INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013"

Transkript

1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR ÅRET 2013 Styret ønsker velkommen til årsmøte for Løkeberg Vel den 12 mars 2014 kl i Ekeberg Seniorsenter, Hans Øverlands vei 29,. FORSLAG TIL DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Årsberetning og medlemsinformasjon fra styret (vedlagt innkallingen) 3. Regnskap for 2013 med revisorgodkjenning (deles ut på møtet) 4. Budsjett for 2014 (deles ut på møtet) 5. Valg: Leder og Kasserer ønsker ikke gjenvalg av flere årsaker. 6. Styret har i flere år forsøkt å få nye styremedlemmer når noen har stått på valg uten å lykkes. Dersom beboerne i området ikke ønsker at Løkeberg Vel skal gå i «dvale», må det komme nye personer inn i styret. Det bør være personer som er opptatt av nærmiljøet og som har lyst til å være med å forme området for fremtiden. Styret i Løkeberg Vel har direkte tilgang til både politikere og administrasjon i Bærum Kommune, enten gjennom Bærum vel Forbund eller direkte. Med noen flere styremedlemmer kunne Løkeberg Vel i igjen bli mer synlig i nærmiljøet og ellers i Velmiljøet. I forbindelse med jubileumsåret hadde det vært kjekt med medlemmer i styret som kjenner mere av historien til Vellet. HAR DU FORSLAG TIL KANDIDATER ELLER ANDRE SPØRSMÅL OMKRING VERV I VELLET, KONTAKT LEDER. 7. Eventuelt. Vi minner om vedtektenes bestemmelser vedrørende saker som kan tas opp til behandling: Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest 1 en uke før møtedagen. Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Det serveres kaffe / te og kaker. Vel møtt! Hilsen Styret.

2 STYRETS ÅRSBERETNING OG MEDLEMSINFORMASJON FOR 2013 MEDLEMMER Ved utgangen av 2013 var det totalt 367 medlemmer, fordelt som følger: MEDLEMSTYPE Borettslag Firma Privat TOTALT For tredje år på rad øker antall betalende medlemmer. Vi fikk 28 nye betalende medlemmer i Styret velger å se på dette som en bekreftelse på at beboerne i vårt området ønsker å ha en Velforening og at det settes pris på Velforeningens aktiviteter. Det er 502 adresser i vårt område. Dette gir en medlemsandel på 73,1% På vår nye hjemmeside vil det bli lagt ut en oversikt over hvilke adresser som er betalende medlemmer. Kjenner dere noen naboer som nylig er innflyttet eller andre aktuelle medlemskandidater er det fint om vi får beskjed. Henvendelse bes rettet til styrets leder, Tore Vogt på tlf eller på e-post: STYRETS AKTIVITET Styret har hatt 3 ordinære styremøter i Årsmøte ble avholdt 12 mars 2013 i Ekeberg Seniorsenter sine lokaler. Løkeberg Vel er tilsluttet Bærum Velforbund som er en av flere høringsinstanser for Bærum Kommune i plan saker med mer. Gjennom Bærum Velforbund har Løkeberg vel således adgang til både administrasjon og politikere i Bærum Kommune gjennom faste møter.

3 PLANSAKER Vi har p.t. en plansak i vårt område. Dette gjelder utbygging av Kirkeveien Lede av Høvik Vel og Løkeberg Vel hadde møte med leder av Planutvalget og en sentral politiker i vårt område for litt over ett år siden. Den gang var de enig med oss om at denne massive utbyggingen ville man ikke ha med henvisning til Kommuneplanen. I et møte 1 år senere fikk vi beskjed om at dette var et bra prosjekt. Det siste vi har hørt et prosjektet er tilnærmet godkjent med betydelig antall dispensasjoner. Vi får snart en ny plansak i vårt område. Dette gjelder den gamle eiendommen til Engelschøn. Styret vil også her engasjere seg og det er allerede dialog med utbygger. KILDESORTERING Politikerne i Bærum har avviklet samarbeidet med andre kommuner om dette og ser på en egen industriell løsning. Nytt avfallsanlegg er satt i drift på ISI. VÅR- OG HØSTAKSJONEN Våraksjonen for 2013 ble gjennomført fra 5. mai med innsamling av kvist og hageavfall som vanlig. Det ble samlet inn 34 tonn med hageavfall. For dette betalte Vellet kr SKROTINNSAMLING 2014 Vi kan ikke si noe om det blir noen skrotinnsamling i Årsaken er at det er en administrativ sak i Bærum Kommune. Det er en kraftig uenighet mellom Velforeningene, Bærum Velforbund og Bærum Kommune. Etter vår oppfatning er det en logisk brist i kommunens vurdering her. Nærmere info gis på årsmøtet. JUBILEUMSÅR Løkeberg Vel fyller 100 år 27 november Hvordan dette skal markeres har styret ikke tatt stilling til enda. Vi ønsker i denne forbindelse tilbakemelding fra medlemmene. Forslag kan sendes til Vellets e-post adresse på. STRØKASSER Løkeberg Vel har for tiden 28 strøkasser som betalende medlemmer kan benytte i den hensikt å strø på egen eiendom. Alle strøkasser hadde tilstrekkelig innhold ved starten på vintersesongen. Styret er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmer om mangler/ødelagte kasser her.

4 ALTERNATIVER FOR TILFØRSELSVEI FOR E18 Det ser nå ut til at det blir ny forbindelse mellom Bærumsveien(Gjønnes) og E-18/Fornebu. Det er ikke satt noen dato for oppstart, men denne tilførselsveien kan bygges uavhengig av ny E-18. TURVEI/FRIOMRÅDER/LEKEPLASSER Turveien Kirkeveien-Gjønnes er oppgradert med et forbedret dekke av grus samt belysning. Prosjektet må sies å være svært vellykket sette fra styrets side. Vi har fått gjennomslag for alle våre krav og ønsker. En stor takk til Ingerid Baksaas som har deltatt i prosjektet fra styrets side. DEKNING AV KOSTNADER VED DUGNAD Dersom noen ønsker å gjennomføre dugnad på egen eiendom eller på felles områder, og i den forbindelse har behov for å leie rydde sag, vedkløyver og annet utstyr, dekker vellet gjerne dette. Det forutsettes forhåndsgodkjenning av et styremedlem i forkant. MEDLEMSKAP Løkeberg Vel er medlem i Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening. Det er en idealistisk og uavhengig forening som arbeider for å bedre trafikksikkerheten i de to kommunene. Fartsmålinger, trafikktellinger og sikkerhetskurs er noen av aktivitetene i regi av foreningen. TRAFIKKEN PÅ KIRKEVEIEN Styret har lenge vært oppmerksom på trafikken på Kirkeveien. Spesielt reagerte vi på utbygger av Kirkeveien sine tall. Vi bestilte derfor en radarmåling kjøretøy- telling fra Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening. Denne ble gjennomført i uke 35.(25-30 august) Radaren sto mellom Kokkerudlia og Kokkerudåsen. Det ble målt og talt i begge retninger. Gjennomsnittlig hastighet ble beregnet til km/time, max hastighet ble målt til 117 km/time. Antall kjøretøyer som passerte varierte mellom kjøretøyer pr døgn. Den fullstendige rapporten ligger på vår hjemmeside GRILLHYTTE Grillhytten er satt opp på friområdet i Kokkerudlia og er til glede for liten og stor.

5 NY HJEMMESIDE FOR Ny hjemmeside er nå oppe. Adressen er Er det saker dere ønsker og lese om eller se mer av send en e-post til: MEDLEMSKAP I VELFORBUNDET Etter at Norges Velforbund gikk konkurs i 2010 er det etablert en ny paraplyorganisasjon, Velforbundet. Styret har foreløpig ikke meldt Løkeberg Vel inn i den nye organisasjonen da vi mener det er tilstrekkelig at vi er medlem av Bærum Vel Forbund. STYRET SAMMENSETNING I PERIODEN Styret har i 2013, bestått av Leder, Kasserer og 4 styremedlemmer. Tore Vogt leder 1 år. På valg Camilla Skei kasserer 1 år. Kokkerudlia 13 På valg Ingerid Baksaas Aasen 2 år Ekeberg Lia 45B Pia Lyshaugen 2 år. Bjørnemyrsveien 19 Brit Holstad 2 år. Løkebergkroken 14 Lynda Haig Thoresen 2 år. Ekeberglia 53B REGNSKAP FOR 2013 Deles ut på årsmøtet og vil legges ut på våre hjemmesider Høvik, 17. februar Tore Vogt, Styreleder (sign)