Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden"

Transkript

1 Dato: Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt SAK Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Har lagt til en egen sak for leder for studentaksjonen, stillingsinstrukser. Vedtatt SAK Eventueltsaker FA: 1 Temakveld, trenger hjelp til å få studenter med på arrangementet. Håper å få med seg blant annet noen fra BIS til å hjelpe seg. Jobber med å få et kjent navn. KVK: 2 (1) Vær flinke med å logge seg av mailen sin på BIS kontoret. Gjelder også Facebook. (2) Vurdere ny dag til møter, endre mandag? Dette er stemt og vedtatt, både med tanke på dag og tidspunkt, og endres ikke med det første. SAK Til behandling: Godkjenning av referat Styret godkjenner referatet KVK innsigelser? KVK: KA MÅ legge ut referatene på bis.no Referatet er godkjent SAK Til orientering: Ledelsens redegjørelse Ved det første møtet i måneden foreligger forrige måneds redegjørelse fra ledelsen. Vedlegg: Vedlegg 1 SAK Til behandling: BIS støtte til de ulike undergruppene

2 Under forrige vervperiode ble det startet opp flere undergrupper. Etter at det kommer forespørsler om støtte fra flere hold, har leder sett et behov for å stille spørsmålet om det skal fordeles en pott til de ulike undergruppene. Her må det være krav til at summen går til feks. bekledning, teambuilding og/eller sosiale aktiviteter. Midlene blir regnet som driftsmidler. Styret vedtar at undergruppende får kr til disposisjon som støtte fra ledelsen til videre drift. FA: du har LNU som du kan søke om støtte med. Vi har alternative kosten som kan brukes på studentene. KVK: vi kan eventuelt sponse kun for gensere. Får støtte for hvor mange studenter som er med i gruppen. Hvordan skal klassekontakter få sponsorer? Hvordan skal det bli støttet der? FA: LNU, viss det er i hovedsak gensere, så kan en få støtte her. Det er mange undergrupper, det går direkte dit og ikke helheten. KVK: Kan få en liten sum per stk. Det er mange ting du trenger det til for å få støtte Leder: det er mange som ikke har penger til rådighet. kan søke til alle undergruppene. Dette vil gjelde til våren av, siden budsjettet har blitt sett til høsten av. Dette er noe som vi gjør før året. LNU 9. Oktober frist. KVK: det blir et problem siden vi ikke får før våren. Kanskje en kortvarig prosess. Til neste år igjen kan vi bruke LNU. ØA: trenger alle gensere? Hvor mange? Ganske mye penger VK: SIS kan vi søke. Kan være et alternativ. KVK: sponsorer er viktig å bruke og å få tak i. Viktig for næringslivet. SA: er ikke bare snakk om gensere, men teambuilding. FA: Teambuilding er viktig, men du trenger ikke å bruke en hel hau med penger. Eventuelt spør Josse om vi kan bruke kroa. har ikke så mye penger å bruke. I fjor klarte vi godt å finansiere selv sin teambuilding. MA: trenger ikke nødvendigvis Blåtur, men noe sosialt. SA: vi tenkte at gruppa skal fare på en hyttetur. Leder: oppsummering. Vil at vi skal skaffe genser selv. For eksempel temabuilding/sosialt sammenheng. Vil støtte noe. gi eventuelt en pot. SA: gensere kanskje DNB nor. Eventuelt MA kan fikse sponsor. Leder: det vil være opp til MA om bedriftene skal ta kontakt med henne. Eventuelt DNB nor skal være på genserne. En god måte å finansiere det på. FA: to forslag: gensere MA tar seg av det. pris, logo. Egenandel på 50 kr for eksempel. Bis kan spotte inn litt. Hvor mange er i undergruppene. SA: alle kommer til meg, sier antall. KA går videre til blest. NLD: hvordan er prosedyren til gensere. Vi skal kanskje skaffe dresser. MA: undergruppene har forskjellige farger på gensere. Leder: har ikke sammenheng med saken. hva skal vi støtte med? Faktisk i penger penger. SA: får en pott, opptil gruppen hva de vil bruke det på. hvordan de ser ut, tar det internt. KVK: KA og MA må fikse det mellom seg. Helst med tanke på de som ikke jobber direkte med næringslivet. Leder: får en totaloversikt over alle. MA får ansvaret. Hvor mye i potten skal vi sette? Setter lik pris på alle FA: har ikke noe konkret, vanskelig å sette noe pris. Har ikke kostnader å forholde oss til.

3 KVK: Frist til fredag, går ikke. Kanskje til neste fredag. Fordi at alle må se referatet. Fredag 14. til MA. Leder: KA kan finne pris på genser, SA kan finne kostnad på sosiale aktiviteter. Skal ta det opp på neste styremøte. undergruppene kan søke bis om lån på opp til 200kr per engasjert frem til endelig pott blir fastsatt. Vedtatt! SAK Til behandling: Søknad om penger til teambuilding NLD Leder har mottatt søknad fra NLD om støtte til teambuildingstur. Beløpet de søker om er kr 2 740, Vedlegg: Vedlegg 2 BIS dekker teambuilding for NLD KVK: må utsette, føler det er rettferdig. NLD: når vi sitter igjen etter NLD, at vi kan starte med midler neste år til å bruke. Hele bis kan dra opp bis. Egenandel på 100kr. Føler det er en god ordning. VK: NLD er ikke en nullprofitt arrangement? NLD: viss vi får inn sponsor inntekt til det. KVK: står vedtekt at det er nullprofitt arrangement. ØA: går litt på is der, kan vokse. NLD: Trondheim har en ordning på det. Leder: sjekk om andre har en ordning på det. ha en start sum, hjelper en organisasjon. Har mulighet til å søke gjennom SIS. Totalesummen 1180kr total sum, kan søke om. Ser på det som et lån, eventuelt delt den potten senere. KVK: blir litt urettferdig. Ikke fordi at de har gjort et godt forarbeid, vil ikke skape dårlig stemning. Leder: det er behov for å søke om en pott. Om eventuelt dette er et lån. FA: kjempe bra at NLD kan samle en pot til neste år. det er mange undergrupper, gjør en fantastisk jobb. Flere kan søke om støtte senere, og derfor må det være rettferdig. Viss vi sier ja til teambuilding her, må vi si ja til de andre også. SA: min undergruppe skal på hyttetur 23.oktober. KVK: det skal ikke være negativt, at de vil samle inn penger til neste år. FA: i forhold til i fjor, klarte å finansiere det selv. Uten å søke midler til bis. Er rom for å skaffe midler selv. Gruppene kan skaffe det selv, ingen problem. Leder: slik jeg ser, snur problemstilling. Hvordan kan vi hjelpe NLD til teambuilding? Du har SIS, veldig aktuelt. Kan få 1560kr. Kan love de markedsføring. NLD: har ikke satt dato for turen. KVK: burde utsette denne saken. Leder: det blir utsett til 17.oktober. ser for meg at du søker selv. ØA: en ide, kommer til å overstige potten, inntil videre et maksimums beløp. Det er ikke et problem å lage et lån på det. Leder: viktig med teambuilding! Eventuelt midlertidig løsning. ØA: uansett pott til undergruppene. KVK: kan regne på det til neste møte, komme med et beløp eventuelt.

4 ØA: undergruppene må regne på dette selv, vanskelig for meg. Leder: droppe lånet, fordi at vi skal fastsette dette uansett neste styremøte. Vi kan åpne opp til undergrupper, fastsette potten. Lånet blir trukket fra det undergruppene skal få senere. symbolsk sum? ØA: forslag 200kr per pers. NLD søker SIS om støtte til teambuilding hvor på bis støtter resterende beløp som et lån referert til sak Vedtatt! SAK Til behandling: Søknad om å sende nestleder NLD til BISNISS Det er sendt inn søknad fra leder av NLD om støtte til å sende nestleder NLD til BISNISS. Reisen vil innebære transport og opphold. Vedlegg: Vedlegg 3 BIS dekker reise og opphold for nestleder NLD til BISNISS KVK: viss vi prøver å gjøre det så rimelig så mulig, går det fint. Gjelder alle. MA: sentralt skal betale for NLD og MA. Det blir bare nestleder. Leder: har god likviditet og har mulighet til dette. jobben han har gjort i fjor, tatt i betraktning. FA: er en kjempe mulighet. Vil komme til nytte for alle og den dagen. Jeg og fikk nytte når jeg reiste på temakveld en annen plass. Leder: er som et markedsseminar. En videreføring av NSF. Er mer konkret. Uten tvil et viktig arrangement. Vedtatt! SAK Til behandling: Stillingsinstruks leder Studentaksjonen (SA) På sist styringsgruppemøte ble det meldt opp en sak for å sette Stillingsinnstrukser for SA Saken må meldes opp til Generalforsamlingen Vedlegg: Vedlegg 4 Styret stemmer inn stillingsinnstruksene som er forhåndslagt av Styringsgruppen. SAK Til behandling: Leder Studentaksjonen del av ledelsen omfanget på studentaksjonen begynner å bli stort. Ekspanderer videre. Ha med den personen videre vil bli viktig. Kan være lukrativt til å engasjere seg.

5 styret stemmer inn leder studentaksjonen inn i ledelsen. Vedtatt! SAK Til behandling: The BIS Way strategi På sist styringsgruppemøte ble det meldt opp en sak som omhandler den planlagte strategien. Leder forventer at dere svarer på følgende spørsmål i forhold til hva som er viktig for BIS: Finn 3 5 viktige verdier kontakt med næringslivet, det sosiale (har tilbud utenfor det faglige), skape nettverk, vennskap, trygge omgivelser, jobbe for studentenes interesser, kommunikasjonen mellom studentene og ledelsen, positivt ut mot media, etter avslutta bachelor tjener minimum , blir ettertrakta både i næringslivet og som skole, bis er positivt, Hva er visjonen til BIS fag, politikk (direkte kontakt via stiftelsen), trivsel, rettferdig studiefinansiering, forbedre studentenes rykte i forhold til arbeidslivet. Hva mangler BIS? I forhold til næringsliv, samfunn etc. Få som har kjennskap til BIS, ikke alle forstår viktigheten med å være i BIS (for eksempel når vi søker jobb), mediaoppslutning (for eksempel studentaksjonen i fjor, eventuelt gå frem i media før vi skal gå med bøsse). Hva er fokusområdene til BIS Nettverk for å få folk ut i arbeidslivet. Studentene skal sitte igjen med en god studietid. Dette er vi egentlig ganske flinke til. Det å få faglige imaget til BI er godt. Uenighet om hvorvidt skriftlige eksamener skal kuttes ut. Cecilia presiserer at dette allerede er bestemt i kursevalueringene. Bokpriser blir også bestemt av sentralt hold. Kursevalueringer (også med tanke på arbeidskrav) må også komme underveis i kurset. Vi som er studenter på BI nå, er under en utviklingsfase med tanke på pensum på mange områder. BIS skal ivareta studentene ved å.. (eks. sørge for rettferdig studiefinansiering) Trygge omgivelser, hvordan få elevene til samarbeide mer med sine medstudenter. Å få studentene til å tørre å rekke opp hånden og spør i timene. Skape en lavere terskel for å lure på noe i timen. At BI forstår viktigheten av det BIS gjør. Hva er ambisjonene til BIS? Å bli den beste studentforeningen i Norge. Fag politikk og trivsel er det vi sal jobbe mot å bli best innen. Å gjøre det kjekt for studentene å studere på BI. At studentene har det kjekt på forelesning. Å bli en kjent organisasjon i næringslivet. At studentene føler tilhørighet til skolen og BI som et varemerke. Støtte næringlivets helter med tyngden de trenger. Hva skal vi gjøre for studentene, og hva kan studentene gjøre for oss? Utarbeide en test om hva studentene forventer av oss. Utfordre studentene til å stille krav til oss. Har hatt noen erfaringer med alkoholfrie arrangement, som ikke har vært stort oppmøte på. Studenter kan starte egne studentforeninger. BM aktuelt! Gjeldsbrevet trenger venner. Endre navn på gjeldsbrevet?

6 SAK Til behandling: Innføring av hvite og sorte kameler Hvite og svarte kameler er en gammel øvelse som enkelt går ut på at noen som har gjort noe positiv mottar en hvit kamel. Den svarte går til en eller noen som har utmerket seg negativt. KvK redegjør videre. Styret stemmer for innføring av hvite og sorte kameler Trer i kraft fra og med neste møte. Vedtatt. SAK Til orientering: Mal på å sende inn saker Når det sendes inn saker til leder skal disse inneholde: Bakgrunn og evt. vedlegg ved orienteringssaker & Bakgrunn, evt. vedlegg og forslag til vedtak ved behandlingssaker. Se saker for eksempler om du er usikker på hvordan dette skal skrives.

7 VEDLEGG 1 Redegjørelse fra de ulike vervene i september Valgkomité Har hatt medarbeidersamtale. NSF, kjekt å møte VK fra SL og LA. Vært og promotert de ledige vervene. Fikk noe respons, samt at de søkte på det de hadde tenkt. Hatt intervjuer med sosial og kom. Undergruppe. Økonomi ØA og leder hatt en oppryddingskveld i økonomien. Ført regnskap fra april-juli... UB Bank og Kontoutskrift stemmer ned til siste øre. Gått til innkjøp av ny laserskriver etter å ha fått BISkortet. Medlemskontigenten fra SL er på konto. Kommunikasjon Plakater til verv og undergrupper og kontaktinfo. Blåmandag: delegert oppgaver, hva vi skal ha i neste utgave og i full gang med designet. Lært å bruke bis.no etter NSF. Hatt intervjurunde for leder SA og kom. Undergruppe. Bruker facebook flittig & har begynt å bruke Twitter igjen. Idrett Superhunks har hatt 3 kamper, hvor 2 tap og 1 seier. Jentene har fortsatt ikke hatt kamp pga mangel på folk.fått treningstider til håndball og volleyballaget, forsøker å få til trening på torsdager Påmeldt i håndballserien, volleyball er vi påmeldt i allerede. Fått to lagledere: Håvard Lejon Skjold på Hunks og Simen Sædberg på håndballaget. Nikolai Vågane er ansvarlig på volley. Fag Rekruttering av klassekontakter. interjurunder med leder for linje forreningene. Møter med administrasjon. Gjort klart klassekontakt perm. Begynt å planlegge temakveld. Marked Brukt mye tid på organisering i vervet, samt mye tid på å informere gruppen. Har fordelt konkrete arbeidsoppgaver, alt i fra samarbeidsavtaler til bedriftspresentasjoner. De har alle 4-5 aktører som skal kontaktes/har vist interesse til oss. Deltok torsdag 22. september på markedsdagen i stavanger med foredrag fra markedssjefen i DnB NOR. Samt markedssjefen for BMW og Finn.no var der også. Sosialt Fått satt gruppen 9 personer. Blitt et par endringer på halvårsplanen, samt kommet opp med en del nye arrangementer. Cruiset er endelig klart og folk kan kjøpe billetter allerede neste uke (da starter også promoteringen). KvK NSF var bra og lærerikt. Deltatt på intervjuer for leder SA, leder linjeforening økonomer, NLD undergrupper, hvor Aleksander og Jarleif var veldig flinke og profesjonelle. Jobbet med sakspapirene til GF og planleggingen. Kro Ny avtale med Ringnes bonus fra kr 1,5 til kr 3,5 pr liter. Fått ansatt 2 bartendere, en siste DJ og økonomiansvarlig. Mangler fortsatt noe ift lyset på kroa. Signert gjeldsbrev med BI og

8 betalt første avdrag i september. Gjelden vil være nedbetalt på 3 år. Vært problemer med fatølsystemet, men funnet en ordning. Leder Planlegging av LEF. Ene foredragsholderen kunne ikke, så ser på andre løsninger. Kommer til å bli en spennende dag. Sendt søknad til SiS om LEF. Deltatt på NSF hvor vi kom fram til mye spennende rundt strategien til BIS. Samt at jeg skal på strategimøte i Bergen 6-9 oktober. Ellers hjulpet til litt her og der, men ikke i noe stor grad. Hadde en kveld med ØA hvor vi ryddet opp en del gammelt rot. VEDLEGG 2 Sak Styret BIS stavanger v/leder Tore André Nygård Hei Tore-André! Vi har nå fått på plass en gruppe studenter som er klare for å gi ALT for å gjøre NLD bedre enn det noen gang har vært. I den anledning tenkte vi å ha en tur med alle våre 12 medlemmer, der vi ble ordentlig kjent og får utvekslet alt av ideer som ligger på lager. Vi tenkte å reise en formiddag, og reiser tilbake dagen etter, som da inkluderer en overnatting. Vi er ikke så kresen, så vi har valgt å reise på hyttetur for å minske kostnadene måler er at alle skal bli kjent, og hva er da bedre enn en intim hyttetur? Derfor søker vi om å få dekket mat og transportutgifter for alle medlemmene som kan delta. Vi har regnet en km pris på 3.50,- og 200 kr per person som inkluderer frokost, lunsj x2 og middag. Totalt blir dette 3940,- Vi har tenkt at alle betaler 100,- hver som da gjør at vi søker om 2740,- av dere. Vi håper du kan hjelpe oss, så vi kan lage tidenes beste NLD! Vi er helt overbevist om at dette er vel investerte penger, og at resultatene kan du bare glede deg til!! Mvh Karoline Keller NLD

9 VEDLEGG 3 Sak Kjære styre ved BIS Stavanger v/leder Tore André Nygård 26, september 2011 Søknad om å få med Nestleder i NLD til Bisniss Bisniss er et årlig arrangement som arrangeres i Trondheim for Marked og NLD representanter i de ulike lokalavdelingene. Jeg ønsker i år å ha med meg Nestleder Jarleif Tvedt til dette arrangementet. Grunnen til at jeg ønsker å ha med Jarleif er at jeg ser stor verdi i at vi begge kan knytte kontakter og erfaringer fra arrangementet Bisniss. Så jeg søker herved om at Jarleif også får være med på Bisniss. Jeg ber styret legge til grunn NLD sin viktige posisjon. Jeg ønsker også at styret skal ta med til vurdering at NLD i år setter som mål å skaffe inn inntekter som sikrer NLD en start buffer til neste år. Som på lang sikt betyr at NLD i større grad i fremtiden vil kunne stå på egne ben, ergo dette er en vinn-vinn situasjon for hele lokalavdelingen. Mvh Aleksander Lende Leder NLD BIS Stavanger.

10 VEDLEGG 4 SAK Stillingsinstruks leder Studentaksjonen 1. Ansvar- og myndighetsområde Leder for Studentaksjonen har ansvaret for det veldedige arbeidet BIS LA har i ulike samarbeid med en veldedig organisasjon. Leder for Studentaksjonen må finne ulike tiltak i form av alternative innsamlingsmetoder. Leder for Studentaksjonen skal sørge for at grupper og utvalg underlagt vervet leverer og presenterer budsjett, regnskap, handlingsplan samt rapporter vedrørende arrangementer. 2. Samarbeid Leder for Studentaksjonen skal ivareta studentenes interesser gjennom aktivt samarbeid med kommunikasjonsansvarlig LA samt SL. Leder for Studentaksjonen plikter ivaretakelse av sine funksjoner å etablere og opprettholde et hensiktsmessig og tillitsfullt samarbeid med BI LA, andre ledere for Studentaksjonen og øvrige engasjerte i BIS. 3. Arbeidsoppgave Hovedfunksjon Leder for Studentaksjonen skal planlegge, iverksette, lede og kontrollere utvalgets samlede funksjoner og oppgaver. Leder for Studentaksjonen har gjennom sin tid i vervet ansvaret for å arrangere arrangement for å samle inn penger til årets formål. Formålet varierer i tråde med de ulike prosjektene en veldedig organisasjon har.

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 07-09- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte SAKSPAPIRER Styremøte 07.09.2013 Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 04-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 05-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer