Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%."

Transkript

1 Vedlegg til rapporten Plakater i Bergen Oppsummering av svar på spørreundersøkelse. Totalt 119 besvarelser. Type aktør Festival 11 9% Arrangør 51 43% Artist / Kunstner 40 34% Management / Produsent 13 11% Annet 4 3% Type arrangement Konsert 85 71% Scenekunst 33 28% Møte/debatt 8 7% Kurs/seminar 13 11% Annet 8 7% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Antall plakater per arrangement Ingen 3 3% % % % % % % % Over % Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. 1

2 Antall arrangement per år % % % % % Over % Hvordan organiserer dere plakatopphenging? Ingen faste plakatopphengere 43 36% Egne frivillige plakatopphengere 57 48% Egne betalte plakatopphengere 11 9% Frilans plakatopphengere 0 0% Tjenesten kjøpes av et selskap 0 0% Annet 8 7% Hvem er målgruppen for plakatene? Barn 8 7% Ungdom 35 30% Studenter 81 69% Voksne 78 67% Kulturinteresserte 86 74% Alle 22 19% Annet 2 2% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 2 100%.

3 Hvor viktig opplever dere at plakater er for deres virksomhet? Mindre viktig 25 21% Viktig 60 51% Svært viktig 34 29% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Hvor stor prosentdel av arrangementenes markedsføringsbudsjett utgjør plakater? % % % % Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Plakater Ikke viktig 8 7% Mindre viktig 13 11% Ganske viktig 21 18% Viktig 40 34% Svært viktig 36 30% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Hjemmeside Ikke viktig 7 6% Mindre viktig 10 8% Ganske viktig 20 17% Viktig 43 36% Svært viktig 39 33% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Redaksjonell omtale Ikke viktig 2 2% Mindre viktig 9 8% Ganske viktig 22 18% Viktig 34 29% Svært viktig 52 44% 3

4 Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annonser i trykte medier Ikke viktig 22 18% Mindre viktig 24 20% Ganske viktig 22 18% Viktig 28 24% Svært viktig 22 18% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annonser på internett Ikke viktig 24 20% Mindre viktig 34 29% Ganske viktig 24 20% Viktig 24 20% Svært viktig 13 11% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Sosiale medier Ikke viktig 0 0% Mindre viktig 1 1% Ganske viktig 6 5% Viktig 28 24% Svært viktig 83 70% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - E-postlister Ikke viktig 11 9% Mindre viktig 26 22% Ganske viktig 16 13% Viktig 34 29% Svært viktig 32 27% Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - SMS-lister Ikke viktig 36 30% Mindre viktig 29 24% Ganske viktig 17 14% Viktig 19 16% Svært viktig 15 13% 4

5 Hvor viktig er følgende markedsføringskanaler for dere? - Annet Ikke viktig 31 26% Mindre viktig 8 7% Ganske viktig 12 10% Viktig 6 5% Svært viktig 14 12% Hvis du har krysset av for annet, hvilke markedsføringskanaler gjelder det? Jungeltelegrafen, Venners venner, Word of mouth, Ordet på gaten, Jungeltrommen, Folkemunne, Via venner, Rykte, Sosiale, Muntlig invitasjon til alle man snakker med, P2P (kjært barn har mange navn). Andre nettsider, Flyers, Telepati, Spille plater på gata. (Forkortet versjon, kun et av hvert svar) Har kommunens plakatpolitikk hatt innvirkning på deres aktivitetsnivå? Ja 37 31% Nei 34 29% Vet ikke 47 39% Hvis ja, hvordan? Det finnes få steder å henge opp plakater lovlig. Begrenset bruk. Vi bruker mye penger på plakater som blir revet ned i løpet av kort tid. Mindre plakater og mindre frivillige som kan jobbe som plaktopphengere hos oss. Færre steder å informere om arrangementene våre på. Fører til langt flere aktører som må presses inn på samme sted. Vi kan kun henge opp noen få steder innendørs. På tillatte steder er det plakatkrig som vi ikke har råd til å kjempe. De blir revet ned. Få plassar å henga opp. Har begrenset steder man kan henge opp plakater. Fikk bøter for å henge opp på "ulovlige" steder. Færre plakater. må bruke mye mer penger på annonsering, som igjen gjør billettprisen dyrere. Begrenset veldig (på vegne av Hulen) pga bøter. Som liten aktør blir man fort hengt over av org. som Hulen, Kvarteret og spesielt Bergenfest og Bergen Live på de få lovlige plakatstedene. Få steder gir mindre omtale. Vanskeleg å nå ut til andre enn dei som står på epostlista. Antal arrangement har ikkje endra seg, men det kan ha hatt medverknad til færre besøkande. Mindre steder å henge opp og gjøre det synlig. Mye lavere aktivitet. Restriksjonar, få lovlege plakatveggar - difor rivest det ned/dekkast over etter ein halv dag. Har fått bøter og måttet trappe ned på plakatvirksomheten. 5

6 Vanskeligere å finne steder å henge opp plakater. Innført forbud mot å henge opp på bosspann, strømbokser og lignende. Mindre satsning. Få steder å henge opp. Dårlig plakatkultur blant arrangører gjør at store, pengesterke arrangører dekker all tilgjenglig plass og henger opp over mindre arrangørers plakater. Veldig få steder å henge opp plakater lovlig. For få steder hvor det er tillatt å henge opp plakater. Hver torsdag er kommunen ute for å rydde opp i plakatjungelen. Så her må man huske å henge opp plakater mellom fredag-torsdag. Setter man opp på onsdag kveld eller torsdag kastes det på den torsdagen. Penger rett i bosset. Blir tatt ned med en gang!! Det er i dag svært få, lovlige plasser å henge plakater. Plakatene blir desverre overlappet av nye plakater kun få dager etter at plakat-teamet har vært på jobb. Dette er umotiverende for kulturaktører som ønsker å fremme viktige, rusfri kulturarrangement for ungdom. Bøtelagt. Manglende lovlige plakatsøyler/vegger. Dyre bøter, lite informasjon om hva som er lov og ikke. De "tar" kulturelle fremfor de politiske. Mindre mulighet for synliggjøring av arr. Vanskligere å nå ut til folket. Færre plakater gjør at færre får vite om konsertene og de blir mindre besøkt. Fare for bøtlegging og økt konkurranse med få plakatplasser fra sterkere kulturaktører gjør at ens eget arrangements plakat-pr drukner. Tror du en strengere plakatpolitikk vil føre til at det generelle kulturtilbudet i Bergen vil bli dårligere? Ja 69 58% Nei 21 18% Vet ikke 28 24% Disponerer dere egne plakatoppsettingspunkt? Ja 25 21% Nei 94 79% 6

7 Benytter dere private arenaer for plakatopphenging (kaféer, butikker, faktulteter etc)? Ja % Nei 4 3% Er du kjent med kommunens syv lovlige plakatoppsettingspunkt? Ja 43 36% Noen 50 42% Nei 25 21% Hvilke av kommunens syv lovlige plakatoppsettingspunkt benytter dere? Byparken mot Olav Kyrres gate 63 55% Krysset Strandgaten/Torgalmenningen 64 56% Danmarksplass (i senter av undergang) 20 17% Undergang Bystasjonen/Byparken 56 49% Undergang Bystasjonen/V. Strømkai (2 stk) 45 39% Inngang til Marken 49 43% Ingen 19 17% Alle 27 23% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Tilfredsstiller disse deres behov? Ja 8 7% Nei 87 73% Vet ikke 20 17% 7

8 Hvis nei, hvorfor? Plakater henges over innen ett døgn. De er ikke sentrale nok og for få. For liten plass i forhold til aktører. Antallet er for få, veggene er for små. For få og små. Blir fort fullt når enkelte aktører henger opp 10 plakater samtidig om samme arrangement. For stor konkuranse om plass, plakater blir revet ned for ofte. Alle shoppingsentre i Bergen. Vi skulle gjerne hatt flere, men også en viss regulering. Lite festlig at den éne plakaten man henger opp er dekket av plakater fra store arrangører dagen etterpå. Ingen tar hensyn til andre sine plakater. særlig bergenlive/fest som har flest plakater og de største viser ingen hensyn. For få, lokalisering, for små til at plakatene får henge i fred ihvertfall 1 eller 2 dager. For få opphengingspunkt. Dette medfører at alle bruker dem, med den konsekvens at plakatenes 'levetid' er svært begrenset, da de raskt blir hengt over av andre plakater. Antall. De er altfor få, og preges av aktører med mye større budsjett enn oss. Vanskelig å få ut info om vårt arrangement som da druknet i mengden på disse få stedene med begrenset areal. Antall. Jmf. nevnte plakatkrig. Punktene når en for generell og tilfeldig mottakergruppe. Savner mulighet til å reklamere utenfor sentrumskjernen. Alltid fullt, treng fleire. Liten plass, andre plakater blir hengt over. For få. Alltid fulle, blir hengt over med en gang. Det er for få og for små så det tar for kort tid før plakatene igjen er overhengt. Overklistring. ALT FOR FÅ!! Og det er for små de som er der. Lokalisering, ønsker mer bl.a. i Nygårdsgaten og oppover på høyden, mer rundt der studentene ferdes, fakulteter, studentboligområder, etc. Altfor få, og altfor mange folk som tapetserer tavlene. For få, for små, sett av for få. For få og små vegger. Det er overfylt på flere av stedene, folk henger ofte oppå andres plakater. Det er for få, og for liten plass på dei eksisterande punkta. Våre små plakatar forsvinn under store plakatar frå kommersielle konsertarrangørar. Ikke godt nok eksponering. Burde være utenfor sentrum og. Nesttun, Lagunen, Landås etc.. Lokalisering. Samt, plakatene drukner i hverandre siden alle henger opp der, så ikke lett å se. Blir bare en stor mølle av plakater. 8

9 For få - fort overdekka av dei mange arrangørane i byen. Alt for få og på feil plass. Lokalisering, bortgjemt, plass, lite. Antallet er svært lavt, plakatene overhenges for raskt. Det er for få, gjerne flere på høyden, de blir fort overfylt, plakatene holder kanskje ikke lengre enn noen timer, maks en dag, blir uheldig bruk av ressurser. For få og for lite plass. For få. De store aktørene tapetserer hele arenaen med ett arrangement. De "proffe" plakatopphengerne deler ikke på plassen. Skulle gjerne hatt flere! Need more. For få plasser. For lite målrettet for vårt publikum. Budskapet drukner i alle de andre plakatene der og synes derfor bedre på forbudte steder. Vil selvsagt nå folk som ferdes på flest mulig steder. Antall, lokalisering, frekvens på "riving". Antall, lokalisering. Det er for få og altfor små. Det burde vært 4 stykker på Høyden alene. For få, derfor brukes private opphengingsmuligheter. Liten plass sørger for plakatkrig. Om en fjerner det øverste laget av plakater finner en maks seks syv ulike plakater som går igjen flere ganger, gjerne fra de samme utestedene, noe som ødelegger for de som gjør ting på egenhånd, og ikkje har et byrå i ryggen eller hele studenterstanden til å henge plakater for seg. De er overfylte og plakatene blir hengt over i løpet av kort tid. For få og lite dekkende. Ikke der vårt publikum ser de. For lite plass til å henge opp plakater. For lite plasseringspunkter, bør kunne sette opp plakater på steder som også vender seg til bilister, parkeringsplasser/p-hus etc. Det bør også kunne settes opp plakater i bynære sentre. Der er dessverre ingen steder som har store plakat-vegger generelt i Bergen og omegn og det blir en "kamp" om plassene. Dette bør endres hvis Bergen skal satse på små og store kulturelle arrangementer. Det er også ønskelig at det blir satt opp plakatoppsettingspunkter i alle bydeler. Kanskje i forbindelse med butikker og buss/baner for at alle beboere i byen vår har mulighet til å bli informert om kommende arrangementer. For lite areal til at det ikke skal bli plakatkrig. Skulle vært flere og større punkter i bykjernen. For generelt iforhold til interessegrupper og demografi. Viktigere med utesteder og butikker som har noenlunde samme demografi som besøkende. Store deler. Blir fort hengt over. Vi trenger flere punkter. For få i henhold til størrelsen av sentrum, og hvor kjernesegmentet vårt oppholder seg. Våre behov omhandler ikke kommunalt godkjente plakatplasseringer. 9

10 Savner flere punkt nærmere Høyden. For små, plakater blir ofte fjernet av andre plakatopphengere, eller dekket over pga plassmangel. Antall. For få i forhold til antall kulturaktører som bruker disse. For mange plakater - ikke nok plass. Antall, størrelse, plassering. Vil gjerne ha flere i sentrum. Må ha fler! Fullt kaos! For få plasser. For få punkt, anarki i forhold til oppheng, delvis dårleg lokalisering. For få steder og mange skal henge plakater som fører til plakatkrig. En mindre aktør vil konkurreres ut av profesjonele som har råd til flere plakater og proiffe plakatopphengere. Trenger mange flere steder for å få frem budskapet. Altfor få. For få. Plakatene forsvinner fort. For få plasser vi kan henge opp. Burde vært flere. Hvor mange plakater henger dere på ulovlige steder årlig? Ingen 39 33% % % % % % % % Over % 10

11 Tar dere en kalkulert risiko for å få bot ved å henge plakater på ulovlige steder? Ja 33 28% Nei 68 57% Vet ikke 15 13% Trenger Bergen flere lovlige plakatoppsettingspunkt? Ja % Nei 4 3% Vet ikke 6 5% Hvis ja, hvor mange flere plakatoppsettingspunkt mener du det er behov for? % % % Over % I hvilke områder mener du det bør være flere plakatoppsettingspunkt? Nordnes 76 68% Høyden 97 87% Nygårdsgaten 88 79% Engen/Vaskerelven 84 75% Torgalmenningen/Torget 92 82% Bystasjonen 64 57% Nedre Nygård 54 48% Marken/Kong Oscars gate 75 67% Laksevåg 52 46% Danmarksplass 52 46% 11

12 Sandviken 68 61% Møhlenpris 74 66% Haukeland 51 46% NHH 66 59% Lærerhøgskolen 60 54% Bussholdeplasser 84 75% Kjøpesenter 77 69% Bydeler 57 51% Other 7 6% Det er mulig å velge mer enn én avmerkingsboks. Den totale prosenten kan derfor bli mer enn 100%. Spesifiser gjerne steder du mener bør ha plakatoppsettingspunkt: Bussholdeplasser: Fordi det er sted ofte står en stund. Høyden: Fordi store deler av konserpublikumet er innom der i løpet av en dag. Torgallmenningen. Steder mennesker venter og fester blikket på noe tilfeldig, som holdeplasser. Fyllingsdalen. Høgskulen (helst inne, alle fakultet - HiB-studentar vert utelatt ift. UiB-studentar. Veggar langs vegen (som den i Kong Oscars gt). Offentlige transportmidler. Busstopp. Generelt der det er mye folk. Alle skoler med linjer innen kunstfag. Steder generelt hvor folk går lengre strekningen uten å ha blikkfang på annet enn hus. Alle bydeler og en stor sentral vegg i sentrum som blir allmenn kjent som et sted hvor alle nære arr. blir vist. Det hadde også vært flott om Bergen kommune kunne ha en digital "Det skjer-plakat" midt i byen, som alle arrangører kunne få vist arrangementer på. En rullerende side-i digital fremvisning per dag, omtrent på samme måte som flyplasser har ihht. avgangene sine. Det er fremtidige muligheter som Bergen kommune kan være førstemann med å vise til. Enkelt for publikum og arrangører, artister og konsertsteder. Togstasjon. Ungdomsskoler og ungdomshus. Busstopp, spesielt utenfor sentrum. Alle steder bør ha; arrangementsplakater bidrar til et estetisk levende bybilde. Bybanestasjoner. Krysset ved Garage/Legal. Overalt. 12

13 I hvor stor grad legger dere vekt på det estetiske i utforming av plakater? 1 - Ingen 0 0% 2 0 0% 3 8 7% % 5 - Svært stor 79 66% Ingen Svært stor I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Estetikk Ingen 1 1% Liten 1 1% Ganske 13 11% Stor 32 27% Svært 69 58% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Kostnad Ingen 4 3% Liten 11 9% Ganske 41 34% Stor 36 30% Svært 24 20% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Informasjon Ingen 1 1% Liten 1 1% Ganske 9 8% Stor 27 23% Svært 77 65% I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Fastlagt profil Ingen 5 4% Liten 13 11% Ganske 24 20% Stor 24 20% Svært 48 40% 13

14 I hvor stor grad spiller følgende faktorer inn for utforming av plakater? - Annet Ingen 15 13% Liten 1 1% Ganske 6 5% Stor 1 1% Svært 4 3% Hvis du har krysset av for annet, hvilke faktorer gjelder det? Samleverdi. Et poeng er at det ikke nødvendigvis skal være den enkeltes estetikk som skal være bærende argumentasjon her. Det er flere "seriøse" aktører som har ulik smak på estetikk, så det begrepet destruerer seg selv. Opphengsmetode derimot er en sterkere faktor for at ting skal fungere. Ref punkt under så burde alle aktører være innforstått med og være enig i at dette må ha en nødvendig enighet og være et holdepunkt for alle. Det vil alltid være noen som ikke kan / vil benytte seg av et slikt byrå, og da burde selvstyre etter prinsipper gjelde. Synlighet. At vårt budskap kommer frem til det rette publikum. Størrelse. Bruk av lokal arbeidskraft. Det er viktig å benytte de ressursene man har i Bergen. Bergenfest er Bergenfest. Tror du det er mulig å samordne opphenging i for eksempel et plakatbyrå? Ja 32 27% Nei 32 27% Vet ikke 50 42% Hvor ofte henger dere opp plakater for et arrangement? En gang 41 34% 1-2 ganger i uken 51 43% 3-6 dager i uken 21 18% Daglig 0 0% 14

15 Henger dere opp plakater over konkurrerende arrangement? Ja 33 28% Nei 75 63% Vet ikke 7 6% Fjerner dere plakater for konkurrerende arrangement? Ja 5 4% Nei % Vet ikke 3 3% Tror du det er mulig å lage uformelle regler for plakatopphenging? Ja 63 53% Nei 28 24% Vet ikke 26 22% Hvis ja, hvilke? Vis hensyn, ikke fjerne det som ikke er over, heng opp én på hvert sted. Ingen over henging, rullerende rydding av plakatvegger, max antall på plakater pr konsert (pr vegg). At man ikkje henger opp for mange plakater på et sted. At plakatene ikkje er over ein viss storleik. Om arrangører har mange, faste plasser de kan henge opp plakater vil ikke behovet for å dekke over andre sine plakater bli like stort. Begrensninger for antall, kun henge over arrangementer som har vært. Hvis plakatveggene hadde vært store nok kunne vi latt være å alltid henge over noen andre, og alltid blir overhengt selv. Folkeskikk! Ikke ta vekk konkurrerende. Kameratslege reglar om å ikkje fjerne kvarandres plakater. 15

16 Ingen plakatkrig, ikke henge over hverandre, en plakat for hvert arrangement. Henge over arrangementer som har vært og arrangementer som er lenge til blir prioritert nederst etter det. Slike man har hatt mange ganger før i byen. Som alltid sklir litt ut når det har gått en periode. Men de funker alltid i starten. De fleste byer har uformelle regler, Bergen er det fritt vilt, man opplever at plakatene man henger opp er dekket av andre, bare timer etter at man hang dem opp! Har avtale med andre arrangører om ikke å henge over, men dersom tavla er tapetsert så blir det hengt over, sånn er det bare. Rydde bort gamle, henge opp nye, gi plass. Nok steder gir alle muligheten til å respektere hverandre. Ergo ikke lov å rive ned eller henge over, samtidig ikke henge opp for tidlig slik at en opptar plassen for lenge. Restriksjon på antall plakater per arrangement på hver plakatplass. Kun heng over dersom arrangementet er forbi. Elles skal ein sjølvsagt ikkje blokkera for andre sine plakatar. Ikke lov å henge over eller fjerne plakater for konkurrerende andre aktuelle arrangement. Ikke henge over hverandres. At man ikke henger over plakater for arrangementer som ennå ikke har funnet sted og at hvis noen har tapetsert en vegg er det greit likevel. Nei, ikke så lenge det er så kamp om plassen for å henge opp plakater. Respekt! Ikke fjerne eller henge over gyldige/gjeldende plakater. De finnes allerede, men er vel heller tvilsomt hvorvidt de fungerer. One poster per space per arrangement. Retningslinjer om hva som er god plakatopphengingstil, som man kan ta ansvar for selv om også vurdere andre plakater som er opphengt fra. Ikke heng over andres plakater! Ikke heng opp mer enn en. De finnes allerede: 1) Ikke heng over andre arrangementer som ikke er arrangert enda. 2) Riv ned en utgått plakat og kast den i bosset i stedet for å henge over den. 3) Plakater over A3 står man fritt til å rive ned selv om den ikke er utløpt. 4) Plakater for rullerende arrangementer som aldri utløper likeså. 5) Har noen hengt over din plakat: Riv den ned i stedet for å henge over den igjen. 6) Ikke bruk lim. Ikke heng over plakater som informerer om arrangement som ikke har funnet sted ennå. Ikke ta all plassen. Ikke heng over/fjern andre plakater. Ikke la profesjonelle eller subisidierte arrangører (Bergen Live, Kvarteret etc) ta all plassen. Passe på at det er plass til alle. Ikke henge over ting som ikke har vært enda. Det er viktig å respektere hverandre i bransjen, og det bør være en forutsetning å ikke rive ned andre sine arr. Dette har tidligere vært regelen for plakatoppsetting, men siden plassene er så få blir det oftere og oftere til at noen bryter dette ved å rive ned andre sine plakater. Det er uhørt men det kan helt sikkert rettes på ved å få et større antall plakatoppsettingspunkter i Bergen by og omegn. Gentlemans agreement. Best før dato. Ikke henge over hverandre, ikke heng opp mange plakater for samme arrangement på samme sted, ikke spam! 16

17 Ikke heng over andres plakater som ikke er gått ut på dato. Greit å henge over om det feks henger 8 identiske plakater ved siden av hverandre. Heng opp plakater over arrangement som har vært, ikke motsatt. Ikke henge over andres plakater, vise høflighet og god takt og tone ved å ikke fjerne andres plakater. Kulturen om å henge opp plakater over konkurrerende arrangement må bort. Uformelle regler er et ønske, sannsynligvis vil det gjøre flere oppmerksom på problemet. Men da burde det og være noen uformelle regler om hvor mange plakater man kan henge på samme sted - dersom noen har hengt hele veggen full med plakater slik at ikke andre kommer til er det vanskelig å overholde regelen om å ikke henge over konkurrerende arrangementer. Ikke heng plakater over arrangementer som ikke har vært ennå, vis hensyn. Ikke henge plakater over andre plakater. Kun 1 plakat pr. arrangement. Vær no grei for fader. Det holder med én plakat hvis det er fullt av andre som henger der! Lov å henge opp plakater på arrangementer som allerede er avholdt; aldri rive ned andre plakater; et visst antall plakater per sted. Respektere tidspunkt, dvs å ikke henge over arrangement i nær framtid, ikke tapetesere vegger, ikke bruke lim! Rydd vekk løse plakater, heng opp ryddig, ikke bruk brun pakketejp, respekter andre osv. Se på dato på andre plakater. Disse reglene finnes allerede. Ikke henge over hele den lovlige plakatopphenget. Fjerne "utgått" plakater. Etc. Ser du andre løsninger enn papirplakater? Ja 44 37% Nei 32 27% Vet ikke 39 33% Hvis ja, hvilke? Digitale lysbildetavler, for eksempel. Sosiale medier og annonser er allerede eksisterende løsninger som fungerer som TILLEGG til plakatvegger, ikke substitutt. Internett er overfylt av konsertinvitasjoner, man trenger fysiske synlige plakater i tillegg for å gjøre folk bevisste på arrangementet. En felles arrangementsportal på internett som tillater mer enn bare tekst. Gjerne som kan kobles opp mot digitale løsninger i bybildet. Folk får i mindre grad med seg plakater på gaten, nettet har overtatt mye. Reklamering på stedene i forkant av arrangement er mye mer fornuftig. Flyers. Elektronisk markedsføring via offentlige og private skjermløsninger. Digitale løsninger. 17

18 Nettet kan bidra, men plakater er viktigst! Elektroniske tavler med kveldens/ukens hendelser. så en slik i Kristiansand. Sosiale media, internett. Har stor tro på internett og spesielt sosiale medier, som facebook/underskog osv. Flyers, internett. Faste opplysningssteder hvor arrangører har en fast plass. Digitale. Elektroniske kommunale tavler ved nåværende og nye plakatvegger. Skjermer med rullende plakatinfo for flere/alle arrangementer. Digitale løsninger, eventuelt flere plakatmontere, med mer miljøvennlig papir, slik at man fjerner forurensingsdelen av slik virksomhet. Flyveblad. Kommunale skjermer på busstopp og lignende med rullerende oppslag. Kommunen sponser annonseplass i aviser/tv/nett. Flyers i økopapir,maispapir etc. Prosjektorer på nakne vegger. Gratis og med like lang visningstid for hver plakat. Sosiale medier. Digitale fremvisere i sentrum, som nevnt ovenfor. Men det er viktig å beholde plakaten i tillegg til den digitale visningen siden det da er mulig å kunsnerisk utforme arrangementet i bildet, samt at det blir en mulighet for å henge opp sine plakater på alle lovlige steder, slik at det ikke kun blir sentrum som får vegger og digitale visningspunkter. Dyre elektroniske oppslag... Elektroniske skilt, kollektiv/taxi...veggen på rådhuset!! Sosiale medier. Digitale infotavler. Informasjonsskjermer. Folks oppmerksomhet er ikke lenger i like stor grad på bybildet, som på sin egen iphone, Android eller BlackBerry. Plakaters trefflate vil bli langt større, og billigere, om den produseres som PDF (f.eks), og sendes i formater disse håndholdte plakatleserne kan vise. Sosiale medier på nett. Dyre løsninger..rullerende løsninger eller skjermer. Flyers. Elektroniske på skjerm - som i Grieghallen og USF. Gratis annonser. Flyere, laminat. Digitale plakater på sentrale punkt. Digitale plakatstativer som er allment tilgjengelige for alle. Digitalt, skjermer med info. 18

19 Tror du en digital løsning kan være et alternativ til papirplakater? Ja 59 50% Nei 36 30% Vet ikke 17 14% Tror du en digital løsning kan erstatte papirplakater? Ja 18 15% Nei 82 69% Vet ikke 15 13% Har du forslag til konkrete tiltak for å bedre situasjonen for markedsføring i Bergen? Enkelt, få flere lovlige plakatvegger. Kommunen støtter oss med midler til konserter o.l., men det er lite hjelp i om folk ikke vet om dem. Legaliser opphengning og ikke sett plakater i samme bås som tagging. Samarbeid mellom klubber/arrangører. Flere lovlige vegger. Flere arenaer der vi kan promotere hva vi driver på med. Plakattavler, felles sms avtale for arr. Argument: plakatar er estetisk uttrykk til byen, og gjer byen attraktiv og levande. I dag ser den heller keisam og streng ut. For t.d. turistar i byen er plakatar ofte einaste informasjonskanal til kulturtilboda. Plakatar er vår viktigaste promoteringskanal - ofte problem at andre arrangørar heng over våre. Flere plakatpunkter og gratis plakatpunkter på offentlige transportmidler, et plakatbyrå som tar seg av plakatopphenging er en god idé. Kommunikasjon mellom samferdselsetaten og kulturetaten. Flere punkter, straff av verstingene. Flere plakatplasser rundt omkring. Fleire lovlige veggar, samarbeid om opphenging. Plakatopphenging bør legaliseres på alle vegger som er styggere uten plakater, så slipper vi å føle oss som kriminelle når vi er ute og pynter opp byen - men begrens det gjerne til å gjelde for frivillige organsisjoner og privatpersoner. Arrangører må bli flinkere til å ta ned reklamen etter endt arrangement, og kommunen må tillate bredere markedsføring. Mange flere plakatvegger. Ikke bøtlegge arrangører for plakatopphenging. Ikke gjør det verre hvertfall, større areal på de eksisterende plassene. 19

20 Flere og mye større plakatvegger. Bergen er en kulturby og det er for dumt at uavhengige arrangører ikke skal kunne få promotere kulturarrangementene sine. Plakatene er stort sett meget forseggjorte og fine estetiske innslag i bybildet, og vitner om aktivitet og liv som gjør Bergen til en rikere by. Faste tidspunkt der en kan henge opp, samt et tak for hvor mange en kan hange opp. De som rydder opp plakatene kan se over om noen overdriver plakatopphengingen (forsøpler) og ta det opp med de som gjør dette. Dette er forsøpling og dårlig forbrukspolitikk. Flere opphengningspunkter. De store aktørene må lære folkeskikk. Digital fremvisning i sentrum er en god ide. I tillegg bør det bli mange flere plakatoppsettingspunkter i både sentrum og bydeler. Flere faste plasser med et stort areal. Komme sammen og lage en ordning. Digitale skjermer i regi av kommunen, hvor alle kulturaktører kan reklamere gratis ville jo vært en drøm. Om kommunen hadde laget flere lovlige plasser for plakater, samt tilbudt kulturaktører å benytte busstopp som en markedsføringskanal hadde situasjonen i bergen blitt mye bedre. Aktivere bruk av informasjons- og kommunikasjons teknologi! Bedre skikk og bruk for å henge opp plakater, flere steder å henge opp - flott om man kunne levert plakatene til noen som hengte dem opp og passet på at de ble hengende den perioden de var aktuelle. Man kan aldri erstatte en gammel metode, men man kan endre folks (medie)vaner. Plakater i dag bør være estetisk tiltrekkende, og bidra til Bergens kulturfasade, mens markedsføringen i større grad bør foregå via internett eller mobilt nett, for ikke å glemme det beste av alt, som faktisk er å snakke med mennesker. Få alle på Facebook. Opprette flere plakatpunkter. Flere lovlige plakatvegger, bedre koordinering av oppheng i forhold til arrangørene i Bergen. Flere lovlige steder for å hindre ulovlig opphenging, mer bevilgning vil kunne hindre ulovligheter. Bedre rutiner og advarsler før bot. Manglende info og høye bøter kan hindre nye frivillige arrangører. En ny independent "tid og sted", der man kan annonsere gratis kanskje. Mer forhåndsomtale i lokal avis/radio, mer aktiv studentjournalistikk. Bergen kommune har med jevne mellomrom kalt inn til møter om dette, og det har ikke kommet noen respons eller handling fra dem i ettertid. Dette bør være et kommunalt ansvar på lik linje med annen offentlig informasjon. Derfor må kommunen tilrettelegge et fornuftig antall punkt med riktig plassering, med en fornuftig fordeling mellom plakatpunkt og digitale oppslagstavler. Ikke så lenge kommunen ikke bryr seg. Bergen burde se på andre byers erfaring (ikke i Norge), der kultur spirer og gror. Berlin, Amsterdam o.l 20

Plakater i Bergen. Rapport på oppdrag fra

Plakater i Bergen. Rapport på oppdrag fra Plakater i Bergen Rapport på oppdrag fra Utført av M-A-P, november 2010 1 Forord Bergen er en by som tilbyr et mangfoldig og levende kulturtilbud av høy kvalitet både innen musikk og scenekunst. Markedsføring

Detaljer

A3 50x70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Husk tydelig info på plakaten, og bruk format A3 eller 50X70 Organiser det slik at plakatene blir hengt opp i alle aktuelle områder. Bruk plakatkartet til

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Markedsføring av arrangement

Markedsføring av arrangement Markedsføring av arrangement Artikkelen er skrevet av Henning Handå og Beate Johansen for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring.

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 34-11 Oppfølging fra forrige møte Internansvarlig Internfestopplegg PR-Ansvarlig Sommerkvarterets lønnskostnader Orienteringer 1. LEDER Levert svar på høring og

Detaljer

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet

Modul 6 Organisering av PR-arbeidet Modul 6 Organisering av PR-arbeidet I modul 6 bruker vi et plandokument og arbeidet med dette som den røde tråden gjennom hele denne modulen. Hva, for hvem, hvorfor og hvordan. Profil, budskap og virkemidler.

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor

KURS HØST 2009. og andre aktiviteter for barn og ungdom. Bergenhus og Årstad kulturkontor PR OX V O KURS og andre aktiviteter for barn og ungdom HØST 2009 Bergenhus og Årstad kulturkontor FILMKURS Mediaverkstedet gir deg muligheten til å lage din egen film på en helg! Kurset begynner med idemyldring

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund foreslår en sjekkliste på fire trinn for å få maksimalt ut av konserten din:

Norges Musikkorps Forbund foreslår en sjekkliste på fire trinn for å få maksimalt ut av konserten din: Konsertplanlegging Planlegging og markedsføring er vesentlig for at konserten skal være en positiv kraft i korpshverdagen. Jobben starter egentlig allerede når repertoaret settes, selv om det kanskje ikke

Detaljer

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Publisert fra 23.01.2013 til 15.03.2013 74 respondenter (74 unike) 1. Hvor tilfreds er du med fagseminaret om sosiale medier? 1 Svært lite tilfreds

Detaljer

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013

INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 INNSALG AV SPONSORAVTALER VM 2013 Hovedsponsor 2013 Pakken inneholder: Markedsføring Presenteres som Hovedsponsor i all markedsføring og presentasjoner av VM i Skreifiske. VM-Avisen 1/1-side annonse (4

Detaljer

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted.

Sande sentrum. En ting jeg føler hadde gjort Sande bedre er om vi hadde fått flere butikker og samle alle butikkene på et sted. Jeg liker veldig godt at vi har så stor plass og en del butikker. Selv om det kunne vært større utvalg av butikker, er de vi har veldig bra. Selv vom jeg vet at vi ikke burde ta av jordene, må jeg jo også

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar

Velkommen! Kulturarrangement og festivalar Velkommen! Kulturarrangement og festivalar 10:15 11:00 Ide og konseptutvikling 11:00 11:30 Pause med kaffi & frukt Utsjekk av rom 11:30 12:30 Arrangementsteknikk, gjennomføring og evaluering Stikkord for

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter

Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Invitasjon til regional messe for elevbedrifter Otta, torsdag 13. mars 2014 13. mars inviterer Ungt Entreprenørskap Oppland til elevbedriftsmesse for «nord-fylket». Arrangementet vil gå parallelt med fylkesmessa

Detaljer

Hvordan informere om UIB-arrangementer

Hvordan informere om UIB-arrangementer Hvordan informere om UIB-arrangementer Får fagmiljøet ditt besøk av en viktig gjest, eller skal det skje noe utenom det vanlige lansering, oppstart av noe nytt eller andre lokale arrangementer? Her får

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013

Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Petter Hval Arkiv: GBNR 114/6027 Arkivsaksnr.: 13/8825-11 Dato: 24.10.2013 114/6027, NEDRE STORGATE 13, DIGITALE REKLAMEBÆRERE â INNSTILLING TIL: Formannskapet Rådmannens forslag

Detaljer

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål

Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål Tok ansvar for hvordan vi fremstår digitalt Men kommer aldri i mål 2 3 Hva var vårt utgangspunkt? Mange meninger internt Ingen klare retningslinjer Flere som utførte samme handling Mange forskjellige beslutningstakere/byråer

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side?

Bruk av sosiale medier i barnehagen. 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 2. Har barnehagen din en Facebook-side? Bruk av sosiale medier i barnehagen 1. Jobber du i privat eller kommunal barnehage? 10 9 8 7 6 5 3 68.8% 30.2% 1 1. Kommunal Privat Annet Kommunal 68,8% Privat 30,2% Annet 1, N 927 2. Har barnehagen din

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste

Terje Fodstad. Stormøtet 30. oktober 2014. Til tjeneste Terje Fodstad Stormøtet 30. oktober 2014 Klubber i Sonen: LC Oslo Abilsø-Manglerud LC Oslo Bekkelaget LC Oslo Bryn LC Oslo Bøler LC Oslo Ekeberg LC Oslo Hauketo LC Oslo Nordstrand LC Oslo Ormsund LC Oslo

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 32-11 Oppfølging fra forrige møte Eksternansvarlig Julekort Internansvarlig Årsfestinvitasjon Administrasjonen Mobildekning i Tivoli PR-Ansvarlig Sommerkvarterets

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Byutviklingsenheten Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Til: Prosjektgruppen for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen Fra: Hilde Gulbrandsen, Byutviklingsenheten Kopi: Teknisk direktør

Detaljer

Markedsundersøkelse av GråkallBanen

Markedsundersøkelse av GråkallBanen Markedsundersøkelse av GråkallBanen Gjennomført av markedsføringsklassen ML1 ved Byåsen videregående skole våren 2008 Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hoveddel... 3 Introduksjon...

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage

What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage What will YOU do when there is no air left? Oppgave av: Alexander Rossebø, Markus Jakobsen og Lars Erik Waage Markedsføringsstrategi for FN reklame mot CO 2 Innholdsliste Om FN s. 3 Strategi s. 3 Målgruppe

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220609 sak 110-09 og fattet følgende vedtak: 73. Fra Geir Kaland (H):

Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220609 sak 110-09 og fattet følgende vedtak: 73. Fra Geir Kaland (H): Muntlige spørsmål i BEBY 220609 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 220609 sak 110-09 og fattet følgende vedtak: 73. Fra Geir Kaland (H): Sykkelstier. Jeg har lest gjennom den nye brosjyren som heter

Detaljer

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7%

Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Jeg går i VG1 19 41% VG2 13 28% VG3 14 30% Internat/dagelev Jeg bor på internatet 21 46% Jeg bor hjemme 22 48% Jeg bor i hybel/leilighet/hos andre i forbindelse med skolegangen 3 7% Postnummer på hjemsted:

Detaljer

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid

UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid UiOs regler for studentforeningers PR og markedsføringsarbeid Artikkelen er skrevet av Christian Frey Dahl i Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs

Detaljer

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar

Norsk Kennel Klub NETTVETT. Tips om regler og ansvar Norsk Kennel Klub NETTVETT Tips om regler og ansvar Innhold 1. God, gammeldags folkeskikk 2. Ansvar 3. Egne retningslinjer for regioner og klubber 4. Hva bør reglene inneholde Nettsider er et stadig viktigere

Detaljer

ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY. Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage

ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY. Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage ALLSIDIG OG KREATIV BRUK AV DIGIALE VERKTØY Fagdager I Alta og Hammerfest 21 og 22. oktober 2015 Marit Kåresdatter Nilsen, Kirketunet Barnehage HVA TENKER VI IFT IKT OG BARN I BARNEHAGEN Tenker alle aldersgrupper

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Stavanger Parkering. 24. jun 2013

Stavanger Parkering. 24. jun 2013 Stavanger Parkering 24. jun 2013 2 Personlig intervju med sjåfører på Jorenholmen 4-20 Bakgrunnsinformasjon 4 Parkering 12 Telefonintervju med innbyggere i valgte bydeler 19-30 Bakgrunnsinformasjon 21

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Bergen leser (Ref #1308136573837)

Bergen leser (Ref #1308136573837) Bergen leser (Ref #1308136573837) Søknadssum: 400000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek / 974601354 Strømgaten 6 5015 Bergen

Detaljer

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt E L Å S lese digitalt er annerledes enn å lese analogt, blant annet fordi man leser på ulike måter. Analogt leser man fra øverst

Detaljer

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET

SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET SØKNAD OM TILDELING FRA MODUM KOMMUNE - KRAFTFONDET Modum Kommune Søkers navn: Modum Næringsråd Adresse Postboks 225 Poststed: 3371 Vikersund e-mail: post@modumnaeringsrad.no Antall vedlegg: 1, Tilbud

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

DET ER NÅ DET BEGYNNER

DET ER NÅ DET BEGYNNER 2016 DET ER NÅ DET BEGYNNER DIN BY PÅ NETT 2016 MyCity ønsker å være kanalen for nyheter om varer og tjenester for oss i Sandefjord. handelen kunne ha en stor fordel av som en fellessatsing mot sluttbrukerne.

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14.

Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Politivedtekt for Andebu kommune Forskrift hjemlet i Politiloven 14. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Offentlig sted Med offentlig sted forstås gate, vei, herunder fortau, sti, park, torg e.l.,

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune

prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune prosjekt publikum VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Vest-Agder Fylkeskommune Forord Hva er vitsen med dette arrangementet? Inga Lauvdal Jane Nelly Andrew Vi håper at denne enkle rapporten kan være med å sette i

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Alkohollovens reklameforbud v/marianne Hovde, fagansvarlig

Alkohollovens reklameforbud v/marianne Hovde, fagansvarlig Alkohollovens reklameforbud v/marianne Hovde, fagansvarlig Innledning Tema: Hva er alkoholreklame, og hvorfor har vi et forbud mot dette? - bakgrunn - regelverk Tilsyns- og kontrollansvar knyttet til reklameforbudet

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Korpsinfo januar 2010

Korpsinfo januar 2010 Fødselsdager i januar: 07.01 Sondre Sjaastad 21.01 Jone Randa 23.01 Kathinka Edstrøm 23.01 Ingrid Havnes Januar M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris LOKAL SHOPPING Store annonser til liten pris HAMMERFEST SHOPPING - VI TILBYR STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER I LOKAL TILBUDSKATALOG! - Helsidesannonse kun kr 2917,- med årsavtale, se prisoversikten vår.

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Cappa finner talentene du leter etter. I n s e a r c h o f E x c e l l e n c e

Cappa finner talentene du leter etter. I n s e a r c h o f E x c e l l e n c e Cappa finner talentene du leter etter Cappa har siden 2002 vært med å bygge opp en rekke kjeder og handelsvirksomheter. Cappa er det eneste rekrutteringsselskapet i Norden med rendyrket fokus på franchise.

Detaljer

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Arts Audiences: insight

Arts Audiences: insight Arts Audiences: insight James Doeser Arts Council England james.doeser@artscouncil.org.uk Twitter: @jamesdoeser Porcelain table light and candle holders by Linda Stevens Photo: Theo Moye Arts audiences:

Detaljer

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no

Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no Tilbud om å samarbeide og sponse den mest besøkte kanalen om det å flytte til Hammerfest www.tilhammerfest.no TilHammerfest.no er til for å gjøre terskelen for å flytte til Hammerfest lavere, og spre positiv

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Møteplassen for moderne og innovativ læring EXPO XTRA

Møteplassen for moderne og innovativ læring EXPO XTRA ii Møteplassen for moderne og innovativ læring EXPO XTRA Samarbeidspartner Arrangører Banner på hjemmesiden Annonseplass på SETTs startside. Banneret ligger sammen med messens budskap og blir vist sammen

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel

Biltrafikken foran Gladengveien 2 (Rema1000) trafikkfarlig og uakseptabel Ellipsen borettslag Org nr 997 523 385 Styret v/styreleder Ove Bengt Berg Gladengveien 6 E 0061 Oslo Oslo kommune v/bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 Oslo og Oslo politidistrikt v/trafikkseksjonen,

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4

Innhold. Norges pole sport forbund side 1. Norgesmesterksap i pole sport - side 2. Fordeler som sponsor side 3. Arena for norgesmesterskapet side 4 Side 1 Innhold Norges pole sport forbund side 1 Norgesmesterksap i pole sport - side 2 Fordeler som sponsor side 3 Arena for norgesmesterskapet side 4 Verdensmesterskap i pole sport side 5 Sponsorpakker

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim

Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim Rapport fra utdanningsmessen i Trondheim 17 19 januar 2002 Berit Skog ISS NTNU Ann Iren Jamtøy Sentio as INNHOLD INNLEDNING...3 1. UNGDOM OG SMS...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Hvorfor har de unge mobiltelefon?...5

Detaljer

Det bør legges opp til at man har minst ett fast forhåndsstemmelokale i hver bydel.

Det bør legges opp til at man har minst ett fast forhåndsstemmelokale i hver bydel. Dato:1. februar 2011 VALG /10 Valgstyret Faste forhåndsstemmelokaler og forhåndsstemmeperioden RHKR BYST-0212-201007468-1 Hva saken gjelder: Ved stortings- og sametingsvalget 2009 ble det innført en ordning

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Design av gode annonser - på nett

Design av gode annonser - på nett LLAs landsmøte 2014 Design av gode annonser - på nett Frode Haugland Pedersen & Torill Mathiesen BT Reklame morgen arbeid kveld oppbrudd Mediedøgnet More than half of the Norwegian households have at least

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan

Markedsføring og pressearbeid. Markedsføringen. Plandokument. Modul 2 Markedsføringsplan Markedsføring og pressearbeid Modul 2 Markedsføringsplan 1 Markedsføringen Hva er markedsføring for dere? Hva gjør dere? Hvordan forbereder dere markedsføringen? Suksesshistorier Katastrofehistorier 2

Detaljer