GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag kl Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere og tellekorps. 3. Årsberetning 4. Regnskap for Innkomne forslag/styrets forslag 6. Budsjett Valg Det blir en kaffepause i løpet av møtet. Fullmakter kan medtas, men generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er representert. VEL MØTT! Styret

2 3. ÅRSBERETNING 2011 Det er i 2011 gjennomført 12 styremøter, flere befaringer og en ordinær generalforsamling. 3.1.GENERELL DRIFT OG VEDLIKEHOLD Vintervedlikehold Styret har valgt å si opp avtalen med Arild Engan om vintervedlikehold etter vedvarende mangel på kontakt over telefon og mangel på brøyting og strøing. Det er en utfordring å finne brøytere som holder til i området og som vil påta seg vintervedlikeholdet på Væretrøa. Styret ble derfor veldig glad for at Arne Støre sa seg villig til å skrive kontrakt med oss. Den største fordelen med ham er at han holder til i umiddelbar nærhet og dermed kan komme på kort varsel. Det er skrevet kontrakt med ham for vintersesongen 2012/2013. Grendelaget betaler Arne Støre et fast beløp på kr ,- + mva for brøyting, strøing og beredskap. Med mindre en av partene sier opp avtalen, vil den være gyldig frem til sesongen Styret ber igjen beboerne om å ikke parkere på fortauet siden det vanskeliggjør brøyting og strøing. Henvendelser om brøyting og strøing skjer fortsatt gjennom styret og ikke til brøyter Arne Støre Sommervedlikehold Avtalen med Trondheim Parkservice om sommervedlikehold ble videreført også i På grunn av oppgraderingen av Traktorgarasjen og fotballbanen får vi en prisøkning på sommervedlikeholdet. Plener som kom i tillegg til vanlig rutiner i 2011 er nå innbakt i det forrige tilbudet og konsumprisindeksen for 2011/20012 er justert. Ny pris på sommervedlikeholdet blir da for sesongen 2012 kr mva. Kosting av kunstgressbane pr.gang kr mva. Pr.gang pga forballsesongens varighet. Styret har ikke registrert tilbakemeldinger om mangelfullt utført arbeid og har en årlig gjennomgang av avtalen med Trondheim Parkservice for å sikre at begge parter er inneforstått med omfanget av avtalen Dugnader Det ble på vanlig måte avholdt vårdugnad i april med påfølgende utplassering av konteinere for hageavfall ved grensen mot Malvik, nedenfor Leketrøa og ved fotballbanen. Kristin Nervik organiserte dugnad på kvistrydding etter trefellingen ved Bostadveien. Styret bistod arbeidet med en kontainer for å håndtere biomassen etter ryddingen. 1

3 I tillegg er det gjennomført flere dugnader bl.a. på Traktorgarasjen, oppsett og flytting av skilt og i forbindelse med oppsett av gjerde rundt fotballbanen og ved Leketrøa Belysning og strømtilførsel Lyspærer i mange gatelyspunkter i Væretrøa ble skiftet høsten 2011 av beboerne og styret i grendelaget. Medlemmene har blitt oppfordret til å ta kontakt med styret i de tilfeller hvor lyspunktene ikke har virket. Styret disponerer fortsatt en del lyspærer så hvis noen kan eller vil, har vi mulighet for å skifte lyspærer selv! Dette sparer grendelaget for kostbar utskifting ved innleid hjelp. Ut fra kostnadshensyn har styret hatt som norm, at 4 til 5 spredte lyspunkter må være falt ut før bestilling av utbedring blir satt i kraft. I forhold til denne rammen ser det ut til at belysningen har fungert tilfredsstillende, etter utskiftningene som ble foretatt i høst. Trønderenergi har nå tatt over ansvaret for det offentlige el-nettet i Trondheim, og vi må henvende oss til dem hvis skader oppstår på grendelagets nett. Jordfeil kan være skadelig for elektronikk i apparatur. F.eks. hvis varmepumpene begynner å koble seg ut kan det være tegn på jordfeil i huset, hos noen i nabolaget eller på gatelysnettet. Trønderenergi påviste i høst jordfeil i nedre del av Væretrøa ut fra en slik hendelse. Feilen ble utbedret Septiktømming Septiktømming er bestilt 1 gang hos Trondheim Bydrift i 2011, og ble utført i november måned. Kostnadene varierer i forhold til tidsbruk da det er timepris for arbeidet. På grunn av faktureringsfeil hos utfører ble korrekt faktura betalt i januar 2012 med kr Vi regner med ny tømming i august 2012, og vil da få en tilsvarende faktura på høsten Forvaltning av fellesarealer Også i 2011 ble Torbjørn Risstad engasjert til å felle skog på fellesareal i henhold til vedtaket på Generalforsamlingen På grunn av frafall i styret har det vært nødvendig å prioritere i forhold til antall saker på dagsordenen. Skogforvaltningen har derfor blitt satt noe på vent, men vi har fått gjennomført uttynning av skogen mot Malvikgrensen. Arbeidet med skogforvaltningen og samarbeidet med Risstad vil videreføres i Risstad gjør arbeidet gratis mot at de får beholde det meste av veden. Hele prosjektet er et kommunalt tiltak rettet mot sysselsetting av personer som har sosiale utfordringer. Følgelig kan ikke grendelaget legge de samme krav til gjennomføring til grunn for dem som ved innleie av profesjonelle skogryddere Bekkenedløp/sandfangkummer Befaring gjennomført ved bekkenedløpet i øvre felt hvor sluket var begravd av sand og jord. Gravemaskin ble leid inn for utbedring av avløpet. 2

4 3.1.8 Parkering Det er satt opp et parkeringsskilt på Traktorgarasjen med følgende tekst: Gjesteparkering for Væretrøa grendelag. Uregistrerte kjøretøy vil bli borttauet for eiers regning. Det kom sommeren 2011 meldinger om hærverk og bensintyveri av bilene som var parkert på Traktorgarasjen. Etter meldingen ble det iverksatt dugnad hvor vi kuttet ned hekken i området for å bedre innsynet til parkeringsplassen. Det ble ikke mottatt flere henvendelser om hærverk etter tiltaket. Parkeringsplassen er primært en gjesteparkering for biler. Tilhengere parkeres på eget ansvar. Til informasjon fikk styret melding om at en henger hadde blitt stjålet fra Traktorgarasjen vinteren Styret mottar fortsatt henvendelser om feilparkering av biler på fortauet og gjentar derfor parkeringsbestemmelsene for Væretrøa grendelag: Det er ikke tillatt med parkering på fortau eller slik at det hindrer ferdsel på fortauene. Det er ikke tillatt med parkering langs veiene annet enn midlertidig, dvs. ikke vedvarende og jevnlig parkering. Beboere og leietakere oppfordres til ikke å bruke felles parkeringsplasser til fast eller vedvarende parkering av egne private kjøretøyer etc. Beboere som mener at de likevel må ha parkering slik som nevnt under pkt. 2, henstilles til å kontakte styret for å inngå avtale om hvordan dette kan håndteres best mulig. Det gis ikke unntak fra pkt Grendelagsavgift Bergstua Beboerne på Bergstua har nå etablert egen velforening, men styret mangler fortsatt oversikt over flere husstander som har mottatt ferdigattest på sin bolig. I henhold til tidligere inngått avtale skal det sendes ut faktura for halv grendelagsavgift for 2011 til disse husstandene St.Hans-feiring Invitasjon til St.Hans feiring 23. juni på Leketrøa ble sendt ut til alle beboere med barn. Etter henvendelse ble det i år også invitert til voksenfeiring på Traktorgarasjen 24.juni. Både barne og voksenferiringen var en ubetinget suksess og vil bli videreført også i år Hjemmeside for grendelaget Websiden fungerer godt, og styret benytter siden til å legge ut aktuell informasjon. På siden finnes også link til grendelagets vedtekter, og det er anledning til å benytte siden til å kontakte styret Mottak av informasjon på e-post Etter en rekke oppfordringer til å registrere sin e-post adresse for mottak av diverse infoskriv fra styret har nå i overkant av 70 husstander registrert seg. Styret vil fortsatt oppfordre beboere til å registrere seg ved å sende en henvendelse til 3

5 TrøaNytt Det er gitt ut to utgaver av TrøaNytt i Oppgradering av vei i nedre del og fartshump Etter oppgraderingen av veien i nedre felt ble det anlagt flere fartshumper. En av disse medførte dessverre problemer om vinteren i forhold til at vannet ble ledet inn i garasjen til en av beboerne i feltet ved snøsmelting. Styret har vært på befaring og har vedtatt å fjerne fartshumpen. 3.3 Miljøpakke for transport og bom på Væresletta I tilleggsutredningen for miljøpakken fra vegvesenet( kan det i punkt 4.7 se ut til at det åpnes for at fritaket for beboerne på Være/Klett skal tas bort og erstattes av et maksimalt tak på passeringer (eller beløp). Argumentasjonen som benyttes er at dersom det vedtas et nytt system med mange nye bomstasjoner vil flere av byens beboere få samme utfordringer som oss. Styret har vært i kontakt med Rita Ottervik og gruppeleder fra Ap som hevder at det ikke er et politisk drøftingstema å fjerne fritaket vi er innvilget i bommen på væresletta. Styret vil uansett følge opp saken dersom det foreslås endringer som vil berøre beboerne på Væretrøa. 3.4 Grensejustering ved nedkjøringen til Bergstua Oppmålingene som ble gjennomført ifbm makeskifte mellom grendelaget og Kjetil Wæhre vedr. støttemur mot VT 16, viser at grunnen ikke er grendelagets eiendom men tilhører VT 16. Saken er trukket og avsluttet fra grendelagets side. 3.5 Tiltak for økt trafikksikkerhet Bilene kjører med relativt høy hastighet på Bostadveien på tross av 50 sonen, noe som medfører høy risiko for bussreisende/ skolebarn som må krysse veien på vei hjem. Styret har vært i kontakt med Beate Sjåland, Trondheim kommune, som arbeider med aksjon skolevei. Hun sier at det er avsatt midler og at arbeidet med dobbel busslomme på Bostadveien, buss stoppen til nedre felt, vil starte i Gjerde på nedre del av Leketrøa Generalforsamlingen i 2010 ga styret mandat til å benytte kr ,- til etablering av gjerde på nedsiden av Leketrøa. Gjerdet ble satt opp i sammenheng med gjerdet på fotballbanen og har allerede vist sin nytte og nødvendighet i årets akesesong. 4

6 3.7 Furutrær ved fotballbanen Styret har fra en beboer mottatt henvendelse om å felle noen av furutrærne ved fotballbanen. Styret har vært i kontakt med beboerne i området hvor ingen er negative til felling. Styret vil i løpet av våren/ sommeren blinke ut de aktuelle trærne og gjøre en formell befaring sammen med beboerne i området. Styret er av den oppfatning at det må være beboerne i nærhet til trærne på fellesområdene sammen med den vedtatte forvaltningsplanen som må være bestemmende for eventuell felling. Generalforsamlingen ønsket også at slike saker ble avgjort av styret i samråd med forvaltningsplanen og beboerne i nærhet til trærne på fellesarealene : Kommentar fra generalforsamlingen om at man generelt ikke ønsker å behandle felling av enkelttrær som en sak på generalforsamlingen, men forholde seg til forvaltningsplanen. I en vurdering av felling av enkelttrær som en del av forvaltningen, skal styret legge stor vekt på naboers innstilling. (Referat fra generalforsamlingen ) 3.8 Avtale med utbygger i øvre felt Styret har vært i kontakt med Nidaros nye hjem i forhold til en avtale om bruk av vår fotballbane og lekeplass. Nidaros nye hjem er positive til å utforme en privatrettslig avtale hvor beboerne i øvre felt får tilgang til våre lekeplasser og kunstgressbane mot en engangssum og en årlig kompensasjon for vedlikehold. Styret arbeider nå med å få detaljene omkring en slik avtale på plass. Utbygger kunne forøvrig informere om at de fra sommeren 2012 vil starte utbedringen av Bostadveien i øvre del av Væretrøa. 3.9 Fotballbanen På generalforsamlingen i mars 2011, vedtok Grendelaget å etablere en kunstgressbane. Rammen var på ,-, med en forhåndsgodkjenning fra kommunen om tildeling av kommunal støtte samt tippemidler. Forhåndsgodkjenningen kom en uke før arbeidet startet, noe som skyldtes ferieavvikling og lang saksbehandling i kommunen. Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble kjempefin, og er et flott tilskudd til grenda vår. Mest gledelig er det å se alle barna som er aktive på banen, noe som har økt betraktelig etter at kunstgresset kom. Totalkostnaden ble på ,-, hvor også gjerde rundt banen og ved lekeplassen ble satt opp. Styret takker Bjørn Mjøsund og Lars-Even Hauge for ledelsen av dugnaden på oppsett av gjerdet rundt banen og lån av verktøy. Søknaden om tippemidler ble sendt i desember, og vil bli behandlet i departementet i løpet av året. Det kan imidlertid hende at utbetaling av tippemidler ikke skjer før i løpet av 2014/15. Dette skyldes mange søknader på landsbasis, og avhenger av når vår sak behandles. Tilskuddet fra kommunen på ,- kan vi vente i mars/april

7 En stor takk til alle som har bidratt på avholdte dugnader, noe det etter hvert ble ganske mange av. Innsatsen og humøret til de som har stilt opp har vært fantastisk bra. Spesielt ønsker styret å takke Lars Even Hauge og Arnt Solli som har vært delaktig i prosessen fra start til slutt Økonomi Innkrevingen av grendelagsavgiften har gått stort sett som forventet i For å styrke egenkapitalen, er det budsjettert med fondsavsetting for 2012, se budsjettforslag. Den største utgiftsposten for grendelaget var opparbeidelse og legging av kunstgress på fotballbanen. Ut fra saksframlegget i sak 2a for 2011, som ble vedtatt, ser en at kostnadsrammen er stipulert til kr og ikke som vist i framlegg til budsjett for Dette betyr at avviket er på kr , 15, og ikke kr ,15. Etter behandling i generalforsamlingen av sak 4, Fjerning av kabelbokser, ble rammen endret fra kr 15000,00 til kr 30000,00. Endringen av beløpene i sak 2a og sak 4, er tatt inn i budsjettet for 2011, og synliggjort i regnskapet. For øvrig vises det til notene (merknadene) knyttet til regnskapet. Styret har ikke fått melding om nye ferdigattester i 2011 fra velforeningen i Bergstua. I henhold til avtale skal beboerne i Bergstua svare halv grendelagsavgift. 6

8 4. REGNSKAP Årsregnskapet skal gi informasjon til grendelagets medlemmer om den økonomiske utviklingen. Regnskapet for 2011 viser at vi disponerer eiendeler for kr ,09. Av dette er kr ,33 egenkapital og kr ,76 er gjeld per Av gjelden er kr ,76 kortsiktig gjeld. Regnskapet ble revidert av grendelagets valgte revisorer Kristin Bekken og Arnfinn Wolden den 13.februar 2012, se velegg med noter. 7

9 4.1 Noter til regnskapet 2011 Regnskapet er avsluttet per Tilskudd fotballbanen I redegjøringen under sak 2 i generalforsamlingen 2011 ble det vist til at tippemidler og kommunal støtte vil utgjøre om lag kroner ved innvilget søknad. Søknad om støtte er sendt. Gjelder for budsjett Ekstraordinære inntekter og lån Styret tok opp et lån på kr iht vedtak i sak 2a, GF 2011 Kr 5000 ble trukket direkte som omkostninger til banken Per er lånet på kr Kr 216 er kundeutbytte fra Gjensidige forsikring 2. Grendelagsavgift Under utestående fordringer er kr 3500 ubetalt grendelagsavgift 3. Kommunale avgifter Kommunale avgifter har blitt tidsmessig forskjøvet da Trondheim kommune innkrever avgiften 3 ganger per år mot tidligere 2 ganger. Siste avgiftsdel for 2011 forfalt i Styrearbeid Styremedlem Hans Christian Helgesen sluttet i styret sommeren Drift el-anlegg Styret har fått hjelp av medlemmer til å skifte ut pærene i lyktestolpene og har dermed redusert kostnadene for arbeidet 6. Fakturaer fra 2011 med forfall januar ) Septiktømming kr ( Tilsvarende beløp forventes å forfalle i oktober ) Containerleie Retura kr 5958,76 3) Eiendomsavgift trondheim kommune kr Sum = 72495,76 7. Utestående fordringer 1) Grendelagsavgift kr ) Deling av regning fra Trondheim kommune kr 3500/2 = kr ) Dobbelfakturering kr 3010,88 Sum = kr 8260, 88 Væretrøa Kjell B. Jenssen 8

10 STYRETS FORSLAG SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: SAK 6: Videreføring av mandat til forhandlinger med utbygger av Øvre Være om bruk av fellesområder Videreføring av forvaltningsplan for grøntareal Feltkontakter Asfaltering i øvre felt Økning av grendelagsavgiften Budsjett 9

11 SAK 1: Videreføring av mandat til forhandlinger med utbygger av Øvre Være om bruk av felles lek og fotballareal I forbindelse med planlagt utbygging av Øvre Være (se bilde under) har styret vært i dialog med utbygger og Trondheim kommune i forhold til eventuelt sambruk av grendelagets fellesarealer. Styrets motivasjon har vært at det nye feltet ligger inntil våre lekeplasser og at det påregnes at beboere også vil benytte våre felles lek og fotballareal uavhengig av en eventuell fremforhandlet avtale. Styret ser det derfor som hensiktsmessig å få etablert en avtale om bruk og fordelinger av kostnader for våre fellesarealer. Signalene fra Trondheim kommune er at en slik avtale vil kunne påvirke kommunens krav til utbygger for opparbeidelse av grøntareal i Øvre Være, og kan være med på å sikre et mer helhetlig tilbud for hele Væretrøas beboelse. En slik avtale vil kunne gi grendelaget en engangskompensasjon samt bidra til årlig vedlikeholdsutgifter på felles lek og fotballareal. Verdien på en slik engangskompensasjon vil etter all sannsynlighet være avhenging beskaffenhet til lek og fotballarealene. Forslag 1: Videreføre mandatet til forhandlinger med utbygger av Øvre Være om bruk av felles lek og fotballareal Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fremforhandle et utkast til avtale med utbygger i Øvre Væretrøa for bruk og kompensasjon for Væretrøa grendelags felles lek og fotballareal. Avtaleutkastet skal godkjennes av generalforsamlingen i grendelaget. Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». SAK 2: Videreføring av forvaltningsplan for grøntareal Som beskrevet under årsberetningen, ble ikke alle de prioriterte områdene helt ferdigstilt. Områder som fortsatt gjenstår er: Fullføre Område 2 og Område 3. Rydding av undervegetasjon i tidligere prioriterte områder. Tiltakene skal iverksettes i dialog med Risstad og nærmeste naboer. 10

12 Forslag 2: Videreføring av forvaltningsplan for grøntareal Generalforsamlingen ber styret om å videreføre forvaltningsplanen ihht prioriterte områder innenfor en budsjettramme på kr Kostnadene dekkes over driftsbudsjettet i Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». SAK 3: Feltkontakter For år siden var feltkontaktene ansvarlig for hver sin del av fellesområdene, samt å kalle inn til dugnad i sitt felt når det var behov. Dette ble etablert ved oppstarten av Grendelaget og har tidvis fungert bra. I løpet av de senere årene har viljen til dugnad svunnet hen i Væretrøa. Alt for ofte er det få, og gjerne de sammen mennesker som går igjen på dugnader. Videre er det ikke dugnader i feltkontaktregi, men mer i regi av styret. Situasjonen er slik at Feltkontaktene ikke har noen reelle oppgaver i dag. Den enkelte beboer henvender seg ikke til feltkontakten, men til styret ved behov. Styret er etter lang tids diskusjon kommet frem til følgende forslag; Ordningen med feltkontakter avvikles i sin helhet. I stedet for foreslås det at styret utvides med en representant, for å dekke opp arbeidsoppgaver knyttet mot fellesareal. Samtidig må punkt 5.1 i vedtektene fra 2006 tas ut; For å bistå styret i dets arbeid og som kontaktpersoner for de enkelte felt, velges en representant fra hvert felt. 11

13 Forslag 3: Avvikling av feltkontakter Styret anbefaler at feltkontaktordningen avvikles, styret utvides med en representant og at punkt 5.1 i vedtektene tas ut. Punkt 4.1 i vedtektene endres til : Til å administrere de oppgaver som er av felles interesse for beboerne i grendelaget velges et styre. Styret består av leder, sekretær, kasserer og tre styremedlemmer. Styret kan hvis spesielle forhold tilsier det, utvides med en eller flere medlemmer. Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». SAK 4: Reasfaltering i øvre felt Vegsløyfen fra nr 62 til nr 72, er den som har mest behov for å bli reasfaltert. Spesielt ved nedkjøringen ved nr 72 har den gamle asfalten blitt brutt opp. Det er satt opp en kostnadsramme på kr for gjennomføring av dette tiltaket. Styret har innhentet tilbud fra to entreprenører som ser ut til å være ganske likelydende. Forslag 4: Reasfaltering i øvre felt Generalforsamlingen gir styret mandat til få foreta reasfaltering av veibanen i øvre del : Væretrøa innenfor en budsjettramme på NOK. Reasfalteringen finansieres over driftsbudsjettet 2012 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». SAK 5: Økning av grendelagsavgiften Budsjettforslaget for 2012 er stilt opp med to alternativer, ett med videreføring av samme årsavgift som for 2011, og et med høyning av årsavgiften med kr 500. Begrunnelse: Vi registrerer en stadig økning i kostnadene ved drift av grendelagets aktiviteter, spesielt ved sommer- og vintervedlikeholdet, ellers også, for eksempel ved innkreving av grendelagsavgiften, ved tømming av septik, ved endring av margin på Nibor-tilknyttede lån, ved leie av containere, ved eiendomsskatt, ved forsikring, ved postboksleie osv, osv. Den viktigste grunnen til forslaget om økning, ligger i ønsket om å få styrket grendelagets egenkapital, spesielt på fondskontoen, slik at vi kan stå bedre rustet i forhold til akutte hendelser som knyttet til kloakknettet, samt forventet nødvendig utskifting av lysarmaturer langs hele veinettet, ved gradvis overgang til ledlys. Dernest er en kontinuitet i reasfalteringen av de veiene som står igjen med på å begrunne forslaget. Vegsløyfen fra nr 62 til nr 72 ser ut til å være den som har 12

14 mest behov for å bli reasfaltert. Det er satt op en kostnadsramme på kr for gjennomføring av dette tiltaket. Styret har ikke tilrådd ekstraordinær nedbetaling av lån blant annet ut fra ovenstående punkter Det vises til oppsett av budsjettforslag for 2012 med merknader. For styret har operatørsiden ved vintervedlikeholdet vært et vanskelig område. Styret regner med at en ny avtale med ny operatør vil gi en bedre løsning, men det fører til en merkbar kostnadsøkning i budsjettforslaget for Ut over dette legger styret fram et budsjettforslag for 2012 basert på regnskapet for 2011, se også noter knyttet til framlegget. Forslag 5: Økning av grendelagsavgiften Grendelagsavgiften økes fra dagens 3500 pr.år til 4000 pr.år Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA» SAK 6: Budsjett 2012 Styret har lagt fram et forslag til budsjett som punkt 6 på dagsorden. Forslag 6: Budsjett 2012 Generalforsamlingen vedtar styrets budsjettforslag for 2012 Det stemmes «JA» eller «NEI». Styrets innstilling er «JA». 13

15 6. BUDSJETT

16 NOTER TIL REGNSKAPET 2011 OG BUDSJETT 2012 Regnskapet er avsluttet per Tilskudd fotballbanen I redegjøringen under sak 2 i generalforsamlingen 2011 ble det vist til at tippemidler og kommunal støtte vil utgjøre om lag kroner ved innvilget søknad. Søknad om støtte er sendt 8. Ekstraordinære inntekter og lån Styret tok opp et lån på kr iht vedtak i sak 2a, GF ) Kr 5000 ble trukket direkte som omkostninger til banken Kr ble utbetalt til grendelagets fondskonto Kr ble overført til driftskonto Per er lånet på kr ) Kr 216 er kundeutbytte fra Gjensidige forsikring Sum lån og utbytte kr er ført opp som ekstraordinære inntekter 9. Grendelagsavgift Det er satt opp to alternative forslag til budsjett for 2012 Alternativ 1 med kr 3500 per husstand, alternativ 2 med en økning til kr 4000 for Ved å øke grendelagsavgiften vil vi styrke egenkapitalen med kr Kommunale avgifter Kommunale avgifter har blitt tidsmessig forskjøvet da Trondheim kommune innkrever avgiften 3 ganger per år mot tidligere 2 ganger. Siste avgiftsdel for 2011 forfalt i Styrearbeid Styremedlem Hans Christian Helgesen sluttet i styret sommeren Drift el-anlegg Styret har fått hjelp av medlemmer til å skifte ut pærene i lyktestolpene og har dermed redusert kostnadene for arbeidet 13. Fakturaer fra 2011 med forfall januar ) Septiktømming kr ( Tilsvarende beløp forventes å forfalle i oktober ) Containerleie Retura kr 5958,76 6) Eiendomsavgift trondheim kommune kr Sum = 72495, Utestående fordringer 4) Grendelagsavgift kr ) Deling av regning fra Trondheim kommune kr 3500/2 = kr ) Dobbelfakturering kr 3010,88 Sum = kr 8260, Reasfaltering 15

17 Se saksutredning 16. Vedlikehold av fotballbanen Grendelaget binder seg i søknaden om tippemidler til et minimumsbeløp på kr per år til vedlikehold av kunstgressbanen 17. Avsetning til fond Grendelagets fondskonto bør styrkes i forhold til kommende oppgaver som reasfaltering, skifting til nye lysarmaturer og vedlikehold av avløpsystem 18. Lån Beløpet, kr er basert på prognose fra banken. Usikkerheten ligger i renteutviklingen. Grendelaget har ikke fastrente. For ikke å svekke egenkapitalen har ikke styret foreslått ekstraordinær tilbakebetaling på lånet Væretrøa Kjell B. Jenssen 16

18 7. VALG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN FRA VALGKOMITEEN 28. MARS 2012 Som tidligere år oppfordrer valgkomiteen beboerne å melde sin interesse for verv i Grendelaget. Grendelaget er privat, og i den forbindelse er det mange felles oppgaver som må løses. Det forventes av beboerne i Væretrøa at de er med og bidrar til styre og stell av Grendelaget. Vi er alle avhengig av at dette skjer. Hvis noen skulle få inspirasjon eller klare å inspirere andre til å ta et verv, ta kontakt med valgkomiteen. Valgkomitèen vil benytte anledningen til å takke det sittende styret for godt utført jobb siste året. I år stiller ikke Kristin Bekken til gjenvalg. Vi takker for innsatsen gjennom flere år som revisor for grendelaget, og ønsker den nye representanten lykke til med arbeidet. Hans Christian Helgesen ba sommeren 2011 om å tre ut av styret. Vi takker for innsatsen hans og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet. Valgkomiteens innstilling: Ordstyrer på årsmøtet: Lars Åge Nysæther Styret Styreleder: Anne Lee Mjøsund 63 (1 år) Kasserer: Kjell Jenssen 12 (G) Sekretær: Gry Skrove 21 (1 år) Styremedlem: Bjørn Gunnar Redergård 86 (ny) Styremedlem: Bjørn Magne Smedsrud 89 (1 år) Revisorer: Arnfinn Volden 135 (1 år) Knut Petter Haugdal 145 (ny) Feltkontakter: A-Felt: Stig Arve Haugen 15 (1 år) B-Felt: Odd Moen 60 (G) C-Felt: Frode Tønne 27 (G) D-Felt: Wenche Stålby 38 (G) E-Felt: Ole Strand 22 (G) F-Felt: Ola Vestby 65 (ny) G-Felt: Jørn Engberg 84 (G) H-Felt: Arne Otto Vedvik 96 (G) I-Rekkehus/Enebolig Gunn Wold 137 (ny) J-Felt: Lars Åge Nysæther 159 (ny) Valgkomite: Bjørn Mjøsund 63 (1 år) Ivar Lauritzen 32 (G) Stig Arve Haugen 15 (1 år) Valgt tid i styret er normalt 2 år. G er gjenvalg for 2 år. På vegne av valgkomiteen: Bjørn Mjøsund, Ivar Lauritzen og Stig Arve Haugen. 17

19 VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING 2011 FULLMAKT Navn:... Adresse:... gir fullmakt til: Navn: Adresse:... Jeg gir min stemme slik (sett kryss i hver sak som fullmakten gjelder): SAK 1 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 2 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 3 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 4 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 5 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... SAK 6 Jeg stemmer JA... NEI... Fullmektigen kan bruke min stemme fritt... Dato og underskrift av fullmaktsgiver:... Det kan avgis stemme via fullmakt, begrenset til maksimalt 6 fullmakter per medlem. Slike stemmer godkjennes kun gjennom eget fullmaktsskjema som er fullstendig utfylt. Fullmaktsskjemaet kan inneholde opplysninger om hvordan stemmegiveren ønsker å stemme i hver enkelt sak. 18

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag

Juni TRØANYTT. Væretrøa grendelag Juni TRØANYTT Væretrøa grendelag KONSTITUERING AV NYTT STYRE Leder Anne Mjøsund, Væretrøa 63 Nestleder Bjørn M. Smedsrud Væretrøa 89 Sekretær Gry Skrove, Væretrøa 21 Kasserer Kjell Jenssen, Væretrøa 12

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag

Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag Referat fra Generalforsamling i Væretrøa Grendelag Tid: 28.03.2012 Sted: Folkets Hus, Ranheim Velkommen! Før oppstart av punktene i sakslista, ble det fra styrets leder informert om innkomne forslag som

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG ONSDAG 20. MARS 2013 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Oktober TRØANYTT 2009. Væretrøa grendelag

Oktober TRØANYTT 2009. Væretrøa grendelag Oktober TRØANYTT 2009 Væretrøa grendelag Trøanytt 2009 Oktober 2009 Kontaktperson for Trøanytt: Alf Kåre Karoliussen KJÆRE ALLE I VÆRETRØA I denne utgaven av Trøanytt vil vi kort orientere om utviklingen

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING 6. MARS 2006 14 fremmøtte og 4 fullmakter 1. Godkjenning av møteinnkalling Punkt 3 blir valg av tellekorps. Dvs. at punktene etter dette blir

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00

STENFELTBAKKEN GRENDELAG www.stenfelt.no Generalforsamling 2011 Langhus 9. mars 2011 INNKALLING. Onsdag 23. mars kl. 19.00 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus Onsdag 23. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning 3) Regnskap for 2010

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 8. mars 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG http://www.stenfeltbakken.no/ Generalforsamling 2008 INNKALLING Langhus, 5. April 2008 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i Nedre grendehus Torsdag 24. april kl 19.30 Dagsorden 1) Konstituering... 2) Styrets årsberetning...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

6. mai fra kl. 17:00

6. mai fra kl. 17:00 Informasjonsskriv nr. 2/2008: Rusken, referat fra årsmøtet 2008 Ta ansvar for nærmiljøet og bli med på årets Rusken-aksjon 6. mai fra kl. 17:00 Samtlige beboere inkludert leietakere bes om å gjøre en innsats!

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 EIKA VEL Pepperstad Skog 1 mars 2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 Det innkalles til Generalforsamling i Eika Vel onsdag 16. mars 2016 kl 1900 i JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel

Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Referat fra Generalforsamling i Wessel Vel Torsdag 29. April 2010 kl 19.00 20.45 i Wesselstua Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter, er tilgjengelig på vår hjemmeside, http://www.wesselvel.org

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig

TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00. 5) Forslag fra trivselskomiteen om asfaltering av felles arealer, mulig Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TIRSDAG 24. MAI 2005 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel

Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2012 Randem Skog Vel TID: Tirsdag 28. februar kl. 18.30 (2012) STED: Randemsletta 25 DAGSORDEN: 1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Trond i GB266. Hans Christian Kruse GB305 Rolf Kristian Andersen GB215 Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Trond i GB266. Hans Christian Kruse GB305 Rolf Kristian Andersen GB215 Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 2 Ordinært Styremøte 13. april 2010 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Tone Flusund GB268 Hans Christian

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2014. Generalforsamlingen avholdes i elevkantina i Tangenten torsdag 27. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Maikollen Huseierforening - Møtereferat

Maikollen Huseierforening - Møtereferat Maikollen Huseierforening - Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2009 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte 5. januar 2010 2000 2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Stig i GB235. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 7 Ordinært Styremøte Tir 10. januar 2012 2000-2210 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Hans Christian i GB305. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 6 Ordinært Styremøte 28. november 2011 2015-2140 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Hans Christian Kruse GB305 Forfall: Stig Undlien GB235 Gjest: Ingen. Referent: Hans Christian Kruse Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 7. juni 2011 2000-2200 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010.

Protokoll fra årsmøte 2009 for Stokkanhaugen Velforening avholdt 6.mai 2010. Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 mai/juni 2010 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim wwwstokkanhaugenno Dugnad mandag 21 juni fra kl 1730 Det vil bli gjennomført dugnad i forkant av St Hans,

Detaljer

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014

ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 NEDRE HEER VEL ÅRSMØTE, 24. MARS 2014 HEER GRENDEUS KL 19.00, 2. ETASJE Dagsorden: 1. 1. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokoll 2. 2. Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget

Protokoll fra årsmøte. Noreidestølen Huseierlag. Sted: Kantina Fanatorget Protokoll fra årsmøte i Noreidestølen Huseierlag 29.03.2006 Sted: Kantina Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Innkalling til årsmøte 3. Styrets årsberetning 4. Godkjenning av regnskap 5.

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Sameiet Kanalen Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Kanalen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00

GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015. Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 GENERALFORSAMLING SYDSKOGEN VELFORENING 01.06.2015 Sydskogen Grendehus, Tors Vei 180, mandag kl. 19:00 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Agenda / Dagsorden 1 Styrets A rsberetning 2 Styret

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012

Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Referat årsmøte i Jakobsgrenda Velforening 7. juni 2012 Antall stemmeberettigete på årsmøtet: 24 fremmøtte og 2 fullmakter Sak 1: Godkjenning av innkalling m.v Styrets forslag: Møteleder: Stig Tore Røe,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING Dato: 24. mars 2010 Tid: Klokken 19.00 Sted: Røyslimoen Skole SAKSLISTE 1. Opprop og fastsetting av stemmetall

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique i GB263. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 4 Ordinært Styremøte 23. august 2011 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Monique. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Monique. Hans Christian Kruse GB305. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Ingen Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2012 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 1 Konstituerende møte 27. mars 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Arne Haug GB257 Hans Christian

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011

WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 WESSEL VEL INNKALLING GENERALFORSAMLING 2011 STED: WESSELSTUA TID: TORSDAG 05.05.11 KL 19:00 Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Budsjettforslag

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8

ENGERJORDET SAMEIE og VEL Årsmøtet 21.4.2004 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 4 VALG AV STYREMEDLEMMER, VARAMEDLEMMER OG UTVALG...8 Sak 1 SAKER TIL ÅRSMØTET 1 ÅRSBERETNING...2 1.1 STYRE OG UTVALG...2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET...2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT...3 2 REGNSKAP 2003, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2004 OG ANSLAG 2005...4 2.1 RESULTATREGNSKAP...4

Detaljer

Vedtekter for Eika Vel Opprettet i 1984, Revidert , , , , , og

Vedtekter for Eika Vel Opprettet i 1984, Revidert , , , , , og EIKA VEL Pepperstad Skog, 13. november 2014 Vedtekter for Eika Vel Opprettet i 1984, Revidert 22.03.2000, 27.03.2008, 25.03.2009, 28.03.2011, 19.03.2012, 18.03.2013 og 18.03.2014 1 Foreningens navn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei

Generalforsamling. Sydskogen Velforening. Mandag 02.06.2014, kl 19:00. Sydskogen Grendehus, Tors vei Generalforsamling Sydskogen Velforening Mandag 02.06.2014, kl 19:00 Sydskogen Grendehus, Tors vei Innhold 1. Agenda / Dagsorden 2. Styrets Årsberetning 3. Regnskap 2013/2014 1. Balanse 2. Driftsresultat

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa

Trøanytt høst 2014. Beboere i Væretrøa grendelag gratulerer!! Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Asfalt i Øvre Væretrøa Trøanytt høst 2014 Nobelprisvinnere i Væretrøa Grendelag! Styret har oversendt blomster og gratulasjoner til grendelagets Nobelprisvinnende familie på vegne av alle beboere i Væretrøa. Det står stor respekt

Detaljer

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VÆRETRøA GRENDELAG

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VÆRETRøA GRENDELAG REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VÆRETRøA GRENDELAG Torsdag 23. mars 2017 kl 19:00-21=00 FOLKETS HUS, RANHEIM SAL B 1. Opprop, innkalling og dagsorden Antallfremmøtte: 19 Antallfullmakter: 1 Totalt

Detaljer

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen

Møtereferat. Møtested: Hos Anne-Gry i GB319. Referent: Hans Christian Kruse. Forfall: Arne Haug (ferie i varme himmelstrøk) Gjest: Ingen Møtereferat Styremøte Styrearbeid 2011 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 8 Ordinært Styremøte Man 6. febr. 2012 2000-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Monique Orveland GB263 Hans Christian Kruse GB305

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

105. TOF. August 106. TOF. Oktober

105. TOF. August 106. TOF. Oktober Møtereferat Møte Styrearbeid 2010 Møtedato: Tidspunkt: Nr. 3 Ordinært Styremøte 27. april 2010 1900-2145 Deltakere: Anne-Gry Rønning-Aaby GB319 Trond Hjorteland-Rød GB266 Hans Christian Kruse GB305 Rolf

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING STENFELTBAKKEN GRENDELAG Langhus 21. desember 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 4. APRIL 2011 Antall stemmeberettigede: 35 hvorav 3 med fullmakt. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/11 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval Vel veilag 2015. Generalforsamlingen avholdes i Ungdomsarenaen i Tangenten tirsdag 24. mars kl 1930. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval Vel veilag

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Onsdag 29. april 2009. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Vedlegg 1 Årsmelding fra styret Styret har i perioden bestått av: Leder: Kasserer: Sekretær: Dugnadsansvarlig(V): Arrangementer/lekeplasser(V): Håvard Olsen Ilona Mussler Sverre Iversen Alexander Wulff

Detaljer

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim

Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 4 April 2004 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Styre i velforeningen 2004-05 Sigurd Skogestad, nr. 203 (leder) 7393 6855 Terje Wikan, nr. 64 (nestleder,

Detaljer

Innkomne saker til årsmøtet

Innkomne saker til årsmøtet Nedre Sjølyst Grendelag Innkomne saker til årsmøtet Nettside: nedresjolystgrendelag.velnettbeta.no Org.nr: 999 033 024 Saker med vedlegg til årsmøtet Sak 1 Styrets arbeide... 2 Sak 2 Brøyting på private

Detaljer

STENFELTBAKKEN GRENDELAG Generalforsamling 2010 INNKALLING

STENFELTBAKKEN GRENDELAG  Generalforsamling 2010 INNKALLING Langhus 4. mars 2010 INNKALLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Torsdag 18. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET

Engerjordet sameie og vel Årsmøte 23. april 2013 SAKER TIL ÅRSMØTET SAKER TIL ÅRSMØTET SAK 1 ÅRSBERETNING... 2 1.1 STYRE OG KOMITEER... 2 1.2 BOMILJØ OG SIKKERHET... 2 1.3 REGNSKAP OG SAMEIEAVGIFT... 3 SAK 2 REGNSKAP 2012, ANSVARSFRIHET, BUDSJETT 2013... 4 2.1 REGNSKAP

Detaljer

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus

Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Tirsdag 03. mars 2015 kl. 19:00 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Til aksjonærene i Nordic Financials ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA. Generalforsamlingen

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte

Protokoll 2005. Saksliste: Konstituering av møte Protokoll 2005 Dato 30.03.2005 Sted Kantine Fanatorget Saksliste: 1. Konstituering av møte 2. Styrets årsberetning 3. Godkjenning av regnskap 4. Forslag fra styret 5. Forslag fra beboere (seksjonseiere)

Detaljer

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus

Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Det innkalles herved til Årsmøte i Rudsberghaugen huseierforening Mandag 31. Mars 2014 kl. 19:30 i Heimen Grendehus Styret ber deg lese nøye igjennom årsberetning, regnskap, budsjett og innkommende forslag

Detaljer

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus

EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus DAGSORDEN 1. Konstituering EINERVEIEN GRENDELAG INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 26. april 2016 kl 19:00 Grendehuset, Einerveien 147, 1405 Langhus -Registrering -Godkjenning av innkalling

Detaljer