Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014"

Transkript

1 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

2 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur 6 Resultater og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategier 10 Digital utvikling 12 Lokalbankene 13 Eika i bank-norge 13 Resultat og nøkkeltall 15 Kundefokus 16 Aktiv kundeomsorg 16 IT og infrastruktur 20 Alliansetjenester 22 Kontakt oss 24 Eika Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter. Gruppen er eid av selvstendige lokal banker med unik nærhet til lokalsamfunnet og en personlig relasjon til kundene. Konsernets visjon er å styrke lokalbanken som i nær 200 år har bidratt til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i lokalsamfunnet. Fullt årsregnskap finner du på

3 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 3 /24 Et historisk godt år 2014 har vært et godt år for Eika Gruppen og for lokalbankene i Eika Alliansen. Eika Gruppen leverer sitt beste resultat noensinne samtidig som de aller fleste av Eika Alliansens 75 lokalbanker leverer solide, finansielle resultater. Eika Alliansen har styrket seg kraftig gjennom 2014, ikke bare i form av finansielle resultater, men også gjennom økt kundetilfredshet. Vi som jobber for lokalbankene i alliansen har én underliggende drivkraft i alt vi sier og gjør vi skal styrke lokalbanken. Gjennom målrettet arbeid har Eika i 2014 styrket leveransene til bankene for å bidra til å befeste posisjonen som fremtidsrettede banker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Gjennom året er det lansert en lang rekke nye løsninger som bidrar til å forenkle hverdagen for både kunder og bankmedarbeidere. Alliansefelleskapet er avgjørende for lokalbankenes fremtid. En bekreftelse på riktig fokus i alliansen fikk vi da Sandnes Sparebank valgte å bli en alliansebank i Eika. Avgjørende for deres valg, var styrken i alliansefelleskapet, med et felles mål: Lokalbanken som står ved kundens side. Ved lokalsamfunnets og kundenes side Eika Alliansen er i en særstilling i det norske bankmarkedet. Lokalbankene i Eika har egne merkenavn og solid lokal forankring opparbeidet gjennom lang tid. I lokalbanken er alle kunder like viktige, lokalbanken er for folk flest! I sentrum for lokalbankenes aktive kundeomsorg er kundenes behov, muligheter og mål. Lokalbankene har korte og raske beslutningsveier, og bidrar både til vekst og utvikling av lokalsamfunn og lokalt næringsliv. I en tid hvor fokus i banknæringen preges av nye teknologiske løsninger, som i økende grad erstatter personlig kontakt, fyller lokalbankene i Eika en stadig viktigere rolle i samfunnet. I alliansen deler vi en sterk felles tro på at folk flest også i fremtiden vil foretrekke banker som forenkler hverdagen og de enkelte livsfaser. Vi satser oppriktig på omtanken for våre kunder. I Eika skal vi derfor fortsette å bry oss om kundenes ve og vel, og tilby langsiktig og helhetlig økonomisk rådgivning. En lokalbank i Eika skal med andre ord kjennetegnes som kundens lokale og betrodde rådgiver i økonomiske spørsmål uavhengig av deres situasjon eller bosted. Vi er trofaste mot vår rolle i det lokalsamfunnet vi er en del av. Det er dette Eika handler om å stå ved din side. Rigger for framtiden Lokalbankens kjerneverdier og posisjon er utgangspunktet når vi øker ambisjonsnivået og utviklingstakten i bankenes digitale betjeningskanaler. Fremtidens digitale løsninger i Eika skal utmerke seg ved et bedre tilbud om løpende personlig rådgivning og service. Din rådgiver i lokalbanken skal aldri være langt unna. Alle løsninger skal være enkle og brukervennlige, fordi det gjør kundens hverdag mer effektiv. Samtidig skal våre kunder vite at de alltid er velkomne innom sin lokale bank for den gode samtalen og viktige råd. En lokalbank i Eika representerer en spennende og attraktiv, lokal motkraft til de store merkevarene innen bank og finans. Verdiene i det lokale, ekte og bærekraftige verdsettes av stadig flere og særlig blant unge. Lokalbankene muliggjør vekst og utvikling for både kunder og lokalsamfunn selv i tider med stadig tøffere myndighetskrav til bankdrift. Fremtidens kunder ønsker aktører som utviser samfunnsansvar og setter kundens behov i sentrum. Disse avgjørende prioriteringene for bankhverdagen inngår i Eikas visjon og kundeløftet Ved din side. Hege Toft Karlsen Konsernsjef

4 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 4 /24 Eika Alliansen Eika Alliansen består av Eika-bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bank- og finansmarkedet med en samlet forvaltningskapital på over 350 milliarder kroner og over én million kunder. Eika Alliansen fokuserer spesielt på privatkunder, lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter. Gjennom Eika Gruppen tilføres alliansen konkurransedyktige finansielle produkter, tjenester, løsninger og infrastruktur til både personog bedriftsmarkedet. Samlet gjør dette Eika til en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. Alliansebankene i Eika Lokale sparebanker har bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring med egen strategi og lokal merkevare. Nærhet og personlig engasjement for kundene og lokalsamfunnet, kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov og bedriftenes lokale marked, er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene er dermed en unik og viktig økonomisk bidragsyter til vekst og utvikling for både privatpersoner og norsk samfunns- og næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement for lokalsamfunnet og som tilbyder «Vi skal sikre og utvikle konkurransekraften til de selvstendige norske lokalbankene.» av økonomisk rådgiving, kreditt og finansprodukter tilpasset lokalt næringsliv og folk flest. Gjennom gaveinstituttet bidrar dessuten sparebankene til nyskapning, vekst og utvikling lokalt; finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner. Alliansebankene i Eika har blant landets høyeste kundetilfredshet og -lojalitet. Eika Gruppen Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 75 lokalbanker. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke de selvstendige lokal bankene i alliansen. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur; inkludert IT og betalingsformidling, samt et bredt spekter av finansprodukter, kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester. Samlet bidrar Eika Gruppens leveranser til lokalbankenes sterke markedsposisjon og konkurransedyktighet. Produktselskapene i Eika Gruppen er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom cirka 400 kontorer. Eika Gruppen, med eierbankene og meglervirksomheten har mer enn ansatte hvorav cirka 400 er ansatt i Eika Gruppen. Dette gjør Eika til en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle løsninger, produkter og tjenester. Eika Boligkreditt Eika Boligkreditt er et kredittforetak som ved

5 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 5 /24 «Lofoten Sparebank har alltid vært en god støttespiller for oss på Aalan Gård. Jeg kjenner dem og de kjenner meg. Det er utrolig godt å ha banken der.» Knut Åland, kunde siden 1965 utgangen av 2014 var eid av 74 lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid søke finansiering der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt er følgelig en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

6 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 6 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Konsernstruktur Eika Gruppen Konsernsjef Hege Toft Karlsen Konserndirektør Produkt og Marked Audun Bø Konserndirektør IT Steinar Simonsen Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konsernutvikling Ola Jerkø Konserndirektør Økonomi og Finans Sverre V. Kaarbøe Eika Forsikring AS IT og Infrastruktur Næringspolitikk og rammevilkår Informasjon, Strategi, Marked, BM Økonomi, Finans, Risk, Juridisk, Adm, HR Eika Kredittbank AS Eika Servicesenter Eika Betalingsformidling Digital Utvikling Eika Kapitalforvaltning AS Eika ViS Aktiv Eiendomsmegling AS Eika Depotservice Aktiv Eiendomsoppgjør AS Eika Økonomiservice Virksomhetsområder Konsernfunksjoner Salg og Kompetanse Resultatenheter Banktjenester

7 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 7 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling De selvbetjente digitale løsningene er enkle og brukervennlige, men en rådgiver i lokalbanken er aldri langt unna.

8 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 8 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Resultater og nøkkeltall NETTO DRIFTSINNTEKTER 2014 RESULTAT REGNSKAP Beløp i tusen kroner Netto renteinntekter Netto premieinntekter Netto andre driftsinntekter Erstatningskostnader og endring i sikkerhetsavsetninger Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån og andre fordringer Resultat fra avviklet og solgt virksomhet (36 030) 7 (33 617) - - Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt BALANSE Beløp i tusen kroner Eika Forsikring 72 % Eika Kredittbank 11 % Eika Kapitalforvaltning 4 % Aktiv Eiendomsmegling 2 % Eika Gruppen AS 11 % Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Forsikringstekniske avsetninger Egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital ved utgangen av året NØKKEL TALL Omsetningsøkning 17,1 % 5,9 % 7,8 % 9,7 % 5,3 % Combined ratio f.e.r. 96,3 % 94,4 % 83,5 % 81,7 % 84,5 % Tap i prosent av gj.snitt utlån 1,9 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 0,6 % Egenkapitalavkastning 4,5 % 2,1 % 14,9 % 24,2 % 21,9 % Resultat per aksje 3,70 1,82 7,60 13,21 12,17 Utbytte per aksje 4,40-5,00 6,75 10,50 Ren kjernekapitaldekning 9,4 % 9,3 % 13,8 % 14,8 % 17,4 % Kapitaldekning 12,4 % 12,1 % 16,8 % 17,7 % 20,9 % Eika Boligkreditt AS inngikk i konsernet frem til I mai 2012 ble eierskapet til selskapet overført til Eika Gruppens aksjonbærbanker. Se omtale i konsernets årsrapport for Nøkkeltallene ovenfor er presentert for Eika Gruppen justert for Eika Boligkreditt

9 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 9 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling NETTO OMSETNING Millioner kroner BRUTTO UTLÅN Millioner kroner Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 KAPITAL- OG REN KJERNEKAPITALDEKNING Prosent Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning 25 INNSKUDDS DEKNING Prosent 120 FORVALTNINGS PORTEFØLJE Milliarder kroner

10 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 10 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Vi styrker lokalbanken Eika Gruppens visjon beskriver vår primære hensikt: å utvikle produkter, tjenester og kompetanse som styrker lokalbankenes langsiktige konkurransekraft. Visjon Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver vår ønskede fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å utvikle produkter, tjenester og kompetanse som styrker lokalbankenes langsiktige konkurransekraft. Verdier Eika Gruppens verdier er Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller. Verdiene understøtter konsernets merkevare og sikrer langsiktig måloppnåelse. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum, forstå deres behov og utvikle de beste løsningene for disse målgruppene. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode. Forretningsidé Eika Gruppens forretningsidé er: «Vår virksomhet er å levere konkurransedyktige tjenester til lokalbanken, samt finansielle produkter og tjenester til folk flest og lokalt næringsliv. Vi kjennetegnes ved effektiv drift og kundeorientering». Kjernevirksomhet Konsernets kjernevirksomhet er produkt- og tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens kunder. Eika Gruppen leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift samt utvikling av lokalbankenes kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene. Løsningene til bankenes kunder utvikles på bakgrunn av dyp innsikt «Ekte omtanke, faglig dyktighet og målrettet dialog skal sikre de beste finansielle løsningene for kundenes hverdag. Lokalbankene skal utgjøre en reell forskjell for kundenes liv.» i kundenes behov og preferanser og skal gjenspeile sparebankenes historiske verdier som er trygghet og omsorg for kundene. Eika Gruppens kundefokus er lokalbankens kundegrunnlag; vanlige norske privatpersoner i alle aldre med normal økonomi og et ønske om et breddetilbud fra banken. Lokalbanken er en viktig rådgiver for det lokale næringslivet, med hovedvekt på småbedrifter. Eika Gruppens produkt- og tjenestespekter skal gjenspeile dette og sikre at lokalbanken er konkurransedyktig over tid. Markedsposisjon Eika Gruppen skal inneha en markedsposisjon som kan oppsummeres med «Min betrodde lokalbank». Konsernet arbeider for å videreutvikle sterke, selvstendige lokalbanker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Eika Gruppens posisjon uttrykker hvordan lokalbankenes tilbud til kundene positivt skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Seks satsingsområder For å oppnå målsettingen om å styrke lokalbankene og videreutvikle lokalbankenes posisjon som best på omsorgsfull kundebetjening er det definert seks strategiske satsingsområder i konsernstrategien Disse er: Styrke alliansen, digital utvikling, økt breddesalg, lønnsomt og bærekraftig konsern, økt satsing på bedriftsmarkedet og attraktiv arbeidsgiver. I 2015 er det en viktig prioritet å utvide alliansen med flere banker for å sikre ønsket fremtidig utviklingskraft. I tillegg er det utviklet et strategisk målbilde for fremtidig kundebetjening i alliansen som tar utgangspunkt i kundenes behov for kompetent rådgivning i kombinasjon med enkle, brukervennlige og personaliserte digitale tjenester. Videreutvikling av kundeorientert kultur samt kompetanse og verktøy som understøtter helhetlig økonomisk rådgivning skal sikre at lokalbankene proaktivt ivaretar kundenes kompliserte behov i tiden fremover. I tillegg skal en kunde som foretrekker selvbetjening oppleve de digitale løsningene i lokalbanken som enkle og brukervennlige, men samtidig oppleve at en rådgiver i lokalbanken aldri er langt unna. Investeringer i teknologi for å differensiere lokalbankene som personlige, nære og fremtidsrettede i en digital hverdag er følgelig svært viktig for Eika Gruppen fremover. Dyktige og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å styrke lokalbankene, og det arbeides derfor målrettet med kultur-, leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

11 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 11 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling I løpet av året vil kontaktløse kort være standard for kundene i Eika-bankene. Enklere blir det ikke.

12 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 12 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Økte digitale ambisjoner Eika Gruppen vedtok ny digital strategi i Den nye strategien innebærer økte ambisjoner om utvikling av digitale løsninger som skal skape gode kundeopplevelser. De digitale tjenestene skal bidra til å øke salget og sikre at lokalbankene fortsetter å skille seg ut som nær og omsorgsfull i en verden som blir stadig mer digitalisert markerer starten på et digitalt taktskifte i Eika Alliansen. Digital utvikling har vært en av seks konsernsatsinger de siste tre årene. Eika Gruppen har utviklet en rekke gode løsninger til lokalbankene som et resultat av dette. Kundemålinger i 2014 viste høy tilfredshet med lokalbankenes mobilbank og nettbank. I løpet av 2014 har stadig nye tjenester og utvidet funksjonalitet i mobilbanken bidratt til å gjøre hverdagen enklere for kundene i Eika-bankene. Den digitale endringen skjer raskt og kundene stiller stadig større krav til enkle, selvbetjente løsninger. Nye og gamle konkurrenter investerer store ressurser i nye digitale løsninger. Lokalbankene i Eika Alliansen er derfor samstemte om å øke prioriteringen av vår digitale utvikling fremover. Den digitale strategien innebærer en ambisiøs reise mot å tilby kundene en komplett, kanaluavhengig lokalbank. Vi skal skille oss ut ved å kombinere enkle selvbetjente tjenester med proaktive og omsorgsfulle rådgivere som har en nærhet til kunden, også digitalt. Fremtidens rådgivere jobber i samspill med de digitale løsningene slik at kunden opplever aktiv kundeomsorg i alle kanaler. Vi vil også ha økt fokus på markedsføring og salg tilpasset mobile plattformer. I 2014 fokuserte Eika på å styrke kapasitet og kompetanse i vårt sentrale fagmiljø for digital utvikling. Vi har i tillegg lagt til rette for smartere og mer effektive måter å jobbe på. For å øke effektiviteten i hele verdikjeden, har vi etablert en ny styringsmodell. Den skal sikre korte beslutningsveier samt god samhandling mellom forretningssiden, kundesiden og IT-utvikling. Eika Alliansen er en mellomstor aktør i bransjen. Vår styrke er at vi kan treffe raske beslutninger og ha en rask utviklingstakt. Dette skal vi utnytte fremover ved å samle vår spisskompetanse og taktisk beslutningsmyndighet i få enheter i alliansen slik at vi får høyest mulig effekt av investeringene. Eika Gruppen har etablert et felles program for Digital Utvikling som sikrer kunden en helhetlig opplevelse på tvers av mobil, nettbrett og pc, så vel som på tvers av nettbank, åpne sider og mobilbank. I starten av 2015 lanseres en ny og mer brukervennlig nettbank og mobilbank til kundene i alle Eika-bankene. I 2015 vil det også være høyt Den nye mobillommeboken, Eika Safe, vil være tilgjengelig for de første kundene i juni prioritert å lansere nye betalings- og kjøpsløsninger for flere av våre produkter og tjenester. Løsninger for kundedialog og personaliserte kundeopplevelser i digitale kanaler står også høyt på agendaen for 2015.

13 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 13 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse Solide lokalbanker med høy kundetilfredshet Eika Alliansen består i dag av 75 lokalbanker. Bankgruppen er en av tre dominerende grupperinger i norsk sparebankvesen. Til tross for at den enkelte Eika-bank er relativt liten i størrelse, utgjør Eika Alliansen samlet sett en betydelig faktor i norsk bankvesen. I sine respektive lokalmarkeder er Eika-bankene ofte den største finansielle aktøren og således den viktigste leverandøren av kapital til sine lokalsamfunn. Dette gjør at lokalbankene har en viktig rolle i norsk bankvesen, og mer betydelig enn størrelse og markedsandeler alene skulle tilsi. I følge markedsundersøkelser gjennomført av Norsk Kundebarometer og EPSI Norge, har lokalbankene i Eika Alliansen landets høyeste kundetilfredshet og -lojalitet i person- og bedriftsmarkedet blant banker med fysiske kontorer i Norge. Målt etter forvaltningskapital har Eika en markedsandel på 7,4 prosent. Samlet forvaltningskapital har nå passert 363 milliarder kroner. For utlån til privatmarkedet er Eika den fjerde største aktøren i Norge med en markedsandel på 11,3 prosent. På utlån til næringsliv er lokalbankenes markedsandel mer beskjeden. Dette er ikke overraskende, siden det er utlån til personkunder som er sparebankenes kjerneområde. Samlet utlånsvolum utgjør 290 milliarder kroner ved utgangen av Eika-bankene er Norges mest solide bankgruppe, med en kjernekapitaldekning på 17,9 prosent. Dette gir bankene og Eika Gruppen den nødvendige handlefriheten til både å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt, og samlet sett som gruppe. Lokalbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 200 kontorer og filialer i 139 kommuner. Det omfattende distribusjonsnettet og en samlet kundemasse på over én million kunder gjør Eika Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker Nøkkeltall (i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto rentemargin 2,69 % 2,49 % 2,32 % 2,21 % 2,11 % 2,07 % 1,78 % 1,81 % 1,81 % 1,83 % 1,87 % 1,88 % Kostnads/inntektsforhold 55,6 % 55,0 % 58,4 % 58,2 % 60,7 % 69,1 % 57,7 % 58,7 % 61,2 % 58,2 % 54,7 % 54,8 % Kostnads/inntektsforhold (justert for netto finans) 59,1 % 58,0 % 62,3 % 60,2 % 60,4 % 58,3 % 65,6 % 61,7 % 60,4 % 61,2 % 56,9 % 56,1 % Kostnader i % av forvaltningskapital 1,85 % 1,72 % 1,74 % 1,66 % 1,57 % 1,46 % 1,41 % 1,39 % 1,38 % 1,42 % 1,44 % 1,44 % Tap i % av brutto utlån 0,38 % 0,24 % 0,09 % 0,02 % 0,02 % 0,45 % 0,26 % 0,33 % 0,26 % 0,19 % 0,22 % 0,19 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,37 % 1,24 % 1,08 % 0,73 % 0,53 % 0,86 % 0,93 % 0,98 % 1,04 % 0,96 % 0,85 % 0,83 % Egenkapitalavkastning etter skatt 8,5 % 9,0 % 9,6 % 9,8 % 8,5 % 0,781 % 8,4 % 7,9 % 5,0 % 7,7 % 7,8 % 8,8 % Resultat i % av gj. forvaltningskapital 0,83 % 0,86 % 0,88 % 0,87 % 0,72 % 0,06 % 0,64 % 0,65 % 0,43 % 0,69 % 0,73 % 0,85 % Innskuddsdekning 75,4 % 74,0 % 71,9 % 70,0 % 67,1 % 68,0 % 72,0 % 74,8 % 79,9 % 82,1 % 83,8 % 85,7 %

14 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 14 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse KJERNEKAPITAL DEKNING 2014 Prosent Eika bankene BN Bank Storebrand Bank Sparebanken Møre Nordea Gjensidige Bank Sparebank1 bankene Sparebanken Vest DNB Skandiabanken MARKEDSANDEL FOR EIKA GRUPPEN 2014 Prosent Person Innskudd Utlån totalt Balanse Næring MARKEDSANDEL MÅLT PÅ FORVALTNINGSKAPITAL 2014 Prosent DNB Sparebank1 Gruppen Nordea Eika Alliansen Danske Bank Handelsbanken Sparebanken Vest Skandiabanken Sparebanken Møre BN Bank Storebrand Bank Gjensidige Bank ANTALL KUNDER 2014 I tusen DNB Sparebank1 Gruppen Eika Alliansen Nordea Skandiabanken Sparebanken Vest Danske Dank Handelsbanken Sparebanken Møre Gjensidige Bank Storebrand Bank BN Bank ANTALL FILIALER PER 2014 Sparebank1 Gruppen Eika Alliansen DNB Nordea Handelsbanken Sparebanken Vest Danske Dank Sparebanken Møre Gjensidige Bank BN Bank Storebrand Bank Skandiabanken MARKEDSANDEL PÅ UTLÅN TIL PERSONMARKEDET 2014 Prosent DNB Sparebank1 Gruppen Nordea Eika Alliansen Sparebanken Vest Danske Bank Handelsbanken Skandiabanken Sparebanken Møre Gjensidige Bank Storebrand Bank BN Bank deres konkurranseevne. Dette er løsninger som er for kostnadskrevende for den enkelte lokalbank å drive selv. En komplett plattform for IT og bankinfrastruktur samt et bredt spekter at finansielle produkter og tjenester tilpasset lokalbanken og deres kunders behov, gir bankene nødvendig handlefrihet til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt. I tillegg har flere av produktselskapene i Eika Gruppen distribusjonsavtaler med Fana Sparebank, Helgeland Sparebank, Sparebanken Møre og Ya-Bank. Disse bankene har til sammen 51 kontorer/filialer og en samlet forvaltningskapital på over 105 milliarder kroner. Konsolidert resultat og balanse for bankene i Eika Gruppen På disse sidene et det utarbeidet et uoffisielt regnskap for Eika-bankene samlet. Resultat og balanse er utarbeidet ved å foreta en konsolidering av bankenes resultat- og balanseposter post for post. Alle tall er i millioner norske kroner. I oppstillingen vises også de enkelte inntekts- og kostnadspostene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den positive resultatutviklingen for Eikabankene fortsatte i Resultatet av kjernedriften viste en klar bedring både før og etter utlånstap. Sammenlignet med 2013 var resultatet av kjernedriften cirka 16 prosent høyere. Bedringen i kjernedriften kommer i fra økt rentenetto, økte provisjonsinntekter og lavere utlånstap. Positivt bidrag fra netto finans samt gevinst ved salg av aksjene i Nets (engangspost) fører til en betydelig bedre bunnlinje enn i Resultatet for 2014 endte på 2,044 millioner kroner etter skatt, hvilket gir en egenkapitalavkastning på 8,8 prosent, mot 7,8 prosent i Til tross for hard konkurranse og et stadig lavere rentenivå klarte lokalbankene i Eika Alliansen å opprettholde rentenettoen i prosent av forvaltningskapital. Rentenettoen i kroner økte med 5,5 prosent i forhold til Den positive trenden i netto pro-

15 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 15 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse Resultat (i NOK mill. og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 2012 i % 2013 i % 2014 i % Balanse Eiendeler Beløp i millioner kroner Endring Endring Endring Netto renteinntekter ,83 % ,87 % ,88 % Netto provisjonsinntekter 927 0,42 % ,53 % ,58 % Andre driftsinntekter 61 0,03 % 40 0,02 % 43 0,02 % Sum driftsinntekter ,27 % ,41 % ,48 % Lønn og øvrige personalkostnader ,74 % ,73 % ,73 % Adm.kostnader 818 0,37 % 877 0,38 % 925 0,38 % Avskrivninger 110 0,05 % 113 0,05 % 132 0,05 % Andre driftskostnader 574 0,26 % 629 0,27 % 658 0,27 % Sum driftskostnader ,42 % ,44 % ,44 % Resultat av kjernedrift før tap ,86 % ,98 % ,03 % Tap på utlån/garantier 334 0,15 % 416 0,18 % 363 0,15 % Resultat av kjernedrift ,71 % ,80 % ,88 % Utbytte og tilknyttede selskaper 90 0,04 % 257 0,11 % 238 0,10 % Netto finans 268 0,12 % 237 0,10 % 145 0,06 % Engangsposter 165 0,07 % (26) (0,01 %) 185 0,08 % Resultat før skatt ,94 % ,00 % ,12 % Skatt 570 0,26 % 626 0,27 % 657 0,27 % Resultat etter skatt ,69 % ,73 % ,85 % Kontanter og innskudd i Norges Bank ,1 % ,4 % ,2 % Utlån til kredittinstitusjoner (28,9 %) (7,7 %) ,8 % Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner (12,6 %) (3,6 %) ,7 % Brutto utlån til kunder ,9 % ,1 % ,7 % Individuelle nedskrivninger (8,1 %) 872 (14,0 %) 897 2,9 % Gruppe nedskrivninger 741 3,2 % 754 1,6 % 765 1,5 % Netto utlån til kunder ,0 % ,3 % ,7 % Sertifikater og obligasjoner (5,5 %) ,9 % ,2 % Aksjer og andeler ,1 % ,6 % ,7 % Sum verdipapirer (2,8 %) ,5 % ,7 % Tilknyttede selskaper 852 (7,3 %) 754 (11,5 %) 743 (1,5 %) Immaterielle eiendeler 145 (21,5 %) 135 (6,8 %) 130 (4,0 %) Varige driftsmidler ,5 % ,0 % ,9 % Andre eiendeler ,2 % ,3 % (8,0 %) Sum eiendeler (forvaltningskapital) ,1 % ,3 % ,4 % Gjeld og egenkapital Beløp i millioner kroner Endring Endring Endring Innskudd fra kredittinstitusjoner (44,3 %) (20,4 %) (31,1 %) Innskudd fra kunder ,8 % ,3 % ,0 % Sum innskudd ,5 % ,8 % ,4 % visjonsinntekter fortsatte gjennom Netto provisjonsinntekter økte med 15,1 prosent og utgjør nå 0,58 prosent av forvaltningskapitalen, mot 0,53 prosent i Økningen i provisjonsinntektene kommer fra forsikring, betalingsformidling og fra provisjoner på lån overført til Eika Boligkreditt. Kostnadsveksten for Eika-bankene var på 5,4 prosent i Kostnads- og inntektsforholdet justert for netto finans sank fra 56,9 prosent til 56,1 prosent. Utlånstapene for Eika-bankene ligger på et stabil lavt nivå og utgjorde kun 0,19 prosent av brutto utlån i 2014, mot 0,22 prosent i Utlånsveksten inkludert lån overført til Eika Boligkreditt var på 5,4 prosent i 2014, mot 7,3 prosent i Innskuddsveksten var på 7,0 prosent og innskuddsdekningen økte fra 83,9 prosent til 85,7 prosent. Eika-bankene hadde ved utgangen av 2014 overført 24,0 prosent av samlede utlån til Eika Boligkreditt. Sertifikat og obligasjonsgjeld ,7 % ,2 % ,3 % Annen gjeld og forpliktelser (6,1 %) ,7 % ,0 % Sum øvrig gjeld ,1 % ,4 % ,5 % Ansvarlig lånekapital (7,8 %) ,1 % ,4 % Eierandelsbeviskapital/aksjekapital ,7 % ,2 % ,6 % Overkursfond 480 (1,0 %) 503 4,9 % 503 0,0 % Utjevningsfond 321 9,6 % ,2 % ,8 % Sparebankfond ,0 % ,2 % ,4 % Annen egenkapital 631 3,7 % ,2 % ,4 % Sum egenkapital ,3 % ,1 % ,6 % Sum gjeld og egenkapital ,1 % ,3 % ,4 %

16 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 16 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Aktiv kundeomsorg Kjernen i Eikas virksomhet er de selvstendige lokalbankene. Vår unike nærhet og tilknytning til bankenes lokalsamfunn, de personlige relasjonene og det oppriktige engasjementet for den enkelte kundes muligheter og utvikling oppsummerer hvem vi er. Rådgiverens engasjement sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi. Det handler om å bry seg om kundene og vise dette i alle kontaktpunkter. Vi kaller det Aktiv kundeomsorg. Med løsninger fra Eika Gruppen tilbyr alliansebankene rådgiving som gjør en forskjell. ken er i endring. Lokalbankene må derfor bli mer aktive ovenfor kunden, der kunden er. I en markedssituasjon der hele næringen og finansmarkedet opplever raskere endring og utvikling enn noen gang ligger styrken i alliansesamarbeidet. I Eika Alliansen gjennomfører vi felles utviklingsprosjekt som øker kundeaktivitetene, styrker salgsledelsen og befester en kultur som setter kundeomsorg øverst. Det handler om å utvikle rådgivings- og kommunikasjonsløsninger som gir kundene innsikt i sine finansielle behov, samtidig som vi forbedrer løsningene for lokalbankens rådgivere slik at deres rådgiving blir mer effektiv og frigjør tid til flere kundemøter. Vår ambisjon er å stå trygt, trofast og rotfestet overfor kunden, gjennom alle livets hendelser og faser. Rådgivingsmodellen i Eika Alliansen har kundenes økonomiske situasjon og langsiktige behov i sentrum. Det er et helhetlig rådgivingskonsept tuftet på en kultur for aktiv og kompetent rådgiving der læring og trening bidrar til bedre kundemøter, bedre rådgiving og økt kundetilfredshet. Lokal- Hverdagsøkonomi Sikre verdier Din status Fremtid Dersom noe skulle skje Lokalbankens unike signatur er Aktiv kundeomsorg. Rådgivingen med aktiv kundeomsorg skal til enhver tid tilføre høy kundenytte, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi. Sentralt i lokalbankmodellen er rådgiverens oppriktige engasjement som sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi. Eika kombinerer interessen for lokalsamfunnet med nærhet og omtanke for den enkelte kunde og deres økonomiske mål og muligheter. Vår rådgivingsmodell for fremtiden avspeiler nettopp dette viktige verdivalget; vi skal alltid etterstrebe en optimal balanse mellom grundig behovsavdekking, helhetlig økonomisk planlegging og rådgiving. Dette krever evne og vilje til å lytte strukturert til kundene, en ukomplisert produktportefølje og solid finansiell kompetanse. Med løsninger fra Eika Gruppen tilbyr alliansebankene rådgivning som gjør en forskjell. I en tid der det norske bankmarkedet preges av filialnedleggelser er Eika Gruppen alene om å satse spesielt på utvikling, rådgivning og salg av helhetlige finansielle løsninger til folk flest, lokalt næringsliv og små bedrifter. Lokalbankene i Eika Alliansen har i alle år scoret høyt på kundetilfredshetsmålinger, ettersom bankene viser omsorg for sine kunder og yter god service. Men endringer skjer raskt. All informasjon er tilgjengelig til enhver tid. Mobilbank og nettbank gjør at kunden selv kan administrere sine finansielle behov. Den fysiske kunderelasjonen til ban-

17 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 17 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Vår rådgiving skal til enhver tid tilfører høy kundenytte, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi.

18 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 18 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester bankene skal utgjøre en reel forskjell for kundenes liv. Rådgivingsmodell og rådgiverløsninger Rådgiving med aktiv kundeomsorg skal gi kunden høy kundeverdi, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi. Modellen består av fem behovsområder som tar for seg viktige områder i kundenes liv; den økonomiske situasjonen, finansiering og sikring av kundens viktigste eiendeler, sparing til pensjon, samt hvordan banken kan brukes i hverdagen. Vi har utviklet rådgiver- og kommunikasjonsløsninger som skal sikre beste praksis for de mange tusen møtene som lokalbankene gjennomfører hvert år. «Kjernen i lokalbankmodellen er rådgiverens oppriktige engasjement som sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi.» Sparing er verdens beste idé Kundens fremtid blir påvirket av kundens sparing. Sammen med Eika Kapitalforvaltning har lokalbankene utviklet et rådgivingsverktøy som gir god rådgiving om sparing til folk flest. De fleste kunder har et ønske om og et behov for å spare mer enn i dag. I rådgivingssamtalen blir kundene bevisstgjort sitt behov og sine muligheter med langsiktig sparing. I 2014 inngikk lokalbankene nye spareavtaler, mens kunder valgte å utvide sin eksisterende spareavtale. Sparingens verdiutvikling kan kunden følge i mobilbanken, med informasjon og analyse av fondenes markedsutvikling. Digitalt skadeoppgjør De fleste kunder har forsikret sine viktigste eiendeler, som bolig og bil. Om uhellet skulle være ute er man opptatt av et riktig og raskt skadeoppgjør. I lokalbankenes forsikringsselskap, Eika Forsikring, kan kundene melde de vanligste skader i mobilbanken eller på nettet slik at skadeoppgjøret gjennomføres raskt og effektivt. Likevel kan det oppstå større skader med store konsekvenser i folks liv. Da blir hjelpen og oppfølgingen fra lokalbankens kompetente rådgivere viktig. Dette fikk vi erfare i praksis i 2014 med storbrannene i Lærdal og Flatanger. Da stilte både lokalbanken og Eika Forsikring opp på stedet i løpet av noen timer med hjelp og informasjon for dem som ble rammet. Utvikling av produkter og tjenester Produktselskapene i Eika Gruppen leverer konkurransedyktige produkter og tjenester, som gjør det enklere for folk flest og lokalt næringsliv å ha kontroll på sin daglige økonomi. Selskapene jobber kontinuerlig med å forenkle produkt- og tjenestestrukturen, samt å utvikle nye, innovative produkter og tjenester tilpasset kundenes behov. De viktigste produktområdene er forsikring, sparing og pensjon, finansieringsløsninger, samt kort- og betalingstjenester til privatkundene. Lokalbankene tilbyr også finansieringsløsninger for lokalt nærings-

19 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 19 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester liv, som for eksempel leasing og en lang rekke andre løsninger. Nær halvparten av lokalbankene er engasjert i eiendomsmegling gjennom eierskap og samarbeid med lokale meglerkontorer under merkenavnet Aktiv Eiendomsmegling. Produktene og tjenestene løser viktige kundebehov og utgjør sammen med lokalbankenes balanseprodukter, kjernen i Eikas rådgivningsmodell for privatpersoner og lokalt næringsliv. I hverdagen er det de enkle og effektive løsningene som lokalbankkunden verdsetter mest. I mobilbanken kan kunden utføre alle sine bankgjøremål på en enkel og effektiv måte. Eika Kredittbank utvikler nye løsninger og tjenester i tett samarbeid med norske og globale aktører. I 2014 kunne derfor lokalbankene i Eika Alliansen lansere SnapCash - en enkel og rask betaling fra konto til konto på mobil. I mars 2015 lanserte Eika den første mobillommeboken, Eika Safe. I løpet av året vil også kontaktløse kort være standard for kundene i Eika-bankene. Med kontaktløst kort trenger ikke kunden taste kode ved småkjøp. De første kortene vil være mulig å laste ned direkte i mobilen med den samme kontaktløse teknologien. Fremtidens kunder i lokalbanken bestiller kortet i mobilen, laster det ned i mobilbanken og gjennomfører betalingen med mobilen. Enklere blir det ikke. Med 75 lokalbanker og over en million personkunder, er det viktig med gode, digitale løsninger som ivaretar lokalbankens nærhet til kunden, der kunden er. Kulturutvikling og opplæring Aktiv kundeomsorg er utviklet for å gi økt kundeverdi i alle kontaktpunkter mellom Aktiv kundeomsorg er et omfattende opplærings- og treningskonsept som stiller nye krav til bankens lederskap. kunden og lokalbanken. Bankene har tatt bevisste, strategiske og operasjonelle valg som over tid vil påvirke deres kontakt med kundene. Lokalbankens kultur preges av en tydelig, behovsorientert og aktiv tilnærming til kunden, der rådgiverens kompetanse, blir selve fundamentet. Aktiv kundeomsorg er et omfattende opplærings- og treningskonsept som innføres i lokalbankene. Det stilles nye krav til bankens lederskap, med økt fokus på salgsledelse og samhandling blant bankens medarbeidere. Gjennom Eika Skolen har Eika utviklet en egen kompetanseplattform som i tillegg til å tilby tradisjonelle fagkurs og fagspesifikke e-læringsprogrammer, i økende grad retter søkelyset mot metodikk, kundeinnsikt og lederutvikling. Eika Skolen har utviklet interne, rollebaserte sertifiseringsprogrammer, inspirert av AFR (Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere), og tilbyr strukturerte og sertifiserende læringsløp for Dagligbank, PM- og BM-rådgivere samt Salgsledere. Eika Skolens ulike sertifiseringsprogrammer representerer en viktig kompetanseplattform for innføringen av aktiv kundeomsorg. Skolen er direkte involvert i kompetanseutvikling og metodisk trening som setter rådgiveren og banken i stand til å gjøre en tydeligere forskjell i kundenes liv og næringsvirksomhet.

20 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 20 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Standardisert IT drift Finansnæringen er sterkt påvirket av den digitale utviklingen. Rollen til IT og infrastruktur er å utvikle og drifte løsninger som dekker bankenes og sluttkundenes behov. Den teknologiske utviklingen gir lokalbankene et helt nytt sett av muligheter og ikke minst økte forventninger hos sluttkundene. Kravene til de selvbetjente løsningene øker både med hensyn til brukervennlighet og ved at de skal dekke stadig større deler av tjenestespekteret. Det forventes en sømløs integrasjon av løsninger på tvers av teknologiske plattformer og distribusjonskanaler. Løsningene må være skalerbare, ivareta de sikkerhetsmessige kravene samt være tilpasset behovet for rask utvikling og lansering av nye løsninger. For å lykkes med dette har Eika fokusert på å utvikle standardiserte og robuste IT-løsninger til Eika-bankene. Stordriftsfordeler i Eika Gjennom felles innkjøp og utvikling oppnår Eika-bankene stordriftsfordeler innenfor kjernebankproduksjon, betalingsformidling og distribusjon. Som hovedleverandør av bankløsninger har Eika valgt Skandinavisk Data Center A/S (SDC) i Danmark. Selskapet tilbyr tjenester til nordiske banker bygget på en moderne plattform basert på Microsoftteknologi. Den moderne teknologiplattformen gjør at SDC er godt posisjonert til å utvikle nye, integrerte og fremtidsrettede løsninger. Eika Gruppen bidrar aktivt til videreutvikling av banksystemene som leveres av SDC. I tillegg til SDC-samarbeidet, utvikler Eika Gruppen egne løsninger innen utvalgte områder. På denne måten tilbyr Eika Gruppen en fullverdig og konkurransedyktig IKT og betalingsformidlingsplattform. I 2014 besluttet Sandnes Sparebank å bli en alliansebank i Eika etter å ha gjennomført en grundig vurdering. I løpet av denne prosessen har Eika Gruppen fått bekreftet betydningen av å hente ut stordriftsfordeler gjennom felles utvikling samt at de løsningene lokalbankene benytter er gode. I 2014 har det vært høy aktivitet og stort fokus på å utvikle digitale løsninger for å dekke bankenes og sluttkundenes behov. Gjennom digitale kundeflater er det fokus på å utvikle en komplett digital filial hvor kunden får oversikt over egen økonomi med gode og relevante selvbetjeningsløsninger og personaliserte tilbud i tillegg til å komme i kontakt med sin rådgiver i banken. Digitale kundeflater samler alle leveranser for selvbetjente kanaler som web, nettbank, mobilbank og mobile applikasjoner på smarttelefoner eller nettbrett. I 2014 har det vært levert fremtidsrettede løsninger som styrker kundeopplevelsen gjennom blant annet ny nettbank, ny mobilbank og BankID 20. Flere sentrale bankprosesser er blitt styrket gjennom CRM løsningen som ble ferdigstilt i I tråd med myndighetskrav knytter løsningene kundens ulike engasjement sammen og gir rådgiver i bank bedre støtte for god og effektiv rådgiving. Dette gir blant annet kunderådgiver en totaloversikt over kundens avtaler, oppdaterte kundeopplysninger, oversikt over all kundekontakt samt en rekke analyse- og rapportmuligheter. Løsningene legger grunnlag for helhetlige prosesser mellom kunden i digitale kanaler og rådgiveren på bankkontoret. Dette styrker lokalbankens unike nærhet til sine kunder. Eika Servicesenter Bankkundenes forventinger til service og tilgjengelighet øker stadig. Gjennom Eika Servicesenter (ESS) kan bankene tilby service til kundene utover bankenes ordinære

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Årsrapport 2015 Eika Gruppen

Årsrapport 2015 Eika Gruppen Årsrapport 2015 Eika Gruppen Forside Innhold Eika Alliansen Eika Gruppen Årsberetning Årsregnskap English summary Eika-bankene Kontakt oss 2/88 Ved din side. Forside Innhold Eika Alliansen Eika Gruppen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014

Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 Sandnes Sparebank Tilslutning til Eika Alliansen 14. november 2014 2 av 8 1. Innstilling Sandnes Sparebank gjennomfører løpende strategiske vurderinger av markeds- og konkurranseforhold. Gjennom de siste

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser

Oppsummering første halvår 2012. Utmerkelser Pro forma delårsrapport for Skandiabanken AB NUF Oppsummering første halvår 2012 Driftsresultat 106 millioner NOK Positiv inntektsutvikling Økt satsning på utlån til bil og bolig : Porteføljevekst på 1,4

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene ÅRSREGNSKAP 2000 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015

Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn. Oslo, 20. oktober 2015 Presentasjon v/ adm dir Rune Fjeldstad 1. Kort om banken 2. Finansiell informasjon 3. Fremtidssyn Oslo, 20. oktober 2015 Rune Fjeldstad 2015 - Adm.dir Sparebank 1 BV 2013-2015 Partner, Bene Agere 2009-2012

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Skandiabanken AB NUF

Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Jevn kundevekst og stabil inntekt Vekst i sparemarkedet, med sterk vekst i brutto fondssalg Kundene setter penger i banken 17 % innskuddsvekst Fortsatt pionerbank flere teknologiske

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer