QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS"

Transkript

1 QuarkCopyDesk 9.1 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 2 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 6 Palettkommandoer (Mac OS)... 7 Objektkommandoer (Mac OS) Bildekommandoer (Mac OS)

2 Menykommandoer (Mac OS ) Menyen QuarkCopyDesk Hente miljødetaljer Innstillinger Avslutt Menyen Arkiv Ny artikkel Åpne Lukk Arkiver Arkiver som Tilbake til siste automatiske arkivering Importer tekst/bilde Arkiver tekst Legg til Skriv ut Vise dialogboksen Jobber med utskriftsprofiler Vise+F62 dialogboksen Artikkeloppsett Menyen Rediger Gjør om Gjør om Klippe ut Kopier Lime inn Merk alt Finn/Endre Lukk Finn/Endre Panelet Avsnitt, (dialogboksen Innstillinger) Tekstmaler Farger Orddeling og justering Undermenyen Merknader Lukk alle merknader Opprette+F29 merknad fra markert tekst Slett merknad Gå til den neste merknaden Tilvalg+Om QuarkCopyDesk +Tilvalg+Skift+Y +Q +N +O +W +S +Skift+S Tilvalg+Tilbake til arkivert +E +Tilvalg+E +Tilvalg+A +P +Tilvalg+P +Tilvalg+Skift+P +Z +Y, +Z, eller +Skift+Z (konfigurerbart) +X +C +V +A +F +Tilvalg+F +Tilvalg+Y Skift+F11 Skift+F12 +Tilvalg+J +Tilvalg+Skift+W F10 +Skift+X +Tilvalg+G 2

3 Undermenyen Merknader Gå til den forrige merknaden Sett inn merknad Åpen alle merknader Åpne/lukk merknad Åpne valg for merknader +Skift+Y +Tilvalg+N +Tilvalg+A +Skift+A +Tilvalg+Skift+A Menyen Stil for tekst Størrelse > Annen +Skift+< Tekststil Normal Halvfet Kursiv Understreket Understreket ord Overstrøket Dobbel gjennomstreking Kontur Skyggelagt Versaler Kapiteler Hevet tekst Senket tekst Topplinjert Ligaturer Tegnegenskaper Endre artikkelretning (gjelder bare Pluss-utgaver og +Skift+P +Skift+B +Skift+I +Skift+U +Skift+W +Skift+/ +Skift+Tilvalg+/ +Skift+O +Skift+Y +Skift+K +Skift+H +Skift++ +Skift+- (bindestrek) +Skift+V +Skift+G +Skift+D +Tilvalg+Skift+T østasiatiske utgaver) Rubi (gjelder bare Pluss-utgaver og østasiatiske utgaver) Grupperte tegn (gjelder bare Pluss-utgaver og +Tilvalg+R +Skift+G østasiatiske utgaver) Justering Til venstre Sentrert Til høyre Rette marger Tvungen justering Linjeavstand Formaterer Tabulatorer +Skift+L +Skift+C +Skift+R +Skift+J +Tilvalg+Skift+J +Skift+E +Skift+F +Skift+T 3

4 Menyen Stil for tekst Streker Bytt mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning Menyen Stil for bilder Halvtone Sentrer bilde Skalere bilde til blokk Tilpass bilde til blokk (proporsjonalt) Menyen Komponent Vise eller skjule komponent Vise+F52 dialogboksen Ny komponent Neste komponent (bare i WYSIWYG-visning) Forrige komponent (bare i WYSIWYG-visning) Rediger Tekstflyt Avgrensningsbane Punkt/segmenttype Hjørnepunkt Kurvepunkt Symmetrisk punkt Rett segment Kurvesegment Menyen Vis Alle visninger tilpasset vindu i WYSIWYG-visning Alle visninger til normal størrelse i WYSIWYG-visning Zoome+F63 til 200 % i WYSIWYG-visning Bytte til spaltevisning Bytte til Full skjerm-visning Gå til en bestemt side Tilpass største oppslag i vinduet Vis/Skjul hjelpelinjer Vis/Skjul registerlinjer Vise/skjule Tekstblokkrutenett Vis/Skjul usynlige Menyen Annet Stavekontroll > ord/utvalg Stavekontroll > Komponent +Skift+N Skift+vise undermenyen Font +Skift+H +Skift+M +Tilvalg+Skift+M +Tilvalg+Skift+F ++ [talltastatur] +Tilvalg+C +Tilvalg+Pg Dn +Tilvalg+Pg Up Tilvalg+F4 Tilvalg+Skift+F4 Tilvalg+F1 Tilvalg+F2 Tilvalg+F3 Tilvalg+Skift+F1 Tilvalg+Skift+F J Tilvalg+Tilpasset størrelse eller +Tilvalg+0 (null) F7 Tilvalg+F7 +Tilvalg+F7 +I +L +Tilvalg+L 4

5 Menyen Annet Stavekontroll > Artikkel Legg til (under stavekontrolløkten) Legge til alle ukjente ord i tilleggsordliste (under stavekontrolløkten) Foreslå-knappen (under stavekontrolløkten) Hopp over-knappen (under stavekontrolløkten) Erstatt alle-knappen (under stavekontrolløkten) Erstatt-knappen (under stavekontrolløkten) Ferdig-knappen (under stavekontrolløkten) Foreslått orddeling Dialogboksen Bruk Panelet Fonter Panelet Bilder Kontroller linjer > Neste linje Vindu-menyen Vis/Skjul kontrolltavle Vis/Skjul tekstmaler Vis/Skjul farger Vis/Skjul lister +Tilvalg+Skift+L +A Tilvalg+Skift+klikk Ferdig-knapp +L +S +R +Skift+R +D +Tilvalg+Skift+H +F6 eller F13 +Tilvalg+F6 eller Tilvalg+F13 +; F9 F11 F12 Tilvalg+F11 5

6 Dialogbokskommandoer (Mac OS) Paneler i dialogbokser Vise neste panel Vise forrige panel Felter Merke neste felt Merke forrige felt Merke felt med tekstinnsettingsmerket Klippe ut Kopier Lime inn Få tilbake de opprinnelige verdiene i dialogboksen Regneoperasjoner som kan utføres i felter Knapper OK (eller annen knapp med ramme) Avbryt Ja Nei Utfør Utføre+F139 kontinuerlig Sett-knappen i Tabulatorer (i dialogboksen Avsnittspesifikasjoner) Lister (i dialogbokser) Merke etterfølgende objekter i liste Merke vilkårlige objekter i liste +Tilvalg+Tabulator +Tilvalg+Skift+Tab Tab Skift+Tabulator Dobbeltklikk +X +C +V +Z + (addisjon) (subtraksjon) * (multiplikasjon) / (divisjon) Retur +. (punktum) eller esc +J +N +A +Tilvalg+A +S Skift+klikk +klikk 6

7 Palettkommandoer (Mac OS) Kontrolltavlepaletten Vise/skjule palett Velge fontfeltet i kategorien Klassisk eller Tegnspesifikasjoner Bytte mellom innstillinger for Fontforhåndsvisning Merke+F218 feltet Font Merke neste felt Merke forrige felt Gå ut av paletten og utfør endringer Gå ut av paletten uten å utføre endringer Tekstmalpaletten Vise/skjule palett Vise kontekstmeny for redigering av tekstmal Åpne dialogboksen Rediger tekstmaler Velge Ingen tekstmal, deretter tekstmal (brukes bare på avsnittspesifikasjoner) Fargepaletten Vise/skjule palett Åpne dialogboksen Farger Vise kontekstmenyen for redigering av Farger Paletten Liste Vise/skjule palett Paletten Finn/endre Vise paletten Lukke paletten Endre knappen Finn neste til Finn første Dele og stable vinduer Vindu-menyen Stable/fordel i Normal størrelse Stable/Side om side i tilpasset størrelse Stable/Side om side i Oversikt Snarvei til undermenyen Vinduer Stable/Side om side i Normal størrelse fra tittellinje Tilvalg+F11 +Tilvalg+Skift+M Skift+vis rullegardinmenyen Font +Tilvalg+Skift+M Tab Skift+Tabulator Retur +. (punktum) Tilvalg+F11 Kontroll+klikk tekstmal +klikk tekstmal Tilvalg+klikk tekstmal Tilvalg+Skift+klikk tekstmal for avsnitt Tilvalg+F11 +klikk på fargenavnet Kontroll+klikk på fargenavnet Tilvalg+F11 +F +Tilvalg+F Tilvalg+Finn neste Kontroll+Stable/fordel +Stable/Side om side Tilvalg+Stable/Side om side Skift+klikk tittellinjen Kontroll+Skift+klikk tittellinjen+stable/side om side 7

8 Dele og stable vinduer Stable/Side om side i Tilpasset størrelse fra tittellinje Stable/Side om side i Oversikt fra tittellinje Visning av sider Dialogruten Gå til side Endring av visningsstørrelse Aktiver feltet for visningsstørrelse Alle størrelser til Normal størrelse Alle størrelser til Tilpasset størrelse Alle størrelser til 200% Veksle mellom 100 % og 200 % Tilpass største oppslag i vinduet Zoom inn Zoom ut Bytte+F244 til Full skjerm-visning Bytte til spaltevisning Bytte mellom 100 % og 200 % i WYSIWYG-visning Zoome inn i WYSIWYG-visning Zoome ut i WYSIWYG-visning Zoome ut i WYSIWYG-visning Zoome til 200 % i WYSIWYG-visning Opptegning av siden Start opptegning Lukke dokumenter Lukke alle vinduer Lukke dokument +Skift+klikk tittellinjen+stable/side om side Tilvalg+Skift+klikk tittellinjen+stable/side om side +J Kontroll+V Tilvalg+klikk +Tilvalg+klikk Tilvalg+Tilpasset størrelse eller +Tilvalg+0 (null) Kontroll+Skift+klikk/dra Kontroll+Tilvalg+klikk/dra Tilvalg+klikk Kontroll+Skift+klikk eller Kontroll+Skift+klikk og dra Kontroll+Tilvalg+klikk Kontroll+Tilvalg+klikk +6 +Tilvalg+. (punktum) +Tilvalg+W +W Rulle I WYSIWYG-visning Vis rulling i dokument (når dette valget er deaktivert) Ikke vis rulling i dokument (når valget er deaktivert) Til begynnelsen av tekst Til slutten av tekst Opp ett skjermbilde Ned ett skjermbilde Til første side Til siste side Tilvalg+dra Tilvalg+dra rulleheis Tilvalg+dra rulleheis Kontroll+A Kontroll+D Pg up Pg dn Skift+Home Skift+End 8

9 Rulle Til forrige side Til neste side På utvidet tastatur Gå til begynnelsen (utvidet tastatur) Gå til slutten (utvidet tastatur) Opp ett skjermbilde Ned ett skjermbilde Til første side Til siste side Til forrige side Til neste side Gå til neste oppslag (utvidet tastatur) Gå til forrige oppslag (utvidet tastatur) Skift+Pg Up Skift+Pg Dn Home End Pg up Pg dn Skift+Home Skift+End Skift+Pg Up Skift+Pg Dn Tilvalg+Pg Dn Tilvalg+Pg Up 9

10 Objektkommandoer (Mac OS) Velge eller deaktivere objekter Merke objekt bakerst eller bak Endre en avgrensnings- eller tekstflytbane Legge+F304 til Bézier-punkt Begrense merket kurvehåndtak til 45 Begrense+F375 merket punkt til 45 bevegelse Konvertere til hjørnepunkt Konvertere til kurvesegment Konvertere til kurvepunkt Konvertere til rett segment Konvertere til symmetrisk punkt Hjørne til kurvepunkt (avhengig av programmets innstilling for Kontroll-tasten) Slett Bézier-punkt Redigere avgrensningsbane Redigere tekstflytbanen (avhengig av programmets innstilling for Kontroll-tasten) Skjule kurvehåndtak Vise kurvehåndtak Merke alle innsettingspunkter i Bézier-form Velg flere punkter Utjevne til et hjørnepunkt (avhengig av programmets innstilling for Kontroll-tasten) Controlling indents Øk innrykk Reduser innrykk Automatiske sidetall i tekstblokk Sidetallstegn for forrige blokk Tegn for automatisk sidenummerering Sidetallstegn for neste blokk Oppdatere tekstflyt for aktiv QuarkXPress-versjon Endre font Aktivere Font-feltet i kontrolltavlepaletten Forrige font Neste font +Tilvalg+Skift+klikk der objektene overlapper hverandre Tilvalg+klikk segment Skift+dra kurvehåndtak Skift+dra punkt Tilvalg+F1 Tilvalg+Skift+F2 Tilvalg+F2 Tilvalg+Skift+F1 Tilvalg+F3 Kontroll+dra kurvehåndtak Tilvalg+klikk punkt Tilvalg+Skift+F4 Tilvalg+F4 Kontroll+klikk punkt Kontroll+dra punkt eller Kontroll+Skift+dra punkt +Skift+A Skift+klikk Kontroll+dra kurvehåndtak +Skift+6 +Tilvalg+Skift Tilvalg+Åpne i dialogboksen Åpne +Tilvalg+Skift+M Tilvalg+Skift+F9 Tilvalg+F9 10

11 Skrive inn ett tegn i en annen font Ett tegn i fonten Symbol Tegn i fonten Zapf Dingbats +Tilvalg+Q +Tilvalg+Z Endre fontstørrelse Øke Forhåndsbestemte verdier +Skift+. (punktum) 1 pt +Tilvalg+Skift+. (punktum) Minske Forhåndsbestemte verdier +Skift+, (komma) 1 pt +Tilvalg+Skift+, (komma) Endre horisontal/vertikal skalering Øke 5% 1% Minske 5% +å 1% +Tilvalg+å Endre kerning/kniping Øke 1/20 gefirt +Tilvalg+Skift+9 1/200 gefirt +Tilvalg+Skift+Kontroll+9 Minske 1/20 gefirt +Tilvalg+Skift+8 1/200 gefirt +Tilvalg+Skift+Kontroll+8 Bruke kniping av avstand mellom ord Øke 0,05 gefirt +Kontroll+Skift+] 0,005 gefirt +Tilvalg+Kontroll+Skift+] Minske 0,05 gefirt +Kontroll+Skift+[ 0,005 gefirt +Tilvalg+Kontroll+Skift+[ Endre vertikal forskyvning Opp 1 pt +Tilvalg+Skift+ + Ned 1 pt +Tilvalg+Skift+- (bindestrek) 11

12 Endre linjeavstand Øke 1 pt +Skift+ æ 1/10 pt +Tilvalg+Skift+ æ Minske 1 pt +Skift+ ø 1/10 pt +Tilvalg+Skift+ ø Kopiere avsnittsformat Kopiere formatering fra det klikkede avsnittet til avsnittet med innsettingspunkt (eller merket tekst) Dra og slippe tekst Dra tekst (Dra og slipp deaktivert) Dra+kopier tekst (Dra og slipp aktivert) Dra+kopier tekst (Dra og slipp deaktivert) Klikke på knapper i stavekontroll Foreslå Ignorer Legg til Legg til alle ukjente ord i tilleggsordliste Tilvalg+Skift+klikk +Kontroll+dra Skift+dra +Kontroll+Skift+dra +L +S +A Tilvalg+Skift+klikk på knappen Ferdig Søke etter tekst Jokertegn (kan bare brukes i søking) (\?) +/ Tab \t Nytt avsnitt (\p) +Linjeskift Ny linje (\n) +Skift+Retur Ny spalte (\c) +Retur Sidetallstegn for forrige blokk (\2) +2 Tegn for automatisk sidenummerering (\3) +3 Sidetallstegn for neste blokk (\4) +4 Tegnmellomrom +. (punktum) Fleksibel ordavstand (\f) +Skift+F Omvendt skråstrek (\\) +\ Innrykk her \i Mykt linjeskift \d Myk bindestrek \h 12

13 Spesialtegn Innrykk her Betinget stilmarkør Ny linje Nytt avsnitt Ny linje (mykt linjeskift) Ny spalte Ny blokk Høyreinnrykkstabulator Registrert-symbol ( ) Copyright-symbol ( ) Varemerke-symbol ( ) Punkt ( ) Tegn for Apple-logo Pund-symbol Euro-symbol Yen-symbol Divisjonssymbol +' +Tilvalg+Skift+Å +Linjeskift Linjeskift Skift+Retur Retur Skift+Retur Tilvalg+Tabulator Tilvalg+Skift+2 Tilvalg+1 Tilvalg+2 Tilvalg+q Tilvalg+a Tilvalg+6 Tilvalg+4 Tilvalg+Skift+3 Tilvalg+z Tekstspesifikasjoner Endre store til små bokstaver Endre små til store bokstaver Tilvalg+F8 F8 Bindestreker og tankestreker Myk bindestrek Fast standard bindestrek Myk bindestrek Hindre automatisk deling av et ord Fast kort tankestrek Myk lang tankestrek Fast lang tankestrek - (bindestrek) +Skift+0 +- (bindestrek) + - (bindestrek) i starten av ord Tilvalg+ - (bindestrek) Tilvalg+Skift+- (bindestrek) +Tilvalg+Skift+0 Ordmellomrom Mykt mellomrom Fast standard mellomrom Mykt halvgefirt-mellomrom Fast halvgefirt-mellomrom Mykt variabel mellomrom Fast variabelt mellomrom Mellomrom +5 Tilvalg+Mellomrom +Tilvalg+Mellomrom eller +Tilvalg+5 Tilvalg+Skift+Mellomrom +Tilvalg+Skift+Mellomrom 13

14 Ordmellomrom Myk tegnavstand Fast avstand mellom skilletegn Flytte tekstinnsetningspunktet til Forrige tegn Neste tegn Forrige linje Neste linje Forrige ord Neste ord Forrige avsnitt Neste avsnitt Begynnelsen av linje Slutten av linje Begynnelsen av artikkel Slutten av artikkel Merke tegn Forrige tegn Neste tegn Forrige linje Neste linje Forrige ord Neste ord Forrige avsnitt Neste avsnitt Begynnelsen av linje Slutten av linje Begynnelsen av artikkel Slutten av artikkel Merke tekst med musen Plassere innsettingspunktet Merke ord Merke ord og tilhørende punktum, komma osv. Merke linje Merke avsnitt Merke artikkel Skift+Mellomrom +Skift+Mellomrom Slett Skift+Slettetast +Slett +Skift+Slettetast + + +Tilvalg+ +Tilvalg+ +Tilvalg+ +Tilvalg+ Slett Skift+Slettetast Skift+ Skift+ +Slett +Skift+Slettetast +Skift+ +Skift+ +Tilvalg+Skift+ +Tilvalg+Skift+ +Tilvalg+Skift+ +Tilvalg+Skift+ Ett klikk To klikk i ordet To klikk mellom ord og skilletegn Tre klikk Fire klikk Fem klikk 14

15 Slette tegn Forrige tegn Neste tegn Neste tegn (utvidet tastatur) Forrige ord Neste ord Merkede tegn Slett Skift+Slettetast [Tast for foroversletting] +Slett +Skift+Slettetast Slett 15

16 Bildekommandoer (Mac OS) Importere bilder Importer EPS uten å legge til spesialfarger Importere+F401 alle bilder i artikkel på nytt Skalere bilder Øke med 5% Minske med 5 % Skalere bilde til blokk Sentrere og tilpasse bilder Sentrer Tilpasse bilde til blokk proporsjonalt Rotere bilder Rotere 1 mot høyre Rotere 15 mot høyre Rotere 90 mot høyre Rotere 1 mot venstre Rotere 15 mot venstre Rotere 90 mot venstre Flytte med piltaster Venstre 1 pt Venstre 1/10 pt Høyre 1 pt Høyre 1/10 pt Opp 1 pt Opp 1/10 pt Ned 1 pt Ned 1/10 pt Endre bilder Dialogboksen Annet raster Endre knappen Oppdater til Oppdater alle i panelet Bilder i dialogboksen Ressurser i bruk. Bruke bildestilen Negativ/Invertert Endre Oppdater-knapp til Oppdater knapp (Annet > Ressurser i bruk > Bilder) Vise ruten Avgrensning (dialogboksen Bilde) +Åpne i dialogboksen Importer bilde +Åpne i dialogboksen Åpne +Tilvalg+Skift+. (punktum) +Tilvalg+Skift+, (komma) +Tilvalg+Skift+M +Skift+M +Tilvalg+Skift+F +Tilvalg+Skift+Æ +Æ +Skift+Æ +Tilvalg+Skift+Ø +Ø +Skift+Ø Tilvalg+ Tilvalg+ Tilvalg+ Tilvalg+ +Skift+H Tilvalg+klikk knappen Oppdater +Skift+-(bindestrek) Tilvalg+klikk Oppdater-knapp +Tilvalg+T 16

17 Endre bilder Vise dialogboksen Bilde med musen Vise dialogboksen Bilde Vise dialogboksen Bildets halvtonespesifikasjoner Vise+F630 ruten Tekstflyt (dialogboksen Bilde) +dobbeltklikk objekt +M +Skift+H +T 2011 Quark, Inc. Med enerett. Uautorisert bruk og/eller reproduksjon er overtredelse av gjeldende lover. Quark produkter og materialer er underlagt opphavsrett og andre immaterielle beskyttelse av USA og andre land. Quark, Quarklogoen og QuarkCopyDesk er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Quark, Inc. og deres tilsluttede selskaper i USA og/eller andre land. Mac OS er et varemerke tilhørende Apple, Inc. som er registrert i USA og andre land. Alle andre merker tilhører de respektive eierne. 17

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 3 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 7 Palettkommandoer

Detaljer

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows

QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows QuarkCopyDesk 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Windows Menykommandoer (Windows )... 4 Dialogbokskommandoer (Windows)... 8 Palettkommandoer

Detaljer

+N +O +W +S +Skift+S. +Z +Skift+Z +X +C +V +Tilvalg+V +A +F +Tilvalg+F +Tilvalg+Y. +Tilvalg+J. +Skift+X

+N +O +W +S +Skift+S. +Z +Skift+Z +X +C +V +Tilvalg+V +A +F +Tilvalg+F +Tilvalg+Y. +Tilvalg+J. +Skift+X Hente miljødetaljer Innstillinger Avslutt Tilvalg+Om QuarkCopyDesk +Tilvalg+Skift+Y +Q Ny artikkel Åpne Lukk Arkiver Arkiver som Tilbake til siste automatiske arkivering Importer tekst/bilde Arkiver tekst

Detaljer

QuarkCopyDesk Veiledning til tastaturkommandoer FOR MAC OS

QuarkCopyDesk Veiledning til tastaturkommandoer FOR MAC OS QuarkCopyDesk Veiledning til tastaturkommandoer FOR MAC OS Hva brukes den kommandoen til? euro.quark.com Tastatursnarveier i QuarkCopyDesk 7.4: Mac OS Program 3 Dialogbokskommando 4 er i dokumentvindu

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 8?

Hva er nytt i QuarkXPress 8? Hva er nytt i QuarkXPress 8? INNHOLD Innhold Juridiske merknader...4 Innledning...5 Arbeide raskere med QuarkXPress 8...6 Fleksibel innholdshåndtering...6 Direkte manipulering av blokker og bilder...6

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 10.1?

Hva er nytt i QuarkXPress 10.1? Hva er nytt i QuarkXPress 10.1? INNHOLD Innhold Hva er nytt i QuarkXPress 10.1?...3 Nye funksjoner...4 Dynamiske hjelpelinjer...4 Notes (Merknader)...4 Bøker...4 Redline...4 Andre nye funksjoner...5 Juridiske

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 2015?

Hva er nytt i QuarkXPress 2015? Hva er nytt i QuarkXPress 2015? INNHOLD Innhold Hva er nytt i QuarkXPress 2015?...3 Nye funksjoner...4 64-biters program...4 Innholdsvariabler...4 Innebygde tabeller...5 Fotnoter og sluttnoter...5 Fast

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold:

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: 1. Generelle tastatursnarveier del 1 2. Generelle tastatursnarveier del 2 3. Tastatursnarveier i Apple Mail 4. Tastatursnarveier i Safari

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hurtigtaster MS Excel

Hurtigtaster MS Excel Hurtigtaster som brukes i kombinasjon med CTRL-tasten TAST CTRL+SKIFT+( CTRL+SKIFT+) CTRL+SKIFT+& CTRL+SKIFT_ CTRL+SKIFT+~ CTRL+SKIFT+$ CTRL+SKIFT+% CTRL+SKIFT+^ CTRL+SKIFT+# CTRL+SKIFT+@ CTRL+SKIFT+!

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 9?

Hva er nytt i QuarkXPress 9? Hva er nytt i QuarkXPress 9? 目 次 目 次 Hva er nytt i QuarkXPress 9?...3 App Studio...4 Blio e-bok-eksport...5 epub-eksport...7 Betingede stiler...8 Bildetekster...10 Punkter og nummerering...13 Tabellforbedringer...15

Detaljer

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Gradient Swatch Tool (G)

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Gradient Swatch Tool (G) Verktøykassen i InDesign CS3 Sort pil (markeringsverktøy), (V, Esc) Hvit pil (segmentmarkør) (A) Pennverktøy (P) Tekstverktøy (T) Blyantverktøy (N) Strekverktøy (Å) Rektangelrammeverktøy (F) Rektangelverktøy

Detaljer

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand

Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Diktering Kommandoer tilgjengelig i dikterinstilstand Fargekoder Nye kommandoer Kontrollere Tuva Stemmekommando Start Tuva Stopp Tuva Beskrivelse Vekker Tuva fra dvale og aktiverer mikrofonen. Setter Tuva

Detaljer

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes.

Følgende illustrasjon viser hvordan disse tastene er ordnet på et vanlig tastatur. Din tastaturutforming kan være annerledes. Bruke tastaturet Enten du skriver et brev eller taster inn numeriske data, er tastaturet det viktigste midlet til å få informasjon inn i datamaskinen. Visste du imidlertid at du også kan bruke tastaturet

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Innstillinger Avslutt. +Tilvalg+Skift+Y +Q. Nytt Prosjekt Nytt bibliotek Åpne Lukk Arkiver Arkiver som. +N +Tilvalg+N +O +W +S +Skift+S

Innstillinger Avslutt. +Tilvalg+Skift+Y +Q. Nytt Prosjekt Nytt bibliotek Åpne Lukk Arkiver Arkiver som. +N +Tilvalg+N +O +W +S +Skift+S Innstillinger Avslutt +Tilvalg+Skift+Y +Q Nytt Prosjekt Nytt bibliotek Åpne Lukk Arkiver Arkiver som Tilbake til siste automatiske arkivering Importer tekst/bilde Arkiver tekst Legg til Eksporter layout

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice

Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Oversikt over hurtigtaster i Windows XP, Microsoft Office og OpenOffice Generelle hurtigtaster (Norsk og engelsk) Klippe ut Slette CTRL+X DEL Slett det valgte elementet permanent, uten å gå veien om papirkurven

Detaljer

+Tilvalg+J +Tilvalg+T

+Tilvalg+J +Tilvalg+T Innstillinger Avslutt +Tilvalg+Skift+Y +Q Nytt Prosjekt Nytt bibliotek Åpne Lukk Arkiver Arkiver som Tilbake til siste automatiske arkivering Importer tekst/bilde Arkiver tekst Legg til Eksporter layout

Detaljer

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali

It for Medisinsk sekretærer Av Kai Hagali It for Medisinsk sekretærer Av Kai Nøye gjennomgang av WORD Proprietære standarder Oppgaver http://uh.hagali.com/ / Gammelt / andre oppgaver / word / Løs oppgavene. Er også ekstra oppgaver for andre Hva

Detaljer

Hurtigtaster på tastaturet

Hurtigtaster på tastaturet Hurtigtaster på tastaturet Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på Panorer Klikk

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Hurtigtaster i Microsoft Word

Hurtigtaster i Microsoft Word Hurtigtaster i Microsoft Word 10 nyttige hurtigtaster Lagre dokument Angre Klipp ut Kopier Lim inn Nytt dokument Skriv ut Åpne dokument Avslutt programmet (Word med andre ord) Lukk dokument Ctrl+S Ctrl+Z

Detaljer

2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG

2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG 2YHUVLNWRYHUKXUWLJWDVWHUL0LFURVRIW:RUG 7DVWHUIRUDUEHLGPHGGRNXPHQWHU Lage et nytt dokument Åpne et dokument Lukke et dokument Dele et dokument Lagre et dokument Avslutte Word Søke etter tekst, formatering

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv

PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv PowerPoint 2002/2003 videregående av Kine Rannekleiv 2/6 1 Disposisjonsvisning... 3 2 Malsidevisning... 3 2.1 Bakgrunn i mal... 3 2.2 Tittelmal... 3 3 Bakgrunner... 4 3.1 Overstyre bakgrunn fra mal...

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++ [talltastatur] Ctrl+N Ctrl+Alt+C

Ctrl+Alt+Skift+P Ctrl++ [talltastatur] Ctrl+N Ctrl+Alt+C Vise dialogboksen Artikkeloppsett Utvide eller skjule komponent (Full skjermvisning og Spaltevisning) Vise dialogboksen Ny artikkel Vise dialogboksen Ny komponent Neste komponent Forrige komponent Ctrl+Alt+Skift+P

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET

HURTIGTASTER PÅ TASTATURET BLUEBEAM REVU HURTIGTASTER PÅ TASTATURET Navigering med mus Midtre knapp (hjul) Panorer Midtstill visning Klikk + dra Dobbeltklikk Venstre knapp Høyre knapp Betjen verktøy Klikk på Kontekstmeny Klikk på

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

De viktigste tastatursnarveiene på Mac

De viktigste tastatursnarveiene på Mac Huskeliste: De viktigste tastatursnarveiene på Mac 24 02 20 25 Tastatursnarveier på Mac Sparer tid og gjør livet enklere «Tastatursnarveier gjør at du kan jobbe smartere, mer effektivt og bruke Macen bedre

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 2016?

Hva er nytt i QuarkXPress 2016? Hva er nytt i QuarkXPress 2016? INNHOLD Innhold Nyheter i QuarkXPress 2016...3 Originale QuarkXPress-objekter...4 Konvertere eksisterende objekter til innebygde QuarkXPress-objekter...4 Lime inn nye objekter

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster:

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster: KAPITTEL 6 Hurtigtaster Hurtigtaster er tastekombinasjoner som utfører ZoomText kommandoer uten at de trenger å aktiveres i brukergrensesnittet. Det finnes hurtigtaster for nesten alle ZoomText funksjoner.

Detaljer

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket.

Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. 9/4/2015 Matrikkelenhet Oppgave M0 Gjennomgang av kartverktøy Mål med oppgaven: Vise ulike måter for å redigere geometri og bli kjent med kartverktøy som finnes i matrikkelklienten til Kartverket. Kontroller

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office

Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office Grunnleggende funksjoner i Microsoft Office Vise og bruke vinduer Bytte til neste vindu. ALT+TAB Bytte til forrige vindu. ALT+SKIFT+TAB Lukke det aktive vinduet. CTRL+W eller CTRL+F4 Gjenopprette størrelsen

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

QuarkXPress 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS

QuarkXPress 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkXPress 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS QuarkXPress 8.5 Veiledning til tastaturkommandoer: Mac OS Menykommandoer (Mac OS )... 3 Dialogbokskommandoer (Mac OS)... 8 Palettkommandoer (Mac

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514

Brukerhåndbok. Braillex Live/Live+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0514 Brukerhåndbok Braillex Live/Live+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0514 Braillex Live / Live+ Bruke Braillex

Detaljer

Viktig-fil for QuarkXPress 8.1

Viktig-fil for QuarkXPress 8.1 Viktig-fil for QuarkXPress 8.1 INNHOLD Innhold Viktig-fil for QuarkXPress 8.1...4 Krav til systemet...5 Mac OS...5 Windows...5 Installere: Mac OS...6 Utføre en stille installasjon...6 Klargjøre for stille

Detaljer

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER

PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER PHOTO STORY 3 BRUKERVEILEDNING TILRETTELAGT AV JAN HALLSTENSEN LGA SKOLENES IT-SENTER TROMSØ TROMSØ KOMMUNE - 2006 LGA SKOLENES IT-SENTER 2 1. Starte programmet Start Photo Story 3 1. Klikk og velg 2.

Detaljer

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster

SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster SuperNova Oversikt Viktige Hurtigtaster CAPS LOCK D O L P H + F1 I N H J E L P Hurtigtaster for stasjonære og bærbare PCer Dette hefte er tilgjengelig i flere formater på www.yourdolphin.com Introduksjon

Detaljer

Brukermanual. 2016 Lingit AS

Brukermanual. 2016 Lingit AS Brukermanual 1 Brukermanual Brukermanual 1 2 2 Brukermanual Innholdsfortegnelse 1. Forside 2. Innholdsfortegnelse 3. Kom i gang 4. Installasjon av språkpakke 5. Oppdateringer 6. Skrivestøtte i Lingpilot

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Viktig-fil for QuarkXPress 9.0

Viktig-fil for QuarkXPress 9.0 Viktig-fil for QuarkXPress 9.0 INNHOLD Innhold Viktig-fil for QuarkXPress 9.0...4 Krav til systemet...5 Krav til systemet: Mac OS...5 Krav til systemet: Windows...5 Installere: Mac OS...7 Utføre en stille

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder fra Mac App Store! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. 1 Tekniske forutsetninger For WordFinder fra Mac App Store kreves følgende: Prosessor: Intel Mac OS X 10.6.6

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

ExplorAmaze brukerveiledning

ExplorAmaze brukerveiledning ExplorAmaze brukerveiledning Sist oppdatert 22.11.2011 Innholdsfortegnelse ExplorAmaze brukerveiledning... 1 Administrasjon av produksjoner og mediefiler... 4 Forside... 4 Produksjoner... 4 Opprette produksjoner...

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll.

Datakunnskap: - utskrift: finne rett skriver skrive ut. Tekstbehandling: - endre tekstutseende: skrifttype og skriftfarge - stavekontroll. Ikt- plan for Kirkeskolen 1.trinn Datakunnskap: - starte opp pc - logge seg på skolens nettverk med brukernavn og eget passord - skrivebordet, bli kjent med symbolene på dataskjermen - finne rett program

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Free Transform Tool (E)

Selection Tool (V, Esc) Direct Selection Tool (A) Rectangle Frame Tool (F) Rectangle Tool (M) Scissors Tool (C) Free Transform Tool (E) Sort pil (markeringsverktøy), (V, Esc) Verktøykassen i InDesign CS4 Hvit pil (segmentmarkør) (A) Pennverktøy (P) Tekstverktøy (T) Blyantverktøy (N) Strekverktøy (Å) Rektangelrammeverktøy (F) Rektangelverktøy

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.0.1 INNHOLD Innhold Relaterte dokumenter...3 Krav til systemet...4 Krav til systemet: Mac OS X...4 Krav til systemet: Windows...4 Installere: Mac OS...5 Legge til filer

Detaljer

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali KVELD 4 IT for Medisinsk sekretær Kai Hagali PLAN FOR DAGEN Siste rest kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 OPPGAVER Neste gang Fletting. MEN FØRST LOGG UT LOGGE INN SOM NY BRUKER Uhx

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01

ULTICAP. UltiCap HiST Jan 01 ULTICAP,11/('1,1* Ulticap er et program for å tegne et kretsskjema med komponenter, ledninger og busser. Skjemaet kan så eksporteres til Ultiboard, hvor en kan lage selve mønsterkortutlegget. Før vi setter

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Tekstbehandling - enkel innføring. Office 2013, Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word

Tekstbehandling - enkel innføring. Office 2013, Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word Tekstbehandling - enkel innføring (nybegynnarversjon) (Grunnkurs for dummies) Office 2013, 2016 Mål: 1. Vite kva tekstbehandling er 2. Kunne bruke dei grunnleggjande funksjonane i MS Word Tekstbehandling

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystemproramvare Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord er varemerker eller reistrerte varemerker

Detaljer