Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%."

Transkript

1 Vedlegg til rapporten Plakater i Bergen Oppsummering av svar på spørreundersøkelse. Totalt 119 besvarelser. Type aktør Festival 11 9% Arrangør 51 43% Artist / Kunstner 40 34% Management / Produsent 13 11% Annet 4 3% Type arrangement Konsert 85 71% Scenekunst 33 28% Møte/debatt 8 7% Kurs/seminar 13 11% Annet 8 7% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Antall plakater per arrangement Ingen 3 3% % % % % % % % Over % Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. 1

2 Antall arrangement per år % % % % % Over % Hvordan organiserer dere plakatopphenging? Ingen faste plakatopphengere 43 36% Egne frivillige plakatopphengere 57 48% Egne betalte plakatopphengere 11 9% Frilans plakatopphengere 0 0% Tjenesten kjøpes av et selskap 0 0% Annet 8 7% Hvem er målgruppen for plakatene? Barn 8 7% Ungdom 35 30% Studenter 81 69% Voksne 78 67% Kulturinteresserte 86 74% Alle 22 19% Annet 2 2% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 2 100%.

3 Hvor viktig opplever dere at plakater er for deres virksomhet? Mindre viktig 25 21% Viktig 60 51% Svært viktig 34 29% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Hvor stor prosentdel av arrangementenes markedsføringsbudsjett utgjør plakater? % % % % Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Plakater Ikke viktig 8 7% Mindre viktig 13 11% Ganske viktig 21 18% Viktig 40 34% Svært viktig 36 30% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Hjemmeside Ikke viktig 7 6% Mindre viktig 10 8% Ganske viktig 20 17% Viktig 43 36% Svært viktig 39 33% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Redaksjonell omtale Ikke viktig 2 2% Mindre viktig 9 8% Ganske viktig 22 18% Viktig 34 29% Svært viktig 52 44% 3

4 Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annonser i trykte medier Ikke viktig 22 18% Mindre viktig 24 20% Ganske viktig 22 18% Viktig 28 24% Svært viktig 22 18% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annonser på internett Ikke viktig 24 20% Mindre viktig 34 29% Ganske viktig 24 20% Viktig 24 20% Svært viktig 13 11% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Sosiale medier Ikke viktig 0 0% Mindre viktig 1 1% Ganske viktig 6 5% Viktig 28 24% Svært viktig 83 70% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - E-postlister Ikke viktig 11 9% Mindre viktig 26 22% Ganske viktig 16 13% Viktig 34 29% Svært viktig 32 27% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - SMS-lister Ikke viktig 36 30% Mindre viktig 29 24% Ganske viktig 17 14% Viktig 19 16% Svært viktig 15 13% 4

5 Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annet Ikke viktig 31 26% Mindre viktig 8 7% Ganske viktig 12 10% Viktig 6 5% Svært viktig 14 12% Hvis du har krysset av for annet, hvilke markedsføringskanaler gjelder det? Jungeltelegrafen, Venners venner, Word of mouth, Ordet på gaten, Jungeltrommen, Folkemunne, Via venner, Rykte, Sosiale, Muntlig invitasjon til alle man snakker med, P2P (kjært barn har mange navn). Andre nettsider, Flyers, Telepati, Spille plater på gata. (Forkortet versjon, kun et av hvert svar) Har kommunens plakatpolitikk hatt innvirkning på deres aktivitetsnivå? Ja 37 31% Nei 34 29% Vet ikke 47 39% Hvis ja, hvordan? Det finnes få steder å henge opp plakater lovlig. Begrenset bruk. Vi bruker mye penger på plakater som blir revet ned i løpet av kort tid. Mindre plakater og mindre frivillige som kan jobbe som plaktopphengere hos oss. Færre steder å informere om arrangementene våre på. Fører til langt flere aktører som må presses inn på samme sted. Vi kan kun henge opp noen få steder innendørs. På tillatte steder er det plakatkrig som vi ikke har råd til å kjempe. De blir revet ned. Få plassar å henga opp. Har begrenset steder man kan henge opp plakater. Fikk bøter for å henge opp på "ulovlige" steder. Færre plakater. må bruke mye mer penger på annonsering, som igjen gjør billettprisen dyrere. Begrenset veldig (på vegne av Hulen) pga bøter. Som liten aktør blir man fort hengt over av org. som Hulen, Kvarteret og spesielt Bergenfest og Bergen Live på de få lovlige plakatstedene. Få steder gir mindre omtale. Vanskeleg å nå ut til andre enn dei som står på epostlista. Antal arrangement har ikkje endra seg, men det kan ha hatt medverknad til færre besøkande. Mindre steder å henge opp og gjøre det synlig. Mye lavere aktivitet. Restriksjonar, få lovlege plakatveggar - difor rivest det ned/dekkast over etter ein halv dag. Har fått bøter og måttet trappe ned på plakatvirksomheten. 5

6 Vanskeligere å finne steder å henge opp plakater. Innført forbud mot å henge opp på bosspann, strømbokser og lignende. Mindre satsning. Få steder å henge opp. Dårlig plakatkultur blant arrangører gjør at store, pengesterke arrangører dekker all tilgjenglig plass og henger opp over mindre arrangørers plakater. Veldig få steder å henge opp plakater lovlig. For få steder hvor det er tillatt å henge opp plakater. Hver torsdag er kommunen ute for å rydde opp i plakatjungelen. Så her må man huske å henge opp plakater mellom fredag-torsdag. Setter man opp på onsdag kveld eller torsdag kastes det på den torsdagen. Penger rett i bosset. Blir tatt ned med en gang!! Det er i dag svært få, lovlige plasser å henge plakater. Plakatene blir desverre overlappet av nye plakater kun få dager etter at plakat-teamet har vært på jobb. Dette er umotiverende for kulturaktører som ønsker å fremme viktige, rusfri kulturarrangement for ungdom. Bøtelagt. Manglende lovlige plakatsøyler/vegger. Dyre bøter, lite informasjon om hva som er lov og ikke. De "tar" kulturelle fremfor de politiske. Mindre mulighet for synliggjøring av arr. Vanskligere å nå ut til folket. Færre plakater gjør at færre får vite om konsertene og de blir mindre besøkt. Fare for bøtlegging og økt konkurranse med få plakatplasser fra sterkere kulturaktører gjør at ens eget arrangements plakat-pr drukner. Tror du en strengere plakatpolitikk vil føre til at det generelle kulturtilbudet i Bergen vil bli dårligere? Ja 69 58% Nei 21 18% Vet ikke 28 24% Disponerer dere egne plakatoppsettingspunkt? Ja 25 21% Nei 94 79% 6

7 Benytter dere private arenaer for plakatopphenging (kaféer, butikker, faktulteter etc)? Ja % Nei 4 3% Er du kjent med kommunens syv lovlige plakatoppsettingspunkt? Ja 43 36% Noen 50 42% Nei 25 21% Hvilke av kommunens syv lovlige plakatoppsettingspunkt benytter dere? Byparken mot Olav Kyrres gate 63 55% Krysset Strandgaten/Torgalmenningen 64 56% Danmarksplass (i senter av undergang) 20 17% Undergang Bystasjonen/Byparken 56 49% Undergang Bystasjonen/V. Strømkai (2 stk) 45 39% Inngang til Marken 49 43% Ingen 19 17% Alle 27 23% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Tilfredsstiller disse deres behov? Ja 8 7% Nei 87 73% Vet ikke 20 17% 7

8 Hvis nei, hvorfor? Plakater henges over innen ett døgn. De er ikke sentrale nok og for få. For liten plass i forhold til aktører. Antallet er for få, veggene er for små. For få og små. Blir fort fullt når enkelte aktører henger opp 10 plakater samtidig om samme arrangement. For stor konkuranse om plass, plakater blir revet ned for ofte. Alle shoppingsentre i Bergen. Vi skulle gjerne hatt flere, men også en viss regulering. Lite festlig at den éne plakaten man henger opp er dekket av plakater fra store arrangører dagen etterpå. Ingen tar hensyn til andre sine plakater. særlig bergenlive/fest som har flest plakater og de største viser ingen hensyn. For få, lokalisering, for små til at plakatene får henge i fred ihvertfall 1 eller 2 dager. For få opphengingspunkt. Dette medfører at alle bruker dem, med den konsekvens at plakatenes 'levetid' er svært begrenset, da de raskt blir hengt over av andre plakater. Antall. De er altfor få, og preges av aktører med mye større budsjett enn oss. Vanskelig å få ut info om vårt arrangement som da druknet i mengden på disse få stedene med begrenset areal. Antall. Jmf. nevnte plakatkrig. Punktene når en for generell og tilfeldig mottakergruppe. Savner mulighet til å reklamere utenfor sentrumskjernen. Alltid fullt, treng fleire. Liten plass, andre plakater blir hengt over. For få. Alltid fulle, blir hengt over med en gang. Det er for få og for små så det tar for kort tid før plakatene igjen er overhengt. Overklistring. ALT FOR FÅ!! Og det er for små de som er der. Lokalisering, ønsker mer bl.a. i Nygårdsgaten og oppover på høyden, mer rundt der studentene ferdes, fakulteter, studentboligområder, etc. Altfor få, og altfor mange folk som tapetserer tavlene. For få, for små, sett av for få. For få og små vegger. Det er overfylt på flere av stedene, folk henger ofte oppå andres plakater. Det er for få, og for liten plass på dei eksisterande punkta. Våre små plakatar forsvinn under store plakatar frå kommersielle konsertarrangørar. Ikke godt nok eksponering. Burde være utenfor sentrum og. Nesttun, Lagunen, Landås etc.. Lokalisering. Samt, plakatene drukner i hverandre siden alle henger opp der, så ikke lett å se. Blir bare en stor mølle av plakater. 8

9 For få - fort overdekka av dei mange arrangørane i byen. Alt for få og på feil plass. Lokalisering, bortgjemt, plass, lite. Antallet er svært lavt, plakatene overhenges for raskt. Det er for få, gjerne flere på høyden, de blir fort overfylt, plakatene holder kanskje ikke lengre enn noen timer, maks en dag, blir uheldig bruk av ressurser. For få og for lite plass. For få. De store aktørene tapetserer hele arenaen med ett arrangement. De "proffe" plakatopphengerne deler ikke på plassen. Skulle gjerne hatt flere! Need more. For få plasser. For lite målrettet for vårt publikum. Budskapet drukner i alle de andre plakatene der og synes derfor bedre på forbudte steder. Vil selvsagt nå folk som ferdes på flest mulig steder. Antall, lokalisering, frekvens på "riving". Antall, lokalisering. Det er for få og altfor små. Det burde vært 4 stykker på Høyden alene. For få, derfor brukes private opphengingsmuligheter. Liten plass sørger for plakatkrig. Om en fjerner det øverste laget av plakater finner en maks seks syv ulike plakater som går igjen flere ganger, gjerne fra de samme utestedene, noe som ødelegger for de som gjør ting på egenhånd, og ikkje har et byrå i ryggen eller hele studenterstanden til å henge plakater for seg. De er overfylte og plakatene blir hengt over i løpet av kort tid. For få og lite dekkende. Ikke der vårt publikum ser de. For lite plass til å henge opp plakater. For lite plasseringspunkter, bør kunne sette opp plakater på steder som også vender seg til bilister, parkeringsplasser/p-hus etc. Det bør også kunne settes opp plakater i bynære sentre. Der er dessverre ingen steder som har store plakat-vegger generelt i Bergen og omegn og det blir en "kamp" om plassene. Dette bør endres hvis Bergen skal satse på små og store kulturelle arrangementer. Det er også ønskelig at det blir satt opp plakatoppsettingspunkter i alle bydeler. Kanskje i forbindelse med butikker og buss/baner for at alle beboere i byen vår har mulighet til å bli informert om kommende arrangementer. For lite areal til at det ikke skal bli plakatkrig. Skulle vært flere og større punkter i bykjernen. For generelt iforhold til interessegrupper og demografi. Viktigere med utesteder og butikker som har noenlunde samme demografi som besøkende. Store deler. Blir fort hengt over. Vi trenger flere punkter. For få i henhold til størrelsen av sentrum, og hvor kjernesegmentet vårt oppholder seg. Våre behov omhandler ikke kommunalt godkjente plakatplasseringer. 9

10 Savner flere punkt nærmere Høyden. For små, plakater blir ofte fjernet av andre plakatopphengere, eller dekket over pga plassmangel. Antall. For få i forhold til antall kulturaktører som bruker disse. For mange plakater - ikke nok plass. Antall, størrelse, plassering. Vil gjerne ha flere i sentrum. Må ha fler! Fullt kaos! For få plasser. For få punkt, anarki i forhold til oppheng, delvis dårleg lokalisering. For få steder og mange skal henge plakater som fører til plakatkrig. En mindre aktør vil konkurreres ut av profesjonele som har råd til flere plakater og proiffe plakatopphengere. Trenger mange flere steder for å få frem budskapet. Altfor få. For få. Plakatene forsvinner fort. For få plasser vi kan henge opp. Burde vært flere. Hvor mange plakater henger dere på ulovlige steder årlig? Ingen 39 33% % % % % % % % Over % 10

11 Tar dere en kalkulert risiko for å få bot ved å henge plakater på ulovlige steder? Ja 33 28% Nei 68 57% Vet ikke 15 13% Trenger Bergen flere lovlige plakatoppsettingspunkt? Ja % Nei 4 3% Vet ikke 6 5% Hvis ja, hvor mange flere plakatoppsettingspunkt mener du det er behov for? % % % Over % I hvilke områder mener du det bør være flere plakatoppsettingspunkt? Nordnes 76 68% Høyden 97 87% Nygårdsgaten 88 79% Engen/Vaskerelven 84 75% Torgalmenningen/Torget 92 82% Bystasjonen 64 57% Nedre Nygård 54 48% Marken/Kong Oscars gate 75 67% Laksevåg 52 46% Danmarksplass 52 46% 11

12 Sandviken 68 61% Møhlenpris 74 66% Haukeland 51 46% NHH 66 59% Lærerhøgskolen 60 54% Bussholdeplasser 84 75% Kjøpesenter 77 69% Bydeler 57 51% Other 7 6% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Spesifiser gjerne steder du mener bør ha plakatoppsettingspunkt: Bussholdeplasser: Fordi det er sted ofte står en stund. Høyden: Fordi store deler av konserpublikumet er innom der i løpet av en dag. Torgallmenningen. Steder mennesker venter og fester blikket på noe tilfeldig, som holdeplasser. Fyllingsdalen. Høgskulen (helst inne, alle fakultet - HiB-studentar vert utelatt ift. UiB-studentar. Veggar langs vegen (som den i Kong Oscars gt). Offentlige transportmidler. Busstopp. Generelt der det er mye folk. Alle skoler med linjer innen kunstfag. Steder generelt hvor folk går lengre strekningen uten å ha blikkfang på annet enn hus. Alle bydeler og en stor sentral vegg i sentrum som blir allmenn kjent som et sted hvor alle nære arr. blir vist. Det hadde også vært flott om Bergen kommune kunne ha en digital "Det skjer-plakat" midt i byen, som alle arrangører kunne få vist arrangementer på. En rullerende side-i digital fremvisning per dag, omtrent på samme måte som flyplasser har ihht. avgangene sine. Det er fremtidige muligheter som Bergen kommune kan være førstemann med å vise til. Enkelt for publikum og arrangører, artister og konsertsteder. Togstasjon. Ungdomsskoler og ungdomshus. Busstopp, spesielt utenfor sentrum. Alle steder bør ha; arrangementsplakater bidrar til et estetisk levende bybilde. Bybanestasjoner. Krysset ved Garage/Legal. Overalt. 12

13 I hvor stor grad legger dere vekt på det estetiske i utforming av plakater? 1 - Ingen 0 0% 2 0 0% 3 8 7% % 5 - Svært stor 79 66% Ingen Svært stor I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Estetikk Ingen 1 1% Liten 1 1% Ganske 13 11% Stor 32 27% Svært 69 58% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Kostnad Ingen 4 3% Liten 11 9% Ganske 41 34% Stor 36 30% Svært 24 20% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Informasjon Ingen 1 1% Liten 1 1% Ganske 9 8% Stor 27 23% Svært 77 65% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Fastlagt profil Ingen 5 4% Liten 13 11% Ganske 24 20% Stor 24 20% Svært 48 40% 13

14 I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Annet Ingen 15 13% Liten 1 1% Ganske 6 5% Stor 1 1% Svært 4 3% Hvis du har krysset av for annet, hvilke faktorer gjelder det? Samleverdi. Et poeng er at det ikke nødvendigvis skal være den enkeltes estetikk som skal være bærende argumentasjon her. Det er flere "seriøse" aktører som har ulik smak på estetikk, så det begrepet destruerer seg selv. Opphengsmetode derimot er en sterkere faktor for at ting skal fungere. Ref punkt under så burde alle aktører være innforstått med og være enig i at dette må ha en nødvendig enighet og være et holdepunkt for alle. Det vil alltid være noen som ikke kan / vil benytte seg av et slikt byrå, og da burde selvstyre etter prinsipper gjelde. Synlighet. At vårt budskap kommer frem til det rette publikum. Størrelse. Bruk av lokal arbeidskraft. Det er viktig å benytte de ressursene man har i Bergen. Bergenfest er Bergenfest. Tror du det er mulig å samordne opphenging i for eksempel et plakatbyrå? Ja 32 27% Nei 32 27% Vet ikke 50 42% Hvor ofte henger dere opp plakater for et arrangement? En gang 41 34% 1-2 ganger i uken 51 43% 3-6 dager i uken 21 18% Daglig 0 0% 14

15 Henger dere opp plakater over konkurrerende arrangement? Ja 33 28% Nei 75 63% Vet ikke 7 6% Fjerner dere plakater for konkurrerende arrangement? Ja 5 4% Nei % Vet ikke 3 3% Tror du det er mulig å lage uformelle regler for plakatopphenging? Ja 63 53% Nei 28 24% Vet ikke 26 22% Hvis ja, hvilke? Vis hensyn, ikke fjerne det som ikke er over, heng opp én på hvert sted. Ingen over henging, rullerende rydding av plakatvegger, max antall på plakater pr konsert (pr vegg). At man ikkje henger opp for mange plakater på et sted. At plakatene ikkje er over ein viss storleik. Om arrangører har mange, faste plasser de kan henge opp plakater vil ikke behovet for å dekke over andre sine plakater bli like stort. Begrensninger for antall, kun henge over arrangementer som har vært. Hvis plakatveggene hadde vært store nok kunne vi latt være å alltid henge over noen andre, og alltid blir overhengt selv. Folkeskikk! Ikke ta vekk konkurrerende. Kameratslege reglar om å ikkje fjerne kvarandres plakater. 15

16 Ingen plakatkrig, ikke henge over hverandre, en plakat for hvert arrangement. Henge over arrangementer som har vært og arrangementer som er lenge til blir prioritert nederst etter det. Slike man har hatt mange ganger før i byen. Som alltid sklir litt ut når det har gått en periode. Men de funker alltid i starten. De fleste byer har uformelle regler, Bergen er det fritt vilt, man opplever at plakatene man henger opp er dekket av andre, bare timer etter at man hang dem opp! Har avtale med andre arrangører om ikke å henge over, men dersom tavla er tapetsert så blir det hengt over, sånn er det bare. Rydde bort gamle, henge opp nye, gi plass. Nok steder gir alle muligheten til å respektere hverandre. Ergo ikke lov å rive ned eller henge over, samtidig ikke henge opp for tidlig slik at en opptar plassen for lenge. Restriksjon på antall plakater per arrangement på hver plakatplass. Kun heng over dersom arrangementet er forbi. Elles skal ein sjølvsagt ikkje blokkera for andre sine plakatar. Ikke lov å henge over eller fjerne plakater for konkurrerende andre aktuelle arrangement. Ikke henge over hverandres. At man ikke henger over plakater for arrangementer som ennå ikke har funnet sted og at hvis noen har tapetsert en vegg er det greit likevel. Nei, ikke så lenge det er så kamp om plassen for å henge opp plakater. Respekt! Ikke fjerne eller henge over gyldige/gjeldende plakater. De finnes allerede, men er vel heller tvilsomt hvorvidt de fungerer. One poster per space per arrangement. Retningslinjer om hva som er god plakatopphengingstil, som man kan ta ansvar for selv om også vurdere andre plakater som er opphengt fra. Ikke heng over andres plakater! Ikke heng opp mer enn en. De finnes allerede: 1) Ikke heng over andre arrangementer som ikke er arrangert enda. 2) Riv ned en utgått plakat og kast den i bosset i stedet for å henge over den. 3) Plakater over A3 står man fritt til å rive ned selv om den ikke er utløpt. 4) Plakater for rullerende arrangementer som aldri utløper likeså. 5) Har noen hengt over din plakat: Riv den ned i stedet for å henge over den igjen. 6) Ikke bruk lim. Ikke heng over plakater som informerer om arrangement som ikke har funnet sted ennå. Ikke ta all plassen. Ikke heng over/fjern andre plakater. Ikke la profesjonelle eller subisidierte arrangører (Bergen Live, Kvarteret etc) ta all plassen. Passe på at det er plass til alle. Ikke henge over ting som ikke har vært enda. Det er viktig å respektere hverandre i bransjen, og det bør være en forutsetning å ikke rive ned andre sine arr. Dette har tidligere vært regelen for plakatoppsetting, men siden plassene er så få blir det oftere og oftere til at noen bryter dette ved å rive ned andre sine plakater. Det er uhørt men det kan helt sikkert rettes på ved å få et større antall plakatoppsettingspunkter i Bergen by og omegn. Gentlemans agreement. Best før dato. Ikke henge over hverandre, ikke heng opp mange plakater for samme arrangement på samme sted, ikke spam! 16

17 Ikke heng over andres plakater som ikke er gått ut på dato. Greit å henge over om det feks henger 8 identiske plakater ved siden av hverandre. Heng opp plakater over arrangement som har vært, ikke motsatt. Ikke henge over andres plakater, vise høflighet og god takt og tone ved å ikke fjerne andres plakater. Kulturen om å henge opp plakater over konkurrerende arrangement må bort. Uformelle regler er et ønske, sannsynligvis vil det gjøre flere oppmerksom på problemet. Men da burde det og være noen uformelle regler om hvor mange plakater man kan henge på samme sted - dersom noen har hengt hele veggen full med plakater slik at ikke andre kommer til er det vanskelig å overholde regelen om å ikke henge over konkurrerende arrangementer. Ikke heng plakater over arrangementer som ikke har vært ennå, vis hensyn. Ikke henge plakater over andre plakater. Kun 1 plakat pr. arrangement. Vær no grei for fader. Det holder med én plakat hvis det er fullt av andre som henger der! Lov å henge opp plakater på arrangementer som allerede er avholdt; aldri rive ned andre plakater; et visst antall plakater per sted. Respektere tidspunkt, dvs å ikke henge over arrangement i nær framtid, ikke tapetesere vegger, ikke bruke lim! Rydd vekk løse plakater, heng opp ryddig, ikke bruk brun pakketejp, respekter andre osv. Se på dato på andre plakater. Disse reglene finnes allerede. Ikke henge over hele den lovlige plakatopphenget. Fjerne "utgått" plakater. Etc. Ser du andre løsninger enn papirplakater? Ja 44 37% Nei 32 27% Vet ikke 39 33% Hvis ja, hvilke? Digitale lysbildetavler, for eksempel. Sosiale medier og annonser er allerede eksisterende løsninger som fungerer som TILLEGG til plakatvegger, ikke substitutt. Internett er overfylt av konsertinvitasjoner, man trenger fysiske synlige plakater i tillegg for å gjøre folk bevisste på arrangementet. En felles arrangementsportal på internett som tillater mer enn bare tekst. Gjerne som kan kobles opp mot digitale løsninger i bybildet. Folk får i mindre grad med seg plakater på gaten, nettet har overtatt mye. Reklamering på stedene i forkant av arrangement er mye mer fornuftig. Flyers. Elektronisk markedsføring via offentlige og private skjermløsninger. Digitale løsninger. 17

18 Nettet kan bidra, men plakater er viktigst! Elektroniske tavler med kveldens/ukens hendelser. så en slik i Kristiansand. Sosiale media, internett. Har stor tro på internett og spesielt sosiale medier, som facebook/underskog osv. Flyers, internett. Faste opplysningssteder hvor arrangører har en fast plass. Digitale. Elektroniske kommunale tavler ved nåværende og nye plakatvegger. Skjermer med rullende plakatinfo for flere/alle arrangementer. Digitale løsninger, eventuelt flere plakatmontere, med mer miljøvennlig papir, slik at man fjerner forurensingsdelen av slik virksomhet. Flyveblad. Kommunale skjermer på busstopp og lignende med rullerende oppslag. Kommunen sponser annonseplass i aviser/tv/nett. Flyers i økopapir,maispapir etc. Prosjektorer på nakne vegger. Gratis og med like lang visningstid for hver plakat. Sosiale medier. Digitale fremvisere i sentrum, som nevnt ovenfor. Men det er viktig å beholde plakaten i tillegg til den digitale visningen siden det da er mulig å kunsnerisk utforme arrangementet i bildet, samt at det blir en mulighet for å henge opp sine plakater på alle lovlige steder, slik at det ikke kun blir sentrum som får vegger og digitale visningspunkter. Dyre elektroniske oppslag... Elektroniske skilt, kollektiv/taxi...veggen på rådhuset!! Sosiale medier. Digitale infotavler. Informasjonsskjermer. Folks oppmerksomhet er ikke lenger i like stor grad på bybildet, som på sin egen iphone, Android eller BlackBerry. Plakaters trefflate vil bli langt større, og billigere, om den produseres som PDF (f.eks), og sendes i formater disse håndholdte plakatleserne kan vise. Sosiale medier på nett. Dyre løsninger..rullerende løsninger eller skjermer. Flyers. Elektroniske på skjerm - som i Grieghallen og USF. Gratis annonser. Flyere, laminat. Digitale plakater på sentrale punkt. Digitale plakatstativer som er allment tilgjengelige for alle. Digitalt, skjermer med info. 18

19 Tror du en digital løsning kan være et alternativ til papirplakater? Ja 59 50% Nei 36 30% Vet ikke 17 14% Tror du en digital løsning kan erstatte papirplakater? Ja 18 15% Nei 82 69% Vet ikke 15 13% Har du forslag til konkrete tiltak for å bedre situasjonen for markedsføring i Bergen? Enkelt, få flere lovlige plakatvegger. Kommunen støtter oss med midler til konserter o.l., men det er lite hjelp i om folk ikke vet om dem. Legaliser opphengning og ikke sett plakater i samme bås som tagging. Samarbeid mellom klubber/arrangører. Flere lovlige vegger. Flere arenaer der vi kan promotere hva vi driver på med. Plakattavler, felles sms avtale for arr. Argument: plakatar er estetisk uttrykk til byen, og gjer byen attraktiv og levande. I dag ser den heller keisam og streng ut. For t.d. turistar i byen er plakatar ofte einaste informasjonskanal til kulturtilboda. Plakatar er vår viktigaste promoteringskanal - ofte problem at andre arrangørar heng over våre. Flere plakatpunkter og gratis plakatpunkter på offentlige transportmidler, et plakatbyrå som tar seg av plakatopphenging er en god idé. Kommunikasjon mellom samferdselsetaten og kulturetaten. Flere punkter, straff av verstingene. Flere plakatplasser rundt omkring. Fleire lovlige veggar, samarbeid om opphenging. Plakatopphenging bør legaliseres på alle vegger som er styggere uten plakater, så slipper vi å føle oss som kriminelle når vi er ute og pynter opp byen - men begrens det gjerne til å gjelde for frivillige organsisjoner og privatpersoner. Arrangører må bli flinkere til å ta ned reklamen etter endt arrangement, og kommunen må tillate bredere markedsføring. Mange flere plakatvegger. Ikke bøtlegge arrangører for plakatopphenging. Ikke gjør det verre hvertfall, større areal på de eksisterende plassene. 19

20 Flere og mye større plakatvegger. Bergen er en kulturby og det er for dumt at uavhengige arrangører ikke skal kunne få promotere kulturarrangementene sine. Plakatene er stort sett meget forseggjorte og fine estetiske innslag i bybildet, og vitner om aktivitet og liv som gjør Bergen til en rikere by. Faste tidspunkt der en kan henge opp, samt et tak for hvor mange en kan hange opp. De som rydder opp plakatene kan se over om noen overdriver plakatopphengingen (forsøpler) og ta det opp med de som gjør dette. Dette er forsøpling og dårlig forbrukspolitikk. Flere opphengningspunkter. De store aktørene må lære folkeskikk. Digital fremvisning i sentrum er en god ide. I tillegg bør det bli mange flere plakatoppsettingspunkter i både sentrum og bydeler. Flere faste plasser med et stort areal. Komme sammen og lage en ordning. Digitale skjermer i regi av kommunen, hvor alle kulturaktører kan reklamere gratis ville jo vært en drøm. Om kommunen hadde laget flere lovlige plasser for plakater, samt tilbudt kulturaktører å benytte busstopp som en markedsføringskanal hadde situasjonen i bergen blitt mye bedre. Aktivere bruk av informasjons- og kommunikasjons teknologi! Bedre skikk og bruk for å henge opp plakater, flere steder å henge opp - flott om man kunne levert plakatene til noen som hengte dem opp og passet på at de ble hengende den perioden de var aktuelle. Man kan aldri erstatte en gammel metode, men man kan endre folks (medie)vaner. Plakater i dag bør være estetisk tiltrekkende, og bidra til Bergens kulturfasade, mens markedsføringen i større grad bør foregå via internett eller mobilt nett, for ikke å glemme det beste av alt, som faktisk er å snakke med mennesker. Få alle på Facebook. Opprette flere plakatpunkter. Flere lovlige plakatvegger, bedre koordinering av oppheng i forhold til arrangørene i Bergen. Flere lovlige steder for å hindre ulovlig opphenging, mer bevilgning vil kunne hindre ulovligheter. Bedre rutiner og advarsler før bot. Manglende info og høye bøter kan hindre nye frivillige arrangører. En ny independent "tid og sted", der man kan annonsere gratis kanskje. Mer forhåndsomtale i lokal avis/radio, mer aktiv studentjournalistikk. Bergen kommune har med jevne mellomrom kalt inn til møter om dette, og det har ikke kommet noen respons eller handling fra dem i ettertid. Dette bør være et kommunalt ansvar på lik linje med annen offentlig informasjon. Derfor må kommunen tilrettelegge et fornuftig antall punkt med riktig plassering, med en fornuftig fordeling mellom plakatpunkt og digitale oppslagstavler. Ikke så lenge kommunen ikke bryr seg. Bergen burde se på andre byers erfaring (ikke i Norge), der kultur spirer og gror. Berlin, Amsterdam o.l 20

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2

BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 BOMTIKK 2 Et kurs i å spille rock, trinn 2 Utarbeidet av AKERSHUS MUSIKKRÅD, Fetveien 1E, 2007 Kjeller Ide og tekst Øivind Nordal Jon G. Olsen Robert Skrolsvik Lillestrøm, september 1989 Revidert av Roy

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

turné håndboken før turneen For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes

turné håndboken før turneen For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes turnéhåndboken 1 turné håndboken For artister som skal legge ut på turné og trenger litt veiledning Ketil Mosnes Bidragsytere Ivar, Tonje og Peersen Production as, Stig Sandbakk, Jens Martin Lassen, Frøydis

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett

Innhold. 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett. 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser. 8 Alt skjer på nett < 0 1 1 3 4 > Innhold 3 Tar du utfordringen? 4 Norske bedrifter er sinker på nett 6 Nettet skaper nye arbeidsplasser 8 Alt skjer på nett 10 Nye bedrifter vokser frem 11 E-post gir mest igjen for pengene

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer