi'skō (indre og ytre Fauske). Schnitler: "Gask-oive" (Sch:439). Qvigstad: "Haŋ'kabuol'da" Qvigstad: "Hoal'tō" (Q1938:221). Qvigstad: "Jem-gāpmō" (Q1938:221) Q1938:221 Sch:439 Q1938:223 Q1938:221 Q1938:221 Qvigstad: "Kǫs-mǫhka" KiG 60; Q1938:223 Qvigstad: "Laks-oavvō" (Q1938:221). KiG 35; Q1938:221 Qvigstad: Lēv- ell. Lævva-sæhtta" KiG 62; Q1938:223 Qvigstad: "Lun'da" (Q1938:221). Q1938:221 Qvigstad: "Muvvō" (1938:221). KiG 32; Q1938:221 Qvigstad: "Njar'gagēhcē" KiG 29; Q1938:221 [00:16:52 00 (Q1938:221). :17:07] Qvigstad: "Rud'da ell. - luokta" (Q1938:221). KiG 31; Q1938:221 Qvigstad: "Ruon-āssē" (Q1938:221). Q1938:221 Qvigstad: "Sen-stōhka" (Q1938:221). KiG 34; Q1938:221 Qvigstad: "Sisnjēp- og Davvē-Loaŋ'ga" Q1938:221 (Q1938:221). Qvigstad: "Stāhpē" (Q1938:221). KiG 33; Q1938:221

9 Tjálalvisjávrre L13 Saltdal UTM33: Øst Nord Fauske Må komme av tjálalvis i betydning "sandskråning furet av mange småbekker". Stemmer med terrenget rundt vannet. Tjálalvisjåhkå Registrert i SSR som Tjálanisjávrre. På gradteigskart L13 er det oppført: Čalalvesjr. L13, samt Kartkonvolutt L13/M13). Se også Q1938: Tjálalvisjåhkå UTM33: Øst Nord Se kommentar til Tjálalvisjávrre. Tjálalvisjávrre Ærstáde UTM33: Øst Nord Fauske Gårdnr 104 Alternativ skrivemåte: Æstáde Erikstad Reg i SSR som Tjálanisjåhkå. Se ellers opplysninger over. Qvigstad: "Ær- ell. Æ- stāddē" (Q1938:221). Q1938: Ålmåjalosjiegŋajávrre L13 Saltdal UTM33: Øst Nord Fauske Eventuell skrivemåte: Ålmåjallojiegŋajávrre Blåmannsisvatn et Ålmåjalosjiegŋa Gradteigskart: L13: "Olmaiallojieŋajr". Qvigstad: "Olmāi-allōjiekŋa-jaw'rē" Stedsnavn forekommer på gradteigskart L13, navneliste ( Kartverkets kartkonvolutt L13/M13). KiG 38; Q1938:223 [00:19:55 00 :23:07] Loameluokta (M13 ) UTM33: Øst Nord Fauske; Loamejávrre; Loameluoppal Kartkilde: "Karta öfver Sulitelma aktiebolags grufveområde uti Skjerstads socken af Nordlands amt, Norge, upprättad åren af C.J.O.Kjellström" "Loameluokta" Stedsnavnet oppført i navnelista til gradteigskart Kartkonvolutt L13/M13). Stedsnavnet ikke oppført på selve gradteigskartet. 107 Loameluoppal M13 UTM33: Øst Nord Fauske; Loamejávrre; Loameluokta Navnet registrert i SSR som Loame-Luoppal. Det må heller skrives Loameluoppal, uten bindestrek. På gradteigskart M13: "Loameluobal". Stedsnavnet oppført på gradteigskart M13, navneliste Kartkonvolutt L13/M13). [00:24:34 00 :29:30] Vagŋajåhkå M13 UTM33: Øst Nord Fauske; Vagŋatjåhkkå; Vagŋaslahpa Kartkilde: "Karta öfver Sulitelma aktiebolags grufveområde uti Skjerstads socken af Nordlands amt, Norge, upprättad åren af C.J.O.Kjellström". Står der oppført som "Vaknjokk". Stedsnavnliste til gradteigskart M13: "Vaknajokka" Stedsnavnet oppført i navneliste til gradteigskart Kartkonvolutt L13/M13). Stedsnavnet forekommer ikke på selve gradteigskartet. [00:23:08 00 :24:17] 110 Vagŋaslahpa M13 UTM33: Øst Nord Fauske; Vagŋatjåhkkå; Vagŋajåhkå Reg i SSR som Vágŋaslahpa. Stedsnavnet oppført på gradteigskart M13 Kartkonvolutt L13/M13) [00:23:08 00 :24:17]

10 Vagŋatjåhkkå M13 UTM33: Øst Nord Fauske; Vagŋajåhkå; Vagŋaslahpa Reg i SSR som Vágŋatjåhkkå. Stedsnavnet oppført på gradteigskart M13, navneliste Kartkonvolutt L13/M13). [00:23:08 00 :24:17] 111 Vássjájávrásj M13 UTM33: Øst Nord Fauske; Vássjátjåhkkå; Vássjajávrre; Vássjájåhkå; Vássjávárre Stedsnavnet Reg i SSR som oppført på Vássjajávrre, men gradteigskart M13 stemmer ikke med oppføring i gradteigskart navneliste M13. Vássjájávrre er her navnet på en annen Kartkonvolutt innsjø i nærheten. L13/M13) Fárme UTM33: Øst Nord Gildeskål Flat strekning mellom Arstadvatnet og Seglvatnet. Guollejávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Fiskvatn Gåddumjávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Jámekjávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Jámekvágge UTM33: Øst Nord Gildeskål Her skal en pike være omkommet Gåddum er perf.part. av gåddet, drepe. Langvatnet Daudmannsvatn et Daudmannsdale n Konradjávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Konradvatnet Láhkojávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Láhko g bred senkning mellom fjelltopper (over tregrensen) slett treløs platå i fjellet. Lágovatnet Lájrrevágge UTM33: Øst Nord Gildeskål Vakkerdalen Njallavárddo UTM33: Øst Nord Gildeskål Stabbursfjellet Nuorrevuodna UTM33: Øst Nord Gildeskål Sundsfjorden Oarjjelij Bájddár UTM33: Øst Nord Gildeskål Gildeskål Roavggojávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Fellvatnet Roavggojåhkå UTM33: Øst Nord Gildeskål Fellvassåga Jámekvágge Jámekjávrre Ruffe UTM33: Øst Nord Gildeskål Ruffen Ruffevágge Ruffevágge UTM33: Øst Nord Gildeskål Ruffedalen Ruffe Siglejávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Seglvatnet Qvigstad: "Mellem Seglvatnet og KiG 199; Arstadvatnet er Farhmēh, pl., en flat strekning." Qvigstad: "Guollējaw'rē" KiG 230; Qvigstad: "Gud'dumjaw'rē" () KiG 10; Qvigstad: "Jæmekjaw'rē" KiG: "Jæmek-jaw'rē KiG 8; eller Janedsjaure" (KiG 8). KiG: "Janedsvagge" KiG 238 (KiG 238) KiG: "Konradjaure" (KiG KiG ). KiG: "Lākkō-jaw'rē og Lagojaure" (KiG231). KiG 231; Qvigstad: Q: "Lākkōjaw'rē" Qvigstad: "Lai'rē-vag'gē" KiG 13; Q1938:228 (Q1938:228) Qvigstad: "Njalla-var'dō" KiG 9; KiG: "Nuorrivuotna" (KiG KiG ) Qvigstad: "Oarjēli- Bai'dār" Qvigstad: "Row'gō (Rǫwguk)-jaw'rē" Qvigstad: "Row'gōjǫhkǫ" Qvigstad: "Ruf'fē" KiGrapport oppfører også "Storaruffe" som parallellnavn. Qvigstad: "Ruf'fēvag'ge" () Qvigstad: "Sig'lē-jaw'rē" KiG 176; KiG 4; KiG 5; KiG 7; KiG 12; Q1938:228 KiG 229; [00:32:55 00 :34:28] [00:34:29 00 :39:27] [00:34:29 00 :39:27]

11 Såhkamjávrásj UTM33: Øst Nord Gildeskål Litle Sokumvatnet Dels motstridende kilder. Qvigstad skriver at Litle Sokumvatnet er Sǫhkam-jaw'rē, mens arbeidsgruppa i Beiarn mener det er Sokumvatnet som har dette navnet. Vi har skilt dem ved å gi siste leddet -jávrre etter størrelsen på vatnan, der -jávrásj er dim. Qvigstad: "Sǫhkamjaw'rē" KiG 192; [00:39:28 00 :40:03] Såhkamjávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Det er bjørkeskog flekkvis rundt vannet, det er nokså stort. I dag regulert. Sokumvatnet Se oppføring Såhkamjávrásj. Stuorrajávrre UTM33: Øst Nord Gildeskål Storvatnet KiG 236 Sundasjåhkå UTM33: Øst Nord Gildeskål Sundsfjordelva Fivkánjávrre UTM33: Øst Nord Meløy Fykanvatnet Fivkánjåhkå UTM33: Øst Nord Meløy Fykanåga Hiertikjávrre Meløy Hiertiktjåhkkå UTM33: Øst Nord Meløy Reben Nábárjávre UTM33: Øst Nord Meløy "Rebentoppvatn et" Nedre Navarvatnet, Øvre Navarvatnet Nábártjåhkkå UTM33: Øst Nord Meløy Navaren Nuortta Siekkistjåhkkå UTM33: Øst Nord Meløy Nordre Glomvassfjellet Oarjjel Siekkistjåhkkå UTM33: Øst Nord Meløy Glomvassfjellet Rájjevágge UTM33: Øst Nord Meløy Rajjevágge (Grensedalen ). Velger å skrive Rájje, i stedet for normen Rádjá eller Rádje. Mulig feiltolkning/oversettelse av Q. Glomdalen Oarjjel Siekkistjåhkkå Nuortta Siekkistjåhkkå Rájjevákjåhkå Rájjevákjåhkå UTM33: Øst Nord Meløy Glomåga Rájjevágge Stuorra Klupmajávre UTM33: Øst Nord Meløy Storglomvatnet Suollujávrre UTM33: Øst Nord Meløy Neddemt vatn, inngår i Storglomvatnet. Holmvatnet Qvigstad: "Sundasjǫhkǫ" Qvigstad: "Fiwkānjaw'rē" Qvigstad: "Fiwkānjǫhkǫ" Qvigstad: "Ērtek-jaw'rē" (Q1938:228) Qvigstad: "Ērtekčǫhkkǫ" (Q1938:228). Qvigstad: "Nābarjawrēh" (Q1938:228) Qvigstad: "Nābarčohkko" (Q1938:228) Qvigstad: "Noar'tasēkkis-čǫhkkǫ" () Qvigstad: "Urjēl-sēkkisčǫhkkǫ" () Qvigstad: "Rajjē-vag'gē (grensedalen)" Qvigstad: "Rajjē-vakjǫhkǫ" Qvigstad: "Stuor(ra)- Klupma-jaw'rē" Qvigstad: "Sul'lu-jaw'rē" Jonas Larsen ( ) KiG 6; KiG 1; KiG 224; KiG 16; Q1938:228 Q1938:228 KiG 15; Q1938:228 KiG 14; Q1938:228 KiG 227; KiG 228; KiG 226; KiG 225; KiG 2; KiG 3; [00:39:28 00 :40:03] [00:40:03 00 :40:25] [01:12:44 01 :13:01 ] Biellováktjåhkkå K 15 Dunderland sdalen UTM33: Øst Nord Rana Bjellåtinden I kartkonvolutt til K15 står følgende skrevet: "Bellodalčok, skal være: Biellodalčokka, bet. Bjelaadaltind." (Kartkonvolutt K15, Kartverkets arkiv) Oppført i navneliste til gradteigskart K15 Kartkonvolutt K15). Stedsnavnet står ikke oppført på selve gradteigskartet. 145

12 Gasskajávrre K 15 Dunderland sdalen UTM33: Øst Nord Rana Giela (pl.) 33 W Rana Gielamåhkulak UTM33: Øst Nord Rana Vannet er nesten delt i to. Ut fra kartet ser det ut til at stedsnavnet hører til øverste del av Austergilvatnet. Det finnes ogå et øvre Austergilavatn, sånn at Gaskajavri kan se ut som det "mitdtre" vannet. Fellesnavn på vidstrakt område vest og sør i Tespdalen. Reisvei og jaktterreng. På stedet gjør Vestergila en nesten 90gr. sving østover. Ut fra terrenget mener vi navnet navnet kan komme av "gielas", et høydedrag eller lav åsrygg. Alternativt kan det kanskje knyttes til "giellat" - å sette snare. Måhkulak kommer trolig av at elva/dalen svinger, jf. måhkke som betyr sving/bukt Gradteigskart K15: "Gaskajavrre". Der oversatt til norsk, Midtvatnet. Kalles i dag Austergilvatnet på norsk. I SSR er stedsnavnet skrevet "Gilámåkkalak". Oppført på gradteigskart K15, Kartkonvolutt K15). Stedsnavn også oppført på tysk kart fra Sivert Ludvik Johansen ( ) og Elsa Stina Larsdatter ( ) [00:40:30 00 :42:44] [00:40:30 00 :42:44] Girkko Nordre topp: 33 W Søndre topp: 33 W Rana Dette er to små Mulig at navnet kommer av fjelltopper som stikker "kirke", og at stedet har blitt opp på Bjøllådalen s navnsatt etter kristendommens østside, rett over gudshus. Men mest sannsynlig Krukkiloftene s sørende. har slike navn i naturen med De rager meter "gierkke" å gjøre, som betyr jerv, over bakken og står på eller "giergge" som betyr stein. 1. ei relativt slett flate, Hvis navnet kommer av kirke, forøvrig helt lik av skriver man "Girkko". 2. Hvis utseende og med ca.1 navnet kommer av dyret jerv, km. avstand i mellom. skriver man "Gierke" (pluralis). 2. De består av steinsorten Hvis navnet kommer av stein, "serpentin". skriver man "Gierge". Nordre Kjerkesteinen; Søre Kjerkesteinen; Kjerksteinan "Girgo" KiG 244; Sivert Ludvig Johansen ( ) 149 Jiegŋagassktjåhkkå K 15 Dunderland sdalen UTM33: Øst Nord Rana Reg i SSR som Jiegńagastjåhkkå. Gradteigskart K15: "Jiegŋagaskačokka". K15, samt i [00:42:44 00 navneliste :43:30] Kartkonvolutt K15). 150 Juovvaoajvek K 15 Dunderland sdalen UTM33: Øst Nord Rana Dekker flere fjelltopper, se kart K15 Dunderlandsdalen. Er på dette kartet oversatt med "Steinfjeldene", men dette norske navnet er ikke registrert i SSR. Gradteigskart K15: "Juovvaoaivek" K15, samt navneliste Kartkonvolutt K15). 151 Juovvavágge UTM33: Øst Nord Rana Steindalen Juovvavággetjå hkkå Gradteigskart K14: "Juovvavagge". Qvigstad: "Juovvavag'gē" (Q1938:228). K14, samt navneliste Kartkonvolutt K14). 152

13 Kruhkki 33 W Rana Et stort område. Området er sør for Søndrå Bjellåvatn og dekker hele dalbunnen og vestsiden av Bjøllådalen og videre sørover mot Kvitesteinbekken på østsia og Tesplandja på vestsiden. Vi har hatt kontakt med Ole Henrik Magga, sørsamisk navnekonsulent, angående normering av skrivemåte. Vi har valgt å beholde kruhkki-, da opprinnelsen er usikker og kildene ikke gir klart svar. Ifølge kjentfolk er det mange kalksteinsgroper på størrelse med krukker i dette fjellområdet. Enkelte av kruhkkinavnene ligger i Beiarn, enkelte i Rana - et grenseområde hva angår normering. Fjellet Kruhkki er registrert, men selve området er altså også kjent som Kruhkki. Sivert Ludvik Johansen ( ) [00:43:30 00 :46:20] Krukkigálav 33 W Rana Vadestedet over Bjøllåga. Kan også skrives Krukkigállam. KiG 242; Arbeidsgruppa Orielbe? L 15 Nasa UTM33: Øst Nord Rana???? Kan kanskje knyttes til slavearbeidet på Nasafjellet på 16- Ainurb-varre? og 1700 tallet: Oarjje =trell, slave. Eller til oarjje= sør, søre?? Andfjellet Qvigstad: "Mellem Randalselva og Virvasselva er Stuorra (store)- og Uhce (lille)- Oinulba ell. Oinalp ell. Ainurb-varre, Andfjellet i N og Lille Andfjellet i S." (Q1938:228) Stedsnavn nevnt og diskutert i navneliste til gradteigskart Kartkonvolutt L15). Stedsnavnet ikke oppført på selve gradteigskartet. 155 Peradekjåhkå K 15 Dunderland sdalen 33 W Rana Sannsynligvis et mannsnavn. Gradteigskart K15: "Peradekjokka". Qvigstad: "Peradekjǫhkǫ" (Q1938:229). Oppført på gradteigskart K15, Kartkonvolutt K15). Stedsnavn også oppført på tysk kart fra Se også Q1938: Ajvasjåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Eveneselva Ajvasvuobme; Ajvasloabme Schnitler: "Aivos-Jok" (Sch:433) Sch: Ajvasloabme UTM33: Øst Nord Saltdal Ajvasvuobme Evenesdalen Ajvasvuobme UTM33: Øst Nord Saltdal Ajvasloabme Evenesdalen Árggalárre UTM33: Øst Nord Junkerdalen Saltdal Ifølge informant SAF betegner stedsnavnet Árggalárre dalen som på kartet er oppført som Skiejddivágge. Det som på kartet heter Árggalajvágge, heter ifølge ham Muoradisvágge. Ukjent opprinnelse. Átjek UTM33: Øst Nord Saltdal Átjektjåhkkå Addjektind Ajvasvuobme; Ajvasjåhkå Ajvasloabme; Ajvasjåhkå På Schnitlers grensekart (NRA GA16) er "Argalei dalen" oppført. Kartets plassering støtter opp under SAFs stedfestelse av navnet. Qvigstad: "Aivasvuopmē ell. -lǫpmē, KiG 152; Evenesdalen"(Q1938:22 5). Schnitler: "Aivos Vuobne" (Sch:433). Qvigstad: "Aivasvuopmē ell. -lǫpmē, Sch:433; KiG 152; Evenesdalen"(Q1938:22 5). Schnitler: "Aivos Vuobne" (Sch:433). Gradteigskart L14: "Argaladei". Qvigstad: "Al'galārrē ell. Al'galāđđē, K. Argaladeidalen."(Q1938: 225) Qvigstad: "Āčēk" (). L 14, Kartkonvolutt L14) KiG 148; [00:47:35 00 :49:17] ; [00:49:46 00 :51:29] ; [00:52:22 00 :53:08] [00:46:21 00 :47:35] ; [00:51:30 00 :52:16]

14 162 Átjekjávrre UTM33: Øst Nord Saltdal To mulige forklaringer til første ledd. 1) av ája/ádjag, som betyr kilde eller oppkomme. 2) av torden, jf Qvigstads forklaring fra 1938,s Dagens normerte rettskrivning av stedsnavnet gjenspeiler forklaring nummer 1. Med utgangspunkt i Qvigstads dokumentasjon, foreslår vi å endre skrivemåte for navnegruppa til Áttjek-. Registrert i SSR som Áddjekjávrre. [00:46:21 00 :47:35] ; [00:51:30 00 :52:16] 163 Átjekjåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal To mulige forklaringer til første ledd. 1) av ája/ádjag, som betyr kilde eller oppkomme. 2) av torden, jf Qvigstads forklaring fra 1938,s Dagens normerte rettskrivning av stedsnavnet gjenspeiler forklaring nummer 1. Med utgangspunkt i Qvigstads dokumentasjon, foreslår vi å endre skrivemåte for navnegruppa til Áttjek-. Addjekelva Qvigstad: "Āčēk-jǫhkǫ" (). KiG 147; [00:46:21 00 :47:35] ; [00:51:30 00 :52:16] Átjekmåsske UTM33: Øst Nord Saltdal To mulige forklaringer til første ledd. 1) av ája/ádjag, som betyr kilde eller oppkomme. 2) av torden, jf Qvigstads forklaring fra 1938,s Dagens normerte rettskrivning av stedsnavnet gjenspeiler forklaring nummer 1. Med utgangspunkt i Qvigstads dokumentasjon, foreslår vi å endre skrivemåte for navnegruppa til Áttjek-. Átjektjåhkkå 33 W Saltdal Átjek Addjektind Registrert i SSR som Áddjemåsske. Sivert Ludvik Johansen, [00:46:21 00 :47:35] ; [00:51:30 00 :52:16] [00:46:21 00 :47:35] ; [00:51:30 00 :52:16] 166 Bálltoajvve, ev. Bálldoajvve L13 Saltdal UTM33: Øst Nord Saltdal Qvigstad mener navnet kommer av "kveite". Slik er også navnet normert i SSR per i dag. Vi vil nevne en annen mulighet, nemlig at navnet kommer av bállte = skråning, stigning (lang, ikke bratt). Bállte-oajvve, forkortet til Bált-, og skrevet med d istedet for t. Men i nærheten ligger også "Boahttsuoajvve" - noe som kanskje kan styrke kveitehodeteorien. Registrert i SSR som "Bálddoajvve". På gradteigskart L13 står det oppført som "Baldoaivve". Qvigstad: "Bal'd-oai'vē (kveitehodet)" Gradteigskart L13, navneliste(kartverk ets arkiv, [00:53:07 00 Kartkonvolutt :59:41] L13/M13). Q1938:224. Biernnatjåhkkå Reg i SSR som Junkerdalen UTM33: Øst Nord Saltdal Bærgńa Bærgńa. Gradteigskart L14: "Bierdnačokka". L 14, Kartkonvolutt L14) 167

15 168 Boahttsunjárgga UTM33: Øst Nord Saltdal Reinneset Junkerdalen Gradteigskart L14: "Boccunjargga". Qvigstad: "Bǫccunjar'ga, K. Reinneset" Oppført på gradteigskart, Kartkonvolutt L14). KiG 103; Q1938:224 Doarrotjåhkkå Junkerdalen UTM33: Øst Nord Saltdal Gradteigskart L14: "Dorročokka". i navneliste til gradteigskart.(kart ver Kartkonvolutt L14) Dráhka UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdsnavn for gnr 16 og 17, Drage, iflg Qvigstad. Ednamråvvejåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Russåga Fævssa Saltdal Gård ved øvre ende av Botnvatnet/Fievsajávrre. Gállájåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Galaelva Gierggegurra UTM33: Øst Nord Saltdal Mens gradteigskartene har "gærgge-", så bruker Qvigstad "geđ'gim-" for samme navnegruppe. Drageid Gierggegårsså Steinskaret; Nordstuskaret Fievsajávrre Qvigstad: "Drāhka" Qvigstad: "Ætnambruvvē-jǫhkǫ" Qvigstad: "Fæw'sa (g. Fiewsa), en gård ved øvre ende av Fiewsajaw're, Botnvatnet" Qvigstad: "Galla-jǫhkǫ" (). Qvigstad: "Geđ'gimgurra" KiG 67; Q1938:223 KiG 173; KiG 116; Q1938:224 KiG 154; KiG 169; [00:59:41 01 :00:01] [01:00:01 01 :01:48] Gierggegårsså UTM33: Øst Nord Saltdal Gierggegurra Steinskaret; Nordstuskaret Gierggejåhkå; Gierggetjåhkkå Gradteigskart K14: "Gærggegorssa". Oppført på gradteigskart K14, Kartkonvolutt K14) Gierggejåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Gierkkebádne UTM33: Øst Nord Saltdal jervtannen - hessihompen Hessihompan Gierggegårsså; Gierggetjåhkkå Gradteigskart K14: "Gærggejohkka". Qvigstad: "Geđ'gim-- jǫhkǫ" KiG 196. Sivert Ludvik Johansen ( ) Qvigstad: "Gæt'kēbatne" K14, samt Kartkonvolutt K14) [00:11:31 00 :11:55] [01:01:48 01 :02:28] Gierkkebánjåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Hissighomp. Uttrykk for Hissigpropp (som) viser jervetenner. Gurral? UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdsnavn, gårdnr 19. Kvæl Halsse UTM33: Øst Nord Saltdal Gård nr 44. Hals Hessihompelva Háro UTM33: Øst Nord Saltdal Eventuelt: Hæro Hårovágge Harodalen Hárogiera UTM33: Øst Nord Saltdal Den øverste delen av Harodalen. Qvigstad: "Gæt'kē-banjǫhkǫ (jervtannelva), Hessihompelva" Qvigstad: "Kǫrrǫl" Qvigstad: "Hal'sē" Qvigstad: "Hārō ell. Hærō" KiG 168; KiG 75; Q1938:223 KiG 72; Q1938:224 KiG 166; Q 1938:226 [01:01:48 01 :02:28]

16 Hiednikgiedde UTM33: Øst Nord Saltdal Hiednikvallda Hedningvollen Hiednikvallda UTM33: Øst Nord Saltdal Hiednikgiedde Hedningvollen Qvigstad: "Heitnekval'da ell. Hēdnikged'dē" () Qvigstad: "Heitnekval'da ell. Hēdnikged'dē"() KiG 121; KiG 121; [01:02:29 01 :02:44] ; [01:02:55 01 :03:33] [01:02:29 01 :02:44] ; [01:02:55 01 :03:33] Hårovágge 33 W Saltdal Háro betyr jamn grusmark. Dalen ligger mellom Tollådal og Nordre Bjellåvatn og går ned mot Kvitbergvatn. Dalen er full av store flate grus/morenebanker Ut fra naturbeskrivelsene derfra, tyder mye på at det samiske navnet har vært Hårovágge. En dal med mange håre (flertall av hårre), som betyr haug, dynge, røys, bunke. Oversatt: "haugdalen". Hos Qvigstad (1938:226) finner vi "Háró" eller "Hæró", for Harodalen. Qvigstads nedskriving av navnet tyder på at det er en flertallsbenevnelse, hvilket ville bli oversatt med "Haugene", av håro. Háro eller Hæro Harodalen Qvigstad: "Hārō ell. Hærō" Jonas Larsen, Jiegŋajávrre UTM33: Øst Nord Junkerdalen Saltdal Juŋkarajuovva UTM33: Øst Nord Saltdal Junkerdalsurda Juŋkarajåhkå Juŋkarjåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Junkerdalselva Juŋkarajuovva Gradteigskart L14: "Jægŋajr". Qvigstad: "Jiekŋa-jaw'rē" Qvigstad: "Juŋ'karajuovva" (). Qvigstad: "Juŋ'karjǫhkǫ" (). Oppført på gradteigskart L14, [01:02:45 01 :02:55] Kartkonvolutt L14). KiG 93; Q1938:224 KiG 131; KiG 119; Juoksatjåhkkå Junkerdalen Saltdal Ikke stedfestet. En innsjø på grensa mellom Norge og Sverige har navnet Juoksa (lantmateriet.se). Mulig at det er et parallellnavn til Muvrratjåhkkå? Navneliste til gradteigskart L14: "Juoksačokka" Kartkonvolutt L14). Oppført i navneliste til gradteigskart Kartkonvolutt L14). Stedsnavn ikke oppført på selve gradteigskartet Jåhkågasska L 15 Nasa UTM33: Øst Nord Saltdal Lájtar UTM33: Øst Nord Saltdal Dalføret til Balvasselva Láŋsæhtta UTM33: Øst Nord Saltdal Langset Gradteigskart L15: "Jokokgask". Qvigstad: "Jǫkǫk-gask" (). Qvigstad: "Lāitar" Qvigstad: "Laŋ-sæhtta" Oppført på gradteigskart L15, Kartkonvolutt L15) KiG 106; Q1938:224 KiG 64; Q1938:223

17 Liejbbebuollda UTM33: Øst Nord Junkerdalen Saltdal Vi tar utgangspunkt i "older", og ikke "brød". Følger her Konrad Nilssens kommentar (kartkonvolutt L14), ikke Qvigstad Leipibakken Qvigstad: "Laipē-buol'da (brødbakken)" (). Konrad Nilssen, kommentar, i kartkonvolutt for L14: "Leipibakken: Blandt blyantnotaterne findes den oplysning at navnet paa lappisk heter Laibbebuoldda. Dette er sikkert en avskrivningsfeil for Læibbebuoldda. Ordet læibbe (i i denne dialekt leibbe) betyr 'older' (trænavn), mens laibbe derimot betyr 'brød'." (Kartkonvolutt L14) Oppført i navneliste til gradteigskart.(kart ver Kartkonvolutt L14). KiG 125; [01:03:41 01 :05:13] 193 Liŋŋgátjåhkkå L 15 Nasa UTM33: Øst Nord Saltdal Lingafjellet Liŋŋgágurra; Liŋŋgáguovddel Gradteigskart L15: "Linggačokka". Qvigstad: "Liŋ'gačǫhkkǫ" i navneliste til gradteigskart, samt gradteigskart.(kart ver Kartkonvolutt L15) Luokta UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdnr 45 Vik Qvigstad: "Luokta" (Q1938:224) KiG 73; Q1938: Luonosgájsse UTM33: Øst Nord Saltdal Bajep Låptåtjåhkkå Lønstinden Qvigstad: "Lu(o)nōsgai'sē" () KiG 146; Niejddajåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Dátjajåhkå Daumannselva Junkerdalen "Nieiddajokka" oppført i navneliste til gradteigskart, men ikke på selve gradteigskartet Kartkonvolutt L14) Niennajåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Bieritjåhkå Beritelva Niennajávrre Niesskemvágge UTM33: Øst Nord Saltdal Semskdalen Schnitler: "Nenne-Jok" (Sch:450). Qvigstad: "Nienna-jǫhkǫ" Qvigstad: "Nes'kēmvag'gē" (). Sch:450; KiG 111; Q1938:224 KiG 136; Olympic-dievvá UTM33: Øst Nord Saltdal Brukes i dag av reindriftssamene i området. Navnet skyldes et stygt motorhavari med skuter i denne bakken, en gang i åra. Bakken er altså navnsatt er skuteren som havarerte der. Et relativt nytt navn, og språklig av nordsamisk opprinnelse. PNK [00: :05:22] Revkka UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdnr 20 Røkland Rågno UTM33: Øst Nord Saltdal Rognan Qvigstad: "Rew'ka" Qvigstad: "Rǫgnō" KiG 68; Q1938:223 [01:05:15 01 :06:04] KiG 71; Q1938:224 [01:05:15 01 :06:04]

18 Råhttjarvágge UTM33: Øst Nord Saltdal Råtjo = smal, sammenklemt, sammentrengt, fortettet. Rykkjedalen Råssnejåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Rosnaelva Råssnevárre ; Råssne; Råssnejávrre Qvigstad: "Rohččarvag'gē" (). Qvigstad: "Rǫs'nējǫhkǫ" Schnitler: "Rosne-Jok" (Sch:453). KiG 126; KiG 101; Q1938:224; Sch:453 [01:06:05 01 :06:55] Sájttejávrre? Eller Siejddejávrre? UTM33: Øst Nord Saltdal Seivatn, kan det vel ikke være. Jeg tror at det skal være Sájttejávrre, Spydvatn. Q. Eller at han, eller at informanten kan ha oversatt feil. Jf Giergge/Gierkke, Sváles/Sválas etc. ELLER: Siejdde = seide, offerplass. Seidivatnet Saksavijkka UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdsnr 4-5 Soksenvika Sálajiegŋa UTM33: Øst Nord Saltdal Salfjellbreen/breen på Salfjellet "Sprekkbreen" "Bre med sprekker) Sála, sálada, i sms f.eks Sálatvágge. Sálat UTM33: Øst Nord Saltdal Saltdalen Sálatvuodna UTM33: Øst Nord Saltdal Saltdalsfjorden Sálatædno UTM33: Øst Nord Saltdal Saltdalselva Sála Qvigstad: "Sai'dē-jaw're KiG 156; (seivatnet), K. Seidivatn" (). Qvigstad: "Saksa-vī'ka" Qvigstad: "Sāla-jiekŋa" (). Qvigstad: "Sālat (g. - ata)" Qvigstad: "Sālat-vuotna" KiG 65; Q1938:223 KiG 160; KiG 80; Q1938:224 KiG 82; Q1938:224 Qvigstad: "Sālata-ætnō KiG 81; Q1938:224 ell. -jǫhkǫ" [01:06:57 01 :08:60] ; [01:14:21 01 :14:52] [00:15:00 00 :16:44] 211 Sattaratjåhkkå UTM33: Øst Nord Saltdal Sattar? (I SSR er Sattar "nabofjellet" Sjurfjellet) Satertinden Schnitler: "Sa(t)terekiok" (Sch:455). Sch: Sávlotjåhkkå UTM33: Øst Nord Saltdal Solvågtinden Sávlovágge UTM33: Øst Nord Saltdal Sávlojåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Solvågbekken Sierggavárddo UTM33: Øst Nord Saltdal Risfjellet Sierggajávrre; Sierggajåhkå Qvigstad: "Saw'lōčǫhkkǫ" (). Qvigstad: "Saw'lōvag'gē" (). Schnitler: "Saulo-Jok" (Sch:455). Schnitler: "Serge-Vardo" (Sch:455). KiG 129; KiG 128; Sch:455 Sch:455 [01:09:01 01 :09:19] Skárjahagurra Junkerdalen UTM33: Øst Nord Saltdal Koordinater satt ut fra riksrøysa Skarjahagurrerøysa. Skiebllejávrre UTM33: Øst Nord Saltdal Kvitbergvatnet Skiebllenjunnje Skiebllenjunnje UTM33: Øst Nord Saltdal Kvitbergnasen Skiebllejávrre Kartverket, kartkonvolutt L14: "Skarjahagurra". Ortografi diskuteres i materialet i denne kartkonvolutten. Schnitler: "Skarjahagorre" (Sch:456). Qvigstad: "Skieb'lējaw'rē" Qvigstad: "Skieb'lēnjunnē" Soahketjårro UTM33: Øst Nord Saltdal Bjørklia KiG 28 Stuorjávrre UTM33: Øst Nord Saltdal Storvatnet Stuorravárre UTM33: Øst Nord Saltdal Giettsemusvār re Sunbivnna UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdsnr 12 Sundby Sæsso UTM33: Øst Nord Saltdal Setså Storfjellet i navneliste til gradteigskart.(kart ver Kartkonvolutt L14). Stedsnavn også oppført i Schnitler. KiG 171; KiG 172; Qvigstad: "Stuor-jaw'rē" (). KiG 155; Qvigstad: "Stuorravārrē" KiG 158; (). Qvigstad: "Sun-biwdna" KiG 66; Q1938:223 Qvigstad: "Sæssō" KiG 63; Q1938:223 [01:09:20 01 :10:06] [01:09:20 01 :10:06] [01:14:21 01 :14:52]

19 Tjoalmmejávrásj UTM33: Øst Nord Saltdal Sundvatnan Reg i SSR som Tjoalmmejávre. K14, samt Kartkonvolutt K14) [01:10:07 01 :11:10 ] Tjoarvvevárásjjávrre UTM33: Øst Nord Saltdal Fuglvatnet Tjåbmåtjåhkkå 33 W Saltdal Dette betyr toppet tind, jf. en skje som er toppet med noe (form). Kjempåtinden Qvigstad: "Čoar'vēvaraš-jaw're" "Kjempåcåk ka" KiG 102; Q1938:224 Sivert Ludvik Johansen, [01:11:10 01 :12:01] [01:12:02 01 :12:43] Tjåhkkågájsse Ifølge informant SAF er Junkerdalen UTM33: Øst Nord Saltdal parallellnavnet Dahtartjåhkkå mer kjent og brukt. Dahtartjåhkkå Toppfjellet Gradteigskart L14: "Čokkagaisse". Qvigstad: "Čohkkogai'se" L 14, [01:13:33 01 :14:21 ] Kartkonvolutt L14). KiG 161; Tjårrovárre UTM33: Øst Nord Saltdal Øverknubben Junkerdalen Tjårråsavágge UTM33: Øst Nord Saltdal Tjårrisdalen Vássajávrre UTM33: Øst Nord Saltdal Vassbotnvatnet Vássajåhkå UTM33: Øst Nord Saltdal Vasselva Vássavárheima UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdnr 23 Vassbotn Vássavárre Saltdal Værsæhtta UTM33: Øst Nord Saltdal Gårdnr 47 Dverset Vássajåhkå; Vássavárre; Vássavárheima Vássajávrre; Vássajåhkå; Vássavárre; Vássavárheima Vássajávrre; Vássajåhkå; Vássavárre; Vássavárheima Vássajávrre; Vássajåhkå; Vássavárheima Bæssásjjåhkå UTM33: Øst Nord Sørfold Neverskarelva Bæssásjjávrre Muorkkejåhkå UTM33: Øst Nord Sørfold Røyrvasselva Strávvejávrre UTM33: Øst Nord Sørfold Straumvatnet Bålle UTM33: Øst Nord Sørfold/Fa uske Skriftlige kilder: I SSR er "Bollik" et norsk parallellnavn til Harlifjellet (status som avslått). Harlifjellet Gradteigskart L14: "Čorrovarre". På gradteigskartet oversatt til "Aasfjell". Qvigstad: "Čorrāsavag'gē" (). Qvigstad: "Vassa-jaw're " (). Qvigstad: "Vassa-jǫhkǫ " () Qvigstad: "Vassa-varhēimah" Oppført på gradteigskart L14, Kartkonvolutt L14) KiG 123; KiG 158;, 2. sp. KiG 149;, 2. sp. KiG 70; Q1938:224 KiG 151; Qvigstad: "Vassa-vārrē " (). Qvigstad: "Vær-sæhtta" KiG 74; Q1938:224 Qvigstad: "Bæssāčjǫhkǫ" Q1938:223 Qvigstad: "Muor'kejǫhkǫ (eideelva)" Q1938:223 Qvigstad: "Stravvējaw'rē" Q1938:223 Qvigstad: "Bǫllē" Q1938:223

20 Skriftlige kilder: Q1938 = Just Qvigstad, (1938) De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Oslo: Aschehoug. KiG = Kunnskapssenteret i Gildeskål, "Innsamling av samiske stedsnavn i det pitesamiske kjerneområdet". Rapport, Arbeidsgruppa = arbeidsgruppa i Beiarn, knyttet til prosjektet, bestående av Bror Hemminghytt, Gunnar Storhaug, Knut Sivertsen og Åge Sevaldsen. Navnene i kolon etter arbeidsgruppa er den muntlige kilden som har overlevert navnene til dem. Statens kartverk: arkivmateriale knyttet til gradteigskartene fra området, samt selve gradteigskartene som er utgitt. For skrivemåte av stedsnavnene i dette materialet, se egen liste utarbeidet over denne informasjonen. SSR = Sentralt stedsnavnregister. Schnitler II = Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller , bind II. Utgitt av Kjeldeskriftfondet, Oslo 1929.

Parallellnavn på samisk. Arstad

Parallellnavn på samisk. Arstad Stedsnavn Gradteigskart Koordinater Sted; kommune og grend Info om stedet Språklig info om navnet Parallellnavn på samisk Parallellnavn på norsk Navnegruppe Navneinformasjo n i kart Andre opplysninger,

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er 1 7595128 610857 2 7595303 611824 3 7597775 607603 4 7611570 603720 Nes i sjø Sáddonjárga Sàddonjárga L: Sáddonjárga Sáddonjárga Sáddonjárga Myr Gollejeaggi

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er Statens om 1 7603399 594143 2 7608447 617569 3 7605694 620820 4 7607159 619369 vann Brev 18.02.2011 Skallavatnet N50 1332-2 Sjøkart 142 Skallvatnet N5

Detaljer

Samiske stedsnavn på Helgeland. Ved Leif Elsvatn

Samiske stedsnavn på Helgeland. Ved Leif Elsvatn Samiske stedsnavn på Helgeland Ved Leif Elsvatn Det språklige grunnlaget. Finsk ugriske språk Samisk er et finsk- ugrisk språk Andre finsk- ugriske språk er finsk. ungarsk, estisk og karelsk Mange små

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09.

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09. STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 0 1 / 2 0 1 4 O M M U N E (nr og navn): 2025 Tana Nr oordinat r sinstans er artverket om ikke annet Fk=fylkesn V = artverket 1 7803707 961330 2 7804527 961767 3 7804527

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er, Stedsnavntjenesten for 1 7876315 989825 i sjø Njimmenjárga Čoalbmenjárga 2336-3 N5o Kartdata Sjøkart 110 KV: parallellnavn: Smalfjordneset Det blir opplyst at Čoalbmenjárga er feilplassert.

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Midter- Grunne i sjø. Midtre Hauggrunnan. KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe "høugru:uᶇ/. Midtre. Hauggrunnen

Midter- Grunne i sjø. Midtre Hauggrunnan. KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe høugru:uᶇ/. Midtre. Hauggrunnen ev. språk r sinstans er 1 77568445 627295 Grunne i sjø Midter- Hauggrunnen Midtre Hauggrunnen el. Midtre Hauggrunnan Sjøkart 86, 88 Hauggrunnan, midtre KV: /'metterhøugru:uᶇ/ eller /deᶇ 'mettre el. 'metteʂʈe

Detaljer

Rapport Eidene i Vindafjord

Rapport Eidene i Vindafjord Rapport Eidene i Vindafjord På oppdrag for Dragseidprosjektet i Vindafjord kommune ble det gjennomført en undersøkelse av eidene i kommunen. Formålet var å registrere veier, landingsplasser og annet som

Detaljer

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste

Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Adressenavn i Oppdal kommune navneliste Navn skrevet med grønt er allerede godkjent og innført i SSR. Kommunens Kart Navnekonsulentenes navneforslag tilråding 1155 Aunsætervegen 3 1190 Bakerivegen 14 1210

Detaljer

HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN. Arkeologiske undersøkelser 1968 ved. Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane.

HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN. Arkeologiske undersøkelser 1968 ved. Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane. HISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I BERGEN Arkeologiske undersøkelser 1968 ved Lærdalsvassdraget, Borgund s., Lærdal pgd., Sogn og Fjordane. Utført av De arkeologiske museers registreringstjeneste. 145. Innberetning

Detaljer

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde:

Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Avtaler i UNN HF sitt opptaksområde: Anbudsområde Deltilbud Transportklasse Konklusjon Leverandør Balsfjord Transportklasse A Tildeles 1. prioritet Sørensen Stein Persontransport Balsfjord/storjord Rullestolbil

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL A Vestre Storfjord, Oteren og E6/E8 Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Gjennomgående Stedsangivelse

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75547981. Vararepresentanter

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN

REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN REFERAT FRA MØTE I NAVNEKOMITEEN DEN DEN 28.4.2016 Til stede: Rune Klevstad, Einar Hulbak, Olav Sørensen og Aase Hanna Fure Forfall: Tormod Kalager Saker som ble behandlet av navnekomiteen (NK): Sak 1/16

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er N A V N E S A K E R I G Á I V U O T N A - K Å F J O R D K A I V U O N O 1 Nes Norsk Nordneset N5 FL 270-5-3 Nordnesodden 1634-2, 3 Sjøkart 90 Kvensk Norttoniemi har status vedtatt.

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn

Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Topptrimmen 2014 Svalbard Turn Trollsteinglede. Halvard Pedersen Sveinung Bertnes Råheim 2014 Versjon 1.2 Side 2 T o p p t r i m m e n 2 0 1 4 Karlskronadjupet 0 1 2 3 4 km Criocerasaksla Konusen Forkastningsfjellet

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HODNA ÅSERAL KOMMUNE Hodna, Austre Øygard gnr 20, bnr 3,4 og 10

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune

Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES Norge Dykkar ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 12/03384-31 03.10.2017 Ark.: 326.17 Oppstart av namnesak 2017/288 Blilie mfl. i Øystre Slidre kommune I

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/608 L32 Anne Gro Haviken NYE VEINAVN I MODUM - OMRÅDE ØST-MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Navnekomiteens forslag til nye veinavn i Modum kommune

Detaljer

Bok om Làhko nasjonalpark 224 sider. Masse bilder og følgende innhold:

Bok om Làhko nasjonalpark 224 sider. Masse bilder og følgende innhold: Bok om Làhko nasjonalpark 224 sider. Masse bilder og følgende innhold: 1. Forord 2. Innledning Làhko nasjonalpark 3. Geologi 4. Klima 5. Vegetasjon og planteliv 6. Fugleliv i Làhko 7. Dyreliv 8. Fiske

Detaljer

Nye adressenavn i Folldal kommune

Nye adressenavn i Folldal kommune Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Folldal kommune v/ole Håkon Flatøy REF. VÅR REF. DATO 363-04, Sak 97/2013 29.5.2013 Nye adressenavn i Folldal kommune Vi har jamført navneforslagene med

Detaljer

Oppsynet i verneområdene

Oppsynet i verneområdene Oppsynet i verneområdene Nye styremedlemmer MNNPS, Storjord 23.5.2016 Jim Tovås Kristensen Statskog Fjelltjenesten Oppsynet i verneområdene utføres av SNO / Statskog Fjelltjenesten SNO kjøper tjenester

Detaljer

Topptrimmen - Turbeskrivelser

Topptrimmen - Turbeskrivelser Topptrimmen - Turbeskrivelser Utarbeidet av FAU i samarbeid med Seim Idrettslag som arrangørene av Topptrimmen NB Vi gjør samtidig oppmerksom på at poeng for overnatting ute kun gis ved overnatting i forbindelse

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN

NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN NYE REGISTRERINGER PÅ VESTSIDA AV LYNGENFJORDEN Vestsida av Lyngenfjorden har et spektakulært fjellandskap som mange beundrer på avstand når de ferdes langs etter E6. Fjellene stuper i sjøen, breene ligger

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 10 2000-2001 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2000 side 3 MA 17.02.2000 Nye årbøker (nytt opplegg årets bok) 4 NF 09.05.2000 Oppfordring om

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE HOLTAR GNR. 150, BNR. 1 GNR. 153, BNR. 17 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn:

Detaljer

Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune

Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune Opplysninger til navnesak i Skardalen og Manndalen, Kåfjord kommune Vi ber om at dere legger merke til at navnesakene gjelder i hovedsak skrivemåten på samiske og kvenske stedsnavn, men kan i enkelte tilfeller

Detaljer

Skien kommune Fjellet kraftstasjon

Skien kommune Fjellet kraftstasjon TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Fjellet kraftstasjon GNR. 23, BNR. 1 Økteren sett fra veien nord for Bestulåsen. Bildet er tatt mot sørøst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Magne Huva/Elisabeth Øien Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 08/953

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Magne Huva/Elisabeth Øien Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 08/953 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne Huva/Elisabeth Øien Arkiv: 003 Arkivsaksnr.: 08/953 SKRIVEMÅTE FOR SAMISKE STEDS- OG BYGNINGSNAVN I SKÅNLAND KOMMUNE Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar

Detaljer

Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene. Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. evt. språk hvis r Endelig sinstans er 1 7760630 /941868 myr kvensk Dokkakänttä N5 Tuhkakentt ä Just Qvigstad 1935, 39: Lien, lp. Duk ka-gied de (askeeng), av fn. tuhka, aske.

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er 1 Bakke Kjeldebakken Norsk Kjeldebakken (26.6.2017) Kjeldebakken KV: Status foreslått, Informant er Martha Johansen, f. 1.4.1902, innsamlar: Synnøve Samuelsen, innsamlingsdato 18.10.1984.

Detaljer

Gulaskuddancealkámuš láhkaásahusrevideremii Báikenammalágas Høringsuttalelse til forskriftsendring av Forskrift om stadnamn

Gulaskuddancealkámuš láhkaásahusrevideremii Báikenammalágas Høringsuttalelse til forskriftsendring av Forskrift om stadnamn Ášši/Sak Arkivsaknr. 16/2307 Gulaskuddancealkámuš láhkaásahusrevideremii Báikenammalágas Høringsuttalelse til forskriftsendring av Forskrift om stadnamn Saksfremstilling Sametinget har

Detaljer

GRENSEBESKRIVELSE FOR SALTFJELLET - Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09,1989.

GRENSEBESKRIVELSE FOR SALTFJELLET - Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09,1989. GRENSEBESKRIVELSE FOR SALTFJELLET - SVARTISEN NASJONALPARK Opprettet av Regjeringen ved Kgl. res. av 08.09,1989. Grensebeskrivelsen tar sitt utgangspunkt i Russåga i Saltdal og går så sørover og rundt,

Detaljer

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , ,

ARKEOLOGISK RAPPORT. Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: , , , , ARKEOLOGISK RAPPORT Tromsdalen Kommune: Verdal Saksnr: 10/04983 Askeladden id: 145484, 146732, 147599, 147029, 146750, 147614, 147615, 147606, 147611, 147610, 147617 og 147620 Arkeologisk rapport BAKGRUNNEN

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Nissedal kommune Sandnes

Nissedal kommune Sandnes TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Nissedal kommune Sandnes GNR. 1, BNR. 3 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Nissedal Gardsnavn: Gardsnummer: 1 Bruksnummer: 3

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I VINJE KOMMUNE TROVASSTJØNN / ØYFJELL GNR. 80, BNR. 2 RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune: Vinje Gardsnavn: Trovsstjønn,

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

1936 Karlsøy. KV: I Skolebarnsamlingan e er det notert under bruk 29/5 Nordstrand: "Ressmålhauen (grunne)"

1936 Karlsøy. KV: I Skolebarnsamlingan e er det notert under bruk 29/5 Nordstrand: Ressmålhauen (grunne) ev. språk r sinstans er 1 779513 5 661866 Grunne Resmalhaugen 1535- Sjøkart 89, 9 Kystkart 31 KV: I Skolebarnsamlingan e er det notert under bruk 9/5 Nordstrand: "Ressmålhauen (grunne)" 77906 7 690677

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1

Sutternes ( ) Sutternes ( ) Side 1 Jf følgeskriv: sbrev dat. r sinstans er 1 7372215 406607 nes Uspesifisert forekomst SSR i : 6.5.2015 V: I navnesak 3/1995 blei det fatta vedtak omskrivemåten i funksjon som navn på bruk 17/1. er ikke blitt

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem

Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Notodden kommune Haugmotun/Rygi, Spærud og Sem GNR. 33, 36, 37 OG 38 Figur 1: Stallen på Haugmoen gård sett mot nord RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli

Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Sakarias. Gråsone Sandmo/Birkeli Gråsone Opplysninger Dette dokumente er laget i tiden oktober-november 008 av Inge Lars Birkeli. atellittbildene er hentet fra esam Katalog kart (http://kart.finn.no/), som må være tatt tidlig på sommeren

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svanhild Sortland Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 16/41 OPPRETTELSE AV GATENAVN - MARIÅS FELT B16 OG BRENTÅS - NAVNSAK

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svanhild Sortland Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 16/41 OPPRETTELSE AV GATENAVN - MARIÅS FELT B16 OG BRENTÅS - NAVNSAK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svanhild Sortland Arkiv: L32 Arkivsaksnr.: 16/41 Utvalg: / Kultur- og byutviklingsutvalget 17.10.2016 Dato: OPPRETTELSE AV GATENAVN - MARIÅS FELT B16 OG BRENTÅS - NAVNSAK RÅDMANNENS

Detaljer

Min. tykkelse (m) Ras nr.

Min. tykkelse (m) Ras nr. Ras nr. 1 Resent 2 Resent 3 Resent Stratigrafisk posisjon Opptreden: linjenr. (start - stopp skuddpunkt) Min. tykkelse (m) Max. tykkelse (m) 0201083 (1-8) 0,8 1,6 0-0,8 0201084 (19-22,5) 0,8 1,6 0-0,8

Detaljer

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet:

Veier/strekninger som er merket med lilla farge i kartet: Beskrivelse av lilla og grønne veier Nedenfor er alle veier/veistrekninger med lilla og grønn farge kommentert. Fargen er i henhold til kartet som er vedlagt hovedplanen. Veier/strekninger som er merket

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015

Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Turbeskrivelser for Eide Tolv turer 2015 Lysløypa til Eide Il Utgangspunktet er Eide sentrum. Kjør opp til Eidehallen, og ta til høgre i krysset rett ovafor Eidehallen. I neste kryss er det skiltet til

Detaljer

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel. Bekk. Grønsetbekken.

Objekt nr.: HOF Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune. Objekt nr.: HOF Kildedel. Bekk. Grønsetbekken. Feltskjema Registrering av kulturminner i Hof kommune Kulturminnetype: Navn Bekk Grønsetbekken Fylke: Vestfold Fylkesnr. : Kommune: Hof Kommunenr.: 0714 Sted: Stedsbenevnelse: Kartfesting: Hof sentrum

Detaljer

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING

Sjutoppsturen FAKTA OVERSIKTSKART LØYPESKILDRING Sjutoppsturen FAKTA Startpunkt: Rosenlund Trimpoeng: 4 + 3 + 10 + 3 + 5 = 25 Målstad: Rosenlund Høgdeendring totalt: + 1007 m, - 1007 m Trimpostar på turen: Kletten, Kulen, Total løypelengd: 15 km Rinden,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Kolstad Arkiv: L32 &13 Arkivsaksnr.: 12/1330 VEINAVN - FORSLAG FOR DE FLESTE HYTTEVEIENE I SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for

Detaljer

Samer og Sápmi i kartan

Samer og Sápmi i kartan Samer og Sápmi i kartan Resultat fra Mapping and Analysing Saami Space - prosjekt. Nordisk ministerrådets Arctic Cooperation Programme 2012-2014. Johanna Roto, 2015 Dette kartet med plasseringene av større

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Lakselvbukt og Lakselvdalen

Lakselvbukt og Lakselvdalen Lakselvbukt og Lakselvdalen Trimpostkasser Lakselvbukt og Lakselvdalen. Et eget turorienterings-kart er utgitt av Ullsfjord Sportsklubb og kan kjøpes på Samvirkelaget i Lakselvbukt. http://www.tromso.kommune.no/lyngsfjellan-turbeskrivelser.4545933-121464.html

Detaljer

KV: Skolebarnsamlingene 1936, bruk 46/2: Stor-Balsokken, Lille- Balsokken blir navna brukt slik også i dag? Oppgi i så fall kartreferanse for navna.

KV: Skolebarnsamlingene 1936, bruk 46/2: Stor-Balsokken, Lille- Balsokken blir navna brukt slik også i dag? Oppgi i så fall kartreferanse for navna. STATENS KARTVERK NAVNESAK nr: 9 / 2 0 1 6 KOMMUNE (nr og navn): 1933 Balsfjord KARTBLAD:.1f føl eskriv: Vedtaksbrev dat. Nr Koordinat Objekttype Evt. sktivemåte- Skrivemåte(r) i Høringsuttalelser Tdråding

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Skien kommune Sanniveien

Skien kommune Sanniveien TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Skien kommune Sanniveien GNR. 80, BNR. 10 OG GNR. 82, BNR. 3 Figur 1. Del av planområdet. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING Kommune:

Detaljer

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.

Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10. Befaringsrapport Store Kvalfjord, Stjernøya, Alta kommune Hvem: Odd-Arne Mikkelsen, NVE og Leif Reidar Johansen, Alta kommune Når: 1.10.2014 Bakgrunn: NVE fikk i desember 2013 henvendelse fra Alta kommune

Detaljer

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten

Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida Ingen merknader.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag

FLESBERG KOMMUNE. Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten. Navneutvalget forslag FLESBERG KOMMUNE Nr. Navneutvalget forslag Sammenstilling av navneforslag og høringsuttalelser Merknader fra Stedsnavntjenesten Høringsuttalelser Navneutvalgets endelige forslag Forslag til vedtak 0 Østsida

Detaljer

Romsdalseggen. Vengedalen

Romsdalseggen. Vengedalen Denne turbeskrivelsen er en del av boken Turbok for Romsdal. Andre bøker vi har laget: Turbok for Sydenferien Turbok for Ålesund og Omegn Skibok for Romsdal Turbok for Bergenshalvøyen Se www.turbok.no

Detaljer

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom.

Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Eksisterende situasjon på omsøkte eiendom. Fremtidig lekeareal øvre platå Eksisterende mur Eksisterende garasje Naboeiendom gnr 42 bnr 79. Oversiktsbilde av deler av planområdet. Her ser en tydelig muren

Detaljer

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn.

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. OPPGAVER 1. Terrengord på kvensk Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. a. - La alle få hver sin tegnebok som de kan jobbe i eller lag en felles stedsnavnperm. - Lim inn bilde av kommunevåpenet

Detaljer

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011

SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 SKREDULYKKE OPPLJOSEGGA, STRYNEFJELLET 23. APRIL 2011 Dato: 2011-04-27 Rapport skrevet av: Krister Kristensen, Kilder: Albert Lunde, Lensmannen i Skjåk værstasjon Fonnbu Værstasjon Kvitenova, Statens vegvesen

Detaljer

Losbyvassdraget. Grinderen. Start. Grinderen. Børtervann

Losbyvassdraget. Grinderen. Start. Grinderen. Børtervann Losbyvassdraget Oppdatert: 16. januar 2015, Ånund Kvambekk, NVE, aask@nve.no En svært populær skøytetur ved islegging er å gå Losbyvassdraget på langs. En går da fra vann til vann fra Mønevann i nord til

Detaljer

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9

N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N GNR.74/1,2,6 &9 N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER INDRE EIKELAND GNR.74/1,2,6 &9 LYNGDAL KOMMUNE Deler av planområdet

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 5/11-2011. Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen 1. 8118 MOLDJORD Ingeborg Aune Jørgensen J 42,-kr 49 49 50 148 94 242 Pengepremier 15 skudd kl. J 148 18,-kr Pengepremier 10-skudd kl. J 94 24,-kr 4500 82 32206 42 00 Beiarn

Detaljer

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77

Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv 77 Fjerning av flaskehals på viktig grenseforbindelse. Nødvendig for utvikling av næringsliv i Salten og økt samhandling mellom Norge og Sverige. Realisering av tunnel

Detaljer

Utstyr. Ferskvannshåv med maskevidde 250-500

Utstyr. Ferskvannshåv med maskevidde 250-500 Lærerveiledning Utstyr Ferskvannshåv med maskevidde 250-500 µm. Et hvitt kar, evt isboks (hvit), Pinsett (helst flat), Vadere Vannkikkert Glass til prøver Etanol til fiksering av dyr Bestemmelsesnøkkel

Detaljer

Vann: Losbyvassdraget Vatnlnr: flere vann Kommune: Lørenskog/Enebakk. Revidert: Side: 1 av 7

Vann: Losbyvassdraget Vatnlnr: flere vann Kommune: Lørenskog/Enebakk. Revidert: Side: 1 av 7 Revidert: 03.02.2017 Side: 1 av 7 Losbyvassdraget En svært populær skøytetur ved islegging er å gå Losbyvassdraget på langs. En går da fra vann til vann fra Mønevann i nord til Grinderen i sør. Er man

Detaljer

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no

Kreta. Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Turbokforlaget www.turbok.no Turbok for Sydenferien Forkortede turbeskrivelser for: Kreta Innhold: Kjørekart KT1 Samariaravinen KT2 Gingilos KT3 Psiloritis KT Kyststi til Loutro KT5 Loutro til Marmarastranden KT Marmarastranden til

Detaljer

NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER

NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER språk r sinstans er NAVNESAKER I BÅDE NORDREISA OG KVÆNANGEN KOMMUNER 50 Fjell Kvænangsfjellet N5 FS 277-5-3 Norge 1:50 000 1734-4 Sjøkart 94 SntS: Návuonvárri er sannsynligvis et nyere navn som en oversetting

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Tilråding fra navnekonsulentene STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 10/201 Jf følgeskriv: sbrev dat. Nr oordinat O M M U N E (nr og 1938 A R T B L A D : r sinstans er Statens kartverk om y=ystverket V = artverket 1 77609 697678 Nes Hamnes

Detaljer

Drangedal kommune Dale sør

Drangedal kommune Dale sør TELEMARK FYLKESKOMMUNE KULTURHISTORISK REGISTRERING Drangedal kommune Dale sør GNR. 64, BNR. 1 Bildet viser deler av innmarka på Dale sør sett mot øst. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, HERDAL LYNGDAL KOMMUNE Herdal Gnr 156, Bnr 2 Rapport ved: Silje

Detaljer

Oppstart av navnesak 2/2017, Deanu gielda Tana kommune

Oppstart av navnesak 2/2017, Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA Norge Att: Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/02663-119 31.05.2017 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 2/2017, Deanu gielda Tana kommune Tana kvenforening/tenon

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Ruteopplysning. Buss - Hurtigbåt - Ferje. Døgnet rundt 365 dager i året får du ruteopplysning på telefon 177 eller på internett www.177nordland.

Ruteopplysning. Buss - Hurtigbåt - Ferje. Døgnet rundt 365 dager i året får du ruteopplysning på telefon 177 eller på internett www.177nordland. Ruteopplysning Buss - Hurtigbåt - Ferje Døgnet rundt 365 dager i året får du ruteopplysning på telefon 177 eller på internett www.177nordland.no Husk å bytte til Nordlandskortet Vil du reise billigere

Detaljer

Sykling i Castellabate

Sykling i Castellabate Sykling i Castellabate Litt om oppholdet: Vi bor i Santa Marco di Castellabate som ligger 12 mil syd for Napoli. Se mer her www.santa-maria-di-castellabate.com. Vi bor på Hotell Hermitage som er et 4*

Detaljer

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no

Kulturminister Anniken Huitfeldt Akersgata 59 8030 Dep 0030 OSLO e-mail: anniken.huitfeldt@kud.dep.no Iinná ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening v/ann-mari Thomassen Rensa 9445 Duviika/Tovik Mobilnr: 90057123 e-mail: amthomassen@gmail.com 8.august 2011 Kulturminister Anniken Huitfeldt

Detaljer

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes

Nesbyen golf- og aktivitetspark. 2008/860 Nes Nesbyen golf- og aktivitetspark 2008/860 Nes Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen juli 2016 Saksnavn Nesbyen golf og aktivitetspark Nes kommune detaljregulering - kulturminneregistrering Saksnummer

Detaljer

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt

Ti-på-topp GOD TUR! Samla poengsum. Navn, adresse og alder på deg som har vært på tur: dato dato dato dato dato dato dato dato dato dato Totalt Ti-på-topp 10 -topper Gapahuken på Brunåsen 1 poeng Næring Tyttebærfjellet Kjelleren Himmelrike Langmyrheia Braknesheia Nås-nibben Toskefjell Fiskeplass ved Korsvann dato dato dato dato dato dato dato

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12

Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok: 11/00071-33 04.12.2015 Ark.: 326.12 Oppstart av navnesak 35/2015, Fauske kommune Bakgrunn for saka Kartverket har oppretta navnesak på bakgrunn av en

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

Rapport arkeologisk registrering

Rapport arkeologisk registrering Rapport arkeologisk registrering Fjellskjæring sør for Lønnestad gård 15/15041 Gnr./bnr. 55/1, 56/2, 55/3 Seljord kommune Rapport av Frode Svendsen Dato: 21.12.2015 Rapport arkeologisk registrering 2 Kommune:

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune

Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Feltskjema Registrering av kulturminner i Holmestrand kommune Objekt nr.: HO-10189 Kulturminnetype: Utfyllende type/navn MIS nummer og navn: Tekstilfabrikk AS Odderud Tekstilfabrikk 57. Annen teknisk/industrielt

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer