% av oms. Denne periode i fjor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "% av oms. Denne periode i fjor"

Transkript

1 102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0, ,35 0,00 0, , Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Salg kiosk høy sats 216,08 0, , ,55 1, , Salg kiosk middel sats ,79 99,63 0, ,01 98,43 0,00 Sum salgsinntekter ,87 100, , ,56 100, ,97 SUM ,87 100, , ,56 100, , Innkjøp for salgsdugnad 0,00 0, ,11 72,00 0,01 0, Innkj hallkiosk 15% 861,17 1, , ,98 43, , Innkj hallkiosk 25% 1 467,50 2,51 0, ,14 0,83 0, Innkj hallkiosk 0% 684,00 1,17 0, ,50 0,76 0, Kostnader egne arrangementer ,51 17, , ,89 3, ,00 Sum varekostnader ,84 12, , ,51 48, ,06 DEKNINGSBIDRAG ,71 112,54-308, ,05 51, , Lys, varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Sum kostnader lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0, ,84 0, , Rekvisita-forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0,00 0, ,84 0, , Elavon serv avg 27,56 0,05 0, ,91 0,19 0, Andre fremmede tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Sum eksterne honorarer 27,56 0,05 0, ,91 0,19 400, Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943, Programvare 0,00 0,00 0,00 944,00 0, , Bredbånd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 944,00 0, , Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0, ,00 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 90,20 0,00 0,00 90, Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre kostnader 59,00 0,10 0,00 309,00 0,05 0,00 Sum andre kostnader 59,00 0, ,20 309,00 0, ,23 Sum andre driftskostnader 86,56 0, , ,75 0, ,27 SUM ,28 12, , ,26 49, ,33 DRIFTSRESULTAT ,15 112, , ,30 50, , Morarenter 108,04 0,19 0,00 199,92 0,04 0,00 Sum finanskostnader 108,04 0,19 0,00 199,92 0,04 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER -108,04 0,19 0,00-199,92 0,04 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 1 Tid:: 12:40

2 102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil ORD. RESULTAT FØR SKATT ,11 112, , ,38 50, ,36 ÅRSRESULTAT ,11 112, , ,38 50, ,36 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 2 Tid:: 12:40

3 103 Uteanlegg Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd ,00 0,00 0, ,00 44,19 0, Diverse inntekter 0,00 0,00 0, ,00 4,16 0, Treningsavgifter 100,00 0,00 0, ,00 27,62 0, Reklameinntekter 0,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Sum salgsinntekter ,00 0,00 0, ,00 175,97 0, Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0, ,20 28,55 0, Intern leieinntekt ,00 0,00 0, ,00 218,02 0, Leieinntekter hall 0,00 0,00 0, ,00 4,36 0,00 Sum andre salgsinntekter ,00 0,00 0, ,20 250,93 0,00 SUM ,00 0,00 0, ,20 426,90 0, Innkjøp for salgsdugnad ,00 0,00 0, ,00 13,95 0, Innkj hallkiosk 15% 0,00 0,00 0, ,36 3,45 0, Innkj hallkiosk 0% 0,00 0,00 0,00 696,00 0,51 0,00 Sum varekostnader ,00 0,00 0, ,36 17,91 0,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 0, ,84 408,99 0, Avskr. bygning og annen fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 363,37 0, Nedskrivning kunstgress ,00 0,00 0, ,00 363,37 0,00 Sum av- og nedskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diesel traktor/maskiner ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Renovasjon 0,00 0,00 0, ,75 11,97 0, Lys, varme ,95 0,00 0, ,77 45,47 0, Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0, ,25 0,93 0, Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0, ,75 56,75 0,00 Sum kostnader lokaler 5 667,31 0,00 0, ,52 115,13 0, Leie utstyr 0,00 0,00 0, ,63 3,98 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0, ,63 3,98 0, Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0, ,00 35,63 0, Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0,00 818,00 0,59 0, Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 0,00 0, ,72 34,32 0, Arbeidsklær 472,88 0,00 0, ,88 1,55 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 282,88 0,00 0, ,60 72,09 0, Vedlikehold lokaler/anlegg 0,00 0,00 0, ,00 31,84 0, Rep. og vedlikehold utstyr ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold investering ,00 0,00 0, ,00 726,74 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,94 0,00 0, ,00 758,58 0, * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer -472,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bredbånd 0,00 0,00 0, ,00 0,98 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,98 0, Drivstoff 7 674,11 0,00 0, ,46 7,02 0, Vedl hold traktor ,06 0,00 0, ,06 101,66 0, Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0,00 890,00 0,65 0,00 Sum bilkostnader ,17 0,00 0, ,52 109,32 0, Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0, ,50 4,77 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0, ,50 4,77 0, Forsikringspremie 0,00 0,00 0, ,00 6,29 0,00 Sum forsikringer 0,00 0,00 0, ,00 6,29 0, Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 0,00 486,00 0,35 0, Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0, ,00 4,14 0, Bank og kortgebyrer 1,00 0,00 0,00 161,20 0,12 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 3 Tid:: 12:40

4 103 Uteanlegg Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7790 Andre kostnader 0,00 0,00 0,00 318,63 0,23 0, Lagskostnader 0,00 0,00 0, ,00 10,17 0,00 Sum andre kostnader 1,00 0,00 0, ,83 15,02 0,00 Sum andre driftskostnader ,42 0,00 0, , ,17 0,00 SUM ,42 0,00 0, , ,07 0,00 DRIFTSRESULTAT ,42 0,00 0, ,76 677,17 0, Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 23,47 0,02 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 23,47 0,02 0, Annen rentekostnad ,88 0,00 0, ,06 22,78 0, Morarenter 0,00 0,00 0,00 623,23 0,45 0,00 Sum finanskostnader ,88 0,00 0, ,29 23,23 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER ,88 0,00 0, ,82 23,22 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,30 0,00 0, ,58 700,39 0,00 ÅRSRESULTAT ,30 0,00 0, ,58 700,39 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 4 Tid:: 12:40

5 1601 Stærk på SKi 2016 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Billettinntekter 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kostnader egne arrangementer 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 Sum varekostnader 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 DEKNINGSBIDRAG 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, Markedsføring, reklame 1 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 400,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Andre kostnader ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 457,30 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 5 Tid:: 12:40

6 1602 Stærk på Sykkel 2016 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dugnadsinntekt 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 Sum salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 SUM 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0, Innkjøp for salgsdugnad 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kostnader egne arrangementer 8 940,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 Sum varekostnader ,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 0, ,37 0,00 0, Rekvisita-forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0,00 0,00 444,00 0,00 0, Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, Programvare 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 Sum andre kostnader 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 Sum andre driftskostnader 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0,00 SUM ,00 0,00 0, ,55 0,00 0,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0,00 0, ,68 0,00 0, Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0,00 0,00 19,29 0,00 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 ÅRSRESULTAT ,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 6 Tid:: 12:40

7 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0, ,35 0,00 0, , Offentlig Tilskudd ,00 104,13 0, ,00 11,53 0, Diverse inntekter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Treningsavgifter 100,00 0,17 0, ,00 5,42 0, Dugnadsinntekt 0,00 0,00 0, ,00 0,31 0, Salg kiosk høy sats 216,08 0, , ,55 1, , Salg kiosk middel sats ,79 99,63 0, ,01 79,11 0, Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0, ,23 12,81 0, Reklameinntekter 0,00 0,00 0, ,00 19,63 0, Billettinntekter 0,00 0,00 0, ,00 1,40 0,00 Sum salgsinntekter ,87 204, , ,79 132, , Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0, ,20 5,60 0, Intern leieinntekt ,00 513,78 0, ,00 42,79 0, Leieinntekter hall 0,00 0,00 0, ,00 0,86 0,00 Sum andre salgsinntekter ,00 513,78 0, ,20 49,25 0,00 SUM ,87 718, , ,99 181, , Innkjøp for salgsdugnad ,00 41, , ,00 3,46 0, Innkj hallkiosk 15% 861,17 1, , ,34 35, , Innkj hallkiosk 25% 1 467,50 2,51 0, ,14 0,66 0, Innkj hallkiosk 0% 684,00 1,17 0, ,50 0,71 0, Kostnader egne arrangementer ,51 2, , ,45 12, ,00 Sum varekostnader ,16 44, , ,43 52, ,06 DEKNINGSBIDRAG ,71 673,86-308, ,56 128, , Avskr. bygning og annen fast eiendom ,00 856,30 0, ,00 71,32 0, Nedskrivning kunstgress ,00 856,30 0, ,00 71,32 0,00 Sum av- og nedskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diesel traktor/maskiner ,64 9,41 0,00 0,00 0,00 0, Renovasjon 0,00 0,00 0, ,75 2,35 0, Lys, varme ,95 19,11 0, ,77 8, , Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0, ,25 0, , Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0, ,75 11,14 0, Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 Sum kostnader lokaler 5 667,31 9,71 0, ,52 22, , Leie utstyr 0,00 0,00 0, ,63 0,78 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0, ,63 0,78 0, Småinventar,utstyr 0,00 0,00 0, ,00 6, , Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0, ,84 0, , Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 1,39 0, ,72 6, , Arbeidsklær 472,88 0,81 0, ,88 0,30 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 282,88 2,20 0, ,44 14, , Vedlikehold lokaler/anlegg 0,00 0,00 0, ,00 6,25 0, Rep. og vedlikehold utstyr ,06 38,83 0,00 0,00 0,00 0, Vedlikehold investering ,00 ##### 0, ,00 142,64 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,94 ##### 0, ,00 148,89 0, Elavon serv avg 27,56 0,05 0, ,91 0,15 0, Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0, ,19 0,21 0, * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,81 0,00 0,00 0,00 0, Andre fremmede tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Sum eksterne honorarer -445,32 0,76 0, ,10 0,36 400, Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 943, Programvare 0,00 0,00 0, ,00 0, ,75 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 7 Tid:: 12:40

8 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 6907 Bredbånd 0,00 0,00 0, ,00 0,19 878,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0, ,00 0, , Drivstoff 7 674,11 13,14 0, ,46 1,38 0, Vedl hold traktor ,06 38,83 0, ,06 19,95 0, Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0,00 890,00 0,13 0,00 Sum bilkostnader ,17 51,97 0, ,52 21,46 0, Markedsføring, reklame 1 400,00 2,40 0, ,50 4,37 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 400,00 2,40 0, ,50 4,37 0, Forsikringspremie 0,00 0,00 0, ,00 1,23 0,00 Sum forsikringer 0,00 0,00 0, ,00 1,23 0, Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0, , ,00 0, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0, ,00 0,81 0, Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 1,02 0, Bank og kortgebyrer 1,00 0,00 90,20 246,70 0,04 90, Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Andre kostnader ,00 2,30 0,00 627,63 0,09 0, Lagskostnader 0,00 0,00 0, ,00 2,00 0,00 Sum andre kostnader ,00 2, , ,33 4, ,23 Sum andre driftskostnader ,98 ##### , ,04 219, ,27 SUM ,14 ##### , ,47 271, ,33 DRIFTSRESULTAT ,27 ##### , ,48 90, , Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 0,00 42,76 0,01 0,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 0,00 42,76 0,01 0, Annen rentekostnad ,88 17,36 0, ,06 4,47 0, Morarenter 108,04 0,19 0,00 823,15 0,12 0,00 Sum finanskostnader ,92 17,54 0, ,21 4,59 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER ,92 17,54 0, ,45 4,58 0,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,19 ##### , ,93 95, ,36 ÅRSRESULTAT ,19 ##### , ,93 95, ,36 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 8 Tid:: 12:40

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 i 3090 Div.arrangementsinnt. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3091 Eigne arrangement 30,68 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3101 Lagsklede 12 678,00 5,1 0,00 0,0 5 521,00 129,6 3200 Medlemskontingenter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET

Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Budsjett 2015 Lundamo IL - HOVEDLAGET Alternativ 1 Alternativ 2 Budsjett 2015 3 Medlemskontigent Hovedlag kr 50 kr 50 3001 Treningsavgifter kr - kr - 3100 Idrettskole kr - kr - 3110 Påmeldingsavgift kr

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Bjerke Idrettslag Ski Organisasjonsnr. 889312572 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsor -og salgsinntekter 1 903 987 1 341 457 Offentlige

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

BUDSJETT IL Hållingen Avd. 1, Hovedlaget

BUDSJETT IL Hållingen Avd. 1, Hovedlaget Avd. 1, Hovedlaget 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-3016 Baneleie 18.500,00-18.500,00-3115 Salg toalett og tørpepapir 74.810,00-75.000,00-3230 Kulturmidler 7.000,00-8.000,00-3231 Aktivitetsmidler

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Budsjett 2012 og regnskap 2011

Budsjett 2012 og regnskap 2011 Budsjett 2012 og regnskap 2011 Regnskap 2011 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3010 Salgsinntekter, materiell avg. pliktig 35 222 0 35 222 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Årsregnskap. Akershus Skikrets

Årsregnskap. Akershus Skikrets Årsregnskap Akershus Skikrets 2015 Akershus Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Salgs av utstyr fritt/sponsoravtaler 360 773 166 600 Offentlige tilskudd 2 891

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer

NRK. avd Gjøvik og Lillehammer NRK. avd Gjøvik og Lillehammer Resultatregnskap 1 detaljert Haugenveien 18 2827 HUNNDALEN Regnskapsår 2012 (01.01.2012-31.12.2012), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Hittil regnskap Styrets disposisjon TRENINGSSAMLINGER

Hittil regnskap Styrets disposisjon TRENINGSSAMLINGER 1 Administrasjon og styre 31 Medlemskontingent 119 81 115 315 Sponsorinntekt 152 5 14 34 Tilskudd 242 741 215 351 SALG MATERIELL/UTSTYR 133 836 4 363 DUGNADSINNTEKTER 3 6 395 DIVERSE INNTEKTER -1 14 Inntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag

ÅIL TOTALT BALANSE. Åfjord Idrettslag ÅIL TOTALT BALANSE KTONR TEKST HITTIL I ÅR HITTIL I FJOR 1200 LØYPEMASKIN kr 0,00 kr 9 500,00 1201 SCOOTER kr 0,00 kr 6 450,00 1202 FANE kr 45 330,00 kr 52 885,00 1203 KLATREVEGG kr 59 900,00 kr 68 043,00

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Balanse. for Hegra Idrettslag. Anleggsmidler , , , ,00

Balanse. for Hegra Idrettslag. Anleggsmidler , , , ,00 Dato fra-til: - Regnskapsår: 211 Periode: 1-1 Balanse 1 Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Hittil Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 12 Tråkkemaskin 121 Lysløype

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN

NORSK MOTORKLUBB GRENLAND 3721 SKIEN Årsregnskap for 2016 3721 SKIEN Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergveien 19 3737 SKIEN Org.nr. 943 160 546 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Trenings og medlemsavgifter 348 025 407 066 Offentlig støtte 331 611 276 161 Inntekter ifm egne arrangement 162 821

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer