Nyere soppmidler. Echinokandiner og nyere azoler. Resistensbestemmelse. Indikasjoner. Peter Gaustad Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, UiO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyere soppmidler. Echinokandiner og nyere azoler. Resistensbestemmelse. Indikasjoner. Peter Gaustad Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, UiO"

Transkript

1 Nyere soppmidler. Echinokandiner og nyere azoler. Resistensbestemmelse. Indikasjoner. Peter Gaustad Mikrobiologisk institutt, Rikshospitalet, UiO

2 Muggsopp: Aspergillus fumigatus Gjærsopp: Candida albicans

3 Hva slags sykdom gir sopp? overflatiske og kutane soppinfeksjoner subkutane mykoser invasive mykoser - candidemi allergi Hvem: Immunsuprimerte Problemet er høy dødlighet! Candida: % Aspergillus: 60 %

4 Soppmidler Polyener: Amfotericin B Liposomalt amfotericin Nukleoside analog: flucytosin Azoler Triazoler luconazole Voriconazole Posaconazole Echinocandiner Caspofungin Anidulofungin Aktuelle midler for res. best: - Amfotericin B (inkluderer liposomale) - lukonazol - Vorikonazol - Posaconazol - Caspofungin - Anidulofungin - (lucytosin) (avregistrert) - (Itraconazol)

5

6 Resistens bestemmelse Utvikling av metodikk MIC MBC MEC: laveste konsentrasjon som gir korte, fortykkede hyfer med uttalt forgrening lere forskjellige metoder Agar fortynning Buljong fortynning (makroog mikroteknikk) Agar diffusjon Etest lere undersøkelser har vist: Stor variasjon i MIC verdier fra lab. til lab. Problemer: Inokulatets størrelse og tillaging Medium Inkubasjonstid og temperatur Avlesning

7 Teknisk utførelse agardiffusjon Se info fra Rosco Agar: YMB Inokulum i NaCl: 0.25 Macarland for Candida spp, 0.5 Macarland for C.neoformas 35 gr C, vanlig luft, 24 (-48) t Kontrollstammer: CKRU ATCC 6258, CPAR ATCC 22019, CALB ATCC 90028

8 Teknisk utførelse Etest Se info fra AB Biodisk Agar: RPMI + 2% glukose Inokulum i NaCl: 0.5 Macarland for Candida spp, 1 Macarland for C.neoformas 35 gr C, vanlig luft, 24 (-48) t for Candida spp, obs CGLA, CTRO heteroresistens. 48 (-72) t for C.neoformas (langsom vekst). Kontrollstammer: CKRU ATCC 6258, CPAR ATCC 22019, CALB ATCC Avlesning Amfo B: komplett hemning av vekst Azoler: 80% hemning av vekst eller der signifikant vekst reduksjon observeres lucytosin: 90% hemning av vekst OBS trailing jevnfør ATCC 90028

9 Etest og agardiffusjon

10 Buljong fortynningsmetodikk: 0,125 0,25 0, MIC mg/l MIC trailing

11 EUCAST metode Buljongfortynningsteknikk i mikrotiterplater Teknikk se NRMM sider under Alternativ: MIC- bestemmelse etter CLSI (tidligere NCCLS)

12 Buljong fortynning CLSI

13 EUCAST clinical MIC breakpoints for voriconazole, 2008 Clin Micvrobiol Infect 2008; 14: 985 Species-related breakpoints (S /R>) C. albicans C. tropicalis C. parapsilosis C. glabrata C. krusei Non-species-related breakpoints S /R> Voriconazole 0.125/0.125 a 0.125/0.125 a 0.125/0.125 a IE IE Note b IE, there is insufficient evidence that the species in question is a good target for therapy with voriconazole. a Strains with MIC values above the S/I breakpoint are rare or not yet reported. The identification and antimicrobial susceptibility tests on any such isolate must be repeated and, if the result is confirmed, the isolate sent to a reference laboratory. A MIC above the current resistant breakpoint (in italics) should be considered resistant until more is known about the clinical response of infections due to such isolates. b The currently available data would suggest a non-speciesrelated breakpoint of 0.25 mg/l but pharmacokinetics are variable and clinical data on species/isolates with MICs in the range mg/l are scarce. Non-species-related breakpoints have therefore not been set at this time.

14 Recommendations on interpretations of susceptibility testing and treatment Non-species dependent breakpoints AMB CAS** 5-C LU ITR VOR* S (<X) R (> X S (<X) R (>X) S (<X) R (>X) S (<X) R (>X) S (< X) R (>X) S (<X) R (>X) Denmark ,125 0,5 inland Norway ,125 0,5 0,125 0,125 Sweden ,125 0,5 1 **Breakpoints for caspofungin are pending. The suggested limits for susceptibility are based on the national wildtype distributions. Treatment recommendations In general candins are not the preferred drugs for C. parapsilosis and C. guilliermondii, and the azoles are not recommended for C. glabrata, C. krusei, C. norvegensis and C. inconspicua. or yeasts the following compounds are cidal: Amphotericin B and candins. The may have superior activity than static azoles.

15 Invasive soppinfek. RH 2/92-1/99 Invasive gjærsoppinfek. 77 pas. 46 menn, 31 kvinner median alder 45 år range 1 mnd - 80 år Invasive muggsoppinfek. 21 pas. (21% av invasive soppinfek) 14 menn, 7 kvinner median alder 45 år range 7-80 år

16 Muggsoppfunn ved obduksjon RH forbedret teknikk A fumigatus påvist hos 19 pas - ingen andre muggsopp 12 kun fra lunge 3 lunge + annet organ 4 kun annet organ 12 pas A fumigatus funn premortalt 7 pas uten premortalt funn

17 Hvor vanlig er systemiske Candida-infeksjoner på sykehus i Norge? På RH (pasienter) data fra Ingvild Nordøy: C. albicans 17 av 315 (5,3 %) 8 av 299 (2,7 %) 12 av 289 (4,2 %) C. glabrata 4 av 315 (1.3) 3 av 299 (1%) C. parapsilosis 2 av 299 (0,7 %) 1 av 289 (0,3 %) C. tropicalis 1 av %) 2 av 299 (0.7 %) Totalt 22 av 315 (5.7 %) 15 av 299 (5 %) 13 av 289 (4.5 %)

18 Candidemier i Norge : Mikrobe 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % C. albicans , , , ,8 C. dubliniensis 6 3,8 7 3,7 4 2,0 4 1,9 C. glabrata 18 11, , , ,6 C. guilliermondii 0,0 2 1,0 1 0,5 C. kefyr 1 0,6 3 1,6 0,0 C. krusei 1 0,6 3 1,6 5 2,4 1 0,5 C. lusitaniae 5 3,1 4 2,1 2 1,0 3 1,5 C. norvegensis 1 0,6 0,0 0,0 C. parapsilosis 6 3,8 3 1,6 9 4,4 9 4,3 C. tropicalis 13 8,2 11 5,8 16 7,8 12 5,8 C. magnolia 1 0,5 Totalt , , , ,0

19 Trender i Norge Økning i incidens (candidemi episoder/100,000 innb) : 3,0/ : 4,4/ Alders variasjon. Høyest incidens < 1 år (C. albicans 73.3% dominerer) >60 år (C. glabrata øker med alder) Økende incidens av C. glabrata hos eldre siden : > 70 år: /100,

20 Soppresistens 1. Mikrobiologisk resistens (definert ut fra MIC) Naturlig resistens (tilstede før eksposisjon for antimykotika) Ervervet resistens (utviklet etter eksponering for antimykotika og med forandringer i genotypen). 2. Klinisk resistens: progresjon av soppinfeksjon ved in vitro følsomhet. Klinisk sopp resistens sees hos pasienter med vedvarende, alvorlige immundefekter (AIDS, nøytropeni) eller ved infisert protesemateriale/sentralt venekateter hvor den kliniske resistensen kan være relatert til biofilmdannelse.

21 Naturlig (primær) resistens hos gjærsopp ovenfor midler til systemisk bruk Mikrobe Amb C CZ ITZ VC Z CAS ANI C. albicans C. glabrata C. parapsilosis C. tropicalis C. krusei C. norvegensis C. guilliermondii C. lusitaniae Cryptococcus neoformans /R /(R) R R I/R R R I/R I R R I R R I I I I I I I

22 Ervervet resistens - azolene 1. ørste gang observert hos HIV-pasienter med residiverende Candida esofagitt J. A. Sangerozan et al Am J Med 1994; 97: P. Sandven, A. Bjørneklett, A. Mæland et al. 1993;37: Også observert hos benmargstransplanterte pasienter Kryssresistens mellom azolene ved oppregulering av efflukspumper av type CDR K.A Marr et al. Clin Infect Dis 1997; 25: Obs! medikamenter ser selv ut til å indusere oppregulering av effluxpumper Nature 2008;452:541

23 orekomst av resistente stammer luconazol R arter % % C glabrata 13,2 16,0 C krusei 1,6 1,3 C norvegensis 0,6 0,1 Totalt 15,6 17,4 Betydning for empirisk behandling? Infectious Diseases Society of America recommending an echinocandin agent as initial primary therapy in patients who are severely ill and/or have risk factors for azole resistance.

24 ungicide fungiostatiske soppmidler ovenfor Candida-arter ungicide AmB Echinocandiner ungiostatiske Azoler lucytosin

25 2007 Candida albicans blood culture isolates (N=155). Distributions (%) of MICs (mg/l) 0,004 0,008 0,016 0,032 0,064 0,125 0,25 0, Amphotericin 0,6 0,6 3,2 41,3 50,96 3,2 luconazol 1,3 7,1 51,6 38,1 0,6 Voriconazol 14,8 58,7 21,9 1,9 1,3 1,3 Caspofungin 1,3 10, ,4 20,6 0,6 0,6 *Shaded areas in each row indicate susceptibility (light), and resistance S R Ampfotericin B 100 % 0 lukonazol 100 % 0 Vorikonazol 100 % 1,3% Caspofungin 99.4 % 0.6 %

26 Candida glabrata blood culture isolates (N=22). Distributions (%) of MICs (mg/l) 0,004 0,008 0,016 0,032 0,064 0,125 0,25 0, Amphotericin 4,5 9,1 77,3 9,1 luconazol 4,5 13,6 27,3 22,7 13,6 9 4,5 4,5 Voriconazol 4,5 13,6 22,7 31,8 13,6 4,5 9,1 Caspofungin 4,5 13,6 81,8 S R Ampfotericin B 100 % 0 lukonazol 18,1 % 81,9 % Vorikonazol 40,8 % 59,2 % Caspofungin 100 % 0

27 Candida tropicalis blood culture isolates (N=12). Distributions (%) of MICs (mg/l) 0,004 0,008 0,016 0,032 0,064 0,125 0,25 0, Amphotericin 8,3 8,3 16, ,7 luconazol ,3 8,3 8,3 Voriconazol ,3 8,3 8,3 Caspofungin 8, ,6 S I/R Ampfotericin B 83,3 % 16,7 % lukonazol 83,3 % 16,7 % Vorikonazol 91,7% 16,6 % Caspofungin 100 % 0

28 Candiner MIC Norge C. albicans caspofungin 150 Isolater fra 2007 ikke inkludert: 1 resistent isolat ,016 0,064 0,25 1 >32 MIC mg/l Candida spp - caspofungin ,016 0,032 0,064 0,125 0,25 0,5 1 2 >32 mg/l Antall isolater Antall isolater

29 Kuhn DM Antimicrob Agents Chemother. 2002;46:1773 Activities of different concentrations of various antifungal agents against C. albicans biofilms. Graph shows activity of C. albicans strain M61 under treatment with various concentrations of antifungal agents including LC, AMB, Casp, and ABLC. Results were normalized to control (untreated) C. albicans strain M61, which was taken as 100%. Each result is representative of at least two experiments. or details of methods used, see text.

30 Lass-lörl C et al AAAC 2008; 52: 3637

31 Lass-lörl C et al AAAC 2008; 52: 3637

32 Lass-lörl C et al AAAC 2008; 52: 3637

33 Lass-lörl C et al AAAC 2008; 52: 3637

34 C. norvegensis C. albicans C. krusei C. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis

Resistensbestemmelse av Candida. AFA kurs november 2017 Cecilie Torp Andersen

Resistensbestemmelse av Candida. AFA kurs november 2017 Cecilie Torp Andersen Resistensbestemmelse av Candida AFA kurs 15-16.november 2017 Cecilie Torp Andersen Invasive Candidainfeksjoner Ca 80% av alle invasive soppinfeksjoner Høy syklighet og høy dødlighet >200 candidemier pr.år

Detaljer

Gjærsopp resistensbestemmelse og resistensutvikling

Gjærsopp resistensbestemmelse og resistensutvikling Per Sandven, seksjonsoverlege. Avdeling for bakteriologi, Statens institutt for folkehelse, Oslo, Norge. Gjærsopp resistensbestemmelse og resistensutvikling I løpet av senere år har man sett en økt forekomst

Detaljer

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner2607 11

Resistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner2607 11 MEDIIN OG VITENKAP esistensproblemer ved behandling av invasive soppinfeksjoner2607 11 Oversiktsartikkel ammendrag Bakgrunn. Insidensen av invasive soppinfeksjoner har de siste tiårene økt parallelt med

Detaljer

Har vi resistensproblemer i medisinsk mykologi i Norge?

Har vi resistensproblemer i medisinsk mykologi i Norge? 1 Har vi resistensproblemer i medisinsk mykologi i Norge? Årskonferansen 01.12.2016 Cecilie Torp Andersen overlege Avdeling for mikrobiologi OUS Soppinfeksjoner og antimykotika Overfladiske infeksjoner

Detaljer

Iløpet av senere år har man sett en økt forekomst av

Iløpet av senere år har man sett en økt forekomst av TEMA: ANTIBIOTIKA Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 116 20. Per Sandven Gjærsopp resistensbestemmelse og resistensutvikling Iløpet av senere år har man sett en økt forekomst av alvorlige soppinfeksjoner

Detaljer

CANDIDURI. Dr. Lidia García-Agudo Helse Møre og Romsdal

CANDIDURI. Dr. Lidia García-Agudo Helse Møre og Romsdal CANDIDURI Dr. Lidia García-Agudo Helse Møre og Romsdal RELEVANS AV PROBLEMET I de siste årene viktig økning av soppinfeksjoner Medisinsfremgang Stadig mer aggressive behandlinger Candiduri Høy sykelighet

Detaljer

Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Klassiske metoder for resistensbestemmelse Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Martin Steinbakk, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Fhi Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Detaljer

Soppinfeksjoner i sykehus Peter Gaustad Mikrobiologisk avd., OUS. P Gaustad Mikrobiol. avd.

Soppinfeksjoner i sykehus Peter Gaustad Mikrobiologisk avd., OUS. P Gaustad Mikrobiol. avd. oppinfeksjoner i sykehus Peter Gaustad Mikrobiologisk avd., OU 1 2 P Gaustad Mikrobiol. avd. 3 opp/fungi/ Eumycetes (Kongedømmer: Monera (bakterier), Protoctista (encellede eukaryote), Fungi, Plantae,

Detaljer

NordicAST VRE study 2012 Comparing phenotypic detection methods

NordicAST VRE study 2012 Comparing phenotypic detection methods NordicAST VRE study 2012 Comparing phenotypic detection methods Kristin Hegstad Reference Centre for Detection of Antimicrobial Resistance, Department of Microbiology and Infection Control, University

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Resistensbestemmelse

Resistensbestemmelse Torunn Sneide Haukeland Spesialbioingeniør Mikrobiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Resistensbestemmelse Påvisning av mikrobers følsomhet for antimikrobielle midler Vi bruker mest fenotypiske

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Påvisning av. Mucorales DNA

Påvisning av. Mucorales DNA Påvisning av 1 Mucorales DNA Årskonferansen 02.12.2016 Møte Cecilie med hematologene Torp Andersen AHUS: 30.08.2016 overlege Avdeling for mikrobiologi Cecilie Torp OUS Andersen overlege Avdeling for mikrobiologi

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 18. oktober 2016

Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika. Arnfinn Sundsfjord Tromsø 18. oktober 2016 Brytningspunkter for bakteriers følsomhet for antibiotika Arnfinn Sundsfjord arnfinn.sundsfjord@uit.no Tromsø 18. oktober 2016 Agenda Hva er brytningspunkter? Historikk, mer om MIC Kliniske, epidemiologiske,

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Olav B. Natås Stavanger 2013 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Olav B. Natås Stavanger 2013 Viktige kontrollstasjoner 1. Resistensmedium 2. Inokulum 3. Antibiotikadepoter 4. Avlesning Resistensmedium Tillages etter produsentens

Detaljer

Fastsetting av brytningspunkt. Harmonisering - Mot et samlet Europa. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling Ahus, AFA og EUCAST

Fastsetting av brytningspunkt. Harmonisering - Mot et samlet Europa. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling Ahus, AFA og EUCAST Fastsetting av brytningspunkt. Harmonisering - Mot et samlet Europa Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling Ahus, AFA og EUCAST Antibiotikaresistens og resistensbestemmelse MIC Minimum inhibitory concentration

Detaljer

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Anaerober - utfordring Langsomtvoksende Identifikasjon Krever spesielle vekstvilkår Opprettholdes anaerobe forhold? Hvilke funn skal

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

strategirapport Soppinfeksjoner Hovedredaktører: Per Sandven Martin Steinbakk

strategirapport Soppinfeksjoner Hovedredaktører: Per Sandven Martin Steinbakk strategirapport Strategimøte nr 27, 2013: Soppinfeksjoner Hovedredaktører: Per Sandven Martin Steinbakk Programgruppe: Cecilie Torp Andersen (leder) Peter Gaustad Kjersti Wik Larssen EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER

Detaljer

PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter

PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter Truls Leegaard AFA-kurset 2013 FARAKOKINETIKK Vert Opptak Fordeling Utskillelse IUNFORSVAR Antibiotika ikroorganisme FARAKODYNAIKK Antibiotikaeffekt på infeksjonsstedet

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA

Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon. Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Forslag til opplegg for kontroll av resistensbestemmelse med agar-diffusjon Martin Steinbakk Mikrobiologisk avdeling, Ahus og AFA Resistensbestemmelse med agar-diffusjon Kort gjennomgang av metoden for

Detaljer

Neuroscience. Kristiansand

Neuroscience. Kristiansand Neuroscience Kristiansand 16.01.2018 Neuroscience Frank E. Sørgaard Medisinsk rådgiver «Hvordan kan MS medikamentenes effekt og sikkerhet sammenlignes»? Neuroscience Når det ikke finne head to head studier

Detaljer

Fastsetting av brytningspunkt ved resistensbestemmelse Villtypepopulasjon, Mikrobiologiske, Farmakologiske og kliniske kriterier

Fastsetting av brytningspunkt ved resistensbestemmelse Villtypepopulasjon, Mikrobiologiske, Farmakologiske og kliniske kriterier Fastsetting av brytningspunkt ved resistensbestemmelse Villtypepopulasjon, Mikrobiologiske, Farmakologiske og kliniske kriterier Martin Steinbakk Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi Divisjon

Detaljer

Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi. Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør

Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi. Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør Avdeling for mikrobiologi OUS-Rikshospitalet lklovfje@ous-hf.no Referanselaboratorium Referansefunksjoner

Detaljer

Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi. Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør

Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi. Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør Diagnostikk ved Nasjonalt referanselaboratorium for medisinsk mykologi Lonny M. Kløvfjell Fagbioingeniør Avdeling for mikrobiologi OUS Rikshospitalet lklovfje@ous hf.no Litt tall/ aktivitet Definisjoner

Detaljer

Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter

Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter Antibiotikabruk og mikrobielle økologiske effekter Ragnhild Raastad Oslo universitetssykehus Disposisjon I. Introduksjon II. a. Hva er økologi? b. Normalflora Antibiotikabruk og resistens a. Internasjonalt

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker.

Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. Vedlegg til NMKL-metode nr. 122, 2. utg. 1997: Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. I dette vedlegget oppsummeres resultatene fra den kollaborative valideringen av NMKL-metode

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse AFA- kurs november 2017 Lise Hulløen-Orø Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSHF Kristiansand Disposisjon Hvorfor utføre kvalitetskontroll? EUCASTs lappediffusjonsmetode-

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Resistensbestemmelse av bakterier Metodebeskrivelse

Resistensbestemmelse av bakterier Metodebeskrivelse Resistensbestemmelse av bakterier Metodebeskrivelse Foto: Christian Lidstedt 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Lappediffusjon 4 2.1 Medier 4 2.2 Tillaging av inokulum 5 2.3 Inokulering av skåler 5

Detaljer

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator

Taskforce lakselus. Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator Taskforce lakselus Anna Solvang Båtnes forsker/koordinator 1 2 Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus Oppdrettsnæringen i Midt-Norge FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører.

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Astrid Lia Fagansvarlig for resistensbestemmelse Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Nedenfor følger en redegjørelse for aktiviteten i 2015 i henhold til de punkter som er satt opp i rundskrivet som fulgte tildelingsbrevet.

Nedenfor følger en redegjørelse for aktiviteten i 2015 i henhold til de punkter som er satt opp i rundskrivet som fulgte tildelingsbrevet. 1 Rapport for 2015 fra Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske soppsykdommer, Mikrobiologisk avdeling, OUS - Rikshospitalet, Helse Sør-Øst HF. Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske

Detaljer

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft

SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft SUTENT (sunitinib) til behandling for dine pasienter med metastatisk nyrekreft Hvordan virker SUTENT for pasienter som er eldre sammenlignet med yngre pasienter? Hvordan optimalisere doseringen med Sutent?

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Disposisjon EUCASTs lappediffusjonsmetode Resistensbestemmelse

Detaljer

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae

Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae Aminoglykosidresistens hos Enterobacteriaceae NordicAST workshop 2012 Bjørg Haldorsen K-res Universitetssykehuset Nord-Norge Antibakteriell virkningsmekanisme Yttermembranen Erstatter Mg 2+ and Ca 2+ som

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Bestilling: Å presentere et lavterskel opplegg for bruk av kvalitetskontroller knyttet

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Sammenligning av 3 metoder for MIC bestemmelse av Streptococcus pneumoniae

Sammenligning av 3 metoder for MIC bestemmelse av Streptococcus pneumoniae Sammenligning av 3 metoder for MIC bestemmelse av Streptococcus pneumoniae NordicAST workshop 2012 Arnfinn Sundsfjord / Bjørg Haldorsen K-res, Universitetssykehuset Nord-Norge Materiale Streptococcus pneumoniae

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning. Line Bjørge

Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning. Line Bjørge Gjennomføring av studier - fra planlegging til avslutning Line Bjørge Flere pasienter i kliniske studier!... ønsker regjeringen at pasienter skal gis økte muligheter til å delta i utprøvende behandling.

Detaljer

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr ARVE LUND OG MARIANNE SUNDE Veterinærinstituttet Innledning Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr,

Detaljer

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016

SEPA og M3. Svein Frode Nordby, Infor Norway. Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 SEPA og M3 Svein Frode Nordby, Infor Norway Infoteam / Webinar / Nov 25, 2016 Copyright 2012. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 1 Agenda 1. Gjennomgang av ny løsning - Hva består løsningen av -

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Resistensbestemmelse av gonokokker Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Neisseria gonorrhoeae G-negativ diplokokk Kravstor 11 arter Neisseria koloniserer

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I

Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I Eksamen PSY1010 / PSYC1100 Forskningsmetode I 25. mai kl. 09:00 (3 timer) Vår / Spring 2016 Skoleeksamen / Skoleeksamen / Written School Exam Det er tillatt å bruke kalkulator uten grafisk display og tekstlagringsfunksjon

Detaljer

Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler

Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Martin Steinbakk, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Fhi Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Detaljer

HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?

HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET? HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET? KRISTIN HEGSTAD INNHOLD Enterokokker Kliniske brytningspunkter vankomycin og teikoplanin van genotyper Epidemiologi Hvorfor kan

Detaljer

Nedenfor følger en redegjørelse for aktiviteten i 2016 i henhold til de punkter som er satt opp i rundskrivet som fulgte tildelingsbrevet.

Nedenfor følger en redegjørelse for aktiviteten i 2016 i henhold til de punkter som er satt opp i rundskrivet som fulgte tildelingsbrevet. 1 Rapport for 2016 fra Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske soppsykdommer, Mikrobiologisk avdeling, OUS - Rikshospitalet, Helse Sør-Øst RHF Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Gonoré. Diagnostikk terapi resistens. Overlege / professor Kåre Bergh. Avd for med.mikrobiologi / NTNU. Høstkonferansen 2015

Gonoré. Diagnostikk terapi resistens. Overlege / professor Kåre Bergh. Avd for med.mikrobiologi / NTNU. Høstkonferansen 2015 Gonoré Diagnostikk terapi resistens Høstkonferansen 2015 Overlege / professor Kåre Bergh Avd for med.mikrobiologi / NTNU 1 Gonoré meldt MSIS i 2014 etter bostedsfylke (rate per 100 000 innb.) FHI: Smittevernboka

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Dagfinn Skaare Overlege Mikrobiologisk avdeling SiV HF Smittevernkonferanse 24.01.2018 dagfinn.skaare@siv.no Eller: Hvordan kan

Detaljer

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm

Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm Livstilsendringer og kreft; viktig å tenke på det? Ida Bukholm JA Hvofor? Hoved mål; Best mulig behandling for pasientene EKSEMPEL KREFT I TYKKTARM OG BRYSTKREFT 2 Nødvendig med helsefremmende/forebyggende

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

HØSTKONFERANSE, 30. september Gorm Hansen, Mikrobiologisk avd. OUS

HØSTKONFERANSE, 30. september Gorm Hansen, Mikrobiologisk avd. OUS SOPPKASUISTIKKER- Immunsupprimerte pasienter HØSTKONFERANSE, 30. september Gorm Hansen, Mikrobiologisk avd. OUS Risikofaktorer Sopp Nøytropeni Aids Steroid-behandling Candida, Aspergillus, Zygomycetes

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2393414 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61B /00 (06.01) G06F 19/00 (11.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 16.02.22

Detaljer

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase

Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Hva kan kliniske fagsystem bidra med til kvalitetsregistre? Nephrobase Harald Bergrem Nyreseksjonen, Med Divisjon New patients in RRT in Norway by initial treatment mode 600 550 500 450 400 350 300 250

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING

The following matters were discussed: 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE GENERAL MEETING (OFFICE TRANSLATION) PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AGR GROUP ASA ORG NR 986 922 113 AGR GROUP ASA ORG NO 986 922 113 Mandag 18. august 2014

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 07 July 2017. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup Skog som biomasseressurs: skog modeller Rasmus Astrup Innhold > Bakkgrunn: Karbon dynamikk i skog > Modellering av skog i Skog som biomassressurs > Levende biomasse > Dødt organisk materiale og jord >

Detaljer

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting 2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting glucose

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NORM 2005

ÅRSMELDING FOR NORM 2005 Avdeling for mikrobiologi og smittevern NORM Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober ÅRSMELDING FOR NORM 2005 OVERVÅKING AV ANTIBIOTIKARESISTENS Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk

Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Miljøpåvirkning og legemiddelgodkjenning Hva sier regelverket? Steinar Madsen Statens legemiddelverk Klasser av medisiner Substitusjon og tilskudd Vitaminer, mineraler, hormoner Medisiner som påvirker

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Årsrapport for 2017: Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske soppsykdommer

Årsrapport for 2017: Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske soppsykdommer Oslo Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Klinikk for laboratoriemedisin Avdeling for mikrobiologi Årsrapport for 2017: Det nasjonale referanselaboratorium for medisinske soppsykdommer Referanselaboratoriet

Detaljer

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera

FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera FLYMEDISINSK ETTERUTDANNELSESKURS Torsdag 20 og fredag 21 april 2017 Thon Hotell Opera Asle E. Enger Medisinskfaglig rådgiver Spes. Rus- og avhengighetsmedisin ARA, OUS Diagnostisering av alkoholproblemer

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 ESBL Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 April 2016 Inndeling Hva er ESBL? Forekomsten av ESBL ESBL-spredning ESBL-bærerskap Betydning av ESBL på sykehuset Terapi og sanering

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer