å r s r a p p o r t t t s G r o U p a s a

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "å r s r a p p o r t 2 0 1 0 t t s G r o U p a s a"

Transkript

1 årsrapport 2010 TTS GROUP ASA

2 konsernet Historisk utvikling 6 Finasielle hovedtall 8 Hovedpunkter Konsernsjefen 12 virksomhetsbeskrivelse Marine divisjonen 16 Energy divisjonen 20 Port and Logistics divisjonen 24 Et nytt kapittel Kina-historie 28 Momentum 30 Storstilt havnemodernisering 32 virksomhetsstyring Aksjonærforhold 35 Eierstyring og selskapsledelse 36 Konsernledelsen 40 Styret i TTS Group ASA 42 årsberetning og regnskap Styrets beretning 45 regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 95 Revisors beretning 114 Erklæring 116 organisasjon Dette er TTS 118 Selskaper i TTS-gruppen 122 finanskalendar kvartal 2010/ foreløpig årsresultat februar - 1. kvartal mai - 2. kvartal august - 3. kvartal november - Ordinær generalforsamling 19. mai

3 Konsernet 3-15 VIrksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS Group ASA TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til maritim industri og til olje & gass industrien. Virksomheten er organisert i divisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Canada, Singapore, Italia, Hellas og Brasil. Marine Utstyr til cruisebåter Fortøyningsvinsjer Lukedeksler Ankerhåndteringsvinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Canada Edmonton USA Fort Lauderdale Houston TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien Brasil Macaé 4

5 Tyskland Bremen Lübeck Sverige Göteborg Finland Tampere Norge Bergen Nodeland Kristiansand Drøbak Singapore Singapore Kina Dalian Nantong Shanghai Tsjekkia Ostrava-Hrabová Italia Genova Hellas Pireus Vietnam Haiphong City Korea Busan TTS har et verdensomspennende nettverk av avdelingskontor, servicestasjoner og agenter, og dekker alle viktige skipsfartsområder med våre ettermarkeds- og servicetjenester. Selskaper i TTS Group Salgs- og servicenettverk 5

6 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Da selskapet ble grunnlagt i 1966, stod TTS for Total Transportation Systems I dag vil en riktigere betegnelse av TTS være Total Technology Solutions ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Port Equipment AB, Gøteborg, Sverige TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Marine AS, Kristiansand, Norge TTS etablerer TTS Brazil, Brasil. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo Division TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 50 % av TTS Keyon Marine Equipment, Zhang Jia Gang, Kina TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge TTS selger TTS Keyon Marine Equipment, Zhang Jia Gang, Kina. 6

7 historisk omsetning Omsetningen i TTS Group viste jevn økning frem til og med 2008 i takt med at konsernet gikk inn i nye markeder og forsterket aktiviteten i etablerte virksomhetsområder. I 2009 og 2010 har omsetningen vært fallende som følge av finanskrisen og det økonomiske tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av denne. Samlet omsetning i 2010 var 15 prosent lavere enn året før. For 2011 er det et mål å snu trenden. MNOK OMSETNING MNOK Port and Logistics Marine Energy 7

8 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall Marine divisjonen Tall i MNOK Omsetning 2 230, ,0 Omsetning 2010 konsolidert Omsetning Tall i MNOK EBITDA 158,7 93, Ordreres. per , ,0 ENERGY divisjonen Tall i MNOK Marine 68,8 % Energy 22,0 % P&L 9,2 % Omsetning 712, ,0 EBITDA -168,6-192,0 Ordreres. per ,0 854, PORT AND LOGISTICS divisjonen Tall i MNOK Omsetning 299,0 331,0 EBITDA 20,6 19,6 Ordreres. per ,0 242,0 Marine 60,7 % Energy 30,7 % P&L 8,6 % konsolidert EBITDA Tall i MNOK ,7 ordrereserve ,3 Marine 80,2 % Energy 17,3 % konsolidert Ordrereserve P&L 2,6 % Tall i MNOK Marine 75,7 % Energy 18,9 % 3996 P&L 5,4 %

9 HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1 000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1 000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL Soliditet Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 23,3 % 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % Lønnsomhet Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 0,1 % -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % Driftsresultat (EBIT) -1,5 % -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % Resultatmargin (før skatt) -4,8 % -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % Resultatmargin (etter skatt) -6,1 % -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % Rentabilitet EK-rentabilitet -18,0 % -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % Totalkapital-rentabilitet -4,4 % -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % Aksjer Egenkapital per aksje 10,75 13,78 38,18 36,20 26,59 Fortjeneste per aksje -2,76-5,72 1,41 3,40 2,92 Antall aksjer per Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi per ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste per aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig samlet kapital. 9

10 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2010 TTS fikk et driftsresultat TTS har ved inngangen TTS gjennomførte også TTS oppnådde tilfreds- før avskrivninger på til 2011 en ordrereserve i 2010 en tilpasning av stillende lønnsomhet 4 millioner kroner basert på millioner bemanningen i forhold i markedene for håndterings- på en omsetning på kroner. Ordreinngangen til etterspørselssvikten utstyr til skip og til havner, millioner kroner. i 2010 var i viktige markeder. Ved mens inntjening og resultater Resultat før skatt ble millioner kroner, hvorav inn gangen til 2011 var fra virksomheten i forhold minus 156,1 millioner millioner kroner tallet på medarbeidere til olje- og gassindustrien kroner. i fjerde kvartal. i heleide selskaper 1 057, var svak. mot året før. 10

11 Foto: A. Maresca TTS inngikk avtale med den TTS etablerte salgs- TTS styrket kapital- TTS inngikk forlik med kinesiske verftsgruppen kontor i Macae situasjonen i konsernet bostyret etter konkursen Dalian Shipbuilding Industry i Brasil med sikte ved gjennomføring av i Ability Drilling. TTS Corporation (DSIC) om strategisk på markedsføring rettet emisjon som tilførte kjøpte en landrigg fra samarbeid vedrørende leveranser av produkter og selskapet 42 millioner konkursboet for 75 til offshore næringen. TTS skal løsninger til kroner, samt at det i millioner kroner med bidra med kompetanse innen offshoreindustrien. inneværende år er tatt selgerkreditt i inntil to design, markedsføring og levering opp et av et ansvarlig år. Alle andre krav av borepakker når DSIC inngår konvertibelt lån på 200 mellom partene ble kontrakter. TTS skal levere millioner kroner. frafalt. utstyr til fire jack-up rigger som bygges av DSIC. 11

12 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Foto: helge skodvin Vi kan slå fast at de mange utfordringene for TTS som kom med finanskrisen nå er i ferd med å bli løst. Det betyr at organisasjonen igjen kan fokusere på å skape vekst og gode økonomiske resultater. johannes neteland konsernsjef tts group asa 12

13 Vi er på vei tilbake! T TS er et konsern som utvikler og leverer håndteringsutstyr til bruk på skip, i havner og på installasjoner for utvinning av olje og gass. Med virksomhet på de fleste kontinenter eksponeres vi for mer usikkerhet enn om vi hadde begrenset vårt geografiske virkefelt. Samtidig gir til stedeværelse over store deler av kloden oss muligheter vi ellers ikke ville hatt. Markedet for det vi leverer er globalt, og derfor må vi være representert der våre kunder opererer med produkter og løsninger som er konkurransedyktige både med hensyn til kvalitet og pris. Både eiere og ansatte i TTS har de to siste årene erfart hvor vanskelig det kan være å skape resul tater. Finanskrisen og den økonomiske nedturen som fulgte i kjølvannet av den fikk betydelige konsekvenser, og har gitt oss verdifull lærdom. Da 2009 ble oppsummert brukte vi uttrykket annus horribilis. Forventningene til 2010 ble også omtalt i nøkterne vendinger. Nå foreligger den regnskapsmessige fasiten, og selv om det resultatmessig gikk i riktig retning må vi bare erkjenne at heller ikke fjoråret vil bli minnet med særlig glede hva angår konsernets bunnlinje. Vi har likevel lykkes med å opprettholde kompetansen i TTS og er dermed godt rustet når markedet for produkter og tjenester innenfor alle våre tre forretningsområder nå viser klare tegn til bedring. For den største av de tre forretningsdivisjonene, Marine, ble 2010 et godt år. Selv om samlet omsetning ble noe svakere enn i 2009 var aktiviteten høy det meste av året, og driftsmarginen utviklet seg positivt. Potensialet for ytterligere forbedring av lønnsomheten knytter seg ikke minst til økt salg av service- og ettermarkedstjenester. For Port and Logistics divisjonen ble 2010 et år med bedring i resultat og driftsmargin, selv med en omsetning som var mindre enn året før. For Energy divisjonen ble derimot fjoråret preget av lav akti vitet og svake marginer på ordrer i arbeid. Drifts resultatet ble igjen meget dårlig. Når vi på tross av nok et utilfredsstillende årsresultat likevel vurderer situasjonen som langt bedre nå enn ved utgangen av 2009, skyldes dette ikke minst en meget sterk ordreinngang mot slutten av Ordreinngangen på nær 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal var den største ordreinn gangen i et kvartal siden tredje kvartal 2008 og blant de aller største for TTS i et kvartal noensinne. 13

14 Når vi oppsummert vurderer situasjonen for TTS som langt bedre enn tolv måneder tilbake har det også sammenheng med at flere saker som har tynget driften av konsernet enten er blitt ryddet av veien eller er i ferd med å finne sin løsning: - Konflikten med bostyret etter konkursen i Ability Drilling ble forlikt i fjor høst. Istedenfor et rettslig oppgjør vi måtte anta ville bli langvarig, ble striden avsluttet med en avtale der TTS kjøpte en landrigg fra konkursboet for 75 millioner kroner med selgerkreditt i inntil to år. Alle andre krav mellom partene ble frafalt. - Arbeidet med å få avhendet de tre landriggene TTS ble sittende tilbake med etter konkursen i Ability Drilling er godt i gang. Salg av disse riggene er viktig for å redusere kapitalbindingen i konsernet. For en av riggene ble det i februar i år inngått avtale om tolv måneders utleie på kommersielle vilkår. - Kapitalsituasjonen i konsernet er styrket. I juli 2010 ble det gjennomført en rettet emisjon som tilførte selskapet 42 millioner kroner. I januar 2011 ble det utstedt et ansvarlig konvertibelt lån på 200 millioner kroner. - Arbeidet for å bringe Energy divisjonen i posisjon for nye kontrakter om boreutstyrspakker og kraner og til offshorefartøy har vært fremgangsrikt. I november ble det inngått avtale med den kinesiske verftsgruppen Dalian Ship building Industry Corporation (DSIC), som TTS kjenner fra mange års samarbeid om joint venture-selskapet TTS Bohai Machinery, om strategisk samarbeid om leveranser til offshorenæringen. TTS skal bidra med kompetanse innen design, markedsføring og levering av borepakker når DSIC inngår kon trakter. Parallelt ble det avtalt at TTS skal levere utstyr til to jack-up rigger DSIC skal levere, med en samlet verdi på ca. 460 millioner kroner. Dette er senere utvidet til fire rigger med en totalverdi på ca. 900 millioner kroner. På tampen av fjoråret ble det også inngått kontrakter om levering av kraner til offshoresegmentet med samlet verdi på over 50 millioner kroner. 14

15 Konsernet 3-15 VIrksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Vi kan dermed slå fast at de mange utfordringene for TTS som kom med med finanskrisen nå er i ferd med å bli løst. Det betyr at organisasjonen igjen kan fokusere på å skape vekst og gode økonomiske resultater. Den sterke ordre veksten på slutten av fjoråret har fortsatt inn i Vi tror ikke minst at vår langsiktige satsing på utvikling av virksomheter i Kina blir viktig. Totalt antar vi at ca. 40 prosent av samlet verdiskapning i konsernet i inneværende år vil skje i de kinesiske selskapene. Våre forventninger til samarbeidet med DSIC på energiområdet er store. Vi tror også de erfaringene som mottakerne av våre første leveranser av borepakker vil gjøre når dette utstyret i år blir tatt i bruk vil gi oss markedsmessig drahjelp. Som en stor aktør innenfor våre markedsnisjer har TTS hatt tradisjon for å spille en rolle i strukturelle endringer i bransjen. Vi vil også i fortsettelsen våkent arbeide for løsninger som vil skape verdier for våre aksjonærer. Selv om det fortsatt er usikkerhet knyttet til utviklingen i TTS sine markeder, tegner 2011 til å bli et år med fremgang for alle forretningsområder i TTS. Vi vil imidlertid måtte kjempe for hver eneste kontrakt i et marked med betydelig kapasitet etter flere års tørke. Etterspørselen etter våre produkter og tjenester vil dessuten avhenge av den øko nomiske og politiske utviklingen i verden. Dersom opprøret i flere stater i Midt-Østen og Nord-Afrika får konsekvenser i form av svekket tilgang på olje og gass vil det være negativt for verdens økonomien og kunne svekke viljen til investeringer i nytt utstyr og kjøp av service- og ettermarkedstjenester. Vi må derfor være forberedt på tilbakeslag og har i sum nøkterne forvent ninger for omsetning og resultater i Samtidig er potensialet for den virk somheten TTS driver betydelig og vi har en klar ambisjon om å komme tilbake til nivåene før finans krisen. Vi er på vei tilbake! Johannes D. Neteland Konsernsjef 15

16 Marine divisjonen For Marine divisjonen i TTS ble 2010 et fremgangsrikt år. Det har vært god aktivitet i markedet for håndteringsutstyr på skip og TTS har ved å samle konsernets virksomhet mot maritim sektor i en divisjon tatt ut synergier og styrket konkurransekraften. ivar k. hanson DIREKTØR divisjon marine Ivar K. Hanson, direktør og leder for Marine divisjonen. Inntil den nye organisasjonen trådte i kraft 1. januar 2010 ledet han divisjon Marine Cranes i seks år. Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 16 år. For TTS utgjør virksomheten i maritim sektor den største andelen av virksomheten. Ved inngangen til 2010 antok man at markedet skulle ta seg opp etter en periode preget av finanskrise og økonomisk tilbakeslag. Denne forventningen ble langt på vei innfridd. Samtidig ble konkurransesituasjonen skjerpet som følge av at det over de siste år er bygget opp betydelig kapasitet i den maritime utstyrsindustrien. Vårt svar på denne utfordringen har vært å samle alle ressurser innenfor dette virksomhetsområdet, både for å ta ut kostnadssynergier og for å fremstå helhetlig og med større slagkraft i markedet med alle våre produkter og løsninger, sier Ivar K. Hanson, direktør og leder for Marine divisjonen. I 2010 var drift og resultater innenfor forretningsområdet cargo access meget gode. Også virksomheten knyttet til dekks utstyr ga tilfredsstillende resultater. Joint venture-selskapene i Kina bidro særdeles positivt. Samlet stod de kinesiske selskapene for nær en tredjedel av verdiskapningen i divisjonen. Resultatene fra virk somheten innen service- og vedlikehold ble noe svakere enn forventet, i hovedsak på bakgrunn av at kundene som følge av lavere rater reduserte aktiviteten knyttet til vedlikehold av utstyret. Omsetning Ordrereserve Virksomheten Virksomheten i Marine divisjonen ledes fra Bergen i Norge og er delt inn i fire forretningsområder. Deck equipment omfatter dekks maskineri, lukedeksler, cargokraner samt yacht utstyr. Cargo access omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega-yachter. Services inkluderer reparasjoner, vedlikehold, opplæring og salg av reservedeler, mens joint venture-selskapene i Kina utgjør det fjerde forretningsområdet i divisjonen. Ved inngangen til 2011 hadde divisjonen 667 medarbeidere, mot 681 året før. De fleste har ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 118 i Norge, 86 i Sverige, 159 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 6 i Italia, 6 i Hellas, 12 i USA, 168 i Kina, 56 i Sør-Korea, 8 i Singapore og 7 i Vietnam. EBIDTA 158,7 93,

17 Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Quarter ramp levert av TTS til verdens største RoRo-skip, MV Tønsberg. Skipet er bygget på Mitsubishi Heavy Industries i Nagasaki for Wilh. Wilhelmsen, og overlevering fant sted, mars Foto: A. Maresca 17

18 I tillegg kommer ansatte i joint venture-selskapene i Kina som totalt har 153 medarbeidere, hvorav 83 i TTS Bohai Machinery i Dalian og 70 i TTS Hua Hai i Shanghai. TTS Hua Hai er eier av 40 prosent av produksjonsselskapet Jiangnan TTS Ships Equipment i Nantong. I dette selskapet er det 720 ansatte. I Tyskland ble det i 2010 gjennomført sammenslåing av TTS Kocks og TTS Ships Equipment i Bremen. I første halvår 2011 blir også TTS LMG i Lübeck formelt integrert i et samlet tysk selskap med ansatte i Bremen og Lübeck. Vi har i hele organisasjonen et sterkt fokus på å hente ut synergier; på kostnadssiden gjennom blant annet å forbedre våre innkjøpsrutiner og på inntektssiden gjennom sterkere strømlinje forming i måten vi markedsfører og selger våre produkter og tjenester, sier Ivar K. Hanson. I Marine divisjonen ble det høsten 2010 startet et kulturprosjekt i samarbeid med den norske ambassaden i Beijing. Hensikten er å forsterke og forbedre samarbeid og samhandling mellom divisjonens medarbeidere i Europa; i første rekke Sverige, Norge og Tyskland, og virksomhetene i Kina. Prosjektet er lagt opp som en seminarrekke med bistand fra eksterne rådgivere der en skal øke kunnskap og forståelse om hverandres tenke- og arbeidsmåter, herunder også forskjeller mellom ulike europeiske land og ulike deler av Kina. Hatch cover Stern ramp and stern door Wire luffing crane Produkter Marine divisjonen leverer design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip med tilhørende tjenester innen service og vedlikehold. Produktutvikling foregår i hvert forretningsområde og på tvers av disse. TTS er en av verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip, herunder sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yachter og cruiseskip. TTS er også en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og har også en sterk posisjon i markedet for proviantkraner og lastekraner. TTS er dessuten en betydelig leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår portefølje av produkter blir kontinuerlig forbedret og fornyet i takt med den teknologiske utviklingen og kundenes krav til effektive og funksjonelle løsninger. Vi fokuserer særlig på utvikling av våre programmer innen service og ettersalg. Her har TTS historisk satset for lite, men vi bygger nå opp et apparat for å imøtekomme kundenes behov for god beredskap og tilgjengelighet i forbindelse med uforutsette hendelser og ordinært vedlikehold. Hensikten er å tilby tjenester som sikrer kundene god betjening gjennom produktenes levetid, forteller Ivar K. Hanson. 18

19 Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Markedsutsikter Ordrereserven til Marine divisjonen ved inngangen til 2011 var millioner kroner, mot millioner kroner året før. Tallene inkluderer 50 prosent av ordrereserven i joint venture-selskapene TTS Hua Hai Ships Equipment Co Ltd. og TTS Bohai Machinery Co Ltd. i Kina. Svekkelsen i ordrereserven er en konsekvens av den markerte nedgangen i skipsbyggingsmarkedet frem til 2010 og at bestillinger av utstyr normalt er noe faseforskjøvet i forhold til tidspunkt for når nye skip blir kontrahert. I første halvår 2010 ble det kontrahert et stort antall bulkskip og tankskip ved verft i Sør-Korea som sammen med fornyet aktivitet i bilskipsmarkedet gir TTS gode muligheter, sier Hanson. Foruten utstyrsleveranser til RoRo-skip ser TTS også muligheter i markedet for cruiseskip. Også i nisjemarkedet for utstyr til megayachter er det økende aktivitet. Tilsvarende gjelder kjøleskip. Vi ser også muligheter for leveranser til marinen i flere land og i forbindelse med ombygninger av skip. Tank- og bulkmarkedet ligger imidlertid fortsatt nede, fremholder Hanson. Han legger til at Marine divisjonen også er leverandør av spesialutstyr til offshorefartøy, blant annet i kategorien dekksmaskineri, spesialluker og rednings- og beredskapsutstyr. Weather and tween hatch cover Deck winches Ramp cover Strategi Marine divisjonen har en ordresituasjon som gir full beskjeftigelse i 2011 og hovedutfordringen er å selge inn nye prosjekter med tilfredsstillende marginer for gjennomføring i 2012 og følgende år. Vi må fortsette innsatsen knyttet til utvikling og markedsføring av vår kompetanse som leverandør av servicetjenester. Som følge av den sterke volumøkningen i våre leveranser gjennom de senere år vil basen for produkter som trenger service og vedlikehold også være i vekst. Vi har derfor betydelige muligheter på dette forretnings området selv om servicemarkedet generelt forblir svakt, frem holder Hanson. Marine divisjonen kommer til å fortsette arbeidet for å hente ut kostnadsmessige synergier med basis i Momentum prosjektet (se artikkel på side 30-31). 19

20 Energy divisjonen Energy divisjonen avsluttet 2010 med å inngå to store kontrakter om leveranser av komplette borepakker. Ytterligere to kon trakter ble signert i april 2011 som følge av strate giske samarbeidsavtaler i Kina. Det forventes også økning i etterspørselen etter landrigger og offshore kraner i løpet av året. inge gabrielsen DIREKTØR divisjon energy Energy divisjonen ledes av Inge Gabrielsen. Han er også administrerende direktør i TTS Energy AS. Gabrielsen er sivilingeniør fra NTNU og var driftsdirektør i tidligere TTS Sense frem til Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 og i flere Aker-selskaper. TTS samlet ved inngangen til 2010 det meste av konsernets virksomhet mot olje- og gassindustrien i Energy divisjonen. Arbeids områdene er i hovedsak utvikling og produksjon av avansert boreutstyr, kraner, vinsjer og annet håndteringsutstyr. Utstyr til rigger onshore og offshore ble en del av produktmenyen til TTS som følge av oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av offshorekraner. TTS har i 2010 samlet alle enheter i Energy divisjonen i Norge i ett selskap; TTS Energy AS, og har derved fått en mer oversiktlig og effektiv struktur for virksom heten. Det arbeides målrettet for å hente ut synergier både administrativt og operativt mot markedet. Markedet for Energy divisjonens produkter var som ventet svakt det meste av fjoråret. TTS har likevel lykkes med å opprettholde god kompetanse på området, og er godt rustet til å betjene markedet med produkter og løsninger av høy kvalitet. I 2010 leverte TTS en komplett boreutstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. Denne inngår i en meget avansert jack-up rigg for boring og produksjon av olje. Borepakken forventes ferdig testet i løpet av andre kvartal i år. Tilsvarende utstyrspakke ble i 2009 levert til en CJ70 jack-up rigg som er under bygging ved Jurong Shipyard i Singapore. Også denne borepakken vil bli ferdig testet i løpet av andre kvartal i år. Begge disse riggene er overtatt av riggselskaper som er tildelt boreoppdrag for operatørselskaper i Nordsjøen, og vil dermed kunne gi TTS verdifulle referanser. TTS inngikk i 2010 kontrakt med PetroVietnam Marine Shipyard Company om en boreutstyrspakke til en jack-up rigg som bygges ved Vung Tau-verftet. Utstyret blir levert i TTS signerte i 2010 en strategisk samarbeidsavtale med den kinesiske verftsgruppen Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) om leveranser av boreutstyr til offshorenæringen. TTS skal gjennom Energy divisjonen bidra med kompetanse innen design, markeds føring og levering av borepakker når DSIC inngår Omsetning Ordrereserve EBIDTA

21 TTS Energy leverer landrigger basert på vår internasjonalt patenterte rack & pinion teknologi. Disse riggene er unike med hensyn til mobiliseringstid, lettvekt, drillinghastighet og grad av automatisering. Konsernet 3-15 virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon

22 3-15 Konsernet virksomhetsbeskrivelse v irk s omhe t s s t y ring årsberetning og regnskap organisasjon Offshore Modular Rig der rack & pinion prinsippet gir en mer kompakt og lettere rigg enn tradisjonelle løsninger. kontrakter om levering av slikt utstyr. Samarbeidet om utstyrsleveranser til kunder i offshoremarkedet organiseres gjennom joint venture-selskapet TTS har med DSIC; TTS Bohai Machinery. TTS Energy inngikk avtale med DSIC om leveranser av to boreutstyrs pakker på rigger som er bestilt av Prospector Offshore Drilling med levering i fjerde kvartal Kontrakter for to bor e- pakker ble signert i april DSIC har gjennom sitt offshore - selskap; DSOC, videre opsjoner om levering av tre borerigger. TTS har etter sin gjeninntreden i markedet for kraner til offshore sektoren utviklet en serie kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin teknologi for hivkompensering blitt en betydelig leverandør av kraner og utstyr for håndtering av større laster på store havdyp. Energy divisjonen leverte i 2010 sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran. For Energy divisjonens selskap i Canada ble 2010 et svakt år. Som følge av lav aktivitet i markedet for landrigger har virksomheten vært rettet mot salg av enkeltkomponenter samt serviceoppdrag. TTS har med bakgrunn i de senere års leveranser til olje- og gassindustrien fått en god base for service- og ettermarkedstjenester. I tillegg til salg av reservedeler til borerigger og kraner har TTS også utviklet et simulatorbasert opplæringsprogram for løpende vedlikehold. TTS har etablert en døgnbasert vaktordning for servicetjenester, og aktiviteten på området er økende. TTS inngikk i 2010 rettslig forlik med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. TTS forpliktet seg til å kjøpe en landrigg fra boet for 75 millioner kroner med inntil to års frist for oppgjør. Utover dette frafalt begge parter alle krav om erstatning. På konkurs tidspunktet hadde TTS ytterligere to rigger til Ability Drilling for levering. Det arbeides målrettet for å avhende samtlige tre rigger på kommersielle vilkår. Virksomheten Energy divisjonen omfatter alle enheter i TTS-konsernet som leverer utstyr til olje- og gassindustrien. Hovedproduktene er borepakker, komplette landrigger, samt kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Energy divisjonen ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i to områder; Drilling og Offshore & Subsea. Førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2011 hadde Energy divisjonen 316 medarbeidere, mot 395 året før. 264 arbeider i Norge, 38 i Canada, 11 i Singapore, 1 i Kina og 1 i USA. Det er også opprettet et salgskontor i Macae i Brasil med 1 medarbeider. 22

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien.

TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. å r s r a p p o r t 2 0 0 8 KONSERNET Dette er TTS 4 Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2008 8 KONSERNSJEFEN Vi er nøkterne optimister 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Divisjon Dry Cargo Handling 12 Divisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2011 TTS GROUP ASA TTS G RO U P ÅRS RAP P ORT 2011 Innhold S TTS-Gruppen Divisjoner og strategi 6 8 Finansielle hovedtall 2011 i korte trekk 10 14 Intervju med konsernsjefen Konsernledelsen

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Første halvår og andre kvartal 2008

Første halvår og andre kvartal 2008 Scana Industrier ASA Første halvår og andre kvartal 2008 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO 14-15. august 2008 Scanas sterkeste kvartal Omsetning 775 mill kr (+24% mot 2Q07) Driftsresultat 109 mill

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Scana Creates Progress

Scana Creates Progress Presentasjon av resultater etter fjerde kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Rolf Roverud CEO Christian Rugland CFO Frode Alhaug Styrets formann 17-18. februar 2010 Hovedpunkt fjerde kvartal Godt 2009-resultat

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010

Presentasjon etter første kvartal 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Presentasjon etter første kvartal 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan Henry Melhus, Frode Alhaug 28-29. april 2010 Økt ordreinngang for Scana Økt ordreinngang og økt tilbudsaktivitet i alle markedssegmenter

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje

TTS skal kontinuerlig. skape lønnsomhet. ved å være den foretrukne. globale leverandør av. håndteringsutstyr til. den maritime og olje Å R S R A P P O R T 2 0 0 7 1 TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. 2 materialhåndteringsutstyr

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11

Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser Vekst og ny fremgang 11 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 4 Visjon, forretningsidé og strategi 6 Dette er TTS 8 Viktige hendelser 2006 10 KONSERNSJEFEN Vekst og ny fremgang 11 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997)

RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 30. september 1997) RAPPORT PER 3. KVARTAL (perioden 1. januar til 3. september ) ULSTEINKONSERNET I TALL Beløp i 1 kr 3. kvartal (1.7.-3.9.97) 3. kvartal (1.7.-3.9.96) (1.1.-3.9.97) (1.1.-3.9.96) Totalt 5) Driftsinntekter

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Andre kvartal 2007 Rogaland på Børs Mandag 27. august 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Agenda 2 Side Organisasjon, virksomhet 3 Nøkkeltall 2. kvartal 11 Forretningsområder

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER

SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER SENSONOR ASA RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2000 HOVEDPUNKTER Gjennombrudd mot markedsområder utenfor bilmarkedet Redusert teknisk risiko, prototyper levert kunder for alle utviklingsprosjekter Serieleveranser

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25.

Scana Industrier ASA. Tredje kvartal 2007. Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO. Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. Scana Industrier ASA Tredje kvartal 2007 Frode Alhaug CEO Christian Rugland CFO Hotel Continental, Oslo Torsdag 25. oktober 2007 3. kvartal 2007 2 Økt salg og valutaeffekter (3Q07 ift 3Q06): 25% omsetningsvekst

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014

Regnskap etter 4. kvartal 2013. 19. / 20. februar 2014 Regnskap etter 4. kvartal 2013 19. / 20. februar 2014 Scana Industrier ASA 4. kvartal 2013: Betydelige nedskrivninger, redusert rentebærende gjeld Omsetning 518 mill kr i fjerde kvartal 2013, mot 494 i

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2014 Halvårsrapport Torghatten ASA 2014 03.09.2014 side 1/5 Godt resultat i Torghatten ASA i første halvår Betydelig økning i aktiviteten i Torghatten konsernet

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000

Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 Presentasjon Resultat for 1. halvår 2000 23. august 2000 Konsernsjef Arild Kristiansen 1 Expert Eilag Konsern Expert Eilag ASA Expert Norge AS - Forbrukerelektronikk Eilag Teknikk AS - Elektromateriell

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Virksomheten Heidenreich Holding AS er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i virksomhetene det er investert i. Porteføljen består av de heleide datterselskapene

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2002

RAPPORT 3. KVARTAL 2002 RAPPORT 3 KVARTAL 2002 HOVEDPUNKTER Følgende hovedpunkter har funnet sted for Crystal Production ASA konsernet ("selskapet"):! En omfattende revidert refinansieringsplan ble godkjent i november 2002 og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet. Dette innbefatter

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand

AF Gruppen 1. kvartal mai Kilden, Kristiansand AF Gruppen 1. kvartal 2011 13. mai 2011 Kilden, Kristiansand Høydepunkter Godt resultat og rekordhøy ordreinngang Resultat før skatt MNOK 61 (91) Kontantstrøm fra driften MNOK 67 (84) Netto rentebærende

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt.

solutions HØYDEPUNKTER Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. solutions Forretningsområdet Solutions leverer automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, samt til utvalgte bransjer internasjonalt. HØYDEPUNKTER Oppkjøpet av Fleximatic

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 1. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 1. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem

Q3 2007 - Network Electronics ASA. Adm. direktør Oddbjørn Bergem Q3 2007 - Network Electronics ASA Adm. direktør Oddbjørn Bergem Viktige punkter for 3.kvartal 2007 Driftsinntekter på 36,0 MNOK i kvartalet Driftsinntekter på 113,8 MNOK etter årets tre første kvartaler

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer