En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård"

Transkript

1 VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune

2 Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Befolkningsoversikt for Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Spørreskjema og følgebrev til den kvantitative undersøkelsen Tabeller med svar fra den kvantitative spørreundersøkelsen Notat fra Nygårdshøyden velforening til Bergen kommune, datert Handlingsplan for bolig og miljøfornyelse Nygårdshøyden side 1

3 2

4 3 Kart over case-området på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Vedlegg 1

5 Befolkningsoversikt for Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Vedlegg 2 REGISTRERT BEFOLKNING I FOLKEREGISTERET PR : STUDENTER SOM IKKE ER REGISTRERT I F.REG. (NB! TALL FRA 1997) < befolkning registrert i folkeregisteret > <----studenter som ikke er reg. i folkeregisteret-----> av dette: Nr. Grunnkrets/område 0-5 år 6-12 år år år år år år år år 80 år+ I alt studenter år år år år I alt (anslag) 110 Sydnes Sydneshaugen A RosenbergsgatenA B RosenbergsgatenB Vestre Torvgate Museet Nygårdshøyden A GrieghallenA B GrieghallenB Nygårdstangen Jonas Reins Gate Fredrik Meltzers Johannes Bruns G A Sydnes B Nygårdshøyden C Nedre Nygård A+B+C Hele området ANSLÅTT TOTAL BEFOLKNING I OMRÅDET PR (ANSLAG BASERT PÅ TALL FOR UREGISTRERTE STUDENTER FRA 1997): av dette 0-5 år 6-12 år år år år år år år år 80 år+ I alt studenter (anslag) % A Sydnes B Nygårdshøyden C Nedre Nygård A+B+C Hele området

6 Vedlegg 3 Bergen 2. oktober 2000 Til: Beboere på Nygårdshøyden, Nedre Nygård og Sydnes Vedlagt finner dere et spørreskjema til en undersøkelse av boforholdene i sentrum. Spørreskjemaet er distribuert til alle husstander på Nygårdshøyden, Nedre Nygård og Sydnes. I dette området finnes et bredt spekter av beboere med ulike interesser og ønsker med hensyn til bolig og bomiljø. Hensikten med undersøkelsen er bl.a. å kartlegge fysiske forhold knyttet til bolig og nærmiljø, faktorer som øker eller demper den personlige trivselen, faktorer som påvirker valget av sentrum som bosted og konkurransen om boliger. I tillegg ønskes det svar på hvilke tiltak som kan eller bør settes inn for eventuelt å bedre boforholdene for alle beboergrupper i det aktuelle området. Undersøkelsen blir gjennomført av Vestnorsk Plangruppe på oppdrag fra Bergen kommune, Studentsamskipnaden og Husbanken. Vi setter pris på om dere vil hjelpe oss med undersøkelsen. I behandlingen av svarene vil alt bli anonymisert, og opplysninger som er gitt vil ikke kunne spores tilbake til noen person eller adresse. Hvis du vil delta bes du svare på de spørsmål i skjemaet som passer deg og din situasjon. Spørsmålene er lagt slik opp at det kan være flere svaralternativer som passer og da kan det gjerne krysses av for flere alternativer. Dersom det er spesielle ting du er opptatt av som du ikke får gitt uttrykk for gjennom spørreskjemaet, kan du gjerne legge ved et eget ark om dette. Utfylte skjema bes sendt i vedlagte frankerte svarkonvolutt, helst innen en uke etter at skjemaet er mottatt. Siste frist for innsending av skjema er 10 november. Det skal bare sendes inn ett skjema fra hver husstand, men dersom en ønsker å få tilsendt flere spørreskjema fordi flere husstander deler samme postkasse, kan en henvende seg til Vestnorsk Plangruppe (tlf ). Til dere som deltar vil vi gjerne få uttrykke en stor takk for hjelpen. Med hilsen Olav Ohnstad Gunnar Wisth Egil Pedersen Boligsjef Avd. direktør Adm. direktør Bergen kommune Husbanken Studentsamskipnaden 5

7 Spørreskjema (forts. vedlegg 3): UNDERSØKELSE Boforhold i Bergen sentrum Du kan krysse av på flere svaralternativer dersom det er naturlig. 1. HUSTYPE - HUSSTAND BOFORM 1.1 Hvilken type bolig bor du i? Hvor bor du? (se kart) A B C utenfor avgrenset område enebolig rekkehus/flerfam. bolig leilighet hybel/sokkelleilighet annet 1.2 Hvor mange leiligheter/hybler er det i huset? 1.3 Hvem eier huset? en i husstanden en annen privat person sameie borettslag institusjon/organisasjon* annet * *hvilken/hvilke? Hvor mange bor sammen i din husstand? (familie, kollektiv) Hvem bor du sammen med? ektefelle/samboer barn foreldre søsken andre alene 1.6 Er det barn under skolealder i din husstand? ja nei 1.7 Er det barn i skolepliktig alder i din husstand? ja nei 2. EIER LEIER 2.1 Besvares av leietakere: Hvor bor eier? (hvis eier er privatperson) i huset i bydelen i Bergen utenfor Bergen annet vet ikke Leier du direkte av eier? ja nei vet ikke ønsker ikke å svare Hva slags avtale har du i ditt nåværende leieforhold? standard kontrakt egen kontrakt muntlig avtale annet ingen Er du fornøyd med avtalen? ja nei I tilfelle ikke, hvorfor? Hva betaler du i husleie i måneden? kr Besvares av eiere: Leier du ut til: enslige student/er familie u barn familie m barn andre ingen Hvis du ikke leier ut: har aldri leiet ut huset egner seg ikke vil ikke leie ut har leiet ut før vurderer å leie ut Eier du flere hus i strøket? ja nei 3. BOSTANDARD 3.1 Hvor mange rom (utenom kjøkken, bad, dusj/wc og boder) disponerer du? antall: Hvor mange personer a) deler bad?, antall:... b) deler dusj?, antall:... c) deler wc?, antall: Er boligen pusset opp de siste 5 årene? ja nei vet ikke 3.4 Synes du at du bor trangt? ja nei 3.5 Hvordan vurderer du den fysiske standarden inne? svært god meget god god dårlig meget dårlig 3.6 Hvordan vurderer du den fysiske standarden i nærmiljøet? svært god meget god god dårlig meget dårlig 6

8 4. HVA MENER DU DET ER VIKTIG Å LEGGE VEKT PÅ VED VALG AV BOLIG/BOSTED? 4.1 Hvis du sto fritt i dag til å velge bolig, hvordan ville du vurdere faktorene nedenfor? a) lave boutgifter b) stabilt bo og leieforhold c) kort avstand til studiested/arbeidssted/daglige gjøremål svært ganske lite ikke viktig viktig viktig viktig viktig d) lave transportkostnader e) gode parkeringsmuligheter f) størrelsen på boligen g) god bostandard, inne og ute h) trygt miljø i) godt sosialt miljø j) venner og familie i nærheten k) kort vei til natur og friluftstilbud l) kort vei til servicetilbud, butikker og fritidstilbud m) kort vei til kulturtilbud og restauranter n) befolkningssammensetningen i området o) at boligen er en god investering p) å eie boligen I de neste spørsmålene ber vi deg sette ringer rundt (maks 3), eller krysse av: 4.2 Kunne du tenke deg å gi avkall på noen av faktorene over for å redusere bo-utgiftene? b c d e f g h i j k l m n o p ingen 4.3 Kunne du tenke deg å gi avkall på noe for å redusere avstand til studiested/ arbeidssted /daglige gjøremål? a b d e f g h i j k l m n o p ingen 4.4 Er det noe av dette du synes er så viktig at du kunne tenke deg å gi avkall på størrelse på boligen for å oppnå det? a b c d e g h i j k l m n o p ingen 4.5 Hvor ønsker du å bo i framtida? i småby/tettsted i et by-sentrum i en nyere bydel bymessig men landlig helt landlig annet 5. HVILKE GRUNNER VEIER TYNGST FOR Å BO I SENTRUM? 5.1 Hva er dine personlige grunner for å bo i sentrum? (vurder faktorene nedenfor) a) det er det rimeligste, alt sett under ett b) huset har vært familien i mange år c) kort vei til arbeid/ studier/daglige, gjøremål d) nærhet til venner e) kort vei til kultur- og restaurantliv f) kort vei til Byfjellene g) mindre hagearbeid o l, h) slippe å være avhengig av transport i) det er en vanesak j) det er en symbolsak k) befolkningssammensetningen stor noe litt mindre ingen betydning betydning betydning betydning betydning 5.2 Hvilke av forholdene over ville du savne mest om du skulle flytte? (sett ring rundt, maks 3) a b c d e f g h i j k 5.3 Sett under ett, hvordan trives du med å bo som du gjør i dag? svært ganske nokså dårlig svært godt godt godt dårlig 5.4 Vil du si at du er svært opptatt av din bo-situasjon? ja nei vet ikke 7

9 6. FLYTTING 6.1 Kunne du tenke deg å flytte fra sentrum hvis du kunne redusere bo-utgiftene? ja kanskje nei 6.2 Når flyttet du til din nåværende bolig? i år i fjor siste 5 år mer enn 5 år siden alltid bodd her 6.3 Bodde du i sentrum før du flyttet hit? ja nei 6.4 Hvordan bodde du i oppveksten? i småby/tettsted i et by-sentrum i en nyere bydel bymessig men landlig helt landlig annet 6.5 Har du planer om å flytte? innen ett år innen fem år senere ingen planer vil ikke flytte 6.6 Hvor vil du flytte, i så fall? innenfor sentrum ut av sentrum, men innen kommunen ut av byen, men innen fylket innenfor landet ut av landet vet ikke 6.7 Er du registrert i folkeregisteret i Bergen? ja nei vet ikke 7. FORHOLD TIL NÆRMILJØ OG NABOLAG 7.1 Hvilken betydning har følgende forhold for din personlige trivsel? a) god nabokontakt b) ro og trygghet i nabolaget c) at det er rent og ryddig i nabolaget d) restriksjoner på støy e) befolkningssammensetningen f) naboer i samme alder og livssituasjon g) liv og røre i nabolaget h) tilgang til rekreasjonsområde i) å få være i fred j) en aktiv velforening i området svært ganske lite ikke viktig viktig viktig viktig viktig 7.2 Er det forhold i ditt nabolag/nærmiljø som demper trivselen? a) Opplever du at det er mye konflikter i ditt nabolag? b) Mener du at spesielle beboergrupper er årsak? c) Føler du deg fristet til å flytte p g a manglende trivsel? d) Hvilke typer ulemper opplever du i nabolaget? svært ganske nokså av og sjelden aldri ofte ofte ofte til ingen nattebråk mye manglende manglende slitasje hærverk utrygghet generell andre boss renhold bygnings- vantrivsel vedlikehold e) Er det andre typer ulemper du vil nevne?..... eldre enslige studenter familie familie ingen andre vet u. barn m. barn ikke f) Er det bestemte grupper som etter din mening dominerer/gjør seg gjeldende i ditt nabolag? g Hvilke beboergrupper skaper de største konfliktene? h) Er det andre grupper du vil nevne? 7.3 Er det noe som fungerer mindre bra internt i huset/leiegården? (besvares bare av de som bor i flerfamiliehus) 7.4 Er du engasjert i velforeningen i nabolaget? ja nei 8

10 8. KONKURRANSEN OM BOLIGER 8.1 stor i noen mindre i liten ikke i det grad grad grad grad hele tatt a) Har du inntrykk av at det er konkurranse om boligene i nabolaget ditt? b) I hvor stor grad tror du det er pris som er den viktigste konkurransefaktoren? d) Er befolkningen i ditt nabolag ensidig sammensatt? d) Er det spesielle grupper som etter din mening står sterkest i konkurransen? e) Hvilke grupper?. f) Fra hvilke andre grupper boligsøkende merker du konkurranse? eldre enslige studenter familier u. barn familier m barn andre ingen f) Har du venner/kjente som forsøker å finne seg bolig i sentrum i dag? ja nei h) Hvordan fikk du kjennskap til den boligen du har nå? gjennom annonse byrå gjennom kjente overtatt etter andre arv annet 9. TILTAK 9.1 Mener du det er nødvendig å gjøre noe for å bedre boforholdene i nærmiljøet/huset? ja nei vet ikke 9.2 Hvis ja - spesifiser nedenfor hva du mener bør gjøres og hvem som bør gjøre det: a) Leietakerne bør. b) Huseierne bør. c) Velforeningen bør. d) Studentsamskipnaden bør... e) Andre, (spesifiser hvem) bør Mener du at det offentlige bør gjennomføre tiltak i boligstrøkene i sentrum? ja nei vet ikke 9.4 Hvis du mener det offentlige bør gjennomføre tiltak, hvilke tiltak tror du er nødvendige? (kryss av i maks 3 ruter) fysiske bostøtte andre øk. avtale- utleie- husleie- flere boliger andre tiltak tiltak reguleringer restriksjoner regulering i sentrum tiltak* 9.5 * Hvilke andre tiltak kunne du tenke deg? (bruk gjerne ekstra ark) 10. BAKGRUNN Til slutt ber vi deg opplyse litt om deg selv: 10.1 Hvor gammel er du?.. år Kjønn kvinne mann 10.3 Er du under utdanning? ja nei 10.4 Hvor mange års utdanning har du etter grunnskolen? år. 9

11 Vedlegg 4: Tabeller med svar fra den kvantitative undersøkelsen Spørsmål 0 Bosted Studenter og andre Etter alder Etter eie/leieforhold Etter kjønn antall svar Alle Student Ikke student år år 60 år + eiere leietakere kvinne mann Sydnes Nygårdshøyden Nedre Nygård Utenfor området Antall som har svart: Ikke svart Sydnes 22,3 20,9 23,5 21,4 25,6 22,2 25,1 20,9 21,6 22,8 Nygårdshøyden 45,2 48,3 42,6 44,9 48,8 42,2 36,5 49,5 46,2 44,6 Nedre Nygård 31,7 30,8 32,4 32,9 24,8 35,6 37,0 29,1 31,6 31,6 Utenfor området 0,8 0,0 1,5 0,8 0,8 0,0 1,4 0,5 0,5 1,1 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål 1.1 Hvilken type bolig bor du i? Enebolig Rekkehus/flerfam.bolig Leilighet Hybel/sokkelleilighet Annet Antall som har svart: Ikke svart Enebolig 4,7 1,8 7,3 2,3 10,3 14,6 10,8 1,7 4,1 5,3 16,4 3,0 0,0 Rekkehus/flerfam.bolig 4,4 2,4 6,5 2,5 7,9 14,6 6,9 3,2 3,3 6,0 6,2 5,0 2,9 Leilighet 77,7 76,7 78,4 79,1 76,2 68,8 79,7 76,7 78,4 76,4 67,8 73,5 89,5 Hybel/sokkelleilighet 11,3 17,3 5,9 14,5 2,4 0,0 0,9 16,5 11,8 11,0 8,2 16,4 7,1 Annet 1,9 1,8 2,0 1,5 3,2 2,1 1,7 1,9 2,3 1,3 1,4 2,0 0,5 Spørsmål 1.2 Hvor mange leiligheter/hybler er det i huset? mer enn Antall som har svart: Ikke svart ,6 39,7 47,7 40,2 55,4 52,4 49,1 40,9 43,0 44,3 57,3 51,1 25, ,0 38,1 30,0 38,4 21,4 16,7 25,9 37,9 33,2 35,0 36,4 30,1 35, ,2 15,7 8,9 14,0 8,0 4,8 11,8 12,5 12,6 12,1 4,9 9,2 21,1 mer enn 20 10,2 6,4 13,5 7,4 15,2 26,2 13,2 8,8 11,2 8,6 1,4 9,6 18,4 Spørsmål 1.3 Hvem eier huset? En i husstanden En annen privatperson Sameie Borettslag Institusjon/organisasjon Annet Antall som har svart: Ikke svart En i husstanden 9,3 2,1 16,4 3,9 26,4 25,0 28,1 0,0 8,7 10,4 20,4 8,1 4,3 En annen privatperson 46,1 61,9 31,1 56,1 18,4 12,5 0,0 69,0 48,2 43,4 50,3 48,3 38,2 Sameie 24,6 14,9 33,6 20,1 36,8 41,7 57,1 8,4 22,7 26,9 19,0 23,8 29,0 Borettslag 6,5 3,6 9,3 4,6 12,8 10,4 14,3 2,6 6,6 6,4 1,4 0,3 17,9 Institusjon/organisasjon 8,0 11,6 4,5 9,7 1,6 6,3 0,0 12,0 8,9 6,7 4,8 11,7 6,3 Annet 5,5 6,0 5,1 5,6 4,0 4,2 0,4 8,0 4,8 6,1 4,1 7,7 4,3 10

12 Spørsmål 1.4 Hvor mange bor sammen i din husstand? Antall som har svart: Ikke svart ,0 19,2 43,7 26,4 46,0 52,1 35,5 30,3 28,7 35,9 33,8 26,3 38,1 2 38,7 40,7 37,3 40,6 27,8 47,9 40,7 37,7 42,6 33,9 36,5 37,0 41,4 3 13,7 16,8 10,4 15,7 10,3 0,0 11,7 14,6 13,7 13,6 13,5 13,3 14,8 4 9,7 13,6 6,2 10,5 10,3 0,0 8,7 10,2 10,2 9,0 12,2 13,3 3,3 5 3,7 5,6 2,0 4,0 4,0 0,0 2,6 4,2 2,8 5,0 3,4 6,0 1, ,3 4,1 0,6 2,7 1,6 0,0 0,9 3,0 2,0 2,7 0,7 4,0 1,0 Spørsmål 1.5 Hvem bor du sammen med? ektefelle/samboer barn foreldre søsken andre ingen (bor alene) Antall som har svart: Ikke svart ektefelle/samboer 39,2 32,6 45,9 37,7 43,7 45,8 56,3 30,9 38,8 40,2 40,1 39,5 39,0 barn 13,3 6,5 19,6 9,6 34,1 0,0 26,0 7,0 14,5 12,0 17,0 14,7 8,6 foreldre 0,4 0,3 0,6 0,2 0,8 2,1 0,9 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 søsken 1,6 3,0 0,3 1,9 0,8 0,0 1,3 1,7 2,3 0,7 0,7 1,7 2,4 andre 25,7 46,6 6,2 34,2 0,8 0,0 2,6 37,0 27,6 23,3 23,1 30,4 21,4 ingen (bor alene) 31,7 18,7 43,4 26,2 45,2 52,1 35,1 30,0 28,3 35,5 32,7 26,1 38,1 Sum: 111,8 107,7 116,0 109,8 125,4 100,0 122,1 106,8 111,7 112,3 114,3 113,0 109,5 Spørsmål 1.6 Er det barn under skolealder i din husstand? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 6,7 4,4 9,0 7,3 7,1 0,0 11,3 4,4 8,1 5,0 6,1 8,3 4,8 nei 93,3 95,6 91,0 92,7 92,9 100,0 88,7 95,6 91,9 95,0 93,9 91,7 95,2 Spørsmål 1.7 Er det barn i skolepliktig alder i din husstand? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 6,8 2,7 10,6 3,8 22,2 0,0 14,3 3,2 7,1 6,6 12,8 7,0 2,4 nei 93,2 97,3 89,4 96,2 77,8 100,0 85,7 96,8 92,9 93,4 87,2 93,0 97,6 Husholdningen eier eller leier? Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Alle Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård husholdningen eier husholdningen leier Antall som har svart: Ikke svart husholdningen eier 32,9 10,6 54,6 20,1 70,6 75,0 30,5 36,2 37,2 26,7 38,6 husholdningen leier 67,1 89,4 45,4 79,9 29,4 25,0 69,5 63,8 62,8 73,3 61,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11

13 Spørsmål Hvor bor eier? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård i huset i bydelen i Bergen utenfor Bergen annet vet ikke Antall som har svart: Ikke svart i huset 17,0 15,2 20,3 14,8 31,3 45,5 17,0 17,3 19,5 17,6 11,2 i bydelen 2,2 3,0 0,7 2,4 0,0 0,0 2,5 1,7 1,1 2,7 1,7 i Bergen 42,9 43,9 40,5 42,9 43,8 36,4 42,3 43,4 48,3 44,1 39,7 utenfor Bergen 20,4 20,5 20,9 21,8 12,5 0,0 19,1 22,0 16,1 17,0 27,6 annet 2,9 2,7 3,4 2,7 3,1 9,1 3,3 2,3 4,6 1,6 3,4 vet ikke 14,6 14,8 14,2 15,4 9,4 9,1 15,8 13,3 10,3 17,0 16,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Leier du direkte av eier? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei vet ikke ønsker ikke å svare Antall som har svart: Ikke svart ja 88,4 88,3 88,2 88,4 86,1 90,9 88,8 87,4 92,2 86,8 88,8 nei 8,0 8,1 8,1 8,0 8,3 9,1 6,7 9,9 6,7 10,0 5,6 vet ikke 3,0 3,0 3,1 3,1 2,8 0,0 3,7 2,1 1,1 3,2 3,2 ønsker ikke å svare 0,6 0,7 0,6 0,5 2,8 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 2,4 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Hva slags avtale har du i ditt nåværende leieforhold? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård standard kontrakt egen kontrakt muntlig avtale annet ingen Antall som har svart: Ikke svart standard kontrakt 54,4 54,8 54,1 54,5 57,1 54,5 56,1 52,1 60,0 53,5 55,6 egen kontrakt 29,2 29,4 28,3 29,8 20,0 27,3 29,2 28,7 24,4 31,3 24,6 muntlig avtale 9,1 10,0 6,9 8,5 17,1 9,1 7,4 11,7 11,1 6,9 11,9 annet 3,0 1,7 5,7 2,7 5,7 9,1 3,3 2,7 1,1 3,2 4,8 ingen 4,3 4,0 5,0 4,6 0,0 0,0 4,1 4,8 3,3 5,1 3,2 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Er du fornøyd med avtalen? (kun leietakere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar leietakere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 81,5 78,5 87,3 80,3 87,5 100,0 84,5 77,4 78,9 78,9 87,7 nei 18,5 21,5 12,7 19,7 12,5 0,0 15,5 22,6 21,1 21,1 12,3 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

14 Spørsmål Hvorfor er du misfornøyd med leieavtalen? (gjelder bare leietakere som har svart at de er misfornøyd) leietakere Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar som er misf. Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård for høy leie, bl.a. ift. standard dårlig standard/vedlikehold/oppfølging ikke skriftlig kontrakt kontrakt er ikke i samsvar med loven ikke fornøyd med oppsigelsestiden usikkerhet/tidsbegrenset/ulike vilkår misfornøyd med utleier annet Antall som har svart: Ikke svart (av de som er misfornøyd) for høy leie, bl.a. ift. standard 55,3 49,1 73,7 52,8 100,0 47,2 64,1 68,8 56,8 41,7 dårlig standard/vedlikehold/oppfølging 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 11,1 2,6 6,3 6,8 8,3 ikke skriftlig kontrakt 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 2,8 10,3 6,3 6,8 8,3 kontrakt er ikke i samsvar med loven 6,6 7,0 5,3 6,9 0,0 5,6 5,1 6,3 6,8 8,3 ikke fornøyd med oppsigelsestiden 9,2 12,3 0,0 9,7 0,0 13,9 5,1 12,5 6,8 8,3 usikkerhet/tidsbegrenset/ulike vilkår 5,3 5,3 5,3 5,6 0,0 2,8 7,7 0,0 9,1 0,0 misfornøyd med utleier 5,3 7,0 0,0 5,6 0,0 8,3 2,6 0,0 4,5 8,3 annet 5,3 5,3 5,3 5,6 0,0 8,3 2,6 0,0 2,3 16,7 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spørsmål Hvem leier du ut til? (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård enslige studenter familie uten barn familie med barn andre ingen Antall som har svart: Ikke svart enslige 7,6 0,0 9,1 4,9 10,6 8,7 7,1 8,1 8,5 11,5 1,9 studenter 14,0 0,0 16,8 9,9 18,2 17,4 15,5 12,8 14,9 21,3 5,6 familie uten barn 7,0 0,0 8,4 1,2 12,1 13,0 6,0 8,1 6,4 11,5 3,7 familie med barn 5,8 3,6 6,3 3,7 7,6 8,7 7,1 4,7 12,8 4,9 1,9 andre 2,3 0,0 2,8 1,2 4,5 0,0 3,6 1,2 4,3 3,3 0,0 ingen 76,6 96,4 72,7 86,4 68,2 65,2 77,4 75,6 70,2 68,9 90,7 Sum: 113,5 100,0 116,1 107,4 121,2 113,0 116,7 110,5 117,0 121,3 103,7 Spørsmål Hvis du ikke leier ut: (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård har aldri leiet ut huset egner seg ikke vil ikke leie ut har leiet ut før vurderer å leie ut Antall som har svart: Ikke svart har aldri leiet ut 55,9 48,1 58,0 60,9 52,3 46,2 57,1 55,6 40,6 58,1 61,7 huset egner seg ikke 16,5 7,4 19,0 8,7 20,5 46,2 22,2 11,1 25,0 14,0 12,8 vil ikke leie ut 33,9 29,6 35,0 27,5 36,4 53,8 34,9 31,7 43,8 27,9 34,0 har leiet ut før 15,7 22,2 14,0 15,9 11,4 30,8 9,5 22,2 25,0 14,0 10,6 vurderer å leie ut 6,3 7,4 6,0 11,6 0,0 0,0 4,8 7,9 9,4 2,3 8,5 Sum: 128,3 114,8 132,0 124,6 120,5 176,9 128,6 128,6 143,8 116,3 127,7 Spørsmål Eier du flere hus i strøket? (gjelder bare eiere) Studenter og andre Etter alder Etter kjønn Etter bosted antall svar Eiere Student Ikke student år år 60 år + kvinne mann Sydnes Nygårdsh. N. Nygård ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 1,2 0,0 1,4 0,0 1,6 4,2 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0 nei 98,8 100,0 98,6 100,0 98,4 95,8 100,0 97,7 97,8 100,0 100,0 Sum: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13

15 Spørsmål 3.1 Hvor mange rom (utenom kjøkken, bad, dusj/wc og boder) disponerer du? Antall som har svart: Ikke svart ,5 11,7 6,8 11,5 3,2 2,1 4,4 12,1 11,4 7,0 10,3 8,1 10,7 2 32,2 32,9 32,1 35,2 20,2 33,3 23,2 36,6 32,0 32,9 27,6 29,6 37,9 3 26,4 20,4 32,4 23,3 36,3 33,3 36,0 21,8 25,8 26,8 21,4 25,6 31,6 4 16,5 18,3 14,5 16,0 21,8 8,3 17,1 16,2 17,1 15,4 24,1 14,8 14,6 5 7,9 8,4 7,7 8,0 5,6 14,6 10,1 6,9 7,8 8,4 11,0 9,1 3, ,4 8,4 6,5 6,0 12,9 8,3 9,2 6,5 5,9 9,4 5,5 12,8 1,9 Spørsmål 3.2.a Hvor mange personer deler bad? Antall som har svart: Ikke svart ,5 15,5 41,1 23,5 44,6 43,2 35,6 24,8 24,2 34,1 32,1 22,2 34,9 2 40,0 41,3 38,9 41,3 29,5 56,8 41,0 39,5 43,3 35,9 35,8 39,1 42,9 3 16,0 20,8 11,2 18,2 11,6 0,0 12,6 17,9 17,1 14,7 17,2 16,5 14,8 4 10,3 14,2 6,5 11,2 9,8 0,0 8,1 11,4 11,6 8,4 12,7 13,3 4,8 5 3,6 5,7 1,6 4,1 2,7 0,0 1,8 4,5 2,8 4,8 2,2 6,1 1, ,6 2,5 0,6 1,6 1,8 0,0 0,9 1,9 1,1 2,2 0,0 2,9 1,1 Spørsmål 3.2.b Hvor mange personer deler dusj? Antall som har svart: Ikke svart ,4 15,0 41,8 23,3 44,9 48,6 36,4 24,3 24,4 33,6 30,9 21,8 35,4 2 39,4 40,7 38,4 41,0 29,0 51,4 40,1 39,1 42,5 35,4 36,8 38,2 41,5 3 15,6 20,2 10,7 17,5 11,2 0,0 12,4 17,1 16,0 15,0 15,4 16,4 14,9 4 10,6 14,4 6,9 11,5 10,3 0,0 8,3 11,8 12,2 8,4 12,5 13,6 5,6 5 4,3 7,0 1,6 5,0 2,8 0,0 1,8 5,6 3,8 5,1 3,7 7,1 1, ,7 2,8 0,6 1,8 1,9 0,0 0,9 2,1 1,1 2,6 0,7 2,9 1,0 Spørsmål 3.2.c Hvor mange personer deler wc? Antall som har svart: Ikke svart ,4 13,9 40,8 22,2 43,4 47,4 36,7 22,7 23,8 31,9 31,7 21,4 32,0 2 40,9 41,7 40,2 42,2 31,0 52,6 41,2 40,8 44,4 36,5 38,1 38,2 45,5 3 17,1 23,0 11,2 19,6 11,5 0,0 11,8 19,8 17,6 16,5 17,3 18,6 16,0 4 9,8 13,9 5,7 10,6 9,7 0,0 7,7 10,8 10,7 8,4 10,8 13,3 4,0 5 3,3 5,1 1,5 3,7 2,7 0,0 1,8 4,1 2,4 4,6 2,2 5,6 1, ,5 2,4 0,6 1,6 1,8 0,0 0,9 1,8 1,1 2,1 0,0 2,8 1,0 14

16 Spørsmål 3.3 Er boligen pusset opp de siste 5 årene? ja nei vet ikke Antall som har svart: Ikke svart ja 57,0 52,2 61,7 53,9 70,2 56,1 77,1 47,6 58,5 55,8 58,3 54,5 61,4 nei 29,2 29,9 28,4 28,7 26,4 43,9 22,5 32,3 26,4 32,3 29,9 27,3 30,5 vet ikke 13,8 17,9 9,9 17,4 3,3 0,0 0,5 20,0 15,1 11,9 11,8 18,2 8,1 Spørsmål 3.4 Synes du at du bor trangt? ja nei Antall som har svart: Ikke svart ja 30,0 37,7 23,0 35,8 14,4 6,4 16,7 36,4 32,3 26,8 25,5 35,9 24,9 nei 70,0 62,3 77,0 64,2 85,6 93,6 83,3 63,6 67,7 73,2 74,5 64,1 75,1 Spørsmål 3.5 Hvordan vurderer du den fysiske standarden inne? svært god meget god god dårlig meget dårlig Antall som har svart: Ikke svart svært god 14,7 10,9 18,5 13,4 17,5 22,9 25,5 9,4 13,7 16,3 15,0 10,7 20,5 meget god 31,3 23,0 39,0 25,7 44,4 52,1 51,1 21,5 31,3 30,2 32,0 30,8 31,9 god 39,1 45,4 33,1 42,4 32,5 22,9 22,1 47,5 42,0 36,2 38,8 42,8 33,3 dårlig 12,4 17,4 7,9 15,5 4,0 2,1 0,9 18,1 10,4 15,0 12,9 13,4 10,5 meget dårlig 2,4 3,2 1,4 2,9 1,6 0,0 0,4 3,4 2,5 2,3 1,4 2,3 3,8 Spørsmål 3.6 Hvordan vurderer du den fysiske standarden i nærmiljøet? svært god meget god god dårlig meget dårlig Antall som har svart: Ikke svart svært god 3,2 2,4 4,0 2,7 4,8 4,3 3,9 2,8 2,8 3,7 4,8 3,4 1,4 meget god 20,7 20,7 20,1 20,4 20,6 19,6 21,0 20,5 21,5 19,0 30,6 19,2 15,2 god 61,5 63,0 60,7 63,3 56,3 60,9 59,8 62,4 63,2 60,3 57,8 64,6 61,9 dårlig 12,9 12,4 13,3 12,3 15,1 13,0 13,1 12,8 11,5 14,3 4,8 11,1 20,0 meget dårlig 1,7 1,5 2,0 1,3 3,2 2,2 2,2 1,5 1,0 2,7 2,0 1,7 1,4 15

17 Spørsmål 4.1.a Lave boutgifter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 38,2 46,7 30,4 41,2 28,3 31,7 22,8 45,8 43,1 32,0 37,3 39,9 37,3 ganske viktig 32,8 35,0 30,1 35,2 24,2 24,4 30,4 34,0 34,7 30,3 35,9 31,7 29,4 viktig 24,7 17,1 32,2 21,5 34,2 39,0 37,9 18,3 20,6 30,3 23,9 22,5 29,4 lite viktig 3,7 0,9 6,4 1,7 11,7 4,9 7,6 1,7 1,3 6,5 2,8 5,1 2,9 ikke viktig 0,6 0,3 0,9 0,4 1,7 0,0 1,3 0,2 0,3 1,0 0,0 0,7 1,0 Spørsmål 4.1.b Stabilt bo- og leieforhold (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 48,7 45,4 51,9 44,4 64,8 56,1 49,5 48,3 56,4 38,0 54,9 47,3 45,1 ganske viktig 31,6 33,4 29,9 33,1 22,1 36,6 33,3 30,7 29,9 34,0 26,8 35,0 30,9 viktig 16,7 18,5 15,1 19,0 10,7 7,3 14,4 17,7 11,8 23,2 16,9 15,3 19,6 lite viktig 2,6 2,4 2,6 2,9 2,5 0,0 2,3 2,8 1,6 4,0 1,4 2,0 3,4 ikke viktig 0,4 0,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,7 0,0 0,3 1,0 Spørsmål 4.1.c Kort avstand til studiested/arbeid/daglige gjøremål (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 45,1 49,0 41,9 44,3 48,8 47,2 49,8 42,9 48,0 41,6 43,7 46,7 41,4 ganske viktig 32,2 33,4 30,8 33,7 27,6 27,8 27,1 34,7 31,7 33,1 28,9 32,6 35,0 viktig 18,2 17,3 19,1 18,6 16,3 19,4 18,7 18,0 17,4 19,3 19,7 17,5 19,2 lite viktig 3,5 0,3 6,7 3,1 5,7 2,8 3,1 3,7 2,1 5,4 5,6 2,4 3,9 ikke viktig 0,9 0,0 1,5 0,4 1,6 2,8 1,3 0,7 0,8 0,7 2,1 0,7 0,5 Spørsmål 4.1.d Lave transportkostnader (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 31,7 40,8 22,9 32,4 27,5 35,1 25,2 34,8 36,3 25,2 29,8 30,8 34,8 ganske viktig 28,6 25,9 31,3 28,3 32,5 18,9 29,8 28,0 30,2 26,9 27,0 30,1 27,5 viktig 27,3 24,1 30,4 26,6 28,3 32,4 33,9 24,1 25,2 29,9 29,8 26,0 26,0 lite viktig 8,7 5,7 11,6 8,3 10,0 10,8 8,7 8,8 6,1 12,2 10,6 7,6 9,8 ikke viktig 3,7 3,6 3,9 4,3 1,7 2,7 2,3 4,4 2,1 5,8 2,8 5,5 2,0 16

18 Spørsmål 4.1.e Gode parkeringsmuligheter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 16,0 7,2 24,5 10,8 31,1 38,2 27,5 10,4 13,9 17,9 12,2 17,6 16,6 ganske viktig 12,1 7,8 16,4 10,4 15,1 29,4 18,3 9,1 10,7 14,1 12,9 11,8 14,1 viktig 16,6 15,6 17,6 17,0 16,0 14,7 18,3 15,8 17,7 15,2 21,6 14,5 16,6 lite viktig 22,3 26,9 17,9 25,0 14,3 8,8 15,6 25,6 21,7 23,4 20,1 23,5 21,6 ikke viktig 32,9 42,5 23,6 36,8 23,5 8,8 20,2 39,1 35,9 29,3 33,1 32,5 31,2 Spørsmål 4.1.f Størrelsen på boligen (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 18,4 12,3 24,5 16,1 28,5 19,4 25,4 14,9 20,6 15,5 10,6 23,4 17,1 ganske viktig 40,8 41,0 40,5 41,2 41,5 36,1 41,5 40,5 38,8 43,6 45,1 37,1 40,5 viktig 34,2 38,6 29,7 35,0 27,6 38,9 30,8 35,9 33,8 34,8 35,9 33,7 34,6 lite viktig 6,2 7,8 4,7 7,4 2,4 2,8 1,8 8,3 6,3 5,7 7,7 5,2 7,8 ikke viktig 0,4 0,3 0,6 0,4 0,0 2,8 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,0 Spørsmål 4.1.g God bostandard inne og ute (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 41,7 34,5 49,1 37,8 54,0 59,5 57,9 33,8 45,9 36,6 39,6 44,6 38,9 ganske viktig 39,7 43,8 35,4 42,0 33,9 26,2 33,3 42,9 38,1 41,3 42,4 38,1 39,9 viktig 16,4 19,0 13,7 17,7 10,5 14,3 8,3 20,3 14,5 19,1 16,7 15,0 18,8 lite viktig 1,9 2,4 1,4 2,3 0,8 0,0 0,0 2,8 1,0 3,0 1,4 2,0 1,9 ikke viktig 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 0,0 0,4 0,2 0,5 0,0 0,0 0,3 0,5 Spørsmål 4.1.h Trygt miljø (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 40,5 29,3 51,9 33,4 60,3 76,2 60,9 30,6 47,7 31,4 37,6 41,1 38,3 ganske viktig 32,7 33,1 32,0 34,7 29,8 11,9 27,1 35,4 30,7 34,8 34,0 34,2 32,1 viktig 20,3 27,5 13,0 23,6 8,3 11,9 9,3 25,6 18,5 22,6 24,8 17,8 22,0 lite viktig 5,8 9,0 2,9 7,3 1,7 0,0 2,7 7,4 2,9 9,8 3,5 6,2 6,2 ikke viktig 0,7 1,2 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 1,4 0,0 0,7 1,4 17

19 Spørsmål 4.1.i Godt sosialt miljø (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 23,4 18,4 28,5 18,3 37,4 51,4 35,3 17,5 26,8 18,9 28,6 25,7 16,7 ganske viktig 28,1 26,5 29,7 28,9 27,6 18,9 26,3 28,9 27,3 29,3 27,9 28,1 27,0 viktig 27,6 27,4 27,6 28,0 24,4 27,0 25,9 28,5 27,6 27,3 27,1 25,0 31,9 lite viktig 17,5 23,5 11,9 20,6 9,8 2,7 10,3 21,1 16,4 19,2 14,3 19,2 17,6 ikke viktig 3,4 4,2 2,3 4,3 0,8 0,0 2,2 3,9 1,9 5,4 2,1 2,1 6,9 Spørsmål 4.1.j Venner og familie i nærheten (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 15,1 14,3 16,1 15,3 8,2 32,4 15,8 14,8 18,3 11,1 20,3 13,7 14,7 ganske viktig 23,1 24,8 21,3 23,8 18,9 29,7 24,3 22,4 27,0 18,5 23,1 23,4 21,1 viktig 33,0 36,4 29,8 33,7 33,6 24,3 32,0 33,6 33,1 32,7 28,0 32,3 38,2 lite viktig 20,6 15,5 25,4 17,8 34,4 13,5 23,9 19,0 16,4 26,3 22,4 22,3 15,7 ikke viktig 8,2 9,0 7,3 9,5 4,9 0,0 4,1 10,2 5,3 11,4 6,3 8,2 10,3 Spørsmål 4.1.k Kort vei til natur og friluftstilbud (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 12,0 7,5 16,6 9,7 16,4 32,4 18,4 9,0 13,5 10,1 8,5 12,7 13,2 ganske viktig 25,0 21,0 28,6 23,2 32,0 21,6 30,0 22,5 27,2 21,2 28,2 24,4 23,0 viktig 31,6 32,6 30,6 32,1 29,5 32,4 33,2 30,8 34,4 28,6 35,9 30,2 28,4 lite viktig 24,5 29,3 20,1 26,5 20,5 13,5 15,2 29,0 20,9 29,6 21,8 24,7 27,5 ikke viktig 6,9 9,6 4,1 8,5 1,6 0,0 3,1 8,7 4,0 10,4 5,6 7,9 7,8 Spørsmål 4.1.l Kort vei til servicetilbud, butikker og fritidstilbud (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 39,0 36,4 41,7 37,1 42,7 53,5 44,5 36,4 44,6 31,6 30,6 43,3 38,5 ganske viktig 40,9 39,4 42,6 40,4 46,8 30,2 42,7 40,0 37,6 45,5 47,9 37,2 41,3 viktig 18,3 22,7 14,0 20,5 10,5 14,0 11,5 21,6 16,8 20,5 18,8 18,4 18,8 lite viktig 1,6 1,5 1,7 1,9 0,0 2,3 1,3 1,7 1,0 2,4 2,1 1,0 1,4 ikke viktig 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 18

20 Spørsmål 4.1.m Kort vei til kulturtilbud og restauranter (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 29,1 25,4 32,8 27,7 30,9 42,9 35,4 26,0 30,3 27,5 23,2 31,8 29,6 ganske viktig 34,9 36,1 33,7 34,0 43,1 20,0 35,4 34,6 33,0 36,9 43,7 29,8 36,4 viktig 21,6 25,7 17,9 24,6 13,8 8,6 13,5 25,6 23,0 20,3 19,7 25,3 18,9 lite viktig 11,9 11,0 12,6 11,4 10,6 22,9 12,6 11,6 11,6 12,5 11,3 9,7 13,1 ikke viktig 2,5 1,8 2,9 2,3 1,6 5,7 3,1 2,2 2,1 2,7 2,1 3,5 1,9 Spørsmål 4.1.n Befolkningssammensetningen i området (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 8,5 4,5 12,6 5,8 16,7 21,9 15,1 5,3 9,3 7,2 5,8 11,4 6,5 ganske viktig 19,6 17,1 22,2 17,1 27,5 31,3 26,5 16,2 21,3 17,6 23,9 16,6 19,0 viktig 25,1 21,6 27,9 23,2 30,0 31,3 29,7 22,8 24,5 25,2 23,2 22,8 30,0 lite viktig 33,0 36,5 29,7 37,0 21,7 12,5 21,9 38,4 32,5 34,1 33,3 37,4 28,0 ikke viktig 13,9 20,4 7,5 16,9 4,2 3,1 6,8 17,3 12,3 15,9 13,8 11,8 16,5 Spørsmål 4.1.o At boligen er en god investering (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 23,5 21,3 25,7 23,6 24,4 22,2 32,3 19,1 26,5 19,3 18,0 23,9 26,7 ganske viktig 25,4 20,7 29,9 24,2 28,6 33,3 30,0 23,1 23,1 28,6 28,1 26,3 24,8 viktig 26,3 28,2 24,3 26,1 26,9 22,2 26,0 26,4 26,5 25,9 26,6 27,0 24,8 lite viktig 13,7 15,9 11,5 14,0 12,6 13,9 7,2 16,9 12,7 15,2 15,1 12,5 14,4 ikke viktig 11,1 13,8 8,6 12,1 7,6 8,3 4,5 14,4 11,1 11,0 12,2 10,4 9,4 Spørsmål 4.1.p Å eie boligen (viktighet ved valg av bolig) svært viktig ganske viktig viktig lite viktig ikke viktig Antall som har svart: Ikke svart svært viktig 28,2 16,8 39,7 22,5 47,2 48,6 53,5 15,6 29,1 27,3 26,4 28,2 30,5 ganske viktig 21,0 15,0 26,8 20,6 22,0 27,0 27,4 17,8 20,7 21,8 30,0 17,7 18,7 viktig 16,6 21,9 11,4 17,5 14,6 8,1 13,3 18,3 16,5 16,0 7,1 20,1 18,7 lite viktig 19,0 25,8 12,0 21,9 8,1 8,1 4,0 26,4 18,4 19,5 20,7 19,7 18,2 ikke viktig 15,1 20,4 10,2 17,5 8,1 8,1 1,8 21,8 15,2 15,4 15,7 14,3 13,8 19

21 Spørsmål 4.2 Hva kunne du tenke deg å gi avkall på for å redusere boutgiftene? stabilt bo- og leieforhold kort avst. til studiested/arbeid/dagl.gjøremål lave transportkostnader gode parkeringsmuligheter størrelse på boligen god bostandard, inne og ute trygt miljø godt sosialt miljø venner og familie i nærheten kort vei til natur og friluftstilbud kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud kort vei til kulturtilbud og restauranter befolkningssammensetningen i området at boligen er en god investering å eie boligen ikke avkall på noe Antall som har svart: Ikke svart stabilt bo- og leieforhold 2,9 3,0 2,7 3,2 1,7 2,8 2,3 3,1 1,1 5,2 2,9 1,4 5,1 kort avst. til studiested/arbeid/dagl.gjøremål 8,7 4,9 12,3 8,0 10,9 11,1 8,7 8,8 7,0 10,8 7,2 7,7 11,1 lave transportkostnader 9,7 9,5 9,9 10,7 7,6 2,8 10,1 9,4 10,2 9,1 12,9 9,1 7,1 gode parkeringsmuligheter 39,4 54,0 25,3 46,9 15,1 13,9 20,6 48,5 45,6 31,8 38,1 42,0 34,8 størrelse på boligen 14,2 16,2 12,3 15,5 10,9 8,3 9,6 16,4 15,4 12,2 12,9 12,6 15,2 god bostandard, inne og ute 3,6 4,6 2,7 4,6 0,8 0,0 1,8 4,5 4,0 3,1 2,2 3,8 4,0 trygt miljø 4,5 6,1 2,7 5,0 2,5 2,8 2,3 5,6 3,8 5,2 4,3 3,5 6,1 godt sosialt miljø 10,9 14,3 7,5 13,1 4,2 2,8 4,6 13,9 11,1 10,8 12,9 10,5 9,6 venner og familie i nærheten 13,4 11,9 15,1 13,1 16,8 8,3 14,2 13,0 10,8 16,8 11,5 15,7 12,6 kort vei til natur og friluftstilbud 24,9 29,6 19,9 29,0 13,4 5,6 15,1 29,7 26,1 23,4 23,7 26,6 23,7 kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud 5,3 4,3 6,3 6,0 3,4 2,8 5,5 5,2 5,1 5,2 6,5 4,2 6,6 kort vei til kulturtilbud og restauranter 15,5 14,9 16,3 16,9 10,9 11,1 15,1 15,7 16,2 15,0 15,8 15,0 15,2 befolkningssammensetningen i området 25,8 31,7 19,9 30,2 13,4 5,6 18,8 29,2 29,9 20,6 20,9 29,4 21,2 at boligen er en god investering 11,3 13,7 9,0 12,7 6,7 8,3 6,0 13,9 12,7 9,8 14,4 10,1 9,6 å eie boligen 19,8 26,8 13,0 23,7 7,6 2,8 4,1 27,4 21,6 17,5 20,9 21,3 17,2 ikke avkall på noe 24,6 12,8 36,1 16,5 46,2 66,7 44,5 14,8 21,3 28,7 28,1 22,4 26,3 Sum: 234,4 258,2 211,1 255,1 172,3 155,6 183,5 259,3 241,8 225,5 235,3 235,3 225,3 Spørsmål 4.3 Hva kunne du tenke deg å gi avkall på for å redusere avstand til studiested/arbeid/daglige gjøremål? lave boutgifter stabilt bo- og leieforhold lave transportkostnader gode parkeringsmuligheter størrelse på boligen god bostandard, inne og ute trygt miljø godt sosialt miljø venner og familie i nærheten kort vei til natur og friluftstilbud kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud kort vei til kulturtilbud og restauranter befolkningssammensetningen i området at boligen er en god investering å eie boligen ikke avkall på noe Antall som har svart: Ikke svart lave boutgifter 6,2 7,6 4,8 6,8 4,4 3,0 4,9 6,8 4,8 8,0 7,6 5,4 5,8 stabilt bo- og leieforhold 0,9 1,3 0,6 1,0 0,9 0,0 0,0 1,4 0,8 1,1 1,5 0,4 1,1 lave transportkostnader 6,2 7,3 5,1 6,8 5,3 0,0 3,4 7,5 6,5 5,8 10,7 4,3 5,3 gode parkeringsmuligheter 24,4 33,8 15,3 29,3 8,0 9,1 11,7 30,5 28,7 19,0 26,0 25,0 21,2 størrelse på boligen 10,6 13,6 7,6 11,0 8,0 12,1 8,3 11,7 11,5 9,1 5,3 10,9 12,7 god bostandard, inne og ute 2,5 3,8 1,3 3,1 0,0 3,0 2,0 2,8 2,3 2,9 3,1 1,8 2,1 trygt miljø 3,2 5,0 1,3 3,9 0,9 0,0 1,0 4,2 2,3 4,4 2,3 2,9 3,7 godt sosialt miljø 8,5 10,7 6,4 10,5 2,7 0,0 4,9 10,3 9,0 8,0 8,4 7,2 10,1 venner og familie i nærheten 9,3 7,9 10,8 9,9 8,0 6,1 10,2 8,9 8,5 10,2 9,2 9,1 10,6 kort vei til natur og friluftstilbud 19,9 24,0 15,9 23,1 10,6 6,1 11,7 23,8 23,4 15,7 18,3 21,4 19,0 kort vei til servicetilbud/butikker/fritidstilbud 3,3 3,5 3,2 3,5 3,5 0,0 2,4 3,7 2,8 4,0 2,3 2,9 4,2 kort vei til kulturtilbud og restauranter 9,6 10,4 8,9 10,5 5,3 12,1 8,3 10,3 11,3 7,7 7,6 10,9 7,9 befolkningssammensetningen i området 16,2 20,8 11,8 19,6 5,3 6,1 8,3 20,0 17,7 14,6 8,4 20,7 12,7 at boligen er en god investering 7,1 9,1 5,1 7,0 8,8 3,0 3,4 8,9 9,0 4,7 6,1 8,3 5,3 å eie boligen 13,7 17,7 9,9 15,9 7,1 3,0 2,9 18,9 15,2 12,0 13,0 15,9 10,1 ikke avkall på noe 44,2 31,5 56,4 36,8 67,3 69,7 62,9 35,2 40,3 48,5 48,1 39,9 48,7 Sum: 185,8 207,9 164,3 199,0 146,0 133,3 146,3 204,7 194,1 175,9 177,9 187,0 180,4 20

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN

INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN INTEGRASJON AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BORETTSLAG OG BOLIGBYGGELAG I BERGEN en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene Bergen desember 2004 Rapporttittel:

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1.0 Innledning 4 1.1 Samarbeid mellom

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Ungbo mellom omsorg og forebygging

Ungbo mellom omsorg og forebygging Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg og forebygging Evaluering av Ungbotiltaket i Oslo og Trondheim 275 Prosjektrapport 2000 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Ungbo mellom omsorg

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000

HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? HOLEUNDERSØKELSEN 2000 Hole kommune HVA MENER DU OM KOMMUNEN DIN? DIN VURDERING AV BOSTEDSKOMMUNEN OG ULIKE TJENESTER HOLEUNDERSØKELSEN 2000 HVORDAN VURDERER DU HOLE SOM BOSTEDSKOMMUNE? Husstanden din inviteres hermed til å

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

Hva sier loven - hva tror folk?

Hva sier loven - hva tror folk? Hva sier loven - hva tror folk? En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven ÅSMUND LANGSETHER HANS CHRISTIAN SANDLIE Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2011

Innbyggerundersøkelsen 2011 Innbyggerundersøkelsen 2011 Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Oslo, september/oktober 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003)

VEDLEGG 1. Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) VEDLEGG 1 Spørreskjema til respondenter i Stor-Oslo (april 2003) + + Hvis du bor alene fyller du ut skjemaet selv. Bor dere flere sammen, ber vi vennligst om at den over 18 år i husholdningen som sist

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i?

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? NOTAT 2006:128 Tittel: Kongsberg - en attraktiv by å bo i? Forfatter: Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon

Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Bomiljø, engasjement og mobilitet på Svartlamon Beboerundersøkelse 2009 Sosialgruppa på Svartlamon Innhold Forord 3 1 Innledning 4 2 Bakgrunn 4 Fra arbeiderbydel og industri til byøkologi 4 3 Analyse 6

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk

Et nytt og bedre busstilbud. En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Et nytt og bedre busstilbud En fokusgruppeundersøkelse for Hedmark Trafikk Trondheim November 2012 Innhold Innledning... 3 Metode... 3 Fokusgruppe... 3 Gjennomføring... 3 Gruppesammensetning... 4 Oppsummert...

Detaljer

Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn

Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn Rapport nr 3/2009 Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn Sosialtjenestens problemforståelse, tiltaksrepertoar og muligheter Lene Østby Elisabeth Brodtkorb FORFATTERNE Lene Østby, Høgskolelektor,

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer