INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»"

Transkript

1 INVITASJON TIL DIALOGKONFERANSE FOR PROSJEKTET «REHABILITERING AV OSLO FENGSEL AVDELING B OG C»

2 Innhold 1 Innledning /Anskaffelsen: Bakgrunn: Aktørene: Behov og leverandørutfordringer: Tentativ tidsplan: Dialogkonferanse Påmelding: Etterfølgende konkurranse:... 7

3 1 Innledning /Anskaffelsen: Statsbygg ønsker å utfordre markedet til å gi innspill, se på nye muligheter, gi gode ideer eller oppfordringer til planlagt kontraktstrategi og gjennomføring av et forprosjekt med etterfølgende byggefase på oslo fengsel avdeling B og C. 2 Bakgrunn: Oslo fengsel består av total med nå ca m2 for delt over 3 avdelinger og hvor avdeling A ble etablert på 1850 tallet som landets eneste botsfengsel. Ut fra en idé om å hindre smitte mellom de innsatte og samfunnet av både sykdom og moral var Botsfengselet plassert avsidesliggende. Avdeling A med sitt massive inntrykk, nærmest som en middelalderborg, skulle virke avskrekkende. Oslo fengsel, avd. A (Botsfengselet), er et unikt anlegg i norsk sammenheng og viktig i fortellingen om institusjonsutviklingen. Anlegget har høy arkitektonisk kvalitet og er bevart som et komplett anlegg. Opplevelsesverdien og lesbarheten er spesielt god. Oslo fengsel, avd. A er forskrifts fredet. Avdeling A med ca m2 bta., også kalt Botsen, ble tatt i bruk i 1851 med total 240 innsatte men har i dag ca 190 innsatte. Fengselet er basert på Philadelphia modellen. Avdeling A er på fredet etter verneklasse 1 på Landsverneplanen. Denne avdelingen er i utgangspunktet ikke inkludert i prosjektet. Avdeling A er best kjent gjennom Olsenbanden filmene, hvor Egon kommer ut av det som i dag kalles Egonporten, øverst i botsparken. Avdeling B med ca m2 bta., også kalt Bayern, ble overtatt som fengsel etter at Oslo actiebryggeri ble lagt ned i Mye av avdeling B ble oppført i 1880 årene. Avdeling B har i dag ca. 210 innsatte og er i hovedsak varetektsceller. Avdeling C med ca. 1500m2 bta., ble oppført i 1880 og er i dager i dag stifinner n. Stifinner n er et samarbeidstiltak mellom kriminalomsorgen og Tyrilistiftelsen, og har som formål å redusere tilbakefallet til rusmiddelbruk og kriminalitet for avdelingens deltakere. Dette bygget var opprinnelig bryggeriets direktørbolig, senere fengselssykehus. Avdelings C gjennomgår for øyeblikket en utvendig rehabilitering. Avdeling C er på fredet etter verneklasse 2 på Landsverneplanen. Tilstanden til bygningsmassen på Oslo fengsel er generelt veldig dårlig. Tilstandsgraden på bygningsmassen er mellom 2,5 og 3 (NS 3424 definisjon) i de fleste tilfeller. For å ivareta sikkerhet for brann, El systemer, innsattes/ansattes helse og sikkerhet har Statsbygg satt i gang en prosess for å oppgradere tekniske anlegg med fokus på disse systemene. I tilstandsanalyse utført i 2014, med tredjepartskontroll av deler av denne, bekrefter tilstanden på eiendomsmassen. Det er i dag liten eller ingen dokumentasjon på anleggene og oppgradering ansees som vanskelig og altfor kostbart.

4 3 Aktørene: Statsbyggs ansvar Oslo fengsel er i statelig eie og Statsbygg er ansvarlig for drift vedlikehold av eiendomsmassen. Statsbygg tok over dette ansvaret i Eiendommen har et stort vedlikeholdsetterslep og midler satt av for årlig vedlikeholdsarbeid dekker ikke progresjonen på forfallet på eiendommen. Kriminalomsorgen Kriminalomsorgen er bruker av eiendommen. Det er i da totalt 415 innsatte fordelt over avd. A med 172 innsatte, avd. B 223 innsatte og avd. C med 20 innsatte. Det er i dag ca. 250 ansatte. Bygningsmassen er i drift 24t i døgnet. Kriminalomsorgens oppgave er å sørge for at straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Kriminalomsorgen skal også legge til rette for godt samarbeid med andre etater, og gjøre det mulig for den domfelte å gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Fengselet skal være i drift under hele planleggings/byggefasen. Reduksjon av celleplasser i byggefasen skal planlegges i forprosjektet sammen med kriminalomsorgen. Dette må planlegges i samarbeid med fengselet og KDI (kriminalomsorgsdirektoratet). Nasjonalt Program for leverandørutvikling: Nasjonalt program for leverandørutvikling ble startet i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Direktoratet for Forvalting og IKT (DIFI) er eiere av Programmet som gjennomføres med et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. Programmet var i utgangspunktet planlagt for perioden men blir nå videreført i fem nye år. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Det gjennomføres flere piloter på utvalgte områder innen utvalgte fokusområder. 4 Behov og leverandørutfordringer: Sammen med entreprenør å utvikle et forprosjekt med etterfølgende byggefase for gjennomføring av et prosjekt på et fengsel i drift 24t per døgn og med et stort behov for vedlikehold og fornying av tekniske anlegg. De fleste tekniske anlegg har tilstandsgrad TG3. Prioritet er å skifte ut tekniske anleggene for brann, el og sikkerhetssystemer men dette vil også medføre omfattende bygningsmessige hjelpearbeider. Brukersystemer som alarmer, kameraer etc. vil også bli påvirket. Arbeidet skal i hovedsak skje på avdeling B og C men kan også medføre at andre bygg/avdeling A blir påvirket.

5 Planlegging og utførelse av arbeidet har med hensikt å forhindre at fengselet må stenge grunnet fare for brann og kollaps av el/sikkerhetssystemer. De innsattes/ansatte sikkerhet står også i høysete. Det forutsettes at alle forskrifter etterleves men at noen egenskaper/produkter kan leveres forenklet da prosjektet mandat er å sørge for at fengselsdriften skal opprettholdes i minst 5år til. Hvis ikke dette prosjektet foretar full rehabilitering nå kan dette komme til utførelses på et senere tidspunkt og da må noe av dette arbeidet endres/gjøres om. Det er potensielt mye å spare ved å planlegge prosjektet i samarbeid med kriminalomsorgen og Statsbygg driftsavdeling. 5 Tentativ tidsplan: Aktivitet Veiledende kunngjøring Påmeldingsfrist Dialogkonferanse Tid 21.april 21. mai 26.mai Utlevering og presentasjon av case oppgave. Frist innsendelse av løsningsforslag til case og påmelding 1:1 møter Frivillig En til en møter, gjennomgang av løsningsforslag 2.juni juni Beslutning om videre prosess Uke Utlysning av konkurranse September Dialogkonferanse Første fase i prosjektet vil være at det inviteres til en dialogkonferanse. Her vil det bli gitt mer informasjon om behovet, om utfordringene sammen med Statsbyggs tanker om videre gjennomføring av prosessen. Sentrale aktører vil holde innlegg om utfordringer fra bl.a. brukers side og fra Statsbyggs side. Statsbygg ønsker å få innspill fra markedet om disse planene. Dere har mulighet til å påvirke hvordan prosjektet gjennomføres. Statsbygg ønsker svar/innspill på punktene nedenfor. Dette skal skje i form 1-2 A4 sider. Innspillene må sendes inn senest 2. juni til prosjektleder

6 Statsbygg ønsker også at dere melder dere på 1:1 samtaler hvor dere har sjanse til å utdype innspillene videre. Informasjon som kommer fra i 1:1 samtalene vil bli holdt konfidesielle. Hvor langt utviklingen av tekniske systemer og løsninger har kommet og hvordan markedet ser for seg løsninger på våre utfordringer i dette prosjektet. Vi ser for oss at følgende punkter blir omtalt: Hvilket tidsløp på prosjektet man må beregne. Årlig produksjon (økonomisk) Hvilken entreprisemodell er best egnet. Teknisk vs standard totalentreprenør. Innspill på hvordan definere behovet og omfang. Rehabilitering i fengsel under drift. Kvalifikasjon/Tildelingskriterier Evt. andre forhold som må tas hensyn til i et slikt prosjekt. Aktivitet Hvem Tid Registering /mingling Statsbygg Velkommen Ved Jan Myhre - Direktør faglig resurs senter Innledning Synnøve Lyssand Sandberg - Direktør Byggherreavdelingen i Statsbygg Innovative offentlige anskaffelser, Tore André Sines, Prosjektleder Leverandørutviklingsprogrammet/NHO/KS/DIFI Pause Kaffe/ vann / frukt e.l Om prosjektet og utfordringene Thore Haugen/Ozren Lozo - Prosjektleder Statsbygg Ola Røsholt - Forvalter Oslo fengsel, Statsbygg Gunnar Hannestad - Driftssjef Oslo fengsel, Statsbygg x 20min Fra brukers ståsted Ved Laila Eidsvaag - brukerkoordinator Innspill til Leverandørmarkedet Ved Rune Offenberg - PRL Statsbygg Dialog m/lunsj Lunsj og mingling/spørsmål og svar - Statsbygg - Kriminalomsorgen - Leverandørutviklingsprogrammet Påmelding: - Påmelding eller spørsmål om konferanse 26. mai kan stilles til: Frist for påmelding 21. mai - Gratis påmelding.

7 - Interesse om deltagelse eller spørsmål til 1:1 samtaler juni. Påmelding til 1:1 samtaler senest 2. juni til 8 Etterfølgende konkurranse: Prosjektledelsen håper konferansen skal bidra til økt interesse rundt utfordringene i dette prosjektet. Etter gjennomført dialogkonferanse vil prosjektet ta stilling til videre fremdrift både type anskaffelse og i gjennomføring basert på informasjon som kommer fram. Dette gjelder både innhold, gjennomføring og strategi.

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling INNHOLD 1 ANSKAFFELSE AV WEBLØSNING FOR ENKLE BYGGESAKER... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OM NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING... 4 4 OM DIBK OG

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank

Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Nytt oppgjørssystem i Norges Bank Kjetil Watne, direktør, Avdeling for interbankoppgjør 1 Norges Bank er trolig den første sentralbanken som både har gjennomført en utkontraktering av IT-driften av oppgjørssystemet

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer