Fremmede arter i vann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremmede arter i vann"

Transkript

1 Fremmede arter i vann Lær deg artene registrer funnene! Spredning av fremmede fiskearter er ulovlig og kan skape store problemer i norske vassdrag. Dette heftet gir deg en oversikt over kjennetegnene til noen av de mest problematiske fremmede vannlevende artene. Bli med på dugnaden! Hjelp norsk natur ved å registrere dine funn av fremmede arter i Artsobservasjoner!

2 SUTER Tinca tinca SE - Svært høy risiko REGNBUEØRRET Oncorhynchus mykiss SE - Svært høy risiko Mørk brun el. grønn rygg. Lyse, mer gylne sider. Små øyne med rød/oransje iris. Store finner med avrundede kanter. Kraftig kroppsform sammenlignet med andre karpefisker. Rettlinjet overgang mellom halerot og halefinne. To små skjeggtråder i hver av munnvikene. Suteren trives i småvann og dammer med mye vegetasjon. Den kan danne tette bestander og dermed påvirke stedegne fiskesamfunn og vannkvalitet. Den er en potensiell konkurrent til andre karpefiskarter. Stor fare for videre spredning. Arten skiller seg fra brunørret med et fiolettrosa bånd på sidene og flere tydelige prikker på halefinnen. Det er kun fire kjente varige reproduserende bestander av regnbueørret i Norge, men det pågår en kontinuerlig tilførsel av fisk i områder rundt oppdrettsanlegg. Regnbueørret kan bære med seg og overføre Gyrodactylus salaris til villaks. Det er stor sjanse for etablering og at arten vil øke sitt utbredelsesområde.

3 GULLFISK Carassius auratus SANDKRYPER Gobio gobio Gullfisk er en variant av sølvkaruss som forekommer i ulike farger og kan forveksles med de nært beslektede artene karuss (Carassius carassius) og damkaruss (Carassius gibelius). Damkaruss regnes som en dørstokkart i Norge. Gullfisk er tamformen av den ville sølvkarussen. Arten spres til norsk natur ved at den slippes ut av akvarieeiere eller rømmer fra gullfiskdammer. Klimaendringer kan utvide utbredelsesområdet dens. Gullfisken har også bragt med seg en bendelmark, en parasitt som nå kan finnes i enkelte norske vann. Overbitt med stort hode, tykke lepper og en skjeggtråd i hver munnvik. Olivenbrun på hode og rygg, mørkebrune flekker langs sidene og sorte prikker på ryggog halefinne. Sandkryper er en bunnfisk som sjelden blir over 15 cm. Sandkryperen har sannsynligvis kommet til landet som levende agn. Arten har stort potensiale for spredning, og kan konkurrere med eksempelvis laksefisk i elver og ørret i innsjøer, blant annet ved at den spiser rogn.

4 REGNLAUE Leucaspius delineatus RØDGJELLET SOLABBOR Lepomis gibbosus Regnlaue er normalt 5-7 cm lang, maksimum 10 cm. Kan ligne vanlig laue eller en liten mort. Et kjennetegn er at kun den fremre delen av sidelinja synes tydelig, og en gulaktig iris. Regnlaue er en liten karpefisk, sannsynligvis innført som agn av meitefiskere fra kontinentet på tidlig 1990-tall. Arten kan danne tette bestander og det er fare for etablering i Sør-Norge og ytterligere spredning fordi den kan bli benyttet som levende agn. Den kan konkurrere med stedegne fiskearter og muligens spre seg via brakkvann. Karakteristisk utseende i grønt, blått, gult og rødbrunt. Kjønnsdimorfi. Hannen er større og har flotte farger i gytedrakt. Hunnen er mindre og lysere. Trolig stammer forekomstene fra akvarieeiere og muligens også aktiv utsetting for å skape fiskbare bestander. Arten kan ha stor økologisk effekt, og føre til at både salamander-, fiske- og sneglebestander går tilbake. Den er også bærer av to parasitter som antas å være nye for Norge. Arten kan beite ned vannloppebestander, som kan gi eutrofiering i ferskvann.

5 PUKKELLAKS Oncorhynchus gorbuscha KANADARØYE Salvelinus namaycush Skiller seg fra Atlantisk laks ved at gattfinnen har flere stråler og at den lange overkjeven når et stykke bak øynene. Ryggpukkel hos kjønnsmodne individ. I gytedrakt er hannene rødaktige med gråbrune flekker. Arten kan konkurrere om gytehabitat med stedegen laks, og er i ferd med å utvide sin utbredelse. Sopputvikling på døde individer og egg kan øke infeksjonspresset på stedegne bestander. Det er stor risiko for videre spredning. Kanadarøye ligner bekkerøya, men har færre sidelinjeskjell, og skiller seg fra andre laksefisker ved at den har et relativt stort hode og er svakt underbitt. Den har en sterk marmorering på kroppen. Det er registrert rekruttering i Kvesjøen og Murusjøen. Arten er i tillegg registrert i ni innsjøer i Nord-Trøndelag, men det er usikkert om den formerer seg her. Framtidig spredning kan skje gjennom ulovlige utsettinger eller feil ved ørretyngelleveranser. Arten kan konkurrere med stedegne arter som røye.

6 BEKKERØYE Salvelinus fontinalis LO - Lav risiko DVERGMALLE Ameiurus nebulosus LO - Lav risiko Bekkerøye har lyst marmorerte sider og rygg, og skilles fra røye med sine lengre kjevebein. Ved gyting får hannene lys rygg og svarte sider, med sterkt oransje eller rødt skjær under sidelinjen. Bekkerøye tåler surt vann bedre enn brunørret, og ble derfor forsøkt satt ut av forvaltninga i stor skala i forbindelse med forsuringsproblematikken i løpet av og 80-tallet. De siste årene har bestandene gått kraftig tilbake på grunn av færre utsettinger og fortrenging av ørret som følge av bedre vannkvalitet. Potensielle parasitter er ikke kjent. Dvergmalle kan ikke forveksles med andre arter i Norge. Fisken har ganske langstrakt kropp med stort hode, mørk gulbrun, uten skjell og med åtte skjeggtråder. Til nå er arten registrert ved ca. ti lokaliteter i Asker, Bærum og Oslo, men kan være spredt til flere lokaliteter av mennesker. Arten er omtrent altetende og tåler dårlig vannkvalitet. Den har ikke vist spredningsevne i særlig grad, men kan etablere seg dersom den settes ut. Ikke påvist å være bærer av sykdommer eller parasitter.

7 KARPE Cyprinus carpio GYRODACTYLUS SALARIS SE Svært høy risiko I Norge finnes hovedsakelig varianten skjellkarpe, med hode uten skjell og fullskjellet kropp. Den kan bli godt over 10 kilo og har varierende farge, men ofte grønn/brun på rygg og sider, med gulaktig buk. To par skjeggtråder i hver munnvik. Kan skilles fra nære slektninger som karuss ved en lengre ryggfinne og skjeggtråder. Karpe er påvist ved flere enn 60 lokaliteter. Det kan være store mørketall fordi enkelte ikke ønsker å rapportere om funn. Arten er ikke lengre på svartelista, men kan skape store problemer dersom den spres til nye områder. Karpe kan være bærer av flere parasitter og virussykdommer, og kan utrydde amfibier. Parasitten er vanskelig å se med det blotte øye, men noen ganger kan en påvise infeksjonen ved at fisken «blinker», som innebærer raske utfall mot bunnen som for å skrape av seg parasittene. Gyrodactylus salaris er en monogen ikte som parasitterer på atlantisk laks, og er en av Gyrodactylus-artene som forårsaker størst dødelighet hos verten sin. I tillegg til å påvirke laksebestander kraftig, kan den også føre til sviktende rekruttering for den rødlistede elvemuslingen, som i enkelte tilfeller er avhengig av livskraftige bestander av laksefisk for å reprodusere.

8 SIGNALKREPS Pacifastacus leniusculus SE Svært høy risiko Edelkreps Signalkreps Signalkreps ligner edelkreps, men har glattere skall på klørne, mangler pigger på skulderpartiet bak furen mellom hode- og ryggskjold, og voksne individer har en hvit/hvit-turkis flekk ved klobasis. Signalkreps er bærer av en eggsporesopp som forårsaker sykdommen krepsepest hos arter som ikke er immune. Denne sykdommen er i dag den største trusselen mot den norske edelkreps-bestanden. «Internt» fremmede arter Med fremmede arter tenker mange først og fremst på innførte utenlandske arter, men også norske arter kan utgjøre et økologisk problem hvis de spres til nye områder i landet. Flere vannlevende organismer i Norge må regnes som regionalt fremmede arter, mange som følge av bevisst menneskelig utsetting. Eksempler på slike arter er pungreker, gjedde, ørekyte, sørv og sik, men også abbor, ørret og røye. Artsobservasjoner Nettportalen Artsobservasjoner er drevet av Artsdatabanken i samarbeid med SABIMA, og er en av verdens største kunnskapsdugnader for natur. Registrerte funn er svært nyttig for forvaltere av norsk natur, og kan være avgjørende i bekjempelsen av svartelistearter. Nettstedet er nylig lansert i en enklere og mer brukervennlig versjon. Bli med på dugnaden! Hjelp norsk natur ved å registrere dine funn av fremmede arter!

NINA Minirapport 266 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009

NINA Minirapport 266 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2009. Bestandsstatus for ferskvannskreps i Rødnessjøen 2009 - NINA Minirapport 266. 12 s. Lillehammer, juni 2009 RETTIGHETSHAVER

Detaljer

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn 2 Hvem bor i elva di? Hvem bor i elva di? 3 Forord En hjerneforsker ved navn

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen Stein I. Johnsen Tomas Jansson Jon K. Høye Trond Taugbøl 356 NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Mårhunden vil vi ikke ha i Norge Din kunnskap og aktivitet avgjør

Mårhunden vil vi ikke ha i Norge Din kunnskap og aktivitet avgjør Mårhund Nyctereutes procyonides. Foto: Per Fredriksen Mårhunden vil vi ikke ha i Norge Din kunnskap og aktivitet avgjør Mårhunden utgjør en egen slekt av hundefamilien, og kommer opprinnelig fra østlige

Detaljer

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris

Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris Informasjon til befolkninga i Skibotnregionen om planlagte bekjempingsaksjoner mot Gyrodactylus salaris I forbindelse med de planlagte rotenonbehandlinger for å bekjempe parasitten Gyrodactylus salaris

Detaljer

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva 991 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris fra Vänern og Klarälven til norske vassdrag ved reetablering av laks i Trysil- / Femundselva Kjetil Olstad, Sigurd Hytterød og Haakon Hansen NINAs publikasjoner

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Effekter av lakselus på sjøørret

Effekter av lakselus på sjøørret 1071 Effekter av lakselus på sjøørret - en litteraturoppsummering Eva B. Thorstad, Christopher D. Todd, Pål Arne Bjørn, Patrick G. Gargan, Knut Wiik Vollset, Elina Halttunen, Steinar Kålås, Ingebrigt Uglem,

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

Fremmede arter i vann i Norge hvordan kjenne svartelista planter, rødalger og brunalger

Fremmede arter i vann i Norge hvordan kjenne svartelista planter, rødalger og brunalger Fremmede arter i vann i Norge hvordan kjenne svartelista planter, rødalger og brunalger 1 Silje Rekdal Naturhistorisk Museum, Postboks 1172 Blindern, 0130 Oslo Even W. Hanssen SABIMA, PB 6784 St.Olavs

Detaljer

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra

Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Hypancistrus zebra Nyttig informasjon om Hypancistrus Zebra Knut Kjesbu 1 FORORD... 3 FAKTA... 4 OPPRINNELSE... 5 TILGENGELIGHET... 6 FORHÅNDSREGLER... 7 VARIASJONER AV HYPANCISTRUS ZEBRA... 8 AKVARIET...

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk

Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Rapport fra Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk Livet i havet vårt felles ansvar Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 4 2 Leppefiskarter i Norge...

Detaljer

FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN

FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN FORHOLDET MELLOM SILD OG SPEKKHOGGER: KAMPEN FOR TILVÆRELSEN Leif Nøttestad Sild og spekkhoggere har levd tett koblet i det samme økosystemet i Norskehavet i tusener av år. De har utviklet seg parallelt

Detaljer

Fiskerapport Lustadvatnet

Fiskerapport Lustadvatnet 2010 Fiskerapport Lustadvatnet Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Mære Landbruksskole 3NA 11.10.2010 Forord Denne undersøkelsen ble utført på oppdrag fra Steinkjer Kommuneskoger. Hensikten med prøvefisket var

Detaljer

Klassehefte. Livet i fjæra. Oslofjordens Friluftsråd. Navn: Skole: Klasse: TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden.

Klassehefte. Livet i fjæra. Oslofjordens Friluftsråd. Navn: Skole: Klasse: TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden. Klassehefte Livet i fjæra Navn: Skole: Klasse: Oslofjordens Friluftsråd TLF 67554990 Epost: oslofjf@online.no www.oslofjorden.org Livet i fjæra 1. Muslinger: Muslinger er bløtdyr. Kroppen er dekket av

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING

TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING TASKE- KRABBEN BIOLOGI SORTERING OG KVALITET FANGSTBEHANDLING Innhold Del 1. Biologi Utbredelse... 3 Livssyklus... 3 Pelagisk stadium og bunnslåing... 4 Oppvekst... 5 Kjønnsmodning og sekundære kjønnstrekk...

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18

Når fyringsveden «lever» 3. Purpurbukk 6. Blåbukk 8. Lauvtrebarkbukken 10. Husbukken 12. Borebiller 14. Treveps 16. Maur i ved 18 Insekter i ved Innhold Når fyringsveden «lever» 3 Purpurbukk 6 Blåbukk 8 Lauvtrebarkbukken 10 Husbukken 12 Borebiller 14 Treveps 16 Maur i ved 18 Forside: Blåbukken en bille man legger merke til. Foto:

Detaljer

Økologiske forhold i vassdrag

Økologiske forhold i vassdrag Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En sammenstilling av dagens kunnskap Svein Jakob Saltveit (red.) Økologiske forhold i vassdrag konsekvenser av vannføringsendringer En

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring

Økologi. 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring 1 Økologi ØKOLOGI 15 1.1 Mennesket endrer miljøet 1.2 Naturmiljøet 1.3 Populasjoner 1.4 Økosystemer i endring Økologi er læren om samspillet og sammenhengene i naturen. Økologi handler også om mennesket,

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen 12/95 Reingjerder 13-06-95 09:37 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen

Detaljer

Vanlig stilte spørsmål om hodelus

Vanlig stilte spørsmål om hodelus Vanlig stilte spørsmål om hodelus Helsesøstre, leger, barnehager og skoler med kommentarer og forslag til andre relevante og ofte stilte spørsmål, kan sende dette til skadedyr@fhi.no Hodelus (Illustrasjon:

Detaljer