2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG"

Transkript

1 2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG 7DVWHUIRUDUEHLGPHGGRNXPHQWHU Lage et nytt dokument Åpne et dokument Lukke et dokument Dele et dokument Lagre et dokument Avslutte Word Søke etter tekst, formatering og bestemte elementer Gjenta et søk Erstatte tekst, angitt formatering og bestemte elementer Gå til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, grafikk eller en annen bestemt plassering Gå tilbake til en side, et bokmerke, en fotnote, en tabell, en merknad, grafikk eller en annen bestemt plassering Bla gjennom et dokument Avbryte en handling Angre en handling Gjøre om eller gjenta en handling Bytte til sideoppsettvisning Bytte til disposisjonsvisning Bytte til normalvisning Flytte mellom et hoveddokument og tilhørende deldokumenter CTRL+N CTRL+O CTRL+W ALT+CTRL+S CTRL+S ALT+F4 CTRL+B ALT+CTRL+Y CTRL+H CTRL+G ALT+CTRL+Z ALT+CTRL+HOME CTRL+Z CTRL+Y ALT+CTRL+P ALT+CTRL+O ALT+CTRL+N CTRL+omvendt skråstrek (\) 7DVWHUIRUIRUPDWHULQJDYWHJQRJDYVQLWW Formatere tegn Endre skriften Endre skriftstørrelsen Øke skriftstørrelsen Redusere skriftstørrelsen Øke skriftstørrelsen med 1 punkt Redusere skriftstørrelsen med 1 punkt CTRL+SKIFT+F CTRL+SKIFT+P CTRL+SKIFT+> CTRL+SKIFT+< CTRL+] CTRL+[ Endre tegnformatering (kommandoen Skrift på Formatmenyen) Endre bokstavtype Formatere bokstaver til bare store bokstaver Bruke fet skrift Bruke understreking CTRL+D SKIFT+F3 CTRL+SKIFT+A CTRL+F CTRL+U 1

2 Understreke ord men ikke mellomrom CTRL+SKIFT+W Bruke dobbel understreking av tekst CTRL+SKIFT+D Bruke skjult tekstformatering CTRL+SKIFT+H Bruke kursiv CTRL+K Formatere bokstaver til kapitéler CTRL+SKIFT+K Bruke senket skrift (automatisk avstand) CTRL+LIKHETSTEGN (=) Bruke hevet skrift (automatisk avstand) CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+) Fjerne manuell tegnformatering CTRL+MELLOMROM Endre det merkede området til symbolskrift [s.c.] CTRL+SKIFT+Q Vise tegn som ikke skrives ut CTRL+SKIFT+stjerne (*) Kontrollere tektformatering SKIFT+F1 (klikk deretter på den teksten du vil kontrollere formateringen til) Kopiere formater CTRL+SKIFT+C Lime inn formater CTRL+SKIFT+V Formatere avsnitt 1nUGXDQJLUOLQMHDYVWDQG Angi enkel linjeavstand Angi dobbel linjeavstand Angi linjeavstand på 1,5 Legge til eller fjerne enkel linjeavstand før et avsnitt 1nUGXYHOJHUDYVQLWWVMXVWHULQJRJLQQU\NNRJYLO Midtstille et avsnitt Blokkjustere et avsnitt Venstrejustere et avsnitt Høyrejustere et avsnitt Rykke inn et avsnitt fra venstre Fjerne et avsnittsinnrykk fra venstre Lage et hengende innrykk Redusere et hengende innrykk Fjerne avsnittsformatering 1nUGXYHOJHUVWLOHURJYLO Bruke en stil Starte Autoformat Bruke stilen Normal Bruke stilen Overskrift 1 Bruke stilen Overskrift 2 Bruke stilen Overskrift 3 Bruke stilen Liste CTRL+1 CTRL+2 CTRL+5 CTRL+0 (null) CTRL+E CTRL+J CTRL+L CTRL+R CTRL+M CTRL+SKIFT+M CTRL+T CTRL+SKIFT+T CTRL+Q CTRL+SKIFT+S ALT+CTRL+K CTRL+SKIFT+N ALT+CTRL+1 ALT+CTRL+2 ALT+CTRL+3 CTRL+SKIFT+L 7DVWHUIRUUHGLJHULQJRJIO\WWLQJDYWHNVWRJJUDILNN Slette tekst og grafikk Slette ett tegn til venstre for innsettingspunktet Slette ett ord til venstre for innsettingspunktet Slette ett tegn til høyre for innsettingspunktet Slette ett ord til høyre for innsettingspunktet Klippe ut merket tekst til utklippstavlen Angre den siste handlingen TILBAKE CTRL+TILBAKE DEL CTRL+DEL CTRL+X CTRL+Z 2

3 Klippe ut til innsamlingslageret CTRL+F3 Kopiere og flytte tekst og grafikk Kopiere tekst eller grafikk Flytte tekst eller grafikk Lage Autotekst Lime inn innholdet på utklippstavlen Lime inn innholdet fra innsamlingslageret CTRL+C F2 (flytt deretter innsettingspunktet og trykk ENTER) ALT+F3 CTRL+V CTRL+SKIFT+F3 Sette inn spesialtegn VHWWHLQQ Et felt CTRL+F9 En Autotekst-oppføring ENTER (etter at du har skrevet inn de første tegnene i navnet på Autotekst-oppføringen og når skjermtipset vises) Et linjeskift SKIFT+ENTER Et sideskift CTRL+ENTER Et spalteskift CTRL+SKIFT+ENTER En myk bindestrek CTRL+BINDESTREK (-) En hard bindestrek CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-) Et hardt mellomrom CTRL+SKIFT+MELLOMROM Et Copyright-symbol ALT+CTRL+C Symbolet for registrert varemerke ALT+CTRL+R Varemerkesymbolet ALT+CTRL+T En ellipse ALT+CTRL+punktum Merke tekst og grafikk Merk teksten ved å holde nede SKIFT og trykke tasten som flytter innsettingspunktet. XWYLGHHWXWYDOJ Ett tegn til høyre SKIFT+PIL HØYRE Ett tegn til venstre SKIFT+PIL VENSTRE Til slutten av et ord CTRL+SKIFT+PIL HØYRE Til begynnelsen av et ord CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE Til slutten av en linje SKIFT+END Til begynnelsen av en linje SKIFT+HOME En linje ned SKIFT+PIL NED En linje opp SKIFT+PIL OPP Til slutten av et avsnitt CTRL+SKIFT+PIL NED Til begynnelsen av et avsnitt CTRL+SKIFT+PIL OPP Et skjermbilde ned SKIFT+PGDN Et skjermbilde opp SKIFT+PGUP Til slutten av et vindu ALT+CTRL+PGDN Til begynnelsen av et dokument CTRL+SKIFT+HOME Til å inkludere hele dokumentet CTRL+A Til en loddrett tekstblokk CTRL+SKIFT+F8, og bruker piltastene. Trykk hvis du vil avbryte modusen for utvidelse av merking Til en bestemt plassering i et dokument F8+piltaster. Trykk hvis du vil avbryte modusen for utvidelse av merking 3

4 7LSV Hvis du kjenner tastekombinasjonen som brukes til å flytte innsettingspunktet, kan du merke teksten ved å bruke den samme tastekombinasjonen mens du holder nede SKIFT. CTRL+PIL HØYRE brukes for eksempel til å flytte innsettingspunktet til det neste ordet, og CTRL+SKIFT+PIL HØYRE brukes til å merke teksten fra innsettingspunktet og til begynnelsen av det neste ordet. Merke tekst og grafikk i en tabell Merke innholdet i den neste cellen Merke innholdet i den forrige cellen Utvide et utvalg til nabocellene Merke en kolonne Utvide et merket område (eller blokk) Redusere størrelsen på det merkede området Merke en hel tabell TAB SKIFT+TAB Hold SKIFT nede og trykk en piltast gjentatte ganger Klikk i den øverste eller nederste cellen i kolonnen. Hold SKIFT nede og trykk tastene PIL OPP eller PIL NED gjentatte ganger CTRL+SKIFT+F8, og bruker piltastene. Trykk hvis du vil avbryte modusen for utvidelse av merking SKIFT+F8 ALT+5 på det numeriske tastaturet (med NUM LOCK av) Utvide et utvalg Slå på utvidelsesmodus Merke det nærmeste tegnet Øke størrelsen på et merket område Redusere størrelsen på et merket område Slå av utvidelsesmodus F8 F8, og deretter trykker du PIL VENSTRE eller PIL HØYRE F8 (trykk én gang for å merke et ord, to ganger for å merke en setning og så videre) SKIFT+F8 Flytte innsettingspunktet IO\WWHLQQVHWWLQJVSXQNWHW Ett tegn til venstre Ett tegn til høyre Ett ord til venstre Ett ord til høyre Ett avsnitt opp Ett avsnitt ned En celle til venstre (i en tabell) En celle til høyre (i en tabell) Opp en linje Ned en linje Til slutten av en linje Til begynnelsen av en linje Til toppen av vinduet Til bunnen av vinduet Opp et skjermbilde (rulle) Ned et skjermbilde (rulle) Til toppen av neste side Til toppen av forrige side Til slutten av et dokument Til begynnelsen av et dokument PIL VENSTRE PIL HØYRE CTRL+PIL VENSTRE CTRL+PIL HØYRE CTRL+PIL OPP CTRL+PIL NED SKIFT+TAB TAB PIL OPP PIL NED END HOME ALT+CTRL+PGUP ALT+CTRL+PGDN PGUP PGDN CTRL+PGDN CTRL+PGUP CTRL+END CTRL+HOME 4

5 IO\WWHLQQVHWWLQJVSXQNWHW Til en tidligere versjon Til det stedet innsettingspunktet var plassert siste gangen dokumentet ble lukket SKIFT+F5 SKIFT+F5 Flytte rundt i en tabell IO\WWHLQQVHWWLQJVSXQNWHWWLO Neste celle i en rad Forrige celle i en rad Første celle i en rad Siste celle i en rad Første celle i en kolonne Siste celle i en kolonne Forrige rad Neste rad TAB SKIFT+TAB ALT+HOME ALT+END ALT+PGUP ALT+PGDN PIL OPP PIL NED Sette inn avsnitt og tabulatortegn i en tabell VHWWHLQQ Nye avsnitt i en celle ENTER Tabulatortegn i en celle CTRL+TAB 7DVWHUIRUXWVNULIWVIOHWWLQJ 1nUGXEUXNHUNRPPDQGRHQ8WVNULIWVIOHWWLQJRJYLO Forhåndsvise en utskriftsfletting Flette et dokument Skrive ut det flettede dokumentet Redigere et datadokument for utskriftsfletting Sette inn et flettefelt ALT+SKIFT+K ALT+SKIFT+N ALT+SKIFT+M ALT+SKIFT+E ALT+SKIFT+F 7DVWHUIRUXWVNULIWRJIRUKnQGVYLVQLQJDYGRNXPHQWHU Skrive ut et dokument Bytte til Forhåndsvisning Flytte rundt i den forhåndsviste siden når forhåndsvisningen er forstørret Flytte med én forhåndsvist side når forhåndsvisningen ikke er forstørret Flytte til den første forhåndsviste siden når forhåndsvisningen ikke er forstørret Flytte til den siste forhåndsviste siden når forhåndsvisningen ikke er forstørret CTRL+P ALT+CTRL+I Piltaster PGUP eller PGDN CTRL+HOME CTRL+END 7DVWHUIRUDUEHLGPHGIHOW VHWWHLQQ Et DATE-felt Et LISTNUM-felt ALT+SKIFT+D ALT+CTRL+L 5

6 VHWWHLQQ Et PAGE-felt Et TIME-felt Et tomt felt Oppdatere koblet informasjon i et kildedokument i Word Oppdatere merkede felter Frigjøre et felt Bytte mellom en feltkode og det tilhørende feltresultatet Bytte mellom alle feltkodene og de respektive feltresultatene Kjøre en GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra feltet som viser feltresultatene Gå til det neste feltet Gå til det forrige feltet Låse et felt Låse opp et felt ALT+SKIFT+P ALT+SKIFT+T CTRL+F9 CTRL+SKIFT+F7 F9 CTRL+SKIFT+F9 SKIFT+F9 ALT+F9 ALT+SKIFT+F9 F11 SKIFT+F11 CTRL+F11 CTRL+SKIFT+F11 7DVWHUIRUDUEHLGPHGHQGRNXPHQWGLVSRVLVMRQ +YLVGXDUEHLGHULGLVSRVLVMRQVYLVQLQJRJYLO Heve et avsnitt ett nivå ALT+SKIFT+PIL VENSTRE Senke et avsnitt ett nivå ALT+SKIFT+PIL HØYRE Senke et avsnitt til brødtekst CTRL+SKIFT+N Flytte merkede avsnitt opp ALT+SKIFT+PIL OPP Flytte merkede avsnitt ned ALT+SKIFT+PIL NED Utvide tekst under en overskrift ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+) Skjule tekst under en overskrift ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-) Utvide eller skjule all tekst eller alle overskrifter ALT+SKIFT+A eller stjerne-tasten (*) på det numeriske tastaturet Skjule eller utvide tegnformatering Skråstrek (/) -tasten på det numeriske tastaturet Vise den første linjen i brødteksten eller all brødtekst ALT+SKIFT+L Vise alle overskrifter med stilen Overskrift 1 ALT+SKIFT+1 Vise alle overskrifter opp til Overskrift n ALT+SKIFT+n 7DVWHUIRUPHQ\HU Vise hurtigmenyen Gjøre menylinjen aktiv Vise systemmenyen (på programtittellinjen) Velge neste eller forrige kommando på menyen eller undermenyen Velge menyen til venstre eller høyre, eller bytte mellom hovedmenyen og undermenyen mens det vises en undermeny Velge den første eller siste kommandoen på menyen eller undermenyen Lukke den aktive menyen og undermenyen samtidig Lukke den aktive menyen, eller bare lukke undermenyen mens det vises en undermeny SKIFT+F10 F10 ALT+MELLOMROM PIL NED ELLER PIL OPP (mens menyen eller undermenyen vises) PIL VENSTRE ELLER PIL HØYRE HOME eller END ALT 6

7 7LSV Du kan bruke tastaturet til å velge en hvilken som helst menykommando på menylinjen eller på en verktøylinje som vises. Velg menylinjen ved å trykke ALT. (Velg deretter en verktøylinje ved å trykke CTRL+TAB, og gjenta dette til den ønskede verktøylinjen velges.) Trykk bokstaven som er understreket i menynavnet som inneholder kommandoen du vil bruke. I menyen som kommer opp, trykker du bokstaven som er understreket i kommandonavnet du vil bruke. 7DVWHUIRUYHUNW \OLQMHU 3nHQYHUNW \OLQMH Gjøre menylinjen aktiv Velge neste eller forrige verktøylinje Velge neste eller forrige knapp eller meny på verktøylinjen Åpne menyen Utføre handlingen som er tilordnet en knapp Skrive inn tekst i en tekstboks Velge et alternativ fra en rullegardinliste eller fra en rullegardinmeny på en knapp F10 CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB TAB eller SKIFT+TAB (når en verktøylinje er aktiv) ENTER (når du har valgt en meny på en verktøylinje) ENTER (når du har valgt en knapp) ENTER (når du har valgt tekstboksen) Pilknapper for å flytte gjennom alternativer i listen eller på menyen, og ENTER for å velge alternativet du vil bruke (når du har valgt en rullegardinliste) 7DVWHUIRUYLQGXHURJGLDORJERNVHU,HWYLQGX Bytte til neste program ALT+TAB Bytte til forrige program ALT+SKIFT+TAB Vise Start-menyen i Windows CTRL+ Lukke det aktive dokumentvinduet CTRL+W Gjenopprette det aktive dokumentvinduet CTRL+F5 Bytte til neste dokumentvindu CTRL+F6 Bytte til forrige dokumentvindu CTRL+SKIFT+F6 Utføre kommandoen Flytt (systemmenyen, menylinjen) CTRL+F7 Utføre kommandoen Størrelse (systemmenyen, CTRL+F8 menylinjen) Maksimere dokumentvinduet CTRL+F10 Velge en mappe i dialogboksen Åpne eller Lagre som på Fil-menyen ALT+0 for å velge mappelisten, og piltaster for å velge en mappe Velge en knapp på verktøylinjen i dialogboksen Åpne eller Lagre som på Fil-menyen ALT+ nummer (1 er knappen lengst til venstre, 2 er den neste, osv.) Oppdatere filene som vises i dialogboksen Åpne eller F5 Lagre som på Fil-menyen,HQGLDORJERNV Bytte til neste kategori i en dialogboks Bytte til forrige kategori i en dialogboks Flytte til neste alternativ eller alternativgruppe Flytte til forrige alternativ eller alternativgruppe Flytte mellom alternativer i den valgte rullegardinlisten eller mellom alternativer i en alternativgruppe Utføre handlingen som er tilordnet knappen du valgte, og merke av for eller fjerne merket for alternativet Flytte til alternativet via den første bokstaven i alternativnavnet i en rullegardinliste CTRL+TAB eller CTRL+PAGE DOWN CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+PAGE UP TAB SKIFT+TAB Piltaster MELLOMROM Bokstavtasten for den første bokstaven i alternativnavnet du vil bruke (når du har valgt en rullegardinliste) 7

8 Velge alternativet, eller merke av for eller fjerne merket for alternativet via bokstaven som er understreket i alternativnavnet Åpne en rullegardinliste Lukke en rullegardinliste Utføre handlingen som er tilordnet standardknappen i dialogboksen Avbryte kommandoen og lukke dialogboksen,hqwhnvwernv Flytte til begynnelsen av oppføringen Flytte til slutten av oppføringen Flytte ett tegn til venstre eller høyre Flytte ett ord til venstre eller høyre Merke fra innsettingspunktet til begynnelsen av oppføringen Merke fra innsettingspunktet til slutten av oppføringen Merke eller oppheve merking ett tegn til venstre Merke eller oppheve merking ett tegn til høyre Merke eller oppheve merking ett ord til venstre Merke eller oppheve merking ett ord til høyre ALT+bokstavtast ALT+PIL NED (når du har valgt en rullegardinliste) (når du har valgt en rullegardinliste) ENTER HOME END PIL VENSTRE eller PIL HØYRE CTRL+PIL VENSTRE eller CTRL+PIL HØYRE SKIFT+HOME SKIFT+END SKIFT+PIL VENSTRE SKIFT+PIL HØYRE CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE CTRL+SKIFT+PIL HØYRE 7DVWHUIRUDUEHLGPHG:HEVLGHU Sette inn en hyperkobling Gå tilbake en side Gå fremover en side Oppdatere CTRL+I ALT+PIL VENSTRE ALT+PIL HØYRE F9 7DVWHUIRUDUEHLGPHGNU\VVUHIHUDQVHUIRWQRWHURJVOXWWQRWHU Merke en oppføring i en innholdsfortegnelse ALT+SKIFT+O Merke et stikkord ALT+SKIFT+X Sette inn en fotnote ALT+CTRL+F Sette inn en sluttnote ALT+CTRL+E 7DVWHUIRUEUXNDY2IILFHKMHOSHUHQ Aktivere boblen til Office-hjelperen Velge et emne i Hjelp blant emnene som Officehjelperen viser Vise flere emner i Hjelp Vise tidligere emner i Hjelp Lukke en melding i Office-hjelperen Få hjelp av Office-hjelperen Vise neste tips Vise det forrige tipset Lukke et tips Vise eller skjule Office-hjelperen i en veiviser ALT+F6 ALT+ tall (1 er det første emnet, 2 er det andre og så videre) ALT+PIL NED ALT+PIL OPP F1 ALT+N ALT+B TAB når du vil velge knappen Office-hjelper og 8

9 MELLOMROM når du vil vise hjelperen eller slå av Hjelp til veiviseren 9

10 )XQNVMRQVWDVWHU )XQNVMRQVWDVW 6.,)7 &75/ &75/6.,)7 $/7 $/76.,)7 &75/$/7 ) Vise elektronisk Hjelp eller Office-hjelperne Kontekst-avhengig hjelp eller vis Gå til neste felt Gå til forrige felt Vis Microsoft System-info formatering ) Flytt tekst eller Kopier tekst Forhånds-visning på Lagre på Fil-menyen Åpne på Fil-menyen grafikk Fil-menyen ) Sett inn en Autotekstoppføring Endre bokstavtype Klipp ut til Innsamlings-lager Sett inn innholdet fra Innsamlings-lager Lag en Autotekstoppføring ) Gjenta siste handling Gjenta Søk etter- eller Lukk vinduet Avslutt Word Avslutt Word Gå til-handling ) Gå til på Redigermenyen Flytt til en tidligere Gjenopprett størrelsen Rediger et bokmerke versjon på dokument-vinduet ) Gå til neste rute Gå til forrige rute Gå til neste vindu Gå til forrige vindu ) Stavekontroll på Kommandoen Flytt på Verktøymenyen Kontrollmenyen ) Utvid et merket område F9 Oppdater merkede felter Kommandoen Synonymordbok på Verktøymenyen Forminske et merket område Bytt mellom en feltkode og det tilhørende resultatet Kommandoen Størrelse på Systemmenyen Oppdater koblet informasjon i et kildedokument i Word Utvid et merket område (eller en blokk) Gjenopprett størrelsen på programvinduet Søk etter neste stavefeil (Fortløpende stavekontroll må være aktivert) Kjøre en makro Sett inn et tomt felt Frigjør et felt Bytt mellom alle feltkoder og de respektive feltresultater F10 Aktiver menylinjen Vis en hurtigmeny Maksimer dokumentvinduet Aktiver linjalen Maksimer programvinduet F11 Gå til neste felt Gå til forrige felt Lås et felt Lås opp et felt Vis Visual Basic-kode F12 Lagre som på Filmenyen Lagre på Fil-menyen Åpne på Fil-menyen Skriv ut på Filmenyen Kjør GOTO- BUTTON eller MACRO-BUTTON fra feltet som viser feltresultater Koble til World Wide Web eller andre kilder 10

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office Vise og bruke vinduer Bytte til neste vindu. ALT+TAB Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4 Gjenopprette størrelsen

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows Menykommandoer (Windows )... 4 Dialogbokskommandoer (Windows)... 8 Palettkommandoer

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! !

OpenBook. Program for skanning og lesing. Oversikt tastekommandoer VERSJON ! ! OpenBook Program for skanning og lesing Oversikt tastekommandoer VERSJON 7.02 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 0205 Bo Jo Tveter as 2004! 23 32 75 00! 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes.

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes. Bruke tastaturet Enten du skriver et brev eller taster inn numeriske data, er tastaturet det viktigste midlet til å få informasjon inn i datamaskinen. Visste du imidlertid at du også kan bruke tastaturet

Detaljer

Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Word 2010 med skjermleseren Jaws 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0071-6 ISBN elektronisk utgave: 978-82-323-0072-3

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z

Slik fungerer det Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+A Ctrl+Z Tastaturet Det er mange hurtigtaster - også kjent som (tastatur)snarveier - i Windows, og rutinerte PC-brukere klarer seg knapt uten. Men for mange brukere er hurtigtaster et lite mysterium. De står

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling

Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Oppgavehefte for kurs i tekstbehandling Innholdsfortegnelse 1 OVERSIKT OVER KURSRELEVANTE HURTIGTASTER I WORD 2010... 1 2 OPPGAVER TIL DEL 1 AV KURSET... 2 2.1 Lagringsrutine... 2 2.2 Lagring... 2 2.3

Detaljer

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 3 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 7 Palettkommandoer

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 2 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 6 Palettkommandoer (Mac OS)... 7 Objektkommandoer (Mac OS)... 10 Bildekommandoer

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13

Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Internet Explorer med skjermleseren Supernova 13 Nelly Kvalvik Statped sørøst, fagavdeling syn Statped, 2013 ISBN trykt utgave: 978-82-323-0065-5 ISBN

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Braillino. En kort oppsummering. Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany

Braillino. En kort oppsummering. Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany En kort oppsummering Versjon 4.2, oktober 2007. Handy Tech Elektronik GmbH Brunnenstraße 10 D-72160 Horb a. N. Germany Oversatt til norsk og tilrettelagt for punktskrift av: Innholdsfortegnelse 1. Den

Detaljer

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Fargekoder Nye kommandoer Kontrollere Tuva Stemmekommando Start Tuva Stopp Tuva Beskrivelse Vekker Tuva fra dvale og aktiverer mikrofonen. Setter Tuva

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Word 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Tieman Braille Voyager leselister

Tieman Braille Voyager leselister Referansehåndbok for Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Tieman Braille Voyager leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon:

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali It for Medisinsk sekretærer Av Kai Nøye gjennomgang av WORD Proprietære standarder Oppgaver http://uh.hagali.com/ / Gammelt / andre oppgaver / word / Løs oppgavene. Er også ekstra oppgaver for andre Hva

Detaljer

Kompendium Excel 2007

Kompendium Excel 2007 Kompendium Excel 2007 Utarbeidet av: Magnus Nohr (2001), oppdatert av Lars Vemund Solerød (2007) Fag: Excel Avdeling: Avdeling for lærerutdanning, 2007 Kompendium til internt bruk fremstilt av Høgskolen

Detaljer

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7

Håndbok for. Alva Satellite leselister. Jaws 3.7 Håndbok for Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Alva Satellite leselister og Jaws 3.7 Håndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 Oslo Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster:

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster: KAPITTEL 6 Hurtigtaster Hurtigtaster er tastekombinasjoner som utfører ZoomText kommandoer uten at de trenger å aktiveres i brukergrensesnittet. Det finnes hurtigtaster for nesten alle ZoomText funksjoner.

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Innhold i dette kapitlet:

Innhold i dette kapitlet: Innhold i dette kapitlet: Microsoft Word Anbefalte innstillinger i Word Åpne Fil-menyen 1. Skru av Autokorrektur 2. Fjern linjaler og rullefelt 3. Tillat åpning av et dokument i kladdevisning 4. Innstilling

Detaljer

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook.

I dette kapitlet omtaler vi Microsoft Outlook 2010, men mange råd og tips vil også gjelde for andre versjoner av Microsoft Outlook. Innhold i dette kapitlet: Microsoft Outlook Tilpasning av Microsoft Outlook Noen nyttige hurtigtaster Mozilla Thunderbird Tilpasning av Mozilla Thunderbird Noen nyttige tips Noen nyttige hurtigtaster Webmail

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Oversikt over hurtigtaster for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Oversikt over hurtigtaster for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave JAWS 3.7 hurtigtaster JAWS tilbyr mange tastkombinasjoner (hurtigtaster) slik at du kan navigere bedre i Windows og bruke Windows-baserte programmer.

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Word 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Word 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Word 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Word 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET BLUEBEAM REVU HURTIGTASTER PÅ TASTATURET Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. PowerPoint 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. PowerPoint 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 PowerPoint 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft PowerPoint 2010 til hjelp for effektivt

Detaljer

Windows Vista med skjermleser

Windows Vista med skjermleser Windows Vista med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Windows Vista med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 84 Huseby kompetansesenter, 2009 ISSN 1503-271X

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og

Detaljer

JAWS og. Alva Satellite

JAWS og. Alva Satellite Brukerveiledning JAWS og Alva Satellite Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Jaws og Alva Satellite leselister Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon:

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Internett og leselist

Internett og leselist Innhold i dette kapitlet: Internett og leselist Aktuelle nettlesere Microsoft Edge Internet Explorer Hurtigtaster i Internet Explorer Mozilla Firefox Hurtigtaster i Mozilla Firefox Google Chrome Hurtigtaster

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Windows 7 med skjermleser

Windows 7 med skjermleser Windows 7 med skjermleser Tor Ulland Huseby kompetansesenter STATPED SKRIFTSERIE NR 103 Windows 7 med skjermleser Tor Ulland STATPED SKRIFTSERIE NR 103 Huseby kompetansesenter, 2011 ISSN 1503-271X ISBN

Detaljer

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Gradient Swatch Tool (G)

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Gradient Swatch Tool (G) Verktøykassen i InDesign CS3 Sort pil (markeringsverktøy), (V, Esc) Hvit pil (segmentmarkør) (A) Pennverktøy (P) Tekstverktøy (T) Blyantverktøy (N) Strekverktøy (Å) Rektangelrammeverktøy (F) Rektangelverktøy

Detaljer

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne:

Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn. Mål / elevene skal kunne: Gjeldende fra 01.08.2006 1. trinn starte og slå av en PC, starte programmer via STARTmenyen og via ikoner på skrivebordet, samt avslutte programmer og slå av maskinen benytte musa til å navigere i et program

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter

Lynkurs i Word 2007. Oversikt og struktur i større dokumenter Lynkurs i Word 2007 Oversikt og struktur i større dokumenter Hvem er jeg? Marie Austdal Tidligere ansatt på Skolehjelpen / Orakelet Still gjerne spørsmål underveis. Agenda Stiler, innebygde og egendefinerte

Detaljer

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali KVELD 4 IT for Medisinsk sekretær Kai Hagali PLAN FOR DAGEN Siste rest kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 OPPGAVER Neste gang Fletting. MEN FØRST LOGG UT LOGGE INN SOM NY BRUKER Uhx

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv 2/6 1 Disposisjonsvisning... 3 2 Malsidevisning... 3 2.1 Bakgrunn i mal... 3 2.2 Tittelmal... 3 3 Bakgrunner... 4 3.1 Overstyre bakgrunn fra mal...

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016

Akademisk skriving. Kfk: norsk Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Akademisk skriving Kfk: norsk 1 1-7 13.30-15.30 Mikkel Rustad og Tonje Hilde Giæver Seksjon for digital kompetanse Høst 2016 Emner Nivå 1: Grunnleggende funksjoner; Merke/ navigere/stavekontroll/søk-erstatt

Detaljer

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi

Lag imponerende punktlister En såkalt punktmerket liste får tekstene dine til å se mer over Finn en flott punktliste til Word på CD siktlige ut og hvi WORD TEKSTBEHANDLING PÅ HØYGIR Hvorfor kjøre i bare 0 kilomenter i timen når Word har krefter som en Ferrari? Her får du tips og snarveier som får Word til å yte maksimalt. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Internet Explorer med ZoomText

Internet Explorer med ZoomText Internet Explorer med ZoomText Silje Benonisen Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 89 Internet Explorer med ZoomText Silje Benonisen Statped Skriftserie nr 89 Huseby kompetansesenter,

Detaljer

Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++ [talltastatur] Ctrl+N Ctrl+Alt+C

Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++ [talltastatur] Ctrl+N Ctrl+Alt+C Vise dialogboksen Artikkeloppsett Utvide eller skjule komponent (Full skjermvisning og Spaltevisning) Vise dialogboksen Ny artikkel Vise dialogboksen Ny komponent Neste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P

Detaljer

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Powerpoint. Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Powerpoint Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010

Tips for oppsett av Window-Eyes. Utgitt i april 2010 Tips for oppsett av Window-Eyes Utgitt i april 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 2. Leselist fra Handy Tech...5 3. Menysystemet i Window-Eyes...5 4. Kjør Window-Eyes fra systemkurven...5 5. Justere

Detaljer

Noen viktige innstillinger

Noen viktige innstillinger Innhold i dette kapitlet: Noen viktige innstillinger Visningsmodi Tale Leselist Tastene på leselista Visuell visning Noen viktige hurtigtaster Generelle hurtigtaster Hurtigtaster i nettlesere Innholdet

Detaljer

Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk Sist oppdatert

Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk Sist oppdatert Digitale tekster og referanseverktøy KfK: Matematikk 1 1-7 Sist oppdatert 16.01.16 Seksjon for digital kompetanse Tonje Hilde Giæver tonje.h.giaever@hioa.no Innholdsoversikt Grunnleggende funksjoner; Merke/

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Noen tips & triks i Microsoft Word 1

Noen tips & triks i Microsoft Word 1 Noen tips & triks i Microsoft Word 1 Det mest selvfølgelige er at man skriver teksten (ordene, og skiller disse med åpenrom; ordskillere), uten å trykke ENTER på slutten av hver linje (slik man gjorde

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

1.1 Excel for Windows, generelt Starte Excel for Windows Skjermbildet i Excel Skrive inn data i regnearket...

1.1 Excel for Windows, generelt Starte Excel for Windows Skjermbildet i Excel Skrive inn data i regnearket... Magnus Nohr Åge T Johansen (oppdatert til Excel 2007) Kjetil Østereng (tilrettelagt for screencast) Høgskolen i Østfold Dette kompendiet inneholder linker til video, markert med dette ikonet:. Klikk på

Detaljer

Tasteveiledning for Word 2007

Tasteveiledning for Word 2007 Tasteveiledning for Word 2007 Dette 26 siders heftet inneholder et grunnkurs i bruk av teksbehandlingsprogrammet Word 2007. Du trenger knapt noen forkunnskaper annet enn å ha brukt en datamaskin litt.

Detaljer

Tekstbehandling - enkel innføring. Office 2013, Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word

Tekstbehandling - enkel innføring. Office 2013, Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word Tekstbehandling - enkel innføring (nybegynnarversjon) (Grunnkurs for dummies) Office 2013, 2016 Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word Tekstbehandling

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk

Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Brukermanual for TPB Reader 1.0 Norsk Her følger en beskrivelse over hvordan man bruker programmet TPB Reader. Alle funksjoner i programmet samt bruk av hurtigtaster beskrives. Du kan også bruke mus og

Detaljer