Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien"

Transkript

1 Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak ble støttet av Nasjonalbiblioteket og fullført sommeren Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom de fem største byene i Norge; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Målsetningen med prosjektet var å fremme erfaringsutveksling mellom bibliotek som hadde ulike bibliotektilbud rettet mot flerspråklige bibliotekbrukere. Deltakerne utvekslet erfaringer, diskuterte utfordringer, deltok i studiebesøk og forelesninger i prosjektperioden. Hvert bibliotek gjennomførte ulike tiltak i prosjektperioden: - Oslo: Lesesirkler på Stovner filial for voksne biblioteket som læringsarena. - Bergen: Kreativt skrivekurs på tre språk + lesegruppe for flerspråklige kvinner. - Trondheim: Lesekafé på Saupstad, Byåsen og ved hovedbiblioteket. - Stavanger: Forfattere forteller flyktningers historie + lesegruppe for elever ved videregående skole som skal lære norsk + kreativt skrivekurs. - Kristiansand: Unge elever som skal lære norsk, møter pensjonister som jobber frivillig møte på tvers av generasjonene. Prosjektet førte til at bibliotekene fikk et faglig nettverk. Hovedhensikten var å gi bibliotekene erfaring med gode måter å arbeide med flerkulturelle bibliotektjenester. Prosjektmedarbeiderne deltok både i planlegging og som deltakere i den nasjonale konferansen Fornuft og følelser : En konferanse om språkforståelse og leselyst i et flerkulturelt Norge Prosjektets oppstart og mål: Folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand ønsket å gjennomføre et ettårig prosjekt i tilknytting til workshops med tema leseglede som foreningen!les arrangerte i Oslo for tospråklig ungdom og unge voksne. Vi ønsket å styrke lese- og språkferdigheter hos mennesker med annen språkbakgrunn enn norsk. Alle folkebibliotekene arbeider aktivt på det flerkulturelle området, og har ansatte som har spesielt ansvar for fagområdet. Bibliotekene ønsket å prøve ut forskjellige tilnærmingsmåter systematisk, sammenligne erfaringer både mens prosjektet pågikk og i etterkant. Hovedhensikten var å finne ulike program som fungerte bra, og som kunne bli gjentatt for nye deltakere i årene framover. Nasjonalbiblioteket støttet prosjektet med ,- bibliotekene deltok med en egenandel på rundt ,-. Prosjektmidlene skulle brukes til å iverksette ulike aktiviteter og til erfaringsutveksling. 1

2 Prosjektperioden var ett år, vi startet høsten 2010 og sluttet sommeren Prosjektmidlene ble også brukt til å presentere prosjektet på en nordisk konferanse i København august Elisabeth Svåna, Marianne Tveterås, Karen Marie Loge, Else Marie Nesse, Sølvi Eriksen Lind og Cecilie Bergh på studiebesøk på Stovner mars 2011 Prosjektorganisasjon Styringsgruppe Biblioteksjefene i deltakende bibliotek: Liv Sæteren Deichmanske folkebibliotek i Oslo Trine Kolderup Flaten Bergen Offentlige bibliotek Berit Skillingsaas Nygard Trondheim folkebibliotek Marit Egaas Sølvberget og Stavanger folkebibliotek Anne Kristin Undlien Kristiansand folkebibliotek Styringsgruppen hadde tre møter I prosjektperioden, og brukte ellers e-post for å diskutere prosjektet. Prosjektkoordinator og leder av arbeidsgruppen Anne Kristin Undlien Arbeidsgruppen Oslo : Cecilie Bergh, Marianne Tveterås og Elisabeth Svånå Bergen: Karen Marie Loge og Anne Berit Helland Trondheim: Sølvi Eriksen Lind og Liv Edel Berge 2

3 Stavanger: Aud Jorunn Aano og Olaug Øygaarden Kristiansand: Oddhild Hildre og Else Marie Nesse Arbeidsgruppen hadde fire møter i løpet av prosjektet. I tilknytting til prosjektet hadde vi forelesnig av Birthe Simonsen fra Universitetet i Agder, vi besøkte Stovner filial og deltok på et av møtene i Barbro Thorvaldsens lesesirkel. Vi besøkte Bergen Offentlige bibliotek og så hvordan deres nye bygning forbedret bibliotektilbudet. Vi hadde også et sterkt møte med den nye Fribyforfatteren i Bergen. ICORN (International Cities of Refuge Network), plasserer forfulgte forfattere i byer som er villige til å være vertskap for disse. Arbeidsgruppen utarbeidet en blogg som sitt arbeidsverktøy: Vi ønsker at bloggen skal gi inspirasjon og gode råd i arbeidet med flerkulturelle bibliotektjenester. Representanter fra Nasjonalbiblioteket og foreningen!les deltok på det første arbeidsgruppemøtet. Nasjonalbiblioteket betraktet prosjektet som et nasjonalt prosjekt og ønsket derfor å delta i det første planleggingsmøtet. Nasjonal konferanse Fornuft og følelser: En konferanse om språkfortståelse og leseglede I et flerkulturelt Norge Styringsgruppen ble spurt av foreningen!les og Nasjonalbiblioteket om å delta i planleggingen av denne konferansen, hvilket vi gjorde på vårt første møte, på et telefonmøte og via e-post. Trondheim folkebiblioteks arbeid med lesekafé på Saupstad ble presentert på konferansen av Sølvi Eriksen Lind, og Barbro Thorvalden presenterte lesesirkelarbeidet i Oslo på konferansen. Både styringsgruppe og arbeidsgruppe deltok på konferansen og hadde møter i tilknytting til konferansen. Vi hadde godt utbytte av konferanseprogrammet. Presentasjon av paper på Nordic Library Conference - Cultural Diversity, Community and Services, København Anne Kristin Undlien meldte på vegne av prosjektgruppen inn et paper til denne konferansen. Forslaget til paper ble antatt og prosjektgruppen skrev paperet sammen. På konferansen presenterte Anne Berit Helland paperet og deltok på hele konferansen. Prosjektet betaler for reise og opphold, mens Nasjonalbiblioteket betaler konferanseavgiften for de norske deltakerne som gav presentasjoner. I presentasjonen la vi spesielt vekt på partnerskap og nettverksbygging i lokalmiljøet i forbindelse med de ulike tiltakene, fordi dette har vært et klart suksesskriterium. Det viste seg også at hele konferansen bygget opp om nettopp dette gjennom de ulike foredragene, samtalene og diskusjonene i tillegg til at deltakelse på konferansen bidro til nettverksbygging blant deltakerne. Vedlagt denne prosjektrapporten ligger bildene som ble vist under presentasjonen. Anne Berit har også laget en konferanserapport på prosjektets blogg. Bibliotek som flerkulturell arena seminar i regi av Oppland fylkesbibliotek på Lillehammer Oddhild Hildre presenterte prosjektet med hovedvekt på arbeidet hun hadde vært med på ved Kristiansand folkebibliotek på denne fagsamlingen. Nå følger en presentasjon av de ulike delprosjektene. 3

4 Arfi Ahmed Abdi møter forfatter og illustratør Cecilie Seim foto: Groruddalen.no Oslo: Leseglede på Deichmans bibliotek, Stovner filial Bakgrunn Drabantbyene Stovner og Grorud har et lavt utdannelsesnivå sammenlignet med andre deler av Oslo. Det er også færre som er i ferd med å ta høyere utdannelse fra disse bydelene. I tillegg er andelen i arbeid blant de laveste i Oslo, og dette gjelder spesielt befolkningen med ikke-vestlig bakgrunn. I noen områder er andel i arbeid nede i 44% og blant de med lite utdannelse har kun 37% en eller annen type jobb. Leseglede Stovner filial ønsker å fokusere på biblioteket som en læringsarena for voksne. I tilknytting til prosjektet Leselyst og språkutvikling startet man en lesesirkel for voksne med annet morsmål enn norsk. Lesesirkelen ble ledet av Barbro Thorvaldsen, som jobber som lærer i voksenopplæringen og som bibliotekar. Thorvaldsen bruker en læremetode som heter suggestopedi i sitt arbeid med lesesirkelen. Hun har skrevet lærebøker ut fra metoden, Leseglede 1,2,3 (Thorvaldsen, B. 2010). Lesesirkelen hadde 8 møter våren 2011, I tillegg hadde de ett forfatterbesøk. Forfatteren Cevilie Seim snakket om boka Souads vesker ; Seim ble presentert i lokalavisen (Akers Avis) da hun var på biblioteket. Vi kan anbefale å bruke henne i en slik sammenheng. Barbro Thorvaldsen presentert sitt arbeid i et norsk bibliotekfagtidsskrift våren Vi hadde 6 30 deltakere på disse møtene. Barbro Thorvaldsen vil arrangere et kurs for lærere og bibliotekarer neste høst om hvordan man kan arbeide med lesesirkler. Noen av medlemmene i arbeidsgruppen kommer til å delta på dette kurset. Stovner filial ønsker å finne flere samarbeidspartnere for å gi flere grupper mulighet til å delta på lesesirkler til høsten. 4

5 Et suksesskriterium for arbeidet var samarbeidet med voksenopplæringen, noe som gjorde at vi fikk tak i mange deltakere. Deichman har i tidligere prosjekter samarbeidet med AOF om lesesirkler for flerspråklige kvinner, som følge av dette samarbeidet ønsket AOF å betale kurslederen i Leseglede-prosjektet på Stovner. Dette gjorde at Deichmanske bibliotek brukte mindre prosjektmidler enn opprinnelig planlagt. De fleste deltakerne deltok i lesesirkelen som en del av opplegget i voksenundervisningen. Lesesirkelen var åpen for alle, men vi har ikke lykkes i å få tak i mange andre deltakere så langt. Vi reklamerte for lesesirkelen ved å henge opp plakater i biblioteket, dele ut løpesedler, sende ut informasjon og kopier av plakat og løpesedler og ved å sende e-post til utvalgte personer. I tillegg skrev lokalvisa om tiltaker. Vi annonserte også på hjemmesida vår, på facebook og Origo. ( Hva skjer på Deichman. ) Lesesirkelen var vellykket. Elevene synes Barbro var en god lærer. Deltakerne gav uttrykk for at de likte programmet, og en del var spesielt begeistret for boka Souads vesker. En kvinne fra Somalia sa at boka var svært troverdig, og at forfatteren hadde beskrevet Souads følelser på en gjenkjennelig måte. Samling for kvinnegruppe i Bergen Bergen (1): Kreativt skrivekurs på Bergen Offentlige bibliotek November 2010 Bergens fribyforfattere Ayaz Khonsyawashan og Hossein Heidary holdt et kreativt skrivekurs på kurdisk og farsi/dari seks kvelder i november. Fribyforfatterne hadde vært i Norge to år. Hovedmålgruppen for tiltaket var ungdom med utenlandsk språkbakgrunn. Vi engasjerte også den tospråklige forfatteren og musikeren Pedro Carmona-Alvarez, slik at deltakere som foretrakk å skrive på norsk kunne få hjelp til tekst og dikt av Carmona-Alvarez. Vi hadde seks deltakere som skrev på tre ulike språk. Kursets seks kvelder ble viet til forskjellige litterære temaer; romanteori, dikt, teater/drama, manuskriptanalyse. Vi hadde et forberedende møte der de tre forfatterne og en tolk deltok. Carmona-Alvarez skulle åpne hver av de seks kveldene med å snakke om dagens tema, og gi deltakerne skriveoppgaver, siden dette primært skulle være et skrivekurs og ikke en forelesningsrekke. 5

6 På grunn av fribyforfatternes begrensede norskkunnskaper, var det vanskelig for fribyforfatterne å skjønne det Carmona-Alvarez sa, og Carmona-Alvarez ante bare konturene av hva fribyforfatterne snakket om til deltakerne. Fribyforfatterne skulle gå igjennom ungdommens tekster på deres morsmål. I løpet av kurset ble det tydelig at fribyforfatterne heller ville holde forelesninger enn å jobbe med de skriftlige oppgavene studentene hadde fått. Dette gav studentene verdifull tid med samtale om litterær teori med forfatterne, men de fikk da ikke god nok anledning til å samtale om oppgavene. Vi tror deltakerne hadde hatt større utbytte av en mer praktisk tilnærming der de måtte jobbe med egne tekster ut i fra tema for kvelden. Tidligere erfaring tilsier at praktisk arbeid med tekstene er det deltakerne lærer mest av, da får de et kvalifisert blikk på sin tekst og lærer å se både styrker og svakheter ved eget arbeid. Dette er en arbeidsform vi er vant med i Norden. Vi har en teori om at fribyforfatterne kommer fra en tradisjon hvor undervisningen i større grad foregår via tradisjonelle forelesninger, og at dette var et forhold vi ikke hadde tatt nok hensyn til. Derfor vil vi anbefale enda grundigere forarbeid til et slikt kurs, for å forsikre seg om at man er enige om arbeidsform. Det er også mulig det ville vært klokt å ha tolk tilstede i hvert fall innledningsvis hver kveld, slik at alle parter har klart for seg hva man skal jobbe med. Bedre kommunikasjon og bedre mulighet til å overvinne språkbarrieren er nødvendig for å få et mer velfungerende kurs. Bergen (2): Lesegruppe for minoritetsspråklige kvinner høsten 2010 og våren Biblioteket arrangerte lesegruppe for flerspråklig kvinner hver tirsdag fra kl Gruppen møttes fra høstferien 2010 til og med 14.juni Det deltok 8-19 kvinner på samlingene. Biblioteket samarbeidet med Mottaks- og kompetansesenteret for flyktninger (MOKS) om påmelding til gruppen. De fleste deltakerne deltar i introduksjonsprogrammet til kommunen. Resten har meldt seg på direkte til biblioteket. MOKS bidro til gruppen med et lite tilskudd. 6

7 Formålet med gruppen var å praktisere norsk muntlig i en sosial setting ved å lese og snakke om det vi leste. Vi ønsket å skape leseglede og stimulere leselyst, samtidig som vi skapte et sosialt fellesskap og nettverk for deltakerne. Vi startet gruppesamlingen samlet med for eksempel en runde rundt bordet med korte kommentarer fra alle i forhold til et spørsmål, opplesning av et dikt, vi sang en sang sammen eller vi hadde en runde med et ordspill med kort. Vi sørget for at alle deltok. Fra nyttår til påske delte vi gruppen i to etter språknivå med en ansatt i biblioteket som leder for hver gruppe. I høst og i vår holdt vi gruppen samlet med en ansatt som leder. Vi hadde kaffe, te, frukt og kjeks i pausen, og ønsket å ha en uformell tone. Ved oppstart i høst hadde vi besøk av forfatter Tanja Kjeldset som snakket om og leste fra bøkene sine. Det var populært i gruppen, selv om ikke alle kunne forstå alt som ble sagt. Deltakerne ble smittet av forfatterens engasjement og entusiasme og valgte seg en av hennes bøker til å lese i gruppen. I januar hadde vi byvandring med Gunnar Staalesen til stor glede for deltakerne og lederne! Vi hadde på forhånd lest Gunnar Staalesens bok Duen fra Bergen med handling fra Bergen og fulgte i hovedpersonens fotspor. Da deltakerne evaluerte opplegget på slutten av året, skrev alle at lesegruppen hadde fått dem til å ville lese mer. Å lese høyt fra bøker sammen, spille med ordkort og å gå på byvandring var de mest populære aktivitetene, ved siden av å snakke og fortelle. Biblioteket anser lesegruppen som et vellykket prosjekt og ønsker å fortsette med dette arbeidet. Vi kunne ønske oss å ha lesegruppen annenhver uke fordi forberedelsene ril møtene er krevende. Men så lenge vi samarbeider med MOKS kreves det at vi har ukentlige samlinger. Samarbeidet med MOKS er av stor verdi. Vi tror også vi på sikt vil trenge noe mindre tid til forberedelser pga erfaringsdeling i prosjektet og fordi vi blir mer rutinerte. 7

8 På byvandring med Gunnar Staalesen Trondheim: Språkkafeér i Trondheim Saupstad Saupstad bibliotek ligger I en bydel I Trondheim med innbyggere fra mange forskjellige land. Innbyggerne snakker totalt mer enn 30 ulike språk. I forbindelse med prosjektet Leselyst og språkforståelse startet vi Språkkafé her. Vi ønsket at Språkkaféen skulle være et viktig bidrag i forbindelse med inkludering, språkopplæring og leselyst hos flerspråklige. Målgruppen var flerspråklige som trengte et sted å praktisere norsk og lære mer om norsk kultur. Vi startet Språkkaféen januar Etter en lang oppstartsperiode kan vi nå si at Språkkaféen er i full drift, og den har blitt en suksess! Språkkaféen er et samarbeid mellom Saupstad bibliotek og Saupstad frivillighetssentral. Vi inviterer til Språkkafé hver tirsdag kl To kjempedyktige damer driver kaféen: Sigrun Helle, som deltar som frivillig fra frivillighetsentralen og Gyro Rygnestad, som er pedagog, deltar via biblioteket. Vi var svært aktive for å verve deltakere. Vi hengte opp plakater mange steder, men ingen kom. For å få tak i deltakere måtte vi oppsøke dem der de vanligvis var. Vi kontaktet voksenopplæringen, snakket med NAV og INN (Kvalifiseringssenteret for innvandrere). I tillegg fikk vi omtalte av tiltaket i den lille lokalavisa for området. Etter hvert begynte folk å komme. I dag har Senteret for voksenopplæringen 8 plasser på Språkkaféen mens de resterende 8-10 plassene er forbeholdt de som bor i bydelen. På Språkkaféen har vi fokus på å skape en ufarlig og hyggelig atmosfære slik at ingen trenger å være redd for å dumme seg ut. Vi prøver å ikke være for lik en vanlig skole/undervisningssituasjon, men vi har alltid med pedagogiske verktøy i arbeidet. Vi tar hensyn til hva deltakerne ønsker å snakke om, men har alltid tenkt på et tema å ta opp dersom det ikke dukker opp forslag. Vi planlegger et opplegg og videre progresjon for hver tirsdag. Vi har ulike typer aktiviteter for å sørge for at konversasjonen ikke dør ut og for å sikre at alle får mulighet til å si noe. En populær aktivitet har vært hukommelsesleken Kims lek. Avisartikler har også blitt brukt som bakgrunn for samtale. En gang tok vi utgangspunkt i en notis om en som hadde vunnet i 8

9 lotto og snakket om hva vi ville ha gjort dersom vi vant i lotto. Man kan snakke om det aller meste. Vi går på museum eller lignende ca. en gang i året. For å få mest mulig ut av museumsbesøket forbereder vi oss på forhånd. Deltakerne på Språkkaféen kommer fra mange forskjellige land, fra Japan, Irak og Bhutan. Felles for alle deltakerne er at de sier de nå har fått et større nettverk og at de trives med å delta på Språkkaféen. Byåsen og fransk Språkkafé På Byåsen bibliotek planla vi å starte opp en fransk Språkkafé sist vinter. Byåsen bibliotek er samlokalisert med Byåsen videregående skole, og tanken var at denne språkkaféen skulle være et samarbeid mellom elevene og lærerne på skolen. Elevene fra voksenopplæringen på Helse- og sosialfag på skolen skulle bidra på Språkkaféen. På denne linjen går det elever med fransk-afikansk bakgrunn. I tillegg tenkte vi at franskelevene på videregående skole skulle delta. Vi gikk også ut og inviterte lokale lånere gjennom å snakke med dem på biblioteket, via plakater og via annonsering på nett og brosjyrer. Vi brukte midttimen annenhver uke til denne aktiviteten. Vi hadde Språkkafé noen få uker, men fikk ingen deltakere, så vi bestemte oss for å stoppe aktiviteten. Vi tror tidspunktet for aktiviteten ikke var godt, da midttimen blir brukt til veldig mye forskjellig. Selv om mange var entusiastiske i utgangspunktet, førte ikke dette til at elevene deltok på tilbudet. Vi ønsker nå å starte opp en norsk Språkkafé på Byåsen. Vi skal ha et møte med Internasjonal Kvinnegruppe i byen for å høre om de vil være med. Vi vil også kontakte INN, finne et godt tidspunkt på dagen (ikke kveldstid) og en oppstartsdato. Vi kommer enten til å bruke en bibliotekansatt eller en frivillig som leder for kaféen. Språkkafé på hovedbiblioteket I midten av april 2011 startet vi Språkkafé på hovedbiblioteket. Vi samarbeidet med INN, som ønsket at noen av deres deltakere på det to-årige introduksjonsprogrammet skulle delta på Språkkaféen. Vi fikk en liste med ti deltakere, fire av disse har deltatt. Vi har ikke annonsert dette tilbudet, for vi anså en gruppe på ti som passende deltakerantall. Vi har likevel gradvis fått flere deltakere, slik at vi nå har åtte deltakere. Opplegger er det samme som for Språkkaféen på Saupstad. En ansatt på Saupstad og to ansatte på hovedbiblioteket drifter tilbudet. Vi ønsker å utvide tilbudet til høsten og er derfor på jakt etter flere samarbeidspartnere. 9

10 Stavanger (1): Bokpraten Bibliotekbesøk på Sølvberget Hver torsdag har vi invitert gjester til å snakke om bøker på biblioteket. Det kan være kjente personer i lokalmiljøet, som snakker om favorittbøker eller leseopplevelser. Det kan være forfattere som leser fra sine egne bøker. Vi inviterer både forfattere av prosa og sakprosa. Denne ordningen har eksistert som en del av kulturbiblioteket I Stavanger sitt tilbud i nesten fire år, og publikum har blitt mer og mer klar over ordningen. Det er aldri mindre enn 40 tilhørere og ofte så mange som 100 som hører på. Som en del av vårt prosjekt ble det bestemt at en gang i måneden skulle Bokpraten fortelle historien til norske innvandrere. Vi ønsket å få fram suksesshistoriene, da det er mer en nok av historier som får fram problemer og vansker i forbindelse med innvandring. Samtidig vet vi at det også er mange som får et godt liv i Norge av dem som kommer hit, mange som til og med gjør suksess. Så vi hadde fire innvandrer-forfatter-gjester på Bokpraten våren Det var vellykket. Tilhørerne satte stor pris på å få høre disse nye stemmene. Det vi må jobbe enda mer med er hvordan vi kan få gjort tilbudet kjent overfor innvandrergrupperingene. 10

11 Vi vil fortsette med Bokprat til høsten, og også da invitere inn forfattere med innvandrerbakgrunn spesielt. Elver fra St.Svithun vg skole Stavanger (2): Ungdom leser på skolen I Stavanger går all ungdom mellom 13 og 16 år med minoritetspråklig bakgrunn på Svithun skole. Dette er ungdom som skal lære seg norsk. Biblioteket startet et lese-prosjekt i samarbeid med lærere og elever. Biblioteket kjøper bøker til hver elev som elevene leser på skolen sammen med læreren. Elevene skriver en logg der de forteller oss på biblioteket hva de liker og misliker ved bøkene. De forteller også hva som er lett og hva som er vanskelig å forstå. Når de er ferdige, kommer bibliotekaren på besøk for å snakke om boka og vise en film basert på boka de har lest. Vi leste Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren med de yngste elevene. Overraskende nok var den boka litt for vanskelig. Elevene på 14 år leste Susan Hinton s Outsiderne. Det passet perfekt. De eldste elevene år leste Ingvar Ambjørnsens Brødre i blodet. Det fungerte ikke bra. Tempo i boka var for langsomt og boka var på en måte for voksen for leserne, MEN de satte stor pris på filmen. Vi kommer til å fortsette med dette prosjektet høsten

12 Stavanger (3): Kreativt skrivekurs Full konsentrasjon på Sølvberget Høsten 2010 arrangerte kulturhuset Sølvberget et skrivekurs som en del at et prosjekt I samarbeid med ICORN (International cities of refuge network) og et EU-prosjekt, Sherazad 2. Skrivekurset var for både etnisk norsk ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. Kurset fant sted om ettermiddagen på Madla bibliotek. Vi leide inn en norsk dikter, Odveig Klyve, og en norsk/arabisk dikter, Mansur Rajih, tidligere fribyforfatter fra Yemen. Mange ønsket å delta på kurset, men dessverre endte kurset likevel opp med få deltakere. Selv om mange sa de ville delta, så kom de likevel ikke. Vi tror idéen bak kurset var god, men konstaterer at tid og kostnader brukt på prosjektet ikke står i forhold til at så få deltok på kurset. Dersom vi gjør dette igjen, vil vi samarbeide i enda større grad med lærerne og arrangere kurset som en del av elevenes undervisning. Vi er veldig glad for at vi fikk anledning til å delta med disse tre prosjektene, og også glade for å være en del av et nasjonalt nettverk. 12

13 Frivillige pensjonister og elever fra Kongsgård skolesenter i Kristiansand Kristiansand samarbeid med leseombud Kristiansand folkebibliotek har i mange år samarbeidet med Kongsgård skolesenter og pensjonister som arbeider frivillig som leseombud og som leder lesegrupper for elever ved Kongsgård skolesenter. Disse elevene skal lære seg norsk. Dette arbeidet ble videreført som en del av prosjektet. Elevene som deltok i prosjektet, skal ta grunnskoleeksamen våren De brukte leseboka Kontekst. Kongsgård skolesenter er den skolen i Kristiansand som tar hånd om innvandrere som skal lære norsk det er kun elever med innvandrerbakgrunn på skolen. Skolen har både barn og voksne som elever. Vi brukte prosjektmidler for å kjøpe læreboka Kontekst til leseombudene som jobbet med prosjektet. Elevene, leseombudene og læreren til elevene møtte opp hver torsdag kl på Kristiansand folkebibliotek. Elevene ble delt opp i fire grupper og opplegget varte til Vi brukte 10 frivillige det var ikke de samme frivillige som møtte opp hver uke. Leseombudene satte selv opp timeplanen når de forskjellige skulle delta. Vi startet med 22 elever, men noen sluttet. Alle hadde ikke oppholdstillatelse og noen ble sendt hjem til sitt hjemland. 13

14 Prosjektet er en del av undervisningen for elevene, derfor var det viktig å bruke læreboka Kontekst. Leseombudene skal ikke fungere som lærere, men noen av pensjonistene var pensjonerte lærere. Vi arbeidet med dagens tekst, som læreren hadde gitt beskjed om. Samtalen rundt teksten gir imidlertid ofte assosiasjoner ganske fjernt fra originalteksten. Muligheten til å snakke om teksten er en viktig del av læringsprosessen. Elevene poengterte at det var flott at alle fikk anledning til å lese høyt når de var sammen med leseombudene. Vi la vekt på det sosiale. Det var positivt at unge mennesker fikk mulighet til å bli kjent med eldre mennesker med norsk bakgrunn, og at de ble vant til å bruke biblioteket. Vi serverte kaffe/te og hjemmebakt kake hver gang, vi hadde en avtale med en ansatt på biblioteket som lagde kakene. Pausen og det sosiale er viktig og det fungerte også bra. Et annet suksesskriterium var at leseombudene hadde et godt forhold til læreren. Læreren skal ikke delta på møte mellom elevene og leseombudene, da kan læreren fort blir den som overtar opplegget, men det skal være lett å komme i kontakt med læreren, å få spurt om det man lurer på og å få råd. Derfor er det viktig at læreren går sammen med klassen til biblioteket. Vårt prosjekt har beskjeftiget seg mest med språkforståelsen til elevene. Men som en viktig del av prosjektet fikk elevene møte den norske forfatteren Rune Belsvik i desember. Det var veldig populært og også noe elevene så fram til. Som en avslutning av prosjektet arrangerte vi en båttur, for å feire alt det gode arbeidet som var gjort av elever, leseombud, lærer og bibliotekansatte i prosjektperioden. Leseombudene får ikke betalt for sin innsats, så det er viktig å sørge for at de får annen type belønning. Det er lett å tenke at dette er et greit prosjekt å lede, fordi bibliotekansatte ikke leder samlingene på biblioteket, men fungerer som koordinator og møteplass. Det stemmer, men vår erfaring er at det tar mye tid å ta godt vare på både elever, leseombud og lærer og denne innsatsen må ikke undervurderes dersom du ønsker å få et godt resultat. Vi er veldig fornøyd med vårt arbeid, og det er også lærerne, leseombudene og elevene: Lærerne og skolen: - Vi setter pris på den sosiale delen av prosjektet, våre elever er stolte av at de kjenner vanlige norske innbyggere. De andre klassene er faktisk litt misunnelig på elevene som deltar I prosjektet. - Som et resultat av prosjektet mener vi at elevene har blitt flinkere til å spørre når de ikke forstår. Vi tror de har lært noen teknikker for å få en mer omfattende forståelse. (comprehensiv understanding) - Vi ønsker å fortsette med denne type arbeid. Leseombudene: - Vi ønsker å fortsette med denne type arbeid. Vi satte spesielt stor pris på den ros og anerkjennelse vi fikk av elevene. - Vi ønsker å arbeide med andre tekster enn pensumtekster, tekster vi selv kan velge, og kanskje ikke så vanskelige tekster. Elevene: - Vi synes denne måten å jobbe på er nyttig. - Vi likte at vi fikk besøke biblioteket. - Det aller beste med prosjektet var å bli kjent med de vennlige leseombudene, å få snakke sammen og å få tid til å lese høyt. - Mange av oss har, som et resultat av prosjektet, fått større leseglede. - Leseombudene kunne forklare vanskelige ord, og fortelle mye om Norge som vi ikke visste. Leseombudene var flinke til å forklare. 14

15 Møte på biblioteket i Kristiansand Oppsummering utvikling gjennom samarbeid hva lærte vi av å jobbe sammen dette året? Om prosessen: Prosjektet inneholder både suksess-historier, det er flest slike, og noen mindre vellykkete erfaringer. De mindre vellykkede erfaringene inneholder også nyttig læring, vi ble blant annet klar over noen fallgruver. I utviklingsarbeid er de negative erfaringene like nyttige som sukess-historiene. Prosjektdeltakerne hadde er sterk opplevelse av at vi jobbet sammen I en læringsprosess, prosjektet var ingen konkurranse mellom fem deltakende bibliotek. Deltakerne hadde en god dialog på fellesmøtene og det var godt å få snakke med kollegaer som jobbet med samme fagområdet og få utveksle erfaringer. Prosjektet bidro helt klart til at den enkelte fikk et større faglig nettverk på området. Mange jobber forholdsvis alene med flerkulturelle bibliotektjenester på sitt bibliotek, også på større folkebibliotek i Norge. Prosjektet var inspirerende fordi det sørget for at vi jobbet systematisk, at vi videreutviklet tjenestetilbudet og at vi rapporterte og delte erfaringer. Prosjektet gjorde oss mer fokusert på arbeidsområdet, og gav også deltakerne perspektiver på betydningen av det flerkulturelle bibliotekarbeidet. Det var inspirerende å jobbe sammen 1+1 er mer enn 2! Resultatene: 15

16 Vi utvekslet verdifulle tips på god litteratur å bruke i arbeidet. Vi lagde en egen side med lesetips på vår blogg: Bibliotekene som har deltatt i prosjektet, ønsker å kunne bidra med praktiske råd til andre bibliotek som ønsker å starte lignende arbeid. Når det er sagt er vi klar over at mange andre bibliotek også gjør godt arbeid på dette område. Alle de lokale prosjektene hadde en eller annen form for samarbeidspartner. Vi mener det er viktig. Biblioteket når lenger ut og gjør en bedre jobb i samarbeid med andre som jobber innen dette området. Dersom du skal begynne med noe gjør det enkelt i starten. Lær å gå før du løper. Det som er viktig er at man starter. Det er videre viktig å feire sine seire. Og viktig at man ikke tar sine eventuelle nederlag altfor høytidelig. Den eneste som ikke feiler, er den som aldri gjør noe som helst. Behovet for gode flerkulturelle bibliotektjenester i Norge i regi av folkebibliotekene er stort. Nok en gang elevene fra St.Svithun i Stavanger IIn 16

17 17

Utviklingsmidler Sluttrapport Språkvenn (Ref #66c7fc3) Tildelt beløp: Varighet: Ettårig Kategori: Fritt forsøk. Opplysninger om søker

Utviklingsmidler Sluttrapport Språkvenn (Ref #66c7fc3) Tildelt beløp: Varighet: Ettårig Kategori: Fritt forsøk. Opplysninger om søker Tildelt beløp: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek / 974601354 Strømgaten 6 5015 Bergen http://bergenbibliotek.no Institusjonens

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

Virksomheten ved Moss folkebibliotek

Virksomheten ved Moss folkebibliotek Virksomheten ved Moss folkebibliotek Rapport fra praksisperioden 04.01.16 05.02.16 Siv Astri Nilsen Fjørtoft Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling

Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Barnebibliotekarenes rolle i barn og unges leseutvikling Prosjektet Teksten i bruk Litteraturformidling og leseprosjekt De gode samarbeidspartnerne Teksten i bruk tekster i alle fag INN I TEKSTEN UT I

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Utviklingsmidler Sluttrapport Konferanse om språkkafeer (Ref #de0099b7) Tildelt beløp: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder

Utviklingsmidler Sluttrapport Konferanse om språkkafeer (Ref #de0099b7) Tildelt beløp: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Sluttrapport Konferanse om språkkafeer () Nye samarbeidsformer og partnerskap Hverdagsintegrering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Bok til alle i voksenopplæring

Bok til alle i voksenopplæring Bok til alle i voksenopplæring Søknadssum 516 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Leser søker bok Adresse LITTERATURHUSET WERGELANDSVEIEN 29 0167 OSLO Organisasjonsnummer 985160414 Hjemmeside

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

«Alle mennesker har rett til et mobilisert nettverk» Hva er et familie- og nettverksråd?

«Alle mennesker har rett til et mobilisert nettverk» Hva er et familie- og nettverksråd? «Alle mennesker har rett til et mobilisert nettverk» Hva er et familie- og nettverksråd? Gjeldene fra november 2017 Innhold Hva er familie og nettverksråd...03 Når kan det brukes... 04 Hva kan du spørre

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Bokmerke Norden (Ref #971e8461)

Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Bokmerke Norden (Ref #971e8461) Søknadssum: 50 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9)

Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Boka i sentrum i spredtbygde strøk. (Ref #5262bde9) Søknadssum: 70 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Nye formidlingsmetoder

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Leseprosjekt våren 2017

Leseprosjekt våren 2017 Leseprosjekt våren 2017 hele Skullerud leser Leseprosjekt våren 2017 hele Skullerud leser Uke 16, 17 og 18 er det duket for vårens vakreste eventyr. I tre uker jobber vi i litteraturens eventyrlige verden,

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Informasjon til læreren Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den

Detaljer

Å bli kjent med matematikk gjennom litteratur

Å bli kjent med matematikk gjennom litteratur Å bli kjent med matematikk gjennom litteratur Hva sier Rammeplan for barnehagen? I Rammeplanens generelle del skal barna oppleve et stimulerende miljø i barnehagen som støtter deres lyst til å leke, utforske,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Glade og flinke innvandrere Behov Tiltak og plan Resultater Evalueringer og tilbakemeldinger Praksis De andre og vi - og demokrati Ønske og vilje Visjon og verktøy Mange innvandrergrupper uten rettigheter

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket»

Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på biblioteket» Sluttrapport for prosjektet «Kidsa koder på» Kristiansand folkebibliotek Kristiansand v/ Adnan Agic, IKT-koordinator 27.12.2014 adnan.agic@kristiansand.kommune.no 41515140 Bakgrunn Våren 2014 fikk Kristiansand

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende!

Våren 2016 Ullensaker bibliotek. Program. Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Våren 2016 Ullensaker bibliotek Program Kunnskaps-, kultur- og møteplassen tilgjengelig, attraktiv og utviklende! Ullensaker bibliotek - det moderne biblioteket i flyplasskommunen Ullensaker! Som vertskapskommune

Detaljer

DEICHMANSKE BIBLIOTEK

DEICHMANSKE BIBLIOTEK DEICHMANSKE BIBLIOTEK Deichmanske biblioteks strategi 2014 2018 BIBLIOTEK Biblioteket utvider våre horisonter og endrer våre liv. Det er en arena for kunnskap og inspirasjon. Det gir oss mennesker tilgang

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Hvordan drive lesestimulering?

Hvordan drive lesestimulering? Hvordan drive lesestimulering? Prosjektet er utarbeidet av Hanne Dahll-Larssøn og Else Marie Nesse og er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand folkebibliotek og Pedagogisk senter. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR

FOLKEBIBLIOTEK SOM KUNNSKAPSAKTØR Rapport fra perioden 1. mai 2018 til 13. februar 2019 Søknadssum: 600 000 Varighet: Treåring. Prosjektperiode: 1. mai 2018 30. april 2021 Kategori: Innsatsområder Utvikling av nye bibliotektjenester Formidling

Detaljer

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund

Nordic Library Conference 14.mai 2012. Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Kultur, inkludering og deltaking Bibliotekene som møteplass i et flerkulturelt samfunn Nordic Library Conference 14.mai 2012 Oppland fylkesbibliotek Gunhild Aalstad Håvard Lund Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR HJERTE AV GLASS. Prosjektnummer 2016/FB78737

SLUTTRAPPORT FOR HJERTE AV GLASS. Prosjektnummer 2016/FB78737 SLUTTRAPPORT FOR HJERTE AV GLASS Prosjektnummer 2016/FB78737 Innledning: I løpet av skoleåret 2016/17 ble forestillingen Hjerte av glass fremført for nærmest alle elever fra 5.-10.trinn i Kristiansand

Detaljer

Forslag til enkelt etterarbeid i forbindelse med besøk av forestillingen Hjerte av glass

Forslag til enkelt etterarbeid i forbindelse med besøk av forestillingen Hjerte av glass Forslag til enkelt etterarbeid i forbindelse med besøk av forestillingen Hjerte av glass Spørsmål som kan benyttes i samtale med elevene etter forestilling: 1) Hva synes du om forestillingen? Hva gjorde

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Fra Kongsvinger til Alvdal, mandag 11.11 til tirsdag 12.11. 1. Bibliotekrom Førsteinntrykk i bibliotekrommet Området rundt skranken er ganske åpent, og man blir

Detaljer

Konferanse om språkkafeer (Ref #de0099b7)

Konferanse om språkkafeer (Ref #de0099b7) Konferanse om språkkafeer (Ref #de0099b7) Søknadssum: 120 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye samarbeidsformer og partnerskap Hverdagsintering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI)

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) 12. - 15. april 2016 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i Lozanovmetoden ( suggestopedi) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning

bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning bodøungdommedvirkning Tekst og foto: Ingvild Festervoll Melien Mars 2015 I Bodø går voksne på kurs for å lære av ungdommen. FRUKT står det med store bokstaver. Gul skrift på rød bakgrunn. Man ser det på hettegensere, bærenett,

Detaljer

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune

Aktiviteter for menn. Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Aktiviteter for menn Enhet Omsorgstjenester Haugvoll Sarpsborg kommune Vigdis Prüfer og Marit Hornnes Enhet Hvorfor akkurat menn? Forskning viser at menn lettere blir passivisert i sykehjem enn det kvinner

Detaljer

DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås

DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

1. Hvilken rolle/stilling har du i din kommune/virksomhet?

1. Hvilken rolle/stilling har du i din kommune/virksomhet? 1. Hvilken rolle/stilling har du i din kommune/virksomhet? 17.09. 19:04 10 9 8 7 6 50, 27,1% 20,8% 1 2,1% 0, 2. Hvilke samlinger har du deltatt på i nettverket EN AV OSS? 17.09. 19:04 10 9 83,3% 8 7 6

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger.

Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Å lykkes i kulturmøte med særlig vekt på foreldresamarbeid. Daniella Maglio og Barbro Kristine Vågen PP-tjenesten i Stavanger. Det var en gang og eventyret fortsetter «Ny vin i gammel flaske eller ny

Detaljer

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport

En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport Overvinn epilepsiens makt, bli mer aktiv! En aktivitetsleir for ungdom med epilepsi. Rapport 2013 1 Forord Helse og rehabiliteringsprosjektet (M)aktiv, en aktivitetsleir, ble arrangert i løpet av februar

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SEPTEMBER 2014 Hei alle sammen Vi er nå kommet til oktober måned og i september har vi brukt mye tid på å bli kjent med hverandre og rutinene på avdelingen. Vi ser nå at barna begynner

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) i Oslo 29.mars 1. april 2017 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2018 PEDAGOGISK OPPLEGG UNGDOMSSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE Årets tema: «Vær raus» Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole Merk: det finnes et eget opplegg for barneskole,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

KfM. Leseforståelse. 13 juni 2017 Lyngdal voksenopplæring (LVO)

KfM. Leseforståelse. 13 juni 2017 Lyngdal voksenopplæring (LVO) KfM Leseforståelse 13 juni 2017 Lyngdal voksenopplæring (LVO) Litt om bakgrunnen: Høsten 2016: I arbeidet med en prosjektskisse tok vi utgangspunktet i følgende tema fra brevet fra UiA: 3) Samarbeid (og

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Årsrapport Hverdagshjelpen 2017

Årsrapport Hverdagshjelpen 2017 Årsrapport Hverdagshjelpen 2017 Et samarbeidsprosjekt mellom Lyngdal kommune hjemmebaserte tjenester, Lyngdal Røde Kors, Livsglede for eldre, Lyngdal Frivilligsentral, og Eilert Sundt videregående skole,

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3)

Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Hva sier boka? (Ref #4a066bd3) Søknadssum: 310 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer