Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket"

Transkript

1 Lesekampanjen Leseknappen Rapport fra et prosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket Forord Nasjonalbiblioteket bevilget høsten 2011 midler til Lesekampanjen Leseknappen. Med denne rapporten gjennomgår vi prosjektet vårt. Vi håper den kan være nyttig for andre som enten planlegger eller gjennomfører lignende lesekampanjer. Alt innholdet i rapporten kan benyttes fritt. Vi vil først og fremst takke Marion Gimsøy Stavsøien for å ha brukt masteroppgaven sin i nordisk litteraturvitenskap til å skrive om leseknappen. Vi vil også takke forfatterne Nina Grøntvedt, Bjørn Ingvaldsen og Camilla Kuhn for å holde fantastiske forestillinger på leseknapputdelingene våre. Trondheim Lars Danielsen, prosjektmedarbeider Lene Romstad, rådgiver Innhold 1 Innledning 2 Prosjektets oppstart 3 Forberedelser 4 Gjennomføring 5 Resultatet av prosjektet 6 Livet etter prosjekt 7 Regnskap 8 Vedlegg

2 1 Innledning Da vi sendte ut leseknappskjemaet (se vedlegg 1) til lærerne for første gang siste uka før skoleslutt 2011, klarte vi ikke å forestille oss responsen fra elevene. Ved fristen for innlevering hadde vi mottatt over 1100 utfylte skjemaer. Det er ikke langt unna 10% av elevtallet i de kommunale grunnskolene i Trondheim. Leseknappen var en umiddelbar suksess: Stor deltakelse og svært mange gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre om økt leseglede og knekte lesekoder. På biblioteket derimot hadde vi ikke dimensjonert for så stor deltakelse, verken budsjett- eller ressursmessig. Vi klarte så vidt å gjennomføre 3 fester på 3 knappe timer med 3 forskjellige forfattere for alle deltakerne en lørdag i september. Etter Leseknappens overveldende fødsel hadde vi to sterke behov: 1) Å skalere opp prosjektet med blant annet leseknapputdelinger på alle bydelsbibliotekene og 2) Få dokumentert virkningen av leseknappen. Vi søkte derfor om samarbeids- og utviklingsmidler fra Nasjonalbudsjettet for Leseknappen. 2 Prosjektets oppstart Høsten 2011 fikk vi den gode nyheten om tildeling av støtte til Leseknappen av daværende nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein under hennes innlegg på Regional bibliotekkonferanse i Trondheim. På Trondheim folkebibliotek har vi en matriseorganisering og jobber effektivt sammen i faglige team på tvers av avdelinger. Kidsa, teamet for oss som jobber med barn og unge, begynte umiddelbart å planlegge neste års kampanje mens nasjonalbibliotekaren satt på flyet hjem. Vi fikk en tredelt prosjektstyring, Anne Tønseth fikk ansvaret for å knytte til seg og følge opp en forsker/student som kunne forske på virkningen av Leseknappen. Ingunn Tanem fikk ansvaret for den praktiske gjennomføringen og undertegnede, som da var leder på Avdeling for barn og unge, fikk det overordnede ansvaret. Vi hadde en enkel idé i bunn: Ett skjema sendt til hver enkelt lærer rett før sommerferien med en oppfordring om å dele ut til alle elevene. Skjemaet må leveres på biblioteket for å bli invitert på utdeling av knapp til høsten med besøk av en ekte forfatter. I 2012 hadde vi nå midler til å avholde festene på alle 5 bydelsbibliotekene i tillegg til Hovedbiblioteket. Derfor kunne vi ha realistiske ambisjoner om å nå ut til flere. 3 Forberedelser Prosjekteringen av selve leseknappen startet umiddelbart vi fikk tildelingen. Viktige milepæler å nevne: Sette dato for kick-off og utdeling av leseknappskjemaer, dato for leseknapputdelinga med detaljert logistikk for dagen (9 fester over hele byen med kjøring av 3 forfattere), booking av forfattere, lage god logistikk mellom avdelingene for registrering av skjemaene og organisere påmelding til festene. Vi hadde fjoråret friskt i minne og kunne i årets planlegging prøve å styre unna feilene fra forrige gjennomføring. Å finne en forsker eller student som kunne forske på effekten av Leseknappen, krevde en del arbeid. Vi var i kontakt med flere forskermiljøer på både Høgskolen i Sør-Trøndelag og NTNU. Etter hvert innså vi at vi ikke hadde nok midler og tid til å bestille oppdragsforskning, så vi satset på å knytte til

3 oss en masterstudent. For å øke interessen blant aktuelle studenter, bestemte vi oss for å benytte kroner til stipend. Til slutt klarte vi med god hjelp av Førsteamanuensis Henning Fjørtoft ved Program for lærerutdanning på Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU å rekruttere Masterstudent Marion Gimsøy Stavsøien. Hun ville bruke sin masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for språk og litteratur på Leseknappen. Vi hadde flere møter sammen med Marion og hennes veileder Henning for å legge en strategi for hvordan hun skulle måle effekten av Leseknappen. 4 Gjennomføring 4a Kampanjen Vi satte dato for kick-off og utdeling av skjemaer på skolene til nest siste uka før skolestart. På denne måten fikk vi det nært nok skoleferien til at Leseknappen ble forbundet med ferie og ikke skole. Slik fikk vi også god tid til å besøke alle skolene for å markedsføre kampanjen. Hvert bibliotek besøkte sine nærliggende skoler for å knytte lokale bånd. Mari Aakerøy ved avdeling for barn og unge laget en lesedrage som vi benyttet på plakater, skjemaer og på utstillinger i biblioteket for å styrke merkevaren Leseknappen (Se illustrasjon i forordet). Alle avdelingene laget egne utstillinger av bøker for leseknapplesere. Alle reklamerte for leseknappen i en-til-en-formidling på biblioteket og vi informerte om kampanjen når vi hadde klassebesøk. Ettersom vi krevde at alle leverte skjemaet på papir ved oppmøte i biblioteket (for å få flere inn i biblioteket), krevde det gode rutiner på registrering av skjemaer. Vi brukte et enkelt nok et exceldokument (som alle avdelingene hadde tilgang til) til registreringen av deltakere. Slik fikk vi godt underlag for egen statistikk også. Vi registrerte skoletilhørighet ikke bare for statistikken, men også for å kåre den skolen med høyest deltakelse for å øke motiveringen blant elevene ytterligere. Vi laget gullbilletter som vi delte ut med info om festene når barna leverte skjemaene. Dette for å slippe en ekstra runde med invitasjoner og påmeldinger på epost slik vi gjorde det med svært mye arbeid i Det krever god research å finne en dato for utdelinga av knappene slik at et så stort arrangement ikke skal kollidere med andre arrangement for barn og unge i Trondheim. I tillegg bør en unngå store nasjonale litterære arrangement for å få tilgang på de aktuelle forfatterne. Å finne de riktige forfatterne til et så krevende arrangement, krever også god research. Vi må ha forfattere som klarer å lage show for over 100 barn i forskjellig aldre samtidig. Selve festdagen var nøye planlagt med egne sjåfører til hver av forfatterne som til sammen opptrådte på 9 fester over hele byen. Om noen har behov for flere detaljer og tips om den praktiske gjennomføringen, kan avdeling for barn og unge kontaktes, så deler vi villig! 4b Forskning på Leseknappen For å gjøre forskningsmaterialet mindre og mer håndterlig for masterstudent Marion, ble vi enige sammen veileder Henning om å ta kontakt med 2 skoler for nærmere samarbeid. Vi bestemte oss for å se nærmere på to skoler som hadde ulik karakter: En mindre skole i sentrum med større andel av

4 ikke etnisk norske elever og en større med størst andel etnisk norske ble kontaktet. Marion gjorde avtaler om å benytte de nasjonale prøvene avlagt vårhalvåret før leseknappen som sammenligningsgrunnlag for en posttest som ble avviklet i august. I tillegg ville hun gjøre kvalitative intervjuer med utvalgte elever. Det krevde mye arbeid av Marion å få tillatelser fra skole og foreldre til å benytte avlagte prøver og for å få intervjue elevene. 5 Resultatet av prosjektet Kort sagt ble Leseknappen 2012 en suksess, som i antall deltakere overgikk fjoråret med flere hundre deltakere. Vi lyktes altså godt med delmål 1: Å få flest mulig av elevene i klasse til å delta i kampanjen. Vi fikk også gjennomført delmål 2: å få målt effekten av kampanjen gjennom å teste elevenes leseferdigheter før og etter kampanjen. Våren 2014 var Marion Gimsøy Stavsøien ferdig med masteren «Sommerlesing en analyse av sommerkampanjen Leseknappen 2012». (Se vedlegg 2). To forskningsspørsmål var styrende for undersøkelsen: «Gir deltakelse i sommerlesekampanjen Leseknappen noen effekt på deltakernes lesekompetanse, og gir det noen effekt på deltakernes lesemotivasjon?». Analysen av intervjuene viser at mange ulike lesere deltar i Leseknappen. Stavsøien poengterer at tiltaket er et terskelfritt tilbud som kan virke motiverende på mange fordi de selv kan bestemme hva de skal lese, og hvor mye. Den handler ikke om kvalitet, men kvantitet og følgen av dette er at alle som melder seg på har en god mulighet til å oppnå et vellykket resultat, være seg gull, sølv eller bronse. Dette er inkluderende og gjør at Leseknappen fremstår som et åpent tilbud for alle. Det å kunne være en svak leser, men likevel oppnå en leseknapp i gull gir en følelse av opplevd mestring som kanskje kan stimulere nye mestringsforventninger, og dermed påvirke utviklingen av lesekompetansen. Deltakelse i Leseknappen fører for mange barn til mengdelesing. Det er ingen tvil om at mengdelesing er positivt for lesekompetansen. Å lese mye og variert utvikler både vokabularet og leseforståelsen, men Stavsøien finner at mengdelesing som et middel alene for å øke lesekompetansen, ikke er nok. En kvalitativ, veiledet lesing som bistår barna i å utvikle gode strategier i lesingens før, under og etter den er avsluttet, er viktig. Stavsøien hevder at Leseknappen har en viss positiv effekt både på lesekompetanse og lesemotivasjon, men gjør også klart at det i selve ideen også ligger et stort potensiale for å utvikle denne effekten, pedagogisk sett. Dette er imidlertid et arbeid som faller inn under skolens mandat, og ikke bibliotekets. Suksessen med Leseknappen ligger trolig i at dette er et tidsavgrenset tiltak, og at man skal kunne fordype seg i et fiksjonsunivers eller lese mer om noe man synes er spennende, uten å måtte befinne seg i en testsituasjon eller i en bevissthet om at dette skal jeg lære noe av. Det har en stor verdi i seg selv. Dette er leseglede! Antall deltakere i Leseknappen Utlånsstatistikk Antall utlån hele året %-vis økning fra

5 Lettlest barn % Barnebøker % Ungdomsbøker % Antall utlån i kampanjeperioden %-vis økning fra Lettlest barn % Barnebøker % Ungdomsbøker % Statistikken viser at utlånet av lettlest og barnebøker har økt mest, lettlestbøker med hele 168 %, mens ungdomsbøker har økt gradvis siden kampanjestart i Livet etter prosjektet Støtten fra nasjonalbiblioteket i 2012 gjorde at vi klarte å heve kampanjen opp et forsvarlig nivå ressursmessig og kvalitetsmessig. Samtidig legitimerte budsjettet i 2012 å budsjettere likt for Støtten fikk etablert leseknappen som den store folkefesten den er. Nå er Leseknappen fast post på det årlige budsjettet. Et litterært arrangement av høy kvalitet for så mange av kommunens barn som varer hele sommeren har fått sin naturlige plass i virksomheten til Trondheim folkebibliotek. 7 Regnskap Regnskap 2012 Art Forbruk Lønn (ordinær) Overtid Lønn masterstudent Arbeidsgiveravgift og pensjon Kurs masterstudent Honorar forfattere Hotell og reise Servering på festen (boller og brus) Medaljer Annonse Gavekort fanfareblåsere 600 Diverse (kopper, servietter, pynt etc.) 2.327

6 Totalt Prosjektmidler Egenandel

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Slipp eldrebølgen inn!

Slipp eldrebølgen inn! STATSARKIVET I TRONDHEIM Slipp eldrebølgen inn! Rapport fra et medvirkningsprosjekt Maria Press [6.3.2013] Prosjektet har hatt støtte fra Kulturrådet og Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK).

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Jeg leser aldri men jeg leser alltid!

Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere Lesesenteret Jeg leser aldri men jeg leser alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere En kvalitativ undersøkelse med

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer