AVDELINGSBUDSJETT.2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVDELINGSBUDSJETT.2014"

Transkript

1 100 Kvarterstyret 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat'og'produksjon'av'internkort' 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE Interne=arrangementer=med=fokus=på=kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne=arrangemeneter=med=sosialt=fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle'kostnader'i'forbindelse'med'rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER Arbeidsgruppenes=sosialpenger.=Kvast=delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport'av'frivillige'på'grunnlag'av'gjeldende'reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt'og'forsikring'ved'vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende'renhold'og'avtalt'nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større'maskineri'som'f.eks.'lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort?'og'langtidsleie'av'driftsrelatert'inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr'til'gjennomføring'av'arr.'Viderefaktureres'ofte'til'arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp'av'driftsrelatert'inventar'under'kr.'15.000,?' 6550 DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp'av'driftsrelaterte'forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer'og'driftsmateriell'for'bruk'til'servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer'til'bruk'i'rengjøring'av'flater,'personer'og'inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader'for'rep.'og'vedlikehold'av'rom'og'bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig'kostnad'for'revisjon'av'regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende'kostnad'for'ekstern'regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide'konsulenter'til'rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide'tjenester'fra'ekstern'leverandør.'F.eks.'ekstra'vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING Kostnader=for=betaling=av=DJ,=band=etc FORPLEINING UNDERHOLDNING Kostnader=tilknyttet=band,=DJ=og=artister=utover=honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Arrangementskostnader=utover=honorar=og=forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader'for'kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne'trykksaker'av'forskjellige'typer.'Ikke'rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp'og'abbonement'på'aviser,'tidskrift'og'magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER Eksterne=kompetansetiltak=og=samlinger=i=regi=av=styret=og=adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar'som'for'eksempel'vifter,'hyller,'stol,'planter'etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement'og'?innkjøp' 6910 EDB-UTGIFTER Drift,=vedlikehold=og=innkjøp=av=datateknisk=utstyr=og=tjenester 7140 REISEKOSTNADER Reiser=for=styret=og=adm.=til=møter,=samlinger,=konferanser=og=kurs 7210 KULTURSTØTTE Kulturstøtte=til=de=faste=arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid'og'annonser'utover'trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER Interne=kompetansetiltak=og=samlinger=i=regi=av=styret=og=adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap'og'abbonement'hos'tjenester'og'organisasjoner 7420 GAVER Gaver=til=eksterne=organisasjoner=og=i=interne=sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring'av'Kvarterets'bygg,'inventar'og'medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige=avgifter=og=lisenser=som=f.eks.=skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT TONO/GRAMO=under=Helhus,=Stjernegulv=og=i=egne=serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader'i'forbindelse'med'TV?visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk'av'bl.a.'nettbank,'terminalavgifter'og'banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger'til'ubudsjetterte'kostnader SUM 1=069=000

2 300 Administrasjonen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE Interne6arrangementer6med6fokus6på6kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne6arrangemeneter6med6sosialt6fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER Frakt6og6forsikring6ved6vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER Forløpende6renhold6og6avtalt6nedvask 6410 LEIE, INVENTAR KortH6og6langtidsleie6av6driftsrelatert6inventar 6540 INVENTAR Innkjøp6av6driftsrelatert6inventar6under6kr ,H DRIFTSMATERIALER Innkjøp6av6driftsrelaterte6forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær6og6verneutstyr6til6jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.6og6vedlikehold6av6teknisk6utstyr,6inventar,6møbler6etc REVISJONSHONORARER Årlig6kostnad6for6revisjon6av6regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER Fortløpende6kostnad6for6ekstern6regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR Innleide6konsulenter6til6rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA Driftskostnader6for6kontormateriell 6820 TRYKKSAKER Egne6trykksaker6av6forskjellige6typer.6Ikke6rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER Eksterne6kompetansetiltak6og6samlinger6i6regi6av6styret6og6adm TELEFONKOSTNADER Telefonabbonement6og6Hinnkjøp EDB-UTGIFTER Drift,6vedlikehold6og6innkjøp6av6datateknisk6utstyr6og6tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 400 Interne6kompetansetiltak6og6samlinger6i6regi6av6styret6og6adm KONTINGENTER Medlemsskap6og6abbonement6hos6tjenester6og6organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER Forsikring6av6Kvarterets6bygg,6inventar6og6medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader-i-forbindelse-med-TVMvisning 7770 BANK OG KORTGEBYRER Bruk6av6bl.a.6nettbank,6terminalavgifter6og6banktjenester SUM

3 500 Skjenkegruppen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat8og8produksjon8av8internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport8av8frivillige8på8grunnlag8av8gjeldende8reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR KortH8og8langtidsleie8av8driftsrelatert8inventar 6540 INVENTAR 0 Innkjøp-av-driftsrelatert-inventar-under-kr ,E DRIFTSMATERIALER Innkjøp8av8driftsrelaterte8forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL Forbruksvarer8og8driftsmateriell8for8bruk8til8servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER Forbruksvarer8til8bruk8i8rengjøring8av8flater,8personer8og8inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.8og8vedlikehold8av8teknisk8utstyr,8inventar,8møbler8etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER Arrangementskostnader8utover8honorar8og8forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement-og-Einnkjøp EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader-i-forbindelse-med-TVEvisning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

4 600 Vaktetaten 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat=og=produksjon=av=internkort= 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne&arrangemeneter&med&sosialt&fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle&kostnader&i&forbindelse&med&rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport=av=frivillige=på=grunnlag=av=gjeldende=reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt&og&forsikring&ved&vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større&maskineri&som&f.eks.&lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort=&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr&til&gjennomføring&av&arr.&Viderefaktureres&ofte&til&arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp&av&driftsrelatert&inventar&under&kr.&15.000,=& 6550 DRIFTSMATERIALER Innkjøp=av=driftsrelaterte=forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader&for&rep.&og&vedlikehold&av&rom&og&bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&=innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER Offentlige=avgifter=og=lisenser=som=f.eks.=skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV=visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 102=200

5 700 PRGGruppen 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR Innkjøp7av7driftsrelatert7inventar7under7kr ,G DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp-av-driftsrelaterte-forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER Egne7trykksaker7av7forskjellige7typer.7Ikke7rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER Drift,7vedlikehold7og7innkjøp7av7datateknisk7utstyr7og7tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER Markedsarbeid7og7annonser7utover7trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 300 Medlemsskap7og7abbonement7hos7tjenester7og7organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

6 800 Kraftetaten 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat=og=produksjon=av=internkort= 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne&arrangemeneter&med&sosialt&fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle&kostnader&i&forbindelse&med&rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER Transport=av=frivillige=på=grunnlag=av=gjeldende=reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER Frakt=og=forsikring=ved=vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER Større=maskineri=som=f.eks.=lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort<&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR Utstyr=til=gjennomføring=av=arr.=Viderefaktureres=ofte=til=arrangør 6540 INVENTAR Innkjøp=av=driftsrelatert=inventar=under=kr.=15.000,P= 6550 DRIFTSMATERIALER Innkjøp=av=driftsrelaterte=forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR Klær=og=verneutstyr=til=jobbsammenheng= 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING Kostnader=for=rep.=og=vedlikehold=av=rom=og=bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.=og=vedlikehold=av=teknisk=utstyr,=inventar,=møbler=etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&<innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige&avgifter&og&lisenser&som&f.eks.&skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV<visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 283=300

7 900 Romvesenet 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR Innkjøp7av7driftsrelatert7inventar7under7kr ,G DRIFTSMATERIALER Innkjøp7av7driftsrelaterte7forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING Kostnader7for7rep.7og7vedlikehold7av7rom7og7bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR Rep.7og7vedlikehold7av7teknisk7utstyr,7inventar,7møbler7etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

8 1000 EMTjenesten 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR DRIFTSMATERIALER Innkjøp7av7driftsrelaterte7forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER Drift,7vedlikehold7og7innkjøp7av7datateknisk7utstyr7og7tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM

9 1100 Rettsvesenet 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende=tiltak=for=frivillige=via=eksterne=kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat'og'produksjon'av'internkort' 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne'arrangementer'med'fokus'på'kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne'arrangemeneter'med'sosialt'fokus 5993 REKRUTTERING 0 Alle'kostnader'i'forbindelse'med'rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes'sosialpenger.'Kvast'delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport'av'frivillige'på'grunnlag'av'gjeldende'reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt'og'forsikring'ved'vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende'renhold'og'avtalt'nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større'maskineri'som'f.eks.'lift 6410 LEIE, INVENTAR LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr'til'gjennomføring'av'arr.'Viderefaktureres'ofte'til'arrangør 6540 INVENTAR DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp'av'driftsrelaterte'forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer'og'driftsmateriell'for'bruk'til'servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer'til'bruk'i'rengjøring'av'flater,'personer'og'inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær'og'verneutstyr'til'jobbsammenheng' 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader'for'rep.'og'vedlikehold'av'rom'og'bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.'og'vedlikehold'av'teknisk'utstyr,'inventar,'møbler'etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig'kostnad'for'revisjon'av'regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende'kostnad'for'ekstern'regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide'konsulenter'til'rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide'tjenester'fra'ekstern'leverandør.'F.eks.'ekstra'vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader'for'betaling'av'DJ,'band'etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader'tilknyttet'band,'DJ'og'artister'utover'honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader'utover'honorar'og'forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader'for'kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne'trykksaker'av'forskjellige'typer.'Ikke'rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp'og'abbonement'på'aviser,'tidskrift'og'magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne'kompetansetiltak'og'samlinger'i'regi'av'styret'og'adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar'som'for'eksempel'vifter,'hyller,'stol,'planter'etc TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,'vedlikehold'og'innkjøp'av'datateknisk'utstyr'og'tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser'for'styret'og'adm.'til'møter,'samlinger,'konferanser'og'kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte'til'de'faste'arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid'og'annonser'utover'trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne'kompetansetiltak'og'samlinger'i'regi'av'styret'og'adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap'og'abbonement'hos'tjenester'og'organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver'til'eksterne'organisasjoner'og'i'interne'sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring'av'Kvarterets'bygg,'inventar'og'medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige'avgifter'og'lisenser'som'f.eks.'skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO'under'Helhus,'Stjernegulv'og'i'egne'serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk'av'bl.a.'nettbank,'terminalavgifter'og'banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger'til'ubudsjetterte'kostnader SUM 2=000

10 1300 Personalgruppen 5500 KURSING, PERSONELL Kompetansehevende>tiltak>for>frivillige>via>eksterne>kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER Jobbmat>og>produksjon>av>internkort> 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne&arrangementer&med&fokus&på&kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT Interne>arrangemeneter>med>sosialt>fokus 5993 REKRUTTERING Alle>kostnader>i>forbindelse>med>rekrutteringstiltak 5994 SOSIALPENGER 0 Arbeidsgruppenes&sosialpenger.&Kvast&delegerer 5995 TRANSPORTREFUSJONER 600 Transport>av>frivillige>på>grunnlag>av>gjeldende>reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt&og&forsikring&ved&vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende&renhold&og&avtalt&nedvask 6400 LEIE, MASKINER 0 Større&maskineri&som&f.eks.&lift 6410 LEIE, INVENTAR 0 Kort=&og&langtidsleie&av&driftsrelatert&inventar 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 Utstyr&til&gjennomføring&av&arr.&Viderefaktureres&ofte&til&arrangør 6540 INVENTAR 0 Innkjøp&av&driftsrelatert&inventar&under&kr.&15.000,=& 6550 DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp&av&driftsrelaterte&forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer&og&driftsmateriell&for&bruk&til&servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer&til&bruk&i&rengjøring&av&flater,&personer&og&inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær&og&verneutstyr&til&jobbsammenheng& 6600 REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader&for&rep.&og&vedlikehold&av&rom&og&bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.&og&vedlikehold&av&teknisk&utstyr,&inventar,&møbler&etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig&kostnad&for&revisjon&av&regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende&kostnad&for&ekstern&regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide&konsulenter&til&rådgivning 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 Innleide&tjenester&fra&ekstern&leverandør.&F.eks.&ekstra&vakter 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 0 Kostnader&for&betaling&av&DJ,&band&etc FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 Kostnader&tilknyttet&band,&DJ&og&artister&utover&honorar 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader&utover&honorar&og&forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader&for&kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne&trykksaker&av&forskjellige&typer.&Ikke&rekrutteringsmateriell 6840 AVISER, TIDSSKRIFTER 0 Innkjøp&og&abbonement&på&aviser,&tidskrift&og&magasin 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm ANDRE KONTORKOSTNADER 0 Kontorinventar&som&for&eksempel&vifter,&hyller,&stol,&planter&etc TELEFONKOSTNADER 0 Telefonabbonement&og&=innkjøp& 6910 EDB-UTGIFTER 0 Drift,&vedlikehold&og&innkjøp&av&datateknisk&utstyr&og&tjenester 7140 REISEKOSTNADER 0 Reiser&for&styret&og&adm.&til&møter,&samlinger,&konferanser&og&kurs 7210 KULTURSTØTTE 0 Kulturstøtte&til&de&faste&arrangørene 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid&og&annonser&utover&trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne&kompetansetiltak&og&samlinger&i&regi&av&styret&og&adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap&og&abbonement&hos&tjenester&og&organisasjoner 7420 GAVER 0 Gaver&til&eksterne&organisasjoner&og&i&interne&sammenheng 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring&av&Kvarterets&bygg,&inventar&og&medarbeidere 7600 AVGIFTER OG LISENSER 0 Offentlige&avgifter&og&lisenser&som&f.eks.&skjenkeavgift 7601 TONO- OG GRAMOAVGIFT 0 TONO/GRAMO&under&Helhus,&Stjernegulv&og&i&egne&serveringslokaler 7602 TV-ABONNEMENT 0 Kostnader&i&forbindelse&med&TV=visning 7770 BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk&av&bl.a.&nettbank,&terminalavgifter&og&banktjenester 7790 ANDRE KOSTNADER 0 Avsetninger&til&ubudsjetterte&kostnader SUM 182>600

11 1400 KØR AVDELINGSBUDSJETT ANDRE PERSONALKOSTNADER 0 Jobbmat-og-produksjon-av-internkort INTERNE ARR. - KOMPETANSE 0 Interne-arrangementer-med-fokus-på-kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 0 Interne-arrangemeneter-med-sosialt-fokus 5995 TRANSPORTREFUSJONER 0 Transport-av-frivillige-på-grunnlag-av-gjeldende-reglement 6100 TRANSPORTKOSTNADER 0 Frakt-og-forsikring-ved-vareforsendelse 6360 RENHOLDSKOSTNADER 0 Forløpende-renhold-og-avtalt-nedvask 6410 LEIE, INVENTAR INVENTAR DRIFTSMATERIALER 0 Innkjøp-av-driftsrelaterte-forbruksvarer 6559 SERVERINGSMATERIELL 0 Forbruksvarer-og-driftsmateriell-for-bruk-til-servering 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 0 Forbruksvarer-til-bruk-i-rengjøring-av-flater,-personer-og-inventar 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 0 Klær-og-verneutstyr-til-jobbsammenheng REP. OG VEDLIKEHOLD AV BYGNING 0 Kostnader-for-rep.-og-vedlikehold-av-rom-og-bygning 6620 REP. OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 0 Rep.-og-vedlikehold-av-teknisk-utstyr,-inventar,-møbler-etc REVISJONSHONORARER 0 Årlig-kostnad-for-revisjon-av-regnskap 6706 REGNSKAPSHONORARER 0 Fortløpende-kostnad-for-ekstern-regnskapsføring 6721 KONSULENTHONORAR 0 Innleide-konsulenter-til-rådgivning 6740 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 0 Arrangementskostnader-utover-honorar-og-forpleining 6800 KONTORREKVESITA 0 Driftskostnader-for-kontormateriell 6820 TRYKKSAKER 0 Egne-trykksaker-av-forskjellige-typer.-Ikke-rekrutteringsmateriell 6860 MØTER, KURS, SEMINARER 0 Eksterne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm TELEFONKOSTNADER EDB-UTGIFTER 0 Drift,-vedlikehold-og-innkjøp-av-datateknisk-utstyr-og-tjenester 7320 MARKEDSAKTIVITETER 0 Markedsarbeid-og-annonser-utover-trykksaker 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 Interne-kompetansetiltak-og-samlinger-i-regi-av-styret-og-adm KONTINGENTER 0 Medlemsskap-og-abbonement-hos-tjenester-og-organisasjoner 7500 FORSIKRINGSPREMIER 0 Forsikring-av-Kvarterets-bygg,-inventar-og-medarbeidere 7602 TV-ABONNEMENT BANK OG KORTGEBYRER 0 Bruk-av-bl.a.-nettbank,-terminalavgifter-og-banktjenester SUM 0

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2015 KVAST 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 30 000 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 10 000 Interne arrangemeneter med sosialt fokus 5994 SOSIALPENGER 200 000 Arbeidsgruppenes

Detaljer

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2016

KVAST AVDELINGSBUDSJETT 2016 KVAST 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 41 000 Jobbmat og produksjon av internkort 5991 INTERNE ARR. - KOMPETANSE 35 000 Interne arrangementer med fokus på kompetanseheving 5992 INTERNE ARR. - SOSIALT 30 000

Detaljer

KØR AVDELINGSBUDSJETT 2016

KØR AVDELINGSBUDSJETT 2016 KØR SUM 0 PG 5500 KURSING, PERSONELL 60 000 Kompetansehevende tiltak for frivillige via innleide kursholdere 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 15 000 Jobbmat og produksjon av internkort 5991 INTERNE ARR. -

Detaljer

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2015 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 414 300 698 976 762 169 617 915 500

Detaljer

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

REVIDERT BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER REVIDERT BUDSJETT 2012 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG Salgsinntekt og varekost Budsjettet har hatt som hovedmål å være realistisk. Det er på tide

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014

Regnskapsrapport. Måned: oktober 2014 Regnskapsrapport Måned: oktober 2014 Hovedposter i rapporten oktober 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 436 426 1 115 000 11 007 839 12 424 739 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2016 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2016 SALGSINNTEKTER TOTALT JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 3010 SALG, ØL 6 186 764 685 513 635 000 635 000 585

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: november 2014

Regnskapsrapport. Måned: november 2014 Regnskapsrapport Måned: november 2014 Hovedposter i rapporten november 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 247 847 1 129 200 12 255 686 12 543 386 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskapsrapport. Utskrift:

Regnskapsrapport. Utskrift: Regnskapsrapport Måned: Februar Utskrift: 20.03.2014 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: august 2014

Regnskapsrapport. Måned: august 2014 Regnskapsrapport Måned: august 2014 Hovedposter i rapporten august 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 539 650 1 785 000 8 232 873 12 131 773 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 03.12.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 30-11 Oppfølging fra forrige møte Prosjektansvarlig Plakatmontre i trappehuset Administrasjonen Mobildekning i Tivoli Svar til BSTV Driftsansvarlig Stillhet og skjenebevilgning

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 06.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskapet for 2015

Årsregnskapet for 2015 La Humla Suse 912047652 Resultatrapport La Humla Suse 912047652 Resultatrapport Regnskapsår: 01.01.2015-31.12.2015 Gjelder periode: 01.01.2015-31.12.2015 Driftsinntekter 3110 Andre salgsinntekter 3111

Detaljer

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015 2014-2015 - 2015 2015 12 xxxxxx 1 Inntekter 7 982 734 7 950 000 Kurs,konferanser,Geomatikkdagene og utstilling 6 189 762 6 090 000 3200 Deltakeravgift Geomatikkdagene 2014 1 759 897 1 900 000 3210,3211

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018. Note Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) - Revidert 03 08 2015 2016 2017 2018 Budsjett Note Høst oppstartsår 1.budsjettår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 1 5 852 250 15 606 000 19 507 500

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals

BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals BUDSJETT SPESIFISERT FOR PROSJEKTER Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER 3010 - Klubbkontigent 10001 - Øvrevoll Hosle IL Royals -2000-2000 -2000 10002 - Kristiansand Suns -2000-2000

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Periode: 31.12.2012 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00-40 000,00 10 000,00 0,00 3401 Andre Tilskudd -3 856,65-3 856,65-20 000,00-16 143,35 0,00 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0

80 Finansinntekt 25 212 0 0 Sum finansinntekter 25 212 0 81 Finanskostnad 0 0 0 Sum finanskostnader 0 0 Inntekt 10 felles 31.12.2014 2015 30 Salgsinntekt, sponsorinntekt avg.pl 715 088 622 000 694 000 32 Salgsinntekt avg.fri, kontingenter 465 546 463 000 373 000 34 Offentlige tilskudd/refusjon 278 614 254

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår

Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Budsjett, samlet for skole og SFO Note Høst oppstartsår Første hele driftsår Fullt utbygd skole Inntekter Statstilskudd 7 854 000 15 708 000 15 708 000 Skolepenger 1 584 000 3 168 000 3 168 000 Andre inntekter

Detaljer

Søknad om tilskudd ref.nr Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå

Søknad om tilskudd ref.nr Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå Søknad om tilskudd 2018 - ref.nr. 2244295 Levert den 9. september 2017 16:31 Dette er et nettskjema til søknad om støtte gjennom Velferdstingets budsjettsøknad til SiO. For at Velferdstingets arbeidsutvalg

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer