KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning Internansvarlig Rekrutteringsbudsjett Arbeidskrav til GA Eksternansvarlig Borg/Dorg og rombooking Orienteringer 1. LEDER Nyhetsbrev Nyhetsbrev, uten så altfor mye nyheter, ble sendt ut torsdag. Movingheads-avtalen Møte med RF, ASF og Rettsvesnet på mandag 26.september. Her fikk vi klarert de siste endringene og jeg har sendt ut det endelige forslaget. RF må ha det gjennom sitt styre på torsdag, dersom det går fint møtes vi for signering når det møtet er ferdig. (JIPPI!) Budsjettmøte Deltok på budsjettmøte mandag 26.september. Ikke veldig oppløftende tallmessig. Mye arbeid gjenstår.

2 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke. 3. EKSTERNANSVARLIG Deltatt på budsjettmøte og har hatt ferie hjemme. 4. INTERNANSVARLIG GLEM: Kun 4 (3) av 11 arbeidsgrupper representert. Gjennomgikk innholdet i pensjonistordningen. Jeg skal sende ut fellesmail til argene og i fellesskap forhåpentligvis få utarbeidet en felles retningslinje for pensjonistordningen snarest (som trer i kraft fra neste semester). Jobbmat: Muntlig orientering. Kontrakter: Håper å få ordnet alle kopiene i løpet av uken. 5. PR-ANSVARLIG Budsjettmøte - gleder meg til strategisamling! Mail, mail, mail... Movingheadsmøte. Endelig i mål! 6. PROSJEKTANSVARLIG Foreligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Foreligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Hatt møte med vaktleder, hatt dialog med Hordaland Politikammer og har ferdigstilt søknad om tillatelse til egenvakthold. Jobbet med administrasjonens budsjettinnspill samt forslag til investeringsplan. Vært på befaring og innhentet tilbud på ny kopimaskin og skal jobbe videre med å ferdigstille dette. Er veldig takknemlig for at eksternansvarlig bistår med fakturahåndtering. Hun har også bistått med å purre på ikke-betalte fakturaer.

3 Regnskapsrapport Måned: August År: 2011 Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7)

4 Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 8 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) ,02 % 42,01 % 42,01 % 47,03 % 45,01 % LØNNSKOSTNADER ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 36,71 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 34,44 % -2,28 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Perioden er gjort opp med et underskudd på kr For perioden januar til august viser regnskapet et underskudd på kr Vi ser igjen en lavere omsetning enn ventet, men dertilhørende lave varekostnader gir en god dekningsgrad. Det bemerkes at faktura for renhold i Sommerperioden kom i august, og kr er dermed i sin helhet belastet augustregnskapet. Det er også noe etterslep vedr. Sommerlønn som blir belastet august. Bergen, den Christian Tveit Autorisert regnskapsfører Vassdal & Eriksen AS

5 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL SALG, IMPORTØL SALG, VIN SALG. SOFTSPRIT SALG, MINERALVANN SALG, TOBAKK SALG, KAFFE, TE MM SALG, BRENNEVIN SALG, RUSBRUS, CIDER SALG, SNACKS SALG, MATVARER SALG, ANNET SUM SALGSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER BILLETTINNTEKTER DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD ANDRE LEIEINNTEKTER ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD SUM INNTEKTER VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL INNKJØP, IMPORTØL INNKJØP, VIN INNKJØP, SOFTSPRIT INNKJØP, MINERALVANN (13%) INNKJØP, TOBAKK INNKJØP, KAFFE, TE (13%) INNKJØP, BRENNEVIN INNKJØP, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, SNACKS (13%) INNKJØP MATVARER INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) SUM VAREKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER ,02 % 42,01 % 6,01 % 48,02 % 42,01 % 6,01 % 47,03 % 42,01 % 5,02 % 45,01 % 42,01 % 3,00 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE FERIEPENGER SOMMERLØNN KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP REFUSJON AV SYKEPENGER REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT YRKESSKADEFORSIKRING OTP FOR ANSATTE SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER KURSING, PERSONELL ANDRE PERSONALKOSTNADER INTERNE ARR. KOMPETANSE INTERNE ARR. SOSIALT REKRUTTERING SOSIALPENGER TRANSPORTREFUSJONER SUM KOMPETANSEKOSTNADER SUM LØNNSKOSTNADER

6 RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER LEIE LOKALER LYS VARME (STRØMKOSTNADER) RENHOLDSUTGIFTER ANDRE KOSTNADER LOKALER LEIE MASKINER LEIE ANNET (INVENTAR ETC) LEIE, TEKNISK UTSTYR INVENTAR DRIFTSMATERIALER SERVERINGSMATERIELL RENGJØRINGSARTIKLER ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR REVISJONSHONORARER REGNSKAPSHONORARER INNLEIDE KONSULENTER INNLEIDE TJENESTER HONORAR, UNDERHOLDNING FORPLEINING UNDERHOLDNING ANDRE ARRANGEMENTKOSTNADER KONTORREKVISITA TRYKKSAKER AVISER TIDSSKRIFTER MV MØTEKOSTNADER ANDRE KONTORKOSTNADER TELEFON EDB KOSTNADER PORTO REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG PROVISJONSKOSTNADER MARKEDSAKTIVITETER REPRESENTASJONSUTGIFTER KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET UTGIFT TIL GAVER FORSIKRINGSPREMIER AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) TONO/GRAMO TV-ABONNEMENT BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) ANDRE KOSTNADER ANDRE KOSTANDER UTEN FRADRAG KASSEDIFFERANSE SVINN, BREKKASJE TAP PÅ FORDRINGER SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) AVSKRIVING MASKINER OG INVENT FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER ANDRE FINANSINNTEKTER ANDRE RENTEKOSTNADER ANDRE FINANSKOSTNADER SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

7 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, ØL INNKJØP, ØL ,65 % 4,65 % 3,68 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 47,54 % 42,89 % 47,54 % 42,89 % 46,57 % 42,89 % SALG, IMPORTØL INNKJØP, IMPORTØL ,51 % -0,51 % 6,26 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 41,32 % 41,83 % 41,32 % 41,83 % 48,09 % 41,83 % SALG, VIN INNKJØP, VIN ,15 % 20,15 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 59,98 % 39,83 % 59,98 % 39,83 % 59,54 % 39,83 % SALG. SOFTSPRIT INNKJØP, SOFTSPRIT ,86 % -2,86 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 56,21 % 59,07 % 56,21 % 59,07 % 67,33 % 59,07 % SALG, MINERALVANN INNKJØP, MINERALVANN (13%) ,17 % -10,17 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 39,84 % 50,00 % 39,84 % 50,00 % 56,46 % 50,00 % SALG, TOBAKK INNKJØP, TOBAKK ,97 % 19,97 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 29,97 % 10,00 % 29,97 % 10,00 % 21,45 % 10,00 % SALG, KAFFE, TE MM INNKJØP, KAFFE, TE (13%) ,45 % 19,45 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 62,31 % 42,86 % 62,31 % 42,86 % 66,26 % 42,86 % SALG, BRENNEVIN INNKJØP, BRENNEVIN Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent SALG, RUSBRUS, CIDER INNKJØP, RUSBRUS, CIDER ,93 % 2,93 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 46,36 % 43,42 % 46,36 % 43,42 % 51,09 % 43,42 % 19,71 % 8,25 % 6,46 % 11,45 % 23,40 % 7,67 %

8 Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 8 DENNE PERIODE 8 HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK SALG, SNACKS INNKJØP, SNACKS (13%) ,58 % -3,58 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 43,91 % 47,48 % 43,91 % 47,48 % 55,02 % 47,48 % SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) INNKJØP MATVARER ,48 % 14,48 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 47,81 % 33,33 % 47,81 % 33,33 % 31,04 % 33,33 % SALG, ANNET (AVIS ETC) INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % 100,00 % 65,24 % 7,54 % -2,29 % TOTAL SALG TOTAL INNKJØP ,01 % 6,01 % Bruttofortjenester i kroner Bruttofortjeneste i prosent 48,02 % 42,01 % 48,02 % 42,01 % 47,03 % 42,01 % 5,02 %

9 Balanseregnskap MASKINER ANLEGG OG INVENTAR MØBLER TEKNISK UTSTYR INVENTAR, UTSTYR KJØKKENINNREDNING UTSMYKKING EDB-UTSTYR BYGNINGSMESSIG INNREDNING PERIODISERTE AVSKRIVNINGER Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) ANDRE FORDRINGER Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER KORTSIKTIGE FORDRINGER UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER FORSKUDD LØNN AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER DEPOSITUM OG SIKKERHETER FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER PERIODISERINGER PÅLØPTE RENTEINNTEKTER Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER KONTANTER BANKINSKUDD O.L KONTANTBEHOLDNING BANKINNSKUDD BANKINNSKUDD BANKINNSKUDD (SK.TREKK) Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL AKSJEKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) Sum EGENKAPITAL ANNEN LANGSIKTIG GJELD LÅN DET AKADEMISKE KVARTER ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER VEDLIKEHOLDSFOND LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) Sum LEVERANDØRGJELD OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER FORSKUDDSTREKK PÅLEGGSTREKK OPPGJØRSKONTO MVA SKYLDIG ARB.G.AVGIFT SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER ANNEN KORTSIKTIG GJELD FORSKUDD FRA KUNDER GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE SKYLDIG FERIEPENGER PÅLØPT KOSTNADER Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD & EGENKAPITAL

10 INTERNNOTAT Fra Hanne Brørs, Eksternansvarlig, KvaSt Til Kvarterstyret AD: Helhus våren 2012 Helhus har siden åpningen av Det Akademiske Kvarter vært husets lørdagskonsept der publikum for en 50 lapp har mulighet til å oppleve konserter, debatter, og andre arrangement i regi av studentorganisasjonene. Siden gjenåpningen i februar 2010 har det i stor grad vært DORGene som har gjennomført Helhus, med små innslag av BORGer. Hyppigheten av Helhus (en gang i uken) har ført til at Helhus ved mange anledninger har fremstått som lite gjennomtenkt, og vært preget av hastverk. Ved flere anledninger har heller ikke Helhuskontrakten blitt oppfylt av arrangør. Søknadsfristen for Helhus våren 2012 går ut 1.okt, og i den anledning er det nødvendig å revidere konseptet, og se på andre måter å gjennomføre Helhus neste semester. Mitt forslag er å gjennomføre konseptet slik det fremstår i dag ca. 2 ganger i måneden, og ha mini- Helhus de resterende lørdagene med kun Djer, og kr cc i døren. Dette vil lette presset på arrangørene, og de vil få bedre tid til planlegge og gjennomføre de store Helhusene. Mini- Helhusene er tenkt for å skape en viss kontinuitet i konseptet, og at publikum hver lørdag vil finne et dansegulv når de kommer til Kvarteret. Å ha lørdager uten kulturtilbud vil på sikt skade konseptet, og forvirre publikum. Altså, velger vi å kutte antallet Helhus, må vi ha noe som erstatter disse. Mvh Hanne Brørs Eksternansvarlig Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefon Postadresse PB 1822 Håkonsgaten Telefaks Bergen E-post Nett

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 20-10 Orienteringer 1. LEDER Foreligger ikke 2. ØKONOMIANSVARLIG Foreligger ikke 3. EKSTERNANSVARLIG Foreligger ikke 4. INTERNANSVARLIG Foreligger ikke 5. PR-ANSVARLIG

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 27-07 05.09.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 06-11 Orienteringer 1. LEDER Kronikk og pressesak i Studvest I forrige utgave av studvest ble det laget en sak om Kvarteret ett år etter gjenåpningen. Det var også

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 01-11 Orienteringer 1. LEDER Har vært på kontaktutvalgsmøte i Bergen kommune 17. janaur. De sentrale sakene for oss der er plakattavler i byen, og vi har nå levert

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Morten Ovedal Kjell Ivar Hommen Utvalgssekretær Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Medlemmer: Morten Ovedal, leder

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer