Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010"

Transkript

1 Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010

2 Ungdom og rus Kurset Ungdom og rus har som formål å gi lærerstudenter og ansatte i skolen økt kompetanse for å: o kunne styrke det forebyggende arbeidet mot rusmisbruk på skolen kunne avdekke personer som er ruset kunne etablere tverretatlig arbeidsgrupper i hjelpefasen kunne etablere kontakt med og bruke politiet i dette arbeidet Kurset går over 4 timer og tar for seg følgende tema: Statistikk over rusmisbruk i Norge i aldersgruppen år Fakta om de seks ulike stoffgruppene Tegn og symptom på misbruk hos personer Lærerens rolle og funksjon i det rusforebyggende arbeidet i skolen Hvordan etablere tverretatlige nettverksgrupper til hjelp for elever med stoffvansker Enkel juss, Hva har vi lov til, og hva med elevens integritet? Noen grenseoppganger. Samarbeid skole-politi-hjem: Hvordan gjøre dette til elevens beste? Kursets form vil variere mellom forelesning, diskusjon og drøfting av skolerelaterte case. Kursholder er Hallgeir Muren/avd.leder v.stovner vgs.

3 Når teori og praksis matches En historie fra virkeligheten... Stovner vgs, våren 2010!

4 Råvare og produksjonsland Opiumsvalmuens sevje råopium- heroin (Laos, Burma, Thailand, Afghanistan, Pakistan, Iran, Mexico, Colombia) Kokaplanten kokain (Colombia, Bolivia, Peru) Cannabisplanten marihuana fra skudd og blader, hasj fra cannabis-tjære (Marokko)

5 Typisk effekt Hasj: avslappende Marihuana: avslappende Amfetamin: oppkvikkende Kokain: oppkvikkende Heroin: avslappende

6 Beslag (bs) januar-juni 2008 Heroin: 32 kg, 613 bs, 800 kr/g, 25,6 mill. Cannabis: 1462 kg, 5574 bs, 100 kr/g, 146,2 mill. Amfetamin: 260 kg, 2649 bs, 450 kr/g, 117 mill. Benzodiazepiner: tabl, 1866 bs, 25,- stk, 3.55 mill. Ecstasy: tabl, 179 bs, 150,- stk, 4 mill Kokain: 32 kg, 454 bs, 600 kr/g, 19.2 mill GHB: 2.2 liter, 66 bs, 600 kr/dl, 13200,- Sum total: 322 millioner kroner (10 % av isfjellet)

7 Rusmisbruk pr innbyggere pr 13 februar innbyggere mellom 16 og 66 (07) Ca 3.5 % av disse bruker illegale narkotiske stoff, altså personer

8 Osloungdommens alkoholdebut Debutalder: år, dvs 9.- og 10.klasse Ikke uvanlig med berusede 13-åringer Eldre ungdom kjøper til yngre Stjeler alkohol fra foreldre Kjøper i butikk med falsk/lånt legitimasjon Foreldre gir barna alkohol Kriminell lavalder = 15 år = straff

9 Cannabis og Amfetamin Den typiske cannabismisbruker er mellom 16 og 24 år (Vgs-elevalder). Den typiske amfetaminmisbruker er mellom 18 og 25 år MEN; ingen regel uten unntak

10 Prisfakta 1 brukerdose kokain ( g) har en pris på ca 800,- kroner (pr dags dato). For personer med høy toleranse (tåler større doser) kan brukerdosen være opp mot 1 gram

11 Tallenes tale : 338 døde av misbruk, 286 menn/52 kvinner 2003: 172 døde av misbruk, 134 menn/38 kvinner 2004: 223 døde av misbruk, 168 menn/55 kvinner

12 Kriminalstatistikk Norge i 2005: personer siktet for narkotikaforbrytelser/brudd på straffeloven.

13 Antall straffereaksjoner Norge i 2007: -Narkotika: Vinning: Vold: 5967

14 Straffet for narkotika Norge i 2005: Aldersgruppen år: 3111 personer 2506 gutter/605 jenter

15 Anmeldte narkotikasaker i Oslo 2005: 6109 forhold/saker Dette tallet er godt over landsgjennomsnittet målt pr 1000 innbyggere.

16 Noe å tenke over.. Virkningsgraden i heroin er nede på ca 23 %, hvilket er det laveste målte nivå i Norge noensinne. Stoffet er utspedd. Kalkuleres det blant ungdom i at det er mindre fare for overdose? Gir dette flere brukere av heroin?

17 Toleranse/avhengighet Toleranse for stoff henger sammen med avhengighet: Høy toleranse betyr at vedkommende trenger kraftigere dose for å oppnå ruseffekt. Dess hyppigere bruk, dess høyere toleranse

18 Noen fakta fra gram hasj koster ca ,- kr 1 gram hasj gir 3-4 brukerdoser 22% av Oslo-ungdom på 15 år har prøvd cannabis (hasj, marihuana). 55% av Oslo-ungdom på 15 år har fått tilbud om å kjøpe cannabis. Cannabis er i ferd med å bli sosialt akseptert!

19 Sprøytemisbruk 2005 (Norge): Ca bruker sprøyte 90 % av disse bruker heroin 10 % av disse bruker amfetamin

20 Hva sier norske ungdommer? Aldersgruppen år (2006): 13 % ha forsøkt cannabis (46038 personer) 4 % har forsøkt amfetamin (14165 personer) 1-3 % har forsøkt ecstasy og/eller kokain ( personer) Større frykt for politi/straff enn helseskader!

21 Økt positiv holdning til stoff? 1990: 2 % av ungdom mener at fritt salg av cannabis er greit 2004: 9 % av ungdom mener at fritt salg av cannabis er greit

22 6 stoffgrupper Cannabis Sentralstimulerende Sentraldempende Opioider Hallusinatoriske stoffer GHB

23 Cannabis Marihuana, hasj, cannabisolje (tetrahydrocannabinol) THC Røyking, spising, innhalasjon Piper, vannpiper, rør, metallrist, rullings, fjærvekter, folie, knivblad, små esker Store pupiller, høy puls, lukter, røde øyne, problemer med å skjele med øynene, normal pupillreaksjon på lys, Innesluttet, utafor/forvirret, hemningsløs, sløv

24 Sentralstimulerende Kokain, amfetamin, khat, ecstasy Røyking, spising, injeksjon, sniffing Sprøyte, piper, speil, barberblad, sugerør Urolig, paranoid, store pupiller, høy puls, nedsatt koordinasjon, snøvlende tale, Psykotisk, redd, oppspilt, euforisk, angst, nervøs, nedsatt matlyst

25 Opioider Morfin, heroin, kodein, petidin, metadon, fentanyl Røyking, spising, injeksjon, drikking Sprøyte, kanyle, stearinlys, stålskje, folie, sitonsyre, bomullsdott Sløv, kløe på halsen, trege bevegelser, pupillene reagerer ikke på lys, lav puls, merker etter nålestikk, små pupiller Toleranse, nedsatt motorikk, muskelsmerter, søvnproblemer, dårlige reflekser, smertestillende

26 Hallusinogener Meskalin, psilocybin, LSD (Lysergsyredietylamid, fremstillt av sopp på kornplanter)) Spising, absorbsjon Brukerutstyr trengs ikke Hallusinasjoner, store pupiller, høy puls, stirrende øyne, skjeler med øynene, virkelighetsflukt Opphisset, angstfull, oppstemt, paranoia, euforisk, irrasjonelle handlinger Lav/ingen toleranse Svært farlig mht overdose pga små brukerdoser (20 mikrogram)

27 Sentraldempende Valium, rohypnol, stesolid, sobril, fenemal Røykes, spises, injiseres, absorbsjon Lav puls, trett, røde øyne, nystagmus, treg pupillkontraksjon v.lys, kan ikke skjele Dårlig koordinasjon, svekket dømmekraft, uklar tale, deprimert, svingende humør, dårlig syn, nedsatte reflekser

28 GHB Gammahydroksybutyrat (væske, tabletter, pulver) GHB ble laget første gang på 50-tallet som et bedøvelsesmiddel. Finnes i kroppens celler, og regulerer ulike funksjoner som søvn, temperatur, stoffskifte Sløvende, likegyldig, indre ro, euforisk, avslappet NB: svært farlig i kombinasjon med alkohol

29 Rusens varighet GHB Effekt etter ca 5-20 minutt Rusen er sterkest etter ca 1 time Rusen er over etter ca 4-5 timer Brukerdosen er ca 1-3 gram Ingen effektiv motgift mht behandling v.overdose Kan gi blodtrykksfall, nedsatt hjertefrekvens og problem med åndedrettet

30 Rusens varighet Cannabis: Effekt etter ca 10 sekund Rusen er sterkest etter ca 25 minutter Rusen er forbi etter 2-4 timer Sporstoff kan påvises i urin 2-3 uker etterpå

31 Rusens varighet Kokain Effekten er nesten umiddelbar Rusen er sterkest etter ca 5 minutt Rusen er forbi etter ca minutt Ved injeksjon inntreffer rusen etter ca 1.5 min, og med en varighet på ca time

32 Rusens varighet Amfetamin Effekt etter ca 5 minutt Rusen er sterkest etter ca 45 minutt Store doser kan gi rusvarighet på opptil et døgn

33 Rusens varighet Meskalin Effekt etter ca 1-2 timer Rusen er forbi etter ca timer

34 Rusens varighet LSD Effekt etter ca 30 minutt Rusen er sterkest etter ca 4-6 timer Rusen kan vare i opptil timer

35 Rusens varighet Heroin Effekt etter ca 5-30 sekund Rusen er sterkest etter ca 2 timer Rusen er over etter ca 12 timer

36 Rusens varighet Barbiturat/benzodiazepin (medisin) Effekt etter ca minutt Rusen er sterkest etter ca 1 time og kan vare i opptil 24 timer

37 Rusens varighet Ecstasy Effekt etter ca 30 minutt Rusen er sterkest etter 1-2 timer Rusen er forbi etter ca 6-10 timer

38 Aktuell emballasje Plastfolie Aluminiumsfolie Kinderegg Fyrstikkeske

39 Fysiologiske endringer, puls Sentraldempende: LAV Sniffing: HØY Cannabis: HØY Sentralstimulerende: HØY Opioider: LAV Hallusinogener: HØY

40 Fysiologiske endringer, pupill Sentraldempende: NORMAL Sniffing: NORMAL Cannabis: STORE Sentralstimulerende: STORE Opioider: SMÅ Hallusinogener: STORE Normal pupillstørrelse: ca 3-6 mm

41 Berettiget mistanke om misbruk Kombinasjoner som bør vekke mistanke: Funn av brukerutstyr og emballasje Endring av atferd: trett, uopplagt, nedsatt matlyst, sløv, økt fravær, søthunger, opplagte løgner, sviktende personlig hygiene, nervøs, mistenksom, likegyldig, bortforklaringer TA BEKYMRINGSSAMTALEN NÅ!

42 4 farlige faktorer 1. Psyko-sosiale problem 2. Fysiske forandringer 3. Funn av brukerutstyr/gjenstander 4. Raske endringer i atferd og vaner Dersom disse fire inntreffer samtidig, bør du være på vakt.

43 Tar du utfordringen? Hvordan påvirker rus hverdagen til unge mennesker? Hvordan påvirker disse elementene unge menneskers selvbilde og læringsprosess? Hva kan og bør ansatte i norsk skole gjøre for å motvirke skadevirkningene? Er det skolens ansvar å ta utfordringen? Svaret på siste spm. må være: JA

44 Hva sier lovverket? Når bør politiet kontaktes? Hva kan politiet gjøre? Hva bygger vi mistanken på? Bevismateriale Ransaking, funn og beslag: samtykke? SKJELLIG GRUNN TIL MISTANKE 51 %-regelen sier at:

45 Bekymringssamtalen Situasjonsbetinget Diskresjon og omsorg Tillit Hjelpeaspektet Nettverket Fasthet, tydelighet, krav, respektfull

46 Glem aldri at: Endring av atferd kan ha sammenheng med bruk av medisin, og kan ha sin opprinnelse i omsorgssvikt og svekkede oppvekstvilkår. Bruk av medisin, lite søvn, og dårlig kosthold kan gi indikasjoner. Det er nødvendigvis ikke stoffproblem, selv om det kan se slik ut.

47 Noen grunner til mistanke Dårlig matlyst, drikker mye brus (ofte Cola) Sliten,trett, uopplagt Glemmer enkle avtaler, bøker etc ofte Stort fravær, ofte for seint, skulker enkelttimer Mottar ofte besøkende utenfra egen skole Unnvikende, unngår blikk-kontakt Sviktende personlig hygiene Funn av gjenstander Låner penger, gjeld til medelever/ungdommer

48 Case I Petter kommer stadig for seint til timen din, er rastløs, må på do, kommer ikke tilbake før etter 2-3 timer. Er sliten, rød i øynene men rolig når han er tilbake. Hva tror du/dere?

49 Case II Narve sliter med nattesøvnen og spiser sjelden frokost. Han er uopplaget, spiser sjelden eller aldri på skolen, og drikker mye brus. Rød i ansiktet, ser sliten ut i øynene osv. Hva tror du/dere?

50 Case III Anne har en t-skjorte med et stort motiv på ryggen av bladet til hasjplanten, samt buttons på sekken sin, som har preget inn Legalize marihuana. Hun er en grei og pliktoppfyllende elev, og ganske flink faglig. Hva gjør du/dere?

51 Case IV Tore er ukonsentrert, virker redd og urolig. Han har noe fravær, virker til tider uopplagt, og unngår blikkontakt. Hva kan være på gang?

52 Case V Du finner tydelige spor og gjenstander etter misbruk av cannabis på skolens guttetoalett. Du har observert noen av skolens løse fugler i nærheten flere ganger på vei til og fra kontoret ditt. Hva gjør du/dere?

53 Case VI Kåre skulker ofte, får jevnlig besøk av ungdom som ikke er elever ved skolen, og virker uopplagt. En dag dukker han opp med gips på høye hånd. Forklarer dette med at det skjedde når han sparket fotball. Personlig hygiene er dårlig, han møter ikke blikket ditt osv. Inntar lite mat, men drikker mye brus osv. Er dette grunnlag for bekymring for evt rusmisbruk, eller? Hva vil du/dere gjøre?

54 Case VII Rektor ønsker å starte opp et systematisk arbeid når det gjelder å forebygge rusmisbruk på skolen. Skolen har et godt miljø, men det er mistanke til at 4-5 gutter som er elever ved skolen har noe på gang, og at de stadig mottar besøk av ungdommer som ikke går på skolen. Du blir spurt om du kan tenke deg å lede dette arbeidet, som en del av lærerstillingen din. Hvordan vil du/dere gå frem?

55 Case VIII Skolen opplever mye besøk utenfra. Eldre ungdom i biler dukker opp. De er provoserende, til tider lett truende, og de søker kontakt med skoens elever. Hva gjør du/dere?

56 Aktuell litteratur og fakta får du hos: Copyright 2010

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Kapittel 1: Rus i sammenheng 1 Samfunns- og rusutvikling >> 4 2 Fakta; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dramatikk og debut >> 4 3 Hva er normalt/unormalt, og

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen

01-2013. Foto: Kjetil Vilkensen 01-2013 Foto: Kjetil Vilkensen støtter kampen mot narkotika GRILLMAT TAPAS CATERING OVERTIDSMAT SVEINS GRILL Solheimsgaten 37-5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43 w w w. s v e i n s g r i l l. n o innhold 13

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Økning i tilgjengelighet på cannabis Nedgang

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TALLMATERIALE KRIPOS 2008

TALLMATERIALE KRIPOS 2008 DEN NASJONALE ENHET FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISERT OG ANNEN ALVORLIG KRIMINALITET Drapsoversikt Den nasjonale oversikten over drap for 2008 er utarbeidet av Kripos og inneholder i all hovedsak de samme

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell

Ole Martin Larsen. Klikk her for innhold. mellom alle stoler. narkomane og leger utenfor rusomsorgen. forlaget aktuell Ole Martin Larsen Klikk her for innhold mellom alle stoler narkomane og leger utenfor rusomsorgen forlaget aktuell Mellom alle stoler Ole Martin Larsen Mellom alle stoler Narkomane og leger utenfor rusomsorgen

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen

Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1. Parkvokterne. side 8. Nr. 1-2012 - 21. årgang. Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 1 Parkvokterne side 8 Nr. 1-2012 - 21. årgang Foto: Lars Holmen Motgift_01_2012 23.02.12 11:23 Side 2 Motgift_01_2012 23.02.12 11:24 Side 3 Informasjonsmagasin fra Norsk

Detaljer

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo

Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo 1.09.2009 Videreføring av evalueringen av sprøyteromsordningen i Oslo Astrid Skretting & Hilgunn Olsen Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Forord Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR 1 APPENDIKS TIL BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR HELGE MOLDE STÅLE PALLESEN INGJERD MEEN LORVIK 2 FORORD Denne appendiksen relaterer seg til Behandlingsmanual for dataspillavhengige

Detaljer

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd LØRDAG 21. NOVEMBER 2009 UKE 47 NR. 271 112. ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- www.budstikka.no enda nærmere Årets lokale nettsted Endeligislag i Aleksander kjørte rally med Petter Alexander (4) og Petter Solberg

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1

Dette er Tyrili. Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013. Dette er Tyrili 1 Dette er Tyrili Turid Wangensteen og Ulf Jansen Tyrili Skriftserie nr. 2/2013 Dette er Tyrili 1 INNHOLD FORORD 6 1. TYRILIS IDEOLOGI 6 Visjon 9 Virksomhetsidé 9 Verdier 10 Menneskesyn 10 Mål 11 Møte med

Detaljer

Hvordan. kunne det skje?

Hvordan. kunne det skje? Hvordan kunne det skje? 11. oktober arrangerer Medieaktøren, ved Lise Aasmundstad og søsteren Wenche Wærner, Norges første konferanse for metadonbrukere på Henie Onstad-senteret i Bærum. Konferansen er

Detaljer

VÅR TIL HØST 2004. HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol. En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer

VÅR TIL HØST 2004. HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol. En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer VÅR TIL HØST 2004 HOVEDFUNN Ingen store endringer når det gjelder alkohol En relativt stabil situasjon med hensyn til illegale stoffer En økning i tilgjengelighet av kokain Et sammensatt bilde for misbruk

Detaljer