En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård"

Transkript

1 VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune

2 Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Befolkningsoversikt for Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Spørreskjema og følgebrev til den kvantitative undersøkelsen Tabeller med svar fra den kvantitative spørreundersøkelsen Notat fra Nygårdshøyden velforening til Bergen kommune, datert Handlingsplan for bolig og miljøfornyelse Nygårdshøyden side 1

3 2

4 3 Kart over case-området på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Vedlegg 1

5 Befolkningsoversikt for Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Vedlegg 2 REGISTRERT BEFOLKNING I FOLKEREGISTERET PR : STUDENTER SOM IKKE ER REGISTRERT I F.REG. (NB! TALL FRA 1997) < befolkning registrert i folkeregisteret > <----studenter som ikke er reg. i folkeregisteret-----> av dette: Nr. Grunnkrets/område 0-5 år 6-12 år år år år år år år år 80 år+ I alt studenter år år år år I alt (anslag) 110 Sydnes Sydneshaugen A RosenbergsgatenA B RosenbergsgatenB Vestre Torvgate Museet Nygårdshøyden A GrieghallenA B GrieghallenB Nygårdstangen Jonas Reins Gate Fredrik Meltzers Johannes Bruns G A Sydnes B Nygårdshøyden C Nedre Nygård A+B+C Hele området ANSLÅTT TOTAL BEFOLKNING I OMRÅDET PR (ANSLAG BASERT PÅ TALL FOR UREGISTRERTE STUDENTER FRA 1997): av dette 0-5 år 6-12 år år år år år år år år 80 år+ I alt studenter (anslag) % A Sydnes B Nygårdshøyden C Nedre Nygård A+B+C Hele området

6 Vedlegg 3 Bergen 2. oktober 2000 Til: Beboere på Nygårdshøyden, Nedre Nygård og Sydnes Vedlagt finner dere et spørreskjema til en undersøkelse av boforholdene i sentrum. Spørreskjemaet er distribuert til alle husstander på Nygårdshøyden, Nedre Nygård og Sydnes. I dette området finnes et bredt spekter av beboere med ulike interesser og ønsker med hensyn til bolig og bomiljø. Hensikten med undersøkelsen er bl.a. å kartlegge fysiske forhold knyttet til bolig og nærmiljø, faktorer som øker eller demper den personlige trivselen, faktorer som påvirker valget av sentrum som bosted og konkurransen om boliger. I tillegg ønskes det svar på hvilke tiltak som kan eller bør settes inn for eventuelt å bedre boforholdene for alle beboergrupper i det aktuelle området. Undersøkelsen blir gjennomført av Vestnorsk Plangruppe på oppdrag fra Bergen kommune, Studentsamskipnaden og Husbanken. Vi setter pris på om dere vil hjelpe oss med undersøkelsen. I behandlingen av svarene vil alt bli anonymisert, og opplysninger som er gitt vil ikke kunne spores tilbake til noen person eller adresse. Hvis du vil delta bes du svare på de spørsmål i skjemaet som passer deg og din situasjon. Spørsmålene er lagt slik opp at det kan være flere svaralternativer som passer og da kan det gjerne krysses av for flere alternativer. Dersom det er spesielle ting du er opptatt av som du ikke får gitt uttrykk for gjennom spørreskjemaet, kan du gjerne legge ved et eget ark om dette. Utfylte skjema bes sendt i vedlagte frankerte svarkonvolutt, helst innen en uke etter at skjemaet er mottatt. Siste frist for innsending av skjema er 10 november. Det skal bare sendes inn ett skjema fra hver husstand, men dersom en ønsker å få tilsendt flere spørreskjema fordi flere husstander deler samme postkasse, kan en henvende seg til Vestnorsk Plangruppe (tlf ). Til dere som deltar vil vi gjerne få uttrykke en stor takk for hjelpen. Med hilsen Olav Ohnstad Gunnar Wisth Egil Pedersen Boligsjef Avd. direktør Adm. direktør Bergen kommune Husbanken Studentsamskipnaden 5

7 Spørreskjema (forts. vedlegg 3): UNDERSØKELSE Boforhold i Bergen sentrum Du kan krysse av på flere svaralternativer dersom det er naturlig. 1. HUSTYPE - HUSSTAND BOFORM 1.1 Hvilken type bolig bor du i? Hvor bor du? (se kart) A B C utenfor avgrenset område enebolig rekkehus/flerfam. bolig leilighet hybel/sokkelleilighet annet 1.2 Hvor mange leiligheter/hybler er det i huset? 1.3 Hvem eier huset? en i husstanden en annen privat person sameie borettslag institusjon/organisasjon* annet * *hvilken/hvilke? Hvor mange bor sammen i din husstand? (familie, kollektiv) Hvem bor du sammen med? ektefelle/samboer barn foreldre søsken andre alene 1.6 Er det barn under skolealder i din husstand? ja nei 1.7 Er det barn i skolepliktig alder i din husstand? ja nei 2. EIER LEIER 2.1 Besvares av leietakere: Hvor bor eier? (hvis eier er privatperson) i huset i bydelen i Bergen utenfor Bergen annet vet ikke Leier du direkte av eier? ja nei vet ikke ønsker ikke å svare Hva slags avtale har du i ditt nåværende leieforhold? standard kontrakt egen kontrakt muntlig avtale annet ingen Er du fornøyd med avtalen? ja nei I tilfelle ikke, hvorfor? Hva betaler du i husleie i måneden? kr Besvares av eiere: Leier du ut til: enslige student/er familie u barn familie m barn andre ingen Hvis du ikke leier ut: har aldri leiet ut huset egner seg ikke vil ikke leie ut har leiet ut før vurderer å leie ut Eier du flere hus i strøket? ja nei 3. BOSTANDARD 3.1 Hvor mange rom (utenom kjøkken, bad, dusj/wc og boder) disponerer du? antall: Hvor mange personer a) deler bad?, antall:... b) deler dusj?, antall:... c) deler wc?, antall: Er boligen pusset opp de siste 5 årene? ja nei vet ikke 3.4 Synes du at du bor trangt? ja nei 3.5 Hvordan vurderer du den fysiske standarden inne? svært god meget god god dårlig meget dårlig 3.6 Hvordan vurderer du den fysiske standarden i nærmiljøet? svært god meget god god dårlig meget dårlig 6

8 4. HVA MENER DU DET ER VIKTIG Å LEGGE VEKT PÅ VED VALG AV BOLIG/BOSTED? 4.1 Hvis du sto fritt i dag til å velge bolig, hvordan ville du vurdere faktorene nedenfor? a) lave boutgifter b) stabilt bo og leieforhold c) kort avstand til studiested/arbeidssted/daglige gjøremål svært ganske lite ikke viktig viktig viktig viktig viktig d) lave transportkostnader e) gode parkeringsmuligheter f) størrelsen på boligen g) god bostandard, inne og ute h) trygt miljø i) godt sosialt miljø j) venner og familie i nærheten k) kort vei til natur og friluftstilbud l) kort vei til servicetilbud, butikker og fritidstilbud m) kort vei til kulturtilbud og restauranter n) befolkningssammensetningen i området o) at boligen er en god investering p) å eie boligen I de neste spørsmålene ber vi deg sette ringer rundt (maks 3), eller krysse av: 4.2 Kunne du tenke deg å gi avkall på noen av faktorene over for å redusere bo-utgiftene? b c d e f g h i j k l m n o p ingen 4.3 Kunne du tenke deg å gi avkall på noe for å redusere avstand til studiested/ arbeidssted /daglige gjøremål? a b d e f g h i j k l m n o p ingen 4.4 Er det noe av dette du synes er så viktig at du kunne tenke deg å gi avkall på størrelse på boligen for å oppnå det? a b c d e g h i j k l m n o p ingen 4.5 Hvor ønsker du å bo i framtida? i småby/tettsted i et by-sentrum i en nyere bydel bymessig men landlig helt landlig annet 5. HVILKE GRUNNER VEIER TYNGST FOR Å BO I SENTRUM? 5.1 Hva er dine personlige grunner for å bo i sentrum? (vurder faktorene nedenfor) a) det er det rimeligste, alt sett under ett b) huset har vært familien i mange år c) kort vei til arbeid/ studier/daglige, gjøremål d) nærhet til venner e) kort vei til kultur- og restaurantliv f) kort vei til Byfjellene g) mindre hagearbeid o l, h) slippe å være avhengig av transport i) det er en vanesak j) det er en symbolsak k) befolkningssammensetningen stor noe litt mindre ingen betydning betydning betydning betydning betydning 5.2 Hvilke av forholdene over ville du savne mest om du skulle flytte? (sett ring rundt, maks 3) a b c d e f g h i j k 5.3 Sett under ett, hvordan trives du med å bo som du gjør i dag? svært ganske nokså dårlig svært godt godt godt dårlig 5.4 Vil du si at du er svært opptatt av din bo-situasjon? ja nei vet ikke 7

9 6. FLYTTING 6.1 Kunne du tenke deg å flytte fra sentrum hvis du kunne redusere bo-utgiftene? ja kanskje nei 6.2 Når flyttet du til din nåværende bolig? i år i fjor siste 5 år mer enn 5 år siden alltid bodd her 6.3 Bodde du i sentrum før du flyttet hit? ja nei 6.4 Hvordan bodde du i oppveksten? i småby/tettsted i et by-sentrum i en nyere bydel bymessig men landlig helt landlig annet 6.5 Har du planer om å flytte? innen ett år innen fem år senere ingen planer vil ikke flytte 6.6 Hvor vil du flytte, i så fall? innenfor sentrum ut av sentrum, men innen kommunen ut av byen, men innen fylket innenfor landet ut av landet vet ikke 6.7 Er du registrert i folkeregisteret i Bergen? ja nei vet ikke 7. FORHOLD TIL NÆRMILJØ OG NABOLAG 7.1 Hvilken betydning har følgende forhold for din personlige trivsel? a) god nabokontakt b) ro og trygghet i nabolaget c) at det er rent og ryddig i nabolaget d) restriksjoner på støy e) befolkningssammensetningen f) naboer i samme alder og livssituasjon g) liv og røre i nabolaget h) tilgang til rekreasjonsområde i) å få være i fred j) en aktiv velforening i området svært ganske lite ikke viktig viktig viktig viktig viktig 7.2 Er det forhold i ditt nabolag/nærmiljø som demper trivselen? a) Opplever du at det er mye konflikter i ditt nabolag? b) Mener du at spesielle beboergrupper er årsak? c) Føler du deg fristet til å flytte p g a manglende trivsel? d) Hvilke typer ulemper opplever du i nabolaget? svært ganske nokså av og sjelden aldri ofte ofte ofte til ingen nattebråk mye manglende manglende slitasje hærverk utrygghet generell andre boss renhold bygnings- vantrivsel vedlikehold e) Er det andre typer ulemper du vil nevne?..... eldre enslige studenter familie familie ingen andre vet u. barn m. barn ikke f) Er det bestemte grupper som etter din mening dominerer/gjør seg gjeldende i ditt nabolag? g Hvilke beboergrupper skaper de største konfliktene? h) Er det andre grupper du vil nevne? 7.3 Er det noe som fungerer mindre bra internt i huset/leiegården? (besvares bare av de som bor i flerfamiliehus) 7.4 Er du engasjert i velforeningen i nabolaget? ja nei 8

10 8. KONKURRANSEN OM BOLIGER 8.1 stor i noen mindre i liten ikke i det grad grad grad grad hele tatt a) Har du inntrykk av at det er konkurranse om boligene i nabolaget ditt? b) I hvor stor grad tror du det er pris som er den viktigste konkurransefaktoren? d) Er befolkningen i ditt nabolag ensidig sammensatt? d) Er det spesielle grupper som etter din mening står sterkest i konkurransen? e) Hvilke grupper?. f) Fra hvilke andre grupper boligsøkende merker du konkurranse? eldre enslige studenter familier u. barn familier m barn andre ingen f) Har du venner/kjente som forsøker å finne seg bolig i sentrum i dag? ja nei h) Hvordan fikk du kjennskap til den boligen du har nå? gjennom annonse byrå gjennom kjente overtatt etter andre arv annet 9. TILTAK 9.1 Mener du det er nødvendig å gjøre noe for å bedre boforholdene i nærmiljøet/huset? ja nei vet ikke 9.2 Hvis ja - spesifiser nedenfor hva du mener bør gjøres og hvem som bør gjøre det: a) Leietakerne bør. b) Huseierne bør. c) Velforeningen bør. d) Studentsamskipnaden bør... e) Andre, (spesifiser hvem) bør Mener du at det offentlige bør gjennomføre tiltak i boligstrøkene i sentrum? ja nei vet ikke 9.4 Hvis du mener det offentlige bør gjennomføre tiltak, hvilke tiltak tror du er nødvendige? (kryss av i maks 3 ruter) fysiske bostøtte andre øk. avtale- utleie- husleie- flere boliger andre tiltak tiltak reguleringer restriksjoner regulering i sentrum tiltak* 9.5 * Hvilke andre tiltak kunne du tenke deg? (bruk gjerne ekstra ark) 10. BAKGRUNN Til slutt ber vi deg opplyse litt om deg selv: 10.1 Hvor gammel er du?.. år Kjønn kvinne mann 10.3 Er du under utdanning? ja nei 10.4 Hvor mange års utdanning har du etter grunnskolen? år. 9

11 Vedlegg 4: Tabeller med svar fra den kvantitative undersøkelsen Spørsmål 0 Bosted Studenter og andre Etter alder Etter eie/leieforhold Etter kjønn antall svar Alle Student Ikke student år år 60 år + eiere leietakere kvinne mann Sydnes Nygårdshøyden Nedre Nygård Utenfor området Antall som har svart: Ikke svart Sydnes 22,3 20,9 23,5 21,4 25,6 22,2 25,1 20,9 21,6 22,8 Nygårdshøyden 45,2 48,3 42,6 44,9 48,8 42,2 36,5 49,5 46,2 44,6 Nedre Nygård 31,7 30,8 32,4 32,9 24,8 35,6 37,0 29,1 31,6 31,6 Utenfor området 0,8 0,0 1,5 0,8 0,8 0,0 1,4 0,5 0,5 1,1 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål 1.1 Hvilken type bolig bor du i? Enebolig Rekkehus/flerfam.bolig Leilighet Hybel/sokkelleilighet Annet Antall som har svart: Ikke svart Enebolig 4,7 1,8 7,3 2,3 10,3 14,6 10,8 1,7 4,1 5,3 16,4 3,0 0,0 Rekkehus/flerfam.bolig 4,4 2,4 6,5 2,5 7,9 14,6 6,9 3,2 3,3 6,0 6,2 5,0 2,9 Leilighet 77,7 76,7 78,4 79,1 76,2 68,8 79,7 76,7 78,4 76,4 67,8 73,5 89,5 Hybel/sokkelleilighet 11,3 17,3 5,9 14,5 2,4 0,0 0,9 16,5 11,8 11,0 8,2 16,4 7,1 Annet 1,9 1,8 2,0 1,5 3,2 2,1 1,7 1,9 2,3 1,3 1,4 2,0 0,5 Spørsmål 1.2 Hvor mange leiligheter/hybler er det i huset? mer enn Antall som har svart: Ikke svart ,6 39,7 47,7 40,2 55,4 52,4 49,1 40,9 43,0 44,3 57,3 51,1 25, ,0 38,1 30,0 38,4 21,4 16,7 25,9 37,9 33,2 35,0 36,4 30,1 35, ,2 15,7 8,9 14,0 8,0 4,8 11,8 12,5 12,6 12,1 4,9 9,2 21,1 mer enn 20 10,2 6,4 13,5 7,4 15,2 26,2 13,2 8,8 11,2 8,6 1,4 9,6 18,4 Spørsmål 1.3 Hvem eier huset? En i husstanden En annen privatperson Sameie Borettslag Institusjon/organisasjon Annet Antall som har svart: Ikke svart En i husstanden 9,3 2,1 16,4 3,9 26,4 25,0 28,1 0,0 8,7 10,4 20,4 8,1 4,3 En annen privatperson 46,1 61,9 31,1 56,1 18,4 12,5 0,0 69,0 48,2 43,4 50,3 48,3 38,2 Sameie 24,6 14,9 33,6 20,1 36,8 41,7 57,1 8,4 22,7 26,9 19,0 23,8 29,0 Borettslag 6,5 3,6 9,3 4,6 12,8 10,4 14,3 2,6 6,6 6,4 1,4 0,3 17,9 Institusjon/organisasjon 8,0 11,6 4,5 9,7 1,6 6,3 0,0 12,0 8,9 6,7 4,8 11,7 6,3 Annet 5,5 6,0 5,1 5,6 4,0 4,2 0,4 8,0 4,8 6,1 4,1 7,7 4,3 10

12 Spørsmål 1.4 Hvor mange bor sammen i din husstand? Antall som har svart: Ikke svart ,0 19,2 43,7 26,4 46,0 52,1 35,5 30,3 28,7 35,9 33,8 26,3 38,1 2 38,7 40,7 37,3 40,6 27,8 47,9 40,7 37,7 42,6 33,9 36,5 37,0 41,4 3 13,7 16,8 10,4 15,7 10,3 0,0 11,7 14,6 13,7 13,6 13,5 13,3 14,8 4 9,7 13,6 6,2 10,5 10,3 0,0 8,7 10,2 10,2 9,0 12,2 13,3 3,3 5 3,7 5,6 2,0 4,0 4,0 0,0 2,6 4,2 2,8 5,0 3,4 6,0 1, ,3 4,1 0,6 2,7 1,6 0,0 0,9 3,0 2,0 2,7 0,7 4,0 1,0 Spørsmål 1.5 Hvem bor du sammen med? ektefelle/samboer barn foreldre søsken andre ingen (bor alene) Antall som har svart: Ikke svart ektefelle/samboer 39,2 32,6 45,9 37,7 43,7 45,8 56,3 30,9 38,8 40,2 40,1 39,5 39,0 barn 13,3 6,5 19,6 9,6 34,1 0,0 26,0 7,0 14,5 12,0 17,0 14,7 8,6 foreldre 0,4 0,3 0,6 0,2 0,8 2,1 0,9 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 søsken 1,6 3,0 0,3 1,9 0,8 0,0 1,3 1,7 2,3 0,7 0,7 1,7 2,4 andre 25,7 46,6 6,2 34,2 0,8 0,0 2,6 37,0 27,6 23,3 23,1 30,4 21,4 ingen (bor alene) 31,7 18,7 43,4 26,2 45,2 52,1 35,1 30,0 28,3 35,5 32,7 26,1 38,1 Sum: 111,8 107,7 116,0 109,8 125,4 100,0 122,1 106,8 111,7 112,3 114,3 113,0 109,5 Spørsmål 1.6 Er det barn under skolealder i din husstand? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 6,7 4,4 9,0 7,3 7,1 0,0 11,3 4,4 8,1 5,0 6,1 8,3 4,8 nei 93,3 95,6 91,0 92,7 92,9 100,0 88,7 95,6 91,9 95,0 93,9 91,7 95,2 Spørsmål 1.7 Er det barn i skolepliktig alder i din husstand? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 6,8 2,7 10,6 3,8 22,2 0,0 14,3 3,2 7,1 6,6 12,8 7,0 2,4 nei 93,2 97,3 89,4 96,2 77,8 100,0 85,7 96,8 92,9 93,4 87,2 93,0 97,6 Husholdningen eier eller leier? Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Alle Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård husholdningen eier husholdningen leier Antall som har svart: Ikke svart husholdningen eier 32,9 10,6 54,6 20,1 70,6 75,0 30,5 36,2 37,2 26,7 38,6 husholdningen leier 67,1 89,4 45,4 79,9 29,4 25,0 69,5 63,8 62,8 73,3 61,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11

13 Spørsmål Hvor bor eier? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård i huset i bydelen i Bergen utenfor Bergen annet vet ikke Antall som har svart: Ikke svart i huset 17,0 15,2 20,3 14,8 31,3 45,5 17,0 17,3 19,5 17,6 11,2 i bydelen 2,2 3,0 0,7 2,4 0,0 0,0 2,5 1,7 1,1 2,7 1,7 i Bergen 42,9 43,9 40,5 42,9 43,8 36,4 42,3 43,4 48,3 44,1 39,7 utenfor Bergen 20,4 20,5 20,9 21,8 12,5 0,0 19,1 22,0 16,1 17,0 27,6 annet 2,9 2,7 3,4 2,7 3,1 9,1 3,3 2,3 4,6 1,6 3,4 vet ikke 14,6 14,8 14,2 15,4 9,4 9,1 15,8 13,3 10,3 17,0 16,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Leier du direkte av eier? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei vet ikke ønsker ikke å svare Antall som har svart: Ikke svart ja 88,4 88,3 88,2 88,4 86,1 90,9 88,8 87,4 92,2 86,8 88,8 nei 8,0 8,1 8,1 8,0 8,3 9,1 6,7 9,9 6,7 10,0 5,6 vet ikke 3,0 3,0 3,1 3,1 2,8 0,0 3,7 2,1 1,1 3,2 3,2 ønsker ikke å svare 0,6 0,7 0,6 0,5 2,8 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 2,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Hva slags avtale har du i ditt nåværende leieforhold? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård standard kontrakt egen kontrakt muntlig avtale annet ingen Antall som har svart: Ikke svart standard kontrakt 54,4 54,8 54,1 54,5 57,1 54,5 56,1 52,1 60,0 53,5 55,6 egen kontrakt 29,2 29,4 28,3 29,8 20,0 27,3 29,2 28,7 24,4 31,3 24,6 muntlig avtale 9,1 10,0 6,9 8,5 17,1 9,1 7,4 11,7 11,1 6,9 11,9 annet 3,0 1,7 5,7 2,7 5,7 9,1 3,3 2,7 1,1 3,2 4,8 ingen 4,3 4,0 5,0 4,6 0,0 0,0 4,1 4,8 3,3 5,1 3,2 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Er du fornøyd med avtalen? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 81,5 78,5 87,3 80,3 87,5 100,0 84,5 77,4 78,9 78,9 87,7 nei 18,5 21,5 12,7 19,7 12,5 0,0 15,5 22,6 21,1 21,1 12,3 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

14 Spørsmål Hvorfor er du misfornøyd med leieavtalen? (gjelder bare leietakere som har svart at de er misfornøyd) leietakere Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar som er misf. Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård for høy leie, bl.a. ift. standard dårlig standard/vedlikehold/oppfølging ikke skriftlig kontrakt kontrakt er ikke i samsvar med loven ikke fornøyd med oppsigelsestiden usikkerhet/tidsbegrenset/ulike vilkår misfornøyd med utleier annet Antall som har svart: Ikke svart (av de som er misfornøyd) for høy leie, bl.a. ift. standard 55,3 49,1 73,7 52,8 100,0 47,2 64,1 68,8 56,8 41,7 dårlig standard/vedlikehold/oppfølging 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 11,1 2,6 6,3 6,8 8,3 ikke skriftlig kontrakt 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 2,8 10,3 6,3 6,8 8,3 kontrakt er ikke i samsvar med loven 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 5,6 5,1 6,3 6,8 8,3 ikke fornøyd med oppsigelsestiden 9,2 12,3 0,0 9,7 0,0 13,9 5,1 12,5 6,8 8,3 usikkerhet/tidsbegrenset/ulike vilkår 5,3 5,3 5,3 5,6 0,0 2,8 7,7 0,0 9,1 0,0 misfornøyd med utleier 5,3 7,0 0,0 5,6 0,0 8,3 2,6 0,0 4,5 8,3 annet 5,3 5,3 5,3 5,6 0,0 8,3 2,6 0,0 2,3 16,7 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Hvem leier du ut til? (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård enslige studenter familie uten barn familie med barn andre ingen Antall som har svart: Ikke svart enslige 7,6 0,0 9,1 4,9 10,6 8,7 7,1 8,1 8,5 11,5 1,9 studenter 14,0 0,0 16,8 9,9 18,2 17,4 15,5 12,8 14,9 21,3 5,6 familie uten barn 7,0 0,0 8,4 1,2 12,1 13,0 6,0 8,1 6,4 11,5 3,7 familie med barn 5,8 3,6 6,3 3,7 7,6 8,7 7,1 4,7 12,8 4,9 1,9 andre 2,3 0,0 2,8 1,2 4,5 0,0 3,6 1,2 4,3 3,3 0,0 ingen 76,6 96,4 72,7 86,4 68,2 65,2 77,4 75,6 70,2 68,9 90,7 Sum: 113,5 100,0 116,1 107,4 121,2 113,0 116,7 110,5 117,0 121,3 103,7 Spørsmål Hvis du ikke leier ut: (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård har aldri leiet ut huset egner seg ikke vil ikke leie ut har leiet ut før vurderer å leie ut Antall som har svart: Ikke svart har aldri leiet ut 55,9 48,1 58,0 60,9 52,3 46,2 57,1 55,6 40,6 58,1 61,7 huset egner seg ikke 16,5 7,4 19,0 8,7 20,5 46,2 22,2 11,1 25,0 14,0 12,8 vil ikke leie ut 33,9 29,6 35,0 27,5 36,4 53,8 34,9 31,7 43,8 27,9 34,0 har leiet ut før 15,7 22,2 14,0 15,9 11,4 30,8 9,5 22,2 25,0 14,0 10,6 vurderer å leie ut 6,3 7,4 6,0 11,6 0,0 0,0 4,8 7,9 9,4 2,3 8,5 Sum: 128,3 114,8 132,0 124,6 120,5 176,9 128,6 128,6 143,8 116,3 127,7 Spørsmål Eier du flere hus i strøket? (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 1,2 0,0 1,4 0,0 1,6 4,2 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0 nei 98,8 100,0 98,6 100,0 98,4 95,8 100,0 97,7 97,8 100,0 100,0 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13

15 Spørsmål 3.1 Hvor mange rom (utenom kjøkken, bad, dusj/wc og boder) disponerer du? Antall som har svart: Ikke svart ,5 11,7 6,8 11,5 3,2 2,1 4,4 12,1 11,4 7,0 10,3 8,1 10,7 2 32,2 32,9 32,1 35,2 20,2 33,3 23,2 36,6 32,0 32,9 27,6 29,6 37,9 3 26,4 20,4 32,4 23,3 36,3 33,3 36,0 21,8 25,8 26,8 21,4 25,6 31,6 4 16,5 18,3 14,5 16,0 21,8 8,3 17,1 16,2 17,1 15,4 24,1 14,8 14,6 5 7,9 8,4 7,7 8,0 5,6 14,6 10,1 6,9 7,8 8,4 11,0 9,1 3, ,4 8,4 6,5 6,0 12,9 8,3 9,2 6,5 5,9 9,4 5,5 12,8 1,9 Spørsmål 3.2.a Hvor mange personer deler bad? Antall som har svart: Ikke svart ,5 15,5 41,1 23,5 44,6 43,2 35,6 24,8 24,2 34,1 32,1 22,2 34,9 2 40,0 41,3 38,9 41,3 29,5 56,8 41,0 39,5 43,3 35,9 35,8 39,1 42,9 3 16,0 20,8 11,2 18,2 11,6 0,0 12,6 17,9 17,1 14,7 17,2 16,5 14,8 4 10,3 14,2 6,5 11,2 9,8 0,0 8,1 11,4 11,6 8,4 12,7 13,3 4,8 5 3,6 5,7 1,6 4,1 2,7 0,0 1,8 4,5 2,8 4,8 2,2 6,1 1, ,6 2,5 0,6 1,6 1,8 0,0 0,9 1,9 1,1 2,2 0,0 2,9 1,1 Spørsmål 3.2.b Hvor mange personer deler dusj? Antall som har svart: Ikke svart ,4 15,0 41,8 23,3 44,9 48,6 36,4 24,3 24,4 33,6 30,9 21,8 35,4 2 39,4 40,7 38,4 41,0 29,0 51,4 40,1 39,1 42,5 35,4 36,8 38,2 41,5 3 15,6 20,2 10,7 17,5 11,2 0,0 12,4 17,1 16,0 15,0 15,4 16,4 14,9 4 10,6 14,4 6,9 11,5 10,3 0,0 8,3 11,8 12,2 8,4 12,5 13,6 5,6 5 4,3 7,0 1,6 5,0 2,8 0,0 1,8 5,6 3,8 5,1 3,7 7,1 1, ,7 2,8 0,6 1,8 1,9 0,0 0,9 2,1 1,1 2,6 0,7 2,9 1,0 Spørsmål 3.2.c Hvor mange personer deler wc? Antall som har svart: Ikke svart ,4 13,9 40,8 22,2 43,4 47,4 36,7 22,7 23,8 31,9 31,7 21,4 32,0 2 40,9 41,7 40,2 42,2 31,0 52,6 41,2 40,8 44,4 36,5 38,1 38,2 45,5 3 17,1 23,0 11,2 19,6 11,5 0,0 11,8 19,8 17,6 16,5 17,3 18,6 16,0 4 9,8 13,9 5,7 10,6 9,7 0,0 7,7 10,8 10,7 8,4 10,8 13,3 4,0 5 3,3 5,1 1,5 3,7 2,7 0,0 1,8 4,1 2,4 4,6 2,2 5,6 1, ,5 2,4 0,6 1,6 1,8 0,0 0,9 1,8 1,1 2,1 0,0 2,8 1,0 14

16 Spørsmål 3.3 Er boligen pusset opp de siste 5 årene? ja nei vet ikke Antall som har svart: Ikke svart ja 57,0 52,2 61,7 53,9 70,2 56,1 77,1 47,6 58,5 55,8 58,3 54,5 61,4 nei 29,2 29,9 28,4 28,7 26,4 43,9 22,5 32,3 26,4 32,3 29,9 27,3 30,5 vet ikke 13,8 17,9 9,9 17,4 3,3 0,0 0,5 20,0 15,1 11,9 11,8 18,2 8,1 Spørsmål 3.4 Synes du at du bor trangt? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 30,0 37,7 23,0 35,8 14,4 6,4 16,7 36,4 32,3 26,8 25,5 35,9 24,9 nei 70,0 62,3 77,0 64,2 85,6 93,6 83,3 63,6 67,7 73,2 74,5 64,1 75,1 Spørsmål 3.5 Hvordan vurderer du den fysiske standarden inne? svært god meget god god dårlig meget dårlig Antall som har svart: Ikke svart svært god 14,7 10,9 18,5 13,4 17,5 22,9 25,5 9,4 13,7 16,3 15,0 10,7 20,5 meget god 31,3 23,0 39,0 25,7 44,4 52,1 51,1 21,5 31,3 30,2 32,0 30,8 31,9 god 39,1 45,4 33,1 42,4 32,5 22,9 22,1 47,5 42,0 36,2 38,8 42,8 33,3 dårlig 12,4 17,4 7,9 15,5 4,0 2,1 0,9 18,1 10,4 15,0 12,9 13,4 10,5 meget dårlig 2,4 3,2 1,4 2,9 1,6 0,0 0,4 3,4 2,5 2,3 1,4 2,3 3,8 Spørsmål 3.6 Hvordan vurderer du den fysiske standarden i nærmiljøet? svært god meget god god dårlig meget dårlig Antall som har svart: Ikke svart svært god 3,2 2,4 4,0 2,7 4,8 4,3 3,9 2,8 2,8 3,7 4,8 3,4 1,4 meget god 20,7 20,7 20,1 20,4 20,6 19,6 21,0 20,5 21,5 19,0 30,6 19,2 15,2 god 61,5 63,0 60,7 63,3 56,3 60,9 59,8 62,4 63,2 60,3 57,8 64,6 61,9 dårlig 12,9 12,4 13,3 12,3 15,1 13,0 13,1 12,8 11,5 14,3 4,8 11,1 20,0 meget dårlig 1,7 1,5 2,0 1,3 3,2 2,2 2,2 1,5 1,0 2,7 2,0 1,7 1,4 15

17 Spørsmål 4.1.a Lave boutgifter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 38,2 46,7 30,4 41,2 28,3 31,7 22,8 45,8 43,1 32,0 37,3 39,9 37,3 ganske viktig 32,8 35,0 30,1 35,2 24,2 24,4 30,4 34,0 34,7 30,3 35,9 31,7 29,4 viktig 24,7 17,1 32,2 21,5 34,2 39,0 37,9 18,3 20,6 30,3 23,9 22,5 29,4 lite viktig 3,7 0,9 6,4 1,7 11,7 4,9 7,6 1,7 1,3 6,5 2,8 5,1 2,9 ikke viktig 0,6 0,3 0,9 0,4 1,7 0,0 1,3 0,2 0,3 1,0 0,0 0,7 1,0 Spørsmål 4.1.b Stabilt bo- og leieforhold (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 48,7 45,4 51,9 44,4 64,8 56,1 49,5 48,3 56,4 38,0 54,9 47,3 45,1 ganske viktig 31,6 33,4 29,9 33,1 22,1 36,6 33,3 30,7 29,9 34,0 26,8 35,0 30,9 viktig 16,7 18,5 15,1 19,0 10,7 7,3 14,4 17,7 11,8 23,2 16,9 15,3 19,6 lite viktig 2,6 2,4 2,6 2,9 2,5 0,0 2,3 2,8 1,6 4,0 1,4 2,0 3,4 ikke viktig 0,4 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,7 0,0 0,3 1,0 Spørsmål 4.1.c Kort avstand til studiested/arbeid/daglige gjøremål (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 45,1 49,0 41,9 44,3 48,8 47,2 49,8 42,9 48,0 41,6 43,7 46,7 41,4 ganske viktig 32,2 33,4 30,8 33,7 27,6 27,8 27,1 34,7 31,7 33,1 28,9 32,6 35,0 viktig 18,2 17,3 19,1 18,6 16,3 19,4 18,7 18,0 17,4 19,3 19,7 17,5 19,2 lite viktig 3,5 0,3 6,7 3,1 5,7 2,8 3,1 3,7 2,1 5,4 5,6 2,4 3,9 ikke viktig 0,9 0,0 1,5 0,4 1,6 2,8 1,3 0,7 0,8 0,7 2,1 0,7 0,5 Spørsmål 4.1.d Lave transportkostnader (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 31,7 40,8 22,9 32,4 27,5 35,1 25,2 34,8 36,3 25,2 29,8 30,8 34,8 ganske viktig 28,6 25,9 31,3 28,3 32,5 18,9 29,8 28,0 30,2 26,9 27,0 30,1 27,5 viktig 27,3 24,1 30,4 26,6 28,3 32,4 33,9 24,1 25,2 29,9 29,8 26,0 26,0 lite viktig 8,7 5,7 11,6 8,3 10,0 10,8 8,7 8,8 6,1 12,2 10,6 7,6 9,8 ikke viktig 3,7 3,6 3,9 4,3 1,7 2,7 2,3 4,4 2,1 5,8 2,8 5,5 2,0 16

18 Spørsmål 4.1.e Gode parkeringsmuligheter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 16,0 7,2 24,5 10,8 31,1 38,2 27,5 10,4 13,9 17,9 12,2 17,6 16,6 ganske viktig 12,1 7,8 16,4 10,4 15,1 29,4 18,3 9,1 10,7 14,1 12,9 11,8 14,1 viktig 16,6 15,6 17,6 17,0 16,0 14,7 18,3 15,8 17,7 15,2 21,6 14,5 16,6 lite viktig 22,3 26,9 17,9 25,0 14,3 8,8 15,6 25,6 21,7 23,4 20,1 23,5 21,6 ikke viktig 32,9 42,5 23,6 36,8 23,5 8,8 20,2 39,1 35,9 29,3 33,1 32,5 31,2 Spørsmål 4.1.f Størrelsen på boligen (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 18,4 12,3 24,5 16,1 28,5 19,4 25,4 14,9 20,6 15,5 10,6 23,4 17,1 ganske viktig 40,8 41,0 40,5 41,2 41,5 36,1 41,5 40,5 38,8 43,6 45,1 37,1 40,5 viktig 34,2 38,6 29,7 35,0 27,6 38,9 30,8 35,9 33,8 34,8 35,9 33,7 34,6 lite viktig 6,2 7,8 4,7 7,4 2,4 2,8 1,8 8,3 6,3 5,7 7,7 5,2 7,8 ikke viktig 0,4 0,3 0,6 0,4 0,0 2,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,0 Spørsmål 4.1.g God bostandard inne og ute (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 41,7 34,5 49,1 37,8 54,0 59,5 57,9 33,8 45,9 36,6 39,6 44,6 38,9 ganske viktig 39,7 43,8 35,4 42,0 33,9 26,2 33,3 42,9 38,1 41,3 42,4 38,1 39,9 viktig 16,4 19,0 13,7 17,7 10,5 14,3 8,3 20,3 14,5 19,1 16,7 15,0 18,8 lite viktig 1,9 2,4 1,4 2,3 0,8 0,0 0,0 2,8 1,0 3,0 1,4 2,0 1,9 ikke viktig 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,0 0,4 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 Spørsmål 4.1.h Trygt miljø (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 40,5 29,3 51,9 33,4 60,3 76,2 60,9 30,6 47,7 31,4 37,6 41,1 38,3 ganske viktig 32,7 33,1 32,0 34,7 29,8 11,9 27,1 35,4 30,7 34,8 34,0 34,2 32,1 viktig 20,3 27,5 13,0 23,6 8,3 11,9 9,3 25,6 18,5 22,6 24,8 17,8 22,0 lite viktig 5,8 9,0 2,9 7,3 1,7 0,0 2,7 7,4 2,9 9,8 3,5 6,2 6,2 ikke viktig 0,7 1,2 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 1,4 0,0 0,7 1,4 17

19 Spørsmål 4.1.i Godt sosialt miljø (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 23,4 18,4 28,5 18,3 37,4 51,4 35,3 17,5 26,8 18,9 28,6 25,7 16,7 ganske viktig 28,1 26,5 29,7 28,9 27,6 18,9 26,3 28,9 27,3 29,3 27,9 28,1 27,0 viktig 27,6 27,4 27,6 28,0 24,4 27,0 25,9 28,5 27,6 27,3 27,1 25,0 31,9 lite viktig 17,5 23,5 11,9 20,6 9,8 2,7 10,3 21,1 16,4 19,2 14,3 19,2 17,6 ikke viktig 3,4 4,2 2,3 4,3 0,8 0,0 2,2 3,9 1,9 5,4 2,1 2,1 6,9 Spørsmål 4.1.j Venner og familie i nærheten (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 15,1 14,3 16,1 15,3 8,2 32,4 15,8 14,8 18,3 11,1 20,3 13,7 14,7 ganske viktig 23,1 24,8 21,3 23,8 18,9 29,7 24,3 22,4 27,0 18,5 23,1 23,4 21,1 viktig 33,0 36,4 29,8 33,7 33,6 24,3 32,0 33,6 33,1 32,7 28,0 32,3 38,2 lite viktig 20,6 15,5 25,4 17,8 34,4 13,5 23,9 19,0 16,4 26,3 22,4 22,3 15,7 ikke viktig 8,2 9,0 7,3 9,5 4,9 0,0 4,1 10,2 5,3 11,4 6,3 8,2 10,3 Spørsmål 4.1.k Kort vei til natur og friluftstilbud (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 12,0 7,5 16,6 9,7 16,4 32,4 18,4 9,0 13,5 10,1 8,5 12,7 13,2 ganske viktig 25,0 21,0 28,6 23,2 32,0 21,6 30,0 22,5 27,2 21,2 28,2 24,4 23,0 viktig 31,6 32,6 30,6 32,1 29,5 32,4 33,2 30,8 34,4 28,6 35,9 30,2 28,4 lite viktig 24,5 29,3 20,1 26,5 20,5 13,5 15,2 29,0 20,9 29,6 21,8 24,7 27,5 ikke viktig 6,9 9,6 4,1 8,5 1,6 0,0 3,1 8,7 4,0 10,4 5,6 7,9 7,8 Spørsmål 4.1.l Kort vei til servicetilbud, butikker og fritidstilbud (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 39,0 36,4 41,7 37,1 42,7 53,5 44,5 36,4 44,6 31,6 30,6 43,3 38,5 ganske viktig 40,9 39,4 42,6 40,4 46,8 30,2 42,7 40,0 37,6 45,5 47,9 37,2 41,3 viktig 18,3 22,7 14,0 20,5 10,5 14,0 11,5 21,6 16,8 20,5 18,8 18,4 18,8 lite viktig 1,6 1,5 1,7 1,9 0,0 2,3 1,3 1,7 1,0 2,4 2,1 1,0 1,4 ikke viktig 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 18

20 Spørsmål 4.1.m Kort vei til kulturtilbud og restauranter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 29,1 25,4 32,8 27,7 30,9 42,9 35,4 26,0 30,3 27,5 23,2 31,8 29,6 ganske viktig 34,9 36,1 33,7 34,0 43,1 20,0 35,4 34,6 33,0 36,9 43,7 29,8 36,4 viktig 21,6 25,7 17,9 24,6 13,8 8,6 13,5 25,6 23,0 20,3 19,7 25,3 18,9 lite viktig 11,9 11,0 12,6 11,4 10,6 22,9 12,6 11,6 11,6 12,5 11,3 9,7 13,1 ikke viktig 2,5 1,8 2,9 2,3 1,6 5,7 3,1 2,2 2,1 2,7 2,1 3,5 1,9 Spørsmål 4.1.n Befolkningssammensetningen i området (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 8,5 4,5 12,6 5,8 16,7 21,9 15,1 5,3 9,3 7,2 5,8 11,4 6,5 ganske viktig 19,6 17,1 22,2 17,1 27,5 31,3 26,5 16,2 21,3 17,6 23,9 16,6 19,0 viktig 25,1 21,6 27,9 23,2 30,0 31,3 29,7 22,8 24,5 25,2 23,2 22,8 30,0 lite viktig 33,0 36,5 29,7 37,0 21,7 12,5 21,9 38,4 32,5 34,1 33,3 37,4 28,0 ikke viktig 13,9 20,4 7,5 16,9 4,2 3,1 6,8 17,3 12,3 15,9 13,8 11,8 16,5 Spørsmål 4.1.o At boligen er en god investering (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 23,5 21,3 25,7 23,6 24,4 22,2 32,3 19,1 26,5 19,3 18,0 23,9 26,7 ganske viktig 25,4 20,7 29,9 24,2 28,6 33,3 30,0 23,1 23,1 28,6 28,1 26,3 24,8 viktig 26,3 28,2 24,3 26,1 26,9 22,2 26,0 26,4 26,5 25,9 26,6 27,0 24,8 lite viktig 13,7 15,9 11,5 14,0 12,6 13,9 7,2 16,9 12,7 15,2 15,1 12,5 14,4 ikke viktig 11,1 13,8 8,6 12,1 7,6 8,3 4,5 14,4 11,1 11,0 12,2 10,4 9,4 Spørsmål 4.1.p Å eie boligen (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 28,2 16,8 39,7 22,5 47,2 48,6 53,5 15,6 29,1 27,3 26,4 28,2 30,5 ganske viktig 21,0 15,0 26,8 20,6 22,0 27,0 27,4 17,8 20,7 21,8 30,0 17,7 18,7 viktig 16,6 21,9 11,4 17,5 14,6 8,1 13,3 18,3 16,5 16,0 7,1 20,1 18,7 lite viktig 19,0 25,8 12,0 21,9 8,1 8,1 4,0 26,4 18,4 19,5 20,7 19,7 18,2 ikke viktig 15,1 20,4 10,2 17,5 8,1 8,1 1,8 21,8 15,2 15,4 15,7 14,3 13,8 19

21 Spørsmål 4.2 Hva kunne du tenke deg å gi avkall på for å redusere boutgiftene? stabilt bo- og leieforhold kort avst. til studiested/arbeid/dagl.gjøremål lave transportkostnader gode parkeringsmuligheter størrelse på boligen god bostandard, inne og ute trygt miljø godt sosialt miljø venner og familie i nærheten kort vei til natur og friluftstilbud kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud kort vei til kulturtilbud og restauranter befolkningssammensetningen i området at boligen er en god investering å eie boligen ikke avkall på noe Antall som har svart: Ikke svart stabilt bo- og leieforhold 2,9 3,0 2,7 3,2 1,7 2,8 2,3 3,1 1,1 5,2 2,9 1,4 5,1 kort avst. til studiested/arbeid/dagl.gjøremål 8,7 4,9 12,3 8,0 10,9 11,1 8,7 8,8 7,0 10,8 7,2 7,7 11,1 lave transportkostnader 9,7 9,5 9,9 10,7 7,6 2,8 10,1 9,4 10,2 9,1 12,9 9,1 7,1 gode parkeringsmuligheter 39,4 54,0 25,3 46,9 15,1 13,9 20,6 48,5 45,6 31,8 38,1 42,0 34,8 størrelse på boligen 14,2 16,2 12,3 15,5 10,9 8,3 9,6 16,4 15,4 12,2 12,9 12,6 15,2 god bostandard, inne og ute 3,6 4,6 2,7 4,6 0,8 0,0 1,8 4,5 4,0 3,1 2,2 3,8 4,0 trygt miljø 4,5 6,1 2,7 5,0 2,5 2,8 2,3 5,6 3,8 5,2 4,3 3,5 6,1 godt sosialt miljø 10,9 14,3 7,5 13,1 4,2 2,8 4,6 13,9 11,1 10,8 12,9 10,5 9,6 venner og familie i nærheten 13,4 11,9 15,1 13,1 16,8 8,3 14,2 13,0 10,8 16,8 11,5 15,7 12,6 kort vei til natur og friluftstilbud 24,9 29,6 19,9 29,0 13,4 5,6 15,1 29,7 26,1 23,4 23,7 26,6 23,7 kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud 5,3 4,3 6,3 6,0 3,4 2,8 5,5 5,2 5,1 5,2 6,5 4,2 6,6 kort vei til kulturtilbud og restauranter 15,5 14,9 16,3 16,9 10,9 11,1 15,1 15,7 16,2 15,0 15,8 15,0 15,2 befolkningssammensetningen i området 25,8 31,7 19,9 30,2 13,4 5,6 18,8 29,2 29,9 20,6 20,9 29,4 21,2 at boligen er en god investering 11,3 13,7 9,0 12,7 6,7 8,3 6,0 13,9 12,7 9,8 14,4 10,1 9,6 å eie boligen 19,8 26,8 13,0 23,7 7,6 2,8 4,1 27,4 21,6 17,5 20,9 21,3 17,2 ikke avkall på noe 24,6 12,8 36,1 16,5 46,2 66,7 44,5 14,8 21,3 28,7 28,1 22,4 26,3 Sum: 234,4 258,2 211,1 255,1 172,3 155,6 183,5 259,3 241,8 225,5 235,3 235,3 225,3 Spørsmål 4.3 Hva kunne du tenke deg å gi avkall på for å redusere avstand til studiested/arbeid/daglige gjøremål? lave boutgifter stabilt bo- og leieforhold lave transportkostnader gode parkeringsmuligheter størrelse på boligen god bostandard, inne og ute trygt miljø godt sosialt miljø venner og familie i nærheten kort vei til natur og friluftstilbud kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud kort vei til kulturtilbud og restauranter befolkningssammensetningen i området at boligen er en god investering å eie boligen ikke avkall på noe Antall som har svart: Ikke svart lave boutgifter 6,2 7,6 4,8 6,8 4,4 3,0 4,9 6,8 4,8 8,0 7,6 5,4 5,8 stabilt bo- og leieforhold 0,9 1,3 0,6 1,0 0,9 0,0 0,0 1,4 0,8 1,1 1,5 0,4 1,1 lave transportkostnader 6,2 7,3 5,1 6,8 5,3 0,0 3,4 7,5 6,5 5,8 10,7 4,3 5,3 gode parkeringsmuligheter 24,4 33,8 15,3 29,3 8,0 9,1 11,7 30,5 28,7 19,0 26,0 25,0 21,2 størrelse på boligen 10,6 13,6 7,6 11,0 8,0 12,1 8,3 11,7 11,5 9,1 5,3 10,9 12,7 god bostandard, inne og ute 2,5 3,8 1,3 3,1 0,0 3,0 2,0 2,8 2,3 2,9 3,1 1,8 2,1 trygt miljø 3,2 5,0 1,3 3,9 0,9 0,0 1,0 4,2 2,3 4,4 2,3 2,9 3,7 godt sosialt miljø 8,5 10,7 6,4 10,5 2,7 0,0 4,9 10,3 9,0 8,0 8,4 7,2 10,1 venner og familie i nærheten 9,3 7,9 10,8 9,9 8,0 6,1 10,2 8,9 8,5 10,2 9,2 9,1 10,6 kort vei til natur og friluftstilbud 19,9 24,0 15,9 23,1 10,6 6,1 11,7 23,8 23,4 15,7 18,3 21,4 19,0 kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud 3,3 3,5 3,2 3,5 3,5 0,0 2,4 3,7 2,8 4,0 2,3 2,9 4,2 kort vei til kulturtilbud og restauranter 9,6 10,4 8,9 10,5 5,3 12,1 8,3 10,3 11,3 7,7 7,6 10,9 7,9 befolkningssammensetningen i området 16,2 20,8 11,8 19,6 5,3 6,1 8,3 20,0 17,7 14,6 8,4 20,7 12,7 at boligen er en god investering 7,1 9,1 5,1 7,0 8,8 3,0 3,4 8,9 9,0 4,7 6,1 8,3 5,3 å eie boligen 13,7 17,7 9,9 15,9 7,1 3,0 2,9 18,9 15,2 12,0 13,0 15,9 10,1 ikke avkall på noe 44,2 31,5 56,4 36,8 67,3 69,7 62,9 35,2 40,3 48,5 48,1 39,9 48,7 Sum: 185,8 207,9 164,3 199,0 146,0 133,3 146,3 204,7 194,1 175,9 177,9 187,0 180,4 20

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård - resultater fra en kvantitativ spørreundersøkelse blant beboere høsten 2000 og intervjuer av representanter for ulike aktører på boligmarkedet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart.

Et sammendrag av viktige funn i undersøkelsen vil bli publisert på borettslagets nettsider når resultatet er klart. Beboerundersøkelse 2013 Flaktveitåsen borettslag Kjære beboere! Styret i Flaktveitåsen borettslag har vedtatt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant beboerne i laget. Hensikten med undersøkelsen er

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge?

Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge? Hva betyr bolig for integrering av innvandrere i Norge? Fafo-frokost, 17.2.2012 Anne Skevik Grødem Inger Lise Skog Hansen Roy A. Nielsen Fafo Grunnlag for bekymring? Kvalitativ studie barnefamilier i kommunale

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor.

Kommunen skal behandle sakene slik: Kommunen må kvalitetssikre opplysningene og dokumentasjonen, og sende dette videre til Husbankens regionkontor. (2491.2,N3 4Å4k-k Til: postmottak@vestnes.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2016

Innbyggerundersøkelsen 2016 Innbyggerundersøkelsen 2016 Vi vil gjerne vite hvordan du vil bo når du blir eldre! I denne undersøkelsen får du spørsmål om hvor og hvordan du vil bo når du blir eldre. Videre får du noen spørsmål om

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0%

Har du eller noen i din nære familie brukt kommunens servicetorg (der du møter i kommunehuset) de siste 12 måneder? Nei 117 65,0% 217 49,1% 88 33,0% Kryssing utdanning.xls inneholder undersøkelsen brutt ned på utdanning. Den første tabelltypen viser hvor mange som har svart etter utdanning. Deretter følger hvor stor andel av angitte svar denne utdanning

Detaljer

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker:

Vi har benyttet samme regioninndeling (landsdel) som SSB benytter i sin befolkningsstatistikk. Landsdelene består av følgende fylker: Den store norske borettslagsundersøkelsen 2006 Regionale forskjeller utvalgte tall NBBL juni 2006 Veiledning: Det anbefales at man leser hoveddokumentet først. I det følgende har vi brutt ned tallene på

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo

Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk Fafo Fafo-rapport 2013:45 2 Utgangspunktet Forskning på dårlige boforhold, særlig blant barnefamilier

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008

SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 SØKNADSSKJEMA - STARTLÅN 2008 Søknaden gjelder: Forhåndsgodkjenning Konet bolig Utbedring av bolig Startlånet er en behovsprøv låneordning som skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RAKKESTAD KOMMUNE SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG For søknad om omsorgsbolig (med/uten innskudd), skal skjema SØKNAD OM HELSE OG OMSORGSTJENESTER, benyttes. Kryss av for det tilbud det søkes om:

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Statusrapport per 21. juni 2011 Utarbeidet av fagenhet for strategi og utvikling Lillehammer kommune Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 13. mai 4.

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det»

«Flytte ( i egn bolig) og trives med det» «Flytte ( i egn bolig) og trives med det» En historie om samarbeid mellom Vinkel n borettslag og Verdal kommune og samarbeid mellom Verdal kommune og andelseierne i Vinkel n Landskonferanse Ups & Downs

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid

Leie kommunal bolig Bytte av bolig Forlenget botid Ordningen med kommunale boliger er behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Kommunale boliger er som hovedregel en overgangsbolig

Detaljer

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig

Å leie bolig. - En veileder ved leie av bolig Å leie bolig - En veileder ved leie av bolig 17 Innhold Forord... 19 1.0 Definisjoner:... 20 1.1 Ulike typer boliger... 21 2.0 Hvordan finner man en bolig?... 22 2.1 Sosiale medier;... 22 2.2 Annonse:...

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie?

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? 09 Nyttig å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie Hva er framleie Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Når kan leier framleie

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst. Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst Kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet Alle skal bo godt og trygt 1. Innledning I tillegg til foranalysen og øvrig kunnskapsgrunnlag, er det

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

En mangfoldig bydel. Gunhild Ørsland Tobiassen Programleder Boligsosialt utviklingsprogram

En mangfoldig bydel. Gunhild Ørsland Tobiassen Programleder Boligsosialt utviklingsprogram En mangfoldig bydel Gunhild Ørsland Tobiassen Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Framtidens bydel i Kristiansand «Bydelen skal bli et forbildeprosjekt med lave klimagassutslipp og godt bymiljø»

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn

NAV STRAND. Oppgi fødselsår for alle barn. Antall Oppgi fødselsår for alle barn NAV STRAND Søknad om leie av kommunal bolig Søknad om (kryss av for det tilbudet som det søkes om) Ordinær bolig Bytte av bolig Forlenget botid Omsorgsbolig 1. Personopplysning Søker: Navn (etternavn,

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for pleie- og omsorgstjenestene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen...

Detaljer

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse.

Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Vedlegg 7 Spørreskjema og kodebok for kvantitativ spørreundersøkelse. Svaralternativ Variabelnavn Koding 1. Hva er de vanligste grunnene til at du er i Bymarka? Kryss av maks 3 alternativer. Fottur sp_1_1

Detaljer

Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7.

Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7. Adresse: Linstows gate 6, 0166 Oslo Saksbehandler: Lilly Kolmann Areal: 27 Telefon: 23 27 40 20 Rom: 1 E-post: lk@dypro.no Leiepris: 7.700,- Visning: Torsdag 5. mars kl. 16.30 17.00 Saksbehandler: Lilly

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX:

Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Instruks til Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Arendal kommune, vedtatt av Arendal bystyre den XXXXX, sak nr. XXXXX: Til forskriften kapittel 1. Innledende bestemmelser Til forskriften 1: 1.1

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner 1 Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg

Retten til å velge hvor man vil bo et hjem. Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Retten til å velge hvor man vil bo et hjem Juridisk rådgiver Hedvig Ekberg Norge 19 fylker (len) 428 kommuner Historikk Ca 1850 Uføre fikk spesielt jakkemerke som ga rett til å tigge 1885 vedtas fattigloven.

Detaljer

Groruddalssatsingen åd omr t e V it e vet - Sl tt e el k ø k kka

Groruddalssatsingen åd omr t e V it e vet - Sl tt e el k ø k kka Groruddalssatsingen området Veitvet t - Sletteløkka l Fakta om Veitvet - Sletteløkka Beboere = 5704 personer (2007). - 2006: 5804 personer. - 2001: 5484 personer. - 1997: 5217 personer. Ca 50 prosent av

Detaljer

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak

Bofellesskap for enslige flyktninger. Kommuner og asylmottak. Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Kommuner og asylmottak Bofellesskap for enslige flyktninger Informasjonshefte om bofellesskap for flyktninger til kommuner og asylmottak Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innholdsfortegnelse Del 1:

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING. 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch

FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING. 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch FORHOLDET TIL LEIETAKER VED UTLEIERS REHABILITERING 3. mars 2016 Marit Elisabeth Jensen & Christopher Borch 1 INNLEDNING Tema for foredraget Vår befatning med problemstillingen Videre plan 2 KORT OM EGER-PROSJEKTET

Detaljer

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden

Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden 0311 Espen Askeladd Vidda 1 Vidda 2 0028 Oslo 123456 78910 Bydel Gamle Oslo 5. mars 2013 Vi har ikke behandlet bostøttesøknaden for februar fordi det mangler samtykke fra en eller flere i husstanden Husbanken

Detaljer

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene Bergen desember 2004 Rapporttittel:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boliger for flyktninger v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 30.april 2013 02.05.2013 Levekårsutfordringer Indikator Drammen Landet

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Eldre, alene og bedre plass

Eldre, alene og bedre plass Folke- og boligtellingen 2 (FoB2), foreløpige tall Eldre, alene og bedre plass Vi lever litt lenger enn før. Stadig flere bor alene. Fra 99 til 2 økte antallet husholdninger og boliger med over prosent.

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012

NSB Kundetilfredshetsundersøkelse Vår 2012 Kjære kunde, Vi i NSB ønsker å tilby våre kunder et best mulig produkt med best mulig service. I den anledning gjennomfører NSB jevnlige undersøkelser blant kundene for å få tilbakemelding på deres tilfredshet.

Detaljer

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data).

1. Ekstreme verdier i høy eller lav retning er sjekket manuelt (antallet er valgt ut fra inspeksjon av data). 4 DATA 4.1 Bearbeiding av data En rask gjennomgang av den kodede SPSS-fila som ble levert fra allup tyder på at den optiske kodingen i en del tilfeller har hatt problemer med å lese tall fra spørreskjemaene.

Detaljer

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder?

å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? 12 Nyttig å vite om husleieloven: Leier skal flytte hvilke regler gjelder? Kan utleier holde visning før leier flytter? Ja, når leieforholdet nærmer seg slutten kan utleier holde det antall visninger som

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset Oslo, 23. jan. 2014. IRIS rapport 2013/206 Oppdragsgiver: Husbanken

Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset Oslo, 23. jan. 2014. IRIS rapport 2013/206 Oppdragsgiver: Husbanken Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere Husbankens lanseringskonferanse. Litteraturhuset

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Rådmannen. Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud

Rådmannen. Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud Rådmannen Framtidas eldre: Ønsker om boligog tjenestetilbud TRONDHEIM KOMMUNE Utviklingstjenesten Erling Skakkes gt. 14 7004 Trondheim RAPPORT Rapporttittel: Framtidas eldre: ønsker om bolig- og tjenestetilbud

Detaljer

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010

Bystyret 02.03.10 29/10 INNBYGGERUNDERSØKELSE 2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000064 : 071 & 32 : Ole Vikse, Marianne Jørgensen, Ole Jørgen Alstadsæter Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.02.2010 13/10

Detaljer

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER

VEDRØRENDE HØRINGSUTKAST TIL LOV LOV OM ENDRINGER I LOV AV 26. MARS 1999 NR. 17 OM HUSLEIEAVTALER Ju, Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett h ://www.'ussbuss.no Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Jan Petter Sæther. Studentlivet

Jan Petter Sæther. Studentlivet Studentlivet i et bitte lite rom på loftet? I et bittelite rom oppå loftet har jeg seng og bord og vaskestell og et skap med dress og lusekofte, men jeg koser meg likevel, ja, jeg koser meg likevel. Fra

Detaljer

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET

ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATHJELP NÅR DU TRENGER DET KONTAKT ADVOKATEN DIN PÅ TELEFON 22 99 99 99 MEDLEMSFORDEL I INDUSTRI ENERGI ADVOKATFORSIKRING SIKRER DEG IKKE BARE I TILFELLE JURIDISK KONFLIKT,

Detaljer