KarriereTroms. Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KarriereTroms. Årsmelding"

Transkript

1 KarriereTroms Årsmelding 2012

2 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering eller yrkesfag? Får jeg bruke mine beste egenskaper? Vil jeg trives med jobben? Hva blir lønna? Finner jeg jobb der jeg bor? Dette er spørsmål som er viktige for den enkelte, men som mange ganger er vanskelig å finne entydige svar på. Utfordringene i Troms i forhold til feilvalg og frafall i videregående opplæring har vært store. Å øke antallet som gjennomfører videregående opplæring i fylket var derfor en av hovedgrunnene for at partnerne gikk sammen om å etablere Karriere Troms i september Vi tilbyr karriereveiledning til voksne i og utenfor arbeidslivet og gjennom 2012 har stadig flere benyttet seg av tilbudet vårt. Nytt fra høsten 2012 er at vi har gitt tilbud om karriereveiledning spesielt rettet mot nyetablerere. Det er med stolthet vi kan opplyse at Birgitte Daae fra Tromsø ble utnevnt til årets karriereveileder i Norge. Andre viktige oppgaver er gjennomføring av kurs for karriereveiledere, rådgivere og veiledere og legge forholdende til rette for en god overgang mellom grunn- og videregående skole for elever. For å nå våre mål har vi lagt stor vekt på å ha høy digital kompetanse ved senteret. En av våre medarbeider har deltatt i pilot i forhold til veiledning på nett og vi har ledet et nasjonalt prosjekt koblet til utvikling av et digitalt ressurssted for karriereveiledere og rådgivere på nett. Utviklingen av karriereveiledningsfeltet har vært stor de siste årene. Karriere Troms vil gjerne være med å utvikle dette videre. Samarbeid mellom det offentlige og private, skole og arbeidsliv, fylkeskommune og kommune, grunn- og videregående skole, utdanning og forskning er i den sammenheng viktig å lykkes med. Finn Magne Spjelkavik Leder 2

3 Om oss Karriere Troms ligger i Tromsø sentrum og samlokalisert med NAV Troms. Senteret har i dag fire ansatte der leder Finn Magne Spjelkavik og karriereveileder Birgitte Dae har vært med siden oppstart i Helen Knoph Larsen er ansatt 75 % som karriereveileder og Gøran Mikkelsen er ansatt som informasjonsrådgiver og jobber også med vår digitale satsning. Karriereveiledning Karriere Troms skal bidra til bedre karriereveiledningstjeneste for å redusere frafall i videregående skole, samt gi veiledning til voksne som ikke omfattes av skolerådgivningen og er usikker på valg eller endring av yrke/utdanning. Høsten 2012 startet vi også med veiledning for grundere av egen bedrift. Hvorfor benytte seg av karriereveiledning: Karriere Troms (f.v.): Helen Knoph Larsen, Birgitte Daae, Finn Magne Spjelkavik og Gøran Mikkelsen. Bak etableringen av Karriere Troms har Troms fylkeskommune, NAV Troms, Tromsø kommune, Karri, Universitetet i Tromsø, Fylkesmannen i Troms, KS, NHO Troms, LO Troms og Innovasjon Norge stått. Partnerskapet skal bidra til samordning og koordinering og ikke overta de roller og oppgaver som de ulike parter har i dag. Hvilken verdi har min kompetanse i arbeidsmarkedet? Hva duger jeg til? Er jeg god nok? Behov for å sortere tanker om utdanning og yrkesvalg Ønske for veiledning og støtte til å velge utdanning og yrke Opplever at man har valgt feil og trenger veiledning for å se veien videre Tilnærming til arbeidsmarkedet, CV, søknad og intervju Opplever å ikke mestre jobben/få brukt seg selv i jobben Arbeidsledig, sykemeldt, arbeidsavklaring Omstilling eller nedbemanning Alle som ønsker å komme til oss, enten for karriereveiledning eller etablering av egen virksomhet, bestiller time via vår nett- eller Facebook-side. I 2012 hadde vi totalt 266 antall henvendelser. 3

4 Karriereveiledningstilbudet tilbys hele befolkningen i Troms fylke og er gratis. Det er rettet mot voksne over 19 år som verken er tilknyttet ungdomsskole eller videregående skole. De fleste som kommer til veiledning er bosatt i Tromsø-regionen, men vi ser i 2012 at det har vært en økende pågang fra resten av fylket. Med den økningen på bestillinger vi hadde i 2012 ser vi at våre tjenester er ønsket velkommen av mange. Etablering egen virksomhet I 2011 fikk vi laget en rapport for å kartlegge tilbud for gründere i Troms fylke. Rapporten viste at det er et behov for individuell veiledning i tråd med det Karriere Troms tilbyr. Gründerne ønsket f.eks. vurdering av egne ressurser og kompetanse, fortrinn og hva som trengs for å lykkes med egen bedrift. Høsten 2012 ble Helen Knoph Larsen ansatt som karriereveileder og spesielt med tanke på gründer-feltet. Helen har selv gründer erfaring og har drevet eget firma i flere år før hun kom til oss. I løpet av de fire månedene i 2012 vi hadde dette tilbudet var det 19 personer som kom til oss med ønske om hjelp til oppstart av eget firma. For å holde andre aktører informert om vårt nye tilbud deltok vi i 2012 på Gründerhjelpas gründerseminar, Innovasjon Norges Avklaringskurs og Skatt Nords halvdagskurs for nye næringsdrivende. Dette gjorde vi også for å holde oss selv oppdaterte. Satsning på digitale medier Karriere Troms ønsket av flere grunner tidlig å satse på digitale medier. Et viktig moment var at det var lett å nå folk på internett, samt at vi ønsket å automatisere de tjenestene vi kunne for å bruke mest mulig tid på rådgivning. Vi har f.eks. timebestilling via vår internett- og Facebookside. Også ved påmelding til kurs og konferanser vil påmelding være via skjema på nettet. I 2012 hadde vår nettside besøkende, der var unike besøkende. Vi hadde til sammen sidevisninger. Karriere Troms etablerte seg også på Facebook og Twitter i Tanken ved bruk av Facebook var å lettere nå våre yngre brukere. På vår Facebookside foretas det ukentlige oppdateringer med relevant stoff innen utdannings- og yrkesveiledning og er en enkel og effektiv måte å spre informasjon på. Statistikk viser at 53 % av de som besøkte vår nettside i 2012 kom fra vår Facebook-side. 4

5 Å lage en plan for videre utdanning. Har vært langtidssykemeldt og forstår ikke hvorfor jeg ikke blir tatt inn til intervju. Ønsker å utdanne meg til helsesekretær og trenger råd og veiledning i forbindelse med det. Jeg blir alenemor i oktober, og ønsker å starte utdanning etter endt permisjon. Svar på mange spørsmål og hva jeg kan bli med mine helsebegrensninger. Det er mange ulike grunner til at 266 personer tok kontakt med oss i 2012 Vurdering av etableringsplaner Jeg trenger veiledning og hjelp. Jeg føler jeg står helt fast. Å finne ut hvilke utdanningskrav som er for mine karrieremål Å få hjelp i jobbsøkeprosessen. Jeg er 26 år og ikke funnet ut hva jeg vil bli når jeg blir stor. Se ting i et nytt lys i forhold til jobbsituasjonen Jeg kjeder meg i jobben og usikker på veien videre. Finn ut hva jeg må gjøre for å komme inn på diverse studier Jeg ønsker å utvide bedriften, men hvordan? Å lage en plan for videre utdanning. 5

6 Fra 1. februar 2011 ble Gøran Mikkelsen ansatt for å ivareta vår digitale satsning innenfor web og sosiale medier. Gøran har også i hele 2012 jobbet med kommunikasjon ut mot ungdom, samt gjennomført kurs og informert om mediet for rådgivere, lærere og OT-tjenesten i fylket. Gjennom innlegg på rådgiversamlinger for hele fylket har Gøran informert om bruk av sosiale medier på den enkelte skole, samt han har hjulpet til når skoler har etablert og utviklet egne Facebook-sider. Digital handbok Karriere Troms ble tildelt fra Vox - Nasjonal enhet for karriereveiledning det nasjonale prosjektlederansvaret for å utvikle ei «Digital håndbok». Målet var å bedre koordineringen og kvaliteten på karriereveiledningsarbeidet gjennom at karriereveiledere og rådgivere får enkel tilgang til felles, kvalitetssikret og relevant kunnskap og informasjon. Dette skal bidra til likeverdig veiledningstilbud i fylkene. Målgruppene i første fase av prosjektet var karriereveiledere og rådgivere på karrieresentrene, grunn- og videregående skole. Pilotprosjektet ble avsluttet 31. desember, men er blitt videreført i Gøran Mikkelsen fra Karriere Troms holder innlegg om digitale medier på Fagsamling for Karrieresentrene i Norge. Det at vi satset på bruk av digitale medier har gjort at vi får ofte spørsmål og henvendelser fra andre karrieresenter om tips og råd innen web og sosiale medier. Kurs- og kompetanseheving Karriere Troms samarbeidet med andre aktører i gjennomføring av ulike etterutdanningskurs i 2012 som Ny GIV, Rådgiverforum Troms, Ansa og Universitetet i Troms. Utdannings- og yrkesrådgivning-studie Høsten 2012 startet kurset Utdanningsog yrkesrådgivning opp på Universitetet i Tromsø. Kurset ble utviklet med innspill fra en arbeidsgruppe i regi av Karriere Troms. Studiet er 6

7 på 30 studiopoeng med oppstart høsten 2012 og avsluttes våren Målgruppen er rådgivere/ karriereveiledere, lærere, veiledere hos NAV, Opplæringskontoret og andre som jobber med karriereveiledning. Målet med kurset er å øke kompetansen hos karriereveiledere med tanke på å øke gjennomføringsgraden hos elevene i videregående skole og styrking av samarbeid mellom institusjoner som ungdomsskoler, videregående skoler, fagopplæringskontorer, NAV og øvrige interessenter. vært veiledning fra ulike perspektiver og hvordan bruke digitale hjelpemidler til å innhente oppdatert informasjon om utdanning og yrker. Etterutdanning Det har vært gjennomført etterutdanningskurs for ti NAV-kontor i Troms. Tilbudet ble gitt til veiledere og gikk over ca. seks måneder for hvert kontor. Det ble lagt vekt på veiledningsteori som var til nytte for veiledere i sin hverdag og møte med sine kunder. Motiverte studenter følger med på forelesning i studiet Utdannings- og yrkesrådgivning. Det startet opp 37 studenter. Over halvparten kom fra NAV og resten fra grunn- og videregående skole. I løpet av høsten 2012 ble det gjennomført to samlinger med forelesere fra Universitetet i Tromsø og Karriere Troms. Hovedinnholdet har Årest karriereveildeder i 2012, Birgitte Daae, holder etterutdanningskurs for NAV ansatte i Troms. I januar gjennomførte vi også kurs hvor temaet var Trender blant ungdom og Studier i utlandet. Kurset ble tilbudt både for karriereveiledere og rådgivere på dagtid og foreldre og ungdom på kveldstid. 7

8 I samarbeid med NAV Tromsø gjennomførte vi forelesninger for Voksenopplæringen i Tromsø hvor temaet handlet om hva som skal til for å lykkes med å etablere seg om du er ny i Norge. I samarbeid med utdanningsetaten i Troms fylkeskommune har vi deltatt på fire regionale rådgiversamlingene i fylket. Ellers har vi holdt innlegg på flere kurs og konferanser både lokalt og nasjonalt. Samarbeid grunn- og videregående skole Troms fylkeskommune og kommunene i Troms har inngått en partnerskapsavtale for å få til et best mulig samarbeid knyttet til faget Utdanningsvalg. Avtalen ble av økonomiske årsaker sagt opp av fylkeskommunen i juni Karriere Troms har siden høsten 2012 ledet ei arbeidsgruppe for å få en revidert avtale på plass innen skoleåret 2013/2014. Utdanningsvalg ble obligatorisk på ungdomsskolen i 2008 og skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. to praksiskurs à to dager på videregående skole. Evalueringen av kursene har vært veldig gode og mange elever sier at det har hatt betydning for de valg de har tatt når de søkte på videregående skole. Sagt om faget Utdanningsvalg av elevene: Veldig morsomt og lærerikt. Likte måten vi ble mottatt på. Det var godt organisert og masse å gjøre! Ble positivt påvirket etter å ha vært på Kongsbakken. Blir nok å søke der! Var veldig positivt overasket over Kvaløya VGS. Alle lærere og elever tok meg svært godt imot! Det var svært bra! Ble kjent med nye folk og lærerne vare supre! Karriere Troms har hatt en koordineringsrolle i fylket hvor planlegging og gjennomføring av praksiskursene har blitt evaluert. Vi har også tatt initiativ til innkjøp av et kommunikasjonsprogram for å effektivisere samarbeid mellom grunn- og videregående skoler. En stor og viktig del av faget er knyttet til utprøving av utdanningsprogram fra videregående skole. I Troms har dette vært organisert gjennom at elever fra 9. og 10. klassetrinn har gjennomført 8

9 Universitetet i Tromsø har på oppdrag fra Karriere Troms igangsatt et forskningsprosjekt hvor organisering og praksis i faget utdanningsvalg har fokuset. Elever fra ungdomsskolen prøver ut sveising under praksisdager på videregående skole. Foto: Jack-Borger Strand Samarbeid med Karri Karriere Troms har deltatt i arbeidsgruppe i prosjektet «Lærlingsatsing i Troms». Hovedoppdraget for prosjektet var å sikre en jevn rekruttering av fagfolk gjennom å ta inn lærlinger i en økt lærlingesatsing i ulike bransjer i Troms. Arbeidsgruppen skulle få utviklet gode systemer for samarbeid mellom skole og næringsliv. Karriere Troms har også vært med på å få gjennomført lokale utdanningsmesser i fylket med fokus på overgangen til videregående skole og at elever fra grunnskolen skulle bli kjent med de utdanningsprogrammer de kan velge der. I Nord-Troms og Midt-Troms har i tillegg hatt fokus på lokalt arbeids- og næringsliv. Tar du studieforberedende kan du velge blant mange fremmedspråk. 9

10 Statistikk for 2012 Statistikk basert på de 266 personene som ønsket å benytte seg av vårt karriereveiledningstilbud. Er du i arbeid? Ja Nei Har du fullført videregående? * Ja Nei Har du høyere utdanning? Ja Nei 50% 50% 63% 31% 30% 70% * 6 % svarte Er elev i dag. Jeg har Fagbrev/svennebrev Yrkesfag Studiekompetanse Ikke fullført Ikke svart Aldersgruppe og eldre 17 % 3 % 43 % 26 % 11 % 5 % 41 % 29 % 18 % 6 % 1 % Har du norsk som morsmål? Ja Nei 10 88% 12%

11 Fokusområder i 2013 Karriere Troms er fortsatt ny i karriereveiledningsfeltet. Det er et nytt og spennende fagområde. Vi tror at behovet for våre tjenester vil øke framover. I tidligere tider var yrkesvalget du tok i ungdommen en jobb du hadde livet ut. Valget var ofte nært knyttet til tradisjon og hva dine foreldre gjorde. Den senere tid har dette endret seg drastisk. Tempoet i arbeidslivet har økt. I motsetning til resten av Europa har vi i Norge veldig lav arbeidsledighet og det blir kamp om arbeidskraften. Det å ha riktig kompetanse blir viktig i jobbmarkedet. I følge maiutgaven av Konjunkturbarometeret (KB) for Nord-Norge, vil behovet for fagarbeidere være en kritisk faktor for utvikling av næringsog arbeidslivet de neste årene. Kunnskap om utviklingen av arbeids- og næringslivet er viktig for Karriere Troms både for å være troverdig for både de som søker veiledning, men også når vi i samarbeider med fylkeskommune, kommune og NAV, utvikler og gjennomfører etterutdanningskurs for karriereveiledere og rådgivere. Dette er viktig også når vi skal utvikle karriereveiledningsfeltet hos oss selv. Vi skal delta på de arenaer hvor vi kan hente inn ny og oppdatert kunnskap om utdanning- og yrkessektoren. Høsten 2012 startet vi opp med veiledning knyttet til etablering av egen virksomhet. Gjennom økt samarbeid med aktuelle aktører skal vi bli ennå bedre på den delen av karriereveilednigsfeltet. Vi tror at digitale ferdigheter og løsninger vil øke i betydning framover. Derfor skal vi fortsatt arbeide for å være dyktig innen dette feltet. Vi skal samarbeide med aktører både lokalt og nasjonalt for å finne bedre løsninger for senteret og dermed våre brukere. Vi har fått innvilget midler til å lede et nasjonalt prosjekt knyttet til utvikling av nasjonale digitale løsninger. Oppstart vil være høsten 2013 og fortsette i Karriere Troms i samarbeid med NAV Troms er nå inne i en prosess hvor vi søker etter en kontorlærling. Om vi får det som vi ønsker skal lærlingen være på plass fra september Dette tror vi kan bli nyttig både for lærlingen, Nav Troms og Karriere Troms. Dette er første utgave av årsmelding fra Karriere Troms. Vi håper at vi i fortsettelsen kan leve opp til at vi kan stå for utdanning arbeid motivasjon muligheter. 11

12 Besøksadresse: Strandgata 41 Postadresse: Postboks 570, 9008 Tromsø Telefon: E-post: Web: karrieretroms.no Facebook: facebook.com/karrieretroms Utforming Karriere Troms Foto Arild Heitmann Trykk Troms fylkeskommune

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer