Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014"

Transkript

1 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

2 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur 6 Resultater og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategier 10 Digital utvikling 12 Lokalbankene 13 Eika i bank-norge 13 Resultat og nøkkeltall 15 Kundefokus 16 Aktiv kundeomsorg 16 IT og infrastruktur 20 Alliansetjenester 22 Kontakt oss 24 Eika Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter. Gruppen er eid av selvstendige lokal banker med unik nærhet til lokalsamfunnet og en personlig relasjon til kundene. Konsernets visjon er å styrke lokalbanken som i nær 200 år har bidratt til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og næringsliv i lokalsamfunnet. Fullt årsregnskap finner du på

3 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 3 /24 Et historisk godt år 2014 har vært et godt år for Eika Gruppen og for lokalbankene i Eika Alliansen. Eika Gruppen leverer sitt beste resultat noensinne samtidig som de aller fleste av Eika Alliansens 75 lokalbanker leverer solide, finansielle resultater. Eika Alliansen har styrket seg kraftig gjennom 2014, ikke bare i form av finansielle resultater, men også gjennom økt kundetilfredshet. Vi som jobber for lokalbankene i alliansen har én underliggende drivkraft i alt vi sier og gjør vi skal styrke lokalbanken. Gjennom målrettet arbeid har Eika i 2014 styrket leveransene til bankene for å bidra til å befeste posisjonen som fremtidsrettede banker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Gjennom året er det lansert en lang rekke nye løsninger som bidrar til å forenkle hverdagen for både kunder og bankmedarbeidere. Alliansefelleskapet er avgjørende for lokalbankenes fremtid. En bekreftelse på riktig fokus i alliansen fikk vi da Sandnes Sparebank valgte å bli en alliansebank i Eika. Avgjørende for deres valg, var styrken i alliansefelleskapet, med et felles mål: Lokalbanken som står ved kundens side. Ved lokalsamfunnets og kundenes side Eika Alliansen er i en særstilling i det norske bankmarkedet. Lokalbankene i Eika har egne merkenavn og solid lokal forankring opparbeidet gjennom lang tid. I lokalbanken er alle kunder like viktige, lokalbanken er for folk flest! I sentrum for lokalbankenes aktive kundeomsorg er kundenes behov, muligheter og mål. Lokalbankene har korte og raske beslutningsveier, og bidrar både til vekst og utvikling av lokalsamfunn og lokalt næringsliv. I en tid hvor fokus i banknæringen preges av nye teknologiske løsninger, som i økende grad erstatter personlig kontakt, fyller lokalbankene i Eika en stadig viktigere rolle i samfunnet. I alliansen deler vi en sterk felles tro på at folk flest også i fremtiden vil foretrekke banker som forenkler hverdagen og de enkelte livsfaser. Vi satser oppriktig på omtanken for våre kunder. I Eika skal vi derfor fortsette å bry oss om kundenes ve og vel, og tilby langsiktig og helhetlig økonomisk rådgivning. En lokalbank i Eika skal med andre ord kjennetegnes som kundens lokale og betrodde rådgiver i økonomiske spørsmål uavhengig av deres situasjon eller bosted. Vi er trofaste mot vår rolle i det lokalsamfunnet vi er en del av. Det er dette Eika handler om å stå ved din side. Rigger for framtiden Lokalbankens kjerneverdier og posisjon er utgangspunktet når vi øker ambisjonsnivået og utviklingstakten i bankenes digitale betjeningskanaler. Fremtidens digitale løsninger i Eika skal utmerke seg ved et bedre tilbud om løpende personlig rådgivning og service. Din rådgiver i lokalbanken skal aldri være langt unna. Alle løsninger skal være enkle og brukervennlige, fordi det gjør kundens hverdag mer effektiv. Samtidig skal våre kunder vite at de alltid er velkomne innom sin lokale bank for den gode samtalen og viktige råd. En lokalbank i Eika representerer en spennende og attraktiv, lokal motkraft til de store merkevarene innen bank og finans. Verdiene i det lokale, ekte og bærekraftige verdsettes av stadig flere og særlig blant unge. Lokalbankene muliggjør vekst og utvikling for både kunder og lokalsamfunn selv i tider med stadig tøffere myndighetskrav til bankdrift. Fremtidens kunder ønsker aktører som utviser samfunnsansvar og setter kundens behov i sentrum. Disse avgjørende prioriteringene for bankhverdagen inngår i Eikas visjon og kundeløftet Ved din side. Hege Toft Karlsen Konsernsjef

4 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 4 /24 Eika Alliansen Eika Alliansen består av Eika-bankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske bank- og finansmarkedet med en samlet forvaltningskapital på over 350 milliarder kroner og over én million kunder. Eika Alliansen fokuserer spesielt på privatkunder, lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter. Gjennom Eika Gruppen tilføres alliansen konkurransedyktige finansielle produkter, tjenester, løsninger og infrastruktur til både personog bedriftsmarkedet. Samlet gjør dette Eika til en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. Alliansebankene i Eika Lokale sparebanker har bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og småbedrifter i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring med egen strategi og lokal merkevare. Nærhet og personlig engasjement for kundene og lokalsamfunnet, kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov og bedriftenes lokale marked, er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene er dermed en unik og viktig økonomisk bidragsyter til vekst og utvikling for både privatpersoner og norsk samfunns- og næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement for lokalsamfunnet og som tilbyder «Vi skal sikre og utvikle konkurransekraften til de selvstendige norske lokalbankene.» av økonomisk rådgiving, kreditt og finansprodukter tilpasset lokalt næringsliv og folk flest. Gjennom gaveinstituttet bidrar dessuten sparebankene til nyskapning, vekst og utvikling lokalt; finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner. Alliansebankene i Eika har blant landets høyeste kundetilfredshet og -lojalitet. Eika Gruppen Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 75 lokalbanker. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke de selvstendige lokal bankene i alliansen. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur; inkludert IT og betalingsformidling, samt et bredt spekter av finansprodukter, kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester. Samlet bidrar Eika Gruppens leveranser til lokalbankenes sterke markedsposisjon og konkurransedyktighet. Produktselskapene i Eika Gruppen er Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling. Eika Gruppens produkter og løsninger distribueres gjennom cirka 400 kontorer. Eika Gruppen, med eierbankene og meglervirksomheten har mer enn ansatte hvorav cirka 400 er ansatt i Eika Gruppen. Dette gjør Eika til en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle løsninger, produkter og tjenester. Eika Boligkreditt Eika Boligkreditt er et kredittforetak som ved

5 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 5 /24 «Lofoten Sparebank har alltid vært en god støttespiller for oss på Aalan Gård. Jeg kjenner dem og de kjenner meg. Det er utrolig godt å ha banken der.» Knut Åland, kunde siden 1965 utgangen av 2014 var eid av 74 lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av internasjonalt ratede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid søke finansiering der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt er følgelig en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån.

6 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 6 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Konsernstruktur Eika Gruppen Konsernsjef Hege Toft Karlsen Konserndirektør Produkt og Marked Audun Bø Konserndirektør IT Steinar Simonsen Konserndirektør Bank Tom Høiberg Konserndirektør Konsernutvikling Ola Jerkø Konserndirektør Økonomi og Finans Sverre V. Kaarbøe Eika Forsikring AS IT og Infrastruktur Næringspolitikk og rammevilkår Informasjon, Strategi, Marked, BM Økonomi, Finans, Risk, Juridisk, Adm, HR Eika Kredittbank AS Eika Servicesenter Eika Betalingsformidling Digital Utvikling Eika Kapitalforvaltning AS Eika ViS Aktiv Eiendomsmegling AS Eika Depotservice Aktiv Eiendomsoppgjør AS Eika Økonomiservice Virksomhetsområder Konsernfunksjoner Salg og Kompetanse Resultatenheter Banktjenester

7 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 7 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling De selvbetjente digitale løsningene er enkle og brukervennlige, men en rådgiver i lokalbanken er aldri langt unna.

8 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 8 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Resultater og nøkkeltall NETTO DRIFTSINNTEKTER 2014 RESULTAT REGNSKAP Beløp i tusen kroner Netto renteinntekter Netto premieinntekter Netto andre driftsinntekter Erstatningskostnader og endring i sikkerhetsavsetninger Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivninger på utlån og andre fordringer Resultat fra avviklet og solgt virksomhet (36 030) 7 (33 617) - - Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt BALANSE Beløp i tusen kroner Eika Forsikring 72 % Eika Kredittbank 11 % Eika Kapitalforvaltning 4 % Aktiv Eiendomsmegling 2 % Eika Gruppen AS 11 % Brutto utlån til kunder Innskudd fra kunder Forsikringstekniske avsetninger Egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital ved utgangen av året NØKKEL TALL Omsetningsøkning 17,1 % 5,9 % 7,8 % 9,7 % 5,3 % Combined ratio f.e.r. 96,3 % 94,4 % 83,5 % 81,7 % 84,5 % Tap i prosent av gj.snitt utlån 1,9 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 0,6 % Egenkapitalavkastning 4,5 % 2,1 % 14,9 % 24,2 % 21,9 % Resultat per aksje 3,70 1,82 7,60 13,21 12,17 Utbytte per aksje 4,40-5,00 6,75 10,50 Ren kjernekapitaldekning 9,4 % 9,3 % 13,8 % 14,8 % 17,4 % Kapitaldekning 12,4 % 12,1 % 16,8 % 17,7 % 20,9 % Eika Boligkreditt AS inngikk i konsernet frem til I mai 2012 ble eierskapet til selskapet overført til Eika Gruppens aksjonbærbanker. Se omtale i konsernets årsrapport for Nøkkeltallene ovenfor er presentert for Eika Gruppen justert for Eika Boligkreditt

9 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 9 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling NETTO OMSETNING Millioner kroner BRUTTO UTLÅN Millioner kroner Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 KAPITAL- OG REN KJERNEKAPITALDEKNING Prosent Ren kjernekapitaldekning Kapitaldekning 25 INNSKUDDS DEKNING Prosent 120 FORVALTNINGS PORTEFØLJE Milliarder kroner

10 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 10 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Vi styrker lokalbanken Eika Gruppens visjon beskriver vår primære hensikt: å utvikle produkter, tjenester og kompetanse som styrker lokalbankenes langsiktige konkurransekraft. Visjon Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Visjonen beskriver vår ønskede fremtidsutvikling og skal være retningsgivende for konsernets ressursprioritering. Eika Gruppens primære hensikt er å utvikle produkter, tjenester og kompetanse som styrker lokalbankenes langsiktige konkurransekraft. Verdier Eika Gruppens verdier er Profesjonell, Kundeorientert og Lagspiller. Verdiene understøtter konsernets merkevare og sikrer langsiktig måloppnåelse. Alle medarbeidere skal sette lokalbanken og lokalbankkunden i sentrum, forstå deres behov og utvikle de beste løsningene for disse målgruppene. Medarbeidere i Eika Gruppen skal være faglig sterke og bidra til å levere effektive tjenester med høy kvalitet. Vi lykkes best når vi er tilgjengelige, utnytter kompetansen på tvers av konsernet og spiller hverandre gode. Forretningsidé Eika Gruppens forretningsidé er: «Vår virksomhet er å levere konkurransedyktige tjenester til lokalbanken, samt finansielle produkter og tjenester til folk flest og lokalt næringsliv. Vi kjennetegnes ved effektiv drift og kundeorientering». Kjernevirksomhet Konsernets kjernevirksomhet er produkt- og tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens kunder. Eika Gruppen leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift samt utvikling av lokalbankenes kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene. Løsningene til bankenes kunder utvikles på bakgrunn av dyp innsikt «Ekte omtanke, faglig dyktighet og målrettet dialog skal sikre de beste finansielle løsningene for kundenes hverdag. Lokalbankene skal utgjøre en reell forskjell for kundenes liv.» i kundenes behov og preferanser og skal gjenspeile sparebankenes historiske verdier som er trygghet og omsorg for kundene. Eika Gruppens kundefokus er lokalbankens kundegrunnlag; vanlige norske privatpersoner i alle aldre med normal økonomi og et ønske om et breddetilbud fra banken. Lokalbanken er en viktig rådgiver for det lokale næringslivet, med hovedvekt på småbedrifter. Eika Gruppens produkt- og tjenestespekter skal gjenspeile dette og sikre at lokalbanken er konkurransedyktig over tid. Markedsposisjon Eika Gruppen skal inneha en markedsposisjon som kan oppsummeres med «Min betrodde lokalbank». Konsernet arbeider for å videreutvikle sterke, selvstendige lokalbanker med overlegen personlig og omsorgsfull kundebetjening. Eika Gruppens posisjon uttrykker hvordan lokalbankenes tilbud til kundene positivt skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Seks satsingsområder For å oppnå målsettingen om å styrke lokalbankene og videreutvikle lokalbankenes posisjon som best på omsorgsfull kundebetjening er det definert seks strategiske satsingsområder i konsernstrategien Disse er: Styrke alliansen, digital utvikling, økt breddesalg, lønnsomt og bærekraftig konsern, økt satsing på bedriftsmarkedet og attraktiv arbeidsgiver. I 2015 er det en viktig prioritet å utvide alliansen med flere banker for å sikre ønsket fremtidig utviklingskraft. I tillegg er det utviklet et strategisk målbilde for fremtidig kundebetjening i alliansen som tar utgangspunkt i kundenes behov for kompetent rådgivning i kombinasjon med enkle, brukervennlige og personaliserte digitale tjenester. Videreutvikling av kundeorientert kultur samt kompetanse og verktøy som understøtter helhetlig økonomisk rådgivning skal sikre at lokalbankene proaktivt ivaretar kundenes kompliserte behov i tiden fremover. I tillegg skal en kunde som foretrekker selvbetjening oppleve de digitale løsningene i lokalbanken som enkle og brukervennlige, men samtidig oppleve at en rådgiver i lokalbanken aldri er langt unna. Investeringer i teknologi for å differensiere lokalbankene som personlige, nære og fremtidsrettede i en digital hverdag er følgelig svært viktig for Eika Gruppen fremover. Dyktige og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å lykkes med å styrke lokalbankene, og det arbeides derfor målrettet med kultur-, leder- og medarbeiderutvikling i konsernet.

11 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 11 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling I løpet av året vil kontaktløse kort være standard for kundene i Eika-bankene. Enklere blir det ikke.

12 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 12 /24 Konsernstruktur Resultater og nøkkeltall Visjon, mål og strategier Digital utvikling Økte digitale ambisjoner Eika Gruppen vedtok ny digital strategi i Den nye strategien innebærer økte ambisjoner om utvikling av digitale løsninger som skal skape gode kundeopplevelser. De digitale tjenestene skal bidra til å øke salget og sikre at lokalbankene fortsetter å skille seg ut som nær og omsorgsfull i en verden som blir stadig mer digitalisert markerer starten på et digitalt taktskifte i Eika Alliansen. Digital utvikling har vært en av seks konsernsatsinger de siste tre årene. Eika Gruppen har utviklet en rekke gode løsninger til lokalbankene som et resultat av dette. Kundemålinger i 2014 viste høy tilfredshet med lokalbankenes mobilbank og nettbank. I løpet av 2014 har stadig nye tjenester og utvidet funksjonalitet i mobilbanken bidratt til å gjøre hverdagen enklere for kundene i Eika-bankene. Den digitale endringen skjer raskt og kundene stiller stadig større krav til enkle, selvbetjente løsninger. Nye og gamle konkurrenter investerer store ressurser i nye digitale løsninger. Lokalbankene i Eika Alliansen er derfor samstemte om å øke prioriteringen av vår digitale utvikling fremover. Den digitale strategien innebærer en ambisiøs reise mot å tilby kundene en komplett, kanaluavhengig lokalbank. Vi skal skille oss ut ved å kombinere enkle selvbetjente tjenester med proaktive og omsorgsfulle rådgivere som har en nærhet til kunden, også digitalt. Fremtidens rådgivere jobber i samspill med de digitale løsningene slik at kunden opplever aktiv kundeomsorg i alle kanaler. Vi vil også ha økt fokus på markedsføring og salg tilpasset mobile plattformer. I 2014 fokuserte Eika på å styrke kapasitet og kompetanse i vårt sentrale fagmiljø for digital utvikling. Vi har i tillegg lagt til rette for smartere og mer effektive måter å jobbe på. For å øke effektiviteten i hele verdikjeden, har vi etablert en ny styringsmodell. Den skal sikre korte beslutningsveier samt god samhandling mellom forretningssiden, kundesiden og IT-utvikling. Eika Alliansen er en mellomstor aktør i bransjen. Vår styrke er at vi kan treffe raske beslutninger og ha en rask utviklingstakt. Dette skal vi utnytte fremover ved å samle vår spisskompetanse og taktisk beslutningsmyndighet i få enheter i alliansen slik at vi får høyest mulig effekt av investeringene. Eika Gruppen har etablert et felles program for Digital Utvikling som sikrer kunden en helhetlig opplevelse på tvers av mobil, nettbrett og pc, så vel som på tvers av nettbank, åpne sider og mobilbank. I starten av 2015 lanseres en ny og mer brukervennlig nettbank og mobilbank til kundene i alle Eika-bankene. I 2015 vil det også være høyt Den nye mobillommeboken, Eika Safe, vil være tilgjengelig for de første kundene i juni prioritert å lansere nye betalings- og kjøpsløsninger for flere av våre produkter og tjenester. Løsninger for kundedialog og personaliserte kundeopplevelser i digitale kanaler står også høyt på agendaen for 2015.

13 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 13 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse Solide lokalbanker med høy kundetilfredshet Eika Alliansen består i dag av 75 lokalbanker. Bankgruppen er en av tre dominerende grupperinger i norsk sparebankvesen. Til tross for at den enkelte Eika-bank er relativt liten i størrelse, utgjør Eika Alliansen samlet sett en betydelig faktor i norsk bankvesen. I sine respektive lokalmarkeder er Eika-bankene ofte den største finansielle aktøren og således den viktigste leverandøren av kapital til sine lokalsamfunn. Dette gjør at lokalbankene har en viktig rolle i norsk bankvesen, og mer betydelig enn størrelse og markedsandeler alene skulle tilsi. I følge markedsundersøkelser gjennomført av Norsk Kundebarometer og EPSI Norge, har lokalbankene i Eika Alliansen landets høyeste kundetilfredshet og -lojalitet i person- og bedriftsmarkedet blant banker med fysiske kontorer i Norge. Målt etter forvaltningskapital har Eika en markedsandel på 7,4 prosent. Samlet forvaltningskapital har nå passert 363 milliarder kroner. For utlån til privatmarkedet er Eika den fjerde største aktøren i Norge med en markedsandel på 11,3 prosent. På utlån til næringsliv er lokalbankenes markedsandel mer beskjeden. Dette er ikke overraskende, siden det er utlån til personkunder som er sparebankenes kjerneområde. Samlet utlånsvolum utgjør 290 milliarder kroner ved utgangen av Eika-bankene er Norges mest solide bankgruppe, med en kjernekapitaldekning på 17,9 prosent. Dette gir bankene og Eika Gruppen den nødvendige handlefriheten til både å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt, og samlet sett som gruppe. Lokalbankene har samlet en betydelig distribusjonskapasitet med 200 kontorer og filialer i 139 kommuner. Det omfattende distribusjonsnettet og en samlet kundemasse på over én million kunder gjør Eika Gruppen til en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og tjenester. Med Eika Gruppen oppnår lokalbankene stordriftsfordeler som styrker Nøkkeltall (i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Netto rentemargin 2,69 % 2,49 % 2,32 % 2,21 % 2,11 % 2,07 % 1,78 % 1,81 % 1,81 % 1,83 % 1,87 % 1,88 % Kostnads/inntektsforhold 55,6 % 55,0 % 58,4 % 58,2 % 60,7 % 69,1 % 57,7 % 58,7 % 61,2 % 58,2 % 54,7 % 54,8 % Kostnads/inntektsforhold (justert for netto finans) 59,1 % 58,0 % 62,3 % 60,2 % 60,4 % 58,3 % 65,6 % 61,7 % 60,4 % 61,2 % 56,9 % 56,1 % Kostnader i % av forvaltningskapital 1,85 % 1,72 % 1,74 % 1,66 % 1,57 % 1,46 % 1,41 % 1,39 % 1,38 % 1,42 % 1,44 % 1,44 % Tap i % av brutto utlån 0,38 % 0,24 % 0,09 % 0,02 % 0,02 % 0,45 % 0,26 % 0,33 % 0,26 % 0,19 % 0,22 % 0,19 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,37 % 1,24 % 1,08 % 0,73 % 0,53 % 0,86 % 0,93 % 0,98 % 1,04 % 0,96 % 0,85 % 0,83 % Egenkapitalavkastning etter skatt 8,5 % 9,0 % 9,6 % 9,8 % 8,5 % 0,781 % 8,4 % 7,9 % 5,0 % 7,7 % 7,8 % 8,8 % Resultat i % av gj. forvaltningskapital 0,83 % 0,86 % 0,88 % 0,87 % 0,72 % 0,06 % 0,64 % 0,65 % 0,43 % 0,69 % 0,73 % 0,85 % Innskuddsdekning 75,4 % 74,0 % 71,9 % 70,0 % 67,1 % 68,0 % 72,0 % 74,8 % 79,9 % 82,1 % 83,8 % 85,7 %

14 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 14 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse KJERNEKAPITAL DEKNING 2014 Prosent Eika bankene BN Bank Storebrand Bank Sparebanken Møre Nordea Gjensidige Bank Sparebank1 bankene Sparebanken Vest DNB Skandiabanken MARKEDSANDEL FOR EIKA GRUPPEN 2014 Prosent Person Innskudd Utlån totalt Balanse Næring MARKEDSANDEL MÅLT PÅ FORVALTNINGSKAPITAL 2014 Prosent DNB Sparebank1 Gruppen Nordea Eika Alliansen Danske Bank Handelsbanken Sparebanken Vest Skandiabanken Sparebanken Møre BN Bank Storebrand Bank Gjensidige Bank ANTALL KUNDER 2014 I tusen DNB Sparebank1 Gruppen Eika Alliansen Nordea Skandiabanken Sparebanken Vest Danske Dank Handelsbanken Sparebanken Møre Gjensidige Bank Storebrand Bank BN Bank ANTALL FILIALER PER 2014 Sparebank1 Gruppen Eika Alliansen DNB Nordea Handelsbanken Sparebanken Vest Danske Dank Sparebanken Møre Gjensidige Bank BN Bank Storebrand Bank Skandiabanken MARKEDSANDEL PÅ UTLÅN TIL PERSONMARKEDET 2014 Prosent DNB Sparebank1 Gruppen Nordea Eika Alliansen Sparebanken Vest Danske Bank Handelsbanken Skandiabanken Sparebanken Møre Gjensidige Bank Storebrand Bank BN Bank deres konkurranseevne. Dette er løsninger som er for kostnadskrevende for den enkelte lokalbank å drive selv. En komplett plattform for IT og bankinfrastruktur samt et bredt spekter at finansielle produkter og tjenester tilpasset lokalbanken og deres kunders behov, gir bankene nødvendig handlefrihet til å oppfylle sine forpliktelser og ambisjoner lokalt. I tillegg har flere av produktselskapene i Eika Gruppen distribusjonsavtaler med Fana Sparebank, Helgeland Sparebank, Sparebanken Møre og Ya-Bank. Disse bankene har til sammen 51 kontorer/filialer og en samlet forvaltningskapital på over 105 milliarder kroner. Konsolidert resultat og balanse for bankene i Eika Gruppen På disse sidene et det utarbeidet et uoffisielt regnskap for Eika-bankene samlet. Resultat og balanse er utarbeidet ved å foreta en konsolidering av bankenes resultat- og balanseposter post for post. Alle tall er i millioner norske kroner. I oppstillingen vises også de enkelte inntekts- og kostnadspostene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Den positive resultatutviklingen for Eikabankene fortsatte i Resultatet av kjernedriften viste en klar bedring både før og etter utlånstap. Sammenlignet med 2013 var resultatet av kjernedriften cirka 16 prosent høyere. Bedringen i kjernedriften kommer i fra økt rentenetto, økte provisjonsinntekter og lavere utlånstap. Positivt bidrag fra netto finans samt gevinst ved salg av aksjene i Nets (engangspost) fører til en betydelig bedre bunnlinje enn i Resultatet for 2014 endte på 2,044 millioner kroner etter skatt, hvilket gir en egenkapitalavkastning på 8,8 prosent, mot 7,8 prosent i Til tross for hard konkurranse og et stadig lavere rentenivå klarte lokalbankene i Eika Alliansen å opprettholde rentenettoen i prosent av forvaltningskapital. Rentenettoen i kroner økte med 5,5 prosent i forhold til Den positive trenden i netto pro-

15 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 15 /24 Eika i bank-norge Resultat og nøkkeltall Balanse Resultat (i NOK mill. og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 2012 i % 2013 i % 2014 i % Balanse Eiendeler Beløp i millioner kroner Endring Endring Endring Netto renteinntekter ,83 % ,87 % ,88 % Netto provisjonsinntekter 927 0,42 % ,53 % ,58 % Andre driftsinntekter 61 0,03 % 40 0,02 % 43 0,02 % Sum driftsinntekter ,27 % ,41 % ,48 % Lønn og øvrige personalkostnader ,74 % ,73 % ,73 % Adm.kostnader 818 0,37 % 877 0,38 % 925 0,38 % Avskrivninger 110 0,05 % 113 0,05 % 132 0,05 % Andre driftskostnader 574 0,26 % 629 0,27 % 658 0,27 % Sum driftskostnader ,42 % ,44 % ,44 % Resultat av kjernedrift før tap ,86 % ,98 % ,03 % Tap på utlån/garantier 334 0,15 % 416 0,18 % 363 0,15 % Resultat av kjernedrift ,71 % ,80 % ,88 % Utbytte og tilknyttede selskaper 90 0,04 % 257 0,11 % 238 0,10 % Netto finans 268 0,12 % 237 0,10 % 145 0,06 % Engangsposter 165 0,07 % (26) (0,01 %) 185 0,08 % Resultat før skatt ,94 % ,00 % ,12 % Skatt 570 0,26 % 626 0,27 % 657 0,27 % Resultat etter skatt ,69 % ,73 % ,85 % Kontanter og innskudd i Norges Bank ,1 % ,4 % ,2 % Utlån til kredittinstitusjoner (28,9 %) (7,7 %) ,8 % Sum kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner (12,6 %) (3,6 %) ,7 % Brutto utlån til kunder ,9 % ,1 % ,7 % Individuelle nedskrivninger (8,1 %) 872 (14,0 %) 897 2,9 % Gruppe nedskrivninger 741 3,2 % 754 1,6 % 765 1,5 % Netto utlån til kunder ,0 % ,3 % ,7 % Sertifikater og obligasjoner (5,5 %) ,9 % ,2 % Aksjer og andeler ,1 % ,6 % ,7 % Sum verdipapirer (2,8 %) ,5 % ,7 % Tilknyttede selskaper 852 (7,3 %) 754 (11,5 %) 743 (1,5 %) Immaterielle eiendeler 145 (21,5 %) 135 (6,8 %) 130 (4,0 %) Varige driftsmidler ,5 % ,0 % ,9 % Andre eiendeler ,2 % ,3 % (8,0 %) Sum eiendeler (forvaltningskapital) ,1 % ,3 % ,4 % Gjeld og egenkapital Beløp i millioner kroner Endring Endring Endring Innskudd fra kredittinstitusjoner (44,3 %) (20,4 %) (31,1 %) Innskudd fra kunder ,8 % ,3 % ,0 % Sum innskudd ,5 % ,8 % ,4 % visjonsinntekter fortsatte gjennom Netto provisjonsinntekter økte med 15,1 prosent og utgjør nå 0,58 prosent av forvaltningskapitalen, mot 0,53 prosent i Økningen i provisjonsinntektene kommer fra forsikring, betalingsformidling og fra provisjoner på lån overført til Eika Boligkreditt. Kostnadsveksten for Eika-bankene var på 5,4 prosent i Kostnads- og inntektsforholdet justert for netto finans sank fra 56,9 prosent til 56,1 prosent. Utlånstapene for Eika-bankene ligger på et stabil lavt nivå og utgjorde kun 0,19 prosent av brutto utlån i 2014, mot 0,22 prosent i Utlånsveksten inkludert lån overført til Eika Boligkreditt var på 5,4 prosent i 2014, mot 7,3 prosent i Innskuddsveksten var på 7,0 prosent og innskuddsdekningen økte fra 83,9 prosent til 85,7 prosent. Eika-bankene hadde ved utgangen av 2014 overført 24,0 prosent av samlede utlån til Eika Boligkreditt. Sertifikat og obligasjonsgjeld ,7 % ,2 % ,3 % Annen gjeld og forpliktelser (6,1 %) ,7 % ,0 % Sum øvrig gjeld ,1 % ,4 % ,5 % Ansvarlig lånekapital (7,8 %) ,1 % ,4 % Eierandelsbeviskapital/aksjekapital ,7 % ,2 % ,6 % Overkursfond 480 (1,0 %) 503 4,9 % 503 0,0 % Utjevningsfond 321 9,6 % ,2 % ,8 % Sparebankfond ,0 % ,2 % ,4 % Annen egenkapital 631 3,7 % ,2 % ,4 % Sum egenkapital ,3 % ,1 % ,6 % Sum gjeld og egenkapital ,1 % ,3 % ,4 %

16 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 16 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Aktiv kundeomsorg Kjernen i Eikas virksomhet er de selvstendige lokalbankene. Vår unike nærhet og tilknytning til bankenes lokalsamfunn, de personlige relasjonene og det oppriktige engasjementet for den enkelte kundes muligheter og utvikling oppsummerer hvem vi er. Rådgiverens engasjement sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi. Det handler om å bry seg om kundene og vise dette i alle kontaktpunkter. Vi kaller det Aktiv kundeomsorg. Med løsninger fra Eika Gruppen tilbyr alliansebankene rådgiving som gjør en forskjell. ken er i endring. Lokalbankene må derfor bli mer aktive ovenfor kunden, der kunden er. I en markedssituasjon der hele næringen og finansmarkedet opplever raskere endring og utvikling enn noen gang ligger styrken i alliansesamarbeidet. I Eika Alliansen gjennomfører vi felles utviklingsprosjekt som øker kundeaktivitetene, styrker salgsledelsen og befester en kultur som setter kundeomsorg øverst. Det handler om å utvikle rådgivings- og kommunikasjonsløsninger som gir kundene innsikt i sine finansielle behov, samtidig som vi forbedrer løsningene for lokalbankens rådgivere slik at deres rådgiving blir mer effektiv og frigjør tid til flere kundemøter. Vår ambisjon er å stå trygt, trofast og rotfestet overfor kunden, gjennom alle livets hendelser og faser. Rådgivingsmodellen i Eika Alliansen har kundenes økonomiske situasjon og langsiktige behov i sentrum. Det er et helhetlig rådgivingskonsept tuftet på en kultur for aktiv og kompetent rådgiving der læring og trening bidrar til bedre kundemøter, bedre rådgiving og økt kundetilfredshet. Lokal- Hverdagsøkonomi Sikre verdier Din status Fremtid Dersom noe skulle skje Lokalbankens unike signatur er Aktiv kundeomsorg. Rådgivingen med aktiv kundeomsorg skal til enhver tid tilføre høy kundenytte, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi. Sentralt i lokalbankmodellen er rådgiverens oppriktige engasjement som sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi. Eika kombinerer interessen for lokalsamfunnet med nærhet og omtanke for den enkelte kunde og deres økonomiske mål og muligheter. Vår rådgivingsmodell for fremtiden avspeiler nettopp dette viktige verdivalget; vi skal alltid etterstrebe en optimal balanse mellom grundig behovsavdekking, helhetlig økonomisk planlegging og rådgiving. Dette krever evne og vilje til å lytte strukturert til kundene, en ukomplisert produktportefølje og solid finansiell kompetanse. Med løsninger fra Eika Gruppen tilbyr alliansebankene rådgivning som gjør en forskjell. I en tid der det norske bankmarkedet preges av filialnedleggelser er Eika Gruppen alene om å satse spesielt på utvikling, rådgivning og salg av helhetlige finansielle løsninger til folk flest, lokalt næringsliv og små bedrifter. Lokalbankene i Eika Alliansen har i alle år scoret høyt på kundetilfredshetsmålinger, ettersom bankene viser omsorg for sine kunder og yter god service. Men endringer skjer raskt. All informasjon er tilgjengelig til enhver tid. Mobilbank og nettbank gjør at kunden selv kan administrere sine finansielle behov. Den fysiske kunderelasjonen til ban-

17 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 17 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Vår rådgiving skal til enhver tid tilfører høy kundenytte, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi.

18 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 18 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester bankene skal utgjøre en reel forskjell for kundenes liv. Rådgivingsmodell og rådgiverløsninger Rådgiving med aktiv kundeomsorg skal gi kunden høy kundeverdi, økt livskvalitet og en tryggere og mer forutsigbar totaløkonomi. Modellen består av fem behovsområder som tar for seg viktige områder i kundenes liv; den økonomiske situasjonen, finansiering og sikring av kundens viktigste eiendeler, sparing til pensjon, samt hvordan banken kan brukes i hverdagen. Vi har utviklet rådgiver- og kommunikasjonsløsninger som skal sikre beste praksis for de mange tusen møtene som lokalbankene gjennomfører hvert år. «Kjernen i lokalbankmodellen er rådgiverens oppriktige engasjement som sikrer kunden en grundig behovsavdekking og gode, helhetlige løsninger for sin økonomi.» Sparing er verdens beste idé Kundens fremtid blir påvirket av kundens sparing. Sammen med Eika Kapitalforvaltning har lokalbankene utviklet et rådgivingsverktøy som gir god rådgiving om sparing til folk flest. De fleste kunder har et ønske om og et behov for å spare mer enn i dag. I rådgivingssamtalen blir kundene bevisstgjort sitt behov og sine muligheter med langsiktig sparing. I 2014 inngikk lokalbankene nye spareavtaler, mens kunder valgte å utvide sin eksisterende spareavtale. Sparingens verdiutvikling kan kunden følge i mobilbanken, med informasjon og analyse av fondenes markedsutvikling. Digitalt skadeoppgjør De fleste kunder har forsikret sine viktigste eiendeler, som bolig og bil. Om uhellet skulle være ute er man opptatt av et riktig og raskt skadeoppgjør. I lokalbankenes forsikringsselskap, Eika Forsikring, kan kundene melde de vanligste skader i mobilbanken eller på nettet slik at skadeoppgjøret gjennomføres raskt og effektivt. Likevel kan det oppstå større skader med store konsekvenser i folks liv. Da blir hjelpen og oppfølgingen fra lokalbankens kompetente rådgivere viktig. Dette fikk vi erfare i praksis i 2014 med storbrannene i Lærdal og Flatanger. Da stilte både lokalbanken og Eika Forsikring opp på stedet i løpet av noen timer med hjelp og informasjon for dem som ble rammet. Utvikling av produkter og tjenester Produktselskapene i Eika Gruppen leverer konkurransedyktige produkter og tjenester, som gjør det enklere for folk flest og lokalt næringsliv å ha kontroll på sin daglige økonomi. Selskapene jobber kontinuerlig med å forenkle produkt- og tjenestestrukturen, samt å utvikle nye, innovative produkter og tjenester tilpasset kundenes behov. De viktigste produktområdene er forsikring, sparing og pensjon, finansieringsløsninger, samt kort- og betalingstjenester til privatkundene. Lokalbankene tilbyr også finansieringsløsninger for lokalt nærings-

19 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 19 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester liv, som for eksempel leasing og en lang rekke andre løsninger. Nær halvparten av lokalbankene er engasjert i eiendomsmegling gjennom eierskap og samarbeid med lokale meglerkontorer under merkenavnet Aktiv Eiendomsmegling. Produktene og tjenestene løser viktige kundebehov og utgjør sammen med lokalbankenes balanseprodukter, kjernen i Eikas rådgivningsmodell for privatpersoner og lokalt næringsliv. I hverdagen er det de enkle og effektive løsningene som lokalbankkunden verdsetter mest. I mobilbanken kan kunden utføre alle sine bankgjøremål på en enkel og effektiv måte. Eika Kredittbank utvikler nye løsninger og tjenester i tett samarbeid med norske og globale aktører. I 2014 kunne derfor lokalbankene i Eika Alliansen lansere SnapCash - en enkel og rask betaling fra konto til konto på mobil. I mars 2015 lanserte Eika den første mobillommeboken, Eika Safe. I løpet av året vil også kontaktløse kort være standard for kundene i Eika-bankene. Med kontaktløst kort trenger ikke kunden taste kode ved småkjøp. De første kortene vil være mulig å laste ned direkte i mobilen med den samme kontaktløse teknologien. Fremtidens kunder i lokalbanken bestiller kortet i mobilen, laster det ned i mobilbanken og gjennomfører betalingen med mobilen. Enklere blir det ikke. Med 75 lokalbanker og over en million personkunder, er det viktig med gode, digitale løsninger som ivaretar lokalbankens nærhet til kunden, der kunden er. Kulturutvikling og opplæring Aktiv kundeomsorg er utviklet for å gi økt kundeverdi i alle kontaktpunkter mellom Aktiv kundeomsorg er et omfattende opplærings- og treningskonsept som stiller nye krav til bankens lederskap. kunden og lokalbanken. Bankene har tatt bevisste, strategiske og operasjonelle valg som over tid vil påvirke deres kontakt med kundene. Lokalbankens kultur preges av en tydelig, behovsorientert og aktiv tilnærming til kunden, der rådgiverens kompetanse, blir selve fundamentet. Aktiv kundeomsorg er et omfattende opplærings- og treningskonsept som innføres i lokalbankene. Det stilles nye krav til bankens lederskap, med økt fokus på salgsledelse og samhandling blant bankens medarbeidere. Gjennom Eika Skolen har Eika utviklet en egen kompetanseplattform som i tillegg til å tilby tradisjonelle fagkurs og fagspesifikke e-læringsprogrammer, i økende grad retter søkelyset mot metodikk, kundeinnsikt og lederutvikling. Eika Skolen har utviklet interne, rollebaserte sertifiseringsprogrammer, inspirert av AFR (Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere), og tilbyr strukturerte og sertifiserende læringsløp for Dagligbank, PM- og BM-rådgivere samt Salgsledere. Eika Skolens ulike sertifiseringsprogrammer representerer en viktig kompetanseplattform for innføringen av aktiv kundeomsorg. Skolen er direkte involvert i kompetanseutvikling og metodisk trening som setter rådgiveren og banken i stand til å gjøre en tydeligere forskjell i kundenes liv og næringsvirksomhet.

20 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 20 /24 Aktiv kundeomsorg IT og infrastruktur Alliansetjenester Standardisert IT drift Finansnæringen er sterkt påvirket av den digitale utviklingen. Rollen til IT og infrastruktur er å utvikle og drifte løsninger som dekker bankenes og sluttkundenes behov. Den teknologiske utviklingen gir lokalbankene et helt nytt sett av muligheter og ikke minst økte forventninger hos sluttkundene. Kravene til de selvbetjente løsningene øker både med hensyn til brukervennlighet og ved at de skal dekke stadig større deler av tjenestespekteret. Det forventes en sømløs integrasjon av løsninger på tvers av teknologiske plattformer og distribusjonskanaler. Løsningene må være skalerbare, ivareta de sikkerhetsmessige kravene samt være tilpasset behovet for rask utvikling og lansering av nye løsninger. For å lykkes med dette har Eika fokusert på å utvikle standardiserte og robuste IT-løsninger til Eika-bankene. Stordriftsfordeler i Eika Gjennom felles innkjøp og utvikling oppnår Eika-bankene stordriftsfordeler innenfor kjernebankproduksjon, betalingsformidling og distribusjon. Som hovedleverandør av bankløsninger har Eika valgt Skandinavisk Data Center A/S (SDC) i Danmark. Selskapet tilbyr tjenester til nordiske banker bygget på en moderne plattform basert på Microsoftteknologi. Den moderne teknologiplattformen gjør at SDC er godt posisjonert til å utvikle nye, integrerte og fremtidsrettede løsninger. Eika Gruppen bidrar aktivt til videreutvikling av banksystemene som leveres av SDC. I tillegg til SDC-samarbeidet, utvikler Eika Gruppen egne løsninger innen utvalgte områder. På denne måten tilbyr Eika Gruppen en fullverdig og konkurransedyktig IKT og betalingsformidlingsplattform. I 2014 besluttet Sandnes Sparebank å bli en alliansebank i Eika etter å ha gjennomført en grundig vurdering. I løpet av denne prosessen har Eika Gruppen fått bekreftet betydningen av å hente ut stordriftsfordeler gjennom felles utvikling samt at de løsningene lokalbankene benytter er gode. I 2014 har det vært høy aktivitet og stort fokus på å utvikle digitale løsninger for å dekke bankenes og sluttkundenes behov. Gjennom digitale kundeflater er det fokus på å utvikle en komplett digital filial hvor kunden får oversikt over egen økonomi med gode og relevante selvbetjeningsløsninger og personaliserte tilbud i tillegg til å komme i kontakt med sin rådgiver i banken. Digitale kundeflater samler alle leveranser for selvbetjente kanaler som web, nettbank, mobilbank og mobile applikasjoner på smarttelefoner eller nettbrett. I 2014 har det vært levert fremtidsrettede løsninger som styrker kundeopplevelsen gjennom blant annet ny nettbank, ny mobilbank og BankID 20. Flere sentrale bankprosesser er blitt styrket gjennom CRM løsningen som ble ferdigstilt i I tråd med myndighetskrav knytter løsningene kundens ulike engasjement sammen og gir rådgiver i bank bedre støtte for god og effektiv rådgiving. Dette gir blant annet kunderådgiver en totaloversikt over kundens avtaler, oppdaterte kundeopplysninger, oversikt over all kundekontakt samt en rekke analyse- og rapportmuligheter. Løsningene legger grunnlag for helhetlige prosesser mellom kunden i digitale kanaler og rådgiveren på bankkontoret. Dette styrker lokalbankens unike nærhet til sine kunder. Eika Servicesenter Bankkundenes forventinger til service og tilgjengelighet øker stadig. Gjennom Eika Servicesenter (ESS) kan bankene tilby service til kundene utover bankenes ordinære

Årsrapport 2013. Eika Gruppen

Årsrapport 2013. Eika Gruppen Årsrapport 2013 Eika Gruppen Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Produkt og tjenester Styring og organisering Bankene Årsberetning og -regnskap English summary 2 /139 Ved din side. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold. Dette er Terra. uuvirksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2011 årsrapport 2 Terra årsrapport 2011 Innhold uu Dette er Terra Viktige hendelser 2011 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Resultat og nøkkeltall 6 Visjon, mål og strategi 8 Konsernsjefen har ordet 10 Samfunnsansvar

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013

Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Styrets årsberetning - et solid år for Eika i 2013 Eika Alliansen består av Eika Gruppen, lokalbankene i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Alliansen er en stor og viktig aktør i det norske finansmarkedet,

Detaljer

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter

Innhold Side. Dette er Terra. Virksomhetsområder. Styring og organisering. Terrabankens posisjon og resultater. Årsberetning, resultat og noter 2010 årsrapport 2 Terra årsrapport 2010 Innhold Side Dette er Terra 3 Viktige hendelser 2010 4 Dette er Terra-Gruppen 5 Historie 6 Resultat og nøkkeltall 8 Visjon, mål og strategi 10 Konsernsjefen har

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8

Innhold. Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 07 årsrapport 2007 Innhold Dette er Terra-Gruppen side 3 Viktige hendelser side 4 Nøkkeltall side 5 Konsernsjefens artikkel side 6 Merkevaren Terra side 8 Virksomhetsområder Terra Fondsforvaltning side

Detaljer

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill

ÅRSRAPPORT. 1000 mill. 900 mill. 800 mill. 700 mill. 600 mill. 500 mill. 400 mill. 300 mill. 200 mill. 100 mill 2006 ÅRSRAPPORT 1000 mill 900 mill 800 mill 700 mill 600 mill 500 mill 400 mill 300 mill 200 mill 100 mill 98 99 00 01 02 03 04 05 06 OMSETNINGSUTVIKLING FOR TERRA-GRUPPEN AS INNHOLD Dette er Terra...

Detaljer

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary

Innhold. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styring og organisering. Terra i bank-norge. English summary 09 årsrapport 2009 2 Innhold Viktige hendelser side 3 Dette er Terra-Gruppen side 4 Nøkkeltall side 6 Konsernsjefen har ordet side 9 Visjon og verdier side 10 Virksomhetsområder Terra Markets side 12 Terra

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat

35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat årsrapport 2007 35% 1 million kunder 3.460 ansatte 100 kontorer 2,5 mrd i resultat av forbrukerne tenker på Gjensidige først når de blir bedt om å nevne et forsikringsselskap. Nå planlegges børsnotering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai

ÅRSRAPPORT 2005. LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai ÅRSRAPPORT 2005 52 670 LO-medlemmer har kjøpt LOfavør Bilforsikring som ble lansert med stor suksess i mai 7000 nye spareavtaler ble inngått i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring i 2005 8 500 000 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap Årsrapport og 2014 årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer