Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13"

Transkript

1 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

2 T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G 3 S T R I L E N Attraktivt næringsområde i Meland Tenker du og din virksomhet på nye lokaler? Mjåtveit Næringspark har en attraktiv beliggenhet og estetiske hensyn veier tungt i utformingen. Vi er fleksible og kan tilby alternative, skreddersydde løsninger for næring og industri. Mens noen er interesserte i å leie bygg, ønsker andre flerbruksbygg med flere leietakere. Andre igjen ønsker å kjøpe og utvikle sine egne tomter. I Mjåtveit Næringspark er alle løsninger mulig. Det er lagt opp til en fleksibilitet hvor vi tilbyr grovplanerte, tilpassede næringstomter for salg. Selskapet Mjåtveit Næringsbygg AS kan i tillegg tilby skreddersydde næringslokaler for leie, enten individuelt eller som flerbruksbygg tilpasset flere leietakere under samme tak. Tenker du og din virksomhet på nye lokaler? Behov for mer plass? Behov for mer effektive lokaler? Kontakt Lene Haug mob , eller se mer info på TVEITP.MJAAT WWW. ARKEN.NO ITPA S T R I L E N NÆ R I N G 2 T O R S D A G 3 1. M A I Adresse: Kvassnesvegen 23, Knarvik Postboks 3, 5902 Isdalstø Telefon: Telefax red.: Telefax ann.: Ei politisk og økonomisk uavhengig avis for Nordhordland. Skipa Utgjevar: Forlaget Strilen A/S Trykk: Mediatrykk A/S Redaktør: Hans Egil Storheim Avfotografering av stoff og annonsar for vidare reproduksjon er ikkje tillate utan etter avtale. Dei er normalt konkurrentar, men samarbeider også for å skaffa nok tomter, denne gongen «indrefileten» i Alvermarka. Av Hans E. Storheim Åleine er me rett og slett for små til å makta å kjøpa eit slikt tomtefelt. Det er både Magnus Johan Helge - sen (55) og Terje Seim (44) einige om. Dei er eigarar og daglege leiarar i Majo Eiendom og Seim Bygg. Området dei snakkar om, er Manger bua II, eit ferdig regulert område med 20 einebustadtomter og to tomter for tomannsbustader. Som det siste av områda for einebustader i Alvermarka, er dette eit attraktivt område. Med utsikt og tett ved sjø er det enkelte som kallar det «indrefileten» i området. Kvar for oss kunne me ikkje ta risikoen med å kjøpa det, seier Magnus Johan Helgesen. Jamnstore Dei to lokale utbyggjarane er nokså jamstore. Seim Bygg med åtte tilsette hadde i 2011 ei omsetning på vel 17 millionar kroner og resultat før skatt på kring 2,5 millionar. Majo Eiendom med sju tilsette omsette for 19 millionar og sat att med om lag 1 million før skatt. Omsetning og overskot vil alltid svinga litt, alt etter kor mange tomter og hus ein sel det eine eller andre året, seier Terje Seim. Majo Eiendom har vore i bransjen i over 30 år og har etablert seg med salskontor i Isdalstø. Seim Bygg AS vart starta for 10 år sidan og har kontor og trelastlager på Seim kai. At ein seimar og ein alversunding har «funne kvarandre» og klarar å samarbeida, er ikkje heit nytt: Dei samarbeider også på Hellesneset på Hjelmås, der om seks tomter for tomannsbustader. Kven som tok kontakt med den andre om samarbeid, hugsar dei ikkje. 50/50 Avtalen dei to mindre aktørane har inngått, er enkel: Mangerbua er kjøpt i fellesskap på 50/50-basis. Kjøparane betaler ein halvpart av tomteprisen til kvart firma. Korleis fordeler de tomtane intern mellom kvart firma? Me har fordelt tomtene til einebustader i pakkar, etter det me føler er ei rettferdig fordeling. Tomtene for tomannsbustader tar me ei kvar, forklarer dei to. Kranglar de? Overraskande lite! seier Helgesen. Me har vore litt sakleg usamde! Men me kjenner kvarandre godt frå før og ser nokså likt på det meste, seier Seim. Sel først 13 tomter Alt ved kjøpet av tomt veit huskjøparen kva katalog han må velja hus frå og kva firma som skal byggja huset. Seim Bygg er forhandlar av Bygg - mann-hus og Majo er forhandlar for konkurrenten Bolig Partner. Men få byggjer eit reint kataloghus. Dei fleste ønskjer tilpassingar, som me naturleg nok hjelper med, legg Helgesen kjapt til. I første omgang er 13 einebustadtomter av Mangerbua II lagde ut for sal. Seim og Helgesen håpar naturleg nok på blå himmel og slett fjord under visning. Etter planen sel me ei tomt per dag i byrjinga av oktober. Tomtene vert selde minimum for takst, som ligg mellom 1,3 og 1,6 millionar, eller til høgstbydande. Heile feltet ser me for oss vil vera utbygd i løpet av to-tre år, seier dei to. Til å setja takst på tomtene, har dei vald å nytta takstmann utanfrå. Det er den same som sette takst for einebustadtomtene som nyleg vart selde i Knarvik Aust. Der vart den dyraste tomta seld for litt over 1,8 millionar. Får få tomter sentralt Når me samarbeider om kjøp, er det enkelt også å utnytta kvarandre sine tømrarar. Me kan og dra nytte av den andre sine erfaringar, seier Terje Seim. Magnus Johan Helgesen seier at samarbeidet om tomteland først og fremst skjer for å ha nok tomter. Det er også ein viss økonomisk risiko å investera i tomter. Du veit ikkje kor tid det kan koma ein nedtur i bustadmarknaden. I dette tilfellet er det gode sjansar for at me går i pluss på vidaresalet av tomter. Men hovudmålet er først og fremst å ha tomter til å driva sal og bygging av bustader, som utgjer dei viktigaste inntektene, seier Helgesen. Både han og Seim meiner politikarane i Lindås bør få lagt ut meir areal til bustadbygging sentralt i kommunen. Det gjeld både til leilegheiter og einebustader. Folk vil bu sentralt. Fleire tomter ville få ned prisane for dei som skal byggja, seier Terje Seim og Magnus Johan Helgesen. HAR FUNNE TONEN: Magnus Johan Helgesen i Majo Eiendom og Terje Seim i Seim Bygg har gått saman om å kjøpa og byggja ut Mangerbua II i Alversund. Konkurrentar saman om «indrefileten»

3 T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 5 SJØLVGJORT: Dei delikat innreia lokala er sjølvinnreia med god hjelp av damene sine betre halvdelar. Til og med resepsjonsdisken er «heimelaga» av Helen sin betre halvdel Tor-Mattis Kåven som har designa og bygd han. Foto: Thor Brødreskift Ægir Bryggeri var kåra til «årets bryggeri pub» tre år på rad og starta Ægir Brenneri i Vi tilbyr ølsmaking og akevittsmaking for grupper. HAUSTEN 2012 Tenkjer litt utanfor boksen På den nye hud- og fotpleieklinikken på Ikenberget, kan du bestilla djuprens og braziliansk voksing, med lunsj. Av Gunn Berit Wiik Berg Me må jo prøva å finna på noko nytt, smiler Helen Ebbesvik og Veronica Brakstad. Om dei kanskje ikkje ville tilrådd akkurat den kombinasjonen Strilen føreslår, har dei fått veldig gode tilbakemeldingar på kreativiteten sin. Og meir har dei på lager, får me vita. For kropp og sjel Den nye hud- og fotpleieklinikken ligg i andre høgda i industribygget på Ikenberget. Der har huseigaren planar om å få inn endå fleire som driv innan helse, fortel dei. Blir me eit heilt miljø her, blir det utruleg kjekt, smiler dei to. Helen og Veronica vart kjende med TRE BEHANDLINSROM: I det nye lokalet har dei tre delikate behandlingsrom med oppvarma benkar. Her demonstrerer Helen (liggjande) og Veronica det eine. KNALLSTART: Til opninga tok dei inn ein manneparfyme som var så god at damene nærmast stod og klorte på vindauga, fortel Helen Ebbesvik og Veronica Brakstad medan dei demonstrerer ein dameversjon i same serien. kvarandre medan dei utdanna seg som hudterapeutar frå Hudpleiefagskulen i Knarvik. Helen er 28 år og kjem frå Toppe, og Veronica er 31 og kjem frå Alver sund. Med seg på laget har dei 49 år gamle Grethe Brakstad frå Alver sund som har lang erfaring som ref lekso log. Kort fortalt gjer ho det same med heile kroppen som ein fotsoneterapeut gjer med føtene, forklarer Helen og Veronica. Det vil seia at ved trykk, ulike massasjeteknikkar og øyrefleksologi blir det sendt signal via nervesystemet slik at ein får kontakt med kroppens reparasjonssystem og hjelper kroppen til å lækjast, heiter det i brosjyren. Fleire tilbod på gang Til våren er eg og Grethe utanna spaterapeutar i tillegg, så då kan me tilby endå djupare oljemassasjar, seier Helen. Helen er også den som i no - vem ber skal starta med å leggja per - ma nent makeup. Det er ein slags tatovert makeup som varer i 4-5 år, forklarer Helene, og legg til at ho lovar å laga ein skikkeleg kladd før ho set i gang. FJONG: Hjå Veronica og Helen kan ein fjongast frå topp til tå og til og med få seg ein matbit mellom behandlingane. Det tek litt tid, men er utruleg tøft, legg ho til. Meir akseptert blant menn Sidan dei opna klinikken 3. september, har kundane strøymd på. Og sjølv om ikkje alle dagane er heilt fullstappa enno, går det absolutt rette vegen, føler dei. Me har sydd saman ulike spennande tilbod, blant anna til menn. Og det viser seg at når dei først får smaken på velvære, kjem dei meir enn gjerne tilbake. Det er heldigvis i ferd med å bli meir akseptert blant menn at også dei har ansikt og føter som treng litt stell, seier dei. Alle skal få Ei anna kundegruppe dei vil prioritera, er ungdom. Dei ser seg gjerne ikkje råd til å ta vare på huda si slik dei burde og får problem seinare. Difor har me tatt inn ein veldig god hudpleieserie som også passar til deira lommebok, seier dei. Med ein rimelegare hudpleieserie og gode tilbod håpar dei også at fleire skal få råd til å gå der jamleg. På den måten får dei følgd betre med kundane sine og sjå at produkta verkar. Me har ikkje lyst at det skal vera så dyrt at somme føler dei ikkje har råd til å komma tilbake, seier dei. Damelunsj og jentefest I tillegg til lunsjbehandlingane der veninner set saman fleire behandlingar med lunsj på klinikken innimellom, tilbyr dei jentefestar for småjenter i årsalderen. Då får dei på seg neglelakk og får kosa seg i lag her, gjerne med mat også, forklarer Veronica. På sikt har dei også lyst å tilby am - bu lerande fotbehandling for heime - tenesta og på sjukeheimar. Det har me inntrykk av at det er eit stort behov for sidan mange eldre ikkje kjem seg til fotpleie sjølve. Innbydande lokale Klinikken er organisert som eit AS der alle tre har gått inn på like vilkår, og det er dei veldig nøgde med. Også det 60 kvadratmeter store lokalet har dei gått laus på saman, med god hjelp frå sine betre halvdelar. Einar Fosse og Anders Tolleshaug har sett opp veggar og inn dører, medan Tor-Mattis Kåven har designa og bygd resepsjonsdisken, skryter dei. Damene sjølve har malt og tapetsert til den store gullmedaljen og stått for den innbydande og delikate innreiinga. Me har plukka litt her og der, og faktisk ikkje krangla om anna enn klokka. Ho er veldig tøff, men det går jo ikkje an å sjå kor mykje ho er, ler Veronica. Ægir Bryggeri & Pub OKTOBER DESEMBER OPE KVAR DAG FRÅ KL Nye øltypar, nye menyar, smårettar, middag og 3 rettar øl og mat meny. Velkomen! Nynorske Litteraturdagar OKTOBER Helg med litterære og musikalske høgdepunkt; Linda Eide, Roy Aron Myklebust, Lars og Ola Bremnes, Gabriel Fliflet, Brit Bildøen med fleire. Julebord, øl- og akevittsmaking FRÅ 30. NOVEMBER Weekendtilbod oktober desember 2012: ROM / FRUKOST: frå kr 615,- pp Tradisjonelt julebord i Flåmstova Restaurant, eller Ægir 5-rettar selskapsmeny i tråd med vår matfilosofi det skal vere Ægir øl i og til maten. Pris julebord: Frå kr 575,- pp. Les meir: Tlf.:

4 Vi henter frem det optimale i bilen din! Innvendig og utvendig rens! Vaskehaller til personbiler, varebiler, lastebiler og busser Nordhordlands største bilvaskemaskin Lakkbeskyttelse med hele 12% PTFE og 5 års garanti! Ønsker du en speilblank, glatt og lettstelt lakk som samtidig er maksimalt beskyttet, tåler avfettingsbruk og hvor voksing og polering blir unødvendig? Da skal du velge Tefcar 12%. SENTRALT BELIGGENDE I MONGSTADKRYSSET Dekkleveranser hver dag Skaffer det meste Topp moderne utstyr Åpent : Man - Fre: eller etter avtale! Tlf Mongstadkrysset, 5954 Mongstad. Tlf Effektiv lakkbeskyttelse! Besøk vårt Tefcar senter Inntil 2,4 m bredde og inntil 2,95 m høyde 4,3 m fri innkjøring Vaskehall for selvvask med kraftig underspyling for større biler- hele døgnet Automatvask Tilgjengelig hele døgnet med kort. Nå også Visa /Mastercard Rullende gummiverksted! Vårt rullande gummiverksted inneholder samme utstyr som du finner på verkstedet! Ikenberget, Blombakken 4, 5911 Alversund Tlf Fax Vakt tlf.: Dekkhuset nå også på fire hjul! Dekkomlegging for traktor, truck, lastebil og anleggsmaskiner Hvor som helst og når som helst! Tlf

5 T O R S D A G 2 7. S E P T E M B E R J U LEBORD STRILEN 9 Julebord Julemeny VI SERVERER: selskap og julebord 2012 julebord/varmbuffet, juletallerken og lutefisk alle dager fra 1. november. Ring oss gjerne for å bestille bord allerede nå. JULEBORD MED DANS: 23/11 (noe ledig), 24/11, 30/11 (fullt), 1/12: Dans m/øystein Eckhoff 7/12 og 8/12: Dans m/jens P. Dyrdal KJELSTRAUMEN VERTSHUS gdadgh Kilstraumen 1, 5943 Austrheim, tlf / , mail: Matbilder : Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Kom i jolestemning på Myrkdalen Hotel! Jolebord med dans inkl. overnatting frå kr 1295,- Familiejolebord kr 365,- Velkomen! Jolabord Me har gleda av å ynskja deg velkomen til eit flunkande nytt hotell, ideelt plassert i Voss Fjellandsby for rolege eller livlege opplevingar. Sjekk inn. Pust ut. Jolebord med dans Bestilling: Tlf: Fredag sundag mellom 23/11 og 16/12. Stort innandørs aktivitetssenter Nyhende: vaksnebasseng inne og ute! 2.5t frå Bergen Hovedrett jul Lofthus i Hardanger tel: Logolink.no Pinnekjøtt m/kålrabistappe Svineribbe m/rødkål og svisker Juletallerken m/pinnekjøtt, kålrabistappe, svineribbe, julepølse, rødkål og svisker Alle retter er med saus og kokte poteter. Dessert jul Husets hjemmelagde desserter Multekrem Riskrem m/bærsaus Karamellpudding n d de e m n. Kroe maten gode Julebord Tradisjonsrikt julebord kvar helg frå laurdag 17. november Årets julebord kan du kombinere med humorshow m/sturla Berg Johansen og Lisa TTøønne, VVaamp-konsert, Nordic-TTenorse konsert, familiekonsert med Aasmund Nordstoga eller Klypa-show. Alternativ 1: Kald mat: Skalldyrkabaret, kalkunbryst m/waldorfsalat, roastbeef m/ potetsalat, sylte m/rødbeter og sylteagurk, lammerull m/rødbeter og sylteagurk, gravet ørret m/sennepsaus, røkt ørret m/eggerøre, 2 typer sild, brød og smør. Varm mat: Svineribbe m/rødkål, svisker og saus. Julepølse m/rødkål og svisker. Pinnekjøtt m/kålrabistappe og kokte poteter. Dessert: Karamellpudding og multekrem. Nyheit: Lutefisk-kveld i Hugleik fredag 23.november og 7.desember. VARMMATBUFFÉT INKL. DESSERT kr uten overnatting Kr med overnatting God dansemusikk til norske orkester i Barthold Bar alle helgar. Pinnekjøtt, svineribbe, kålstappe, potet, julepølse, medisterkake og rødkål. Multekrem og riskrem. Familiejulebord sundager frå 25.november (nissebesøk og underhaldning for borna) KONGELEG JULEBORD 6 rettar med norsk tradisjonell julemat i nykomponert internasjonal vri. Alternativ 2: Kald mat: Kalkunbryst m/waldorfsalat, sylte m/rødbeter og sylteagurk, Lammerull m/rødbeter og sylteagurk, Røkelaks m/eggerøre, en type sild, brød og smør. Varm mat: Svineribbe m/rødkål, svisker og saus. Julepølse m/rødkål og svisker. Pinnekjøtt m/kålrabistappe, kokte poteter. Dessert: Riskrem m/bærsaus. 6 RETTAR KR kr. 350,- for vinpakke (inkluderar 3 vinar) Overnatting til ordinære prisar, men vi er alltid åpen for å gje tilbodspakkar. Lagar spesielle tilbod for selskap midt i veka. Kanskje ønskjer dykk også å legge inn noko fagleg og ha konferanse i våre lokaler før festen tek til? Kontakt oss for et uforpliktende tilbud. Se også vår catering- og selskapsmeny. TA KONTAKT FOR TILBOD: SAMYRANE s 4LF s &AKS s WWW ROALDSKRO NET Ønskjer du eit julebord som også er ei oppleving? Vi tilbyr deg og dine kollegaer utsøkt mat i idylliske omgjevnader. Grupper på maks 150 blir godt tatt imot i Pakkhuset vårt, eller grupper på 30 eller mindre får plass i Steen-kjelleren i Sveitservillaen. Kokkar med lang erfaring garanterar for kulinarisk ekstase. D gode vertskapet Det Tlf / for meir info, mellom anna vedrørande transportmogelegheiter og overnatting. JULEBORD Skjerjehamn Følg oss på Facebook for oppdateringar på programmet vårt i haust!

6 T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 11 TIL EIT STILAS: Det stykket eg syr på no skal brukast på eit stillas, seier Pernhild Olsen til Strilen. PÅ SLOTTET: Då taket på slottet i Oslo skulle reparerast, måtte det skaffast store presennin g - ar som kunne nyttast i arbeidsperioden. Desse presenningane vart laga på Seim. (Foto: Privat) GOD BUTIKK: I 2000 starta Arne Dalland (på bildet) og Arild Folkedal eige firma. Dei har gjort god butikk med produkt som beskyttar mot vind og vêr. Segl, plasthallar, fjøs, oljelenser og nyvinningar til oppdrettsnæringa. Norwegian Weather Protection på Seim har mykje spennande på gang. Av Anne-Lise Nordpoll I år 2000 starta Arne Dalland og Arild Folkedal eit firma på Litlebergen i Meland. Dei begynte med å sy segl og båtkalesjar og kalla seg Seglmaker - service AS. Før det var gått seks månader måtte dei utvida, og i 2002 tok dei steget og kjøpte eit bygg på Seim. Sidan har det gått slag i slag. 30 millionar i omsetning I dag har firmaet 15 tilsette og ligg an til ei omsetning på 30 millionar. Har kundar frå Alta til Afrika Me produserer framleis segl og båt kalesjar, men me gjer mykje meir enn det, seier Dalland. For tida er det plasthallar dei produserer mest av. Det har tatt heilt av. Plasthallar kan brukast til alt muleg, og me sel til heile landet og til utlandet, seier Dalland. Ja, me har kundar frå Alta til Afrika, seier Tor Steinar Olsen. Han er siste tilskot til arbeidstokken, og fortel at dei når både firma og privatpersonar. Beskyttar mot vind og vêr Sidan verksemda lagar eit stort spekter av produkt, har dei byta namn til Norwegian Weather Protection AS (NWP). Det nye namnet seier i grunnen det meste om det me held på med. Det handlar om å beskytta ting mot vind og vêr. Med mange utanlandske kundar fann me ut at det var ein fordel med eit engelsk namn, seier Dalland Plasthallane kan brukast til alt frå lagerlokale til sportshallar. Ja, til og med som lokale for hundedressur, seier Olsen. Brukt på slottet Produkt frå verksemda på Seim har blant anna funne vegen til slottet i Oslo. Då taket der skulle reparerast, måtte slottet dekkast av store presenningar og desse vart laga av NWP. Dalland og Folkedal har gjort beskyttelse mot vind og vêr til levebrød. Og ruskevêr er god butikk. På Vestlandet er me vane med litt av kvart av vêr, så me veit at det er viktig å laga solide ting. Når hauststormane rasar, glødar telefonane hjå oss. Dersom eit tak bles av eller lekk, så hastar det med å få tak i presenning, seier Dalland. Han meiner at lokalkunnskap og evna til å snu seg rundt i ein fart, er viktige i denne bransjen. Me lager produkt for eit tøft klima. Ekstremvêr gir nye utfordringar og stiler krav til å beskytta og sikra verdiar. Mange er avhengige av kjapp beredskap for å begrensa skader og då er det ein stor styrke å vera lokal og vera fleksible, seier Dalland. I ei tid då mange verksemder flytter produksjonen utanlands er gründerane bak NWP klare på at dei ønskjer at alt skal skje lokalt. Konkurrerer med kinesarane Dei fleste konkurrentane våre har lagt produksjonen til Kina. Det har me ingen planar om. For oss er det eit stort poeng å skapa arbeidsplassar lokalt, men me må heile tida stå på for å matcha kinesarane i pris, seier Dalland. Han meiner at oppskrifta for å lukkast er å jobba meir effektivt enn konkurrentane, tenkja kreativt, og ha stort fokus på kvalitet. For at me skal lukkast, må me visa at me kan levera høgare kvalitet enn kinesarane, og det klarar me, seier Dalland. Han meiner at NWP har noko av det mest moderne og effektive produksjonsapparatet som finst i Skan di - navia og at kvaliteten på produkta er så høg dei vert lagt merke til på marknaden. At verksemda har fleire bein å stå på, er også viktig for å halda produksjonen i gang heile året. Me prøver heile tida å utvikla produkta våre og brukar mykje tid på design og utvikling av nye produkt, seier Dalland. Tre nyheiter No jobbar Norwegian Weather Pro - tection med tre nye produkt som dei har stor tru på. Me har vore med og utvikla ein ny type oljevernsystem, i tillegg samarbeider me med eit firma i Bergen som utviklar produkt for oppdrettsnæringa og så har me ein idé til ein ny type fjøs som me trur kan passa mange gardar, seier Dalland. Lørdag 29. september Kl Offisiell åpning ved ordfører Nils Marton Aadland. Kl Familiekoldtbord. Åpningstilbud: Voksne kr / Barn (3-12 år) kr Kl Pub quiz og aktiviteter for barn. Kl Musikk og underholdning v/kurt Hatten. Kl Lørdags pub. Kl Musikalsk innslag. Julebordsesongen står for dør. Ledig for julebord i november og desember. Ring for bestilling. Vi leverer også mat på bestilling, koldtbord, snitter, gryteretter, etc. Lokalet er ideelt for selskap inntil 60 pers., bryllup, bursdagsfester, konfirmasjoner, etc. Oljelenser under utprøving Prototypen av dei nye oljelensene er klar og under utprøving. Desse lensene er laga av eit nytt materiale som er meir robust enn materiala i andre lenser. Dette gjer at dei toler meir vêr. Me meiner også at dei er meir effektive. Dei kan leggast ut raskare enn tidlegare lenser fordi desse lensene skal kunna tola at båtane kjører i opp til fem knop, seier Dalland. Dersom resultata frå testinga er god, så kan det senda verksemda på Seim ut på ein heilt ny marknad. Vender seg mot oppdrettsnæringa Produktet som rettar seg mot oppdrettsnæringa har eit mål om å løysa nokre store utfordringar. Me samarbeider tett med eit firma i Bergen som arbeider med å utvikla nye produkt til oppdrettsnæringa. Offisiell åpning! Målet er å laga eit produkt som både kan verna fisken i anlegga mot omgjevnadane og som kan redusera faren for rømming og forureining til miljøet rundt, seier Dalland Ny type fjøs Gründerane på Seim er også spente på korleis planane om ein ny type fjøs vert mottat i landbruket. Når folk tenkjer på ein plasthall for dyr, så tenkjer dei gjerne ein firkanta plasttelt, me har utvikla ein hall som er meir lik ein vanleg bygning og som kan brukast akkurat som ein vanleg fjøs, seier Dalland. Denne fjøsen skal gjera det muleg for bønder å utvida drifta, utan at det kostar skjorta. Å reisa ein slik fjøs er mykje rimelegare enn å byggja på vanleg måte, og me trur det er ypparleg for bønder ET PLUSS FOR MEDARBEIDERNE ET PLUSS FOR BEDRIFTEN som ønskjer å satsa, men som ikkje er sikre på om nye generasjonar vil overta, og difor vegrar seg for å gå i gang med ei skikkeleg storinvestering. Den typen fjøs me vil laga skal kunna gjennvinnast og brukast på andre måtar, slik at dersom ein bonde ikkje lenger har bruk for fjøsen, så kan han selja den vidare til nokon andre som til dømes ønskjer seg eit lagerlokale, seier Dalland. Det første fjøset blir levert i trøndelag i desse dagar. God kapasitet Dersom Norwegian Weather Protec ti - on lukkast med desse produkta, så kan det bety fleire arbeidsplassar på Seim. Me har gode mulegheiter for å utvida drifta vår. I dag utnyttar me berre 30 prosent av kapasiteten på maskiner og lokalet, så me har mykje å gå på, avsluttar Dalland. Søk om penger til kurs på arbeidsplassen Vox lyser ut midler til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Private og offentlige virksomheter kan få penger gjennom Program for basis kompetanse i arbeidslivet (BKA). Økt basiskompetanse gir bedre g j e n n o m f ø r i n g a v a r b e i d s o p p g a ve r o g bedre kommunikasjon internt og eksternt. Søknadsfrist er 15. november Søk og få søknadshjelp på vox.no/bka POPULÆRE: Plasthallar i PVC kan brukast til alt frå lagerlokale til sport og hundetrening. (Foto: Privat) Sjøslaget pub og selskapslokale har åpent hver fredag og lørdag fra kl Lørdager kl har vi åpen kafè, med mulighet for å kjøpe hjemmelaget suppe, etc. Nordom Fjellet AS - Skjelangervegen Rossland - - mob IMP kommunikasjon Sviggum

7 12 S T R I L E N NÆ R I N G T O R S D A G 3 1. M A I T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 13 Håpar å trekkja nye aktørar til Sløvåg TEIKNING: Slik skal det nye Sløvåg Næringsbygg ta seg ut. Ei ny tid med nærings bygget LEDIG: Det er store ledige industriareal i Sløvåg som kan gje plass til ny aktivitet. (Foto: Wergeland-gruppa) verksemder innan maritim sektor, offshore og subsea, seier Halland. I forhandlingar Dei to kan elles røpa at ein alt er i forhandlingar med aktørar som vurderer å etablera seg i Gulen industrihamn, men kven det gjeld, vil dei førebels ikkje avsløra. At der alt er eit industrimiljø eit Sløvåg, burde vera eit pluss. Og endå fleire vert det når det nye næringsbygget står klart til jul neste år, seier dei. Samarbeid At der alt finst eit stort industrimiljø på Mongstad Sør, meiner dei ikkje er noko hinder for at verksemder kan etablera seg i Sløvåg, Me har eit godt samarbeid sørom fjorden, seier Kjelby Wergeland. Wergeland Holding gjekk i fjor saman med Grieg Logistics As i Grieg-Wergeland Market. Målet med denne etableringa var nettopp å driva marknadsføring av hamna og industriområdet i Sløvåg. I dag er det om lag 250 arbeidsplassar totalt i Sløvåg, og det langsiktige målet er å få ei dobling av dette. Av Livar Aksnes Om vel eitt år vil eit nytt næringsbygg på kvadratmeter stå klart i Sløvåg. Det vil innvarsla ei ny tid her i Sløvåg, seier styreleiar Irene Kjelby Wergeland i Wergeland Holding til Strilen. Anbodsfristen for nybygget går ut i dag, og når ein har gått gjennom anboda, vil ein ha ein sikrare prognose for kor mykje det vil kosta å setja opp bygget, som skal ha tre etasjar. Aksjeteikning Det har vore invitert til aksjeteikning i bygget, og målet har vore å skaffa ein eigenkapital på 20 prosent. Responsen har vore god, men først nå me har sett på anboda, vil me vita om me har nådd den målsetjinga, seier Reidun Halland, assisterande konsernsjef i Wergeland-gruppa. Mange nye Alt no er det teikna avtalar med om lag 30 verksemder som vil etablera seg i næringsbygget. Det er alt frå matvarebutikk og trelasthandel til advokatkontor, taxi og fotterapeut. TOMTA: Dette er tomta der bygget skal koma. Tomta ligg ved inngangsporten til industriområdet i Sløvåg. Næringsbygget vil føra til at tolv nye verksemder etablerer seg i Gulen, seier Kjelby Wergeland. Til jul Mange av dei etablerte verksemdene i Sløvåg vil og flytta inn i bygget, og i bygget vil det koma kantine som vil betjena heile området. I tredje høgda skal det vera hyblar for gjestearbeidarar. Tomta for bygget er alt planert, og håpet er å koma i gang med bygging i haust, og at næringsbygget er klart for innflytting til jul neste år. Dette vert eit fint vekstmiljø som vil vera prega av den gründermentaliteten som alt er til stades her i Sløvåg, seier Kjelby Wergeland. INVITERER: Irene Kjelby Wergeland (til venstre), styreleiar i Wergeland Holding AS, og Reidun K. Halland, assisterande konsernsjef i Wergeland-gruppa, håpar snart å kunna ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Ved å marknadsføra seg som Gulen industrihamn (Gulen Industrial Harbour) håpar ein å trekkja nye aktørar til Sløvåg. Av Livar Aksnes Til no har me kalla oss Sløvåg industriområde, men mange veit ikkje kor Sløvåg er. Ved å fokusera på at me er ei hamn, med djupvasskaiar og store, planerte område ledige for bruk, håpar me å kunna trekkja til oss ny aktivitet, seier Irene Kjelby Wergeland, styreleiar i Wergeland Holding AS og Reidun K. Halland, assisterande konsernsjef i Wergeland-gruppa. Nyleg var dei og fleire frå industrimiljøet i Sløvåg på oljemessa i Stavanger for å marknadsføra Gulen industrihamn der. Lagring Me har 400 dekar planert areal som mellom anna eignar seg for ulike lagringsoppdrag, i tillegg til at me har ledig kaikapasitet, seier Halland. At det alt finst eit industrimiljø i Sløvåg med mange servicefunksjonar, burde og vera eit argument for å trekkja til seg nye aktørar, meiner ho. I området er det alt fem kaiar, og den sjette håpar ein skal stå klar i løpet av året. Tre av desse er djupvasskaiar som kan mot store skip. Me håpar særleg å trekkja til oss Ny næringshage Av Livar Aksnes Gulen og Masfjorden Utvikling AS (GMU) er eit selskap som skal stimulera til næringsutvikling i Gulen og Masfjorden. Selskapet har stått sentralt i arbeidet med det nye næringsbygget i Sløvåg, og dei er også engasjerte i arbeidet med eit tilsvarande bygg på Matre. Det me særleg jobbar med no, er å få etablert ein næringshage i næringsbygget i Sløvåg, seier Irene Kjelby Wergeland. Ein næringshage er eit tilbod til mindre verksemder som ønskjer å etablera seg saman med andre. Gjennom offentleg ordningar får ein støtte til drifta, men vilkåret er at meir enn halvparten av eigarkapitalen er privat. Fylkeskommunen er og ein samarbeidspartnar. Me ønskjer å få ein næringshage med ei innretting mot havbruk, industri og service, seier Kjelby Wergeland. Fått krav om avfallsplan? Me gir gode råd - gratis! Tlf: ngir.no -

8 Gulen Industrihav vn Ve elkom lkommen Ove, Tove og Bjarte Bja ønsker alle nye og gamle kunder velkommen til en hyggelig handel! Drift- og vedlikeholdsprodukter Slanger og tilhørende armatur Hydraulikk og pneumatikk Innredning - lager Klær og personlig vern Løft- og last Olje- og smøreutstyr Rengjøringsutstyr Rør- og rørdeler Småmaskiner Sveis og gass Transmisjoner Verktøy Sløvåg Ind.område 5960 Dalsøyra Tel.: Tlf Mob. tlf e-post: Mobilservice: Vakttelefon Åpningstider: (lørdag stengt) Kunden sitt problem er vår utfordring. Vårt motto: Vi hjelper alltid! NY fraktebåt i sving! Frå Sløvåg betjener vi våre kundar i Sogn og Fjordane og Nordhordland. Frå vår avdeling på Straume i Fjell kommune betjener vi Stor-Bergen og resten av Hordaland. Vår avdeling i Odda betjener Hardangerregionen. Som kunde hos oss skal ein forvente høg servicegrad, god kvalitet på utført arbeid og miljøriktige løysningar. JBT AS er ein del av arbeidsfellesskapet Septik24, som saman tilbyr komplette løysingar til kundar over store delar av Sør-Noreg. Septik24 er leiande i Noreg på innsamlings- og avvatningsløysningar for septikslam. Septik24 kan tilby totalavtalar som inkluderer full administrasjon, datafangst og informasjonssystem til kommunar. Eigarane har regionalt operasjonelt fokus, eigarskap og ansvar Vi hjelper etablerarar! Smartek-gruppen oppstod som en naturlig konsekvens av at flinke folk arbeider best på lag over barrierer av fjorder, fjell og nattestengte bensinstasjoner. Ikke uten grunn har vi sterke navn i våre lokalmiljøer, bygget opp over mange år. Vi liker det best sånn, fordi vi sover bedre om natta når vi vet at folk er fornøyd med jobben vi gjør. Vi er lokale og like i nærheten der du bor. Samtidig samarbeider vi om store jobber og rammeavtaler på tvers av interkommunale selskaper og fylkeskommunale bomringer. Vi flytter folk og utstyr dit du trenger det når du trenger det. Sånn klarer vi å utnytte dyrt materiell til beste for deg. - slik at du spør oss igjen i morgen. Fellestiltak og utviklingsprosjekt for bedrifter. Vi planlegg nytt næringsbygg i Matre. Leige areal? Ta kontakt! Sløvåg Næringsbygg framleis litt ledig areal i 2. etasje Sjå meir informasjon på ww.gmu.no Vår nye fraktebåt Mokosica har 1500 tonn lastekapasitet. 700 m3 tank kapasitet. Båten er spesialtilpassa for pukk/grus, container, bulk, og frakt av offshore avfall i tank. Wergelandgruppa tilbyr alt av krane- og transporttenester. Vi har spesialisert oss på tunge løft og har i Gulen industrihamn store tilgjengelege områder for lagring av utstyr inne/ute. God kaikapasitet. Øvrige forretningsområder: Ferdigbetong og blokk/markprodukter, pukk og grus, behandling og deponering av offshore avfall, fraktebåt og kabelferje drift. For kontakt: Johny Birkeland Transport AS 5960 Dalsøyra Tlf Gulafjordvegen 75, 5960 Dalsøyra Tlf Ta kontakt med dagleg leiar Torill Torsvik Størkersen, tlf / For Sløvåg Næringsbygg: tlf

9 16 S T R I L E N NÆ R I N G T O R S D A G 3 1. M A I Klare for gass Sløvåg er klar for ilandføring av gass, så snart ein interessert kunde melder seg. Av Livar Aksnes Alt er klargjort for å få gass til Sløvåg, men hittil har det ikkje meldt seg ein kunde som kan gjera seg nytte av gassen, seier Irene Kjelby Wergeland, styreleiar i Wergeland Holding AS, til Strilen. Så snart den rette kunden dukkar opp, vil ein byggja leidningen frå koplingspunktet ute i Fensfjorden og inn til Sløvåg. Det er skipa eit eige selskap, SF Gass AS. som skal stå for utbygginga. Eige område I Sløvåg er det avsett eit eige område som er planlagt til industri som brukar gass frå Nordsjøen, og ein er no i ferd med å byggja ein ny kai her som skal stå klar i løpet av året. Det er og GASS: Slik tenkjer ein seg området for ilandføring og utnytting av naturgass i Sløvåg. Der talet 15 står, vil gassleidningen koma i land. Ved nummer 14 er det tenkt eit LNG-anlegg, ved nummer 13 eit gasskraftverk og ved nummer 12 kraftkrevande industri som utnyttar naturgass. (Illustrasjon: SF Gass AS) meininga å planera eit stort område bak kaien, slik det framgår av illustrasjonen på denne sida. Gassleidning skal og koma i land i dette området. Området ligg aust for den nye oljeterminalen til Alexela Sløvåg. For dyrt For nokre år sidan vart det jobba med planar om å byggja eit gasskraftverk i Sløvåg, og det har også vore planar om ein fabrikk som omdannar gassen til flytande form, såkalla LNG, gjennom høgt trykk. Men det som har sett stoppar for alle desse planane, er at til no har gassen vore for dyr samanlikna med andre energiformer. Dermed har det ikkje vore grunnlag for å starta gassrelatert verksemd i Sløvåg. Eg skal vedgå at utnytting av gass i Sløvåg har trekt meir ut i tid enn det me hadde håpa for nokre år sidan, seier Kjelby Wergeland. Ho har ikkje gjev opp håpet om gassrelatert verksemd der, men då må marknaden endra seg. Vi gratulerer Alexela Sløvåg AS med ny oljeterminal, takkar for oppdraget og ønskjer lukke til med oppstarten! Alexela er eit estisk selskap som alt driv to oljeterminalar i Estland og ein i Murmansk, Russland. I Sløvåg skal bensin produkt frå Russland lastast om frå mindre til større skip, før dei vert skipa ut i Europa. I første omgang vil terminalen ha tilsette. Sotra Trelast AS produserer det meste innen trelast, transportkasser, krybber, understøtter, koniske treplugger, skipsplank, paller osv til onshore og offshore. Sikring av last, stykkgods på båt, Platform, containere og vogntog Vi produserer og leverer nå det meste innen trelast og varmebehandlet material (ISPM15) som blir sendt utenlands og innenlands. Vi har ofte mange utfordringer med å lage emballasje som sikrer lasten til den kommer fram. Sotra Trelast AS leverer også transportkasser med trekk/pressenning og kundens egen logo med merkefelt og strammestropper. Disse transportkassene er meget solide og egner seg godt til transport, lagring og oppbevaring til hva det måtte være. Sotra Trelast AS, har 24. Timer vakttelefon innen Offshore, kontakt Tore Garlid på Tlf: Rørleggartenester til private, næring og offentleg

10 Vi gratulerer Alexela Sløvåg AS m med ny oljeterminal Vi ønskjer lukke til med drifta og takkar for oppdraga! 5954 Mongstad - Tlf Faks: Mob e-post: Vi gratulerer! MMB h ar bistått som konsulent ved utarbeidelsen av oljev ernberedskapen til Alexela Sløvåg AS Vi takke r for oppdraget, ønsker selskap skapet lykke til fremover og ser frem til videre samarbeid. Oljevern - vår kompet anse Tel p mmb.no

11 T O R S D A G 3 1. M A I T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 21 Har kummen din på GPS-en GULEN: Viss du har hus med spetiktank, er det stor sjanse for at Johny Birkeland Transport AS har han i datasystemet sitt. Av Livar Aksnes Me har eit veldig godt datasystem, der me har lagt inn opplysingar om alle septiktankane me tømer og kor dei ligg. På den måten skal det vera lett sjølv for ukjende sjåførar å finna fram til rett kum, seier Johny Birkeland til Strilen. Johny Birkeland Transport AS i Sløvåg er den desidert største aktøren når det gjeld tømming av septiktankar i Hordaland, og dei gule bilane med elefantsymbol er eit kjent innslag mange stader. I år kan firmaet feira 30-årsjubileum. Starta i Bergen Johny Birkeland (54) har bygd opp firmaet frå grunnen av og er eit godt døme på ein sjølvlærd mann som har greidd å byggja opp ei stor verksemd utan å ha site så lenge på skulebenken. Eg har yrkesskule og er utdanna mekanikar og sveisar, seier Birkeland. Han kjem frå Masfjorden, men starten skjedde i Bergen. Det begynte med transport for offshoreindustrien i Me køyrde langtransport både Bergen- Stavanger og til utlandet. Eg har køyrt mange turar, mellom anna til Aberdeen, fortel Birkeland når Strilen er på besøk på kontoret i Sløvåg. Slamtøming Men i 1987 starta ein ny æra for verksemda. Då fekk dei avtale ned renovasjonsselskapet NGIR i Nord hord land om tøming av septiktankane i distriktet, og denne aktiviteten har berre balla på seg. No har selskapet ansvar for tøming i 40 kommunar, og dei tømer tankar i heile Hordaland utanom ein del kommunar i Sunn - hordland. I tillegg har dei tøming både i Sogn og Fjordane og Setesdal i Aust- Agder. I tillegg til hovudkontoret her i ELEFANT: Johny og Kenneth Birkeland med elefanten, symbolet for Johny Birkeland Transport AS. Det var Rune Garmann som hadde ideen til elefanten, fortel Johny Birkeland. Dei observante har sett at ein del av selskapet sine bilar køyrer rundt med ein mammut. Det er store og ekstra kraftige bilar. KOMPOST: Gjennom kompostering vert septikslam omdanna til matjord på Grønn Vekst Vestlandet sitt anlegg i Sløvåg. SPYLING: Tunnelvask og fjellrensk av vegskjeringar er noko selskapet satsar på. Sløvåg har me avdelingskontor både på Straume i Fjell og Odda, fortel Birke land. Slamtøming utgjer om lag halvparten av omsetnaden til selskapet, som i fjor hadde driftsinntekter på 93 millionar kroner. Og me er eit selskap med solid økonomi, fastslår Birkeland. Avvatning Ein skulle tru at å tøma og frakta bort innhaldet i tusenvis av septiktankar, vil medførar alvorleg mange lastebillast. Men frå 1990 og framover har ein fått avvatningsvogntog, som gjer at ein kan pumpa vatnet tilbake i tanken og berre køyra bort det faste innhaldet i tanken. Denne teknikken har spart miljøet for alvorleg mange lastebilturar, seier Birkeland. Septik 24 Teknikken vart utvikla i Danmark, men gjennom samarbeidet i Septik 24, som har tilhald i Stryn og som Johny Birkeland Transport inngår i, er teknikken vidareutvikla. Samarbeidet i Septik 24 er veldig viktig for oss. Det er mellom anna dei som har utvikla dei flotte datasystema vår, seier Birkeland. Septik 24 er eit samarbeid mellom fleire av dei store slamtømingsselskapa i Sør-Noreg. Kompost Det faste innhaldet i septiktankane vert frakta til mottakanlegg, som tek hand om det. Eitt slik anlegg er i Sløvåg. Der GODT MILJØ: Me har eit godt arbeidsmiljø og mange dyktige medarbeidarar, seier Johny og Kenneth Birkeland. Her er ein del av dei samla utanfor hovudkontoret i Sløvåg saman med leiinga. I dag har selskapet om lag 80 tilsette. SLAMBILAR: Johny Birkeland Transport eig 35 tyngre køyretøy. Av desse er 33 sug-/spylebilar. vert septikslammet gjen nom kompostering omdanna til matjord. I løpet av to-tre månader vert slam met omdanna til nesten hundre prosent ugrasfri matjord. Både Statens vegvesen, gartnarar og private er blant kundane, seier Birkeland. Tankvasking Den andre store aktiviteten til selskapa er reingjering av tankar på supplyskip og oljeriggar frå Nordsjøen. Desse båtane har med seg mud og andre avfallsprodukt frå boreaktiviteten, og etter at dette avfallet er levert på land, må tankane reingjerast. Dette arbeidet har Johny Birkeland Transport spesialisert seg på, og i dag har dei om lag 20 personar som utfører denne jobben. Det starta i 1997, og arbeidet vert utført her i Sløvåg. Det er Wergelandkonsernet som er oppdragsgjevaren, og me gjer det som underleverandør for dei, seier Birkeland. Slovakar Me har fleire slovakar hjå oss som gjer denne jobben. Den første var ein mann som kom til Dalsøyra for å rydda brake. Han begynte å jobba hos oss og viste seg å vera svært dyktig og arbeidsam. Han fortalde at han kunne skaffa fleire folk frå heimstaden sin utanfor Bratislava i Slovakia, og no kjem mange av dei som driv med tankvasking, derifrå. Dei bur på brakker her i seks veker, og er heime i seks veker, fortel Birkeland. Han har sjølv besøkt dei i Slovakia og tykkjer dei er svært greie å ha med å gjera. Tunnelvasking Eit nytt felt som selskapet no satsar på, er reingjering av tunnelar, krafttunnelar, avsløpsrøyr, reingjering av husfasadar og liknande. Til dette arbeidet kan dei nytta bilane som vert brukte til slamtøming, men med litt ekstra utstyr, fortel Birkeland. EIGEN VERKSTAD: Selskapet har eigen bilverkstad i Sløvåg. Her er Henning Fredriksen i arbeid på ein høgtrykksspylebil. I Sløvåg har selskapet eigen bilverkstad, som utfører vanlege reparasjonar på bilane. Men i tillegg er selskapet medeigar i Nomek, ei verksemd i Stryn som står for renovering av slampåbygga og flytter påbygg frå gamle bilar over på nye chassis. Byter bilar Utstyret er så dyrt at det må me ta vare på, men sjølve bilane prøver me å byta ut etter 5 7 år, fortel Kenneth Birkeland (27), son til Johny. Han er med i leiinga av selskapet, og etter planen skal han overta som dagleg leiar neste år. Eg skal ikkje slutta å jobba, men tenkte det var på tide å overlata hovudansvaret til yngre krefter, seier senior. Jubileet vert ikkje feira før i mai neste år. Då skal tilsette, ektefeller/sam buarar på tur til Island.

12 Ditt lokale Bosch-verksted FRA UBERØRT TERRENG TIL FERDIG GRUNNMUR Grunnarbeid Vest AS har kompetanse og utstyr til å påta Vi utfører: EU-kontroll opptil 7,5 tonn 3D-hjulstillingkontroll med justering Flushing av automatgearkasse Registerskift Reparasjoner Servicer intervall AC/klimaservice El. feilsøking på motorstyring/ div. komfortsystemer Glasskifte og rep. Alt innen dekk Ta kontakt for pristilbud Prøv vår topp moderne vaskehall! Høytrykkspyler før hovedvask Poleringsprogram Bevegende underspylingsprogram Gjennomkjøring Vask m/polering = 9 min Hver 6. vask gratis Velkommen innom! Bensinstasjon med stort utvalg! Arbeidsområde: Grunnarbeid Vest AS Kontakt oss for gratis befaring. grunnarbeidvest.no est. no Grunnarbeid Vest AS E-post: Tlf. Bjørn Kallekleiv: Kjør trygt! Vi tilbyr hjulstillingskontroll - med justering! NYHET! 3D-HJULSTILLINGSAPPARAT ARAT Vi gjør alt for bilen din: EU-kontroll Reparasjon a v kjøretøy Datadiagnose IC UTFØRT U SERVICE E ERVI SERV Elektrisk feilsøking av Dekk og felg SER TFØRT TF UT od ro n o Fosnøy Bilsenter Tlf Tlf: E-post: Mastrevik

13 TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 NÆRING STRILEN VI HJELPERDEGMED: REGNSKAP LØNN FIRMAETABLERING SKATT Ole Moen A/S e-post: Mongstad Næringshage Tlf Sandviken, Bergen Tlf Autorisert regnskapsførarselskap Medlem NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening SEILMAKER IVERSEN AS - Beskytter alt mot vær og vind Med en historie som går helt tilbake til 1868, er Seilmaker Iversen AS en bedrift med lange tradisjoner. Fra primært å være leverandør til handelsflåten og fiskerne, har vi kontinuerlig tilpasset virksomheten i takt med tilveksten av nye kundegrupper. I løpet av nærmere halvannet århundre i bransjen, har vi etablert oss som en viktig problemløser for kunder med ulike behov. Ikke bare leverer vi alt den moderne båtentusiasten trenger vi tilbyr også en rekke produkter og tjenester til kystfart, havbruk, offshore og annen industri. Ved å kombinere lang erfaring med moderne fremstillingsteknikker og produktutvikling, fremstår Seilmaker Iversen som et naturlig valg for deg som verdsetter kvalitet. Med fornøyde kunder ombord, skal vi fortsette vår tradisjonsrike seilas videre inn i fremtiden! Komplekse utfordringer tydelige løsninger Vi tilbyr tjenester innen: Revisjon Skatterådgivning Årsoppgjør Bedriftsrådgivning Kontakt oss: Knarvik Senter, tlf.: kpmg.no Tildekking og presenningsløsninger for transport og lagring Produkter for offshorebransjen Miljøløsninger for deponi og oljevern Løsninger for subseabransjen Innovative løsninger for helse/fysioterapi Spesialløsninger for seismikk Avlusingsskjørt og håver til fiskeoppdrettsnæringen Skillevegger og gardin løsninger for næringsbygg Flexible connections (dukmansjetter) for ventilasjonskanaler og vifteanlegg. Spesialbager og vesker Målvi Vågenes Medlem av Regnskap Lønn Firmaetablering Årsoppgjør Ligningspapirer tlf Fax: REVISJON SKATTERÅDGIVNING BEDRIFTSRÅDGIVNING BERGEN Condr. Mohrsvei 9A Bergen Tlf KNARVIK Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalstø Tlf Karl Vågstøl Regnskap Årsoppgjør Faktura/inkasso Lønn Consis har byttet navn til: Budsjetter Rådgivning Etablererbistand Effektiv dataflyt Kvassnesv. 11, 5914 Isdalstø Telefon Knar vik: Telefon Bergen: Inspecta AS: Trollhaugmyre 15, 5353 Straume, el Litlås Industriområde, 5954 Mongstad, H: Inspecta AS (Tidligere MTI AS) Din leverandør av inspeksjon Inspectastjenesterutføresavhøytutdannede,faglærteogerfarnemedarbeidere. Selvomtjenestenekanutføresenkeltvis,erdeogsåforbundetmedhverandre. Etter hvert som vi blir kjent med dine behov og din virksomhet, vil vi kunne presentere alle tjenestene våre og deres fordelaktige synergier for deg. Våre tjenester gir sikker drift. Inspeksjon - Testing - Teknisk rådgivning - Sertifisering - Opplæring - Utleie/salg

14 T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 27 MÅNADENS ETABLERAR Region Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS starta i mars med å kåra månadens etablerar. KONTORET: Det er her på Litleokse på Vollom Ingrid driv businessen sin ifrå. No bur ho og har kontor i huset på oppsida av vegen, men på sikt kjem dei til å flytta ned i gamlehuset, for det er større. Kåringa er eit samarbeid med Etablerarsenteret i Region Bergen som presenterer månadens verksemd. Kåringa skal synleggjera etablerarane i regionen og få ut dei gode historiene om dei. Tidlegare tittelerte: Mars: Elisabeth Tonheim frå Lindås med verksemda Heilt originalt. April: Kai-Robin Kleppe frå Osterøy med verksemda L7.no. Mai: Elin Gaulen frå Lindås med systova Leto. August: Ingrid Torkildsen med verksemda Alvestrekar. kjem det til å ryka med nokre veggar når ho snart begynner å pussa opp det små praktiske 70-talshuset på Vollom. ALVESTREKAR: Verksemda si har Ingrid Torkildsen kalla Alvestrekar, eit namn ho valte då ho heilt i starten hadde kontor på Alverflaten. Puffen ho støttar seg på er ein av dei velbrukte småmøblane ho har designa. Med sans for detaljar og heilskap På den måten kan ideane fordøyast og modnast, forklarer ho. Lys er ein kunst Ein klassikar folk slit med, spesielt no om hausten, er belysninga. Og kjøkkenet er ofte verst, fortel Ingrid Å lyssetja riktig er ein kunst i seg sjølv. Det skal ikkje vera flomlys og ikkje for dårleg lys, men ei grunnbelysning som gjev nok lys i rommet på det FRÅ SKRÆTSJ: Mykje av arbeidet til Ingrid føregår på ulike teikneprogram på datamaskina. mørkaste. Utover det skal ein supplera med arbeidslys eller leselys, forklarer ho. Dimming kan også vera tingen mange stader, legg ho til. Ost er ikkje ost Når Ingrid innreier eit rom, prøver ho å få til ei blanding av originalitet og det tidlause samtidig som det skal vera heilskapleg og funksjonelt. Då vil ein ikkje føla at det er utdatert berre etter få år. Fungerer rommet skikkelig, er det nok å endra på små detaljar som puter og anna med «stæsj», seier ho. Ho er også oppteken av å imøtekoma kundane sine ønskje og behov, draumar og lommebok. Det er mange måtar å finna gode og rimelege løysingar på, seier ho. Sjølv er Ingrid glad i litt enkle, opne løysingar og rom ein kan pusta i. Difor Svak for pil Som møbeldesignar har ho også litt planar for den biten. Når ho får laga seg verkstad i stallen, har ho blant anna lyst å eksperimentera med pil. Den vil ho dyrka sjølv og laga bruksting og møblar av, gjerne i kombinasjon med andre materialar. Det spennande med pil er at det fungerer like godt ute som inne. Det er eit fantastisk materiale med urgamle handverkstradisjonar, og eg vil forska på muligheitene for å fletta ting til bruk både innan- og utandørs, seier den idérike dama. LINDÅS: Treng du hjelp til å skapa gode, trive - lege og funksjonelle rom heime eller på jobben, kan Ingrid hjelpa deg. Av Gunn Berit Wiik Berg Ingrid Torkildsen er interiørarkitekt og møbeldesignar og vart nyleg kåra til månadens etablerar for august av Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Gamal i faget Saman med sambuaren Terje Olav Olsen gjorde dei for tre år sidan eit verdival og overtok eit bruk på Vollom etter onkel Magnus. Men med to våningshus og stor løe på garden, understrekar ho at det er lite ny design å spora akkurat der så langt. Med Terje Olav i full jobb som psykiatrisk sjukepleiar, 15 vinterfora svartfjessauer og ho sjølv i ferd med å etablera seg, avgrensar dei heimlege syslene seg heilt automatisk. Men kontor har ho laga seg, i kjellaren i det nyaste våningshuset. For om me omtalar henne som ein nyetablerar, er ho på langt nær ny i faget. Frå Oslo til Vollom Den 54 år gamle Oslo-dama var nemleg ferdig utdanna interiørarkitekt allereie i Sidan har ho jobba både for seg sjølv og vore tilsett i arkitektfirma. Men å halda fram businessen frå Vollom byr på nye utfordringar sjølv om ho framleis jobbar for fleire av dei gamle kundane. Ingrid elskar å jobba med større pro - sjekt, gjerne i samarbeid med andre arkitektar. Då er det lettare å få tilgang på endå større og meir spennande oppgåver, seier ho. Desse oppgåvene kan for eksempel vera å teikna og innreia eit heilt nytt kontorkonsept til minste detalj, slik ho var me å gjorde med 200 bankkontor på slutten av 90-talet. Me teikna til og med møblane. Det var ein kjempejobb og veldig morosamt, seier ho. Under bygginga av flyplassen på Gardermoen hadde ho også ein finger med i spelet. Ein nøytral faktor Men Ingrid likar også å jobba for private. Dei seinare åra har stadig fleire fått augo opp for å bruka interiørarkitektar, både når dei byggjer nytt og pussar opp. Mange er mykje meir bevisste på kva dei vil ha i dag og har forstått at det lønar seg å alliera seg med ein som veit kva som finst og kor ein får tak i det, seier ho. Dei ser også fordelen med å søkja hjelp hjå ein som er nøytral og ikkje berre er oppteken av å selja deg noko, legg ho til. Sett i eit miljøperspektiv kan det også løna seg å søkja hjelp, spesielt når ein skal gjera store investeringar som på kjøkken og bad, meiner Ingrid. Valets kval Av andre som sårt kan trengja hjelp, nemner ho unge nybyggjarar som kjenner seg totalt forvirra fordi det er så mykje dei må ta stilling til på ein gong. Andre kan føla dei druknar i mylderet av alt som vert reklamert for i blad og butikkar. Med all interiørreklamen i dag kan ein fort bli meir forvirra enn opplyste. Men han kan vera til hjelp også om ein brukar han rett, seier Ingrid. Eit tips ho gjerne deler er å klippa ut det ein likar og samla dei i ei utklippsbok. Nå starter visningen på Kikutsikten i Geilo Fjellandsby Megler: Christian Haatuft Tlf: Visning 29/9 kl Kom å se utsikten fra de første leilighetene Selger/utvikler: Arne Pålgardhaugen Tlf: Selger/utvikler: Ole K. Kristiansen Tlf:

15 28 S TRILEN NÆRING TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 NÆRING STRILEN 29 Loen - Nordfjord Ferdigbetong Betongpumping Sand Singel Veggrus Pukk Jern BRUKNAPP BETONG AS Alverstraumen, 5911 Alversund Tlf Arna Betongsaging AS Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger Bergen BYGGINNREDNING AS Tlf: Fax: E-post: Glassvegger Fullglass KVALITET OG GODE LØSNINGER Systemvegger Tegning/prosjektering Haustferie på Hotel Alexandra i Loen Badetemperatur 30 Flott turterreng Merka turløyper Sykkelutleige. Gode midtvekeprisar! Barnedisco kvar kveld. Hotel Alexandra, 6789 LOEN Tlf: Dagmøte Lagbygging Prøv et arrangement på Ypsøy kystgard! Komplett pakke inklusiv 3 rettar kr...495,- Øya som ligg i Meland kommune, 45 min frå Bergen sentrum vert ofte omtalt som: «Herdlefjordens perle». Mesteparten av natur på sjø og land er framleis urørt. Bygningar og landskap er restaurert med respekt for lokal arkitektur, byggeskikk og historie. Lykkelege villsau lever eit fritt liv i det opne kulturlandskapet. Etter ein frisk 5 minuttars båttur ynskjer vertskapet velkomen i den idylliske Ypsevågen. Tett på natur og kultur kjem ein fort i den rette stemninga og kan kose seg med dei beste lokale mattradisjonar! Førespurnad / aktivitetar / kurs E-post: eller tlf.: Måndag laurdag. Nettilgang Skjenkeløyve. Adr: 5917 Rossland Oddvar Bjelde Bedrift - Proffisonelle løsninger for ethvert behov... vi er klar! Helsefremming ming gir økt nærvær Aktiviteten tilpasses s behovet ved den enkelte e arbeidsplass. Vi er klar til innsatss i din bedrift: r.no eller mobil Johan Berentsensvei 63, 5160 Laksevåg. Førevar as r.no Vi utfører: Graving i terreng - Maskinriving - Masseforflyttning Forskaling og støping - Transport - Sprengning Vegbygging - Betongsaging - Asfaltsaging Kjerneboring Ø mm - Meisling - Manuell riving Riving med maskin - Ta kontakt for uforpliktende tilbud Fiat Doblo fra Kr eks. mva. Inkl. re Fi at Doblo- best på nyttelast (1000 k Telefon: Tunesveien 57, 5264 Garnes

16 30 S T R I L E N NÆ R I N G T O R S D A G 3 1. M A I TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 NÆRING STRILEN 31 Bring overtek Statoil-frakt ALLE GRUS OG PUKKPRODUKTER til anlegg, vei og asfaltformål. Kaianlegg med kapasitet opptil tonn d.w. OSTER PUKK OG SAND AS Anlegg Eikefet: Eikemovegen 3, 5994 Vikanes - Tlf: Fax FLEIRE AV DESSE: Det vert fleire slike på fylkesveg 57 til Mongstad når Bring frå nyttår overtek all frakt for Statoil. Avtalen er verd fleire milliardar på landsbasis. (Foto: Posten) Frisk frukt rett på jobben! Pakka og levert direkte til deg av den lokale jobbfruktbedrifta MAKS. Bestill eit prøveabonnement og få første korga gratis. Vi tek og imot bestilling på våre populære gåvekorger. «Alt det gode i ei korg!» Bestill på tlf I tillegg kan vi bla også tilby: Catering julemeny møtemat overtidsmat selskapslokaler Ta kontakt for meir informasjon TLF MONGSTAD: Planlegg å få meir over på sjø. Av Ketil Tjore Frå nyttår er det Bring som skal frakta Statoil-utstyr til og frå Mongstad. Bring skal dei kommande fire åra stå for all frakt knytt til Statoil si verksemd på norsk sokkel. Avtalen har ei mogleg forlenging med to gonger tre år, altså opp til ti år totalt. For dei første fire åra reknar Statoil med ein verdi på kring to milliardar kroner. Me har vel hatt 2/3 deler av det totale volumet til Statoil tidlegare, og frå nyttår får me den siste tredelen også, seier Dag Buch, som er leiar for alle basekontora i Bring Cargo. I dag er det Panalpina som har ein del av denne frakta til og frå Mong - stad. Lastebilane med Panalpina-logo har ein tidlegare sett på vegen med Grieg-logo, men dei fekk nye namn då sveitsiske Panalpina i 2011 kjøpte opp alle aksjane i Grieg Logistics AS (tidlegare Grieg Transport). Over på sjø Dag Buch i Bring seier at noko av grun nen til at dei vann kontrakten no, er at selskapet vil vri noko av transporten over frå veg til sjø. Statoil er fokusert på nye løysingar, og vil flytta transport frå veg til sjø. Først og fremst ut frå omsyn til miljøet, seier Buch. Han viser til at det er ein jamn straum av bilar mellom Stavanger og Bergen/Ågotnes/Mongstad, med frakt for Statoil. Det går mellom seks og ti bilar til og frå Mongstad per dag. Me må finna gode kvalitetsmessige og miljøvennlege løysingar. Bring eig ikkje frakteskip sjølv, men har avtale med enkelte reiarlag for frakt langs kysten. Treng fleire I dag har Bring tre tilsette på Mongstad, ved kontoret som ligg hjå Mongstadbase. Buch reknar med at dette må aukast til fem-seks når selskapet frå nyttår får meir arbeid på Mongstad. Så må selskapet også sjå på kor mange fleire bilar og sjåførar dei må leiga inn for å klara jobben. Det går veldig mykje bilar til og frå Mongstad. No vert det ein intern prosess for å sjå om me kan nytta dei betre. Men me må nok ha inn fleire bilar enn den parken me har i dag, i tillegg til å bruka nye løysingar, seier Dag Buch, leiar for basekontora i Bring Cargo. Avtalen inneber at Bring i tillegg til transport skal stå for tollklarering og kvalitetssikring av leveransar.

17 32 S T R I L E N NÆ R I N G T O R S D A G 3 1. M A I T O R S D A G 3 1. M A I NÆ R I N G S T R I L E N 33 FAKTA Frank Mohn Flatøy AS Produserer mellom anna ulike typar pumper til offshoreindustrien og utstyr til oppsamling av oljesøl og anna miljøutstyr Sum inntekter 649,7 494,0 Driftsresultat: 14,1-28,2 Årsresultat 9,3-20,2 Tilsette: Kronebeløp i millionar PLUSS: Frank Mohn Flatøy hadde auke i omsetnad og kom ut med pluss i 2011, mot minus året før. kostbart utstyr i verksemda. Eit breiare produktspekter retta mot nye kundar er tiltak ein håpar skal betra økonomien i drifta. Den dårlege økonomien i drifta har og ført til litt færre tilsette. Kraftig ned Også hos Frank Mohn Piping på Hjertås gjekk omsetnaden kraftig ned i 2011 samanlikna med året før, frå 201,4 mill. til 154,2 mill. kroner, og årsresultatet gjekk ned frå pluss 10,8 mill. kroner til minus 4,3 mill. Verksemda produserer røyranlegg til konsernet sin cargopumpesystem, og marknaden i 2011 har vore vanskeleg. Vanskeleg I selskapet si årsmelding heiter det at ein forventar at marknaden også i inneverande år vil vera vanskeleg, og at ein ikkje ventar ein oppgang før neste år. Omsetnadsnedgangen har og ført til færre tilsette. Ifølgje årsmelding har dette skjedd ved naturleg avgang og (Foto: Harald Rongevær) overføring til andre av konsernet sine verksemder. Strilen har bede om ein kommentar til rekneskapane frå konsernleiinga. Men hos økonomidirektør Arve Hordvik får Strilen opplyst at ein ikkje gjev kommentarar til rekneskapane til enkeltselskap i konsernet. Og når det gjeld heile konsernet, viser Hordvik til at kommentarar til dette tidlegare mellom anna har stått i Bergens Tidende. Frank Mohn Piping As Verksemd på Hjertås i Meland som produserer røyrsystem til konsernet sine pumpesystem Sum inntekter 154,2 201,4 Driftsresultat: - 3,0 18,4 Årsresultat: - 4,3 10,8 Tilsette Kronebeløp i millionar Frank Mohn Mongstad AS Selskapet har ansvar for repara - sjonar og vedlikehald av utstyr til offshoreindustrien Sum inntekter 114,4 183,6 Driftsinntekter - 20,9-3,5 Årsresultat: - 18,5-6,6 Tilsette: Kronebeløp i millionar RAUDE TAL: Frank Mohn Mongstad As slit med lønsemda og hadde stort underskot i drifta i (Foto: Gunn Berit Wiik Berg) Raude tal for Frank Mohn Værbeskyttelse Dei tre selskapa i Frank Mohn-konsernet i Nordhordland gjekk samla med minus i Men på Flatøy vart minus snudd til pluss. Av Livar Aksnes Frank Mohn-konsernet har tre verksemder i Nord - hordland: Frank Mohn Flatøy AS, Frank Mohn Piping AS på Hjertås i Meland og Frank Mohn Mongstad AS. Samla hadde dei tre verksemdene i 2011 ei omsetning på 918 millionar kroner. Men det samla årsresultatet vart minus 13,5 millionar kroner. Årsaka til det er særleg Frank Mohn Mongstad, som i fjor hadde eit under skot på heile 18,5 millionar kroner. Minus til pluss Det positive for konsernet i Nord - hord land er Frank Mohn Flatøy AS. Dei greidde å snu minus til pluss i Omsetnaden gjekk og kraftig opp, frå 494 millionar i 2010 til 650 millionar kroner, og årsresultatet vart snudd frå minus 20,2 millionar kroner i 2010 til pluss 9,3 mill. i fjor. Omsetnaden på Flatøy vart kraftig prega av finanskrisa og nedgangen i oljeaktiviteten rundt i verda for nokre år sidan, men den trenden er no i ferd med å snu. Betre utsikter «Markedsutsiktene for selskapets produkter er nå bedret», skriv dei i årsmeldinga. Av omsetnaden i 2011 var 71 prosent retta mot olje og gass, medan 28 prosent var produksjon av ulike typar miljøutstyr. Vel halvparten av omsetnaden gjekk til eksport. Omsetnadsauken i fjor førde og til ein liten oppgang i talet på tilsette. REDUSERT: Frank Mohn Piping AS på Hjertås måtte redusera drifta i fjor, men kom likevel ut med underskot. (Foto: Solveig Rongevær) Raude tal I den andre enden av skalaen er Frank Mohn Mongstad AS, som slit veldig med drifta. Omsetnaden gjekk ned frå 183,6 millionar kroner i 2011 til 114,4 millionar i fjor. Og årsresultatet forverra seg frå minus 6,6 millionar i 2010 til 18,5 millionar i fjor. Verk - semda driv med reparasjonar og ved - likehald av utstyr til offshoreindustrien, og i årsmeldinga vert det vist til at det har vore mindre aktivitet i marknaden på dette området. I tillegg er konkurransen auka, og tilflyt av bore - røyr til reparasjon har vore mindre enn forventa, skriv dei i årsmeldinga. Betre utnytting Verksemda håpar på aukande aktivitet i åra framover på grunn av nye oljefunn i Nordsjøen, men ser ei utford - ring i å få betre kapasitetsutnytting av Fleksibel Effektiv Tilgjengelig Stor kapasitet Service og oppfølging Design og løsninger Ring oss på tlf Besøk vår nettside : ww.nwp.as

18 34 S TRILEN NÆRING TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012 NÆRING STRILEN 35 RADONSIKRING Alt i Mapei-produkter Salg og utleie av forskaling Alt i rørleggjararbeid Vi kjøper alle typer metaller, skrapjern og kabelavfall Vi utplasserer containere Justering før asfaltering med veihøvel Komprimering - grus og stein Transport av masser Utskiftning og justering av kumlokk Graving Snørydding Utlegging av grus og jord med utlegger på idrettsbaner Salhusveien 55, 5131 Nyborg Tlf Vi utfører også demontering Større kvanta hentes Metallco Bergen AS Damsgårdsveien 95/97, 5058 Bergen Tlf Faks Tlf VI UTFØRER ALT INNAN: Industri, landbrukog hageportar Salg og montasje av gjerdemateriell. VEGGRUS SAND SINGEL SKJELSAND Graving Boring Sprenging Transport Maskinflytting 10 t/m kran Salg av sprengstein Salg av jord og stein Utleige av lift i M/F OSTERØY Mongstad Eit kraftsenter i Nordhordland Rundt 1200 personar har sitt daglege arbeid knytt til Statoil sine aktivitetar på Mongstad. Ringverknadene av dette er rundt 5000 arbeidsplassar totalt. Statoil sine aktivitetar på Mongstad omfattar drift av eit oljeraffineri, prosessanlegg for foredling av våtgass og kondensat til propan, butan og nafta, ein råoljeterminal og eit kraftvarmeverk som er tett integrert med raffineriet og drive av Dong Generation Norge. På Mongstad er det og under etablering eit teknologisenter for CO 2 -fangst, der Statoil er medeigar. På Mongstad produserer vi rundt 10 prosent av all elektrisk kraft som vert brukt i Hordaland. Utfører også sveising av stål og aluminium, samt stell av grøntareal. H.SANDVIK A/S Entreprenør Veleigna fartøy for transport og andre arbeidsoppdrag langs kysten. Lasteevne 210 tonn på stort ope dekk. 25 t. akseltrykk, 2 kraner, 80 og 34 tonn/m. Uttak for ekstra hydraulisk eller elektrisk utstyr på dekk. Fartøyet kan laste/losse ved vanlege kaier, fergeleier eller direkte i strand eller fylling. Arilds Port as. Vi utfører grunn og betong arbeid for: - Boliger/Landbruk - Industri/Forretning - Skoler/Off.Bygg - Kaianlegg Tlf fax Mobil H. Sandvik A/S Sandvikavegen Hjelmås HÅLAND MARITIM AS 5281 Valestrandsfossen Mobiltelefon M/F Osterøy

19 CATCHING OUR FUTURE Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst teknologier. Energieffektivisering, fornybar energi og fangst og lagring av CO2 (CCS) er de viktigste klimatiltakene vi kjenner til i dag. Tilegnet kunnskap på TCM vil forberede grunnen for CO2-fangst prosjekter verden over for å bekjempe klimaendringer. I første omgang skal TCM teste ut teknologier fra Aker Clean Carbon og Alstom, og deretter vil fl ere selskaper slippe til. TCM tiltrekker seg ansatte og besøkende fra hele verden. Anlegget ligger like ved Statoils raffi neri på Mongstad. Relevante grupper kan få informasjon og omvisning på anlegget, mens andre interesserte kan få god oversikt over TCM fra veien på utsiden av anlegget.

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Seilmaker Iversen AS Sandviksboder 1a 5035 BERGEN Tlf 55 55 74 50 butikken@seilmakeren.no Seilmaker Iversen AS Mjåtveitflaten 31 5918 FREKHAUG Tlf 55

Seilmaker Iversen AS Sandviksboder 1a 5035 BERGEN Tlf 55 55 74 50 butikken@seilmakeren.no Seilmaker Iversen AS Mjåtveitflaten 31 5918 FREKHAUG Tlf 55 13:09 Side 2 AS Sandviksboder 1a 5035 BERGEN Tlf 55 55 74 50 butikken@seilmakeren.no AS Mjåtveitflaten 31 5918 FREKHAUG Tlf 55 54 74 58 produksjon@seilmakeren.no 13:10 Side 3 13:11 Side 4 Seilmakere i

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m.

Tomannsbustad på Hotelltoppen. i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Tomannsbustad på Hotelltoppen i Førde med 4 soverom, 2 stover og 2 bad m.m. Panorama Tomannsbustaden ligg flott plassert med panoramautsikt over heile Førde sentrum, den vakre elva Jølstra og ut over fjorden.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

www.holene.no th@holene.no 97558888

www.holene.no th@holene.no 97558888 Har du behov for å transportere noko frå ein plass til ein annan som for eksempel Oslo-Gaupne, Flåm-Skei eller andre destinasjonar? Skulle du ha løfta takstein på taket eller båten på land? Skulle du ha

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Teamarbeid og teambuilding

Teamarbeid og teambuilding Teamarbeid og teambuilding Team Bygg vi har bygd meir enn tusen bustader TEAM BYGG har gjennom meir enn 25 år utvikla seg til å bli ein viktig aktør i bustadmarknaden i Sør-Rogaland. Vi har til ei kvar

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

M/S NYBAKK SI HISTORIE

M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S NYBAKK SI HISTORIE M/S Nybakk vart bygd på Vaagland Båtbyggeri, rett nord for Kristiansund N, i 1961. Nybygget vart tildelt kallesignalet JXPH då kjølen vart strekt. Bueland Det var brødrene Jakob,

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Juvet Landskapshotell

Juvet Landskapshotell ei norsk oppleving Juvet Landskapshotell I tunet Burtigard på Alstad i Norddal kommune blir det etablert ei reiselivsbedrift utanom det vanlege; eit landskapshotell som tilbyr eit kortferiekonsept basert

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no

EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. www.sisof.no EIT TILBOD TIL STUDENTAR VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE www.sisof.no Førde Sogndal NY SOM STUDENT I SOGN OG FJORDANE Mellom fjordar og fjell på vestlandet ligg Sogndal, Førde og Sandane. Her finn du

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland

Frøylandsbakken. Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Siste byggetrinn 18 bustader på Kvernaland Velkomen til Frøyland og Kvernaland! Etter suksessen frå byggetrinn I og II, er me nå klare for sal av siste byggetrinn med 18 bustader. Her finn du gode løysingar

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

CHRISTMAS DINNER & SHOW

CHRISTMAS DINNER & SHOW CHRISTMAS DINNER & SHOW STARTER 20. NOVEMBER FARRIS BAD CHRISTMAS DINNER & SHOW FARRIS BADS JULETALLERKEN SPA+LUNSJ=SANT En utsøkt fireretters julemeny serveres med forrykende dinnershow med Wallmans salonger.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer