NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE"

Transkript

1 november, Bergen NASJONAL KUNST- OG KULTURFAGLEG KONFERANSE BIBLIOTEK FRILUFTSLIV KUNST DESIGN KULTURPOLITIKK IDRETT ARENAER ARKITEKTUR FILM MUSIKK FORSKNING KULTURMINNEVERN UTDANNING MUSEUM FORMIDLING FRITID Den 37. fylkeskulturkonferansen

2 Om SamSpelkonferansen 2012 Kunstutdanninga og kulturpolitikken står føre store utfordringar, dei humanistiske faga står i fare for å verte marginaliserte og Noreg får kritikk for ikkje å ta kultur på alvor. Men kunst og kultur er ein føresetnad for utvikling av eit levande og mangfaldig samfunn. Difor inviterer me til konferanse for å diskutera formidling og arenaer, og kunstens og kulturens vilkår i utdanning og fritid, i eit lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. På konferansen gir både Kulturskolen, Den Kulturelle Skolesekken, idrettsorganisasjonar og profesjonelle utøvarar smakebitar på ulike kunst- og kulturuttrykk. Nasjonale politikarar, forskarar, ungdommar og andre kapasitetar vil diskutera kunstpolitikk og kulturens rolle og vilkår. Nina Malterud held innlegg om kunst som forskingsmetode, Anne Bamford har tatt temperaturen på tilstanden på kunst i utdanninga og Heidi Kvernevik vil snakka om då Vardø gjekk kunstbananas under Komafestivalen. Frode Grytten tek oss med til Haruki Murakamis forunderlege verd. Vi mjukar opp med samhandlingsreform og lavterskel kvardagstrim med Yngvar Andersen. Øyvind Olsholt spør om filosofiens aukande popularitet er til skade for kritisk tenking, Ivan Sandrea undrast frå økonomen sitt perspektiv, om nordmenn er pengerike men kulturfattige, Per Gunnar Eeg-Tverbakk diskuterer intervenering i offentlige rom og Happy Gorilla Dance Company vil vise oss exit strategiar - om det trengst. Om SamSpel Hordaland Tverrsektorielt samarbeidsprosjekt om utvikling av estetikk, kunst- og kultur i utdanning, opplæring og forsking i Hordaland. Målsetting: Å styrka kvaliteten i formidlinga og barn og unge si deltaking og oppleving av kunst og kultur både i skulesituasjonen og i fritida, som grunnlag for glede, engasjement og utvikling. Målsettinga føreset samspel mellom dei ulike aktørane innanfor kunst- og kulturfeltet i Hordaland, noko som vil styrke samarbeidet og kan opna for auka ressursar til feltet. Prosjektet er tufta på ein visjon om at Hordaland skal vera ein region der estetikk, kreativitet, kunst og kultur pregar opplæring og utdanning på ulike nivå og i ulike samanhengar. Prosjektet skal etablera samhandlingsarenaer mellom skule og kunst- og kulturfeltet som stimulerer ei slik utvikling. Siktemålet er å utvikla, gjennomføra og samordna dynamiske og nyskapande prosjekt innanfor dette feltet på ein måte som fargar utdanning og opplæring både i Hordaland og utover Hordaland til resten av Vestlandet. Prosjektet er både eit nytt rammeverk for utvikling av prosjektsøknader til nasjonale og internasjonale støtte- og finansieringssystem og eit samarbeidsforum for etablering av slike prosjekt gjennom prioriteringar av eigne ressursar. Bakgrunn Mykje tyder på at vi er i ferd med å få eit skuleverk og utdanningssystem som i større grad enn før marginaliserer kulturelle, kreative og estetiske læreprosessar og læringsstrategiar. Det kulturelle, estetiske, kunstnarlege og kreative ser ikkje lenger ut til å vera ein sjølvsagt del av det allmenne skuleverket for alle barn og unge i same grad som før, og blomstrar i staden på mange arenaer for dei få og utvalde utanfor skulen. Ei slik utvikling kan bety eit linjeskift for opplæring og utdanning her til lands. Kva betyr denne utviklinga for utdanningsregionen Hordaland? Korleis kan ein snu denne utviklinga? Denne observasjonen og desse spørsmåla er utgangspunktet for prosjektet SAMSPEL Hordaland Prosjektet er initiert som eit tverrsektorielt samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Norsk kulturskoleråd. Denne gruppa av institusjonar på ulike forvaltningsnivå meiner svaret på dei spørsmåla som er stilte ovanfor, må liggja i eit sterkt fokus på danning av samarbeidsarenaer på tvers. Slike arenaer kan stimulera og utløysa gode prosjekt, utvikla gode samarbeidsrelasjonar og gi ny giv for estetikk, kunst- og kultur i utdanning og opplæring på Vestlandet. KUNSTLØFTET Kunstløftet er eit utviklingsprosjekt for perioden Prosjektet vert finansiert med åtte millionar kroner årleg over Norsk kulturfond. Målet er interessante og relevante kunstprosjekt for barn, ungdommar og unge vaksne (18-26 år) i alle kunstformer. Målgruppa er kunstnarar, kunstformidlarar, kuratorar, produsentar og arrangørar.

3 PROGRAM ONS- DAG 21. nov TERMINUS HALL terminus bull 09:00 Human registrering 10:00 Drømmebyen Inspirator: Frode Bjorøy 10:15 VELKOMMEN TIL BERgen og perspektiv på samspel Bergen off. bibliotek auditoriet TERMINUS Forskjønnelsen torsdag 22. nov TERMINUS HALL 08:30-09:00 Registrering 09:00-09:15 SAMSPEL GLOBALT Inspirator: Umoja ensemble 09:15-09:35 DAGEN I DAG Inspirator: Ole-Gunnar Søgnen og Kari Birkeland 09:40-10:10 COSY ARTS - KUNST I ANNLEISLANDET Inspirator: Anne Bamford 10:20-10:35 SKOLERIK Inspirator: Kari Mjaaland Heggstad 10:25 MEG og murakami Inspirator: Frode Grytten 10:40-11:10 IDEOLOGI OG SAMFUNN Inspirator: Hilde Magnusson 11:25-12:25 PERSPEKTIV Inspiratorer: Trond Welstad, Magne Espeland, Hilde Magnusson, Stian Instebø, Tellef S. Raabe, Hilde Kristin Brunsvik 11:30 Dypdykk i Inspirator: Nina Malterud Dypdykk ii Inspirator: Årets vinnar av Holbergprisen Malene Bue MEtamorfose; frå bokstav til teikn Inspirator: Anne Mangen BILETVIS Inspirator: Anne-Stefi Teigland Fargeperspektiv i Inspirator: Sissel Saue og Irene Kinunda Fargeperspektiv ii Inspirator: Hilde Marie Pedersen 12:25-12:40 ÅRETS KULTURKOMMUNE HORDALAND Inspiratorer: Anne-Beth Njærheim, Solveig Hess 12:40-13:30 Mat for magen Stad: Brasseriet og Forskjønnelsen / Ambrosia 13:30-14:05 "EXIT STRATEGIES" Inspirator: Happy Gorilla Dance Company 14:10-14:25 REPRODUSERANDE FORNYING Inspirator: Kjellbjørg Lunde 12:45 mat for magen. Stad: Brasseriet og Forskjønnelsen / Ambrosia 13:45 a tribute to datarock Inspirator: Fredrik Sarroea, Datarock - Ruth Nonseid og ungdommar frå Bergen kulturskoles Ungdomskor 14:25 VIsjonskraft Inspirator: Heidi Kvernevik og Kristin Risan Ungt lerret Inspirator: Ungdom og Irmelin Nordahl 14:30-15:10 CULTURE v. s. MONEY Inspirator: Ivan Sandrea 15:25-15:55 TORN I AUGET Inspirator: Øyvind Olsholt 16:15-16:45 FRAMTIDAS PUBLIKUM Inspirator: Harm Christian Tolden 16:40-17:00 DAGENS LEKSE Inspirator: Kari Birkeland og Ronny Skaar 19:30 Middag på Terminus eller der du vil med Bergenske kulturaktiviteter * 15:40 HJERNESPORT I Inspirator: Taro Vestøl Cooper HJERNESPORT II Inspirator: Geir Olve Skeie 16:40 MUSIKK GJER NOKO MED BARN Inspirator: Turid Birkeland Å HALDA BALANSEN Inspirator: Bjørn Arve Lunde, Astrid Elin Lønning, Mette Solemdal, Mirte Bogaert 20:00 Festmiddag. Bergen kulturskoles ungdomsstorband setter tonen fra ONSDAG 21. nov Grieghallen Klokkeklang 10:00-10:15 Opning på Hotel Terminus GLOBAL MUSIC COMMUNITY Inspirator: Gisle Johnsen FRÅ SILJUSTØL TIL UGLESTØL Inspirator: Jane Eilertsen og Monica Kristiansen * 16:30 Praktisk økt med Yngve Andersen i TIF Viking sine lokaler med fokus på lavterskel kvardagsaktivitetar. Åpen for alle. Onsdag - idrett og friluftsliv OPPLEVELSESTRØKK I Inspirator: Vera Micaelsen OPPLEVELSESTRØKK II Inspirator: Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen 10:30 vi flyttar oss nokre hundre meter til Grieghallen, møterom Klokkeklang 10:40 Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv kva er resultata? 10:55 Ny idrettsmelding: Den norske idrettsmodellen 11:25 Folkehelse ei lov og reform utan samhandling? 12:45 LUNSj 13:35 Uro med Guro og Yoga med Jens 13:40 Anlegg/arena: Kven byggjer vi anlegg/arena for og kven skal få bruke dei? 14:25 Frivillig og verdifull! 15:00 PAUSE 15:10 Kampen om areala, tida og lysten i :30 Berre gjer da! 16:00 kifte til treningstøy og gåtur til TIF VIKING 17:00 Praktisk økt med Yngve Andersen 18:00 TIf viking fortel om si utvikling FREDAG 23. nov TERMINUS HALL 08:00-09:00 Registrering og kaffe/te for nye deltakarar 09:00-09:05 ESC ungdomskompani 09:05-09:15 ENTREPRENØR OG AKTØR Inspirator: Inger Anne Westby 09:25-09:45 SAMTIDIG MED TIDEN Inspirator: Anders Beyer 09:50-10:15 SYNLEGGJER DET USYNLEGE!! Inspirator: Siri Slettvåg, Hildegunn Bjørgen 10:15-10:40 Forflytning > Vilvite permanenten/ KUNSTLAB 10:40-12:10 HJERNE MED OG UTAN MUSIKK Inspirator: Formidlarar frå VilVite og Dr. Simon Gilbertson FORBLØFFA OG FORSTYRRA Inspirator: Elin Flannum, Britt Åslaug Birkeland 11:45 FORBLØFFA OG FORSTYRRA II Inspirator: Line Daatland 12:10 Retur Terminus 12:30-12:55 MATERIALETS POTENSIAL Inspirator: Ane S. Dahl 13:00-13:25 INTERVENERINGENS KUNST Inspirator: Per Gunnar Eeg-Tverbakk 13:35-14:05 UNDRING I ENDRING Inspirator: Veronica Thorseth 14:15-14:45 NÅR KUNSTNAREN GÅR Inspirator: Eddie Andresen 14:45-15:00 OPPSUMMERING OG VEL HEIM! WRAP arts centre FØRSTEHJELP Inspirator: Leo Preston, Veronica Thorseth FYSAKHALLEN FRI FLYT Inspirator: Eirik Olsen, Gareth Whittaker Sekretariat: Hordaland fylkeskommune kulturavd. v/ Dagny Ygre Herland (tlf ) Sekretariat: Irene Fredheim Kronen (tlf ) Program/koordinator: Kristin Geiring Kurator/koordinator: Karin Sunderø 20:00 Festmiddag. Bergen kulturskoles ungdomsstorband setter tonen fra 19.30

4 Drømmebyen Inspirator: Den Nasjonale Scene, Drømmebyen ved skodespelar Frode Bjorøy Kort om: Kven er Bergen? Brunkremsbitch eller misfit? Emokid, gangsterkid, eller berre ein heilt vanleg fløtepus? Bli med på ein roadtrip inn i hovudet til ungdomar for å sjå kva som rører seg i bakgater og smug. ONSDAG Drømmebyen er basert på tekstbidrag frå 100 ungdommar i Bergen og omegn og utvikla i samarbeid med ensemblet. VELKOMMEN TIL BERGEN OG PERSPEKTIV PÅ SAMSPEL Inspirator:Anna-Elisa Tryti, Anne Beth Njærheim ogtor Woldseth Fylkeskultursjef Anna-Elisa Tryti tek imot politisk leiing frå Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune: varaordførar i Bergen Tor Woldseth og fylkespolitikar i Hordaland, leiar for kultur- og ressursutvalet, Anne- Beth Njærheim MEG OG MURAKAMI Inspirator: Frode Grytten, forfattar og journalist Kort om: Kva er det med Haruki Murakami? Den japanske forfattaren er blitt eit internasjonalt fenomen. Utruleg populær, sjølv om hans bøker er merkelege, samansette og sjangerforvirrande. Frode Grytten gir deg eit lite glimt inn i forfattarskapet og Murakami sin verd. Litterær performance. Program onsdag METAMORFOSE; frå bokstav til teikn Inspirator: Anne Mangen, leseforskar og for tida postdoktor ved Avdeling for Arkiv-, Bibliotek- og Informasjonsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus Kort om: Bokstavar bur på papir, teikn lever på skjerm. Opplever me teksten ulikt når han flyttar seg frå papir til digitalt tilvære? I dette foredraget vil Mangen snakke om kva som er så spesielt, og viktig med å lesa litteratur, og korleis og kvifor det ikke nødvendigvis er det samme om vi les ein litterær tekst i trykt bok eller på ein ipad. Mangen har sett på korleis digital teknologi kan skapa og formidla den same kjensla av innleving som kjenneteiknar lesing av fortellingar, som i langt mindre grad er skapt og understøtta av teknologiske reidskapar og plattformar, men snarere krever mediegjennomsiktighet : Vi ønskjer ikkje å legga merke til boka, bokstavane etc. når vi les ei spenande fortelling. 7

5 ONSDAG BILETVIS Inspirator: Anne-Stefi Teigland, litteraturformidler for barn og unge ved Bergen off. Bibliotek Kort om: Biletboka og den grafiske romanen er på veg frå barnerom til ungdomsskule. Anne-Stefi Teigland er litteraturvitar med barne- og ungdomslitteratur som spesialfelt. Ho har arbeidd som kritikar, forelesar, formidlar og forlagsredaktør, skreve fleire artiklar på fagområdet og har ni års erfaring som medlem/leiar av KKD-juryen. Ho arbeider for tida som litteraturformidlar ved Bergen Offentlige Bibliotek. FARGEPERSPEKTIV I Inspirator: Sissel Saue og Irene Kinunda Kort om: Kunst som inkludering. Presentasjon av metoden til det fleirkulturelle, kunstnariske prosjektet Fargespill, der born og unge frå over 25 forskjellige land medverkar på scenen. Fargespill er ei overtyding om at menneske kan møtes som likeverdege, sjølv om me kjem frå svært forskjellige kulturar. Fargespill er noko så sjeldan som ein varm, varm velkomst Fargespill er et multikulturelt kunstprosjekt der barn og ungdom fra hele verden, inkludert Norge, medvirker. De fleste av barna og ungdommene er kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er disse unge, lovende aktørene som er grunnstammen i Fargespill. I tillegg til at det konsekvent brukes norsk internt i Fargespill for å bidra til bedre norskforståelse, har norsk folkemusikk og norske folketoner en sentral rolle i forestillingene. Materialet vi bruker har universelle kvaliteter og alle land og kulturer har varianter av det. Vuggesanger, en sang om dyrene, en telle-regle, en klappelek er allment, og veldig ofte er en norsk folketone gjenkjennbar for barna uansett hvor de kommer fra. Den norske folkemusikken trigger gjerne noe kjent, en følelse, et minne, en sang de har glemt midt oppi alt det fremmede og vanskelige. Forestillingene bygges opp av sanger og danser fargespillerne har med seg fra sine respektive land. Disse musikalske perlene blandes med våre egne norske musikktradisjoner og urban ungdomskultur. Videre er det viktig å ta utgangspunkt i lek eller noe annet som alle deler, f.eks. hiphop, breakdance og beatboxing, som også er universelt på et vis. Ungdomskulturen er global og verden er blitt så liten; man beatboxer alle steder, fra Valdres til jungelen i Mali. Men alt står innenfor en ramme som ellers er konsentrert om folkemusikk. DYPDYKK I Inspirator: Nina Malterud, Kunst og designhøgskolen i Bergen, Program for kunstnarisk utviklingsarbeid Nina Malterud, kunstnar, tidlegare professor i keramikk ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, snakkar om korleis kunst kan flytte grensene for fagleg erkjenning, bidra med andre inngangar til ny innsikt og utvide rammene for utviklingsarbeid og forskning. Ho har brei erfaring frå kunstnarisk utviklingsarbeid, kunst som forskingsmetode og KHiB og det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. DYPDYKK II Inspirator: Malene Bue, Barbara Wendelbo Årets vinnar av Holbergprisen i skulen, Malene Bue frå Vennesla vidaregåande skule, skrev forskningsrapporten «Min familie under den industrielle revolusjon». Brev er kilder for forskningsrapporten. Barbara Wendelbo informerer om Holbergprsien og korleis humanistiske fag vert formidla inn i skulen, og åpner for at forskerane kan koma inn i skulane. Ho gjer og dømer på strålande forskingsarbeid gjort av ungdom. Holbergprisen i skulen, ein nasjonal forskingskonkurranse blant elevar i vidaregåande skule. Holbergprisen i skulen er oppretta for å sette søkelys på forsking innan samfunnsfag, humaniora, juss og teologi A TRIBUTE TO DATAROCK Inspirator: Fredrik Sarroea, Datarock - Ruth Nonseid og ungdommar frå Bergen kulturskoles Ungdomskor. Kort om: Fredrik Sarroea og Ruth Nonseid gir ein presentasjon av korleis musikk frå gruppa Datarock ga inspirasjon til A cappella kor. Med lytting, improvisasjon og leik utviklar arrangementa seg i samarbeid med sangarane i ungdomskoret. Datarock har gjort meir enn 800 konsertar i 33 land over fire kontinent. I Amerika har dei turnert 17 gonger, spela på over 100 klubbar og festivalar. Datarock har stadig konsertar på festivalar og arrangement for barn og unge og tracksa deira har vore nytta av fleire Nord Amerikanske selskap for produkt og reklame. Discografi: Demo/Greatest Hits (2002) Computer Camp Love (2003) Datarock Datarock (2005) See What I Care (2007) Red (2009) Catcher In the Rye (2010) California (2011) ONSDAG FARGEPERSPEKTIV II Inspirator: Hilde Marie Pedersen, formidlingsleiar ved Bergen kunsthall Kort om: Kunsten å formidle kunst. Bergen kunsthall satsar offensivt og aukar stadig publikumstalet, men korleis møtest samtidskunsten, barn og unge? Kunstpedagogikk som en viktig føresetnad for god formidling og et godt grunnlag for nærhet til kunst som størrelse i livet. Bergen kulturskoles ungdomskor, BKU, er eit kor for ungdommar i alderen år. Koret er del av Rytmisk Talentprogram ved Bergen kulturskole. Ungdommane vert tatt opp ved prøvesang. Dei som går her, har genuin interesse for ensemblesang. Koret har dei siste åra markert seg i ulike samarbeid med profesjonelle aktørar: BIT 20 Askepott september 2009, Fabellandet Ung Symfoni høst 2011, festspilloppsettingen R arier for en kjole vår 2011, NOPA jubileum med FMK hausten Ensemblet vart særs inspirert på samarbeidskonsertar med Datarock: Bajazz og Landmark i 2011, Kvarteret i Våren 2012 fekk BKU stønad frå 8 Norsk kulturråd til et samarbeid med vokalist Fredrik 9 Sarroea for å utvikle Datarocks musikk til a cappellaarrangement for kor.

6 ONSDAG VISJONSKRAFT Inspirator: Prosjektleiar for Barentsevent, Heidi Kvernevik og Kristin Risan, leiar av Nordnorsk kunstsenter Kort om: Komafestivalen i Vardø; Når eit samfunn går fullstendig kunstbananas. Internasjonalisering, integrering, involvering og langsiktige perspektiv for kunst og samfunn. Lengst nord i Norge ligg kystbyen Vardø. Dei siste 20 åra har byen hatt massiv fråflytting, folketalet er redusert frå 4000 til I løpet av sommarmånadene 2012 var ei gruppe internasjonalt anerkjente kunstnarar på besøk i byen for å lage veggmalerier i eit håp om å pusta litt liv i dei forlatte bygningane. Ideen til arrangementet kom frå street art-kunstnaren Pøbel, som òg er kurator for festivalen Komafest. HJERNESPORT II Inspirator: Geir Olve Skeie, overlege ved nevrologisk avdeling HUS, professor ved Institutt for musikk, GAM- UT, Griegakademiet, 1.amanuensis i logopedi, Instituutt for biologisk og medisinsk psykologi, UIB (og litt pianist) Kort om: Hjernen som slagmark eller leikeplass for kunsten? Skaper kunstpåverknad ein kreativ hjerne, eller er det den kreative hjernen som skaper kunsten? Kan kunst gje oss hjernemusklar, eller er kunst berre eit resultat av ei «feilkopling» i systemet hos galne geni? ONSDAG UNGT LERRET Inspirator: Ungdom og Irmelin Nordahl, dagleg leiar Vestnorsk filmsenter Møt de unge stemmene - hør deres historie. Levande bilete, levande historier. Dokumentarfilm som sjanger er ukjent for dei fleste born, men engasjerer når dei finn ut korleis dei kan fortelle historier med bilete og lyd. I eksempla får vi sjå ungdom i møte med sitt eige liv. Dette er filmprosjekt med og for ungdom. OPPLEVELSESTRØKK I I mars 2013 kjem forskningsrapporten til Uni Rokkansenteret om Den kulturelle skolesekken (DKS). Kva finn dei og korleis skal DKS - systemet forhalde seg til det? Korleis kan vi utvikle DKS til ein enda bedre ordning? Korleis kan vi ta i mot kritiske røster og innspel på best mogleg vis? Kva er urørleg i DKS og kva kan vi faktisk gjera noke med? Semaforfilm ved Gunnbjørg Hage og Linda Hellevik produserer dokumentarfilm for og med born og unge. Fire år med turne i DKS Hordaland. Bakgrunn: Dokumentarfilm fra Volda, sosialantropologi, UIB. Kulturformidling: Vår erfaring med DKS. Dette og andre spørsmål vil den nye faglege leiaren i Den kulturelle skolesekken, Vera Micaelsen, drøfte og diskutere. Tilstades på UNGT LERRET vil du få møte: Christ Mena (9 år), einsleg mindreårig flyktning frå Burma fortel om sitt nye liv i Norge, med filmklipp frå Aleinebarna Thomas (15 år) lar oss få kikka inn i konfirmasjonstida, med filmklipp frå Fjortis og spirituell Ali (15 år) fortel om buekorpsdraumen sin, med filmklipp fra Drømmer Magne Sleire, Corax film. Har produsert over 25 dokumentarfilmar med fokus på menneske og natur. Maren (22) deler si historie om to års erfaring med gateborn i Bucuresti, med filmklipp fra Gatejenta Regissør Yvonne Thomassen introduserer kortdokumentaren. Emma (7 år) uttrykker kva kjærleik er, med filmklipp fra Lille store hjertet OPPLEVELSESTRØKK II Inspirator: forskar/professor Jan-Kåre Breivik, Uni- Rokkansenteret/HiB og førsteamanuensis Catharina Christophersen,HiB, Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon. Eit gløtt inn i ei forskingsrapport før ho kjem mars 2013: På oppdrag frå Kulturdepartementet har Uni- Rokkansenteret og HiB gjennomført et treårig tverrfaglig forskingsprosjekt om Den kulturelle skolesekken. Forskerne vil gi et lite innblikk, løfte fram og diskutere spørsmål som gjelder kunst- og kulturformidling for barn i skjeringspunktet mellom utdannings- og kultursektor. HJERNESPORT I Inspirator: Taro Vestøl Cooper, tidlegare norgesmeister og skandinavisk meister i kamppoesi og skodespelar Kort om: Ta meg på ordet! Kva får du om du kombinerer ein aktiv hjerne med ei tunge i storform og eit hjarte som bankar for ord? Svaret er poesislam, ei miks av opplesing, rapping, teater og konsert

7 ONSDAG GLOBAL MUSIC COMMUNITY Inspirator: Gisle Johnsen Vi er no meir enn 7 milliardar mennesker på kloden vår. Trass kulturelle skilnader har vi eitt felles språk: MUSIKK Etter kvert som den nettbaserte læringsressursen Music Delta vert tatt i bruk av skuler i fleire land, vert lærarar og elevar oppfordra til å sjå ut over klasserommet og nytte det delings- og kommunikasjonspotensialet som Music Delta har. Internett er Music Deltas verden og alle elevar, uavhengig av nasjonalitet, har tilgang til produksjonsverktøy og ein felles database med musikklipp. Music Delta gjer at alle elever kan produsere musikk og dele den med andre. Kunne du tenke deg å la dine elevar produsere musikk, dele og kommunisere med elevar frå eit eller fleire av desse landa: USA, Canada, UK, Danmark, Tyskland, Østerrike, Sveits, Sør Afrika, Namibia, Zambia, Brasil, ElSistema i Venezuela, Sør Korea, Israel, Palestina, Australia, New Zealand, Singapore og Hong Kong? Dette er mogleg gjennom Global Music Community! MUSIKK GJER NOKO MED BARN Inspirator: Rikskonsertane v/ direktør Turid Birkeland På sitt beste gjer kunstopplevinga ein skilnad. Om Rikskonsertene sitt nye oppdrag og tydinga av å sikre kvalitet. Om barn og unge som vårt viktigaste publikum. Å HALDA BALANSEN Inspirator: Bjørn Arve Lunde, byggingsvernkonsulent - Astrid Elin Lønning, undervisningsleiar - Mette Solemdahl, museumspedagog - Mirte Bogart, dansar frå Sunnhordland museum Dokumentasjon av eit galehus, i grenselandet mellom pedagogikk og kunst. Dansar og to skodespelarar visualiserar livet på sjukehuset, psykisk sjukdom hos ei ung jente og andre pasientskjebnar. Ein av dei er Olav H. Hauge. ONSDAG FRÅ SILJUSTØL TIL UGLESTØL Inspirator: Jane Eilertsen, dagleg leiar og Monica Kristiansen, pedagogisk leiar, Akrobaten barnehage Kulturhistorisk dokumentasjonsprosjekt av Valen sjukehus. Samarbeid mellom Fylkesarkivet, Sunnhordland museum, Helse Fonna og Valenstiftinga. Framsyninga er retta mot ungdom. Kort om: Kunst med og av barnehagebarn, kva det gjer og korleis dagen vert med og utan. Akrobaten barnehage har deltatt i prosjektet Den kulturelle bæremeisen i Bergen. Kunstformidling for barn I barnehage. Praktiske eksempler fra vårt arbeid med kunst og kultur i Akrobaten Barnehage. Eksemplene er hentet fra vårt prosjekt Fra Siljustøl til Uglestøl - som vi vant den Nasjonale Barnehageprisen for i VI BERRE GJER DA! Inspirator: Yngvar Andersen Fokus på lavterskel kvardagsaktivitetar. - Korleis motivere dei inaktive til ein aktiv kvar dag? med Yngvar Andersen TIF Viking fortel om si utvikling dei 15 siste åra med fokus på folkehelserelaterte tiltak, forholdet mellom profisjonalisering og auka frivilligheit, og nye aktivitetar i tradisjonsrikt hus. Omvisning

8 SAMSPEL GLOBALT Inspirator: Umoja ensemble Kultur på tvers med Umoja ensemble Norway deltakarar frå Hordaland 2012 direkte heim frå Maputo. Utvalde kulturinstitusjonar og talentfulle, unge artistar frå åtte land arbeider saman om eit internasjonalt musikkprogram for freds- og samfunnsutvikling. Norsk kulturskoleråd, fylkeslaget i Hordaland og Bergen kulturskole er blant samarbeidspartane. TORSDAG DAGEN I DAG Inspirator: rektor på Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen og moderator Kari Birkeland Rektor på Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen ønsker velkommen og presenterer visjonen og bakgrunnen for SamSpel-konferansen. Moderator Kari Birkeland presenterer ungdomsdebattantar frå ulike student- og elevorganisasjonar, innleiarar og leier publikum gjennom friske innspel og diskusjonar. COSY ARTS - KUNST I ANNLEISLANDET Inspirator: Anne Bamford, leiar av Engine room, australsk lærar, kunstnar og forskar. Professor ved University of Arts i London Professor Anne Bamford står bak The WOW-factor, ein UNESCO-rapport og bok som kartlegg kor vikteg kunst og kultur er for læringseffekten i skulen. På oppdrag for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa i Noreg, la ho i april 2012 fram rapporten Arts and Cultural education in Norway, kor ho kritiserer kulturlandet Norge for manglande talentutvikling og lite konsistent kunstsatsing. Program - Norge har eit rykte på seg internasjonalt for å satsa sterkt på kunst og kultur for born, men iblant lurer eg på om de har for mykje olje i dette landet til at de tar kreativitet og talentutvikling på alvor, uttaler Anne Bamford. Internasjonale juridiske rammer vektlegg betydninga av kunst og kultur i utviklinga av barn og unge, men i praksis får barn ofte ikke det tilbodet dei bør ha. Korleis påverkar mangelfull opplæring i kunst og kultur eit barn? I foredraget formidlar Bamford den viktigaste verdien av kunst- og kulturtilbod til barn, på bakgrunn av hennar ferske undersøking. TORSDAG 15

9 SKOLERIK Inspirator: Kari Mjaaland Heggstad, førsteamanuensis HiB TORSDAG DICE eit europisk forskingsprosjekt med resultat som stør drama i skulen - kva så? Får dette konsekvensar? Kva skal til for at den norske skulepolitikken tar inn over seg at læring og danning skjer gjennom eit mangfald av prosessar - og at eit fag som drama kan bidra med viktige aktive læreprosessar i eit stadig meir multikulturelt samfunn i sterk endring. Kari Mjaaland Heggstad, førsteamanuensis HiB var leiar av den norske delen av DICE-forskinga ( ). EXIT STRATEGIES Inspirator: Happy Gorilla Dance Company Finansdansen er gyngande schizofren og rytmene asymmetriske, frå ekstatisk eufori til bunnlaus desperasjon. Tilhengarane av ideen Plutonomien peikar på dei rike og satsar på at produksjonen av luksusvarer skal halde hjula i gang, sjølv om det knirkar hørbart i maskineriet. Det trengs åpenbart smurning. Happy Gorilla Dance Company tar business på alvor og startar fra boten - ein stad må ein jo starta. TORSDAG IDEOLOGI OG SAMFUNN Inspirator: Hilde Magnusson, stortingsrepresentant for AP og medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen Stortingsrepresentant Hilde Magnusson (AP) har som medlem av den raudgrøne regjeringa vore med og innført Kulturløftet. Satsinga er i perioden gjennomført i samsvar med Soria Moria-erklæringa, og målet om at kulturbudsjettet skal utgjera ein prosent av statsbudsjettet er snart nådd. Siste forslag til kultursatsing er innføring av ein kulturskuletime i skole / SFO. Kva har Kulturløftet hatt å seie for norsk kulturliv fram til nå? Har satsinga innfridd forventningane, og kva kulturpolitiske satsingsfelt ser ein framover? PERSPEKTIV Inspiratorer: Trond Welstad, Magne Espeland, Hilde Magnusson, Stian Instebø, Tellef S. Raabe, Hilde Kristin Brunsvik Happy Gorilla Power Nap Shop er eit sjølvstendeg forretningskonsept som sel søvn og søvnoppleveingar til alle som har bruk for kjapp innsoving midt på dagen. Forretningsideen er tufta på grundeg dokumentasjon kring viktigheita av effektiv avslapping frå stresset som pregar kvardagen - 15 minutt på puta kan gjere underverk! Kom og kjøp! I samanheng med sin Power Nap Shop held Happy Gorilla Dance Company eit performativt foredrag basert på andre del av forestillinga exit strategies. Happy Gorilla Dance Company er eit tverrkunstnerisk live-art-prosjekt med mellom andre Jørgen Knudsen, kjend som ein av kreftene bak legendariske Baktruppen. Då er det kanskje ikke så overraskande at denne gjengen lagar scenekunst med tydeleg samfunnskommentar, stor underhaldningsverdi og ei mengd pussige påfunn. «Exit Strategies» er ei sosial gransking kor HGDC undersøker korleis samfunnet fungerer og reagerer i ein gitt situasjon, f.eks. en resesjon. Trond Welstad, juridisk fakultet UiO, innleier om skolen som prosjekt i dag - rettslege betrakningar. Kor er skolen på veg som følgje av politisk og praktisk press i retning av mål og resultatstyring, versus skolens lovfesta verdigrunnlag, slik det kjem til uttrykk i opplæringslovas formålsbestemmelse og vidare utdjupa i læreplanverket? Debatt med Trond Welstad, juridisk fakultet UiO - Magne Espeland, Høgskolen Stord-Haugesund - Hilde Magnusson, stortingsrepresentant for AP - Stian Instebø, netsleiar Bergen kulturskoles elevråd - Tellef Solbakk Raabe, leiar for kulturkomiteen i Studentersamfunnet i Bergen - Hilde Kristin Brunsvik, varamedlem Ungdommens fylkesting. REPRODUSERANDE FORNYING Inspirator: Kjellbjørg Lunde, utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hordaland Mål og meining eller meiningslaus kunnskap. Kjellbjørg Lunde, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland, reflekterer over perspektiv som er kome fram under dagens første økt og gir oss ide-følgje til resten av dagen. Panelet diskuterer innlegga, strategi for SamSpel og overordna kulturpolitikk og -perspektiv. ÅRETS KULTURKOMMUNE HORDALAND Inspirator: leiar i Kultur- og ressursutvalet Anne-Beth Njærheim og Nestleiar i Norsk kulturforum Solveig Hess Årets kulturkommune i Hordaland: Utdeling av pris ved leiar i Kultur- og ressursutvalet Anne-Beth Njærheim og leiar i Norsk kulturforum Hordaland Rune Rydland. CULTURE v. s. MONEY Inspirator: Ivan Sandrea, Ivan Sandrea, leiar ved det brasiliansk olje- og gasselskapet Petra Energia Venezuelske Ivan Sandrea er leiar ved det brasiliansk olje- og gasselskapet Petra Energia. I innlegget tar han utgangspunkt i internasjonal utvikling innan olje og gass-industrien, Noregs viktigaste økomiske ressurs for å oppretthalda dagens levestandard, når han diskuterer verdier og bærekraft for norsk kultur og samfunn. Sandrea ser utviklinga i samanheng med perspektiv frå FN, ikkje-statlege organisasjonar og filosofi

10 TORSDAG TORN I AUGET Inspirator: Barne- og ungdomsfilosofane v/ Øyvind Olsholt Øyvind Olsholt i Barne- og ungdomsfilosofane diskuterer filosofiens kritiske makt. Filosofi, dialog og refleksjon er på moten i dag. Dette er blitt nødvendige ingrediensar i eit samfunn tufta på ideen om likskap i mangfald. Men omfamninga har sin pris. For å vinna innpass i samfunnet har filosofien gitt avkall på si «kritiske makt», noko me særleg ser i skole og barnehage kor «filosofi» dei seinare åra har fått ein prominent plass i lære- og rammeplanar. Men filosofiens vesen er å søka sanning, uavhengig av tidas etablerte tenkemåtar, og for regime som har som ambisjon å forma røynda i sitt bilete vil den sanningssøkande filosofien for alltid verte ei torn i auget. FREDAG FRAMTIDAS PUBLIKUM Inspirator: Harm Christian Tolden, kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett Bergen kommune Harm Christian Tolden er kommunaldirektør for kultur, næring, kirke og idrett Bergen kommune Frå leiarstilling i Norsk publikumsutvikling til kulturdirektør i Bergen. Morgondagens publikum kven er dei, kjem dei til å kome, kvifor, korleis og når? Kulturdirektøren forholder seg til eit mangfoldig og brokete landskap ser han gjennom jungelen? Kva for visjonar dukker opp? DAGENS LEKSE Inspirator: Kari Birkeland og Ronny Skaar Kva er meint og påstått? Kven har hevda kva, og kven er einige eller ueinige i framlagde beskrivingar og strategiar? Representantar frå elev- og studentorganisasjonar, Ronny Skaar, seksjonsleiar/ utviklingssjef i kultur- og idrettsavdelinga, Hordaland fylkeskommune og moderator Kari Birkeland gir oss oppsummeringa på dagen. Program FREDAG 18 19

11 FREDAG ESC ungdomskompani As you lay before me med ungdomsdansarane Oda Persdatter Brekke og Malene Juliussen i koreografi av Monica Reksten. Esc er eit ungdomskompani for samtidsdans. Kompaniet har 12 dansare i alderen år som alle er tatt ut gjennom audition. Dette ungdomskompaniet vil være eit springbrett mot ein framtidig karriere i dansefaget. ENTREPRENØR OG AKTØR Inspirator: Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd Kva for ein arena er vi på aleine eller saman? HJERNE MED OG UTAN MUSIKK Inspirator: Formidlarar frå VilVite og Dr. Simon Gilbertson ass. prof. ved Griegakademiet/UiB. Hjernen use it or lose it: Utstilling for å observere lytte agere. Gjennom 35 interaktive installasjonar kan du utfordre og trene hjernen din, som naturen har brukt 3,8 milliardar år på å utvikle. Utstillinga bygger på den svenske hjerneforskaren, professor Rolf Ekmans sju leveråd: Ha det gøy - Utfordre deg sjølv - La deg overraske - Sett deg mål og drøm - Spis sunt - Vær i fysisk aktivitet - Få nok kvile. Samspill en utstilling om Musikkterapi : Gjennom seks ulike interaktive installasjonar får publikum oppleve samspelet mellom mennesket og musikken og korleis musikken virkar på kropp og psyke. Utvikla i samarbeid mellom Griegakademiet, UiB, GAMUT, Uni helse, Haukeland universitetssykehus og GC Rieber Fondene. FREDAG SAMTIDIG MED TIDEN Inspirator: Anders Beyer, nytilsatt festspilldirektør i Bergen Anders Beyer, nytilsatt festspilldirektør i Bergen, ser på samtidsmusikkens rolle og plass i våre liv. Kor møter me samtidsmusikken og er han relevant for oss? Er det mogleg å få barn og unge interessert i samtidsmusikk som eit autonomt uttrykk, som kan gje oss tilbake kjensla og evna til å kjenne smerte, empati, sorg, begeistring? Og har musikken meir å gje oss utover det å vera konsumentar? SYNLEGGJER DET USYNLEGE!! Inspirator:Siri Slettvåg, prosjektleiar Kultur- og naturreiser og Hildegunn Bjørgen, rådgjevar i Museumsseksjonen frå Norsk kulturråd Kultur- og naturreise og Digitalt Fortalt. Kulturrådet, Riksantikvaren, Statens kartverk, Direktoratet for naturforvaltning og lokale aktører samarbeider om eit prosjekt som skal gje deg tilgang til kartfesta opplevingar og informasjon om kultur og natur via mobilen, der du er. Prosjektet stør seg til tre pilarar: Fagdatabaser, wikipedia og Digitalt fortalt. Digitalt fortalt blei lansert i 2009 og var tidlegare ABM-utviklings satsning i Kulturminneåret. Frå 2011 blei ABM-utvikling slått saman med Norsk kulturråd, som nå står ansvarleg for Digitalt fortalt. Eit mål med Digitalt fortalt er å legga til rette for at mange og ulike stemmer kan komma til orde. Innvolverering og brukarmedverknad i kulturfeltet ersentralt. Her kjem digitale fortellingar inn spesielt med tanke på unge. Ei digital fortelling kan vera bygd opp med forskjelege kombinasjonar: ein tekst med illustrasjonar, ein video, ei lydfil, animasjonar, fotografi eller ei nettutstilling. Fortellingane kan ta utgangspunkt i ulike typar kjelder, både skriftlege og muntlege, dei kan ta utgangspunkt i gjenstandar og i personlege opplevingar. FORBLØFFA OG FORSTYRRA Inspirator: Elin Flannum og Britt Åslaug Birkeland, formidlarar ved Permanenten Material informasjon ved Elin Flannum og Britt Åslaug Birkeland, formidlarar ved Permanenten. I dag er store delar av den vestlege verdas varer produsert i fjerne land som Malaysia, India, Kina og Mexico og den industrien som før prega europeiske storbyar er mest borte. Utstillinga Material Information samlar samtidskunstnarar til fordjuping over nytt og gamalt i kunstindustrihistoria. Omvisning, foredrag og observasjon av formidling til barn Permanenten, er bygget der Vestlandske Kunstindustrimuseum held til. Permanenten er forkorting for Den Permanente Utstillingsbygning, og vart bygd som Bergens kulturpalass etter teikningar av arkitekt Henry Bucher og sto ferdig i I starten heldt Bergens Håndverk- og Industriforening, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen Billedgalleri, Bergens Kunstforening og Norges Fiskerimuseum til her. Nå disponerer Vestlandske Kunstindustrimuseum heile bygget. FORBLØFFA OG FORSTYRRA II Inspirator: Line Daatland, konservator ved Bergen kunstmuseum Omvisning og foredrag om formidling til barn ved Line Daatland, konservator ved Bergen kunstmuseum, tidlegare prosjektleiar for KunstLab. I KunstLab kan born og unge møta kunsten til museet på sine eigne premiss. KunstLab har eiga utstilling, fleire verkstader og ikkje minst eit laboratorium kor ein kan utforska kunst gjennom leik og eksperiment. Oppmøtestad: Lysverket

12 MATERIALETS POTENSIAL Inspirator: Ane S. Dahl, sivilarkitekt MNAL i arkitektfirma Helen & Hard AS FREDAG FØRSTEHJELP Inspirator: Leo Preston og Veronica Thorseth Kunstikit er ei hyllest og gåve frå alle kunstfelta til den norske utøvande kunsten! Primus motor for prosjektet er Kunsthuset Wrap. Målet er å visa bredda i ulik arbeidspraksis, og det enorme potensialet som ligg i den tverrestetiske og utøvande kunsten når det gjeld å visa forskjellege tolkingar av viktige emne. Presentasjon og workshop Det tverrfaglege, kunstnerdrivne produksjonslokalet Kunsthuset Wrap vart starta av Leo Preston og Veronica Robles Thorseth i Wrap er ein sjølvstendeg arena for tverrfagleg kunstproduksjon og visningar, drive av profesjonelle kunstnarar og teknikarar. Forrutan å leiga ut gode, utstyrte prosjektlokale til frie kunstnarar i prosjektperiodar, er Wrap òg produsent for eigeninitierte, tverrfaglege prosjekt og fasilitator for residencies. Kunstikit, eit nasjonalt dogmeprosjekt av Leo Preston, er eit av prosjekta som er produsert av Wrap. www. wrap.hdu.no FRI FLYT Inspirator: Eirik Olsen, dagleg leiar FYSAK - Gareth Whittaker, Stord kulturskule og ungdommar Arkitektkontoret Helen & Hard utviklar konsept som lar påverknad vera ein integrert del av designprosessen. I ulike material ligg ibuande mulegheit for form, som ein kan møta og nytta. Det ligg òg eit potensial hos brukarar og samfunn som kan nyttast til medvirkning. Kunnskap frå natur og folk dannar grunnlag for samskaping. Arkitektane brukar dette grunnlaget når dei utviklar former og strukturar. Arkitekturen er på sitt beste nettopp når han uttrykker og formidlar slike prosessar. Helen & Hard vart etablert i Stavanger 1994 av Siv Helene Stangeland og Reinhard Kropf. I 2011 opna arkitektbyrået filial i Oslo og har nå 20 tilsette frå åtte nasjoner. Firmaet arbeider innan eit vidt spekter av prosjekt; Frå interiør, utstillingar, installasjonar, bustadutbygging og regulering, til barnehagar, parkar og kulturhus. Ane S. Dahl har vore tilsett i Helen & Hard i over ti år, og har særlig interesse for sosial bærekraft og brukarmedverknad. INTERVENERINGENS KUNST Inspirator: KHiO/Kunsthall Oslo: Per Gunnar Eeg- Tverbakk Per Gunnar Eeg-Tverbakk, direktør ved Kunsthall Oslo til oktober 2012 og no styremedlem, har vore kurator og leiar for fleire kunstprosjekt som intervener offentlege rom. Korleis opplever publikum det, kan dei takka nei til opplevinga? Kva omsyn må kunstnaren ta og kva skjer når kunst og kunstnar forlater staden? FREDAG Eirik Olsen, dagleg leiar FYSAK - Gareth Whittaker, Stord kulturskule og ungdommar Tricking ein mellomting mellom turn og capueira. Tricke miljøet i Bergen held til på Fysak og utgjer om lag 200 personar. Saman med Fysak arrangerer dei årleg den populære Bergen gathering der 150 til 200stk frå heile miljøet på verdsbasis kjem. Vi har tilrettelagt for gruppa med Turngulv, fritståandegulv, og hoppematte på 100 kvm. Sjå youtube. Tricking er ein eigenorganisert aktivitet. Fysak arrangerer og kurs. UNDRING I ENDRING Inspirator: Veronica Thorseth, freelancer, kunst-og kulturarbeidar Kvifor dansar dei som dyr? Kvifor har dei ikkje sko på? Noko slikt har eg aldri sett før! Kor finst slike damer? Å vekke undrings - sansen hos born og vaksne er noko våre kunst-uttrykk ofte resulterer i. Bidrar kunstnarane sjølv til lav status? Kunst som motmakt til populærindustrien. Veronica Thorseth er freelancer og kunst-og kulturarbeidar. Parkour - Stord kulturskule gjer tilbod i parkour. Frå utsida kan dette verka feilplassert. Kvifor gir ein kulturskule undervisning i sport? Det korte svaret, er at parkour ikkje er sport i tradisjonell forstand. Parkour handler om fysisk utvikling gjenom rørsle; ingen konkurranse, ingen regler, berre eit rammeverk for å lære og bruke kroppen. Elevane trener parkour for å bli raskere, sterkere og betra balansen. Men viktigst av alt; dei trener for å overvinne hinder. Vi hopper mykje over til dømes bokser, men desse hindringane ser vi og metaforisk. Ein utøvar av parkour har stadig kampar i hovudet; Kan eg eller kan eg ikkje? Eg veit eg kan gjera dette, men noke held meg attende. Vi søker å utfordre oss sjølv fysisk mellom anna fordi det er gøy, men det gjer oss og tryggere, sterkere og vi vert meir opne som mennesker. Tradisjonell parkour fokuserer på personleg utvikling gjenom fysisk interaksjon i nærmiljøet. NÅR KUNSTNAREN GÅR Inspirator: Eddie Andresen Musikar, komponist og pedagog Eddie Andresen reflekterer over kva som skjer i møtet mellom kunstnar og mottakar - og kva er nå eigentlig ein kunstoppleving? Kva rolle spelar leik for forsking og nye idear, og kva har dette med kunstoppleving å gjere? Kva heng att når den «såkalla kunstnaren» har forlate arenaen, og klasserommet igjen vert tatt over av kjernefaga i læreplanen? Bidreg kunstfeltet til utvida erkjenning, meir kreative måtar å tenkje på, modigare tilnærming til det ukjende? Eller er dette berre tomme frasar for diktarar og søknadsskrivarar til Kulturrådet og DKS? Dette og sikkert nokre fleire spørsmål vil musikkformidlar og livsnytar Eddie Andresen forsøka å svara på i ein lett retorisk tone, leikande, kroppsleg og i det heile tatt temmeleg ukonvensjonelt

13 K UNST ØFTET

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?»

«HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» «HVEM HAR ANSVARET FOR DEN KUNSTFAGLIGE OPPLÆRINGEN?» Innlegg på strategikonferansen til Musikk i skolen og Norsk kulturskoleråd region Øst ved Hege Knarvik Sande Samarbeid og synergier mellom de ulike

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI

BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 DEN FLEIRKULTURELLE BARNEHAGEN - EIn MøTESTAD FOR MANGFALD STAVANGER - 28. MAI VelkommeN TIL BARNEHAGEKONFERANSEN 2009 Hovudtemaet for konferansen i år er: DEN FLEIRKULTURELLE

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010

Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010 1 Rapport konferanse og tilhørande studietur til Hamamatsu, Japan - 2010.ar 29.oktober til 07.november 2010 Bakgrunn Stord kommune har vore pilotkommune for universell utforming frå 2005 til 2008, og frå

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 631. Plan for Den kulturelle skolesekken i Hordaland skuleåret

Kopi til: Arkivnr.: 631. Plan for Den kulturelle skolesekken i Hordaland skuleåret HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur- og ressursutvalet Dato: 14. mai 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201201471-15/CHAESP Kopi til: Arkivnr.: 631 Plan for Den kulturelle

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013. Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013. Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt + Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve musikkterapi levert våren 2012 Randi-Merete Roset + «Plutseleg er det ein som ikkje har hatt noko lyd som byrja

Detaljer

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT

9,101-23P-doknr HORDALAND FYLKESKOMMUNE. -gg nr_l_av 1 SÆRUTSKRIFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga SÆRUTSKRIFT 9,101-23P-doknr -gg nr_l_av 1 Arkivsak 200912380 Arkivnr. 642 Sakshandsamar Oftedal, Jørn Saksgang Kultur- og ressursutvalet Møtedato Saknr.

Detaljer

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 Innhald Visjon og føremål Verdiar Mål Strategiske satsingsområde s.2 s.3 s.6 s.8 Visjon BIT20 Ensemble har som ambisjon å vere det fremste samtidsmusikkensemble i Norden.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje Samansette tekstar Aina, Linn og Silje Innleiing Vi vil i denne oppgåva først presentere kva ein samansett tekst er og kvifor dei samansette tekstane er eit av hovudområda i norskfaget. Deretter vil vi

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv

Trudvang skule og aktiv læring. Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Trudvang skule og aktiv læring Aktiv læring som metode for alle elevar i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1 Fakta om skulen Bjarte Ramstad, rektor 1-5 skule,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer