KUNSTNERNES HUS 12. SEPT. 18. OKT. 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNSTNERNES HUS 12. SEPT. 18. OKT. 2015"

Transkript

1 KUNSTNERNES HUS 12. SEPT. 18. OKT JURYERING Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). DNJ har det kunstneriske ansvaret for utstillingen. Juryen velges for to år gjennom uravstemning blant NBKs medlemmer og arbeider tverrfaglig. Søknadene juryeres i to omganger. 1. juryering skjer på grunnlag av digital dokumentasjon. Under 2. juryering vurderes originalverk. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Juryeringen er anonym. Den Nasjonale Jury 2015 består av kunstnerne Sara Christensen, Per Kristian Nygård, Beate Petersen, Vanna Bowles, Thomas Sæverud og Hanne Friis. KUNSTPRISER 2015 Høstutstillingsprisen BKHs kunstpris, ,-. Norske Kunstforeningers debutantpris, ,- og utstillingsturné i regi av Norske Kunstforeninger. *Den franske pris* Studieopphold ved Cité Internationale des Arts i Paris med stipend/franskkurs. Anne og Jakob Weidemanns stipend kr ,-. Styret i Norske Grafikeres Fond har for første gang gleden å dele ut en grafikkpris på Høstutstillingen. Formålet med prisen er å fremme norsk grafikk. Prisen er på kr ,- DELTAGELSE Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke. Det er ikke et krav at man må være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon. Grupper kan også søke, da gjennom en representant. NB! 1. juryering finner sted i Norske Billedkunstneres lokaler i Grubbegata 14, ikke send søknader/materiell til Kunstnernes Hus i denne perioden. Svar på 1. juryering sendes i uke 21. Svar sendes på mail til den epostadressen du har oppgitt i søknaden, eller per post dersom e- postadresse ikke er oppgitt. Resultat av 2. juryering vil bli sendt i uke 34. VEILEDNING TIL SØKNAD Vennligst les informasjonen nøye. Ved å sende inn din søknad aksepterer du Høstutstillingens gjeldende reglement og søknadsbetingelser. Vi oppfordrer alle til sende inn digitale søknader gjennom Høstutstillingens søkeportal: Vi aksepterer også søknader sendt pr. post til Høstutstillingen, NBK, Grubbegata 14, 0179 Oslo. Frist for innlevering av søknadsskjema og bildefiler til juryeringen: mandag 23. mars. Juryeringen foregår anonymt, derfor skal kunstnerens navn ikke skrives på bildefiler. Hver søker kan søke med opptil 3 verk. Alle kunstnere må selv ta ansvar for at opphavsrettigheter er klarert på forhånd, som for eksempel ved godkjenning av bruk av andres musikk.

2 2 Det kan sendes inn søknader til følgende kategorier: Todimensjonale verk, f.eks. maleri, tegning, grafikk, tekstil, foto etc. Tredimensjonale verk, f.eks. skulptur, installasjoner, objekter etc. Audiovisuelle verk, f.eks. videoarbeider, performance, lyd, interaktive arbeider etc. HVORDAN SØKE? Søknadsskjema til juryering kan sendes på to måter: a. Digital søknad, se Ha klart bildefiler av verk du skal søke med før du registrerer deg i portalen. Har du registrert deg i portalen, men ønsker å ettersende dokumentasjon per post, merk forsendelsen med navn og tittel på verk. Materialet blir anonymisert før juryering. eller: b. Postsøknad. Søknadsskjema lastes ned fra Skjemaet kan fylles ut digitalt, eller skrives ut og utfylles med kulepenn. Skjemaet postes sammen med digitale bildefiler (CD/DVD/minnepinne) og sendes til Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling, NBK Grubbegata 14, 0179 Oslo. NB! Søknader sendt per e- post blir ikke akseptert eller vurdert. Digitale bildefiler som ikke lastes opp direkte i søknadsskjemaet på nettet, må ettersendes per post. NB! Alle papirsøknader må være poststemplet innen 23. mars Dersom du sender fra utlandet anbefaler vi at du sender materiell minst en uke før fristen. Søknader mottatt etter 7. april vil ikke bli vurdert! SPESIFIKASJON FOR MATERIELL TIL JURYERING Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider produsert de siste to årene. Det er ønskelig at verkene ikke er innkjøpt av offentlige institusjoner. Kunstfagstudenter kan søke med verk som har blitt vist på avgangsutstillinger. For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død. Prosjektarbeid - for tekstbaserte verk/konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer kan man søke med prosjektbeskrivelse. Gruppesøknader - juryering av gruppesøknader foregår som en samlet vurdering av gruppens prosjekt. På skjemaet skrives navn på medlemmene i gruppen, med en representant som kontaktperson. Vi returnerer kun videoverk. Ønskes dette må returporto være vedlagt. Annet materiale skal ikke vedlegges og blir ikke behandlet (f.eks. verkskataloger, utklippsbøker, originaltegninger og lignende). DOKUMENTASJON AV VERK Fotomaterialet må ha høy kvalitet, per bilde: maks 3 MB og 300 dpi. Bildefilformatene vi aksepterer er:.jpg /.jepg /.gif /.png /.bmp Merk bildene: tittel_år.jpg. Ikke skriv eget navn på bildefilene grunnet anonym juryering av alle arbeider. Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 digitalt bilde pr. arbeid. Tredimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde (merkes med «detalj» i tillegg til tittel på arbeidet, eks.: detalj_tittel_år.jpg). Derfor er det mulig å laste opp til sammen 6 bilder i søkeportalen. NB! Dette betyr ikke at man kan søke med 6 arbeider.

3 En serie (for eksempel en fotoserie) regnes gjerne som ett verk. Legg da ved ett oversiktsfoto og ett detaljbilde fra serien. Det er valgfritt å legge ved en prosjektbeskrivelse for ytterligere informasjon om ditt verk/prosjekt. Gjelder spesielt performance, installasjon, stedsspesifikke og konseptuelle verk. VIDEO Fjern kunstnernavn fra plakat, før/etter tekst i selve verket, da juryeringen er anonym. Registrer deg i portalen, her er det mulig å legge inn link til videoverk. Dersom passord kreves for innlogging må det også legges ved. Linken må kunne brukes ut mai Eventuelt ettersend video per post (DVD/minnepinne). Merk med navn/tittel utenpå emballasje. Ved innsendelse av video-, lyd- og performancearbeider må søker angi varighet og visningsbeskrivelse (projektor, monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.). For videoverk med lang varighet, kan det til juryering vises maks 10 min. i første omgang. Lag gjerne ett utdrag til juryering, i tillegg til verket i sin helhet. NB! Kunstner er selv ansvarlig for å ha innhentet godkjenninger av bruk av andres musikk før juryering. Kontakt TONO. Ved opplasting av videostills, merk bildene: stills_tittel_år.jpg

4 4 VIKTIGE OPPLYSNINGER 2. JURYERING Den Nasjonale Jury trenger informasjon om deg og dine verk i forberedelsene til 2. juryering. Registreringsskjema, CV og verksbeskrivelse sendes til eller NBK, Grubbegata 14, 0179 Oslo, innen 10. juni. 1. Registreringsskjema. Fyll ut skjemaet komplett. Opplysningene kan ikke endres og vi må ha skjemaet innen 10. juni. Vi er avhengig av opplysningene i forbindelse med montering, som grunnlag for katalogmanus og forsikringspolise, samt utbetaling av salgsbeløp/utstillingsvederlag. Vær særlig oppmerksom på følgende forhold: Opplag/salg: For arbeider som det finnes flere eksemplarer av (grafikk/foto/skulptur/video m.m.) må det oppgis både totalt opplag, samt hvor mange som er til salgs. Høstutstillingen ønsker å disponere størst mulig andel av opplag for salg. Ta høyde for at prisen som oppgis ved salg skal inkludere 25% provisjon til Høstutstillingen. Salgspris med ramme: Når denne oppgis går vi ut fra at utstillingseksemplaret er til salgs. Skriv P.E dersom verket er i privat eie, T.K dersom verket tilhører kunstneren og ikke skal selges. Det utbetales ikke vederlag for verk i privat eie. Forsikringssum: Må fylles ut for at arbeidet skal forsikres. Forsikringssummen kan ikke være høyere enn salgssummen. Foto, tegninger og grafikk må være forsvarlig innrammet for å kunne forsikres gjennom Høstutstillingen. Arbeider som ikke tåler fuktighet må være under glass. Forsikringssum over ,- må dokumenteres. Eks. dokumentasjon fra salg av tilsvarende verker, utstillingsavtaler, tidligere forsikringsbevis og lignende. 2. CV (1 A4- side). Punkter av interesse: utdannelse, tidligere utstillinger, beskrivelse av kunstnerskap. Denne informasjonen vil ikke bli offentliggjort, men brukes internt som utgangspunkt i formidling og markedsføring. 3. Verksbeskrivelse (maks 100 ord per verk). Vi trenger en kort beskrivelse av verk som vises i utstillingen. Denne teksten vil bli brukt som grunnlag for en kort beskrivelse av det utstilte arbeidet på nettside og evt. i utstillingskatalog. Punkter av interesse kan være tema, teknikk og materialer. Denne informasjonen er til stor nytte for Den Nasjonale Jury, administrasjonen og omvisere for å kunne formidle verkene på best mulig måte. 4. Merkelapper. Sammen med registreringsskjemaet har du fått tilsendt merkelapper til å feste på verk til innlevering 2. juryering. Sjekk at opplysningene på registreringsskjemaet stemmer overens med merkelappen som festes til kunstverket. 5. Videoverk. Vi trenger høyoppløselige stillbilder til bruk i katalog. Minimum 12 stillbilder pr. videoverk (300 dpi). Merk bildefilene i rekkefølge: nummer_tittel.jpg. Sendes innen 10. juni. Dokumentasjonen blir brukt i katalog, på nettet og kan bli brukt i andre promoteringssammenhenger uten at kunstneren eller fotografen blir ytterligere informert eller honorert. Til 2. juryering må vi ha mastertape. Send alltid kopier til oss, ikke originaler. NB: Hvis verket har lyd tatt fra en annens produksjon må du sørge for at lydfestingen er godkjent. Bekreftelse på godkjennelsen sendes sammen med registreringsskjema til 2. juryering. Kontakt: Hege Aas Nielsen, hege.aas- Tlf Videoverk uten lydfesting kan ikke vises på Høstutstillingen. 6. Performance. Administrasjonen tar kontakt og avtaler tid for visning /samtale med juryen under 2. juryering, august.

5 INNLEVERING 2. JURYERING KUNSTNERNES HUS Innlevering er onsdag 5. august og torsdag 6. august Kl , Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo. Spørsmål angående innlevering: Resultat av 2. juryering vil bli sendt i uke 34. FRAKT Kunstneren besørger selv frakt til 2. juryering og er selv ansvarlig for å tegne forsikring for frakt fram til levering på Kunstnernes Hus. Husk å signere ved levering. ANTATTE VERK Den Nasjonale Jury bestemmer plassering av verkene. Et antatt verk kan ikke fjernes fra utstillingen før etter endt utstilling. KATALOG / MARKEDSFØRING: Høstutstillingen kan dokumentere verk og benytte dette på nettsider, i markedsføring og katalog. MONTERING / TEKNISK UTSTYR Arbeidene må være klare for visning med oppheng og tydelige monteringsanvisninger. Er verket av en slik art at kunstneren selv må montere arbeidet på utstillingen, er monteringen kunstnerens ansvar. Høstutstillingen disponerer Kunstnernes Hus` ordinære tekniske utstyr. Dersom et verk krever teknisk utstyr utover dette, er kunstner selv ansvarlig for anskaffelse, vedlikehold, montering og demontering av utstyret. Høstutstillingen kan ikke refundere utlegg for dette arbeidet. FORSIKRING / SKADE Høstutstillingen forsikrer arbeid fra innlevering og ut hele utstillingsperioden. Arbeidene blir forsikret etter utstillerens oppgaver. Forsikringssummen kan ikke være høyere enn salgssummen. Høstutstillingen har ikke ansvar for skader som skyldes mangelfull innpakning og/eller merking, eller for arbeider som ikke er innlevert/avhentet til fastsatte tider. Skulptur i ubrent leire, gips, terrakotta, glass eller annet skjørt materiale dekkes ikke av forsikringen. De dette gjelder vil bli kontaktet av administrasjonen etter gjennomgang med forsikringsselskapet. Eventuelle skader må dokumenteres, bekreftes av en utenforstående og meldes til administrasjonen snarest mulig. Verk som ikke hentes innen gitt frist, utgår fra forsikringsordningen. Kunstnerens egenandel er kr ,- ved skade. SALG Høstutstillingen tar 25% i provisjon ved salg. Vi minner om at prisen som oppgis ved salg er inkludert 25% provisjon til Høstutstillingen. Kunstner har selv ansvar for tidligere utstillingsavtaler. Oppgjøret utbetales i midten av november. VEDERLAG NBK betaler utstillingsvederlag etter statens satser for verk som fremdeles er i kunstnerens eie. Ved tidligere solgte/privateide verk utbetales det ikke vederlag. For digitale og audiovisuelle produksjoner inngår ikke programvare og maskinelt utstyr i grunnlaget for utregningene. For rask utbetaling av vederlaget sørg for at kontonummer samt fødsels- og personnummer og skattekommune er riktig oppført på registreringsskjemaet. Vederlaget utbetales vanligvis i slutten av november.

6 6 For særskilt kostbare kunstverk avtales vederlag spesielt. Vederlag betales kun en gang, uavhengig av visningssted/form så lenge hovedstammen i utstillingen og hovedarrangøren er den samme. Jfr paragraf 2 del. 4. Ved gruppearbeid utbetales vederlaget til gruppens kontaktperson. Performance: fast vederlag for performance er kr. 6000,-. Dette er uavhengig av antall visninger og antall medlemmer av en evt. gruppe. Høstutstillingen dekker ikke reise, opphold, leie av utstyr og lignende i forbindelse med performancen. Vederlag for performance utbetales også i november. Videoprogram: Høstutstillingen planlegger å vise videoprogrammet på flere utstillingssteder. Det vil informeres nærmere om hvor og når. Dette er i regi av Høstutstillingen og det vil ikke bli utbetalt ekstra utstillingsvederlag for disse visningene. Jfr. paragraf 2 del. 4. RETUR AV VERK AVHENTING AV ANTATTE VERK Det forutsettes at kunstnere i Oslo- området henter verkene selv etter endt utstilling. Utstillingens siste dag er søndag 18. oktober. Mandag 19. oktober og tirsdag 20. oktober, kl For avtale om andre tidspunkt, ta kontakt med administrasjonen. På grunn av liten lagerplass opphører forsikringen og alle kunstverk MÅ være hentet innen onsdag 21. oktober. Husk å signere ved avhenting. AVHENTING AV REFUSERTE VERK Verkene kan hentes på Kunstnernes Hus f.o.m. mandag 24. august til onsdag 26. august kl Husk å signere ved avhenting. NB: Siste frist for henting av refusert verk er onsdag 26. august kl Kunstner er selv ansvarlig for å sørge for forsvarlig pakking ved avhenting av verk. RETUR - INNENLANDS Arbeider som er sendt Høstutstillingen med post, linjegods o.l. returneres fraktfritt til angitt returadresse i Norge (skriv returadresse på merkelappen som festes på verket og informer administrasjonen om det er en annen adresse enn den som er notert på registreringsskjemaet). Verk returneres i samme innpakning som da de ble mottatt på Kunstnernes Hus. RETUR - UTENLANDS Arbeider som sendes fra utlandet, returneres til utlandet for kunstners regning. Ønsker kunstner at verket skal forbli i Norge, må administrasjonen ha skriftlig beskjed, og kunstneren må selv sørge for innførselstillatelse og tollklarering. Tollavgifter og transportassuranse er kunstnerens ansvar. Høstutstillingen har ikke ansvar for skader som skyldes mangelfull innpakning og/eller merking, eller for arbeider som ikke er innlevert/avhentet til fastsatte tider. ADMINISTRASJON / ARRANGØR Utstillingsleder Charlotte T. Dølvik: Utstillingskoordinator Ingrid Pettersen: (i permisjon fra mai). Norske Billedkunstnere, Grubbegata 14, 0179 Oslo For kontakt under visningsperioden: Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling c/o Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo E- post: / Tlf:

RETTIGHETER OG PLIKTER

RETTIGHETER OG PLIKTER RETTIGHETER OG PLIKTER Referat fra seminarene Dine rettigheter som freelancer: heldagsseminar for kunstnere og produsenter, med Etablerersenteret og NAV (arrangert av Brak, Proscen og VISP) og Rettigheter

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

2. Beretning og regnskaper

2. Beretning og regnskaper 1.5 GODKJENNING AV STATUS FOR OBSERVATØRER Følgende personer innvilges status som observatører på NBKs 11. ordinære landsmøte: 2. Beretning og regnskaper 2.1 STYRETS BERETNING FOR PERIODEN MAI 2009 TIL

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON

25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON 25.11.2014 1: NAVN OG ORGANISASJON Norske Billedkunstnere (NBK) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Norge. NBKs grunnorganisasjoner er distriktsorganisasjoner, landsdekkende faggruppeorganisasjoner

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet

Klar for avgang. - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Klar for avgang - viktig informasjon for et godt studieopphold i utlandet Innhold: Før du reiser. s. 4 Under oppholdet. s. 7 Viktig om sikkerhet. s. 9 Kontrakt for utvekslingsopphold. s. 11 2 Kjære utenlandsstudent!

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold

NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold NRRs diverse regler Side 1 av 7 NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold 1 REISE- OG DIETTREGULATIV... 1 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER... 1 2 FRISTER... 2 2.1 DEADLINES FOR ARISTOKATT... 2 2.2 INNSENDELSE

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer