Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bolig- og bostedspreferanser i Bergen"

Transkript

1 Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent Hans Petter Skogstad Oslo, 12. februar 6

2 Prosjektbeskrivelse UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Uke DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG Kartlegge befolkningen i Bergens bolig- og bostedspreferanser Telefonintervju Av disse 1. intervju med personer som er det som aktuelt å flytte fra den boligen de bor i i dag i løpet av de neste årene Det er trukket et tilfeldig representativt utvalg av befolkningen i Bergen over år. FRAFALL Totalt antall telefonnumre: 7968 Ikke-besvarte anrop: 1352 Svarnekt (personen ønsket ikke å delta): 4153 VEKTING Hvis ikke annet er nevnt, er ikke resultatene vektet. Enkelte resultater er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i Bergen. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 3,1 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. I forhold til antall på flyttefot (plansje 14-16) er feilmarginene på +/ - 1,1 2 prosentpoeng OPPDRAGSGIVER Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest KONTAKTPERSON Pål Huun Monsen OPINIONS KONSULENT Hans Petter Skogstad og Synne Fonkalsrud PROSJEKTNUMMER EIEV2 OFFENTLIGGJØRING Offentliggjøring kan bare skje i samråd med Opinion AS. 2

3 Problemstilling Undersøkelsen skal svare på tre hovedspørsmål: Hvem vil kjøpe nyoppført bolig? Hvor vil kjøperne bo? Hva slags bolig vil kjøperne bo i? 3

4 Innhold Innledning Side 5 Hovedkonklusjoner Side 9 Flytteplaner i Bergen Side 13 Eie eller leie Side 21 Hvem har flytteplaner? Side 24 Hvor mye vil Bergenserne betale? Side Hva er avgjørende for boligvalget? Side 34 Hvor vil Bergenserne flytte? Side 37 Hva er viktig med bolig og bosted? Side 48 Hva slags bolig vil Bergenser bo i? Side 58 4

5 Innledning I analysen av Bergensernes planer for den neste boligen i kommende -års periode, har vi valgt å dele befolkningen inn i fire målgrupper: Enslige -49 år uten barn Par -49 år uten barn Enslige eller par med barn (mor, far og barn samt skilte med helt eller delt ansvar) + uten barn Gruppene er valgt dels fordi vi har erfaring for at de er operative i forhold til markedsføring og planlegging av boligområder og prosjekter, og fordi alder, barn og parforhold er tre viktige skiller i adferd i boligmarkedet I en analyse av boligplaner de kommende ti år, vil ikke disse gruppene være statiske. Vi vet at mange av de enslige ønsker å blir par. Videre at mange av de barnløse parene ønsker å få barn. Mange av barnefamiliene på sin side vil oppleve at barna flytter ut og at de entrer gruppen. Det kan også skje uventede ting som gjør at man ufrivillig endre status. Vår undersøkelse må derfor tolkes med forsiktighet i forhold til hva fremtidens befolkning faktisk vil gjøre. Likevel gir den flere tydelige signaler som også i stor grad vil påvirke fremtiden. 5

6 Ikke minst vil det komme mange nye inn på markedet både som innflyttere, men ikke minst fra den unge befolkningen som i dag er mellom og 19 år. Plansjen på neste sideviser hvordan den voksne befolkningen i Bergen mest sannsynlig vil utvikle seg i ulike aldersgrupper frem til 16. Grafen viser at det er særlig grunn til å legge vekt på svarene fra gruppen + som vil vokse sterkt i årene som kommer. Videre har vi delt Bergen inn i fire: Bergen Sentrum bestående av bydelene Bergenhus og Årstad Bergen Vest bestående av bydelene Fyllingsdalen, Laksevåg og Ytrebygda Fana bydel Arna og Åsane bydeler. Inndelingen er valgt fordi det etter vår mening representerer skiller i markedet og for å få tilstrekkelig mange svar fra hver bydel til å kunne trekke signifikante konklusjoner Kart over Bergen med bydelen er vist i plansje 8 6

7 Boligbyggingen de neste årene må ta høyde for at det blir flere og 6-åringer som er ferdig med barnefamilien og skal nyte seniorlivet P e r s o n e r Antall innbyggere i Bergen -79 år. 6 og fremskriving til 16. Middelalternativet til Statistisk sentralbyrå -29 år -39 år -49 år -59 år 6-69 år 7-79 år 6 16 Gruppen + vokser sterkest (19%) særlig de i alderen 6-69 år. De yngste vokser også og vil i 16 bestå av de som i dag er -19 år. Antall i barnefamiliealderen står stille (færre småbarns-foreldre i - årene, men flere med skolebarn i -årene) Kilde: Statistisk sentralbyrå - befolkningsfremskrivninger 7

8 Bergen og de 8 bydelene Vest Sentrum 8

9 Hovedkonklusjoner og funn Flyttehyppighet Halvparten av Bergens befolkning i alderen -79 år mener det kan bli aktuelt å flytte i løpet av en -års periode. Det innebærer at nær 9. Bergensere. I tillegg kommer at. er usikre på om de vil flytte eller ikke. prosent av de som regner med å flytte, vil gjøre det i løpet av de nærmeste 12 måneder, mens 28 prosent vil gjøre det om 5 år eller mer. Hele 27 prosent er usikre på når de vil flytte Vår analyse konkluderer med at utbyggere og tilbydere av boliger kan gjøre mye for å fremskynde flytteplanene slik at en langt høyere andel faktisk flytter tidligere enn de venter seg nå. Riktig produkt på rett sted som blir kommunisert på en overbevisende måte er nøkkelen til å øke antall Bergensere på flyttefot Hvem Jo yngre man er, jo høyere er flyttehyppigheten. Mens over 8 prosent av -29 åringene planlegger å flytte, mener mellom og prosent av - og 6- åringene at det kan bli aktuelt å flytte. Likevel er det de eldstes flytteplaner som overrasker mest. Normalt flytter en -29 åring for hver femte -åring. Det vil si at bare vel 15% av - og 6- åringene skulle forventes å flytte i samme periode. Undersøkelsen fanger derfor tydelig opp trenden med økte flytteaktivitet blant eldre. Av alle med flytteplaner de kommende årene, utgjør målgruppen + uten barn 27% prosent (vektet) 9

10 fortsetter Hvem fortsetter Den andre store gruppen flyttere er barnefamiliene. En medvirkende årsak til dette, er at barnefamilien ikke lenger er hva den var. Når vi bruker begrepet barnefamilier, inkluderer det alle voksne med hjemmeboende barn. Det vil si både den tradisjonelle med mor, far og barn, men også alle skilte med helt eller delvis omsorg for et eller flere barn. Skilsmisser og endringer i hvem som bor med hvem, bidrar derfor til at barnefamiliene utgjør en stor gruppe. Våre tall tyder på at 43 prosent faller innenfor denne gruppen. Den siste gruppen er enslige eller par under år og uten barn. De utgjør til sammen prosent. Hvor Om lag 2/3 ser det som sannsynlig at de flytter innen samme bydel som de bor. De som bor i Bergen Vest er mindre lojale overfor egen bydel enn de øvrige. Nest flest i alle bydeler, ser Sentrum som mest sannsynlige bosted. Særlig er det mange i Bergen Vest som kan tenke seg Sentrum (24%). Beboerne i Sentrum, har imidlertid Fana som sitt andrevalg. Hvilken bydel boligen ligger i, oppgis av prosent som avgjørende for valg av bolig. Ingen annen variabel har så stor avgjørende betydning for boligvalget Hva Den neste mest avgjørende faktor (23%) for valg av fremtidig bolig er Standard og fasiliteter er avgjørende i valg av bolig for 23%. Etter bydel er dette viktigste variabel. På denne bakgrunn kan vi konkludere med at riktig produkt på rett sted er derfor avgjørende for et flertall i deres valg av fremtidig bolig. En attraktiv bolig kan også bevege folk over bydelsgrenser. Vår undersøkelse viser at de som ser det som sannsynlig å bytte bydel, gjerne vil mot sentrum. Barnefamilier er mindre lette å bevege ut av bydelen enn andre.

11 fortsetter Hva fortsetter Hele 9 prosent mener at egen uteplass og gode solforhold er meget eller svært viktige egenskaper ved en bolig. Området boligen ligger i er viktig. Det aller viktigste for området er at det er trygt. Hele 87 prosent mener at det er meget eller svært viktig. Undersøkelsen viser videre at hele 54 prosent mener at det er meget eller svært viktig at Området har en helhetlig arkitektur. Vi kan derfor slå fast at utseende og det ytre er viktig og at folk er opptatt av hvilket estetisk inntrykk nærområdet gir. sol, arkiktektoniske kvaliteter er viktig. Ulike grupper har forksjellige behov som ønskes dekket. Det slår hardere ut på hva enn på hvor. At boligen er ny og moderne er blant de mer overraskende egenskapene som får meget høy score (55 prosent mener dette er meget eller svært viktig). Vi ser dette i sammenheng med at vi som forbrukere i økende grad er vant til å skifte ut og modernisere våre omgivelser. Dette gjelder ikke minst vår bolig hvor vi oftere og oftere skifter ut kjøkken, moderniserer badet og gjøre andre endringer. Etter dette er det kanskje ikke like overraskende at hele 57% mener at en helt nyoppført bolig er et sannsynlig valg som deres neste bolig. 11

12 fortsetter Undersøkelser påviser tre ubalanser i forhold til dagens bolig i forhold til fremtidens: 1. Flere vil bo i sentrum 2. Flere vil bo i leilighet 3. Flere vil ha mindre plass At flere vil ha leilighet og mindre plass enn de har, skyldes at det er en stor andel av boligeierne som i dag bor i store eneboliger og som vil ha leiligheter og mindre plass enn de har i dag. Denne gruppen er så stor at det vil være en betydelig utfordring å tilfredsstille de ønskene som undersøkelsen viser at befolkningen har. For mange vil trolig prisen på ny leilighet bli for høy i forhold til verdien av den boligen de har, til at byttet vil bli realisert. Det skyldes blant annet at tilbudet av eldre eneboliger vil bli veldig stort hvis alle skal få virkeliggjort sine planer. Undersøkelsen tyder på at relativt høye priser i sentrum og egen økonomi vil begrense antallet som faktisk flytter til Bergen sentrum. 12

13 Flytteplaner i Bergen 13

14 89. personer planlegger å flytte innen år. -59 åringene bryter med mønsteret om avtagende flytte hyppighet med alderen Tror du det kan bli aktuelt for deg å flytte fra den boligen du bor i dag i løpet av de kommende årene? N= Vektet og blåst opp i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning Ikke sikker Ikke flytteplaner Flytteplaner -29 år -39 år -49 år -59 år 6-69 år 7-8 år 14

15 89. personer planlegger å flytte innen år. -59 åringene bryter med mønsteret om avtagende flytte hyppighet med alderen Tror du det kan bli aktuelt for deg å flytte fra den boligen du bor i dag i løpet av de kommende årene? N= Vektet i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning % 9 % 8 % 7 % 6 % % % % % % % -29 år -39 år -49 år -59 år 6-69 år 7-8 år Ikke sikker Ikke flytteplaner Flytteplaner 15

16 Bosatte i Bergen sentrum vil flytte i noe høye grad enn de øvrige bydelene. Relativt mange unge uten egne barn er forklaringen Tror du det kan bli aktuelt for deg å flytte fra den boligen du bor i dag i løpet av de kommende årene? N= Vektet i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning Prosent 6 Ikke sikker Nei Ja Bergen sentrum Bergen vest Fana Arna/Åsane Bosted 16

17 Hvor er det mest sannsynlig at du kommer til å flytte: Innad i Bergen kommune eller til en annen kommune? (N=13) Vektet i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning Innad i Bergen Annen kommune Ikke sikker 17

18 Jo yngre man er jo høyere er sannsynligheten for at man flytter ut av Bergen. Men som vi ser relativt mange av de unge er usikre Hvor er det mest sannsynlig at du kommer til å flytte: Innad i Bergen kommune eller til en annen kommune? N=13 Vektet i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning år 6-39 år -49 år år og over Innad i Bergen kommune Til en annen kommune Ikke sikker 18

19 At om lag % planlegger å flytte nærmeste 12 måneder er normalt. 27% er usikre på når de vil flytte Når omtrent kommer du til å flytte? n= Innen 12 måneder 1-2 år 3-5 år 5 år eller mer Ikke sikker 19

20 + er mest usikre og har i mindre grad umiddelbare flytteplaner. Par uten barn har i høyest grad konkrete planer. Når omtrent kommer du til å flytte? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn + uten barn Innen 12 måneder 1-2 år 3-5 år 5 år eller mer Ikke sikker Andel innen hver målgruppe som kommer til å flytte innen...

21 Eie eller leie? 21

22 Leie er noe man gjør på vei opp i boligkarrieren Eier eller leier du din nåværende bolig? n= Enslige uten barn -49 år 6 33 Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn 25 + uten barn 9 9 Eie Andel innen hver målgruppe som eier eller leier Leie 22

23 De som bor i egen bolig i dag, ønsker i overveldende og økende grad å eie sin neste bolig. De som i dag er -19 år vil erstatte de leietakerne som kjøper bolig 9 Eier eller leier du din nåværende bolig? Tror du det er mest sannsynlig at du kommer til å eie eller leie din neste bolig?. N= Nåværende bolig Neste bolig Eie Leie Ikke sikker 23

24 Hvem har flytteplaner? 24

25 Barnefamilier og + dominerer gruppen med flytteplaner i Bergen Prosentvis andel av fire målgrupper etter alder, enslig/barn og barn/ikke barn n=. Vektet i forhold til kjønn og alder i Bergens Befolkning Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn + uten barn 25

26 Bosatte i Bergen Sentrum har i noe høyere grad flytteplaner enn bosatte i øvrige bydeler. Det har sammenheng med at det er høyere andel unge bosatt i sentrum I hvilken bydel bor du? N= Alle Med flyteplaner Bergen sentrum Bergen vest Fana Arna/Åsane Ikke sikker

27 De unge uten barn bor i sentrum, mens øvrige grupper er spredt utover byen I hvilken bydel bor du? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn + uten barn Bergen sentrum Bergen vest Fana Arna/Åsane Andel innen hver målgruppe som bor i respektive bydel 27

28 Halvparten tjener over og halvparten under 6. Hvor stor er husstandens samlede bruttoinntekt? n= kroner kroner kroner 8 + Ikke sikker Vil ikke oppgi 28

29 Enslige uten barn har klart lavest inntekt, mens barnefamiliene har høyest. Unge par uten barn har også relativt høy inntekt. + har lavere inntekt, men trolig høyere formue og egenkapital i egne bolig Hvor stor er husstandens samlede bruttoinntekt? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn - 49 år Enslige eller par med barn + uten barn kroner kroner kroner Ikke sikker Vil ikke oppgi Andel innen hver målgruppe med respektive husholdningsinntekt

30 Hvor mye vil Bergenserne betale?

31 Folk er realistiske og forventer ikke lenger å få noe i Bergen under 1 mill kroner. Hovedtyngden fordeles jevnt fra 1,5 til 3 mill kroner. Over % kan gi mer enn 3 mill kroner Hvis en bolig tilfredsstiller dine ønsker om beliggenhet, standard og kvalitet: Hvor mye kan du maksimalt tenke deg å betale for boligen? n= Under 1 mill 1-1,5 mill. kroner ,5-2 mill kroner 2-2,5 mill kroner 2,5-3 mill kroner mill kroner 6 4 mill kroner eller mer 12 Ikke sikker/vil ikke oppgi 31

32 Barnefamiliene har klart høyest betalingsvilje. Men flertallet i alle grupper (unntatt unge enslige) er villige til å betale 2 mill kroner eller mer 9 Hvis en bolig tilfredsstiller dine ønsker om beliggenhet, standard og kvalitet: Kan du betale 2 MNOK eller mer? Enslige uten barn - 49 år Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn + uten barn 32

33 Hvis en bolig tilfredsstiller dine ønsker om beliggenhet, standard og kvalitet: Hvor mye kan du maksimalt tenke deg å betale for boligen? n= Enslige uten barn -49 år 6 Par uten barn -49 år Under 1 mill ,5 mill. kroner ,5-2 mill kroner 2-2,5 mill kroner 2,5-3 mill kroner mill kroner mill kroner eller mer Ikke sikker/vil ikke oppgi Enslige eller par med barn + uten barn Andel innen hver målgruppe med respektive betalingsvilje 33

34 Hva er avgjørende for boligvalget? 34

35 Fortell meg hvor du bor og jeg kan si deg hvem du er Hvor man bor og hvilken standard det er på boligen får avgjørende vekt når valg skal tas Hvilke av følgende forhold er det mest sannsynlig får avgjørende vekt ved valg av din fremtidige bolig? N= Bydel Standard og fasiliteter Boligtype Solforhold Boligstørrelse Utsikt Ikke sikker 35

36 Hvor i byen man bor har sterkest avgjørende effekt for barnefamiliene Hvilke av følgende forhold er det mest sannsynlig får avgjørende vekt ved valg av din fremtidige bolig? N= 9 8 Enslige uten barn -49 år 7 Par uten barn -49 år 6 Enslige eller par med barn 35 + uten barn Bydel Standard og fasiliteter Andel innen hver målgruppe som tillegger...avgjørende vekt 36

37 Hvor vil Bergenserne flytte? 37

38 Flere ser det som sannsynlig og ønsket å flytte til sentrum, mens færre ser det som sannsynlig og ønsket å flytte til Åsane/Arna Dagens bosted n=, Sannsynlig bosted n=917, Ønsket bosted n= Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane Arna Ikke sikker Dagens bosted Sannsynlig nytt bosted Ønsket nytt bosted 38

39 Fana har mest lojale beboere, mens Bergen Vest har minst lojale beboere. Flere ønsker seg til sentrum og Bergen Vest enn det er som regner det samme som sannsynlig Dagens bosted n=, Sannsynlig fremtidig bosted n=917, Ønsket fremtidig bosted n= Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane/Arna Andel med bosted... som har bydel som sannsynlig eller ønsket Bergen sentrum sannsynlig Bergen sentrum ønsket Bergen Vest sannsynlig Bergen Vest ønsket Fana sannsynlig Fana ønsket Åsane Arna sannsynlig Åsane Arna ønsket 39

40 Egen økonomi og prisnivået er viktigste (over %) hindring for at folk ikke tror de vil flytte dit de aller helst ville Hva vil du si kan være avgjørende for at du ikke kan flytte akkurat dit du skulle ønske? N= Egen økonomi 9 Barna, skole, barnehage 4 Øvrig familie eller venners bosted 6 Reiseveien til arbeid Prisnivået på boligene dit jeg kunne ønske å flytte Får for lite ved salg av egen bolig For mye arbeid med å flytte Alder Sykdom Annet

41 Fana og Bergenhus ligger på topp i ønsket bydel Hvilken bydel kunne du aller helst ønske å flytte til? n= Bergenhus Årstad Fyllingsdalen Laksevåg Fana 23 Ytrebygda 2 Åsane 12 Arna 3 Annet noter 9 7 Ikke sikker En relativt stor gruppe (%) har ikke klart å plassere sitt sannsynlige bosted i en av de 8 bydelene. De har valgt Annet noter. De har imidlertid klart å si om det er vest, sentrum eller sør. Den 4-delte inndelingen er derfor på den måten mer presis 41

42 Fana og sentrum har klart høyest lojalitet blant egne innbyggere. Sentrum er 2. valget i alle bydeler Hvilken bydel kunne du aller helst ønske å flytte til? n= Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane Arna Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane/Arna Ikke sikker Dagens bosted 42

43 Sentrum er vinneren blant alle målgrupper. Sentrum står sterkes blant unge enslige og svakest blant barnefamiliene. Sentrum er mer populært enn Fana blant barnefamiliene Hvilken bydel tror du det er mest sannsynlig at du flytter til? Inndelt etter målgruppe. N= 9 8 Bergen sentrum Bergen vest Fana Arna/Åsane Ikke sikker Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslige eller par med barn Hver målgruppe summeres til prosent + uten barn 43

44 Fana har høyest lojalitet, mens sentrum er klart andre valg i alle bydeler Hvilken bydel tror du det er mest sannsynlig at du flytter til? n= Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane Arna Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane/Arna Ikke sikker Andel innen dagens bosted som ser hver av de fire bydelene som sannsynlig bosted 44

45 Bergen Sjøfront er aktuelt blant mer enn halvparten av de som helst vil bo i Bergenhus. Et godt produkt kan sikkert øke andelen Meget aktuelt ennå mer Kan Bergen Sjøfront være et meget aktuelt, aktuelt eller ikke aktuelt alternativ bosted for deg? N=138 Kun de som aller helst vil bo i Bergenhus Bydel er spurt Meget aktuelt Aktuelt Ikke aktuelt Ikke sikker 45

46 Hva er viktig med bosted og bolig? 46

47 Solforhold og uteplass i tilknytning til egen bolig er svært viktig for nær sagt alle Bergensere i deres valg av ny bolig Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= At boligen har altan/uteplass At boligen har gode solforhold 5,4 5,5 At boligen har gode utsiktsforhold 4,8 Prisnivået på boligen At boligen er relativt ny og moderne At boligen er utformet slik at den også er godt egnet for eldre og bevegelseshemmede At det er en lavenergibolig 4,6 4,5 4,2 4,1 Større bolig 3,2 Å få en mindre bolig 2,

48 Samme rangeringen viser seg når vi ser på andelen som har svart 5 eller 6 på skala fra 1-6 Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Kun de som har svar 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= At boligen har altan/uteplass 92 At boligen har gode solforhold 86 At boligen har gode utsiktsforhold 65 Prisnivået på boligen 59 At boligen er relativt ny og moderne At jeg kan påvirke boligens utforming At boligen er utformet slik at den også er godt egnet for eldre og bevegelseshemmede At det er en lavenergibolig 43 Større bolig 35 Å få en mindre bolig

49 + ønsker seg bolig tilpasset eldre og bevegelseshemmede samt mindre bolig enn de har Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Vi har plukket ut to forhold hvor forskjellene mellom målgruppene er størst Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= 5,3 At boligen er utformet slik at den også er godt egnet for eldre og bevegelseshemmede 3,3 3,3 3,8 + uten barn Enslige eller par med barn 4,1 Par uten barn Å få en mindre bolig 2,2 2,3 Enslige uten barn -49 år 1,

50 Garasje er viktig for Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig, n= At boligen har garasje 4,4 Beplantning i boområdet 4,1 At jeg har tilgang til gode utendørs fellesareal 4,1 Området har en helhetlig arkitektur 3,8 At boligen har hage 3,8 At boligen har heis 3,3 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

51 Områdets arkitektur rykker opp på en klar 2. Plass når vi ser på på andelen som har svart 5 eller 6 på skala fra 1-6 Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Kun de som har svar 5 eller 6 på en skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= At boligen har garasje 56 Området har en helhetlig arkitektur 54 At jeg har tilgang til gode utendørs fellesareal 41 Beplantning i boområdet 41 At boligen har hage 39 At boligen har heis

52 Heis er særlig viktig for +, mens garasje er et mer allment viktig gode. De unge enslige som oftest vil bo i sentrum, setter ikke garasje høyt Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Vi har plukket ut to forhold hvor forskjellene mellom målgruppene er størst Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= At boligen har heis 2,4 2,9 2,9 4,7 + uten barn Enslige eller par med barn 4,8 Par uten barn At boligen har garasje 4, 4,3 Enslige uten barn -49 år 3,

53 Trygge boområder er svært viktig i valg av kommende boområde. Områder med vekt på trygghet for ulike grupper kan bli en fremtidig vinner Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bolig? Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig, n= At området er trygt 5,3 Kort vei til friområde 4,7 Gangavstand til matbutikk 4,2 Reiseveien til arbeid 4,1 Området er tilrettelagt for barn 3,7 At jeg har nær tilgang til sjø 3,4 Gangavstand til et handlesenter 3,1 Nærhet til utelivstilbud 3 Nærhet til den kommende Bergen bybane 2,

54 Tilrettelegging for barn og reisevei til arbeid er naturlig nok viktigst for de som har har barn eller er i arbeid Hvor viktig er følgende forhold for ditt valg av et fremtidig bosted? Vi har plukket ut to forhold hvor forskjellene mellom målgruppene er størst Skala fra 1 til 6, der 1 betyr ikke viktig i det hele tatt og 6 betyr svært viktig. N= 2,7 Området er tilrettelagt for barn 3,7 4,7 + uten barn Reiseveien til arbeidet 3,2 3,4 4,4 4,4 4,7 Enslige eller par med barn Par uten barn Enslige uten barn -49 år

55 Hva slags bolig vil Bergenserne bo i? 55

56 Overraskende høy andel ser en nyoppført bolig som et sannsynlig valg. Normalt er ca 1 av 5 omsatte boliger nye Er helt nyoppført bolig et sannsynlig valg for deg? n= Ja Nei Ikke sikker 56

57 Alle målgrupper ser nyoppført bolig som et sannsynlig valg Er helt nyoppført bolig et sannsynlig valg for deg? n= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn uten barn Ja Nei Ikke sikker Andel innen målgruppene som ser helt ny bolig som et sannsynlig valg 57

58 Halvparten ønsker leilighet, mens bare % bor i leilighet i dag Hvilken type bolig bor du i i dag? Hvilken type bolig er det mest sannsynlig at du kommer til å flytte til? N= Dagens bolig Neste bolig 13 Leilighet Rekkehus Enebolig Annet

59 Flertallet av de unge uten barn bor i dag i leilighet, mens flertallet av + bor i enebolig. Barnefamiliene bor i dag i stor grad i rekkehus Hvilken type bolig bor du i i dag? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn uten barn Leilighet Rekkehus Enebolig Annet

60 + vil ut av eneboligene og inn i leilighet, mens barnefamiliene ser enebolig som det mest sannsynlige. Unge enslige blir i leilighetene, mens unge par uten barn ser for seg familie i rekkehus og enebolig Hvilken type bolig er det mest sannsynlig at du kommer til å flytte til? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn 33 + uten barn Leilighet Rekkehus Enebolig Annet 5 6

61 I sum er det særlig + som er misfornøyd med den boligen de bor i. Missnøye er viktig kilde til endring Hvilken type bolig er det mest sannsynlig at du kommer til å flytte til? N= Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn + uten barn Leilighet i dag Leilighet som neste bolig Andel innen målgruppene som har leilighet i dag og andel som ser leilighet som sannsynlig neste bolig 61

62 To-roms er vinneren! Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? N= Dagens bolig Neste bolig soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom 1 Ikke sikker 62

63 + og barnefamiliene har store boliger, de unge enslige har små boliger og unge par uten barn er midt i mellom Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? N= 1 soverom soverom 7 3 soverom eller flere soverom Ikke sikker 6 Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn + uten barn 16 63

64 + ser 2 soverom som sannsynlig, mens barnefamiliene ser 4 soverom som sannsynlig. Unge enslige uten barn ser 2 soverom som sannsynlig. Det skyldes kanskje at de regner med å finne en partner å stifte familie? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? N= soverom soverom soverom Enslige uten barn -49 år Par uten barn -49 år Enslig eller par med barn + uten barn Andel som som ser 1-4 rom som sannsynlig innen hver målgruppe eller flere soverom Ikke sikker 64

65 De unge enslige i dag ønsker seg bort fra ett soverom og over til to. Det betyr ikke at det ikke vil være marked for ett soverom. Vi har ikke spurt de som blir år + i fremtiden Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? Enslige -49 år uten barn. N= Dagens bolig Neste bolig soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom Ikke sikker 65

66 Unge par uten barn er i gjennomsnitt fornøyd med boligstørrelsen. Nye par ønsker seg bort fra 1 soverom Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? Par -49 år uten barn. N= Dagens bolig Neste bolig soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom Ikke sikker 66

67 Barnefamiliene er i gjennomsnitt fornøyd med antall rom. De som i dag er i gruppen ønsker seg i noen grad flere store boliger Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? Enslige eller par med barn. N= Dagens bolig Neste bolig soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom 1 Ikke sikker 67

68 + vil ha 2 soverom Hvor mange soverom er det i boligen din i dag? Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? + uten barn. N= Dagens bolig Neste bolig soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom Ikke sikker 68

69 De som flytter til Sentrum forstår i høy grad at de da bytter beliggenhet med plass. I de øvrige bydelene regner mange med å kjøpe bolig med 4 soverom eller mer Hvor mange soverom er det sannsynlig at det er i din neste bolig? Hvilken bydel tror du det er mest sannsynlig at du flytter til? N= Bergen sentrum Bergen Vest Fana Åsane/Arna Ikke sikker Andel på sannsynlig bosted som ser 1, 2,.. soverom som sannsynlig 1 soverom 2 soverom 3 soverom 4 eller flere soverom Ikke sikker 69

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune

Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen. Bergen omnibus desember 2012 Bergen Kommune Undersøkelse om idretts- og kulturtilbudet i Bergen Bergen omnibus 17. 19. desember 2012 Bergen Kommune FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge bergensernes kjennskap

Detaljer

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Juni 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 12.06.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 21.03.2017 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 20.09.2016 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

BoligMeteret. November Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler BoligMeteret November 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 26.11.2017 Introduksjon Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler Boligmeteret Porsgrunn mars 2017 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 01.03.2017 Faktorer i boligmarkedet Befolkningen og befolkningsprognosene Husholdningene og husholdningssammensetningen

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn:

Innbyggerundersøkelse. i forbindelse med kommunereformen Fet kommune. Innbyggerundersøkelse. TNS Jwn: i forbindelse med kommunereformen Fet kommune 1 Hovedfunn 4 2 Metode 12 Contents 3 Utvalg 15 4 Handels- og atferdsmønstre 17 5 Kommunegrenser 42 2 Undersøkelsens innhold «I hvilken grad forholder innbyggerne

Detaljer

Universell utforming er et gode for alle, men oppleves viktigst for de som har problemer med utformingen av bygninger og uterom

Universell utforming er et gode for alle, men oppleves viktigst for de som har problemer med utformingen av bygninger og uterom Universell utforming er et gode for alle, men oppleves viktigst for de som har problemer med utformingen av bygninger og uterom Befolkningsundersøkelse om kjennskap, holdninger og assosiasjoner til Universell

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Hjemmeboende eldres matvaner

Hjemmeboende eldres matvaner Hjemmeboende eldres matvaner Glåmdalsregionen, Hedmark For: Hedmark fylkeskommune Ingrid Hågård Bakke, Ipsos MMI Desember 2014 Prosjektinformasjon (I) Folkehelseteamet ved strategisk stab i Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere

Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd. Undersøkelse blant barnehagestyrere Konsekvenser av overgangen til rammetilskudd Undersøkelse blant barnehagestyrere 14. 23. mai 2012 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 14. 23. mai 2012 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer