å r s r a p p o r t t t s G r o U p a s a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a"

Transkript

1 årsrapport 2010 TTS GROUP ASA

2 konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics divisjonen 24 Et nytt kapittel Kina-historie 28 Momentum 30 Storstilt havnemodernisering 32 virksomhetsstyring Aksjonærforhold 35 Eierstyring og selskapsledelse 36 Konsernledelsen 40 Styret i TTS Group ASA 42 årsberetning og regnskap Styrets beretning 45 regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 95 Revisors beretning 114 Erklæring 116 organisasjon Dette er TTS 118 Selskaper i TTS-gruppen 122 finanskalendar kvartal 2010/ foreløpig årsresultat februar - 1. kvartal mai - 2. kvartal august - 3. kvartal november - Ordinær generalforsamling 19. mai

3 Konsernet 3-15 VIrksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS Group ASA TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til maritim industri og til olje & gass industrien. Virksomheten er organisert i divisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Canada, Singapore, Italia, Hellas og Brasil. Marine Utstyr til cruisebåter Fortøyningsvinsjer Lukedeksler Ankerhåndteringsvinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Canada Edmonton USA Fort Lauderdale Houston TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien Brasil Macaé 4

5 Tyskland Bremen Lübeck Sverige Göteborg Finland Tampere Norge Bergen Nodeland Kristiansand Drøbak Singapore Singapore Kina Dalian Nantong Shanghai Tsjekkia Ostrava-Hrabová Italia Genova Hellas Pireus Vietnam Haiphong City Korea Busan TTS har et verdensomspennende nettverk av avdelingskontor, servicestasjoner og agenter, og dekker alle viktige skipsfartsområder med våre ettermarkeds- og servicetjenester. Selskaper i TTS Group Salgs- og servicenettverk 5

6 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Da selskapet ble grunnlagt i 1966, stod TTS for Total Transportation Systems I dag vil en riktigere betegnelse av TTS være Total Technology Solutions ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Port Equipment AB, Gøteborg, Sverige TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Marine AS, Kristiansand, Norge TTS etablerer TTS Brazil, Brasil. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo Division TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 50 % av TTS Keyon Marine Equipment, Zhang Jia Gang, Kina TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge TTS selger TTS Keyon Marine Equipment, Zhang Jia Gang, Kina. 6

7 historisk omsetning Omsetningen i TTS Group viste jevn økning frem til og med 2008 i takt med at konsernet gikk inn i nye markeder og forsterket aktiviteten i etablerte virksomhetsområder. I 2009 og 2010 har omsetningen vært fallende som følge av finanskrisen og det økonomiske tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av denne. Samlet omsetning i 2010 var 15 prosent lavere enn året før. For 2011 er det et mål å snu trenden. MNOK OMSETNING MNOK Port and Logistics Marine Energy 7

8 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall Marine divisjonen Tall i MNOK Omsetning 2 230, ,0 Omsetning 2010 konsolidert Omsetning Tall i MNOK EBITDA 158,7 93, Ordreres. per , ,0 ENERGY divisjonen Tall i MNOK Marine 68,8 % Energy 22,0 % P&L 9,2 % Omsetning 712, ,0 EBITDA -168,6-192,0 Ordreres. per ,0 854, PORT AND LOGISTICS divisjonen Tall i MNOK Omsetning 299,0 331,0 EBITDA 20,6 19,6 Ordreres. per ,0 242,0 Marine 60,7 % Energy 30,7 % P&L 8,6 % konsolidert EBITDA Tall i MNOK ,7 ordrereserve ,3 Marine 80,2 % Energy 17,3 % konsolidert Ordrereserve P&L 2,6 % Tall i MNOK Marine 75,7 % Energy 18,9 % 3996 P&L 5,4 %

9 HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1 000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1 000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL Soliditet Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 23,3 % 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % Lønnsomhet Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 0,1 % -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % Driftsresultat (EBIT) -1,5 % -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % Resultatmargin (før skatt) -4,8 % -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % Resultatmargin (etter skatt) -6,1 % -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % Rentabilitet EK-rentabilitet -18,0 % -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % Totalkapital-rentabilitet -4,4 % -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % Aksjer Egenkapital per aksje 10,75 13,78 38,18 36,20 26,59 Fortjeneste per aksje -2,76-5,72 1,41 3,40 2,92 Antall aksjer per Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi per ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste per aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig samlet kapital. 9

10 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2010 TTS fikk et driftsresultat TTS har ved inngangen TTS gjennomførte også TTS oppnådde tilfreds- før avskrivninger på til 2011 en ordrereserve i 2010 en tilpasning av stillende lønnsomhet 4 millioner kroner basert på millioner bemanningen i forhold i markedene for håndterings- på en omsetning på kroner. Ordreinngangen til etterspørselssvikten utstyr til skip og til havner, millioner kroner. i 2010 var i viktige markeder. Ved mens inntjening og resultater Resultat før skatt ble millioner kroner, hvorav inn gangen til 2011 var fra virksomheten i forhold minus 156,1 millioner millioner kroner tallet på medarbeidere til olje- og gassindustrien kroner. i fjerde kvartal. i heleide selskaper 1 057, var svak. mot året før. 10

11 Foto: A. Maresca TTS inngikk avtale med den TTS etablerte salgs- TTS styrket kapital- TTS inngikk forlik med kinesiske verftsgruppen kontor i Macae situasjonen i konsernet bostyret etter konkursen Dalian Shipbuilding Industry i Brasil med sikte ved gjennomføring av i Ability Drilling. TTS Corporation (DSIC) om strategisk på markedsføring rettet emisjon som tilførte kjøpte en landrigg fra samarbeid vedrørende leveranser av produkter og selskapet 42 millioner konkursboet for 75 til offshore næringen. TTS skal løsninger til kroner, samt at det i millioner kroner med bidra med kompetanse innen offshoreindustrien. inneværende år er tatt selgerkreditt i inntil to design, markedsføring og levering opp et av et ansvarlig år. Alle andre krav av borepakker når DSIC inngår konvertibelt lån på 200 mellom partene ble kontrakter. TTS skal levere millioner kroner. frafalt. utstyr til fire jack-up rigger som bygges av DSIC. 11

12 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Foto: helge skodvin Vi kan slå fast at de mange utfordringene for TTS som kom med finanskrisen nå er i ferd med å bli løst. Det betyr at organisasjonen igjen kan fokusere på å skape vekst og gode økonomiske resultater. johannes neteland konsernsjef tts group asa 12

13 Vi er på vei tilbake! T TS er et konsern som utvikler og leverer håndteringsutstyr til bruk på skip, i havner og på installasjoner for utvinning av olje og gass. Med virksomhet på de fleste kontinenter eksponeres vi for mer usikkerhet enn om vi hadde begrenset vårt geografiske virkefelt. Samtidig gir til stedeværelse over store deler av kloden oss muligheter vi ellers ikke ville hatt. Markedet for det vi leverer er globalt, og derfor må vi være representert der våre kunder opererer med produkter og løsninger som er konkurransedyktige både med hensyn til kvalitet og pris. Både eiere og ansatte i TTS har de to siste årene erfart hvor vanskelig det kan være å skape resul tater. Finanskrisen og den økonomiske nedturen som fulgte i kjølvannet av den fikk betydelige konsekvenser, og har gitt oss verdifull lærdom. Da 2009 ble oppsummert brukte vi uttrykket annus horribilis. Forventningene til 2010 ble også omtalt i nøkterne vendinger. Nå foreligger den regnskapsmessige fasiten, og selv om det resultatmessig gikk i riktig retning må vi bare erkjenne at heller ikke fjoråret vil bli minnet med særlig glede hva angår konsernets bunnlinje. Vi har likevel lykkes med å opprettholde kompetansen i TTS og er dermed godt rustet når markedet for produkter og tjenester innenfor alle våre tre forretningsområder nå viser klare tegn til bedring. For den største av de tre forretningsdivisjonene, Marine, ble 2010 et godt år. Selv om samlet omsetning ble noe svakere enn i 2009 var aktiviteten høy det meste av året, og driftsmarginen utviklet seg positivt. Potensialet for ytterligere forbedring av lønnsomheten knytter seg ikke minst til økt salg av service- og ettermarkedstjenester. For Port and Logistics divisjonen ble 2010 et år med bedring i resultat og driftsmargin, selv med en omsetning som var mindre enn året før. For Energy divisjonen ble derimot fjoråret preget av lav akti vitet og svake marginer på ordrer i arbeid. Drifts resultatet ble igjen meget dårlig. Når vi på tross av nok et utilfredsstillende årsresultat likevel vurderer situasjonen som langt bedre nå enn ved utgangen av 2009, skyldes dette ikke minst en meget sterk ordreinngang mot slutten av Ordreinngangen på nær 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal var den største ordreinn gangen i et kvartal siden tredje kvartal 2008 og blant de aller største for TTS i et kvartal noensinne. 13

14 Når vi oppsummert vurderer situasjonen for TTS som langt bedre enn tolv måneder tilbake har det også sammenheng med at flere saker som har tynget driften av konsernet enten er blitt ryddet av veien eller er i ferd med å finne sin løsning: - Konflikten med bostyret etter konkursen i Ability Drilling ble forlikt i fjor høst. Istedenfor et rettslig oppgjør vi måtte anta ville bli langvarig, ble striden avsluttet med en avtale der TTS kjøpte en landrigg fra konkursboet for 75 millioner kroner med selgerkreditt i inntil to år. Alle andre krav mellom partene ble frafalt. - Arbeidet med å få avhendet de tre landriggene TTS ble sittende tilbake med etter konkursen i Ability Drilling er godt i gang. Salg av disse riggene er viktig for å redusere kapitalbindingen i konsernet. For en av riggene ble det i februar i år inngått avtale om tolv måneders utleie på kommersielle vilkår. - Kapitalsituasjonen i konsernet er styrket. I juli 2010 ble det gjennomført en rettet emisjon som tilførte selskapet 42 millioner kroner. I januar 2011 ble det utstedt et ansvarlig konvertibelt lån på 200 millioner kroner. - Arbeidet for å bringe Energy divisjonen i posisjon for nye kontrakter om boreutstyrspakker og kraner og til offshorefartøy har vært fremgangsrikt. I november ble det inngått avtale med den kinesiske verftsgruppen Dalian Ship building Industry Corporation (DSIC), som TTS kjenner fra mange års samarbeid om joint venture-selskapet TTS Bohai Machinery, om strategisk samarbeid om leveranser til offshorenæringen. TTS skal bidra med kompetanse innen design, markedsføring og levering av borepakker når DSIC inngår kon trakter. Parallelt ble det avtalt at TTS skal levere utstyr til to jack-up rigger DSIC skal levere, med en samlet verdi på ca. 460 millioner kroner. Dette er senere utvidet til fire rigger med en totalverdi på ca. 900 millioner kroner. På tampen av fjoråret ble det også inngått kontrakter om levering av kraner til offshoresegmentet med samlet verdi på over 50 millioner kroner. 14

15 Konsernet 3-15 VIrksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Vi kan dermed slå fast at de mange utfordringene for TTS som kom med med finanskrisen nå er i ferd med å bli løst. Det betyr at organisasjonen igjen kan fokusere på å skape vekst og gode økonomiske resultater. Den sterke ordre veksten på slutten av fjoråret har fortsatt inn i Vi tror ikke minst at vår langsiktige satsing på utvikling av virksomheter i Kina blir viktig. Totalt antar vi at ca. 40 prosent av samlet verdiskapning i konsernet i inneværende år vil skje i de kinesiske selskapene. Våre forventninger til samarbeidet med DSIC på energiområdet er store. Vi tror også de erfaringene som mottakerne av våre første leveranser av borepakker vil gjøre når dette utstyret i år blir tatt i bruk vil gi oss markedsmessig drahjelp. Som en stor aktør innenfor våre markedsnisjer har TTS hatt tradisjon for å spille en rolle i strukturelle endringer i bransjen. Vi vil også i fortsettelsen våkent arbeide for løsninger som vil skape verdier for våre aksjonærer. Selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til utviklingen i TTS sine markeder, tegner 2011 til å bli et år med fremgang for alle forretningsområder i TTS. Vi vil imidlertid måtte kjempe for hver eneste kontrakt i et marked med betydelig kapasitet etter flere års tørke. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester vil dessuten avhenge av den øko nomiske og politiske utviklingen i verden. Dersom opprøret i flere stater i Midt-Østen og Nord-Afrika får konsekvenser i form av svekket tilgang på olje og gass vil det være negativt for verdens økonomien og kunne svekke viljen til investeringer i nytt utstyr og kjøp av service- og ettermarkedstjenester. Vi må derfor være forberedt på tilbakeslag og har i sum nøkterne forvent ninger for omsetning og resultater i Samtidig er potensialet for den virk somheten TTS driver betydelig og vi har en klar ambisjon om å komme tilbake til nivåene før finans krisen. Vi er på vei tilbake! Johannes D. Neteland Konsernsjef 15

16 Marine divisjonen For Marine divisjonen i TTS ble 2010 et fremgangsrikt år. Det har vært god aktivitet i markedet for håndteringsutstyr på skip og TTS har ved å samle konsernets virksomhet mot maritim sektor i en divisjon tatt ut synergier og styrket konkurransekraften. ivar k. hanson DIREKTØR divisjon marine Ivar K. Hanson, direktør og leder for Marine divisjonen. Inntil den nye organisasjonen trådte i kraft 1. januar 2010 ledet han divisjon Marine Cranes i seks år. Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 16 år. For TTS utgjør virksomheten i maritim sektor den største andelen av virksomheten. Ved inngangen til 2010 antok man at markedet skulle ta seg opp etter en periode preget av finanskrise og økonomisk tilbakeslag. Denne forventningen ble langt på vei innfridd. Samtidig ble konkurransesituasjonen skjerpet som følge av at det over de siste år er bygget opp betydelig kapasitet i den maritime utstyrsindustrien. Vårt svar på denne utfordringen har vært å samle alle ressurser innenfor dette virksomhetsområdet, både for å ta ut kostnadssynergier og for å fremstå helhetlig og med større slagkraft i markedet med alle våre produkter og løsninger, sier Ivar K. Hanson, direktør og leder for Marine divisjonen. I 2010 var drift og resultater innenfor forretningsområdet cargo access meget gode. Også virksomheten knyttet til dekks utstyr ga tilfredsstillende resultater. Joint venture-selskapene i Kina bidro særdeles positivt. Samlet stod de kinesiske selskapene for nær en tredjedel av verdiskapningen i divisjonen. Resultatene fra virk somheten innen service- og vedlikehold ble noe svakere enn forventet, i hovedsak på bakgrunn av at kundene som følge av lavere rater reduserte aktiviteten knyttet til vedlikehold av utstyret. Omsetning Ordrereserve Virksomheten Virksomheten i Marine divisjonen ledes fra Bergen i Norge og er delt inn i fire forretningsområder. Deck equipment omfatter dekks maskineri, lukedeksler, cargokraner samt yacht utstyr. Cargo access omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega-yachter. Services inkluderer reparasjoner, vedlikehold, opplæring og salg av reservedeler, mens joint venture-selskapene i Kina utgjør det fjerde forretningsområdet i divisjonen. Ved inngangen til 2011 hadde divisjonen 667 medarbeidere, mot 681 året før. De fleste har ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 118 i Norge, 86 i Sverige, 159 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 6 i Italia, 6 i Hellas, 12 i USA, 168 i Kina, 56 i Sør-Korea, 8 i Singapore og 7 i Vietnam. EBIDTA 158,7 93,

17 Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Quarter ramp levert av TTS til verdens største RoRo-skip, MV Tønsberg. Skipet er bygget på Mitsubishi Heavy Industries i Nagasaki for Wilh. Wilhelmsen, og overlevering fant sted, mars Foto: A. Maresca 17

18 I tillegg kommer ansatte i joint venture-selskapene i Kina som totalt har 153 medarbeidere, hvorav 83 i TTS Bohai Machinery i Dalian og 70 i TTS Hua Hai i Shanghai. TTS Hua Hai er eier av 40 prosent av produksjonsselskapet Jiangnan TTS Ships Equipment i Nantong. I dette selskapet er det 720 ansatte. I Tyskland ble det i 2010 gjennomført sammenslåing av TTS Kocks og TTS Ships Equipment i Bremen. I første halvår 2011 blir også TTS LMG i Lübeck formelt integrert i et samlet tysk selskap med ansatte i Bremen og Lübeck. Vi har i hele organisasjonen et sterkt fokus på å hente ut synergier; på kostnadssiden gjennom blant annet å forbedre våre innkjøpsrutiner og på inntektssiden gjennom sterkere strømlinje forming i måten vi markedsfører og selger våre produkter og tjenester, sier Ivar K. Hanson. I Marine divisjonen ble det høsten 2010 startet et kulturprosjekt i samarbeid med den norske ambassaden i Beijing. Hensikten er å forsterke og forbedre samarbeid og samhandling mellom divisjonens medarbeidere i Europa; i første rekke Sverige, Norge og Tyskland, og virksomhetene i Kina. Prosjektet er lagt opp som en seminarrekke med bistand fra eksterne rådgivere der en skal øke kunnskap og forståelse om hverandres tenke- og arbeidsmåter, herunder også forskjeller mellom ulike europeiske land og ulike deler av Kina. Hatch cover Stern ramp and stern door Wire luffing crane Produkter Marine divisjonen leverer design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip med tilhørende tjenester innen service og vedlikehold. Produktutvikling foregår i hvert forretningsområde og på tvers av disse. TTS er en av verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip, herunder sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yachter og cruiseskip. TTS er også en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og har også en sterk posisjon i markedet for proviantkraner og lastekraner. TTS er dessuten en betydelig leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår portefølje av produkter blir kontinuerlig forbedret og fornyet i takt med den teknologiske utviklingen og kundenes krav til effektive og funksjonelle løsninger. Vi fokuserer særlig på utvikling av våre programmer innen service og ettersalg. Her har TTS historisk satset for lite, men vi bygger nå opp et apparat for å imøtekomme kundenes behov for god beredskap og tilgjengelighet i forbindelse med uforutsette hendelser og ordinært vedlikehold. Hensikten er å tilby tjenester som sikrer kundene god betjening gjennom produktenes levetid, forteller Ivar K. Hanson. 18

19 Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Markedsutsikter Ordrereserven til Marine divisjonen ved inngangen til 2011 var millioner kroner, mot millioner kroner året før. Tallene inkluderer 50 prosent av ordrereserven i joint venture-selskapene TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd. og TTS Bohai Machinery Co Ltd. i Kina. Svekkelsen i ordrereserven er en konsekvens av den markerte nedgangen i skipsbyggingsmarkedet frem til 2010 og at bestillinger av utstyr normalt er noe faseforskjøvet i forhold til tidspunkt for når nye skip blir kontrahert. I første halvår 2010 ble det kontrahert et stort antall bulkskip og tankskip ved verft i Sør-Korea som sammen med fornyet aktivitet i bilskipsmarkedet gir TTS gode muligheter, sier Hanson. Foruten utstyrsleveranser til RoRo-skip ser TTS også muligheter i markedet for cruiseskip. Også i nisjemarkedet for utstyr til megayachter er det økende aktivitet. Tilsvarende gjelder kjøleskip. Vi ser også muligheter for leveranser til marinen i flere land og i forbindelse med ombygninger av skip. Tank- og bulkmarkedet ligger imidlertid fortsatt nede, fremholder Hanson. Han legger til at Marine divisjonen også er leverandør av spesialutstyr til offshorefartøy, blant annet i kategorien dekksmaskineri, spesialluker og rednings- og beredskapsutstyr. Weather and tween hatch cover Deck winches Ramp cover Strategi Marine divisjonen har en ordresituasjon som gir full beskjeftigelse i 2011 og hovedutfordringen er å selge inn nye prosjekter med tilfredsstillende marginer for gjennomføring i 2012 og følgende år. Vi må fortsette innsatsen knyttet til utvikling og markedsføring av vår kompetanse som leverandør av servicetjenester. Som følge av den sterke volumøkningen i våre leveranser gjennom de senere år vil basen for produkter som trenger service og vedlikehold også være i vekst. Vi har derfor betydelige muligheter på dette forretnings området selv om servicemarkedet generelt forblir svakt, frem holder Hanson. Marine divisjonen kommer til å fortsette arbeidet for å hente ut kostnadsmessige synergier med basis i Momentum prosjektet (se artikkel på side 30-31). 19

20 Energy divisjonen Energy divisjonen avsluttet 2010 med å inngå to store kontrakter om leveranser av komplette borepakker. Ytterligere to kon trakter ble signert i april 2011 som følge av strate giske samarbeidsavtaler i Kina. Det forventes også økning i etterspørselen etter landrigger og offshore kraner i løpet av året. inge gabrielsen DIREKTØR divisjon energy Energy divisjonen ledes av Inge Gabrielsen. Han er også administrerende direktør i TTS Energy AS. Gabrielsen er sivilingeniør fra NTNU og var driftsdirektør i tidligere TTS Sense frem til Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 og i flere Aker-selskaper. TTS samlet ved inngangen til 2010 det meste av konsernets virksomhet mot olje- og gassindustrien i Energy divisjonen. Arbeids områdene er i hovedsak utvikling og produksjon av avansert boreutstyr, kraner, vinsjer og annet håndteringsutstyr. Utstyr til rigger onshore og offshore ble en del av produktmenyen til TTS som følge av oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av offshorekraner. TTS har i 2010 samlet alle enheter i Energy divisjonen i Norge i ett selskap; TTS Energy AS, og har derved fått en mer oversiktlig og effektiv struktur for virksom heten. Det arbeides målrettet for å hente ut synergier både administrativt og operativt mot markedet. Markedet for Energy divisjonens produkter var som ventet svakt det meste av fjoråret. TTS har likevel lykkes med å opprettholde god kompetanse på området, og er godt rustet til å betjene markedet med produkter og løsninger av høy kvalitet. I 2010 leverte TTS en komplett boreutstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. Denne inngår i en meget avansert jack-up rigg for boring og produksjon av olje. Borepakken forventes ferdig testet i løpet av andre kvartal i år. Tilsvarende utstyrspakke ble i 2009 levert til en CJ70 jack-up rigg som er under bygging ved Jurong Shipyard i Singapore. Også denne borepakken vil bli ferdig testet i løpet av andre kvartal i år. Begge disse riggene er overtatt av riggselskaper som er tildelt boreoppdrag for operatørselskaper i Nordsjøen, og vil dermed kunne gi TTS verdifulle referanser. TTS inngikk i 2010 kontrakt med PetroVietnam Marine Shipyard Company om en boreutstyrspakke til en jack-up rigg som bygges ved Vung Tau-verftet. Utstyret blir levert i TTS signerte i 2010 en strategisk samarbeidsavtale med den kinesiske verftsgruppen Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) om leveranser av boreutstyr til offshorenæringen. TTS skal gjennom Energy divisjonen bidra med kompetanse innen design, markeds føring og levering av borepakker når DSIC inngår Omsetning Ordrereserve EBIDTA

21 TTS Energy leverer landrigger basert på vår internasjonalt patenterte rack & pinion teknologi. Disse riggene er unike med hensyn til mobiliseringstid, lettvekt, drillinghastighet og grad av automatisering. Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon

22 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Offshore Modular Rig der rack & pinion prinsippet gir en mer kompakt og lettere rigg enn tradisjonelle løsninger. kontrakter om levering av slikt utstyr. Samarbeidet om utstyrsleveranser til kunder i offshoremarkedet organiseres gjennom joint venture-selskapet TTS har med DSIC; TTS Bohai Machinery. TTS Energy inngikk avtale med DSIC om leveranser av to boreutstyrs pakker på rigger som er bestilt av Prospector Offshore Drilling med levering i fjerde kvartal Kontrakter for to bor e- pakker ble signert i april DSIC har gjennom sitt offshore - selskap; DSOC, videre opsjoner om levering av tre borerigger. TTS har etter sin gjeninntreden i markedet for kraner til offshore sektoren utviklet en serie kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin teknologi for hivkompensering blitt en betydelig leverandør av kraner og utstyr for håndtering av større laster på store havdyp. Energy divisjonen leverte i 2010 sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran. For Energy divisjonens selskap i Canada ble 2010 et svakt år. Som følge av lav aktivitet i markedet for landrigger har virksomheten vært rettet mot salg av enkeltkomponenter samt serviceoppdrag. TTS har med bakgrunn i de senere års leveranser til olje- og gassindustrien fått en god base for service- og ettermarkedstjenester. I tillegg til salg av reservedeler til borerigger og kraner har TTS også utviklet et simulatorbasert opplæringsprogram for løpende vedlikehold. TTS har etablert en døgnbasert vaktordning for servicetjenester, og aktiviteten på området er økende. TTS inngikk i 2010 rettslig forlik med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. TTS forpliktet seg til å kjøpe en landrigg fra boet for 75 millioner kroner med inntil to års frist for oppgjør. Utover dette frafalt begge parter alle krav om erstatning. På konkurs tidspunktet hadde TTS ytterligere to rigger til Ability Drilling for levering. Det arbeides målrettet for å avhende samtlige tre rigger på kommersielle vilkår. Virksomheten Energy divisjonen omfatter alle enheter i TTS-konsernet som leverer utstyr til olje- og gassindustrien. Hovedproduktene er borepakker, komplette landrigger, samt kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Energy divisjonen ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i to områder; Drilling og Offshore & Subsea. Førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2011 hadde Energy divisjonen 316 medarbeidere, mot 395 året før. 264 arbeider i Norge, 38 i Canada, 11 i Singapore, 1 i Kina og 1 i USA. Det er også opprettet et salgskontor i Macae i Brasil med 1 medarbeider. 22

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2014 3 Scana konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 ForretningsområdeT Scana energy 14 Scana Steel

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass.

Scana Industrier ASA (Scana) er et nordisk industrikonsern med tre forretningsområder: Stål, Marin og Olje og Gass. ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD Scana-konsernet _1 Mål og midler 2 Konsernledelse og organisasjon _3 Konsernsjefens kommentar _4 Finansielle nøkkeltall 6 Viktige hendelser i 2007 _7 Historiske høydepunkter 8 Forretningsområder

Detaljer

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013

NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NOKAS ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL DRIFTSINNTEKTER EBITDA RESULTAT FØR SKATT 102 M 137 M 2177 M 2029 M 1474 M 68 M 106 M 1251 M 1166 M 90 M 41 M 76 M 69 M -27 M -14 M 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

Finansiell kalender 2007

Finansiell kalender 2007 Årsrapport 2006 Viktige hendelser 2006 Innhold Dette er Kitron 4 Konsernsjefen: Spennende muligheter 11 Årsberetning 12 Konsernets årsregnskap og noter 17 Morselskapets årsregnskap og noter 40 Revisjonsberetning

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

årsrapport farstad shipping asa

årsrapport farstad shipping asa årsrapport farstad shipping asa 2010 FINANSKALENDER (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 30. mai Resultat for 1. halvår 24. aug. Resultat

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010

HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 2 HEIDENREICH HOLDING AS ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 2010 i korte trekk 06 Adm. direktørs kommentar 08 Artikkel: Nye Fluid Control 10 Om Heidenreich Holding 12 Investeringer 16 Eierstyring

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

2 ÅR 010 S R A P P O R T

2 ÅR 010 S R A P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innhold 04 HISTORIKK 05 HOVEDTALL OG VIKTIGE HENDELSER 05 STRATEGISKE HENDELSER SISTE 10 ÅR 06 KONSERNLEDEREN HAR ORDET 09 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 15 NØKKELTALL OG

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder

03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder Årsrapport 2008 03 Scana-konsernet 4 Mål og midler 5 Konsernledelse og styre 6 Konsernsjefens kommentar 8 Historiske høydepunkter 10 Forretningsområder 12 Forretningsområdet Stål 14 Scana Steel Björneborg

Detaljer

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Wilson er et av Europas ledende rederier innenfor shortsea bulk segmentet. Vår styrke er evnen til å kombinere forskjellige behovs kontrakter som

Wilson er et av Europas ledende rederier innenfor shortsea bulk segmentet. Vår styrke er evnen til å kombinere forskjellige behovs kontrakter som ÅRSRAPPORT 08 Wilson er et av Europas ledende rederier innenfor shortsea bulk segmentet. Vår styrke er evnen til å kombinere forskjellige behovs kontrakter som gjør det mulig å sy sammen konkurransedyktige

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer