Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: Tidspunkt: 09:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Saker til orientering / behandling: Orientering v. prosjektgruppe for telegrafruta Opprydding langs sti i Tespdalen Biologiske undersøkelser rundt Jordbruhytta Varsling i henhold til stillingsinstruks for forvaltere Oppsynets tilstedeværelse på styremøter Gjester på neste styremøte Studietur Saker for arbeidsutvalget, veien videre? Side1

2 Side2

3 Saksliste Utvalgssaksnr AU 12/2014 AU 13/2014 RS 13/2014 AU 14/2014 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling/ protokoll 2003/577 Referatsaker 2003/577 Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland 2013/7487 Eventuelt 2003/577 Side3

4 AU13/2014Referatsaker Side4

5 MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Gåsvatnan landskapsvernområde Saltfjellet landskapsvernområde Storlia naturreservat Statens vegvesen Region Nord Postboks Bodø SAKSBEHANDLER: HANNE ETNESTAD ARKIVKODE: 2013/ DATO: Behov for brun-skilting av nasjonalparkene i Midtre Nordland Viser til møte i Midtre Nordland nasjonalparkstyre den hvor representanter fra Statens Vegvesen orienterte styret om mulighet for skilting langs veinettet knyttet til nasjonalparkene i Salten. På møtet ble det konkludert med at nasjonalparkforvaltningen skulle lage en oversikt over ønsket plassering av trafikkskilt og oversende Statens Vegvesen til vurdering. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ønsker å bedre informasjonen om nasjonalparkene innen sitt forvaltningsområde, viser til vedtak i Midtre Nordland nasjonalparkstyre i sak 23/2014 den , se vedlagt utdrag fra møteprotokollen. Dette for at både lokalbefolkningen og turister skal gjøres mer kjent med hvor nasjonalparkene ligger, gjøre det enklere å finne informasjon om parkene, samt gjøre det enklere å finne fram til utgangspunkt for turer inn i parkene. Midtre Nordland nasjonalparkstyre har ansvaret for 5 nasjonalparker, 2 landskapsvernområder og 1 naturreservat. I dag er det kun skiltet inn til Rago nasjonalpark og to tre plasser inn til Saltfjellet Svartisen. Det er imidlertid tilrettelagte informasjonsplasser og turutgangspunkt med gode parkeringsmuligheter for nasjonalparkene flere steder langs E6 og fylkesveier i Salten, det er derfor ønskelig å skilte avkjøringer inn til disse, vedlagt en oversikt over ønskede trafikkskilt-plasseringer langs E6 og fylkesveier i Salten. Nasjonalparkene våre er viktige rekreasjonsområder for lokalbefolkningen, og fordi betegnelsen nasjonalpark for et område trekker til seg mange turister er de også viktige for turistbedriftene i området. Nasjonalparkstyret ønsker brune skilt som viser mål som har særlig interesse for turisttrafikken, skilt som skal gi opplysning om severdigheter, aktiviteter, friluftsliv m.m. og retter seg mot turister og andre fritidsreisende. Alle rasteplasser, info.punkt og turutgangspunkt for ønskede skiltplasseringer har informasjon om en eller flere av nasjonalparkene og mulighet for parkering av biler, kapasiteten på parkeringen er imidlertid varierende. Skiltene bør inneholde nasjonalparkens navn, nasjonalparkrose og eventuelt navn på informasjonspunkt eller turutgangspunkt. POSTADRESSE: MOLOVEIEN BODØ BESØKSADRESSE: STORJORD 8255 RØKLAND TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Side5

6 Vi ber om en vurdering av den ønskede skiltplasseringen, og om det kan utarbeides en skiltplan for nasjonalparkene i midtre Nordland. Håper på et positivt svar og ta kontakt ved behov for mer utfyllende informasjon, hvis ønskelig kan sekretariatet for nasjonalparkstyret presentere nærmere de aktuelle lokalitetene for skilting. Med hilsen Hanne Etnestad nasjonalparkforvalter Kopi til: Gildeskål kommune Postboks Inndyr Fauske kommune Postboks Fauske Bodø kommune Postboks Bodø Meløy kommune Gammelveien Ørnes Sørfold kommune Rådhuset 8226 Straumen Rana kommune Postboks MO i RANA Saltdal kommune Kirkegt Rognan Rødøy kommune 8185 Vågaholmen Beiarn kommune 8110 Moldjord Vedlegg: 1 Kart - Ønsket skiltplassering for nasjonalparkene i Salten 2 Oversikt lokaliteter for vegskilt 3 Styrevedtak - sak 23/ Oversikt og tilstand til hovedinnfallsporter for nasjonalparkene i Midtre Nordland MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE SIDE 2 Side6

7 Side7

8 MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE Gåsvatnan landskapsvernområde Saltfjellet landskapsvernområde Storlia naturreservat Lokaliteter for brun-skilt langs vegnettet i tilknytning til nasjonalparkene i Salten, forvaltet av Midtre Nordland nasjonalparkstyre Veistrekning Lokalitet P-plass/ Info.pkt/ Nasjonalpark Hovedinnfallsport E6 Røssvoll Røssvoll Saltfjellet E6 Storvollen Storvollen Saltfjellet E6 Polarsirkelsenteret Saltfjellet E6 Semska Semska Saltfjellet E6 Storjord Nordland nasjonalparksenter Saltfjellet og Junkerdal E6 Storjord - avkjøring Rv 77, Nedre Skaiti, Junkerdal Mellomriksvegen (se nedenfor) Junkerdal E6 Russånes avkjøring til Russånes fabrikker Nedenfor Stolpen Saltfjellet E6 Røkland, avkjøring Fv 513 til Evenesdal Forseng /Fossegård Junkerdal (se også nedenfor) E6 Fauske avkjøring Fv. 830, Sulitjelma Balvassdemningeninfo.rom Junkerdal (se nedenfor) E6 Vargåsen avkjøring Fv 826, Røsvikkrysset Røsvik Sjunkhatten E6 Straumen avkjøring Fv 616 til Røsvik Røsvik Sjunkhatten E6 Finnvika / Trengsel bru avkjøring Fv 617, Lakshola Rago Nordfjorden Rv. 80 Straumsnes, Valnesfjord avkjøring til Fridalen Sjunkhatten Fridalen Rv. 80 Hopen avkjøring Vatnvatnet Vatnvatnet Sjunkhatten Rv 77 Graddis avkjøring til Skaiti Nedre Skaiti Junkerdal Rv 17 Fykan avkjøring opp til Glomfjellet Glomfjellet Saltfjellet og Lahko Rv 17 Holand Holand (Engabreen) Saltfjellet Rv 17 Sundsfjord avkjøring opp til Langvatnet Lahko Sundsfjordfjellet Fv. 830 Fagerli, Sulitjelma Balvassdemningen Junkerdal info.rom Fv 812 Snelifossen avkjøring til Sørdalen Vestermosætra Saltfjellet Fv 513 Evenesdal Forseng / Fossegård Junkerdal Fv 813 Beiarfjellet, Reinhornheia P-plass tunellen Saltfjellet Fv 494 Tollå avkjøring opp til Tollådalen Skulneset Saltfjellet Side8

9 Beskrivelse av informasjonspunkt og turutgangspunkt. Saltfjellet-Svartisen np m/landskapsvernområder E6: - Røssvoll info-/rasteplass Røssvoll. Rasteplass, info.tavle, P-plass og toalett. Avkjøring Fv 353 opp til Svartisvatnet. - Storvollen info-/rasteplass Storvoll. Info.tavle, P-plass, toalett og rasteplass. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder. - Polarsirkelsenteret (har eget brunskilt i dag). Info.tavle, P-plass, toalett og rasteplass. Ligger inne i Saltfjellet verneområder. - Semska info-/rasteplass Semska. Info.tavle, P-plass, toalett og rasteplass. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder. - Storjord infopunkt ved Nordland nasjonalparksenter. Info.tavle, P-plass, toalett og rasteplass. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder og Junkerdal nasjonalpark - Russånes avkjøring opp til P-plass nedenfor Stolpen gård. Info.tavle, P-plass og rasteplass. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder. Rv. 17: - Fykan avkjøring opp til Glomfjellet, turutgangspunkt for Lahko og Saltfjellet verneområder. Anleggsvei. Info.tavle og P-plass nede ved Fykanvatnet. Info.tavle og P-plass oppe på fjellet. - Holand infopunkt Engabreen. Rasteplass, info.tavle, P-plass, toalett. Utgangspunkt for turisttrafikk til Engabreen. Fv. 812 /Dugnadsvegen - Snelifossen avkjøring inn til Sørdalen til infopunkt Vestermosætra. Info.tavle og P-plass ved Dugnadsveien. Rasteplass, info.tavle, P-plass, toalett inne ved Vestermosætra. Veien vinterstengt. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder. Fv. 494 Beiarn - Tollå avkjøring opp til Tollådalen og til infopunkt Skulneset. Info.tavle på Tollå? Info.tavle, P-plass, toalett og rasteplass på Skulneset. Turutgangspunkt for Saltfjellet verneområder. Fv. 813 Beiarn - Beiarfjellet, Reinhornheia avkjøring til P-plass / rasteplass med info.tavle ved tunellen. Utgangspunkt for Saltfjellet verneområder. Junkerdal np E6: - Storjord avkjøring Rv 77, Graddisvegen / Mellomriksvegen til P-plass nedre Skaiti (se nedenfor). - Røkland avkjøring Fv 513 til Evenesdal og til P-plass/infopunkt Forseng / Fossegård. Info.tavle og P-plass. Turutgangspunkt for Junkerdal nasjonalpark. - Fauske avkjøring Fv. 830 opp til Sulitjelma, Fagerli og videre til P-plass/inforom Balvatnet (se nedenfor) Rv. 77 / Graddisvegen: - Graddis avkjøring opp til Skaiti, skilt til til P-plass nedre Skaiti ved Fredheim. Info.tavle og P-plass. Turutgangspunkt for Junkerdal nasjonalpark. Fv. 830: Side9

10 - Fagerli, Sulis veiviser videre til Balvassdemningen. Info.rom, P-plass, rasteplass og toalett. Turutgangspunkt for Junkerdal nasjonalpark. Rago np E6: - Finnvika / Trengsel bru avkjøring Fv 617 opp til Nordfjorden og til P-plass / infopunkt Nordfjorden og Lakshola. Info.tavle, P-plass, rasteplass og toalett. Turutgangspunkt for Rago nasjonalpark. Sjunkhatten np E6: - Fauske avkjøring Rv. 80 ut til Valnesfjord og Bodø (se nedenfor) - Vargåsen, Fauske avkjøring Fv 826, Røsvik-krysset til hovedinnfallsport Røsvik. Info.tavle, P-plass, rasteplass og toalett? Turutgangspunkt for Sjunkhatten nasjonalpark. - Straumen avkjøring Fv 616 til Røsvik, hovedinnfallsport. Info.tavle, P-plass, rasteplass og toalett? Turutgangspunkt for Sjunkhatten nasjonalpark. Rv. 80: - Straumsnes, Valnesfjord avkjøring opp til hovedinnfallsport Fridalen. Info.tavle, P-plass, rasteplass og toalett. Turutgangspunkt for Sjunkhatten nasjonalpark. - Hopen avkjøring opp til hovedinnfallsport Vatnvatnet. Info.tavle, P-plass, rasteplass? og toalett? Turutgangspunkt for Sjunkhatten nasjonalpark. Lahko np Rv. 17: - Fykan avkjøring opp til Glomfjellet, turutgangspunkt for Lahko og Saltfjellet verneområder. Anleggsvei. Info.tavle og P-plass nede ved Fykanvatnet. Info.tavle og P-plass oppe på fjellet. - Sundsfjord avkjøring opp til P-plass sørenden av Langvatnet. Info.tavle? og P-plass. Turutgangspunkt for Lahko nasjonalpark. Side10

11 ST 23/ Oversikt og tilstand til hovedinnfallsporter for nasjonalparkene i Midtre Nordland. Forslag til vedtak Styret tar den framlagte oversikten til etterretning, og ber sekretariatet utføre nødvendig dokumentasjon og registrering for å få en fullstendig oversikt over tilstand og behov ved de forskjellige hovedinnfallsportene til nasjonalparkene i Salten. Fullstendig oversikt legges fram på styremøte i september. Midtre Nordland nasjonalparkstyre ser det også som viktig å få skiltet innfallsportene med vegvesenets brune vegvisningsskilt som viser mål med særlig interesse for turisttrafikk. Saksprotokoll i Midtre Nordland nasjonalparkstyre Styrets vedtak enstemmig: Som innstillingen POSTADRESSE: MOLOVEIEN BODØ BESØKSADRESSE: STORJORD 8255 RØKLAND TELEFON: DIREKTENUMMER: E-POST: WEB: ORG.NR: Side11

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.10.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSEIMERKNG AV VEI SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 132764 Arkiv JouralpostD: sakd.: 111371 Saksbehandler: Lise Gunn Hansen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak nr.: 02913 PLAN- OG UTVKLNGSUTVALG Dato:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

N'{ØTEINNKALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Tid: KI.09:00. Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel. Utvalg: Møtested: Møtedato:

N'{ØTEINNKALLING STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE. Tid: KI.09:00. Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel. Utvalg: Møtested: Møtedato: STEIGEN KOMMUNE N'{ØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen formannskap Rådhuset, Leinesfjord 1s.04.2015 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd

Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Til medlemmer i Sandnes Eldreråd Varamedlemmer kalles inn ved forfall. INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD Tid/sted: Mandag 25.august kl. 09.00 på Rådhuset Møterom 1A Saksliste: Sak 28/14 Godkjenning

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 REFERAT FRA STYREMØTE 05/10 den 24. august 2010 Tilstede: Victor D. Norman under sakene 32/10 og 33/10 Anne-Lise Bakken Arild Kastmann Gunnar Helgerud Helge Jan Nilsen Dag Nordby Vigdis Bolås Rita H. Jensen

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 12. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/13 13/43 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 05.11.2013 3 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.12.2013 Tid: Kl. 16.00 Det er reservert rom til gruppemøte fra kl. 15.00 (Ap,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret

VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret M198-2014 VEILEDER Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Slik bruker du Miljøvedtaksregisteret Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M198-2014 År: 2014 Sidetall: 26 Utgiver: Miljødirektoratet

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum for nye metoder Dato: 16. mars 2015 Kl.: 16.30-17.30 Sted: Telefonmøte For oppkobling vennligst ring telefonnummer 77 60 21 00, tast IP-nummer 999183, avslutt med #! Alle deltakere kobles

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer