Aggresjonsperspektivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aggresjonsperspektivet"

Transkript

1 Aggresjonsperspektivet To Case Begrepet aggresjon (Aronson, 2004; Berkowitz, 1993) Sinne, aggresjon, aggresjonsutløser, frustrasjon, provokasjon

2 Aggresjon: definisjon Anderson og Bushman (2002) Human aggression is any behaviour directed toward another individual that is carried out with the proximate (immidiate) intent to cause harm. In addition, the perpetrator must believe that the behavior will harm the target, and that the target is motivated to avoid the behavior.

3 Ulike begreper Atferdsproblemer Antisosial atferd Aggresjon Diagnosen Conduct disorder Atferdsforstyrrelse. Psykiatri. (Aggresjon, ødelegge eiendeler, tyveri. Alvorlige regelbrudd f eks rømt hjemmefra, vært borte om natten, gjentatte skulk).

4 Aggresjon 2 Ulike former for aggresjon (Roland og Idsøe, 2001; Dodge, 1991; Vitaro og Brendgen, 2005) Reaktiv aggresjon Proaktiv aggresjon

5 Reaktiv aggresjon Emosjoner Årsaker Prognose Tiltak

6 Proaktiv instrumentell aggresjon Emosjoner To varianter - Makt og tilhørighet Årsaker Prognose Tiltak

7 Aggresjon 3 Hva trigger aggresjon? (Olweus, 1992) Suksessfaktoren (Aronson, 2004) Tidlig autoritetskonflikt (Loeber et al, 1999) Tremblay, Avlæring av aggresjon tidlig.

8 Aggresjon 4 Frustrasjon aggresjons hypotesen (Dollard et al 1939) Instinkt Læringsteori

9 Aggresjon 5 Den åpne linjen Den skjulte linjen (Loeber et al 1999)

10 Aggresjon 6 Pattersons (1989) modell: om utviklingsforløpet av aggressiv atferd

11 Aggresjon 7 Konformitet (Aronson, 2004) 3 hovedformer: 1. Complience ettergivenhet. 2. Identifikasjon. 3. Internaliserte normer.

12 Aggresjon 8 Self-justification. (Aronson, 2004) Rettferdiggjøring legitimering Kognitiv dissonans

13 Aggresjon 9 To tilnærminger: - Mastery - Coping

14 Aggresjon 10 Team Intersubjektivitet

15 Drøftingsoppgaver Hvordan kan dere implementere det autoritative perspektivet: -individuelt -i team -organisasjonsnivå Hvordan kan dere forbedre håndteringen av reaktiv og proaktiv aggresjon i din organisasjon?

16 Refleksjonsoppgaver Workshop Vurder aggresjonsperspektivet relatert til din jobbsituasjon. Drøft håndtering av reaktive elever og proaktive elever i din jobbsituasjon. Reflekter over skolens tiltak mot mobbing. Hvilke endringer vil dere foreslå?

17 Refleksjonsoppgaver workshop Hvordan kan dere øke det autoritative perspektivet kontroll og relasjonsbygging? Lag en 5 punktsplan relatert til håndtering av aggressive elever på skolenivå hvilke felles strukturer bør dere ha? I hvilken grad kan krevende atferd håndteres på teamnivå?

18 Refleksjonsoppgaver workshop Hvordan vil dere operasjonalisere relasjonsaksen og kontrollaksen som veiledere? Reflekter over utfordringer det er i forhold til disse to aksene (Det autoritative perspektivet) når det gjelder individ, team (trinn) eller organisasjonsnivå?

19 Relasjonsbygging Kontroll-akse Autoritær Autoritativ Relasjons- akse. Eksempler. Forsømmende Ettergivende -Perspektivtaking -Småprat -Lek -Aktiviteter - Banking time -Mestringsopplevelser Figur 1. Den autoritative voksenrollen. Etter D. Baumrind, 1991).

20 Kontroll og krav Kontroll-akse. Eksempler. -Krav til atferd -Støttende grensesetting -Forutsigbarhet -Rutiner Autoritær Autoritativ Relasjons- akse. Forsømmende Ettergivende Figur 1. Den autoritative voksenrollen. Etter D. Baumrind, 1991).

21 Tiltak Sterk grad av autoritativ voksenrolle. Spesialkompetanse på tunge atferdsproblemer. Kapasitet og kompleksitet i saken. Hjelpe barna inn i vennenettverk. Øving i tolkning. Trening på sosial kompetanse. Krevende atferd løses best i team. Trivselstiltak Proaktiv aggresjon ødelegg suksessfaktoren.

22 Jobben vår - en kilde til stress? Hva skjer når kravene overgår kapasiteten?

23 Stress: krav, forventninger, indre og ytre. Sentrale stressvariabler: Kontroll Sosial støtte Når verdiene blir truet Opplevd mening

24 Belastninger Egen kapasitet En modell for stressforståelse Cassidy 1999, Lazarus 2006 Kognitiv vurdering Individvariabler Coping Opplevd kontroll Opplevd støtte Prestasjonsmotivasjon Problemløsningsstil Optimisme 1 Mangel på kontroll Mister troen 2 Øker Sosial støtte Minker Verdier truet Målforpliktelse Kognitiv vurdering Helse/ Sykdom

25 Emosjoner knyttet til stress: Aggresjon/sinne Tristhet/depresjon Angst (sosialangst) Forståelsen av : Det emosjonelle telleverket

26 Stress påvirker kommunikasjon T A B T Perspektivtaking

27 Konsekvenser for perspektivtaking. Teamarbeid kan bli et problem. Problemer med å containe elever.

28 Positiv eller negativ stress?

29 Stress og lærer-rolle

30 Problemstilling: 1. Tenk ut 3 faktorer i jobbsituasjonen som er eller har vært stressende. 2. Gruppe-medlemmene legger det fram for hverandre. 3. Forsøk å relatere til Cassidys modell.

31 Primærvurdering Vurdering i stressteori (Lazarus, 2006) Selve handlingen det er å evaluere, og resultatet av handlingen. Primær vurdering handler om hvorvidt det som skjer er relevant for ens verdier (beliefs), målforpliktelser (commitments), forestillinger om selvet og verden og situasjonsbestemte intensjoner. Verdier og forestillinger har ofte mindre påvirkning på handlinger/reaksjoner enn målforpliktelser.

32 Sekundærvurdering Sekundær vurdering En sekundær vurdering er en kognitiv evaluerende prosess som fokuserer på hva man kan gjøre i forhold til en stressende relasjon mellom person og miljø. En slik vurdering er evaluering av mestringsmulighetene

33 Tredje nivå: Action Vurderingene må omsettes til handling. De må implementeres settes ut i praksis

Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO. Personalmøte på Ila skole, avd. SFO

Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO. Personalmøte på Ila skole, avd. SFO Kjernen i lederskap er å nå menneskene du leder! Gruppeledelse i SFO Personalmøte på Ila skole, avd. SFO 12.11.13 Når er du leder for noen i SFO? Kom med eksempler: Når du ikke er leder, hva er du da?

Detaljer

Definisjon på Proaktiv aggresjon

Definisjon på Proaktiv aggresjon Definisjon på Proaktiv aggresjon Proaktiv aggresjon har sine røtter i sosial læringsteori (Bandura (1973, 1983) i Vitaro & Brendgen,2005). En proaktivt aggressiv handling er planlagt og blir gjort med

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Forfatter: Silje Michaelsen (signatur forfatter)

MASTEROPPGAVE. Forfatter: Silje Michaelsen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2008 Åpen Forfatter: Silje Michaelsen (signatur forfatter) Faglig ansvarlig Veileder: Pål Roland Tittel

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter Renate Lødemel Bø

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter Renate Lødemel Bø DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk Høstsemesteret, 2012 Åpen Forfatter Renate Lødemel Bø (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Implementering av det autoritative perspektivet et eksempel

Implementering av det autoritative perspektivet et eksempel Kapittel 10 Implementering av det autoritative perspektivet et eksempel Implementering av teorier er ofte krevende og trenger gjerne stor grad av konkretisering og tydeliggjøring. Det dreier seg her om

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2017

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2017 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2017 Åpen Forfatter: Jannicke Gard Espedal (signatur forfatter) Veileder: Grete Sørensen Vaaland Tittel

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: June Sommerbakk

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: June Sommerbakk DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Vårsemesteret, 2012 Master i spesialpedagogikk Åpen Forfatter: June Sommerbakk (signatur forfatter) Veileder: Pål Roland Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Hva er aggresjon? Det er i dag vanlig å skille mellom to former for aggresjon. Den reaktive aggresjonen. Den proaktive aggresjonen.

Hva er aggresjon? Det er i dag vanlig å skille mellom to former for aggresjon. Den reaktive aggresjonen. Den proaktive aggresjonen. AGGRESJON. Hva er aggresjon? Det er i dag vanlig å skille mellom to former for aggresjon. Den reaktive aggresjonen. Den proaktive aggresjonen. Aggresjon. Aggresjonsteori: Definisjon på aggresjon er negative

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Eirin Jannicke Dale (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Eirin Jannicke Dale (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Høstsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Eirin Jannicke Dale (signatur forfatter) Veileder: Hege Egaas Røen Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter) Veileder: Elsa Westergård Tittel på masteroppgaven: Ny

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Veronica K. Lauvås (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Veronica K. Lauvås (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2014 Åpen Forfatter: Veronica K. Lauvås (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal- Sørby Tittel

Detaljer

Mobbingens psykologi

Mobbingens psykologi Mobbingens psykologi «Mobbing er fysisk eller psykisk vold, mot et offer, utført av en enkeltperson eller en gruppe. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Mette Stranden

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Mette Stranden DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mette Stranden (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Tittel på

Detaljer

KAPASITET PÅ INDIVID NIVÅ FLASHPOLER Kompetanse. Motivasjon. Verdier

KAPASITET PÅ INDIVID NIVÅ FLASHPOLER Kompetanse. Motivasjon. Verdier KAPASITET PÅ INDIVID NIVÅ FLASHPOLER 2008 Kompetanse Motivasjon Verdier INDIVDUELL KAPASITET ER OGSÅ: Åpenhet for nye endringer (Greenhalg, 2004) Mottakelse av ambisjonsnivå TO HOVEDTYPER KAPASITET: Innovasjonsspesifikk

Detaljer

PROBLEMATFERD I SKOLEN

PROBLEMATFERD I SKOLEN PROBLEMATFERD I SKOLEN Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? Av Pål Roland Introduksjon Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respektprogrammet, som består av kurs, veiledning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hilde Haugland (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hilde Haugland (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Høstsemesteret, 2014 Åpen Forfatter: Hilde Haugland (signatur forfatter) Veileder: Pål Roland Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats?

Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Hvordan implementere visjonen om tidlig innsats? Trond Hansen Riise PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset Hvordan rigger man seg slik at en lykkes? Hva gjør vi i dag for å være ajour om 5 år? Molde 11.09.14

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

HVORDAN HÅNDTERE UTFORDRENDE ADFERD. Aggresjon - Mobbing

HVORDAN HÅNDTERE UTFORDRENDE ADFERD. Aggresjon - Mobbing HVORDAN HÅNDTERE UTFORDRENDE ADFERD Aggresjon - Mobbing HVORFOR HAR VI FOKUS PÅ AGGRESJON Tidlig innsats: forebygge psykisk helse forebygge kriminalitet forebygge mobbing Gi barna et godt liv: Lære barna

Detaljer

Videreføring. Den vanskelige videreføringen

Videreføring. Den vanskelige videreføringen Videreføring Den vanskelige videreføringen Systematisk arbeid mot mobbing Program Skippertak Vansker med bærekraftig effekt Mange skoler har vansker med implementering av program (Greenberg et al 2005,

Detaljer

Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom hva sier forskning?

Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom hva sier forskning? Hva bør gjøres for å forebygge og håndtere digital mobbing av barn og ungdom hva sier forskning? Hildegunn Fandrem 23.09.2014 Læringsmiljøsenteret.no Kilder Menisini et al (2013). Definitions of cyberbullying.

Detaljer

MOBBERE KAN VI FORHINDRE AT BARN BLIR MOBBERE? KAN VI FÅ ETABLERTE MOBBERE TIL GI SLIPP PÅ MOBBING SOM SOSIAL MESTRINGSSTRATEGI?

MOBBERE KAN VI FORHINDRE AT BARN BLIR MOBBERE? KAN VI FÅ ETABLERTE MOBBERE TIL GI SLIPP PÅ MOBBING SOM SOSIAL MESTRINGSSTRATEGI? VELKOMMEN TIL FOREDRAG OM MOBBERE KAN VI FORHINDRE AT BARN BLIR MOBBERE? KAN VI FÅ ETABLERTE MOBBERE TIL GI SLIPP PÅ MOBBING SOM SOSIAL MESTRINGSSTRATEGI? Foredrag ved TOVE FLACK Senter for Atferdsforskning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2015 Åpen Forfatter: Mona Nordvoll (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE

PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE PSYKISK HELSE I SKOLE OG BARNEHAGE Professor Willy-Tore Mørch Universitetet i Tromsø Det Helsevitenskapelige fakultet RKBU Nord Fagdagene 7, 8 og 11 april 2011 Oslo, Bergen, Trondheim Risikofaktorer for

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Grete Austrheim Bakke (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Grete Austrheim Bakke (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2011 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Grete Austrheim Bakke (signatur forfatter) Veileder: Sigrun Ertesvåg

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Renate Larsen

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Renate Larsen DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2012 Åpen Forfatter: Renate Larsen (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Hva er mobbing? Manifest mot mobbing oppfordrer til aktiv innsats mot mobbing der barn og unge oppholder seg. Partene har en felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet.

Detaljer

Woody Allen, Zelig, Natallia B Hanssen

Woody Allen, Zelig, Natallia B Hanssen Woody Allen, Zelig, 1983 Natallia B Hanssen Hvem er du? Hvorfor er du her? Hvilke forventninger har du? Hvordan kan du øke ditt eget utbytte av dagen? https://www.youtube.com/watch?v=xmnma1w0pii Fenomenet

Detaljer

Minnebanken. Barnets medvirkning. Danning. Tidlig innsats 27/04/2016. Varme og grenser. Eyvind Skeie 2016

Minnebanken. Barnets medvirkning. Danning. Tidlig innsats 27/04/2016. Varme og grenser. Eyvind Skeie 2016 27/04/2016 Minnebanken Varme og grenser Eyvind Skeie 2016 Være S ammen AS Barnets medvirkning Endring i synet på barnet: Fra objekt og til subjekt human beeing not human becoming barnet er et menneske,

Detaljer

VI i Sola. Varig innsats for verdighet og inkludering. Henning Plischewski og Elin Solli

VI i Sola. Varig innsats for verdighet og inkludering. Henning Plischewski og Elin Solli VI i Sola Varig innsats for verdighet og inkludering Henning Plischewski og Elin Solli 21.04.16 Foreldrenes rolle i forhold til forebygging av mobbing i barnehagen Til foreldre/foresatte til barn i barnehagene

Detaljer

Digital mobbing. Storteamsamling i Læringsmiljøprosjektet. Oslo, 8.mai, Hildegunn Fandrem Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Digital mobbing. Storteamsamling i Læringsmiljøprosjektet. Oslo, 8.mai, Hildegunn Fandrem Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Digital mobbing Storteamsamling i Læringsmiljøprosjektet Oslo, 8.mai, 2014 Hildegunn Fandrem Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning COST IS0801 Et EU-nettverk på temaet digital mobbing med

Detaljer

Åpen. Forfatter: Martin Wendt Slettebø

Åpen. Forfatter: Martin Wendt Slettebø DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Martin Wendt Slettebø (signatur forfatter) Veileder: Erling Roland Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Delmål: Delmål: Hva Hvordan Evaluering Ansvarlig

Delmål: Delmål: Hva Hvordan Evaluering Ansvarlig Implementeringsplan Være sammen, Borsheim barnehage Prosjekt gruppe: Lisbeth Iversen, Monika Kyllingstad, Heidi Arnø, Evy Vigane, Kristin fosstveit Klepp og Anne Ellebye Olsen Hovedmål : I Borsheim skal

Detaljer

Forebygging av mobbing Et felles ansvar!

Forebygging av mobbing Et felles ansvar! Forebygging av mobbing Et felles ansvar! Elsk barndommen, vern om dens lek, dens fryd, og dens vidunderlige naturlighet. Rousseau Definisjon av mobbing Gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra ett eller

Detaljer

Lokalt kompetanseprogram mot mobbing

Lokalt kompetanseprogram mot mobbing Lokalt kompetanseprogram mot mobbing Onsdag 15.februar 2017 Erfaringsutveksling: Avdekking og intervensjon Rustne saker: Type I og type II skoler Reflekterende team: Mobbing uten mobbere? Habilitet Erfaringsutveksling

Detaljer

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen

Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Verdier og barnesyn Hva innebærer det å arbeide med livsmestring og helse i barnehagen Hva er egentlig en rammeplan? Utleder samfunnsmandatet Stortinget har gitt barnehagen gjennom barnehageloven Forskrift

Detaljer

«Man trenger ikke være en idiot, selv om man gjør idiotiske ting»

«Man trenger ikke være en idiot, selv om man gjør idiotiske ting» «Man trenger ikke være en idiot, selv om man gjør idiotiske ting» Hvordan lærere kan få en bedre relasjon til aggressive elever. Kim André Sagberg Masteroppgave i spesialpedagogikk Lensvik, oktober 2015

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Beate Aileen Grude. Tittel på masteroppgaven: Syv lærere om reaktiv aggresjon og relasjonsbygging.

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Beate Aileen Grude. Tittel på masteroppgaven: Syv lærere om reaktiv aggresjon og relasjonsbygging. DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2013 Åpen Forfatter: Beate Aileen Grude (signatur forfatter) Veileder: Grete Sørensen Vaaland Tittel på

Detaljer

Refleksive læreprosesser

Refleksive læreprosesser Refleksive læreprosesser Samling for PP-tjeneste/Hjelpetjeneste Trøndelag-prosjektet 14. Januar 2004 Refleksjon (lat. refeks) : (Tanum store rettskrivningsordbok) Gjenskinn, gjenspeiling, tilbakevirkning

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Beathe Hobberstad (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Beathe Hobberstad (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2013 Åpen Forfatter: Beathe Hobberstad (signatur forfatter) Veileder: Tove Flack Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl

Arbeidsmåter: Forelesninger, gruppeoppgaver, diskusjoner og arbeid omkring case. Studiet vil være samlingsbasert tirsdager fra kl VIDEREUTDANNING, 30 STP. FOR LÆRERE I RFK KLASSELEDELSE OG LÆRINGSFREMMENDE RELASJONER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING For lærere ansatt i videregående skole i Rogaland fylkeskommune Emnet vil gå inn på klasseledelse,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Eli Christine Øwre

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Eli Christine Øwre DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2013 Åpen Forfatter: Eli Christine Øwre (signatur forfatter) Veileder: Rune Giske Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage

PALS i barnehage. Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage PALS i barnehage Utvikling og tilpasning av tiltaksmodellen PALS i barnehage 2012-2014 Oppstart av piloten «PALS i barnehage» Tilpasning og utprøving av PALS-modellen til barnehage 1.Tilpasse de forebyggende

Detaljer

En studie om tilbakeføring av elever med atferdsvansker fra alternativ til ordinær skole Skrevet av Anita Svendsen

En studie om tilbakeføring av elever med atferdsvansker fra alternativ til ordinær skole Skrevet av Anita Svendsen En studie om tilbakeføring av elever med atferdsvansker fra alternativ til ordinær skole Skrevet av Anita Svendsen DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Masterstudium i spesialpedagogikk

Detaljer

MOBBING avdekking, stopping og forebygging

MOBBING avdekking, stopping og forebygging MOBBING avdekking, stopping og forebygging Janne Støen Universitetslektor, Universitetet i Stavanger 08.05.2015 Læringsmiljøsenteret.no I dag Hva er mobbing Nulltoleranse Avdekking Stopping Forebygging

Detaljer

Reaktiv og proaktiv aggresjon. Ila skole

Reaktiv og proaktiv aggresjon. Ila skole Reaktiv og proaktiv aggresjon Ila skole Reaktiv aggresjon Reaktiv aggresjon er en impulsiv og varmblodig aggresjonsform fordi den aggressive handlingen skjer i affekt (Vitaro & Brendgen,2005). Roland og

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Forfatter: Camilla Idsøe Øxnevad (signatur forfatter)

MASTEROPPGAVE. Forfatter: Camilla Idsøe Øxnevad (signatur forfatter) 1 DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2009 Åpen Forfatter: Camilla Idsøe Øxnevad (signatur forfatter) Faglig ansvarlig Veileder: Erling Roland Tittel

Detaljer

Behandling av atferdsproblemer. Se på den underliggende emosjonen og motivasjonen!

Behandling av atferdsproblemer. Se på den underliggende emosjonen og motivasjonen! Behandling av atferdsproblemer Se på den underliggende emosjonen og motivasjonen! Prævalens af mulig problemadfærd 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 18,0 32,3 15,8 23,7 11,5 Problem for ejeren Ikke taget stilling

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Bodil Valheim Malmin (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Bodil Valheim Malmin (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vår semesteret, 2013 Åpen Forfatter: Bodil Valheim Malmin (signatur forfatter) Veileder: Elsa Westergård Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Forord. Det har vært en svært lærerik periode, både med tanke på skriveprosessen av en masteroppgave og de funnene jeg fant.

Forord. Det har vært en svært lærerik periode, både med tanke på skriveprosessen av en masteroppgave og de funnene jeg fant. 1 Forord Som utdannet førskolelærer i 2012 har jeg etter det fått erfaring både med å jobbe i tradisjonelle avdelingsbarnehager og i det som i oppgaven blir definert som den fleksible barnehagen. Jeg har

Detaljer

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17.

Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver. Svein Nergaard Lillestrøm 17. Alternative opplæringstiltak / smågruppebaserte opplæringstiltak - fakta og perspektiver Svein Nergaard Lillestrøm 17.November 2011 Disposisjon Definisjon Historikk Forekomst av tiltak Perspektiver på

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Helena Sørnes (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Helena Sørnes (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2017 Åpen Forfatter: Helena Sørnes (signatur forfatter) Veileder: Henning Plischewski Tittel på masteroppgaven:

Detaljer

Reaktiv aggresjon og elevrelasjoner - Hva kan lærere gjøre?

Reaktiv aggresjon og elevrelasjoner - Hva kan lærere gjøre? Reaktiv aggresjon og elevrelasjoner - Hva kan lærere gjøre? Masteroppgave i utdanningsvitenskap profil spesialpedagogikk Anne Marthe Haver Universitetet i Stavanger Våren 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Detaljer

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND

Målrettet arbeid med atferdsvansker. Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND Målrettet arbeid med atferdsvansker Barnehagekonferansen 01.04.14 HANNE HOLLAND www.kontekst.as Emosjonelle og sosiale vansker Innagerende atferd Utagerende atferd Like store i omfang blant barn og unge

Detaljer

Innspill til Krenkelse i skolen -mobbingens bakteppe. Kyrre Breivik Andre Baraldsnes Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Vest Uni helse

Innspill til Krenkelse i skolen -mobbingens bakteppe. Kyrre Breivik Andre Baraldsnes Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Vest Uni helse Innspill til Krenkelse i skolen -mobbingens bakteppe Kyrre Breivik Andre Baraldsnes Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Vest Uni helse Ulike konklusjoner om effekten av mobbeprogram 2006 - Forebyggende

Detaljer

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer?

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? SKJULT MOBBING HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? HVA gjør vi når vi ser? Ved / Tove Flack, Nasjonalt senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, Universitetet I Stavanger. Tove.flack@uis.no

Detaljer

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Gardermoen 17.2.2016 Ole Greger Lillevik olelillevik@gmail.com / ole.g.lillevik@uit.no . Kommer mai 2016 Dilemma? HMS (sikkerhet for oss) Terapi

Detaljer

Hvordan avdekker vi mobbing?

Hvordan avdekker vi mobbing? Hvordan avdekker vi mobbing? Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl

Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis. Thomas Nordahl Kjennetegn på god klasseledelse, forskning og føringer for praksis Thomas Nordahl 03.04.14 Klasseledelse som en del av læringsmiljøet i skolen Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen....................... 35 Utvidet sammendrag............................................... 37 I Atferdsfag og bedrifters ytelser.................................

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Alexandra Høle (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Alexandra Høle (signatur forfatter) ! DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2017 Åpen Forfatter: Alexandra Høle (signatur forfatter) Veileder: Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby Tittel på

Detaljer

KAPITTEL 1 Hva er psykologi?

KAPITTEL 1 Hva er psykologi? Innhold KAPITTEL 1 Hva er psykologi?... 15 Introduksjon... 17 Ulike kilder til menneskekunnskap... 17 Psykologiens forskningsfokus... 19 Psykologibegrepet... 20 Taus kunnskap og irrasjonell atferd... 21

Detaljer

«Det handler om å bygge opp i fredstid»

«Det handler om å bygge opp i fredstid» Marthe Hjellbakk Hole «Det handler om å bygge opp i fredstid» Eit fenomenologisk studie om korleis lærarar opplever elevar som viser proaktiv aggresjon, og korleis dei opplever at deira klasseleiing og

Detaljer

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer?

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? MOBBING HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? HVA gjør vi når vi ser? Ved / Tove Flack, Nasjonalt senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, Universitetet I Stavanger. Tove.flack@uis.no tlf.

Detaljer

KURS OM SKJULT MOBBING

KURS OM SKJULT MOBBING Velkommen til KURS OM SKJULT MOBBING TOVE FLACK Nasjonalt senter for læringsmiljø og tf d f k i Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Ingalill Huse-Olsen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Ingalill Huse-Olsen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i Utdanningsvitenskap - Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2016 Åpen Forfatter: Ingalill Huse-Olsen (signatur forfatter) Veileder: Henning Plischewski

Detaljer

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 VANSKELIGE ELEVER ELLER VANSKELIGE RELASJONER? Vi forsøker å forstå og forklare situasjoner ut fra en kategorisering som gir

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Moralutvikling. Etter Bunkholt

Moralutvikling. Etter Bunkholt Moralutvikling Etter Bunkholt Og Tetzchner Inge Jørgensen 21.09.07 1 Moral Moraldanning - barns forståelse av hva som er riktig og galt er studert på tre områder: Moralske vurderinger Moralske handlinger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017

Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Handlingsplan mot mobbing Huldraheimen Steinerbarnehage 2017 Hovedmål. Huldraheimen Steinerbarnehage AS har nulltoleranse mot mobbing. Det vil si at alle voksne rundt barna griper inn om de hører, ser

Detaljer

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1 En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars 2013 Teori om avhengighet 1 Teori vsmodell Modeller en beskrivelse av et fenomen (system, tilstand, hendelser) som beskriver

Detaljer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer

PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. en innsats for barn og unge med atferdsproblemer PALS Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen en innsats for barn og unge med atferdsproblemer Atferdssenteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige

Detaljer

Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17.

Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17. Porsgrunn Kommune SPESIALPEDAGOGISK RESSURSTEAM PLAN DEL 1 ARBEID RETTET MOT ELEVER SOM VISER PROBLEMATFERD I GRUNNSKOLEN Porsgrunn 17. juni 2010 1 1. MÅL... 3 2. HVORDAN SØKE OM BISTAND... 3 3. ARBEIDSFORM...

Detaljer

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12

Konflikthåndtering i arbeidslivet. Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Konflikthåndtering i arbeidslivet Sosiolog og seniorkonsulent Ann Vølstad Bergen Næringsråd 12.9.12 Conflictus (lat.)= Sammenstøt Hva er en konflikt? 1. En konflikt er en kollisjon mellom interesser, vurderinger,

Detaljer

Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon (Eller; bruk av makt og i miljøterapien) (Eller; omsorg vs. kontroll) olelillevik@gmail.com Makt, tvang og vold som fenomen Miljøterapeutisk forebygging

Detaljer

Sammendrag. Relasjonen mellom atferdsvansker og vansker med emosjonsregulering

Sammendrag. Relasjonen mellom atferdsvansker og vansker med emosjonsregulering Sammendrag Denne oppgaven belyser gjennom litteraturstudie hvordan læringsprosedyren og grensesettingsteknikken pausetid i PMTO-programmet kan påvirke utviklingen av emosjonsregulering hos barn med atferdsvansker.

Detaljer

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE INNHOLD Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen... 11 Utvidet sammendrag... 13 I Psykologi og atferdsfag... 13 II Psykologi som studiet av det mentale liv... 13 III Psykologi som studiet av atferd...

Detaljer

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D.

Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen. Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. Hvordan kan en forvente at rettsaken påvirker elevene?. lærerens rolle i oppfølgingen Åse Langballe, Ph.D. Jon-Håkon Schultz, Ph.D. 1 Groteske detaljer om terror og massedrap Lærere bør rådgi elever om

Detaljer

Hvordan kan PPT bidra til å sikre barn med selektiv mutisme et godt læringsmiljø? Heidi Omdal, PhD, Universitetet i Agder

Hvordan kan PPT bidra til å sikre barn med selektiv mutisme et godt læringsmiljø? Heidi Omdal, PhD, Universitetet i Agder Hvordan kan PPT bidra til å sikre barn med selektiv mutisme et godt læringsmiljø? Heidi Omdal, PhD, Universitetet i Agder 1 Diagnosekriterier for selektiv mutisme A. Konsekvent mangel på tale i spesifikke

Detaljer

MOBBING blant barn og unge. Dan Olweus forskning og tiltaksprogram

MOBBING blant barn og unge. Dan Olweus forskning og tiltaksprogram MOBBING blant barn og unge Dan Olweus forskning og tiltaksprogram Forankring. Programmet er forankret bl. a i : Opplæringsloven 9a-3. K-06. Veileder for skolen; Utvikling av sosial komeptanse Udir 2009.

Detaljer

GOD VILJE ER IKKE NOK AUST AGDER FYLKESKOMMUNE, 22 MAI , BODIL J. HOUG

GOD VILJE ER IKKE NOK AUST AGDER FYLKESKOMMUNE, 22 MAI , BODIL J. HOUG GOD VILJE ER IKKE NOK AUST AGDER FYLKESKOMMUNE, 22 MAI - 2017, BODIL J. HOUG Hvem er jeg 4 Mobbebegrepet Negative handlinger (Ondsinnede?) Gjentakelser over tid Ubalanse i styrkeforhold Individ eller

Detaljer

Verdien av tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpassing i behandling av rusavhengighet. Espen Enoksen Daglig leder RPS-teamet og KORFOR

Verdien av tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpassing i behandling av rusavhengighet. Espen Enoksen Daglig leder RPS-teamet og KORFOR Verdien av tilgjengelighet, kontinuitet og individuell tilpassing i behandling av rusavhengighet Espen Enoksen Daglig leder RPS-teamet og KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse

Detaljer

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf MOBBING Pål Roland Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf Definisjon Tittel på temaet Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

"FORTELL MEG OG JEG GLEMMER, VIS MEG OG JEG HUSKER, LA MEG GJØRE DET OG JEG LÆRER" Kine Spigseth, Spesialpedagog Hanne Fiskaa, Vernepleier

FORTELL MEG OG JEG GLEMMER, VIS MEG OG JEG HUSKER, LA MEG GJØRE DET OG JEG LÆRER Kine Spigseth, Spesialpedagog Hanne Fiskaa, Vernepleier "FORTELL MEG OG JEG GLEMMER, VIS MEG OG JEG HUSKER, LA MEG GJØRE DET OG JEG LÆRER" Kine Spigseth, Spesialpedagog Hanne Fiskaa, Vernepleier Byåsen skole, Trondheim DISPOSISJON FOR FORELESNINGEN: Historien

Detaljer

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune

Hverdagslivets utfordringer. Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Hverdagslivets utfordringer Jannike Smedsplass Spesialrådgiver Bærum kommune Barns utviklingsoppgaver Å komme overens med jevnaldrende; vennskap, sosial akseptering og kontakt. Mestre skolegang og prestere

Detaljer

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12

Hva kjennetegner god klasseledelse? Thomas Nordahl 29.10.12 Hva kjennetegner god klasseledelse? 29.10.12 Nettressurs om læringsmiljø Nettressursen om læringsmiljøet i skolen er utviklet av Senter for praksisrettet utdanningsforskning og Apropos Internett på oppdrag

Detaljer

Innlæring og relæring av disse forventningene

Innlæring og relæring av disse forventningene Til de tre reglene er det knyttet en del forventninger. De er vist på regelmatrisene. Innlæring og relæring av disse forventningene må tas opp igjen hver høst. Relæring av forventningene skjer også ved

Detaljer

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl

Klasseledelse i et utvidet læringsrom. Thomas Nordahl Klasseledelse i et utvidet læringsrom. 17.10.12 Enhver skoleleder og lærer er i en lederposisjon. Ikke spør om du leder. Det gjør du. Ikke spør om du vil gjøre en forskjell. Det vil du. Spørsmålet er:

Detaljer

Barns trivsel- voksnes ansvar

Barns trivsel- voksnes ansvar Barns trivsel- voksnes ansvar Strategiplan mobbing i Saudabarnehagene 2013-2020 Strategiplanen planlegges å vurdere og evalueres i desember, hvert år, for å sikre et levende dokument i praksis. Ansvar:

Detaljer

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi?

Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Pasienter med selvdestruktiv eller utagerende atferd hva gjør vi? Skandinavisk akuttmedisin 23. mars 2010 Øivind Ekeberg Akuttmedisinsk avdeling Oslo universitetssykehus Ullevål Aktuell atferd Selvdestruktiv

Detaljer

Innhold. Takk... 11 Om forfatterne... 13 Innledning... 15. Bokens formål... 16 Bokens innhold og oppbygning... 17

Innhold. Takk... 11 Om forfatterne... 13 Innledning... 15. Bokens formål... 16 Bokens innhold og oppbygning... 17 5 Innhold Takk... 11 Om forfatterne... 13 Innledning... 15 Bokens formål... 16 Bokens innhold og oppbygning... 17 Kapittel 1 Grupper i livet... 21 Barneårene... 21 Søskenrelasjoner... 25 Jevnaldrende og

Detaljer

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15

Tiltakspyramide og forebyggende tiltak. Roy Salomonsen 13.10.15 Tiltakspyramide og forebyggende tiltak Roy Salomonsen 13.10.15 Effektive tiltak har: (Todd, Horner, Sugai & Sprague 2002) fokus på arena/miljø som en helhetlig system felles forståelse av forventet atferd/regler

Detaljer

Å være en betydningsfull person i felleskapet

Å være en betydningsfull person i felleskapet OPPVEKST Å være en betydningsfull person i felleskapet Arbeid mot mobbing i barnehagen i Kristiansand kommune 05.09. 2016 - KS konferanse Marianne Godtfredsen Rammeplanen side 23 Barnehagen skal fremme

Detaljer

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim

Psykologi anno 2010. Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010 Del II: Er det flere som sliter psykisk nå enn før? Ved psykologspesialist Åste Herheim Psykologi anno 2010, del II: læreplansmål Psykologi 2, del 1 og del 4: Beskrive ulike former

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN

KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN STADIG BEDRE KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN Stavanger kommune har laget en kvalitetsplan, og hensikten med denne er at det skal være en felles kvalitetsplattform for alle barnehager. Planen skal

Detaljer

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer?

HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? SKJULT MOBBING HVA er drivkreftene? HVORDAN se det som skjer? HVA gjør vi når vi ser? Ved / Tove Flack, Nasjonalt senter for Læringsmiljø og Atferdsforskning, Universitetet I Stavanger. Tove.flack@uis.no

Detaljer

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi

Kode/emnegruppe: PSY 100 Årsstudiet i psykologi PSY 111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 03.11. 2010 KL: 09:00 Gjør rede for ulike former for hukommelse og drøft forhold som kan påvirke hukommelsen. Gjør rede for hvordan tilstedeværelsen

Detaljer

Proaktive strategier hva er dét, og

Proaktive strategier hva er dét, og Proaktive- og Reaktive strategier i samhandling med barn og unge Proaktive strategier hva er dét, og hva vil det si i hverdagen? Problematferd Problematferd kan defineres som: Kulturelt avvikende atferd

Detaljer