Årsrapport Eika Gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Eika Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Eika Gruppen

2 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side.

3 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 3 /139 Innhold Eika Alliansen 4 Dette er Eika 5 Sammendrag 6 Viktige hendelser 7 Dette er Eika Gruppen 8 Konsernstruktur 9 Historie 10 Resultater og nøkkeltall 12 Visjon, mål og strategier 14 Konsernsjefen har ordet 16 Samfunnsansvar, etikk og miljø 18 Digital utvikling 22 Vårt kundefokus 24 Produkt og tjenester 27 Produkt og Marked 28 Eika Forsikring 30 Eika Kredittbank 34 Eika Kapitalforvaltning 38 Aktiv Eiendomsmegling 42 IT og infrastruktur 44 Virksomhetsområde Bank 46 Styring og organisering 49 Konsernstyret 50 Konsernledelsen 52 Eierstyring og selskapsledelse 54 Styring og Kontroll 58 Eika-bankene 63 Eika i bank-norge 64 Resultat og nøkkeltall 66 Balanse 67 Kontorer og filialer 68 Årsberetning og -regnskap 71 Årsberetning Resultatregnskap 83 Balanse Eiendeler 84 Balanse Gjeld og egenkapital 85 Endringer i egenkapitalen 86 Kontantstrømoppstilling 87 Noter til regnskapet 88 Revisors beretning 107 Kontrollkomiteens uttalelse 108 English summary 109 The Eika Alliance in brief 111 Highlights Eika Gruppen in brief 113 CEO s comments 115 New strategic direction 116 Key figures 117 Corporate governance 118 Management and control 121 Directors' report 123 Income statement 134 Balance sheet Assets 135 Balance sheet Liabilities and equity 136 Eika in Norway s banking system 137 Income statement 138 Key figures 138 Balance sheet 139

4 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 4 /139 Eika Alliansen Eika Alliansen Eika Alliansen består av Eika-bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bank- og finansmarkedet med en samlet forvaltningskapital på over 300 milliarder kroner og nær én million kunder. Eika Alliansen har et sterkt fokus på privatkunder og småbedrifter og kombinerer en unik nærhet til kunden med solid finansiell kompetanse. Gjennom Eika Gruppen tilføres Alliansen konkurransedyktige finansielle produkter, tjenester og infrastruktur til både person- og bedriftsmarkedet. Samlet gjør dette Eika Alliansen til en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. ALLIANSEBANKENE I EIKA Lokale sparebanker har bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring med egen strategi, merkevare og profil. Nærhet til lokalsamfunnet kombinert med en personlig relasjon til kundene og inngående kunnskap om lokale markeder er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbanken kjenner kundene og forstår deres behov, enten det dreier seg om privatpersoner eller virksomheter. Lokalbanken er en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til privatpersoner og næringsliv og gjennom gaveinstituttet bidrar sparebankene til finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner. Alliansebankene i Eika har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet. EIKA GRUPPEN Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av blant annet 75 lokalbanker. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur, inkludert IT og betalingsformidling, samt et bredt spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester. Samlet bidrar Eika Gruppens leveranser til lokalbankenes konkurransedyktighet. De viktigste produktselskapene er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom ca 400 kontorer i Norge. Eika Gruppen, med eierbankene og meglervirksomheten, har om lag ansatte hvorav ca. 400 er direkte knyttet til Eika Gruppen AS. Dette gjør Eika Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter og tjenester. EIKA BOLIGKREDITT Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er eid av 77 norske lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid finansiere seg der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt er derfor en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

5 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 5 /139 Dette er Eika Dette er Eika Sammendrag 6 Viktige hendelser 7 Dette er Eika Gruppen 8 Konsernstruktur 9 Historie 10 Resultater og nøkkeltall 12 Visjon, mål og strategier 14 Konsernsjefen har ordet 16 Samfunnsansvar, etikk og miljø 18 Digital utvikling 22 Vårt kundefokus 24

6 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 6 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Sammendrag 2013: Sammendrag MRD 1 MILL LOKALBANKER 75 sterke, selvstendige lokalbanker som bidrar til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter. KOMMUNER Du finner en lokalbank i 137 kommuner i Norge. FORVALTNINGSKAPITAL Eika Alliansen har over 300 milliarder kroner i samlet forvaltningskapital ved utgangen av KUNDER Eika Alliansen har nærmere 1 million bankkunder. 14 TUSEN 2,3 MRD NR TUSEN SPAREAVTALER Lokalbankene solgte over nye og økte spareavtaler i løpet av 2013 og gjennomførte nesten investeringsrådgivingssamtaler. FORSIKRING Eika Forsikring passerte 2,3 milliarder i portefølje i 2013, og har nærmere kunder. KUNDETILFREDSHET Aktiv Eiendomsmegling har 54 kontorer og Norges mest fornøyde boligkunder for tredje året på rad. APP-BRUKERE «Lokalbanken i lomma» har unike brukere.

7 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 7 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Viktige hendelser Viktige hendelser 2013 MAR JUN JUL AUG Ny merkevare lanseres og nye verdier implementeres. De nye verdiene er: Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller. Verdiene skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. Eika lanserer nye hjemmesider til alle alliansebankene. Eika presenterer historiske gode halvårsresultater. Aktiv lanserer ny profil og gjennomfører sammenslåingen av Aktiv og Terra Eiendomsmegling. SEP OKT NOV DES En forskningsrapport fra Menon Business Analytics bekrefter at lokalbankene har stor betydning for norsk næringsliv. Eika Kapitalforvaltning fusjonerer fond med samme investeringsprofil for å gjøre sparing i fond enklere for folk flest. Appen, «Lokalbanken i lomma», oppnår nedlastinger. Eika Alliansen passerer 300 milliarder kroner i forvaltningskapital.

8 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 8 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Eika Gruppen styrker lokalbanken Eika Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter. Gruppen er eid av selvstendige lokalbanker med unik nærhet til lokalsamfunnet og en personlig relasjon til kundene. Konsernets visjon er å styrke lokalbanken som i nær 200 år har bidratt til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i lokalsamfunnet. Eika Gruppen leverer produkter og løsninger som styrker lokalbankens unike fortrinn og konkurransekraft. Gruppen bidrar til lokalbankens omsorg for sine kunder og lokalsamfunn ved å dekke lokalbankens behov innen kompetanse, infrastruktur og bankdrift. Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker deres konkurranseevne. Dette er løsninger som er for kostnadskrevende for den enkelte lokalbank å drive selv. En komplett plattform for IT og bankinfrastruktur samt et bredt spekter av finansielle produkter tilpasset lokalbankene og deres kunders behov, gir bankene nødvendig handlefrihet til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt. Effektive fellesløsninger Bankene har en unik nærhet til sine kunder og er en profesjonell partner som kjenner kundens behov, enten det dreier seg om privatpersoner eller virksomheter. Eika Gruppen legger derfor stor vekt på å levere tjenester og løsninger som er både konkurranse dyktige og opprettholder bankenes tette relasjon med kunden. Gode IT-løsninger som effektiviserer konsernets og bankenes drift og skaper kundevennlige løsninger, skal være et av Eika Alliansens viktigste konkurransefortrinn. Skandinavisk Data Center AS (SDC) leverer bankenes IT-systemer, og sammen med SDC, representerer Eika Gruppen en sterk enhet innen drift og utvikling av IT og infrastrukturløsninger. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som «Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker deres konkurransekraft.» leverer nye digitale kundeløsninger på nett og mobil og integrerte betjenings løsninger som effektiviserer bankenes kunde rådgiving og saksbehandlersystem. Utover bankløsninger innen IT og infrastruktur leverer Eika Gruppen tjenester innen økonomi, merkevarebygging, kommunikasjon og kompetanse. Lokalbankene får også tilgang til løsninger for rapportering og virksomhetsstyring. I tillegg arbeider Eika Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Produkter tilpasset lokalbankens kunder Eika Gruppen er en av de største aktørene innen finansielle produkter og tjenester for personmarkedet og småbedriftsmarkedet i Norge. Gjennom konsernets fire produktselskap får lokalbankene et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester tilpasset deres kunder. Blant de viktigste er skade- og personforsikring fra Eika Forsikring, debetog kredittkort, leasing og salgspantelån fra Eika Kredittbank og aksje- og pengemarkedsfond samt obligatorisk tjenestepensjon fra Eika Kapitalforvaltning. I tillegg er Aktiv Eiendomsmegling en del av konsernet. Aktiv Eiendomsmegling er en franchisekjede for eiendomsmeglingsvirksomhet. Selskapet har Norges mest fornøyde boligkunder. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og distribuerer boliglån gjennom bankene. Aktiv kundeomsorg Eika fortsetter å implementere konsernets nye strategi som har bidratt til en positiv utvikling i konsernet og alliansen. Dette viktige arbeidet innebærer høye ambisjoner om moderne, effektive og kundeorienterte leveranser til lokalbankene. For å styrke lokalbankene og sette bankene i stand til å tilby kundene de beste rådgiverne som gir den beste kundeopplevelsen, ble organisasjonen endret i 2013 og flere fagmiljøer ble samlet under én felles ledelse. Kunde- og markedskommunikasjon ble styrket for å støtte bankenes operative salgsledelse og bistå med å styre mer trafikk inn til banken og rådgiveren samt å sørge for at Eikas ulike aktiviteter skjer koordinert og målrettet, slik at bankene oppnår økt kundetilfredshet og høyere lønnsomhet.

9 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 9 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Konsernstruktur Eika Gruppen Konsernsjef Hege Toft Karlsen Konserndirektør Produkt og Marked Audun Bø Konserndirektør IT Steinar Simonsen Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konsernutvikling Ola Jerkø Konserndirektør Økonomi og Finans Sverre Kaarbøe Eika Forsikring AS IT og Infrastruktur Rammevilkår HR, Informasjon, Adm., Strategi, Marked Økonomi, Finans, Risk, Juridisk Eika Kredittbank AS Eika Servicesenter Eika Betalingsformidling Eika Kapitalforvaltning AS Eika ViS Aktiv Eiendomsmegling AS Eika Depotservice Salg og Kompetanse Eika Økonomiservice Virksomhetsområder Konsernfunksjoner Digital Utvikling Resultatenheter Banktjenester

10 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 10 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Historie 2013 Ny merkevare lanseres. Eika Gruppen implementerer nye verdier som skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. De nye verdiene er: Profesjonell, Kundeorientert, Lagspiller. Aktiv lanserer ny profil og gjennomfører sammenslåingen av Aktiv og Terra Eiendomsmegling. En forskningsrapport fra Menon Business Analytics bekrefter at lokalbankene har stor betydning for norsk næringsliv. Eika Alliansen passerer 300 milliarder i forvaltningskapital. Bank2 blir aksjonær og alliansebank Ny konsernledelse. Ny og tydeligere strategi implementeres «Vi styrker lokalbanken». Etablering av agentvirksomhet i Eika Kapitalforvaltning for å understøtte bankenes satsing på spareløsninger. Sammenslåing av Terra- og Aktiv Eiendomsmegling til Aktiv Eiendomsmegling. Eika Boligkreditt overføres som direkte eid av aksjonærene. Terra Markets legger ned og virksomheten selges til Norne Voss Veksel- og Landmandsbank ASA og Gildeskål Sparebank blir aksjonærer og alliansebanker. Terra Finans AS og Terra Kortbank AS fusjonerer og danner Terra Finans og Kredittbank AS Terra-Gruppen med datterselskaper flytter til nye lokaler i Parkveien 61 i Oslo. Terra-Gruppen inngår en fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund (NSF) Terra-Gruppen AS kjøper verdipapirforetaket Orion Securities AS, nå Terra Markets AS. OBOS blir aksjonær i Terra- Gruppen AS Terra Fondsforvaltning AS og WarrenWicklund Fondsforvaltning AS fusjonerer og blir til Terra Forvaltning AS. Terra Driftspartner AS etableres Terra Kort AS etableres. Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS etableres. Terra Securities ASA begjærer oppbud Terra-Gruppen AS kjøper Postbanken Eiendomsmegling og har dermed to kjeder; Aktiv Eiendomsmegling og Terra Eiendomsmegling Terra-Gruppen AS kjøper Sparebank 1 Finans AS som endrer navn til Terra Finans AS. Terra Boligkreditt AS etableres Terra Eiendomsmegling Norge AS etableres som franchisekjede Eika-Gruppen AS endrer navn til Terra-Gruppen AS Terra Forsikring AS etableres. Fusjon av Eika-Gruppen AS og Sparebankenes Investeringsselskap Eika-Gruppen AS etableres som et innkjøps- og interessesamarbeid. Sparebankenes Investeringsselskap etableres og Terra Fondsforvaltning og Terra Securities opprettes som datterselskaper.

11 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 11 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Lokalbankene er avgjørende for norsk næringsliv. Menon Business Analytics

12 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 12 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Resultater og nøkkeltall Resultater og nøkkeltall NETTO DRIFTSINNTEKTER 2013 RESULTAT REGNSKAP Beløp i tusen kroner Netto renteinntekter Netto premieinntekter Netto andre driftsinntekter Erstatningskostnader Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån og andre fordringer Resultat fra avviklet og solgt virksomhet (36 030) 7 (33 617) - Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt BALANSE Beløp i tusen kroner Eika Forsikring 64 % Eika Kredittbank 10 % Eika Kapitalforvaltning 4 % Aktiv Eiendomsmegling 2 % Eika Gruppen AS 20 % Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Forsikringstekniske avsetninger Egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital ved utgangen av året NØKKEL TALL Omsetningsøkning 30,8 % 17,1 % 5,9 % 7,8 % 9,7 % Combined ratio f.e.r. 91,1 % 96,3 % 94,4 % 83,5 % 81,7 % Tap i prosent av gj.snitt utlån 2,1 % 1,9 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % Egenkapitalavkastning 8,2 % 4,5 % 2,1 % 14,9 % 24,2 % Resultat per aksje 6,91 3,70 1,82 7,60 13,21 Utbytte per aksje 4,00 4,40-5,00 6,75 Ren kjernekapitaldekning 10,0 % 9,4 % 9,3 % 13,8 % 14,8 % Kapitaldekning 12,3 % 12,4 % 12,1 % 16,8 % 17,7 % Eika Boligkreditt AS inngikk i konsernet frem til I mai 2012 ble eierskapet til selskapet overført til Eika Gruppens aksjonbærbanker. Se omtale i konsernets årsrapport for Nøkkeltallene ovenfor er presentert for Eika Gruppen justert for Eika Boligkreditt

13 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 13 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Resultater og nøkkeltall NETTO OMSETNING Millioner kroner BRUTTO UTLÅN Millioner kroner Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 KAPITAL- OG REN KJERNEKAPITALDEKNING Prosent Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning 20 INNSKUDDS DEKNING Prosent 100 FORVALTNINGS PORTEFØLJE Milliarder kroner

14 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 14 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Visjon, mål og strategier Vi styrker lokalbanken Visjonsformuleringen beskriver vår primære hensikt som er å utvikle og drive virksomhet som styrker våre aksjonærers konkurransekraft i deres lokale markeder. Visjon Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver vår ønskede fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å utvikle og drive virksomhet som styrker våre aksjonærers konkurransekraft i deres lokale markeder. Verdier Eika Gruppen besluttet og implementerte nye verdier i De nye verdiene er Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller og de skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum, forstå deres behov og utvikle de beste løsningene for disse målgruppene. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode. Forretningsidé Eika Gruppens forretningsidé er: «Vår virksomhet er å levere konkurransedyktige tjenester til lokalbanken, samt finansielle produkter og tjenester til folk flest og lokalt næringsliv. Vi kjennetegnes ved effektiv drift og kundeorientering». Kjernevirksomhet Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens sluttkunder. Vi leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift samt utvikling av løsninger og kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene. Produktene vi leverer til bankenes sluttkunder skal gjenspeile sparebankenes historiske verdier som er trygghet og omsorg for kundene. Lokalbanken har sitt hovedfokus på lokalbankens kundegrunnlag som er vanlige norske privatpersoner i alle aldre med normal økonomi og et ønske om et breddetilbud fra banken. Lokalbanken er en viktig rådgiver for det lokale næringslivet, med hovedvekt på småbedrifter. Eika Gruppens produkt- og tjenestespekter skal gjenspeile dette og sikre at lokalbanken er konkurransedyktig over tid. Markedsposisjon Eika Gruppen ønsker å inneha en markedsposisjon som kan oppsummeres med «Min betrodde lokalbank». Konsernet ønsker sterke, selvstendige lokalbanker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening i lokalsamfunnet. Eika Gruppens posisjon uttrykker hvordan lokalbankenes tilbud til kundene positivt skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Konsernets nye posisjon er utarbeidet gjennom å lytte til bankene og bankenes kunder, og skal ligge til grunn for fremtidig merkevarebygging samt produktog tjenesteutvikling i konsernet. «Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode.» Seks satsingsområder Konsernstrategien for perioden innebærer en tydelig strategisk plattform med utgangspunkt i lokalbankenes posisjon som er konsernets viktigste styrke. I konsernstrategien er seks strategiske satsingsområder definert. Disse er: Styrke alliansen, digital utvikling, økt breddesalg, lønnsomt og bærekraftig konsern, økt satsing på bedriftsmarkedet og attraktiv arbeidsgiver. Konsernets strategi innebærer økt fokus på lønnsomhet fremfor vekst, og en tydeligere prioritering av tjenester til bankene innen IT og digital utvikling. All virksomhet i konsernet skal ha et allianseperspektiv. I tillegg er en utvidelse av alliansen en prioritet. Effektiv drift og optimal bruk av knappe ressurser i konsernet er en forutsetning for at Eika Alliansen samlet skal være konkurransedyktig i fremtiden. Fokus på kostnadseffektive løsninger og klar prioritering av bankene og bankenes kunder skal derfor være fremtredende i alt arbeid i konsernet. Alliansen skal prioritere en sterkere kundeorientering i strategiperioden. Utvikling av effektive salgsverktøy og videreutvikling av kundeorientert kultur skal sikre at lokalbankene proaktivt ivaretar kundenes totale behov for finansielle tjenester. Det er viktig for Eika Alliansen å videreutvikle lokalbankene som det naturlige og beste valget for lokalt næringsliv. Dyktige og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å styrke lokalbankene, og det arbeides derfor målrettet med kultur-, leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

15 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 15 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Visjon, mål og strategier Våre verdier: Profesjonell: Vi er langsiktige og redelige. Vi leverer effektivt og med høy kvalitet. Vi skal være faglige sterke. Kundeorientert: Vi tilfører lokalbanken kompetanse og verdifulle tjenester. Vi utvikler løsninger tilpasset lokalbankkunden. Vi støtter lokalbanken i aktiv kundeomsorg. Lagspiller: Vi er tilgjengelige og bygger gode relasjoner. Vi bruker kompetansen på tvers av avdelinger og selskaper. Vi spiller hverandre gode.

16 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 16 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Konsernsjefen har ordet Ved lokalbankens side Vi i Eika Gruppen er som folk flest, vi liker å vinne og vi liker å sette nye rekorder. Derfor er det med glede og stolthet vi kan konstatere at 2013 ble et økonomisk rekordår for oss. Årsresultatet på 383 millioner kroner før skatt, er det beste Eika har levert noen gang og egenkapitalavkastningen er blant bransjens beste. Slike prestasjoner kommer ikke av seg selv, det ligger mye forberedelser og jobb bak. Det må vilje og innsats til, og lagspillet må fungere. Dette har vi lykkes med i Eika Gruppen i året som ligger bak oss. I 2013 tok vi nye steg i retning av en mer slagkraftig Allianse, med ny strategi og ny merkevare. Eika har historisk vært sparebankenes viktigste felles symbol. Nå er Eika også alliansens felles merkevare og støttemerke for lokalbankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken, og vi kom ut av året med vissheten om at vi er godt i gang. Vår ambisjon om å styrke lokalbanken er ikke bare fine ord på et glanset papir; vi omsetter ambisjonen i praksis. Gjennom arbeidet vi gjør, hver eneste dag, styrker vi posisjonen til våre selvstendige lokalbanker, i møte med sine kunder og i møte med fremtidens utfordringer. Introduksjonen av ny merkevare er profesjonelt gjennomført, med bred forankring i hele alliansen. Derfor er det ekstra hyggelig å se at arbeidet gir positive effekter. Blant annet har det resultert i en kraftig økning i lojalitet hos så vel medarbeidere i Eika Gruppen som hos alliansebankene. Markedet har også tatt imot den nye merkevaren langt raskere og mer positivt enn man normalt forventer. I 2013 besluttet Eika Gruppen konsernets nye verdier som skal bidra til å styrke VIkulturen i Eika Gruppen og Alliansen. De nye verdiene Profesjonell, Kundeorientert og «Vårt mål er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er drivkraft for vekst og utvikling for deg og ditt lokalsamfunn.» Lagspiller skal understøtte konsernets nye merkevare og bidra til at vi sammen styrker Alliansens posisjon i markedet. Verdiene våre skal også kjennetegne tjenestene Eika Gruppen leverer hver dag. Gjennom kundeorientert og profesjonelt lagspill skal Eika Gruppen bidra til å styrke lokalbanken og sette lokalbanken i stand til å tilby den beste rådgivingen og de beste kundeopplevelsene. Vi har utviklet og levert et bredt spekter av løsninger og konsepter som bevisste kunder forventer og trenger fra sin lokalbank, samtidig som kvaliteten i leveransene og samspillet med bankene er betydelig bedret. Alliansebankenes kunder er blant markedets mest fornøyde kunder, og Alliansen har satt seg ambisiøse mål for økt kundetilfredshet for å forsterke lokalbankens posisjon. Konsernet er godt posisjonert for neste etappe. Årvåkenhet med kostnader og utfordringer innen IT vil være prioriterte områder i Styringsverktøy er etablert for å sikre stabil IT drift for kunder og medarbeidere. Vi vil ha økt fokus på å effektivisere og digitalisere arbeids- og kundeprosesser. I takt med utviklingen i samfunnet for øvrig, styrker vi vårt kontinuerlige arbeid med kompetanseog teknologiutvikling, slik at lokalbankene kan møte kundens behov også i fremtiden. Rammebetingelsene er utfordrende for næringen. Det gjelder også for de små, selvstendige lokalbankene som har stor betydning for mange norske lokalsamfunn. Det er gledelig å konstatere at det betydelige arbeidet Eika Gruppen, på lokalbankenes vegne, legger ned for å bygge tillit hos politikere, tilsynsmyndigheter og andre rammegivere blir møtt med positive signaler. Eika Gruppen står godt rustet til å møte kommende regelendringer. Minst like viktig er det at vi står rustet til å møte endrede forventninger og adferd hos lokalbankenes kunder. Alliansebankene har solide posisjoner i sine markeder og kjennetegnes av personlig og omsorgsfull kundebetjening basert på sterk kundetilfredshet, dyp kundeinnsikt og kompetanse. Vårt mål er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er drivkraft for vekst og utvikling for deg og ditt lokalsamfunn! Hege Toft Karlsen Konsernsjef

17 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 17 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Konsernsjefen har ordet «Gjennom kundeorientert og profesjonelt lagspill skal Eika Gruppen bidra til å styrke lokalbanken og sette lokalbanken i stand til å tilby den beste rådgivingen og de beste kundeopplevelsene.» Hege Toft Karlsen, Konsernsjef

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2015 Eika Gruppen

Årsrapport 2015 Eika Gruppen Årsrapport 2015 Eika Gruppen Forside Innhold Eika Alliansen Eika Gruppen Årsberetning Årsregnskap English summary Eika-bankene Kontakt oss 2/88 Ved din side. Forside Innhold Eika Alliansen Eika Gruppen

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. kvartal 1 Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Et sterkt 3. kvartal Økning i netto renteinntekter med 9,3 prosent målt på 12-måneders rullerende

Detaljer

Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF. Første halvår 2011

Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF. Første halvår 2011 Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Kort oppsummering: Forstatt vekst på innskudd Fortsatt kundevekst og fornøyde kunder Vekst i brutto fondssalg Økt mobilsatsing God likviditet Skandiabanken

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 98 milliarder kroner ved utgangen av 2010. Hovedkontoret ligger

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort

Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort Terra pilot. Kontaktløs betaling på mobil og kort Karl-Richard Floer, direktør kort og betalingsløsninger, Terra Finans og Kredittbank Terra-Gruppen En bankallianse og et finanskonsern Kundene Bedre tilbud

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Dine penger. Våre hoder.

Dine penger. Våre hoder. Dine penger. Våre hoder. R e s u ltat r a p p o r t F ø r s t e k va r ta l 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge. Hoveddelen

Detaljer

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef

Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen. v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Innovasjon for å styrke kundeopplevelsen v/ Jørn Torsvik, IT-sjef Agenda Sparebanken Vest og vår digitale reise Hva bringer fremtiden? Grep vi gjør for å styrke innovasjon og kundeopplevelse INTRODUKSJON

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1

Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige. v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Bankenes bidrag til digitalisering av arbeidsprosesser i næringslivet og det offentlige v/direktør Eldar Skjetne, SpareBank1 Fra kontor til applikasjon Internett har revolusjonert all tjenestedistribusjon

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA

Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA Tilbud om kjøp av Finansbanken ASA 6 januar, 1999 6 januar 1999 1 Tilbudet Storebrand tilbyr NOK 40 kontant pr aksje Tilbudet omfatter samtlige utestående aksjer og underliggende aksjer til det konvertible

Detaljer

Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013

Eika Gruppen Godtgjørelsesordninger og godtgjørelse 2013 og godtgjørelse 2013 Konsernet 1. Retningslinjer for godtgjørelse i er finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 75 lokalbanker og OBOS. s strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2008

Rapport for 3. kvartal 2008 Rapport for 3. kvartal 2008 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 3. kvartal 2008 mottatt 18 100 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter

Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Hva har BankID betydd for bankene? Premisser og drivere Utfordringer og konsekvenser Muligheter og effekter Bakgrunn eksterne drivere Endrede krav og forventninger fra kundene fra digital talk til digital

Detaljer

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad

Med endringskraft som konkurransefortrinn. Kitzbühel Helge Leiro Baastad Med endringskraft som konkurransefortrinn Kitzbühel Helge Leiro Baastad Et konsern blir til Marked og vekststrategi Eierstyring og utbytte Våre konkurransefortrinn Vi bygger på en unik historie 1816-1920

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli

Aurskog Sparebank. Presentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015. Adm. Banksjef Odd Nordli Aurskog Sparebank esentasjon av banken Egenkapitalbevisseminaret, 21. oktober 2015 Adm. Banksjef Odd Nordli Agenda I. Introduksjon II. Regnskaps- og nøkkeltall III. Egenkapitalbevis AURG IV. Oppsummering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer