BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER"

Transkript

1 BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

2 TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,99 % 44,42 % 43,96 % 43,21 % 44,03 % 43,01 % #DIV/0! #DIV/0! 46,31 % 43,49 % 43,70 % 43,15 % 41,94 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER RENHOLDSUTGIFTER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER

3 7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD 0 RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

4 SAMMENLIGNING Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD PROSJEKTER 3999 SOMMERKVARTERET SUM PROSJEKTER SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VAREKOSTN) ,99 % 44,60 % 45,69 % 42,01 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM LØNNSKOSTNADER KOMPETANSEKOSTNADER 5500 KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. - KOMPETANSE INTERNE ARR. - SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER

5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 TRANSPORTKOSTNADER LEIE, LOKALER RENHOLDSUTGIFTER ANDRE KOSTNADER LOKALER LEIE, MASKINER LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIELL SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTE, KURS, OPPDATERINGER OG LIGNENDE ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFONKOSTNADER EDB-KOSTNADER REISEKOSTNADER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG KULTURSTØTTE MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER TONO / GRAMO TV-ABONNEMENT BANK-OG KORTGEBYRER ANDRE KOSTNADER ANDRE KOSTNADER - IKKE FRADRAG KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE ETC SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM KOSTNADER (VARE, LØNN, KOMP OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD 8300 SKATTEKOSTNAD SUM SKATTEKOSTNAD RESULTAT ETTER SKATTEKOSTNAD

6 SALGSINNTEKTER OG VAREKOSTNADER Beskrivelse: Dette arket omhandler alle salgsinntekter og varekostnader for salg i barene KONTO SALGSINNTEKTER SUM SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG, SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET TOTALT KONTO VAREKOSTNADER SUM INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET TOTALT ØNSKET DEKNINGSGRAD FOR VAREKOST PUTTES HER DEKNINGSGRAD ØL 45 % 45 % IMPORTØL 33 % 35 % VIN 48 % 54 % SOFTSPRIT 68 % 68 % MINERALVANN 50 % 54 % TOBAKK 20 % 20 % KAFFE, TE MM 30 % 65 % BRENNEVIN 55 % 55 % RUSBRUS, CIDER 60 % 50 % SNACKS 80 % 80 % MATVARER 30 % 30 % ANNET 0 % 0 % TOTALT 43,25 % 46,33 % DEKNINGSBIDRAG SUM ØL IMPORTØL VIN SOFTSPRIT MINERALVANN TOBAKK KAFFE, TE MM BRENNEVIN RUSBRUS, CIDER SNACKS MATVARER ANNET TOTALT

7 DRIFTSINNTEKTSKONTOER Beskrivelse: Dette arket omhandler alt utenom salgskonti på inntektssiden Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N11): Utgår Periodisering FALSE Avdelingsfordeling TRUE SPONSORINNTEKTER Sponsorer Totalt Sluttføring & periodisering Totalt TRUE Totalt BILLETTINNTEKTER Studentkamp Slipphelhus Totalt Totalt? Sluttføring & periodisering Studentkamp TRUE Totalt DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD Renhold Lønnstilskudd Totalt UiB Halv lønn til administrativ leder inkl. FP, AGA & Pensjon Sluttføring & periodisering Renhold TRUE Lønnstilskudd TRUE Totalt ANDRE LEIEINNTEKTER Moving heads Leieinntekter, eksterne aktører Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Moving heads FALSE Eksterne - Leieinntekter TRUE Totalt

8 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER Inntekter, kopimaskin Inntekt per år Sluttføring & periodisering Kopiering TRUE Totalt

9 3999 SOMMERKVARTERET Beskrivelse: Budsjettert overskuddsramme for SommerKvarteret. SK har eget prosjektbudsjett og regnskap. Fortløpende regnskap føres normalt TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Overskudd Totalt Overskudd TRUE Totalt

10 LØNNSKOSTNADER Beskrivelse: Personalkostnader for den lønnede delen av organisasjonen (%) (%) (%) (%) Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N16) Utgår GODKJENT REST Arbeidsgiveravgift 14,10 % Pensjon% 2,00 % Periodisering TRUE 0 Feriepenger, høy sats 12,00 % Gebyrer Avdelingsfordeling TRUE 0 Feriepenger, lav sats 10,20 % LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE Administrativ leder Kjøkkensjef Overtid Lønn Lønn Utbetaling Lønn uten FP Lønn uten FP Uten FP Sluttføring & periodisering Administrativ leder TRUE Kjøkkensjef TRUE Overtid TRUE Totalt LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE Skiftsats 896 Overtid 179 Smuss 100 Ukeskift 17 Estimert kpi-regulering på 3,5% fra 1, jaunar januar 2014 Antall Kostnad Uker i mnd. Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Skift Verv Overtid Smuss Opplæring Kostnad Januar Februar 4, Mars 4, April 4, Mai 4, Juni Juli August 3, September 4, Oktober 4, November 4, Desember 2, TOTALT Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt SOMMERLØNN Sluttføring & periodisering TRUE Totalt YRKESSKADEFORSIKRING Tryg Sluttføring & periodisering Tryg TRUE Totalt

11 5500 KURSING, PERSONELL Beskrivelse: Kompetansehevende tiltak for frivillige via eksterne kursholdere TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Fritt administrert av PG Ansvarlig vertskap Kraft Vår Høst Rettsvesenet Ordensvaktkurs Vår Vår Lyd Totalt Vår Høst Høst Lys Høst Totalt Totalt Scene Utviklingsseminar Totalt Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Fritt administrert av PG TRUE Ansvarlig vertskap TRUE Kraft TRUE Utviklingsseminar TRUE Rettsvesenet TRUE Ordensvaktkurs TRUE Totalt

12 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Beskrivelse: Jobbmat og produksjon av internkort TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Internkort Jobbmat Totalt Kraft Vakt Sluttføring & periodisering Internkort TRUE Jobbmat TRUE Jobbmat TRUE Totalt

13 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Beskrivelse: Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) SemesterKickoff HMS-Kurs Dorgeseminar Vår Vår Vår Høst Høst Høst Totalt Sluttføring & periodisering SemesterKickoff TRUE HMS-Kurs TRUE Dorgeseminar TRUE Totalt

14 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Beskrivelse: Interne arrangemeneter med sosialt fokus TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Interne arr. Kvartfestival Årsfest Administrasjonsmiddag Syttende mai Totalt Totalt Totalt Totalt Total Dugnader Totalt Sluttføring & periodisering Interne arr TRUE Dugnader TRUE Kvartfestival TRUE Årsfest TRUE Administrasjonsmiddag TRUE Syttende Mai TRUE Totalt

15 5993 REKRUTTERING Beskrivelse: Alle kostnader i forbindelse med rekrutteringstiltak TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt

16 5994 SOSIALPENGER Beskrivelse: Arbeidsgruppenes sosialpenger. Kvast delegerer TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Vår Høst Totalt Totalt Sluttføring & periodisering Vår TRUE Høst TRUE Totalt

17 5995 TRANSPORTREFUSJONER Beskrivelse: Transport av frivillige på grunnlag av gjeldende reglement TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) TRANSPORTREFUSJONER Skjenkegruppen Vaktetaten Kraftetaten PG Vår Vår Vår Vår 300 Høst Høst Høst Høst 300 Sluttføring & periodisering Skjenkegruppen TRUE Vaktetaten TRUE Kraftetaten TRUE PG TRUE Totalt

18 6100 TRANSPORTKOSTNADER Beskrivelse: Frakt og forsikring ved vareforsendelse TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Verditransport Kraftetaten Vår Totalt Høst Totalt Verditransport TRUE Kraftetaten TRUE Totalt

19 6360 RENHOLDSKOSTNADER Beskrivelse: Forløpende renhold og avtalt nedvask TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Årlig renhold Nedvask Ekstra vasking Måned Totalt Totalt Antall 9 Totalt Årlig renhold TRUE Ekstra vasking TRUE Nedvask TRUE Totalt

20 6400 LEIE, MASKINER Beskrivelse: Større maskineri som f.eks. lift TIL BUDSJETT Nedenfor kan selskapet lage grunnlag for denne konto, så lenge totalsummen på kontoen legges inn i denne cellen (N7) Kraft Totalt Kraftetaten TRUE Totalt

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Forretningsplan for. Dato/sted

Forretningsplan for. Dato/sted Forretningsplan for Dato/sted INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forretningsidé 2. Personopplysninger 3. Produkt/tjeneste og produksjon 4. Marked 5. Markeds- og salgsaktiviteter 6. Økonomi 7. Kapitalbehov og finansiering

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset

Innkalling til. Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset Innkalling til Generalforsamling Mandag 14. desember kl. 19.00 i klubbhuset Medlemsblad Høsten 2009 GENERALFORSAMLING DESEMBER 2009 SAKSLISTE: Sak 1. Valg av møteleder og referent Sak 2. Godkjenning av

Detaljer