AVDELINGSBUDSJETT.2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSBUDSJETT.2014"

Transkript

1 100 Kvarterstyret 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat'og'produksjon'av'internkort' 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Interne=arrangementer=med=fokus=på=kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne=arrangemeneter=med=sosialt=fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle'kostnader'i'forbindelse'med'rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER Arbeidsgruppenes=sosialpenger.=Kvast=delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport'av'frivillige'på'grunnlag'av'gjeldende'reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt'og'forsikring'ved'vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende'renhold'og'avtalt'nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større'maskineri'som'f.eks.'lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort?'og'langtidsleie'av'driftsrelatert'inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr'til'gjennomføring'av'arr.'Viderefaktureres'ofte'til'arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp'av'driftsrelatert'inventar'under'kr.'15.000,?' 6550 DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp'av'driftsrelaterte'forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer'og'driftsmateriell'for'bruk'til'servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer'til'bruk'i'rengjøring'av'flater,'personer'og'inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader'for'rep.'og'vedlikehold'av'rom'og'bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig'kostnad'for'revisjon'av'regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende'kostnad'for'ekstern'regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide'konsulenter'til'rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide'tjenester'fra'ekstern'leverandør.'F.eks.'ekstra'vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING Kostnader=for=betaling=av=DJ,=band=etc FORPLEINING UNDERHOLDNING Kostnader=tilknyttet=band,=DJ=og=artister=utover=honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Arrangementskostnader=utover=honorar=og=forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader'for'kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne'trykksaker'av'forskjellige'typer.'Ikke'rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp'og'abbonement'på'aviser,'tidskrift'og'magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER Eksterne=kompetansetiltak=og=samlinger=i=regi=av=styret=og=adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar'som'for'eksempel'vifter,'hyller,'stol,'planter'etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement'og'?innkjøp' 6910 EDB-UTGIFTER Drift,=vedlikehold=og=innkjøp=av=datateknisk=utstyr=og=tjenester 7140 REISEKOSTNADER Reiser=for=styret=og=adm.=til=møter,=samlinger,=konferanser=og=kurs 7210 KULTURSTØTTE Kulturstøtte=til=de=faste=arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid'og'annonser'utover'trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER Interne=kompetansetiltak=og=samlinger=i=regi=av=styret=og=adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap'og'abbonement'hos'tjenester'og'organisasjoner 7420 GAVER Gaver=til=eksterne=organisasjoner=og=i=interne=sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring'av'Kvarterets'bygg,'inventar'og'medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige=avgifter=og=lisenser=som=f.eks.=skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT TONO/GRAMO=under=Helhus,=Stjernegulv=og=i=egne=serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader'i'forbindelse'med'TV?visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk'av'bl.a.'nettbank,'terminalavgifter'og'banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger'til'ubudsjetterte'kostnader SUM 1=069=000

2 300 Administrasjonen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE Interne6arrangementer6med6fokus6på6kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne6arrangemeneter6med6sosialt6fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER Frakt6og6forsikring6ved6vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER Forløpende6renhold6og6avtalt6nedvask 6410 LEIE, INVENTAR KortH6og6langtidsleie6av6driftsrelatert6inventar 6540 INVENTAR Innkjøp6av6driftsrelatert6inventar6under6kr ,H DRIFTSMATERIALER Innkjøp6av6driftsrelaterte6forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær6og6verneutstyr6til6jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.6og6vedlikehold6av6teknisk6utstyr,6inventar,6møbler6etc REVISJONSHONORARER Årlig6kostnad6for6revisjon6av6regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER Fortløpende6kostnad6for6ekstern6regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR Innleide6konsulenter6til6rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA Driftskostnader6for6kontormateriell 6820 TRYKKSAKER Egne6trykksaker6av6forskjellige6typer.6Ikke6rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER Eksterne6kompetansetiltak6og6samlinger6i6regi6av6styret6og6adm TELEFONKOSTNADER Telefonabbonement6og6Hinnkjøp EDB-UTGIFTER Drift,6vedlikehold6og6innkjøp6av6datateknisk6utstyr6og6tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 400 Interne6kompetansetiltak6og6samlinger6i6regi6av6styret6og6adm KONTINGENTER Medlemsskap6og6abbonement6hos6tjenester6og6organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER Forsikring6av6Kvarterets6bygg,6inventar6og6medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader-i-forbindelse-med-TVMvisning 7770 BANK OG KORTGEBYRER Bruk6av6bl.a.6nettbank,6terminalavgifter6og6banktjenester SUM

3 500 Skjenkegruppen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat8og8produksjon8av8internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport8av8frivillige8på8grunnlag8av8gjeldende8reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR KortH8og8langtidsleie8av8driftsrelatert8inventar 6540 INVENTAR 0 Innkjøp-av-driftsrelatert-inventar-under-kr ,E DRIFTSMATERIALER Innkjøp8av8driftsrelaterte8forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL Forbruksvarer8og8driftsmateriell8for8bruk8til8servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER Forbruksvarer8til8bruk8i8rengjøring8av8flater,8personer8og8inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.8og8vedlikehold8av8teknisk8utstyr,8inventar,8møbler8etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Arrangementskostnader8utover8honorar8og8forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement-og-Einnkjøp EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader-i-forbindelse-med-TVEvisning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

4 600 Vaktetaten 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat=og=produksjon=av=internkort= 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne&arrangemeneter&med&sosialt&fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle&kostnader&i&forbindelse&med&rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport=av=frivillige=på=grunnlag=av=gjeldende=reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt&og&forsikring&ved&vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større&maskineri&som&f.eks.&lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort=&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr&til&gjennomføring&av&arr.&Viderefaktureres&ofte&til&arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp&av&driftsrelatert&inventar&under&kr.&15.000,=& 6550 DRIFTSMATERIALER Innkjøp=av=driftsrelaterte=forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader&for&rep.&og&vedlikehold&av&rom&og&bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&=innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige=avgifter=og=lisenser=som=f.eks.=skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV=visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 102=200

5 700 PRGGruppen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR Innkjøp7av7driftsrelatert7inventar7under7kr ,G DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp-av-driftsrelaterte-forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER Egne7trykksaker7av7forskjellige7typer.7Ikke7rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER Drift,7vedlikehold7og7innkjøp7av7datateknisk7utstyr7og7tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER Markedsarbeid7og7annonser7utover7trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 300 Medlemsskap7og7abbonement7hos7tjenester7og7organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

6 800 Kraftetaten 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat=og=produksjon=av=internkort= 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne&arrangemeneter&med&sosialt&fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle&kostnader&i&forbindelse&med&rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport=av=frivillige=på=grunnlag=av=gjeldende=reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER Frakt=og=forsikring=ved=vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER Større=maskineri=som=f.eks.=lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort<&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR Utstyr=til=gjennomføring=av=arr.=Viderefaktureres=ofte=til=arrangør 6540 INVENTAR Innkjøp=av=driftsrelatert=inventar=under=kr.=15.000,P= 6550 DRIFTSMATERIALER Innkjøp=av=driftsrelaterte=forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING Kostnader=for=rep.=og=vedlikehold=av=rom=og=bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&<innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige&avgifter&og&lisenser&som&f.eks.&skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV<visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 283=300

7 900 Romvesenet 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR Innkjøp7av7driftsrelatert7inventar7under7kr ,G DRIFTSMATERIALER Innkjøp7av7driftsrelaterte7forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING Kostnader7for7rep.7og7vedlikehold7av7rom7og7bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.7og7vedlikehold7av7teknisk7utstyr,7inventar,7møbler7etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

8 1000 EMTjenesten 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR DRIFTSMATERIALER Innkjøp7av7driftsrelaterte7forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER Drift,7vedlikehold7og7innkjøp7av7datateknisk7utstyr7og7tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

9 1100 Rettsvesenet 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat'og'produksjon'av'internkort' 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne'arrangementer'med'fokus'på'kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne'arrangemeneter'med'sosialt'fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle'kostnader'i'forbindelse'med'rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes'sosialpenger.'Kvast'delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport'av'frivillige'på'grunnlag'av'gjeldende'reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt'og'forsikring'ved'vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende'renhold'og'avtalt'nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større'maskineri'som'f.eks.'lift 6410 LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr'til'gjennomføring'av'arr.'Viderefaktureres'ofte'til'arrangør 6540 INVENTAR DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp'av'driftsrelaterte'forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer'og'driftsmateriell'for'bruk'til'servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer'til'bruk'i'rengjøring'av'flater,'personer'og'inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær'og'verneutstyr'til'jobbsammenheng' 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader'for'rep.'og'vedlikehold'av'rom'og'bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.'og'vedlikehold'av'teknisk'utstyr,'inventar,'møbler'etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig'kostnad'for'revisjon'av'regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende'kostnad'for'ekstern'regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide'konsulenter'til'rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide'tjenester'fra'ekstern'leverandør.'F.eks.'ekstra'vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader'for'betaling'av'DJ,'band'etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader'tilknyttet'band,'DJ'og'artister'utover'honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader'utover'honorar'og'forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader'for'kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne'trykksaker'av'forskjellige'typer.'Ikke'rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp'og'abbonement'på'aviser,'tidskrift'og'magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne'kompetansetiltak'og'samlinger'i'regi'av'styret'og'adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar'som'for'eksempel'vifter,'hyller,'stol,'planter'etc TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,'vedlikehold'og'innkjøp'av'datateknisk'utstyr'og'tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser'for'styret'og'adm.'til'møter,'samlinger,'konferanser'og'kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte'til'de'faste'arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid'og'annonser'utover'trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne'kompetansetiltak'og'samlinger'i'regi'av'styret'og'adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap'og'abbonement'hos'tjenester'og'organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver'til'eksterne'organisasjoner'og'i'interne'sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring'av'Kvarterets'bygg,'inventar'og'medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige'avgifter'og'lisenser'som'f.eks.'skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO'under'Helhus,'Stjernegulv'og'i'egne'serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk'av'bl.a.'nettbank,'terminalavgifter'og'banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger'til'ubudsjetterte'kostnader SUM 2=000

10 1300 Personalgruppen 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende>tiltak>for>frivillige>via>eksterne>kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat>og>produksjon>av>internkort> 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne>arrangemeneter>med>sosialt>fokus 5993 REKRUTTERING Alle>kostnader>i>forbindelse>med>rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 600 Transport>av>frivillige>på>grunnlag>av>gjeldende>reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt&og&forsikring&ved&vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større&maskineri&som&f.eks.&lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort=&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr&til&gjennomføring&av&arr.&Viderefaktureres&ofte&til&arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp&av&driftsrelatert&inventar&under&kr.&15.000,=& 6550 DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp&av&driftsrelaterte&forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær&og&verneutstyr&til&jobbsammenheng& 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader&for&rep.&og&vedlikehold&av&rom&og&bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.&og&vedlikehold&av&teknisk&utstyr,&inventar,&møbler&etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&=innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige&avgifter&og&lisenser&som&f.eks.&skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV=visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 182>600

11 1400 KØR AVDELINGSBUDSJETT ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp-av-driftsrelaterte-forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM 0

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015 KVAST 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 30 000 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 10 000 Interne arrangemeneter med sosialt fokus 5994 SOSIALPENGER 200 000 Arbeidsgruppenes

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015 2014-2015 - 2015 2015 12 xxxxxx 1 Inntekter 7 982 734 7 950 000 Kurs,konferanser,Geomatikkdagene og utstilling 6 189 762 6 090 000 3200 Deltakeravgift Geomatikkdagene 2014 1 759 897 1 900 000 3210,3211

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer