Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. Nasjonalt program for leverandørutvikling"

Transkript

1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser, Tore Andre Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Agenda 1.Bakgrunn for programmet 2.Om Programmet 3.Metodikk smarte tips 4.To eksempel prosjekter 5.Pågående piloter [Presentasjonsheading]

2 Video smartere samhandling [Presentasjonsheading] Hva er leverandørutvikling? Leverandørutvikling er å utvikle både kunde og leverandør! Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses - prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. Samspillet bidrar til å sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser! [Presentasjonsheading]

3 Hvorfor innovasjon er viktig Bedre tjenester og infrastruktur Økt konkurranseevne for næringslivet Bedre utnyttelse av samfunnets ressurser Samfunnsansvar (klima/miljø, folkehelse/pleie/omsorg)) Norge på 19.plass i Europa! [Presentasjonsheading] Utfordringer i dag [Presentasjonsheading]

4 Innovasjon står høyt på dagsorden [Presentasjonsheading] Femårig program (startet 2010) Programmet skal fremme; Konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser Forståelse, kompetanse og kunnskap om innovative offentlige anskaffelser Gjennomføring av flere innovative offentlige anskaffelser [Presentasjonsheading]

5 Målgrupper Offentlige innkjøpere Leverandører og bedrifter Private og offentlige utviklings- / FOU aktører Innsatsområder Trinn for trinn metode innovative offentlige anskaffelser Gjennomføring av 40 pilotprosjekter Energi og miljø Helsesektoren / pleie og omsorg Ledelsesforankring og målformuleringer [Presentasjonsheading] Det nasjonale partnerskapet Programansvarlige NHO KS Ledende innovasjonsaktører Ledende statlige virksomheter Kommunal sektor Nærings- og handelsdepartementet FAD Miljøverndepartementet Innovasjon Norge Forskningsrådet DIFI Statsbygg Forsvarsbygg Jernbaneverket Statens vegvesen NAV Hjelpemiddel Oslo kommune Bergen kommune Stavanger kommune [Presentasjonsheading]

6 Metodikk [Presentasjonsheading] Programmets arbeid med metodikk Kortfattet brosjyre er laget Metoden skal: Bruke erfaringene fra pilotprosjektene Klargjøre handlingsrommet for samspill i planleggingsfasen Bidra til å sikre en god prosess mot leverandørene for bruk av ideer og løsninger [Presentasjonsheading]

7 1. Identifisere behov Behov eller utfordring som krever nye løsninger: Budsjettreduksjoner Nye krav i regelverk Miljøkrav For å få til innovasjon må behovet ikke defineres for snevert Unngå detaljerte beskrivelser over hva du vil ha, la leverandørene bli utfordret på løsninger [Presentasjonsheading] Hvordan organisere en innovativ anskaffelse? Start i god tid Sett av tid og sørg for forankring! Få innovasjon inn i virksomhetens strategi og i innkjøpsstrategien Trekk inn relevante fagmiljøer, brukere og andre berørte parter tidlig Identifiser risiko [Presentasjonsheading]

8 3. Dialog med markedet Hvorfor dialog? Markedet får informasjon om fremtidige planer og blir bedre forberedt på å levere gode løsninger Offentlige virksomheter kan få diskutert hvordan behovene kan løses og hvilke alternative løsninger som finnes i markedet Hvordan? Annonser dialogaktiviteter og møter Sørg for at informasjonen som gis er på et overordnet nivå og tilgjengelig for alle interesserte Hvem? Leverandører, bransjeforeninger, interesseforeninger FoU miljøer, næringsutviklingsmiljøer [Presentasjonsheading] Forsknings- og utviklingsarbeid Kan være behov for utvikling av nye produkter eller løsninger Forskningsrådet og Innovasjon Norge er viktige samarbeidspartnere og kan gi økonomisk støtte [Presentasjonsheading]

9 5. Beskriv oppdraget Hvordan bruke informasjonen man har fått i tidligere faser? Likebehandling og konkurranse må ivaretas: Alt materiale av betydning må stilles til leverandørenes disposisjon Bruk funksjonelle krav istedenfor tekniske spesifikasjoner Unngå å skreddersy konkurransegrunnlaget til en bestemt leverandørs løsning Vurder å gi lengre tidsfrister for innlevering av tilbud for å utjevne eventuelle konkurransefordeler [Presentasjonsheading] Konkurranseform som fremmer innovasjon Vurder bruk av konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre ved teknisk kompliserte anskaffelser Krever mye ressurser, men egnet til å fremme innovasjon Bruk tildelingskriterier som fremmer innovasjon, for eksempel kvalitet, funksjonalitet, driftsomkostninger, og ikke bare pris! Begrunnelse til leverandørene som har deltatt Oppfylle krav i regelverket om offentlige anskaffelser Motivere til å delta i senere konkurranser og dialogaktiviteter hva kan forbedres? [Presentasjonsheading]

10 Oppsummering - Hvordan gjennomføre innovative anskaffelser? Bruk fasen før konkurransen starter på en ny og aktiv måte Involver markedet og relevante fagmiljøer tidlig Regelverket om offentlige anskaffelser er ikke til hinder for dialog med markedet så lenge hensynet til konkurranse og likebehandling ivaretas [Presentasjonsheading] Pilotprosjekter [Presentasjonsheading]

11 Pilotprosjekter i programmet skal være: gode eksempler på hvordan innkjøpere kan få til innovasjon i offentlige anskaffelser gjennom tidlig dialog med markedet med på å utvikle programmets metodikk med på å identifisere flaksehalser for innovasjon Programmet bidrar: Med fasilitering og kvalitetssikring av prosessen før konkurransen Med arrangering av dialogaktiviteter Med invitasjon/mobilisering av bransjer, bedriftsnettverk, bedrifter og FoU aktører På sondering av muligheter for utviklingsstøtte Med evaluering av prosjektet for å utvikle metodikken Med informering om resultatene Som sparringspartner

12 Gjennomførte eksempler [Presentasjonsheading] STORE SAL Båtbygger laget operalyd!

13 Resultater pilotprosjekter Hvem: Statsbygg, Ny Opera Behov: Balkongfasader og fondvegg i eik Fremgangsmåte: Dialogaktiviteter Workshops med bransjen Resultater: To norske leverandører Lærte seg å møte en krevende byggherre Statsbygg sparte kostnader [Piloter] Resultater pilotprosjekter Aktør: Undervisningsbygg Energiforsyning Behov: Utfasing av fossil brensel på alle Oslo skoler innen 2011 Fremgangsmåte: Dialogkonferanse i mars med utfordringer Utlysning av idékonkurranse Workshop i regi av leverandørene 4 vinnere kåret [Piloter]

14 Resultater: - Fire vinnerideer kåret - Et OFU prosjekter i regi av Innovasjon Norge og et prosjekt støttet av ENØK fondet. [Piloter] Pågående piloter pr. 6. jan Hvem Hva Fagområde Antatt ferdig NAV Hjelpemiddel Bergen kommune Hørsels komm. og varslingstekn. hjelpemidler Alarmer til demente Helsesektoren 2011 Helsesektoren 2011 Statsbygg Ny Vet.høgskole og Institutt Energi og miljø 2014 Avinor OSL Terminal 2 Energi og miljø 2013 Undervisningsbygg + ev. Statsbygg Vindusrehabilitering Energi og miljø 2011 Stavanger kommune Nytt sentraldriftssystem Energi og miljø 2011 HelseSørØst Nytt Østfoldsykehus E og m/ Helsesekt Oslo kommune Omsorg + Helsesektoren 2011 [Presentasjonsheading]

15 Aktør: NAV - anskaffelse av hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekn. hjelpemidler Behov: Få tilgang på brukerens behov Dialog med leverandører for å få tilgang på de beste og nyeste tilgjengelige produktene og tjenestene Fremgangsmåte: Forprosjekt av InnoMed (kartlagt brukerbehov) Dialogkonferanse 8. juni for alle aktuelle leverandører Workshop gjennomført av leverandørene Dialogkonferanse september rettet mot den enkelte leverandør (en til en) Foreløpige resultater: NAV får tilgang på eksisterende teknologi/tjenester Stimulere leverandører til innovasjon Økt interesse/ konkurranse til anskaffelsen Kan igangsette utviklingsprosjekter til neste utlysningsrunde [Piloter] Aktør: Avinor - ny Terminal 2 på Gardermoen Behov: Gode løsninger på glass og fasade, trebruk i himling, energiforsyning og steingulv Fremgangsmåte: Kjørt dialogkonferanse på glass og fasadeløsninger Dialogkonferanse på trebruk i himling juni 10 Workshop i regi av leverandørene aug. 10 Foreløpige resultater: Rapport fra workshop levert prosjektteam [Piloter]

16 Aktør: Stavanger kommune - system for mottak av driftsmeldinger og alarmer Behov: Alternative løsninger som skal kunne spare betydelige kostnader for kommunen i form av energibesparelser og mer effektiv drift av kommunen Fremgangsmåte: Gjennomført en dialogkonferanse okt. 10 Deretter en til en møter med interesserte leverandører des. 10 Foreløpige resultater: System på et høyere nivå som effektiviserer drift og organisering [Piloter] Aktør: Oslo kommune Omsorg + Behov: Løse fremtidens utfordringer knyttet til økningen av antall eldre ved bruk av smarthus teknologi for pleietrengende Skal lage en generell kravspesifikasjon som tar med seg teknologiske muligheter Fremgangsmåte: Dialogkonferanse 14/1-10 der utfordringen blir presentert Deretter en til en møter med interesserte leverandører 15-16/2-10 [Piloter]

17 Takk for oppmerksomheten! [Presentasjonsheading]