Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9-2014. Reservevannforsyning Glitre Asker. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie"

Transkript

1 Norsk Kommunalteknisk Forening Reservevannforsyning Glitre Asker NoDigChallenge Steinar Nilo Garderåsen boligsameie Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

2 VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED BY US. DETTE ER FLYGT EXPERIOR: l Adaptive N (tidl. Flying-N) bransjens eneste mekaniske selvrensende pumpehjul som gjør frekvensstyring meget velegnet! l IE3 motorer, verdens første LSPM motorer for avløpspumper. Opptil 4% bedre virkningsgrad enn andre typer IE3 motorer! l SmartRun TM patentert ny pumpestyring med innebygget frekvensomformer som automatisk finner det optimale driftspunkt. Samtidig sikres daglig rensing av pumpesump og rør. Du får en problemfri drift uten tilstoppinger. Xylem OSLO Stålfjæra Oslo Tlf Fax HAMAR Birkebeinerveien Hamar Tlf Fax KRISTIANSAND Skibåsen 42 C 4636 Kristiansand Tlf Fax STAVANGER Jakob Askelands vei Sandnes Tlf Fax BERGEN Hardangerveien Nesttun Tlf Fax ÅLESUND Myrabakken 6022 Ålesund Tlf Fax TRONDHEIM Fossegrenda 13 B 7038 Trondheim Tlf Fax BODØ Påls vei Bodø Tlf TROMSØ Evjenveien Tomasjord Tlf Fax

3 kommunal LEDER teknikk 107. årgang Kor skal regnvatnet gå? HOVEDORGAN FOR Norsk Kommunalteknisk Forening Tlf.: Besøksadr.: Borggata 1A 0650 Oslo Av Hildbjørg Fludal, Vindafjord kommune Kor skal regnvatnet gå i framtida, og kven skal hjelpe til for å leie vatnet til trygge vassvegar på stader der folk bur, slik at heimane kan vere trygge? Er det slik at vi som har jobbar i kommunar og konsulentfirma i dag skal få vere med og forme framtida og tryggleiken til dei som skal komme etter oss? REDAKSJON: Redaktør: Aslaug Koksvik Tlf: Ans. redaktør: Torbjørn Vinje Vassmengder vi rekna med då eg gjekk på Bergen ingeniørhøgskule rundt 1980 er blitt for små i høve til det regnet som kjem ned nå, og også intensiteten er uventeleg i høve til kva pensumet sa den gongen. Overvassrøyr kan verta tetta til, slik at vatnet finn nye vegar. Ein del av prosjektering og utføring er å etablere sikre flaumvegar som skal kunne leie vekk vatn om det vanlege avløpsnettet ikkje verkar. Årsabonnement kr. 570, for 10 utgaver. Kvar einskild husbyggar kan planlegge og utføre arronderinga av tomta si på ein måte som kan vere vesentleg for eigen tryggleik. Val av entreprenør med rett kunnskap kan vere det som skil ein tørr kjellar frå ein våt kjellar eller verre skade, når ekstremvêret kjem. ANNONSER: Kjell M. Jacobsen Krokkleiva 6B, 1170 Oslo Tlf: Fax: Sommarstid kjem ofte desse kraftige, lokale regnbygene som gjere at «kommunen» blir purra ut når folk har fått vatn inn i hage og kjellar. Første veka etter ferien, der vår kommune hadde hatt lokale skyljebøtter, var eg hjå to huseigarar der det nyleg var utført kostbart entreprenørarbeid på ein måte som ga skade. Med store nedbørsområde ovanfor tomtene, var terrenget forma med fall mot hus og kjellarhals, og med overvassrøyr som var altfor små. Grafisk utforming: Pluss Design Tlf TRYKK: Zoom Grafisk AS Tlf Kven har ansvar for å lære opp entreprenørar slik at dei kan utføre arbeidet sitt på ein måte som førebygg skade? Og vi som skal rettleie og kanskje godkjenne nye tiltak, har vi kompetanse nok, eller tid og økonomi til å skaffe oss den nyaste og beste kunnskapen til ei kvar tid? ØMERKE ILJ T M Konsulentane må ta sitt ansvar ved å planlegge for framtida, og ikkje for utbyggar si pengebok. Feil som vi gjer nå, kan bli neste generasjon sin kostnad. Trykksak Trykket i overensstemmelse med gjeldende nordiske miljømerkings kriterier i ht. lisens nr ISSN x Neste utgave kommer 24. oktober Annonsefrist 10. oktober. Forsidebilde: Reservevannforsyning Glitre Asker Å finne gode måtar til å ikkje bruke meir tid enn det vi treng til lovlege offentlege innkjøp og raske, rette og effektive svar til publikum vil frigi tid til faglege utfordringar. Kanskje særs viktig i forholdsvis små, spennande kommunar som Vindafjord, der kvar får store fagfelt å jobbe innanfor. Vindafjord og Ølen var to kommunar fram til I den nye kommunen som ber namnet Vindafjord vidare, er det omlag innbyggarar. Eg har hatt arbeidsplassen min her i åtte år nå, og trur det har vore bra for dei kommunaltekniske fagområda å få eit større fagmiljø. Fokus på gode fagmiljø trur eg er viktig for rekruttering til ledige stillingar, ikkje minst i ei tid der kommuneingeniørar med brei kunnskap er på veg ut av arbeidslivet. Hjå oss er eininga som lagar reguleringsplanar og godkjenner byggesaker lokalisert i same bygg som oss som steller med mellom anna veg og vatn. I ein elles travel kvardag er desse uformelle møta til lunsj og liknande viktige for små erfaringsutvekslingar i forbifarten. Mono Munchere spiser dine pumpe-problemer NO_kommunalteknikk 2014.indd 5 Kommunalteknikk nr Knuser/maler, skjærer/klipper, river og blander fiber, filler og fremmedlegemer Lavt strømforbruk, høy virkningsgrad og meget stillegående tel :15:12 3

4 Din grossist på Vann og Avløp Ahlsell Norge AS har 50 avdelinger rundt i Norge og er totalleverandør på VA. HAVBRUK VA-PROSJEKT VANNKRAFT GEOPRO Vi har stor kompetanse innen spesialavdelinger som Havbruk, VA-prosjekt, Vannkraft, Geopro, Verktøy og Elektro. Avdelingene har lang erfaring med produkter og løsninger innen sitt fagområde. ahlsell.no 4 Kommunalteknikk nr

5 INNHOLD 6 Aktuelt 8 8 NoDigChallenge 12 Helsesjekk 14 Beste VA-tekniske løsninger 18 Etablering av gode VA-løsninger Informasjonsmateriell 20 Nye Norsk Vann rapporter 24 Garderåsen 28 Møte med Istanbul gjorde inntrykk Mer farlig byggeavfall 34 Bygg- og anleggsteamet i Difi 35 Naturskade-sommel 36 Enkelt å være seriøs? Universell utforming 39 IFME World Congress 40 Profilen Bransjenytt 44 Nytt fra NKF 45 Kurs og konferanser Prøvetaker for akkreditering Robust kabinett Enkel i drift/vedlikehold Enkel å stille inn Kan fjernstyres fra driftskontroll-anlegg mjk.no Kommunalteknikk nr

6 Aktuelt Fikk nei til å utsette kommunevalg Fikk nei til å utsette kommunevalg Kommuner som vil slå seg sammen raskere enn kommunereformen, får ikke lov til å utsette kommunevalget til 2016, fastslår kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Fylkesmann Erling Lae i Vestfold spurte i et brev til kommunalministeren om kommuner som er spesielt raske til å slå seg sammen kunne utsette kommunevalget i 2015 med ett år. I svaret som kom i går, fastslår departementet at det ikke er aktuelt å forlenge valgperioder ved sammenslåinger. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier i en kommentar at han er imponert over framdriften i Vestfold og det lokale lederskapet de har tatt i arbeidet med kommunereformen i Vestfold, men: Terskelen for å flytte valg er og bør være veldig høy. Ekstraordinært valg i 2017 Kommunalministeren mener det finnes bedre løsninger. Jeg ønsker velkommen kommuner som er så framoverlente som disse, og vi har flere gode løsninger for dem som ønsker å slå seg raskt sammen. De kan både ha et ekstraordinært kommunestyrevalg i forbindelse med stortingsvalget 2017 eller de kan sitte som et stort, samlet kommunestyre med alle representantene som velges i 2015, sier Sanner. Stokke, Sandefjord og Andebu legger opp til en raskere sammenslåing enn det raskeste løpet i kommunereformen. Planen er å vedta sammenslåing våren 2015 og å ha den nye kommunen på plass fra Andebu ønsker 2018 som startpunkt. Reformens framdriftsplan er vedtak høsten 2015 og etablering av nye kommuner fra Ordfører Erlend Larsen (H) i Stokke kommune synes det er helt greit at valget ikke blir utsatt med ett år, men han er skeptisk til Sanners forslag. Han håper kommunalministeren er åpen for et ekstraordinært kommunestyrevalg i 2016, og begrunner det med at det er en utfordring med tre ordførere. Det skal være velgerne som velger hvem som blir ordfører i den nye kommunen. Det er uheldig hvis et kommunestyre som har vært samlet i ett år skal bestemme det, sier han. Kilde: Kommunal Rapport Kritisk til utsatt innsyn i Kommunale granskinger I løpet av 2014 og 2015 skal Statens vegvesen utføre fysiske tiltak mot vegtrafikkstøy på ca. 150 eiendommer som ligger nær det som blir nye riksveg 4 mellom Jaren og kommunegrensa mot Lunner. Kontrakten med firmaet som skal utføre tiltakene er på nesten 41 millioner kroner. Det er bolighus og uteplasser som skal skjermes mot støy fra den nye vegen. Oppdraget har vært lyst ut som egen entreprise og det er firmaet RK Montasje AS som skal utføre tiltakene. Arbeidet starter i løpet av januar 2014 og skal være ferdig innen utgangen av Fysiske støytiltak langs den nye vegen, som støyvoller og støyskjermer, er det hovedentreprenøren NCC Construction AS som skal bygge. Rundt 150 huseiere langs nye rv. 4 gjennom Gran har fått tilbud fra Vegvesenet om å få utført støyskjermingstiltak på sin eiendom, og de aller fleste har takket ja, forteller teknisk byggeleder for støytiltak, Roy Strandbakken, i Statens vegvesen. Byggearbeidene begynner for fullt i februar 2014, men det vil ta inntil to år før alle har fått utført tiltak på sin eiendom, sier Strandbakken. Vi inngår avtaler med huseierne på forhånd om hvilke tiltak som skal utføres. Før vi begynner med det fysiske arbeidet på en eiendom, kontakter vi huseieren. Alle blir varslet direkte før entreprenøren setter i gang. Firmaet RK Montasje er fra Sandefjord, har spesialisert seg på denne typen oppdrag og har utført liknende jobber i Hedmark og Oppland, bl.a. på nye E6 ved Minnesund. Kontraktssummen på Gran er på 40,7 millioner ekskl. merverdiavgift. Statens vegvesen arbeider aktivt med støyproblemer etter nasjonale regler og forskrifter som gjelder for vegtrafikkstøy. For nye veganlegg er det egne retningslinjer for hvordan de skal planlegges, med tanke på å redusere støy. Kilde: Statens vegvesen 6 Kommunalteknikk nr

7 Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur Da EU endret sitt regelverk for regionalstøtte, måtte også ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres med effekt fra 1.juli. Regjeringen følger nå opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge. Nord-Norge er i vekst og differensiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for regjeringen. Vi er i mot den omleggingen EU har besluttet om differensiert arbeidsgiveravgift, der noen sektorer må tas ut av ordningen. Men vi bruker muligheten til å ruste Nord-Norge og skape grobunn for enda sterkere vekst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen har allerede prioritert mye til infrastruktur i nord, men med bruk av kompensasjon øker innsatsen ytterligere. Det viktigste vi kan gjøre for å styrke konkurransekraften i nord er å sikre bedre fremkommelighet og bedre tilgjengelighet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Før sommeren presenterte regjeringen endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften i Stortinget. Endringen medfører at enkelte sektorer ikke lenger kan ha redusert avgift. I proposisjonen lagt frem før sommeren presenterte regjeringen flere kompenserende tiltak for sektorer som ikke lenger kan ha lav arbeidsgiveravgift. Et av tiltakene er investeringer i infrastruktur i Nord-Norge. Vi har fått nyttige innspill og gode råd på veien. Vi har gjennomgått innspillene og prioritert tiltak som vil komme næringslivet i nord til gode. Disse tiltakene kommer på toppen av regjeringens øvrige satsing på samferdselsområdet, sier Solvik-Olsen Totalt sett er kompenserende tiltak på nivå med økte avgiftsinntekter som følge av omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Blant flere kompenserende tiltak er økt statlig kjøp av transporttjenester og viktige infrastrukturtiltak for til sammen 1,6 milliarder frem til De to statsrådene har møtt og fått innspill fra nordnorsk næringsliv og nordnorske politikere om hvilke infrastrukturtiltak som burde prioriteres. Det vil være en videre prosess for å få innspill og diskutere tiltak for perioden etter Kilde: regjeringen.no Klart for støytiltak på ca. 150 boliger Regjeringen vil gi kommunene rett til å utsette innsyn i kommunerevisjonens granskingsdokumenter i flere måneder. Det er usikkert om forslaget får flertall på Stortinget. Allmennheten har i flere tiår hatt rett til innsyn i foreløpige rapporter fra kommunale granskinger. Nå står innsynsretten i fare for å bli inndratt. Regjeringen har foreslått at kommuner bør få hemmeligholde alle dokumenter som inngår i kommunerevisjonens granskinger, så lenge undersøkelser og rapportskriving pågår. Et sentralt hensyn bak offentlighetsloven er å ivareta tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Men proposisjonen med forslag om endring av offentlighetsloven drøfter ikke offentlighetslovens formålsparagraf. Derimot blir behovet for utsatt innsyn viet mye plass. Ikke sikret flertall på Stortinget Forslaget ligger nå til behandling i Stortingets kommunalkomite. De skal ha en åpen høring 21. oktober. Det var den rødgrønne regjeringen som i sin tid fremmet forslaget om utsatt innsyn. Det kan få betydning når forslaget skal behandles i komiteen. Samtidig er det slik at samtlige politikere fra de rødgrønne partiene nå stiller spørsmålstegn ved faktagrunnlaget for saken. Det er en svakhet ved proposisjonen at en ikke grundig drøfter forholdet til intensjonene med offentlighetsloven, sier Eirik Sivertsen (Ap) i kommunalkomiteen. KrF mener at Kommunal-Rapport. no i denne artikkelen stiller spørsmål "av vesentlig karakter", og vil undersøke nærmere. Venstre, SV og Senterpartiet går enda lenger, og peker konkret på svakheter i proposisjonen fra regjeringen. Det kommer frem i en rundspørring Kommunal-Rapport.no har gjort blant medlemmene i kommunalkomiteen. Kilde: Kommunal Rapport Kommunalteknikk nr

8 NoDigChallenge Utfordrer til gravefri vann- og avløpsløsninger Vann- og avløpsetaten i Oslo har satt i gang konkurransen om å utvikle gravefrie løsninger for vann og avløp. Redigert av Aslaug Koksvik Rådgiver NKF Konkurransen NoDigChallenge ble lagt ut på nettstedet doffin.no i sommer «Vi skal ikke grave, men trykke/ borre ledning ved tilkobling fra hus til hovedvannledning. Det eksisterer ikke metoder for å gjøre dette i dag, og derfor tar vi initiativ til utvikling på dette området. Vi ønsker innovasjon og nytenkning, og mener dette er viktig for rekruttering av de beste kandidatene til vårt fagfelt», skriver Vann- og avløpsetaten på temasidene for utfordringen. Vann- og avløpsetaten tilbyr seg å bidra med kompetanse, økonomisk støtte og eventuelt uttesting på anlegg Bakgrunn og formål Oslo kommune ved vann- og avløpsetaten (VAV), har i mange år satset på gravefrie (No Dig) løsninger ved rehabilitering av kommunale hovedledninger. Fremgangsmåten som benyttes i dag krever at hvert enkelt påkoblingspunkt blir gravet opp og koblet til hovedledningsnettet, med de ulempene dette medfører for miljø og samfunn. VAV har nå et ønske om å utfordre markedet til å utvikle metoder for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. Behov Oslo kommune ønsker nå i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), og Norsk Vann, Scandinavian Society for Trenchless Technolo- 8 Kommunalteknikk nr

9 Prosjektleder NoDigChallenge Steinar Nilo gy (SSTT) og NHO å utfordre markedet til å jobbe med innovasjonsløsninger som kan dekke behovet for gravefri tilkobling fra hus til hovedledninger. Oslo kommune ser store økonomiske, samfunnsøkonomiske og miljømessige gevinster i å få tilgang til en løsning som muliggjør gravefri tilkobling av vannledning fra hus til hovedvannledning. VAV har tanker om at behovet kan dekkes for eksempel ved bruk av verktøyrobot og boring. Vann- og avløpsetatens undersøkelser viser at de teknologiske elementer som muliggjør en gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning finnes i dag. Det presiseres at VAV er åpne for alternative løsningsmodeller. Teknologien som muliggjør en slik gravefri tilkoblingsløsning har imidlertid ikke vært kombinert på en slik måte at det muliggjør gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. VAVs kunnskap og undersøkelser av tilgjengelig teknologi tilsier at en løsning for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning til hovedledning sannsynligvis må bygge på en kombinasjon av teknologier fra ulike bransjer. Vedlegg 1 viser et eksempel på en prinsippskisse for en alternativ løsningsmodell. VAV og samarbeidsgruppen har ikke ønsker om eierinteresser i teknologi eller teknologiske løsninger. Vårt formål er å være en pådriver for et utviklingsarbeid som kan føre til at behovet blir dekket. Løsningen skal være nøytral, og skal kunne benyttes av alle entreprenører. For å stimulere til utvikling av teknologi som kan løse behovet som VAV beskriver ønsker vi å invitere til en dialogkonferanse. En av veiene frem til å få behovet dekket kan være en plan og design konkurranse hvor leverandørmarkedet inviteres til å fremme alternative løsningsmodeller for å dekke behovet for en gravefri tilkobling. På bakgrunn Leverandørutviklingsprogrammet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesseorganisasjon (KS), er initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. Oslo Kommune er en av partnerne i programmet. Programmet gjennomføres i perioden Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Sentrale mål er å øke kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser, samt øke gjennomføringen av slike anskaffelser. Prosjektet er tatt opp som et pilotprosjekt i Leverandørutviklingsprogrammet. LUP vil bistå hele prosessen med metodekunnskap, markedsføring og fasilitering. Formålet med pilotprosjektet for å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser. av tilbakemeldinger fra dialogkonferansen vil VAV beslutte konkurranseform og veien videre. Potensiale for løsningen Dagens løsning for tilkobling fra hus til hovedvannledning består bl.a. i oppgraving, omfylling, igjenfylling og reetablering av overflaten. Videre består tilkoblingen i levering og montering av rør og tilknytning til anboringspunk til eksisterende stikkledning. I tillegg kommer dokumentasjon, bilder og innmåling. En slik arbeidsoperasjon tar normalt 5 arbeidsdager med tilhørende kostnader. Med ny gravefri løsning vil arbeidene eksempelvis kunne bestå i tilrettelegging og istandsetting, boring, innføring av koblingsstykke, trykkprøving og dokumentasjon. Forventet

10 medgått tid til en slik arbeidsoperasjon er kun tre dager med dertil reduserte kostnader. VAVs erfaringsmessige tallmateriell fra tradisjonell graving for tilkobling fra hus til hovedvannledning viser at man ved ny gravefri løsning vil kunne oppnå en økonomisk besparelse på ca. 40 %. Dette kommer i tillegg til innspart arbeidstid som også utgjør ca. 40 %. I tillegg til de økonomiske besparelsene vil en ny gravefri løsning kunne bidra positivt til miljø og samfunn. Miljøbelastning og kostnader ved graving i tettbygde strøk er forhold som vil kunne bedres betraktelig ved en ny gravefri løsning. Så vel utfordringer med trafikkavvikling, adkomst til bygninger, støy, støv og trivsel i nærmiljøet er konsekvenser av tradisjonell graving. En løsning for gravefri tilkobling kunne gi en positiv miljøeffekt, med hensyn til mindre graving, mindre uttransport og lagring av masser og påfølgende redusert trafikkbelastning. Ved å fremskaffe en teknisk løsning for gravefri tilkobling til hovedledninger vil vi kunne rehabilitere flere løpemeter ledning på kortere tid til lavere kostnader og få et positivt miljøregnskap i bunnen. Det understrekes at behovet for en gravefri løsning for tilkobling fra hus til hovedvannledning ikke er unikt for VAV. Behovet for tilsvarende løsninger vil være tilstede i store deler av Norges kommuner og utenfor landets grenser. 2.4 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. VAV har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann. Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig. Prosjektet er godt forankret i Vannog avløpsetatens ledelse. Etaten ønsker å sette fokus på innovasjon og næringsutvikling, slik at både leverandører og VAV kan løse viktige samfunnsoppgaver på best mulig måte til minst mulig belastning for miljø og samfunn. I prosessen med anskaffelse av teknologi som kan dekke behovet for graverfri tilkobling samarbeider VAV med Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) i Oslo kommune. UKE ved avdeling for konserninnkjøp er kommunens kompetansesenter innen anskaffelses- og samkjøpsområdet. En viktig satsingsområde i kommunens anskaffelsesstrategi er bruk av innovasjon som virkemiddel for bedre behovsdekning og stimulere til næringsutvikling. VAV vil bidra med økonomiske incitamenter i prosessen med formål om å støtte og motivere til innovasjon. Økonomisk ramme og konkurransemodell er foreløpig ikke fastsatt. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogkonferansen. Beslutningen vil blant annet være basert på innspill knyttet til markedssituasjonen og tilbakemeldinger fra leverandører i forbindelse med dialogkonferansen. Kilde: Oslo kommune 10 Kommunalteknikk nr

11 NYHET! Stikkledningskum fra Basal Basal Manifold F og Kongsberg Esco samleflens Tilkobling i kum, med separate og merkede stikkledninger til hver bolig, gir unik oversikt. Koblingsflens for stikkledninger eliminerer bruken av anboringsklammer. Reduserer lekkasje og gjør lekkasjesøk langt enklere. Løsningen gir en ryddig, lite frostutsatt og svært driftsvennlig vannkum. Basal Manifold, gir en enklere tilkobling til betydelig redusert kostnad. IngEn anboring - redusert lekkasje - unik oversikt = HElt EnKElt genialt! Betongkum og pakning leveres fra Basals 20 bedrifter i hele Norge. Kongsberg Esco leverer samleflens via sine salgskanaler. Kongsberg Esco samleflens: DN150 med mulighet for 4 stikkledninger DN200 med mulighet for 6 stikkledninger Basal Manifold F911-5: En borepakning for tilkobling av opptil 6 stikkledninger. DN32 eller DN40. basal - driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen va Beisfjord Sementvarefabrikk AS BetoNor AS Bodø Betong AS Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS Førde Sementvare AS Hedrum Cementstøperi AS Heimdal Granitt & Betongvare AS Holmen Betong AS Loe Rørprodukter AS Midt-Norsk Betong Mosjøen AS Midt-Norsk Betong Verdal AS Narmo Betong AS Jaro AS NOBI Norsk Betongindustri AS Bare betong varer evig Ryfoss Betong AS Skjæveland Cementstøperi AS Sortland Sementvarefabrikk AS Sylteosen Betong AS Ølen Betong AS Østfold Betongprodukter AS Kommunalteknikk nr Lille Grensen 3, 0159 Oslo 11

12 Oslo Kommune er blant de første til å bruke sensorer til overvåking av byens vannforsyningssystemer. Teknologien er opprinnelig utviklet for å overvåke oljeinstallasjoner. Illustrasjonsfoto: Geir Mogen/SINTEF Helsesjekk for Oslos vann og avløp Vi tar det for gitt: At vann- og avløpssystemer fungerer som de skal, så vi kan drikke rent vann fra springen, dusje, og gå på toalettet. Men det er ingen selvfølge. Av Christina Benjaminsen SINTEF Et nytt overvåkingssystem utviklet av SINTEF skal nå bidra til å gi Oslos befolkning rent vann og fungerende avløp. Eller rettere sagt: Sørge for at det forblir sånn til så lave kostnader som mulig. Men forskerne bak systemet er langt fra spesialister innenfor rør og konstruksjoner. De er vannforskere og IKT-eksperter med sans for avanserte sensorer og algoritmer. Med seg på laget har de hatt Vann og avløpsetaten i Oslo kommune. Kan gjøre enorme skader For følgene av et uforutsett havari i noe så viktig som vannforsyningen til en stor by, kan få store konsekvenser. En oversvømmelse i en pumpestasjon vil også være farlig for de som oppholder seg der. I tillegg vil et havari føre til store skader som blir dyre å reparere. For å kunne fange opp slike hendelser før de oppstår, er det viktig å følge med tilstanden til utstyret med argusøyne. Derfor er avanserte sensorer på vei inn i bransjen. Om et havari i en pumpestasjon blir alvorlig nok, slippes enorme krefter løs. Her er det snakk om kraftige maskiner og store vannmengder. Skulle folk befinne seg i en kjeller hvor dette skjer, vil både løse deler og vannmasser under høyt trykk gjøre situasjonen livsfarlig, understreker IKT-forsker i SINTEF, Stig Petersen. I ytterste konsekvens kan også vannforsyningen til en hel bydel forsvinne. Vibrerende feil Derfor har vi installert et trådløst sensorsystem for å måle vibrasjoner i pumpestasjoner for vann og avløp. Målet er å overvåke systemene kontinuerlig, slik at vi kan avsløre feil, varmeutvikling og friksjon før skader eller havari oppstår, forklarer Petersen. Vi kan dermed være i forkant med reparasjoner og forebygge skade og havari, forklarer forskeren. I tillegg bidrar systemet til å spare energi, fordi pumpene krever mye strøm og en feil vil øke strømforbruket. Teknologi fra oljebransjen Prosjektet er en del av en større satsing på teknologioverføring. Sensorene som er tatt i bruk er nemlig opprinnelig utviklet for å overvåke olje- og gass-installasjoner. Sensorene kan 12 Kommunalteknikk nr

13 Bildet viser en trådløs vibrasjonssensor som er montert på en motor i en av Oslos vannpumpe-stasjoner. Sensoren gjør det blant annet mulig å identifisere feil i motorens kulelagre, før feilen fører til driftsproblemer. Foto: Bård Myhre/ SINTEF. skille de ulike vibrasjonene fra hverandre, blant annet gjennom å måle frekvensen på vibrasjonene i ulike kulelagre. Dette kobles med data fra leverandøren. Det gir klar beskjed til driftsansvarlig om hvor feilen ligger. Dette er teknologigjenbruk i praksis, sier Petersen. Systemene bidrar også til økt samfunnssikkerhet og tryggere arbeidsplass for operatørene som befinner seg under jorda, med enorme vannledninger som kolleger. Trafikklys i kontrollrommet Nyvinningen er blitt godt tatt i mot av operatørene som jobber med pumpestasjonene: De har testet et system som gir klare signaler ikke ulikt et trafikklys på kontrollrommet. Det gjør at de raskere vil få beskjed om noe er galt. Det skaper både økt sikkerhet, forbedret tilgjengelighet og mindre penger på drifts- og vedlikeholdsbudsjettet. De kan reparere en feil før den blir fatal, og kan forutse når en del må skiftes ut på en annen måte enn før. Og spare energi. Fakta Prosjektet SMS from OSLO VAV (Secure and Monitored Service from Oslo VAV), er finansiert av Regionalt Forskingsfond Hovedstaden og Oslo VAV. En viktig del av prosjektet er å benytte eksisterende teknologi som er utviklet for olje- og gassbransjen til nye formål innenfor vann og avløp. Prosjektet har også ført til et nytt internasjonalt ekspertnettverk innenfor både IKT og vann og avløp, og hadde en økonomisk ramme på ca. 7 millioner kroner, hvorav 75 prosent ble finansiert av Regionalt Forskingsfond Hovedstaden. Partnere er Oslo VAV, SINTEF, ABB, IRSTEA (Frankrike) og 3S (Tyskland). Kan tilpasses flere anlegg Nå håper forskerne at de gode resultatene gjør at flere kommuner blir interessert i å ta i bruk tilsvarende løsninger. Systemet kan nemlig tilpasses andre typer pumpeanlegg. Hvert eneste anlegg har ulike pumper og ulikt utstyr, så systemet må naturligvis skreddersys. Men det er ingen stor oppgave, tilføyer Petersen. NORSK FORSKNINGSLABORATORIUM FOR UNIVERSELL UTFORMING KURSTILBUD HØSTEN 2014 Universell utforming for svaksynte, del 2 (5sp) Påmelding Pris 7500 kr + hotel Universell utforming i praksis (dagskurs) , 5.11 og 2.12 Påmelding 6.10, 27.10, Pris 2500 kr + mva Innføringskurs i universell utforming (dagskurs) og Påmelding 6.10, Pris 2500 kr + mva Tilstandsanalyse i bygg (5sp) Påmelding 6.10, 27.10, Pris 7000 kr + mva Termografering (dagskurs) Påmelding 1.12 Pris 2500 kr + mva For mer informasjon og påmelding se Kommunalteknikk nr

14 Ledningene er lagt mellom Drammen og Asker og består av 800 mm GRP (Glassfiberarmert polyester) og duktile støpejernsrør. Bildet er fra traseen i Lier og det viser strekkfaste skjøter på duktile støpejernsrør. VA/Miljøblader og VA-norm: Beste VA-tekniske løsninger Sivilingeniør Asle Aasen leder for styret for Stiftelsen VA/Miljøblad Sivilingeniør Odd Lieng daglig leder Norsk Rørsenter as VA/Miljøblader har siden starten i 1996 hatt en eventyrlig utvikling. Formålet var å etablere en kommunalteknisk normserie innen vann- og avløpsfaget, basert på beste tilgjengelige kunnskap og praksis. I begynnelsen var VA/Miljøbladene basert på papirversjoner, og bladene var tematisk inndelt i plan, utførelse og drift og hadde en finurlig innholdsfortegnelse. Bladene sorteres også i dag etter plan, utførelse og drift, men nummereres kun kronologisk, etter tidspunktet for utarbeidelsen av bladene. Fra en trang start har bladene vunnet fotfeste, og er i dag en sentral formidlingskanal for kunnskap om beste praksis og viktig med hensyn til erfaringsutveksling. Det siste er et viktig aspekt da VA-bransjen er i et generasjonsskifte. Det er nå utviklet 109 blader med følgende fordeling: 62 blader innen plan 32 blader innen utførelse 15 blader innen drift Samtidig er mange av disse bladene revidert flere ganger. Med nye formidlingskanaler ser vi at antall abonnenter med elektronisk versjon er i ferd med å ta over for papirversjonen. I 2011 var det flere som abonnerte på elektronisk versjon enn på papirversjonen. Papirversjonen taper terreng, samtidig som det er ressurskrevende å 14 Kommunalteknikk nr

15 Figur1: Abonnenter på VA/Miljø-blad fra 1996 og til i dag. Figur 2: Abonnenter på VA-norm.no fra 2003 og til i dag. oppdatere og distribuere revideringer og nye blader. Det er betydelig enklere med en elektronisk versjon. Norsk Vann- og avløpsverkforening (NORVAR) og Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) står som grunnleggere av «Stiftelsen VA/ Miljøblad. Stiftelsen er ideell og har således ingen eiere og har som formål, på ideelt grunnlag, å produsere, utgi og vedlikeholde VA/ Miljø-blader. Navnet på stiftelsen er «Stiftelsen VA/Miljø-blad» og den er registrert i «Lotteri- og stiftelsestilsynet» i Førde. VA/Miljø-blad er veiledende normer for vann-, avløp og miljøspørsmål og utarbeides med støtte i hele det kommunaltekniske brukermiljø. Kommunalteknikk nr

16 Tabell 1: VA-norm kommuner fylkesvis og prosentvis Figur 3: Rød farge: Kommuner som har VA-norm.no i dag. Per Næss, NKF, Svein Erik Moen, NORVAR og Øistein Torgersen, Norsk Rørsenter, sammen med fremsynte fagfolk, stod bak denne epokegjørende satsningen i Parallelt med utvikling av VA/Miljøblad så man behov for å utvikle en mal for en kommunalteknisk norm. Hensikten var å bygge på VA- miljøbladene med definert bruk og standard i forhold til kommunenes behov, slik at kommunenes VA-normer kunne erstattes av en på sikt mest mulig nasjonal VA-norm. For å klargjøre behov og sammenheng nedsatte Norvar en arbeidsgruppe som endte opp i en Norvar rapport «Mal for forenklet VA-norm. Arbeidet med va-norm.no ble startet i 2003 og da som en videreføring av Norvar rapporten «Mal for forenklet VA-norm» som kom i VA-normen har hatt en moderat, men positiv vekst siden lanseringen i Flest brukere av VA-norm finner vi i Østfold, Oppland og Hedmark mens kommuner i Sogn og Fjordane, Nordland og Finnmark ligger etter. 150 kommuner benytter va-norm.no som VA-norm. Dette utgjør 35 % av norske kommuner. Siden det er de største kommunene som har engasjert seg mest representerer va-norm. no kommunene 65 % av befolkningen i Norge. VA-normen eies av Norsk Vann for å synliggjøre at VA- normen er kommunens ansvar og som eiere av infrastrukturen kan sette krav om utførelse. Sammen med va-norm.no spiller VA/Miljø-bladene en viktig rolle når det gjelder kommunaltekniske VAnormer. Foruten de 150 kommunene som har va-norm.no som kommunalteknisk norm benyttes VA/Miljø-bladene som normverk også for kommuner som har egne VA-normer. Det bør være et mål for VA-bransjen i Norge at hele landet får en felles VAnorm. Fremmedvannsdeteksjon Overløpsrapportering Nivåmåling Nedbørsmåling Tlf. (47) Kommunalteknikk nr

17 Atlas Copco Kommunalteknikk nr

18 Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Av Gjertrud Eid Rådgiver Norsk Vann Etter mange år med liten prioritet på fagfeltet, står norske kommuner foran store oppgaver med opprydding av VA i spredt bebygde områder. I rapport 199 presenteres kunnskap om aktuelle metoder for å kartlegge og løse VA-utfordringene samt erfaringer fra andre som jobber med tilsvarende oppgaver. Først og fremst er rapport 199 ment som et hjelpemiddel til kommuner som er i oppstartfasen og som enda ikke har startet opp med opprydding. Flere kommuner har kommet i gang med arbeidet og noen av disse har bidratt med sine erfaringer. Det kan være fornuftig å se hvordan andre jobber med tilsvarende problemer og vi håper derfor rapporten kan være til nytte og inspirasjon også for kommuner som har jobbet med dette en stund. Deler av rapporten kan også være informativ for foretak som prosjekterer avløpsanlegg. Veiledningen er tenkt brukt som et oppslagsverk, slik at man ved hjelp av innholdsfortegnelsen enkelt kan finne fram til den delen av prosessen man har spørsmål om. Hvis man ønsker å lese rapporten fra perm til perm er den også forsøkt bygget opp slik at den følger oppryddingsarbeidets mulige trinnvise gang. Innledningsvis beskriver denne veiledningen typiske utfordringer knyttet til vannforsyning og avløp i spredt bebyggelse, og hva som kan være utløsende faktorer for at den enkelte kommune kommer i gang med oppryddingen. Resten av veiledningen er delt inn i tre hoveddeler: Del I Forberedelser til oppryddingsarbeidet Første del handler om de forberedelsene kommunen må gjennom før den henvender seg til huseiere som kan tenkes å måtte pålegges tiltak. Kommunen må: Ha tenkt gjennom hvilke målsettinger den skal legge til grunn for oppryddingen Være klar over hva den har ansvar for Ha planlagt oppryddingen og sikret nødvendig forankring i planverktøyet Forberedt saksbehandling, kommunikasjon med og veiledning til huseierne Innledet nødvendig samarbeid internt i kommunen, administrativt og politisk, og eventuelt med nabokommuner Sikret nødvendig kompetanse og ressurser til arbeidet Del II Kartlegging og tilstandsvurderinger Denne delen omhandler kommunens arbeid med å: Få oversikt over avløpsforholdene i spredt bebyggelse gjennom en metodisk kartlegging Vurdere den generelle tilstanden ved det enkelte anlegg og hvordan denne eventuelt påvirker vannforekomstene og ulike brukerinteresser i nærområdene negativt Identifisere utslipp hvor det trengs tiltak og hva slags type tiltak som vil være hensiktsmessig Bestemme hvordan innsatsen i oppryddingsarbeidet skal prioriteres Del III Valg av løsningsmodeller for vann og avløp i spredt bebyggelse Siste del ser på hvordan kommunen kan vurdere hvilken vann- og avløpsløsning den enkelte huseier, naturmiljøet og kommunen vil være best tjent med i hvert enkelt tilfelle. Hoved valgene står mellom: tilknytning til sentralt vannverk vs separat vannforsyning og/eller tilknytning til sentralt avløpsrenseanlegg vs separat avløpsløsning én løsning (vannforsyning, avløp) for hver huseier vs fellesløsning Det ses nærmere på ulike mulige løsninger som finnes for hvert av disse valgene. For kommunen vil det viktigste være å sette rammene for de valgene den enkelte huseier tar, slik at de mest hensiktsmessige løsningene blir valgt. Når det skal ryddes opp i litt større områder er det viktig at kommunen ser hele området som en helhet og gjør sine vurderinger på bakgrunn av dette. Rapporten er skrevet av NIVA v/vogelsang, Berge og Holen, i samarbeid med en styringsgruppe bestående av Norsk Vanns medlemmer, i tillegg til en bredt sammensatt referansegruppe. 18 Kommunalteknikk nr

19 ABC Informasjonsmateriell for spredt bebyggelse Av Gjertrud Eid Rådgiver Norsk Vann Informasjons- og veiledningsarbeid er en stor og viktig oppgave for kommunen. Vi vet at mange sliter med å finne tid og ressurser til å jobbe med dette i en hektisk hverdag. Hos landets ca anleggseiere i spredt bebyggelse er det et stort behov for økt forståelse og informasjon om de faktiske forhold. Entreprenører, leverandører, konsulenter og renovatører er en annen gruppe som trenger veiledning fra kommunen, etter hvert som arbeidet med private løsninger blir satt i fokus rundt omkring i kommunenorge. For å gjøre det enklere for kommunene å sørge for god informasjon til innbyggere og andre aktører som kommunen skal veilede, er Norsk Vann godt i gang med å utarbeide standardisert informasjonsmateriell som kan lastes ned og benyttes fritt. I tillegg skal det utarbeides veiledning til kommunene om hvordan de på en god måte kan utøve myndighet på dette området, inkludert en forenklet sjekkliste for søknad om utslipp og utsending av pålegg. Materiellet finner du på våre hjemmesider. Alt materiellet er fritt nedlastbart. Det er gjort plass til kommunelogo og kontaktinformasjon og de som ønsker det kan gjøre lokale tilpasninger før utsendelse. Noen informasjonsfoldere er lagt ut og mer kommer etter hvert. Følg med MULIGHETENES TANKSYSTEM BRIMER HØYDEBASSENG VENTILHUS TRAPPEHUS VEGGLUKER FLERE NYHETER! BRIMER KVAMSØY AS, N-6087 KVAMSØY Tel: Kommunalteknikk nr

20 Nye Norsk Vann-rapporter: Fra driftsassistanse til regional vannassistanse I en ny rapport fra Norsk Vann anbefales det å satse på en videreutvikling av dagens driftsassistanser til regionale vannassistanser. Av Toril Hofshagen, Direktør Norsk Vann Det vil være et viktig strategisk kompetanse tiltak som kan styrke kommunenes/selskapenes ressurser til å løse utfordringer på vann- og avløpsområdet, som å oppfylle stadig strengere lovpålagte krav, øke fornyelsestakten på ledningsnettet, møte befolkningsveksten og tilpasse anleggene til et endret klima. Bakgrunn De første driftsassistansene i Norge ble etablert på og 80-tallet. De bidrar med viktig kompetansestøtte og enkelte utfører også nærmere avtalte drifts- og forvaltningsoppgaver. Det er i alt 18 regioner av kommuner som har etablert samarbeid som kan defineres som driftsassistanser. Norsk Vanns årlige samlinger for driftsassistansene viser at det er svært ulikt hvordan assistansene er organisert og hva slags tilbud de gir til deltakerne. Det er helt klart et potensiale til å videreutvikle en rekke av driftsassistansene til å bidra med kompetansestøtte på enda flere områder der deltakerne har behov for det. Samtidig er det en utfordring at man ikke har lykkes med å etablere driftsassistanser i alle deler av landet. Norsk Vann rapport 203/2014 «Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser» evaluerer dagens ordninger og kommer med anbefalinger om vegen videre for driftsassistansene i Norge. Rapporten er skrevet av Kinei AS v/may Rostad og Svein Aanestad. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av Sigbjørn Fossdal fra Bykle kommune, Trond Uglebakken fra Alta kommune, Stein D. Moen fra Øvre Eiker kommune og Arne Eikefet fra Lindås kommune. I tillegg har prosjektet hatt en bredt sammensatt referansegruppe, der bl.a. alle driftsassistansene har vært invitert til å delta. Dagens driftsassistanser Kartleggingen viser at driftsassistansene har svært ulikt innhold, omfang, organisering og finansiering. Men deltakerne er uansett fornøyd med de tjenestene som tilbys. Samtlige driftsassistanser bidrar med å skape et regionalt fagnettverk for både driftspersonell og ingeniører i kommunene. De mest utviklede driftsassistansene er organisert som interkommunale selskap som har bygd opp kompetansen med egne ansatte over tid. Driftsassistansene som i stor grad bidrar til å løse viktige oppgaver på vannområdet lykkes fordi det er aktiv eierstyring, der formålet med driftsassistansen er godt forankret i alle kommunene på både administrativt og politisk nivå. Behov for regionale vannassistanser Erfaringer fra regioner med mest omfattende driftsassistansesamarbeid, viser at deltakerne får løst sine utfordringer i større grad enn områder med mer begrenset samarbeid. Det anbefales derfor at flere av dagens «driftsassistanser» videreutvikles til «regionale vannassistanser» etter modell fra de beste. Kommuner i fylker som ikke har etablert driftsassistanse, anbefales å starte opp et systematisk samarbeid. Scenarier for 2030 Det er utarbeidet fire ulike scenarier for situasjonen i 2030, beskrevet som «Vannproffene», «Kommuneproffene», «Kommuneselvstyr» og «Vannselskap». Ulikt utfall av statlige forvaltningsreformer danner grunnlaget for de fire scenariene. Sikre drivkrefter, som kommunenes store investerings- og rekrutteringsutfordringer, beskrives i alle scenariene med ulikt resultat eller tilstand. Konklusjonen er at en satsing på regionale vannassistanser i dag ikke vil være bortkastet, men være del av den framtidige løsningen i alle de beskrevne scenariene. Anbefalinger og veiledning I rapporten gis det veiledning om eta- 20 Kommunalteknikk nr

hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling NoDig hgfdhfhfgttttttt Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Innhold 1 GRAVERFRI TILKOBLING FRA HUS TIL HOVEDVANNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. FØRKOMMERSIELL ANSKAFFELSE AV INNOVASJON Del 1

TILBUDSINVITASJON. FØRKOMMERSIELL ANSKAFFELSE AV INNOVASJON Del 1 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten TILBUDSINVITASJON FØRKOMMERSIELL ANSKAFFELSE AV INNOVASJON Del 1 «No Dig Gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

Secure and Monitored Service from Oslo VAV

Secure and Monitored Service from Oslo VAV Secure and Monitored Service from Oslo VAV Regionale forskningsfond Hovedstaden Forskningsprosjekt Prosjektansvarlig: Sintef Prosjektleder: Rita Maria Ugarelli Prosjektperiode: Finansiering RFFH Finansiering

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig

BASAL slamavskiller. Bare betong varer evig Produktbrosjyre BASAL slamavskiller Bare betong varer evig Hvorfor velge Basal slamavskiller type Baga? Basal slamavskiller type Baga har meget stor evne til å skille ut og sedimentere faste partikler

Detaljer

Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte Status. Status

Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte Status. Status Kompetansesatsning på ledningsteknologi Rapport til Norsk Vanns årsmøte 2016 Status Kompetansesenter for ledningsteknologi Nasjonalt /bransjeprosjekt Status No-dig Challenge. Stikkledninger vann Oslo kommune

Detaljer

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet.

Dette for å optimalisere drift med hensyn til kost/nytte, sikkerhet, miljø og effektivitet. Vinter 2015 Avinor inviterer til dialogkonferanse vedrørende utvikling av førerløse kjøretøy, og da særlig rettet mot vintervedlikehold inne på flyplassområdene. Innhold 1 Innledning / Anskaffelsen...

Detaljer

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011)

Omsorgsboligprosjekter. Skånland kommune. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Omsorgsboligprosjekter Skånland kommune Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2011) Bakgrunn og formål Det etableres et pilotprosjekt mellom Skånland kommune og Nasjonalt Program for

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg

Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Pilotprosjekt Trykkavløp i Eidsberg Erfaringer fra arbeidsgruppen Wenche Myhrvold Olsen Miljø- og avløpsrådgiver Norsk Vanns fagtreff 24. oktober2017 Eidsberg kommune Blir fra 01.01.2020 en del av Indre

Detaljer

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp

Spredt avløp - praktisering av politisk vedtak. tilknytning til offentlig avløp tilknytning til offentlig avløp BAKGRUNN: Politisk sak 61/14 «Prosjekt spredt avløp» Med følgende vedtak: 1 Tilsynsrapport for tilstand på utvalgte private avløpsanlegg i Asker tas til orientering. 2 Følgende

Detaljer

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter

VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter VA/Miljø-blad og VA-norm Status og videre utvikling Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter 1 Hva er VA/Miljø-blad? Stiftelse hvor formålet er å utarbeide veiledende normer innen VA faget Beste praksis

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre

Interkommunal VA-norm i Rogaland. - status og veien videre Interkommunal VA-norm i Rogaland - status og veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i Rogaland Veien videre Om Rogaland og Stavanger Norsk Vanns VA-norm Felles normer i

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014

Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling 2014 Pilotprosjekt nr. 34 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 2.1 Beskrivelse av virksomheten... 3 2.2 Leverandørutviklingsprogrammet...

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon Bare betong varer evig Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon BASAL STORM-SERIEN Basal storm-serien Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Detaljer

Fra drikkevann til avløpsvann

Fra drikkevann til avløpsvann Vannpris-foredraget: Helsa er skjør Historiske NoDig-øyeblikk Personlige relasjoner Fra drikkevann til avløpsvann «Du er legen Ledningene er dine pasienter». Diagnose + Behandling Avløpet blokkert «Kloakkstopp»

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet

Detaljer

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan?

Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Innovasjon i offentlige anskaffelser - hvorfor og hvordan? Gardermoen Onsdag 15. oktober 2014 Gustav Weiberg-Aurdal rådgiver KS forskning, innovasjon og digitalisering Lov om offentlige anskaffelser "Loven

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg)

Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Invitasjon til dialogkonferanse om innovative løsninger for sentral driftskontroll (SD-anlegg) Fredag 29. august kl. 08.30, hos Omsorgsbygg Oslo KF, Sommerrogata 1, 0255 Oslo (inngang fra Inkognitogata).

Detaljer

Program for bedre vann. Trude Haug

Program for bedre vann. Trude Haug Program for bedre vann Trude Haug 1 Program for bedre vann Utarbeide et «program for bedre vannkvalitet», som skal vedtas av fylkestinget. Begge Driftsassistansene vil tilhøre programmet Målforslag: Sikre

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE Vann- og avløpsanlegg Hommersåk - Ims Disse deltar på møtet fra Sandnes kommune: Monica N. Nesse, forurensningsmyndighet og myndighetsutøvelse E-post: monica.nesse@sandnes.kommune.no,

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C» Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen:... 3 2 Bakgrunn:... 3 3 Aktørene:... 4 4 Behov og leverandørutfordringer:...

Detaljer

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen -Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen Ingun Tryland VAnnforsk nettverkstreff og seminar Oslo, 28. november, 2017 Stort investeringsbehov

Detaljer

Presentasjon VA/Miljø-blad Norsk VA-norm. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter

Presentasjon VA/Miljø-blad Norsk VA-norm. Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter Presentasjon VA/Miljø-blad Norsk VA-norm Sivilingeniør Odd Lieng Norsk Rørsenter Nærmer vi oss felles VAnormer? Tema Norsk VA-norm Samarbeid om felles VA-normer Veien videre Norsk VA-norm - va-norm.no

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig.

(13) Grøftefrie løsninger. NoDig. (13) Grøftefrie løsninger. NoDig. Bruk av NoDig-metoder for å redusere graveomfang og anleggsvarighet Magnar Sekse, VA-etaten - Bergen kommune Infrastrukturdagene 2010, 11.febr.ms 1 Hva kjennetegner NoDig-løsninger.

Detaljer

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010

VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA. Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 VA fagsamling Helgeland Driftsassistanse VA Thon Hotel Brønnøysund 3. og 4. februar 2010 1 Deltagerliste hotell skyss m.v.. Sjekk om alt stemmer på lista i forhold til det dere har bestilt Sjekk hvilket

Detaljer

Felles kommunalteknisk VA-norm

Felles kommunalteknisk VA-norm Felles kommunalteknisk VA-norm Hvordan kan kommunene samarbeide? Trond Andersen, Norsk Vann Med Innspill fra Kjetil Flugund, Norsk Rørsenter 1 Utdrag historikk 2 NKF 1972: Vann og avløp typetegninger SFT

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse

Del I: Forberedelser. Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse. Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse Nye hjelpemidler for VA i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse I: Forberedelser II: Kartlegging og tilstandsvurderinger III: Valg av løsningsmodeller

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Orientering Norsk Vann

Orientering Norsk Vann antall sertifikater/duplikater Orientering Norsk Vann Presentasjon av: Kurstilbud og diverse Verktøykasse: Nye og planlagte rapporter 1 Standardiseringsarbeid Trond Andersen, Norsk Vann ADK-1 kurs Forskrift

Detaljer

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02.

Torleiv Robberstad (V) satte fram følgende forslag under overskriften Været og kommunaltekniske anlegg, som eventueltsak 27.02. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801564 : E: 614 G33 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 12/09 KONSEKVENSER AV

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING.

LOVFESTING AV EIERSKAP TIL VANN- OG AVLØPSANLEGG - HØRING. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200902491 : E: M0 &13 : Odd Arne Vagle Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.06.2009 43/09 LOVFESTING AV EIERSKAP

Detaljer

Kommunereformen er i gang

Kommunereformen er i gang Kommunereformen er i gang Fylkesmannens rolle og oppdrag Hva gjør Frogn kommune? Anne-Marie Vikla prosjektdirektør Oslo og Akershus Kommunestyremøte i Frogn, 22.9.2014 Anne-Marie Vikla, prosjektdirektør

Detaljer

Sprinklerregelverket i teori og praksis

Sprinklerregelverket i teori og praksis Sprinklerregelverket i teori og praksis v/ Einar Melheim Opplysningskontoret for sprinkleranlegg (OFS) Detaljblad levering av vann til sprinkleranlegg rammebetingelser ved planlegging, installasjon og

Detaljer

Invitasjon til dialog knyttet til anskaffelse av system for elektroniske mannskapslister for bygg og anlegg under Oslo kommune

Invitasjon til dialog knyttet til anskaffelse av system for elektroniske mannskapslister for bygg og anlegg under Oslo kommune Invitasjon til dialog knyttet til anskaffelse av system for elektroniske mannskapslister for bygg og anlegg under Oslo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 NYTT SYSTEM FOR ELEKTRONISKE MANNSKAPSLISTER I

Detaljer

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune.

VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. VA dagene for innlandet 2008. Driftsovervåking av vannforsyningssystem. Ved Geir Glommen Driftssjef Ø.Toten kommune. Bilde: Kihlestrand vannbehandlingsanlegg på Kapp Litt om driftsovervåkingsanlegget i

Detaljer

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER

GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER GODE GREP FOR Å LØSE FREMTIDENS KOMMUNALTEKNISKE OPPGAVER VA-konferansen 2017 Molde, 10. mai Ida Gram, Rambøll Management Consulting 1 UTGANGSPUNKT Klimautfordringer Kommunereform Energiomlegging og energibruk

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelser Innovative anskaffelser Jan Håvard Ryen, Programrådgiver Næringssamling Hemne kommune, tirsdag 9. mai 2017 Næringsutvikling og offentlige anskaffelser som motor Hvem er vi i leverandørutviklingsprogrammet,

Detaljer

Frokostseminar: Bygg bærekraftig Innovative anskaffelser ventilasjon

Frokostseminar: Bygg bærekraftig Innovative anskaffelser ventilasjon Frokostseminar: Bygg bærekraftig 29.11.16 Innovative anskaffelser ventilasjon v/ Magnar Skår 100990 1.1 2 Fakta om Undervisningsbygg - Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo 137 med lekeområder

Detaljer

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av

En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS. 15. April 2010. Medlem av En kort presentasjon av Basal og Midt-Norsk Betong Mosjøen AS 15. April 2010 MIDT- NORSK BETONG MOSJØEN AS MNBM etablert i 1952 En av kommunens eldste industribedrifter Samme lokalisering som ved oppstart

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune

VA-utfordringar i ein by i vekst. Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune VA-utfordringar i ein by i vekst Signe Stahl Kvandal, VA-sjef Sandnes kommune Sandnes kommune Sandnes ligger på Nordjæren, vi grenser mot blant annet Sola, Stavanger og Klepp Vi er nå den raskest voksende

Detaljer

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt

INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE. vedrørende. Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe. Førde Sentralsjukehus Forprosjekt INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE vedrørende Anskaffelse av arkitekt- og rådgivergruppe Førde Sentralsjukehus Forprosjekt Hotell Park Inn - Gardermoen 28.09.16, kl. 10.00 Side 1 av 5 1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Sikring av kvalitet på ledningsanlegg

Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Sikring av kvalitet på ledningsanlegg Med hovedblikk på ny Norsk Vann rapport Undertittel: Planlegging og gjennomføring av VA-anlegg Og noen tanker om kvalitet på materialer og utførelse Trond Andersen

Detaljer

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA

VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013. Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse. Gjertrud Eid, Norsk Vann BA VA-konferansen 2013 Driftsassistansen i Møre og Romsdal 31. mars 2013 Med fokus på VA-opprydding i spredt bebyggelse 1 Gjertrud Eid, Norsk Vann BA Dagsorden Hvorfor er dette viktig? Praktiske råd og tips

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer

Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Nettverkssamling 29. september 2010 Fremtidens byer Knutepunkt i Rogaland for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Prosjektleder Christin Vik Eliassen Regjeringens handlingsplan Regjeringens

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen

Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen Hva gjør Direktoratet for byggkvalitet for den kommunale eiendomsforvaltningen? FREDRIK HORJEN 04.06.2014, Kommunaltekniske fagdager, Bergen 2004, Sted, tema 2 2006 3 4 DET OFFENTLIGE Eiendomsforvaltning

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Invitasjon til dialog knyttet til hvordan Oslo kommune kan møte virksomhetens behov for datanettverk i fremtiden Pilotprosjekt i Regionalt program for Leverandørutvikling

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013

Hvem er vi? ARBEIDSFELLESSKAPET 26.09.2013 Hvem er vi? Prosjektavdeling Entreprenøravdeling Prosjektansvarlig Siv.ing Ragnar Aasheim (RIV/RIVA/SØK) - Myndighetskrav - Prosjektering - Teknisk oppfølging VVS GRUPPEN Rørleggermester - Jan Vidar Bergersen

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo

IK-bygg. IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo IK-bygg IK-bygg-konferansen 2013 Torsdag 7. november i KLP-bygget, Oslo Agenda 1. Kort om IK-bygg Hva og hvorfor 2. Nyheter Forbedringer på web 3. Mulighetene Kom i gang: enkle grep og råd 4. Integrasjon

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008

Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 Høstkonferanse for Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel 9. og 10. september 2008 1 Kl 1015 1050 Registrering m/ kaffe/ te Program 9. september Kl 1050 Kl 1100 Kl 1135 Kl 1200 Åpning - praktisk

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Synstekniske hjelpemidler

Synstekniske hjelpemidler Synstekniske hjelpemidler Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2012) Bakgrunn Det etableres et pilotprosjekt mellom NAV, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalt Program

Detaljer

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse

SYKKELBYEN ALTA. Prosjektbeskrivelse SYKKELBYEN ALTA Prosjektbeskrivelse 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 Sykkeltellinger... 4 2. VISJON, MÅL OG STRATEGIER... 5 HOVEDMÅL... 5 DELMÅL 1: Øke sykkelandelen med 8 % årlig... 5

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Responssentertjenester og trygghetsskapende produkter Notat som grunnlag for dialogprosess med leverandører fram mot utarbeidelse av kravspesifikasjon Målgruppe: Leverandører

Detaljer

Medlemsskap i Norsk Vann

Medlemsskap i Norsk Vann 1 Medlemsskap i Norsk Vann Hva er Norsk Vann?? Våre medlemmer dekker ca. 95% av Norges innbyggere Kommuner, IKS, AS, KF, andelslag /SF, driftsassistanser Tilknyttede medlemmer Vi hjelper medlemmene å ivareta

Detaljer

Hjellestadvika veg- og va-anlegg. Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten

Hjellestadvika veg- og va-anlegg. Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten Hjellestadvika veg- og va-anlegg Bergen Kommune, ved Vann- og avløpsetaten og Trafikketaten Tema for orienteringsmøte Bakgrunn for prosjektet Målsetting Eksisterende situasjon Tiltak Hvordan berøres De

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 241/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 102/15 Kommunestyret 08.12.2015 KOMMUNEREFORMEN - UTREDNING OM EN KOMMUNE PÅ ØVRE ROMERIKE

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer