Årsrapport Eika Gruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2013. Eika Gruppen"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Eika Gruppen

2 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side.

3 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 3 /139 Innhold Eika Alliansen 4 Dette er Eika 5 Sammendrag 6 Viktige hendelser 7 Dette er Eika Gruppen 8 Konsernstruktur 9 Historie 10 Resultater og nøkkeltall 12 Visjon, mål og strategier 14 Konsernsjefen har ordet 16 Samfunnsansvar, etikk og miljø 18 Digital utvikling 22 Vårt kundefokus 24 Produkt og tjenester 27 Produkt og Marked 28 Eika Forsikring 30 Eika Kredittbank 34 Eika Kapitalforvaltning 38 Aktiv Eiendomsmegling 42 IT og infrastruktur 44 Virksomhetsområde Bank 46 Styring og organisering 49 Konsernstyret 50 Konsernledelsen 52 Eierstyring og selskapsledelse 54 Styring og Kontroll 58 Eika-bankene 63 Eika i bank-norge 64 Resultat og nøkkeltall 66 Balanse 67 Kontorer og filialer 68 Årsberetning og -regnskap 71 Årsberetning Resultatregnskap 83 Balanse Eiendeler 84 Balanse Gjeld og egenkapital 85 Endringer i egenkapitalen 86 Kontantstrømoppstilling 87 Noter til regnskapet 88 Revisors beretning 107 Kontrollkomiteens uttalelse 108 English summary 109 The Eika Alliance in brief 111 Highlights Eika Gruppen in brief 113 CEO s comments 115 New strategic direction 116 Key figures 117 Corporate governance 118 Management and control 121 Directors' report 123 Income statement 134 Balance sheet Assets 135 Balance sheet Liabilities and equity 136 Eika in Norway s banking system 137 Income statement 138 Key figures 138 Balance sheet 139

4 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 4 /139 Eika Alliansen Eika Alliansen Eika Alliansen består av Eika-bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bank- og finansmarkedet med en samlet forvaltningskapital på over 300 milliarder kroner og nær én million kunder. Eika Alliansen har et sterkt fokus på privatkunder og småbedrifter og kombinerer en unik nærhet til kunden med solid finansiell kompetanse. Gjennom Eika Gruppen tilføres Alliansen konkurransedyktige finansielle produkter, tjenester og infrastruktur til både person- og bedriftsmarkedet. Samlet gjør dette Eika Alliansen til en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. ALLIANSEBANKENE I EIKA Lokale sparebanker har bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring med egen strategi, merkevare og profil. Nærhet til lokalsamfunnet kombinert med en personlig relasjon til kundene og inngående kunnskap om lokale markeder er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbanken kjenner kundene og forstår deres behov, enten det dreier seg om privatpersoner eller virksomheter. Lokalbanken er en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til privatpersoner og næringsliv og gjennom gaveinstituttet bidrar sparebankene til finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner. Alliansebankene i Eika har blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet. EIKA GRUPPEN Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av blant annet 75 lokalbanker. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur, inkludert IT og betalingsformidling, samt et bredt spekter av finansprodukter og kompetansehevende tjenester. Samlet bidrar Eika Gruppens leveranser til lokalbankenes konkurransedyktighet. De viktigste produktselskapene er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom ca 400 kontorer i Norge. Eika Gruppen, med eierbankene og meglervirksomheten, har om lag ansatte hvorav ca. 400 er direkte knyttet til Eika Gruppen AS. Dette gjør Eika Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter og tjenester. EIKA BOLIGKREDITT Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er eid av 77 norske lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid finansiere seg der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt er derfor en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

5 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 5 /139 Dette er Eika Dette er Eika Sammendrag 6 Viktige hendelser 7 Dette er Eika Gruppen 8 Konsernstruktur 9 Historie 10 Resultater og nøkkeltall 12 Visjon, mål og strategier 14 Konsernsjefen har ordet 16 Samfunnsansvar, etikk og miljø 18 Digital utvikling 22 Vårt kundefokus 24

6 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 6 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Sammendrag 2013: Sammendrag MRD 1 MILL LOKALBANKER 75 sterke, selvstendige lokalbanker som bidrar til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter. KOMMUNER Du finner en lokalbank i 137 kommuner i Norge. FORVALTNINGSKAPITAL Eika Alliansen har over 300 milliarder kroner i samlet forvaltningskapital ved utgangen av KUNDER Eika Alliansen har nærmere 1 million bankkunder. 14 TUSEN 2,3 MRD NR TUSEN SPAREAVTALER Lokalbankene solgte over nye og økte spareavtaler i løpet av 2013 og gjennomførte nesten investeringsrådgivingssamtaler. FORSIKRING Eika Forsikring passerte 2,3 milliarder i portefølje i 2013, og har nærmere kunder. KUNDETILFREDSHET Aktiv Eiendomsmegling har 54 kontorer og Norges mest fornøyde boligkunder for tredje året på rad. APP-BRUKERE «Lokalbanken i lomma» har unike brukere.

7 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 7 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Viktige hendelser Viktige hendelser 2013 MAR JUN JUL AUG Ny merkevare lanseres og nye verdier implementeres. De nye verdiene er: Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller. Verdiene skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. Eika lanserer nye hjemmesider til alle alliansebankene. Eika presenterer historiske gode halvårsresultater. Aktiv lanserer ny profil og gjennomfører sammenslåingen av Aktiv og Terra Eiendomsmegling. SEP OKT NOV DES En forskningsrapport fra Menon Business Analytics bekrefter at lokalbankene har stor betydning for norsk næringsliv. Eika Kapitalforvaltning fusjonerer fond med samme investeringsprofil for å gjøre sparing i fond enklere for folk flest. Appen, «Lokalbanken i lomma», oppnår nedlastinger. Eika Alliansen passerer 300 milliarder kroner i forvaltningskapital.

8 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 8 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Eika Gruppen styrker lokalbanken Eika Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter. Gruppen er eid av selvstendige lokalbanker med unik nærhet til lokalsamfunnet og en personlig relasjon til kundene. Konsernets visjon er å styrke lokalbanken som i nær 200 år har bidratt til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i lokalsamfunnet. Eika Gruppen leverer produkter og løsninger som styrker lokalbankens unike fortrinn og konkurransekraft. Gruppen bidrar til lokalbankens omsorg for sine kunder og lokalsamfunn ved å dekke lokalbankens behov innen kompetanse, infrastruktur og bankdrift. Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker deres konkurranseevne. Dette er løsninger som er for kostnadskrevende for den enkelte lokalbank å drive selv. En komplett plattform for IT og bankinfrastruktur samt et bredt spekter av finansielle produkter tilpasset lokalbankene og deres kunders behov, gir bankene nødvendig handlefrihet til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt. Effektive fellesløsninger Bankene har en unik nærhet til sine kunder og er en profesjonell partner som kjenner kundens behov, enten det dreier seg om privatpersoner eller virksomheter. Eika Gruppen legger derfor stor vekt på å levere tjenester og løsninger som er både konkurranse dyktige og opprettholder bankenes tette relasjon med kunden. Gode IT-løsninger som effektiviserer konsernets og bankenes drift og skaper kundevennlige løsninger, skal være et av Eika Alliansens viktigste konkurransefortrinn. Skandinavisk Data Center AS (SDC) leverer bankenes IT-systemer, og sammen med SDC, representerer Eika Gruppen en sterk enhet innen drift og utvikling av IT og infrastrukturløsninger. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som «Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker deres konkurransekraft.» leverer nye digitale kundeløsninger på nett og mobil og integrerte betjenings løsninger som effektiviserer bankenes kunde rådgiving og saksbehandlersystem. Utover bankløsninger innen IT og infrastruktur leverer Eika Gruppen tjenester innen økonomi, merkevarebygging, kommunikasjon og kompetanse. Lokalbankene får også tilgang til løsninger for rapportering og virksomhetsstyring. I tillegg arbeider Eika Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Produkter tilpasset lokalbankens kunder Eika Gruppen er en av de største aktørene innen finansielle produkter og tjenester for personmarkedet og småbedriftsmarkedet i Norge. Gjennom konsernets fire produktselskap får lokalbankene et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester tilpasset deres kunder. Blant de viktigste er skade- og personforsikring fra Eika Forsikring, debetog kredittkort, leasing og salgspantelån fra Eika Kredittbank og aksje- og pengemarkedsfond samt obligatorisk tjenestepensjon fra Eika Kapitalforvaltning. I tillegg er Aktiv Eiendomsmegling en del av konsernet. Aktiv Eiendomsmegling er en franchisekjede for eiendomsmeglingsvirksomhet. Selskapet har Norges mest fornøyde boligkunder. Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet utsteder obligasjoner med fortrinnsrett og distribuerer boliglån gjennom bankene. Aktiv kundeomsorg Eika fortsetter å implementere konsernets nye strategi som har bidratt til en positiv utvikling i konsernet og alliansen. Dette viktige arbeidet innebærer høye ambisjoner om moderne, effektive og kundeorienterte leveranser til lokalbankene. For å styrke lokalbankene og sette bankene i stand til å tilby kundene de beste rådgiverne som gir den beste kundeopplevelsen, ble organisasjonen endret i 2013 og flere fagmiljøer ble samlet under én felles ledelse. Kunde- og markedskommunikasjon ble styrket for å støtte bankenes operative salgsledelse og bistå med å styre mer trafikk inn til banken og rådgiveren samt å sørge for at Eikas ulike aktiviteter skjer koordinert og målrettet, slik at bankene oppnår økt kundetilfredshet og høyere lønnsomhet.

9 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 9 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Konsernstruktur Eika Gruppen Konsernsjef Hege Toft Karlsen Konserndirektør Produkt og Marked Audun Bø Konserndirektør IT Steinar Simonsen Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konsernutvikling Ola Jerkø Konserndirektør Økonomi og Finans Sverre Kaarbøe Eika Forsikring AS IT og Infrastruktur Rammevilkår HR, Informasjon, Adm., Strategi, Marked Økonomi, Finans, Risk, Juridisk Eika Kredittbank AS Eika Servicesenter Eika Betalingsformidling Eika Kapitalforvaltning AS Eika ViS Aktiv Eiendomsmegling AS Eika Depotservice Salg og Kompetanse Eika Økonomiservice Virksomhetsområder Konsernfunksjoner Digital Utvikling Resultatenheter Banktjenester

10 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 10 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Historie 2013 Ny merkevare lanseres. Eika Gruppen implementerer nye verdier som skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. De nye verdiene er: Profesjonell, Kundeorientert, Lagspiller. Aktiv lanserer ny profil og gjennomfører sammenslåingen av Aktiv og Terra Eiendomsmegling. En forskningsrapport fra Menon Business Analytics bekrefter at lokalbankene har stor betydning for norsk næringsliv. Eika Alliansen passerer 300 milliarder i forvaltningskapital. Bank2 blir aksjonær og alliansebank Ny konsernledelse. Ny og tydeligere strategi implementeres «Vi styrker lokalbanken». Etablering av agentvirksomhet i Eika Kapitalforvaltning for å understøtte bankenes satsing på spareløsninger. Sammenslåing av Terra- og Aktiv Eiendomsmegling til Aktiv Eiendomsmegling. Eika Boligkreditt overføres som direkte eid av aksjonærene. Terra Markets legger ned og virksomheten selges til Norne Voss Veksel- og Landmandsbank ASA og Gildeskål Sparebank blir aksjonærer og alliansebanker. Terra Finans AS og Terra Kortbank AS fusjonerer og danner Terra Finans og Kredittbank AS Terra-Gruppen med datterselskaper flytter til nye lokaler i Parkveien 61 i Oslo. Terra-Gruppen inngår en fireårig sponsoravtale med Norges Skiforbund (NSF) Terra-Gruppen AS kjøper verdipapirforetaket Orion Securities AS, nå Terra Markets AS. OBOS blir aksjonær i Terra- Gruppen AS Terra Fondsforvaltning AS og WarrenWicklund Fondsforvaltning AS fusjonerer og blir til Terra Forvaltning AS. Terra Driftspartner AS etableres Terra Kort AS etableres. Terra Aktiv Eiendomsoppgjør AS etableres. Terra Securities ASA begjærer oppbud Terra-Gruppen AS kjøper Postbanken Eiendomsmegling og har dermed to kjeder; Aktiv Eiendomsmegling og Terra Eiendomsmegling Terra-Gruppen AS kjøper Sparebank 1 Finans AS som endrer navn til Terra Finans AS. Terra Boligkreditt AS etableres Terra Eiendomsmegling Norge AS etableres som franchisekjede Eika-Gruppen AS endrer navn til Terra-Gruppen AS Terra Forsikring AS etableres. Fusjon av Eika-Gruppen AS og Sparebankenes Investeringsselskap Eika-Gruppen AS etableres som et innkjøps- og interessesamarbeid. Sparebankenes Investeringsselskap etableres og Terra Fondsforvaltning og Terra Securities opprettes som datterselskaper.

11 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 11 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Dette er Eika Gruppen Lokalbankene er avgjørende for norsk næringsliv. Menon Business Analytics

12 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 12 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Resultater og nøkkeltall Resultater og nøkkeltall NETTO DRIFTSINNTEKTER 2013 RESULTAT REGNSKAP Beløp i tusen kroner Netto renteinntekter Netto premieinntekter Netto andre driftsinntekter Erstatningskostnader Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån og andre fordringer Resultat fra avviklet og solgt virksomhet (36 030) 7 (33 617) - Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt BALANSE Beløp i tusen kroner Eika Forsikring 64 % Eika Kredittbank 10 % Eika Kapitalforvaltning 4 % Aktiv Eiendomsmegling 2 % Eika Gruppen AS 20 % Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Forsikringstekniske avsetninger Egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital ved utgangen av året NØKKEL TALL Omsetningsøkning 30,8 % 17,1 % 5,9 % 7,8 % 9,7 % Combined ratio f.e.r. 91,1 % 96,3 % 94,4 % 83,5 % 81,7 % Tap i prosent av gj.snitt utlån 2,1 % 1,9 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % Egenkapitalavkastning 8,2 % 4,5 % 2,1 % 14,9 % 24,2 % Resultat per aksje 6,91 3,70 1,82 7,60 13,21 Utbytte per aksje 4,00 4,40-5,00 6,75 Ren kjernekapitaldekning 10,0 % 9,4 % 9,3 % 13,8 % 14,8 % Kapitaldekning 12,3 % 12,4 % 12,1 % 16,8 % 17,7 % Eika Boligkreditt AS inngikk i konsernet frem til I mai 2012 ble eierskapet til selskapet overført til Eika Gruppens aksjonbærbanker. Se omtale i konsernets årsrapport for Nøkkeltallene ovenfor er presentert for Eika Gruppen justert for Eika Boligkreditt

13 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 13 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Resultater og nøkkeltall NETTO OMSETNING Millioner kroner BRUTTO UTLÅN Millioner kroner Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 KAPITAL- OG REN KJERNEKAPITALDEKNING Prosent Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning 20 INNSKUDDS DEKNING Prosent 100 FORVALTNINGS PORTEFØLJE Milliarder kroner

14 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 14 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Visjon, mål og strategier Vi styrker lokalbanken Visjonsformuleringen beskriver vår primære hensikt som er å utvikle og drive virksomhet som styrker våre aksjonærers konkurransekraft i deres lokale markeder. Visjon Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver vår ønskede fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å utvikle og drive virksomhet som styrker våre aksjonærers konkurransekraft i deres lokale markeder. Verdier Eika Gruppen besluttet og implementerte nye verdier i De nye verdiene er Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller og de skal understøtte konsernets nye merkevare og sikre langsiktig måloppnåelse. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum, forstå deres behov og utvikle de beste løsningene for disse målgruppene. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode. Forretningsidé Eika Gruppens forretningsidé er: «Vår virksomhet er å levere konkurransedyktige tjenester til lokalbanken, samt finansielle produkter og tjenester til folk flest og lokalt næringsliv. Vi kjennetegnes ved effektiv drift og kundeorientering». Kjernevirksomhet Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens sluttkunder. Vi leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift samt utvikling av løsninger og kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene. Produktene vi leverer til bankenes sluttkunder skal gjenspeile sparebankenes historiske verdier som er trygghet og omsorg for kundene. Lokalbanken har sitt hovedfokus på lokalbankens kundegrunnlag som er vanlige norske privatpersoner i alle aldre med normal økonomi og et ønske om et breddetilbud fra banken. Lokalbanken er en viktig rådgiver for det lokale næringslivet, med hovedvekt på småbedrifter. Eika Gruppens produkt- og tjenestespekter skal gjenspeile dette og sikre at lokalbanken er konkurransedyktig over tid. Markedsposisjon Eika Gruppen ønsker å inneha en markedsposisjon som kan oppsummeres med «Min betrodde lokalbank». Konsernet ønsker sterke, selvstendige lokalbanker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening i lokalsamfunnet. Eika Gruppens posisjon uttrykker hvordan lokalbankenes tilbud til kundene positivt skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Konsernets nye posisjon er utarbeidet gjennom å lytte til bankene og bankenes kunder, og skal ligge til grunn for fremtidig merkevarebygging samt produktog tjenesteutvikling i konsernet. «Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode.» Seks satsingsområder Konsernstrategien for perioden innebærer en tydelig strategisk plattform med utgangspunkt i lokalbankenes posisjon som er konsernets viktigste styrke. I konsernstrategien er seks strategiske satsingsområder definert. Disse er: Styrke alliansen, digital utvikling, økt breddesalg, lønnsomt og bærekraftig konsern, økt satsing på bedriftsmarkedet og attraktiv arbeidsgiver. Konsernets strategi innebærer økt fokus på lønnsomhet fremfor vekst, og en tydeligere prioritering av tjenester til bankene innen IT og digital utvikling. All virksomhet i konsernet skal ha et allianseperspektiv. I tillegg er en utvidelse av alliansen en prioritet. Effektiv drift og optimal bruk av knappe ressurser i konsernet er en forutsetning for at Eika Alliansen samlet skal være konkurransedyktig i fremtiden. Fokus på kostnadseffektive løsninger og klar prioritering av bankene og bankenes kunder skal derfor være fremtredende i alt arbeid i konsernet. Alliansen skal prioritere en sterkere kundeorientering i strategiperioden. Utvikling av effektive salgsverktøy og videreutvikling av kundeorientert kultur skal sikre at lokalbankene proaktivt ivaretar kundenes totale behov for finansielle tjenester. Det er viktig for Eika Alliansen å videreutvikle lokalbankene som det naturlige og beste valget for lokalt næringsliv. Dyktige og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å styrke lokalbankene, og det arbeides derfor målrettet med kultur-, leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

15 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 15 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Visjon, mål og strategier Våre verdier: Profesjonell: Vi er langsiktige og redelige. Vi leverer effektivt og med høy kvalitet. Vi skal være faglige sterke. Kundeorientert: Vi tilfører lokalbanken kompetanse og verdifulle tjenester. Vi utvikler løsninger tilpasset lokalbankkunden. Vi støtter lokalbanken i aktiv kundeomsorg. Lagspiller: Vi er tilgjengelige og bygger gode relasjoner. Vi bruker kompetansen på tvers av avdelinger og selskaper. Vi spiller hverandre gode.

16 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 16 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Konsernsjefen har ordet Ved lokalbankens side Vi i Eika Gruppen er som folk flest, vi liker å vinne og vi liker å sette nye rekorder. Derfor er det med glede og stolthet vi kan konstatere at 2013 ble et økonomisk rekordår for oss. Årsresultatet på 383 millioner kroner før skatt, er det beste Eika har levert noen gang og egenkapitalavkastningen er blant bransjens beste. Slike prestasjoner kommer ikke av seg selv, det ligger mye forberedelser og jobb bak. Det må vilje og innsats til, og lagspillet må fungere. Dette har vi lykkes med i Eika Gruppen i året som ligger bak oss. I 2013 tok vi nye steg i retning av en mer slagkraftig Allianse, med ny strategi og ny merkevare. Eika har historisk vært sparebankenes viktigste felles symbol. Nå er Eika også alliansens felles merkevare og støttemerke for lokalbankene. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken, og vi kom ut av året med vissheten om at vi er godt i gang. Vår ambisjon om å styrke lokalbanken er ikke bare fine ord på et glanset papir; vi omsetter ambisjonen i praksis. Gjennom arbeidet vi gjør, hver eneste dag, styrker vi posisjonen til våre selvstendige lokalbanker, i møte med sine kunder og i møte med fremtidens utfordringer. Introduksjonen av ny merkevare er profesjonelt gjennomført, med bred forankring i hele alliansen. Derfor er det ekstra hyggelig å se at arbeidet gir positive effekter. Blant annet har det resultert i en kraftig økning i lojalitet hos så vel medarbeidere i Eika Gruppen som hos alliansebankene. Markedet har også tatt imot den nye merkevaren langt raskere og mer positivt enn man normalt forventer. I 2013 besluttet Eika Gruppen konsernets nye verdier som skal bidra til å styrke VIkulturen i Eika Gruppen og Alliansen. De nye verdiene Profesjonell, Kundeorientert og «Vårt mål er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er drivkraft for vekst og utvikling for deg og ditt lokalsamfunn.» Lagspiller skal understøtte konsernets nye merkevare og bidra til at vi sammen styrker Alliansens posisjon i markedet. Verdiene våre skal også kjennetegne tjenestene Eika Gruppen leverer hver dag. Gjennom kundeorientert og profesjonelt lagspill skal Eika Gruppen bidra til å styrke lokalbanken og sette lokalbanken i stand til å tilby den beste rådgivingen og de beste kundeopplevelsene. Vi har utviklet og levert et bredt spekter av løsninger og konsepter som bevisste kunder forventer og trenger fra sin lokalbank, samtidig som kvaliteten i leveransene og samspillet med bankene er betydelig bedret. Alliansebankenes kunder er blant markedets mest fornøyde kunder, og Alliansen har satt seg ambisiøse mål for økt kundetilfredshet for å forsterke lokalbankens posisjon. Konsernet er godt posisjonert for neste etappe. Årvåkenhet med kostnader og utfordringer innen IT vil være prioriterte områder i Styringsverktøy er etablert for å sikre stabil IT drift for kunder og medarbeidere. Vi vil ha økt fokus på å effektivisere og digitalisere arbeids- og kundeprosesser. I takt med utviklingen i samfunnet for øvrig, styrker vi vårt kontinuerlige arbeid med kompetanseog teknologiutvikling, slik at lokalbankene kan møte kundens behov også i fremtiden. Rammebetingelsene er utfordrende for næringen. Det gjelder også for de små, selvstendige lokalbankene som har stor betydning for mange norske lokalsamfunn. Det er gledelig å konstatere at det betydelige arbeidet Eika Gruppen, på lokalbankenes vegne, legger ned for å bygge tillit hos politikere, tilsynsmyndigheter og andre rammegivere blir møtt med positive signaler. Eika Gruppen står godt rustet til å møte kommende regelendringer. Minst like viktig er det at vi står rustet til å møte endrede forventninger og adferd hos lokalbankenes kunder. Alliansebankene har solide posisjoner i sine markeder og kjennetegnes av personlig og omsorgsfull kundebetjening basert på sterk kundetilfredshet, dyp kundeinnsikt og kompetanse. Vårt mål er å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er drivkraft for vekst og utvikling for deg og ditt lokalsamfunn! Hege Toft Karlsen Konsernsjef

17 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 17 /139 Sammendrag Viktige hendelser Dette er Eika Gruppen Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Konsernsjefen har ordet Samfunnsansvar, etikk og miljø Digital utvikling Vårt kundefokus Dette er Eika / Konsernsjefen har ordet «Gjennom kundeorientert og profesjonelt lagspill skal Eika Gruppen bidra til å styrke lokalbanken og sette lokalbanken i stand til å tilby den beste rådgivingen og de beste kundeopplevelsene.» Hege Toft Karlsen, Konsernsjef

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Eika Alliansen består av Eika Gruppen, lokalbankene i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Alliansen er en stor og viktig aktør i det norske finansmarkedet,

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Utvikling de siste 5 år

Utvikling de siste 5 år KLP årsrapport 2013 Utvikling de siste 5 år Millioner kroner KLP Konsern 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat før skatt -107 997 653 515 776 Forvaltningskapital 369 757 331 783 291 784 271 736 258 549 Egenkapital

Detaljer

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014

Årsrapport 2014. Virksomheten 2014 Virksomheten 2014 1 av 20 Redegjørelse fra konsernsjefen 2014 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Både bankens kjernevirksomhet, bankens datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen samt øvrige tilsluttede

Detaljer