Ambulanseforum Gardermoen Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ambulanseforum Gardermoen 2012. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune"

Transkript

1 Ambulanseforum Gardermoen 2012 Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

2 Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak 1 x Psyk. Hjelpepleier/miljøterapeut + ambulanseskole 1 Spesialsykepleier 1 Sykepleier m. Akuttkompetanse somatikk 3 Psykiatrisk sykepleier 1 Jordmor Lege x2 deltid, 20% stilling. Gynekologisk undersøkelse ved bestilling

3 Nesten hele gjengen

4 Feltpleie Oppsøkende, går ute i gatene Vurderer helsetilstand, evt. opphold på Utsikten Viderefører i systemet lege, sosialkurator, sykehus Vaksinerer, tar blodprøver Sårstell Forebygge overdoser Advarer mot nye, sterke stoffer Bosituasjon Utlevering av reint brukerutstyr

5 Utstyr vi har med på gata

6 Eksempel på sår

7 Sår pga bomskudd Metadon Bildene tatt 18. april 2005

8 Glem aldri beina og føttene!

9 Sårbehandling

10 Sår etter Heroin

11 Helsestasjonen

12 Helsestasjon Åpent 2 timer daglig (hverdager) Antatt teamet ville ha kontakt med tunge rusmisbrukere i 2001 ved oppstart Har i dag navnet på ca 950 sprøytenarkomane. Regner med ca 1500 sprøytenarkomane i Trondheim. Hovedvekt rusmisbruk på Amfetamin Utfører enkle tester og blodprøver Behandler bomskudd (åpnes/ IntraSite Gel/ Mesitran antibiotikabehandles evt.) Vaksinerer Mulighet for legeundersøkelse hver onsdag (skriver ikke ut A eller B preparater) Innlevering av pucker. Ingen begrensing oppad hva en kan få i retur (2008 gav en returprosent på over 90%) Egnet lokale til å ta psykiske vurderinger (eget samtalerom)

13 Årlige Skjærtorsdagsturen til Storlien. Her fra 2006

14 Vassfjellet 2011

15 Overdoseteamet Etablert høsten 2001 pga 7 overdosedødsfall denne sommeren blant unge misbrukere. 10 overdosedødsfall dette året. Tett samarbeid med AMK sentralen og ambulansetjenesten v/ St. Olavs Hospital Overdoseteamet eget telefonnummer Egne rutiner

16 Rutiner ved overdoser Arbeidsbeskrivelse: Forebyggende: Informasjon til rusmisbrukere, ansatte, samarbeidspartnere og media om.. 1) renhetsgraden på stoffet 2) flere er i sammen ved inntak av stoffet 3) toleransegrense etter en periode uten opiatbruk/ medikamentbruk 4) dele dosen i flere små 5) blandingsproblematikk 6) ringe 113 ved mistanke om overdose 7) førstehjelp ved å holde pasienten i bevegelse, våken og smertestimuli til hjelp kommer 8) HLR (Hjerte Lunge Redning)

17 Rutiner ved overdoser Etter overdoser: 1) AMK sentralen får telefon om overdose 2) Ambulanse sendes ut for livreddende førstehjelp 3) Overdoseteamet ringes på egen telefon om sted og evt. pasientopplysninger, hvor 2 i teamet rykker ut øyeblikkelig 4) Overdoseteamet har alltid med seg narcanti/ naloxone (antidot) 5) Pasient motiveres til å bli med til sykehus for observasjon 6) Overdoseteamet blir evt. med inn til sykehuset dersom pasienten blir med 7) Dersom pasienten ikke vil være med, blir overdoseteamet værende på stedet og snakke om det som har skjedd 8) Hva Hvordan Hvorfor Hva nå 9) Etablere kontakt med sosialkurator/ andre kontaktpersoner 10) Stimulere til opphold på Utsikten 11) Politiet blir ikke kontaktet

18 Rutiner ved overdoser I samtalen med pasienten bruker vi flere trinn på oppfølgingen: 1. Hva har pas hatt i seg, og hvilken dose? Ved nytt preparat/ rein heroin advares miljøet/ ansatte i Trondheim kommune og media 2. Bevisst/ ubevisst? Parasuicid viderehenvises evt. til legevakt og psykiatrisk oppfølging. Vi sørger for at dette skjer ved at vi er med dem. 3. Bruker bevisst dødsangsten pas opplever i videre samtale. 4. Ser så på muligheter og hva pas selv er villig til å gjøre. Kontakter evt. pårørende, sosialkurator/ kontaktpersoner og tilbyr kriseplass. 5. Tar også for oss de andre som er tilstede ved overdosen tar tak i deres opplevelser, tanker og følelser og sender evt. også disse videre i systemet. Ved overdosedødsfall: Kontakter pårørende og tilbyr oppfølging i form av samtaler, praktisk hjelp og støtte i en vanskelig tid.

19 Antall overdoser i Trondheim kommune : 78 overdoser 2001: 10 overdosedødsfall 2002: 36 overdoser 2002: 2 overdosedødsfall 2003: 22 overdoser 2003: 2 overdosedødsfall 2004: 21 overdoser 2004: 2 overdosedødsfall 2005: 21 overdoser 2005: 0 overdosedødsfall 2006: 40 overdoser 2006: 4 overdosedødsfall 2007: 68 overdoser 2007: 8 overdosedødsfall 2008: 51 overdoser 2008: 6 overdosedødsfall 2009: 31 overdoser 2009: 3 overdosedødsfall 2010: 48 overdoser 2010: 4 overdosedødsfall 2011: 52 overdoser 2011: 8 overdosedødsfall

20 Oralt inntak Sniffing Røyking/ inhalering Injeksjon Analt Inntaksmåter

21 2. helseteamfilmen

22 Virkning Cannabis Avhengig av mengde stoff og kvalitet (THC innhold) Rusen oppnåes etter få minutter, og varer i 1-3 timer Rusen primært sentraldempende, men har ved større doser en hallusinogen effekt. Kan gi utslag i latterkick, for så å endres til ro og sløvhet Søthunger og spisekikk er også vanlige reaksjoner Endrer ofte tidsoppfatning, syn og hørsel Angst og panikkreaksjon kan være hyppige, særlig hos førstegangsbrukere Toleransegrensen v bruk av cannabis øker lite. De som røyker ofte og mye takler rusen bedre enn de mindre erfarne røykerne

23 Symptomer på Cannabisbruk Røde øyne Økt pulsfrekvens Tørr munn Utvidede pupiller (ikke nødvendigvis) Redusert hastighet på forflytning av blikket Engstelse Usammenhengende Svimmel Søthunger og tørste

24 Skadevirkninger Cannabis Apati ( sitter klistra ) Hukommelsestap (Obs! ift psykoser) Nedsatt toleranse Angst Depresjoner Aggresjon Psykoser Schizofreni Svekket seksuell lyst og evne THC lagres i fettvevet i lang tid (uker til måneder)

25 Søvnproblemer Angst Svetting Uro Irritasjon Skjelvinger Abstinens Cannabis

26 Kan inntaes via munn, nese og injiseres, og gir særlig ved injisering et kick og en intens lykkefølelse Rusen kan vare inntil 20 timer ved høye doser Rene urinprøver etter 72 timer etter siste inntak er tommelfingerregelen Amfetamin inntak

27 Økt selvtillit Høyt aktivitetsnivå Minsker sultfølelsen Amfetamin virkning Brukeren føler overlegenhet og mektig Aggressiv Rastløs Amper Redusert søvnbehov

28 Amfetamin skadevirkninger Feilernæring Hallusinasjoner Depresjoner Psykoser Paranoide trekk Tannskader Faren for overdose liten Store doser (av og til også med lave doser!) kan føre til feber, svetting, livstruende forstyrrelser i hjerterytme, økt BT som igjen kan gi livstruende indre blødninger Regelmessig bruk over tid vil toleransegrensen økes noe

29 Symptomer på Amfetaminbruk Store pupiller Høy aktivitet Tiks (ansiktsmuskulatur, spesielt i munn/ kjeveregion) Overlegen, men paranoid fremtoning

30 Amfetamin abstinenser Verk i muskulatur Mareritt Søvnproblemer Depresjoner Angst Stor psykisk avhengighet

31 Kokain virkning Sentralstimulerende Crack er fribasekokain, som varmes opp for så å inhalere gassen (ekstremt vanedannende) Kokain er svært vanedannende, noe som ofte undervurderes Oppstemthet Rastløshet Opphisselse Aggressivitet

32 Ruseffekt Kokain Kommer hurtig og er svært kortvarig (30 min) Trenger stadig påfyll for å vedlikeholde rusen Ruseffekt lik amfetamin, men mer intens Sjargong: Snow, Coca, Kola, Flow

33 Kokain bivirkninger Svært vanedannende! Crack er ekstrem! Engstelse Paniske tilstander Aggressivitet Organiske skader, som blødninger i hjertet og hjerne Impotens Depresjoner MANGE mentale lidelser

34 Kokain abstinenser Lengst abstinensforløp 1. måned etter endt inntak er verst Selvmordstanker og depresjoner er altoverskyggende Enkelte tilfeller vil abstinensen vare i 10 uker

35 Ecstasy/ designerdrugs Utgangspunktet er MDMA Inneholder ofte metaamfetamin, LSD, beroligende, løsemidler og div syntetiske slaggstoff Inntaes hovedsakelig via munn i form av tbl eller pulver Rusen varierer mye, avhengig av innholdet i tabletten: Hovedsakelig sentralstimulerende Forelskeslignende følelse Noen reagerer m panikk/ paranoia på denne rusen, som igjen kan føre til selvskading/ destruktiv atferd BT, puls, kroppstemperatur og aktivitet øker Store pupiller Tiks i ansiktsmuskulatur kan forekomme Virker ofte usammenhengende og rar Ukritisk atferd og flytting av egne grenser, særlig i forhold til seksuell aktivitet

36 Ecstasy Misbruk i større doser dødelig Økt kroppstemperatur, gir tykkere blod og økt belastning for hjertet og hjertestans/ sirkulasjonssvikt Andre dødsårsaker kan være: Dehydrering Vannforgiftning Indre blødninger Langtidsskader ser vi bare konturene av. Stor risiko for at disse rusmisbrukerne vil ta stor plass i psykiatrien om noen år. De som har misbrukt ecstasy føler liten livsglede og er ofte deprimerte Avhengighet: Psykisk betinget; ønske om opptur og lykkefølelse er ofte drivkraften for videre rusing Sjargong: E, eple, knips, peacedrugs, lovedrugs

37 Ved injisering gir den en umiddelbar, orgasmelignende følelse, etterfulgt av en beroligende, fredfylt tilstand Følelser som sult, smerte og seksuelt behov forsvinner Kan forekomme rastløshet, kvalme og oppkast Rusen er forholdsvis kortvarig og avhengig av omgivelser, størrelse på dose samt kombinasjon med andre rusmidler Opiatrus

38 Rusa på opiater

39 Synlige tegn og skadevirkninger Ytre tegn: svært små pupiller, langsom pust og puls. Blir stein. Skadevirkninger: gir et totalt forfall av kropp og helse Depresjoner, som kan føre til selvmord Stor overdosefare, da toleransen faller raskt (10 døgn uten opiater er du tilbake til 0)

40 Abstinenser Opiater Kommer raskt, og er fysisk plagsomme Diarê (Opiatbruk gir jo treg mage) Oppkast Feber Tårer Høy puls og blodtrykksfall Kramper

41 Temgesic, pentazocin, subutex, subuxone og fortralin Smertepreparater som benyttes til kreftpasienter og andre i terminalfasen. Ofte som et alternativ eller tillegg til opiater Temgesic ( stifter ) populært, enten som supplement til andre narkotiske stoff, eller som nedtrapping Rusen avhengig av hva den blandes med og mengde, men minner blanding mellom heroin og amfetamin (bombitas) Synlige reaksjoner er døsighet, svimmelhet og kvalme Subuxone virker slik at pasienten våkner opp. Ser hvilket liv han har hatt. Traumatisk opplevelse er vanlig Buprenorfiner

42 LSD, syntetiske og naturlige Samlebetegnelse på rusmidler som gir syn, lukt og hørselshallusinasjoner, fremstilt tidlig på 1900 tallet LSD tilfeldig fremstilt i 1938 Tidligere brukt i psykiatrien Etter at det ble ulovlig, mye brukt i hippiebevegelsen Bruken av PCP (englestøv) avtatt pga uberegnelig ruseffekt. Bisarr og voldelig atferd ikke uvanlig Mest kjente: Fleinsopp LSD Mikrodotter PCP (englestøv) PMMA (aktuell i 2010 fremover) Noen ecstasy preparater Pulver, tabletter som spises, sniffes, røykes. Kan også injiseres OBS! Ofte så sterkt at det må dryppes på en bærer (papir, frimerke..) hallusinogener

43 Ruseffekt Kommer hurtig, oppkvikkende effekt Hallusinogen virkning Latter og gråt vanlig Merkelig og usammenhengende atferd Risiko for bad trips : Selvskading Skade andre Marerittlignende opplevelser Vanskelig å skille fantasi fra virkelighet. Ruseffekten av LSD avtar, og brukes derfor med lange intervaller PCP er svært vanedannende og tas ofte med få dagers mellomrom Faren for bad trips øker for hver gang stoffet brukes

44 Benzodiazepiner Misbrukes ofte sammen med alkohol og narkotiske stoffer (gjensidig rusforsterkende effekt) Blir også brukt som en erstatning ved mindre tilgang/ inntak av narkotika Droppes Injiseres Ved overdosering kan medikamentet gi en frekk og ufin fremtoning Vanligste preparater er: valium, vival, stesolid, sobril, rohypnol, xanor, rivotril, imovane Sjargong (ulike forkortninger): viva, stress, solbriller, hyppert

45 Symptomer på benzobruk Tørrhet i munn Svetting Skjelving Angst og uro Små pupiller, som reagerer tregt på lys. Kan forekomme tiks på øyet Ellers lik alkohol og cannabisrus

46 Benzo abstinenser Angst Rastløshet Søvnløshet Irritasjon Verste fall kramper og delir

47 GHB (Gammahydroksybutyrat) Et av de nyeste narkotiske stoffer Syntetisk stoff med enkel framstilling Inneholder kaustisk soda og industrikjemikalet gammabutyrolakton Finnes også naturlig i kroppen Styrke og virkning er svært uforutsigbar Taes flytende, tabletter eller pulver

48 GHB virkning/ bivirkning Virkningen kommer etter minutter, og varer ca 3 timer Rusen oppleves som å kjøre tog i ekstremfart, der du i GHB rus har overlatt all kontroll til GHB rusen. Sentraldempende I all hovedsak bedøvende og hallusinogen effekt, som også gir en lykkerus I kombinasjon med alkohol eller narkotisk stoff er doseringen svært uforutsigbar Hjertesvikt og respirasjonsstans Indre organer forgiftes OBS! finnes pr dato ikke motgift mot dette stoffet Ved inntak av GHB siste 2 timer, legges inn til observasjon i sykehus. Obs respirasjonsstans! Kan få respirasjonsstans 4 timer etter inntak Brukes blant yngre misbrukere og studenter, da eldre rusmisbrukere er redd for dette uforutsigbare stoffet Benyttes GHB ofte, utvikler man toleranse som fører til større doser og stor fare for overdose Avhengigheten er psykisk og basert på ønske om nye kick Skader ved lang tids bruk er foreløpig ukjent. Alvorlige depresjoner antas å være en av bivirkningene.

Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune

Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012. Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Landskonferanse rus Psykiatri Royal Garden Trondheim februar 2012 Helseteamet/ Overdoseteamet Trondheim kommune Helseteamet Etablert i 2000 Prosjektmidler fra staten Skal drive skadereduserende tiltak

Detaljer

Visste du at -95 av 100 ungdommer under 20 år aldri har prøvd ecstacy, LSD, amfetamin, kokain eller heroin.

Visste du at -95 av 100 ungdommer under 20 år aldri har prøvd ecstacy, LSD, amfetamin, kokain eller heroin. DOPINFO.NO Visste du at -95 av 100 ungdommer under 20 år aldri har prøvd ecstacy, LSD, amfetamin, kokain eller heroin. Tilbudt narkotika -90 av 100 ungdommer sier at de ikke vil prøve ecstacy eller amfetamin,

Detaljer

Fakta om. narkotiske stoffer BOKMÅL

Fakta om. narkotiske stoffer BOKMÅL Fakta om narkotiske stoffer BOKMÅL Innhold Innledning... 1 Amfetamin og andre sentralstimulerende stoffer... Ecstasy... Kokain... Cannabis... LSD og andre hallusinogene stoffer... Opioider... Benzodiazepiner

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Rus en nødvendig del av ungdomstiden?

Rus en nødvendig del av ungdomstiden? KOMPETANSESENTER RUS Rus en nødvendig del av ungdomstiden? et hefte om tenåringstid og foreldrerollen med fokus på rusforebygging «Unge kan skremmes fra vettet, men ikke til vettet» Arne Klyve (2006) Hvorfor

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/12 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i tilgjengelighet og bruk av GHB/GBL Økning

Detaljer

Sluttrapport Erfaringer fra pilotprosjektet: «Tiltak for å forhindre overdose etter utskrivelse»

Sluttrapport Erfaringer fra pilotprosjektet: «Tiltak for å forhindre overdose etter utskrivelse» Sluttrapport Erfaringer fra pilotprosjektet: «Tiltak for å forhindre overdose etter utskrivelse» I trygge hender Kontakt kampanjesekretariatet: Nasjonal pasientsikkerhetskampanje post@pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Foreldre guide. Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor. Et godt utgangspunkt

Foreldre guide. Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor. Et godt utgangspunkt 2013 Foreldre guide Resyme: Hvordan oppnå rusfrie ungdom En forebyggende guide til foreldrene. Kunnskap om narkotika. Innhold: - Et godt utgangspunkt - Den gode samtalen - Hvordan lære ungdom om narkotika

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010

Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010 Ungdom og rus v.avd.leder Hallgeir Muren, Stovner vgs. 15 september 2010 Ungdom og rus Kurset Ungdom og rus har som formål å gi lærerstudenter og ansatte i skolen økt kompetanse for å: o kunne styrke det

Detaljer

Smerter og smertelindring

Smerter og smertelindring 138 s m e r t e r og smertelindring 139 ill 05_01 mangler. Hanne Som helsesekretær vet Rudjana at hun må kunne observere og vurdere smerter hos pasientene. Nøyaktig observasjon og beskrivelse er til hjelp

Detaljer

Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu

Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. www.minbehandlingmittvalg.eu 02 Min Behandling Mitt Valg 03 Innhold Din kropp Ditt valg... 04 Hva er opioidavhengighet... 06 Se tegnene på

Detaljer

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14

Amfetamin og metamfetamin. Grunnkurs Rus 05.03.14 Amfetamin og metamfetamin Grunnkurs Rus 05.03.14 Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne Mer avslappet Nedsatt oppmerksomhet Tretthet Beroligende

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av.

Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ved siden

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode

HASJAVVENNING KRISTIANSAND. Tiltak og metode HASJAVVENNING KRISTIANSAND Tiltak og metode Å leve er å velge. Du står alltid foran valg. Noe drømmer du om, noe blir en del av hverdagen. Noe vil du ha mer av, noe blir du lei av. 1 Forord Hasj er det

Detaljer

http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f

http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f Tittel: Abstinenser og smerte en utfordring? Tillater du at oppgaven din publiseres i Brage? http://www.diakonova.no/neted/services/file/?hash=559909d9d5e4c99f5f380290c54 7647f (Sett kryss) x JA, jeg tillater

Detaljer

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Kapittel 1: Rus i sammenheng 1 Samfunns- og rusutvikling >> 4 2 Fakta; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dramatikk og debut >> 4 3 Hva er normalt/unormalt, og

Detaljer

Rusmiddelpolitisk. handlingsplan 2007-2011

Rusmiddelpolitisk. handlingsplan 2007-2011 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Birkenes kommune 2007-2011 Vedtatt i Kommunestyret sak 043/21.06.07 Rusmiddelpolitisk handlingsplan For Birkenes kommune 2007-2011 Innhold: Side: 1 Innledning 1 1.1 Rullering

Detaljer

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no

Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15. Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Cannabis og syntetiske rusmidler Grunnkurs rus og psykisk helse Aksdal 23.03.15 Silje.lill.rimstad@ras.rl.no Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige stoffene Dempende Stimulerende Tregere reaksjonsevne

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen Lege- midler ved røykeslutt Røyketelefonen 800 400 85 1 Røykeslutt ved hjelp av legemidler Legemidler har vist seg å gjøre det lettere for den som vil slutte å røyke. De fire viktigste suksessfaktorene

Detaljer

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE LIV FLESLAND & RANDI VARTDAL KNOFF FØRE VAR RUSTRENDER I BERGEN 01/15

KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE LIV FLESLAND & RANDI VARTDAL KNOFF FØRE VAR RUSTRENDER I BERGEN 01/15 KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST BERGEN STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE LIV FLESLAND & RANDI VARTDAL KNOFF FØRE VAR RUSTRENDER I BERGEN 01/15 Økning i tilgjengelighet og bruk av ecstasy/mdma Økning i tilgjengelighet

Detaljer

Velkommen til modul 1

Velkommen til modul 1 Velkommen til modul 1 Velkommen til emestring og den første behandlingsmodulen! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og tar vanligvis 9-14 uker. Behandlingen inneholder følgende: Modul

Detaljer

Ta stoffpå alvor. - en brosjyre til foreldre. Uteseksjonen i Oslo 913 03 913

Ta stoffpå alvor. - en brosjyre til foreldre. Uteseksjonen i Oslo 913 03 913 Ta stoffpå alvor - en brosjyre til foreldre Uteseksjonen i Oslo 913 03 913 CHOOSE LIFE - CHOOSE FUTURE Future består av en gruppe frivillige ungdommer i alderen 17-27 år. Noen av dem har selv brukt narkotika,

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer