Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74 %

2 Innledning I Ungdata-undersøkelsen «Ung i Buskerud 2017» ble alle elevene i videregående skole spurt om hvilken kommune de bor i. Det er 6549 elever som bor i en av kommunene i Buskerud og som har svart hvilken kommune de bor i. I dette notatet vil vi gjøre rede på hvordan de har svart på noen av nøkkeltemaene i Ungdata. Som vi ser av tabellen under er det noen kommuner som har veldig få elever i videregående skole. Når vi beregner prosent av disse, må vi være klar over at små variasjoner og tilfeldigheter kan utgjøre store prosenter. For eksempel utgjør hver elev i ca. 7 %, mens i utgjør hver elev litt over 0,06 %. Vi har i tabellene under fulgt SSB sin hovedregel, hvor vi ikke publiserer tabeller med mindre enn fire enheter, siden dette kan medføre fare for identifisering. Datatilsynet legger også til grunn i saker hvor personverntrusselen er fremtredende, at opplysninger som kan føres tilbake til en enhet på mindre enn fire personer ikke er anonym. Kommune Antall elever VG1-VG Totalt 6549 Tabell 1. Antall elever fra videregående skole bosatt i den enkelte kommune i Buskerud 2

3 Fornøyd med foreldrene 82% 91% 90% % 84% 84% 83% 81% 81% 81% 81% 80% 80% 80% 79% 79% 79% 78% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 1. Andel VGS-elever som er svært fornøyd eller litt fornøyd med foreldrene sine Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 3

4 Foreldrene kjenner til ungdommens fritid 93% 100% 9 95% 95% 95% 94% 94% 94% 94% 93% 93% 93% 93% 91% 91% 91% 90% 90% 89% 88% 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2. Andel VGS-elever som mener utsagnet «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida» passer svært godt eller ganske godt Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritiden». Indikatorene viser andelen som har svart «passer svært godt» eller passer ganske godt. 4

5 Fornøyd med vennene 8 93% 90% 88% 88% 88% 88% % 85% 85% 85% 84% 83% 83% 81% 7 7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3. Andel VGS-elever som er svært fornøyd eller litt fornøyd med foreldrene sine Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 5

6 Har minst én fortrolig venn 90% 100% 9 95% 94% 93% 92% 92% 91% 91% 90% 90% 90% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 8 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 4. Andel VGS-elever som har minst en fortrolig venn Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg». 6

7 Fornøyd med lokalmiljøet 62% 69% % 64% 63% 63% 63% 62% 62% 61% 61% 60% 59% 59% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5. Andel VGS-elever som er fornøyd med lokalmiljøet Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 7

8 Føler seg trygg i nærområdet 88% 9 95% 95% 94% 93% 92% 91% 91% 91% 90% 90% 88% 88% % 85% 83% 82% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 6. Andel VGS-elever som føler seg trygge i nærområdet Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt». 8

9 Tid brukt på skoleveien 32% 29% 19% % 8% 5% 5% 4% 4% 3% 1% * 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 7. Andel VGS-elever som bruker med enn en time hver vei på skoleveien Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «61-90 minutter» eller «mer enn 90 minutter». * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 9

10 Gjør minst 30 minutter lekser hver dag 61% 70% % 63% 63% 63% 62% 60% 59% 59% 58% 58% 58% 54% 53% 49% % 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 8. Andel VGS-elever som bruker minst 30 minutter på lekser hver dag Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser hver dag. 10

11 Tror man får et lykkelig liv 6 75% 73% 72% 71% 69% 69% 68% 68% 68% 68% 6 65% 65% 65% 64% 63% 63% 63% 62% 62% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 9. Andel VGS-elever som tror de vil få et godt og lykkelig liv Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja». 11

12 Deltar i organiserte fritidsaktiviteter 45% 6 64% 58% 51% 51% 49% 48% % 45% 44% 44% 44% 42% 40% 38% 3 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 10. Andel VGS-elever som deltar i organiserte aktiviteter Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, jeg er med nå». 12

13 Bruker to timer eller mer foran en skjerm hver dag 84% 94% 93% 91% % 85% 85% 85% 84% 84% 84% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 11. Andel VGS-elever som bruker to timer eller mer foran skjerm hver dag Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer hver dag. 13

14 Er fornøyd med helsa si 63% 71% 69% 69% % 64% 63% 63% 63% 63% 62% 62% 62% 60% 60% 59% 58% 54% 54% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 12. Andel VGS-elever som er fornøyd med helsa si Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 14

15 Trener minst én gang i uka 75% 84% 83% 80% % 75% 75% 74% 74% 73% 71% 71% 69% 68% 68% 65% 54% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 13. Andel VGS-elever som trener minst en gang i uka Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og «Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka. 15

16 Mye plaget av ensomhet 2 39% 30% 29% 29% 29% 29% 28% 28% 28% 2 25% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 19% 18% 1 1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 14. Andel VGS-elever som er plaget med ensomhet Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget». 16

17 Mye plaget av depressive symptomer 21% 43% 28% 2 24% 23% 23% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 19% 1 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 15. Andel VGS-elever som er mye plaget med depressive symptomer Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene. 17

18 Har fysiske plager hver dag 1 21% 20% 19% 19% 19% 18% 18% 18% % 15% 15% 14% 11% 12% 9% * * 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 16. Andel VGS-elever som er plaget med fysiske plager hver dag Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene. * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 18

19 Snuser minst ukentlig 1 38% 24% 20% 19% 18% % 11% 11% 10% 5% * 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 17. Andel VGS-elever som snuser ukentlig eller oftere Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag». * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 19

20 Røyker minst ukentlig 10% 8% 5% 4% 3% 3% * * * * * * * 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 Figur 18. Andel VGS-elever som røyker ukentlig eller oftere Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag». * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 20

21 Har vært beruset på alkohol siste år 58% 83% 74% 78% 69% 6 65% 64% 64% 64% 61% 61% 61% 58% % 54% 52% 51% 51% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 19. Andel VGS-elever som har drukket seg beruset minst en gang siste 12 mnd. Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang. 21

22 Har brukt cannabis siste år 20% 18% 1 15% 15% 14% 14% 12% 12% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 5% * * * * 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Figur 20. Andel VGS-elever som har brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/ cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang. * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 22

23 Har skulket skolen siste år 3 45% 44% 41% 41% 40% 39% 38% % 35% 34% 32% 32% 32% 31% 31% 29% 2 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 21. Andel VGS-elever som har skulket skolen minst en gang siste år Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang. 23

24 Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år 8% 19% 10% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 5% * * * * * 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Figur 22. Andel VGS-elever som har tatt varer fra butikk uten å betale minst en gang siste år Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk uten å betale det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang. * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 24

25 Blitt utsatt for trusler om vold 1 18% 15% 14% 12% 12% 12% 12% 11% 11% 11% 10% 8% * * 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Figur 23. Andel VGS-elever som har blitt usatt for trusler om vold minst en gang siste år Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «blitt utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang. * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 25

26 Blitt skadet på grunn av vold 1 11% 11% 10% 10% 9% 4% 4% * * * * * 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 18% Figur 24. Andel VGS-elever som har blitt skadet på grunn av vold minst en gang siste år Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang. * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 26

27 Blir mobbet * * * * * 4% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 10% 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 Figur 25. Andel VGS-elever som blir mobbet minst hver 14. dag Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag». * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 27

28 Mobber andre * * * * * * * * * 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 5% 8% 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 Figur 26. Andel VGS-elever som mobber andre minst hver 14. dag Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag». * Tallet er anonymisert fordi det er basert på svar fra 3 elever eller færre. 28

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Vestby kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lørenskog kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Haram kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Åfjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Østfold. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike

Detaljer

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sande kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sande kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ålesund kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Ålesund kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Selbu kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Selbu kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Selbu kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Holmestrand kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Holmestrand kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Trendrapport Aust-Agder og Vest-Agder 2019

Trendrapport Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Aust-Agder og Vest-Agder 2019 Foto: Colourbox Foto: Skjalg Bøhmer Vold Ungdata Aust-Agder og Vest-Agder 2019 - Trend (US + VGS).xlsx 1 andel som er enig i følgende utsagn om skolen Jeg trives på skolen

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Sogn og Fjordane. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema som omfattar

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Førde kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Førde kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2013

Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 8 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 1162 (US) / 1618 (VGS) Svarprosent: 87 (US) / 58 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Vidaregåandeelevar i Gloppen kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkelsen Ungdata blir gjennomført ved at skuleelevar over heile landet svarer på eit elektronisk spørjeskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller uenig i

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014 Ungdata-undersøkelsen i Meldal 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 49 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 132 (US) / 163 (VGS) Svarprosent: 89 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (videregående

Detaljer

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det?

Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune. Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdomsskuleelevar i Granvin kommune Kva driv ungdommane med? Korleis har dei det? Ungdataundersøkinga Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 70 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Giske Tidspunkt: Uke 13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 344 Svarprosent: 89% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Rælingen 2014

Ungdata-undersøkelsen i Rælingen 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 461 Svarprosent: 77 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Ungdommer i Verdal kommune

Ungdommer i Verdal kommune Ungdommer i Verdal kommune Formannskapet 18. januar 2018 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Hvem står bak Ungdata? Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sju

Detaljer

Trendrapport. Molde Ungdata Molde 2018 Trendrapport xlsx 1

Trendrapport. Molde Ungdata Molde 2018 Trendrapport xlsx 1 Trendrapport Molde 2018 Ungdata Molde 2018 Trendrapport 2015 2018.xlsx 1 9.klasse andel som er enig i følgende utsagn om skolen Jeg trives på skolen 95 93 284 280 Lærerne mine bryr seg om meg 89 91 282

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Kvam Tidspunkt: Uke 13-14 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 326 Svarprosent: 87% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland

Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Ungdata-resultater fra Sør-Helgeland Oversikten bakerst i nøkkeltallsrapporten gir raskt et bilde av «ståa» i kommunen, sammenliknet med fylket og landet. Spesialrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi.

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi. Ungdataresultater Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på ungdomstrinnet høsten 213 gir et bilde av sosial ulikhet. Resultatene under ses opp mot familieøkonomi. Vi ser at familieøkonomi har betydning

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole

Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 for Selsbakk skole Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 348 Svarprosent: 86% Skole Er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga

Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Presentasjon av resultat frå Ungdataundersøkinga Skei 1.juni 2017 Ung i Sogn og Fjordane 2017 Erik Iversen og Randi Vartdal Knoff Deltaking Ungdomsskular 2097 elevar, svarprosent 86 Vidaregåande skular

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk

Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Ungdata 2018 hovedfunn og utviklingstrekk Anders Bakken Leder for Ungdatasenteret på OsloMet storbyuniversitetet Ung i Telemark 2018 Ungdommens stemmer Langesund, 20. november 2018 Hvem står bak Ungdata?

Detaljer

Trendrapport. Bardu Ungdata Bardu 2018 Trend ppt.xlsx 1

Trendrapport. Bardu Ungdata Bardu 2018 Trend ppt.xlsx 1 Trendrapport Bardu 2018 Ungdata Bardu 2018 Trend 2013 2016 2018.ppt.xlsx 1 andel som er enig i følgende utsagn om skolen Jeg trives på skolen 92 87 130 116 Lærerne mine bryr seg om meg 88 90 130 114 Jeg

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss

Ungdataundersøkelsen 2019 Moss FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdataundersøkelsen 2019 Moss 28.03.2019 Tidspunkt: Uke 7-9 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall elever: 1034 Antall svar: 950 Svarprosent: 92% Foto: Skjalg Bøhmer

Detaljer

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 26.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Ungdata: Deltakelse i Nord-Norge pr. aug 15 Nord-Norge: * 53 av

Detaljer