TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien."

Transkript

1 å r s r a p p o r t

2 KONSERNET Dette er TTS 4 Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser KONSERNSJEFEN Vi er nøkterne optimister 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Divisjon Dry Cargo Handling 12 Divisjon Marine Cranes 16 Divisjon Port and Material Handling 20 Divisjon Deck Machinery 24 Divisjon Drilling Equipment 28 Divisjon Services 32 Gjennombrudd for TTS i markedet for trailer-rigger 36 VIRKSOMHETSSTYRING Aksjonærforhold 38 Eierstyring og selskapsledelse 41 Konsernledelsen 44 Styret i TTS Marine ASA 46 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styrets beretning 48 Regnskap og noter - Konsern 55 - TTS Marine ASA 91 Revisors beretning 109 Erklæring 110 TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. tts Selskaper i TTS-gruppen 112 Organisasjon 114 2

3 Terminal og materialhåndteringsutstyr Maritim Olje & Gass Services Verftsutstyr Tungløftsystemer Havne- og terminal utstyr RoRo-utstyr Lukedeksler Sideportanlegg Cruise- og yachtutstyr Slangehåndteringskraner Cargokraner Davits (livbåtkraner) Anker- og fortøynings vinsjer Offshorekraner Offshorehåndteringsutstyr Boreutstyr Borepakker HMI & Kontroll Umiddelbar assistanse Inspeksjon Modernisering og ombygging Opplæring og simulering Online support

4 4-8 Konsernet 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Dette er TTS etableringer 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Keyon Marine Equipment, Shanghai, Kina TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina kjøp/salg 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo divisjon TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge. Årlig omsetn. i mill NOK Terminal og materialhåndteringsutstyr Skipsutstyr Offshore- og drillingutstyr

5 Selskaper i TTS-gruppen Salgs- og servicenett TTS er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer håndterings utstyr til den maritime og olje & gass industrien. Virksomheten er organisert i seks divisjoner: Marine Cranes, Dry Cargo Handling, Port & Material Handling, Deck Machinery, Drilling Equipment og Services. TTS er verdens nest største leverandør innenfor sine markeds segmenter. TTS har, inklusiv joint venture selskaper, medarbeidere med hoved vekt på ingeniørfaglig kompetanse. Konsernet har selskaper i Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Kina, USA, Italia, Korea, Tsjekkia, Kanada, Vietnam og Singapore. TTS Marine ASA har hovedkontor i Bergen, Norge, og er notert på Oslo Børs. 5

6 4-8 Konsernet 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Finansielle hovedtall HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1.000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1.000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELtaLL SoLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 22,6 % 30,1 % 36,6 % 33,4 % 32,6 % LønnsoMHET Driftsresultat før avkastning (EBITDA) 3,5 % 6,8 % 6,7 % 6,4 % 5,7 % Driftsresultat (EBIT) 2,7 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % 4,9 % Resultatmargin (før skatt) 0,9 % 4,0 % 5,3 % 4,9 % 4,0 % Resultatmargin (etter skatt) 0,9 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % 2,8 % RenTABILITET EK-rentabilitet 3,7 % 10,5 % 14,1 % 14,3 % 12,0 % Totalkapital-rentabilitet 2,6 % 4,3 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % AKSJER Egenkapital pr. aksje 38,18 36,20 26,59 21,39 17,36 Fortjeneste pr. aksje 1,41 3,40 2,92 2,19 1,44 Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi pr ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av egenkapital. Driftsresultat i prosent av samlet kapital. 6

7 Omsetning Tall i MNOK 4196 Omsetning 2008 Dry Cargo Handling MNOK DE 25 % DM 11 % PMH 8 % Omsetning 1 239,6 874,4 EBITDA 85,0 95,7 Ordrereserve pr MC 26 % DCH 29 % Marine Cranes MNOK Omsetning ,7 EBITDA 41,8 34,9 Ordrereserve pr EBITDA Tall i MNOK MC 28 % DE 10 % DM 12 % DCH 36 % PMH 14 % Deck Machinery MNOK Omsetning 447,8 299,5 EBITDA 22,3 5,3 Ordrereserve pr port and material handling MNOK ordrereserve 2008 Omsetning 350,5 332,8 EBITDA 32,5 25,6 Ordrereserve pr Ordrereserve Tall i MNOK MC 29 % DE 17 % DCH 39 % DM 11 % PMH 4 % drilling equipment MNOK Omsetning 1 057,4 265,1 EBITDA -24,6 13,9 Ordrereserve pr MC 35 % DE 14 % DM 10 % PMH 3 % 1041 DCH 38 %

8 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Viktige hendelser 2008 TTS hadde for femte år på rad en betydelig vekst i omsetning. Resultatet ble imidlertid noe redusert, på grunn av nedskriving av en enkelt kontrakt. Omsetningen økte 70 prosent til MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble redusert med 13 prosent til MNOK 145,5. TTS gjennomførte oppkjøp av det norske boreteknologiselskapet Wellquip og styrket derved kompetanse og leveringsdyktighet i divisjon Drilling Equipment knyttet til komplette borepakker. Wellquip har blant annet utviklet og patentert en automatisk og flerfunksjonell boretang. TTS hadde ved årsskiftet en ordrereserve på MNOK 8.159, som er en økning på 17 prosent fra året før. Dette inkluderer en nedjustering på ca MNOK 600 knyttet til bekreftede og antatte kanselleringer som følge av den internasjonale økonomiske krisen. TTS fikk et gjennombrudd i markedet for trailer-monterte landrigger og skal levere tolv 150 tonns rigger til en samlet verdi på ca MNOK 700. Riggene er utstyrt med patentert teknologi og avanserte løsninger for styring og automatisering. TTS hadde sterk fremgang i markedet for dekksmaskineri. I Dalian i Kina ble det etablert et heleid datterselskap, tilknyttet divisjon Deck Machinery, som produserer vinsjer og annet dekksutstyr. TTS har i forbindelse med kanselleringer av avtalte ordrer realisert tap på valutasikrings kontrakter og gjort ytterligere taps - avsetninger med totalt ca MNOK 30. Krisen har imidlertid også medført kortere leveringstid og gunstigere priser på råvarer og komponenter TTS benytter. TTS har overfor selskapets general forsamling foreslått at det ikke utbetales utbytte for TTS har med virkning fra 2009 organisert ettersalg og service på alle forretningsområder i en egen divisjon. Målet for divisjon Bakgrunnen er behovet for å opprettholde en solid egenkapital i den rådende labile økonomiske situasjonen. Services er å styrke TTS sin posisjon som rådgiver og serviceleverandør etter at nytt utstyr er levert. 8

9 johannes neteland konsernsjef tts marine asa Vi er nøkterne optimister! Konsernsjefen 2008 var et spesielt år. Det vi husker best var at amerikanerne valgte sin første fargede president. Barack Obama fremførte sitt budskap om forandring med en kraft og troverdighet som appellerte til velgernes hjerter og skapte håp om en bedre fremtid ikke bare i USA, men over store deler av verden. Oppslutningen om Obama økte i takt med at finanskrisen og det påfølgende væromslaget i inter nasjonal økonomi slo inn med full styrke. Derfor har han etter innsettelsen hatt sin fulle hyre med å redusere forventningene til hvor raskt og effektivt hans administrasjon kan iverksette tiltak som snur nedgang til oppgang. Finanskrisen i seg selv vil kunne overvinnes om ikke altfor lenge. Men den realøkonomiske krisen er dyp og alvorlig, og den rammer hardt og brutalt. Mest i land og for folk som i utgangspunktet har hatt minst evne til å tåle endringer og tilbakeslag for sine eksistensgrunnlag. Men alle blir vi berørt. Også vi i TTS. Da krisen i fjor høst var i ferd med å bli Krisen med stor K advarte vi i TTS likevel mot å la pessimismen ta overhånd. Med bakgrunn i våre resultater per 3. kvartal, som for n te gang viste ny rekord i omsetning, resultat og ordrereserve, tillot vi oss å peke på den store avstanden mellom den positive utviklingen i vår virksomhet og beskrivelsene av de generelle økonomiske fremtidsutsiktene som da preget medienes overskrifter. For TTS sitt vedkommende ga vi uttrykk for tro på fortsatt fremgang. Samtidig sa vi at norske myndigheter og Norges Bank måtte gjøre mer for å forhindre sterke svingninger i kursen på norske kroner. Bakgrunnen var en bekymring for konsekvensene av sterke variasjoner i kronens verdi i forhold til de store valutaene innenfor korte tidsintervaller. En rekke kontrakter som eksportrettede virksomheter inngår, er valutasikret på gitte nivåer. Dersom kontraktene kanselleres og valutaforretningene av den grunn må gjøres opp, risikerer bedrifter som TTS store tap når dette skjer på et kursmessig ugunstig tidspunkt. Både troen på fortsatt fremgang og valutabekymringen var reell. Den underliggende driften i TTS fortsatte i det samme positive sporet i 4. kvartal, men for de delene av virksomheten som gjør opp sine forretninger i norske kroner, ga kurssvingningene en resultatmessig smell. Like fullt ble 2008 som helhet nok et godt år for TTS. Kunne og burde vi i etterpåklokskapens klare lys ha forutsett de helt spesielle valutautfordringene som i sum kostet TTS rundt 29 millioner kroner på bunnlinjen? Det får andre bedømme. Det paradoksale i situasjonen er at norske politikere og myndigheter fremholdt at svekkelsen av norske kroner var godt nytt for eksportrettet virksomhet, noe som for så vidt er riktig. Det man imidlertid ikke tok med i vurderingen var skadevirkningene av 9

10 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap sterke kurssvingninger opp og ned fra uke til uke og dag til dag. For et lite land med en økonomi som i stor grad er innrettet på handel og samkvem med andre nasjoner innebærer det betydelig risiko å ha sin egen valuta. For konkurranseutsatt industri er størst mulig stabilitet og forutsigbarhet i rammebetingelsene det som gir bedriftene best grunnlag Norsk innlemmelse i Europas felles valuta må komme jo før, jo heller. for å manøvrere gjennom turbulente tider. Konklusjonen på høstens ubehaglige overraskelser gir seg nesten selv; norsk innlemmelse i Europas felles valuta må komme jo før, jo heller. En årsrapport er i hovedsak historien om det som var. De fleste av oss tenker imidlertid mest på hva fremtiden vil bringe. I TTS er vi nøkterne optimister. Vi har i en årrekke informert aksjemarkedet om våre vurderinger av potensialet for omsetning og resultater innen våre virksomhetsområder, og har stort sett truffet bra. TTS er og skal være forutsigbare selv med de begrensninger som følger av at forretningen skjer i 12 land i tre verdensdeler. TTS består nå av seks divisjoner med totalt medarbeidere med bred faglig kompetanse på forretningsområdene maritimt utstyr, terminalog materialhåndteringsutstyr og utstyr til oljeog gassbransjen. Vi startet 2009 med en ordrereserve på 8,2 milliarder kroner. Selv med et stort antall kanselleringer på slutten av fjoråret, har vi aldri tidligere hatt så fulle ordrebøker ved inn- gangen til et nytt år. En streng vurdering av kvaliteten på ordremassen tilsier ytterligere kanselleringer i størrelses orden 500 millioner kroner. Det overordnede bildet er likevel at vi også dette året vil ha hendene fulle med å få utført alle leveranser innenfor avtalte frister. Det innebærer også en fortsatt omsetningsvekst i konsernet. Resultat messig er usikkerheten større enn den var i 2008, men vi registrerer allerede at endringene i markedssituasjonen har gitt reduserte priser på stål og komponenter TTS kjøper fra underleverandører, samt lavere transportkostnader. TTS tjener penger og forventer fortsatt å gjøre det. Men og det er et viktig men; vi kan med stor grad av sikkerhet si at ordrereserven ikke kommer til å ha samme høye nivå ved utgangen av 2009 som ved inngangen til året. For deler av virksomheten vil man antakelig kunne se at aktiviteten kommer til å bli lavere i Noe skyldes naturlige svingninger i våre markeder, men hovedårsaken til lavere etterspørsel vil være den økonomiske krisen som rammer alle land. 10

11 Hvor langvarig krisen kommer til å bli, og hvilke konsekvenser den vil få for våre kunder og partnere, er vanskelig å si. Men vi tror at det vil ta tid før ting blir bedre. Vi vil møte utfordringene ved å forsterke innsatsen knyttet til service, produktutvikling og salg. TTS har en solid posisjon i mange av våre markedsnisjer, men i vanskelige tider er likevel konkurransen hard. Imidlertid har ikke alle konkurrenter like gode forutsetninger og finansiell styrke som oss for å håndtere følgene av den økonomiske krisen. Det er med andre ord potensial for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå gjennom å styrke vår tilstedeværelse i markedet, og ta en større andel av det samlede kontraktsvolumet. Vi jobber også aktivt for å utvikle samarbeidet på tvers av divisjonene for å øke salget til hver kunde, samt å styrke posisjonen som rådgiver og serviceleverandør også etter at nytt utstyr er levert. Dessuten skal vi offensivt utnytte de mulighetene situasjonen gir for oppkjøp av virksomheter som naturlig faller inn under og kan forsterke TTS-paraplyen. Samtidig som vi vil gripe markedsmulighetene, vil vi også følge en mer forsiktig strategi som innebærer at organisasjonens virksomhet og bemanning reduseres til et lavere nivå så lenge markedene er svake. TTS har gjennom organisering i 26 operative selskaper den fordel at lederne sitter nært til sine respektive markeder, og raskt vil se og føle behovet for justeringer. Det er med andre ord ikke noen langt borte eller høyt oppe som etter lange prosesser og overveielser tar beslutning om hvordan man håndterer eventuell overkapasitet i organisasjonen. For TTS blir det ikke et spørsmål om enten eller, men både og. Vi skal med andre ord både forsterke markedsinnsatsen og tilpasse organisasjonen til etterspørselen etter våre produkter og tjenester. Omstilling er vanskelig, men slike prosesser er våre ledere og medarbeidere vant med. Gjort på riktig måte vil både organisasjonen og den enkelte som blir berørt komme styrket ut. Som leverandør i konkurranseutsatte markeder er vi vant med å bli stilt krav til. Vi føler glede og tilfredsstillelse ved å kunne oppfylle kundens forventninger. Kravene til TTS som selskap skal også være store, og vi skal jobbe hardt for å innfri resultatmålene. Vi er fortsatt nøkterne optimister! Johannes D. Neteland Konsernsjef 11

12 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Aktiviteten i divisjon Dry Cargo Handling var høy gjennom hele Divisjonen har høy beredskap for å håndtere konsekvenser av finans krisen og økonomisk tilbakegang i markedene globalt. Dry Cargo Handling stellan bernsro direktør divisjon dry cargo handling TTS har over de senere år bygget opp en formidabel ordrereserve i markedet for systemer for lasthåndtering på skip. For divisjon Dry Cargo Handling startet fjoråret med et fantastisk marked, men utover året avtok ordretilgangen som følge av at finanskrisen slo inn i internasjonal skipsfart. Samlet økte omsetningen i divisjonen med 42 prosent til millioner kroner. Driftsresultatet før avskrivninger gikk ned fra 95 millioner kroner til 85 millioner kroner hovedsaklig på grunn av svak utvikling i lukedekselsegmentet. Divisjon Dry Cargo Handling er den største divisjonen i TTS. Posisjonen som en internasjonalt ledende leverandør ble forsterket. Også i 2008 fikk vi en rekke ordrer på utstyrsleveranser til store serier med bilskip, der TTS har spesiell kompetanse. Våre systemer for lasthåndtering ble også foretrukket til verdens største RoRoskip som er under bygging ved et verft i Japan, sier Stellan Bernsro. Han har vært direktør for divisjon Dry Cargo Handling siden Bernsro er utdannet sjøoffiser og sivilingeniør og er også administrerende direktør i TTS Ships Equipment AB. Divisjon Dry Cargo Handling har et bredt produktsortiment innenfor lasthåndteringsutstyr som lukedeksler, RoRo-utstyr, sideportanlegg og spesialtilpasset utstyr for cruiseskip og store yachter. Divisjonen har også medvirket til TTS vellykkede satsing på utstyrsleveranser til offshorefartøy. I markedet for service og ettersalg har divisjon Dry Cargo Handling betydelig aktivitet, og bidrar sterkt til utvikling og kompetansebygging i konsernets felles satsing på området. Divisjon Dry Cargo Handling ledes fra Gøteborg i Sverige og er organisert med virksomheter i Tyskland, Norge, Italia, USA og Vietnam. Da TTS i 2002 kjøpte Dry Cargo Handling-divisjonen, ble også døren åpnet for satsing i Kina som følge av divisjonens 50 prosents eierskap i et joint venture-selskap i Shanghai, TTS Hua Hai Ships Equipment. Dette eies med den statseide verftsgruppen China State Shipbuilding Corporation (CSSC) som partner. TTS er gjennom divisjon Dry Cargo Handling også 50 prosents eier i produksjonsselskapet TTS Keyon Marine Equipment, som leverer 12

13 Organisasjonen har sterk kompetanse og dokumentert evne til gjennomføring av prosjekter med høy kvalitet. 13

14 14

15 omsetning Tall i MNOK ordrereserve Tall i MNOK 3100 ebitda Tall i MNOK Dry Cargo Handling stålstrukturer til lukedeksler, RoRo-utstyr og kraner. Joint ventureselskapet TTS Hua Hai Ships Equipment deltar dessuten med en eierandel på 40 prosent i selskapet Jiangnan TTS Marine Equipment, som fokuserer på produksjon av lukedeksler. Totalt har divisjon Dry Cargo Handling 197 medarbeidere. Av disse arbeider 90 i Sverige, 58 i Tyskland, 24 i Norge, 8 i Italia, 11 i USA og 6 i Vietnam. Joint venture-selskapene i Kina har totalt ca. 300 medarbeidere. I 2008 ble ledelsen av den verdensomspennende virksomheten styrket gjennom ansettelse av ny administrerende direktør i TTS Ships Equipment GmbH i Tyskland, samt at salgs- og representasjonskontoret i Vietnam er blitt tilført en medarbeider med lang erfaring fra virksomheten i Sverige. Divisjon Dry Cargo Handling har med virkning fra inneværende år overført virksomhetene innen ettersalg og service i USA og Vietnam til den nyopprettede service-divisjonen i TTS. Virksomheten Divisjon Dry Cargo Handling er leverandør av tjenester innen design og engineering av utstyr til systemer for lastadkomst på skip. Gjennom eierskap i virksomheter i Kina som produserer stålstrukturer har TTS også fått kontroll over større deler av verdikjeden frem til ferdige leveranser av blant annet lukedeksler og RoRo-utstyr. Over de senere år har en stadig større andel av divisjon Dry Cargo Handlings leveranser vært utstyr til spesialskip for frakt av biler i og mellom kontinentene. TTS er ledende i verden i denne delen av RoRo-markedet. Divisjon Dry Cargo Handling har i tillegg betydelige leveranser av lukedeksler til tørrbulkskip, containerskip og tørrlastskip. En annen spesialitet er sidelastingssystemer til ulike typer lasteskip. Dessuten er spesialutstyr til cruiseskip og yatcher et viktig virksomhetsområde. I hvert av de seks heleide selskapene som inngår i divisjon Dry Cargo Handling er det bygget opp spesialkompetanse på ulike deler av produktsortimentet, og som leverer til kunder i de fleste verdensdeler. Produktutvikling organiseres internt og i team på tvers av selskaper. Joint venture-selskapet TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai utfører design og produksjon av lukedeksler til verft i Kina. Design av skip handler i dag i betydelig grad om å gi disse en utforming som minimaliserer miljøpåvirkning og forbruket av drivstoff. Dette stiller også nye krav til utstyret for lasthåndtering. TTS samarbeider nært med rederier og verft om utvikling av produkter og løsninger som er miljøvennlige både på kort og lang sikt. Markedsutsikter Det globale skipsbyggingsmarkedet er syklisk og TTS har vært forberedt på at det etter mange svært gode år ville komme en nedgang i kontrahering av nye skip. Divisjon Dry Cargo Handling har blant annet av den grunn forsterket fokuset på ettersalg og service for å kompensere for forventet reduksjon i etterspørsel etter nytt lasthåndteringsutstyr. Finanskrisen og den uventet raske nedgangen for verdensøkonomien har fått konsekvenser for ordreinngangen til TTS. Divisjon Dry Cargo Handling har likevel en solid ordrereserve som ved inngangen til 2009 beløp seg til ca millioner kroner, inklusiv halvparten av ordrereserven til joint venture-selskapet i Kina. Risiko og sikkerhet i ordrereserven er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Ordreinngangen forventes å bli lavere i 2009 enn i fjor, og dette får konsekvenser for omsetning og drift i de følgende år. Strategi Divisjon Dry Cargo Handling har en organisasjon med sterk kompetanse og dokumentert evne til gjennomføring av prosjekter med høy kvalitet. Med dette som basis vil det bli satset like sterkt som hittil på markedsføring og salg i alle etablerte markeder. I lys av markedssituasjonen arbeides det målrettet for å tilpasse organisasjonen til et lavere aktivitetsnivå knyttet til leveranser til nye skip, og for å styrke virksomheten i andre og nye markedsområder. Utvikling av nye produkter vil ha høy prioritet, og det vil bli satset sterkere på rådgivning og assistanse til rederier som satser på oppgradering og modernisering av sin tonnasje. 15

16 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Divisjon Marine Cranes fikk i 2008 full effekt av omstillingen til produksjon av kraner til offshoremarkedet. Omsetningsveksten var nok en gang Marine Cranes meget sterk, men valutatap svekket et ellers godt resultat. ivar k. hanson direktør divisjon marine cranes Divisjon Marine Cranes utvikler og leverer kraner til skip og til fartøy og installasjoner på offshoresektoren. Virksomheten i offshoremarkedet ble gjenopptatt i 2007, og samlet økte omsetningen i divisjonen dette året med 56 prosent. Veksten i 2008 var enda høyere, 61 prosent, og resulterte i en omsetning på millioner kroner. Av omsetningen refererte ca. 63 prosent seg til offshoresektoren. Divisjonens driftsresultat før avskrivninger ble 42 millioner kroner, mot 35 millioner kroner i Driftsresultatet inkluderer realiserte valutatap med ca. 10 millioner kroner. Divisjon Marine Cranes ledes fra Bergen i Norge, og har i Norge også avdelinger i Kristiansand og Ålesund, samt i Os ved Bergen. Videre har divisjonen virksomhet i Lübeck i Tyskland, i Shanghai og i Dalian i Kina, samt salgs- og representasjonskontor i Busan i Sør-Korea. I Shanghai har TTS et heleid datterselskap mens man i Dalian deltar i et joint venture med den statseide verftsgruppen Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) som partner. Divisjon Marine Cranes har 576 medarbeidere, hvorav 231 i Norge, 271 i Kina (inklusiv joint venture-selskapet), 67 i Tyskland og 7 i Sør-Korea. Ivar K. Hanson har vært divisjonsdirektør siden Han er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 14 år. Vi har dokumentert at strategien med å bygge opp en global organisasjon for utvikling og produksjon av et bredt sortiment av kraner til ulike typer skip og håndteringsutstyr til offshoreindustrien, har vært vellykket. Den underliggende driften ga i 2008 marginer som forventet, men resultatmessig ble vi dessverre rammet av kanselleringer av ordrer med tap på valuta. Dette som følge av unormalt store svingninger mellom de valutaene vi handler i, sier divisjonsdirektør Ivar K. Hanson. Divisjon Marine Cranes fikk i 2008 et gjennombrudd i markedet for ankerhåndteringsvinsjer gjennom ordrer til fem skipssett med leveringsstart i juni år. I 2008 fikk divisjonen også sine to første ordrer på 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekraner som tar større laster på store havdyp. Den første av disse skal leveres i

17 17

18 omsetning Tall i MNOK ordrereserve Tall i MNOK ebitda Tall i MNOK Marine Cranes ,2 0, Virksomheten Virksomheten i divisjon Marine Cranes baserer seg på flere miljøer med spisskompetanse på produktsegmenter og løsninger. Til kunder innenfor maritim sektor blir produktutvikling og salg av sylinderkraner i hovedsak utført i Bergen, mens tilsvarende for wirekraner skjer i Lübeck. Ettersalg, service og industriprodukter til rederiene blir i hovedsak levert fra avdelingen i Kristiansand. Utvikling og salg av spesialkraner til offshorefartøy og -installasjoner drives med basis i Bergen. Avdelingen i Ålesund, med støtte fra fagmiljøer i Os og i Kristiansand, utvikler styringssystemer og software for vinsjer til dypvannskraner. TTS er kjent for å kunne levere avanserte systemer som sikrer effektiv lasthåndtering uavhengig av bølgeforhold på havoverflaten, aktiv hiv kompensering. I datterselskapet i Shanghai utføres enginering, prosjektledelse, montasje og oppfølging av leveranser til redere og verft i Asia utenfor Kina. TTS Marine Shanghai ivaretar også innkjøpsfunksjonen i divisjonen. Engineering, produksjon, montasje og testing av standard skipskraner til verft i Kina utføres av joint venture-selskapet TTS Bohai Machinery i Dalian. Omsetningen i 2009 blir på samme nivå som i Både i Shanghai og i Dalian blir det også montert kraner og tilleggsutstyr til kunder på offshoresektoren i Asia, mens offshorekunder i Europa får sine utstyrsleveranser fra Bergen. Markedsutsikter Ved inngangen til 2009 beløp samlet ordrereserve i divisjon Marine Cranes seg til millioner kroner, inklusiv joint venture-selskapet i Kina, som er på samme nivå som for et år siden. Ordrereserven ble som følge av den økonomiske krisen redusert i fjerde kvartal med bakgrunn i mottatte og antatte kanselleringer. Det er spesielt kunder som har bestilt kraner til bulkskip som har kansellert ordrene. Offshoremarkedet har så langt i mindre grad blitt berørt, men det må påregnes tidsmessige forskyvninger i byggeprogrammene som får betydning for TTS. Både i maritim sektor og offshoresektoren har det uventet sterke tilbakeslaget i internasjonal økonomi medført at det siden oktober i fjor har vært svak etterspørsel etter produkter fra divisjon Marine Cranes. Den betydelige ordrereserven innebærer likevel at divisjonen i 2009 får en omsetning på samme nivå som i Resultatmessig ligger det også an til et godt år, forutsatt at ikke finansielle forhold uventet gir negative effekter. Ordreinngangen i 2009 ventes å bli vesentlig svakere enn i 2008, og dette vil få konsekvenser for omsetning og drift i de følgende år. Strategi Divisjon Marine Cranes kommer som følge av endringene i markedssituasjonen til å intensivere salgsinnsatsen for å befeste den posisjonen TTS har oppnådd som en ledende leverandør av kraner til skip og til offshorefartøy, samt av annet håndteringsutstyr for offshoreindustrien. Utfordringene som følger i kjølvannet av den økonomiske krisen krever spesielt fokus på oppfølging av kunder og engasjementer. Samarbeid med andre divisjoner i TTS skal forsterkes, både med hensyn til service og ettersalg til eksisterende kunder, og med hensyn til utvikling og markedsføring av nye konsepter. Produktutvikling knyttet til teknologi og utstyr til dypvannsindustrien skal fortsatt ha høy prioritet. 18

19 19

20 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Fremgangen fortsatte for divisjon Port and Material Handling i Divisjonen står godt rustet til å håndtere utfordringene som følger av den internasjonale økonomiske krisen. lennart svensson direktør divisjon port and material handling Port and Material Handling TTS har over de senere år bygget opp terminal- og materialhåndteringsutstyr til et betydelig forretningsområde i konsernet. Divisjon Port and Material Handling tilnærmet doblet omsetningen i 2007, og i fjor økte omsetningen ytterligere fem prosent til 350 millioner kroner. Driftsresultatet gikk opp 20 prosent til 32,5 millioner kroner. Hovedproduktene er verftsutstyr og utstyr for håndtering av containere i havner. Divisjonen ledes fra Gøteborg i Sverige og har også virksomheter i Finland og Norge. Antall medarbeidere er 63, hvorav 15 i Sverige, 19 i Norge og 29 i Finland. Lennart Svensson tok over som divisjonsdirektør etter Göran Johansson 1. oktober i fjor. Han er utdannet maskiningeniør og har ledet TTS Port Equipment AB i Gøteborg siden starten i Han kom da fra stilling som markedsdirektør i TTS Ships Equipment AB, og har i det meste av sin karriere arbeidet med lasthåndtering på skip. Også i 2008 var virksomheten i TTS Handling Systems betydelig knyttet til produksjonslinjer til skipsverft i Kina og India. Det har som følge av utviklingen i skipsbyggingsmarkedet blitt færre leveranser til verft som bygger nye skip, mens etterspørselen fra verft som satser på reparasjoner og vedlikehold har vært økende. TTS Port Equipment leverte i 2008 en avansert gangbro for passasjerer til den nye utenriksterminalen i Risavika ved Stavanger. Et større prosjekt for flytting og ombygging av linkspan; som er spesia l- ramper mellom skip og kai, fra havner i Nederland og England til Belfast i Nord-Irland, ble gjennomført med godt resultat. I inneværende år skal det leveres linkspan til Rotterdam i Nederland, Harwich i England og Ystad i Sverige. Det satses også mye på salg av rådgivningstjenester til havner som arbeider med prosjekter for å effektivisere lasthåndteringen. Etterspørselen etter systemer for transport med lastekassetter var også økende i TTS leverte disse blant annet til stålverk og virksomheter i papirindustrien, og dessuten til havner i Spania og Nord-Afrika. TTS Liftec har utviklet en avansert transportvogn for dette formålet, kalt Durion. Denne inneholder en drivenhet som kan fjernstyres. 20

21 Vi venter generelt sterk vekst i markedet for systemer som bidrar til mer effektiv lasthåndtering. 21

22 22

23 omsetning Tall i MNOK ordrereserve Tall i MNOK ebitda Tall i MNOK Port & Material Handling Virksomheten Virksomheten i divisjonen Port and Material Handling er bygget opp rundt tre kompetansemiljøer der hver enhet har sine spesialiteter. I produktporteføljen for lasthåndtering i havner inngår foruten linkspan også automatiske fortøyningsanordninger og systemer for håndtering av containere og lastekassetter. Kassettene egner seg også for spesielle transportbehov i blant annet stål- og papirindustrien. Det nye robotiserte transportsystemet kan benyttes både for laster på RoRo-skip og i containerhavner. En manuell versjon av systemet ble første gang tatt i bruk i 2007 i en containerhavn i Virginia i USA. TTS har i samarbeid med en sveitsisk leverandør utviklet dette til også å inkludere trådløs energioverføring til seriekoblede enheter som danner et komplett system for robotisert lasthåndtering. Vi har godt håp om at vi i 2009 kan inngå den første avtalen om levering av et slikt automatisk system. Det vil i så fall kunne tas i bruk om fire år, sier divisjonsdirektør Lennart Svensson. Vi venter generelt sterk vekst i markedet for systemer som bidrar til mer effektiv lasthåndtering i havner, og TTS har produkter Divisjon Port and Material Handling er mindre utsatt for generelle konjunktur- messige svingninger. og løsninger som svarer til dette behovet. Ved å øke laste- og lossekapasiteten i eksisterende havner kan man til en viss grad unngå å gjøre store investeringer i nye havneanlegg, påpeker han. Markedsutsikter Ordrereserven til divisjon Port and Material Handling ved inngangen til 2009 var 325 millioner kroner, mot 216 millioner kroner året før. Vi venter fortsatt vekst i omsetningen i inneværende år. En antatt nedgang i salg av produksjonslinjer og spesialutstyr for tungløft til skipsverft forventes å bli mer enn kompensert av et høyere volum på salget av utstyr til havner. Våre leveranser retter seg i større grad mot offentlige aktører enn det som er vanlig ellers i TTS-konsernet. Divisjon Port and Material Handling er dermed mindre utsatt for generelle konjunkturmessige svingninger, fremholder Svensson. Strategi For divisjon Port and Material Handling er den overordnede strategien å videreutvikle samarbeidet om produktutvikling og salg mellom de tre enhetene i Sverige, Finland og Norge. Det vil bli satset ytterligere på utvikling av løsninger som både ivaretar effektivitets- og miljøhensyn. Divisjonen vil videreføre det langsiktige markedsarbeidet i forhold til kunder i Europa, Nord-Afrika, USA og Asia. Sammen med andre divisjoner blir det arbeidet for å introdusere TTS i geografisk nye markeder, blant annet i Brasil. 23

24 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap For divisjon Deck Machinery ble 2008 preget av sterk fremgang både med hensyn til omsetning og resultater. Divisjonen har bygget opp en betydelig Deck Machinery virksomhet i Kina og har fått fotfeste i offshoremarkedet. edgar bethmann direktør divisjon deck machinery TTS har siden overtakelsen av Kocks i Tyskland høsten 2005 satset på leveranser i produktkategorien dekksmaskineri. I de to første årene ble det gjennomført endringer i organisering og drift som styrket salgskraften og evnen til å levere produkter av høy kvalitet. I 2008 høstet man resultater ved at omsetningen økte 50 prosent til 448 millioner kroner, mens driftsresultatet før avskrivninger økte fra 5,3 millioner kroner til 22,3 millioner kroner. Divisjon Deck Machinery ledes fra Bremen i Tyskland. Divisjonen har også virksomhet i Ostrava i Tsjekkia, Busan i Sør-Korea og Dalian i Kina. I Kina startet virksomheten som en avdeling for dekksmaskineri i joint venture-selskapet TTS Bohai Machinery i 2007, og denne ble i 2008 organisert som et heleid datterselskap. Totalt har divisjonen 162 medarbeidere, hvorav 44 i Tyskland, 33 i Tsjekkia, 44 i Sør-Korea og 41 i Kina. Edgar Bethmann er divisjonsdirektør og administrerende direktør i TTS Kocks GmbH. Han er utdannet sivilingeniør innen maskinkonstruksjon og var administrerende direktør i TTS Ships Equipment GmbH før han i 2005 ble leder for divisjon Deck Machinery. Virksomheten Divisjon Deck Machinery er produsent av vinsjer og annet dekksmaskineri til den maritime industrien og til offshoreindustrien. Vinsjene benyttes i prinsippet på alle typer fartøy. TTS har spesielt en god posisjon i markedet for vinsjer til LNG-skip. I 2008 leverte divisjonen dessuten sine første vinsjer til offshorefartøy. Aktiviteten innen service og ettersalg er økende. Divisjonen har utviklet og utvidet produktspekteret med en serie mindre elektrisk- og freksvensstyrte vinsjer, og leverte 36 av denne typen i I 2010 kommer tallet til å øke til 560 vinsjer av denne typen, med tilsvarende reduksjon i leveranser av de tradisjonelle hydrauliske vinsjene. TTS tilbyr også et bredt spekter av større og teknisk avanserte hydrauliske vinsjer med integrert eller hydraulisk sentralanlegg. Vi satser målbevisst på utvikling av nye produkter for å kunne Vi vil satse på rekruttering av personell med høy kompetanse som kan betjene kunder globalt. 24

25 25

26 omsetning Tall i MNOK ordrereserve Tall i MNOK 902 ebitda Tall i MNOK 681 Deck Machinery ,5* -5, *) Kun 4. kvartal levere effektive og miljøvennlige vinsjer både i våre tradisjonelle markeder, men også i ulike nisjemarkeder. Vi har stor bredde i kompetansen i divisjonen og en funksjonell arbeidsdeling mellom virksomhetene i Europa og Asia, sier divisjonsdirektør Edgar Bethmann. Divisjon Deck Machinery har gjennom samarbeid med divisjon Marine Cranes tatt del i TTS-konsernets generelle satsing på offshoremarkedet, og har oppnådd betydelige resultater. Divisjonen har utviklet spesialvinsjer for bruk på store havdyp og deltar i utvikling av pakker med teknologisk avansert håndteringsutstyr for bruk på spesialfartøy for dypvannsoperasjoner. Service og ettersalg har stort fokus i divisjon Deck Machinery. Ved at TTS nå har fått sin egen servicedivisjon vil vi forsterke innsatsen på dette området. Vi vil satse på rekruttering av personell med høy kompetanse som kan betjene kunder globalt. Nærhet til markeder og aktører er avgjørende for å utvikle og befeste en posisjon som levereandør av servicetjenester, påpeker Bethmann. Divisjonen møter situasjonen offensivt gjennom bearbeidelse av nye geografiske markeder, blant annet Brasil, og i nisjer som ikke tidligere er blitt introdusert for denne delen av TTS sine produkter og kompetanse. Strategi Organisasjonen i divisjon Deck Machinery er godt rustet til å videreføre arbeidet med utvikling av nye produkter og øke salgsinnsatsen i etablerte og nye markeder. I Kina skal det etableres en egen salgsorganisasjon for vinsjer og annet dekksmaskineri. Som følge av forventet lavere aktivitet i det maritime segmentet, vil innsatsen på offshoresektoren bli intensivert. Oppkjøp av foretak som besitter interessant og relevant teknologi vurderes fortløpende, i tillegg til utvidelser av eksisterende virksomheter og forsterking av samarbeidet med andre divisjoner i TTS-konsernet. Aktivitetene knyttet til service og ettersalg skal ytterligere forsterkes; både for å øke kundenes tilfredshet og for ytterligere å forbedre lønnsomheten. Markedsutsikter Divisjon Deck Machinery hadde ved inngangen til 2009 en ordrereserve på ca. 900 millioner kroner, mot 681 millioner kroner tolv måneder tidligere. Ordreinngangen i 2008 var spesielt stor til verft i Sør-Korea, mens markedet i Kina flatet ut. Den solide ordrereserven innebærer at divisjonen også i 2009 kommer til å øke omsetningen. På lengre sikt vil omsetningsutviklingen bero på varigheten av den internasjonale økonomiske krisen. I 2008 leverte TTS sine første vinsjer til offshorefartøy. 26

27 27

28 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap Aktivitetsnivået i divisjon Drilling Equipment var høyt i Markedet for TTS sine landrigger har utviklet seg meget positivt, mens det som følge av den økonomiske krisen er usikkert hvordan markedet for boreutstyr til offshoresektoren vil utvikle seg. Drilling Equipment tom fedog direktør divisjon drilling equipment TTS gjorde boreutstyr til et eget forretningsområde gjennom oppkjøp av Sense EDM AS i Selskapet, som nå heter TTS Sense AS, har hovedkontor i Kristiansand i Norge med avdeling i Stavanger, Norge og datterselskap i Edmonton, Kanada. Sense ble grunnlagt i I 2005 fusjonerte Sense med EDM i Stavanger, som har historie tilbake til TTS Sense AS har også et heleid salgs- og serviceselskap i Singapore og salgskontor i Houston, USA. TTS Sense MUD AS er et heleid datterselskap i Kristiansand som har fokus på håndtering av boreslam. TTS Sense DrillFab AS, også i Kristiansand, eies med 49,9 prosent av TTS Sense, og driver med sammenstilling og testing av offshore utstyr. TTS overtok i 2007 boreteknologi selskapet Wellquip Holding i Kristiansand, som i 2009 blir slått sammen med TTS Sense. Wellquip har blant annet utviklet og patentert en automatisk og flerfunksjonell boretang. Denne inngår blant annet i to komplette borepakker TTS Sense nå har under arbeid. Omsetningen i divisjon Drilling Equipment i 2008 var millioner kroner, mot 265 millioner kroner i den perioden TTS var eier i Omsetningen fordelte seg i fjor med 50 prosent mot offshore og 50 prosent mot onshoresektoren. Driftsresultat før avskrivninger ble -24,6 millioner kroner, mot 13,9 millioner kroner i den perioden TTS var eier i Bakgrunnen for det svake resultatet var nedskrivninger knyttet til Ability kontrakten. Uten nedskrivingen ville resultatet vært 38.6 millioner kroner. Samlet har divisjon Drilling Equipment 318 medarbeidere, hvorav 211 i Kristiansand, 21 i Stavanger og 55 i Edmonton, 10 i Singapore og 1 i Houston. Divisjon Drilling Equipment ledes av Tom Fedog, som er administrerende direktør i TTS Sense. Han har arbeidet i selskapet siden starten i Fedog er utdannet økonom og har lang erfaring fra Aker Kværner Maritime Hydraulics. I 2008 ble det blant annet jobbet med boreutstyrspakker til to avanserte jack up-rigger med levering i løpet av 2009 og Videre ble det levert to landrigger og to work over-rigger i et program på totalt ni store landrigger og to vedlikeholdsrigger til Ability Drilling ASA. Bearbeidelsen av markedet for leveranser av 28

29 29

30 30

31 omsetning Tall i MNOK ordrereserve Tall i MNOK 1410 ebitda Tall i MNOK ,9-24, Drilling Equipment mindre land rigger har vært meget oppløftende, og vi har blant annet signert kontrakter med Sclumberger og Weatherford, sier Tom Fedog. Virksomheten Divisjon Drilling Equipment utvikler og leverer avansert boreutstyr og boresystemer til den internasjonale olje- og gassindustrien, herunder komplette borepakker. Divisjonen er også leverandør av patentert teknologi til rigger som kombinerer boring, vedlikehold og service. Riggene benyttes til boreoperasjoner både på land og til sjøs. TTS Sense skal levere en komplett boreutstyrspakke til Jurong Shipyard i Singapore. Utstyret inngår i verftets leveranse av en meget avansert jack up-rigg for boring og produksjon i Nordsjøen. Riggen er kontrahert av selskapet Petroprod, som er eid av Larsen Oil & Gas i Bergen. Til Keppel FELS i Singapore skal det leveres ytterligere en borepakke som skal benyttes på en stor jack up-rigg som er under bygging for Skeie Drilling and Production (SKDP) i Kristiansand. TTS Sense har som nevnt avtale om leveranse av til sammen ni store landbaserte borerigger for Ability Drilling. De to første riggene ble levert i 2008 og nye to skal leveres i Programmet på ytterligere fem borerigger er avtalt utsatt til Siden markedet har utviklet seg negativt er usikkerheten økt med hensyn Bearbeidelsen av markedet for mindre landrigger har vært meget oppløftende. til om de siste 5 riggene vil bli levert. TTS har derfor valgt å avslutte serievurderingen av de 9 riggene og kostnadsført aktiverte kostnader for 2007 i 2008 regnskapet. Dette medførte en reduksjon av Drilling Equipments EBITDA resultat med 63,1 MNOK. TTS har i 2008 regnskapsført tap på Ability-leveransene som følge av forsinkelser knyttet til utvikling og testing. TTS Sense vil i løpet av 2008 og 2009 levere 11 Ultrasingle borerigger til Sclumberger og Weatherford. I tillegg til de store kontraktene har divisjon Drilling Equipment en rekke kontrakter på enkeltleveranser av utstyr til ulike operatører innen olje- og gassindustrien. Markedsutsikter Divisjon Drilling Equipment hadde ved inngangen til 2009 en ordrereserve på millioner kroner, mot 999 millioner kroner tolv måneder tidligere. Markedet for boreutstyr har siden i fjør høst vært preget av stillstand som følge av finansuro og krisen i internasjonal økonomi. Denne trenden forventes å vedvare i TTS Sense vil i 2009 konsentrere seg om områder hvor investeringene i olje- og gasssektoren fortsetter til tross for utfordingene i finansmarkedet og relativt lave engeripriser. Strategi TTS Sense skal videreføre sin strategi rundt leveranser av highend/high performance -boreutstyr til on- og offshoreindustrien. Oppkjøp vil bli vurdert for å utvikle og styrke posisjonen i det globale markedet for rigger og boreutstyr. Divisjonen er gjennom sin globale tilstedeværelse godt posisjonert for å utfordre de store konkurrentene i markedet. Utvikling av samarbeidet med relevante miljøer i konsernet for øvrig vil bli intensivert for å ta ut synergier, herunder også lavkostproduksjon. Divisjonen kommer i 2009 til å ha fokus på gjennomføring av inngåtte kontrakter og bearbeidelse av markedsnisjer som i mindre grad er påvirket av den globale økonomiske krisen. 31

32 4-8 K o n s e r n e t 9-11 konsernsjefen v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap TTS har med virkning fra 1. januar 2009 organisert ettersalg og service i en egen divisjon. Målet er å styrke konsernets posisjon som rådgiver og service leverandør også etter at nytt utstyr er levert. Dette skal sikres gjennom global tilstedeværelse. Services margrethe hauge direktør divisjon services TTS har historisk basert sitt tilbud om service og oppfølging til kundene på et nettverk av agenter. Bakgrunnen for dette har vært at kritisk masse har vært for liten til å bygge opp et eget apparat for virksomhet i ettermarkedet. En serviceorganisasjon som i hovedsak har vært basert på uavhengige agenter har imidlertid blant annet hatt den svakhet at agentenes kompetanse om de ulike delene i TTS sitt produktsortiment har vært begrenset. Videre har agentene i svært liten grad ført omsetning tilbake til TTS. Dermed har selskapet gitt bort en viktig andel av markedet til andre aktører. Kundene velger ofte andre leverandører for å få utført mer komplette og effektive tjenester knyttet til vedlikehold av sitt utstyr og annen oppfølging, og dette segmentet ønsker TTS nå å ta en større andel av. Markedet for salg av nytt utstyr innenfor TTS sine forretningsområder har i de senere år vært preget av sterk vekst, noe som også gjenspeiler seg i konsernets omsetningsutvikling og ordrereserve. I selskapets divisjoner har man hatt fokus på å kunne utføre bestillingene i takt med økende etterspørsel, hvilket har hatt konsekvenser for evnen til samtidig å yte service på ferdigstilte utstyrsleve ranser. Like fullt har omsetningen innen ettersalg også hatt betydelig vekst. Dette markedet er også noe mindre konjunkturutsatt enn salg av nytt utstyr, samt at fortjenestemarginene normalt er høyere. Margrethe Hauge er divisjonsdirektør i divisjon Services. Hun begynte i TTS i 2008 i en nyopprettet stilling som konserndirektør for ettersalg, og har hatt ansvar for å etablere ny retning for TTS Services og følgelig å planlegge virksomheten i den nye divisjonen. Hun er utdannet siviløkonom og har tidligere arbeidet i Hydro Seafood og i landbruksmaskinprodusenten Kverneland. Målet er å bygge opp et apparat for ettersalg og service som innebærer at TTS Services er en signifikant del av TTS på sikt, med et omsetningsmål på 1 milliard kroner. Den viktigste suksessfaktoren vil være å få etablert det globale salgs- og servicenettverket på nøkkellokasjoner og å få kollegaer til å opptre med ensartet profil mot markedet, sier Margrethe Hauge. 32

33 33

34 Services Kundene har sterke meninger om hva en god serviceleverandør skal kunne tilby. Våre medarbeidere vil søke å innfri forventningene gjennom en mer ensartet representasjon fra TTS Services. Virksomheten Divisjon Services er fra starten tilført virksomheter og medarbeidere fra de etablerte divisjonene. Således er salgs- og representasjonskontoret i Vietnam med 7 medarbeidere og i Syd-Korea med 8 medarbeidere formelt overført divisjon Services. Tilsvarende gjelder den serviceorganisasjonen TTS har bygget opp i USA, og som totalt teller 11 personer. Dessuten er det etablert en matrise - organisasjon mot dem som er ansvarlig for service og ettersalg i produktselskapene. Disse rapporterer faglig til divisjon Services. Samlet vil kombinasjonen av stedlige representanter og medarbeidere i centers of exellence of Services utgjøre ca 175 personer i konsernet. Vi planlegger å utvide den verdensomspennende representasjonen basert på hvor våre kunder har størst behov for vår tilstedeværelse. I så måte peker Singapore seg ut i første omgang, samt Midt-Østen og Sør-Amerika. Det vil også være naturlig å innlemme Kina i det globale servicenettverket, påpeker Margrethe Hauge. Virksomheten på serviceområdet er i dag i hovedsak reaktiv og konsentrert om reparasjoner og vedlikehold til eksisterende utstyr som kundene forespør. TTS kommer i økende grad til å legge til rette for avtaler som sikrer kundene jevnlig service, og også aktivt søke å utforme løsninger som kan svare til kundenes behov. Dette betyr økt fokus på opplæring, som støtte for kundens operatører for raskere å komme igang med effektiv bruk av avansert utstyr. For TTS vil det være viktig å oppnå større grad av standardisering knyttet til innkjøp av deler og komponenter som benyttes i servicearbeidet. Markedsutsikter I TTS utgjør aktivitetene i markedet for ettersalg og service i underkant av 10 prosent av samlet omsetning. I sammenlignbare virksomheter er denne andelen ofte større enn 20 prosent. TTS sitt langsiktige mål er at ettersalg og service skal utgjøre 20 prosent av konsernets totale omsetning. Det betyr at TTS i større grad må være tilstede med kompetanse der service utføres, og å utforme serviceløsninger som hjelper kunden til effektiv drift. TTS er inne i en krevende periode der kundene også sterkt vurderer hvor mye service som kan utsettes mens verdensøkonomien er ustabil. Like fullt ser TTS positivt på mulighetene i ettermarkedet. Det vil være mye å hente på å øke markedsandelen på eget utstyr som allerede er innstallert. Markedet for servicetjenester er noe mindre konjunkturutsatt enn salg av nytt utstyr, samt at fortjenestemarginene normalt er høyere. 34

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2007 Oslo 31.10.07 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2007 Oslo 22.08.07 page 1 Agenda Oppsummering 2. kvartal 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2007 Oslo 14.05.07 page 1 Agenda Oppsummering 1. kvartal 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2006 Oslo 31.10.06 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Etablering representasjonskontor i Vietnam Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon 4. kvartal Oslo :44 page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2007 Oslo 14.02.08 07:44 page 1 Agenda 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling Utvikling for TTS aksjen og aksjonærstruktur Framtidsutsikter

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a

å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a årsrapport 2010 TTS GROUP ASA konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter 2010 10 Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2006 Oslo 22.08.06 page 1 Agenda 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Intensjonsavtale om kjøp av Umoe Schat-Harding Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 1 TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. 2 materialhåndteringsutstyr

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2006 10 KONSERNSJEFEN Vekst og ny fremgang 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Fremgangen skal fortsette 11

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Fremgangen skal fortsette 11 Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2005 10 KONSERNSJEFEN Fremgangen skal fortsette 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2006 10 KONSERNSJEFEN Vekst og ny fremgang 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25, 3. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 25, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery

Detaljer

Pyramidebygging - sten på sten

Pyramidebygging - sten på sten Adm. dir. Start Pyramidebygging - sten på sten Presentasjon av 1. kvartal 2003 08.05.03 Svend Heier Agenda 1. Høydepunkter og hovedtall 2. Forretningsmodellen 3. Utsikter og utfordringer > Hovedpunkter

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q3. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q3 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Kesko Food LTD

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER - Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har fulgt

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997)

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997) RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 3. september ) ULSTEINKONSERNET I TALL Beløp i 1 kr 3. kvartal (1.7.-3.9.97) 3. kvartal (1.7.-3.9.96) (1.1.-3.9.97) (1.1.-3.9.96) Totalt 5) Driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2001

Resultat 3. kvartal 2001 Resultat 3. kvartal 2001 Ticker: VME Org. # 941576184 mva VPS # ISIN NO 0003074601 1 Styrets kommentarer 3. kvartal 2001 Selskapets driftsinntekter i 3. kvartal 2001 var på NOK 72,0 mill., som er en økning

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

1 Utskriftsdato

1 Utskriftsdato MeldingsID: 243381 Innsendt dato: 13.08.2009 15:02 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: INC Incus Investor ASA INC -

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Årsregnskap 2004 (foreløpig)

Årsregnskap 2004 (foreløpig) Årsregnskap 2004 (foreløpig) WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG February 15, 2005 1 Hovedpunkter 4. kvartals resultat som forventet Sterk avslutning i Defence & Aerospace og

Detaljer

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER I 2016

MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER I 2016 MARITIME UTSTYRSPRODUSENTER I 2016 Resultater og markedsutsikt Verftskonferansen 2016 Christian Svane Mellbye, Senioranalytiker - Menon Economics Menon har fulgt næringen tett de siste 15 årene Menon har

Detaljer

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte

GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte GENERALFORSAMLING DRIFTSORIENTERING Vidar Låte Konsernsjef AGENDA Driftsorientering Hovedpunkter Automatisering og Industri Materialhåndtering og Infrastruktur Miljø og Energigjenvinning Teknologiutvikling

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. 3. kvartal WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA 3. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Utsikter 2002 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall per 3. kvartal 2002 Driftsinntekter

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer